Mondriaan Stichting. Jaarverslag 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mondriaan Stichting. Jaarverslag 2007"

Transcriptie

1 Mondriaan Stichting Jaarverslag

2 Mondriaan Stichting Jaarverslag 2007

3

4 Voorwoord In 2007 ondersteunde de Mondriaan Stichting met meer dan 670 projecten in Nederland en 45 andere landen. Deze projecten bestonden uit een groot aantal verschillende activiteiten: van presentaties tot aankopen, van publicaties tot programmeringen. Musea, presentatie-instellingen, kunstenaarsinitiatieven, archieven, bibliotheken en andere organisaties maakten in deze projecten beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed toegankelijk voor een groot en divers publiek. Naast het ondersteunen van projecten heeft de Mondriaan Stichting dit jaar ook een aantal opmerkelijke activiteiten ontwikkeld. Met het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst stelde zij de publicatie Second Opinion samen, over subsidiëring van beeldende kunst(enaars). Bijzonder was eveneens de samenwerking met Stichting Doen en Hivos in Arts Collaboratory, dat onafhankelijke kunstenaarsinitiatieven in Afrika, Azië en Latijns- Amerika financiert. De Mondriaan Stichting ondersteunt de uitwisseling tussen deze kunstenaarsinitiatieven en Nederlandse instellingen voor beeldende kunst. 3 Op de 52 ste Biënnale van Venetië oogstte Nederland internationaal lof met zijn inzending. De Mondriaan Stichting benoemde curator Maria Hlavajova, die een nieuwe video-installatie van kunstenaar Aernout Mik presenteerde. Behalve de presentatie in Venetië bestond Citizens and Subjects ook uit een essaybundel en een serie lezingen en gesprekken in Nederland. De Mondriaan Stichting heeft in 2007 het beleidsplan voor voorbereid, dat inmiddels is gepresenteerd. We zien uit naar een inspirerende beleidsperiode, waarin een grote diversiteit aan aanvragers een hoogwaardig aanbod voor velen kan presenteren om beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed optimaal tot hun recht te laten komen. Hans Hoogervorst, voorzitter

5 Leeswijzer 4 Om de nationale en internationale publieke belangstelling voor en afname van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed te bevorderen heeft de Mondriaan Stichting in 2007 in totaal dertienhonderd aanvragen ontvangen. De meer dan 670 projecten die zijn ondersteund worden in dit jaarverslag beschreven. Met het jaarverslag verantwoordt de Mondriaan Stichting zich voor de manier waarop zij de beschikbare middelen heeft aangewend. Centraal in het verslag staan de projecten en activiteiten die in 2007 zijn ondersteund. Ook wordt uitleg gegeven over de organisatie en de werkwijze van de Mondriaan Stichting. Inhoud en register maken het mogelijk gericht op deelgebied en op aanvrager naar informatie te zoeken. Transparantie en navigatie zijn uitgangspunten voor de verslaglegging. Het jaarverslag bevat naast de gehonoreerde aanvragen ook de niet-gehonoreerde en niet-behandelde aanvragen en de besluiten over bezwaren die zijn ingediend. De Mondriaan Stichting kiest ervoor deze gegevens, die kwetsbare informatie vormen, zo transparant mogelijk aan te bieden. Het jaarverslag wordt verzonden naar relaties van de Mondriaan Stichting, inclusief alle instellingen die in 2007 aanvraag deden. Tot die relaties behoren behalve musea en kunstinstellingen ook het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur, de pers en belangen organisaties. Verder is het verslag bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in het werk van de Mondriaan Stichting. Doordat het jaarverslag een uitvoerige verantwoording bevat van het werk van de Mondriaan Stichting, is het ook geschikt voor instellingen die nog geen aanvraag hebben ingediend, maar overwegen dat te doen. Uit het verslag kunnen zij een indruk krijgen van de activiteiten die de Mondriaan Stichting ondersteunt en de doelen, prioriteiten en criteria die daarvoor het kader vormen.

6 5

7 6

8 Inhoud 1. Mondriaan Stichting 2. Ondersteuning en activiteiten 2007 Beleid 11 Prioriteiten 12 Culturele diversiteit 12 Internationalisering 13 Cultuureducatie 14 ecultuur 14 Expertisebevordering 14 Budget 19 Ontwikkelingen Beeldende kunst en vormgeving Ondersteuning 23 Projecten 23 Kunstopdrachten onderwijs 25 Programma s 25 Tijdschriften 27 Publicaties en matching fund illustraties 27 Overige projecten en flexibel budget 28 KunstKoop 28 Activiteiten 30 Oriëntatiereis 31 Publicatie en debat Second Opinion 31 Arts Collaboratory 31 Ontwikkelingen 32 Voornemens Cultureel erfgoed Ondersteuning 59 Publieksactiviteiten en zichtbaarheid 59 Cultureel erfgoed van minderheden 61 Aankopen 62 Kunsthistorisch onderzoek 64 Behoud van collecties 65 Veiligheidszorg 65 Gemeenschappelijk cultureel erfgoed 66 Overige projecten en flexibel budget 67 Activiteiten 67 Nieuw in Nederland 68 VWS-advisering 68 Ontwikkelingen 68 Voornemens Interdisciplinaire activiteiten Cultuureducatie 91 Ondersteuning 91 Ontwikkelingen 92 Voornemens 93 Overige activiteiten 94 Cultureel beleggen 94 Interregeling 94 De Verbeelding Beeldende kunst en vormgeving internationaal Ondersteuning 111 Presentaties in het buitenland 114 Kunstbeurzen 116 Vormgevingspresentaties en beurzen 116 Lofts 117 Buitenlandse journalisten 117 Hgis-Cultuurmiddelen 117 Overige projecten en flexibel budget 118 Activiteiten 118 Statelijke manifestaties 118 Internationaal bezoekersprogramma 118 Ontwikkelingen 122 Voornemens Organisatie Organogram 165 Bestuur 167 Bureau 169 Adviseurs Werkwijze en procedures Juridisch kader 175 Voorwaarden 175 Criteria 176 Advisering 177 Behandelingstermijn 179 Bezwaren Verantwoording en transparantie Verantwoording en evaluatie 183 Samenwerking 187 Transparantie en communicatie Financiën Financieel verslag 199 Jaarrekening 201 Accountantsverklaring 219 Register op aanvrager 7

9 Mondriaan Stichting De Mondriaan Stichting is het stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed, met als voornaamste taak het bevorderen van de nationale en internationale publieke belangstelling voor en afname van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Mondriaan Stichting De doelen van de Mondriaan Stichting zijn: De belangstelling voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving en de vraag daarnaar bevorderen, door de ontwikkeling in, de presentatie van en de gedachtevorming over beeldende kunst en vormgeving te stimuleren en te ondersteunen. De belangstelling voor cultureel erfgoed bevorderen, door de presentatie en de overdracht evenals het behoud en de aankoop van cultureel erfgoed te stimuleren en te ondersteunen. 8 De internationale belangstelling voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving uit Nederland vergroten en de positie ervan versterken, door de presentatie van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving uit Nederland in het buitenland te stimuleren en te ondersteunen. De Mondriaan Stichting realiseert deze doelen door financiële bijdragen te verlenen en een actief beleid te voeren. Ondersteuning Stichtingen, instellingen en bedrijven uit binnen- en buitenland kunnen bij de Mondriaan Stichting financiële ondersteuning aanvragen. De Mondriaan Stichting maakt daarbij onderscheid tussen activiteiten voor beeldende kunst en vormgeving of cultureel erfgoed, internationale activiteiten en cultuureducatie. Voor beeldende kunst en vormgeving komen projecten, programmeringen, tijdschriften, publicaties en opdrachten in het onderwijs in aanmerking voor een bijdrage. Ook ondersteunt de Mondriaan Stichting met het Nederlands Literair Productieen Vertalingenfonds illustraties voor kinder- en jeugdboeken. Onder cultureel erfgoed vallen bijdragen aan publieksprojecten, structurele en incidentele museale aankopen, projecten voor het cultureel erfgoed van minderheden, kunsthistorisch onderzoek, overname en ontwikkeling van tentoon stellingen, zichtbaar heid van collecties en selectie en behoud. Presentaties bij buitenlandse instellingen, deelname aan internationale beurzen, vervaardiging van internationale promotionele catalogi, gebruik van lofts in New York en reis- en verblijfskosten van journalisten of gastcuratoren vallen onder de noemer internationaal. Met het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ ondersteunt de Mondriaan Stichting cultuureducatieve activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs binnen alle kunstdisciplines. Activiteiten De Mondriaan Stichting initieert en ontwikkelt ook zelf activiteiten om beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen. De stichting

10 organiseert symposia, lezingen en debatten, geeft publicaties uit, stimuleert onderzoek en voert met Fortis Bank de KunstKoop uit. Om internationale samenwerking en uitwisseling te bevorderen organiseert de Mondriaan Stichting oriëntatiereizen voor in Nederland werkende kunstenaars, curatoren en journalisten. Buitenlandse professionals kunnen deelnemen aan het Internationaal bezoekersprogramma, dat hen in staat stelt kennis te maken met de kunst in Nederland. Ook is de Mondriaan Stichting verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending naar statelijke manifestaties, zoals de Biënnale van Venetië. Budget De Mondriaan Stichting beschikt over een jaarlijks budget van twintig miljoen euro. Het grootste deel van dit budget is, als onderdeel van de Cultuurnota, afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor de internationale activiteiten ontvangt de Mondriaan Stichting gedelegeerd budget uit de Hgis-Cultuurmiddelen (Homogene Groep Internationale Samenwerking) van de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken. Ook ontvangt de Mondriaan Stichting specifieke doelsubsidies van beide ministeries, zoals voor educatie, gemeenschappelijk erfgoed en veiligheidszorg. Uitgebreide informatie over activiteiten, werkwijze, aanvraagprocedure en aanvraagformulieren staat op Mondriaan Stichting 1 9

11 Ondersteuning en activiteiten De Mondriaan Stichting ondersteunt organisaties voor beeldende kunst, vorm geving en cultureel erfgoed bij het bereiken en vergroten van hun publiek. Dat doet zij door activiteiten met een voorbeeldwerking en een landelijke betekenis te steunen met een financiële bijdrage. Ook ontwikkelt de Mondriaan Stichting eigen activiteiten.

12 Beleid Met het oog op de Cultuurnota werkt de Mondriaan Stichting met vierjarige beleidsplannen. Het Beleidsplan voor biedt het kader waarbinnen de Mondriaan Stichting actief is en vermeldt welke ontwikkelingen extra aandacht nodig hebben. Het plan voor gaat uit van een duidelijke, klantvriendelijke en flexibele manier van werken, die meer ruimte biedt aan ontwikkelingen en aanvragers. Die ruimte is ontstaan door een aanzienlijke vermindering van het aantal regelingen (van 25 naar 5), criteria en voorwaarden. De taak van de Mondriaan Stichting is daarbij expliciet naar doelen vertaald. Deze vormen nadrukkelijker dan voorheen het kader voor onder steuning. De vraag is dan niet zozeer wat wordt ondersteund als wel waarom wordt ondersteund. De Mondriaan Stichting legt de verantwoordelijkheid voor vorm en inhoud van een project waar die hoort: bij de aanvrager. Klantvriendelijkheid is een belangrijke motivatie. Ondersteuning en activiteiten Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 In het beoordelen van aanvragen houdt de Mondriaan Stichting er rekening mee dat organisaties projecten ontwikkelen voor uiteenlopende doelgroepen, van algemeen publiek tot professionals. Aan publieksprojecten worden andere eisen gesteld dan aan activiteiten voor de vakgemeenschap. Een succesvol publieksproject vereist doeltreffende communicatie en daarom spelen goed onderbouwde communicatieplannen en bezoekersaantallen een belangrijke rol bij de beoordeling. Bij projecten voor de vakgemeenschap staat de betekenis voor het vakgebied voorop en zijn gezag, reputatie en innovatie belangrijk, evenals het internationale aspect van onderwerpen, sprekers, deelnemers en organisaties. 11 Nederland heeft een reputatie opgebouwd als laboratorium waarin onderzoek en ontwikkeling hoog stonden aangeschreven. De Mondriaan Stichting wil zich inzetten voor vernieuwing en experiment. Zij hecht aan vrije ruimte en trekt daarom jaarlijks een flink bedrag uit voor programma s van presentatie-instellingen en kunstenaars initiatieven; deze vormen immers de laboratoria van de beeldende kunst. In de toekomst wil zij vooral ook vernieuwing in het cultureel erfgoed stimuleren. Over het algemeen is het experimentele of vernieuwende gehalte van aanvragen namelijk niet erg hoog, volgens de adviseurs in de commissies. Goede ideeën leiden te weinig tot innovatieve plannen en te vaak blijven ambities beperkt tot Nederland, terwijl het internationale aspect weinig aandacht krijgt. De Mondriaan Stichting vindt het stimuleren van vernieuwing een kerntaak. Daarvoor is het belangrijk de opinievorming te stimuleren. Dat doet de Mondriaan Stichting door lezingen en bijeenkomsten te steunen, te initiëren en te organiseren en een platform voor debat, uitwisseling en beschouwing te bieden, met bijdragen van deskundigen op verschillend gebied. Vruchtbaar is het verblijf van gasten binnen het Internationaal bezoekersprogramma, waaraan jaarlijks twintig professionals uit het buitenland deelnemen. Nederlandse instellingen maken kennis met vertegenwoordigers van instellingen, onafhankelijke curatoren of journalisten die werkzaam zijn in de internationale hedendaagse beeldende kunst. Om de deskundigheid van de bezoekers van het Internationaal bezoekersprogramma optimaal te benutten en toegankelijk te maken voor de Nederlandse kunstwereld organiseert de Mondriaan Stichting ook bijeenkomsten die de mogelijkheid bieden kennis te maken met deze experts. Verder geeft de Mondriaan Stichting publicaties uit over de huidige en toekomstige kunstpraktijk. Ook via de ondersteuningsmogelijkheden voor tijdschriften en publicaties is er nadrukkelijk aandacht voor het stimuleren van debat en reflectie 27. De Oriëntatiereizen voor Nederlandse en buitenlandse kunstprofessionals naar minder bekende gebieden in niet-westerse landen zijn effectief gebleken voor het aangaan van het debat over hedendaagse beeldende kunst in inter

13 nationaal perspectief, het vormen van netwerken en het bevorderen van de presentatie van beeldende kunst uit niet-westerse landen in Nederland. Ondersteuning en activiteiten 2007 Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen Om te bereiken dat er voldoende ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen heeft de Mondriaan Stichting 1% van het budget niet toegewezen aan specifieke ondersteu ning en. Dit flexibele budget waarborgt ook in financiële zin de vrije ruimte. Het stelt de Mondriaan Stichting in staat direct in te gaan op bijzondere, hoogwaardige en belangrijke aanvragen die ondanks de nieuwe, soepelere werkwijze toch niet in aanmerking zouden komen voor ondersteuning, maar wel bijdragen aan het doel. De beschrijving van de projecten die uit dit budget zijn ondersteund staan onder Overige projecten en flexibel budget 47, 85, 148. De Mondriaan Stichting heeft in 2007 het Beleidsplan voor voorbereid, dat in het voorjaar van 2008 wordt gepresenteerd. In het nieuwe beleid zet de Mondriaan Stichting het beleid van in aangepaste vorm voort. Zij wil zich nadrukkelijker concentreren op haar voornaamste taak: het stimuleren van de nationale en internationale publieke belangstelling voor en afname van beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed. Daarbij zal het accent liggen op excellentie, innovatie, internationalisering en professionalisering, vanuit de overtuiging dat de maatschappij gebaat is bij kunst en cultureel erfgoed van voortreffelijke kwaliteit en een sterke professionele cultuursector. De Mondriaan Stichting wil bevorderen dat de relatie met de samenleving wordt verstevigd en onderhouden en dat kunst en cultureel erfgoed naar waarde worden geschat. Dit betekent dat activiteiten die in opzet, onderwerp of publieksbereik een relatie leggen met de samenleving voortaan eerder in aanmerking komen voor ondersteuning. Ook wil de Mondriaan Stichting bijdragen aan een krachtige cultuursector met professionele organisaties, die in staat zijn publiek voor langere tijd aan zich te binden. Om deze reden zal zij naast afnamebevorderende activiteiten ook voorwaardenscheppende activiteiten voor het versterken van de sector ondersteunen en initiëren. Op grond van de behoeften van de sector en de eerdere ervaringen met het verlenen van ondersteuning zal de Mondriaan Stichting vanaf 2008 de ondersteuningsmogelijkheden verder vereenvoudigen. Ook daarbij zal zij het accent leggen op excellentie, innovatie, internationalisering en professionalisering. Prioriteiten De Mondriaan Stichting heeft voor de periode vijf prioriteiten benoemd: culturele diversiteit, internationalisering, cultuureducatie, ecultuur en expertisebevordering. Deze worden hieronder kort toegelicht. Verderop in het jaarverslag wordt er in meer detail aan gerefereerd. Culturele diversiteit De Mondriaan Stichting vindt het belangrijk dat de huidige, cultureel diverse maatschappij op reële wijze wordt vertegenwoordigd in collecties, presentaties, personeelssamenstelling en publieksbereik van kunst- en erfgoedorganisaties. Ook internationale reflectie en netwerkvorming verdienen extra aandacht, omdat die kunnen bijdragen aan een ruimer begrip van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed in een cultureel diverse maatschappij. De Mondriaan Stichting wil het ontwikkelen van denkbeelden over culturele diversiteit op een zo open mogelijke manier stimuleren door allerlei activiteiten te ondersteunen en te stimuleren. Zij beschouwt culturele diversiteit als een dynamisch begrip en geeft

14 er welbewust geen sluitende definitie van. Om deze reden is er ook geen afzonderlijke ondersteuningsmogelijkheid, maar is culturele diversiteit een prioriteit binnen alle ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten van de Mondriaan Stichting. In de periode besteedde de Mondriaan Stichting jaarlijks gemiddeld 10 % van het reguliere activiteitenbudget voor binnenlandse activiteiten aan cultureel diverse projecten. Zij wil dit percentage verhogen tot 15 %. In 2007 werd, evenals in 2006, 14 % van het budget bestemd voor diversiteitsprojecten. Naar cultureel diverse beeldende kunst- en vormgevingsprojecten ging iets meer dan (het streef bedrag voor 2007 was ). Naar cultureel diverse projecten binnen het cultureel erfgoed ging 1,3 miljoen euro; daarmee werd het streefbedrag voor 2007 van ruimschoots overtroffen. Vooral extra inspanning voor beeldende kunst en vormgeving blijft dus nodig. Hiervoor heeft de Mondriaan Stichting voornemens geformuleerd in het Beleidsplan voor Ondersteuning en activiteiten Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Internationalisering Door de nieuwe communicatietechnologie en het toenemende vrije verkeer van mensen, goederen en diensten worden de kunsten en het cultureel erfgoed steeds meer internationaal. Culturele professionals werken steeds minder plaatsgebonden, in meerdere landen en voor verschillende organisaties. Ook instellingen functioneren steeds vaker in internationale netwerken en samenwerkingsverbanden; intensieve uitwisseling wordt belangrijker. Inmiddels is het internationale gehalte van doorslaggevend belang bij het vestigen van gezag en reputatie, en heeft het artistieke en cultuurhistorische discours zich losgemaakt van nationale grenzen. Zonder internationale impulsen dreigt de Nederlandse kunst en cultuur te marginaliseren. De Mondriaan Stichting wil daarom internationalisering bevorderen door zowel export (presenteren van kunst uit Nederland in het buitenland) als import (presenteren van buitenlandse kunst in Nederland) te ondersteunen. 13 Internationalisering is sinds 2005 een structureel onderdeel van alle ondersteuningsmogelijkheden van de Mondriaan Stichting, zowel voor cultureel erfgoed als voor beeldende kunst en vormgeving. Het overnemen van belangwekkende buitenlandse hedendaagse (kunst)tentoonstellingen kan worden ondersteund, evenals bijvoorbeeld het uitnodigen van buitenlandse gastcuratoren. Voor het cultureel erfgoed geldt dat bijzondere presentaties, voortkomend uit samenwerking tussen Nederlandse en buiten landse erfgoedinstellingen, kunnen worden ondersteund. In de periode wil de Mondriaan Stichting de ondersteuningsmogelijkheden aanzienlijk verruimen. Hiervoor heeft de Mondriaan Stichting voorstellen gedaan in het Internationale beleidsplan, dat eind 2007 bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW is ingediend. Daarin krijgt het intensiveren van de uitwisseling en samenwerking met (herkomst) landen in Afrika, de mediterrane regio, Latijns-Amerika, het Midden- Oosten en Zuidoost-Azië prioriteit. Uitwisseling en samenwerking kunnen immers bijdragen aan een betere presentatie van kunsten en erfgoed uit andere delen van de wereld. De belangstelling voor samenwerking met instellingen in die landen neemt toe, maar vaak ontbreekt het nog aan een netwerk. Een extra impuls is daarom op zijn plaats.

15 Cultuureducatie De Mondriaan Stichting hecht groot belang aan cultuureducatie, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Uit onderzoeken van Ineke Nagel (Vrije Universiteit Amsterdam) blijkt dat bezoekers van musea vaak al jong en in gezinsverband beginnen met culturele activiteiten. Verschillen in cultuurparticipatie ontstaan vooral door de leeftijd waarop kinderen in aanraking komen met cultuur: hoe lager de leeftijd bij het eerste bezoek, des te groter later de bezoekfrequentie. De Mondriaan Stichting ondersteunt daarom vooral educatieprojecten voor kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten school. Ondersteuning en activiteiten 2007 Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Sinds augustus 2006 zijn veel extra middelen voor activiteiten binnen school beschikbaar gekomen. De Mondriaan Stichting en het Fonds voor Podiumkunsten+ werken samen bij het ondersteunen van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Het ministerie van OCW stelde voor ,5 miljoen euro beschikbaar voor cultuureducatieprojecten binnen alle kunstdisciplines en het cultureel erfgoed. Deze ondersteuningsmogelijkheid wordt nader beschreven in hoofdstuk ecultuur Projecten met nieuwe media worden al sinds de oprichting in 1994 door de Mondriaan Stichting ondersteund. Waren dat in het begin vooral door nieuwe technologie ondersteunde traditionele activiteiten, geleidelijk veranderden ook inhoud en vorm van de projecten. In 2005 zijn afzonderlijke ondersteuningsmogelijkheden voor ecultuur grotendeels komen te vervallen. Nieuwe mediaprojecten voor beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed, zoals innovatieve presentaties, interdisciplinaire projecten en voorwaardenscheppende activiteiten, kunnen nu binnen alle ondersteuningsmogelijkheden terecht. De financiering van ecultuurprojecten heeft in 2007 een impuls gekregen met een nieuwe ondersteuningsmogelijkheid: de Interregeling. Samen met het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties heeft de Mondriaan Stichting bijgedragen aan disciplineoverstijgende nieuwe mediaprojecten voor de kunsten en het ontwerpen. Deze worden nader beschreven in hoofdstuk Expertisebevordering en professionalisering Om het publiek te kunnen blijven boeien is het van groot belang dat instellingen hun deskundigheid op peil houden. Inzichten veranderen immers en technieken worden ontwikkeld en beproefd, of het nu om inhoud gaat of om bijvoorbeeld marketing, nieuwe media of publieksbeleid. Ook de instellingen voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed moeten van die veranderingen op de hoogte kunnen blijven. Het ontwikkelen van expertise sluit direct aan bij de voornaamste taak van de Mondriaan Stichting: het bevorderen van de nationale en internationale publieke belangstelling voor en afname van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Daarom wil de Mondriaan Stichting nieuwe initiatieven voor het verbeteren van deskundigheid ondersteunen. In de periode wil zij extra ruimte bieden voor activiteiten die de cultuursector verder versterken en professionaliseren. Omdat deskundigheid op veel manieren kan worden bevorderd, zijn de ondersteuningsmogelijkheden voor incidentele activiteiten zo ruim mogelijk: internationale uitwisselingen, onderzoeken, symposia, workshops en projecten in al hun verscheidenheid komen in principe in aanmerking voor ondersteuning. Voorop staat het belang dat met een activiteit wordt gediend.

16 Ondersteuning en activiteiten Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 15

17 Ondersteuning en activiteiten 2007 Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Toezeggingen Beeldende kunst en vormgeving Nederland Projecten beeldende kunst Projecten vormgeving Projecten beeldende kunst Antillen en Aruba Projecten vormgeving Antillen en Aruba Kunstopdrachten onderwijs Programma s Tijdschriften Publicaties Matching fund kinderboekillustraties Overige projecten en flexibel budget Totaal Aantal aanvragen Aantal gehonoreerd Percentage gehonoreerd 34.8 % 87.6 % 66.7 % 43.8 % 33.3 % 44.4 % 57.9 % % % Besteding MS Percentage totaal bedrag 7.0% 1.1 % 0.5 % 1.7 % 7.7 % 1.1 % 0.8 % 0.2 % 1.3 % Cultureel erfgoed (Digitale) publieksactiviteiten en zichtbaarheid Cultureel erfgoed minderheden Ontwikkelings- en overnamekosten lening Structurele aankopen Incidentele aankopen Volkenkundige aankopen Kunsthistorisch onderzoek Wet behoud cultuurbezit Vormgevingserfgoed Erfgoed veiligheidszorg Gemeenschappelijk cultureel erfgoed Overige projecten en flexibel budget Totaal % 77.8 % % 79.2 % 87.5 % 75.0 % 50.0 % % % % % % % 3.0 % 1.2 % 9.0 % 24.0 % 0.2 % 0.6 % 0.3 % 1.6 % 1.8 % 0.5 % 0.3 % Interdisciplinaire activiteiten Cultuureducatie Interregeling Totaal % 24.5 % % 2.1 % Beeldende kunst en vormgeving internationaal Presentaties miv Hgis-C Kunstbeurzen galeries Statelijke manifestaties Bezoekersprogramma Overige projecten en flexibel budget Totaal % % % % % 1.3 % 3.5 % 3.9 % Grand totaal

18 Ondersteuning en activiteiten Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Ontwikkelingen Beeldende kunst en vormgeving Nederland Projecten beeldende kunst Projecten vormgeving Projecten beeldende kunst Antillen en Aruba Projecten vormgeving Antillen en Aruba Kunstopdrachten onderwijs Programma s Tijdschriften Publicaties Matching fund kinderboekillustraties Overige projecten en flexibel budget Totaal 2003 Aantal Bijdrage Aantal Bijdrage Aantal Bijdrage Aantal Bijdrage Aantal Bijdrage Cultureel erfgoed (Digitale) publieksactiviteiten en zichtbaarheid Cultureel erfgoed minderheden Ontwikkelings- en overnamekosten lening Structurele aankopen Incidentele aankopen Volkenkundige aankopen Kunsthistorisch onderzoek Wet behoud cultuurbezit Vormgevingserfgoed Erfgoed veiligheidszorg Gemeenschappelijk cultureel erfgoed Overige projecten en flexibel budget Totaal Interdisciplinaire activiteiten Cultuureducatie Interregeling Totaal Beeldende kunst en vormgeving internationaal Presentaties miv Hgis-C Kunstbeurzen galeries Statelijke manifestaties Bezoekersprogramma Overige projecten en flexibel budget Totaal

19 Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Ondersteuning en activiteiten

20 Budget De Mondriaan Stichting financiert haar activiteiten met middelen uit de Cultuur nota van het ministerie van OCW. Voor de periode beloopt de totale subsidie , waarvan voor de jaren uit de Hgis-Cultuurmiddelen 3,3 miljoen euro voor internationale activiteiten aan de Mondriaan Stichting gedelegeerd is door de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW. Projecten ondersteund met Hgis-Cultuurgelden worden in dit jaarverslag vermeld onder de diverse ondersteuningsmogelijkheden en in een afzonderlijk overzicht. De Mondriaan Stichting ontvangt naast deze subsidies ook specifieke doelsubsidies van beide ministeries: Ondersteuning en activiteiten Beleid 11 Prioriteiten 12 Budget 19 Ontwikkelingen 20 Cultuureducatie De Mondriaan Stichting en het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ hebben in 2007 en 2008 de beschikking over 1,5 miljoen euro per jaar voor het ondersteunen van cultuureducatieve activiteiten in alle kunstdisciplines en het cultureel erfgoed. In 2007 was de druk op het budget zo hoog, dat het ministerie van OCW eind 2007 een extra toezegging heeft gedaan van In 2007 is in totaal 2,2 miljoen euro besteed Veiligheidszorg Het ministerie van OCW stelde in 2005 budget beschikbaar voor het bevorderen van de kwaliteit van de veiligheidszorg bij niet-rijksinstellingen. Voor 2006, 2007 en 2008 is jaarlijks beschikbaar. In 2007 werd besteed 65. Nederlandse Antillen Voor het ontwikkelen van infrastructuur voor beeldende kunst op de Nederlandse Antillen stelde het ministerie van OCW in 2006 eenmalig een subsidie beschikbaar van Dit bedrag is besteed aan de activiteiten in 2007 van Instituto Bueno Bista op Curaçao. Interregeling Het ministerie van OCW heeft de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties in totaal ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de Interregeling in 2007 en In 2007 is besteed 94. Internationaal bezoekersprogramma Hiervoor ontving de Mondriaan Stichting in uit de Hgis Cultuurmiddelen 117. Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers Voor werd ter beschikking gesteld voor activiteiten van het Nago 65.

culturele basisinfrastructuur 2013 2016

culturele basisinfrastructuur 2013 2016 culturele basisinfrastructuur 2013 2016 Deel 1 Slagen in Cultuur culturele basisinfrastructuur 2013 2016 1 Inhoud Deel 1 Inleiding 5 1.1 Slagen in Cultuur 7 1.2 Adviesaanvraag en beoordelingskader 9 1.3

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

N ederlands. letterenfonds dutch foundation for literature. Beleids

N ederlands. letterenfonds dutch foundation for literature. Beleids N ederlands letterenfonds dutch foundation for literature Beleids plan 2013 2016 Het boek is nog niet uit Lucebert Inleiding 3 Hoofdstuk 1 7 Auteursbeleid Nieuw beleid: zichtbaarheid auteurs 7 Regelingen

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

1 Evaluatie visitatieproces door commissie 77 2 Het visitatieprotocol en de zelfevaluatie 78. Bijlagen

1 Evaluatie visitatieproces door commissie 77 2 Het visitatieprotocol en de zelfevaluatie 78. Bijlagen 2014 2014 Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 5 Deel A Algemene rapportage 10 1 Opdracht en werkwijze visitatiecommissie 9 1.1 Opdracht en doel 9 1.2 Werkwijze 9 1.3 Zelfevaluatie en visitatieprotocol 10

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Museale strategie. bewaren om teweeg te brengen

Museale strategie. bewaren om teweeg te brengen Museale strategie bewaren om teweeg te brengen Inhoud pagina 1 pagina 3 pagina 7 pagina 9 pagina 13 pagina 17 Museale strategie [1] Analyse [2] Inhoudelijke visie: bewaren en teweegbrengen [3] Continuïteit

Nadere informatie

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam 1 Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam april 2015 Gitta Luiten in opdracht van de Gemeente Rotterdam 2 Inhoudsopgave 1 Opdracht 3 1.a Onderzoeksopzet 3 1.b Kaders 4 2 Samenvatting en conclusies 5 2.a Conclusies

Nadere informatie

Voorstudie sectormonitor beeldende kunst. Eindrapport. Teunis IJdens. Tilburg, januari 2009. IVA Beleidsonderzoek en Advies

Voorstudie sectormonitor beeldende kunst. Eindrapport. Teunis IJdens. Tilburg, januari 2009. IVA Beleidsonderzoek en Advies Voorstudie sectormonitor beeldende kunst Eindrapport Teunis IJdens Tilburg, januari 2009 IVA Beleidsonderzoek en Advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel en aanpak 3 1.2 Afbakening en terminologie 3

Nadere informatie

Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans. Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid.

Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans. Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid. Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid. De Stichting Kunst & Zaken houdt zich sinds haar oprichting bezig

Nadere informatie

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting Musea 1. Inleiding Musea hebben een tweeledige taak. De wortel van hun bestaan is gelegen in het beheren van collecties. Maar hun bestaansrecht ontlenen ze aan wat ze daar namens en ten behoeve van de

Nadere informatie

De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid

De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid Amsterdam, maart 2011 De Tafel van Zes: Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Culturele Atlas Overijssel 2008. Samenspel vindt goed gehoor

Culturele Atlas Overijssel 2008. Samenspel vindt goed gehoor Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009 Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

BANKFINANCIERING van KUNST & CULTUUR

BANKFINANCIERING van KUNST & CULTUUR BANKFINANCIERING van KUNST & CULTUUR De mogelijkheden van een alternatieve financieringsvorm voor de culturele sector, in tijden van economische recessie Jurriaan Pennartz 0420417 - MA Kunstbeleid en management

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Strategie... 6 1.1 Visie... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Speerpunten... 7 1.4 Het financieringsmodel... 9 Hoofdstuk 2. De programmering... 10 2.1 Dynamiek... 10 2.2 Programmeren...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

.NL EÉN JAAR DIGITALE PIONIERS IN HET PUBLIEKE DOMEIN OP INTERNET Colofon Stichting Nederland Kennisland, Amsterdam, december 2003 Stichting Nederland Kennisland Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam Auteur:

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

iob evaluaties n o 287 De kunst van het Internationaal cultuurbeleid EVALUATIE 1997 2000

iob evaluaties n o 287 De kunst van het Internationaal cultuurbeleid EVALUATIE 1997 2000 iob evaluaties n o 287 De kunst van het Internationaal cultuurbeleid EVALUATIE 1997 2000 inspectie ontwikkelingssamenwerking en beleidsevaluatie december 2001 iob evaluaties nr. 287 Inspectie Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Een Kunstkoopregeling binnen Vlaanderen:

Een Kunstkoopregeling binnen Vlaanderen: Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 Een Kunstkoopregeling binnen Vlaanderen: De vertaling en implementatie van een Kunstkoopregeling naar Nederlands model binnen Vlaanderen.

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie