VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET"

Transcriptie

1 VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET Actualisatie Willy Nauwelaerts Vormgeving Leopold Geskens 1 april 2006

2 1. Welk is de opdracht van de scheidsrechter? a) De reglementen doen naleven; b) Ter plaatse, dus op het terrein, in alle betwiste zaken beslissingen treffen volgens de geest van het reglement. 2. Mag de scheidsrechter de rangschikking van een koers wijzigen? NEEN! Slechts indien de aankomstrechters tot geen beslissing komen mag hij een aankomstvolgorde opstellen met al de gegevens die hem werden overgemaakt. Zo de aankomst met een officieel "fotofinishapparaat" werd opgenomen zal hij deze eerst raadplegen alvorens een beslissing te treffen. 3. Mag de scheidsrechter de rangschikking van een kampnummer wijzigen die door de kamprechter werd opgesteld JA, indien de kamprechter de voorschriften van de reglementen verkeerd heeft toegepast 4. Wanneer zet u als tijdopnemer uw chrono: a) in werking b) stil? a) Bij het zien van de vlam of de rook uit het startpistool. b) Op het ogenblik dat de deelnemer met een deel van de romp, (en niet de hals, hoofd, been of arm) het loodrechte vlak van de binnenkant van aankomstlijn overschrijdt. 5. Wat is de taak van de chef tijdopnemer 1. hij zal de taken onder de aangeduide tijdopnemers verdelen t.t.z. wie neemt de tijd van de eerste en de tweede aankomende atleet de derde en de vierde, enz. 2. hij zal het chronoblad bijhouden. 6. Als tijdopnemer heeft u de volgende tijden manueel opgenomen. Welke tijd zal u aan de chef tijdopnemer mededelen?. Koers Opgenomen tijd Antwoord Ingeval er geen elektronische tijdopname is: 100m 11sec 83/ /10 400m 50sec 12/ /10 1

3 5000m 15min.32sec.84/ / m 35min;59sec.99/ minuten Marathon(42,195km) 2uur46min.32sec.59/ Ingeval van elektronisch tijdopname: 100m 12sec56/ m 16min.25sec.33/ m 37min.45sec.56/ km(buiten de piste) 1 uur35min.42sec.65/ Hoe gaat de starter te werk om het vertrek te geven? a) tot en met 400m: b) meer dan 400m: a) voor koersen tot en met 400m beveelt hij in zijn moedertaal "op uw plaatsen" en "klaar" en geeft,nadat iedereen onbeweeglijk in de startblokken zit het startschot. b) Voor koersen van meer dan 400m beveelt hij "op uw plaats" en als alle deelnemers onbeweeglijk zijn en hun starthouding aangenomen hebben, geeft hij het startschot 8. Wat verstaat men onder "Valse start"? Wat doet de starter in dit geval? Wanneer na het bevel "Klaar- (tot en met 4O0m) of "Op uw plaats" (meer dan 400m) een atleet beweegt, zijn hand of voet opheft voor het startschot, spreekt men van een "valse start. De starter schiet niet, hij laat alle atleten rechtstaan, geeft de atleet een opmerking en herbegint Na een volgende valse start zal de dader ervan uitgesloten worden. Bij meerkampen wordt een atleet uitgesloten wanneer hij zelf twee valse starts veroorzaakte. 9. Wat verstaat men onder "gestolen start"? - Wat doet de starter? Wanneer een atleet voor of in het schot vertrekt spreekt men van een "gestolen start, De starter vuurt een tweede maal om de atleten terug te roepen, geeft de in fout zijnde atleet een opmerking. Daarna volgt dezelfde 2

4 procedure als bij een valse start. 10 Worden "valse" of" gestolen" starts al of niet bestraft? JA. in beide gevallen heeft een atleet een overtreding begaan en krijgt hij een "verwittiging". Bij een volgende valse of gestolen start wordt de dader ervan uitgesloten In meerkampen wordt de atleet uitgesloten bij zijn tweede fout. 11. U werd aangeduid als hulpstarter. Wat is uw taak? a) Samenwerken met de starter b) De deelnemers aan de startlijn verzamelen en hun startplaats aanduiden. c) Nagaan of alle deelnemers het startnummer op de reglementaire wijze dragen (één op de borst en eventueel één op de rug). Indien zij slechts over 1 nummer beschikken dragen zij dit - op de rug voor alle koersen die volledig in banen gelopen worden (tot en met de 400m) - op de borst bij koersen die gedeeltelijk of niet in banen gelopen worden ( meer dan 4O0m.) d) Wanneer de atleten klaar zijn, teken geven aan de starter dat alles klaar is, eventueel met een fluitsignaal. e) Er over waken dat de deelnemers, na het bevel "op uw plaats" en, bij de koersen tot en met 400m, de beide handen of vingers en één knie de grond raken achter de startlijn en dat de voeten in contact zijn met de startblokken bij koersen van meer dan 400m de voeten achter de startlijn zijn en dat zij de grond niet raken met de hand. f) Bij aflossingskoersen zorgen dat de aflossingsstokken in het bezit zijn van de eerste loper. g) Elke vastgestelde onregelmatigheid melden aan de starter 12. Wat is de taak van de rondetellers bij lange afstandskoersen? 3

5 Nagaan of alle deelnemers de totale afstand afleggen. Eén rondeteller zal de bel luiden bij het ingaan van de laatste ronde en dit voor elke deelnemer. Voor lange koersen (vanaf 5000m) zal de chefaankomst de rondetellers in het bezit stellen van een ronde telblad waarop de rondeteller de tijd per ronde zal noteren. Om te controleren of zij geen ronde hebben gemist zullen zij regelmatig nagaan of de tijden die gelopen worden per ronde, ongeveer gelijk zijn. 13 Wat verstaat men door vertreklijn en aankomstlijn bij de loopnummers? Vertreklijn: de kant van de lijn het verst verwijderd van de aankomstlijn Aankomstlijn: de kant van de lijn het dichtst bij de vertreklijn. De breedte van de vertreklijn is in de afstand begrepen, de breedte van de aankomstlijn niet. 14. U werd aangeduid als commissaris voor de loopnummers. a. wat is uw taak b. hoe zal u de scheidsrechter verwittigen a) Op de door de scheidsrechter toegewezen plaats gaan staan. Elke vastgestelde fout of overtreding van de reglementen door een deelnemer of ander persoon melden aan de scheidsrechter. b) Door middel van een gele vlag. 15 Mag een deelnemer lopen op: a) de buitenlijn van zijn baan (rechts) b) de binnenlijn van zijn baan (links)? a) alhoewel deze lijn deel uitmaakt van zijn baan is het toch af te raden op deze lijn te lopen, dit om het hinderen van de tegenstander te voorkomen. b) deze lijn behoort tot de ernaast liggende baan. Door op de linker lijn te lopen in de bocht verkort men zijn afstand,hetgeen uitsluiting tot gevolg kan hebben. Bij koersen in rechte lijn mag de atleet deze lijnen overschrijden op voorwaarde dat hij niemand hindert. 16. Welke koersen moeten volledig of gedeeltelijk in banen gelopen worden? Volledig in banen. 4

6 Alle koersen tot en met 400m, hordenkoersen inbegrepen, Indien mogelijk ook de 4 X 200m Gedeeltelijk in banen Bij de 800m wordt de eerste bocht in banen gelopen. Bij de 4 X 200m en de 4 X 400m wordt de eerste ronde plus de daarop volgende bocht in banen gelopen. Indien bij deze 2 koersen minder dan 4 ploegen zijn zal enkel de eerste bocht in banen gelopen worden. 17. U werd aangeduid als commissaris voor de 2de aflossingszone van de 4 X 100m. Welk regels dienen in acht genomen te worden bij het doorgeven van de aflossingsstok 10m voor en 10m na elke vertrekfijn (hier het vertrek van de 200m) worden lijnen getrokken welke de estafettezone begrenzen. De estafettestok moet binnen deze zone doorgegeven worden ( de stok moet zich in de zone bevinden). In alle koersen tot en met de 4 X 200m mogen de atleten met uitzondering van de eerste loper, gebruik maken van een aanloop zone waarin zij hun ploeggenoot mogen opwachten, deze aanloopzone is begrensd op 10m voor de aflossingszone. De aflossing begint op het ogenblik dat;de aannemer de stok raakt en eindigt op het ogenblik dat de aannemer de stok alleen vasthoudt. Gans deze handeling dient te gebeuren binnen de zone van 2Ometer. De atleet die de stok laat vallen moet deze ook oprapen, hiervoor mag hij buiten zijn baan gaan zonder iemand te hinderen. 18. Welke fouten kan een atleet begaan tijdens een hordenkoers? 1.De horden vrijwillig met de hand of met de voet omstoten. 2. Buiten zijn toegewezen baan lopen 3. De voet of het been onder het horizontale plan van de bovenkant van de dwarslat sleept bij het overschrijden van de horden. 4. Over een horde springen die niet in de eigen baan is opgesteld. 5

7 Het onvrijwillig omstoten van alle horden zal niet bestraft worden met een uitsluiting. 19. Hoe zal u handelen wanneer een atleet die ingeschreven is voor een loop en een kampnummer of voor 2 kampnummers, komt vragen om al zijn pogingen na elkaar te doen of om van de vastgestelde beurtvolgorde af te wijken. Nooit zal men toestaan dat een atleet meer dan één poging uitvoert in dezelfde beurtvolgorde. Men mag de atleet toestaan om in elke beurtronde van de voorziene volgorde af te wijken. Na elke beurtvolgorde neemt hij de vooropgestelde volgorde terug in. 20. Hoe vermeldt men op het wedstrijdkaartje of blad: een ongeldige poging: kruis (X) een geldige poging: bij hoog en polsstokspringen met een 0 (0 van over) bij ver- en hink-stapspringen en de werpnummers met de gepresteerde afstand. een verzaking een streepje (-) 21. Op hoeveel pogingen heeft een deelnemer recht bij werpproeven, ver. en hink-stapspringen? a) Zo er slechts 8 of minder deelnemers zijn, hebben allen recht op 6 pogingen. b) Zo er meer dan 8 deelnemers zijn, zal iedere deelnemer 3 pogingen krijgen en de 8 atleten met de beste geldige prestatie krijgen 3 bijkomende beurten in omgekeerde volgorde van de rangschikking na de eerste 3 pogingen. Ingeval van ex aequo voor de 8ste plaats zal men kijken naar de 2de beste prestatie en eventueel naar de derde. c) Het aantal pogingen kan door de inrichter of door de scheidsrechter beperkt worden, dit. ingeval van heirkracht Miniemen, pupillen en benjamins krijgen nooit meer dan 3 pogingen. 22. Mogen er merktekens geplaatst worden op de aanloopbaan bij, Hoogspringen JA ook op de lat om deze beter zichtbaar te maken (Max. 2) Speerwerpen NEEN wel naast de aanloopbaan (Max. 2) 6

8 Ver- en hink-stapspringen NEEN, wel naast de aanloopbaan. Nooit inde valkuil.(max. 2) Estafettes JA, maar binnen de eigen baan (Max. 1) NB.:de merktekens moeten normaal door de inrichters ter beschikking gesteld worden indien niet,kan de atleet een schoen of plakband gebruiken als merkteken maar NOOIT krijt of kalk. 23. Hoog- en polsstokspringen. Hoe gaat men te werk voor het meten van de hoogten? Iedere nieuwe hoogte moet gemeten worden. Er zal gemeten worden met een meetlat loodrecht van op de grond tot aan de bovenkant van de lat op de plaats waar deze zich het dichtst bij de grond bevindt 24. Worden de steunen waarop de lat rust op dezelfde wijze geplaatst bij hoog en polsstokspringen? NEEN, Bij hoogspringen zijn de steunen naar elkaar toe gericht. Men zal er wel opletten dat tussen de uiteinden van de lat en de staanders er minstens 1 centimeter ruimte is Bij polsstokspringen zijn de steunen naar de valheuvel gericht. 25. Mag men een atleet verplichten om op al de aangekondigde hoogten te springen? NEEN - Het staat de atleet vrij te beginnen op de hoogte die hij verkiest Hij mag aan gelijk welke hoogte verzaken, doch éénmaal aan een beurtoproeping verzaakt, zal hij op deze hoogte niet meer mogen springen in de tweede of derde beurtoproeping. 26. Wanneer is een poging ongeldig bij hoogspringen.? a) Wanneer de lat ingevolge een actie tijdens de sprong niet meer op de steunen ligt b) Wanneer hij met enig deel van het lichaam de grond, met inbegrip van de 7

9 landingsplaats, achter het verticale vlak van de boord het dichtst bij de staanders, hetzij tussen of buiten de staanders raakt zonder eerst de lat te hebben overschreden. c) Wanneer hij afzet met twee voeten. 27. Wanneer wordt een deelnemer uitgeschakeld bij hoog- en Polsstokspringen? Na drie opeenvolgende ongeldige pogingen op dezelfde of op verschillende hoogten. Voor de benjamins, pupillen en miniemen kan de organisator beslissen dat dit gebeurt na twee pogingen. 28. Wanneer is een poging ongeldig bij polsstokspringen? a) Wanneer de lat ingevolge een actie tijdens de sprong niet meer op de steunen ligt Ook wanneer de lat door de polsstok zelf wordt afgeduwd. b) Wanneer hij de grond met inbegrip van de val heuvel raakt voorbij het verticale vlak ter hoogte van de bovenste achterzijde van de insteekblad. met het lichaam of de stok, zonder eerst de lat te hebben overschreden. c) Na de grond te hebben verlaten de onderste hand boven de bovenste plaatst of de bovenste hand naar boven schuift. d) Wanneer hij gedurende de sprong vrijwillig met zijn handen of zijn vingers de lat herplaatst wanneer deze van de steunen zou vallen. Wanneer bij de aanloop de stok voorbij het verticale vlak komt zonder iets te raken zal dit NIET aanzien worden als een fout 29. Ver. en hink-stapspringen. Hoe gaat men te werk voor het opmeten van de gesprongen prestatie? Het nulpunt zal binnen de landingsplaats op de dichtstbijzijnde indruk van enig deel van het lichaam of ledematen geplaatst worden. De meter zal vanaf dit punt loodrecht op de afzetlijn of haar verlengde ervan geplaatst worden. De gesprongen afstand zal afgelezen worden op de afzetlijn. Bij benjamins zal men het nulpunt op de plaats van de afzet het dichtst bij de landingszone plaatsen en aflezen op de dichtstbijzijnde indruk, er mag schuin 8

10 gemeten worden. 30. Wanneer is een poging ongeldig bij verspringen? Wanneer een deelnemer: a) met enig deel van zijn lichaam de grond raakt achter de afzetlijn, hetzij bij de aanloop zonder springen,hetzij bij het springen zelf b) afzet buiten de uiteinden van de afzetbalk. onafgezien of het voor of achter de afzetlijn is; c) bij de landing, de grond raakt buiten de landingszone en dichter naar de afzetlijn toe dan de dichtstbijzijnde indruk van zijn sprong op de landingsplaats. d) na het beëindigen van de sprong teruggaat door de landingsplaats; e) gebruik maakt van gelijk welk vorm van tuimelsprong. 31. Wanneer is een poging ongeldig bij hink-stapspringen Wanneer een deelnemer: a) met enig deel van zijn lichaam de grond raakt achter de afzetlijn, hetzij bij de aanloop zonder springen, hetzij bij het springen zelf; b) afzet buiten de uiteinden van de afzetbalk, onafgezien of het voor of achter de afzetlijn is; c) bij de landing, de grond raakt buiten de landingszone en dichter naar de afzetlijn toe dan de dichtstbijzijnde indruk van zijn sprong op de landingsplaats d) na het beëindigen van de sprong teruggaat door de landingsplaats; e) gebruik maakt van gelijk welk vorm van tuimelsprong. f) niet op de afzetvoet terecht komt bij de hink en niet op de andere voet terecht komt bij de stap. 32. Kogelstoten. Discuswerpen. Hamerslingeren. Hoe gaat men te werk voor het opmeten van de geworpen prestatie? Het nulpunt van de meter wordt binnen de valsector op de dichtstbijzijnde rand van het merkteken gemaakt door het vallend tuig, geplaatst. De meter zal door een ander jurylid rechtlijnig vanaf dit merkteken over het middenpunt van de cirkel getrokken 9

11 worden De geworpen afstand zal afgelezen worden op de binnenkant van het stootblok bij kogelstoten of op de binnenkant van de metalen cirkel bij discus en hamer. 33. Wanneer is een poging ongeldig bij kogelstoten? a) wanneer de atleet met enig deel van zijn lichaam de bovenkant van het stootblok of de ring raakt alsook de grond buiten de cirkel; b) de cirkel langs de voorste helft verlaat; c) de cirkel verlaat alvorens het tuig de grond raakt; d) de kogel buiten de valzone van neerkomt Op voorwaarde dat tijdens de poging het hiervoor bepaalde niet overtreden werd mag een deelnemer een reeds begonnen poging onderbreken, zijn kogel neerleggen (binnen of buiten de cirkel) en de cirkel langs achter verlaten alvorens terug van uit een stilstaande houding een nieuwe poging te ondernemen (dit binnen een talmtijd van 1 minuut) 34. Wanneer is een poging ongeldig bij discuswerpen? a) wanneer de atleet met enig deel van zijn lichaam de bovenkant van de cirkel of de grond buiten de cirkel raakt b) de cirkel langs de voorste helft verlaat; c) de cirkel verlaat alvorens het tuig de grond raakt; d) de discus buiten de valzone van neerkomt Op voorwaarde dat tijdens de poging het hiervoor bepaalde niet overtreden werd mag een deelnemer een reeds begonnen poging onderbreken, zijn discus neerleggen (binnen of buiten de cirkel) en de cirkel langs achter verlaten alvorens terug van uit een stilstaande houding een nieuwe poging te ondernemen (dit binnen een talmtijd van 1 minuut) 35. Speerwerpen. Hoe gaat men te werk voor het opmeten van de geworpen prestatie? Het nulpunt van de meter wordt binnen de valsector op de dichtstbijzijnde rand van het 10

12 merkteken gemaakt door de punt van de speer, geplaatst De meter zal strak worden aangespannen door een ander jurylid over een punt dat zich in het midden van de aanloop baan en op 8 meter achter de gebogen lijn bevindt De geworpen afstand zal afgelezen worden op de binnenkant van de gebogen lijn. 36. Wanneer is een poging ongeldig bij speerwerpen? a) Indien de atleet, nadat de worp begonnen is met enig deel van zijn lichaam de grond buiten de aanloop baan raakt de afbakeningslijnen inbegrepen b) de speer op een onregelmatige wijze loslaat De speer moet bij de omwikkeling vastgehouden worden en boven de schouder of het bovenste deel van de werparm geworpen worden. c) hij buiten de valzone van 29 werpt d) indien niet eerst de punt van de metalen spits de grond raakt voor enig ander deel; e) indien hij de rug naar de werprichting keert op het ogenblik van zijn worp;. f) hij de werpzone verlaat alvorens de speer de grond heeft geraakt; g) de aanloop verlaat langs de voorzijde van de aanloopbaan, de zijlijnen in het verlengde van de gebogen lijn inbegrepen. Op voorwaarde dat tijdens de poging het hiervoor bepaalde niet overtreden werd mag een deelnemer een reeds begonnen poging onderbreken, zijn speer neerleggen (binnen of buiten de aanloop zone) en de aanloop zone zijwaarts verlaten alvorens terug van uit een stilstaande houding een nieuwe poging te ondernemen (dit binnen een talmtijd van 1 minuut) 37. Wanneer is een poging ongeldig bij het hamerslingeren? a) Wanneer de deelnemer nadat de poging begonnen is met enig deel van zijn lichaam de boven kant van de ring of de grond er buiten raakt b) zijn tuig op onregelmatige wijze loslaat. c) de worp moet begonnen worden vanuit een stilstaande houding, de hamer mag buiten de cirkel rusten 11

13 d) het tuig moet zo vallen dat het volledige merkteken gemaakt bij de val volledig tussen de binnenkant van de sectorlijnen ligt e) hij de werp zone verlaat alvorens de hamer de grond heeft geraakt f) de cirkel verlaat langs de voorste helft Op voorwaarde dat tijdens de poging het hiervoor bepaalde niet overtreden werd mag een deelnemer een reeds begonnen poging onderbreken, zijn hamer neerleggen binnen of buiten de cirkel en de cirkel verlaten op reglementaire wijze, alvorens terug van uit een stilstaande houding een nieuwe poging te ondernemen (dit binnen een talmtijd van 1 minuut) 38. Hoe en met wat worden de metingen uitgevoerd bij werpnummers en bij ver. en hink-stapspringen? Met een in centimeter gegradueerde stalen of glasvezel meetband. Men plaatst het nulpunt bij het valpunt (werpproeven) of bij de indruk van het neerkomen van de atleet (ver- en hink-stapspringen) het dichtst bij de vertreklijn. Men leest de afstand af aan de vertreklijn. Indien voorhanden met een optisch toestel. 39. Waar worden de gelukte prestaties afgelezen? Bij kogelstoten Bij speerwerpen Bij discus en hamer : de binnenrand van het stootblok : de binnenrand van de cirkelboog : de binnenrand van de cirkel Bij ver- en hink-stapspringen : de rand van de afstootbalk het dichtst bij de valkuil. 12

JUIST OF FOUT correctiemodel

JUIST OF FOUT correctiemodel JUIST OF FOUT correctiemodel 1. Een scheidsrechter moet altijd eerst een gele kaart geven vooraleer hij een rode kaart kan geven. Fout (art. 125.5 noot i zie ook art. 144.2 noot) 2. De scheidsrechter is

Nadere informatie

Bevorderingsexamen 22 februari Kandidaten voor niveau II moeten minstens 70% behalen om te slagen en 63% om recht te hebben op een 2de zittijd.

Bevorderingsexamen 22 februari Kandidaten voor niveau II moeten minstens 70% behalen om te slagen en 63% om recht te hebben op een 2de zittijd. Score: Bevorderingsexamen 22 februari 2015 Deze bundel bevat 12 bladen. NOTEER UW NUMMER OP ELKE BLADZIJDE. Kandidaten voor niveau II moeten minstens 70% behalen om te slagen en 63% om recht te hebben

Nadere informatie

Kan de meeting beginnen?

Kan de meeting beginnen? Kan de meeting beginnen? Checklist voor de onmiddellijke voorbereiding! 2005/2006 1 INSCHRIJVINGEN. - Is de inschrijvingsplaats aangeduid? - Zijn er voldoende wedstrijdkaartjes voorhanden? - Wie verkoopt

Nadere informatie

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale.

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. REGLEMENT ATLETIEK De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. TEAMS Per regionale kwalificatiewedstrijd nemen 6 teams per middelbaar jaar

Nadere informatie

Antwoordmodel Reglemententoets wedstrijdleiders / scheidsrechter Wedstrijdreglement 2016/2017

Antwoordmodel Reglemententoets wedstrijdleiders / scheidsrechter Wedstrijdreglement 2016/2017 Antwoordmodel Reglemententoets wedstrijdleiders / scheidsrechter Wedstrijdreglement 2016/2017 GOED of FOUT (40 punten) Hieronder volgen 20 beweringen. Geef aan of ze goed of fout zijn door het juiste antwoord

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW OPLEIDING TOT OFFICIEEL

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW OPLEIDING TOT OFFICIEEL VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW OPLEIDING TOT OFFICIEEL Editie februari 2012 VLAAMSE ATLETIEKLIGA OPLEIDING TOT OFFICIEEL Telkens weer blijkt dat er behoefte is aan een groot aantal officiëlen om onze talrijke

Nadere informatie

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maakt de volgorde van deelnemers bekend

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maakt de volgorde van deelnemers bekend Kogelstoten iedereen mag 1x op volgorde instoten iedereen heeft 3 pogingen, de verste geldige(!) poging telt gewicht kogel afhankelijk van leeftijd en geslacht: - klas 1/2: meisjes 2 kg en jongens 3 kg

Nadere informatie

Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014

Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014 Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014 Titelpagina Auteur: Postcode: Plaats: CIOS Arnhem Sporting Events 6823 MA Arnhem Adres: Beukenlaan 3 E-mail: case@rijnijssel.nl Telefoon: (026) 312 95 43

Nadere informatie

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maak de volgorde van deelnemers bekend

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maak de volgorde van deelnemers bekend Kogelstoten iedereen heeft 3 pogingen, verste telt gewicht kogel afhankelijk van leeftijd en geslacht: - klas 1/2: meisjes 2 kg en jongens 3 kg - klas 3/4: meisjes 3 kg en jongens 4 kg - schoolteam: meisjes

Nadere informatie

Reglement: Atletiek Vijfkamp

Reglement: Atletiek Vijfkamp Reglement: Atletiek Vijfkamp Categorieën: Er wordt gewerkt in drie categorieën: - klas 1-2 - klas 3-4 - schoolteam Alle categorieën zijn onderverdeeld in een jongens- en een meisjescategorie. Onderdelen

Nadere informatie

Reglement Special Olympics Belgium. Atletiek. Mei Belgium

Reglement Special Olympics Belgium. Atletiek. Mei Belgium Mei 2017 Belgium INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN REGLEMENT 3 HOOFDSTUK 2: DISKWALIFICATIES 3 HOOFDSTUK 3: DE LOOPWEDSTRIJDEN 4 HOOFDSTUK 4: DE SPRONGEN 8 HOOFDSTUK 5: DE WERPNUMMERS 11 HOOFDSTUK 6:

Nadere informatie

KOGELSTOTEN Bij het kogelstoten is het de bedoeling dat een kogel zo ver mogelijk wordt weggestoten. De kogel wordt vanuit de nek weggestoten. De uitgangshouding is met het gezicht naar de stootrichting.

Nadere informatie

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement K.A.V.V.V. Atletiek Reglement 1 Hoofdstuk 1: aansluiting - lidgeld - overgangen ART 1. 1 Aansluiting 1. Per atleet dient een aansluitingskaart (volledig) ingevuld en ondertekend bij de federatie bezorgd

Nadere informatie

Richtlijnen en speerpunten

Richtlijnen en speerpunten Richtlijnen en speerpunten Welkom! Voor je ligt het nieuwe naslagwerk voor juryleden en overige atletiekfans: Richtlijnen en speerpunten. Een klein boekje dat je altijd op zak kunt hebben om even snel

Nadere informatie

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement K.A.V.V.V. Atletiek Reglement 1 Hoofdstuk 1 : aansluiting lidgeld overgangen CLUBS Het afdelingsbestuur bepaalt de modaliteiten waaronder een club kan aansluiten en heeft ook het recht een (her)aansluiting

Nadere informatie

Technisch instapbrevet INITIATOR ATLETIEK

Technisch instapbrevet INITIATOR ATLETIEK Technisch instapbrevet INITIATOR ATLETIEK INSTAPVOORWAARDE KANDIDAAT-CURSISTEN OPLEIDING INITIATOR Houder zijn van het Technisch Jeugdbrevet OF Wedstrijdresultaten kunnen voorleggen in minstens één werpnummer,

Nadere informatie

Hoogspringen. Rol van de begeleider

Hoogspringen. Rol van de begeleider Hoogspringen De leerling mag zelf de techniek kiezen waarmee hij/zij over het lint gaat. De leerling mag zelf kiezen vanaf welke kant hij/zij aanloopt. De aanloop start bij de pion. Wanneer het lint wordt

Nadere informatie

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers ATLETIEK PIRAMIDAAL PROVINCIAAL 1. CATEGORIEEN Miniemen (A + B) (2005 + 2004) jongens - meisjes Cadetten (A + B) (2003 + 2002) jongens - meisjes Scholieren ( A + B) (2001 + 2000 + 1999) jongens - meisjes

Nadere informatie

Regeltjes (zoals gepubliceerd in ENERGIEK)

Regeltjes (zoals gepubliceerd in ENERGIEK) Regeltjes (zoals gepubliceerd in ENERGIEK) Hoogspringen Wat is hierbij de bedoeling? De atleet dient zo hoog mogelijk over een lat te springen, zonder deze van de houders af te gooien. Degene die het hoogste

Nadere informatie

Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos

Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos Voorwoord Van 26 t/m 28 mei 2014 organiseert atletiekvereniging AV 34, in samenwerking met Accres, de Schoolatletiekdagen. Aan dit evenement

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Bijlage 2012-2013 Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Wijzigingen 15/02/2013 Vertaling, bewerking en vormgeving : Vlaamse Commissie Juryleden Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek

Nadere informatie

ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015

ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015 ZWEMMEN CURSUS TAK update 02/2015 I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen 2006 2007 Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen Vertaling, bewerking en vormgeving : Willy Nauwelaerts Evelyne Craenhals Marc Servranckx Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek 2006-2007

Nadere informatie

STARTERCURSUS Beginnende starters + hulpstarters

STARTERCURSUS Beginnende starters + hulpstarters STARTERCURSUS Beginnende starters + hulpstarters 13 oktober 2013 Gerda Cleyman 13-10-2013 Startercursus - 1 - Deze cursus wordt vooral gegeven aan hulp- en beginnende starters. Wij gaan ons zeker niet

Nadere informatie

ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014

ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014 ZWEMMEN CURSUS TAK update 09/2014 I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

1. Over de volgorde, waarin de deelnemers aan de beurt komen, wordt door loting beslist.

1. Over de volgorde, waarin de deelnemers aan de beurt komen, wordt door loting beslist. Hoofdstuk 10 Springonderdelen Artikel 80 HOOGSPRINGEN (IAAF Rule 182) 1. Over de volgorde, waarin de deelnemers aan de beurt komen, wordt door loting beslist. 2. Voor het begin van de wedstrijd moeten

Nadere informatie

1. Over de volgorde waarin de deelnemers aan de beurt komen wordt door loting beslist.

1. Over de volgorde waarin de deelnemers aan de beurt komen wordt door loting beslist. Hoofdstuk 11 Werponderdelen Artikel 84 KOGELSTOTEN (IAAF Rule 188) 1. Over de volgorde waarin de deelnemers aan de beurt komen wordt door loting beslist. 2. Als er meer dan acht deelnemers zijn, hebben

Nadere informatie

KNAU Wedstrijdreglement

KNAU Wedstrijdreglement Hoofdstuk 13 Indoorreglement Artikel 100 WEDSTRIJDREGELS 1. De regels van het wedstrijdreglement zijn - voorzover van toepassing - onverkort geldig bij indoorwedstrijden, tenzij daar in dit indoorreglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN REGLEMENT

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN REGLEMENT 2 HOOFDSTUK 2: AFLOSSINGSPROEVEN 2 HOOFDSTUK 3: BEHENDIGHEIDSPROEVEN 5 HOOFDSTUK 4: IN PLOEGEN 7-1 - Special Olympics Belgium september 2011 HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Nadere informatie

Een atleet met het syndroom van Down bij wie sprake is van Atlanto-axiale instabiliteit mag niet deelnemen aan de vijfkamp en aan hoogspringen.

Een atleet met het syndroom van Down bij wie sprake is van Atlanto-axiale instabiliteit mag niet deelnemen aan de vijfkamp en aan hoogspringen. ATLETIEK De officiële Special Olympics sportreglementen voor atletiek zijn geldig voor alle Special Olympics atletiekwedstrijden. Special Olympics Nederland heeft deze reglementen gebaseerd op de reglementen

Nadere informatie

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het vrije slaggedeelte

Nadere informatie

KNAU Wedstrijdreglement

KNAU Wedstrijdreglement Hoofdstuk 12 Meerkampen Artikel 89 MEERKAMPEN (IAAF Rule 200) 1. Alle in dit artikel genoemde meerkampen worden op twee opeenvolgende dagen in de aangegeven volgorde verwerkt. Uitzondering is de vijfkamp

Nadere informatie

DRAAIBOEK KIDS ATHLETICS

DRAAIBOEK KIDS ATHLETICS DRAAIBOEK KIDS ATHLETICS Terrein en materiaal De activiteit is gericht naar aangesloten en niet-aangesloten jongeren van 5 tot 8 jaar (kangoeroes en benjamins) en gaat door naast de atletiekpiste. Gelijktijdig

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie juni Jury Actueel juni

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie juni Jury Actueel juni VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL Editie juni 2009 Jury Actueel juni 2009 1 Voorwoord Het zomerseizoen 2009 is al twee maanden oud, de drukke meimaand, interclub-maand bij uitstek, achter de rug. Discussies

Nadere informatie

Kubb-tornooi Geluwe. Datum: 10 mei Tijd: 9u00 tot 17u00. Waar: Sint-Jorisschool geluwe. Mail:

Kubb-tornooi Geluwe. Datum: 10 mei Tijd: 9u00 tot 17u00. Waar: Sint-Jorisschool geluwe. Mail: Kubb-tornooi Geluwe Datum: 10 mei 2014 Tijd: 9u00 tot 17u00 Waar: Sint-Jorisschool geluwe Mail: kubb-sint-jorisschool@hotmail.com 1. Inschrijvingen: Via mail: kubb-sint-jorisschool@hotmail.com 10 euro

Nadere informatie

Richtlijnen & regels. van ATLETIEK. voor. personen met een handicap

Richtlijnen & regels. van ATLETIEK. voor. personen met een handicap Vlaamse Atletiekliga vzw P/a Koning Boudewijnstadion Marathonlaan 119 Bus C Zuiderlaan 13 B-1020 Brussel B-9000 Gent Tel: 02/47 47 219 Tel: 09/243 11 70 Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw p/a Huis van

Nadere informatie

Richtlijnen - AS Rieme vzw - printdatum : 4 mei De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN

Richtlijnen - AS Rieme vzw - printdatum : 4 mei De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN RL: 17 Datum uitgave : 4 mei 2014 Versie: 2 De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN... 1 1 Aan WELKE WEDSTRIJDEN nemen we deel?... 1 2 Het WINTERSEIZOEN...

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2014

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2014 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2014 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

PTV hindernis beschrijvingen basis -TREC

PTV hindernis beschrijvingen basis -TREC PTV hindernis beschrijvingen basis -TREC Versie 1, 2015 NHAV 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Acht rijden met één hand 4 2 Achterwaarts naast het paard 5 3 Achterwaarts te paard 6 4 Afsprong naast het paard

Nadere informatie

Ethias-Jeugdproject 2015: Stap 1: Talentdetectie op clubniveau. Clubtesten: omschrijving

Ethias-Jeugdproject 2015: Stap 1: Talentdetectie op clubniveau. Clubtesten: omschrijving Ethias-Jeugdproject 2015: Stap 1: Talentdetectie op clubniveau Clubtesten: omschrijving Talentdetectie op clubniveau - 2 - Richtlijnen voor uitvoering van de testen: Inleiding Om de clubs te ondersteunen

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via Alabus! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Waak en verdediging P 2

Waak en verdediging P 2 Waak en verdediging P 2 Gemaakt door NVDV vzw op 23-01-2017 Aanval De aanval bij de P 2 moet los gebeuren. De begeleider en de hond nemen plaats achter een gemerkt punt of een lijn. Hun positie is maximum

Nadere informatie

Waak en verdediging P 2

Waak en verdediging P 2 Waak en verdediging P 2 Gemaakt door NVDV vzw op 01/03/2016 Aanval De aanval bij de P 2 moet los gebeuren. De begeleider en de hond nemen plaats achter een gemerkt punt of een lijn. Hun positie is maximum

Nadere informatie

Sportdag 2017 Klas 1 & 2

Sportdag 2017 Klas 1 & 2 Sportdag 2017 Klas 1 & 2 Team: Team captain: Hallo allemaal, Het is weer bijna zo ver, de sportdag is bijna aangebroken. Op 12 juni zal deze sportdag gehouden worden bij atletiek vereniging Climax Ede

Nadere informatie

Atletiek Amsterdam 13 juni 2014

Atletiek Amsterdam 13 juni 2014 Atletiek Amsterdam 13 juni 2014 Voorwoord Gefeliciteerd finalisten en begeleiders! Tijdens Olympic Moves The School Final in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 13 juni a.s. strijden jullie tegen andere

Nadere informatie

Infodocument organisator VAL competitiewedstrijd deelname atleten met een handicap

Infodocument organisator VAL competitiewedstrijd deelname atleten met een handicap Infodocument organisator VAL competitiewedstrijd deelname atleten met een handicap Algemeen Atleten met een handicap kunnen deelnemen aan reguliere VAL-competitiewedstrijden. De sporttechnische reglementering

Nadere informatie

VDM Nieuwe technologie in de atletiekwereld. Wouter Schoemaker

VDM Nieuwe technologie in de atletiekwereld. Wouter Schoemaker VDM Nieuwe technologie in de atletiekwereld Wouter Schoemaker VDM - programma Wat is VDM? Verschillen VDM en EDM? Hoe werkt het? Opstelling Inregelen Aflezen Mijn ervaringen Toekomst Andere systemen Wat

Nadere informatie

BIJLAGE ( 2.3c van de spelregels) Scheidsrechtersgebaren. c Het nemen van de vrije worp Als deel 1

BIJLAGE ( 2.3c van de spelregels) Scheidsrechtersgebaren. c Het nemen van de vrije worp Als deel 1 c Het nemen van de vrije worp 3.11 Strafworp BIJLAGE ( 2.3c van de spelregels) Scheidsrechtersgebaren, behorende bij de spelregels zaal- en veldkorfbal Scheidsrechtersgebaren a Het toekennen van een strafworp

Nadere informatie

1a Estafette Doelgroep voortgezet onderwijs Versie

1a Estafette Doelgroep voortgezet onderwijs Versie 1a Estafette (Teamonderdeel) Hindernis Estafette Sprint Duurloop in estafettevorm als team zo snel mogelijk 10 rondes lopen. Maak met jouw team een nette rij achter het hoedje dat overeenkomt met jouw

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2017

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2017 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2017 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via Alabus! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Maandag 1 mei 2017 INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

Maandag 1 mei 2017 INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Maandag 1 mei 2017 INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Deze selectiewedstrijd wordt georganiseerd in het kader van het internationaal schoolsportkampioenschap te Nancy (Frankrijk) (24-06 tot 30-06).

Nadere informatie

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2010 Editie 1 april 2010 VAL SPORTREGLEMENTEN 2010 bladzijde 1 HOOFDSTUK I KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1. KAMPIOENSCHAPPEN Jaarlijks kan de VAL volgende kampioenschappen

Nadere informatie

OCHTEND BOVENBOUW. Atletiek. 1 Sprint. 2 Balwerpen. 3 Verspringen. 4 Hoogspringen. 5 Hordenloop. 6 Speerwerpen

OCHTEND BOVENBOUW. Atletiek. 1 Sprint. 2 Balwerpen. 3 Verspringen. 4 Hoogspringen. 5 Hordenloop. 6 Speerwerpen 1 OCHTEND BOVENBOUW Atletiek 1 Sprint 2 Balwerpen 3 Verspringen 4 Hoogspringen 5 Hordenloop 6 Speerwerpen 2 OCHTEND ONDERBOUW SPEL 1 Voetbal 4-4/ 2VELDJES 2 Lijnbal 4-4 / 2 VELDJES 3 Behendigheid 4 Reuzebal

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen 2014-2015 Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Vertaling, bewerking en vormgeving : Vlaamse Commissie Juryleden Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek 2014-2015 waarin de

Nadere informatie

Special Olympics Belgium [Pick the date] Special Olympics Belgium juli 2012 All rights reserved

Special Olympics Belgium [Pick the date] Special Olympics Belgium juli 2012 All rights reserved Special Olympics Belgium [Pick the date] Special Olympics Belgium juli 2012 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1 : Algemeenheden 2 Hoofdstuk 2 : De proeven 3 Unihockey omloop 3 De medicinebalworp (2 kg) 4 Staande

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via Alabus! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Draaiboek atletiek sportdag

Draaiboek atletiek sportdag Draaiboek atletiek sportdag Bewegingsonderwijs Lelystad ORGANISATIE In dit pakket treft u aan: 1. Een scorelijst Elke scorelijst dient voor 1 groep (max. 10 12 leerlingen). Er moeten dus 7 groepen gemaakt

Nadere informatie

CIOS Arnhem Sporting Events SPELREGELS. Sportdag Sportaccentscholen

CIOS Arnhem Sporting Events SPELREGELS. Sportdag Sportaccentscholen SPELREGELS Sportdag Sportaccentscholen 2013 www.ciosarnhemsportingevents.nl 1 Basketbal 1. Geen lichamelijk contact. 2. Niet de bal uit handen slaan/trekken. 3. Geen second dribbel. 4. Terugspelen op eigen

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Fireland-games. ONS DOEL: EERLJKHEID, SPORTIVITEIT en PLEZIER. ONZE PASSIE: Liever geen blaren, maar brand. Vroeger en nu. Algemeen Reglement

Fireland-games. ONS DOEL: EERLJKHEID, SPORTIVITEIT en PLEZIER. ONZE PASSIE: Liever geen blaren, maar brand. Vroeger en nu. Algemeen Reglement Fireland-games Vroeger en nu Algemeen - Elke ploeg bestaat maximaal uit 6 personen. - Elke proef moet door 3 verschillende personen gedaan worden. - Gemengde ploegen zijn toegestaan. (Brandweer en Niet-brandweer,

Nadere informatie

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF versie 10/2010

ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF versie 10/2010 ZWEMMEN OPLEIDING TAK LEERSTOF versie 10/2010 I. STIJLEN EN KEERPUNTEN I.1. VRIJE SLAG Men mag zwemmen wat men wil en hoe men wil en men mag afwisselen van stijl. Enkel in de wisselslag moet men in het

Nadere informatie

Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek

Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek Teamprestaties en individuele prestaties 8 atletiekonderdelen in 2,5 uur Atletiekunie Sector wedstrijdatletiek en verenigingszaken Maart 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging: Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start.

Naam: Naam: Vereniging: Vereniging: Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start. AA Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start. AA Gestart voor startsignaal bij de 1 e (1 start regel) of 2 e start. AB Veroorzaakte de 1 e (1 startregel), 2 e of volgende valse

Nadere informatie

HERMES ATLETIEK OOSTENDE VZW JEUGDSPORTBELEIDSPLAN

HERMES ATLETIEK OOSTENDE VZW JEUGDSPORTBELEIDSPLAN HERMES ATLETIEK OOSTENDE VZW JEUGDSPORTBELEIDSPLAN Onze jongste atleten dienen vooral plezier te beleven aan het sporten. Inderdaad. Atletiek is sport sporten is tof dus atletiek is tof! Vanuit deze uitgangspositie

Nadere informatie

Technische atletiekbrevetten

Technische atletiekbrevetten Technische atletiekbrevetten Programma Jeugdopleiding Technisch brevet Link met eindtermen Technische fiches Afname brevet Als instap voor de Initiator opleiding Lancering 1 Jeugdopleiding 2 Ontwikkelingsleeftijd

Nadere informatie

Minimaal twee en maximum twaalf. Er kan één tegen één of met twee teams gespeeld worden. Deze spelregels gaan uit van twee teams: team A en team B.

Minimaal twee en maximum twaalf. Er kan één tegen één of met twee teams gespeeld worden. Deze spelregels gaan uit van twee teams: team A en team B. KUBBSPEL SPELREGELS DOEL VAN HET SPEL Het doel van het kubbspel is de koning om te gooien, nadat alle kubbs op de speelhelft van de tegenstander zijn omgegooid. DE SPEELSTUKKEN EN HUN PLAATS 1. Koning,

Nadere informatie

Belijning atletiekbanen 2015

Belijning atletiekbanen 2015 Belijning atletiekbanen 2015 Verklaring en maatvoering merktekens 400 meter buitenbanen inclusief de merktekens voor een bochtstraal van 36,5 m Atletiekunie Postbus 60100 6800 JC ARNHEM Papendallaan 7

Nadere informatie

3.10c; deel 1. Het nemen van de vrije worp

3.10c; deel 1. Het nemen van de vrije worp 3.10c; deel 1 c Het nemen van de vrije worp c Het nemen van de vrije worp De nemer van de vrije worp moet met één voet direct achter het strafworppunt staan en met de andere voet in het gebied achter de

Nadere informatie

REGELS voor het VEILIG en VERANTWOORD GEBRUIK van de ATLETIEK ACCOMMODATIE. RL: 12 Datum uitgave : 10 juli 2011 Versie: 0

REGELS voor het VEILIG en VERANTWOORD GEBRUIK van de ATLETIEK ACCOMMODATIE. RL: 12 Datum uitgave : 10 juli 2011 Versie: 0 Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw REGELS voor het VEILIG en VERANTWOORD GEBRUIK van de ATLETIEK ACCOMMODATIE RL: 12 Datum uitgave : 10 juli 2011 Versie: 0 REGELS voor het VEILIG en VERANTWOORD GEBRUIK

Nadere informatie

1-2 Twee paar in kleur verschillende bollen, van dezelfde samenstelling. De bollen moeten mooi rond, even groot en even zwaar zijn.

1-2 Twee paar in kleur verschillende bollen, van dezelfde samenstelling. De bollen moeten mooi rond, even groot en even zwaar zijn. SPELREGLEMENT NEDERLANDSE BEUGEL BOND (versie juli 2011) 1 BENODIGDHEDEN 1-1 Beugelbaan (zie tekening 3) De hoogte van de balken bedraagt min.15 cm. en max. 25 cm. De gegeven afmetingen gelden voor nieuw

Nadere informatie

Voorwoord (Bij de 9 e uitgave)

Voorwoord (Bij de 9 e uitgave) Leeftijdscorrectiefactoren voor tienkamp/zevenkamp/vijfkamp/ gewichtvijfkamp vrouwen veteranen Voorwoord (Bij de 9 e uitgave) Outdoor/indoor Looponderdelen 100m 200m 400m 800m 1000m 1500m horden outdoor*)

Nadere informatie

1 Teamestafette. Lopen Werpen Springen. Taak atleet Loop in estafettevorm als team zo snel mogelijk 12 ronden. Taak Starter en SR.

1 Teamestafette. Lopen Werpen Springen. Taak atleet Loop in estafettevorm als team zo snel mogelijk 12 ronden. Taak Starter en SR. 1 Teamestafette Hindernis Estafette Sprint Duurloop Loop in estafettevorm als team zo snel mogelijk 12 ronden sportschoenen aan, spikes niet toegestaan met team opstellen achter de pylon met teamnummer

Nadere informatie

Woensdag 8 februari 2017 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

Woensdag 8 februari 2017 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Woensdag 8 februari 2017 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Dit open kampioenschap is een competitieve indoor atletiekwedstrijd voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Men doelt met deze wedstrijd op:

Nadere informatie

BIJSCHOLING HOOFDJURYLEDEN

BIJSCHOLING HOOFDJURYLEDEN BIJSCHOLING HOOFDJURYLEDEN 6-3-2014 INHOUD Uitgangspunten Athletics Champs Wedstrijd Athletics Champs Veranderende rollen Starter Wedstrijdleider Hoofdjuryleden 2 VOORAF Van hoofdjuryleden wordt een jury

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal. Voetbal: minivoetbal 1 CATEGORIEEN 3 de 4 de leerjaar: jongens meisjes 5 de 6 de leerjaar: jongens meisjes 2 DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3 MATERIAAL Er wordt

Nadere informatie

REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE ZWEMMEN

REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE ZWEMMEN REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE ZWEMMEN Art. 5.1. Algemeen Reglement Art. 5.1.1. Terminologie - Zwemmer: de term zwemmer gebruikt in de reglementen is zowel toepasselijk op de zwemmer(s) als op de zwemster(s),

Nadere informatie

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Deze brief bevat de belangrijkste informatie voor de deelnemers en coaches/begeleiders voor het atletiekprogramma van

Nadere informatie

TESTBATTERIJ SPEELFASE jarigen

TESTBATTERIJ SPEELFASE jarigen TESTBATTERIJ SPEELFASE 2 7-8-9 jarigen TECHNISCH COORDINATIEF 1. Dribbeltest Bal leiden tussen de kegels of paaltjes, heen en terug. Met beide voeten dribbelen Start aan de kegel- afsta,d = 16 m = afstand

Nadere informatie

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Deze brief bevat de belangrijkste informatie voor de deelnemers en coaches/begeleiders voor het atletiekprogramma van

Nadere informatie

Atletiek. FBK Sportpark, Almere

Atletiek. FBK Sportpark, Almere Atletiek FBK Sportpark, Almere 28 Maart 2014 Voorwoord Welkom op de Olympic Moves regionale finale van Almere! Vandaag ga jij met je schoolgenoten sporten tegen andere teams en samen plezier beleven. Door

Nadere informatie

Zaaltaken cursus Opleidingscommissie

Zaaltaken cursus Opleidingscommissie Zaaltaken cursus Opleidingscommissie 30-9-2016 Inhoud HET SCOREFORMULIER 2 HET SCOREFORMULIER 3 INVULLEN VOORAF 3 TIME_OUT 4 FOUTEN 4 SCOREVERLOOP 6 EINDE PERIODE OF WEDSTRIJD 7 24-SECONDEN KLOK INSTRUCTIE

Nadere informatie

Richt je op 1 groep bij de finish, de plekken die overblijven zijn van de andere groep. Elke groep/leerling sprint twee keer.

Richt je op 1 groep bij de finish, de plekken die overblijven zijn van de andere groep. Elke groep/leerling sprint twee keer. Onderdeel SPRINT Uitleg onderdeel: Er komen iedere ronde twee groepjes, deze zijn terug te lezen in het schema. Doe team lintjes om. De en mogen allemaal sprinten. Er staan startblokken klaar. Drie met

Nadere informatie

Spelregels Kubb. Voor meer informatie: www.kubbhw.nl

Spelregels Kubb. Voor meer informatie: www.kubbhw.nl Spelregels Kubb Voor meer informatie: www.kubbhw.nl In dit boekje vind je de spelregels van het spel kubb. Kubb is een van origine Zweeds buitenspel waarbij je houten blokken (kubbs) van elkaar moet omgooien.

Nadere informatie

8-TAL HOCKEY : SPEL- EN GEDRAGSREGELS

8-TAL HOCKEY : SPEL- EN GEDRAGSREGELS Referentie : Spelregels FIH Versie: 1-2008 (van toepassing vanaf 1/2/2008) Deze regels zijn van toepassing op preminiemen jongens en miniemen meisjes en jongens. De wijzigingen ten opzichte van de vorige

Nadere informatie

F.E.I. REGLEMENT JUMPING

F.E.I. REGLEMENT JUMPING NEDERLANDSTALIGE VERTALING van het F.E.I. REGLEMENT JUMPING 24 ste Editie Effectief vanaf 01/01/2012 Jean Marie Van Loo (K.R.) en gecollationeerd door Francis Michielsens Vorige update : 01.05.2011 Laatste

Nadere informatie

HET OPMETEN VAN FIETSEN

HET OPMETEN VAN FIETSEN HET OPMETEN VAN FIETSEN. UCI-REGLEMENTERING FIETSEN Kennis van de afmetingen van de fiets is noodzakelijk en behoort tot de basiskennis van de commissarissen. De UCI-reglementen zijn beschikbaar op ww.uci.ch

Nadere informatie

Versie maart 2015 definitief TREC club Nederland TREC Hindernis beschrijvingen

Versie maart 2015 definitief TREC club Nederland TREC Hindernis beschrijvingen Versie maart 2015 definitief TREC club Nederland 2015 TREC Hindernis beschrijvingen Inhoudsopgave Pagina 2 Hindernis beschrijvingen: 1. Laaghangende takken 3 2. Wal 4 3. Figuur 8 rijden met één hand 5

Nadere informatie

FieldTerminal. Handleiding. TimeTronics. The Choice of the Professional

FieldTerminal. Handleiding. TimeTronics. The Choice of the Professional FieldTerminal Handleiding TimeTronics The Choice of the Professional Released: 11 jan 2007 TimeTronics Sports Timing Systems FieldTerminal Handleiding Jan 2007 page 1 Inhoudstafel 1 Inleiding...2 2 Configuratie...3

Nadere informatie

HIGHLAND GAMES Zwijndrecht 19/06/11 REGLEMENTEN

HIGHLAND GAMES Zwijndrecht 19/06/11 REGLEMENTEN HIGHLAND GAMES Zwijndrecht 19/06/11 REGLEMENTEN ALGEMENE REGELS-WINNAARS De titel van Overall Winner wordt toegekend aan het team met de meest behaalde punten in de disciplines A-B-C-D-E-F-G (zie puntentoekenning

Nadere informatie

BEACH HANDBAL SPELREGELS

BEACH HANDBAL SPELREGELS BEACH HANDBAL SPELREGELS Hierbij geven we niet de volledige versie van de spelregels maar wel een kort overzicht waarin de voornaamste verschillen tussen zaalhandbal en Beach handbal worden aangeduid.

Nadere informatie

Reglement Highland Games Galaxy Clan 2017

Reglement Highland Games Galaxy Clan 2017 Reglement Highland Games Galaxy Clan 2017 No pain no gain! Galaxy highlanders & Galaxy ladies 1 Inhoud Algemeen... 3 Proeven... 4 TUG OF WAR... 5 CABER TOSS... 6 PUTTING THE STONE... 7 WEIGHT FOR HEIGHT...

Nadere informatie

Wijzigingen. Internationale Volleybal Spelregels (IVS)

Wijzigingen. Internationale Volleybal Spelregels (IVS) Wijzigingen Internationale Volleybal Spelregels (IVS) De nieuwste IVS omvatten: Een nieuwe benadering van de definitie van de netaanrakingen en de daarbij te beoordelen fouten. Een nieuwe procedure voor

Nadere informatie

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2015 Editie 13 maart 2015 VAL SPORTREGLEMENTEN 2015 versie: 13 maart 2015 bladzijde 1 HOOFDSTUK I KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1. KAMPIOENSCHAPPEN Jaarlijks kan de VAL

Nadere informatie

Wijzigingen FEI voor 2006 Toepassing in alle wedstrijden in België

Wijzigingen FEI voor 2006 Toepassing in alle wedstrijden in België Wijzigingen FEI voor 2006 Toepassing in alle wedstrijden in België Voorwoord : De Terrein Jury moet alle beschikbare technische middelen, inbegrepen officiële video opname (een officiële video opname is

Nadere informatie

Zuidlede Zwemmers vzw. SW 4.1 Na het bevel van de starter op uw plaatsen een verkeerde starthouding aangenomen of aangehouden

Zuidlede Zwemmers vzw. SW 4.1 Na het bevel van de starter op uw plaatsen een verkeerde starthouding aangenomen of aangehouden Uitsluitingscodes REDENEN VAN UITSLUITING VOLGENS FINA-REGELS START SW 4.1 Na het bevel van de starter op uw plaatsen een verkeerde starthouding aangenomen of aangehouden SW 4.4 gestart vóór het startsignaal

Nadere informatie

Tijdsduur Minimaal 3 maanden waarbij er 3 maandelijks een overgang wordt afgenomen. Training 2x per week 45 minuten.

Tijdsduur Minimaal 3 maanden waarbij er 3 maandelijks een overgang wordt afgenomen. Training 2x per week 45 minuten. B1- Groep Doelgroep Honden die de A-groep met goed gevolg hebben afgelegd. Honden die van een andere vereniging zijn overgekomen en beschikken over een bepaald niveau. Tijdsduur Minimaal 3 maanden waarbij

Nadere informatie

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord:

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord: Spelregels Minipolo Pupillen 1 Voorwoord: Waterpolo is een technische, behendigheid vragende en zeer gezonde sport, waarbij nauwelijks blessures ontstaan. Het waterpolospel vraagt van de deelnemers niet

Nadere informatie

Landelijke Departement Scheidsrechters. 24 seconden regel. Johnny Jacobs - Frank Van Meel. Departement Scheidsrechters

Landelijke Departement Scheidsrechters. 24 seconden regel. Johnny Jacobs - Frank Van Meel. Departement Scheidsrechters 24 seconden regel Departement Scheidsrechters Johnny Jacobs - Frank Van Meel Vanaf 1 juli 2013 wordt de 14 /24 regel ingevoerd voor alle Landelijke, Provinciale, Gewestelijke en Interprovinciale afdelingen

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN VOOR DEELNEMENDE PLOEGEN AAN HET FBK-GAMES NK TEAMS SENIOREN 2011

INFORMATIEBULLETIN VOOR DEELNEMENDE PLOEGEN AAN HET FBK-GAMES NK TEAMS SENIOREN 2011 INFORMATIEBULLETIN VOOR DEELNEMENDE PLOEGEN AAN HET FBK-GAMES NK TEAMS SENIOREN 2011 Accommodatie Het FBK-Games NK Teams voor senioren zal plaatsvinden in het FBK Stadion, Kuipersdijk 46 te Hengelo (O).

Nadere informatie