Prototypes:Netwerkpodiavoor amateurkunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prototypes:Netwerkpodiavoor amateurkunst"

Transcriptie

1 Prototypes:Netwerkpodiavoor amateurkunst Utrecht,december2010 JavierSancho

2 Copyright Kunstfactor 2010

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Netwerkpodia 6 2. Podium Nederlands Online Film Festival (NOFF) DROPSTUFF.nl 9 3. Diepgang Betrokkenheid Interactie scenes 4. Organiseren Financieren SETUP Voordekunst Incubate Social Festival Model 19 Tot slot 21 W ebsites 23 Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 3

4 Inleiding In 2009 is Kunstfactor gestart met het in kaart brengen van bestaande en potentiële 'nieuwe podia' voor de amateurkunst, op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Dit leidde tot de publicatie verkenning nieuwe podia in de amateurkunst. In deze verkenning brengen we in kaart welke mogelijkheden digitale technologieën bieden om de actieve kunstbeoefening in de samenleving zichtbaar te maken. Deze inventarisatie heeft als doel om professionals in de amateurkunst, beleidsmakers en andere geïnteresseerde partijen te informeren over mogelijkheden om de zichtbaarheid van actieve kunstbeoefening te stimuleren met behulp van digitale technologie. We denken hierbij aan andere partijen als festivals, kunstenaars, organisaties en stichtingen die zoeken naar inspiratie en mogelijkheden voor het gebruik van digitale technologieën voor uiteenlopende doeleinden: als nieuw podium voor amateurkunst, om actieve kunstbeoefening te stimuleren, om de ervaring van de kunst te verrijken, om meer (sociale) diepgang en achtergrondinformatie te bieden of nieuwe manieren bieden om te organiseren en te financieren. De in kaart gebrachte good examples zijn veelal niet zonder aanpassing in een andere context toe te passen. Maar door kennis te verspreiden over de mogelijkheden van nieuwe software applicaties en daarmee hangende sociale praktijken hopen wij u te informeren en inspireren om een op de locale context afgestemde praktijk te ontwikkelen. Op basis van het hierboven geschetste kader ontstond de volgende onderzoekvraag: Welke voorbeelden van digitale technologieën en specifieke toepassingen daarvan zijn er bestaand of potentieel in Nederland die geïnteresseerde partijen kunnen inspireren amateurkunstbeoefening te faciliteren en te ondersteunen? Deze inventarisatie is als volgt opgebouwd. We starten met het definieren we het begrip netwerkpodium Vervolgens laten we aan de hand van good examples zien hoe instellingen, organisaties en festivals door middel van digitale technologieën podia creëren die interessant kunnen zijn voor de ondersteuning van amateurkunst. Veel van deze voorbeelden zijn initiatieven of technologieën die nog volop in ontwikkeling zijn. Om die reden wordt een analyse van de mogelijkheden vergezeld van een analyse van het potentieel van deze prototypes. Deze analyse vindt plaats aan de hand van de volgende functionele indeling: Het Netwerkpodium als podium om kunst te presenteren. (Hoofdstuk Podium) Het Netwerkpodium als middel om de ervaring van het product te versterken. (Hoofdstuk Diepgang Betrokkenheid Interactie) Het Netwerkpodium als middel om een kunstproject, of de presentatie daarvan, op gang te zetten. (Hoofdstuk Organiseren Financieren) We zullen zien dat bij elk good example al deze functies onderdeel van de strategie zijn maar dat er een duidelijke focus zichtbaar is. Zo focust een sociaal netwerk dat zich inzet om het publiek te betrekken bij de organisatie van een festival zich op het organiseren van een podium, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat dit netwerk zich niet bezig houdt met mogelijkheden om kunst zichtbaar te maken of om de ervaring en de betrokkenheid van het publiek te versterken. Dan bespreken we de randvoorwaarden van van de genoemde netwerkpodia. Wat is er nodig om een dergelijk netwerkpodium tot stand te brengen? Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 4

5 We eindigen met een analyse waarin we pogen om aan de hand van de voorbeelden een aantal onderliggende patronen in kaart te brengen. Daarmee hopen we professionals in de amateurkunst en beleidsmakers een aantal inzichten te bieden die het mogelijk maken om keuzes te maken over de inzet van digitale technologie. Samenvattend is de verkenning van netwerkpodia voor amateurkunst samengesteld op basis van voorbeelden, juist om degenen die amateurkunst faciliteren te ondersteunen. Wij vinden voorbeelden inspirerender dan theoretische modellen over de inzet van digitale media. Deze verkenning bevat voorbeelden die in meer of mindere mate experimenteel van aard zijn omdat we het belangrijker vinden om de juiste vragen te stellen in plaats van kant en klare antwoorden te geven. Deze verkennig is tenslotte ingedeeld op basis van de verschillende mogelijkheden die netwerkpodia kunnen bieden aan de zichtbaarheid van amateurkunst in de samenleving: door een nieuw podium te bieden, door betrokkenheid en de ervaring te versterken, en door nieuwe organisatie en financieringsmethodes te bieden. Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 5

6 1. Netwerkpodia 1.1 Wat zijn netwerkpodia? De term netwerkpodia verwijst naar podia die ontstaan in de netwerkmaatschappij. De netwerkmaatschappij is het resultaat van de impact van informatietechnologie op de klassiek moderne samenleving. Een essentieel kenmerk van de netwerkmaatschappij is het ontbreken van een machtscentrum. De kracht en de samenhang van het netwerk ligt in de communicatie tussen de knooppunten. In het verlengde daarvan zijn netwerkpodia te beschouwen als podia waarvan de kracht en samenhang af te lezen is aan het verkeer tussen de verschillende communicatieplatforms en de on en offline podia die gezamenlijk het netwerkpodium vormen. De term verwijst naar een reeks fenomenen: van online platforms die te gebruiken zijn voor multi user realtime interactie met mobiele en locatiegebonden technologie tot zelf organiserende haak en brei bijeenkomsten in locale kroegen waarbij de technologie wel een rol speelt maar waar de nadruk ligt op de in samenhang met de technologie ontstane culturele veranderingen. 1.2 Kenmerken van netwerkpodia. We onderscheiden een netwerkpodium van een klassiek podium ongeacht of het een professioneel of amateurkunst podium is aan de hand van de volgende kenmerken. Digitaal Interactief Connectiviteit Digitaal Met de komst van digitale technologie veranderde de verkrijgbaarheid, toegankelijkheid en manipulatie van media. Een digitaal product is tegen zeer lage kosten te bewaren, bewerken, verspreiden en vermenigvuldigen. Interactief Netwerkpodia stellen ons in staat om de productie en distributie van, en de communicatie over de inhoud te beïnvloeden. Dit noemen we het interactieve potentieel van netwerkpodia De klassieke amateurkunst podia opereren in de context van de professionele entertainment industrie: De productie structuur is een black box en de toeschouwer heeft veelal een passieve rol. In die zin onderscheiden netwerkpodia zich van klassieke podia of dit nu amateur of professionele podia zijn doordat de rolverdeling tussen producenten, performers en publiek verandert. Connectiviteit Netwerkpodia onderscheiden zich ook van traditionele podia door de verschillen in de verspreiding van de content op consumptief en productioneel niveau als gevolg van het decentrale karakter van de netwerkmaatschappij. Het digitale netwerk maakt many to many (veel zenders en veel ontvangers) communicatie mogelijk. Dit heeft ervoor gezorgd dat de grote massa ontvangers nu ook kan reageren, interageren en zelf publiceren. Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 6

7 De hierboven beschreven kenmerken dienen als kader voor de verkenning van een aantal netwerkpodia. In deze verkenning zijn we uitgegaan van de volgende indeling om daar specifiek en in detail op in te kunnen gaan: Netwerkpodium als podium om kunst te presenteren. Netwerkpodium als middel om de ervaring van het product te versterken. Netwerkpodium als middel om een kunstproject, of de presentatie daarvan, op gang te brengen. Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 7

8 2. Podium 2.1 Nederlands Online Film Festival (NOFF) Het NOFF is een goed voorbeeld van een podium waarbij amateurkunstenaars, studenten en aanstormende talenten een plek krijgen tussen de grote namen van het Nederlands Film Festival (NFF). Het NOFF is de online gelokaliseerde competitie die onderdeel is van het NFF. Door YouTube te gebruiken als digitale vertoningplek voor Nederlandse films wil de Stichting Nederlands Film Festival de mogelijkheden voor de vertoning van Nederlandse films vergroten. In het verlengde hiervan beoogt de Stichting Nederlands Film Festival met het NOFF een nieuwe groep Nederlandse filmmakers aan te spreken (diegene die nu specifiek films maken voor internet) en tevens een nieuw publiek te bereiken. Waarom is dit een interessant netwerkpodium voor amateurkunst? NOFF biedt ambitieuze (amateur) filmmakers een podium in het kader van een festival met professionele filmmakers en groot publiek. Het geeft aandacht aan nieuwe makers, een nieuwe filmstijl (korte internetfilms) en Nederlandse films. Het festival combineert zijn rol als keurmeester en gids voor filmmakers met een platform die de toegankelijkheid van filmmakers en bezoekers vergroot. NOFF als netwerkpodium De videosite YouTube kan als een groot netwerkpodium voor amateurkunstenaars gezien worden. Iedereen, zowel professioneel als amateur, kan zijn video s uploaden en met de rest van de wereld delen. Het probleem hierbij is echter dat de collectie video s op YouTube zo groot is dat het erg moeilijk is om de nodige aandacht te trekken voor een video: zowel de gebruiker als de maker zien door de bomen het bos niet meer. Een videokunstwerk dat zomaar op YouTube geupload wordt, dreigt al snel te verdwijnen in een massa van andere video s die niet altijd gerelateerd zijn. Het presenteren van een collectie video s in een helder kader op YouTube creëert een netwerkpodium. En dat is waar het NFF op inzet. Op haar You Tube site zijn naast de inzendingenvoor het NOFF ook festivalrapportages, premières en trailers te zien. De synergie die ontstaat door de koppeling van deze podia leidt tot hogere bezoekcijfers. Ook de samenwerking van het NOFF met MTV (selecteert de winnaar voor de beste videoclip) en documentairekanaal Holland Doc 24 (selecteert de winnaar voor de beste documentaire) bieden de mogelijkheid tot synergie door netwerken en publiek te koppelen. Daarnaast kan de kunstenaar via YouTube zijn publiek beter te leren kennen door middel van de (demografische) statistieken die door YouTube voor de gebruiker worden bijgehouden. Hoe komt het tot stand? NOFF is een initiatief van het Nederlands Film Festival dat in 2006 begonnen is als een online competitie voor nieuwe filmmakers. Sindsdien is het aantal inzendingen en online bezoekers gegroeid en werkt het sinds 2008 samen met videosite YouTube. Omdat het een competitie is, vindt er uiteraard een selectie plaats van toegezonden video s. Daar zijn specifieke reglementen voor die duidelijk op de website van NFF vermeldt staan. Link: Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 8

9 2.2 DROPSTUFF.nl DROPSTUFF.nl werkt als interactieve omroep met het zogenaamde narrowcasting principe: het zendt zowel kunstwerken van professionele kunstenaars als creatieve bijdragen vanuit het publiek uit op een netwerk van grote en kleine schermen verspreid door Nederland, zogenaamde DS_HOTSPOTS. Die vinden we in musea, stations, scholen, bibliotheken, kunstacademies en online op hun eigen website. DROPSTUFF.nl is een interessant voorbeeld van een netwerkpodium, het zoekt niet alleen naar nieuwe kunstvormen, maar het zoekt ook naar nieuwe mogelijkheden om (amateur)kunst te ondersteunen en zichtbaar te maken. Het biedt een netwerkpodium, voor zowel professionele als amateurkunstenaars, dat experimenteert met mogelijkheden videoschermen en interactie met het publiek. Waarom is dit een interessant netwerkpodium voor amateurkunst? Via het Open Podium Programma, DROP YA STUFF!, kan iedereen zijn eigen digitale creatieve producties naar de redactie van DROPSTUFF.nl sturen. De verbonden curatoren maken een selectie van wat uitgezonden wordt op de het DROPSTUFF netwerk. De verspreiding van schermen biedt een afwisselend podium voor kunstenaars. Dit podium biedt een samenwerking met musea en kunstacademies en daarmee een combinatie van professionele kunst en ambitieuze amateurkunstenaars. Hoe werkt het? DROPSTUFF.nl heeft drie vaste programmaonderdelen die worden afgewisseld met diverse redactionele onderwerpen. De verschillende Nederlandse partnermusea voor hedendaagse kunst dragen bij aan de programmering. De helft van de uitzending bestaat uit het onderdeel KUNSTSTUFF, met werk van professionele kunstenaars en ontwerpers. Deze worden uitgezonden binnen het DROPSTUFF format en zijn meestal via touchscreen, sms, webcam of Bluetooth door de bezoeker te beïnvloeden. DROPSTUFF noemt dit soort installaties Artistieke Games. Een van de afwisselende redactionele onderwerpen is een selectie van de resultaten uit videoworkshops die onderdeel zijn van hun educatieprogramma Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs, Kunst en vrije meningsuiting in een tijdperk van nieuwe media. Het derde onderdeel, DROP YA STUFF!, biedt (amateur)kunstenaars de mogelijkheid om hun eigen digitale creatieve producties (animaties, videokunst, interactieve installaties, etcetera) op het DROPSTUFF netwerk uit te zenden. De DS_HOTSPOTS zijn op gevarieerde locaties geplaatst (o.a. treinstations, bibliotheken, musea, stadspleinen, festivals) waarmee een breed en divers publiek bereikt kan worden. Bovendien geeft het ambitieuze mediakunstenaars de unieke kans om werk getoond te krijgen in musea en festivals (o.a. Lowlands en Impakt festival). De musea die meewerken zijn: Museum De Paviljoens in Almere, het Armando Museum en KadE in Amersfoort, het Van Abbemuseum Eindhoven, het Stedelijk Museum Amsterdam, het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, het SM s in Den Bosch, Marres in Maastricht, het Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden en het Centraal Museum in Utrecht. Hoe is het tot stand gekomen? DROPSTUFF.nl is een initiatief en concept van ontwerper René van Engelenburg, in samenwerking met Edwin Jacobs, directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Het project wordt gerealiseerd door Stichting Pleinmuseum dat wordt gesubsidieerd door verschillende cultuurfondsen. Het DROPSTUFF project heeft een soortgelijk doel als deze stichting: het ontwikkelen van een open, flexibel museum dat laagdrempelig is en vanzelfsprekend deel uitmaakt van stedelijke omgevingen. Pleinmuseum is echter een imposant architectonisch object waar verschillende kunstdisciplines in getoond kunnen worden. DROPSTUFF richt zich Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 9

10 echter nadrukkelijk op mediakunsten die worden tentoongesteld via zogenaamde Urban Screens: beeldschermen die gebruikt worden voor de verspreiding van cultuur. Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 10

11 3. Diepgang Betrokkenheid Interactie 3.1 7scenes 7scenes is een mobiele applicatie en ontwikkelingssoftware, gemaakt door een dochteronderneming van de Amsterdamse Waag Society die zich inzet voor creatieve technologie voor culturele innovatie. De applicatie kan het beste beschreven worden als een mobiel verhalenplatform. Het platform maakt het mogelijk om verhalen en media te koppelen aan specifieke locaties die vervolgens met een smartphone ervaren kunnen worden. Hiermee kunnen bijvoorbeeld interactieve wandelroutes door een stad gemaakt worden, maar ook wat speelsere speurtochten en avonturen. Als maker van een scene, bestaan er vele mogelijkheden om foto s, video s, notities, opdrachten en beloningen virtueel in een omgeving te plaatsen die vervolgens door de gebruiker van die scene ontdekt kan worden met behulp van een smartphone. Hoe werkt het? Toepassingen zoals 7scenes worden ook wel location based media genoemd. Het maakt gebruik van informatie die online beschikbaar is die afhankelijk is van de specifieke locatie waar de gebruiker zich bevindt. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de mobiele internetverbinding (bijv. GPRS, of 3G) van een smartphone om de informatie binnen te halen en van de GPS om de locatie van de gebruiker te bepalen. 7scenes werkt uitsluitend met een aantal modellen smartphones die beschikken over mobiel internet en GPS: iphone, Android toestellen (beta versie), en een selectie van Nokia smartphones. Het is daarom belangrijk om te bedenken wat voor toestellen (of besturingssystemen?) de doelgroep gebruikt omdat er kans bestaat dat slechts een beperkt deel van de doelgroep een scene kan bezoeken omdat ze niet over het juiste toestel beschikken. Waarom is dit een interessant netwerkpodium voor amateurkunst? Toegankelijke software waar geen programmeerkennis voor nodig is. Beschikbaar voor veel smartphone toestellen (iphone, Android toestellen en Nokia) die beschikken over mobiel internet 3G en GPS. Culturele instellingen zoals het Amsterdams Historisch Museum en het Drents Archief, maar ook scholen, ontwikkelen scenes om hun collectie, kennis en omgeving buiten de muren van hun instelling te verrijken met informatie en interactie. Het biedt creatieve mogelijkheden voor nieuwe podia voor amateurkunst op locatie: interactie met het publiek (eigen foto s, video s, recensies uploaden op locatie), promotie (het hele jaar door is te zien op de locatie wat daar zich kan afspelen), betrokkenheid tot de makers ( wat heeft zich hier afgespeeld en wie was daar bij betrokken? ). Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 11

12 7scenes en culturele innovatie 7scenes wordt op verschillende manieren gebruikt. Onder andere door particuliere gebruikers die bijvoorbeeld hun favoriete plekjes in de stad op een andere manier met anderen willen delen. Ook musea zijn bezig met het ontwikkelen van scenes om zowel binnen en buiten het museum informatie en beeldmateriaal met de bezoekers te delen. Zo werkt momenteel 7scenes samen met het Amsterdams Historisch Museum om een scene die ontwikkelen waarbij bezoekers in het museum en daarbuiten de kennis en collectie kunnen ervaren. Ook het Drentse Archief is bezig met het ontwikkelen van een uniek systeem op basis van hedendaagse en historische kaarten. Op tal van locaties koppelen zij informatie, zoals oude foto s, films, geluid en tekst die ter plekke te zien zijn met 7scenes. De eerste toepassingen van de deze twee projecten met musea zijn in de loop van 2011 klaar om te gebruiken (respectievelijk, februari 2011 en het najaar 2011). Naast musea maken veel scholen gebruik van 7scenes in samenwerking met een speciaal opgesteld educatieprogramma. Hier wordt bijvoorbeeld een interactieve geschiedenisles ontwikkeld waarbij de scholieren op pad gaan om de geschiedenis van hun omgeving beter te leren kennen. Potentie: netwerkpodium op locatie Deze technologie kan ook veel mogelijkheden bieden om zich als netwerkpodium voor amateurkunst te ontwikkelen. Een voorbeeld waar 7scenes goed zou kunnen werken is in combinatie met kunst op locatie. Een festival als het Café Theater Festival in Utrecht is een goed voorbeeld van een nieuw podium dat bijdraagt aan de zichtbaarheid van amateurkunst door gebruik te maken van ongewone locaties die dichter bij het publiek staan. Het festival vindt jaarlijks in het voorjaar plaats in diverse cafés in Utrecht. Bezoekers kunnen verschillende theatervoorstellingen van ambitieuze amateurtoneelmakers bezoeken in de vorm van een kroegentocht. 7scenes zou deze kroegentocht op verschillende manieren kunnen verrijken. Zo kunnen bezoekers op de locatie informatie opvragen over de plek waar ze zijn, maar ook achtergrondinformatie van de makers (Wie zijn het? Wat doen ze? Wat hebben ze nog meer gemaakt?), foto s en video s van voorstellingen toevoegen of zien wat er in voorgaande edities op die locatie is opgevoerd; niet alleen tijdens het festival, maar het hele jaar door. Op die manier zou het Café Theater Festival als netwerkpodium het hele jaar door kunnen bestaan op basis van een unieke locatie en een software protocol. 7scenes kan op deze manier de ervaring van de Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 12

13 bezoeker verrijken en op nieuwe manier tot het festival betrekken, het werkt ook als middel om het festival en de betrokken makers meer aandacht te geven. Maak je eigen scene. Een scene ontwikkelen vereist geen specifieke programmeerkennis en is toegankelijk voor een breed publiek. Om er mee aan de slag te gaan, kan er een gratis account worden aangemaakt. Hiermee is het mogelijk om aan de slag te gaan met een interactieve rondleiding, maar deze account heeft beperkingen ten opzichte van een waarvoor betaald wordt. Met deze account is het mogelijk om extra spelelementen toe te voegen en zijn er meer mogelijkheden om zelf de content en de bijdrages van gebruikers te beheren. De maandelijkse kosten zijn afhankelijk van wat de maker precies met 7scenes wil doen, het zogenaamde grow as you go model. Het is ook mogelijk om, in samenwerking met de ontwikkelaars van 7scenes, een op maat gemaakte mobiele interactieve ervaring te ontwikkelen. De tijd en de kosten van het ontwikkelen van een scene zijn dus compleet afhankelijk van de gebruiker. In minder dan één dag kan er een werkende interactieve rondleiding gemaakt worden door één persoon. Als het ontwikkeld moet worden tot een netwerkpodium dat het hele jaar door toegankelijk is en waar nieuwe informatie, foto s en video s aan toegevoegd kunnen worden door bezoekers, dan moet er rekening gehouden worden met intensiever onderhoud en maandelijkse kosten van 7scenes. Link: Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 13

14 4. Organiseren Financieren 4.1 SETUP De missie van SETUP is om een nieuw podium te bieden, dat zowel fysiek als virtueel is, voor creatie en innovatie op het gebied van digitale media. Haar doelstelling is om ontmoetingen te creëren tussen denkers en doeners uit de creatieve en cultureel digitale sector; kunstenaars, ontwerpers, programmeurs, onderzoekers, ondernemers en liefhebbers van de laatste ontwikkelingen in nieuwe media. Deze mensen worden bij elkaar gebracht om ontwikkelingen, vragen, visies, best practices en best failures met elkaar te delen. In de vorm van uiteenlopende evenementen, zoals bijeenkomsten, workshops, discussieavonden en feesten, wordt telkens een zeer gevarieerd publiek bij elkaar gebracht. Waarom is dit een interessant netwerkpodium voor amateurkunst? SETUP biedt een plek voor nieuwe ontmoetingen binnen het kader van nieuwe media en het raakvlak met kunst en cultuur. Voor actieve kunstbeoefenaars die interesse hebben in digitale media zijn er unieke evenementen te beleven. Workshops met creatieve beeld en geluidssoftware; kleding maken met sensoren; open source breien ; theaterimprovisaties met Chatroulette; dinerfeestjes voor girl geeks en een werkplek voor creatieve samenwerking. De programmering en inhoud van de evenementen wordt grotendeels bepaald door het publiek, door middel van crowdsourcing. Iedereen kan een voorstel doen voor een evenement via hun website en meewerken aan de productie daarvan, wat leidt tot een programma voor een zeer divers publiek. SETUP brengt netwerken van mensen samen: hackers en kunstenaars, politici en activisten, ondernemers en onderzoekers, technologie nerds en technofoben. Laagdrempelig, maar niet oppervlakkig. Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 14

15 Doe een voorstel SETUP is niet alleen interessant vanwege de verrassende ontmoetingen en inhoud van de evenementen die ook voor actieve kunstbeoefenaars aantrekkelijk zijn: een opvallend kenmerk van dit initiatief is vooral de manier waarop deze evenementen georganiseerd zijn. In het voorjaar van 2010 hield SETUP in het voormalige kantoor van ABN Amro aan het Neude in Utrecht een interessante proefperiode van drie maanden. Tijdens deze periode werden ruim 60 zeer uiteenlopende evenementen georganiseerd in samenwerking met het publiek, die in korte tijd bedacht en uitgevoerd zijn. Dit werd met behulp van crowdsourcing gedaan, dat houdt in dat de organisatie de taak van programmering en deels ook de uitvoering van evenementen aan iedereen overliet die daar interesse in had. Via de website van SETUP, kon het publiek een voorstel doen voor een evenement. Dat voorstel werd door de organisatie geëvalueerd en als het interessant en uitvoerbaar was, werd er contact gezocht met de persoon die het voorstel heeft ingediend. In die drie maanden is een bijzonder uiteenlopend programma van evenementen opgezet. Workshops voor hackers; kunsttentoonstellingen; feesten waar videokunstenaars hun werk konden tonen; discussieavonden over nieuwe media en politieke en ethische kwesties; brainstormsessies waar culturele instellingen en bedrijven ideeën konden uitwisselen over het gebruik van sociale media; een expositie waar bezoekers aan mee konden werken door onderdelen van pandaberen te breien of een workshop waarbij kleding ontworpen kon worden met elektronische sensoren. Hoewel veel voorstellen van uiteenlopende partijen en individuen zijn uitgevoerd, geldt dat niet voor elk evenementvoorstel. De inhoudelijke leiding van de organisatie speelt ondanks zijn crowdsourcing principe een belangrijke rol in het programma van SETUP. In veel gevallen onderhandelt SETUP met de betrokken partijen om het evenement op zo n manier te organiseren dat er een gevarieerder publiek aangetrokken kan worden. Een technische workshop kan bijvoorbeeld een beperkt publiek aantrekken, maar als het gecombineerd wordt met een presentatie van het werk of een soortgelijk voorstel voor een evenement, dan kan het interessant zijn om uit te voeren. Hoe komt het tot stand? SETUP is een initiatief van verschillende Utrechtse partijen die betrokken zijn bij nieuwe media, kunst en cultuur (Partijen als Born Digital, z25 en NetNiet.org) in samenwerking met de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de Dutch Game Garden. De experimentele manier van werken tijdens de proefperiode was gewaagd en uiteindelijk succesvol. Het is echter een manier van werken die zich alleen op korte termijn heeft bewezen en afhankelijk was van belangrijke externe factoren. Een van deze belangrijke factoren was de enorme animo en aantrekkingskracht van SETUP en de juiste personen en netwerken eromheen. Utrecht is een stad met veel media opleidingen, creatieve ondernemers, een opkomende creatieve industrie, waar op cultureel gebied veel gebeurt. Er is echter gebrek aan een plek waar dit soort ondernemingen, werk, kunst en ideeën samenkomen. Veel van deze (jonge) mensen gaan hiervoor naar Amsterdam, Rotterdam of het buitenland naar plekken waar de creatieve industrie al langer gevestigd is en waar op het gebied van digitale media en cultuur meer gebeurt. Welke digitale technologieën spelen hierbij een belangrijke rol? SETUP werkt als een podium voor netwerken, via netwerken. Digitale technologie speelt uiteraard een belangrijke rol. Naast de website van SETUP, waar alle voorstellen voor evenementen ingediend konden worden en waar verslagen daarvan te lezen waren, speelden sociale media van de betrokkenen een belangrijke rol. Hoewel SETUP in sommige gevallen promotie deed voor zijn evenementen, werd dat vooral gedaan via de Facebook en Twitteraccounts van de betrokken partijen. Het netwerken gebeurde niet alleen op de fysieke locatie tijdens het evenement, maar ook via virtuele netwerken die in het kader van een Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 15

16 evenement elkaar tijdelijk versterkten. Zo ontstonden er naast ontmoetingen van mensen ook ontmoetingen tussen netwerken. De juiste mix van factoren. Een organisatie als SETUP is een interessant voorbeeld van een netwerkpodium waar verbindingen tussen (amateur)kunstenaars en digitale technologen kunnen ontstaan en waar werk tentoongesteld kan worden in de context van digitale media. Het is echter een specifiek voorbeeld omdat SETUP vooral een product is van zijn omgeving en specifieke factoren (o.a. juiste netwerken, mensen, achtergrond, ligging). Een van deze juiste omgevingsfactoren die een grote rol speelde voor de proefperiode van SETUP is dat het zich tijdelijk kon vestigen op een hele verdieping van het voormalige ABN Amro gebouw, tijdens de verbouwing tot het huidige Dutch Game Garden. Deze tijdelijke ruimte op toplocatie was belangrijk als ontmoetingsplek en tegelijkertijd voor alle (steeds grotere groep) vrijwillige betrokkenen een goede motivatie om er uit te halen wat er was. Deze tijdelijke startfase die zeer intensief was, is waarschijnlijk niet op lange termijn vol te houden. Het is echter wel belangrijk geweest om te onderzoeken op welke manier een organisatie als SETUP het beste kan werken in zijn specifieke omgeving en het opzetten van een passend businessplan voor langere termijn. In 2011 gaan ze officieel van start met een nieuwe, minder intensieve, maar grootser opgezette programmering. SETUP is nog steeds gevestigd in het gebouw van Dutch Game Garden, maar wel in een kleiner kantoor. Er kunnen nog steeds voorstellen gedaan worden voor evenementen. Website: Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 16

17 4.2 Voordekunst Op de website kunnen kunstprojecten in wording van professionele kunstenaars op zoek naar aanvullende financiering door particulieren en bedrijven, dit wordt ook wel crowdfunding genoemd. De website is in november 2010 gelanceerd en bevindt zich nu in een proefperiode (beta). Waarom is dit een interessant netwerkpodium voor amateurkunst? Voordekunst versterkt het maatschappelijke draagvlak voor de kunst. In een tijd van bezuinigingen op kunst en cultuur, kunnen particulieren en bedrijven het verschil maken. Hoewel het hier om een project gaat dat gericht is op professionele kunstenaars, bestaan er mogelijkheden om op soortgelijke manier amateurkunstprojecten te financieren en te ondersteunen. Het biedt een toegankelijke en transparante vorm van participatie voor kunstliefhebbers waarmee zij het kunst en cultuuraanbod in hun directe omgeving mede bepalen. Donateurs dragen bij aan de creatieve industrie en het sociaal maatschappelijke belang en krijgen in veel gevallen er iets concreets voor terug (vrijkaarten, privévoorstelling, gratis exemplaar, VIP uitnodiging, naamsvermelding, etc.). Stimuleert maatschappelijk en cultureel verantwoord ondernemerschap. Direct contact met kunstenaars en kunstinstellingen zonder ingewikkelde langlopende sponsorcontracten aan te gaan. Het is een beginnend project dat op zoek is naar samenwerkingspartners, vooral andere subsidiefondsen die via dit platform projecten willen ondersteunen. Het is nog onduidelijk of er samengewerkt zal worden met fondsen voor de amateurkunst. Ben jij voordekunst? Het idee van crowdfunding bestaat al een tijdje en is niet altijd even succesvol geweest. De Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 17

18 bekendste Nederlandse voorganger is de website Sellaband. Deze ging begin 2010 failliet, maar heeft een paar maanden later een doorstart kunnen maken doordat het opgekocht werd door een Duitse firma. Sellaband richtte zich op het financieren van muziekartiesten om commercieel door te breken. Hoewel Sellaband en Voordekunst op hetzelfde principe berusten, is het grote verschil dat de projecten van Voordekunst geen commerciële doeleinden op het oog hebben en dus niet uit zijn op winst. Voor de kunstenaars is dit niet alleen een middel om fondsen binnen te halen, maar ook een manier om dichter betrokken te zijn met het publiek dat geïnteresseerd is in hun werk. Hoe werkt het? Een kunstenaar met een idee voor een project kan zich aanmelden op Voordekunst.nl. Deze maakt een projectplan en stelt daarbij een doelbedrag om het project uit te voeren dat binnengehaald moet worden binnen een bepaalde tijd. Het project moet voldoen aan de basisvoorwaarden van het Amsterdams Fonds voor de kunst. Als het project eenmaal op Voordekunst staat kan iedereen bijdragen: familie, vrienden, buren, bedrijven. Het is vooral de bedoeling dat er een breder publiek het project gaat steunen om genoeg fondsen op tijd binnen te halen. Donateurs kunnen er ook iets voor terugkrijgen, dat is afhankelijk van het project en de geleverde bijdragen, bijvoorbeeld een privévoorstelling, VIP uitnodiging voor de première, naamsvermelding, een gesigneerd exemplaar van het kunstwerk of een bijrol. De donateur steunt het project waar hij in gelooft en de maker weet wie er op zijn werk zit te wachten. Als 100% van het doelbedrag op tijd is verzameld, wordt het uitgevoerd. Als het bedrag niet op tijd wordt binnengehaald, dan worden de donaties teruggestort aan de donateurs. Als er binnen de tijd 80% binnengehaald is, communiceert de maker een aangepast plan, en kan de donateur binnen 5 dagen bedenken of hij wil blijven bijdragen. Het volledige bedrag wordt dus pas gestort aan de maker als 100% op tijd binnengehaald is. Hoe is het tot stand gekomen? Voordekunst is een initiatief van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK) met de doelstelling om het draagvlak voor de kunst te vergroten en transparant te maken. Het heeft zich laten inspireren door crowdfunding initiatieven zoals het genoemde Sellaband, 1%Club (ontwikkelingssamenwerking) en het Amerikaanse Kickstarter.com (voor creatieve ondernemingen: kunst, technologie, muziek, eten, film, design, publicaties). Hoewel Kickstarter voor iedereen die een creatief idee en een duidelijk plan heeft toegankelijk is, hanteert Voordekunst artistieke criteria waar het project aan moet voldoen om deel te kunnen nemen. De projecten worden gefilterd door het AFK, dat wil dus zeggen dat kunstprojecten die donateurs zoeken via Voordekunst in aanmerking voor subsidie moeten komen van dit fonds. Er wordt echter samenwerking gezocht met andere subsidieverstrekkers. Het idee erachter is dat het een breed gedragen platform met meerdere partners. De criteria zouden dus kunnen veranderen afhankelijk van het project en de samenwerkingspartner die het project op Voordekunst toelaat. Het hanteren van artistieke criteria is in het belang van het handhaven van transparantie op Voordekunst. Als het open zou zijn voor ieder kunstproject, kunnen potentiële donateurs gemakkelijk het overzicht kwijtraken en moeilijk goed van slecht onderscheiden. Dit proces moet gelden als een kwaliteitsstempel dat beloond wordt met een startdonatie van het fonds, de rest moeten organisatoren zelf bij elkaar verzamelen. Als Voordekunst succesvol blijkt te zijn in zijn doelstellingen, dan geeft dat te denken over het nut van cultuursubsidies. De oprichters zelf zijn tegen het afschaffen daarvan omdat ze absoluut nodig zijn. Het benadert het nut van deze subsidies echter wel op een vooruitstrevende manier: subsidies werken als katalysator voor kunstprojecten, niet als middel om alle gaten te vullen. Wellicht hebben niet professionele kunstenaars niet rechtstreeks belang bij het aantrekken van Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 18

19 cultuursubsidies en is een plek als Voordekunst wellicht wat te hoog gegrepen. Het gaat vooral om het achterliggende doel van Voordekunst dat inspirerend kan zijn om actieve kunstbeoefening te stimuleren en te faciliteren. Voor locale kunstinstellingen voor amateurkunst kan op soortgelijke democratische manier maatschappelijk draagvlak gecreëerd worden op een directe en transparante manier die de betrokkenheid van de kunstenaars, instellingen en donateurs versterkt. Link: 4.3 Incubate Social Festival Model Incubate is een jaarlijks terugkerend kunstfestival in Tilburg dat zich richt op onafhankelijke cultuur. Het festival begon in 2005, onder de naam ZXZW, als een tweedaags festival gericht op underground punk, hardcore en elektronische muziek. Het heeft de noemer underground vervangen voor independent, omdat het niet zozeer gaat om kunst als anti beweging, maar om kunst die door makers en publiek belangrijk is zonder dat kwesties als commercieel doorbreken en bekendheid een rol spelen. Inmiddels is het festival uitgegroeid tot een achtdaags festival met ruim 250 artiesten die in de binnenstand van Tilburg te zien zijn. Het festival kent een breed programma met elektronische muziek, metal, rock, jazz en alles daartussenin. Ook is er beeldende kunst, hedendaagse dans en cinema te vinden. Alles vindt plaats in kleine clubs, kroegen en galerieën. In 2008 werd het festival door de inwoners van Tilburg gekozen als beste evenement van de stad. In 2009 werd het genomineerd voor festival van het jaar door de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals en won het de Think Ahead Award van het Nederlands Instituut voor Mediakunst. Het festival zet zich ook online in voor het verspreiden van onafhankelijke cultuur, niet Westerse dans en werkt het hele jaar door mee aan verschillende kunstnachten. Incubate is niet alleen interessant vanwege zijn vooruitstrevende karakter en alternatieve programmering, het is vooral de manier waarop het festival georganiseerd is wat Incubate een uniek voorbeeld van een netwerkpodium maakt. De organisatie gebruikt namelijk sinds 2009 het Social Festival Model en is volledig open source, dat betekent dat iedereen kan bijdragen aan het beleid en de organisatie van het festival. Waarom is dit een interessant netwerkpodium voor amateurkunst Iedereen die zich betrokken voelt bij het festival kan zijn inbreng leveren in de organisatie: programmering, promotie, beleids, marketing, en bedrijfsplanning. Het is een festival waar de gebruiker centraal staat waarbij er een sterke nadruk ligt op openheid en toegankelijkheid. Het gebruikt een volledig open businessmodel. Alle beleidstukken en organisatiemodellen zijn vrij te gebruiken voor andere personen en instellingen. Het opengooien van de organisatie bevordert kennisuitwisseling en samenwerking tussen instellingen, op alle gebieden die te maken hebben met het organiseren van een festival. De manier waarop het kunst faciliteert en ondersteunt vervaagt de grenzen tussen professionele kunst en amateurkunst, maar ook tussen organisatie en publiek. Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 19

20 Social Festival Model: don t hesitate, participate Met het Social Festival Model heeft Incubate een voortrekkersrol op het gebied van open sourcemogelijkheden voor culturele festivals. Het principe van open source is vooral bekend binnen de wereld van software ontwikkeling: een ontwikkelaar stelt de broncode van zijn programma openbaar zodat andere programmeurs er aan mee kunnen werken of het kunnen gebruiken voor hun eigen projecten. Wiki s waarvan de online encyclopedie, Wikipedia, en, Wikileaks, de bekendste voorbeelden zijn werken volgens hetzelfde principe. Ook het Social Festival Model, maakt gebruik van een wiki waarop iedereen zich kan aanmelden om mee te werken. Via hun wiki platform, bouwt Incubate een online gemeenschap die samenwerkt aan het organiseren van het festival. Er zijn talloze manieren om bij te dragen aan de organisatie: Van het schrijven en aanpassen van subsidieaanvragen, beleidsstukken, jaarverslagen en (publiek)onderzoeken naar milieuvriendelijkheid en publiciteit tot het meewerken aan de programmering en productie van het festival. Niets is heilig De werkwijze achter Incubate zet veel dingen die bij culturele organisaties vanzelfsprekend lijken op zijn kop. Niets is heilig bij Incubate. Over iedere beslissing wordt door de betrokkenen onderhandeld. Van het bepalen van de entreeprijs tot en met opstellen van een duurzaam milieuvriendelijk beleid. Deze methodiek biedt een andere manier om te achterhalen wat de waarde van kunst voor de samenleving is. Een waarde die niet door cultuurbeleid en subsidies, fondsen of curatoren bepaald wordt, maar door de samenleving zelf. Links: Kunstfactor Prototypes: Netwerkpodia voor amateurkunst 20

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

voor audiovisueel erfgoed

voor audiovisueel erfgoed Onderzoeksrapport Beeld en Geluid: Mobiel platform voor audiovisueel erfgoed Uitgave: 14-10-2012, versie 1.1 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Voorwoord Om een goed

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland

Crowdfunding in Nederland Crowdfunding in Nederland Door de terugtrekkende beweging van de overheid in de kunst- en cultuursector zie je steeds meer vormen van publieke financiering ontstaan zoals crowdfunding. Crowdfunding is

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur in Utrecht Sectoranalyses per deelsector o Integrale afwegingen faciliteren o

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie 10 stappen naar een doeltreffende bedrijfspresentatie 10 STAPPEN NAAR EEN DOELTREFFENDE BEDRIJFSPRESENTATIE Hoofdstuk 1: Content bepalen 1. Wat is de doelgroep en het kennisniveau? 2. Welke doelstelling

Nadere informatie

Location Based Media

Location Based Media Location Based Media Introductie met 7scenes Minor Create Your Future Nieuwe Media 2028 Studiejaar 2011-2012 Inhoud 1 Inleiding en uitleg opdracht... 3 1.1 Wat gaan we doen?... 3 1.2 Over 7scenes... 3

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel

Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel Clear Channel lanceert permanent interactief netwerk. Outdoor gaat mobiel 2 3 Waarom een interactief netwerk? Outdoor gaat mobiel Het nieuw gelanceerde netwerk maakt outdoor interactief. Het maakt het

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Beleidsplan Pixelbar

Beleidsplan Pixelbar Beleidsplan Pixelbar 2015-2016 Versie 0.4 Stichting Pixelbar Vierhavensstraat 56 3029 BG Rotterdam www.pixelbar.nl Hackerspace Achtergrond De term hackerspace is ontstaan in Duitsland, waarin de Chaos

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Blad 2 van 5

Inhoudsopgave. Beleidsplan Blad 2 van 5 Beleidsplan 2014-2016 Inhoudsopgave 1 Ten geleide 3 2 De stichting Floreat Musica 4 2.1 Doelstellingen 4 Beweegredenen 4 Doel 4 2.2 Beleid en uitvoering 4 2.3 Het bestuur 4 2.4 Beloning 4 3 Fondsen: werving

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips!

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Het doel van crowdfunding is het bereiken van een crowd, de financiering het middel waarmee de donateurs laten zien dat zij jouw project ondersteunen.

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE DUIZENDPOOT IN ONLINE MEDIA LAND... 23 april Niels de Keizer - Freelance Creative Flash Developer ACHTERGROND Hij was vroeger Autonoom ontwerper student op de Mode academie

Nadere informatie

HELDEN. 4. We halen zeker 20 verhalen op van allerlei soorten helden. Jong & oud. Van mensen die:

HELDEN. 4. We halen zeker 20 verhalen op van allerlei soorten helden. Jong & oud. Van mensen die: HELDEN 1. Met dit prototype gaan we een nieuw verhaal creëren waarin inwoners van Roosendaal de hoofdrol in spelen. We halen het op, maken het verhaal samen, delen het met anderen en geven iedereen een

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK

expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK Boschveldweg 471 5211 VK s-hertogenbosch Openingstijden: maandag t/m zondag 11.00-17.00 www.willem2fabriek.nl 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018.

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. Tien dagen lang wordt heel Nederland ondergedompeld in letter events: er zijn projecten, lezingen, workshops

Nadere informatie

Ondersteuning ondernemerschap in cultuur

Ondersteuning ondernemerschap in cultuur Ondersteuning ondernemerschap in cultuur VNG congres Cultuur, Zwolle Jo Houben - 4 juni 2013 Context 1. Vraag 2. C-O 2012 3. Ondernemerschapsprogramma OCW 4. C-O st.borgstellingsfonds C en C O&O fonds

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

Crowdfunding van bewonersinitiatieven

Crowdfunding van bewonersinitiatieven Crowdfunding van bewonersinitiatieven Wat gaan we bespreken? Wat is crowdfunding? Hoe werkt de Crowdfundmethodiek van Início? Voorbeelden uit Capelle aan den IJssel Voordelen Crowdfundmethodiek Wat levert

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

concept & development van belevingen

concept & development van belevingen concept & development van belevingen MUSEA EXPO LEISURE Museale Tentoonstellingen en Multi Media museale en erfgoedpresentaties Informatie ruimten Speciale presentaties RAYS is specialist in het creeren

Nadere informatie

Concept PlusProject! Tommy Krijt! MM2A! 19-06-2015

Concept PlusProject! Tommy Krijt! MM2A! 19-06-2015 Concept PlusProject Tommy Krijt MM2A 19-06-2015 Inhoud 1. Concept 2. SWOT 3. Marktverkenning Welke projectcategorieën zijn het meest succesvol? Hoeveel geld kan iemand voor zijn project vragen? Timing

Nadere informatie

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016 World Design Event Oktober 2017 Tim Vermeulen September 2016 2 3 Waar begon het ook alweer? - Bidbook Culturele Hoofdstad. - Vraag van Gemeente Eindhoven aan Dutch Design Foundation om hiertoe een voorstel

Nadere informatie

!!! !!!!!!! Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014

!!! !!!!!!! Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014 PLAATJESKUNST Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014 1 Het internet, nog nooit is er in mijn beleving zo n bijzondere uitvinding

Nadere informatie

Doorbraak! Een spannend jongens- en marketingboek in één

Doorbraak! Een spannend jongens- en marketingboek in één Niels Aalberts Doorbraak! Zero Budget Marketing op internet Een spannend jongens- en marketingboek in één Zesendertig man, zes shows en dan blazen we de hele boel op. Sorry?! Hoe bedoel je? vraag ik in

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Leidraad Opstellen Projectplan

Leidraad Opstellen Projectplan Leidraad Opstellen Projectplan 2 Modelbegroting 3 Leidraad voor opstellen projectplan algemeen 4 Verwerking doelstellingen van uw projectplan 5 Vragen per projectvorm stimuleringsfonds creatieve industrie

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Definities kernbegrippen sector

Definities kernbegrippen sector Definities kernbegrippen sector De begrippen die binnen onze sector gehanteerd worden zijn flexibel en aan verandering onderhevig, vooral omdat het om abstracte begrippen gaat die vaak in een beleidsmatige

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 Brochure.indd 2 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters CrowdAboutNow; wat

Nadere informatie

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast is een Narrowcasting systeem helemaal ontwikkeld met en voor bibliotheken. Met het platform kunnen bibliotheken samen met partners

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt.

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. WELKOM VERBINDT Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. Ondernemers ondernemen voor Ondernemers. Zij weten als geen ander, hoe een brug

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Als het antwoord op de eerste vraag en één van de andere vragen positief is, dan is Good Mooov wellicht iets voor jou.

Als het antwoord op de eerste vraag en één van de andere vragen positief is, dan is Good Mooov wellicht iets voor jou. Werk je aan een documentaire film? Behandelt je film een hedendaags maatschappelijk thema? Wil je met je film impact genereren? Zoek je partners om je filmproject te ontwikkelen? Zoek je nu al een publiek

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

WAAR STAAT HET NFF VOOR

WAAR STAAT HET NFF VOOR WAAR STAAT HET NFF VOOR Het Nederlands Film Festival zet zich in voor de ontwikkeling en verspreiding van de Nederlandse film en de Nederlandse filmcultuur in brede zin. Dat doet het festival door aandacht

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie Maastricht, oktober 2012 Beste theatermakers en -spelers, Voor jullie ligt een introductie van het vernieuwde festival Theater van het Vat editie

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie]

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie] Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion Pop - Jazz - Latin [Datum ] [Locatie] INHOUD 1. Algemene informatie 1.1 Korte projectschets blz 3 1.2 Projectdoelstellingen blz 3 1.3 Organisatie blz 3 2. Drum-Fusion

Nadere informatie

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft leren over cultureel ondernemen uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 bijlage(n) 2 (separaat

Nadere informatie

Discussie: Start de les door de volgende stelling op het bord te schrijven:

Discussie: Start de les door de volgende stelling op het bord te schrijven: Lesbrief 1 Introductie auteursrecht Voorbereiding Doelen: - De leerlingen worden zich bewust van het bestaan en het belang van auteursrecht en leren verschillende begrippen rondom auteursrecht kennen.

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Handleiding Google+ ICT Design Team. Project Street Art Gent. Workshop 2: Social Media

Handleiding Google+ ICT Design Team. Project Street Art Gent. Workshop 2: Social Media Handleiding Google+ ICT Design Team Project Street Art Gent Workshop 2: Social Media 0 Hoofdstuk 1 Mogelijkheden van Google+ 1.1 Mogelijkheden Google+ is het sociale netwerk van Google. Google+ lijkt in

Nadere informatie