Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar November nr. 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3"

Transcriptie

1 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, In deze oudernieuwsbrief staat de jaarvergadering van de ouderraad op maandag 17 november om uur het meest centraal. Tijdens deze jaarvergadering wordt met de ouders/ verzorgers gediscussieerd over het thema de gezonde school. Ik vind het heel belangrijk dat u als ouder ook daadwerkelijk betrokken wordt in deze ontwikkeling om met elkaar vast te stellen welke vervolgstappen de school op dit terrein goed kan zetten. Ik nodig u dan ook van harte uit om de jaarvergadering bij te wonen. Verder worden in deze oudernieuwsbrief de belangrijke data genoemd, waarop verschillende activiteiten gaan plaatsvinden. Op 20 november hebben de leerlingen geen les en is de school gesloten. Dit omdat er op deze dag een studiedag is gepland voor alle personeelsleden binnen het Atlas College. Deze dag valt onder de categorie lesvrije dag voor de leerlingen en past in het vakantierooster. Hierin is vastgesteld dat de zomervakantie in het voortgezet onderwijs nog 6 weken is in plaats van 7 weken. Hierover bent u in het begin van het schooljaar geïnformeerd en de verdere informatie vindt u op de website. In deze nieuwsbrief Voorwoord Stakingsdag 14 november Jaarvergadering ouderraad onverklaarde absentie Activiteitenweek 40- minutenrooster Inschrijving herkansingsmoment Terugkomlokaal SurfacePro- project Agenda Belangrijke data voor klassen 3 t/m 6 U hebt al enige tijd niets meer vernomen van de op handen zijnde verbouwing. Dat wil niet zeggen dat er op de achtergrond niet hard wordt gewerkt aan de voorbereidingen om het schoolgebouw nog fraaier te maken. In de volgende nieuwsbrief (half december) zullen we u nader informeren over de stand van zaken. Indien u aanbevelingen of suggesties hebt voor de oudernieuwsbrief, dan kunt u deze mailen naar Met vriendelijke groet, Peter Snoek Locatiedirecteur OSG West-Friesland OSG West-Friesland Bontekoestraat LL Hoorn osg.atlascollege.nl

2 Stakingsdag 14 november voor leerlingen Omdat er wellicht door leerlingen gestaakt gaat worden op vrijdag 14 november, heeft de schoolleiding de leerlingen op de hoogte gesteld van wat zij moeten doen om aan de staking te mogen deelnemen. Dit zijn de volgende punten: Het Atlas College stelt zich niet actief op om deze manifestatie te ondersteunen. Leerlingen worden wel in de gelegenheid gesteld om de manifestatie bij te wonen. Ze vragen dit aan door een verzoek in te dienen bij hun afdelingsleider. Tevens moet de leerling een verklaring van haar/zijn ouder/verzorger kunnen overleggen, waarin duidelijk is dat deze akkoord gaat met de absentie van de leerling. De leerling moet zelf afspraken maken met de betreffende docenten over het inhalen van de gemiste lesstof van deze dag. Dit betekent dat wij u vragen erop toe te zien dat uw zoon of dochter zich aan de regels houdt om deel te nemen aan de staking. Wij willen voorkomen dat een leerling ten onrechte als ongeoorloofd afwezig geregistreerd wordt. De schoolleiding Jaarvergadering ouderraad Thema-avond De Gezonde School Op 17 november om uur vindt de jaarlijkse thema-avond van de ouderraad plaats. Dit jaar is het thema De Gezonde School ; de avond wordt georganiseerd door de school in samenwerking met de GGD. Is gezondheid eigenlijk niet het allerbelangrijkste voor iedereen? Wat kan school bijdragen aan de gezondheid van leerlingen? Wat vinden we belangrijk? Denk mee en laat uw mening tellen op onze gedeeltelijk interactieve avond. Op de website onder informatie, kolom algemene informatie, vindt u de pagina Ouderraad. Daar zijn geplaatst : Toelichting op het thema + agenda, Jaarverslag, Financieel verslag en Begroting.

3 Brief bij onverklaarde absentie Als een leerling niet op school is, terwijl we hiervoor geen verklaring hebben (absentiebriefje, telefonische afmelding), proberen we altijd nog op dezelfde dag telefonisch contact te leggen met het thuisfront. Dit lukt helaas niet altijd. Toch willen we graag weten waarom een leerling zonder afmelding niet op school is geweest. Afgelopen week zijn de verzuimcoördinatoren Clémence Schroevens en Wim Driessens daarom gestart met het verzenden van brieven per naar de ouders van deze leerlingen. In deze brief wordt verzocht binnen een week alsnog een verklaring voor de afwezigheid in te leveren. Dit heeft hier en daar tot verbazing en enig onbegrip geleid. Dat had vooral te maken met dat de ouders in de veronderstelling zijn dat bepaalde afspraken omtrent verzuim, veelal gemaakt met de mentor of afdelingsleider, op school bekend zijn en de brief dus niet gestuurd behoorde te worden. Voor zover dit aan de orde was, verontschuldigen wij ons. De verzuimcoördinatoren bleken niet altijd van deze afspraken op de hoogte te zijn. We streven er nu naar dat de gemaakte afspraken binnen zeer korte termijn bekend zijn bij de verzuimcoördinatoren. We kunnen echter niet garanderen dat er héél af en toe nog een onterechte brief tussendoor glipt. Als dit het geval is, kunt u de brief als ongeschreven beschouwen. Wel zouden we het op prijs stellen als u de mentor even op de hoogte stelt als er een onterecht schrijven is ontvangen. Activiteitenweek 24 t/m 28 november Van 24 t/m 28 november a.s. vindt de activiteitenweek weer plaats. We zijn er in geslaagd een mooi en gevarieerd aanbod te creëren voor alle leerlingen die niet op reis gaan. Het rooster zal rond 17 november op de website van de school worden geplaatst. Wij vragen de leerlingen dit rooster goed bestuderen en ervoor te zorgen dat ze steeds tijdig aanwezig zijn bij de diverse programmaonderdelen. We wensen alle leerlingen veel plezier tijdens de activiteitenweek.

4 Wanneer 40- minutenrooster tijdens de komende maand De komende weken zullen op diverse momenten leerlingbesprekingen plaatsvinden naar aanleiding van de resultaten van periode 1 van dit schooljaar. Op deze dagen volgen we een 40- minuten rooster. Het betreft de volgende dagen: 19 november en 21 november (20 november is een vrije dag voor de leerlingen i.v.m. de Atlasdag voor personeel) en 1 t/m 4 december (5 december dus niet!) Het rooster is voor deze dagen als volgt: 1 08:30 09:10 uur 2 09:10 09:50 uur 3 09:50 10:30 uur PAUZE 10:30 10:55 uur 4 10:55 11:35 uur 5 11:35 12:15 uur PAUZE 12:15 12:40 uur 6 12:40 13:20 uur 7 13:20 14:00 uur 8 14:00 14:40 uur Inschrijving herkansingsmoment bovenbouw+ faciliteitenlokaal Het herkansingsmoment voor toetsen uit de eerste toetsweek staat gepland op vrijdag 19 december, de laatste dag voor de kerstvakantie. De inschrijving voor dit moment start op dinsdag 17 november a.s. De leerling dient zich zelf voor dit moment in te schrijven. De inschrijving sluit op vrijdag 5 december. Niet vergeten! Faciliteitenlokaal Ook voor het faciliteitenlokaal tijdens het herkansingsmoment van 19 december dient te worden ingeschreven. De inschrijftermijn is hetzelfde, nl. van 17 november tot 5 december. Gebruikers van het faciliteitenlokaal tijdens het herkansingsmoment dienen dus tweemaal in te schijven: voor de herkansing én voor het gebruik van het faciliteitenlokaal. Terugkomlokaal gewijzigd Vanaf deze week is het terugkomlokaal (voor het compenseren van gespijbelde uren) lokaal 109. De leerlingen moeten op maandag, woensdag en donderdag het 8 e en 9 e uur dus niet meer naar lokaal 101, maar naar lokaal 109.

5 OSG doet mee aan SurfacePro- project De OSG is één van de negen scholen in Nederland die deel neemt aan het SurfaceProproject. De SurfacePro is een tablet met toetsenbord, aangestuurd door Windows 8.1. Hiervan worden er vijftig ter beschikbaar gesteld voor de school voor een periode van twee jaar. De invoering van de Surface zal in drie fasen worden uitgevoerd. We beginnen de komende week met de inzet van het device bij scheikunde in HAVO 4. De inzet van het apparaat past goed in de ontwikkeling van de school om eigentijds en kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Daarnaast willen we verschillende vormen van BYOD (Bring Your Own Device) uitproberen. De leerlingen scheikunde in HAVO 4 zullen via een andere weg worden geïnformeerd over de inzet van de SurfacePro.

6 Agenda: 12 nov klankbordgroep ouders: start uur 13 nov Herfstconcert 13 nov WO-middag VWO 4 17 nov start periode 2 17 nov start digitaal inschrijven ouderavonden 17 nov Jaarvergadering ouderraad thema gezonde school 18 nov profielvoorlichtingsavond HAVO 3 en VWO 3 19 nov 40-minutenrooster 19 nov Atlasschaatsdag 19 nov profielvoorlichtingsavond MAVO 3 20 nov Atlasdag: leerlingen lesvrij 21 nov 40-minutenrooster 24 nov sluiting inschrijven ouderavonden 24 nov t/m 28 nov activiteitenweek 24 nov t/m 28 nov reizenweek 4e klassen (Londen, Barcelona) 24 nov t/m 28 2 e klassen FLE-reis naar Bath 24 nov t/m 28 Ieperreis vwo 6 24 nov t/m 28 sectorwerkstukken MAVO 4 1 dec t/m 4 dec 40-minutenrooster 2 dec presentatieavond sectorwerkstukken MAVO 4 dec HBO-markt HAVO 4 9 dec ouderavond onderbouw 10 dec mentor-leerling-ouderavond 11 dec en 12 dec MBO bezoekdag MAVO 19 dec kerstactiviteiten 22 dec t/m 2 jan kerstvakantie

7 Belangrijke data voor klassen 3 t/m 6 11 nov Inhaalmoment toetsweek 1 17 nov start inschrijven herkansing BB toetsweek 1 19 nov inhaal moment 1 (MAVO) periode 2 25 nov sluiting inschrijving herkansingsmoment toetsweek 1 1 dec start inschrijven faciliteitenlokaal toetsweek 2 4 dec inhaalmoment 2 (MAVO BB) periode 2 5 dec sluiting inschrijving herkansing toetsweek 1 16 dec inhaalmoment 3 tussentoetsen periode 2 17 dec sluiting inschrijven faciliteiten toetsweek 2 19 dec Herkansing toetsweek 1 bovenbouw

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Jaargang 7, nummer 1, september 2014 Weer fris en vrolijk aan de slag op Wereldschool Gemini College! Hopelijk heeft

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO oktober 2010 Van de vestigingsdirecteur Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), Het schooljaar is al weer enkele weken bezig; de herfstvakantie staat al voor de deur. Alle kennismakingsavonden zijn inmiddels achter

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN 8 BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN Mei 2015 Beste ouders, verzorgers, Jaarverslag en nieuwe plannen Er is dit jaar weer hard gewerkt door het team. De leerkrachten hebben gewerkt vóór en ín de groep,

Nadere informatie

MONTESSORI COLLEGE ARNHEM 2012-2013 NIEUWSBRIEF 3 NOVEMBER 2012

MONTESSORI COLLEGE ARNHEM 2012-2013 NIEUWSBRIEF 3 NOVEMBER 2012 Decanennieuws: In het kader van Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) informeren wij u elke maand over de belangrijkste activiteiten. Marieke Doomen, decaan mavo. Carolien Joosten, decaan havo. MBO voorlichtingsavond

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

Monitor Rookvrije Scholen 2014

Monitor Rookvrije Scholen 2014 Rapportage Monitor Rookvrije Scholen 2014 In opdracht van: Contactpersoon: Longfonds Benjamin van Wijngaarden Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Aart van Grootheest drs. Liesbeth van der

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Haarlem, maandag 1 juni 2015 Aan onze Paulus leerlingen, en hun ouders / verzorgers, Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Nummer 9 Schooljaar 2014 2015 VOORWOORD: JUNI & JULI: AFWACHTEN: We wachten allemaal

Nadere informatie

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015 De schoolleiding is als volgt georganiseerd: OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT Rector: De heer W.A. van den Bosch MBA Directeur Praktijkonderwijs : De heer R.G. Boers mail: r.boers@grotiuscollege.nl

Nadere informatie

In dit nummer: DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5. Sociale Media

In dit nummer: DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5. Sociale Media DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5 Sociale Media In dit nummer: Groene Kruisweg veiliger 2 Studium Generale 2 Geslaagd Open Huis 2 Serious Request 2 Ouderavond Mijn kind online 2 Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

De opgave voor het ouderspreekmoment (de zgn. 10-minutengesprekjes) n.a.v. de rapporten doen

De opgave voor het ouderspreekmoment (de zgn. 10-minutengesprekjes) n.a.v. de rapporten doen Ouderspreekmoment in Magister De opgave voor het ouderspreekmoment (de zgn. 10-minutengesprekjes) n.a.v. de rapporten doen we via Magister. Voorafgaand aan het ouderspreekmoment ontvangt u een uit nodiging

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief nummer 2 Beste ouders / verzorgers, Afgelopen week en deze week is het kinderboekenweek. Zoals u wellicht weet is het thema van de kinderboekenweek: Superhelden. Bent u al in de bibliotheek

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Hoeks Melanchthonnieuws --------------------------------------

Hoeks Melanchthonnieuws -------------------------------------- Hoeks Melanchthonnieuws -------------------------------------- Bulletin voor ouders van leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek september 2014 -------------------------------------- Klaar voor de start?!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06 t/m 10 juli 2015

Nieuwsbrief 06 t/m 10 juli 2015 Nieuwsbrief 06 t/m 10 juli 2015 09-07 Kennismakingsochtend 13-07 Rapport 17-07 12:00 uur Start Zomervakantie 31-08 Eerste schooldag Er zijn geen nieuwe leerlingen deze week. Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie