Agenda uur ontvangst uur opening en mededelingen door voorzitter Peter van Osch uur Duurzame inzetbaarheid door Peter de Witte,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda 11.30 uur ontvangst 12.00 uur opening en mededelingen door voorzitter Peter van Osch 12.15 uur Duurzame inzetbaarheid door Peter de Witte,"

Transcriptie

1

2 Agenda uur ontvangst uur opening en mededelingen door voorzitter Peter van Osch uur Duurzame inzetbaarheid door Peter de Witte, Algemeen directeur Capability Groep uur aanvang lunch en gelegenheid tot netwerken uur afsluiting

3 Duurzame inzetbaarheid presentatie

4 Wat zegt de markt The Perfect fit Vergrijzing, langer doorwerken, er wordt steeds meer gevraagd van mensen (opleiding / veranderen etc.) werk- privé-balans, meer verantwoordelijkheid voor eigen inzetbaarheid en gezondheid, goed werkgeverschap, werkperceptie, integratie & diversiteit, grotere arbeids-participatie vrouwen, aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt tekorten op de arbeidsmark, etc., etc. Het thema bij bedrijven & overheid en in de samenleving: duurzame inzetbaarheid voor zowel werkgever als werknemer!

5 Stellingen Duurzame inzetbaarheid is echt iets voor ministeries en grotere bedrijven Mijn medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid Medewerker eerst, klant op de tweede plaats De baas is de grootste oorzaak van werkonvrede Ik heb bevlogen medewerkers Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

6 6

7 pijlers duurzame inzetbaarheid Mobiliteit & Flexibiliteit Gezondheid & Vitaliteit Duurzame inzetbaarheid Kennis & Competenties Europa SER TNO Oval Capability Welbevinden & Bezieling

8 Werk gerelateerde psychologische problemen (trimbos) The Perfect fit Werk is een belangrijk deel van ons dagelijks leven Draagt sterk bij aan ons psychologisch welbevinden (persoonlijke ontwikkeling, inkomen, sociale contacten, betekenis). Werkomstandigheden kunnen ook een bedreiging zijn voor onze geestelijke gezondheid. Veel werknemers hebben psychologische problemen Jaarlijks: meer dan 20% van de werkende mensen ervaart psychologische symptomen % van alle psychische problemen die leiden tot verzuim kunnen worden toegeschrweven aan werkomstandigheden. Burnout and stress zijn veel voorkomende klachten 10% van de arbeidsmarkt (6,800,000 mensen in Nederland hebben een serieuze burn out, en meer dan 4% zelfs een clinische burnout), allemaal werk-gerelateerd: 270,000 werknemers worden jaarlijks professioneel behandeld. Psychische problemen leiden vaak tot verlengd verzuim

9 pijlers duurzame inzetbaarheid Mobiliteit & Flexibiliteit Gezondheid & Vitaliteit Duurzame inzetbaarheid Kennis & Competenties Europa SER TNO Oval Capability Welbevinden & Bezieling

10 CREATING SUSTAINABLE PERFORMANCE HBR: GRETCHEN SPREITZER AND CHRISTINE PORATH What drives sustainable individual and organizational performance? Employees who are thriving - not just satisfied and productive, but also engaged in creating the future. People who fit this description demonstrated: 16% better overall performance 125% less burnout 32% more commitment to the organization 46% more job satisfaction than their peers. 10

11 Nieuwe inzichten (SCIENTIFICLY VALIDATED) Organizational Energy Prof.dr. Heike Bruch conducted a research among employees and concluded that organizations with intrinsic positive energy perform better: They achieve 27% higher turnover, they accomplish 19% higher productivity, they work 20% more efficient, they get a 15% higher customer satisfaction and are 21% less troubled by retention. Hyper Zombie Energy Comfort Heike Bruch is a Professor and Director of the Institute for Leadership and Human Resources Management of the University of St. Gallen (Switzerland) Energy zones

12 Nieuwe inzichten(scientificly VALIDATED) McKinsey consultants Scott Keller en Colin Price focused on How to build an organization that can execute in the short run and has the vitality to prosper over the long term. Beyond Performance New York, They were engaged in a 10-year period of studying organizational effectiveness and change management, while involving 600,000 employees in over 500 corporations. The authors concluded that the health of an organization is equally as important as its performance. The profitability of healthy companies is 220% higher than the performance of unhealthy organizations and growth is 200% higher!

13 RECENTE INZICHTEN The Perfect fit 53% werkgevers vindt dat ze mogen ingrijpen op gezondheid medewerkers 48% werknemers vindt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor inzetbaarheid 80% vindt dat werkgever ze hierop mag aanspreken 91% is bereid jaarlijks gezondheidscheck te ondergaan, maar 13% krijgt dit 65% bedrijven heeft ambities op inzetbaarheid, motivatie en vitaliteit van werknemers

14 Wat betekent dit voor u The Perfect fit Invulling geven aan duurzame inzetbaarheid Stimuleren eigen verantwoordelijkheid medewerker Van snel reageren naar pro actief handelen

15 Company statement We doen er toe voor mensen We gaan over vitaliteitsmanagement We staan voor duurzame inzetbaarheid We zijn onderscheidend

16 Onze focus Positionering 80% Geen klachten 16% At Risk 4% Verzuim 16% Perform Beter worden Prevent Risico s beheersen Beyond Motivatie vitaliteit, inzetbaarheid Verhogen bevlogenheid en productiviteit

17 Onze Toolbox The Perfect fit; toolbox Survey Persoonlijk rapport (BPR) Incl. checkers Incl. advies top 5 aandachtsgebieden On-line ondersteunende diensten (free) Off-line begeleiding & interventies (betaald)

18

19

20 Meerwaarde The Perfect fit concept Meer verantwoordelijkheid medewerker Individueel en specifiek! Daadwerkelijke invulling preventie & bezieling; (inzicht-advies-ondersteuning) Analyse & benchmarking (klant / markt) Stuurmiddel Bevlogenheid & Productiviteit verhogend!

21 Lunch

22 Bijlage

23 The Perfect fit Wij weten wat belangrijk is om uitgevallen medewerkers weer snel aan het werk te krijgen, zodat ze weer duurzaam inzetbaar worden. Wij weten ook wat nodig is om ervoor te zorgen dat mensen gezond, en dus duurzaam inzetbaar blijven. En we weten hoe we de bevlogenheid van mensen kunnen verhogen; om hun duurzame inzetbaarheid nog verder te verbeteren!

24 The Perfect fit Capability realiseert the perfect fit tussen de werknemer en diens werkomgeving! in drie gespecialiseerde business-lines:» Capability Perform» Capability Prevent» Capability Beyond

25 The Perfect fit Capability Perform Alle diensten verzuimbegeleiding Gecertificeerde arbodienst & re-integratiebedrijf Abonnementen en maatwerk Verzuimbegeleiding, 1 e en 2 e spoor, outplacement & assessments Verzuim is ook gedrag = dus beïnvloedbaar! De-medicalisatie

26 The Perfect fit Capability Perform Verzuim Expertise Centrum (VEC) Spin in het web! het professioneel en dedicated expertisecentrum effectieve regie door verzuimmanagers deskundig, denkend in mogelijkheden, gedegen dossiers, alle disciplines (samen met A&O); heldere adviezen & concrete beleidsvoorstellen state of the art technologische ondersteuning Snel weer duurzaam inzetbaar!

27 The Perfect fit Capability Prevent alle zaken ter voorkoming van verzuim soms wettelijk kader.. risico s in kaart; beheersen en voorkomen coördinatie & regie! producten: RI&E, werkplekonderzoek, inzet diverse arbo-disciplines, PAGO & PMO, analyse verzuim(beleid) Blijvend duurzaam inzetbaar!

28 The Perfect fit Capability Beyond medewerker versterken op zijn werkplek; de duurzame inzetbaarheid vergroten! eigen verantwoordelijkheid; ook voor werk & carrière. empowerment vormgegeven door de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid:

29 The Perfect fit Capability Beyond Vitaliteit & Gezondheid Mobiliteit & Flexibiliteit Kennis & Competenties Bevlogenheid & Productiviteit

30 pijlers duurzame inzetbaarheid Mobiliteit & Flexibiliteit Gezondheid & Vitaliteit Duurzame inzetbaarheid Kennis & Competenties Europa SER TNO BoaBorea Capability Bevlogenheid & Productiviteit

31 Capability Beyond The Perfect fit Vitaliteit en Gezondheid; de daadwerkelijke geestelijke en lichamelijk toestand van de medewerker; nu en straks! thema is lifestyle producten: onze survey, individuele advisering & coaching, consultancy voor bedrijfsaanpak, trainingen, additionele keuringen, zelfhulp E-tool, interventies op psychisch & maatschappelijke vlak, fysio, BRAVO Je leven lang gezond en fit!

32 Capability Beyond The Perfect fit Mobiliteit & Flexibiliteit; n passende job in elke levensfase blijvend interessant voor de arbeidsmarkt Producten: onze survey, zelfhulp E-tools, assessments, trainingen, workshops, outplacement, carrière-checks, employability-checks, coaching & counseling, consultancy op bedrijfsniveau, programmamanagement. Je leven lang aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt!

33 Capability Beyond The Perfect fit Kennis & Competenties De juiste opleiding passend voor de functie Updates om bij te blijven; inhoud en attitude Producten: onze survey, zelfhulp E-tools, assessments, trainingen, workshops, carrière-checks, employabilitychecks, coaching & counseling, consultancy op bedrijfsniveau, programmamanagement. Met de juiste skills breed inzetbaar!

34 Betere resultaten door bevlogen medewerkers! Capability Beyond The Perfect fit Bevlogenheid & Productiviteit; gemotiveerde en bevlogen zijn gelukkiger en productiever! meer energie en welbevinden voor de medewerker meer resultaat voor de werkgever; hogere productiviteit, lager verzuim, minder verloop, ongeval-vrije omgeving, hogere medewerkerstevredenheid, toename innovatie, hogere klanttevredenheid & -service, beter imago, meer (klant)groei, meer winst, continuïteit! producten: onze survey, zelfhulp E-tools, coaching individuen, coaching organisatie, consultancy, workshops, trainingen & opleidingen, interventies op maat, programmamanagement.

35 The Perfect fit Capability ondersteunt organisaties en individuen hun doelstellingen waar te maken door hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren! Productiviteit voor de werkgever, werkplezier en levensgeluk voor de werknemer in een concept; the perfect fit!

36 The Perfect fit Visie Concept Samenwerking Tools & Aanpak Begeleiding Portfolio, Partners & Professionals

37 Onze propositie The Perfect fit Medewerker krijgt eigen regie over Bevlogenheid, Productiviteit, Risico s & LifeStyle Organisatie krijgt inzicht in kwantitatief verbeterpotentieel Ruimte voor goed gesprek op managementniveau BPR Met volgende business principes Door een breed dienstenpakket beschikbaar te stellen Dat door verleiding wordt gebruikt (i.p.v. push) Tegen relatief lage kosten Geschikt voor grote aantallen medewerkers Zeer laagdrempelig (software-enabled)

38 FUNDERING 3-dimensionaal raamwerk voor organisatieontwikkeling en performanceverbetering Persoonlijke - en Organisatorische aspecten als accellerator Remmende factoren Stimulerende factoren Drie resultaatgebieden: Goed Werkgeverschap Bevlogenheid Goed Ondernemerschap Productiviteit Goed Nabuurschap Risico's

39 ANNUAL STATEMENT -15 HOOFDTHEMA S BEVLOGENHEID Goed Werkgeverschap PRODUCTIVITEIT Goed Ondernemerschap (Lifestyle) RISICO S Goed Nabuurschap Vertrouwen Zin & energie (Motivatie) Aandacht Verbinding Ambitie Gedrevenheid Werkklimaat Efficiëntie (kostenbewust) Support Leiderschap (lijn) HR (staf) Innovatie Creativiteit Context Werkdruk Vitaliteit Energieniveau Voeding Bewegen Middelengebruik Balans Werkfactor Thuisfactor Geluk / Welzijn Effectiviteit Sociale veiligheid Betrokkenheid Professionele cultuur MVO

40 Voorbeeld checker

41 Voorbeeld checker

42 ESF Subsidie duurzame inzetbaarheid The Perfect fit Vanaf 1 mei 2012 stelt het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie beschikbaar aan O&O-fondsen die investeren in duurzame inzetbaarheid. De subsidie voor projecten die de arbeidsdeelname en arbeidsproductiviteit vergroten. Het project moet zich richten op één van de volgende thema s: 1. het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit; 2. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken en arbeidstijdenmanagement; 3. het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap en employability.

43 The Perfect fit Capability BPR Toolbox Beveiligde webapplicatie die wordt aangeboden door Capability BPR staat voor Bevlogenheid, Productiviteit en Risico s Bevat producten en diensten die de bevlogenheid en productiviteit van uw medewerkers en organisatie verbeteren én die risico s vroegtijdig signaleren Ontwikkeld in samenwerking met Erasmus Universiteit en Universiteit Utrecht Beschikbaar voor al uw medewerkers

44 The Perfect fit BPR Toolbox Veiligheid en privacy Toegankelijk via een internetbrowser (geen software op uw systeem) Inloggen gaat via een beveiligde verbinding (vergelijkbaar met internet bankieren) Privacy van uw medewerkers is gewaarborgd Data is beveiligd in een professioneel datacentrum

Duurzaam Presteren & Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam Presteren & Duurzame Inzetbaarheid Marcel van Marrewijk Holliday Inn Gent 19 september 2013 Via kwaliteit naar bevlogenheid Of: Hoe gelukkig is tevreden personeel? N.a.v. artikel: DE MYTHES VAN BEVLOGENHEID Nieuwe aanpak voor. Duurzaam

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners: Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

HRM EN TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN AAN DE BEDRIJFSCONTINUITEIT Peter Dona

HRM EN TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN AAN DE BEDRIJFSCONTINUITEIT Peter Dona HRM EN TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN AAN DE BEDRIJFSCONTINUITEIT Peter Dona Verzekeren kan altijd nog, is de titel van het te verschijnen boek over risicomanagement en bedrijfscontinuiteit, waarvan Peter

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

VITALE MEDEWERKERS IN VITALE ORGANISATIES. De resultaten van de sectoranalyse binnen het WO

VITALE MEDEWERKERS IN VITALE ORGANISATIES. De resultaten van de sectoranalyse binnen het WO VITALE MEDEWERKERS IN VITALE ORGANISATIES De resultaten van de sectoranalyse binnen het WO Vitale Medewerkers in vitale organisaties: de resultaten van de sectoranalyse binnen het WO Deel 1 van de Taskforce

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

De winst van duurzame inzetbaarheid

De winst van duurzame inzetbaarheid De winst van duurzame inzetbaarheid Vincent Wolters MMC, drs. Daphne van den Broek, Loeke Salemans & Tim Beusen Duurzame inzetbaarheid is een brede term die nog vragen oproept. Wat verstaan we eronder,

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid. Dr. Annet H. de Lange

Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid. Dr. Annet H. de Lange Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid Dr. Annet H. de Lange lectoraat human resource management Colofon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Economie en Management

Nadere informatie

Energizing people for better performance

Energizing people for better performance Individuele interventies Module 4: dagdeel 2 Energizing people for better performance Hilversum 8 Januari 2013 Pepijn van der Meulen Lifeguard - Health & performance Putting things into perspective Wie

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

EMPLOYEE COMMUNICATION! & ORGANIZATIONAL DIALOGUE. Wij helpen organisaties bloeien.

EMPLOYEE COMMUNICATION! & ORGANIZATIONAL DIALOGUE. Wij helpen organisaties bloeien. EMPLOYEE COMMUNICATION! & ORGANIZATIONAL DIALOGUE Wij helpen organisaties bloeien. SPUP is een innovatieve business consultancy op het snijvlak van leiderschap, communicatie en HR. Wij helpen organisaties

Nadere informatie

Vijfentwintig jaar. Human Resource Studies. Tilburg University

Vijfentwintig jaar. Human Resource Studies. Tilburg University Een veelzijdig perspectief Vijfentwintig jaar Human Resource Studies Tilburg University Een Vijfentwintig jaar Human Resource Studies Tilburg University veelzijdig perspectief Department of Human Resource

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Zes casussen van sectoren en branches mei 2014 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Chris Moor Moniek Nelissen Inhoud 1 INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 01 NSI- Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Dialoog. als sleutel voor duurzame KENNIS EN KUNDE. 2 Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2 (4), 2-13. Marjon LEEVER, Joringel DEN HOED en Mieke VOOGD

Dialoog. als sleutel voor duurzame KENNIS EN KUNDE. 2 Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2 (4), 2-13. Marjon LEEVER, Joringel DEN HOED en Mieke VOOGD Dialoog als sleutel voor duurzame Marjon LEEVER, Joringel DEN HOED en Mieke VOOGD A.M. Leever, MSc, is adviseur/trainer bij Expertisecentrum voor Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking van

Nadere informatie