MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM"

Transcriptie

1 ECHTEN S CONTACT Nr 2 - november 2010 MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Op de hoogte Van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 november aanstaande zijn er cijferbesprekingen van de onderbouwklassen. Dientengevolge draait op die dagen een 40-minutenrooster, waarbij elk lesuur 10 minuten korter is dan normaal en de leerlingen dus ook eerder vrij zijn. In een schema met bijbehorende tijden ziet dat er zo uit: lesuur 1e 2e 3e pauze 4e 5e 6e pauze 7e 8e tijd uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur De leerlingen krijgen na de cijferbesprekingen hun cijferkaart mee en u kunt op de ouderspreekavonden, waar uw zoon/dochter een brief voor mee krijgt, de resultaten van uw kind bespreken met maximaal 4 docenten. Voor de data van de ouderspreekavonden verwijs ik u naar de agenda.

2 Uit de bovenbouw havo-vwo Werkweek 2011 Ook dit cursusjaar is de werkweek een onderdeel van het jaarprogramma in 4-havo en 5-vwo. Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers van deze twee jaarlagen is een brief waarin alle informatie over de werkweek wordt gegeven, uitgedeeld. De werkweek vindt plaats in de tweede week van mei (9 t/m 13 mei) en niet tijdens de meivakantie, zoals ten onrechte stond vermeld in de uitgereikte informatie. Excuses voor deze verwarring. Er zijn dit jaar 5 reisbestemmingen waaruit de leerlingen een keuze kunnen maken: Alpextreme, Barcelona, Londen, Parijs en Rome. Er is ook de mogelijkheid voor een stage te kiezen. De leerlingen gaan zelf op zoek naar een geschikte stageplaats en komen met een voorstel. De informatie over de werkweek staat ook op Teletop. Leerlingen leveren uiterlijk 25 november het aanmeldingsformulier in. Daarnaast geven zij ook via Teletop aan welke bestemming hun eerste, Uit tweede, bovenbouw derde, vierde keus is. Als een leerling het aanmeldingsformulier heeft ingeleverd, dan is hij betalingsplichtig. Het is verstandig goed na te denken over het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. De school heeft voor iedere leerling een eenvoudige reisverzekering afgesloten. Het is altijd mogelijk zelf een aanvullende reisverzekering af te sluiten. De school sluit geen annuleringsverzekering af. Wilt u wel een annuleringsverzekering, dan moet u die vroegtijdig zelf afsluiten. Toetsweek De leerlingen van de bovenbouw hebben van woensdag 20 oktober tot en met vrijdag 5 november hun toetsen van periode 1 gemaakt. De cijfers zijn uiterlijk 22 november bekend. Deze dag krijgen de leerlingen de uitnodiging voor de ouderspreekavond van donderdag 9 december mee. U wordt verzocht het briefje voor de ouderspreekavond uiterlijk vrijdag 26 november door uw zoon/dochter te laten inleveren. In de week van 29 november zijn de cijferbesprekingen. In aansluiting hierop krijgen de leerlingen vrijdag 3 december hun cijferoverzicht. Studiemarkt Tot onze spijt moeten wij melden dat de Studiemarkt voor de leerlingen van 4- havo en 5-vwo van aan- staande vrijdag 12 november om organisatorische redenen niet door kan gaan. De lessen voor deze groepen gaan die dag volgens het normale rooster door. Maandag 8 november krijgen alle betrokken leerlingen een brief mee, waarin uitleg wordt gegeven en ook een alternatieve activiteit wordt aangekondigd. Klankbordgroep In de vorige editie van dit blad deden we een oproep aan ouders om zich op te geven voor een klankbordgroep. In totaal hebben zich meer dan 20 ouders aangemeld en aanstaande maandag 8 november is de eerste vergadering. We zijn blij dat zoveel ouders zich hebben opgegeven omdat dat betrokkenheid betekent bij onze school. In de volgende EC zullen we u verslag doen van deze eerste bijeenkomst.

3 Activiteiten buiten school Een aantal keren per jaar organiseren (bovenbouw)leerlingen op eigen initiatief activiteiten buiten school. Zo is er op 11 november aanstaande vanaf uur een Pubfeest Halloween in The Pub aan de Grote Kerkstraat. De leerlingen van de eindexamencommissie willen op deze manier geld inzamelen voor hun eindexamenfeest. Wij willen als school natuurlijk graag medewerking verlenen aan dergelijke initiatieven van leerlingen, bijvoorbeeld door ze op school toegangskaartjes hiervoor te laten verkopen. Wel willen we duidelijk stellen dat het in deze gevallen geen schoolactiviteiten betreffen en de school voor deze activiteiten dus geen verantwoordelijkheid draagt en/of aansprakelijk kan worden gesteld. In het verleden is gebleken dat leerlingen uit de bovenbouw de eerstvolgende lesdag nogal eens wat lessen verzuimden. We zullen hier streng op controleren en indien nodig passende maatregelen nemen. Het leek ons juist om de ouders/verzorgers van het voorgaande op de hoogte te stellen. Maatschappelijke Stages volop in ontwikkeling, ook op locatie Julianastraat... Het is hoog tijd om u als ouder bij te praten over de ontwikkelingen aangaande Maatschappelijke Stage (MaS). De laatste weken verschijnt er nogal eens een stukje in de media over de MaS. De nieuwe regering is van plan om de opzet zoals die gemaakt was voor dit soort stages flink te gaan veranderen. Waar voor VWO 72 uur, voor HAVO 60 uur en voor MAVO 48 uur stond gepland aan MaS, wil de nieuwe regering dit voor alle types voortgezet onderwijs gelijk gaan trekken naar 30 uur voor elke leerling. U zult begrijpen dat dit gevolgen heeft voor de planning zoals wij die hebben op onze locatie. Hoe ziet onze opzet er op dit moment ook al weer uit.? Tot op heden hebben we gewerkt met een project in klas 1 tijdens de activiteitendag. In het cursusjaar 2008/2009 hebben de brugklassers een aantal woonwijken schoongemaakt en vorig schooljaar hebben de brugklasleerlingen een triatlon gedaan waarvan de opbrengst ging naar Promens Care. Een hele geslaagde actie overigens, die bij de meeste leerlingen naar ons idee ook goed in de smaak viel. Voor wie het niet weet, deze actie leverde een bedrag op van ruim 4500,00. Een ongekend bedrag waaruit u op kunt maken dat onze leerlingen hun stinkende best hebben gedaan om de actie te laten slagen. De brugklassers uit 2008/2009 hebben vorig jaar hun MaS een vervolg gegeven met de organisatie en de uitvoering van een kerstmarkt. Deze kerstmarkt was een geslaagde happening en werd druk bezocht. De opbrengst hiervan werd geschonken aan de Jambanjelly Cycle school uit Gambia, waarmee de locatie Julianastraat sinds een aantal jaren nauw verbonden is. Op dit moment wordt daar druk gewerkt om van het geld dat onze leerlingen bijeen gebracht hebben een basketbalpleintje te realiseren. Voor deze projecten hebben wij als school uren weggezet. Onze huidige 3 e klas leerlingen (mits de gewone route gevolgd) hebben tot op heden 16 uren MaS gedraaid en onze huidige 2 e klas leerlingen 6 uur. Naast deze klassikale projecten zijn er een aantal leerlingen die iets hebben gedaan op individuele basis. Met ingang van het komende cursusjaar (2011/2012), waarin de MaS voor alle leerlingen in het VO

4 verplicht is zouden we in klas 1 en 2 hier nog een project, binnen school, aan toevoegen. Hoe en of we dit gaan doen valt met de nieuwe plannen van de regering te bezien. We houden u op de hoogte aangaande de ontwikkelingen. Op dit moment kan ik aangeven dat wij van mening zijn dat in zowel klas 1 en 2 een project draaien voor een goed doel in de nieuwe urenopzet overdone is en dat we dit schooljaar geen kerstmarkt gaan organiseren. Dit heeft tot gevolg dat de huidige tweede klassen hun MaS in klas 3 weer oppakken. De gedraaide projecten tot op heden hadden te maken met activiteiten gericht op de directe omgeving waarvan de leerlingen deel uit maken en met de wereld om hun heen. In het derde leerjaar willen wij kiezen voor een stage gericht op persoonlijke diensten voor medemensen en naasten (ouderen, gehandicapten, zieken, jonge kinderen, basisonderwijs). In klas 4 hadden we in de planning een stage uit te voeren gericht op persoonlijke keuzeactiviteiten. Onze huidige derde klassen gaan wel aan de slag dit schooljaar. Op dinsdag 7 december (5 klassen) en dinsdag 14 december (2 klassen) hebben de leerlingen een projectdag. Ze waaieren uit over Hoogeveen en omstreken en gaan persoonlijke diensten verlenen aan medemensen en naasten. 16 november aanstaande krijgen de leerlingen een voorlichting over deze dag en krijgen ze ook de kans om een keus te maken voor een vacature. Deze vacatures zijn allemaal aangeboden door het MaS punt Hoogeveen, welke binnen Hoogeveen de afspraken maakt met de instellingen. De afspraak in Hoogeveen is dat alleen zij contact opnemen met instellingen om leerlingen te plaatsen. Voor deze dag krijgen de leerlingen ook weer 8 uur aan MaS, wat hun totaal op 24 brengt. Als de nieuwe plannen doorgaan hoeven deze leerlingen daarna nog maar 6 uur te doen op individuele basis. Dat is niet veel. Reden voor ons als school om de ontwikkelingen aangaande Maatschappelijke Stage te blijven volgen en onze opzet zoals we die hadden gepland misschien aan te passen. We houden u op de hoogte. Met vriendelijke groeten, Jaap Scholing Coördinator Maatschappelijke Stage

5 Agenda november Maandag 8 november : u vergadering klankbordgroep onder en bovenbouw Dinsdag 9 november : cijferbespreking B1 B6 Woensdag 10 november : cijferbespreking 2H, 2A,2G Donderdag 11 november : cijferbespreking 3H, 3A, 3G Vrijdag 12 november : cijferbespreking B7, B8, 2M!, 3M1 Maandag 15 november : vanaf uur studiemiddag personeel Woensdag 17 november : u u training activerende didactiek voor personeelsleden en donderdag 18 november Vrijdag 19 november : Leerling Activiteiten Commissie (LAC) talentenshow : 5V Wiskunde Olympiadedag Dinsdag 23 november : Ouderspreekavond brugklassen m/h/v Woensdag 24 november : Ouderspreekavond 2de en 3de klassen m/h/v Donderdag 25 november : voorlichting ouders en leerlingen 3 mavo Maandag 29 november : cijferbespreking T1 4H : excursie NAM 3A1 en 3A2 Dinsdag 30 november : cijferbespreking T1 4V/5V : excursie NAM 3H1 en 3H2 Woensdag 1 december : cijferbespreking T1 4M : excursie NAM 3H3 en 3G Donderdag 2 december : cijferbespreking T1 5H/6V : Redactiecommissie K.B. Benjamins H.G. Wesseling

6

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Nr 10 - Extra uitgave juni 2011 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, De zomervakantie

Nadere informatie

Jaarplanning

Jaarplanning 33 maandag 13-8-2018 vakantie docenten en leerlingen dinsdag 14-8-2018 woensdag 15-8-2018 donderdag 16-8-2018 vrijdag 17-8-2018 zaterdag 18-8-2018 zondag 19-8-2018 34 maandag 20-8-2018 1 leerlingen vrij

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT Nummer 8 - mei 2011 MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Op de hoogte Vrijdag 29 april hebben we in de pauze afscheid genomen van

Nadere informatie

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5 dag en datum tijdstip omschrijving Oktober 2015 vrijdag 2 oktober 2015 dinsdag 6 oktober 2015 19.30 uur audities musical (zang en dans) woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, In deze oudernieuwsbrief staat de jaarvergadering van de ouderraad op maandag 17 november om 19.30 uur het meest centraal. Tijdens deze jaarvergadering wordt met de ouders/

Nadere informatie

Het lopende schooljaar is ten einde en het nieuwe staat weer voor de deur. Graag vraag ik uw aandacht voor enkele zaken die bekend moeten zijn:

Het lopende schooljaar is ten einde en het nieuwe staat weer voor de deur. Graag vraag ik uw aandacht voor enkele zaken die bekend moeten zijn: Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2019-2020 Den Haag, juli 2019 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 3,

Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 3, Bleiswijk, juni 2015 Betreft: einde schooljaar Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 3, Na de stageperiode, weer les en de toetsweek is het eindelijk tijd voor de werkweek!

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT Nr 5 - februari 2011 MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Op de hoogte De afgelopen periode zijn er ook bij ons op school veel zieken

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

Jaarplanning

Jaarplanning Let op, de jaaragenda wordt regelmatig bijgewerkt. Onderaan de pagina is te zien wanneer de jaaragenda voor het laatst is aangepast. dag datum 33 maandag 13-8-2018 vakantie docenten en leerlingen dinsdag

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4. Amsterdam, 14 april 2015. Betreft: belangrijke data examens. Geachte ouders/verzorgers,

Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4. Amsterdam, 14 april 2015. Betreft: belangrijke data examens. Geachte ouders/verzorgers, Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4 Amsterdam, 14 april Betreft: belangrijke data examens Geachte ouders/verzorgers, Het eerste gedeelte van het examen, de praktijk examens, zitten er (bijna)

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo

Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo Echten s Contact Editie mavo, havo en vwo Julianastraat model voor fotowedstrijd De nieuwbouw in het Bentinckspark is begonnen. Nog een jaar en dan verlaten we onze locatie Julianastraat. Daar kijken we

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2018-2019 Den Haag, juli 2018 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

Let op, de jaaragenda wordt regelmatig bijgewerkt. Onderaan de pagina is te zien wanneer de jaaragenda voor het laatst is aangepast.

Let op, de jaaragenda wordt regelmatig bijgewerkt. Onderaan de pagina is te zien wanneer de jaaragenda voor het laatst is aangepast. Let op, de jaaragenda wordt regelmatig bijgewerkt. Onderaan de pagina is te zien wanneer de jaaragenda voor het laatst is aangepast. Jaarplanning 2019-2020 wk dag datum activiteit 34 maandag 19-8-2019

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

VWO Inleveren van de boeken VWO. Lees deze brief goed door, volg de instructies nauwkeurig op en voorkom onnodig lang wachten.

VWO Inleveren van de boeken VWO. Lees deze brief goed door, volg de instructies nauwkeurig op en voorkom onnodig lang wachten. VWO Inleveren van de boeken VWO Het inleveren vindt plaats op: maandag 27 juni a.s. in lokaal B 2.10 12.30 13.00 u A t/m H 13.30 14.00 u I t/m R 14.30 15.00 u S t/m Z VMBO Inleveren van de boeken VMBO

Nadere informatie

Week 18 en 19: MEIVAKANTIE 27 APRIL T/M 8 MEI. Donderdag 14 mei Hemelvaart Vrijdag 15 mei Vrije dag. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag

Week 18 en 19: MEIVAKANTIE 27 APRIL T/M 8 MEI. Donderdag 14 mei Hemelvaart Vrijdag 15 mei Vrije dag. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag AGENDA PERIODE 4 VAN HET SCHOOLJAAR 2014-2015 Week 15 Deze week: Aula gesloten ivm toneel Maandag 6 april Tweede Paasdag Dinsdag 7 april 4 e lesuur Zorgteam Vwo 5 e lesuur Zorgteam Mavo 15.15 17.00 u BT

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nn Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nog maar enkele weken De meivakantie ligt net achter ons maar met een schuin oog kijken we alweer naar de komende periode. Nog maar 9 weken en dan begint de zomervakantie!

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 AFDELING VMBO GT Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 Inleiding De kop van het nieuwe schooljaar is er alweer vanaf. Gelukkig is iedereen weer gezond en wel terug gekomen van de vakantie. Alle 2e klassers

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

Komend schooljaar gaan we ons samen met het Dr. Mollercollege oriënteren op meer blijvende mogelijkheden.

Komend schooljaar gaan we ons samen met het Dr. Mollercollege oriënteren op meer blijvende mogelijkheden. EDITIE 6 8 JULI 2016 PRIMA EXAMENRESULTATEN Afgelopen jaar zijn 157 leerlingen op examen geweest. Maar liefst 98% van de leerlingen behaalde hun diploma met prachtige cijfers. De cijfers voor de centrale

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Teamleiders Carolus Clusius College Teamleider vmbo Met vriendelijke groet, namens alle collega s van het CCC, Mevr.

Teamleiders Carolus Clusius College Teamleider vmbo Met vriendelijke groet, namens alle collega s van het CCC, Mevr. Einde schooljaar 2017-2018 - 1 - Vooraf Om het schooljaar goed af te ronden hebben we in dit boekje alle informatie over het einde van het schooljaar en belangrijke data op een rijtje gezet. Tijdens het

Nadere informatie

INHOUD VAN DIT BULLETIN:

INHOUD VAN DIT BULLETIN: infobulletin 6 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019) In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op Sg. Sint Ursula, locatie Heythuysen

Nadere informatie

Teamleiders Carolus Clusius College Teamleider vmbo Met vriendelijke groet, namens het CCC, Mevr. J Drok Directeur

Teamleiders Carolus Clusius College Teamleider vmbo Met vriendelijke groet, namens het CCC, Mevr. J Drok Directeur Einde schooljaar 2016-2017 - 1 - Vooraf Om het schooljaar goed af te ronden hebben we in dit boekje alle informatie over het einde van het schooljaar en belangrijke data op een rijtje gezet. Tijdens het

Nadere informatie

LAATSTE WEKEN EERSTE WEKEN LEERLINGEN

LAATSTE WEKEN EERSTE WEKEN LEERLINGEN 29 juni 2018 Normering TV2 (uitslag 2e tijdvak van het centraal schriftelijk examen) Toetsweek mavo 3, havo 3 en vwo 3 Toetsweek bovenbouw havo/vwo (aantal dagen havo 4/vwo 4 kan afwijken) Diploma-uitreiking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar februari nr. 4. OSG West-Friesland Bontekoestraat LL Hoorn osg.atlascollege.nl.

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar februari nr. 4. OSG West-Friesland Bontekoestraat LL Hoorn osg.atlascollege.nl. Voorwoord In deze nieuwsbrief Voorwoord Beste ouders/verzorgers, 40 minutenrooster Toetsweek 3 We hebben de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen inmiddels achter de rug en kunnen constateren dat er

Nadere informatie

Programma einde schooljaar 2013-2014 en start schooljaar 2014-2015

Programma einde schooljaar 2013-2014 en start schooljaar 2014-2015 Programma einde schooljaar 2013-2014 en start schooljaar 2014-2015 Einde schooljaar 2013-2014 Week 28 maandag 7 juli, leerling-/oudergesprekken, leerling-/oudergesprekken uitstapje Efteling dinsdag 8 juli

Nadere informatie

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders nr 1 34 ma 17-aug 1 Begin periode 1 13.00 uur externe instroom 2e klas + hoger 13.30 brugklassen 14.00 klas 2+3+mavo-4 14.15 klas 4+5+6 havo/vwo di 18-aug 1 09.00-11.00 uur klas 1 havo/vwo mentoraat Vanaf

Nadere informatie

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de coördinator of teamleider van uw zoon of dochter.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de coördinator of teamleider van uw zoon of dochter. Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van Het Schoter Datum: 15 juni 2018 Kenmerk: 17311/DVM Betreft: laatste loodjes Beste ouder(s)/verzorger(s), Het schooljaar loopt op zijn einde. Zoals

Nadere informatie

REGELING EINDE CURSUS en BEGIN CURSUS

REGELING EINDE CURSUS en BEGIN CURSUS Beste leerlingen, Dit is de regeling met betrekking tot het einde van het huidige schooljaar en het begin van volgend schooljaar. In deze regeling kunnen jullie lezen wanneer je wel of niet naar school

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Den Haag, juli 2016 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons Kenmerk Lent, 18 juni 2018 J. van den Broek BROJ/frep/18-B548

Datum Behandeld door Ons Kenmerk Lent, 18 juni 2018 J. van den Broek BROJ/frep/18-B548 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de klassen 1d, 1e, 2d en 2e Datum Behandeld door Ons Kenmerk Lent, 18 juni 2018 J. van den Broek BROJ/frep/18-B548 Onderwerp laatste lesweken en start nieuw schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen In deze nieuwsbrief Open dagen Steunles Nieuw rooster Toetsweek 3 Het komende weekend staat in het teken van de Open dagen. Op vrijdagavond, zaterdag en maandagavond zullen hopelijk weer veel leerlingen

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Van de schoolleiding. Nummer 6, juni Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste jongens en meisjes,

Van de schoolleiding. Nummer 6, juni Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste jongens en meisjes, Van de schoolleiding Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste jongens en meisjes, Inmiddels is de aanmelding voor de nieuwe brugklassen afgerond. We starten met een mavo klas en een mavo/havo klas. Hartelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016 Aflevering 7 26 februari 2016

NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016 Aflevering 7 26 februari 2016 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016 Aflevering 7 26 februari 2016 2COLLEGE JOZEFMAVO Algemeen Maandrooster maart 29 feb t/m 3 mrt Klas 3 beroepsstage 1-mrt Klas 4: 19:30-20:30 Infoavond vmbo4-havo4 - decaan

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1

Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1 Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1 Alkmaar, 1 september 2014 Beste ouders van onze leerlingen in 1Vwo-X, De kop is er af. De introductieweek is voorbij. Leerlingen en begeleiders hadden er zin in en met het

Nadere informatie

Afsluiting schooljaar

Afsluiting schooljaar Afsluiting schooljaar 2016-2017 Wijzigingen voorbehouden wk datum activiteit 25 Ma 19 juni Centraal Examen 2 e tijdvak (t/m 22 juni) Taaldorp Duits voor alle derde klassen (lln uit 5A helpen hierbij) Di

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016 NR. 18 donderdag 14 januari 2016 Kind op maandag: Ik ben dichtbij Matteüs 4:18-22; 4:23-25; 5:1-12 Jezus loopt langs het water en roept de vissers om met hem mee te gaan. Jezus komt dichtbij de mensen,

Nadere informatie

Jaarplanning

Jaarplanning Let op, de jaaragenda wordt regelmatig bijgewerkt. Onderaan de pagina is te zien wanneer de jaaragenda voor het laatst is aangepast. 33 maandag 13-8-2018 vakantie docenten en leerlingen dinsdag 14-8-2018

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 13 juni 2018 A. Boers-Müller BOEA/bran/18-B542

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 13 juni 2018 A. Boers-Müller BOEA/bran/18-B542 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 3, 4 h en 3, 4 en 5 v Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 13 juni 2018 A. Boers-Müller BOEA/bran/18-B542 Onderwerp Einde schooljaar 2018 Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

dag datum voor ouders en personeel rooster

dag datum voor ouders en personeel rooster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 dag datum voor

Nadere informatie

ENJOY LIFE. oller ail. In dit nummer: 7 januari 2019

ENJOY LIFE. oller ail. In dit nummer: 7 januari 2019 oller ail 7 januari 2019 In dit nummer: Kerstmarkt Kerstviering bovenbouw Tweede helft schooljaar Enquête kwaliteitsscholen Open Dag 2019 Agenda / Jaarplanning Klankbordgroep voor ouders Route buslijn

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de coördinator of teamleider van uw zoon of dochter.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de coördinator of teamleider van uw zoon of dochter. Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Het Schoter Datum: 21 juni 2019 Kenmerk: 18190368/DVM Betreft: laatste loodjes Beste ouder(s)/verzorger(s), Het schooljaar loopt op zijn einde. Zoals

Nadere informatie

Ontwikkelingen rondom de tijdelijke huisvesting

Ontwikkelingen rondom de tijdelijke huisvesting 4 april 2014 ** EXTERN BOUWBULLETIN ** EXTERN BOUWBULLETIN ** EXTERN BOU Ontwikkelingen rondom de tijdelijke huisvesting Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), De tijdelijke units staan op het sportveld,

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN 06

INFORMATIEBULLETIN 06 INFORMATIEBULLETIN 06 Gepubliceerd op 14-12-2018 Bekijk hier het zesde informatiebulletin van dit schooljaar 0 0 Delen (/) SINT URSULA HEYTHUYSEN Tel. 0475-492 088 heythuysen@ursula.nl (mailto:heythuysen@ursula.nl)

Nadere informatie

Geachte ouders en verzorgers, Bij deze ontvangt u de achtste mededelingen vanuit het Sterren College.

Geachte ouders en verzorgers, Bij deze ontvangt u de achtste mededelingen vanuit het Sterren College. Voor ouders en verzorgers MEDEDELINGEN STERREN COLLEGE 2016 2017: Geachte ouders en verzorgers, Bij deze ontvangt u de achtste mededelingen vanuit het Sterren College. Nummer 8: 23 juni 2017 PERSONEEL:

Nadere informatie

Informatieavond 4-vwo. Welkom! 15.30 20.00 uur

Informatieavond 4-vwo. Welkom! 15.30 20.00 uur Informatieavond 4-vwo Welkom! 15.30 20.00 uur De mentor Hanneke Hengst HEH@regiuscollege.nl Werkzaam op di/wo/do/vr (dus niet op maandag) Informatieavond 4V Agenda Introductie Taak van de mentor Taak van

Nadere informatie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie Jaaragenda.. 2015-2016 Week 35 tijd omschrijving Ma 24-08-15 zomervakantie Di 25-08-15 zomervakantie Wo 26-08-15 zomervakantie Do 27-08-15 zomervakantie Vr 28-08-15 zomervakantie Week 36 Ma 31-08-15 11.00

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar December nr. 3. OSG West-Friesland Bontekoestraat LL Hoorn osg.atlascollege.nl. Beste ouder/verzorger,

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar December nr. 3. OSG West-Friesland Bontekoestraat LL Hoorn osg.atlascollege.nl. Beste ouder/verzorger, Beste ouder/verzorger, De lichtjes die branden in de verschillende kerstbomen in de school geven een feestelijke en vrolijke uitstraling. De feestdagen en een vakantie van twee weken zijn een plezierig

Nadere informatie

REGELING EINDE CURSUS en BEGIN CURSUS Mededeling aan leerlingen en hun ouders/verzorgers

REGELING EINDE CURSUS en BEGIN CURSUS Mededeling aan leerlingen en hun ouders/verzorgers REGELING EINDE CURSUS 2015-2016 en BEGIN CURSUS 2016-2017 Mededeling aan leerlingen en hun ouders/verzorgers Gorinchem, juni 2016, Geachte ouders, beste leerlingen, Voor u/jullie ligt de regeling met betrekking

Nadere informatie

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge 2015-2016 Augustus ma24 Start periode 1 ma 24 di 25 do 27 vr 28 vr 28 14.00 uur ontvangst 1 e leerjaar, 14.30 uur ontvangst 2 e leerjaar,

Nadere informatie

voorlichting 2e fase 4h/4v 1

voorlichting 2e fase 4h/4v 1 23-9-2016 voorlichting 2e fase 4h/4v 1 Voorlichtingsavond 4h/4v Tweede Fase Programma Bovenbouw dhr. Heemskerk Studiekeuze dhr. Van Der Geest Gelegenheid tot vragen Kennismaking met de mentoren in lokalen

Nadere informatie

REGELING EINDE CURSUS en BEGIN CURSUS Mededeling aan leerlingen en hun ouders/verzorgers

REGELING EINDE CURSUS en BEGIN CURSUS Mededeling aan leerlingen en hun ouders/verzorgers REGELING EINDE CURSUS 2016-2017 en BEGIN CURSUS 2017-2018 Mededeling aan leerlingen en hun ouders/verzorgers Gorinchem, juni 2017, Geachte ouders, beste leerlingen, Voor u/jullie ligt de regeling met betrekking

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT Nr 1 - oktober 2010 MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Op de hoogte Op de hoogte geeft precies weer wat we met ons mededelingenblad

Nadere informatie

Week ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG. bijzonderhedenlijst. klaar. -Informatieavond 2hag (19.30 uur)

Week ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG. bijzonderhedenlijst. klaar. -Informatieavond 2hag (19.30 uur) 35 Start Periode 1 -Mentoren werken aan 28 aug -Cupweek TF week 34 -Ontbijt (8.30 ) -Opening schooljaar (9.30 )* -Boeken-roosters ophalen alle klassen -Fotograaf klassen 1 t/m 3 -Warme overdracht -Bijeenkomst

Nadere informatie

Eindelijk voorjaar!? Agenda. Nieuwsbrief ouders BW mrt 2018

Eindelijk voorjaar!? Agenda. Nieuwsbrief ouders BW mrt 2018 Nieuwsbrief ouders BW mrt 2018 Eindelijk voorjaar!? Agenda Na een prachtige februarimaand met een ijskoude afsluiting (en zelfs een beetje Elfstedenkoorts) en een zeer druk bezochte Open Dag op 14 februari

Nadere informatie

Kennismaken met de mentor. Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor]

Kennismaken met de mentor. Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor] Kennismaken met de mentor Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor] VWO 4: een grote verandering? Op reis Rol mentor Contact / Klankbordgroep PTA Lesplanners Toetsweken De herkansingsregeling Rapportage

Nadere informatie

BEGIN EINDE ACTIVITEIT Laatste week zomervakantie rooster online Einde zomervakantie

BEGIN EINDE ACTIVITEIT Laatste week zomervakantie rooster online Einde zomervakantie JAARAGENDA de Passie 2017-2018 - ouders DATUM WEEK 33 vrijdag 18 augustus 2017 zondag 20 augustus 2017 BEGIN EINDE ACTIVITEIT Laatste week zomervakantie rooster online Einde zomervakantie Week 34 Start

Nadere informatie

Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten:

Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten: De Cobbenhagenmavo. Vastgesteld 6 november 2012. Protocol Tweedelijnsbegeleiding. Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten: - Huiswerkbegeleiding. HB. -

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Zomervakantie. Social Media The Mall YFC. Cursusjaar , nummer 8. Gorinchem, juli Geachte ouders/ verzorgers,

NIEUWSBRIEF. Zomervakantie. Social Media The Mall YFC. Cursusjaar , nummer 8. Gorinchem, juli Geachte ouders/ verzorgers, NIEUWSBRIEF Cursusjaar 2017-2018, nummer 8 Gorinchem, juli 2018 Geachte ouders/ verzorgers, Hierbij de digitale nieuwsbrief van de Windroos. De digitale nieuwsbrief verschijnt regelmatig om u op de hoogte

Nadere informatie

Jaarplanning ouders en leerlingen

Jaarplanning ouders en leerlingen Jaarplanning ouders en leerlingen 2015-2016 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Actief College Koninginneweg 126 3262 JD Oud-Beijerland T: 0186-612130 E: administratie@actiefcollege.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam oktober 2012 Jaargang 3, nummer 2 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief van het schooljaar. In deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 INFOOTJE NR. 12 Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 Agenda Donderdag 5 maart Inleveren strookje oudergesprekken Maandag 9 maart OR-vergadering Woensdag 11 maart Alle leerlingen vrij Vrijdag 13 maart

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4. Purmerend, 23 maart Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling,

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4. Purmerend, 23 maart Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling, Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4 Purmerend, 23 maart 2018 Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling, Binnenkort gaan de leerlingen beginnen aan het Centraal Examen.

Nadere informatie

Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A. Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A. Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 4 atheneum en 4 havo in het schooljaar 2013-2014 en hun dochter/zoon Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Het betreft: 1) het invullen en inleveren van de aanmeldingsstrook 2) het invullen en inleveren van de veiligheidskaart

Het betreft: 1) het invullen en inleveren van de aanmeldingsstrook 2) het invullen en inleveren van de veiligheidskaart Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit 3 HAVO. datum 30 september 2014 betreft Buitenlandse reis behandeld door Sacha Vogel en Richard Raven Kenmerk B9201983 bijlagen 3 Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Deze maand Regel van de maand: 7. We zoeken geen ruzie, maar oplossingen en anders de leerkracht/ pleinwacht.

Deze maand Regel van de maand: 7. We zoeken geen ruzie, maar oplossingen en anders de leerkracht/ pleinwacht. Cbs De Triangel www.triangelaalten.nl Jaargang 10, nummer 8 Maart 2014 Geachte ouders / verzorgers, Met de krokusvakantie voor de deur ontvangt u alvast de info voor de komende periode. We wensen u en

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 30 oktober 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 10 Deze week topactiviteiten voor klas 1,

Nadere informatie

Leerlingen / ouders. di 8-jan wo 9-jan 7e-10e uur inhaaltoetsen bovenbouw h/v. do 10-jan uur nieuwsjaarsgala klas 3 en hoger

Leerlingen / ouders. di 8-jan wo 9-jan 7e-10e uur inhaaltoetsen bovenbouw h/v. do 10-jan uur nieuwsjaarsgala klas 3 en hoger week dag datum nr wk Leerlingen / ouders 2 ma 7-jan 16 1e en 2e lesuur vervallen di 8-jan wo 9-jan 7e-10e uur inhaaltoetsen bovenbouw h/v do 10-jan 20.30-0.30 uur nieuwsjaarsgala klas 3 en hoger vr 11-jan

Nadere informatie

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Van de directie Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang en de nieuwe brugklassers beginnen hun draai op SG De Dijk al aardig te vinden. Hierbij wensen we alle

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

Inhoud Nieuwsbrief 20 18 juni 2015

Inhoud Nieuwsbrief 20 18 juni 2015 Inhoud Nieuwsbrief 20 18 juni 2015 Agenda Alle afdelingen: Voorwoord van de rector Nieuwe brugklassen Klassenindeling Afsluiting van dit schooljaar Opstart volgend schooljaar Bericht over het schoolfeest

Nadere informatie

Vakanties in het schooljaar 2014-2015 Het vakantierooster voor het schooljaar 2014-2015 ziet er als volgt uit:

Vakanties in het schooljaar 2014-2015 Het vakantierooster voor het schooljaar 2014-2015 ziet er als volgt uit: Jaaragenda tweede helft schooljaar 2014-2015 (versie 8 december 2014) Dit is een globale agenda voor de periode van december 2014 tot het einde van het schooljaar 2014-2015. Eerste dag schooljaar 2014-2015:

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

BELANGRIJK: Dinsdag 29 augustus start het schooljaar. We verwachten de leerling om 8.30 uur in de plaza/aula van het Hub van Doornecollege.

BELANGRIJK: Dinsdag 29 augustus start het schooljaar. We verwachten de leerling om 8.30 uur in de plaza/aula van het Hub van Doornecollege. Deurne, 17 juli 2017 Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerling Betreft: Start schooljaar 2017-2018 Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, Hoewel de vakantie pas net is begonnen, sturen wij jullie

Nadere informatie

Oktober Inhoud:

Oktober Inhoud: Oktober 2017 Inhoud: E-mailadressen ouders in Magister Stichting Leergeld Schoolfotograaf Dick Diks Voorstellingen 4 havo/vwo ckv De Scènefabriek Vakspreekuren wiskunde Verkeersveiligheid Informatieavond

Nadere informatie

ENJOY LIFE. oller ail. In dit nummer:

ENJOY LIFE. oller ail. In dit nummer: oller ail 4 februari 2019 In dit nummer: Geslaagde open dag Agenda / jaarplanning Personeel Herhaalde oproep: klankbordgroep voor ouders Herinnering: examentraining Huiswerkbegeleiding Interne verhuizing

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei/juni/juli 17

Nieuwsbrief mei/juni/juli 17 Nn Nieuwsbrief mei/juni/juli 17 Nog maar enkele weken De meivakantie ligt net achter ons maar met een schuin oog kijken we alweer naar de komende periode. Nog maar 9 weken en dan begint de zomervakantie!

Nadere informatie

Aan de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) voor alle klassen voor het schooljaar

Aan de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) voor alle klassen voor het schooljaar Castricum, juli 2018 Aan de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) voor alle klassen voor het schooljaar 2018-2019 Start nieuwe cursusjaar: De betaling van de materiaalbijdrage, leermiddelen en schoolactiviteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 29 september 2015. Geachte ouders, Bijbelverhalen. Weekopening

Nieuwsbrief 7 29 september 2015. Geachte ouders, Bijbelverhalen. Weekopening Nieuwsbrief 7 29 september 2015 Geachte ouders, Deze week houden we onze eerste Gruitweek van dit schooljaar. Wij verzorgen maandag en dinsdag een fruithap in de pauze, we willen u vragen woensdag, donderdag

Nadere informatie

Melanchthon Business nieuws (december 2013)

Melanchthon Business nieuws (december 2013) Melanchthon Business nieuws (december 2013) Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van Melanchthon Business School ----------------------------------------------- Algemeen Inleiding Via deze nieuwsbrief

Nadere informatie

voor ouders en leerlingen

voor ouders en leerlingen 2013-2014 voor ouders en leerlingen 4 april 2014 week 15 / lesweek 29 / cijferperiode 3 maandag 7 april : 19.30-21.30 uur bijeenkomst met buurtbewoners, evaluatie (Mandelazaal) dinsdag 8 april : start

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015

Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015 Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015 wknr dag datum Augustus 2014 35 Ma 25 Di 26 Wo 27 Do 28 Vr 29 wknr dag datum September 2014 36/1 Ma 1 Di 2 8.30-18.00 uur Introductiedag nieuwe brugklassers met de mentor

Nadere informatie

Studieplanner Examenklassen

Studieplanner Examenklassen Studieplanner Examenklassen Jaarlaag: 5 Havo Vak: Duits Toetsperiode 1 Week Vaklessen Vakles / opdrachten Extra 36 Kap. 7 1-6 : Bespreken jaarprogramma Starten lezen Leren woorden N-D 1 e helft 37 Kap.

Nadere informatie

Verjaardagen: week 47, 2013. Allen van harte gefeliciteerd!! Agenda voor de komende weken:

Verjaardagen: week 47, 2013. Allen van harte gefeliciteerd!! Agenda voor de komende weken: week 47, 2013. Verjaardagen: H4G Franc Martens 18/11 H4C Menno Bentvelzen 20/11 H4E Mandy van Gils 20/11 V6A Nicole Gielen 21/11 H4E Marijn Suijkerbuijk 23/11 V5B Thi Thi Chau 24/11 H5I Priscilla van Dijk

Nadere informatie

Zondag maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag zaterdag 24 december 25 december 26 december 27 december 28 december 29 december 30 december

Zondag maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag zaterdag 24 december 25 december 26 december 27 december 28 december 29 december 30 december Zondag maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag zaterdag 24 december 25 december 26 december 27 december 28 december 29 december 30 december Week 52 31 december 1 januari 2 januari 3 januari 4 januari

Nadere informatie

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 1 2 rgl sem wk lswk mnd-dg activiteit (eerste semester) jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie