Meest gestelde vragen m.b.t. invoering van de laptop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meest gestelde vragen m.b.t. invoering van de laptop"

Transcriptie

1 Meest gestelde vragen m.b.t. invoering van de laptop Financiën: Hoeveel gaat het ons kosten als ouder? Antwoord: een 11 inch Macbook Air zal iets minder dan 800 euro gaan kosten of 15,50 per maand bij een looptijd van 48 maanden en een borg van 150 euro. Stel dat er voor gespreide betaling wordt gekozen en mijn zoon gaat naar een andere school, hoe wordt de betaling dan verder afgewikkeld? Neemt school de laptop dan terug en zo ja, hoe is de vergoeding geregeld? Antwoord: u krijgt dan de keuze tussen het teruggeven van de laptop en terugkrijgen van de borg of tegen betaling van een bedrag het apparaat overnemen. Hoe gaat u beoordelen of ouders financieel niet staat zijn om tot aanschaf van een laptop over te gaan? Antwoord: ouders kunnen in deze situatie een verzoek op papier doen aan de unitdirecteur van de desbetreffende afdeling. In het directieberaad zal dan bekeken worden of het verzoek wordt gehonoreerd. Wie dragen er in welke mate bij aan het solidariteitsfonds? In hoeverre kan een tekort de ouderbijdrage verhogen? Antwoord: iedereen draagt 20 euro bij aan het fonds, waarbij we ervan uitgaan dat dat voldoende zou moeten zijn om in de behoefte te kunnen voorzien. Hoe hoog is de financiële bijdrage van de school voor de aanschaf van de laptops? Antwoord: er is geen sprake van een bepaald bedrag. Waar wel sprake van is, is dat we garant staan voor de verzekering binnen school. Dat betekent een flinke besparing van ongeveer 150 euro per apparaat. Veiligheid: Wat doet dit met de gezondheid. Verhoging van de werk-en-schoolstress. Leven in een digitale wereld. Minder fysiek sociale contacten tussen leerlingen en leraren. Minder creativiteit en fantasie, alles wordt opgezocht en er wordt geen boek meer gelezen. Kortom een aanslag op het sociale welzijn van onze kinderen. Antwoord: omdat we ervan uitgaan dat een leerling maximaal 40 procent van de les met de laptop in de weer zal zijn, verwachten we niet dat dit extra stress en minder sociale contacten zal opleveren.

2 Gebruik: Waarom kiest u voor Apple, er zijn toch (goedkopere) alternatieven? Enkele punten: Sterk merk, uitstraling, degelijk en hufterproof; zeer stabiel, goede ervaringen andere scholen; kan hele dag zonder opladen; geruisarm; uniform device: voorkomt sociale ongelijkheid in leermiddelen. Om wat voor laptop gaat het? School schaft voor de leerlingen via een reseller/partner collectief en met korting t.o.v. de actuele markt-bodemprijzen een laptop van hoge kwaliteit aan (MacBook Air 11"), incl. hoes. Volledig compatible met het netwerk, standaard inlogformat, back-up via icloud. Als wij thuis ook een MacBook hebben, moet onze zoon dan zijn eigen MacBook mee naar huis nemen voor zijn huiswerk, kan deze dan veilig op school blijven en dan worden opgeladen? Antwoord: in principe gaan we ervan uit dat de leerling zijn laptop thuis oplaadt en dus meeneemt van school naar huis. Hoe wordt het opladen geregeld? Antwoord: we gaan ervan uit dat dat thuis gebeurt. Zijn er stopcontacten in de kluisjes? Antwoord: nee. In hoeverre is deelname verplicht? Welke klassen doen niet mee aan dit traject? Antwoord: deelname is niet verplicht, maar wel zeer wenselijk. In het schooljaar zullen de eerste tot en met de derde klassen en VWO 4 te maken krijgen met invoering van de laptop in de klas. Vanaf begin schooljaar zal elke nieuwe leerling te maken krijgen met een laptop op school. Alleen aan de examenklassen van schooljaar zal de invoering voorbijgaan. Zij kunnen overigens wel gebruik maken de van de regeling. Komen er op school ook eventueel oplaadpunten voor als de laptop op school blijft? Antwoord: nee.

3 Invoertraject: Waarom zijn we overgegaan tot het invoeren van de laptop in school? Antwoord: Informatie- en communicatietechnologie heeft een grote impact op ons leven en op de samenleving. Met name sinds de jaren 90 door de enorme groei van internet, Cloud toepassingen en de mobiele telefoon. Nieuwe toepassingen maken informatie overal toegankelijk, maken nieuwe communicatie mogelijk en sociale media hebben het oude sociaal en media nieuwe vormen en invulling gegeven. Door de mobiele telefoon is iedereen altijd online. Bedrijven stappen, gesteund door technologie, massaal over op vormen van nieuw werken en komen, via sociale media, direct met hun klanten in contact. Er zijn maar weinig diensten en processen die niet radicaal veranderd zijn en inmiddels vertrouwen op technologie. Ict is in een korte tijd niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Deze verandering wordt gestuwd door de razendsnel innoverende techniek. Computers worden exponentieel sneller en zuiniger en hebben meer opslagruimte. Mobiele telefoons zijn inmiddels smartphones geworden met steeds snellere processoren en grafische interfaces en met meer mogelijkheden. Zowel vast als mobiel internet is de afgelopen jaren vele malen sneller geworden. Jongeren lopen voorop in deze trends. Apparaten voor mobiel internet worden het meest gebruikt door 12- tot 25-jarige internetters. Van alle jongeren heeft 86% toegang tot het internet via zijn mobiel. Daarnaast gebruikt 57% (ook) andere apparaten, zoals spelcomputers en tablets. 93% Van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar gebruikt dagelijks internet. Als er een tablet in huis is, wordt die relatief vaak gebruikt door de kinderen. Deze citaten zijn afkomstig van de VIER IN BALANS MONITOR DE LAATSTE STAND VAN ZAKEN VAN ICT EN ONDERWIJS, uitgegeven door de Stichting Kennisnet, de publieke non-profit organisatie die, gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, partner is voor het onderwijs als kenniscentrum en dienstverlener op het gebied van ICT. Voor het volledige rapport zie: er_in_balans_monitor_2013.pdf. Andere conclusies uit het rapport: Ict verhoogt het leerrendement: Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ict rendeert bij het leren. Ict helpt de leraar bij het voorbereiden van lessen, maar ook bij het bieden van maatwerk aan leerlingen. In de klas zorgt het voor afwisselende lessen die aansluiten bij de leerstijl en het niveau van de leerling. Door ict op de juiste manier in te zetten, geredeneerd vanuit de didactiek, kan iedere leerling optimaal tot leren komen. De juiste inzet van ict in het primaire proces zorgt ervoor dat: de motivatie toeneemt; de leerprestaties verbeteren; het leerproces efficiënter wordt. Deze drie effecten zorgen ervoor dat leerlingen meer en beter kunnen leren en dat hiermee het leerrendement toeneemt. Ict verbetert het secundaire proces: Wanneer we spreken over het secundaire proces hebben we het over het organiseren van het leren, het sturen en het verantwoorden. Diverse processen kunnen worden vereenvoudigd of geautomatiseerd, waardoor de leraar meer tijd en mogelijkheden krijgt om te doen waar hij of zij leraar voor is geworden: leerlingen verder helpen en begeleiden in hun ontwikkeling. Het verzamelen van diverse vormen van stuurinformatie en het toegankelijk maken hiervan leidt tot betere informatie voor managers en bestuurders om hun beleid vorm te geven en biedt efficiënte manieren om zowel horizontaal (aan ouders, leerlingen en de samenleving) als verticaal (aan OCW en inspectie) verantwoording af te leggen over de prestaties.

4 Waarom de hele onderbouw in 1 keer en niet beginnen met de brugklassen en deze leerlingen met het systeem mee laten groeien? Antwoord: wij zien geen reden om hier mee te wachten. Elke leerling is er bij gebaat om gebruik te kunnen maken van deze voorziening. Hoe wordt voorkomen dat bij invoering van het ICT-rijk leren de nieuwe middelen grotendeels onbenut blijven, omdat de introductie hiervan voor docenten en leerlingen grotendeels gelijktijdig plaatsvindt? Antwoord: er zal vanuit de directie met regelmaat aan de secties gevraagd worden naar de invulling van de lessen en dan met name hoe de nieuwe mogelijkheden worden gebruikt. We zijn ons er daarbij wel bewust dat dit niet iets is dat direct vanaf les 1 zichtbaar zal zijn, maar gaan ervan uit dat een groei in gebruik wel zichtbaar gaat worden. Wat als mijn kind niet zo'n laptop krijgt van haar ouders? Moet zij van school? Komt er een boekenklas (als in tegenhanger van de digiklas)? Antwoord: uw kind zal in dat geval zeker niet van school moeten, wat we wel doen is een gesprek om te kijken hoe we uw kind toch aan een laptop kunnen helpen. Waarom Apple? Waarom het dure merk Apple, terwijl bijna iedereen thuis en op het werk gewend is met Windows-machines te werken? Enkele punten: Sterk merk, uitstraling, degelijk en hufterproof; zeer stabiel, goede ervaringen andere scholen; kan hele dag zonder opladen; geruisarm; uniform device: voorkomt sociale ongelijkheid in leermiddelen.

5 Onderwijs: Wat draagt de laptop bij in het onderwijsproces? De ELO (Elektronische LeerOmgeving) en andere digitale leermiddelen stellen de leerlingen in staat met meerdere werkvormen te werken, waar en wanneer zij maar willen. Het gebruik van een laptop vergemakkelijkt dit proces. Verder draagt het gebruik van de laptop bij aan: de hogere exameneisen van het ministerie van Onderwijs, de reken- en taaleisen, onderwijs op maat en passend onderwijs. Zijn alle docenten in staat om hiermee aan de slag te gaan? Docenten zullen in de vorm van tijd, begeleiding en instructie de gelegenheid krijgen om de mogelijkheden van het apparaat goed te leren kennen. In dialoog tussen schoolleiding, secties en docenten (b.v. tijdens de overlegmiddagen) wordt bepaald wat leerlingen in het eerste en tweede jaar van werken binnen een ICT-rijke onderwijscontext anders gaan doen ten opzichte van de huidige manier van werken. De schoolleiding zal hiertoe voor de schooljaren en een ontwikkelagenda opstellen gericht op het vergroten van ICT-gerelateerde leervaardigheden en toepassing van digitale leermiddelen. Secties en docenten wordt in september-december 2014 gevraagd aan te geven hoe zij na de uitrol van de laptops aan de leerlingen hun lessen ICT-rijk gaan invullen, met gebruikmaking van de nieuwe apparatuur en mogelijkheden. Denk hierbij onder andere aan het digitale afnemen van toetsen, flipping the classroom, gebruik van de digitale leeromgeving It s learning in de klas, gebruik van de digitale mogelijkheden van de leermethode. Waar wordt de laptop allemaal voor gebruikt? ICT-ondersteund werken op school zal niet alleen zal groeien in de educatieve zin, maar ook in b.v. samenwerking (werkstukken maken en delen), presenteren, communicatie, agendabeheer, afspraken. Ook dit zijn dimensies van een ICT-rijke werk- en leeromgeving. Wordt er alleen nog maar met de laptop gewerkt? Nee, wij werken met blended learning, dat wil zeggen dat er met papieren boeken én elektronische boeken of andere digitale middelen wordt gewerkt. Het thuis bekijken van filmpjes kost tijd. Tijd die besteed moet worden naast het maak- en leerwerk dat gewoon opgegeven blijft worden. Meer tijd betekent dus een verzwaring van de studielast. Lesgeven hoort in het leslokaal thuis en gegeven te worden door de leraren en leraressen. Ik vind het een slechte zaak het lesgeven op deze manier uit te besteden. Er is absoluut geen controle, anders dan nog meer toetsen. Antwoord: u refereert aan het begrip flipping the classroom, waarbij de uitleg van de docent via filmpjes door de leerling thuis voorbereid wordt en de toepassing van de lesstof in de klas behandeld. De ervaringen daarmee op andere scholen zijn positief en geven zeker geen beeld van verzwaring voor de leerling. Wat de hoeveelheid toetsen betreft, we hebben dit schooljaar juist het aantal toetsen om onderwijskundige redenen enorm verminderd.

6 Overige vragen: Als ondernemer kan ik van de mogelijkheid gebruik maken om een dergelijk aanschaf fiscaal aftrekbaar te maken. Is het mogelijk om zelf buitenschool om een laptop te kopen? Antwoord: Dat zou in principe kunnen, maar ik vraag me af of dat voordeel groter is dan de korting die wij u kunnen bieden. Ik heb drie kinderen die bij u op school zitten en die een laptop nodig hebben. Ik ga zelf geen gebruik maken van het solidariteitsfonds. Ik ga ervan uit dat ik dan toch maar een keer aan het solidariteitsfonds mee moet doen, klopt dat? Antwoord: ja, dat klopt. Kan ik ook gewoon zelf de laptop aanschaffen en gebruik maken van de ondersteuning op school? Antwoord: alleen de leerling kan een laptop aanschaffen, de regeling is niet beschikbaar voor andere leden van dezelfde familie. Wordt er voor de kinderen nog een typecursus gegeven, omdat ze veel met de computer gaan werken? Of wordt ervan uitgegaan dat ze dit al kunnen? Dan zullen we zelf hier achteraan gaan. Antwoord: er zal zoals het er nu uitziet geen sprake zijn van een typecursus voor leerlingen. Als je thuis geen laptop hebt maar een gewone computer kan je dan wel gewoon je huiswerk daarop maken, of is dat niet mogelijk doordat, dat andere programma s zijn? Antwoord: in principe gaan we ervan uit dat een leerling de laptop mee naar huis neemt, waarmee dat thuis werken geen probleem is. Verder zat ik me nog af te vragen of de leerlingen nog steeds schoolboeken krijgen. Antwoord: de leerlingen zullen de boeken zowel op papier als via een digitaal bestand ontvangen Kunnen we, omdat we nu 2 laptops moeten aanschaffen hiervoor extra korting bekomen? Antwoord: nee, de korting staat vast per laptop. Er is geen sprake van een extra korting bij aanschaf van meerdere laptops. Is het ook mogelijk om voor broers/zussen uit het gezin via de korting de Mac book te kopen? Antwoord: Het is mogelijk om voor andere gezinsleden een MacBook Air via onze webshop aan te schaffen. Maar dit wel onder voorwaarden en in beperkte mate omdat het ongewenst is dat via onze webshop in groten getale Apple producten met relatief veel korting op de markt worden gebracht.

Meest gestelde vragen m.b.t. de laptop

Meest gestelde vragen m.b.t. de laptop Achtergrond: Meest gestelde vragen m.b.t. de laptop Waarom zijn jullie overgegaan tot het invoeren van de laptop in school? Antwoord: Informatie- en communicatietechnologie heeft een grote impact op ons

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Visie Ichthus College op de inzet van digitale middelen

Visie Ichthus College op de inzet van digitale middelen In dit bestand vindt u informatie m.b.t. het digitale onderwijs binnen onze school. We willen u via deze pagina meenemen in onze visie en uitgangspunten rond de inzet van digitale middelen in het onderwijs.

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2012 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Onderwijs 1.2 Ict 2 Rendement en balans 2.1 Onderwijs: leren, organiseren,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit:

In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit: PROJECTPLAN TABLETPROJECT DOMINICUS COLLEGE Inleiding In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit: Ons onderwijs is

Nadere informatie

ipad Algemeen 8. Hoe zit het met de andere klassen? Wanneer krijgen zij een ipad?

ipad Algemeen 8. Hoe zit het met de andere klassen? Wanneer krijgen zij een ipad? Veel vragen ipad gestelde over de Algemeen 1. Waarom wil Bogerman de ipad gaan gebruiken? In ons strategisch beleidsplan hebben we gezegd dat we meer willen werken naar gepersonaliseerd onderwijs. Bogerman

Nadere informatie

Auteur: Peter Stollenwerk Datum: 23 september 2015. Beantwoording van de gestelde vragen over digitaal onderwijs en de ipad

Auteur: Peter Stollenwerk Datum: 23 september 2015. Beantwoording van de gestelde vragen over digitaal onderwijs en de ipad Auteur: Peter Stollenwerk Datum: 23 september 2015 Beantwoording van de gestelde vragen over digitaal onderwijs en de ipad Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het ontstaan van eigentijds onderwijs... 4 3. De invoering

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de ipad

Veel gestelde vragen over de ipad Veel gestelde vragen over de ipad Algemeen 1. Waarom zet Bogerman de ipad in? We vinden het belangrijk om meer te werken aan gepersonaliseerd onderwijs. Bogerman wil rekening houden met de verschillen

Nadere informatie

We kunnen het niet alleen. De digitalisering van het onderwijs in de regio Haaglanden

We kunnen het niet alleen. De digitalisering van het onderwijs in de regio Haaglanden We kunnen het niet alleen De digitalisering van het onderwijs in de regio Haaglanden Arnaz Adhien Stichting Digitaal Leren, november 2014 Managementsamenvatting In het onderwijs wordt steeds meer gewerkt

Nadere informatie

Laptops in het MBO. Leo Bakker en Maaike Stam

Laptops in het MBO. Leo Bakker en Maaike Stam Laptops in het MBO Leo Bakker en Maaike Stam KE232 Br laptops hv new.indd 1 18-03-2010 16:18:24 Laptops in het MBO KE232 Br laptops hv new.indd 2 18-03-2010 16:18:26 Hoe? Wat staat er in dit boekje? 1

Nadere informatie

Ict in het schoolplan. leren vernieuwen

Ict in het schoolplan. leren vernieuwen Ict in het schoolplan leren vernieuwen leren vernieuwen Inleiding In 2011 staan alle basisscholen van Nederland voor de taak een nieuw schoolplan op te stellen met daarin de doelstellingen en ambities

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Intomart GfI< Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Flexibel platform voor vraaggestuurd leren

Flexibel platform voor vraaggestuurd leren 0100011000100001 0101010 01000110001000111 101010 0100011000 10000 010 0100 0100 10100 010 0100 0100 100 01000 Switch is al meer dan 24 jaar een ICT partner voor bedrijven, zorg- en onderw i j s i n s

Nadere informatie

Learning Analytics OP WEG NAAR MEER GEDIFFERENTIEERD EN GEPERSONALISEERD ONDERWIJS

Learning Analytics OP WEG NAAR MEER GEDIFFERENTIEERD EN GEPERSONALISEERD ONDERWIJS Learning Analytics OP WEG NAAR MEER GEDIFFERENTIEERD EN GEPERSONALISEERD ONDERWIJS Learning Analytics Erik Woning 1 INHOUD 1. Introductie op Learning Analytics... 4 1.1. Definitie van Learning Analytics...

Nadere informatie

Aanzet tot een leermiddelenbeleidsplan. 2College

Aanzet tot een leermiddelenbeleidsplan. 2College Aanzet tot een leermiddelenbeleidsplan 2011-2015 2College Versie 1 februari 2012 Vast te stellen in kerndirectie in februari 2012 Aanzet tot een leermiddelenbeleidsplan 2College versie 01-02-2012 1 Vooraf

Nadere informatie

ICT-beleidsplan ROOS 2014-2015. ICT- Beleidsplan Stichting ROOS 2014-2015 1

ICT-beleidsplan ROOS 2014-2015. ICT- Beleidsplan Stichting ROOS 2014-2015 1 ICT-beleidsplan ROOS 2014-2015 ICT- Beleidsplan Stichting ROOS 2014-2015 1 Inleiding Dit bovenschool-beleidsplan is richtinggevend voor de ICT-ontwikkelingen binnen de scholen. Het streven is dat voor

Nadere informatie

ICT in het onderwijs D66. Leerling en leraar centraal

ICT in het onderwijs D66. Leerling en leraar centraal ICT in het onderwijs D66 Leerling en leraar centraal Voorwoord Beste lezer, Eigenlijk ben ik een leraar. Ik heb jaren in het onderwijs gewerkt. Hoewel ik elke dag geniet van mijn werk in de Tweede Kamer,

Nadere informatie

Timpaan is verhuisd...

Timpaan is verhuisd... Timpaan is verhuisd... Timpaan Onderwijs waaiert uit over de noordelijke regio Timpaan Onderwijs wil meer zichtbaar zijn in de noordelijke regio, dichter bij jou als klant of ouder. De auto s met reclame

Nadere informatie

Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict

Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict 0. Inleiding 0.1. Inleiding Ict is een niet meer weg te denken factor in het Nederlandse primair onderwijs. Scholen maken in toenemende mate gebruik

Nadere informatie

Werken met de ipad in het onderwijs

Werken met de ipad in het onderwijs Werken met de ipad in het onderwijs MSc scriptie (30 ects) Rachel Schampaert September, 2013 Begeleiders: Dr. R. Tarconis Dr. C. Huizing Technische Universiteit Eindhoven Eindhoven School of Education

Nadere informatie

Digitaal toetsen in de basisschool

Digitaal toetsen in de basisschool Digitaal toetsen in de basisschool Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom digitaal toetsen in de basisschool? 4 2 Hoe kunnen we meer en beter digitale toetsing inzetten? 10 2.1 Visie en leiderschap 10 2.2

Nadere informatie

Eerlijk duurt het langst

Eerlijk duurt het langst Eerlijk duurt het langst Over de communicatie met en betrokkenheid van ouders bij (zeer) zwakke scholen in het VO 3 project Zeer Zwakke Scholen Project Zeer Zwakke Scholen Het project Zeer Zwakke Scholen,

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

OUDERS OVER DE 8 E. Rapportage Ouderenquête 2013 de 8 e Montessorischool

OUDERS OVER DE 8 E. Rapportage Ouderenquête 2013 de 8 e Montessorischool OUDERS OVER DE 8 E Rapportage Ouderenquête 2013 de 8 e Montessorischool Perspective: Jorrit Lang 8 e Montessorischool: Tanja Hogendorp 3014 v 1.1 10-07-2013 INHOUD: Aanleiding en doelstelling.. 3 Conclusies...

Nadere informatie

Kwalitatief rapport. Cloud Computing op de AT-scholen rendement van sharepoint live@edu in het onderwijs

Kwalitatief rapport. Cloud Computing op de AT-scholen rendement van sharepoint live@edu in het onderwijs Kwalitatief rapport Cloud Computing op de AT-scholen rendement van sharepoint live@edu in het onderwijs Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Achtergrond & inleiding... 3 2 Randvoorwaarden... 4 2.1 Visie...

Nadere informatie