STARTERCURSUS Beginnende starters + hulpstarters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTERCURSUS Beginnende starters + hulpstarters"

Transcriptie

1 STARTERCURSUS Beginnende starters + hulpstarters 13 oktober 2013 Gerda Cleyman Startercursus - 1 -

2 Deze cursus wordt vooral gegeven aan hulp- en beginnende starters. Wij gaan ons zeker niet verdiepen in de grotere wedstrijden maar zullen proberen om vooral de aandacht te richten op het dagdagelijkse gebeuren bij gewone meetings. Bij deze meetings wordt er gestreefd naar een startersploeg bestaande uit twee evenwaardige starters. Toch kan het ook gebeuren dat er slechts één starter en één hulpstarter wordt voorzien. Heel uitzonderlijk twee starters en een hulpstarter. Starter heeft startwapens Hulpstarter is niet in het bezit van een wapen. Zoals gemeld in het IAAF reglement, artikel 129, zal de starter het volledige zeggenschap hebben over de atleten op hun startplaatsen, en hij alleen heeft het beslissingsrecht in alle aangelegenheden die op de start betrekking hebben. Een starter moet wel gezag afdwingen van zijn atleten, maar is zeker geen dwingeland. Hij/zij zal te allen tijde proberen zijn/haar kalmte te bewaren. Uiteraard heeft de starter ook verplichtingen ten overstaan van : De inrichter - hij/zij zal trachten de wedstrijd volgens het voorziene uurschema te laten verlopen. De atleten hij/zij zal ervoor zorgen dat de atleten hun wedstrijd in de beste omstandigheden kunnen betwisten. Aankomstjury hij/zij zal geen enkele atleet in een andere baan laten deelnemen. Indien dit door omstandigheden toch nodig is zal hij/zij er voor zorgen dat,na overleg met de inrichter(secretariaat), de chef aankomst als secretariaat en operator hiervan worden verwittigd. Nooit zomaar uit eigen initiatief of op vraag van de atleet, bij het starten in banen, de startplaatsen veranderen. operator elektronische start wachten op licht bij startapparatuur. Tijdopnemers via fluitsignaal attent maken dat alles bij de start ok is. Over welk materiaal moet een starter of hulpstarter beschikken? Best 2 goed onderhouden revolvers kaliber 9mm uiteraard ook voldoende munitie alsook wat klein werkgereedschap en een busje olie. (enkel de starters) Schrijfgerief kaft, liefst met klem om de startlijsten en dergelijke in op te bergen u voorzien van zonnebril oordopjes of iets dergelijks om uw oren te beschermen tegen oorbeschadiging. Signaalfluitje, aan een koord dat om de hals wordt gedragen. Kaarten : geel/zwart rood/zwart - groen geel & rood. Het is geen overdreven luxe om u ook te voorzien van : handdoekje, plastiek zak, veiligheidsspelden, kleefband, pleister, meter enz Startercursus - 2 -

3 Vervoer en gebruik van wapens. Wapenvergunning (indien nodig) en attest van de VAL, aan te vragen bij Josefien Van Peteghem. Munitie apart van het wapen in de wagen plaatsen. Wapen achter slot of buiten gebruik stellen Na het opspannen van het wapen, geen vinger aan de trekker Na elk schot uw trommel aanvullen, geen risico nemen. Wat te doen vóór de aanvang van de meeting? * Tijdig ter plaatse zijn en zich voorzien van een uurrooster De starters zullen onderling overeenkomen wie wat doet. De ene de dames, de andere de heren, of de ene de korte en de andere de lange loopnummers. Het is niet aan te raden om tijdens 1 gelijkaardige proef van starter te wisselen. * Bij elektronische start, kijken of het nodige materiaal ter plaatse is en eventueel uittesten. *Kijken waar de nodige stopcontacten zich bevinden en U eventueel hierover laten informeren. * Nultest uitvoeren. * Indien er een geluidsinstallatie ter beschikking is, deze eveneens vooraf uittesten. * Kijken of de windmeter is geplaatst is. * afspraken maken met de verantwoordelijken van de startblokken, indien mogelijk hen op voorhand het aantal reeksen doorgeven. * kijken of alle startlijnen op de piste zijn aangegeven (niet alle pistes zijn hiervan voorzien), desnoods de organisator raadplegen. * Bij estafetten, zich voorzien van de nodige aflossingsstokken. * Bij veldlopen, zien of de wacht- en startlijn is aangebracht (tussenafstand 5m) Taken tijdens de loopwedstrijden. Zoals reeds aangehaald zijn de starters gelijkwaardig, maar gemakkelijkheidhalve zullen we het hier toch hebben over de starter (is de persoon die op dat ogenblik het startschot geeft) en de hulpstarter (al dan niet de 2 de starter). STARTER : De starter houdt zich enkel bezig met het startgebeuren. Het is ook aan hem, en enkel aan hem om bij eventuele valse start de baan en/of nummer van de betrokken atleet door te geven. Bij de koersen tot en met de 110H zal hij zich vóór of in het verlengde van de startlijn opstellen aan de binnenkant van de piste. Hij zal zich zo opstellen dat hij de deelnemers ziet onder een scherpe gezichtshoek. Voor de geknielde starten is het noodzakelijk dat hij zich zodanig opstelt dat hij er zich van kan vergewissen dat alle deelnemers stabiel zijn in de klaar -houding vóór het startschot. NOOT : bij benj.pup.&min. best achter de atleetjes plaats nemen Startercursus - 3 -

4 Bij de x100 4x200 4x400 4x800 (geheel of gedeeltelijk in banen) zal hij, indien hij over geluidsinfrastructuur beschikt, zich achter de atleten plaatsen, indien er geen geluidsapparatuur is moet hij zich zodanig opstellen dat alle atleten zijn instructies klaar en duidelijk kunnen horen en ongeveer op gelijke afstand van elke atleet. Dit is uiteraard niet altijd gemakkelijk wegens de kampproeven die ook bezig zijn. Onderling afspreken met de jury van de kampen vermijdt ongelukken. Voor alle lange afstandskoersen, circa 1 meter vóór de respectievelijke startlijn. Indien er enorm veel deelnemers aanwezig zijn, mogen ze in twee groepen verdeeld worden, Waarvan er één groep met ongeveer 65% van de deelnemers start aan de normale startlijn, de andere groep aan een afzonderlijk gebogen startlijn over de buitenste helft van de baan getrokken. Deze laatste groep zal een volledige bocht in de buitenste helft blijven (plaatsen van kegeltjes noodzakelijk). Tijdig munitie vervangen De starter heeft ook de taak van scheidsrechter-starter (het geven van de gele en/of de rode kaart bij onsportief gedrag). HULPSTARTER De hulpstarter zal in eerste instantie controleren of de startblokken aan de juiste startlijnen zijn geplaatst. Opgelet : de startblok moet volledig binnen de baan staan. De atleten oproepen en zich in die baan plaatsen waar de atleet moet starten. De plaatsen in koersen over alle afstanden zijn van links naar rechts genummerd in de looprichting (dus van binnen naar buiten). Geeft eventueel informatie waar zij hun baan mogen verlaten (800m). Bij estafetten zorgt hij ervoor dat de eerste loper in het bezit komt van de aflossingsstok. Benjamins moeten, pupillen en miniemen mogen vertrekken uit staande houding of kunnen ook gebruik maken van de driepuntstart. Pup.& Min. mogen ook gebruik maken van startblokken. Hij controleert het startnummer. Bij loopnummers die volledig in banen gelopen worden (t/m 400m) op de RUG en bij alle andere loopnummers op de BORST. Bij estafetten moet enkel de laatste loper zijn nummer op de juiste plaats dragen, maar alle 4 de atleten moeten wel hun startnummer op hebben. Bij internationale meetings en kampioenschappen mogen de organisatoren de atleten verplichten twee startnummers te dragen. Bij elektronische tijdsopneming kunnen de atleten verplicht worden een bijkomend nummer te dragen op een door de organisatoren aan te duiden plaats. Heel belangrijk voor de aankomst! Eventuele fouten of afwezigheden doorgeven aan de aankomst en E.T. Atleten zonder startnummer of omgevouwen startnummer of geperforeerd door de bedrukking van het startnummer laat hij niet vertrekken. (het dragen van een petje met reclame is verboden). Nooit zelf een atleet in een andere baan laten starten! * Alle personen die niet nodig zijn bij het starten, vriendelijk verzoeken de plaats te ontruimen. Een beetje soepelheid bij de wedstrijden voor jongeren is wel gewenst. Zij mogen uiteraard hulp krijgen van trainer of ouder bij het plaatsen van hun startblokken Startercursus - 4 -

5 * Vergewist zich ervan dat de atleten hun startblokken in orde zijn en vraagt de atleten om zich klaar te maken. Bij slechte weersomstandigheden, kan hij hiermede wachten totdat hij antwoord heeft gehad van de tijdopnemers. * Geeft hiervan kennis aan de starter. Geeft fluitsignaal naar de tijd en aankomstjury. * Na het commando van de starter op uw plaatsen kijkt hij er op toe dat alle atleten hun handen correct zijn geplaatst en dat hun voeten de startblokken raken zich daarna aan de andere kant dan de starter opstellen zodat hij het startgebeuren kan volgen en indien nodig kan terugschieten (2 de starter). Hij moet wel de mogelijkheid laten dat de starter van dienst eerst kan terugschieten. Indien hij/zij niet over een startpistool beschikt zal hij/zij zoals afgesproken een teken geven aan de starter. Bij valse start raadpleegt hij eerst de starter en zal zich dan in de baan zetten van de atleet die de valse start heeft veroorzaakt en hem verwittigen Elke atleet die een valse start veroorzaakt in een loopwedstrijd zal worden uitgesloten door vertoon van een rood/zwarte kaart en een overeenstemmende aanduiding op de baanaanduidingsblok. Bij meerkampen zal/zullen de atleet/atleten die verantwoordelijk is/zijn voor de valse start een waarschuwing krijgen d.m.v. een geel/zwarte kaart en zal aan alle andere deelnemers eveneens de gele/zwarte kaart getoond worden, zodat zij weten dat er bij een volgende valse start sowieso een rood/zwarte kaart = uitsluiting wordt getoond. BEN PUP MIN : Atleten van deze leeftijdsgroepen worden uitgesloten nadat ze zelf twee valse starts veroorzaken in een individuele wedstrijd, drie valse starts in een meerkamp Masters : worden uitgesloten nadat ze zelf twee valse starts veroorzaken tijdens zuivere mastermeetings individueel alsook meerkamp. * Mocht het blijken dat de starter om één of andere reden terugschiet na de gegeven start en er geen fout van enige atleet hiervan de oorzaak is, zal hij/zij de groene kaart tonen. Dit ter verduidelijking naar speaker en toeschouwers toe. * Zodra de start is gegeven zal hij/zij, daar waar mogelijk, zich onmiddellijk met de volgende start bezig houden. * Houdt in het oog of de horden of de steeplebalken klaar staan controleert ook of de vlaggen alsook een jurylid aanwezig is bij de zwenklijn van de 800m. * bij aflossingen, zal hij/zij ervoor zorgen dat de atleten over aflossingstokken beschikken, en zal deze na de koers terug in ontvangst nemen. Voordat hij/zij de start hiervan vrijgeeft vergewist hij/zij zich dat alle andere aflossingspunten O.K. zijn (witte vlag of enig ander communicatiemiddel). TERUGROEPSTARTER Wordt meestal aangeduid bij belangrijke wedstrijden. Indien hij/zij aanwezig is, zal deze zich enkel bezighouden met het startgebeuren. Hij zal de taak van de hulpstarter met het eventueel terugschieten voor een valse start van hem/haar overnemen. De terugroepstarter kan ook helpen bij het controleren of de atleten de juiste startpositie aannemen (handen achter de lijn, voeten in/tegen de blokken). Op gewone meetings zal de terugroepstarter de taak van de hulpstarter voor zijn rekening nemen. (zie taken hierboven) Startercursus - 5 -

6 NULSCHOT Voor aanvang van elke meeting met E.T. dient men een nulschot te registreren op de E.T.-apparatuur. Zeker een bescherming gebruiken tussen piste en pistool om de piste niet te beschadigen. Deze beschadiging (verschroeiing) zou kunnen veroorzaakt worden door het schot. Deze test heeft tot doel na te gaan of het systeem wel binnen de vooropgestelde marge van 1/1000 ste seconde start. We maken als het ware een foto van moment 0. Dit doen we door de starter een schot te laten lossen net boven de aankomstlijn. Het systeem zal automatisch starten. Door tezelfdertijd ook een aankomst te registreren leggen we de vlam vast op de foto. Het is zeer belangrijk dat de nultest correct wordt uitgevoerd. Het startpistool moet zodanig op de aankomstlijn gepositioneerd worden dat de opneming waar de rook uit komt op de eerste 2cm van de aankomstlijn ligt. De rook komt niet noodzakelijk uit de loop! Dit hangt af van het type pistool Startercursus - 6 -

7 HET STARTGEBEUREN ZELF De start zal pas gegeven worden na het fluitsignaal van de chef tijdopnemers (als die er zijn) en het vrijgeven van het startgebeuren door E.T. operator. De start van alle koersen dient gegeven te worden met een pistool of gelijkwaardig startapparaat, afgevuurd in de lucht, nadat de starter er zich van vergewist heeft dat alle deelnemers zich onbewegelijk op hun plaats begeven. Bij alle koersen tot en met 400m (inbegrepen de 4x200m en 4x400m) zal de starter in zijn moedertaal bevelen op uw plaatsen klaar en als alle deelnemers in een stabiele houding zitten vuurt hij de revolver af. Startpositie : Voor al deze starten zijn de atleten verplicht startblokken te gebruiken (beide voeten moeten in contact zijn met de startblok, beide handen en één knie raken de grond Startercursus - 7 -

8 UITZONDERINGEN pupillen - miniemen en masters op zuivere mastermeetings zijn niet verplicht startblokken te gebruiken. zij mogen ook vanuit een de driepuntstart houding atleten zullen een voorwaartse spreidstand aannemen achter de startlijn. De tegenover gestelde hand van de eerste voet wordt op de grond (achter de startlijn) geplaatst als steun. De andere hand wordt achter de rug gehouden. Bij het bevel op uw plaatsen wordt de spreidstand aangenomen. Bij het bevel klaar wordt de hand achter de startlijn geplaatst. Of gewoon uit staande houding vertrekken. Benjamins mogen enkel vanuit staande houding vertrekken. op uw plaatsen klaar Het heffen van de arm dient langzaam te gebeuren, goed zichtbaar voor de tijdopnemers en ver genoeg van het oor. Dus Recht omhoog. Op bevel klaar zal de deelnemer zijn definitieve starthouding aannemen terwijl beide handen met de grond en beide voeten met de startblokken in contact blijven Startercursus - 8 -

9 In koersen, van meer dan 400m luiden de bevelen op uw plaatsen en als dan de atleten stilstaan, vuurt de starter zijn pistool af. Een deelnemer mag de grond niet aanraken met zijn hand of handen. 1000m, 2000m, 3000m, 5000m en m: indien er meer dan 12 deelnemers aanwezig zijn, mogen ze in twee groepen verdeeld worden, waarvan er één groep met ongeveer 65% van de deelnemers, start aan de normale startlijn en de andere groep aan een afzonderlijke gebogen starlijn over de buitenste helft van de baan getrokken. Deze laatste groep zal een volledige bocht in de buitenste helft blijven lopen (plaatsen van kegeltjes noodzakelijk). KAARTEN : GROENE KAART : zo er enig probleem is waardoor de start niet correct kan worden uitgevoerd, en dit niet te wijten is aan een fout van een atleet zal men de groene kaart tonen. (bvb : technisch probleem speaker die plots begint te praten probleem met E.T. - te veel rumoer enz.) GEEL/ZWARTE KAART : Wordt enkel gebruikt bij die wedstrijden waar men recht heeft op 1 of 2 valse starten voordat de atleet wordt uitgesloten. ROOD/ZWARTE KAART: Bij het veroorzaken van een valse start. GELE KAART: 1 ste verwittiging bij onsportief gedrag Men zal steeds de hoofdscheidsrechter en wedstrijdleider hiervan op de hoogte stellen. RODE KAART : Na twee Gele kaarten onsportief of agressief gedrag. Onmiddellijk rood mag ook gegeven worden in extreme situaties. De atleet moet het terrein onmiddellijk verlaten en mag aan geen enkele andere discipline meer deelnemen tijdens de rest van de meeting. (kan 1, 2, of meerdere dagen zijn). Men zal steeds de hoofdscheidsrechter en de wedstrijdleider hiervan op de hoogte stellen. Indien, om gelijk welke reden, de starter van oordeel is dat niet alles klaar is voor de start, nadat al de deelnemers op hun startplaats staan, beveelt hij de deelnemers zich te verwijderen van hun startplaatsen. De hulpstarter toont de groene kaart en dient de lopers opnieuw op te stellen achter de startblokken of de verzamellijn. Alle atleten zullen onmiddellijk en zonder uitstel, hun volledige starthouding aannemen. Het niet voldoen aan dit bevel binnen een redelijke tijd wordt aanzien als onsportief gedrag en geeft aanleiding tot een gele kaart. Indien, na het bevel op uw plaatsen, een deelnemer door het maken van lawaai of op gelijk welke ander manier, de andere deelnemers hindert, kan dit aanzien worden als onsportief gedrag = gele kaart Startercursus - 9 -

10 Indien een deelnemer, voor het startschot, zijn startbeweging begint (het lossen van één of beide handen van de grond en/of voet(en) van de startblok) nadat hij de stilstaande houding had aangenomen, kan dit als valse start aanzien worden en krijgt deze een rood/zwarte kaart. De atleet dient onmiddellijk de startplaats te verlaten. Zo een atleet enige beweging maakt na het bevel klaar en hierdoor aanleiding geeft tot het voortijdig vertrek van andere atleten, kan dit aanzien worden als onsportief gedrag en geeft dit eveneens aanleiding tot een gele kaart. * Bij een tweede inbreuk krijgt de atleet een rode kaart toebedeeld. Iedere atleet die een valse start veroorzaakt, dient meteen te worden uitgesloten. Bij meerkamp wordt slechts één valse start per reeks toegelaten. Vanaf de tweede valse start dient de atleet te worden uitgesloten die de dan de valse start heeft veroorzaakt. BEN PUP MIN : Atleten van deze leeftijdsgroepen worden uitgesloten nadat ze zelf twee valse starts veroorzaken in een individuele wedstrijd, drie valse starts in een meerkamp. MASTERS : worden uitgesloten nadat ze zelf twee valse starts veroorzaken tijdens zuivere mastermeetings zowel in een individueel wedstrijd als in een meerkamp. Indien een MASTER deelneemt bij de J/S of A.C. wedstrijd geldt ook voor deze categorie de reglementering van de Seniores. Indien de starter, of de hulp(terugroep)starter meent dat de start onregelmatig was, dient hij de deelnemers terug te roepen door een schot. De hulpstarter toont nadien, op aangeven van de starter, de deelnemers de juiste kaart. NOOT - in de praktijk wanneer één of meerdere deelnemers een valse start veroorzaken, hebben de andere lopers de neiging dit te volgen en theoretisch zouden al de deelnemers die zich hieraan schuldig maken, een valse start aangerekend krijgen. De starter dient echter alleen die deelnemer of deelnemers te waarschuwen, die verantwoordelijk waren voor die valse start. Dit kan wel tot gevolg hebben dat je bij een valse start mogelijk twee atleten moeten uitsluiten. Wees fair, indien niemand schuldig is aan een onregelmatige start, zal niemand uitgesloten worden = groene kaart Startercursus

11 WAT MOET U ZEKER ONTHOUDEN; De witte lijn aan de linkerkant van de atleet behoort aan de vorige baan zeker geen vingers op plaatsen. Atleet mag wel de witte lijn aan zijn rechterkant gebruiken, deze behoort nog tot zijn baan. Klaar en duidelijk de bevelen geven. Discussie met omstaanders vermijden. Behulpzaam zijn ten overstaan van alle atleten (klein of groot) Indien er betwistingen zijn over de baanindeling, nooit zelf een beslissing nemen, de atleten doorverwijzen naar het secretariaat. Dit is vooral van tel bij elektronische opnames, beker van Vlaanderen en andere kampioenschappen. Als het secretariaat zijn werk goed doet zijn hieromtrent geen problemen. U voorzien van een plastiek zak waar u, bij slecht weer, eventueel uw pistolen en elektronisch apparatuur in opbergt. Holster dragen is verboden. Indien er geen automatische windopname is, u vergewissen dat het desbetreffend jurylid klaar is voor de opname (wat tegenwoordig nog zelden voorkomt). Indien u nogal dicht bij een kampnummer start, aan de betrokken juryleden vragen of zij, wanneer het startschot zal gegeven worden, even kunnen wachten met het oproepen van hun atleten, zodat de start ongehinderd kan plaats vinden. Steeds proberen het tijdschema aan te houden. Voor aanvang van elke meeting dient men een nulschot te registreren op de E.T. apparatuur. Hiervoor is het interessant een onderlegger te gebruiken om het wapen op te leggen en zo de piste niet te beschadigen. (ter beschikking gesteld door operator) Het is wel niet onze taak, maar eventueel helpen bij het verplaatsen van de startblokken en/of het verzetten en verhogen van de horden, doet niemand kwaad dit is enkel in het voordeel van de atleten en van uw uurrooster. Bij de opwarmingstarten (proefstartjes) van de atleten voor de start, deze observeren (snel - traag) Startercursus

12 Controle van de pinnen (spikes). Te lange pinnen zijn verboden op de piste. Tijdslimiet tussen klaar en het startschot; steeds trachten een gelijkheid te behouden. Er is wel een groot verschil tussen een start voor 4 atleten of 8 atleten, tenslotte moeten alle atleten onbeweeglijk klaar zitten. Onnodig lang wachten is uit den boze, feeling is hier op zijn plaats. Voldoende recuperatietijd geven aan de atleten wanneer er een valse start is gebeurd. Uw startwapen opspannen voordat de hulpstarter het fluitsignaal geeft. Bij elektronische tijdsopname steeds verifiëren dat men voordat men schiet het lichtje van de startdetectie (=opnameapparatuur) op staat. Indien het lichtje van de startdetectie (=opnameapparatuur) op staat, niet met uw revolver ergens tegen stoten. Het kastjes- op de revolver is zeer gevoelig en met de minste aanraking kan het elektronisch systeem in werking treden en dit voor er een schot gelost is. Dit is zeer vervelend voor de operator. Indien de operator niet onmiddellijk ingrijpt zal de tijd van de atleten niet correct zijn. Nadat het startschot gegeven is, verifiëren of het lichtje van de startdetectie (=opnameapparatuur) uit is. Indien niet = onmiddellijk terugschieten, anders zullen de atleten geen elektronische tijd hebben. Geen overbodige luxe om ook de tijdsklok (indien in het vizier - bvb bij 400m/800m) mee in het oog te houden, zo deze niet mee in werking komt eveneens terugschieten. Nooit met uw wapen naar de atleten of omstanders wijzen. Bij alle koersen vanuit startblokken niet VOOR, maar ACHTER de atleten doorlopen zodat zij ongehinderd hun opwarming kunnen uitvoeren. Ook voor het controleren van de startnummers = kan gerust van achter de startblokken. Nooit met de punt van uw schoen, een atleet een opmerking geven mbt de plaatsing van de handen. Indien men een opmerking heeft kan men dit gerust van aan de zijlijn. Atleten weten wel in welke baan zij zitten. Controleren van de startpositie (handen en/of voeten) kan van aan de zijkant gebeuren. Men hoeft niet de hele startlijn te overlopen. Na de wedstrijd een handje helpen met het oprollen van de kabels van de E.T Startercursus

13 Raadpleeg regelmatig de IAAF reglementen : Artikel 129 : Startcoördinator, Starter en Terugroepstarter Artikel 130 : Hulpstarters Artikel 161 : Startblokken Artikel 162 : De Start & Valse start (art.162/ ) Startercursus

JUIST OF FOUT correctiemodel

JUIST OF FOUT correctiemodel JUIST OF FOUT correctiemodel 1. Een scheidsrechter moet altijd eerst een gele kaart geven vooraleer hij een rode kaart kan geven. Fout (art. 125.5 noot i zie ook art. 144.2 noot) 2. De scheidsrechter is

Nadere informatie

Kan de meeting beginnen?

Kan de meeting beginnen? Kan de meeting beginnen? Checklist voor de onmiddellijke voorbereiding! 2005/2006 1 INSCHRIJVINGEN. - Is de inschrijvingsplaats aangeduid? - Zijn er voldoende wedstrijdkaartjes voorhanden? - Wie verkoopt

Nadere informatie

Antwoordmodel Reglemententoets wedstrijdleiders / scheidsrechter Wedstrijdreglement 2016/2017

Antwoordmodel Reglemententoets wedstrijdleiders / scheidsrechter Wedstrijdreglement 2016/2017 Antwoordmodel Reglemententoets wedstrijdleiders / scheidsrechter Wedstrijdreglement 2016/2017 GOED of FOUT (40 punten) Hieronder volgen 20 beweringen. Geef aan of ze goed of fout zijn door het juiste antwoord

Nadere informatie

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale.

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. REGLEMENT ATLETIEK De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. TEAMS Per regionale kwalificatiewedstrijd nemen 6 teams per middelbaar jaar

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Bijlage 2012-2013 Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Wijzigingen 15/02/2013 Vertaling, bewerking en vormgeving : Vlaamse Commissie Juryleden Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek

Nadere informatie

LASTENBOEK EN REGLEMENT

LASTENBOEK EN REGLEMENT Provinciale zomerkampioenschappen Vlaams-Brabant LASTENBOEK EN REGLEMENT Laatste aanpassing van dit lastenboek en reglement op 13 oktober 2010 door het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant (tijdens de maandelijkse

Nadere informatie

Woensdag 8 februari 2017 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

Woensdag 8 februari 2017 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Woensdag 8 februari 2017 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Dit open kampioenschap is een competitieve indoor atletiekwedstrijd voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Men doelt met deze wedstrijd op:

Nadere informatie

Regionaal atletiekreglement. (versie 2015)

Regionaal atletiekreglement. (versie 2015) Regionaal atletiekreglement (versie 2015) Voorwoord Het regionaal atletiekreglement van KLJ Oost-Vlaanderen is vastgelegd door de regionale monitorenraad en bekrachtigd door het Regionaal Bestuur. Het

Nadere informatie

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek KvV 2015 1. BASISVOORWAARDEN 1.1 Algemeen De benaming Vlaamse Kampioenschappen is eigendom van de Vlaamse Atletiekliga v.z.w. hierna genoemd als VAL. De VAL

Nadere informatie

Bevorderingsexamen 22 februari Kandidaten voor niveau II moeten minstens 70% behalen om te slagen en 63% om recht te hebben op een 2de zittijd.

Bevorderingsexamen 22 februari Kandidaten voor niveau II moeten minstens 70% behalen om te slagen en 63% om recht te hebben op een 2de zittijd. Score: Bevorderingsexamen 22 februari 2015 Deze bundel bevat 12 bladen. NOTEER UW NUMMER OP ELKE BLADZIJDE. Kandidaten voor niveau II moeten minstens 70% behalen om te slagen en 63% om recht te hebben

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET Actualisatie Willy Nauwelaerts Vormgeving Leopold Geskens 1 april 2006 1. Welk is de opdracht van de scheidsrechter? a)

Nadere informatie

Wapen:.22Lr pistool of revolver en trekkerdruk van min gr. De loop mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm).

Wapen:.22Lr pistool of revolver en trekkerdruk van min gr. De loop mag niet langer zijn dan 6 inch (152,4 mm). SERVICE PISTOL Afstand: 25 Meter, 20 Meter, 15 Meter en 10 Meter Proef schoten: 1 schijf/ 2 x 5 schoten. Wedstrijd Schoten: 8 schijven/ 5 schoten per schijf per serie Wapen:.22Lr pistool of revolver en

Nadere informatie

Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014

Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014 Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014 Titelpagina Auteur: Postcode: Plaats: CIOS Arnhem Sporting Events 6823 MA Arnhem Adres: Beukenlaan 3 E-mail: case@rijnijssel.nl Telefoon: (026) 312 95 43

Nadere informatie

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers ATLETIEK PIRAMIDAAL PROVINCIAAL 1. CATEGORIEEN Miniemen (A + B) (2005 + 2004) jongens - meisjes Cadetten (A + B) (2003 + 2002) jongens - meisjes Scholieren ( A + B) (2001 + 2000 + 1999) jongens - meisjes

Nadere informatie

Finale Beker van Vlaanderen Pupillen-Miniemen Jongens en Meisjes --TEAM MANUAL

Finale Beker van Vlaanderen Pupillen-Miniemen Jongens en Meisjes --TEAM MANUAL Zaterdag, 10 september 2016 GERARD BONTINCKSTADION AC WAASLAND Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas Finale Beker van Vlaanderen Pupillen-Miniemen Jongens en Meisjes --TEAM MANUAL WOORD VOORAF Beste atleten,

Nadere informatie

Kortebaanschaatswedstrijden

Kortebaanschaatswedstrijden Gewest Friesland Kortebaanschaatswedstrijden Afmetingen ijsbaan: Lengte: 250 meter Breedte: 100 meter Deze is geschikt voor lange- en kortebaan wedstrijden. Wat is er nodig: Voldoende ijsdikte Kleedgelegenheid

Nadere informatie

Maandag 1 mei 2017 INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

Maandag 1 mei 2017 INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Maandag 1 mei 2017 INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Deze selectiewedstrijd wordt georganiseerd in het kader van het internationaal schoolsportkampioenschap te Nancy (Frankrijk) (24-06 tot 30-06).

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen 2006 2007 Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen Vertaling, bewerking en vormgeving : Willy Nauwelaerts Evelyne Craenhals Marc Servranckx Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek 2006-2007

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen 2014-2015 Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Vertaling, bewerking en vormgeving : Vlaamse Commissie Juryleden Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek 2014-2015 waarin de

Nadere informatie

Richtlijnen - AS Rieme vzw - printdatum : 4 mei De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN

Richtlijnen - AS Rieme vzw - printdatum : 4 mei De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN RL: 17 Datum uitgave : 4 mei 2014 Versie: 2 De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN... 1 1 Aan WELKE WEDSTRIJDEN nemen we deel?... 1 2 Het WINTERSEIZOEN...

Nadere informatie

Ground Fight. Het is de bedoeling om een constante actie na te streven tijdens de wedstrijdkamp.

Ground Fight. Het is de bedoeling om een constante actie na te streven tijdens de wedstrijdkamp. Ground Fight Zelfverdediging www.eurobudo.be bart@eurobudo.be INLEIDING Ground Fight is een wedstrijdvorm waarbij er rechtstreeks tegen zijn partner gekampt wordt. Het is de bedoeling om een constante

Nadere informatie

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maak de volgorde van deelnemers bekend

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maak de volgorde van deelnemers bekend Kogelstoten iedereen heeft 3 pogingen, verste telt gewicht kogel afhankelijk van leeftijd en geslacht: - klas 1/2: meisjes 2 kg en jongens 3 kg - klas 3/4: meisjes 3 kg en jongens 4 kg - schoolteam: meisjes

Nadere informatie

Regels voor de Baancommandant

Regels voor de Baancommandant Regels voor de Baancommandant Als er geen baancommandant in de accommodatie aanwezig is, mag er niet geschoten worden. Eventueel wordt er een nieuwe baancommandant aangewezen. De baancommandant mag tijdens

Nadere informatie

Je persoonlijk borstnummer

Je persoonlijk borstnummer Je persoonlijk borstnummer Hoe krijg ik een borstnummer? Na je inschrijving bij onze club, en betaling van het inschrijvingsgeld, ontvang je je persoonlijk startnummer (ook borstnummer genoemd) van de

Nadere informatie

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2015 Editie 13 maart 2015 VAL SPORTREGLEMENTEN 2015 versie: 13 maart 2015 bladzijde 1 HOOFDSTUK I KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1. KAMPIOENSCHAPPEN Jaarlijks kan de VAL

Nadere informatie

SVS Open Kampioenschap atletiek indoor miniemen

SVS Open Kampioenschap atletiek indoor miniemen Stichting Vlaamse Schoolsport Leopold II-laan 184 D 1080 BRUSSEL Tel. : 02 / 420 06 80 Fax : 02 / 420 31 71 www.schoolsport.be INFOBROCHURE SVS Open Kampioenschap atletiek indoor miniemen Topsporthal -

Nadere informatie

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN 1.0.0. ALGEMENE OPTIES 1.1.1 Het Provinciaal Comité Antwerpen ( PCA ) organiseert jaarlijks de provinciale veldloopkampioenschappen, voor elke leeftijdscategorie,

Nadere informatie

Alle Technische Adviseurs (hierna TA) zullen ervaring hebben in de oriëntatiesport, baanleggen en organiseren van wedstrijden. Het is zeker niet de

Alle Technische Adviseurs (hierna TA) zullen ervaring hebben in de oriëntatiesport, baanleggen en organiseren van wedstrijden. Het is zeker niet de Alle Technische Adviseurs (hierna TA) zullen ervaring hebben in de oriëntatiesport, baanleggen en organiseren van wedstrijden. Het is zeker niet de bedoeling dat de TA zijn eigen concept opdringt maar

Nadere informatie

Stretch oefeningen. Stretch oefeningen. Kuit stretchen (uitrekken) Adductoren rekken. Aandachtspunten:

Stretch oefeningen. Stretch oefeningen. Kuit stretchen (uitrekken) Adductoren rekken. Aandachtspunten: Kuit stretchen (uitrekken) ) Voeten wijzen voorwaarts ) Achterste been volledig gestrekt (hiel van achterste been op de grond houden. ) Lichaam (romp) recht houden en licht voorwaarts & & Opm. : Deze oefening

Nadere informatie

Handleiding assistent-scheidsrechter

Handleiding assistent-scheidsrechter Handleiding assistent-scheidsrechter Den Ham, 17 september 2015 Deze handleiding geeft een korte toelichting over de wijze van signalering en positionering van een assistent-scheidrechter bij een officiële

Nadere informatie

ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE. SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015)

ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE. SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015) ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015) Artikel 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden opgenomen in de wedstrijdkalender worden georganiseerd door

Nadere informatie

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2010 Editie 1 april 2010 VAL SPORTREGLEMENTEN 2010 bladzijde 1 HOOFDSTUK I KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1. KAMPIOENSCHAPPEN Jaarlijks kan de VAL volgende kampioenschappen

Nadere informatie

SVS Open Kampioenschap atletiek indoor cadetten scholieren - junioren

SVS Open Kampioenschap atletiek indoor cadetten scholieren - junioren Stichting Vlaamse Schoolsport Leopold II-laan 184 D 1080 BRUSSEL Tel. : 02 / 420 06 80 Fax : 02 / 420 31 71 www.schoolsport.be INFOBROCHURE SVS Open Kampioenschap atletiek indoor cadetten scholieren -

Nadere informatie

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging: Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start.

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging: Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start. AA Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start. AA Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start. AB Veroorzaakte de 1 e (1 startregel), 2 e of volgende valse

Nadere informatie

1. Vergunning en toegelaten piloten:

1. Vergunning en toegelaten piloten: Sportief reglement 10 Hours Endurance 12 september 2009 1. Vergunning en toegelaten piloten: 1.1 - De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar (bereikte leeftijd op 12/09) tenzij uitzonderlijke toestemming

Nadere informatie

Reglement Special Olympics Belgium. Atletiek. Mei Belgium

Reglement Special Olympics Belgium. Atletiek. Mei Belgium Mei 2017 Belgium INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN REGLEMENT 3 HOOFDSTUK 2: DISKWALIFICATIES 3 HOOFDSTUK 3: DE LOOPWEDSTRIJDEN 4 HOOFDSTUK 4: DE SPRONGEN 8 HOOFDSTUK 5: DE WERPNUMMERS 11 HOOFDSTUK 6:

Nadere informatie

ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015

ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015 ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015 I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

Reglement Regelmatigheidscriterium

Reglement Regelmatigheidscriterium Reglement Regelmatigheidscriterium Versie Oktober 2011 Elk atletiekjaar organiseert Atletiekclub Grimbergen vzw een regelmatigheidscriterium voor de leden van de club. Elke atleet die deelneemt aan wedstrijden

Nadere informatie

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten Agenda Info-avond Jeugd Zomerseizoen 2013 Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Andere activiteiten 03/04/2013 De jeugdcommissie De jeugdcommissie - vacatures Wil je als ouder een handje

Nadere informatie

Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014

Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014 Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014 Gelieve een lijst met al je prestaties, degelijk ingevuld, af te geven bij uw herinschrijving en dit ten laatste op 30 oktober. Na deze datum

Nadere informatie

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maakt de volgorde van deelnemers bekend

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maakt de volgorde van deelnemers bekend Kogelstoten iedereen mag 1x op volgorde instoten iedereen heeft 3 pogingen, de verste geldige(!) poging telt gewicht kogel afhankelijk van leeftijd en geslacht: - klas 1/2: meisjes 2 kg en jongens 3 kg

Nadere informatie

3 de gewestelijke cursus 15/03/2016

3 de gewestelijke cursus 15/03/2016 3 de gewestelijke cursus 15/03/2016 voetbalfederatievlaanderen.be Inhoud Mededelingen - instructies Plaatsing en verplaatsing Theorie Beelden Opname aanwezigheden Vragen? Mededelingen - instructies Bureau

Nadere informatie

Reglement Special Olympics Belgium. Wielrennen. Februari Belgium

Reglement Special Olympics Belgium. Wielrennen. Februari Belgium Wielrennen Februari 2016 Belgium Inhoudstafel A. Wedstrijden 3 B. Parcours 3 Weg 3 Tijdrit 4 C. Uitrusting 4 D. Wedstrijdreglement 5 Divisioning 5 Algemene regels 6 2 A. Wedstrijden 1. 500m tijdrit driewieler

Nadere informatie

KARDINAALSBEKER VOLLEYBAL 2017 REGLEMENT

KARDINAALSBEKER VOLLEYBAL 2017 REGLEMENT KARDINAALSBEKER VOLLEYBAL 2017 REGLEMENT 1. DEELNEMERS A. De competitie staat open voor de leerlingen van het Secundair Onderwijs, behorende tot het net van het Vrij Katholiek Onderwijs. B. School = een

Nadere informatie

Kwalificatie 12min + 2 uurs race. Definitief Reglement

Kwalificatie 12min + 2 uurs race. Definitief Reglement Kwalificatie 12min + 2 uurs race Definitief Reglement Datum: 28-02- 2015 Artikel A: Organisatie 1. De wedstrijdleider(s): Gerald & Niels. Klachten kunnen alleen gemeld worden bij de wedstrijdleiding. 2.

Nadere informatie

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

Piramide bouwen. Inleiding. Structuur en voorbereiding. Belangrijke aandachtspunten

Piramide bouwen. Inleiding. Structuur en voorbereiding. Belangrijke aandachtspunten Piramide bouwen Inleiding Elke afdeling bouwde al wel eens een piramide tijdens een opdrachtenspel of op een sportfeest. De ene piramide is al wat hoger dan de andere. Het bouwen van een piramide lijkt

Nadere informatie

ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014

ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014 ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014 I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

Informatiebrochure: kind onder narcose

Informatiebrochure: kind onder narcose Informatiebrochure: kind onder narcose Informatiebrochure: Bezoeker in het operatiekwartier (begeleidende ouders) Door deze brochure goed door te nemen, kunt u uw kind reeds thuis voorbereiden op de ziekenhuisopname,

Nadere informatie

Ve V ld l lo l ops p eiz i o z en

Ve V ld l lo l ops p eiz i o z en Het veldloopseizoen loopt vanafde Lotto Cross Cup Relaysop 23 oktober tot 18 maart 2012. Toegang bedraagt ± 5,00. Atleten lopen gratis (toon startnummer) Afstanden Categorie Geboortejaar Afstand BEN 2005

Nadere informatie

Reglement Special Olympics Belgium. Triatlon. September Belgium

Reglement Special Olympics Belgium. Triatlon. September Belgium September 2011 Belgium INHOUDSTAFEL CHAPITRE 1: ALGEMEEN REGLEMENT 3 CHAPITRE 2: ZWEMMEN 4 CHAPITRE 3: WIELRENNEN 5 CHAPITRE 4: LOPEN 7 CHAPITRE 5: MEDAILLE-UITREIKKING 7 Dit officieel Special Olympics

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN

REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN Atletiekvereniging Edam Aan de erkenning van clubrecords van Atletiekvereniging Edam (hierna te noemen : A.V. Edam) zijn de volgende regels verbonden.

Nadere informatie

Zomerprogramma 2015. APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein

Zomerprogramma 2015. APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein Zomerprogramma 2015 Zat. 04 apr. : APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein Prestatieloop en kastelenloop (3 criterium

Nadere informatie

Intern reglement FCV Dender EH. Jeugdopleiders

Intern reglement FCV Dender EH. Jeugdopleiders Stiptheid: Voor de training ben je uiterlijk 30 minuten voor aanvang aanwezig. Het oefenterrein dient één kwartier voor aanvang van de training te zijn georganiseerd. Stipt op het aanvangsuur van de training

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via Alabus! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen.

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen. Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf 01-07-2015 Huidige tekst 1.3 Palen Palen met beide zijlijnen. Indien bevestiging in het speelveld niet mogelijk is, mag de paal geplaatst zijn op een voldoende

Nadere informatie

Sportschutter worden in Vlaanderen

Sportschutter worden in Vlaanderen Sportschutter worden in Vlaanderen Hoe beginnen met de schietsport? De schietsport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als ervaren sportschutters. Vanaf de leeftijd van ongeveer

Nadere informatie

A. Algemene visie jeugdatletiek Daring Atletiek Lommel

A. Algemene visie jeugdatletiek Daring Atletiek Lommel A. Algemene visie jeugdatletiek Daring Atletiek Lommel a) Algemene doelstelling : Op een speelse manier kinderen kennis laten maken met de verschillende atletiekdisciplines. Datgene trainen wat voor de

Nadere informatie

Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek

Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek Teamprestaties en individuele prestaties 8 atletiekonderdelen in 2,5 uur Atletiekunie Sector wedstrijdatletiek en verenigingszaken Maart 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VJF REGLEMENT KATA Tornooien.

VJF REGLEMENT KATA Tornooien. VJF REGLEMENT KATA Tornooien. Het reglement is gebaseerd op het reglement van de EJU voor katakampioenschappen. 1. Wedstrijdruimte. Tatami met gevarenzone. tori of uke START uke of tori jurylid 1 jurychef

Nadere informatie

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne 1. ALGEMEEN 1.1. Elke speler en ouder (of verantwoordelijke) van deze speler wordt geacht bij het aangaan van het lidmaatschap kennis

Nadere informatie

P.R.K.G. Derby Schutters v.z.w. Veilig omgaan met wapens.

P.R.K.G. Derby Schutters v.z.w. Veilig omgaan met wapens. P.R.K.G. Derby Schutters v.z.w. Veilig omgaan met wapens. 1. Uitpakken van het wapen: Voorbereiding op de Schiet en hanteringsproef. Het uitpakken van het wapen gebeurt ALTIJD op het schietpunt. Wanneer

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Het bedrag dat in het premiestelsel wordt uitgekeerd, wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van ATLA vastgelegd.

Het bedrag dat in het premiestelsel wordt uitgekeerd, wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van ATLA vastgelegd. ATLA PREMIESTELSEL 2010-2011 1.Modaliteiten. In het premiestelsel van ATLA worden punten toegekend aan de prestaties die ATLA-atleten, vanaf de categorie cadet, leveren. Aan de hand van behaalde punten

Nadere informatie

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015. blz. 1/6

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015. blz. 1/6 Interregio-Jeugdcup 2015 Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6 Reglement Interregio-Jeugdcup wedstrijden Deze bundel bevat de gemeenschappelijke kenmerken van het criterium. Deze

Nadere informatie

Marching Percussion Band. Tambour-maître. Snare drums. Mallet instrumenten. Multi percussion. Quint. Bass Drum. Saxofoons. Slagwerk.

Marching Percussion Band. Tambour-maître. Snare drums. Mallet instrumenten. Multi percussion. Quint. Bass Drum. Saxofoons. Slagwerk. Marcheren Bij straatoptredens loopt Excelsior in een georganiseerde en uniforme ritmische stoet, dit is marcheren. Marcheren gaat onder leiding van de tambour-maître. Tijdens het marcheren wordt er gemusiceerd,

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

Tornooigids voor de beginnende competitieschermer

Tornooigids voor de beginnende competitieschermer Tornooigids voor de beginnende competitieschermer Een beknopte checklist van wat ik moet meenemen als ik op tornooi ga. Schermvest Ondervest Schermschoenen Schermkousen Schermbroek T-shirt(s) Elektrische

Nadere informatie

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Het Jeugdcriterium Frans Claes is een nationale wedstrijd over 3 dagen. Het wordt ingericht door KRV de skeelerclub van de Kempen, Koninklijk Modern Skatersclub Wilrijk

Nadere informatie

INFOBROCHURE VELDLOPEN WINTER Jeugdatleten DALO

INFOBROCHURE VELDLOPEN WINTER Jeugdatleten DALO INFOBROCHURE VELDLOPEN WINTER 2014-2015 Jeugdatleten DALO Beste atleten, ouders, In deze brochure vind je alle info over de veldlopen en wat we van jullie verwachten 1. Veldloopkalender 2014-2015 jeugd

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2017

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2017 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2017 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via Alabus! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

520.Basisopleiding Graad 1.

520.Basisopleiding Graad 1. 520.Basisopleiding Graad 1. A. Geschiktheidtest. De honden dienen voor het begin van de proef een test te ondergaan. Ze komen in groep op het terrein, stellen zich op in rechte lijn en dan volgt de geschiktheidtest,

Nadere informatie

ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN

ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN Beste A.C.G ers, ouders, sympathisanten, April 2015 Na een fantastisch winterseizoen, willen wij jullie langs deze weg onze zomerkalender voorstellen. Wij

Nadere informatie

1. Er worden twee manieren van tijdwaarneming erkend: handtijdwaarneming en volautomatische elektronische tijdwaarneming.

1. Er worden twee manieren van tijdwaarneming erkend: handtijdwaarneming en volautomatische elektronische tijdwaarneming. Hoofdstuk 8 Looponderdelen Artikel 65 TIJDMETING (IAAF Rule 165) 1. Er worden twee manieren van tijdwaarneming erkend: handtijdwaarneming en volautomatische elektronische tijdwaarneming. Handtijdwaarneming

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Keepers Training. De basisvaardigheden 1-9

Keepers Training. De basisvaardigheden 1-9 Keepers Training De basisvaardigheden 1-9 Inhoudsopgave: 1) De basisvaardigheden a) Het vangen b) Het duiken c) De spelhervatting De basisvaardigheden 2-9 1. De basisvaardigheden. De basisvaardigheden

Nadere informatie

de tennis reglementen kwis

de tennis reglementen kwis de tennis reglementen kwis Hoe organiseren Er zijn 25 vragen In infotheek kan je onder competitie, FairPlay een antwoordblad downloaden en afdrukken voor de spelers/teams Na de 25 vragen is er een tussenslide

Nadere informatie

SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN OKTOBER 2016

SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN OKTOBER 2016 SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN 2016 2017 15-17 OKTOBER 2016 AGENDA MATERIAAL FUNCTIES BEDIENING SCHOTKLOK OPMERKINGEN / FAQ Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw 2 MATERIAAL Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Reglement: Atletiek Vijfkamp

Reglement: Atletiek Vijfkamp Reglement: Atletiek Vijfkamp Categorieën: Er wordt gewerkt in drie categorieën: - klas 1-2 - klas 3-4 - schoolteam Alle categorieën zijn onderverdeeld in een jongens- en een meisjescategorie. Onderdelen

Nadere informatie

Regelement editie 2016 Versie 11 December

Regelement editie 2016 Versie 11 December 1. Reglement Belgian Twin Trophy Klasse Thunder De Belgian Twin Trophy (BTT) klasse Thunder is een Cup kampioenschap voor 2 cilinder motorfietsen met een maximale cilinder inhoud van 1000cc. Meer informatie

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2014

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2014 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2014 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6 Interregio-Jeugdcup 2015 Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6 Reglement Interregio-Jeugdcup wedstrijden Deze bundel bevat de gemeenschappelijke kenmerken van het criterium. Deze

Nadere informatie

Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos

Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos Voorwoord Van 26 t/m 28 mei 2014 organiseert atletiekvereniging AV 34, in samenwerking met Accres, de Schoolatletiekdagen. Aan dit evenement

Nadere informatie

KONINKLIJKE KORTRIJKSE ZWEMKRING v.z.w. Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie/K.B.Z.B. Bankrelatie :

KONINKLIJKE KORTRIJKSE ZWEMKRING v.z.w. Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie/K.B.Z.B. Bankrelatie : Afgevaardigde KZK: takenlijst Wat is een afgevaardigde? * De afgevaardigde is de administratieve vertegenwoordiger van de club op de wedstrijd. * Voor de functie van afgevaardigde bestaat er geen VZF-opleiding

Nadere informatie

NB: dit reglement is gebaseerd op shorttrack schaatsen!

NB: dit reglement is gebaseerd op shorttrack schaatsen! Shorttrack schaatsen De officiële Special Olympics sportreglementen voor schaatsen zijn geldig voor alle Special Olympics schaatswedstrijden. Special Olympics is een internationaal sportprogramma en heeft

Nadere informatie

Iedereen maakt immers fouten, dus ook de scheidsrechter. Acceptatie van deze fouten is immers ook onderdeel van het spel.

Iedereen maakt immers fouten, dus ook de scheidsrechter. Acceptatie van deze fouten is immers ook onderdeel van het spel. pag 1 Uitleg Buitenspelregel voor spelers, leiders, coaches, trainers, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en supporters Inhoudsopgave Uitleg Buitenspelregel voor spelers, leiders, coaches, trainers,

Nadere informatie

SPORTREGLEMENTEN JAARGANG Sportreglementen

SPORTREGLEMENTEN JAARGANG Sportreglementen SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2017 Sportreglementen 2017 1 INHOUD 1. KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN... 3 1.1. SOORTEN KAMPIOENSCHAPPEN... 3 1.2. Kwalificatie SELECTIE... 3 1.3. INSCHRIJVING... 3 1.4. PROGRAMMA...

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMEENHEDEN 2 Artikel 1: De proeven 2 Artikel 2: Uitrusting 2 Artikel 3: Aanmelden 2 Artikel 4: Gemengde reeksen 2

HOOFDSTUK I: ALGEMEENHEDEN 2 Artikel 1: De proeven 2 Artikel 2: Uitrusting 2 Artikel 3: Aanmelden 2 Artikel 4: Gemengde reeksen 2 HOOFDSTUK I: ALGEMEENHEDEN 2 Artikel 1: De proeven 2 Artikel 2: Uitrusting 2 Artikel 3: Aanmelden 2 Artikel 4: Gemengde reeksen 2 HOOFDSTUK II: REGLEMENT 2 Artikel 1: De wedstrijd 2 Artikel 2: De start

Nadere informatie

HERMES ATLETIEK OOSTENDE VZW JEUGDSPORTBELEIDSPLAN

HERMES ATLETIEK OOSTENDE VZW JEUGDSPORTBELEIDSPLAN HERMES ATLETIEK OOSTENDE VZW JEUGDSPORTBELEIDSPLAN Onze jongste atleten dienen vooral plezier te beleven aan het sporten. Inderdaad. Atletiek is sport sporten is tof dus atletiek is tof! Vanuit deze uitgangspositie

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem

Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Recreatieve- of Sportschutter worden via Sint-Barnabas Zwevegem Inleiding De schutterssport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als sportschutters. Vanaf de leeftijd van

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING

REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING Versie september 2016 1. Inleiding Sinds medio jaren tachtig zijn er geen clubrecords bij Tempo bijgehouden. Vanaf 2016 willen we daar graag weer een begin

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen 2016-2017 Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Vertaling, bewerking en vormgeving : Vlaamse Commissie Juryleden Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek 2016-2017 waarin de

Nadere informatie

KFC AARSELE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. SEIZOEN U7 t/m U17

KFC AARSELE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. SEIZOEN U7 t/m U17 KFC AARSELE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SEIZOEN 2016-2017 U7 t/m U17 1. Waarom een huishoudelijk reglement? 1.1. De laatste jaren is de jeugdwerking van KFC Aarsele gegroeid. Meer ploegen betekent ook meer

Nadere informatie

Reglement Special Olympics Belgium. Zwemmen. September Belgium

Reglement Special Olympics Belgium. Zwemmen. September Belgium September 2011 Belgium INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN 4 Artikel 1: De proeven 4 Artikel 2: Uitrusting 4 Artikel 3: aanmelden 4 Artikel 4: Gemengde reeksen 4 HOOFDSTUK 2: REGLEMENT 4 Artikel 1:

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via Alabus! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Kampioenschap van België 2014

Kampioenschap van België 2014 Reglement Youngsters & Step-In Kampioenschap van België 2014 12.05.14 Brussels Expo, Paleis 3 www.coiffure.org wedstrijden@coiffure.org Beauty Selection Brussels Nationale wedstrijden tijdens vakbeurs

Nadere informatie

Het pakwerkers reglement.

Het pakwerkers reglement. Het pakwerkers reglement. De pakwerker: De pakwerker is lid van een club, aangesloten bij de V.O.E. De minimum leeftijd om wedstrijden te lopen is 16 jaar met toelating van de ouders. De pakwerker zal

Nadere informatie

Onderstaand het overzicht met de officiële Special Olympics onderdelen.

Onderstaand het overzicht met de officiële Special Olympics onderdelen. SHORTTRACK De officiële Special Olympics sportreglementen voor Short Track Speed Skating zijn geldig voor alle Special Olympics shorttrack wedstrijden. Special Olympics is een internationaal sportprogramma

Nadere informatie