Visie Ichthus College op de inzet van digitale middelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie Ichthus College op de inzet van digitale middelen"

Transcriptie

1 In dit bestand vindt u informatie m.b.t. het digitale onderwijs binnen onze school. We willen u via deze pagina meenemen in onze visie en uitgangspunten rond de inzet van digitale middelen in het onderwijs. U kunt hier het volgende vinden: 1. Visie Ichthus College Dronten op de inzet van digitale middelen 2. Laptop in het onderwijs proces 3. Uitgangspunten van het Ichthus College - Uitgangspunt Bring your own device (neem je eigen laptop mee) - Het Ichthus College betaalt mee - Advies van de school 4. Veelgestelde vragen Visie Ichthus College op de inzet van digitale middelen We willen uw zoon of dochter optimaal voorbereiden op een kenniseconomie. Huidige en toekomstige leerlingen groeien op in een samenleving waar grenzen vervagen en waar kennisoverdracht meer en meer tot stand komt via moderne informatie- en communicatietechnologie. Nederland heeft een kenniseconomie en is vanuit wetenschappelijk en economisch perspectief sterk gericht op vernieuwing. Daarom is er in Nederland een enorme behoefte aan jonge mensen die goed geschoold zijn in ICT. Ook de vervolgopleidingen (MBO, HBO en universiteiten) doen nu al een groot beroep op de ICT-kennis en - vaardigheden van hun leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat digitaal werken: - het leren in de kernvakken (Nederlands, wiskunde en Engels) verbetert - de motivatie bij de leerling om te leren vergroot - de kwaliteit van het werk verbetert Laptop in het onderwijsproces Digitaal werken: waarmee en waarin? Ichthus College Dronten werkt met Noordhoff als uitgever. De komende jaren zullen zij leerboeken digitaliseren voor ons onderwijs. Zij leveren zowel de digitale boeken als de papieren boeken, die we vanuit de basis blijven gebruiken, ook wel blended learning genoemd. In de ELO staan de elektronische boeken voor de leerlingen klaar. Wij geven er de voorkeur aan dat uw zoon/ dochter een laptop gebruikt. Deze kan ook thuis gebruikt worden. Thuis kunnen zij ook via een (vaste) computer in de ELO komen en dus met het digitale materiaal werken. Kortom: het materiaal staat online.

2 Ondersteuning voor leerlingen met leesproblemen Teksten en boeken kunnen door de computer worden voorgelezen. Leerlingen met dyslexie of een leerprobleem kunnen met speciale software ondersteuning krijgen bij hun leerproces. Leerlingen die gebruik willen maken van deze middelen bij het examen doen dat dan ook bij de schoolexamens. Zij kunnen dit aangeven bij hun mentor en/of zorgcoördinator. ELO (Elektronische Leeromgeving) In de ELO heeft elk vak een eigen 'vaklokaal', de zogenaamde cursus. Hier zijn de studiewijzers, opdrachten, extra stof, oefentoetsen en andere informatie te vinden. U en uw zoon of dochter blijven daardoor altijd goed geïnformeerd. Als uw zoon of dochter bijvoorbeeld door ziekte thuis moet blijven, kan hij of zij toch (een deel van de) lesstof volgen middels de ELO. Een onnodig grote achterstand wordt zo voorkomen. Laptop in het Ichthus College Dronten Uitgangspunt Bring your own device We hebben gekozen voor het principe Bring your own device (BYOD). Dit betekent dat elke leerling eigen materiaal /laptop meebrengt. U kunt zelf kiezen wat voor laptop u voor uw zoon/ dochter aanschaft. Hiermee kunt u voldoen aan de gebruikerseisen uit de privéomgeving en de schoolomgeving. Het Ichthus College betaalt mee Om de digitale mogelijkheden te benutten willen we voor iedereen een laptop mogelijk maken. Daarom adviseren wij waar u ondermeer een goede laptop kunt bestellen die uitermate geschikt is voor schoolgebruik. Als uw zoon of dochter al een laptop heeft, kan deze natuurlijk gebruikt worden en komt u nog steeds voor een tegemoetkoming in de kosten in aanmerking. Het formulier voor deze tegemoetkoming ontvangt u in de eerste lesweek, maar komt mogelijk ook op de website. Het Ichthus College komt u tegemoet in de kosten door 2 (VMBO 3,4 en HAVO 4,5) of 3 (1e klassen en VWO 4,5,6) jaar lang 75,- per jaar te verrekenen met de ouderbijdrage. Mocht de aanschaf van een laptop voor u financieel een probleem zijn, dan zoeken we een oplossing op maat. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie. 3

3 Advies van de school U schaft de laptop zelf aan bij een leverancier naar eigen keuze Er zijn een aantal specificaties die wenselijk zijn, zoals: - Windows 7 of 8 / Mac OS X - Accuduur > 5uur - Internet Explorer 9 / Firefox - Wifi n - Flash ondersteuning - USB aansluiting - DVD drive gewenst (belangrijk voor leerlingen met dyslexie) - Microsoft Office gewenst (tegen gereduceerd tarief te bestellen via Slim.nl) - Voorkeur 11 of 13 inch in verband met de standaard rugtassen Er zijn twee aanbieders waarvan wij menen dat zij een scherpe aanbieding doen en waarbij de laptops voldoen aan bovengenoemde specificaties. Het betreft hier: Software kunt u het beste bestellen bij Deze leverancier levert software aan het onderwijs tegen zeer scherpe prijzen. Voor bestellingen moet het school adres van uw zoon of dochter gebruikt worden. De eerstejaars ontvangen dit zo spoedig mogelijk. Veelgestelde vragen Naar aanleiding van eerdere vragen hebben we de veelgestelde vragen met antwoorden hier op een rijtje gezet. We zullen deze aanvullen met nieuwe als deze binnen komen. Als uw vraag er niet bij staat kunt u deze sturen naar Ons streven is om u binnen 3 werkdagen een antwoord te geven. 1. Waar moet mijn zoon/dochter zijn voor technische ondersteuning bij de laptop? Voor vragen over hardware (de laptop) kunt u bij de leverancier terecht. Voor vragen over software kunt u terecht bij het servicepunt binnen de school. 2. Wordt er alleen nog maar met de laptop gewerkt? Nee, wij werken met blended learning, dat wil zeggen dat er met papieren boeken én elektronische boeken of andere digitale middelen wordt gewerkt.

4 3. Wat draagt de laptop bij in het onderwijsproces? De ELO en andere digitale leermiddelen stellen de leerlingen in staat met meerdere werkvormen te werken, waar en wanneer zij maar willen. Het gebruik van een laptop vergemakkelijkt dit proces. Verder draagt het gebruik van de laptop bij aan: De hogere exameneisen ministerie De reken- en taaleisen Onderwijs op maat Passend onderwijs Differentiëren 4. Kan de mijn zoon/ dochter de laptop op school laten? Ja, de laptop kan worden opgeborgen in het kluisje van de school. Het is de overweging waard om de laptop op school te laten. Het risico van beschadiging/verlies is kleiner en de tas wordt minder zwaar. Er zijn op school voldoende oplaadpunten (zie vraag 5) 5. Hoe zit het met het opladen van de laptop? Uitgangspunt is dat de laptop van uw zoon/ dochter aan het begin van de dag opgeladen is. Los van dit uitgangspunt zijn er binnen de school oplaadpunten. Er zijn inmiddels in elk lokaal in de school ook extra stopcontacten aangebracht mocht de batterij van de laptop onverhoopt leeg zijn. 6. Als de laptop gerepareerd moet worden, wat dan? De school voert geen reparaties uit. Hiervoor kunt u terecht bij de leverancier. Wel is er een beperkt aantal leenlaptops voor die gevallen waarbij de leverancier niet voor een vervangende laptop zorgt. Deze laptop blijft op school. Als u langer dan drie schooldagen een laptop wilt lenen, vraagt de school een vergoeding van 2 euro per dag. 7. Hoe verloopt de betaling van de laptop? U als ouder/verzorger schaft de laptop bij een leverancier naar eigen keuze aan. De school komt u tegemoet in de kosten door 2 jaar (VMBO 3,4 en HAVO 4,5) of 3 jaar (1e klassen en VWO 4,5,6) lang 75,- per jaar te verrekenen met de ouderbijdrage. 8. Wat als ik de kosten van de laptop niet of niet in eenmaal kan betalen? In situaties waar aankoop van een laptop tot problemen leidt, kunt u in overleg met de directie tot een oplossing komen. Wij zullen met u onderzoeken welke maatwerkconstructie haalbaar is.

5 9. Ik heb al een laptop aangeschaft. Deze kan mogelijk worden gebruikt. Hiervoor geldt dezelfde regeling. 10. Hoe zit het met diefstal en schade? Het is verstandig een verzekering hiervoor af te sluiten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u. Belangrijk aandachtspunt: in geval van diefstal op school buiten een afgesloten lokaal of kluisje voorzien verzekeringen meestal niet in een uitkering Hoe ver is de stand van de digitale leermiddelen? De meeste digitale boeken zijn in het nieuwe schooljaar beschikbaar. Bij enkele vakken wordt nog geen gebruik gemaakt van digitale boeken. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niet digitaal gewerkt wordt. 12. Kan mijn zoon/dochter ook thuis op de ELO? Thuis kan ook op de ELO worden gewerkt met de boeken of aan opdrachten. Een link naar de boeken is te vinden op de ELO. 13. Hoeveel gaat mijn zoon/ dochter de laptop daadwerkelijk gebruiken? Het schoolteam is enthousiast en ziet vele mogelijkheden. Het gebruik zal in het begin een aantal uren per dag zijn. Het gebruik zal in de komende tijd steeds intensiever worden. 14. Is het gebruik van Microsoft Office noodzakelijk? Microsoft Office geniet de voorkeur, zoals eerder bij de basisspecificaties genoemd. Als alternatief voor Microsoft Office kan ook gebruik gemaakt worden van de gratis pakketten LibreOffice of OpenOffice. Beide kunnen ook Microsoft Office bestanden lezen en bewerken. Daarnaast ontvangt iedere leerling toegang tot een Skydrive-account, hier kan de leerling bestanden maken, opslaan en delen met een online variant van Microsoft Office. 15. Hoe kom ik aan Microsoft Office als het er niet op zit/niet bij meegeleverd wordt? Microsoft Office kan het beste worden aangeschaft via slim.nl. De beide gratis pakketten kunnen van het Internet worden gedownload en daarna op de laptop worden geïnstalleerd. 16. Indien dit via slim.nl zou moeten/kunnen, hoe komen we daar dan op zonder school adres (of wordt hiermee bedoeld

6 Hoe zit het dan met een eventueel wachtwoord? Het info-adres is niet het juiste adres. Uw zoon/ dochter krijgt een persoonlijk school adres. Dit wordt u toegezonden. Een wachtwoord maakt u zelf aan bij aanmelding bij slim.nl. 17. Om bij Switch (www.ichthusdronten.studywise.nl) te bestellen heb ik een school adres nodig. Hoe kom ik daar aan? Bij bestellen bij Switch kunt u bij het adres invullen onbekend en daarna doorgaan met de bestelprocedure. 18. Wat gebeurt er als wij bij aanvang van het nieuwe schooljaar nog geen notebook hebben voor onze zoon/ dochter (door bv. levertijd laptop)? Uw zoon of dochter kan gebruik maken van de standaard faciliteiten op school. 19. Er wordt nergens gesproken over een beveiligingsprogramma? Hoe zit dit? De keus van een beveiligingsprogramma is individueel. De een vindt McAfee de beste, de ander Norton of AVG. De meeste laptops worden geleverd met Microsoft Security Essentials (gratis), een beveiligingsprogramma welk al een aantal jaren op school (laptops) wordt gebruikt en waarmee we nog geen problemen hebben gehad. 20. Klopt het dat scholen een laptop gratis beschikbaar moeten stellen als er wordt overgestapt op digitaal lesmateriaal? Geldt dit voor het Ichthus College Dronten? Dit geldt alleen in het geval dat de school geheel overgaat op digitale leermiddelen. Op het Ichthus College blijven alle leerlingen beschikken over alle noodzakelijke school- en werkboeken. Het digitaal lesmateriaal is een uitbreiding op het gehandhaafde bestaande materiaal. 21. Waarom is voor dyslectische leerlingen een laptop met DVD-drive wenselijk? De DVD speler is voor dyslectische leerlingen wenselijk omdat bijvoorbeeld het materiaal van de Daisyspeler op Daisyrom hierop met behulp van een hulpprogramma kan worden afgespeeld. Veel materiaal voor dyslectische leerlingen is op dit moment nog beschikbaar op CD- of DVD-rom.

7 22. In hoeverre is het wenselijk dat kinderen met dyslexie de laptop voorzien van ondersteunende software? De afdeling zorg kan uw kind adviseren omtrent de software en dit zal aan het begin van het komende schooljaar voor deze groep leerlingen gebeuren. 23. Waar wordt het boekengeld ( 318) dat de school krijgt voor gebruikt? Voor de boeken, dit bedrag is niet kostendekkend. 24. Waardoor komt het verschil in aantal jaren tegemoetkoming? Alle 1e klassers en VWO 4 krijgen drie jaar omdat ze drie jaar voor school gebruik maken van de laptop. Voor VMBO3 en HAVO4 is het twee jaar omdat zij twee jaar gebruik maken van de laptop op school. 25. Waarom geen tegemoetkoming in één keer i.p.v. per jaar? Het is in principe een jaarlijkse tegemoetkoming. Voor bijzondere gevallen waarbij een betalingsregeling wordt getroffen zie het antwoord op vraag Hoe verloopt de invoer van de digitale leermiddelen? Het is een groei- en ontwikkelproces bij zowel de leerling, docent als uitgever om bij het gepresenteerde einddoel aan te komen. 27. Wanneer worden boeken vervangen, kun je ze thuis laten? De docenten is gevraagd om waar mogelijk en wenselijk de leerlingen te adviseren de boeken thuis te laten of in hun kluisje. Als alternatief kunt u ook overwegen de laptop op school te laten (zie vraag 4). 28. Oneigenlijk gebruik tijdens de lessen van de laptop (Twitter, Hyves, spelletjes enz.) Dit probleem is ons bekend en heeft onze intensieve aandacht. We hebben hiervoor regels opgesteld die zijn te vinden via de website onder Nettiquette. Daarnaast vindt u op de website het protocol digitale middelen wat ook onveranderd geldt voor laptops/tablets.

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni 2014. Geachte heer, mevrouw,

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni 2014. Geachte heer, mevrouw, Aan de ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep Vlaardingen, juni 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit:

In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit: PROJECTPLAN TABLETPROJECT DOMINICUS COLLEGE Inleiding In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit: Ons onderwijs is

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1 Financiële Brochure Zuyderzee College 2.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52,00... 4 Categorie 2: Verzekering 5,00... 4 Categorie

Nadere informatie

Vragen over BoekelNet en lokale diensten. Vragen over het glasvezelnetwerk. Vragen over de aanleg. Infoavond KBO

Vragen over BoekelNet en lokale diensten. Vragen over het glasvezelnetwerk. Vragen over de aanleg. Infoavond KBO Infoavond KBO Vragen over BoekelNet en lokale diensten Kunnen particulieren ook diensten gaan aanbieden op het netwerk? Ja dat kan. Het is een open netwerk dus behalve bedrijven kunnen ook verenigingen

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51.

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51. 30 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal

Nadere informatie

ICT-plan. Anne Frankschool Den Haag 2014-2018

ICT-plan. Anne Frankschool Den Haag 2014-2018 De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Investeringen gericht op vervanging zijn een rem op de innovatie. Investeren in nieuwe technologieën en toepassingen kunnen het onderwijs op een hoger

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Technologie-, marktontwikkelingen en varianten van de leermaterialenketen in het MBO

Technologie-, marktontwikkelingen en varianten van de leermaterialenketen in het MBO Technologie-, marktontwikkelingen en varianten van de leermaterialenketen in het MBO Een LiMBO verkenning Thomas Bachet (TNO) Nico Verbeij (VKA) Versie 1.0 (november 2012) (Dubbelzijdig printen pagina

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Technisch voorstel: Proefproject Bijscholing leerkrachten binnenland via modern afstandsonderwijs

Technisch voorstel: Proefproject Bijscholing leerkrachten binnenland via modern afstandsonderwijs Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname - info@ecoisonline.org - +597 434007 Technisch voorstel: Proefproject Bijscholing leerkrachten binnenland via modern afstandsonderwijs Pieter van der Hijden en

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Inhoud Welkom... 5 Voorwoord... 6 1. Over school... 7 1.1 Over Helicon... 8 1.2 Missie... 9 1.3 Communicatie... 9 1.4 Schoolleiding... 10 1.5 Lestijden... 10 1.6

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS 2012-2013. 1 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders te informeren over het komende

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Projectleider & Contactpersoon Leden projectgroep Beekdal Lyceum Debby Verhoeve Tom Berends, John Chantrel, Hélène de Saxcé, Debby Verhoeve, (kerngroep), Caroline Herbermann,

Nadere informatie

2.1 De binnenkomst van een melding. De telefoon is niet altijd het handigste medium om de servicedesk te bereiken.

2.1 De binnenkomst van een melding. De telefoon is niet altijd het handigste medium om de servicedesk te bereiken. HOOFDSTUK 2 2.1 De binnenkomst van een melding Een gebruiker die de servicedesk wil bereiken, kan dat op verschillende manieren doen. Voorbeeld De telefoon is niet altijd het handigste medium om de servicedesk

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN. Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer?

VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN. Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer? VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer? Er wordt een ring van glasvezel aan gelegd waardoor in principe alle bedrijven op alle terreinen aangesloten kunnen worden. Er

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie