Jaarverslag Full Colour. Palet Welzijn in beweging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Full Colour. Palet Welzijn in beweging"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Full Colour Palet Welzijn in beweging

2 Palet Welzijn in beweging Een stroom van energie en verbindingen heeft in 2012 een goede basis gelegd voor de komende jaren. Er is een beweging ontstaan die gevoed is door de maatschappelijke en politieke veranderingen. De contacten met de kwetsbare burgers, de samenwerkingspartners in de wijk en de gemeenten zijn geïntensiveerd. We zien een groei van nieuwe diensten en ontwikkelingen. In Gouda zijn we betrokken bij een aantal nieuwe initiatieven, zoals het Welzijn Nieuwe Stijl Project in de wijk Plaswijck, de nieuwe platformen tegen eenzaamheid en het project Welzijn op Recept. In dit project werken we samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties. Ook zijn we actief betrokken bij de vorming van de sociale teams in Gouda. Een nieuw initiatief in 2012 is het opzetten en uitrollen van een multimediale campagne voor mantelzorgers. Deze campagne is succesvol ontvangen en dit smaakt naar meer! In Zoetermeer is er een intensieve samenwerking gestart met twee andere welzijnsorganisaties in de wijk Buytenweg. Het gezamenlijk organiseren van de week tegen eenzaamheid is een hoogtepunt. Het uitvoeren van huisbezoeken op buurtniveau, de maaltijdvoorzieningen, de wijkrestaurant en de rolstoelvierdaagse zijn goede voorbeelden van een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak. Dat ouderen elkaar graag willen zien en elkaars gezelschap opzoeken, blijkt uit het succes van de seniorencontactbank. In 2012 is Palet Welzijn in Waddinxveen gestart met het seniorenwerk. Veranderingen brengen altijd wat onrust en onzekerheid met zich mee, maar dankzij de inzet van de vrijwilligers, vakkrachten en samenwerkingspartners is deze omslag voorspoedig verlopen. Steeds meer ouderen en mantelzorgers uit Waddinxveen weten ons te vinden. In Boskoop hebben we het signalerend huisbezoek en ouderenadvies opnieuw opgezet. Daarnaast heeft Palet Welzijn samen met de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven de mantelzorgondersteuning in de fusie gemeente Bodegraven Reeuwijk geharmoniseerd. Palet Welzijn werkt nauw samen met vitale ouderen, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de participatie van deze bijzondere mensen, maken zij deel uit van de maatschappij en doen er toe. Dankzij de bevlogenheid van de medewerkers van Palet Welzijn was 2012 een mooi jaar met veel nieuwe bewegingen. Ik hoop u in 2013 weer te ontmoeten. Germien la Grand Inhoudsopgave Palet Welzijn is en blijft in beweging 3 t/m 5 Beweging conform Welzijn Nieuwe Stijl 5 Signalerend huisbezoek 6 Palet Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk 7 Palet Welzijn in Zoetermeer 8 t/m 11 Verenigingsleven, een succesvol concept 12 & 13 Vrijwilligersprikbord 14 & 15 Palet Welzijn in Waddinxveen 16 & 17 Campagne: Mantelzorger, word zichtbaar! 18 & 19 Palet Welzijn in Gouda 20 & 21 Palet Welzijn in Boskoop 22 Ertussenuit! Respijtweekend 23 Uitgerekend goed! Palet Welzijn in cijfers 24 t/m 26 Samenwerkingspartners 27 Sponsoren bedankt! Ook dit jaar heeft Palet Welzijn weer veel ondersteuning mogen krijgen van diverse sponsoren voor verschillende projecten. Wij willen iedereen heel erg bedanken voor hun bijdrage. Hieronder een greep uit de sponsoren op wie wij konden rekenen. Voor het Respijtweekend voor mantelzorgers bedanken wij: Op kracht en Rabobank Gouwestreek. Voor de rolstoelvierdaagse in Zoetermeer bedanken wij: Het Stadshart promotie, AH, Het Wapen van Zoetermeer, Hoogvliet, Rabobank, Fonds1818, De Pelgrimshoeve, Het Stedelijk College, Vegro, De Nobel, De Heij Repro. Verder bedanken we alle leveranciers en particulieren die op enige wijze een bijdrage hebben geleverd aan de rolstoelvierdaagse. Voor de dag van Ouderen bedanken wij: Bakkerij Jongerius, Etos, AH, Drogisterij Kalisvaart en RCOAK. Voor het fotoproject in Zoetermeer bedanken wij: RCOAK en Blomsa Print&Sign. Colofon De teksten uit deze Full Colour zijn geschreven door alle medewerkers van Palet Welzijn. Eindredactie en vormgeving: Commpanion reclame-adviesbureau b.v. De foto s zijn een verzameling van eigen beelden van Palet Welzijn en stockbeelden. Dit jaarverslag wordt uitgegeven in een oplage van exemplaren. Wanneer er vragen zijn over de inhoud van dit blad, stuur dan een naar: Palet Welzijn is en blijft in beweging Palet Welzijn is in beweging. Dat blijkt wel uit alle nieuw opgestarte projecten en de doorontwikkeling van reeds bestaande diensten. In het magazine dat voor u ligt, leest u meer over onze initiatieven. De projecten op pagina 3 tot en met 5 verdienen een plaatsje voorin dit magazine. Welzijn op Recept in Gouda Bij Welzijn op Recept werken zorg en welzijnsorganisaties intensief samen. Door het versterken van een structurele samenwerking- en verwijsrelatie tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en welzijn krijgen kwetsbare ouderen meer ondersteuning. Niet alleen goede zorg, maar ook een passend aanbod van welzijnsarrangementen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat kwetsbare ouderen minder eenzaam zijn. Welzijn op Recept biedt concrete oplossingen voor huisartsen om welzijn en zorg samen in te zetten. Het is positief dat de gemeente Gouda subsidie heeft toegekend voor het project Welzijn op Recept. Palet Welzijn, Kwadraad, Participe en het Transmuraal Netwerk Midden-Holland werken samen aan dit project. De projectleiding is in handen van Palet Welzijn. De voorbereiding is in 2012 in gang gezet en de implementatie gaat in 2013 van start. Social Return Dit project heeft als doel een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bij Palet Welzijn vinden wij het zeer belangrijk om deze mensen een kans te geven zodat zij ER TOE DOEN! In 2012 heeft Palet Welzijn vier medewerkers in loondienst genomen die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. In Zoetermeer worden nu in zes wijken mensen, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, gedurende maximaal drie jaar begeleid. Zij hebben na het afronden van deze periode meer kans op de arbeidsmarkt. In de wijkrestaurants zijn vier jongeren met een wajonguitkering drie maanden begeleid. Op deze wijze kunnen zij ervaring in de horeca opdoen. Ook heeft Palet Welzijn zes reïntegratiekandidaten een kans gegeven om kennis en ervaring in het welzijnswerk op te doen. Kortom: een mooie sociale beweging! 2 Full Colour Full Colour 3

3 3 Horizontaal 1. speciale maaltijden voor cliënten met overgevoeligheid voor granen 4. vervoersvoorziening voor mensen met een mobiliteitsbeperking binnen Zoetermeer 6. dagelijks netwerk (ook zon- en feestdagen) voor sociale contacten en controle 10. bereidingswijze van de maaltijden 11. kleur van de Ouderenbus 14. hierin moet de koelverse maaltijd worden opgewarmd 15. dagelijks telefonisch gesprek geeft dit gevoel 17. gezellige bijeenkomst deelnemers telefooncirkel 18. degene die belangeloos diensten verleent bij Palet Welzijn Verticaal EclipseCrossword.com PUZZEL Kleurrijke dienstverlening 2. vervoersbewijs voor de Ouderenbus 3. speciale ritten met de Ouderenbus in de zomermaanden 5. door dagelijks contact feliciteren wij de deelnemers vaak als eerste op deze dag 7. speciale maaltijden voor personen met een koemelkallergie 8. speciale aandachtscirkel (*cirkel) 9. belangrijke halteplaats van de Ouderenbus 12. hulpmiddel dat mee mag in de Ouderenbus 13. een luisterend oor en even tijd nemen voor de deelnemer en eventueel met oplossingen/ideeën komen 16. opstapplaats Ouderenbus Netwerkcoaching Het jaar 2012 heeft voor Palet Welzijn in het teken gestaan van voorbereidingen op veranderingen in zorg en welzijn. Er komen de komende jaren grote verschuivingen in de financiering van zorg aan en met de voortschrijdende vergrijzing wordt een steeds groter beroep gedaan op het eigen netwerk. De klassieke dagopvang houdt op te bestaan, op huishoudelijke hulp wordt fors beknibbeld en van familieleden van verpleeghuisbewoners wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen aan het welzijn in de instelling. Voor Palet Welzijn ligt er een grote uitdaging klaar. Want hoe gaan we dat doen? Hoe kun je er met een steeds kleinere groep vitale burgers voor zorgen dat iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen in de maatschappij? En hoe zorg je er dan voor dat deze vitale burgers draaglast en draagkracht in evenwicht kunnen houden? En wie zorgt er voor de mensen die wel een ondersteuningsbehoefte hebben, maar geen netwerk? Kortom: hoe zetten we de krachten van de één in voor de kwetsbaarheden van de ander? In 2013 gaat Palet Welzijn van start met het project Netwerkcoaching. In het hele werkgebied van Palet Welzijn gaan getrainde professionals en vrijwilligers op pad om netwerken te creëren rondom ouderen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Meestal zal dat betekenen dat er met het huidige netwerk van familie en vrienden wordt gekeken wie wat kan doen; soms wordt er met hulp van buren en vrijwilligers een nieuw ondersteuningsnetwerk geformeerd. Netwerkcoaching is erop gericht het eigen netwerk van ouderen zo te ondersteunen dat men (ongeacht de woonsituatie of ondersteuningsbehoefte) de regie over het eigen leven behoudt en langer zelfstandig kan blijven functioneren. Beweging conform Welzijn Nieuwe Stijl Palet Welzijn heeft de organisatie ingericht volgens de acht bakens Welzijn Nieuwe Stijl. De professionals werken intensief vanuit deze visie met veel passie. Ondersteuning van de burgers om op eigen kracht te kunnen deelnemen aan de maatschappij is het uitgangspunt, zowel op het niveau van het individu als de samenleving. De professional nieuwe stijl handelt vakbekwaam en resultaatgericht. Hij/zij baseert zich op zijn beroepsprofiel, beroepsstandaarden en beroepscode. De 8 bakens: 1. Vraaggericht werken 2. Direct er op af Burgers pro-actiever benaderen, ook als ze nergens om vragen. 3. Eigen kracht burger inschakelen De mogelijkheden van de burger en het eigen netwerk benutten om de ondersteuning proportioneel te laten zijn aan de situatie van de burger. 4. Collectief versus individueel Eerst collectieve mogelijkheden welzijn inzetten, dan pas individuele voorzieningen. 5. Informele zorg versus formele zorg Verbeteren samenwerking informele en formele nazorg. 6. Integraal werken Samenhangende oplossingen zoeken voor een probleem, waarbij partijen goed samenwerken en de gemeente dat faciliteert. 7. Resultaatgericht Opdrachten in termen van resultaten formuleren en daarop afrekenen. 8. Ruimte voor de professional Professionals zijn deskundig, ondernemend en krijgen de ruimte. De competenties die daarbij horen: Verheldert vragen en behoeften Versterkt eigen kracht en zelfregie Is zichtbaar en gaat op mensen af Stimuleert verantwoordelijk gedrag Stuurt aan op betrokkenheid en participatie Verbindt gezamenlijke en individuele aanpak Werkt samen en versterkt netwerken Beweegt zich in uiteenlopende systemen Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen Benut professionele ruimte en is ondernemend 4 Full Colour Full Colour 5

4 Signalerend Huisbezoek Het signalerend huisbezoek heeft een outreachend en preventief karakter. Iedere 75-jarige wordt iedere drie jaar bezocht door een getrainde vrijwilliger. Deze vrijwilliger neemt ruim een half uur de tijd om een gevalideerde vragenlijst met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg met de oudere door te nemen. De lijst wordt opgesteld door onderzoeksbureau Tympaan. De vragenlijsten worden na de huisbezoeken verwerkt, zodat de gemeente er relevante gegevens uit kan halen voor nieuw te ontwikkelen ouderenbeleid. Voor Palet Welzijn en samenwerkingspartners zijn de uitkomsten van de vragenlijsten ook van belang. Welke problemen spelen er voor ouderen en welke oplossingsrichting kunnen we inslaan? We wijzen de gemeente op signalen zoals bijvoorbeeld verandering van buurtsamenstelling, gevoelens van onveiligheid, gevolgen van verdwijnen van de woonkrant, angst om de deur uit te gaan, huiselijk geweld enz. Door het verstrekken van informatie, het signaleren van tekorten, het nemen van nieuwe initiatieven en door het op deskundige wijze signaleren van de hulpvragen wordt een brug geslagen tussen de oudere versus voorzieningen en professionele hulpverlening. In Zoetermeer is het Signalerend Huisbezoek al jaren een bekend begrip. In 2012 is Palet Welzijn ook in de gemeenten Waddinxveen en Boskoop gestart met het signalerend huisbezoek. In Bodegraven- Reeuwijk heeft dit onderzoek in de wijk Broekvelden plaatsgevonden. In totaal zijn er in alle gemeenten tesamen ouderen bezocht door 58 vrijwilligers. Naar aanleiding hiervan hebben 157 mensen een bezoek ontvangen van de ouderenadviseur. Goed voorbereid aan de slag De coördinator van het Signalerend Huisbezoek Zoetermeer heeft voor de vrijwilligers diverse voorlichtingsochtenden georganiseerd om goed voorbereid te zijn. Zo waren er: een presentatie over vroegsignalering dementie door een casemanager van het Coördinatiepunt Zorg een presentatie over herkennen van ouderenmishandeling door bureau Huiselijk Geweld Den Haag diverse casussen aan de hand waarvan de gedragscode vrijwilligers werd besproken (onder leiding van een medewerker van het leercentrum van Vierstroom). WMO medewerkers die meer informatie konden geven over de WMO voorzieningen. Ook de vrijwilligers konden onderwerpen of informatie inbrengen waarvan zij dachten dat dit van belang zou zijn. Er is veel enthousiasme bij de vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk geeft nieuwe leerervaringen, levert nieuwe contacten op waardoor het werk door de vrijwilliger beschouwd wordt als een waardevolle tijdsbesteding. Activiteiten Palet Welzijn in Bodegraven - Reeuwijk Bovenlokale mantelzorgondersteuning. Participatie Wonen-Welzijn-Zorg platform. Behoefte onderzoek Broekvelden. Naar aanleiding van de fusie in 2011 van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk is er in 2012 een start gemaakt met het plan Harmonisatie Mantelzorgondersteuning 2012/2013. Het doel van dit plan is om gemeentebreed één visie en aanpak te hebben op het gebied van welzijn. De Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven en Palet Welzijn zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoer van dit plan. In het kader van dit plan is er in het tweede half jaar van 2012 door Palet Welzijn een grote bewustwordingscampagne gestart voor werkende mantelzorgers. Onderzoek Broekvelden geslaagd! Naar aanleiding van het uitvoeringsplan Succesvol Ouder Worden 2012/2013 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in het najaar van 2012 een tweetal onderzoeken plaatsgevonden onder ouderen in de pilotwijk Broekvelden. Palet Welzijn heeft deze onderzoeken gecoördineerd. Inwoners van 75+ werden uitgenodigd om deel te nemen aan het signalerend huisbezoek. Inwoners van 55 tot 74 jaar werden gevraagd mee te werken aan een (digitaal) behoeftenonderzoek. Signalerend huisbezoek 74% Van de aangeschreven inwoners had gereageerd. Uiteindelijk zijn 79 inwoners (57%) bezocht door een Bodegraven-Reeuwijk Palet Welzijn in beweging Ondersteuning dichter bij mantelzorgers Mantelzorgers werden geïnformeerd over het belang van registratie en welke ondersteuningsmogelijkheden zij hebben. Het Netwerk Mantelzorgondersteuning komt bovendien maandelijks bij elkaar om de mantelzorgondersteuning af te stemmen en te verbeteren. Om mantelzorgers zo goed mogelijk te faciliteren worden er bijvoorbeeld Mantelzorg Contact Middagen opgestart op verschillende locaties. Ook wordt er nog gekeken naar de mogelijkheid van spreekuren in de wijk, waardoor de ondersteuning toegankelijker wordt. vrijwilliger. 13 Vrijwilligers van Erkend Talent hebben vragen afgenomen die zijn opgesteld door het Tympaan Instituut op de gebieden van wonen, zorg en welzijn. 28 Ouderen hebben inmiddels een follow-up gekregen door de ouderenadviseur van de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven. Behoeftenonderzoek In samenwerking met de partners van het Wonen- Zorg-Welzijn-platform is een vragenlijst opgesteld op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor inwoners van de wijk Broekvelden in de leeftijdsgroep 55 t/m 74 jaar. 26% Heeft zijn medewerking verleend, digitaal dan wel schriftelijk. De resultaten van beide onderzoeken zijn waardevol. Door samenwerking met de gemeente Bodegaven - Reeuwijk, SWOB, Erkend Talent en het WZW platvorm, kunnen we stellen dat de Pilot Broekvelden geslaagd is. 6 Full Colour Full Colour 7

5 Zoetermeer Ouderenadviseurs zijn waardevol! Palet Welzijn in beweging Activiteiten Palet Welzijn in Zoetermeer Activiteiten voor senioren: Uitgebreid aanbod met educatieve, sociaal-creatieve en bewegingsactiviteiten in wijk- en dienstencentra in Zoetermeer. Ouderenadviseur: Advies, informatie, bemiddeling en ondersteuning voor senioren. Open Tafels: Gezamenlijk de warme maaltijd gebruiken in diensten- of woonzorgcentra. Administratieve dienstverlening ouderen: Kort- of langdurige ondersteuning om de administratie op orde te krijgen en te houden. Signalerend huisbezoek 75+: Huisbezoek met informatie over gezondheid, wonen, zorg- en dienstverlening, financiën en welzijnsactiviteiten. Seniorencontactbank: Senioren komen met elkaar in contact rond een gezamenlijke interesse of hobby. Wijkrestaurants: Gezellig met elkaar eten. Ouderenbus: Halte-tot-halte vervoer in Zoetermeer voor personen met een mobiliteitshandicap. Maaltijdenservice aan huis: Koelverse maaltijden wekelijks aan huis bezorgd. Telefooncirckels: Iedere dag telefonisch contact om te informeren of alles goed gaat. Dat bewegen belangrijk is voor lichaam en geest mag geen geheim meer zijn. Palet Welzijn heeft in de diverse wijken dan ook een ruim aanbod beweegactiviteiten. Op verzoek staan ook nieuwe activiteiten zoals Zumba op het programma. Naast het letterlijke bewegen zijn de coördinatoren ook op andere vlakken in beweging. In Zoetermeer is er steeds meer oog voor de kwetsbare ouderen en de bestrijding van eenzaamheid. De Nationale week tegen eenzaamheid stond dan ook bol van activiteiten. Ouderen lopen soms tegen problemen aan die ze zelf niet kunnen oplossen. Zij kunnen terecht bij de vijf professionele ouderenadviseurs van Palet Welzijn. Die helpen hen bij het zoeken naar oplossingen en kunnen advies geven over wonen, welzijn en zorg. Zo nodig verwijzen de ouderenadviseurs door naar andere instanties of ze bemiddelen om er voor te zorgen dat de juiste hulp geboden wordt. De ouderenadviseurs werken in de wijk in de dienstencentra. Er wordt gestreefd naar korte lijnen tussen verschillende hulpverleners en welzijns- en zorgorganisaties in de wijken, waardoor de cliënt goed en snel geholpen kan worden. De deelname van de ouderenadviseurs aan het overleg van de wijkteams zorgt ervoor dat zij optimaal op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de wijk en zij zelf ook zichtbaarder worden. Mevrouw Jansen (88 jaar) werd door de wijkverpleging doorverwezen naar de ouderenadviseur. Ze is recent weduwe geworden en haar kinderen wonen in het buitenland. De vraag die mevrouw stelde aan de ouderenadviseur was: Ik weet mij geen raad met mijn administratie! Haar overleden echtgenoot had deze taak altijd op zich genomen. De ouderenadviseur is samen met mevrouw Jansen gestart om de post die binnen kwam te ordenen en in mappen te doen. Door alles uit te leggen en samen een lijstje te maken van alle vaste kosten en lasten kreeg mevrouw inzicht in haar administratie. Nu kan Mevrouw Jansen zelf haar betalingen doen. Bij de bezoeken kwam steeds ter sprake dat mevrouw het overlijden van haar man maar niet kon verwerken. De ouderenadviseur heeft haar daarom doorverwezen naar een rouwverwerkingsgroep. Gezien haar leeftijd en kwetsbare gezondheid heeft de ouderenadviseur bovendien een aantal uur huishoudelijke hulp per week aangevraagd. Omdat mevrouw een paar keer was gevallen in huis, heeft de ouderenadviseur ook alarmering voor haar aangevraagd. Op advies van de ouderenadviseur bezoekt mevrouw Jansen nu regelmatig de bingo. Dat heeft haar sociale isolement doorbroken. Week tegen de eenzaamheid Coalitie Erbij organiseerde dit jaar voor de derde maal de Week tegen Eenzaamheid. Met het thema Kom de deur uit willen ze het belang van het ondernemen van activiteiten buitenshuis onder de aandacht brengen. In samenwerking met de gemeente Zoetermeer, Coalitie Erbij, Mooi en Piezo heeft Palet Welzijn meegeholpen aan de organisatie van deze week. In Zoetermeer heeft Palet Welzijn dit initiatief warm omarmt en diverse activiteiten georganiseerd. Eén van de hoogtepunten was de verwendag voor ouderen in Meerzicht. Om 6.30 uur werden er maar liefst 150 ontbijtjes ingepakt met verse broodjes en een warm eitje. Leerlingen van het Stedelijk college bezorgden deze huis aan huis bij senioren in de wijk. Tijdens de nationale sportweek in april heeft Palet Welzijn alle beweegactiviteiten in Zoetermeer opengesteld, zodat men gratis kennis kon maken. Dat was een succes: sommige bezoekers hebben aan wel 10 verschillende beweegactiviteiten deelgenomen! Dankzij deze kennismaking hebben een aantal enthousiaste deelnemers zich ook aangemeld. Ook was Palet Welzijn in de sportweek op de sportmarkt waarbij de linedance-groep een demonstratie gaf. Het slechte weer kon de coördinatoren niet weerhouden van het verstrekken van informatie over de mogelijkheden en het belang van bewegen voor senioren. De uitbreiding van locaties is ook in beweging. In Oosterheem is het winkelcentrum Campus in gebruik genomen. Hierin is ook de nieuwe locatie van Palet Welzijn gevestigd. Met een feestelijk optreden van het seni(oren)koor is deze locatie geopend. In de wijk Oosterheem kunnen bewoners en vrijwilligers nu terecht op twee locaties met een divers activiteitenprogramma. De ouderenadviseur is er als men: vragen heeft over de mogelijkheden voor hulp, verzorging en andere voorzieningen; ondersteuning wil bij het vinden van bezigheden; advies wenst over andere huisvesting; hulp nodig heeft bij de administratie; informatie wil over (aangepaste) vervoersmogelijkheden; hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren; vragen heeft over financiële regelingen. Na het ontbijt kwamen er maar liefst 18 leerlingen die zich inzetten voor uiterlijke verzorging, de manicure en handenmassage. Het was een komen en gaan van mensen. De verwennerij stopte daarna niet. In de middag kregen meer dan 200 senioren nog een verse fruitsmoothie en high tea. Ook werden er tientallen bloemstukjes gefabriceerd. 8 Full Colour Full Colour 9

6 Wijkrestaurants Kloppend hart in de wijken Eetcafé Meerzicht en Eetcafé de Leyens in Zoetermeer zijn gezellige restaurants en vormen het kloppend hart van de welzijn- en servicevoorzieningen in de gelijknamige wijken. Het zijn ontmoetingsplekken voor bewoners van het aangrenzend wooncomplex en de wijk. Palet Welzijn heeft in 2011 de regie van de twee Zoetermeerse wijkrestaurants op zich genomen. In een samenwerkingsverband met Vidomes, Vierstroom, Gemeente Zoetermeer en Palet Welzijn zal, gedurende maximaal vier jaar, gestreefd worden naar een kostendekkende exploitatie. Het ontbrak voorheen vooral aan herkenbaarheid van beide eetgelegenheden. Een extern reclamebureau werd ingeschakeld om de wijkrestaurants een betere uitstraling te geven. Een belangrijke stap daarbij was het kiezen van nieuwe namen (voorheen waren het Grand Café De Waard en Grand Café El Pa- Zoetermeer tio). Een meer uitnodigende huisstijl, nieuwe bedrijfskleding, ander eetmeubilair en een nieuwe vloer maakten het compleet. Het jaar 2012 is het eerste volledige jaar waarin een programma met verschillende thema-activiteiten aan de gasten van beide wijkrestaurants gepresenteerd is. Een gemeentelijke stimuleringsregeling heeft deze activiteiten mogelijk gemaakt en daarmee hebben beide wijkrestaurants zich beter op de kaart weten te zetten. Er worden diverse thema-activiteiten georganiseerd. Niet zelden Foto door Jan van Esch, fotograaf Koks maken Voedselbank blij Koks Ruud van Ginkel en André Zappeij van Wijkrestaurants Zoetermeer konden in 2012 een cheque van 1000 euro overhandigen aan Voedselbank Zoetermeer. Coördinatrice N. Hoogeveen van de Voedselbank nam het bedrag in ontvangst. Eetcafé De Leyens en Eetcafé Meerzicht verdienden het geld met De langste Eettafel van Nederland en besloten de opbrengst volledig aan de Voedselbank te schenken. De Langste Eettafel van Nederland werd eind september gehouden. Op die dag gingen zoveel mogelijk mensen op verschillende plekken in Nederland met elkaar aan tafel. Landelijk deden zo n mensen mee. wordt de maximale capaciteit in beide wijkrestaurants bereikt. Ook zijn de restaurants erin geslaagd de wijk naar binnen te halen. Het percentage gasten, niet woonachtig in het aanpalende wooncentrum, bedroeg voor Eetcafé Meerzicht 36% en voor Eetcafé De Leyens 41%! Terugkijkend op de activiteiten is de Familiedag met daarin een optreden van het circus Nevermind één van de hoogtepunten. Verder was de De Langste Eettafel van Nederland, in het kader van de week tegen de eenzaamheid, met 200 gasten memorabel. Het gevolg van de activiteiten is een stijging van het aantal gasten. Voor het Eetcafé Meerzicht betekent dit een stijging van het aantal maaltijden met 15% ten opzichte van Voor Eetcafé De Leyens bedroeg deze stijging 12%. Dit alles is alleen maar mogelijk dankzij de bezielende leiding van de beide chef-koks, de deskundige medewerkers en niet te vergeten onze klantvriendelijke vrijwilligers! Werkbezoek wethouder Klaasjan de Jong Op 5 december bracht de nieuwe wethouder van Zoetermeer Klaasjan de Jong een bezoek aan Palet Welzijn. Hij werd opgehaald met de ouderenbus en sprak daar met de vrijwilligers en de deelnemers. Aansluitend deed hij enthousiast mee met een beweegactiviteit. Ook was er nog tijd om met andere vrijwilligers te praten over het Signalerend Huisbezoek en de Seniorencontactbank. Zijn reactie op Twitter delen we graag. Rolstoelvierdaagse De rolstoelvierdaagse is een evenement dat niet meer weg te denken is uit Zoetermeer. In 2012 deden 275 deelnemers en ongeveer 400 vrijwilligers mee. Maanden van voorbereidingen gaan eraan vooraf door Sabine, Gerda en Jan, de activiteitencoaches én enkele vrijwilligers. Sabine en Gerda regelden de overkoepelende zaken zoals: sponsoren zoeken, vergunningen aanvragen, overleg met gemeente, politie en winkeliersvereniging, medailles, bloemen, certificaten en muziek regelen, rolstoelen huren, vrijwilligers werven, verkeersleiders vastleggen en publiciteit zoeken. De activiteitencoaches zijn druk op de eigen locaties met o.a. routes uitzetten, afspraken maken met horecaondernemingen/verenigingen/scholen, zodat de deelnemers ergens een versnapering kunnen gebruiken, inschrijven deelnemers, werven en instructies vrijwilligers, rolstoelen controleren en sponsoring. En dan komt de eerste wandeldag met vrolijke mensen die genieten van het buiten zijn, de natuur en de aandacht. Het was mooi weer die week in mei Dan zuchten wij even en zeggen: Het is wéér gelukt. De laatste avond is een feestavond. Alle deelnemers en vrijwilligers gaan dan naar het Stadshart en worden met muziek en bloemen verwelkomd door de burgemeester. Het is een ontroerend gezicht: al die rolstoelen, al die vrijwilligers, al die blije gezichten. Daar doen we het voor! Voor de deelnemers en vrijwilligers is er dan nog een feestje op de locatie en voor de organisatoren een voetenbadje en even tijd om het hoofd leeg te maken. Sabine en Gerda zijn al weer bezig met de voorbereidingen voor de 7e rolstoelvierdaagse. Oud-Wethouder Frank Speel gaat ook helpen met de voorbereidingen voor Het is de bedoeling dat de wijkposten van de gemeente ook actief mee gaan doen. Het initiatief groeit nog steeds. Van geen ophouden weten! Op de locatie Wattstraat werken diverse vrijwilligers na hun 65e jaar nog door. Hieronder vertellen ze waarom. Christ - 82 jaar: Ik vind het leuk met de deelnemers van de telefooncirkel een vertrouwensband op te bouwen. Ik hoop nog meerdere jaren te kunnen doorgaan met dit dankbare werk. Janny - 70 jaar: Werken bij de telefooncirkel zorgt voor leuke contacten met de mensen en geeft je een ritme in je leven. Ik vind het nog steeds leuk, dus wil nog wel even doorgaan. Hans - 67 jaar: Door weer en wind breng ik koelverse maaltijden thuis. Het werk is leuk en dankbaar, bovendien blijf ik in conditie; want ik loop behoorlijk wat af. Ik hoop hier nog lang en gelukkig mee dienstbaar te mogen zijn. Liesbeth - 66 jaar: Na 23 jaar lief en leed te hebben gedeeld met de deelnemers van de telefooncirkel wilde ik betrokken blijven als vrijwilliger. Ik ben ook namens het Nederlandse Rode Kruis medeorganisator van het jaarlijkse busuitstapje en een gezellige middag voor de deelnemers. Manja - 65 jaar: Ik wil niet ophouden, omdat ik het leuk vind en bezig zijn, houdt me lekker jong. De mensen die wij bellen vinden het fijn. Dat geeft een goed gevoel. De sfeer in de Wattstraat is geweldig; iedereen staat voor elkaar klaar Full Colour Full Colour 11

7 Verenigingsleven, een succesvol concept In september 2011 is Palet Welzijn gestart met het Verenigingsleven. Dit is een vernieuwd activiteitenaanbod binnen het kleinschalig wonen in Zoetermeer. De activiteitencoach zoekt samen met de bewoners en mantelzorgers naar passende activiteiten binnen het verenigingsleven en evalueert dit regelmatig met de docenten. Wanneer een activiteit niet aansluit bij de wensen of mogelijkheden van de deelnemer, wordt gezamenlijk naar een alternatief gezocht. Wekelijks hebben bewoners van de verpleeghuizen Monteverdi, Vivaldi, Domus en Magnolia de keus uit verschillende verenigingsactiviteiten, waaraan men tegen geringe lidmaatschapskosten kan meedoen. Bewoners van de omliggende wijken en mantelzorgers zijn ook van harte welkom. In 2012 kreeg het verenigingsleven voor het team van activiteitencoaches meer vorm. De eerste folder werd gedrukt en de bewoners werden massaal lid. Inmiddels verschijnt er ieder kwartaal voor iedere locatie een nieuwe folder en zijn sommige activiteiten zo populair dat de groepen worden opgesplitst. Om de wekelijkse verenigingen kostendekkend te kunnen organiseren, bestaan de groepen uit 10 tot 15 deelnemers, die ieder 10,= per maand betalen. Wanneer de groep te groot wordt, wordt er een extra vereniging gestart. Er zijn geen wachtlijsten. Voor het opzetten van het aanbod, wordt gekeken naar de behoeften en interesses van de bewoners binnen de verpleeghuizen. Ieder verpleeghuis heeft een eigen aanbod, maar doordat bewoners ook op andere locaties aan activiteiten mee kunnen doen, is er voor iedereen een brede keuze. De activiteitencoaches en vrijwilligers van Palet Welzijn coördineren de inschrijving, het vervoer en de begeleiding. Op dit moment wordt De Indische soos in Vivaldi bezocht door deelnemers van verschillende locaties. Voor de uitvoering van de meeste verenigingen zijn vakdocenten aangenomen die een gerichte opleiding hebben en vakkundig zijn op het gebied van ouderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Een deel van de verenigingen wordt uitsluitend door vrijwilligers begeleid. Deze activiteiten worden gratis aangeboden, waardoor het voor alle bewoners mogelijk is om aan activiteiten mee te doen. Voor iedereen, ongeacht de grootte van de beurs. De inzet van vrijwilligers is erg belangrijk voor het verenigingsleven. De vrijwilligers begeleiden de deelnemers en zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt. Iedere deelnemer krijgt zo voldoende individuele aandacht en de ook kosten van betaalde verenigingen kunnen beperkt worden gehouden. Voorbeelden van activiteiten en groepen die in het aanbod zijn opgenomen, zijn: Balsport Blijf lekker Fit (stoel) Yoga Bewegen op Muziek Klassieke Muziek Happy met Muziek Luisteren naar mooie verhalen Terug naar vroeger Schilderen De Indische Soos Deelnemers aan het woord Bewoonsters Ingrid Groenheijde en Nel van Batenburg van de schildervereniging in verpleeghuis Vivaldi willen graag hun ervaringen delen. Ingrid is al vanaf het begin lid. Ik ben zelfs lid geworden van meerdere verenigingen. Om in beweging te blijven doe ik mee aan drie beweegactiviteiten: Blijf lekker Fit, (stoel) Yoga en Balsport. Ik vind het wel logisch dat ik daarvoor moet betalen. Toen ik vanuit huis een activiteit ondernam, kostte dat ook geld. Ik kijk uit naar de activiteit. Het is leuk om te doen, het breekt de dag en het is fijn om de vakdocenten en medebewoners om je heen te hebben. Er ontstaat een vriendschap. We tellen echt de dagen af om weer bij elkaar te komen. Er is veel aanbod, zinvolle dagbesteding. Er zijn veel momenten in de week waar je andere mensen kunt ontmoeten. Ook Nel is vanaf het begin lid van een vereniging. Er was een lichte aarzeling voor het betalen van de vereniging, maar het schilderen is zo n fijne bezigheid dat ik toch lid ben geworden. Het is heerlijk om wekelijks met je hobby bezig te zijn. En ik wil graag nog toevoegen dat ik het zo leuk vind om nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken en dat je daardoor een nieuwe hobby kunt creëren. Verenigingsleven in beweging Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bewegen een grote positieve bijdrage levert aan de gezondheid van ouderen. De conditie verbetert, de coördinatie wordt getraind en de spieren en gewrichten blijven soepel. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig uit de voeten en neemt de kans op valpartijen af. Bewegen heeft ook effect op de geestelijke conditie. De inspanningen zorgen niet alleen voor prettige gevoelens, het geheugen wordt er ook beter van. Voor mensen met een dementie geldt zelfs dat het ziekteproces wordt vertraagd. In het verenigingsleven dat Palet Welzijn in het kleinschalig wonen organiseert biedt daarom ruimte aan allerlei beweegactiviteiten. Deze worden begeleid door een gespecialiseerd sportdocent die bewoners op ieder niveau in beweging weet te krijgen. 12 Full Colour Full Colour 13

8 Cyril van der Vlist wint Stimulerings Award Jonge Vrijwilligers 2012! Vrijwilligers in 2012 Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? Als je gaat terugkijken op het afgelopen jaar kun je zeggen, we hebben weer veel gedaan, meegemaakt, geleerd, gezien en gehoord. Het was een roerig jaar. Veel oudere vrijwilligers zijn in 2012 met vrijwilligerspensioen gegaan. Een aantal andere vrijwilligers kregen problemen met hun gezondheid en moesten helaas afhaken. Maar gelukkig kregen we er ook weer 170 nieuwe vrijwilligers bij. Dat waren veelal ook mensen die door allerlei bezuinigingsmaatregelen ontslagen waren. Een heel andere groep dus. We hebben veel geluisterd naar deze vrijwilligers en gelukkig hebben zij hun draai gevonden en ondervinden veel voldoening in het vrijwilligerswerk. Enkele van deze vrijwilligers (heren) hebben zelfs met hun kookkunsten de harten gestolen van de bewoners van het verpleeghuis. Veel vrijwilligers hebben dit jaar ons pad gekruist: leuke, aardige, droevige, boze en teleurgestelde. Veel verhalen heb ik gehoord: mooie, droevige, ontroerende, boze en emotionele. Allemaal hebben zij ergens als vrijwilliger een plaatsje gevonden in onze organisatie. In 2012 was er ook aandacht voor deskundigheidsbevordering, verjaardagen, feestdagen, de rolstoelvierdaagse, enz. En wat we zeker niet mogen vergeten zijn de maatschappelijke stagiaires. Zij waren regelmatig binnen alle locaties te vinden waar zij hun steentje bijdroegen aan het welzijn van de cliënten. VIP speld Zoetermeer In 2005 kwam Cyril via het Schoonhovens College voor haar maatschappelijke stage naar de Bovenberghe in Schoonhoven. Na een jaar enthousiaste inzet, besloot ze om in 2006 vrijwilliger te worden. Ze begon op de middagen en toen ze een studie SPH ging volgen, kwam ze trouw elke maandagavond naar de Bovenberghe. Cyril brengt de bewoners gezelligheid met een praatje, het spelen van een spel en het drinken van een lekker kopje koffie! Inmiddels is Cyril aan een andere studie begonnen, maar staat de maandagavond nog steeds geblokt in haar agenda voor de bewoners van de Bovenberghe! Cyril is het voorbeeld, zoals we dat graag zien. Zij heeft de Stimulerings Award voor Jonge Vrijwilligers dan ook meer dan verdiend! Gefeliciteerd Cyril, helemaal top! Themabijeenkomsten voor de vrijwilligers, regio Gouda in Op de intramurale locaties van Vierstroom is inge Vorm in om stro Vier ct 2012 het proje den voerd. Hierbij krijgen de teams van verzorgen rs illige vrijw de Ook en. jkhed rdeli meer verantwoo te ing ikkel ontw deze met n zulle op de locaties maken krijgen. Zo zal de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten intensiever de worden. Om de vrijwilligers te informeren over abijthem ies locat alle op er zijn ontwikkelingen met eenkomsten georganiseerd in samenwerking n. dinge de afdeling oplei Daar werd verteld over de achtergronden van ik Vierstroom in Vorm en over de landelijke ontw aan kwam Ook rk. rswe illige vrijw kelingen bij het de orde wat de gevolgen van beide ontwikkelingen zijn voor de vrijwilligers. Er werden aan de hand svan stellingen in kleine groepjes stevige discu tond onts ssie discu te mees De sies gevoerd. bij de verschuiving van taken van beroeps- naar van vrijwilligerswerk en bij het verplicht inzetten illivrijw De ken. rsta illige vrijw mantelzorg voor gers ervoeren het als prettig om meegenomen te worden in de nieuwe ontwikkelingen bij Vierstroom. 14 Full Colour Daniel zetten zich al 26 jaar in Dhr. en Mw. Goldberg en hun zonen David en staat altijd klaar voor andevoor de Ouderengroep Meerzicht. De familie erpleging in de wijk Meerzicht. ren en is ook een bekend gezicht voor de wijkv t een roerige tijd achter de rug Zelfs als ze zelf zorgen hebben (de familie heef blijven hebben, om hun kleindochwaarbij zij heel veel zorgen hebben gehad, en Dat is bijzonder. De familie ter) houden ze oog voor de zorgen van anderen. tegen komt en verdient de n Goldberg is een familie zoals je nog maar zelde t de nieuwe burgemeester van VIP speld als geen ander. Op 12 december heef Goldberg op mogen spelden. Zoetermeer Dhr. Aptroot de speld bij Petra Ouderengroep Meerzicht lie klaar voor senioren uit de wijk Om de week op maandagavond staat de fami elkaar voor het zingen van liemeerzicht (en zelfs daarbuiten). Zij komen bij middel van het lezen van de door deren, voordragen van gedichten, bezinning tijk, een gesprek en een prak de bijbel, uitleggen hiervan en dit vertalen naar n, worden van huis kome kunnen kopje koffie/thee. Mensen die zelf niet meer m. Het doel van deze avonden is opgehaald. Iedereen is en voelt zich hier welko wat God wil in het leven van een om met elkaar bezig te zijn met God en met t gezin dat naar elkaar omziet. ieder. Zodoende zijn ze als het ware één groo ook aandacht voor de ander Het is de bedoeling dat iedereen afzonderlijk re door de aandacht die zij voor gaat krijgen. Dit laatste uit zich onder ande elkaar te gaan eten in het met elkaar hebben buiten de avonden om, door restaurant of elkaar thuis te bezoeken. Wat zouden we allemaal moeten missen als er geen vrijwilligers meer waren? Zij zijn altijd aanwezig op de locaties en druk met diverse acitiviteiten, zoals: wandelen, schilderen, muziek, voorlezen, aandacht geven, kerkdiensten, fysio, ergo, koken, winkel, receptie, activiteiten, voorstellingen, klaverjassen, bingo, zingen, soos, aquarium schoon houden, tuinieren, rolstoelvierdaagse, winkelen, lunchconcert, koffie schenken, restaurant, jeu de boules, handwerken, wijkcentra s, biljarten, enz. Zij staan altijd klaar voor de cliënten/bewoners. Een vrijwilliger kun je niet vaak genoeg bedanken voor alles wat zij doen. Koester de vrijwilliger, geef eens een schouderklopje en zeg: Bedankt vrijwilligers! Zonder jullie zou het een stuk minder gezellig zijn en zouden we minder voor de cliënten kunnen doen. Zorg voor anderen Bijzondere vrijwilligers In deze tijd van bezuinigingen en werk eloosheid zijn het vaak de mensen met een beperking die als eerste buiten de boot vallen en moeilijk een baan kunnen vinde n. Om hen toch een dagbesteding en structuur te bieden word t er vaak gezocht naar passend vrijwilligerswerk. We krijg en dan ook veel aanvragen. Deze komen via organisaties die jongeren en/of volwassenen begeleiden die een geestelijke of licha melijke beperking hebben, die kampen met een vorm van autis me, een visuele beperking, een taalachterstand, bezig zijn met de inburgering of langdurig werkeloos zijn. Daarnaast kom en er aanvragen van een organisatie voor dak- en thuislozen en het vrouwenhuis. De gemeente Zoetermeer is actief bezig om de mensen met een bijstandsuitkering aan een baan te helpen of vrijwilligerswerk te laten doen. Het gaat dan om vrijwilligers die iets terug moeten doen voor hun uitkering. Er is een sanctie aan verbonden als er geweigerd wordt. Vaak zijn het kortlopende projecten, omdat het zoeken naar een vaste baan altijd prioriteit heeft. Ook voor deze vrijwillige rs proberen wij een plaats te vinden in één van onze locat ies. Voor de locaties betekent dit wel dat er meer begeleidin g moet zijn en dat het begeleiden van deze mensen meer tijd kost. We vinden vaak wel een plek, maar het is niet verstandi g om meer dan 2 à 3 van deze bijzondere vrijwilligers per locat ie in te zetten. en thuis en ook zieken worden Henk en Petra Goldberg bezoeken ook mens s opgenomen in ziekenhuis of nooit vergeten. Wordt iemand van de deelnemer en aandacht van hen beiden rekeverpleeghuis dan kunnen ze altijd op bezoek ren bezocht met een plantje nen. Maar ook op verjaardagen worden de senio ook contact wordt gelegd ende of bloemetje. Het leuke daarvan is dat er zodo en leuke soms blijvende conmet de kinderen van de senioren. Hieruit zijn het nu zelfs de kinderen die de tacten overgebleven. In sommige gevallen zijn s overleden. avonden bezoeken, ook al is hun ouder helaa Praktische hulp hulp of familie aanwezig is, Indien praktische hulp nodig is, omdat er geen je denken aan het meenemen dan wordt deze hulp ook geboden. Hierbij kun derij, hulp met de computer, van wat boodschapjes, verhangen van een schil (natuurlijk alleen indien er nieprinter of tv tot zelfs hulp met een verhuizing middelen beschikbaar zijn). Het mand van familie/vrienden óf geen financiële wordt gegeven. spreekt voor zich dat dit hulp is die kosteloos Gedicht Bedankt! bent, Voor wie je at je doet. w s Voor alle art, vanuit het h Altijd recht t het moet. Nooit omda or je inzet, Bedankt vo oier wordt. e wereld mo Waardoor d is ook een bekend gezicht voor De familie staat altijd klaar voor anderen en n regelmatig contact met hen neme de wijkverpleging in de wijk Meerzicht. Zij acht van de familie Goldberg op om een inwoner van Meerzicht onder de aand dreigen te vereenzamen. te brengen. Dit zijn dan met name mensen die Full Colour 15

9 Waddinxveen Nieuwe speler in het seniorenwerk Palet Welzijn in beweging Activiteiten Palet Welzijn in Waddinxveen Activiteiten voor senioren: Uitgebreid aanbod met educatieve, sociaal-creatieve en bewegingsactiviteiten in het Anne Frank Centrum in Waddinxveen. Ouderenadviseur: Advies, informatie, bemiddeling en ondersteuning voor senioren. Administratieve dienstverlening ouderen: Kort- of langdurige ondersteuning om de administratie op orde te krijgen en te houden. Signalerend huisbezoek 75+: Tijdens een huisbezoek ontvangt men informatie over gezondheid, wonen, zorg- en dienstverlening, financiën en welzijnsactiviteiten. Seniorenvervoer: Vrijwilligers brengen senioren naar de door gewenste bestemming in de omgeving. Mantelzorgondersteuning: Palet Welzijn ondersteunt mantelzorgers om er voor te zorgen dat zij niet overbelast raken. Men kan bij onze mantelzorgcoördinatoren terecht voor een luisterend oor, themabijeenkomsten, lotgenotencontact, praktische hulp en respijtzorg. Jarenlang verzorgde Stichting Vonk in het Anne Frank Centrum (AFC) in Waddinxveen allerlei activiteiten voor senioren. Met ingang van 1 januari 2012 is het seniorenwerk door de gemeente uitbesteed aan Palet Welzijn. Palet Welzijn lijkt een nieuwe speler op de markt, maar is dat niet. Het is een zelfstandige organisatie, die in 2010 is ontstaan na een samenvoeging van twee onderdelen van thuiszorgorganisatie Vierstroom. Hieronder vier enthousiaste, gedreven medewerkers aan het woord. We zetten veel van de bestaande activiteiten in het AFC gewoon door, vertelt Marcoline Leen, projectmanager bij Palet Welzijn. Natuurlijk kijken we wel kritisch of er nog voldoende animo is voor een activiteit. Daarnaast willen we nog meer vraaggericht gaan werken. Natuurlijk zijn er ouderen die graag bingo willen spelen, benadrukt Maja Postma, coördinator activiteiten. Maar er zijn ook senioren die graag een cursus fotobewerking willen volgen of bezig willen zijn met Tai chi of linedancen. Als organisatie willen we ook op die behoeftes inspelen. De gemeente subsidieert de huur van de ruimtes en de loonkosten van de medewerkers van Palet Welzijn. De overige kosten worden betaald door de deelnemers zelf. Bij de activiteiten die we organiseren, gaat het niet alleen om de gezelligheid en het aanleren van vaardigheden. Veel ouderen dreigen te vereenzamen. Voor hen is het belangrijk om zo mensen te ontmoeten en hun netwerk uit te breiden. Het is samenkomen met een plus, aldus Maja Postma. Palet Welzijn maakt gebruik van de diensten van veel vrijwilligers. Zonder hun inzet zijn we nergens, benadrukt Maja Postma. In het AFC zijn bovendien een aantal beroepskrachten actief. In Waddinxveen staan op dit moment ruim 220 mantelzorgers geregistreerd. Palet Welzijn helpt hen om de balans te vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Ze kunnen aankloppen voor informatie, begeleiding en lotgenotencontact. Maar ook voor praktische ondersteuning, onder andere door de inzet van vrijwilligers. De beroepskrachten blijven niet alleen in het AFC, maar zoeken ouderen en mantelzorgers (indien gewenst) ook thuis op, ieder kan vanuit haar eigen expertise ondersteuning bieden. De lijntjes zijn kort, de samenwerking intensief. We gaan bovendien actief de dialoog aan met de gemeente en met andere instanties op het vlak van welzijn en zorg. Zo versterken we elkaar. Beweging in de situatie van Shirley dankzij mantelzorgondersteuning Shirley is 35 jaar, getrouwd met Simon en moeder van de 6-jarige Isabelle. Ze werkt drie dagen in de week. Ik kwam in contact met Palet Welzijn via mijn huisarts. Hij verwees me door, omdat ik naast mijn werk en gezin ook de zorg voor Simon heb die een post traumatische stress stoornis (PTSS) heeft. Een ingrijpende psychiatrische stoornis die veel invloed heeft op Simons stemming en belastbaarheid. Vroeger werkten we allebei en zorgden samen voor het huishouden. Nadat Simon noodgedwongen stopte met werken verschoven de verantwoordelijkheden. Ik deed administratie, allerlei praktische klussen en onderhield de contacten met hulpverlenende instanties. Ik voelde dit weliswaar als een vanzelfsprekendheid, maar het vergde veel van mijn incasseringsvermogen. Gelukkig was er op mijn werk begrip en kreeg ik hulp van mijn ouders. Uiteindelijk kreeg ik toch vermoeid- heidsklachten en kwam ik via de bedrijfsarts en de huisarts in contact met de coördinator mantelzorgondersteuning. Met haar heb ik gesproken over praktische hulp en allerlei regels die het voor werkende mantelzorgers eenvoudiger maken om alles te combineren. Het is fijn dat er volledige aandacht is voor de problemen die ik tegenkom. In de gesprekken werd me ook duidelijk dat ik het regelmatig op pad gaan met vriendinnen miste en ook hard nodig heb om af en toe te ontladen. Nu lukt het me weer om één avond in de week voor mezelf te plannen. Ook voor Simon is het goed. Hij neemt meer verantwoording voor Isabelle en merkt dat hij dat kan. Dit laatste is een onverwachte ervaring voor ons beiden. Het is fijn om dit met elkaar te kunnen delen. De ondersteuning is voor mij belangrijk geweest om de balans terug te brengen. Ik kan nu beter voor mijn gezin zorgen en kan hierover ook in gesprek met Simon. Inmiddels heb ik de intensieve ondersteuning niet meer nodig. Maar als het nodig is weet ik dat ik bij de gemeente of Palet Welzijn terecht kan. Wij doen weer mee dankzij de dagopvang! Mensen zijn sociaal ingesteld en willen graag meedoen. Relaties met anderen geven betekenis aan het leven. Sommige mensen zijn daartoe niet meer zo goed in staat. Op hoge leeftijd kan de mobiliteit en mentale spankracht ineens sterk achteruit gaan. Bijvoorbeeld door ziekte, een val of omdat vertrouwde mensen wegvallen. Niet elke oudere lukt het om na een ingrijpende gebeurtenis het gewone dagelijkse leven weer op te pakken. Somberheid, passiviteit en isolement liggen dan op de loer. Ruggensteun door familie, vrienden, buren of vrijwilligers kan dat vaak voorkomen, maar soms is er meer nodig. De professionele ouderenzorg biedt bijvoorbeeld dagopvang. Een plek waar op je gerekend wordt, waar je anderen kunt ontmoeten, nieuwe vriendschappen kunt sluiten en aangemoedigd wordt tot activiteit. Mevrouw de Jong maakt gebruik van de dagopvang en zij doet weer mee! Mevrouw de Jong (88 jaar) Ik was in het verleden best actief en vitaal. Ik wandelde, fietste en bracht s ochtends vroeg kranten rond. Naarmate ik ouder werd, lukte dat allemaal steeds minder. Ik kan nu nog wel met m n rollator een boodschapje doen en ook op woensdag en vrijdag bij mijn kinderen eten. Maar echt er op uitgaan, dat kan ik niet meer. En dat mis ik. Als ik mensen om me heen heb, dan kan ik mijn gedachten verzetten. De laatste jaren ben ik drie dagen in de week in het Anne Frank Centrum. Er is van alles te doen, maar meestal zit ik gewoon een boekje te lezen. Heerlijk, tussen de mensen. We eten samen en dan is het veel lekkerder. Maar het weekend vind ik dan weer moeilijk. Dan is er niks te doen. 16 Full Colour Full Colour 17

10 Mantelzorger, word zichtbaar! Oproep tijdens de dag van de mantelzorger op 10 november 2012: Welke mantelzorger durft het aan om zichtbaar te worden en in een lijst geporteerd te staan? Met deze oproep startte Palet Welzijn in 2012 een bewustwordingscampagne voor werkende mantelzorgers. We wilden dat mensen zich bewust werden van de zorg die ze naasten verlenen en daarnaast wilden we mantelzorgers uitnodigen zich te registreren. Uit het leven gegrepen Toos is vijftig jaar en werkt mee in de zaak van haar man. Ze zorgt voor haar ouders. Mijn moeder is nu ruim zes jaar invalide, doordat de operatie voor een nieuwe heup niet goed is gegaan. Ze kan met haar rollator naar het toilet lopen en ook de keuken haalt ze net. Mijn vader is 86 jaar en heeft veel opgevangen, maar dat lukt ook niet meer met zijn reuma. Ik heb drie broers, maar die wonen wat verder weg. Soms doet mijn ene broer wat in de tuin en de ander kijkt mee met de administratie, maar voor mij komen er iedere week taken bij. Oh Toos, jij kan toch wel even langs de apotheek of Toos wil jij met mij mee naar het ziekenhuis. Bewustwording Wie langdurig voor een ander zorgt, herkent zichzelf vaak niet als mantelzorger. Als er iemand in je naaste omgeving ziek wordt, is het vanzelfsprekend dat je hem of haar bijstaat, ondersteunt en verzorgt. Meestal is deze zorg van tijdelijke aard, maar wanneer het om een chronische ziekte of beperking gaat, loopt de zorgzwaarte bijna onopgemerkt op. En voor je het weet, beslaat de zorg een groot deel van je vrije tijd. Zorgen voor een ander vergt veel aandacht en energie. Met name de combinatie van werk, gezinsleven en zorgtaken stelt mantelzorgers voor lastige knelpunten. Hobby s en sociale contacten raken daardoor in het gedrang. Eén op de acht werkenden combineert een baan met intensieve zorg. Waarom registeren? Registratie leidt tot een beter zicht op het aantal mantelzorgers, waardoor de gemeente en welzijnsorganisaties het ondersteuningsaanbod in Gouda en omliggende gemeenten beter kunnen afstemmen op de behoefte. Met meer en betere informatie over voorzieningen voor mantelzorgers, nauwere samenwerking, doorverwijzing en een vraaggericht ondersteuningsaanbod kunnen mantelzorgers hun leven beter in balans houden. Onder de aandacht De bewustwordingscampagne was zichtbaar in diverse (nieuwe) media. Om de twee weken stond er een hele pagina in de krant van Gouda met informatie over mantelzorg, waarbij een persoonlijk verhaal de leidraad vormde. De weblog (www.mantelzorgpalet.com) is actief bezocht door ruim mensen. Daarnaast zijn we zelf de straat opgegaan en hebben we mensen aangesproken. De campagne leverde veel nieuwe registraties op, maar nog veel belangrijker: de bewustwordingscampagne werd enthousiast ontvangen en heeft mensen aan het denken gezet! Mijn man heeft een eigen zaak. Daar doe ik de administratie voor. Dat ik het druk heb, daar staat niemand bij stil. Ook al zegt mijn ene broer: Jij moet het aangeven. Wij willen ook het een en ander overnemen, in de praktijk werkt het anders. De meeste taken komen er tussendoor bij. Daarnaast doen mijn ouders steeds vaker een beroep op mijn kinderen. Die zijn nu ondertussen 22, 20 en 18. Dat geeft thuis de nodige stress. Ik hou veel van mijn ouders, maar af en toe word ik er doodmoe van. En zeiden ze maar eens dat ze het waarderen, maar voor hen lijkt het de gewoonste zaak van de wereld. Zij zorgden voor mij, dus moet ik het nu voor hen doen. Mijn vriendin vertelde me over Mantelzorgondersteuning. Daar zouden ze me bij mijn zorgtaken kunnen ondersteunen. Ik leer nu (dankzij de hulp van de coördinator) dat ik eerder aan de bel moet trekken voor hulp. Zij stelde bijvoorbeeld voor om via het internet een agenda te maken met de afspraken van onze ouders. We vullen nu allemaal in wanneer we tijd hebben om hen te ondersteunen. Ziekenhuisbezoek, boodschappen doen, maar ook wanneer we op bezoek komen. Dit geeft mij meer rust, want als ik weet dat een van mijn broers op bezoek gaat, kan ik een keer niet gaan. En gelukkig is er nu ook thuiszorg voor beiden. Dat scheelt veel zorgen. Ook heb ik met haar besproken dat ik me soms schuldig voel als ik even genoeg van ze heb of denk niet voldoende voor hen te kunnen zorgen. De coördinator neemt de tijd om over die gevoelens te praten en om me te leren grenzen te stellen. 18 Full Colour Full Colour 19

11 Gouda Langer zelfstandig dankzij Welzijn op Recept Palet Welzijn in beweging Activiteiten Palet Welzijn in Gouda Mantelzorgondersteuning: Palet Welzijn ondersteunt mantelzorgers om er voor te zorgen dat zij niet overbelast raken. Zij kunnen bij onze mantelzorgcoördinatoren terecht voor: een luisterend oor, themabijeenkomsten, lotgenotencontact, praktische hulp, respijtzorg. Verbinden en Contact: senioren komen met elkaar in contact rond een gezamenlijke interesse of hobby. Zorg vrijwilligers: voor welzijnsvragen die niet door professionals ingevuld kunnen worden, bekijkt Palet Welzijn of er geschikte vrijwilligers zijn. Welzijn op recept: door het ontwikkelen van welzijnsrecepten voor huisartsen hopen we op vermindering van medicijnen en zorg. Welzijn Nieuwe Stijl: een vernieuwd welzijnsprogramma dat vanuit verschillende organisaties op het gebied van zorg en welzijn en de gemeente wordt vormgegeven. Uitgangspunt voor dit vernieuwde welzijnswerk is het centraal stellen van de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Een groot deel van de burgers die regelmatig bij de huisarts komen, heeft geen zorg of behandeling nodig, maar heeft eigenlijk een welzijnsvraag. Zij kunnen al baat hebben bij groepsactiviteiten, zoals Bewegen voor ouderen of een cursus Beter slapen. De mensen worden daar vaak niet naar verwezen, omdat verwijzers slecht bekend zijn met het welzijnsaanbod. Men handelt vaak vanuit het eigen (medisch) repertoire. Maar lang niet altijd worden de klachten met medicijnen verholpen. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid. Activiteiten, zoals het stimuleren van ontmoetingen kunnen een beter recept zijn. Een betere schakeling tussen zorg en welzijn betekent dat welzijnsvragen en -behoeften niet automatisch tot meer zorggebruik zullen leiden. En het draagt bij, zo is de gedachte, aan: een versteviging van het sociale netwerk rondom de cliënt, meer impulsen voor zelfregie en zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en zijn naaste omgeving, een afnemende afhankelijkheid en uitgestelde behoefte aan zorg, meer samenhang in de eerste lijn tussen welzijn en zorg met minder fragmentatie, meer tevredenheid bij cliënten en hun omgeving, hulpverleners en mantelzorgers, meer adequate en minder kostbare zorg en beter gerichte investeringen in infrastructuur (wonen) en wenselijk vervoer. Palet Welzijn, Kwadraad en Factor G zien grote voordelen in het concept Welzijn op Recept, omdat precies die doelgroep wordt bereikt die met ondersteuning vanuit de wijk langer zelfstandig en prettig kan blijven wonen en tevens een meer actieve rol in de samenleving kan blijven spelen. De partijen willen extra menskracht beschikbaar stellen om de toegangsroute en intake van cliënten uit de zorg vorm te geven. Dit gebeurt in samenwerking met zorgverleners uit de eerstelijnszorg die de cliënten gaan detecteren. Daarmee vormen de welzijnswerkers in feite één schakelteam. Welzijn op recept past bij de vernieuwing van het welzijnswerk zoals door de gemeente Gouda wordt ondersteund. De ontwikkeling van een ontmoetingspunt in Plaswijck en Buurtmaatjes sluit naadloos aan op dit project vanuit de zorg. Welzijnsorganisaties kunnen gezamenlijk passende welzijnsarrangementen aanbieden. Met een passend aanbod en een structurele samenwerking- en verwijsrelatie tussen welzijn en de eerstelijnsgezondheidszorg worden kwetsbare ouderen in de wijk pas echt bereikt. Een verhaal uit de praktijk Wij delen de mantelzorg Nathalie, Sander, Maaike, Tessa, Ilonca, Moniek en Diana, familie en vrienden van Marieke vertellen: Marieke heeft de ziekte van Huntington. Een erfelijke ziekte die bepaalde delen van de hersenen aantast en ervoor zorgt dat iemand al op jonge leeftijd ernstige lichamelijke en psychische problemen krijgt. De prognose voor Marieke is slecht. Ze verwachten nog ongeveer 8 jaar met kwaliteit van leven. De eerste verschijnselen zijn al langere tijd merkbaar, maar sinds de diagnose in 2010 weten we waar het vandaan komt. Marieke heeft veel problemen met plannen, organiseren en kan slecht tegen stress. Ze woont nog zelfstandig met haar hondje. Die zorgt voor een vaste structuur en dat ze naar buiten gaat. Gelukkig heeft ze een goed netwerk van vrienden zoals wij die betrokken zijn. Tijdens een familiegesprek met een consulent van MEE is afgesproken dat wij met elkaar een stuk van de zorg voor Marieke delen. Ook kwam naar voren dat Marieke door het toenemen van de klachten steeds meer de regie zal kwijtraken. Soms ziet ze weken niemand en dan trekt ineens iedereen aan de bel om wat leuks te gaan doen. Dat komt ook doordat ze problemen heeft met ad hoc afspraken en moeite heeft met het nemen van initiatief. Nu hebben we met elkaar bedacht een vaste structuur aan te brengen in Mariekes weekprogramma. Elke maandag gaat ze voortaan bij haar zus eten, dinsdag heeft ze een belafspraak, woensdag gaat ze met haar stiefmoeder naar musea, donderdag is ze vrij en op vrijdag is ze afwisselend bij haar broer of vriendin. Om de 14 dagen komt een andere vriendin op zaterdag. Dat staat nu vast. Samen leuke dingen doen Buurtmaatjes Project Buurtmaatjes wonen bij elkaar in de buurt en doen samen leuke dingen. Het contact kan opgezet worden omdat een van hen gedurende een bepaalde periode wat extra ondersteuning nodig heeft waar de ander bij kan helpen. Maar dat hoeft niet eenzijdig te zijn. Maatjes helpen elkaar waar mogelijk! Meer weten? Kijk op 20 Full Colour Full Colour 21

12 Palet Welzijn in beweging Activiteiten Palet Welzijn in Boskoop Ouderenadviseur: Advies, informatie, bemiddeling en ondersteuning voor senioren. Signalerend huisbezoek 75+: Tijdens een huisbezoek ontvangt men informatie over gezondheid, wonen, zorg- en dienstverlening, financiën en welzijnsactiviteiten. Mantelzorgondersteuning: Palet Welzijn ondersteunt mantelzorgers om er voor te zorgen dat zij niet overbelast raken. Men kan bij onze mantelzorgcoördinator terecht voor een luisterend oor, themabijeenkomsten, lotgenotencontact, praktische hulp en respijtzorg. Mantelzorgers zijn belangrijk en onmisbaar! Uit onderzoek is gebleken dat mantelzorgers vaak zwaar belast zijn. Dat is de reden dat Palet Welzijn oog heeft voor deze groep en hen ondersteunt! Mantelzorgers zijn onmisbare schakels in de zorgverlening en zijn waardevolle ervaringsdeskundigen. Dat blijkt ook uit het onderstaande verhaal van een mantelzorger in de GGZ. Ik ben al jarenlang mantelzorger in de psychiatrie. Ik heb namelijk eerst alles zelf gedaan voor mijn dochter. Ik heb er veel moeite voor moeten doen om voor haar de benodigde hulpverlening op gang te krijgen: begeleid wonen, hulp bij het huishouden en een behandelaar bij GGZ. De hulpverleners kennen hun cliënt niet zo goed als ik, ik ben tenslotte haar moeder! Zij nemen alles aan van haar. Mijn dochters aandoeningen brengen o.a. met zich mee dat zij vaak schulden maakt. De administratie zou daarom uit handen worden genomen. Maar de post bleef maar opstapelen. Ik mocht van de hulpverlening niets doen, dat deden zij wel. Toen ik bij de begeleidster aangaf dat het postgebeuren weer uit de hand begon te lopen, zei de begeleidster dat mijn dochter haar had verteld het zelf allemaal goed onder controle te hebben, dus dat geloofde zij. Ik vroeg haar of zij niet zag dat de post onder mijn dochters tafel ophoopte. Dat had zij niet gezien Intussen heeft mijn dochter er weer een grote schuld bij. Ik wilde heel graag bewindvoering voor haar, omdat de schuldeisers bleven komen. De instelling werkte hieraan mee, totdat de bewindvoering (die nog niet eens was opgestart) stagneerde, omdat de bewindvoerder zijn werk niet naar behoren deed. Mijn dochter had er geen vertrouwen meer in en wilde niet meer meewerken met bewindvoering, de begeleidster van de instelling ging met haar mening mee met alle gevolgen van dien. Ook de begeleidster voor het huishouden vindt het fijn om samen met mijn dochter de afwas te doen en daarna een babbeluurtje te houden. De rest van de huishouding komt op mij neer. Zelf heb ik inmiddels zoveel ervaring met het ziektebeeld van mijn dochter dat de hulpverlening daar veel van kan leren! Ik heb zelf een medische achtergrond en werk veel met een dak- en thuisloze doelgroep. Waarom wordt er niet voldoende geluisterd naar mantelzorgers? Zij zijn immers de 1e-lijnshulp en hebben ervaring met bijvoorbeeld het karakter van hun cliënt. Samenwerking zou een hoop frustratie voor cliënt, mantelzorger en hulpverlening schelen en verder afglijden van de cliënt kunnen voorkomen. Samen hebben we elk onze ervaring tenslotte. Tijdens de expertise bijeenkomst van Palet Welzijn waren twee ervaringsdeskundigen aanwezig en ook zij beaamden dit verhaal. Ertussenuit! Respijtweekend voor mantelzorgers Als mantelzorger kan de zorg zwaar zijn. Het zorgen voor je man/vrouw of gehandicapte kind vraagt vaak 24 uur oplettendheid en zorg. Een respijtweekend voor mantelzorgers is dus geen luxe, maar noodzaak. Dat is dan ook de reden dat een medewerker van Palet Welzijn, een vrijwilliger van Opkracht en een oud-collega samen met 16 mantelzorgers naar Epe vertrokken. Vanaf 11 uur verzamelden de mantelzorgers zich op het kantoor van Vierstroom aan de Antwerpseweg. Hoewel de thuissituatie bij iedereen nog in het hoofd zat en men vreemd was voor elkaar, was al snel iedereen op zijn gemak. Er werd onderweg in de bus volop gekletst en genoten van de lunch. Na aankomst in het hotel werd de eerste middag besteed aan een uitgebreide kennismaking. Voor het diner hebben we met elkaar ook even stilgestaan bij degenen voor wie we zorgen. s Avonds hebben we genoten van de film Intouchables. Er werd veel gelachen en er was veel bewondering voor de acteurs maar zeker ook herkenning! Zaterdag was het thema MOETEN en WILLEN. Hoe makkelijk gebruiken we het woord moeten? En wat doet het met je als iemand het zegt? Maar je zegt het ook voortdurend tegen jezelf! De ochtend probeerden we ons er bewust van te worden om moeten op een mildere manier voor onszelf te gaan gebruiken. Moeten wordt ingeleverd en willen komt ervoor in de plaats. Dit hebben we later ook met woord en beeld in een collage verwerkt. De middag was vrij. Veel mantelzorgers zijn gaan fietsen of wandelen. Ook het winkelen was in trek. Het weer was dan ook buitengewoon mooi. De avond werd muzikaal begeleid en werd er volop gedanst en gezongen. Zondagochtend was nog pittig. Het praten over prettige en onprettige gevoelens maakte veel los, maar om half 12 konden we met een goed gevoel samen lunchen. Het was prachtig weer, dus konden we ook nog even van de zon genieten. Uit de evaluatie bleek dat men het een prettig en ontspannen weekend vond, maar dat het ook een emotioneel weekend was. Het idee dat je niet alleen bent, dat je aan één woord genoeg hebt, zorgt dat je elkaar zo goed begrijpt. Je kunt elkaar tips geven en elkaar steunen. Dat maakt een weekend waardevol. Kortom, ook dit jaar zorgt Palet Welzijn weer een weekend RESPIJT voor de mantelzorgers. 22 Full Colour Full Colour 23

13 Zoetermeer Afspraak realisatie Buytenweg / de Leyens Meerzicht Rokkeveen Oosterheem Seghwaert / Noordhove DDPS Ouderenadviseurs intensief kortdurend Signalerend huisbezoek aantal bezoeken aantal vervolg bezoeken 103 aantal vrijwilligers 23 ADO aantal clientcontacten Maaltijden totaal aantal deelnemers per wijk aantal vrijwilligers 26 Open tafel aantal deelnemers per week aantal maaltijden Ouderenbus aantal ritten aantal vrijwilligers 17 Telefooncirkel totaal aantal contacten aantal vrijwilligers 27 aantal deelnemers per dag Activiteiten totaal aantal betalende bezoekers p/j deelnemers zomerpalet 668 deelnemers per week per wijk vrijwilligers per wijk Participeren in overleggen aantal overleggen ,5 Senioren contactbank aantal matches nieuwe aanmeldingen Samen online aantal ouderen aantal jongeren aantal vrijwilligers 7 Rolstoelvierdaagse aantal deelnemers aantal vrijwilligers 350 aantal routes 24 aantal startlocaties 7 Eetcafé Meerzicht aantal maaltijden aantal vrijwilligers 76 aantal maatschappelijke stages 14 Eetcafé De Leyens aantal maaltijden aantal vrijwilligers 45 aantal maatschappelijke stages 25 Uitgerekend Goed Gouda Afspraak Realisatie Mantelzorgondersteuning Individuele mantelzorgondersteuning Vervangende mantelzorg Geregistreerde mantelzorgers Samenwerken / Collegiale expertise aantal uren 99,57 102,5 Aantal vrijwilligers 20 regionale themabijeenkomsten 2 5 Verbinden en contact aantal matches Aantal vrijwilligers 5 Sociale media aantal hits blog 3338 Bewustwordingscampagne aantal nieuwe aanmeldingen 67 aantal oplagen krant Zorgvrijwilligers aantal bestaande matches aantal nieuwe matches 15 6 aantal vrijwilligers 13 Boskoop Ouderenadviseurs kortdurend 22 Signalerend huisbezoek aantal bezoeken 127 aantal vervolg bezoeken 22 aantal vrijwilligers 12 Individuele mantelzorgondersteuning 12 8 Vervangende mantelzorg 5 2 Geregistreerde mantelzorgers Samenwerken 18 Aantal vrijwilligers 3 Bodegraven-Reeuwijk Individuele mantelzorgondersteuning 19 Vervangende mantelzorg 9 Geregistreerde mantelzorgers 53 Samenwerken 25 Behoefte onderzoek broekvelden aantal bezoeken aantal bezoeken Stolwijk Aantal deelnemers DNS 28 Reïntergratiekandidaten 3 Waddinxveen Individuele mantelzorgondersteuning 19 Vervangende mantelzorg 14 Geregistreerde mantelzorgers 236 Samenwerken/ collegiale expertise aantal uren 73 Aantal vrijwilligers 6 Ouderenadviseurs kortdurend Signalerend huisbezoek aantal bezoeken aantal vrijwilligers 8 aantal vervolgbezoeken 12 ADO aantal clientcontacten Activiteiten totaal aantal bezoekers per jaar deelnemers per week 532 betalende deelnemers per wijk 357 vrijwilligers 74 Seniorenvervoer aantal deelnemers 1203 aantal vrijwilligers 25 Aantal deelnemers DNS aantal deelnemers per dagdeel Reïntegratiekandidaten 2 24 Full Colour Full Colour 25

14 Medewerkers December 2011 December 2012 Aantal Fte 27,98 36 Samen in beweging Vrijwilligers Palet Welzijn Vierstroom Westerweeren Lindescote Schuijlenburcht Liezeborch Borchleen Stolwaard/Wilgenhoven Oude Landt Bovenberghe Meridiaan 7 6 Dagverzorging Albrandswaard Buytenhaghe Morgenster Vivaldi/Monteverdi t Seghe Waert Dagverzorging t Seghe Waert 7 6 Dagverzorging Gondelkade 9 6 Domus Roltours 22 Magnolia 8 Totaal aantal Aantal bezoekers website Palet Welzijn in 2012 Aantal deelnemers activiteiten kleinschalig wonen Vivaldi Monteverdi Domus Magnolia Uitgerekend Goed OSO (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden) ANBO KBO De bonden voor vijftigplussers Palet Welzijn wil ook haar leveranciers bedanken Vierstroom, Culivers, Autoservice Van der Velden, Van Hoeckel, Dinnerland, Mercedes Benz, VDL Bus &Coach, JMD Microbit, Sligro, Gaasbeek, Huuskes, Langerak, Commpanion, Netsourcing, Office Depot, Sandor Verkerk, De Nobel 26 Full Colour Full Colour 27

15 Mijn Vangnet is een initiatief van:

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Wat staat er in zorgblad Het manteltje?

Wat staat er in zorgblad Het manteltje? Het zorgblad voor mantelzorgers en zorgvragers Hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? Alle mantelzorgers zouden zich minder belast voelen als ze eens op vakantie zouden kunnen gaan. Ze zouden er dan

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Wanneer je zorgt voor een partner, kind of naaste uit je omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel kan het een uitdaging zijn balans te vinden in de

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

de week van de contacten met Sofie op de koffie

de week van de contacten met Sofie op de koffie Week tegen de eenzaamheid 26 september tot en met 5 oktober De Langste Eettafel van Nederland de week van de contacten met Sofie op de koffie Programma: Het kan goed zijn om eens stil te staan bij de Week

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven.

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven. Dementie Leven met dementie Wat Evean voor u kan betekenen Evean. Midden in het leven. Dementie? Evean helpt u met alle zorg en aandacht Bij dementie verandert er veel in het leven. Niet alleen voor uzelf

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Respijtzorg om u als mantelzorger te ondersteunen

Respijtzorg om u als mantelzorger te ondersteunen Respijtzorg om u als mantelzorger te ondersteunen DSV verzorgd leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeenten Katwijk

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Een zorgvrager begeleiden 5 1.1 Het sociale netwerk begeleiden 5 Praktijk: Ik zie bijna

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

Overdag bij ons. Contact met anderen en lekker bezig zijn

Overdag bij ons. Contact met anderen en lekker bezig zijn 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Overdag bij ons Contact met anderen en lekker bezig zijn Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven.

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Waar staat onze woongroep voor?

Waar staat onze woongroep voor? Waar staat onze woongroep voor? Magnolia is een vooruitstrevende woongroep, gericht op de toekomst. Comfortabel wonen en leven met respect voor elkaar staat voorop. De bewoners bepalen door regelmatig

Nadere informatie

Buddy-plan Handreiking

Buddy-plan Handreiking Buddy-plan Handreiking Inleiding Het CDA staat naast onze ouderen: Wij zijn er voor u! Met die boodschap reiken we ouderen de helpende hand, als ze die nodig hebben. Door naar hun zorgen te luisteren,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Een rustige plek in een bosrijke omgeving Verpleeghuis ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De dennenbomen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers -

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie