mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten ondersteunde projecten samenwerking werkwijze aanvragers organisatie financiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten ondersteunde projecten samenwerking werkwijze aanvragers organisatie financiën"

Transcriptie

1 mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze jaar verslag 2009

2 mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze jaar verslag 2009

3 voorwoord 2009 was het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode De doelstellingen en criteria van de ondersteuningsmogelijkheden zijn met ingang van dit jaar aangescherpt en aanvragen voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed worden voortaan gezamenlijk beoordeeld. Om de beleidswijzigingen toe te lichten heeft de Mondriaan Stichting haar ondersteuningsmogelijkheden in alle provincies gepresenteerd. Samen met het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en het Fonds voor de Letteren begon de Mondriaan Stichting dit jaar met KulturA, een bijzondere ondersteuningsmogelijkheid om de culturele infrastructuur op de Antillen en Aruba en de (internationale) uitwisseling te versterken. Fondsmedewerkers hebben de Antillen en Aruba bezocht om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan KulturA en contact te leggen met en de lokale overheden. Begin juni ging de 53ste Biënnale van Venetië open en presenteerde Fiona Tan haar nieuwe werk Disorient in het Nederlands paviljoen. Curator was Saskia Bos. De installatie kreeg veel positieve reacties en werd over de hele wereld geroemd. Natuurlijk stimuleerde de Mondriaan Stichting ook in 2009 weer veel bijzondere projecten. Met ruim 18 miljoen euro ondersteunde zij meer dan 673 projecten en activiteiten in Nederland en 49 andere landen, variërend van presentaties tot aankopen, van programmeringen tot publicaties. Daarmee maakten musea en presentatie-instellingen, maar ook s als archieven en bibliotheken beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed toegankelijk voor een groot en divers publiek. In 2010 zal de Mondriaan Stichting haar nieuwe beleid verder optimaliseren. We trekken opnieuw het land in om de ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten toe te lichten. En in 2010 wordt, naast de oriëntatiereis voor beeldende kunst, voor het eerst een reis voor designprofessionals georganiseerd, samen met het Prins Claus Fonds en Premsela. Hans Hoogervorst, voorzitter voorwoord ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze Over volkscultuur in Nederland publiceerde de Mondriaan Stichting samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie, Erfgoed Nederland, het Centrum voor Volkscultuur, het Meertens Instituut en het Nederlands Centrum voor Volks cultuur het boek Splitsen of Knopen? Ruim twintig experts en beleidsmakers werd gevraagd naar hun mening over volkscultuur, met als doel de discussie over dit onderwerp te stimuleren. In januari 2010 vond een debat plaats. Opmerkelijk was ook dat de Mondriaan Stichting de eerste aankoop uit het legaat van de legendarische kunstpresentator Pierre Janssen ondersteunde: het Frans Hals Museum De Hallen ontving een bijdrage voor de aankoop van Nummer twaalf, een film van Guido van der Werve. 4 5

4 bij dit jaarverslag inhoud Met het jaarverslag verantwoordt de Mondriaan Stichting haar werkwijze en de activiteiten die in binnen- en buitenland hebben plaatsgevonden. Het geeft een indruk van de projecten die worden ondersteund en de doelen, prioriteiten en criteria die daarvoor het kader vormen. 2 Voorwoord 4 bij dit jaarverslag Mondriaan Stichting 9 nieuw beleid 12 ontwikkelingen 15 ambities ondersteuning en activiteiten Het ontwerp maakt de structuur van het jaarverslag in één oogopslag zichtbaar, zodat lezers direct daar kunnen beginnen waar hun interesse naar uitgaat. Centraal staan de ondersteunde projecten > pagina 115. Het overzicht van toont welke aanvragen zij hebben gedaan, of deze zijn gehonoreerd en of er bezwaren zijn ingediend > pagina 163. Het jaarverslag wordt verzonden naar alle relaties van de Mondriaan Stichting, inclusief de instellingen die in 2009 aanvraag deden. Doordat het verslag een uitvoerige verantwoording is van het werk van de Mondriaan Stichting, is het ook geschikt voor instellingen die nog geen aanvraag hebben ingediend, maar overwegen dat te doen. afnamebevorderende activiteiten 21 Projecten 23 Programma s 24 Collecties 27 KunstKoop professionalisering en innovatie 30 Ontwikkelkosten 30 Professionalisering 31 KulturA 32 Veiligheidszorg 33 Leiderschapsprogramma opinievorming 34 Bijeenkomsten, debatten en symposia 35 Publicaties internationalisering 36 Internationale projecten in Nederland 36 Arts Collaboratory 38 Nederlandse journalisten en kunstcritici 39 Oriëntatiereis 40 Intensiveringen internationale promotie 41 Presentaties in het buitenland 44 Arts Collaboratory 44 Kunstbeurzen 45 Lofts 46 Buitenlandse journalisten en curatoren 47 Biënale van Venetië 47 Cz-werkbezoeken 48 Internationaal bezoekersprogramma samenwerking 61 gezamenlijke ondersteuning 63 gezamenlijke activiteiten 65 afstemming 66 cultureel beleggen inhoud ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze werkwijze 71 behandelingstermijn 73 criteria 75 advisering 79 verantwoording 80 bezwaren Organisatie 86 Bestuur 88 Bureau 89 communicatie 105 toezeggingen en ontwikkelingen 107 financieel verslag accountantsverklaring

5 De Mondriaan Stichting is sterk zelfregulerend. Niet star denkend, maar meegaand met de (maatschappelijke) ontwikkelingen in kunst en cultuur. aanvrager The Mondriaan Foundation has forged a unique strategy, which has strengthened its reputation as one of the leading and more dynamic models of cul tural funding within Europe one that continuously challenges traditional models of funding policy to respond to the vast changes that the fields of contemporary art and design have undergone since the beginning of the new millenium. mondriaan stichting mondriaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze collega-fonds

6 Als (inter)nationaal stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed zet de Mondriaan Stichting zich in voor een sterke en professionele cultuursector, die de betekenis van kunst en erfgoed duidelijk onder de aandacht van een breed publiek weet te brengen. Zij ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten en draagt bij aan professionalisering, reflectie, opinie vorming en discussie. Nieuw beleid 2009 is het eerste jaar van de nieuwe beleids periode Vanaf 2009 concentreert de Mondriaan Stichting zich nog nadrukkelijker op haar primaire taak: het stimuleren van de nationale en internationale publieke belangstelling voor en afname van beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed. Het accent ligt op excellentie, internationalisering, culturele diversiteit en professionalisering, in de overtuiging dat de maatschappij gebaat is bij kunst en cultureel erfgoed van voortreffelijke kwaliteit en een krachtige professionele cultuursector. De Mondriaan Stichting wil de relatie tussen de samenleving en kunst en cultureel erfgoed versterken door activiteiten te financieren die in opzet, onderwerp of publieks bereik een relatie leggen met de samenleving. Ook wil de Mondriaan Stichting bijdragen aan een krachtige cultuursector met professionele s, die in staat zijn publiek voor langere tijd aan zich te binden. Om deze reden ondersteunt en initieert zij naast publieksactiviteiten ook professionaliseringsactiviteiten voor het versterken van de sector. mondriaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze De ondersteuningsmogelijkheden zijn verder vereenvoudigd: ze zijn beter afgestemd op de werkwijze en de activiteiten van. Sommige mogelijkheden zijn met ingang van dit jaar beëindigd: ze sloten minder goed aan bij de voornaamste taak van de Mondriaan Stichting of betroffen activiteiten die ook door andere fondsen worden gesubsidieerd. Het gaat om kunstopdrachten door onderwijsinstellingen, beheer en behoud van collecties en kunsthistorisch onderzoek. Ook de Interregeling (voor interdisciplinaire mediaprojecten) is beëindigd. Verder heeft het nieuwe Fonds voor Cultuurparticipatie de ondersteuning voor cultuureducatie overgenomen en kunnen aanvragen voor monografische publicaties voortaan 10 11

7 uit sluitend bij het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst worden ingediend. Associatie. De resultaten worden in 2010 bekend en zijn relevant voor de uitvoering van de KunstKoop. Het nieuwe beleid van de Mondriaan Stichting is mede tot stand gekomen doordat veel mensen en instellingen, van adviseurs en tot samenwerkingspartners, erover hebben meegedacht. In dit beleid zijn ook de resultaten verwerkt van de evaluaties die de Mondriaan Stichting regelmatig laat uitvoeren. In 2009 hebben de volgende evaluaties plaatsgevonden: veiligheidszorg In 2009 werd de ondersteuningsmogelijkheid voor veiligheidszorg afgerond. In 2010 verschijnt een externe eva luatie naar de effecten van deze ondersteuning. structureel klanttevredenheidsonderzoek Eenmaal per twee jaar laat de Mondriaan Stichting haar werkwijze en imago beoordelen door. De algemene conclusie is dat de Mondriaan Stichting haar doelstellingen realiseert, een stevige positie in het veld inneemt en kwaliteit levert. Opvallend is de hoge waardering voor de dienstverlening en de medewerkers van de Mondriaan Stichting > pagina 91. cultuureducatie Per 1 januari 2009 is de ondersteuning van cultuur educatie overgedragen aan het Fonds voor Cultuur participatie. Ter afsluiting hebben de Mondriaan Stichting en het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ deze ondersteuning laten evalueren > pagina 35. vormgevingsarchieven Gordion Cultureel Advies evalueert de financiering van het ontsluiten en bewaren van archieven van belangwekkende vormgevers. De resultaten van dit onderzoek worden in 2010 verwacht. mondriaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze winnaar Stimuleringsprijs Be(com)ing Dutch Op verzoek van de Mondriaan Stichting volgt en monitort Erwin Jans het project dat de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit heeft gewonnen: Be(com)ing Dutch van het Van Abbemuseum. In 2010 presenteert de Mondriaan Stichting de evaluatie van het project en de context waarin het tot stand is gekomen > pagina 16. onderzoek beeldende kunstmarkt De Mondriaan Stichting en het ministerie van OCW financieren een vervolgonderzoek naar de hedendaagse kunstmarkt dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Galerie 12 13

8 Ontwikkelingen In 2009 heeft de Mondriaan Stichting ruim 18 miljoen euro uitgegeven aan 673 projecten en activeiten in 49 landen. In totaal werden 1168 aanvragen ontvangen. Dit aantal was lager dan in Dat komt vooral doordat in 2009 geen aanvraagronde voor de KunstKoop plaatsvond. Een toelichting op de ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten staat in het hoofdstuk ondersteuning en activiteiten > pagina 21. De belangrijkste ont wikkelingen in 2009 waren: nieuwe mogelijkheden De ondersteuning valt uiteen in drieën: ontwikkeling van een project, uitvoering van een project en langerlopende activiteiten (programmeringen). Met het financieren van ontwikkelkosten komt de Mondriaan Stichting tegemoet aan de behoefte van projecten beter voor te bereiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderzoeken van best practices of het opzetten van internationale samenwerking. Door bij te dragen aan programmeringen met een maximale looptijd van drie jaar wil de Mondriaan Stichting vernieuwing extra stimuleren. Voor erfgoed s en hedendaagse kunstmusea betekent dit een flinke uitbreiding van de mogelijkheden. Hierdoor kunnen ze omvangrijke projecten opzetten, investeren in nieuwe processen en methoden, langdurige samenwerkingsverbanden aangaan en voor een langere periode hun relatie met het publiek onderzoeken en verbeteren. interdisciplinariteit Een nieuwe generatie culturele professionals vindt het steeds meer vanzelfsprekend om samen te werken met collega s in verschillende disciplines. Dit maakt de grenzen tussen erfgoed- en beeldende-kunstprojecten minder strikt. Ook bij presentatie-instellingen voor hedendaagse kunst is interdisciplinariteit eerder regel dan uitzondering. Het inhoudelijk concept staat voorop; disciplinaire achtergrond (nieuwe media, vormgeving, hedendaagse kunst) en vorm zijn meestal van ondergeschikt belang. De Mondriaan Stichting faciliteert deze ontwikkeling verder door vanaf 2009 nog meer interdisciplinair te werken. Het bureau en de ondersteuningsmogelijkheden zijn niet langer langs disciplinaire lijnen ingericht en multidisci plinair samengestelde commissies beoordelen aanvragen. internationalisering en culturele diversiteit In 2009 financierde de Mondriaan Stichting veel projecten die internationale ontwikkelingen in de beeldende kunst en vormgeving aan een Nederlands publiek toonden. Niet eerder werd daaraan zo n substantieel budget besteed. Steeds vaker gaat het hier om samenwerking met orga nisaties buiten West-Europa en Noord-Amerika. De be stedingen binnen het programma Arts Collaboratory (met Hivos en Stichting DOEN) zijn een goed voorbeeld. Daarnaast heeft de Mondriaan Stichting een aantal pro jecten in Nederland gefinancierd over erfgoed en beeldende kunst met een gedeeld verleden, waaronder projecten over en met Indonesië, Suriname en de Antillen. De kennis van gedeelde geschiedenis of historische relaties wordt in een multiculturele samenleving steeds belangrijker en kan bovendien bijdragen aan de kennis over Nederland. Ook culturele diversiteit blijft een prioriteit. In 2009 werd hieraan 2 miljoen euro besteed, in 2008 was dat nog 1,9 miljoen euro. actief en passief beleid De Mondriaan Stichting houdt de resultaten van het internationaal bezoekersprogramma en de oriëntatie reizen nauwkeurig bij. Het is daardoor goed zichtbaar dat het internationale beleidsinstrumentarium evenwichtig is: de eigen activiteiten en de ondersteuning zijn goed op elkaar afgestemd en versterken elkaar. Met verschillende instrumenten (bezoekersprogramma, kunstbeurzen) wordt een eerste kennismaking met kunst uit Nederland gerealiseerd. Vervolgens worden andere instrumenten (presentaties) ingezet om de relatie te verstevigen. De wederkerigheid (het belang van import én export) krijgt vorm in de van oriëntatiereizen en de ruimhartige financiering van internationale activiteiten in Nederland die uit deze reizen voortkomen. ecultuur In 2009 was er geen aparte ondersteuningsmogelijkheid meer voor ecultuurprojecten, mondriaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze 14 15

9 zoals de Interregeling (met het Nederlands Fonds voor de Film en het Mediafonds). Dit betekent echter niet dat de Mondriaan Stichting geen ruimte meer heeft voor nieuwe-mediaprojecten. Binnen alle ondersteuningsmogelijkheden is er veel aandacht voor ecultuur: zowel in programma s en projecten als in professionaliseringsactiviteiten en ontwikkelkosten. Ook erfgoeds gebruiken nieuwe media steeds meer om met het publiek te communiceren: zij zien digi talisering als een van de belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied. Om deze reden is de Mondriaan Stichting bijvoorbeeld partner in de Kom je ook?-symposia van Mediamatic, die in het teken staan van inspirerende nieuwe mediatoepassingen. Ook bij de beleidsontwikke ling op dit gebied is de Mondriaan Stichting nadrukkelijk betrokken. strenge selectie en krap budget Ambities Rekening houdend met de bovenbeschreven ontwikkelingen en haar eigen doelstellingen kijkt de Mondriaan Stichting vooruit naar De ambities voor de komende jaren gaan uit naar: experiment De Mondriaan Stichting, opgericht als stimuleringsfonds, heeft bij uitstek tot taak het experiment te bevorderen en te steunen. In aanvragen ontbreekt het nu nog te vaak aan durf en risico, volgens de adviseurs. De Mondriaan Stichting wil de ontwikkelkosten nadrukkelijker gebruiken voor het stimuleren van experiment. Met datzelfde doel ondersteunt zij ook erfgoedprogrammeringen. Het huidige honoreringspercentage is (te) laag: veel interessante aanvragen moeten worden afgewezen. De Mondriaan Stichting honoreerde in 2009 iets meer dan 20% van het aantal aanvragen voor Nederlandse projecten voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed, waar dat eerst ruim 40% was. Daarmee komt haar functie als stimuleringsfonds onder druk te staan. Ook ondermijnt deze ontwikkeling het beleid om middelen zo min mogelijk te versnipperen: door de grote druk op het budget kunnen noodzakelijke projecten nog slechts met minimale bijdragen worden ondersteund. Procentueel wordt een groter bedrag aangevraagd voor projecten in Nederland. Daarnaast worden onder invloed van de financiële crisis veel internationale aanvragen van hoge kwaliteit ontvangen (vooral uit de Verenigde Staten). Daarbij wil de Mondriaan Stichting de beste dingen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika vergroten, omdat het aantal aanvragen uit die werelddelen nog achterblijft en de Nederlandse kunst gebaat is bij toegang tot de op komende kunstcentra in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. professionalisering De Mondriaan Stichting hecht veel belang aan een krachtige cultuursector. Professionaliseringsactiviteiten zijn in 2009 veelvuldig gefinancierd. Omdat goed leiderschap een voorwaarde is voor goed functionerende, professionele instellingen, hoopt de Mondriaan Stichting samen met ruim dertig samenwerkingspartners in 2010 van start te kunnen gaan met een op Nederland afgestemd cultureel leiderschapsprogramma. Voor dit programma, naar het voorbeeld van het Cultural Leadership Programme van de Clore Duffield Foundation (Verenigd Koninkrijk), wordt financiering gezocht bij het ministerie van OCW. bestedingen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika De Mondriaan Stichting heeft zich gecommitteerd aan een evenwichtigere verdeling van het budget voor internationale activiteiten. mondriaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze collectiebeleid De publicatie Voor de eeuwigheid? Over collectiebeleid in Nederland (met Erfgoed Nederland) heeft de discussie over de Collectie Nederland aangewakkerd. Omdat hoogwaardige en excellent samengestelde collecties een voorwaarde zijn voor duurzame publieke belangstelling voor 16 17

10 beeldende kunst en cultureel erfgoed, is verdere beleidsontwikkeling noodzakelijk. Zo zijn op het gebied van modecollecties, in samenwerking met Premsela en de betrokken musea, nieuwe stappen gezet voor afstemming van aankoop, beheer en presentatie. Ook voor andere onderdelen, zoals fotografie, kan samenwerking veel winst betekenen. culturele diversiteit Om de resultaten en effecten van de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit inzichtelijk te maken, brengt de Mondriaan Stichting in 2010 een publicatie uit over het prijswinnende project Be(com)ing Dutch van het Van Abbemuseum, met een essay van Erwin Jans. Ook projecten die destijds waren genomineerd voor de shortlist voor de Stimuleringsprijs komen aan bod, zoals Beyond the Dutch (Centraal Museum) en Made in Mirrors (Het Domein, Schunck en partijen uit Brazilië, China en Egypte). veiligheidszorg en vormgevings archieven De ondersteuningsmogelijkheden voor het verbeteren van de veiligheidszorg voor nietrijksgefinancierde erfgoed instellingen en het ontsluiten en bewaren van archieven van belangwekkende vormgevers worden geëvalueerd. De resultaten worden in 2010 verwacht. KulturA Sinds januari 2009 voert de Mondriaan Stichting, samen met vijf andere fondsen, een bijzondere nieuwe onder steuningsmogelijkheid uit om de culturele infrastructuur op de Antillen en Aruba en de (internationale) uitwisseling te versterken. In 2010 zal in samenspraak met de eilandelijke overheden een overzicht worden gemaakt van alle relevante culturele instellingen. Dit moet lacunes in het veld signa leren en gerichte investeringen mogelijk maken. mondriaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze volkscultuur Omdat de Mondriaan Stichting al jaren een zeer brede definitie van erfgoed hanteert (met inbegrip van immateriële uitingen) en geïnteresseerd is in projecten waarin hedendaagse kunst zich verbindt met het leven van alledag, komen veel volkscultuurprojecten in aanmerking voor financiering. De Mondriaan Stichting onderzoekt nu de mogelijkheid ook vrijwilligerss op dit gebied te financieren

11 Deze subsidies zijn heel belangrijk en stimulerend. aanvrager I think these contacts have opened many, many invaluable doors the possibilities are amazing organizing the first ever exhibition by a Dutch Antillean artist in Nepal is the first step. deelnemer oriëntatiereis The Mondriaan Foundation is truly international and it is phenomenal how widespread they are. And I do think they make a difference, because it helps to realize projects in other places. ondersteuning en activiteiten ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze galeriehouder

12 Zij draagt bij aan activiteiten die zich onderscheiden door innovatieve presentaties, nieuwe vormen van samenwerking of publieksbenadering of bijvoorbeeld een opmerkelijke inhoud. Naast deze afnamebevorderende activiteiten initieert en ontwikkelt de Mondriaan Stichting ook zelf activiteiten om beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen, zoals symposia, lezingen, publicaties en onderzoek. Om internationale samenwerking en uitwisseling te bevorderen organiseert zij jaarlijks oriëntatiereizen voor curatoren en journalisten die in Nederland werkzaam zijn. Buitenlandse professionals kunnen deelnemen aan het internationaal bezoekersprogramma, dat hen in staat stelt kennis te maken met de kunst in Nederland. Verder is de Mondriaan Stichting verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending naar statelijke manifestaties, zoals de Biënnale van Venetië. De Mondriaan Stichting ondersteunt projecten en andere activiteiten die de belangstelling voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed in Nederland en daarbuiten bevorderen. Afnamebevorderende activiteiten De volgende activiteiten konden in 2009 worden ondersteund: projecten Incidentele activiteiten met een bijzonder karakter die zich duidelijk onderscheiden en een meerwaarde bieden tegenover het bestaande aanbod, en die een relatie leggen met de samenleving In 2009 ontving de Mondriaan Stichting 393 aanvragen voor projecten voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed (kinderboekillustraties zijn niet meegerekend). Honderdzes aanvragen werden voor een bedrag van euro gehonoreerd. Daarnaast werden 287 aanvragen niet gehonoreerd > pagina 116. ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze In het nieuwe beleid zijn de werkwijze en de beoordeling van aan vragen aangepast. Met ingang van 2009 adviseert een volledig interdisciplinaire commissie over de aanvragen voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Deze werkwijze blijkt succesvol: er is meer ruimte voor integrale oordeelsvorming en levendige discussie over aanvragen. De Mondriaan Stichting ervaart de uiteenlopende expertise en inbreng van adviseurs in de beoordeling als een verrijking. De interdisciplinaire benadering sluit bovendien goed aan bij de veranderende sector, waar steeds meer interdisciplinair wordt gewerkt. De grote druk op het budget, de veranderende praktijk en de interdisciplinaire benadering vragen om aangepaste criteria > pagina 73. Beoordeeld wordt of een project een 20 21

13 evidente meerwaarde vertegenwoordigt en iets toevoegt aan het grote aanbod van projecten doordat het zich in vorm, inhoud of uitvoering aantoonbaar onderscheidt van het landelijke aanbod. Een ander nieuw criterium is relaties met de samenleving. De Mondriaan Stichting vindt het belangrijk dat projecten werkelijk impact hebben op het publiek en de belangstelling voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed vergroten. Dit nieuwe criterium blijkt in de praktijk effectief om projecten te selecteren die een brug weten te slaan tussen publiek en cultuur. Opvallend is dat vaker ingaan op de urgentie of relevantie van hun project. De aanvragen sluiten meer aan bij een maatschappelijke realiteit of bepaalde (theoretische) discussies en geven vaker blijk van een naar buiten gerichte blik. Naast meerwaarde en relaties met de samenleving zijn ook een doordachte en realistische publieksbenadering en een excellente uitvoering criteria. De Mondriaan Stichting vindt het belangrijk dat de cultureel diverse en steeds internationalere maatschappij ver tegenwoordigd is in presentaties, collecties, personeelssamenstelling en publieksbereik van kunst- en erfgoeds. Daarom zijn culturele diversiteit en internationalisering prioriteiten binnen alle ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten. Publicaties Eenmalige, niet-monografische en opiniërende publicaties die een bijdrage leveren aan de discussie en gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst en vormgeving kunnen worden ondersteund. Tot eind 2008 werkten de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB samen bij het financieren van publicaties. Per 1 januari 2009 zijn de ondersteuningsmogelijkheden opgesplitst in monografische publicaties door het Fonds BKVB en opiniërende publicaties door de Mondriaan Stichting. programma s Meerjarige series van inhoudelijk samenhangende activiteiten voor presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten, lezingen en tijdschriften Programma s presentatie-instellingen en tijdschriften In 2009 ontving de Mondriaan Stichting 42 aanvragen voor meerjarige programma s van presentatie-instellingen en tijdschriften. Er werd voor 6 miljoen euro aangevraagd. Eenentwintig aanvragen werden gehonoreerd en het beschikbare budget van 2,4 miljoen euro is volledig besteed > pagina 126. Daarnaast werden 22 aanvragen niet gehonoreerd. Opvallend was het grote aantal nieuwe. Een aantal meer gevestigde presentatie-instellingen heeft in 2008 al ondersteuning gekregen voor 2010 en daarna, of is vanaf 2009 opgenomen in de basisinfrastructuur van het ministerie van OCW. Opvallend was ook dat meer nadruk leggen op onderzoek en proces dan op concrete, afgebakende eindresultaten. Steeds meer experimenteren met instellingsvormen en stellen vragen over de positie van het kunstenaarsinitiatief. Sommige presentatieinstellingen laten de gebruikelijke cyclusduur van zes weken los en geven kunstenaars en publiek meer tijd en ruimte om werk en ideeën te ontwikkelen en te bekijken. Meer aanvragen thematiseren en praktiseren crossovers, samenwerkings verbanden en kruisbestuivingen tussen kunst en andere disciplines, waarvan geluidskunst, nieuwe media en performancekunst integraal deel uitmaken. Vaker dan in voorgaande jaren vervult vormgeving bij een aantal een prominente rol. Dit varieert van productie (van bijvoorbeeld tijdschriften) tot reflectie over de rol en functie van vormgeving in de kunstwereld en de samenleving. ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze In 2009 zijn minder aanvragen in behandeling genomen dan in Van de 26 aanvragen in 2009 zijn er negen gehonoreerd, tegenover veertien van de 41 aan vragen in 2008 > pagina 123. Deze daling heeft mede te maken met de opheffing van uitgeverij Veenman. Een ander deel van het budget is bestemd voor illustraties in kinder- en jeugdliteratuur. De Mondriaan Stichting werkt hierbij samen met het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering. In 2009 zijn 21 geïllustreerde kinder- en jeugdboeken (en hun vertalingen) ondersteund > pagina 124. Vorig jaar waren dat er 23. Meer instellingen besteden in hun programmering aandacht aan maatschappelijke ontwikkelingen en oriënteren zich ook vaker internationaal. Internationale activiteiten zijn meestal praktisch van aard, zoals het deelnemen aan internationale netwerken of het programmeren van internationale kunstenaars. Programmeringen die inhoudelijk nadrukkelijk voortbouwen op of refereren aan internationale ontwikkelingen waren er ook dit jaar weinig. Bij de tijdschriften was de meest opvallende ontwikkeling de verschuiving van gedrukt tijdschrift naar crossmediaal platform. Naast het uitbrengen van een fysiek tijdschrift worden steeds meer live- en online activiteiten ontwikkeld die op andere manieren het publiek bij de tijdschriften betrekken. Aan Stichting Items heeft de Mondriaan Stichting een lening verstrekt voor een zelfstandige doorstart van het tijdschrift

14 Algemeen geldt dat de trend van 2008 wordt voortgezet: instellingen gaan interessante internationale relaties en samenwerkings verbanden aan, ze positioneren zich duidelijk in het hier en nu en zijn minder op zichzelf gericht. Ook leggen ze relaties tussen de programma s en actuele, maatschappelijke of theoretische debatten. beleid, het belang voor en de afstemming met de Collectie Nederland, de relatie tot de eigen collectie en de kwaliteit van de collectie- en aankoopplannen. Musea moeten een eigen aankoopbudget hebben van (bijvoorbeeld van gemeente of provincie) en een soepel bruikleenbeleid hanteren. Erfgoedprogrammeringen In 2009 konden erfgoedinstellingen en musea voor hedendaagse kunst voor de eerste keer aanvragen indienen voor hun programmering. Van de tien ingediende aanvragen werden er negen in behandeling genomen en zes ondersteund > pagina 127. Drie aanvragen werden afgewezen, één aanvrager trok zijn aanvraag in. Nagenoeg alle voorstellen gaven blijk van een sterke maatschappelijke betrokkenheid. De plannen gaan dan ook bijna zonder uitzondering over het aangaan van relaties en het leggen van verbindingen tussen de instelling en haar collectie enerzijds en de directe omgeving van de instelling anderzijds. Museum Ons Lieve Heer Op Solder, het Van Abbemuseum, het Amsterdams Historisch Museum en het Continium Discovery Center Kerkrade proberen in meer jarenprogramma s de eigen relevantie in de moderne maatschappij te onderzoeken door de samenleving er actief bij te betrekken. Het Allard Pierson Museum kiest met zijn erfgoedlaboratoria voor een meer experimentele en onderzoekende houding om nieuwe presentatie- en ontsluitingsvormen voor academische collecties te vinden. Opvallend is dat alleen Foam_Fotografiemuseum Amsterdam zich uitdrukkelijk internationaal wil manifesteren, door zich te ontwikkelen tot een internationaal merk via de website. Tegelijk bleek uit voor gesprekken met andere erfgoedinstellingen dat die internationale ambities wel degelijk bestaan. Om dergelijke plannen goed uit te werken hadden de meeste s meer tijd nodig. Zij kondigden aan in 2010 aanvraag te doen. In dat jaar worden dan ook niet alleen meer maar ook internationalere aanvragen verwacht. In 2009 werden negentien aanvragen ingediend, waarvan er achttien zijn gehonoreerd > pagina 128. Eén aanvraag werd afgewezen. De Mondriaan Stichting besloot voor de periode extra aandacht te besteden aan aanvragen voor het afstemmen van collecties en het profileren van de eigen instellingen. Vooraf was aangekondigd dat gezamenlijke aanvragen extra zouden worden gewaardeerd. Hoewel musea meer dan ooit aandacht besteedden aan de profilering van de eigen instelling tegenover de Collectie Nederland, zijn er (nog) geen gezamenlijke aanvragen ingediend. Het ligt voor de hand een vergelijkbare afstemming tussen instellingen na te streven op een aantal andere verzamelgebieden, zoals mode en sieraden. Modeconservatoren hebben een overleg ingesteld waarin ze onder meer voorgenomen aankopen bespreken. Bovendien werd in december 2009 op initiatief van de Mondriaan Stichting, Premsela en Erfgoed Nederland een rondetafelgesprek over mode georganiseerd. Musea met belangwekkende mode collecties spraken met elkaar over afstemming, samenwerking en toegankelijkheid van hun collecties. Op initiatief van het Nederlands Fotomuseum Rotterdam ging in 2009 een gezamenlijk foto-overleg van start, waaraan de meeste fotocollectiebeherende instellingen deelnemen. Uit de aanvragen blijkt ook een betere afstemming tussen collectie en presentatie: musea besteden binnen hun presentatieplannen meer aandacht aan de eigen collectie. Verder willen musea zich vaker tot kenniscentra ontwikkelen. Dat blijkt in de praktijk nog lastig. Dat heeft vermoedelijk ook te maken met personele bezetting. ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze collecties Structurele aankopen van beeldende kunst en vormgeving na 1945, incidentele aankopen van bijzondere objecten binnen alle verzamelgebieden, volkenkundige aankopen, selectie en afstoten van collectie onderdelen Structurele aankopen De Mondriaan Stichting ondersteunt structurele aankopen van musea voor moderne kunst en vormgeving. Eens per twee jaar kunnen musea aanvragen: in 2009 voor de periode Aanvragen worden kwalitatief en kwantitatief beoordeeld. In de beoordeling wordt gelet op de samenhang tussen het ver zamel- en het presentatie Incidentele aankopen De Mondriaan Stichting ondersteunt museale aankopen die van cruciale betekenis zijn voor de Collectie Nederland. Deze aankopen kunnen op alle verzamelgebieden plaatsvinden. Ze vullen een belangrijke lacune in de Collectie Nederland aan (retrospectief) of brengen de Collectie Nederland als geheel op een hoger niveau (kwaliteitsverbetering). Dit vergroot de kwaliteit en samenhang van de museale Collectie Nederland en verbetert de internationale positie van de Nederlandse musea. Publiek toegankelijke instellingen die belangwekkende collecties beheren en presenteren kunnen aanvraag doen. Ondersteuning is mogelijk als een aankoop minimaal bedraagt. Van de ondersteunde instellingen wordt een soepel en actief bruikleenverkeer met andere Nederlandse erfgoedinstellingen verwacht. De Mondriaan Stichting 24 25

15 ontvangt echter steeds vaker berichten dat dit bruikleenverkeer niet altijd soepel verloopt. Ook in het buitenland schijnt Nederland geen goede bruikleen reputatie te hebben. In 2009 werden 28 aanvragen voor incidentele aankopen ingediend, waarvan er twintig werden gehonoreerd en acht afgewezen > pagina 129. De be steding varieerde in de afgelopen vijf jaar van 9,2 miljoen euro (2005) tot 2,8 miljoen euro (2006), 5,8 miljoen (2007), 3,9 miljoen (2008) en 1,9 miljoen euro in De verschillen worden veroorzaakt door enkele zeer kostbare aankopen. De Mondriaan Stichting heeft op jaarbasis 2,7 miljoen euro beschikbaar. Het valt op dat Nederlandse musea de competitie op de internationale kunstmarkt, ondanks de crisis, steeds minder goed aankunnen. In 2009 lukte het tweemaal niet op een veiling een aankoop te doen om een werk naar Nederland te halen. Voor het eerst sinds 2003 ontving de Mondriaan Stichting weer een aanvraag voor een aankoop van mode: een tweede ensemble van John Galliano voor de Collectie Nederland, ditmaal voor het Gemeentemuseum Den Haag. In 2008 dienden het Stedelijk Museum Amsterdam en het Centraal Museum een gemeenschappelijke aanvraag in voor een kinderstoel van Gerrit Rietveld. Bij de aankoop hebben de musea een contract afgesloten voor de rechten en plichten over het object. De Mondriaan Stichting is met beide musea in overleg om op basis van dat contract een voorbeeldcontract op de website te plaatsen, zodat andere musea daarvan gebruik kunnen maken. Sinds eind 2008 beheert de Mondriaan Stichting een legaat van de legendarische kunstpresentator Pierre Jansen. Daaruit kreeg het Frans Halsmuseum De Hallen als eerste een bedrag van , voor de aankoop van de film Nummer twaalf (2009) van Guido van der Werve. Aankoopfonds volkenkundige musea De Mondriaan Stichting beheert een gemeenschappelijk fonds voor aankopen door volkenkundige musea. Deze aankopen moeten van cruciaal belang zijn voor de Nederlandse volkenkundige collectie. Het Aankoopfonds is een samenwerkingsverband tussen belangrijke volkenkundige musea (SVCN) en de Mondriaan Stichting. Deze musea storten een vast deel van hun aankoopbudget in het fonds en dit bedrag wordt door de Mondriaan Stichting verdubbeld. Per saldo wordt het fonds jaarlijks met aangevuld. De eisen voor een aanvraag zijn hoog, meestal passeren aanvragen eerst een eigen aankoopcommissie voordat zij bij het Aankoopfonds worden ingediend. In 2009 werden van de zeven ingediende aanvragen er vier ondersteund > pagina 130. De samenwerking met de SVCN wordt in de beleidsperiode voortgezet. De SVCN heeft een externe adviseur de opdracht gegeven het gezamenlijke collectie- en aankoopbeleid van de volkenkundige musea in kaart te brengen. Dit overzicht is naar verwachting begin 2010 gereed en zal de basis vormen voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de SVCN en Mondriaan Stichting. Toekomstige aanvragen zullen in dit nieuwe kader worden getoetst. Wet tot behoud van cultuurbezit De Mondriaan Stichting beheert een beperkt budget voor het conserveren van erfgoed dat is geplaatst op de lijst van de Wet tot behoud van cultuurbezit. Het erfgoed bestaat doorgaans uit particulier bezit dat van zo n groot belang voor Nederland wordt geacht, dat het niet zonder toestemming van de overheid aan het buitenland mag worden verkocht. Omdat plaatsing van objecten op de lijst beperkingen meebrengt voor de eigenaren, kunnen zij ter compensatie in aanmerking komen voor een rijksbijdrage van maximaal 60% in de kosten van conservering of restauratie. In 2009 honoreerde de Mondriaan Stichting twee aanvragen > pagina 130. Daarnaast kreeg zij enkele omvangrijke aanvragen waarover overleg wordt gevoerd met het ministerie van OCW. Vormgevingserfgoed Tot eind 2008 beschikte de Mondriaan Stichting over budget voor het behoud van belangrijk vormgevingserfgoed. In 2009 heeft zij nog bijgedragen aan twee projecten > pagina 131. Nieuw in Nederland Om museale aankopen ook via televisie onder de aandacht van het grote publiek te brengen ondersteunt de Mondriaan Stichting samen met het VSB Fonds en de Vereniging Rembrandt het televisie programma Nieuw in Nederland van de Avro. In dit programma worden de nieuwe aanwinsten van musea besproken. De objecten variëren van schilderijen tot orgels en van speelgoed tot video-installaties. De afleveringen duren ongeveer tien minuten en worden uitgezonden in het wekelijkse Kunstuur van de Avro. Regionale omroepen hergebruiken de uitzendingen en zenden opnieuw uit. KunstKoop Renteloze lening voor aankoop van hedendaagse kunst bij KunstKoopgaleries De KunstKoop stelt particulieren in staat kunst op afbetaling te kopen zonder dat zij rente betalen. Het is de enige ondersteunings mogelijkheid in het kunstbeleid die specifiek op de consument is gericht. De Mondriaan Stichting wil met de KunstKoop de particuliere markt versterken en de verkoop van hoogwaardige hedendaagse ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze 26 27

16 beeldende kunst bevorderen. Om budgettaire reden en het streven naar voldoende kwaliteit geldt de KunstKoop alleen voor kunst die wordt gekocht bij toegelaten galeries. Omdat het wenselijk is dat er per galerie een redelijk rentebudget beschikbaar blijft, is een maximum gesteld aan het aantal galeries dat aan de KunstKoop kan deelnemen. Uitvoering De Mondriaan Stichting selecteert de galeries die de KunstKoop mogen aanbieden. Aanvragen voor deelname worden voorgelegd aan deskundige adviseurs. Zij gaan na of de galeries voldoen aan de eisen van professionaliteit en kwaliteit. Professionaliteit heeft te maken met het werken volgens goed branchegebruik. Belangrijk is hoe de galerie is opgezet en ingericht, hoe zij zich presenteert en tentoonstellingen maakt, hoe zij omgaat met kopers en kunstenaars, of zij met haar activiteiten bijdraagt aan de ontwikkeling en bekendheid van kunstenaars en hoe zij het publiek gelegenheid geeft ontwikkelingen in het werk van kunstenaars te volgen. Verder moet het aanbod van de galerie getuigen van voldoende kwaliteit. Die kwaliteit geldt het werk van de individuele kunstenaars en het tentoonstellingsprogramma als geheel. De Mondriaan Stichting houdt voor een evenwichtige spreiding van deelnemende galeries over Nederland rekening met de regio waarin zij zijn gevestigd. Galeries kunnen eens in de twee jaar aanvragen. In 2009 vond geen beoordeling plaats. Voor deelname aan de KunstKoop in 2011 en 2012 kunnen galeries voor 15 september 2010 aanvraag doen. Per 1 januari 2009 namen 123 galeries deel aan de KunstKoop voor 2009 en In 2009 zijn vier galeries met hun activiteiten gestopt en hebben drie galeries met succes bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de Mondriaan Stichting hen per 1 januari 2009 uit te sluiten van deelname aan de KunstKoop. Doordat het aantal nevenvestigingen in 2009 is gestegen tot dertien, kon het publiek op 135 plaatsen in Nederland gebruikmaken van de KunstKoop > pagina 131. Jaar algemeen: van 9,85% naar 9,49%. Het aantal verstrekte contracten is met 16% verminderd. Ook zijn, hoewel minder drastisch, het gemiddelde aankoopbedrag en het gemiddelde leenbedrag gedaald. Deze gemiddelde bedragen zijn nog wel iets hoger dan de bedragen uit Ontwikkelingen KunstKoop Aankoop- Leen- Rente Aantal Aankoop- Leenbedrag bedrag contracten bedrag bedrag verwerkt gemiddeld gemiddeld totaal in totaal in totaal in door MS in in ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze Resultaten In de tabel op pagina 29 staan de resultaten van de KunstKoop over de periode vermeld. Daaruit blijkt dat er minder contracten zijn afgesloten en dat de betaalde rente is verlaagd. De gemiddeld betaalde rente per lening bedroeg 9,49%, tegen 9,85% in Gegevens op basis van verwerking door de Mondriaan Stichting. Het gebruik van de KunstKoop geldt als belangrijke indicatie voor de groei en stagnatie van de kunstmarkt in Nederland in het algemeen. Ook de galeries ondervinden gevolgen van de economische crisis in Het aantal verkochte contracten via de KunstKoop is sterk afgenomen en het aankoopbedrag, het leenbedrag en de betaalde rente laten een daling zien van respectievelijk 20%, 20% en 22%. De daling van de betaalde rente wordt mede veroorzaakt door de daling van de rentestand in het 28 29

17 Professionalisering en innovatie De Mondriaan Stichting wil bijdragen aan een krachtige cultuur sector met professionele s, die in staat zijn publiek voor langere tijd aan zich te binden. Om deze reden ondersteunt en initieert zij naast afnamebevorderende activiteiten ook voorwaardenscheppende activiteiten voor het versterken van de sector. Veel aanvragen in dit eerste jaar gingen over conferenties. Soms wordt een symposium gecombineerd met een besloten gedeelte waarin een werkgroepenstructuur centraal staat. Een aantal aanvragen onderscheidt zich door thema en vorm. Eerder dan theoretische reflectie en debat is bij deze aanvragen het experiment belangrijk, het in de praktijk testen van nieuwe methodes en het delen van expertise. ontwikkelkosten Activiteiten voor het voorbereiden van projecten Om een project zo goed mogelijk te ontwikkelen draagt de Mon driaan Stichting bij in de kosten van het opzetten van internationale samen werkingsprojecten, het inhuren van specifieke expertise of het (laten) onderzoeken van best practices. De Mondriaan Stichting ontving in het eerste jaar van deze onder steuningsmogelijkheid 24 aanvragen, waarvan 18 aanvragen werden gehonoreerd voor een bedrag van > pagina 133. Zes aanvragen werden afgewezen. Voor beeldende-kunstprojecten werden meer aanvragen ingediend dan voor erfgoedprojecten. Een substantieel aantal van de gehonoreerde aanvragen ging over concrete projectontwikkeling van een manifestatie met potentiële meerwaarde tegenover het bestaande aanbod en met bijzondere maatschappelijke relevantie. Een ander zwaartepunt lag bij het opzetten van internationale samenwerkingsrelaties, vaak ook buiten de bekende westerse circuits. Bijdragen waren er ook om onderzoek naar de slagingskans van nieuwe initiatieven te doen en best practices te onderzoeken. De evaluatie van deze activiteiten en de verspreiding van de opgedane expertise blijft vooralsnog summier. Dat kan komen doordat bepaalde activiteiten nog niet zijn afgerond en de resultaten nog niet gereed zijn voor evaluatie en verspreiding. De meest gangbare manieren waarop communiceren over hun activiteiten zijn nieuwsbrieven, verslagen, een website of blog en in een enkel geval een publicatie. KulturA Bijzondere activiteiten om de culturele infra structuur en de (internationale) uitwisseling op Antillen en Aruba te versterken Met KulturA beschikt de Mondriaan Stichting, samen met het Fonds BKVB, het Fonds voor Cultuurpartcipatie, het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en het Fonds voor de Letteren, over een bijzondere ondersteuningsmogelijkheid om de culturele infrastructuur op de Antillen en Aruba en de (internationale) uitwisseling te versterken. KulturA staat open voor projecten uit alle disciplines en is bedoeld als een aanvulling op de reguliere ondersteuningsmogelijkheden bij de deelnemende fondsen. ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze professionalisering Activiteiten voor het bevorderen van deskundigheid Om kunst- en erfgoedinstellingen in staat te stellen hun deskundigheid op peil te houden en te vergroten ondersteunt de Mondriaan Stichting projecten voor het ontwikkelen van expertise en het verder professionaliseren van de sector, zoals symposia, debatten of een experiment met een vernieuwende publiciteitscampagne was het eerste jaar dat deze ondersteuningsmogelijkheid bestond. De Mondriaan Stichting ontving in 2009 twaalf aanvragen voor professionaliseringsactiviteiten. Negen aanvragen werden gehonoreerd voor een bedrag van , drie aanvragen werden afgewezen > pagina 134. In dit eerste jaar werden dertig aanvragen ontvangen. Zeven daarvan werden ondersteund binnen de reguliere ondersteuningsmogelijkheden. Veertien aanvragen werden gehonoreerd voor een bedrag van meer dan ; negen ontvingen een afwijzing of trokken de aanvraag in > pagina 135. Curaçao leverde de meeste aanvragen, gevolgd door Aruba, Sint Maarten en Bonaire. De projecten hadden betrekking op uiteenlopende disciplines: cultureel erfgoed, theater, dans, literatuur, beeldende kunst en architectuur. Verschillende aanvragen betroffen materiële investeringen, zoals de inrichting van theaterwerkplaats La Tentashon van Luna Blou op Curaçao of het interieur van een glaskunstwerkplaats van het Arubaanse Terrafuse. Ook werd er geïnvesteerd in specialistische kennis. Het Naam (National Archaeological Antropological Memory Management) op Curaçao kon een grote inhaalslag 30 31

18 maken in de inventarisatie, registratie en ontsluiting van de antropologische en archeologische collecties, de Philipsburg Jubilee Library op Sint Maarten digitaliseerde enkele belangrijke kranten en het literaire festival Literaire Tippelzone kon zijn public relations en marketing verder professionaliseren. Een belangrijk deel van het geld werd besteed aan projecten die de internationale positie van de Antilliaanse eilanden verstevigden. Het ging hier om deelname aan internationale conferenties, zoals door het Bonairiaanse Kas di Arte, of participatie in festivals, zoals de aanwezigheid van Danzarte uit Curaçao op het Surinaamse Rain Forest Kunst Festival. Interessant is ook de aansluiting van Curaçao op het internationale Docomomo-netwerk voor modernistische architectuur. Tijdens de twee bezoeken die fondsmedewerkers aflegden, hadden tientallen lokale s de gelegenheid hun projecten te presenteren en mogelijkheden tot ondersteuning te bespreken. Ook in de komende jaren zullen medewerkers geregeld op de eilanden aanwezig zijn en workshops verzorgen over het schrijven van projectplannen en het financieel verantwoorden. In het eerste kwartaal van 2010 zal een overzicht worden gemaakt van alle relevante culturele instellingen. Dat moet lacunes in het veld signaleren en gerichte investeringen mogelijk maken. Voor 2010 worden enkele substantiële projectaanvragen verwacht, ook van de Bovenwindse eilanden en Bonaire. veiligheidszorg Risicoanalyses en veiligheidsnetwerken Om het opstellen van veiligheidsplannen te bevorderen stimuleerde de Mondriaan Stichting tot eind 2009 activiteiten die bijdroegen aan het verbeteren van de kwaliteit van de veiligheidszorg van niet-rijksmusea, archieven, bibliotheken en andere collectiebeherende instellingen. In 2009 werd de ondersteuning voor veiligheidszorg afgerond > pagina 137. In vier jaar besteedde de Mondriaan Stichting 1,5 miljoen euro aan verbetering van de veiligheidszorg van niet-rijksmusea, archieven en andere collectie beherende instellingen. De bijdragen waren bestemd voor risicoanalyses en veiligheidsnetwerken. Veel instellingen kregen alle kosten vergoed voor het laten opstellen van een analyse. Voorwaarde was wel dat de instelling vervolgens zelf een beveiligingsplan zou maken waarin maatregelen staan bij beschadiging, vernieling, diefstal of brand. Ook de vorming van regionale netwerken voor veiligheidszorg werd ondersteund, met bijdragen tot maximaal 40% van de projectkosten. Vrijwel alle aanvragen voor het verbeteren van de kwaliteit van veiligheidszorg zijn gehonoreerd: honderd risicoanalyses en 21 veiligheidsnetwerken. De aanvragen kwamen van zeer uiteenlopende instellingen, waaronder ook kerken en bibliotheken. De ondersteuning blijkt succesvol: in vrijwel alle provincies bestaan nu veiligheidsnetwerken. De bewustwording en deskundigheid over veiligheidszorg in culturele instellingen is mede dankzij deze ondersteuning toegenomen. In 2010 verschijnt een externe evaluatie, uitgevoerd door Research voor Beleid. Dit bureau zal de korte- en langetermijneffecten van deze ondersteuning onderzoeken. leiderschapsprogramma Ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten In de komende tien jaar gaat de babyboomgeneratie met pensioen. Daardoor ontstaan veel vacante directieposten, ook in de cultuursector. Het belang van de opleiding van toekomstige directeuren neemt daardoor toe. Talentvolle professionals zijn meestal of inhoudelijk of zakelijk opgeleid. Vaak is er in de praktijk weinig gelegenheid een combinatie van visie, ervaring en vaardigheden te ontwikkelen. Effectief leiderschap en cultureel ondernemerschap zijn voorwaarden voor goed functionerende, professionele instellingen. Daarom heeft de Mondriaan Stichting samen met het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ en andere culturele instellingen het initiatief genomen een op Nederland afgestemd cultureel leiderschapsprogramma te ontwikkelen, naar het voorbeeld van het Cultural Leadership Programme van de Britse Clore Duffield Foundation. Het programma bestaat uit een traject van anderhalf jaar, naast de eigen baan. Onderwerpen zijn de inhoudelijke, beleidsmatige en zakelijk aspecten van het leiden van een culturele instelling. Inmiddels wordt het initiatief onderschreven door ongeveer dertig instellingen. Voor de financiering van het programma zullen de Mondriaan Stichting en het NFPK+ een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW. ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze 32 33

19 Opinievorming publicaties De Mondriaan Stichting initieert ook zelf activiteiten om de opinievorming te stimuleren. Zij hecht eraan dat opvattingen en beschouwingen over beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed worden gedeeld, niet alleen tussen professionals maar ook met het publiek. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van bijeenkomsten, debatten en publicaties, meestal in samenwerking met andere s. bijeenkomsten, debatten en symposia Stimulering van opinievorming Vanaf februari 2009 organiseerde de Mondriaan Stichting in samen werking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in elke provincie in Nederland een bijeenkomst om het nieuwe beleid toe te lichten. In deze bijeenkomsten werd informatie gegeven over de uitwerking, gevolgen en ondersteuningsmogelijkheden van het nieuwe beleid. Vervolgens was er de gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van de Mondriaan Stichting en de VNG in een speeddate. Tijdens Art Amsterdam werd vooruit gelopen op de Nederlandse inzending voor de 53ste Biënnale van Venetië. Curator Saskia Bos interviewde Fiona Tan over Disorient, het nieuwe werk dat Tan in juni op de Biënnale van Venetië presenteerde. In samenwerking met het Belgische Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst BAM werd een expertmeeting ge organiseerd over internationale distributie van publicaties. Hiervoor waren verschillende instellingen en uitgevers uit Nederland en België uitgenodigd. Zij spraken met elkaar over de problemen die ze tegen kwamen en eventuele samenwerkingsmogelijkheden. Stimulering van opinievorming In 2009 presenteerde de Mondriaan Stichting twee publicaties: Evaluatie cultuureducatie De Mondriaan Stichting en het Nederlands Fonds voor Podium kunsten+ stimuleerden ruim twee jaar lang cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Per 1 januari 2009 is deze ondersteuning overgedragen aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit jaar verscheen daarom een speciale publicatie, die een terugblik biedt en de overdracht van deze succesvolle ondersteuningsmogelijkheid markeert. Korte sfeerschetsen geven een beeld van concrete resultaten en een aantal voorbeeldprojecten wordt enthousiast beschreven. De publicatie bevat bovendien een evaluatie van de effecten van de ondersteuningsmogelijkheid. Splitsen of knopen? Over volkscultuur in Nederland Met deze publicatie willen de Mondriaan Stichting, het Fonds voor Cultuurparticipatie, Erfgoed Nederland, het Meertens Instituut en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur de discussie over volkscultuur in Nederland stimuleren. Het boek bevat artikelen van en interviews met experts en beleidsmakers. Ze geven inzicht in de positie die de cultuur van het dagelijkse inneemt en zetten uiteen wat overheden en fondsen voor volkscultuur kunnen doen. Minister Plasterk nam de publicatie in december in ontvangst. In januari 2010 volgt een debat over volkscultuur met culturele instellingen, beleidsmaker en politici. De Mondriaan Stichting onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst, eventueel in samenwerking met anderen, meer voor s voor volkscultuur te betekenen. ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze De Mondriaan Stichting was ook in 2009 partner in de conferentie reeks Kom je ook?, drie middagen met de beste voorbeelden van web 2.0 in cultuur en erfgoed, met als doel betrokkenheid en partici patie te verhogen. De bijeenkomsten waren bedoeld voor marketeers, curatoren, programmeurs, educators, managers en beslissers uit kunst, cultuur en erfgoed

20 Internationalisering kunstenaarsinitiatieven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en de beeldende-kunstsector in Nederland. De oriëntatie van de kunstwereld is steeds meer internationaal. Instellingen en individuen werken steeds vaker grensoverschrijdend en culturele ontwikkelingen hebben een transcultureel karakter. Internationale reflectie en netwerkvorming zijn daarom belangrijk: ze kunnen bijdragen aan een beter begrip van het eigen functioneren, inspiratie bieden en tot gezamenlijke oplossingen leiden. De Mondriaan Stichting vindt het belangrijk dat Nederlandse s de kans krijgen netwerken en projecten te ontwikkelen, en heeft daarvoor een aantal mogelijkheden. internationale projecten in Nederland Arts Collaboratory is geen aparte ondersteuningscategorie, maar een initiatief dat binnen alle ondersteuningsmogelijkheden van de Mondriaan Stichting zijn weg kan vinden. Zowel projecten en programma s als reizen van journalisten en curatoren met of naar Arts Collaboratorypartners komen in aanmerking voor ondersteuning. In het promotionele beleid dat de Mondriaan Stichting in het buitenland voert gaat het dan concreet om presentaties van Nederlandse kunstenaars en vormgevers bij Arts Collaboratory-partners. Buiten tentoonstellingen en presentaties worden curatoren van de deelnemers uit het netwerk ook uitgenodigd voor het bezoekersprogramma van de Mondriaan Stichting en de jaarlijkse oriëntatiereizen. Internationalisering van de Nederlandse kunstwereld Internationalisering is geen aparte ondersteuningscategorie (op een klein aantal internationale projecten in Nederland na > pagina 138), maar een ontwikkeling die binnen alle ondersteuningsmogelijkheden van de Mondriaan Stichting wordt gestimuleerd. De belangstelling van is groot: in 2009 werden 71 aanvragen gehonoreerd met een prioriteit voor internationalisering. Zowel programma s als projecten kunnen als internationaal worden aangemerkt, omdat ze bijvoorbeeld aansluiten bij internationale debatten, internationale kunstenaars een podium bieden of samenwerken met buitenlandse partijen. Maar het kan ook gaan om het uitnodigen van buitenlandse pers of het berichten over internationale activiteiten in een Nederlands tijdschrift. Ook de lofts in New York leveren een bijdrage aan de internationalisering van de Nederlandse kunstwereld doordat ze mensen in staat stellen voor een korte periode en voor een lage vergoeding evenementen bij te wonen, afspraken te maken en contacten te leggen. In 2009 werden dertien projecten ondersteund (over drie aanvragen die eind 2009 binnenkwamen is nog geen beslissing genomen)> pagina 139. Dat is aanzienlijk meer dan in 2007, toen twee aanvragen werden gehonoreerd, en 2008, toen zeven projecten werden ondersteund. Dit komt doordat Arts Collaboratory beter bekend raakt in Nederland en contacten die een tijd geleden werden gelegd, nu tot concrete projecten leiden. De belangrijkste ontwikkeling die zich in 2009 aftekende is een stijging van het aantal duurzame en netwerkbouwende projecten. Werd er aanvankelijk vooral voor presentaties aangevraagd, nu worden steeds meer aanvragen voor onderzoek- en uitwisselingsprojecten ingediend die een langere termijn bestrijken dan een presentatie. Hier bewees de nieuwe ondersteuningsmogelijkheid voor ontwikkelkosten haar waarde voor Arts Collaboratory. Uitwisseling en samenwerking moeten namelijk over langere tijd groeien en ontwikkelkosten dragen bij aan het opzetten van dit internationale netwerk en het verkennen van gedeelde interesses en manieren van werken. ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze Arts Collaboratory Ondersteuning van kunstenaarsinitiatieven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en stimulering van samenwerking en uitwisseling tussen beeldende kunsts wereldwijd Arts Collaboratory is een flexibel netwerk van ruim twintig kunstenaarsinitiatieven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze s worden ondersteund door Hivos en Stichting DOEN. De Mondriaan Stichting steunt de uitwisseling tussen deze instellingen en Nederlandse kunstenaars, journalisten, curatoren en culturele instellingen. Het netwerk is opgericht om samenwerking en uitwisseling te bevorderen tussen Aanvragers uit Nederland Vijf van de 28 aanvragen voor ontwikkelkosten die in 2009 zijn ontvangen betroffen projecten met Arts Collaboratorypartners. Het Nederlands Instituut voor Mediakunst wilde verandering brengen in de minimale vertegenwoordiging in de eigen collectie van mediakunst uit landen in Afrika en Zuid-Amerika. Het eerste jaar van dit project, getiteld Time Frame, was gericht op onderzoek en kennismaking via bezoeken, lezingen, filmvertoningen en uitwisseling van mediakunst. Het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam kreeg een bijdrage voor literatuuronderzoek, werkbezoeken en workshops in zijn project Africa Reflected over de beeldvorming van Afrikaanse kunst in het westen. Ook binnen de aanvragen voor projecten wordt het opzetten van duurzame netwerken belangrijker. Een voorbeeld 36 37

Jaarverslag Mondriaan Stichting

Jaarverslag Mondriaan Stichting 2010 Jaarverslag Mondriaan Stichting VOORWOORD 3 Voorwoord 2010 was de opmaat tot een roerige periode in de cultuursector. Er werd stevig gediscussieerd over kunst en cultuur en forse bezuinigingen werden

Nadere informatie

Mondriaan Stichting. Jaarverslag 2007

Mondriaan Stichting. Jaarverslag 2007 Mondriaan Stichting 1 2 3 4 567 200 Jaarverslag 2007 8 9 Mondriaan Stichting Jaarverslag 2007 Voorwoord In 2007 ondersteunde de Mondriaan Stichting met 24.140.522 meer dan 670 projecten in Nederland en

Nadere informatie

Mondriaan Stichting Jaarverslag

Mondriaan Stichting Jaarverslag 2008 Mondriaan Stichting Jaarverslag Voorwoord 2008 was voor de Mondriaan Stichting een jaar vol nieuwe plannen. In het voorjaar verscheen het Beleidsplan 2009 2012, met onze voornemens voor de komende

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 013 Cultuurnota 1997 2000 Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015 Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan 2017-2020 30 november 2015 Inleiding Tot 1 februari 2016 12.00 uur kunnen subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 worden ingediend

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft leren over cultureel ondernemen uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 bijlage(n) 2 (separaat

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Interregeling ecultuurprojecten

Interregeling ecultuurprojecten Interregeling ecultuurprojecten Met ingang van 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties ook gezamenlijk

Nadere informatie

Met een uitgebreid Randprogramma

Met een uitgebreid Randprogramma Met een uitgebreid Randprogramma Een stageonderzoek naar de rol van de randprogrammering in het aanvraagproces bij tentoonstellingen. 1 Door Anna Schenk MA student Arts&Heritage: Policy, Management and

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Slimmer Lenen. Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland

Slimmer Lenen. Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland Slimmer Lenen Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland 2016 Introductie De Collectie Nederland 1 is er voor ons allemaal. Musea en erfgoedinstellingen beheren dit kostbare gezamenlijke bezit met

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen De mogelijkheden op grond van de Mediawet juni 2017 INHOUD Commissariaat voor de Media Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen Juni

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot de verkenning De Raad voor Cultuur (RvC) heeft in zijn Agenda Cultuur 2017 2020 en verder aangekondigd gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning van

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Addendum

Beleidsplan 2013-2016 Addendum Addendum bij beleidsplan Mondriaan Fonds 2013-2016 1 Beleidsplan 2013-2016 Addendum Addendum bij beleidsplan Mondriaan Fonds 2013-2016 Beginselverklaring 1 één basisregeling, drie accenten, drie wegen

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek >Retouradres Postbus 1637 00 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 0 Den Haag Postbus 1637 00 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12302 7 maart 2017 Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs Het bestuur van stichting Fonds voor

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020.

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Contouren Tweejarige subsidies en Projectsubsidies Innovatie Amsterdams Fonds voor de Kunst, in het kader van het Kunstenplan

Contouren Tweejarige subsidies en Projectsubsidies Innovatie Amsterdams Fonds voor de Kunst, in het kader van het Kunstenplan Contouren Tweejarige subsidies en Projectsubsidies Innovatie Amsterdams Fonds voor de Kunst, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Het college heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat met ingang

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6671 3 mei 2010 Regeling Het beste van twee werelden 9 april 2010 Het Bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden

Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden Inleiding De gemeente Amsterdam heeft aangegeven de verworvenheden van haar inzet voor het jaar 2013, de viering van 150-jaar afschaffing van de slavernij door Nederland

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Nalaten aan kunst, fotografie of design. Investeert in talent

Nalaten aan kunst, fotografie of design. Investeert in talent Nalaten aan kunst, fotografie of design Investeert in talent Ondersteun kunstenaars - nu en in de toekomst Kunst verrijkt ons leven. Kunstenaars maken voortdurend nieuw werk, dat u kunt zien in galeries

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Internationaal cultuurbeleid Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Internationaal cultuurbeleid Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken Internationaal cultuurbeleid 2017-2020 Benjamin van der Helm Sr. Beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken Internationaal cultuurbeleid Gezamenlijk beleid van Ministeries

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 mei 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 CONTOUREN TWEEJARIGE SUBSIDIES EN PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN 2017-2020 CONTOUREN TWEEJARIGE SUBSIDIES EN PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 CONTOUREN TWEEJARIGE SUBSIDIES EN PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE CONTOUREN TWEEJARIGE SUBSIDIES EN PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 Het college heeft in het coalitieakkoord

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Nog beter zicht op beeldende kunst

Nog beter zicht op beeldende kunst Nog beter zicht op beeldende kunst Met de collectieve selfie 2 laat BKNL zien wat beschikbaar is aan gegevens over beeldende kunst in Nederland en waar nog de gaten zijn. Eén hiaat is inmiddels ingevuld

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Welkom in de zesde stad van Nederland

Welkom in de zesde stad van Nederland Welkom in de zesde stad van Nederland Thuis voor 213.000 Tilburgers Tilburg zoekt een nieuwe burgemeester! Gaat u er voor? Vindingrijk, het vermogen om door te zetten en de bereidheid om hard te werken.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Deelregeling Vormgeving

Aanvraagformulier Deelregeling Vormgeving Aanvraagformulier Deelregeling Vormgeving Vormgeving is het verzamelbegrip voor: grafisch, industrieel, interactief en ruimtelijk ontwerp; product- en meubelvormgeving, textiel-, glas- en keramiekvormgeving;

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Resultaat: 566 projecten mogelijk

Resultaat: 566 projecten mogelijk Resultaat: 566 projecten mogelijk 1 In 2014 heeft Skanfonds bijna 10 miljoen aan 566 projecten toegekend. Stuk voor stuk helpen de projecten kansen scheppen voor kwetsbare mensen in de samenleving. Besteding

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Digitale kruisbestuiving voor de Nederlandse Antillen en Aruba?

Digitale kruisbestuiving voor de Nederlandse Antillen en Aruba? Digitale kruisbestuiving voor de Nederlandse Antillen en Aruba? Het orkaanseizoen is nog niet voorbij. Dat bewees KulturA toen de medewerkers van 5 tot 13 november als een tornado over de Nederlandse Antillen

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Groningen Nr. 2790 28 juni 2017 Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de subsidieverlening Pronkjewail

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, Cultuurconvenant 2017 2020 Ministerie van OCW Landsdeel Oost De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, en Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Experiment en eeuwigheid

Beleidsplan 2013-2016 Experiment en eeuwigheid Mondriaan Fonds Beleidsplan 2013-2016 pag 2 Beleidsplan 2013-2016 Experiment en eeuwigheid INLEIDING 1 CONTEXT 1 MISSIE 1 UITGANGSPUNTEN TOEKOMSTIG BELEID 2 Beeldende kunst 2 Cultureel erfgoed 2 WERKWIJZE

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Kunstenaarshonoraria in de praktijk - Beeldende Kunst Nederland

Kunstenaarshonoraria in de praktijk - Beeldende Kunst Nederland Kunstenaarshonoraria in de praktijk - Beeldende Kunst Nederland Presentatie Cultuur in Beeld, 14 december 2015 Geraline Boonzaaijer (SiRM) Richard Geukema (PPMC) René Goudriaan (SiRM) Inhoud presentatie

Nadere informatie

Leidraad Opstellen Projectplan

Leidraad Opstellen Projectplan Leidraad Opstellen Projectplan 2 Modelbegroting 3 Leidraad voor opstellen projectplan algemeen 4 Verwerking doelstellingen van uw projectplan 5 Vragen per projectvorm stimuleringsfonds creatieve industrie

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement van

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid

Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid 1 Korte omschrijving van het advies De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam besef te

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Karin van Paassen heeft haar hele leven al een grote passie voor sieraden uit andere culturen. Ze verzamelt etnische sieraden, die ze op haar vele

Karin van Paassen heeft haar hele leven al een grote passie voor sieraden uit andere culturen. Ze verzamelt etnische sieraden, die ze op haar vele sieraden & objecten Karin van Paassen heeft haar hele leven al een grote passie voor sieraden uit andere culturen. Ze verzamelt etnische sieraden, die ze op haar vele reizen vindt en in haar werk als curator

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie