Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen"

Transcriptie

1 Bijlage Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Wijzigingen 15/02/2013 Vertaling, bewerking en vormgeving : Vlaamse Commissie Juryleden Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek waarin de reglementswijzigingen opgenomen werden zoals die goedgekeurd werden op het IAAF-Congres van 2011 Deagu. In deze uitgave worden in cursief en omkaderd de specifieke KBAB/VAL-richtlijnen verwerkt. De meer uitgebreide specifieke KBAB- en VAL-sportreglementen maken deel uit van een aanvullende publicatie. Eventuele wijzigingen aan deze reglementen zullen gepubliceerd worden in Atletiekleven, het officiële orgaan van de Vlaamse Atletiekliga. In bijlage specifieke WMA-sportreglementen voor Masters IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 1

2 IAAF / WMA / KBAB / VAL - SPORTREGLEMENTEN DEEL I - DE OFFICIELEN IAAF - ARTIKEL 125 SCHEIDSRECHTERS 5. Hij zal het recht hebben om elke atleet te waarschuwen of uit te sluiten voor onsportief of indecent gedrag. De waarschuwing zal aan de atleet gemeld worden door hem een gele kaart te tonen, de uitsluiting door hem een rode kaart te tonen. De waarschuwingen en de uitsluitingen zullen op het wedstrijdresultaat vermeld worden en zullen worden medegedeeld aan de Wedstrijdsecretaris en aan de andere Scheidsrechters. Tijdens kampioenschappen zullen de Chef-Kamp en Chef-Commissaris het recht hebben om Art toe te passen. Zij dienen dit dan wel te melden aan de scheidsrechter. IAAF - ARTIKEL 129 STARTCOÖRDINATOR, STARTER EN TERUGROEPSTARTERS 2. De Starter zal de volledige controle hebben over de atleten op hun startplaatsen. Wanneer een valsestartdetectieapparaat gebruikt wordt, zal de Starter of een aangeduide Terugroepstarter verplicht een hoofdtelefoon dragen om een akoestisch signaal te horen dat een valse start aangeeft (zie Art.161.2). 3. De Starter zal zich zo plaatsen dat hij gedurende gans de startprocedure een goed zicht heeft op alle atleten. Het is aanbevolen, zeker voor de loopwedstrijden met verschoven startlijnen in banen, dat luidsprekers in elke baan gebruikt worden om de startbevelen, de start, en alle terugroepsignalen op hetzelfde ogenblik door te geven aan de atleten. NOOT: De Starter zal zich zodanig opstellen dat hij de atleten ziet onder een scherpe gezichtshoek. Voor de loopwedstrijden met geknielde start is het noodzakelijk dat hij zich zo opstelt dat hij er zich kan van vergewissen dat alle atleten stil zitten in de Klaar -houding vóór het revolverschot of het signaal van een goedgekeurd startapparaat (al deze startapparaten worden verder omschreven als revolvers in de reglementen). Wanneer geen luidsprekersysteem gebruikt wordt voor loopwedstrijden met verschoven startlijnen, zal de Starter zich zo opstellen dat de afstand tussen hem en elke atleet ongeveer gelijk is. Waar de Starter zich niet op een dergelijke plaats kan opstellen, moet de revolver, daar geplaatst en afgevuurd kunnen worden door middel van een elektrisch contact. Als er geen Scheidsrechter voor de start aangeduid is, zal de Starter het recht hebben om Art toe te passen. Hij dient dit dan wel te melden aan de scheidsrechter. IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 2

3 IAAF - ARTIKEL 133 TERREINCOMMISSARIS De Terreincommissaris zal belast zijn met de controle op het wedstrijdterrein. Hij zal geen andere personen dan Officiëlen en verzamelde atleten voor deelname of andere toegelaten personen met een gevalideerde accreditatie toestaan het terrein te betreden en er te verblijven. De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor het vrijhouden van het wedstrijdterrein (baan, kampplaatsen en middenplein). Meetings voor de jeugd : Begeleiders : de begeleiders krijgen toegang tot de wedstrijdinstallaties vóór aanvang van de wedstrijdnummers voor Benjamins, Pupillen en Miniemen om de atleten te begeleiden. Bij aanvang van de wedstrijd moeten de begeleiders de wedstrijdinstallaties verlaten. Startblokken : begeleiders mogen helpen bij het plaatsen van de startblokken zonder de werking van de officiëlen (jury en organisatiemedewerkers) te belemmeren. Nadat de startblokken geplaatst zijn, moeten zij de baan verlaten. Zij moeten steeds de instructies van de officiëlen volgen. Het grasveld (middenterrein) is verboden terrein voor iedereen uitgezonderd voor officiëlen (jury en organisatiemedewerkers) en mag in geen geval doorkruist worden. IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 3

4 DEEL II ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENTEN IAAF - ARTIKEL 142 INSCHRIJVINGEN 1. Wedstrijden georganiseerd volgens de IAAF-Reglementen zijn voorbehouden aan atleten die voldoen aan de eisen van de IAAF. Niet aangesloten deelnemers mogen worden toegelaten vanaf Benjamin tot en met Master (zie ook Art ). IAAF - ARTIKEL 143 KLEDIJ - SCHOEISEL - STARTNUMMERS Kledij 1. De atleten moeten in alle nummers een verzorgde, en zowel naar opvatting als naar dracht, betamelijke kledij dragen. De kledij dient vervaardigd te zijn uit een stof die niet doorzichtig is, ook als deze nat wordt. De atleten mogen geen kledij dragen die hinderlijk is voor de beslissing van de Juryleden. Atletenshirts zullen aan de voor- en achterzijde dezelfde kleur hebben. Voor alle wedstrijden vermeld in Art.1.1.(a), (b), (c), (f) en (g) zullen de atleten een éénvormige kledij dragen goedgekeurd door hun Nationale Federatie. Voor alle wedstrijden vermeld in Art.1.1.(d) en (h), zullen de atleten deelnemen in de nationale kledij of clubkledij die officieel aangenomen is door de Nationale Federatie. De huldiging en ereronde worden als een onderdeel van de wedstrijd beschouwd. NOOT: De controlerende instantie mag in de voorschriften voor een competitie specificeren dat wedstrijdtruitjes vooraan en achteraan van dezelfde kleur moeten zijn. Een niet-aangesloten atleet moet aantreden in een neutrale trui zonder publiciteit. IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 4

5 IAAF - ARTIKEL 147 GEMENGDE DEELNAME Gemengde wedstrijden voor afstanden vanaf 5000m op de baan zijn toegelaten. De tijden zijn homologeerbaar, maar de EA en IAAF homologeren deze tijden niet (zie ook Art d.) Gemengde deelname van hetzelfde geslacht Masters mogen samen deelnemen met Cadetten, Scholieren, Juniores of Seniores als zij bij horden of steeple op dezelfde hoogte en afstand lopen, met dezelfde gewichten gooien of afstoten aan dezelfde balk bij het hinkstapspringen als de Cadetten, Scholieren, Juniores of Seniores ook als dit niet expliciet aangevraagd is als Master-wedstrijdnummer. Dit uitgezonderd tijdens themameetings uitsluitend voorbehouden voor Cadetten en Scholieren. Atleten van eender welke categorie mogen deelnemen in een andere categorie van hetzelfde geslacht wanneer voor het loopnummer, waarvoor zij inschreven, niet méér dan 6 atleten inschreven en op voorwaarde dat hetzelfde nummer in de andere categorie op het programma voorkomt. Bij horde- en steeplewedstrijden mogen categorieën samengevoegd worden als de totale afstand, de afstand tussen de horden en de hoogten ervan dezelfde zijn. Indien bij hordewedstrijden de tussenafstand dezelfde en de hoogten verschillend zijn moet er een baan opengelaten worden tussen de verschillende hoogten. Juniores mannen lopen bij horden steeds op eigen hoogten behalve tijdens wedstrijden Alle Categorieën. Bij kampnummers mogen verschillende categorieën worden samengevoegd zowel bij de wedstrijd aanvraag als voor de aanvang van de wedstrijden (voor de werpnummers dient er wel met hetzelfde gewicht gegooid te worden behalve voor de Junores en Seniores mannen maar de Juniores mannen zullen met seniores tuigen gooien tijdens wedstrijden aangevraagd onder Alle Categorieën. Behalve bij hoog- en polsstokspringen, zullen wanneer er meer dan 8 deelnemers zijn, de 8 deelnemers met de beste geldige prestatie per categorie recht hebben op de finale beurten. Wanneer er 8 of minder dan 8 deelnemers zijn per categorie hebben alle deelnemers recht op de finale beurten. IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 5

6 DEEL III - DE LOOPWEDSTRIJDEN IAAF - ARTIKEL 168 HORDEWEDSTRIJDEN MANNEN OUTDOOR Categorie Nummer Hoogte (m) Aantal horden Van start tot 1 e horde Afstand tussen horden Laatste horde tot aankomst MINIEMEN 150H m 35.00m 5.00m MINIEMEN 150H m 35.00m 40.00m VROUWEN OUTDOOR Categorie Nummer Hoogte (m) Aantal horden Van start tot 1 e horde Afstand tussen horden Laatste horde tot aankomst MINIEMEN 150H m 35.00m 5.00m MINIEMEN 150H m 35.00m 40.00m IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 6

7 DEEL IV - KAMPNUMMERS IAAF - ARTIKEL 183 POLSSTOKSPRINGEN Vanaf Miniem tot en met Alle Categorieën mag polsstokspringen gemengd georganiseerd worden (zie noot). De organisatoren mogen categorieën samenvoegen (zie noot). De organisatoren mogen de wedstrijd opsplitsen in meerdere groepen, volgens hoogten (zie noot). Als de eerste groep zijn wedstrijd beëindigd heeft, mag de tweede groep inspringen enz De winnaar van iedere groep zal mogen bepalen op welke hoogte de lat zal worden verder geplaatst (dit laatste is niet van toepassing voor meerkampen). Noot : De organisatoren moeten in hun wedstrijdaanvraag melden welke categorieën zij samenvoegen en hoe zij de wedstrijd zullen splitsen. IAAF - ARTIKEL 184 ALGEMEENHEDEN HORIZONTALE SPRONGEN Windmeting 10. De windsnelheid zal gedurende een periode van 5 seconden gemeten worden, te beginnen vanaf de tijd dat een atleet het merkteken passeert dat bij het verspringen op 40m en bij het hinkstapspringen op 35m van de afzetlijn naast de aanloop is geplaatst. Als een atleet een kortere aanloop neemt dan 40m of 35m, naargelang het geval, moet de windsnelheid worden gemeten vanaf het moment dat hij de aanloop begint. 11. De windmeter moet op 20m van de afzetbalk worden geplaatst. Hij zal opgesteld worden op een hoogte van 1,22m en niet verder dan 2m van de aanloop. Tijdens wedstrijden hinkstapspringen waar er van verschillende afzetbalken word gesprongen, zal de windmeter geplaatst worden op 20 meter van de afzetbalk die het verst van de landingsplaats ligt. IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 7

8 IAAF - ARTIKEL 187 DISCUSWERPEN Categorieën Gewicht Kleur MANNEN Seniores en M35-M40-M45 2,000kg Zwart Juniores 1,750kg Rood Scholieren en M50-M55 1,500kg Geel Cadetten en M60+ 1,000kg Wit Miniemen 0.750kg / Pupillen 0,600kg / VROUWEN Alle categorieën en W35t.e.m W75 W70 1,000kg Wit Masters W80+ W kg / Miniemen 0,750kg / Pupillen 0,600kg / IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 8

9 IAAF - ARTIKEL 193 SPEERWERPEN L 1 C van Zw L 0 L 2 L 1/2 L 1/2 L 2/2 L 2/2 L3 150 L (max) D 2 D 4 D 5 D 3 D 0 D 6 D 1 Afbeelding 25 - De internationale speer (niet op schaal) D 7 D.8 D 9 Lengten in millimeters uitgedrukt Code op tekening Omschrijving Vrouwen Mannen Mannen jeugd Vrouwen jeugd Jun/Sen Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. LO Totale lengte L1 Punt tot zwaartepunt L1/2 Helft L L2 Zwaartepunt tot einde L2/2 Helft L L3 Metalen punt L4 Handgreep (koord) IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 9

10 Doormeters in millimeters uitgedrukt Code op tekening Omschrijving D0 D1 D2 D3 Voorkant handgreep Achterkant handgreep 15cm vanaf punt Achterkant punt Mannen Mannen jeugd Vrouwen Jun/Sen Vrouwen jeugd Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min D0-0,25 - D0-0,25 - D0-0,25 0,8 D0-0,8 D0-0,8 D0-0,8 D D0-0,25 D4 D5 Juist achter punt Halfweg punt tot ZP - D3-2,5 - D3-2,5 - D3-2,5 D3-2,5 0,9 D0-0,9 D0-0,9 D0-0,9 D0 D6 Op de koord D D D D0 + 8 Halfweg ZP D7-0,9 D0-0,9 D0-0,9 D0 0,9 D0 0,9 D0 en einde D8 15cm van uiteinde - 0,4 D0-0,4 D0-0,4 D0 0,4 D0 0,4 D0 D9 Uiteinde - 3,5-3,5-3,5 3,5 3,5 IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 10

11 DEEL V - MEERKAMPEN IAAF - ARTIKEL 200 Miniemen jongens De vijfkamp: 80m(*) of 80H(*) springnummer(*) werpnummer(*) kampnummer(*) 1000m (laatste nummer) Pupillen jongens De vierkamp: 60(*) springnummer(*) werpnummer(*) 1000m ( laatste nummer ) Benjamins jongens De vierkamp: 60 (*) springnummer(*) werpnummer(*) 600m ( laatste nummer ) (*) de volgorde van deze proeven is vrij te bepalen. Miniemen meisjes De vijfkamp: 80m(*) of 60H(*) springnummer(*) werpnummer(*) kampnummer(*) 1000m (laatste nummer) Pupillen meisjes De vierkamp: 60(*) springnummer(*) werpnummer (*) 1000m ( laatste nummer) Benjamins meisjes De vierkamp: 60(*) springnummer(*) werpnummer (*) 600m ( laatste nummer) (*) de volgorde van deze proeven is vrij te bepalen. Niet conventionele meerkampen Cadetten Vrije 5-Kamp 100m of 80/100m horden 1 springnummer 1 werpnummer 1 extra kampnummer 800m De eindstanden van deze 5-Kamp worden niet gehomologeerd. De prestaties van de individuele nummers worden wel gehomologeerd op voorwaarde dat de atleet deelneemt aan alle nummers van de vrije 5-kamp. Miniemen - Pupillen - Benjamins Voor deze categorieën mogen meerkampen georganiseerd worden zonder lange afstand loopnummer (600 of 1000m) als laatste wedsrijdnummer. Bij deze niet conventionele jeugdmeerkampen zonder 600 of 1000m zijn enkel de prestaties in de individuele nummers homologeerbaar en niet de eindstanden. Werpmeerkamp Met drie of vier van de vier werpnummers (kogel, discus, speer en hamer) Puntentabel: Hongaarse tabel. Deelname aan alle nummers niet verplicht. IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 11

12 KOGEL DEEL VI - INDOORWEDSTRIJDEN IAAF - ARTIKEL 221 KOGELSTOTEN Vrouwen Vrouwen Mannen Mannen Mannen Jeugd Jun / Sen Jeugd Juniores Seniors Minimum gewicht om tot de wedstrijd toegelaten te worden en voor het 3.000kg 4,000kg 5,000kg 6,000kg 7,260kg aanvaarden van een record Informatie voor de fabrikanten Minimumgewicht voor wedstrijdtuigen 3.005kg 4,005kg 5,005kg 6,005kg 7,265kg Maximumgewicht voor wedstrijdtuigen 3.025kg 4,025kg 5,025kg 6,025kg 7,285kg Minimumdiameter 95mm (105mm) 110mm Maximumdiameter 130mm (140mm) 145mm nvdr: De Technical Manager van het IAAF Competitions Department zal eind 2013 de officiële internationale eigenschappen van de kogels van 3kg, 5kg en 6kg bekend maken. Categorieën Gewicht Kleur Minimum Diameter Maximum diameter MANNEN Sen.-M35-M40-M45 7,260kg Zwart 110mm 145mm Juniores 6,000kg Rood (105mm) (140mm) M50-M55 6,000kg Rood 102mm 135mm Scholieren 5,000kg Geel M60-M65 5,000kg Geel 100mm 130mm Cadetten-M70-M75 4,000kg Wit 95mm 130mm Miniemen - M80+ 3,000kg Groen 85mm 120mm Pupillen 2,000kg Blauw 75mm 110mm Benjamins 1,000kg Rood 65mm 100mm VROUWEN Sen.-W35-W40-W45 4,000kg Wit 95mm 130mm Juniores 4,000kg Wit 95mm 130mm Scholieren 3,000kg Groen Cadetten enw50+ 3,000kg Groen 85mm 120mm Miniemen 2,000kg Blauw 75mm 110mm Pupillen 2,000kg Blauw 75mm 110mm Benjamins 1,000kg Rood 65mm 100mm IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 12

13 DEEL VII - SNELWANDELEN IAAF - ARTIKEL 230 SNELWANDELWEDSTRIJDEN Veiligheid en Medische dienst 8. (a) Het Organisatiecomité van snelwandelwedstrijden zal de veiligheid van atleten en Officiëlen verzekeren. In wedstrijden onder Art.1.1.(a), (b), (c) en (f) zal het Organisatiecomité ervoor zorgen dat de te volgen weg in beide richtingen gesloten is voor gemotoriseerd verkeer. (b) De wedstrijden onder Art.1.1.(a), (b), (c) en (f) zullen zodanig geprogrammeerd worden dat de start en de aankomst gebeuren bij daglicht. (b) Een manueel medisch onderzoek tijdens de wedstrijd door een lid van het door het Organisatiecomité aangeduid en goed herkenbaar Medisch Personeel, zal niet als hulp aangezien worden. (c) Een atleet zal onmiddellijk de loopwedstrijd verlaten als hij hiertoe het bevel krijgt van een lid van de Officiële Medische Staf, of van de Medisch Afgevaardigde. Wedstrijdverloop : 11. In de nummers van 20km en meer mag een atleet de omloop of de loopbaan verlaten met toelating en onder toezicht van een Jurylid, maar hij mag daardoor de af te leggen afstand niet verkleinen. 12. Wanneer de Scheidsrechter na verslag van een Jurylid of een Commissaris of op een andere wijze overtuigd is dat een atleet de omloop verlaten heeft en daarmee de afstand verkort heeft, zal hij de betrokken atleet diskwalificeren 13. De wedstrijden onder Art.1.1.(a), (b), (c) en (f) zullen zodanig geprogrammeerd worden dat de start en de aankomst gebeuren bij daglicht. IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 13

14 DEEL VIII - WEGWEDSTRIJDEN IAAF - ARTIKEL 240 WEGWEDSTRIJDEN De wedstrijd: De omloop: 2. De wegwedstrijden zullen gelopen worden op verharde wegen. Indien het verkeer of andere omstandigheden dit beletten mag het parcours, duidelijk afgebakend, ook lopen over een fietsof voetpad langs de rijbaan, maar nooit over een zachte berm zoals een grasboord of iets dergelijks. Start en aankomst mogen op een atletiekterrein liggen. NOOT : (i) Het wordt aanbevolen dat voor wegwedstrijden met standaard afstanden de starten aankomstlijn, gemeten langs een denkbeeldige rechte lijn tussen die twee punten, niet verder dan 50% van de wedstrijdafstand van elkaar zouden verwijderd zijn. Voor homologatie van records zie Art b. (ii) Het is toegelaten dat de start en/of, finish en andere stroken van een de wedstrijd geschied(t)(en) op gras of op een andere zachte ondergrond op andere niet verharde oppervlaktes. Deze stroken zullen tot een minimum moeten beperkt worden. DEEL IX - VELDLOPEN IAAF ARTIKEL 250 VELDLOOPWEDSTRIJDEN Er mag slechts aan één veldloop per dag deelgenomen worden. Mastersveldlopen Indien er meerder groepsveldlopen voorzien zijn voor de Master-categorieën moeten de Masters deelnemen in de groep waaraan hun leeftijdscategorie toebehoort. Masters mogen aan de veldloop van de Seniors deelnemen, op voorwaarde dat ze niet deelnemen in hun eigen categorie. IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 14

15 DEEL X - DE WERELDRECORDS IAAF - ARTIKEL 260 Bijzondere voorwaarden 28. Voor wereldrecords op de weg: (e) De omloop moet gecontroleerd (dit is: opnieuw meten) zo laat mogelijk vóór de wedstrijd, op de dag van de wedstrijd of zo vlug mogelijk na de wedstrijd, en dit bij voorkeur door een andere A of B gebrevetteerde opmeter dan degene die de oorspronkelijke opmeting verrichtte. IAAF - ARTIKEL 261 NUMMERS WAAROP OUTDOOR WERELDRECORDS ERKEND WORDEN NOOT : Uitgezonderd voor Snelwandelwedstrijden zullen Wereldrecords van Wegwedstrijden voor vrouwen enkel erkend worden voor wedstrijden uitsluitend gelopen door vrouwen. De IAAF zal een afzonderlijke lijst bijhouden van "Beste Wereld Prestaties" van vrouwen die gelukt zijn bij gemengde Wegwedstrijden NUMMERS WAAROP NATIONALE OUTDOOR RECORDS OF BESTE PRESTATIES ERKEND WORDEN OUTDOOR (MANNEN) Miniemen H-150H-4x80-3x600 hoog-ver-kogel-speer-discus-polsstok-5kamp-1km snelw-2km snelw-3km snelw OUTDOOR (Vrouwen) Miniemen H-150H-4x80-3x600 hoog-ver-kogel-speer-discus-polsstok-5kamp-1km snelw-2km snelw IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 15

16 SPECIFIEKE WMA - SPORTREGLEMENTEN VOOR MASTERS HAMERSLINGEREN Het is vereist het handvat met de twee handen vast te houden tijdens de hele werpbeweging. Categorie Gewicht Diameter kogel Lengte vanaf binnenzijde handvat Min. Max. Max. Vrouwen W75+ 2,000kg mm 100mm 1195mm Minimumgewicht voor wedstrijden : 2.000kg Informatie voor de fabrikanten Minimumgewicht: 2,005kg Maximungewicht: 2.025kg GEWICHTWERPEN (OUTDOOR) Specificaties : De gewichten dienen te voldoen aan volgende eisen: Gewicht Diameter Min. Max. Min. Max. M35-M40-M45 15,880kg 15,885kg 15,905kg 145mm 165mm M50-M55 11,340kg 11,345kg 11,365kg 130mm 150mm M60-M65 9,080kg 9,085kg 9,105kg 120mm 140mm M70-M75 7,260kg 7,265kg 7,285kg 110mm 130mm M80+ 5,450kg 5,455kg 5,475kg 100mm 120mm W35-W40-W45 9,080kg 9,085kg 9,105kg 120mm 140mm W50-W55 7,260kg 7,265kg 7,285kg 110mm 130mm W60-W65-W70 5,450kg 5,455kg 5,475kg 100mm 120mm W75+ 4,000k g 4,005kg 4,025kg 95mm 110mm Lengte : De lengte vanaf de binnenzijde van het handvat zal niet langer zijn dan 410mm IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 16

17 GEWICHTWERPEN (INDOOR) Gewicht Diameter Min. Max. Min. Max. M35-M40-M45 15,880kg 15,885kg 15,905kg 145mm 180mm M50-M55 11,340kg 11,345kg 11,365kg 130mm 165mm M60-M65 9,080kg 9,085kg 9,105kg 120mm 155mm M70-M75 7,260kg 7,265kg 7,285kg 110mm 145mm M80+ 5,450kg 5,455kg 5,475kg 100mm 135mm W35-W40-W45 9,080kg 9,085kg 9,105kg 120mm 155mm W50-W55 7,260kg 7,265kg 7,285kg 110mm 145mm W60-W65-W70 5,450kg 5,455kg 5,475kg 100mm 135mm W75+ 4,000kg 4,005kg 4,025kg 95mm 110mm Lengte : De lengte vanaf de binnenzijde van het handvat zal niet langer zijn dan 410mm IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 17

18 ALLERLEI Jeugdmeetings (Ben, Pup en Min): Voor de Miniemen mag er geen 150m en 300m georganiseerd worden tijdens dezelfde meeting. Polsstok voor Miniemen mag gemengd georganiseerd worden. Estafette 3x600m voor een categorie mag niet georganiseerd worden indien er 600m en/of 1000m op het programma staat voor die categorie tijdens dezelfde meeting. Miniemen mogen niet dubbelen op de 150m, 300m en 1000m tijdens dezelfde meeting. De organisatoren hebben het recht om bij verspringen, hoogspringen, kogelstoten, discuswerpen en speer- / hockeybalwerpen vanaf deelnemers maar twee pogingen toe te kennen per deelnemer. IAAF-WMA-KBAB-VAL (Wijzigingen 15/02/2013) 18

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2017

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2017 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2017 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via Alabus! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via Alabus! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN

REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN Atletiekvereniging Edam Aan de erkenning van clubrecords van Atletiekvereniging Edam (hierna te noemen : A.V. Edam) zijn de volgende regels verbonden.

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2014

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2014 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2014 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen 2014-2015 Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Vertaling, bewerking en vormgeving : Vlaamse Commissie Juryleden Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek 2014-2015 waarin de

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen 2006 2007 Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen Vertaling, bewerking en vormgeving : Willy Nauwelaerts Evelyne Craenhals Marc Servranckx Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek 2006-2007

Nadere informatie

JUIST OF FOUT correctiemodel

JUIST OF FOUT correctiemodel JUIST OF FOUT correctiemodel 1. Een scheidsrechter moet altijd eerst een gele kaart geven vooraleer hij een rode kaart kan geven. Fout (art. 125.5 noot i zie ook art. 144.2 noot) 2. De scheidsrechter is

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via Alabus! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2010 Editie 1 april 2010 VAL SPORTREGLEMENTEN 2010 bladzijde 1 HOOFDSTUK I KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1. KAMPIOENSCHAPPEN Jaarlijks kan de VAL volgende kampioenschappen

Nadere informatie

Richtlijnen clubrecords AV DJA

Richtlijnen clubrecords AV DJA Richtlijnen clubrecords AV DJA 1. Gebruikte afkortingen en definities AU Atletiekunie AV DJA Atletiekvereniging De Jonge Athleet IAAF International Association of Atletics Federation WMA World Masters

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS ATV Venray d.d. 1-12-2008

REGLEMENT CLUBRECORDS ATV Venray d.d. 1-12-2008 REGLEMENT CLUBRECORDS ATV Venray d.d. 1-12-2008 1. Benoeming De ATV Venray-Recordcommissie bestaat uit tenminste drie leden. De bezetting wordt aangesteld door de WOC. De duur van de benoeming is voor

Nadere informatie

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2015 Editie 13 maart 2015 VAL SPORTREGLEMENTEN 2015 versie: 13 maart 2015 bladzijde 1 HOOFDSTUK I KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1. KAMPIOENSCHAPPEN Jaarlijks kan de VAL

Nadere informatie

Antwoordmodel Reglemententoets wedstrijdleiders / scheidsrechter Wedstrijdreglement 2016/2017

Antwoordmodel Reglemententoets wedstrijdleiders / scheidsrechter Wedstrijdreglement 2016/2017 Antwoordmodel Reglemententoets wedstrijdleiders / scheidsrechter Wedstrijdreglement 2016/2017 GOED of FOUT (40 punten) Hieronder volgen 20 beweringen. Geef aan of ze goed of fout zijn door het juiste antwoord

Nadere informatie

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers

ATLETIEK 1. CATEGORIEEN 2. DEELNAME 3. MATERIAAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL. 2.1 Nummers ATLETIEK PIRAMIDAAL PROVINCIAAL 1. CATEGORIEEN Miniemen (A + B) (2005 + 2004) jongens - meisjes Cadetten (A + B) (2003 + 2002) jongens - meisjes Scholieren ( A + B) (2001 + 2000 + 1999) jongens - meisjes

Nadere informatie

Reglement Regelmatigheidscriterium

Reglement Regelmatigheidscriterium Reglement Regelmatigheidscriterium Versie Oktober 2011 Elk atletiekjaar organiseert Atletiekclub Grimbergen vzw een regelmatigheidscriterium voor de leden van de club. Elke atleet die deelneemt aan wedstrijden

Nadere informatie

KNAU Wedstrijdreglement

KNAU Wedstrijdreglement Hoofdstuk 12 Meerkampen Artikel 89 MEERKAMPEN (IAAF Rule 200) 1. Alle in dit artikel genoemde meerkampen worden op twee opeenvolgende dagen in de aangegeven volgorde verwerkt. Uitzondering is de vijfkamp

Nadere informatie

LASTENBOEK EN REGLEMENT

LASTENBOEK EN REGLEMENT Provinciale zomerkampioenschappen Vlaams-Brabant LASTENBOEK EN REGLEMENT Laatste aanpassing van dit lastenboek en reglement op 13 oktober 2010 door het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant (tijdens de maandelijkse

Nadere informatie

SPORTREGLEMENTEN JAARGANG Sportreglementen

SPORTREGLEMENTEN JAARGANG Sportreglementen SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2017 Sportreglementen 2017 1 INHOUD 1. KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN... 3 1.1. SOORTEN KAMPIOENSCHAPPEN... 3 1.2. Kwalificatie SELECTIE... 3 1.3. INSCHRIJVING... 3 1.4. PROGRAMMA...

Nadere informatie

1 3WINTERKAMPIOENSCHAPPEN 2015-2016

1 3WINTERKAMPIOENSCHAPPEN 2015-2016 1 3WINTERKAMPIOENSCHAPPEN 2015-2016 INSCHRIJVINGSMODALITEITEN Een atleet mag worden ingeschreven in maximum 2 nummers Inschrijven voor 2 nummers vanaf 200m is niet toegestaan Forfait: Ц12,50 per nummer

Nadere informatie

Infodocument organisator VAL competitiewedstrijd deelname atleten met een handicap

Infodocument organisator VAL competitiewedstrijd deelname atleten met een handicap Infodocument organisator VAL competitiewedstrijd deelname atleten met een handicap Algemeen Atleten met een handicap kunnen deelnemen aan reguliere VAL-competitiewedstrijden. De sporttechnische reglementering

Nadere informatie

WEDSTRIJDENPROGRAMMERING

WEDSTRIJDENPROGRAMMERING WEDSTRIJDENPROGRAMMERING 2014 Wedstrijdenprogrammering 2014 4 september 2013 1 DEEL 1 : BESCHERMDE MEETINGS Binnen de VAL zijn er VIJF soorten beschermde meetings : - IAAF-meetings (te bepalen door IAAF)

Nadere informatie

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale.

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. REGLEMENT ATLETIEK De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. TEAMS Per regionale kwalificatiewedstrijd nemen 6 teams per middelbaar jaar

Nadere informatie

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2013 Editie 1 april 2013 VAL SPORTREGLEMENTEN 2013 versie:11 april 2013 bladzijde 1 HOOFDSTUK I KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1. KAMPIOENSCHAPPEN Jaarlijks kan de VAL volgende

Nadere informatie

2. HOE WERKT HET LEVEL-UP SYSTEEM? 1. INLEIDING

2. HOE WERKT HET LEVEL-UP SYSTEEM? 1. INLEIDING Versie 3.0 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. HOE WERKT HET LEVEL-UP SYSTEEM?... 3 3. HOE VERDIEN JE?... 6 3.1. Deelname aan wedstrijden, veldlopen en provinciale kampioenschappen... 6 3.1.1. Winterseizoen...

Nadere informatie

Bevorderingsexamen 22 februari Kandidaten voor niveau II moeten minstens 70% behalen om te slagen en 63% om recht te hebben op een 2de zittijd.

Bevorderingsexamen 22 februari Kandidaten voor niveau II moeten minstens 70% behalen om te slagen en 63% om recht te hebben op een 2de zittijd. Score: Bevorderingsexamen 22 februari 2015 Deze bundel bevat 12 bladen. NOTEER UW NUMMER OP ELKE BLADZIJDE. Kandidaten voor niveau II moeten minstens 70% behalen om te slagen en 63% om recht te hebben

Nadere informatie

Kan de meeting beginnen?

Kan de meeting beginnen? Kan de meeting beginnen? Checklist voor de onmiddellijke voorbereiding! 2005/2006 1 INSCHRIJVINGEN. - Is de inschrijvingsplaats aangeduid? - Zijn er voldoende wedstrijdkaartjes voorhanden? - Wie verkoopt

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen 2016-2017 Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Vertaling, bewerking en vormgeving : Vlaamse Commissie Juryleden Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek 2016-2017 waarin de

Nadere informatie

Zomerprogramma 2015. APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein

Zomerprogramma 2015. APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein Zomerprogramma 2015 Zat. 04 apr. : APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein Prestatieloop en kastelenloop (3 criterium

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen 2012-2013 Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Vertaling, bewerking en vormgeving : Vlaamse Commissie Juryleden Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek 2012-2013 waarin de

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING

REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING Versie september 2016 1. Inleiding Sinds medio jaren tachtig zijn er geen clubrecords bij Tempo bijgehouden. Vanaf 2016 willen we daar graag weer een begin

Nadere informatie

Limburgse Kampioenschappen

Limburgse Kampioenschappen Brochure der reglementen Limburgse Kampioenschappen In opdracht van het provinciaal comité (P.C.) heeft de reglementscommissie deze brochure samengesteld, waarin alles wat verband houdt met de verschillende

Nadere informatie

ATLETIEK REGLEMENT. Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.be. Goedgekeurd op 11 maart 2014

ATLETIEK REGLEMENT. Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.be. Goedgekeurd op 11 maart 2014 Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.be ATLETIEK REGLEMENT Goedgekeurd op 11 maart 2014 onder auspiciën van : Inhoud LIJST MET AFKORTINGEN EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015. blz. 1/6

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015. blz. 1/6 Interregio-Jeugdcup 2015 Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6 Reglement Interregio-Jeugdcup wedstrijden Deze bundel bevat de gemeenschappelijke kenmerken van het criterium. Deze

Nadere informatie

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2016 Editie 4 september 2015 VAL SPORTREGLEMENTEN 2016 versie: 4 september 2015 bladzijde 1 HOOFDSTUK I KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1. KAMPIOENSCHAPPEN Jaarlijks kan de

Nadere informatie

wedstrijdprogrammering

wedstrijdprogrammering 2010 wedstrijdprogrammering 2010 1 DEEL 1 : BESCHERMDE MEETINGS Binnen de VAL zijn er VIJF soorten beschermde meetings : - IAAF-meetings (te bepalen door IAAF) - EAA meetings (te bepalen door EAA) - de

Nadere informatie

KNAU Wedstrijdreglement

KNAU Wedstrijdreglement Hoofdstuk 13 Indoorreglement Artikel 100 WEDSTRIJDREGELS 1. De regels van het wedstrijdreglement zijn - voorzover van toepassing - onverkort geldig bij indoorwedstrijden, tenzij daar in dit indoorreglement

Nadere informatie

Voorwoord (Bij de 9 e uitgave)

Voorwoord (Bij de 9 e uitgave) Leeftijdscorrectiefactoren voor tienkamp/zevenkamp/vijfkamp/ gewichtvijfkamp vrouwen veteranen Voorwoord (Bij de 9 e uitgave) Outdoor/indoor Looponderdelen 100m 200m 400m 800m 1000m 1500m horden outdoor*)

Nadere informatie

Infobrochure atletiekclub Waasland seizoen

Infobrochure atletiekclub Waasland seizoen Infobrochure atletiekclub Waasland seizoen 2014-2015 Welkom bij atletiekclub Waasland! Onze club heeft al heel wat toppers gekend zoals Hanna Mariën, Eline Berings, Elke Bogemans en vele anderen. Ondertussen

Nadere informatie

september - oktober 2016

september - oktober 2016 september - oktober 2016 PROGRAMMA SEPT 2016 BEN - PUP- MIN (zie ook www.jongenfit.be) zater 3-9-2016 woens 7-9-2016 zater 10-9-2016 woens 14-9-2016 zater 17-9-2016 woens 21-9-2016 zater 24-9-2016 woens

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET Actualisatie Willy Nauwelaerts Vormgeving Leopold Geskens 1 april 2006 1. Welk is de opdracht van de scheidsrechter? a)

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING

REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING Versie juli 2016 1. Inleiding Sinds medio jaren tachtig zijn er geen clubrecords bij Tempo bijgehouden. Vanaf 2016 willen we daar graag weer een begin mee

Nadere informatie

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN 1.0.0. ALGEMENE OPTIES 1.1.1 Het Provinciaal Comité Antwerpen ( PCA ) organiseert jaarlijks de provinciale veldloopkampioenschappen, voor elke leeftijdscategorie,

Nadere informatie

Maandag 1 mei 2017 INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

Maandag 1 mei 2017 INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Maandag 1 mei 2017 INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Deze selectiewedstrijd wordt georganiseerd in het kader van het internationaal schoolsportkampioenschap te Nancy (Frankrijk) (24-06 tot 30-06).

Nadere informatie

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maakt de volgorde van deelnemers bekend

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maakt de volgorde van deelnemers bekend Kogelstoten iedereen mag 1x op volgorde instoten iedereen heeft 3 pogingen, de verste geldige(!) poging telt gewicht kogel afhankelijk van leeftijd en geslacht: - klas 1/2: meisjes 2 kg en jongens 3 kg

Nadere informatie

Woensdag 8 februari 2017 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

Woensdag 8 februari 2017 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Woensdag 8 februari 2017 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Dit open kampioenschap is een competitieve indoor atletiekwedstrijd voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Men doelt met deze wedstrijd op:

Nadere informatie

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maak de volgorde van deelnemers bekend

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maak de volgorde van deelnemers bekend Kogelstoten iedereen heeft 3 pogingen, verste telt gewicht kogel afhankelijk van leeftijd en geslacht: - klas 1/2: meisjes 2 kg en jongens 3 kg - klas 3/4: meisjes 3 kg en jongens 4 kg - schoolteam: meisjes

Nadere informatie

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6 Interregio-Jeugdcup 2015 Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6 Reglement Interregio-Jeugdcup wedstrijden Deze bundel bevat de gemeenschappelijke kenmerken van het criterium. Deze

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN VOOR DEELNEMENDE PLOEGEN AAN HET FBK-GAMES NK TEAMS SENIOREN 2011

INFORMATIEBULLETIN VOOR DEELNEMENDE PLOEGEN AAN HET FBK-GAMES NK TEAMS SENIOREN 2011 INFORMATIEBULLETIN VOOR DEELNEMENDE PLOEGEN AAN HET FBK-GAMES NK TEAMS SENIOREN 2011 Accommodatie Het FBK-Games NK Teams voor senioren zal plaatsvinden in het FBK Stadion, Kuipersdijk 46 te Hengelo (O).

Nadere informatie

Richtlijnen & regels. van ATLETIEK. voor. personen met een handicap

Richtlijnen & regels. van ATLETIEK. voor. personen met een handicap Vlaamse Atletiekliga vzw P/a Koning Boudewijnstadion Marathonlaan 119 Bus C Zuiderlaan 13 B-1020 Brussel B-9000 Gent Tel: 02/47 47 219 Tel: 09/243 11 70 Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw p/a Huis van

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie september 2009. Jury Actueel september 2009 1

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie september 2009. Jury Actueel september 2009 1 VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL Editie september 2009 Jury Actueel september 2009 1 Voorwoord Het zomerseizoen zit er bijna op, straks wacht ons een korte adempauze om eerst het veldloopseizoen en

Nadere informatie

KOGELSTOTEN Bij het kogelstoten is het de bedoeling dat een kogel zo ver mogelijk wordt weggestoten. De kogel wordt vanuit de nek weggestoten. De uitgangshouding is met het gezicht naar de stootrichting.

Nadere informatie

Finale Beker van Vlaanderen Pupillen-Miniemen Jongens en Meisjes --TEAM MANUAL

Finale Beker van Vlaanderen Pupillen-Miniemen Jongens en Meisjes --TEAM MANUAL Zaterdag, 10 september 2016 GERARD BONTINCKSTADION AC WAASLAND Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas Finale Beker van Vlaanderen Pupillen-Miniemen Jongens en Meisjes --TEAM MANUAL WOORD VOORAF Beste atleten,

Nadere informatie

Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014

Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014 Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014 Titelpagina Auteur: Postcode: Plaats: CIOS Arnhem Sporting Events 6823 MA Arnhem Adres: Beukenlaan 3 E-mail: case@rijnijssel.nl Telefoon: (026) 312 95 43

Nadere informatie

ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE. SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015)

ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE. SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015) ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015) Artikel 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden opgenomen in de wedstrijdkalender worden georganiseerd door

Nadere informatie

Reglement Special Olympics Belgium. Wielrennen. Februari Belgium

Reglement Special Olympics Belgium. Wielrennen. Februari Belgium Wielrennen Februari 2016 Belgium Inhoudstafel A. Wedstrijden 3 B. Parcours 3 Weg 3 Tijdrit 4 C. Uitrusting 4 D. Wedstrijdreglement 5 Divisioning 5 Algemene regels 6 2 A. Wedstrijden 1. 500m tijdrit driewieler

Nadere informatie

Datum 5/11/2016 Info Discipline Categorie Wedstrijdnummer :00 verspringen Benjamins Jongens Vereniging AVT 14:00 hoogspringen Pupillen

Datum 5/11/2016 Info Discipline Categorie Wedstrijdnummer :00 verspringen Benjamins Jongens Vereniging AVT 14:00 hoogspringen Pupillen Datum 5/11/2016 Info Discipline Categorie Wedstrijdnummer 17001 14:00 verspringen Benjamins Jongens Vereniging AVT 14:00 hoogspringen Pupillen Jongens Titel 5 November Meeting 14:00 hoogspringen Pupillen

Nadere informatie

In deze brochure zijn zowel de bepalingen van de VAL als deze van het P.C. Limburg verwerkt. De brochure werd opgedeeld in 4 delen:

In deze brochure zijn zowel de bepalingen van de VAL als deze van het P.C. Limburg verwerkt. De brochure werd opgedeeld in 4 delen: In opdracht van het Provinciaal Comité heeft de Commissie Sportieve Zaken een brochure samengesteld waarin alles wat verband houdt met de verschillende Limburgse Kampioenschappen is samengevat. In deze

Nadere informatie

Technisch instapbrevet INITIATOR ATLETIEK

Technisch instapbrevet INITIATOR ATLETIEK Technisch instapbrevet INITIATOR ATLETIEK INSTAPVOORWAARDE KANDIDAAT-CURSISTEN OPLEIDING INITIATOR Houder zijn van het Technisch Jeugdbrevet OF Wedstrijdresultaten kunnen voorleggen in minstens één werpnummer,

Nadere informatie

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek KvV 2015 1. BASISVOORWAARDEN 1.1 Algemeen De benaming Vlaamse Kampioenschappen is eigendom van de Vlaamse Atletiekliga v.z.w. hierna genoemd als VAL. De VAL

Nadere informatie

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement K.A.V.V.V. Atletiek Reglement 1 Hoofdstuk 1: aansluiting - lidgeld - overgangen ART 1. 1 Aansluiting 1. Per atleet dient een aansluitingskaart (volledig) ingevuld en ondertekend bij de federatie bezorgd

Nadere informatie

Richtlijnen - AS Rieme vzw - printdatum : 4 mei De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN

Richtlijnen - AS Rieme vzw - printdatum : 4 mei De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN RL: 17 Datum uitgave : 4 mei 2014 Versie: 2 De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN... 1 1 Aan WELKE WEDSTRIJDEN nemen we deel?... 1 2 Het WINTERSEIZOEN...

Nadere informatie

Regelgeving Nederlandse kampioenschappen 2013

Regelgeving Nederlandse kampioenschappen 2013 Regelgeving Nederlandse kampioenschappen 2013 November 2012 30 november 2012-2 - Afdeling Wedstrijdatletiek Inhoudsopgave 1 Nederlandse kampioenschappen atletiek 5 1.1 NK atletiek senioren 5 1.2 NK atletiek

Nadere informatie

Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek

Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek Teamprestaties en individuele prestaties 8 atletiekonderdelen in 2,5 uur Atletiekunie Sector wedstrijdatletiek en verenigingszaken Maart 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam Futurumshop.nl Nederlands Studenten Kampioenschap Baanatletiek Versie 5 Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het NSK Baan 2014

Nadere informatie

Nieuw Wedstrijdreglement! What s new? 12 e druk, Hugo Tijsmans, Niels van der Aar

Nieuw Wedstrijdreglement! What s new? 12 e druk, Hugo Tijsmans, Niels van der Aar Nieuw Wedstrijdreglement! What s new? 12 e druk, 2016 2017 Hugo Tijsmans, Niels van der Aar De Commissie Wedstrijdreglement (CWR) 2 Even voorstellen. De Commissie Wedstrijdreglement (CWR) Niels van der

Nadere informatie

Zomerprogramma APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein

Zomerprogramma APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein Zomerprogramma 2016 Zat. 02 apr. : APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein Prestatieloop en kastelenloop (3 criterium

Nadere informatie

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Regelgeving Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het Nederlands studentenkampioenschap (NSK) Baan 2016 beschreven. Hierin worden de

Nadere informatie

Zomerkalender Nog van winterkalender ACSS Stabroek - Pito (school) Laageind Stabroek inschrijving en prijsuitreiking Pito school

Zomerkalender Nog van winterkalender ACSS Stabroek - Pito (school) Laageind Stabroek inschrijving en prijsuitreiking Pito school Nog van winterkalender 2017 Zat. 25 mrt. : ACSS Stabroek - Pito (school) Laageind Stabroek inschrijving en prijsuitreiking Pito school stratenloop 3 stratenloop criterium 13.30 uur ben: M + J 700m pup/min:

Nadere informatie

VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland. Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen

VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland. Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen VB Meerkampen Zuid-West Nederland In 2010 is door een aantal atletiekverenigingen

Nadere informatie

Datum 7/11/2015 Info Discipline Categorie Wedstrijdnummer u30 verspringen Benjamins Jongens Vereniging AVT 12u30 hoogspringen Benjamins

Datum 7/11/2015 Info Discipline Categorie Wedstrijdnummer u30 verspringen Benjamins Jongens Vereniging AVT 12u30 hoogspringen Benjamins Datum 7/11/2015 Info Discipline Categorie Wedstrijdnummer 16001 12u30 verspringen Benjamins Jongens Vereniging AVT 12u30 hoogspringen Benjamins Meisjes Titel 7 November Meet 12u30 hoogspringen Cadetten

Nadere informatie

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten Agenda Info-avond Jeugd Zomerseizoen 2013 Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Andere activiteiten 03/04/2013 De jeugdcommissie De jeugdcommissie - vacatures Wil je als ouder een handje

Nadere informatie

Regelgeving Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2017

Regelgeving Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2017 Regelgeving Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2017 D.A.V. Kronos N.S.A.F. ZeuS Februari 2017 Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het Nederlands studentenkampioenschap (NSK)

Nadere informatie

Reglement: Atletiek Vijfkamp

Reglement: Atletiek Vijfkamp Reglement: Atletiek Vijfkamp Categorieën: Er wordt gewerkt in drie categorieën: - klas 1-2 - klas 3-4 - schoolteam Alle categorieën zijn onderverdeeld in een jongens- en een meisjescategorie. Onderdelen

Nadere informatie

Premiestelsel KAA Gent Atletiek

Premiestelsel KAA Gent Atletiek Premiestelsel KAA Gent Atletiek Naam...... Totaal bedrag... Het premiestelsel in vullen... Het premiestelsel bestaat uit vier verschillende delen: - controleformulieren voor outdoor, indoor en veldlopen

Nadere informatie

Regio Wedstrijden Pupillen Medaillewedstrijden 9 apr A av NOP M1 av Cialfo M2 21 mei B Flevo Delta M1 av PEC M2 4 juni B **de Sprinter M3 **de

Regio Wedstrijden Pupillen Medaillewedstrijden 9 apr A av NOP M1 av Cialfo M2 21 mei B Flevo Delta M1 av PEC M2 4 juni B **de Sprinter M3 **de Baan kalender 2016 Regio Wedstrijden Pupillen Medaillewedstrijden 9 apr A av NOP M1 av Cialfo M2 21 mei B Flevo Delta M1 av PEC M2 4 juni B **de Sprinter M3 **de Sprinter M4 17 sept A av De Gemzen M3 de

Nadere informatie

Zomerprogramma Zon. 10 apr.:

Zomerprogramma Zon. 10 apr.: Zomerprogramma 2011 Zat.. 02 apr. : APSO Zandhoven - Veldstraat Zandhoven kleedkamers en douche "Mini Sporthal" Inschrijving en prijsuitreiking "Mini sporthal het Veld" Veldstraat Prestatieloop en kastelenloop

Nadere informatie

Voor meer info : Herman.Daenen@pandora.be Raadpleeg ook onze website :www.zlaa.be

Voor meer info : Herman.Daenen@pandora.be Raadpleeg ook onze website :www.zlaa.be Voor meer info : Herman.Daenen@pandora.be Raadpleeg ook onze website :www.zlaa.be Uurschema's, uitslagen in uw mailbox enkele uren na de wedstrijd? Ja dat kan : eenvoudig op aanvraag bij Herman.Daenen@pandora.be

Nadere informatie

Jurynieuwsbrief 70-19 december 2013 -

Jurynieuwsbrief 70-19 december 2013 - Jurynieuwsbrief 70-19 december 2013 - Themadag Jury Op 1 februari 2014 wordt voor de vierde maal de themadag jury georganiseerd. Ook deze editie worden weer workshops georganiseerd om juryleden en vrijwilligers

Nadere informatie

AVT PREMIESYSTEEM seizoen

AVT PREMIESYSTEEM seizoen AVT PREMIESYSTEEM seizoen 2015-2016 Cadetten/scholieren/juniores/seniores 1. Modaliteiten. In het premiestelsel van AVT worden punten toegekend aan de prestaties die AVT-atleten, vanaf de categorie cadet,

Nadere informatie

JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie.

JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie. JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie. 2015-2016 Uitgegeven door de Jeugdwerking 2 Beste atleten en ouders, Met dit krantje willen we jullie een beetje wegwijs maken in de atletiekwereld. Het

Nadere informatie

2/05/2016 VOORSTELLING

2/05/2016 VOORSTELLING VOORSTELLING 1 INFO DCLA BESCHIKT OVER IETS MEER DAN 310 JEUGDATLETEN (KAN BEN PUP MIN) WAARVAN 250 TE LEUVEN EN 60 BIJ ONZE KERN HALEN OPSPLITSING VOOR LEUVEN: 6 KANGOEROES (ENKEL 2009 WORDEN TOEGELATEN

Nadere informatie

211 di 02/07 SPVI Vilvoorde 19u00 OM OPEN MEETING REIZEN LAUWERS Inschrijvingsgeld: 01.50 euro/nummer

211 di 02/07 SPVI Vilvoorde 19u00 OM OPEN MEETING REIZEN LAUWERS Inschrijvingsgeld: 01.50 euro/nummer JULI 211 di 02/07 SPVI Vilvoorde 19u00 OM OPEN MEETING REIZEN LAUWERS 100, 300, 1000 100, 300, 1000 100, 300, 1000, hoog 100, 300, 1000, 100, 300, 1000, 3000, ver 100, 300, 1000, ver, kogel MAS 212 di

Nadere informatie

1. Over de volgorde, waarin de deelnemers aan de beurt komen, wordt door loting beslist.

1. Over de volgorde, waarin de deelnemers aan de beurt komen, wordt door loting beslist. Hoofdstuk 10 Springonderdelen Artikel 80 HOOGSPRINGEN (IAAF Rule 182) 1. Over de volgorde, waarin de deelnemers aan de beurt komen, wordt door loting beslist. 2. Voor het begin van de wedstrijd moeten

Nadere informatie

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement K.A.V.V.V. Atletiek Reglement 1 Hoofdstuk 1 : aansluiting lidgeld overgangen CLUBS Het afdelingsbestuur bepaalt de modaliteiten waaronder een club kan aansluiten en heeft ook het recht een (her)aansluiting

Nadere informatie

Een atleet met het syndroom van Down bij wie sprake is van Atlanto-axiale instabiliteit mag niet deelnemen aan de vijfkamp en aan hoogspringen.

Een atleet met het syndroom van Down bij wie sprake is van Atlanto-axiale instabiliteit mag niet deelnemen aan de vijfkamp en aan hoogspringen. ATLETIEK De officiële Special Olympics sportreglementen voor atletiek zijn geldig voor alle Special Olympics atletiekwedstrijden. Special Olympics Nederland heeft deze reglementen gebaseerd op de reglementen

Nadere informatie

STARTERCURSUS Beginnende starters + hulpstarters

STARTERCURSUS Beginnende starters + hulpstarters STARTERCURSUS Beginnende starters + hulpstarters 13 oktober 2013 Gerda Cleyman 13-10-2013 Startercursus - 1 - Deze cursus wordt vooral gegeven aan hulp- en beginnende starters. Wij gaan ons zeker niet

Nadere informatie

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Deze brief bevat de belangrijkste informatie voor de deelnemers en coaches/begeleiders voor het atletiekprogramma van

Nadere informatie

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Deze brief bevat de belangrijkste informatie voor de deelnemers en coaches/begeleiders voor het atletiekprogramma van

Nadere informatie

7 01 stus 2 augu - li ju

7 01 stus 2 augu - li ju juli - augustus 2017 PROGRAMMA JULI 2017 BEN - PUP- MIN (zie ook www.jongenfit.be) dag datum activiteit uur zaterdag 1-7-2017 09.30-11.00 woensdag 5-7-2017 zaterdag 8-7-2017 09.30-11.00 woensdag 12-7-2017

Nadere informatie

Sportdag 2017 Klas 1 & 2

Sportdag 2017 Klas 1 & 2 Sportdag 2017 Klas 1 & 2 Team: Team captain: Hallo allemaal, Het is weer bijna zo ver, de sportdag is bijna aangebroken. Op 12 juni zal deze sportdag gehouden worden bij atletiek vereniging Climax Ede

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene grondslag De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zendt atleten uit naar

Nadere informatie

ZOMERKALENDER 2013 LIMBURG

ZOMERKALENDER 2013 LIMBURG MAN ZOMERKALENDER 2013 LIMBURG VROUW Lanaken, za 30/03, 13u00 ATLA KIDS KIDS' ATHLETICS aangesloten en niet-aangesloten atleten van 6 tot 13 jaar, 8 disciplines van 15 min Prijzen: diploma voor iedereen

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

Infobrochure voor de jeugd Volharding Beveren

Infobrochure voor de jeugd Volharding Beveren Infobrochure voor de jeugd Volharding Beveren Verantwoordelijke uitgever : Ronny Leys, Middenheide 77, 9120 Beveren www.volh.be ( 03 755 15 73 volh@val.be Onze club. De piste ligt aan de Gemeentelijke

Nadere informatie

Datum 9/11/2014 Info Discipline Category Vereniging HAKI 13u15 hoogspringen - S2 Benjamins Meisjes Titel Superkrack 1 13u30 60 meter Benjamins

Datum 9/11/2014 Info Discipline Category Vereniging HAKI 13u15 hoogspringen - S2 Benjamins Meisjes Titel Superkrack 1 13u30 60 meter Benjamins Datum 9/11/2014 Info Discipline Category Vereniging HAKI 13u15 hoogspringen - S2 Benjamins Meisjes Titel Superkrack 1 13u30 60 meter Benjamins Meisjes Wedstrijdnummer 70314 13u30 kogelstoten 2,000kg Miniemen

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW OPLEIDING TOT OFFICIEEL

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW OPLEIDING TOT OFFICIEEL VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW OPLEIDING TOT OFFICIEEL Editie februari 2012 VLAAMSE ATLETIEKLIGA OPLEIDING TOT OFFICIEEL Telkens weer blijkt dat er behoefte is aan een groot aantal officiëlen om onze talrijke

Nadere informatie

VABCO MOL Infovergadering Jeugd

VABCO MOL Infovergadering Jeugd VABCO MOL Infovergadering Jeugd Vabco Mol Atletiekclub bestaat al sinds 1964 Clubnaam: VMOL Atleten van 6 tot... Jaar Sportief amusement Lidgeld = 85 per jaar (incl verzekering) Kangoeroes (6jaar / 2009)

Nadere informatie