Mondriaan Stichting. Jaarverslag 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mondriaan Stichting. Jaarverslag 2007"

Transcriptie

1 Mondriaan Stichting Jaarverslag

2 Mondriaan Stichting Jaarverslag 2007

3

4 Voorwoord In 2007 ondersteunde de Mondriaan Stichting met meer dan 670 projecten in Nederland en 45 andere landen. Deze projecten bestonden uit een groot aantal verschillende activiteiten: van presentaties tot aankopen, van publicaties tot programmeringen. Musea, presentatie-instellingen, kunstenaarsinitiatieven, archieven, bibliotheken en andere organisaties maakten in deze projecten beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed toegankelijk voor een groot en divers publiek. Naast het ondersteunen van projecten heeft de Mondriaan Stichting dit jaar ook een aantal opmerkelijke activiteiten ontwikkeld. Met het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst stelde zij de publicatie Second Opinion samen, over subsidiëring van beeldende kunst(enaars). Bijzonder was eveneens de samenwerking met Stichting Doen en Hivos in Arts Collaboratory, dat onafhankelijke kunstenaarsinitiatieven in Afrika, Azië en Latijns- Amerika financiert. De Mondriaan Stichting ondersteunt de uitwisseling tussen deze kunstenaarsinitiatieven en Nederlandse instellingen voor beeldende kunst. 3 Op de 52 ste Biënnale van Venetië oogstte Nederland internationaal lof met zijn inzending. De Mondriaan Stichting benoemde curator Maria Hlavajova, die een nieuwe video-installatie van kunstenaar Aernout Mik presenteerde. Behalve de presentatie in Venetië bestond Citizens and Subjects ook uit een essaybundel en een serie lezingen en gesprekken in Nederland. De Mondriaan Stichting heeft in 2007 het beleidsplan voor voorbereid, dat inmiddels is gepresenteerd. We zien uit naar een inspirerende beleidsperiode, waarin een grote diversiteit aan aanvragers een hoogwaardig aanbod voor velen kan presenteren om beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed optimaal tot hun recht te laten komen. Hans Hoogervorst, voorzitter

5 Leeswijzer 4 Om de nationale en internationale publieke belangstelling voor en afname van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed te bevorderen heeft de Mondriaan Stichting in 2007 in totaal dertienhonderd aanvragen ontvangen. De meer dan 670 projecten die zijn ondersteund worden in dit jaarverslag beschreven. Met het jaarverslag verantwoordt de Mondriaan Stichting zich voor de manier waarop zij de beschikbare middelen heeft aangewend. Centraal in het verslag staan de projecten en activiteiten die in 2007 zijn ondersteund. Ook wordt uitleg gegeven over de organisatie en de werkwijze van de Mondriaan Stichting. Inhoud en register maken het mogelijk gericht op deelgebied en op aanvrager naar informatie te zoeken. Transparantie en navigatie zijn uitgangspunten voor de verslaglegging. Het jaarverslag bevat naast de gehonoreerde aanvragen ook de niet-gehonoreerde en niet-behandelde aanvragen en de besluiten over bezwaren die zijn ingediend. De Mondriaan Stichting kiest ervoor deze gegevens, die kwetsbare informatie vormen, zo transparant mogelijk aan te bieden. Het jaarverslag wordt verzonden naar relaties van de Mondriaan Stichting, inclusief alle instellingen die in 2007 aanvraag deden. Tot die relaties behoren behalve musea en kunstinstellingen ook het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur, de pers en belangen organisaties. Verder is het verslag bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in het werk van de Mondriaan Stichting. Doordat het jaarverslag een uitvoerige verantwoording bevat van het werk van de Mondriaan Stichting, is het ook geschikt voor instellingen die nog geen aanvraag hebben ingediend, maar overwegen dat te doen. Uit het verslag kunnen zij een indruk krijgen van de activiteiten die de Mondriaan Stichting ondersteunt en de doelen, prioriteiten en criteria die daarvoor het kader vormen.

6 5

7 6

8 Inhoud 1. Mondriaan Stichting 2. Ondersteuning en activiteiten 2007 Beleid 11 Prioriteiten 12 Culturele diversiteit 12 Internationalisering 13 Cultuureducatie 14 ecultuur 14 Expertisebevordering 14 Budget 19 Ontwikkelingen Beeldende kunst en vormgeving Ondersteuning 23 Projecten 23 Kunstopdrachten onderwijs 25 Programma s 25 Tijdschriften 27 Publicaties en matching fund illustraties 27 Overige projecten en flexibel budget 28 KunstKoop 28 Activiteiten 30 Oriëntatiereis 31 Publicatie en debat Second Opinion 31 Arts Collaboratory 31 Ontwikkelingen 32 Voornemens Cultureel erfgoed Ondersteuning 59 Publieksactiviteiten en zichtbaarheid 59 Cultureel erfgoed van minderheden 61 Aankopen 62 Kunsthistorisch onderzoek 64 Behoud van collecties 65 Veiligheidszorg 65 Gemeenschappelijk cultureel erfgoed 66 Overige projecten en flexibel budget 67 Activiteiten 67 Nieuw in Nederland 68 VWS-advisering 68 Ontwikkelingen 68 Voornemens Interdisciplinaire activiteiten Cultuureducatie 91 Ondersteuning 91 Ontwikkelingen 92 Voornemens 93 Overige activiteiten 94 Cultureel beleggen 94 Interregeling 94 De Verbeelding Beeldende kunst en vormgeving internationaal Ondersteuning 111 Presentaties in het buitenland 114 Kunstbeurzen 116 Vormgevingspresentaties en beurzen 116 Lofts 117 Buitenlandse journalisten 117 Hgis-Cultuurmiddelen 117 Overige projecten en flexibel budget 118 Activiteiten 118 Statelijke manifestaties 118 Internationaal bezoekersprogramma 118 Ontwikkelingen 122 Voornemens Organisatie Organogram 165 Bestuur 167 Bureau 169 Adviseurs Werkwijze en procedures Juridisch kader 175 Voorwaarden 175 Criteria 176 Advisering 177 Behandelingstermijn 179 Bezwaren Verantwoording en transparantie Verantwoording en evaluatie 183 Samenwerking 187 Transparantie en communicatie Financiën Financieel verslag 199 Jaarrekening 201 Accountantsverklaring 219 Register op aanvrager 7

9 Mondriaan Stichting De Mondriaan Stichting is het stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed, met als voornaamste taak het bevorderen van de nationale en internationale publieke belangstelling voor en afname van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Mondriaan Stichting De doelen van de Mondriaan Stichting zijn: De belangstelling voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving en de vraag daarnaar bevorderen, door de ontwikkeling in, de presentatie van en de gedachtevorming over beeldende kunst en vormgeving te stimuleren en te ondersteunen. De belangstelling voor cultureel erfgoed bevorderen, door de presentatie en de overdracht evenals het behoud en de aankoop van cultureel erfgoed te stimuleren en te ondersteunen. 8 De internationale belangstelling voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving uit Nederland vergroten en de positie ervan versterken, door de presentatie van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving uit Nederland in het buitenland te stimuleren en te ondersteunen. De Mondriaan Stichting realiseert deze doelen door financiële bijdragen te verlenen en een actief beleid te voeren. Ondersteuning Stichtingen, instellingen en bedrijven uit binnen- en buitenland kunnen bij de Mondriaan Stichting financiële ondersteuning aanvragen. De Mondriaan Stichting maakt daarbij onderscheid tussen activiteiten voor beeldende kunst en vormgeving of cultureel erfgoed, internationale activiteiten en cultuureducatie. Voor beeldende kunst en vormgeving komen projecten, programmeringen, tijdschriften, publicaties en opdrachten in het onderwijs in aanmerking voor een bijdrage. Ook ondersteunt de Mondriaan Stichting met het Nederlands Literair Productieen Vertalingenfonds illustraties voor kinder- en jeugdboeken. Onder cultureel erfgoed vallen bijdragen aan publieksprojecten, structurele en incidentele museale aankopen, projecten voor het cultureel erfgoed van minderheden, kunsthistorisch onderzoek, overname en ontwikkeling van tentoon stellingen, zichtbaar heid van collecties en selectie en behoud. Presentaties bij buitenlandse instellingen, deelname aan internationale beurzen, vervaardiging van internationale promotionele catalogi, gebruik van lofts in New York en reis- en verblijfskosten van journalisten of gastcuratoren vallen onder de noemer internationaal. Met het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ ondersteunt de Mondriaan Stichting cultuureducatieve activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs binnen alle kunstdisciplines. Activiteiten De Mondriaan Stichting initieert en ontwikkelt ook zelf activiteiten om beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen. De stichting

10 organiseert symposia, lezingen en debatten, geeft publicaties uit, stimuleert onderzoek en voert met Fortis Bank de KunstKoop uit. Om internationale samenwerking en uitwisseling te bevorderen organiseert de Mondriaan Stichting oriëntatiereizen voor in Nederland werkende kunstenaars, curatoren en journalisten. Buitenlandse professionals kunnen deelnemen aan het Internationaal bezoekersprogramma, dat hen in staat stelt kennis te maken met de kunst in Nederland. Ook is de Mondriaan Stichting verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending naar statelijke manifestaties, zoals de Biënnale van Venetië. Budget De Mondriaan Stichting beschikt over een jaarlijks budget van twintig miljoen euro. Het grootste deel van dit budget is, als onderdeel van de Cultuurnota, afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor de internationale activiteiten ontvangt de Mondriaan Stichting gedelegeerd budget uit de Hgis-Cultuurmiddelen (Homogene Groep Internationale Samenwerking) van de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken. Ook ontvangt de Mondriaan Stichting specifieke doelsubsidies van beide ministeries, zoals voor educatie, gemeenschappelijk erfgoed en veiligheidszorg. Uitgebreide informatie over activiteiten, werkwijze, aanvraagprocedure en aanvraagformulieren staat op Mondriaan Stichting 1 9

11 Ondersteuning en activiteiten De Mondriaan Stichting ondersteunt organisaties voor beeldende kunst, vorm geving en cultureel erfgoed bij het bereiken en vergroten van hun publiek. Dat doet zij door activiteiten met een voorbeeldwerking en een landelijke betekenis te steunen met een financiële bijdrage. Ook ontwikkelt de Mondriaan Stichting eigen activiteiten.

12 Beleid Met het oog op de Cultuurnota werkt de Mondriaan Stichting met vierjarige beleidsplannen. Het Beleidsplan voor biedt het kader waarbinnen de Mondriaan Stichting actief is en vermeldt welke ontwikkelingen extra aandacht nodig hebben. Het plan voor gaat uit van een duidelijke, klantvriendelijke en flexibele manier van werken, die meer ruimte biedt aan ontwikkelingen en aanvragers. Die ruimte is ontstaan door een aanzienlijke vermindering van het aantal regelingen (van 25 naar 5), criteria en voorwaarden. De taak van de Mondriaan Stichting is daarbij expliciet naar doelen vertaald. Deze vormen nadrukkelijker dan voorheen het kader voor onder steuning. De vraag is dan niet zozeer wat wordt ondersteund als wel waarom wordt ondersteund. De Mondriaan Stichting legt de verantwoordelijkheid voor vorm en inhoud van een project waar die hoort: bij de aanvrager. Klantvriendelijkheid is een belangrijke motivatie. Ondersteuning en activiteiten Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 In het beoordelen van aanvragen houdt de Mondriaan Stichting er rekening mee dat organisaties projecten ontwikkelen voor uiteenlopende doelgroepen, van algemeen publiek tot professionals. Aan publieksprojecten worden andere eisen gesteld dan aan activiteiten voor de vakgemeenschap. Een succesvol publieksproject vereist doeltreffende communicatie en daarom spelen goed onderbouwde communicatieplannen en bezoekersaantallen een belangrijke rol bij de beoordeling. Bij projecten voor de vakgemeenschap staat de betekenis voor het vakgebied voorop en zijn gezag, reputatie en innovatie belangrijk, evenals het internationale aspect van onderwerpen, sprekers, deelnemers en organisaties. 11 Nederland heeft een reputatie opgebouwd als laboratorium waarin onderzoek en ontwikkeling hoog stonden aangeschreven. De Mondriaan Stichting wil zich inzetten voor vernieuwing en experiment. Zij hecht aan vrije ruimte en trekt daarom jaarlijks een flink bedrag uit voor programma s van presentatie-instellingen en kunstenaars initiatieven; deze vormen immers de laboratoria van de beeldende kunst. In de toekomst wil zij vooral ook vernieuwing in het cultureel erfgoed stimuleren. Over het algemeen is het experimentele of vernieuwende gehalte van aanvragen namelijk niet erg hoog, volgens de adviseurs in de commissies. Goede ideeën leiden te weinig tot innovatieve plannen en te vaak blijven ambities beperkt tot Nederland, terwijl het internationale aspect weinig aandacht krijgt. De Mondriaan Stichting vindt het stimuleren van vernieuwing een kerntaak. Daarvoor is het belangrijk de opinievorming te stimuleren. Dat doet de Mondriaan Stichting door lezingen en bijeenkomsten te steunen, te initiëren en te organiseren en een platform voor debat, uitwisseling en beschouwing te bieden, met bijdragen van deskundigen op verschillend gebied. Vruchtbaar is het verblijf van gasten binnen het Internationaal bezoekersprogramma, waaraan jaarlijks twintig professionals uit het buitenland deelnemen. Nederlandse instellingen maken kennis met vertegenwoordigers van instellingen, onafhankelijke curatoren of journalisten die werkzaam zijn in de internationale hedendaagse beeldende kunst. Om de deskundigheid van de bezoekers van het Internationaal bezoekersprogramma optimaal te benutten en toegankelijk te maken voor de Nederlandse kunstwereld organiseert de Mondriaan Stichting ook bijeenkomsten die de mogelijkheid bieden kennis te maken met deze experts. Verder geeft de Mondriaan Stichting publicaties uit over de huidige en toekomstige kunstpraktijk. Ook via de ondersteuningsmogelijkheden voor tijdschriften en publicaties is er nadrukkelijk aandacht voor het stimuleren van debat en reflectie 27. De Oriëntatiereizen voor Nederlandse en buitenlandse kunstprofessionals naar minder bekende gebieden in niet-westerse landen zijn effectief gebleken voor het aangaan van het debat over hedendaagse beeldende kunst in inter

13 nationaal perspectief, het vormen van netwerken en het bevorderen van de presentatie van beeldende kunst uit niet-westerse landen in Nederland. Ondersteuning en activiteiten 2007 Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen Om te bereiken dat er voldoende ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen heeft de Mondriaan Stichting 1% van het budget niet toegewezen aan specifieke ondersteu ning en. Dit flexibele budget waarborgt ook in financiële zin de vrije ruimte. Het stelt de Mondriaan Stichting in staat direct in te gaan op bijzondere, hoogwaardige en belangrijke aanvragen die ondanks de nieuwe, soepelere werkwijze toch niet in aanmerking zouden komen voor ondersteuning, maar wel bijdragen aan het doel. De beschrijving van de projecten die uit dit budget zijn ondersteund staan onder Overige projecten en flexibel budget 47, 85, 148. De Mondriaan Stichting heeft in 2007 het Beleidsplan voor voorbereid, dat in het voorjaar van 2008 wordt gepresenteerd. In het nieuwe beleid zet de Mondriaan Stichting het beleid van in aangepaste vorm voort. Zij wil zich nadrukkelijker concentreren op haar voornaamste taak: het stimuleren van de nationale en internationale publieke belangstelling voor en afname van beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed. Daarbij zal het accent liggen op excellentie, innovatie, internationalisering en professionalisering, vanuit de overtuiging dat de maatschappij gebaat is bij kunst en cultureel erfgoed van voortreffelijke kwaliteit en een sterke professionele cultuursector. De Mondriaan Stichting wil bevorderen dat de relatie met de samenleving wordt verstevigd en onderhouden en dat kunst en cultureel erfgoed naar waarde worden geschat. Dit betekent dat activiteiten die in opzet, onderwerp of publieksbereik een relatie leggen met de samenleving voortaan eerder in aanmerking komen voor ondersteuning. Ook wil de Mondriaan Stichting bijdragen aan een krachtige cultuursector met professionele organisaties, die in staat zijn publiek voor langere tijd aan zich te binden. Om deze reden zal zij naast afnamebevorderende activiteiten ook voorwaardenscheppende activiteiten voor het versterken van de sector ondersteunen en initiëren. Op grond van de behoeften van de sector en de eerdere ervaringen met het verlenen van ondersteuning zal de Mondriaan Stichting vanaf 2008 de ondersteuningsmogelijkheden verder vereenvoudigen. Ook daarbij zal zij het accent leggen op excellentie, innovatie, internationalisering en professionalisering. Prioriteiten De Mondriaan Stichting heeft voor de periode vijf prioriteiten benoemd: culturele diversiteit, internationalisering, cultuureducatie, ecultuur en expertisebevordering. Deze worden hieronder kort toegelicht. Verderop in het jaarverslag wordt er in meer detail aan gerefereerd. Culturele diversiteit De Mondriaan Stichting vindt het belangrijk dat de huidige, cultureel diverse maatschappij op reële wijze wordt vertegenwoordigd in collecties, presentaties, personeelssamenstelling en publieksbereik van kunst- en erfgoedorganisaties. Ook internationale reflectie en netwerkvorming verdienen extra aandacht, omdat die kunnen bijdragen aan een ruimer begrip van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed in een cultureel diverse maatschappij. De Mondriaan Stichting wil het ontwikkelen van denkbeelden over culturele diversiteit op een zo open mogelijke manier stimuleren door allerlei activiteiten te ondersteunen en te stimuleren. Zij beschouwt culturele diversiteit als een dynamisch begrip en geeft

14 er welbewust geen sluitende definitie van. Om deze reden is er ook geen afzonderlijke ondersteuningsmogelijkheid, maar is culturele diversiteit een prioriteit binnen alle ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten van de Mondriaan Stichting. In de periode besteedde de Mondriaan Stichting jaarlijks gemiddeld 10 % van het reguliere activiteitenbudget voor binnenlandse activiteiten aan cultureel diverse projecten. Zij wil dit percentage verhogen tot 15 %. In 2007 werd, evenals in 2006, 14 % van het budget bestemd voor diversiteitsprojecten. Naar cultureel diverse beeldende kunst- en vormgevingsprojecten ging iets meer dan (het streef bedrag voor 2007 was ). Naar cultureel diverse projecten binnen het cultureel erfgoed ging 1,3 miljoen euro; daarmee werd het streefbedrag voor 2007 van ruimschoots overtroffen. Vooral extra inspanning voor beeldende kunst en vormgeving blijft dus nodig. Hiervoor heeft de Mondriaan Stichting voornemens geformuleerd in het Beleidsplan voor Ondersteuning en activiteiten Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Internationalisering Door de nieuwe communicatietechnologie en het toenemende vrije verkeer van mensen, goederen en diensten worden de kunsten en het cultureel erfgoed steeds meer internationaal. Culturele professionals werken steeds minder plaatsgebonden, in meerdere landen en voor verschillende organisaties. Ook instellingen functioneren steeds vaker in internationale netwerken en samenwerkingsverbanden; intensieve uitwisseling wordt belangrijker. Inmiddels is het internationale gehalte van doorslaggevend belang bij het vestigen van gezag en reputatie, en heeft het artistieke en cultuurhistorische discours zich losgemaakt van nationale grenzen. Zonder internationale impulsen dreigt de Nederlandse kunst en cultuur te marginaliseren. De Mondriaan Stichting wil daarom internationalisering bevorderen door zowel export (presenteren van kunst uit Nederland in het buitenland) als import (presenteren van buitenlandse kunst in Nederland) te ondersteunen. 13 Internationalisering is sinds 2005 een structureel onderdeel van alle ondersteuningsmogelijkheden van de Mondriaan Stichting, zowel voor cultureel erfgoed als voor beeldende kunst en vormgeving. Het overnemen van belangwekkende buitenlandse hedendaagse (kunst)tentoonstellingen kan worden ondersteund, evenals bijvoorbeeld het uitnodigen van buitenlandse gastcuratoren. Voor het cultureel erfgoed geldt dat bijzondere presentaties, voortkomend uit samenwerking tussen Nederlandse en buiten landse erfgoedinstellingen, kunnen worden ondersteund. In de periode wil de Mondriaan Stichting de ondersteuningsmogelijkheden aanzienlijk verruimen. Hiervoor heeft de Mondriaan Stichting voorstellen gedaan in het Internationale beleidsplan, dat eind 2007 bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW is ingediend. Daarin krijgt het intensiveren van de uitwisseling en samenwerking met (herkomst) landen in Afrika, de mediterrane regio, Latijns-Amerika, het Midden- Oosten en Zuidoost-Azië prioriteit. Uitwisseling en samenwerking kunnen immers bijdragen aan een betere presentatie van kunsten en erfgoed uit andere delen van de wereld. De belangstelling voor samenwerking met instellingen in die landen neemt toe, maar vaak ontbreekt het nog aan een netwerk. Een extra impuls is daarom op zijn plaats.

15 Cultuureducatie De Mondriaan Stichting hecht groot belang aan cultuureducatie, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Uit onderzoeken van Ineke Nagel (Vrije Universiteit Amsterdam) blijkt dat bezoekers van musea vaak al jong en in gezinsverband beginnen met culturele activiteiten. Verschillen in cultuurparticipatie ontstaan vooral door de leeftijd waarop kinderen in aanraking komen met cultuur: hoe lager de leeftijd bij het eerste bezoek, des te groter later de bezoekfrequentie. De Mondriaan Stichting ondersteunt daarom vooral educatieprojecten voor kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten school. Ondersteuning en activiteiten 2007 Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Sinds augustus 2006 zijn veel extra middelen voor activiteiten binnen school beschikbaar gekomen. De Mondriaan Stichting en het Fonds voor Podiumkunsten+ werken samen bij het ondersteunen van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Het ministerie van OCW stelde voor ,5 miljoen euro beschikbaar voor cultuureducatieprojecten binnen alle kunstdisciplines en het cultureel erfgoed. Deze ondersteuningsmogelijkheid wordt nader beschreven in hoofdstuk ecultuur Projecten met nieuwe media worden al sinds de oprichting in 1994 door de Mondriaan Stichting ondersteund. Waren dat in het begin vooral door nieuwe technologie ondersteunde traditionele activiteiten, geleidelijk veranderden ook inhoud en vorm van de projecten. In 2005 zijn afzonderlijke ondersteuningsmogelijkheden voor ecultuur grotendeels komen te vervallen. Nieuwe mediaprojecten voor beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed, zoals innovatieve presentaties, interdisciplinaire projecten en voorwaardenscheppende activiteiten, kunnen nu binnen alle ondersteuningsmogelijkheden terecht. De financiering van ecultuurprojecten heeft in 2007 een impuls gekregen met een nieuwe ondersteuningsmogelijkheid: de Interregeling. Samen met het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties heeft de Mondriaan Stichting bijgedragen aan disciplineoverstijgende nieuwe mediaprojecten voor de kunsten en het ontwerpen. Deze worden nader beschreven in hoofdstuk Expertisebevordering en professionalisering Om het publiek te kunnen blijven boeien is het van groot belang dat instellingen hun deskundigheid op peil houden. Inzichten veranderen immers en technieken worden ontwikkeld en beproefd, of het nu om inhoud gaat of om bijvoorbeeld marketing, nieuwe media of publieksbeleid. Ook de instellingen voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed moeten van die veranderingen op de hoogte kunnen blijven. Het ontwikkelen van expertise sluit direct aan bij de voornaamste taak van de Mondriaan Stichting: het bevorderen van de nationale en internationale publieke belangstelling voor en afname van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Daarom wil de Mondriaan Stichting nieuwe initiatieven voor het verbeteren van deskundigheid ondersteunen. In de periode wil zij extra ruimte bieden voor activiteiten die de cultuursector verder versterken en professionaliseren. Omdat deskundigheid op veel manieren kan worden bevorderd, zijn de ondersteuningsmogelijkheden voor incidentele activiteiten zo ruim mogelijk: internationale uitwisselingen, onderzoeken, symposia, workshops en projecten in al hun verscheidenheid komen in principe in aanmerking voor ondersteuning. Voorop staat het belang dat met een activiteit wordt gediend.

16 Ondersteuning en activiteiten Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 15

17 Ondersteuning en activiteiten 2007 Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Toezeggingen Beeldende kunst en vormgeving Nederland Projecten beeldende kunst Projecten vormgeving Projecten beeldende kunst Antillen en Aruba Projecten vormgeving Antillen en Aruba Kunstopdrachten onderwijs Programma s Tijdschriften Publicaties Matching fund kinderboekillustraties Overige projecten en flexibel budget Totaal Aantal aanvragen Aantal gehonoreerd Percentage gehonoreerd 34.8 % 87.6 % 66.7 % 43.8 % 33.3 % 44.4 % 57.9 % % % Besteding MS Percentage totaal bedrag 7.0% 1.1 % 0.5 % 1.7 % 7.7 % 1.1 % 0.8 % 0.2 % 1.3 % Cultureel erfgoed (Digitale) publieksactiviteiten en zichtbaarheid Cultureel erfgoed minderheden Ontwikkelings- en overnamekosten lening Structurele aankopen Incidentele aankopen Volkenkundige aankopen Kunsthistorisch onderzoek Wet behoud cultuurbezit Vormgevingserfgoed Erfgoed veiligheidszorg Gemeenschappelijk cultureel erfgoed Overige projecten en flexibel budget Totaal % 77.8 % % 79.2 % 87.5 % 75.0 % 50.0 % % % % % % % 3.0 % 1.2 % 9.0 % 24.0 % 0.2 % 0.6 % 0.3 % 1.6 % 1.8 % 0.5 % 0.3 % Interdisciplinaire activiteiten Cultuureducatie Interregeling Totaal % 24.5 % % 2.1 % Beeldende kunst en vormgeving internationaal Presentaties miv Hgis-C Kunstbeurzen galeries Statelijke manifestaties Bezoekersprogramma Overige projecten en flexibel budget Totaal % % % % % 1.3 % 3.5 % 3.9 % Grand totaal

18 Ondersteuning en activiteiten Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Ontwikkelingen Beeldende kunst en vormgeving Nederland Projecten beeldende kunst Projecten vormgeving Projecten beeldende kunst Antillen en Aruba Projecten vormgeving Antillen en Aruba Kunstopdrachten onderwijs Programma s Tijdschriften Publicaties Matching fund kinderboekillustraties Overige projecten en flexibel budget Totaal 2003 Aantal Bijdrage Aantal Bijdrage Aantal Bijdrage Aantal Bijdrage Aantal Bijdrage Cultureel erfgoed (Digitale) publieksactiviteiten en zichtbaarheid Cultureel erfgoed minderheden Ontwikkelings- en overnamekosten lening Structurele aankopen Incidentele aankopen Volkenkundige aankopen Kunsthistorisch onderzoek Wet behoud cultuurbezit Vormgevingserfgoed Erfgoed veiligheidszorg Gemeenschappelijk cultureel erfgoed Overige projecten en flexibel budget Totaal Interdisciplinaire activiteiten Cultuureducatie Interregeling Totaal Beeldende kunst en vormgeving internationaal Presentaties miv Hgis-C Kunstbeurzen galeries Statelijke manifestaties Bezoekersprogramma Overige projecten en flexibel budget Totaal

19 Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Ondersteuning en activiteiten

20 Budget De Mondriaan Stichting financiert haar activiteiten met middelen uit de Cultuur nota van het ministerie van OCW. Voor de periode beloopt de totale subsidie , waarvan voor de jaren uit de Hgis-Cultuurmiddelen 3,3 miljoen euro voor internationale activiteiten aan de Mondriaan Stichting gedelegeerd is door de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW. Projecten ondersteund met Hgis-Cultuurgelden worden in dit jaarverslag vermeld onder de diverse ondersteuningsmogelijkheden en in een afzonderlijk overzicht. De Mondriaan Stichting ontvangt naast deze subsidies ook specifieke doelsubsidies van beide ministeries: Ondersteuning en activiteiten Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Cultuureducatie De Mondriaan Stichting en het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ hebben in 2007 en 2008 de beschikking over 1,5 miljoen euro per jaar voor het ondersteunen van cultuureducatieve activiteiten in alle kunstdisciplines en het cultureel erfgoed. In 2007 was de druk op het budget zo hoog, dat het ministerie van OCW eind 2007 een extra toezegging heeft gedaan van In 2007 is in totaal 2,2 miljoen euro besteed Veiligheidszorg Het ministerie van OCW stelde in 2005 budget beschikbaar voor het bevorderen van de kwaliteit van de veiligheidszorg bij niet-rijksinstellingen. Voor 2006, 2007 en 2008 is jaarlijks beschikbaar. In 2007 werd besteed 65. Nederlandse Antillen Voor het ontwikkelen van infrastructuur voor beeldende kunst op de Nederlandse Antillen stelde het ministerie van OCW in 2006 eenmalig een subsidie beschikbaar van Dit bedrag is besteed aan de activiteiten in 2007 van Instituto Bueno Bista op Curaçao. Interregeling Het ministerie van OCW heeft de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties in totaal ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de Interregeling in 2007 en In 2007 is besteed 94. Internationaal bezoekersprogramma Hiervoor ontving de Mondriaan Stichting in uit de Hgis Cultuurmiddelen 117. Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers Voor werd ter beschikking gesteld voor activiteiten van het Nago 65.

Mondriaan Stichting Jaarverslag

Mondriaan Stichting Jaarverslag 2008 Mondriaan Stichting Jaarverslag Voorwoord 2008 was voor de Mondriaan Stichting een jaar vol nieuwe plannen. In het voorjaar verscheen het Beleidsplan 2009 2012, met onze voornemens voor de komende

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Interregeling ecultuurprojecten

Interregeling ecultuurprojecten Interregeling ecultuurprojecten Met ingang van 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties ook gezamenlijk

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Regeling Gamefonds. Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling Gamefonds. Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling Gamefonds Regeling van de Besturen van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties houdende voorschriften over

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten ondersteunde projecten samenwerking werkwijze aanvragers organisatie financiën

mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten ondersteunde projecten samenwerking werkwijze aanvragers organisatie financiën mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze jaar verslag 2009 mon driaan stichting ondersteuning en activiteiten samenwerking werkwijze jaar verslag 2009 voorwoord 2009 was

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Jaarverslag Mondriaan Stichting

Jaarverslag Mondriaan Stichting 2010 Jaarverslag Mondriaan Stichting VOORWOORD 3 Voorwoord 2010 was de opmaat tot een roerige periode in de cultuursector. Er werd stevig gediscussieerd over kunst en cultuur en forse bezuinigingen werden

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Regeling Gamefonds 2015

Regeling Gamefonds 2015 Regeling Gamefonds 2015 2 Artikel 1. Definities 2 Artikel 2. Doelstellingen Regeling Gamefonds 2 Artikel 3. Toepasselijkheid regeling 2 Artikel 4. Middelen 2 Artikel 5. Aanvraagprocedure 3 Artikel 6. Voorwaarden

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 CONTOUREN TWEEJARIGE SUBSIDIES EN PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN 2017-2020 CONTOUREN TWEEJARIGE SUBSIDIES EN PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 CONTOUREN TWEEJARIGE SUBSIDIES EN PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE CONTOUREN TWEEJARIGE SUBSIDIES EN PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 Het college heeft in het coalitieakkoord

Nadere informatie

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur MD Zaaknummer: 583313 Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, overwegende: dat de gemeenteraad in de

Nadere informatie

Beleidsregel online literaire tijdschriften

Beleidsregel online literaire tijdschriften Beleidsregel online literaire tijdschriften De Stichting Nederlands Letterenfonds, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 16 van het Algemeen Reglement; besluit: Artikel

Nadere informatie

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 Het bestuur van het AFK Gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te investeren in kunst

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6671 3 mei 2010 Regeling Het beste van twee werelden 9 april 2010 Het Bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 013 Cultuurnota 1997 2000 Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015 Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan 2017-2020 30 november 2015 Inleiding Tot 1 februari 2016 12.00 uur kunnen subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 worden ingediend

Nadere informatie

Contouren Tweejarige subsidies en Projectsubsidies Innovatie Amsterdams Fonds voor de Kunst, in het kader van het Kunstenplan

Contouren Tweejarige subsidies en Projectsubsidies Innovatie Amsterdams Fonds voor de Kunst, in het kader van het Kunstenplan Contouren Tweejarige subsidies en Projectsubsidies Innovatie Amsterdams Fonds voor de Kunst, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Het college heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat met ingang

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 125 2 januari 2017 Regeling literaire tijdschriften Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds, gelet op de Algemene

Nadere informatie

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020.

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Regeling digitale literaire projecten 2013 2014

Regeling digitale literaire projecten 2013 2014 Regeling digitale literaire projecten 2013 2014 De Stichting Nederlands Letterenfonds, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 10, lid 4, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De subsidie spot Individuele tentoonstelling is bedoeld voor tentoonstellingen en presentaties van eigen werk. De subsidie is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Subsidieregeling bevordering beeldende kunst

Subsidieregeling bevordering beeldende kunst Subsidieregeling bevordering beeldende kunst (geconsolideerde versie, geldend vanaf 10-4-2003 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Experiment en eeuwigheid

Beleidsplan 2013-2016 Experiment en eeuwigheid Mondriaan Fonds Beleidsplan 2013-2016 pag 2 Beleidsplan 2013-2016 Experiment en eeuwigheid INLEIDING 1 CONTEXT 1 MISSIE 1 UITGANGSPUNTEN TOEKOMSTIG BELEID 2 Beeldende kunst 2 Cultureel erfgoed 2 WERKWIJZE

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Addendum

Beleidsplan 2013-2016 Addendum Addendum bij beleidsplan Mondriaan Fonds 2013-2016 1 Beleidsplan 2013-2016 Addendum Addendum bij beleidsplan Mondriaan Fonds 2013-2016 Beginselverklaring 1 één basisregeling, drie accenten, drie wegen

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex 113.09916 urn in 11 mini in ii Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Nr Pws.af voor archiut Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex De gemeente Noordenveld,

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag 1. Algemeen Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling professionele kunsten Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Bijlage(n) Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota provincie Drenthe CVDR Officiële uitgave van Drenthe. Nr. CVDR371686_1 29 november 2016 Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Inhoud Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen Artikel I A. aan artikel 6:1 begripsbepalingen wordt toegevoegd: : t. cultuurnota: het document met de titel Cultuurstad Groningen,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid

Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid Subsidieregeling meerjarige ondersteuning culturele instellingen stadsdeel Zuid TOELICHTING Stadsdeel Zuid wil zoals verwoord in de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur de relatie met de gevestigde culturele

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, september 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement van

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Investeren in Ontwikkeling. Het Noorden als laboratorium

Investeren in Ontwikkeling. Het Noorden als laboratorium Investeren in Ontwikkeling Het Noorden als laboratorium Noordelijke ambities voor cultuur in de periode 2005-2008 1 1 Inleiding In 2004 zal de rijksoverheid een nieuwe cultuurnota vaststellen voor de periode

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Voorhanden middelen 3. Criteria voor de toekenning van subsidies 4. Verwerving van nieuwe middelen 5. ANBI status 6.

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie