VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie september Jury Actueel september

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie september 2009. Jury Actueel september 2009 1"

Transcriptie

1 VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL Editie september 2009 Jury Actueel september

2 Voorwoord Het zomerseizoen zit er bijna op, straks wacht ons een korte adempauze om eerst het veldloopseizoen en daarna het indoorseizoen aan te vatten. We hebben dus eventjes de tijd om het afgelopen seizoen te evalueren. Een veel voorkomende opmerking is de ongemelde of laattijdig gemelde afwezigheid van tal van juryleden. De aanwezige juryleden draaien op voor het alsnog vlotte verloop van de wedstrijd, wat meestal wel lukt maar toch nogal wat frustraties met zich meebrengt. Daarom een oproep om uw afwezigheid tijdig aan de aanduider te melden. Op het congres gehouden ter gelegenheid van het WK in Berlijn werden enkele reglementswijzigingen goedgekeurd maar we weten, op dit ogenblik, nog niet of alle wijzigingen ook in ons landje zullen toegepast worden. In een volgende Jury Actueel meer hierover. In deze Jury Actueel vindt u ook de oproep tot kandidatuurstelling voor de PCJ. Voor de huidige leden van de PCJ is het nu het moment om na te gaan of hun mandaat ten einde loopt en hun kandidatuur te hernieuwen. Nieuwe kandidaten moeten zich niet geremd voelen want lang niet alle PCJ zijn voltallig en vele handen maken licht werk. Vooraf even met elkaar overleggen, bijvoorbeeld over wie voor welke functie kandideert, kan veel misverstanden voorkomen. Kathleen Van Camp Voorzitter Vlaamse Commissie Juryleden Jury Actueel september

3 IAAF-reglementering Nultolerantie valse starts Tijdens haar jaarlijks congres van 12 augustus 2009 te Berlijn besliste de I.A.A.F. een nultolerantie in te voeren voor valse starts. Dit betekent dat, met uitzondering van de meerkampen, een atleet die een valse start veroorzaakt meteen zal uitgesloten worden. Bij de meerkamp geldt nu het vroegere reglement waarbij slechts één valse start per reeks wordt toegelaten. Dit nieuwe reglement wordt door de KBAB gehanteerd vanaf 1 november 2009 voor alle wedstrijden vanaf de categorie Cadetten. Voor Benjamins, Pupillen en Miniemen wordt het vroegere reglement behouden. Zij worden uitgesloten nadat ze zelf twee valse starts veroorzaakten in een individuele wedstrijd, drie valse starts in een meerkamp. IAAF- en WMA-reglementering Startprocedure Masters : De WMA laat de Masters toe om te starten zonder startblokken. Dit is op onze meetings alleen toegelaten tijdens Masters-meetings, Mastersinterclubs en Masters-kampioenschappen waar er geen anderen categorieën deelnemen. Valse start: In ieder loopnummer zal iedere atleet die een valse start veroorzaakt gewaarschuwd worden. Indien hij/zij verantwoordelijk is voor een tweede valse start in hetzelfde loopnummer zal hij/zij worden uitgesloten. Dit is tevens van toepassing voor de meerkampen. Tijdens andere meetings worden de Master verplicht startblokken te gebruiken. Deze moeten dan volgens de IAAF-reglementen (Art ) gebruikt worden. Valse start: Hier worden de IAAF-reglementen (Art en 7) toegepast: nultolerantie. Jury Actueel september

4 Jurynieuws Onze collega DE MANGELAERE Marnix werd weerhouden als kandidaat ATO. Begin september zal hij een week gaan bijscholen ter gelegenheid van een organisatie van het Technical Officials Education and Certification System of TOECS in Groot-Brittannië. Wij wensen hem veel geluk. Info Onze lezers die Jury Actueel via ontvangen hebben reeds een verbeterde versie ontvangen, er werd namelijk een tikfout begaan in het antwoord van vraag 4 van het schriftelijk examen van 21 maart Steeplewedstrijden Hoeveel hindernissen moeten er overschreden worden tussen het vertrek en de eerste doortocht van de aankomstlijn? Sloot binnen baan Sloot buiten baan 3000m steeple m steeple 0 (2) moet 3 zijn 1500m steeple 1 1 Internetnieuws PCJ West-Vlaanderen bezit een nieuwe website Jury Actueel september

5 Tips Werpnummers Hulp (Art c) : Om een beter houvast te bekomen is het de atleet toegestaan, alleen op de handen, een gepaste stof te gebruiken. Bovendien mogen hamerslingeraars zulke stoffen ook gebruiken op hun handschoenen en kogelstoters op hun hals. (nvdr. de IAAF gaat dit reglementenartikel aanpassen. Wij houden jullie op de hoogte) Estafettewedstrijden: 4 X 400 m OUTDOOR (Art.170.9): De derde en vierde lopers in de 4x400m zullen zich, op aanwijzing van een bevoegd jurylid, opstellen in de volgorde (van binnen naar buiten) dat hun ploeggenoot doorkomt na 200m van hun afstand te hebben gelopen (aan de start van de200m) 4 X 200 m, 4 X 400 m en 4 X 800 m INDOOR (Art.217.5): De derde en vierde lopers in de 4x200m, de tweede, derde en vierde lopers in de 4x400m en de 4x800m zullen zich, op aanwijzing van een bevoegd jurylid, opstellen in de volgorde (van binnen naar buiten) dat hun ploeggenoot bij het ingaan van de laatste bocht doorkomt Eens dat de atleten dit punt voorbij zijn, zullen de wachtende atleten deze volgorde niet wijzigen en zullen niet van plaats wisselen in het begin van de wisselzone. Wanneer een atleet dit artikel niet volgt, zal dit de diskwalificatie van zijn ploeg tot gevolg hebben. Maar, mogen de lopers dan eens zij opgesteld zijn de aflossingszone verlaten? We vroegen het aan de IAAF en zie hier hun standpunt: Normaal, nadat de juryleden de atleten in afwachtende volgorde hebben geplaatst, blijven ze de atleten tot het allerlaatste ogenblik controleren, zodat ze niet de kans krijgen om rond te lopen. Gebeurt dit toch (maar ze veranderen niet hun oorspronkelijke volgorde) dan is de beslissing gebaseerd op het feit of ze de aanloop (vanuit een stilstaande houding) binnen de reglementaire aflossingszone begonnen zijn. Wij (nvdr. de IAAF) beschouwen het niet als een fout, wanneer een atleet een stap terugzet tot buiten de aflossingszone en dan opnieuw een correcte stilstaande houding aanneemt binnen de aflossingszone vooraleer hij zijn aanloop begint. De dienstdoende juryleden voor die zone moeten de actie beoordelen en de scheidsrechter inlichten. Jury Actueel september

6 Van de VAL Provinciale commissie juryleden Verkiezing P.C.J Kandidaturen voor een mandaat in de schoot een P.C.J. worden ingewacht voor: - leden (drie in elk P.C.J.): mandaat van 2 jaar - voorzitter van het P.C.J. Vlaams-Brabant: mandaat van 3 jaar De kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 1. a) bij het in functie treden meerderjarig zijn b) Belgisch onderdaan zijn, of c) in België geboren zijn en minstens tien jaar in België wonen d) over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken, (uitgezonderd politiekerechten voor wat de buitenlanders betreft die voldoen aan par b). e) de kandidaten moeten lid zijn van een vereniging van de VAL 2. actief jurylid van een vereniging uit de provincie zijn 3. voor de provinciaal afgevaardigde : houder zijn van het internationaal brevet of minstens drie jaar houder zijn van het nationaal brevet 4. zich kandidaat stellen bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding bij de VAL uiterlijk 30 september. Reglement Indoormeetings Aanvangsuur o Apart aanvangsuur voor jeugd (Ben/Pup/Min) en andere categorieën vermelden. o Geen nummers voor jeugd (Ben/Pup/Min) tijdens avondmeetings (uitgezonderd tijdens vakantieperioden). Programma o De volgende tijdsduur moet minimum worden voorzien voor de hierna vermelde nummers: Loopnummers per categorie: uitzondering: Pup/Min 60h 10 min 15 min 60/150/200m 20 min 300/400m 15 min 800m 7 min 1000/1500/ min Jury Actueel september

7 Kampnummers per categorie: uitzondering: Ben/Pup/Min Ver/hinkstap 60 min 75 min Hoog 75 min Kogel 50 min 60 min Polsstok 90 min o Geen hoogspringen voorzien tijdens de 60h wanneer de aanloopzone van het hoogspringen de banen voor de 60h overlapt. o Wanneer er op de uurrooster twee of meer standen vermeld staan, dienen deze ook effectief gebruikt te worden voor de verschillende nummers. o De organisator heeft de mogelijkheid om bij verticale kampnummers het nummer te splitsen bij veel deelnemers. Bij hoog is dit aantal bepaald op 20 deelnemers; bij polsstokspringen op 15 deelnemers. De organisator mag dus de atleten in twee groepen laten springen, ingedeeld op basis van hun beste prestatie. De tweede groep mag pas starten met inspringen nadat de wedstrijd van de eerste groep volledig is afgewerkt. o Polsstok: Vanaf Cadet t/m A.C. mogen jongens en meisjes samen springen. De organisator dient bij zijn aanvraag te vermelden welke categorie hij samenvoegt (min. tijdsduur van 2u voorzien per groep). De organisator dient bij zijn aanvraag te vermelden dat hij de wedstrijd opsplitst in twee of drie groepen, volgens hoogten. Nadat de eerste groep gedaan heeft, mag de tweede groep inspringen en aan hun wedstrijd beginnen. Laatst overgebleven atleet van de groep mag zijn hoogte kiezen. Miniemen jongens en meisjes mogen samen springen (min. tijdsduur van 2u. voorzien). o Geen 600m voor Benjamins. o 300m dient volledig in banen gelopen te worden. o In het voor- of naprogramma kunnen geen nummers voor kinderen jonger dan Benjamin georganiseerd worden. o Startdetectie: voor 60m/60h te Gent, vanaf Cadet. o Lunchpakket voorzien ( s middags) voor jury, Rode Kruis en medewerkers voor een volledige dag en s avonds indien meeting later dan 18u00. Veldloopbepalingen Algemeen Het veldloopseizoen loopt vanaf zondag 25 oktober 2009 tot en met zondag 28 maart De veldlopen worden onderverdeeld in 4 categorieën : I.A.A.F., E.A.A., nationale en regionale. De tabel kwaliteitslabel staat op de site van de VAL. Voor nationale veldlopen en E.A.A. of I.A.A.F. veldlopen kan een afwijking worden gevraagd volgens de bepalingen van het categorielabel. Jury Actueel september

8 Afstanden De organisator mag vrij kiezen tussen een minimum- en maximumafstand. Deze afstanden gelden, behalve voor de kampioenschappen, voor het hele veldloopseizoen. Jongens/Mannen Meisjes/Vrouwen BEN m 1000 m 600 m 1000 m PUP m 1500 m 1000 m 1500 m MIN m 2000 m 1500 m 2000 m CAD m 3000 m 2000 m 2500 m SCH m 5000 m 2500 m 4000 m JUN m 8000 m 4000 m 6000 m MAS : de dag waarop hij/zij 35 jaar wordt 6000 m 8000 m 4000 m 6000 m SEN 90 en vroeger 8000 m m 5000 m 8000 m (nationale veldloop) Regionale veldloop voor JUN-SEN-MAS 4000 m 6000 m Korte veldloop voor JUN-SEN-MAS 2500 m 3000 m Provinciale kampioenschappen De Provinciale Comités mogen een korte veldloop voor vrouwen op hun programma plaatsen. Aantal ronden Meisjes, vrouwen : maximum 5 (eventuele kleine ronde inbegrepen) Jongens, mannen : maximum 6 (eventuele kleine ronde inbegrepen) De aanloop mag maximum 500 m bedragen, zoniet wordt hij beschouwd als een gewone ronde. Verplichte volgorde Mannen : BEN-PUP-MIN-CAD-SCH-KORTE VELDLOOP-JUN+MAS-SEN De organisator mag de SEN vóór de JUN+MAS laten lopen Vrouwen : BEN-PUP-MIN-CAD-SCH-JUN+SEN+MAS* * = JUN, SEN en MAS lopen samen over een afstand van 4 km tot 6 km. Er dient een afzonderlijke rangschikking te worden gemaakt. Bij een dubbele veldloop wordt bij de BEN, PUP en MIN elke categorie/geslacht opeenvolgend afgewerkt. Dus : eerst de BEN meisjes, vervolgens BEN jongens, en zo verder. Internationale en nationale veldlopen mogen van deze volgorde afwijken. Categorieën BEN-PUP-MIN : samen (= eerstejaars + tweedejaars), met afzonderlijke rangschikking, podium per geboortejaar. Het is toegelaten beide geboortejaren afzonderlijk te laten starten. CAD-SCH : steeds samen (= eerstejaars + tweedejaars). Geen afzonderlijke rangschikking per geboortejaar Jury Actueel september

9 KORTE VELDLOOP mannen : JUN-SEN-MAS : steeds samen, geen afzonderlijke rangschikking JUN-SEN-MAS vrouwen : - regionaal : steeds samen over dezelfde afstand. Afzonderlijke rangschikking - nationaal : SEN steeds afzonderlijk over een afstand van 5 km tot 8 km JUN-MAS mannen : steeds samen. Zie ook punt MAS mannen. Afzonderlijke rangschikking. SEN mannen : afzonderlijk MAS : mogen steeds aan de veldloop van de SEN deelnemen, op voorwaarde dat ze niet deelnemen in hun eigen categorie. MAS mannen : de organisator mag opteren voor twee veldlopen = gesplitst in leeftijdscategorieën : een groep én een groep met alle andere categorieën. De JUN lopen samen met de MAS MAS vrouwen die als Seniore wensen te worden gerangschikt dienen in het secretariaat een sticker af te halen. Deze dient op hun startnummer te worden gekleefd. Niet aangesloten deelnemers mogen worden toegelaten vanaf BEN tot en met MAS. Een atleet mag slechts aan 1 veldloop deelnemen. Prijzentafel De prijzentafel voor BEN, PUP en MIN dient te gebeuren volgens een vooraf vastgelegde procedure (bij voorkeur een identieke prijs voor de eerste tot de laatste). De prijsuitreiking dient uiterlijk 90 minuten na de aankomst afgehandeld te zijn. Aankomsttijden Minimum 10 tijden, maar het is aangewezen om iedere atleet een aankomsttijd te geven. Clubrangschikkingen Deze zijn verplicht op te nemen in de resultaten, al dan niet gehonoreerd met een herinnering. a) BEN-PUP-MIN : de beste 3 prestaties van de eerstejaars en tweedejaars samen. Dit betekent dat in elke leeftijdsgroep minimum 1 atleet moet gerangschikt zijn. Bij ex-aecquo wint de vereniging met de beste tweede plaats. Indien het ex-aecquo blijft bestaan wint de vereniging met de tweede beste plaats in de oudste leeftijdscategorie. b) CAD-SCH-SEN-KORTE VELDLOOP (niet voor vrouwen)-mas : zowel bij de mannen als bij de vrouwen dient voorrang te worden gegeven aan de beste 3 prestaties per wedstrijd (bij CAD en SCH ongeacht de leeftijd). Indien geen enkele vereniging 3 atleten heeft kunnen rangschikken wordt het clubklassement met de beste 2 atletes opgesteld. c) JUN : de beste 2 prestaties Enkel officiële atletiekverenigingen komen in aanmerking voor de clubklassementen. Voor de provinciale en Belgische kampioenschappen geldt een ander reglement. Jury Actueel september

10 Aanvangsuur Een veldloop mag ten vroegste om u. van start gaan. Dit geldt niet voor nationale veldlopen (o.a. Cross Cup). Een dubbele veldloop dient uiterlijk om u. van start te gaan; een gewone uiterlijk om u. De organisator dient bij het opstellen van het tijdschema te vermijden dat twee of meerdere wedstrijden tegelijk worden gelopen. Er mag niet worden afgeweken van het tijdschema. Inschrijvingen De deelnemers lopen met een origineel veldloopkaartje, afgeleverd door de VAL (of de LBFA), waarop de gevraagde gegevens worden vermeld. Het aanbrengen van de clubstempel is niet verplicht. Herinnering Alle atleten die niet in het bezit zijn van een startnummer kunnen enkel starten met een papieren startnummer. Aangesloten JUN-SEN-MAS zonder vergunning en niet aangesloten JUN-SEN-MAS betalen een dagvergunning ten bedrage van 10,00 (exclusief het eventuele inschrijvingsgeld). - buitenlanders kunnen enkel starten indien ze het bewijs van hun nationaliteit kunnen leveren aan de hand van hun identiteitskaart - buitenlanders, aangesloten bij de VAL, dienen steeds op te treden voor hun VAL-vereniging en niet voor hun buitenlandse vereniging Volksveldlopen - dienen plaats te vinden vóór het officiële programma, afstand vrij te bepalen - geen prijzengeld, tenzij een tombola onder de deelnemers of een identieke prijs in natura voor iedereen - geen leeftijdsgrens (familieloop) - verplichting om inschrijvingsgeld te vragen waarvan het bedrag vrij mag worden bepaald - een deelnemer aan een volksveldloop mag niet starten in een daaropvolgende andere veldloop - zijn ook voorbehouden aan niet aangesloten personen Jury Actueel september

11 Echo's uit Oost-Vlaanderen Op vrijdag 6 november 2009 om 19u30 organiseren wij het VOVO/PCJ etentje in het Ontmoetingscentrum Impe (Oud gemeentehuis) Essestraat 4 te 9340 Lede - Impe Op het menu staat: Aperitief van het huis (cava) of frisdrank *** Speenvarkenfilet, saus van rodenbach en gerookt spek, Fijne boontjes, mousse van bloemkool, aardappeltaartje *** Koffie of thee *** Dit alles voor de democratische prijs van 20 Euro. Dranken aan tafel betalend. Gezien het beperkte aantal plaatsen (80 personen) werken we met voorinschrijvingen. Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk 15 oktober bij onze penningmeester: Pierre Verhaeven op 052/ met vermelding van naam en aantal personen. Alle juryleden zijn van harte welkom met hun familie en vrienden. *** Jury Actueel september

12 Bestuur De volgende bestuursvergadering zal plaats vinden in Wanzele en dit op 18 september 2009 om 19u00. Volgende ledenvergaderingen (telkens om 20u00) vrijdag 18 september: Zaal Spiensch - dorpsplein te Wanzele-Lede vrijdag 20 november: Algemene Vergadering PCJ - Huis v/d Sport te Gent - Zaal Puyenbroeck Algemeen nieuws Het PCJ/VOVO bestuur wenst haar jurylid Marnix De Mangelaere veel succes bij zijn ATO cursus. Echo s uit Vlaams-Brabant Uitstap naar Kasteel van Gaasbeek (vriendenkring VVBO) Zondag 13 juni was een prachtige zonnige dag, onze jaarlijkse uitstap ging deze keer richting Pajottenland, naar het kasteel van Gaasbeek, afspraak was 12u30 op de parking aan het kasteel. Vandaar gingen we langs een bospadje naar het kasteel waar Robert ons al stond op te wachten, en een paar minuten later was ook onze gids aanwezig. Eenmaal voltallig kon de rondleiding beginnen, eerst een volledige uitleg over de buitenkant van het kasteel, daarna een deskundige uitleg binnen in het kasteel waar in het totaal 20 zalen te bezichtigen waren. Nadien zou er een pauze voorzien zijn van 3 kwartier voor we aan de museumtuin met gids begonnen, maar helaas!! is dit niet kunnen doorgaan. Wegens vertraging van de gids in het kasteel waren we verplicht rechtstreeks naar de museumtuin te gaan. (spijtig want iedereen had zin in een verfrissing) Aan de poort van de prestigieuze museumtuin (1,5 ha) stond de gids ons al op te wachten. Deze werd aangelegd in en biedt een overzicht van wat de Vlaamse hoveniers en fruittelers presteerden tussen 1860 en 1940, toen zij tot de wereldtop behoorden. De tuinen bevatten fraai aangelegde en perfect onderhouden perken met groenten, bloemen, kruiden, bomen en heesters die rond 1900 in alle grote tuinen te vinden waren (waaronder onder meer vandaag grotendeels vergeten groenten). Dit bezoek was de moeite waard, alles wordt er biologisch onderhouden. Jury Actueel september

13 Na dit bezoek ging het naar restaurant Casy waar we verwacht werden om 17u30 voor onze aperitief. In tegenstelling met het kasteel moest hier alles snel gaan, het aperitief werd ons gebracht op het terras, na enkele minuten werden we al binnen gevraagd voor het eten. Wat mij opviel was dat de tafels allemaal afzonderlijk gedekt waren voor 4 personen i.p.v. 2 lange tafels (veel gezelliger voor de groep) Eenmaal aan tafel was het een snelbediening, heel lekker en genoeg eten, maar we moesten er zo snel mogelijk buiten, uiterlijk om 18u00 want er moest plaats gemaakt worden voor een ander feest. We zijn dan met ons allen 50m afgezakt naar een ander terras, waar onze voorzitter met de uitbater een akkoord had om het terras te herschikken, zodat we dan toch met zijn allen gezellig samen konden zitten, en onze afsluiters konden nuttigen. Al bij al een mooie en plezierige uitstap en een proficiat aan de organisatie van het V.V.B.O. Pol Jurynieuws Flor De Leeuw Als voorzitter van Sparta Vilvoorde meld ik jullie het overlijden van Flor jurylid van Sparta Vilvoorde, vader van de discuswerperster Annelies De Leeuw. Geboren te Bornem en 20/05/ overleden op 23/06/2009 in UZA Edegem Praatcafé Onze volgende praatcafés gaan door op woensdag 23 september en 28 oktober te Kortenberg met als thema Actuele onderwerpen en gebeurtenissen, en iedereen mag en kan aan bod komen. Een leerrijke ervaring, dus allen op post!!!! Provinciaal jurybrevet Clubs die nieuwe kandidaat juryleden hebben en die graag een cursus willen hebben over het provinciaal jurybrevet kunnen steeds contact opnemen met Kempeneers P., tel: om verdere afspraken te regelen, en liefst vermelden voor welke datum de kandidaten hun examen willen afleggen. Het afnemen van de examens zal steeds op hoger vernoemde data plaats vinden in Kortenberg telkens om 19u00 Provinciaal Erejurylid Raymond Sterkendries werd voorgedragen voor de titel van Erejurylid, en deze is door de leden van het PCJ aanvaard op onze maandelijkse samenkomst. Jury Actueel september

14 Echo's uit West-Vlaanderen Ledenvergaderingen: Maandag 21 september: Het wordt tijd om het voorbije seizoen eens van nabij te bekijken met de bedoeling volgend jaar nog beter te doen. Dit rondetafelgesprek gaat door in het clubhuis van Molenland (AVMO) te Tielt om 19u30. Maandag 19 oktober: Dan gaan we naar het clubhuis van MACW te Nieuwpoort. Misschien wat ver, maar we laten ons daardoor niet afschrikken. Staf, die lid is van de veldloopcommissie, zal de vergadering leiden met natuurlijk als onderwerp: het veldlopen. Zaterdag 14 november: Algemene vergadering te Kachtem. Kandidaturen voor de PCJ worden ingewacht op de VAL uiterlijk 30 september Echo s uit Antwerpen Rechtzetting Echo s uit Antwerpen - uitgave Jury Actueel juni Tijdens het kogelstoten kwetst een atleet zich juist tussen de ring- en de middenvinger en heeft hierdoor een open wonde. Omdat het afzonderlijk verbinden niet mogelijk is doet hij kleefband rond de 2 vingers samen. JUIST FOUT Dit is fout! (art 187 4a) 2. De scheidsrechter kan een atleet diskwalificeren voor alle nummers van de wedstrijd bij onsportief of indecent gedrag. JUIST FOUT Deze vraag schept verwarring en had beter zo opgesteld geweest: De scheidsrechter kan een atleet diskwalificeren voor alle VERDERE nummers van de wedstrijd bij onsportief of indecent gedrag Dit is juist! (art.145) Jury Actueel september

15 Info Jury Actueel vindt u ook terug op de officiële site van de VAL onder: homepage/algemeen/administratie/commissies/juryleden/juryblad Mailbox De Vlaamse Commissie van Juryleden heeft nu ook een officiële elektronische brievenbus binnen de VAL. Op dit adres kunnen jullie terecht met al jullie vragen, opmerkingen of voorstellen. Dringende oproepen We vragen nog om jullie adres Van de vorige editie van het Jury Infoblad werden er nog een 200-tal verstuurd via De Post. Mogen we nogmaals vragen aan de juryleden die deze editie van Jury Actueel nog per post hebben ontvangen, en die in het bezit zijn van een adres, dit op het hierboven opgegeven mailadres door te mailen. Bestendige toegangskaarten 2010 (jurykaarten) uw foto Indien op de jurykaart voor 2009 die jullie ontvangen hebben, geen digitale foto afgedrukt is, vragen wij jullie een digitale foto op te sturen naar het hierboven vermelde adres (vergeet er je naam niet bij te vermelden). Er kan ook een recente pasfoto naar het hieronder vermelde VCJ-secretariaat gestuurd worden. De foto zal door ons gedigitaliseerd worden. Opgelet... In 2010 geen foto vooraf afgedrukt op de kaart = geen kaart. Adres van het VCJ-secretariaat : p/a: Servranckx Marc Marie-Henriettelaan, Dilbeek Jury Actueel september

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN 1.0.0. ALGEMENE OPTIES 1.1.1 Het Provinciaal Comité Antwerpen ( PCA ) organiseert jaarlijks de provinciale veldloopkampioenschappen, voor elke leeftijdscategorie,

Nadere informatie

LASTENBOEK EN REGLEMENT

LASTENBOEK EN REGLEMENT Provinciale zomerkampioenschappen Vlaams-Brabant LASTENBOEK EN REGLEMENT Laatste aanpassing van dit lastenboek en reglement op 13 oktober 2010 door het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant (tijdens de maandelijkse

Nadere informatie

1 3WINTERKAMPIOENSCHAPPEN 2015-2016

1 3WINTERKAMPIOENSCHAPPEN 2015-2016 1 3WINTERKAMPIOENSCHAPPEN 2015-2016 INSCHRIJVINGSMODALITEITEN Een atleet mag worden ingeschreven in maximum 2 nummers Inschrijven voor 2 nummers vanaf 200m is niet toegestaan Forfait: Ц12,50 per nummer

Nadere informatie

ATAC Nieuwsflash nr. 27. ATAC-clubfeest vrijdag 21 maart 2014. Members Atac vzw: Atletiekvereniging Vosselaar vzw Avos vzw

ATAC Nieuwsflash nr. 27. ATAC-clubfeest vrijdag 21 maart 2014. Members Atac vzw: Atletiekvereniging Vosselaar vzw Avos vzw PAGINA 1 ATAC Nieuwsflash nr. 27 Ondertussen zijn we weer de tweede maand van het jaar gestart. Dit betekent traditioneel ook de maand waarin de eerste kampioenschappen van het veldlopen op het programma

Nadere informatie

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19)

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19) Atletiek Club Halestra vzw Maatschappelijke zetel: Markettestraat 6 te 9881 Bellem Secretariaat: Sint-Gerolflaan 27 te 9880 Aalter Nieuwsbrief d.d. woensdag 30/09/2015 Contactpersoon: Mark De Somviele

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via Alabus! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek KvV 2015 1. BASISVOORWAARDEN 1.1 Algemeen De benaming Vlaamse Kampioenschappen is eigendom van de Vlaamse Atletiekliga v.z.w. hierna genoemd als VAL. De VAL

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2015 Editie 13 maart 2015 VAL SPORTREGLEMENTEN 2015 versie: 13 maart 2015 bladzijde 1 HOOFDSTUK I KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1. KAMPIOENSCHAPPEN Jaarlijks kan de VAL

Nadere informatie

Voor meer info : Herman.Daenen@pandora.be Raadpleeg ook onze website :www.zlaa.be

Voor meer info : Herman.Daenen@pandora.be Raadpleeg ook onze website :www.zlaa.be Voor meer info : Herman.Daenen@pandora.be Raadpleeg ook onze website :www.zlaa.be Uurschema's, uitslagen in uw mailbox enkele uren na de wedstrijd? Ja dat kan : eenvoudig op aanvraag bij Herman.Daenen@pandora.be

Nadere informatie

Zomerprogramma 2015. APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein

Zomerprogramma 2015. APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein Zomerprogramma 2015 Zat. 04 apr. : APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein Prestatieloop en kastelenloop (3 criterium

Nadere informatie

WEGWIJZER JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Racing Club Tienen ATLETIEK

WEGWIJZER JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Racing Club Tienen ATLETIEK Beste ouders en atleten, Op 1 november gaat het nieuwe atletiekseizoen van start. Hierbij willen wij u dan ook wat nuttige informatie meegeven om de samenwerking tussen clubbestuur, trainers, ouders en

Nadere informatie

11 de AKTIVA CUP. Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING

11 de AKTIVA CUP. Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING 11 de AKTIVA CUP Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING Beste turnvrienden, Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op onze 11 de AKTIVA Cup. Ook dit jaar wedstrijden tumbling, dubbel mini

Nadere informatie

Premiestelsel KAA Gent Atletiek

Premiestelsel KAA Gent Atletiek Premiestelsel KAA Gent Atletiek Naam...... Totaal bedrag... Het premiestelsel in vullen... Het premiestelsel bestaat uit vier verschillende delen: - controleformulieren voor outdoor, indoor en veldlopen

Nadere informatie

Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg

Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Pagina 1 Stichting Internationale Warandeloop Tilburg Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Tijdschema van alle onderdelen met afstanden, leeftijd en inschrijfgelden Pagina Onderdeel

Nadere informatie

20, 21 en 22 november 2015 57 e Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg

20, 21 en 22 november 2015 57 e Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg Pagina 1 Stichting Internationale Warandeloop Tilburg Tijdschema 57 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Tijdschema van alle onderdelen met afstanden, leeftijd en inschrijfgelden Pagina Onderdeel

Nadere informatie

ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN

ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN Beste A.C.G ers, ouders, sympathisanten, April 2015 Na een fantastisch winterseizoen, willen wij jullie langs deze weg onze zomerkalender voorstellen. Wij

Nadere informatie

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale.

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. REGLEMENT ATLETIEK De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. TEAMS Per regionale kwalificatiewedstrijd nemen 6 teams per middelbaar jaar

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. A.V.MOLENLAND vzw LIDMAATSCHAP HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 BESTUUR ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 Lidmaatschappij bij a.v.molenland vzw verwerft men door

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN

REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN Atletiekvereniging Edam Aan de erkenning van clubrecords van Atletiekvereniging Edam (hierna te noemen : A.V. Edam) zijn de volgende regels verbonden.

Nadere informatie

Jurynieuwsbrief 70-19 december 2013 -

Jurynieuwsbrief 70-19 december 2013 - Jurynieuwsbrief 70-19 december 2013 - Themadag Jury Op 1 februari 2014 wordt voor de vierde maal de themadag jury georganiseerd. Ook deze editie worden weer workshops georganiseerd om juryleden en vrijwilligers

Nadere informatie

Datum 7/11/2015 Info Discipline Categorie Wedstrijdnummer u30 verspringen Benjamins Jongens Vereniging AVT 12u30 hoogspringen Benjamins

Datum 7/11/2015 Info Discipline Categorie Wedstrijdnummer u30 verspringen Benjamins Jongens Vereniging AVT 12u30 hoogspringen Benjamins Datum 7/11/2015 Info Discipline Categorie Wedstrijdnummer 16001 12u30 verspringen Benjamins Jongens Vereniging AVT 12u30 hoogspringen Benjamins Meisjes Titel 7 November Meet 12u30 hoogspringen Cadetten

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene grondslag De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zendt atleten uit naar

Nadere informatie

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten Agenda Info-avond Jeugd Zomerseizoen 2013 Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Andere activiteiten 03/04/2013 De jeugdcommissie De jeugdcommissie - vacatures Wil je als ouder een handje

Nadere informatie

Het bedrag dat in het premiestelsel wordt uitgekeerd, wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van ATLA vastgelegd.

Het bedrag dat in het premiestelsel wordt uitgekeerd, wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van ATLA vastgelegd. ATLA PREMIESTELSEL 2010-2011 1.Modaliteiten. In het premiestelsel van ATLA worden punten toegekend aan de prestaties die ATLA-atleten, vanaf de categorie cadet, leveren. Aan de hand van behaalde punten

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma binnen de hieronder opgesomde termijnen in te

Nadere informatie

ZOMERKALENDER 2013 LIMBURG

ZOMERKALENDER 2013 LIMBURG MAN ZOMERKALENDER 2013 LIMBURG VROUW Lanaken, za 30/03, 13u00 ATLA KIDS KIDS' ATHLETICS aangesloten en niet-aangesloten atleten van 6 tot 13 jaar, 8 disciplines van 15 min Prijzen: diploma voor iedereen

Nadere informatie

VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland. Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen

VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland. Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen VB Meerkampen Zuid-West Nederland In 2010 is door een aantal atletiekverenigingen

Nadere informatie

PROPAGANDAWEDSTRIJD KCCM 21 en 22 september 2013

PROPAGANDAWEDSTRIJD KCCM 21 en 22 september 2013 Blz. 1 KONINKLIJKE CANO CLUB MECHELEN vereniging zonder winstoogmerk gesticht in 1933 aangesloten bij het KBKV en bij het VKKF www.kccm.be Johan Coppens Auwegemvaart 103/02 2800 Mechelen clubgebouw : Auwegemvaart

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

In deze brochure zijn zowel de bepalingen van de VAL als deze van het P.C. Limburg verwerkt. De brochure werd opgedeeld in 4 delen:

In deze brochure zijn zowel de bepalingen van de VAL als deze van het P.C. Limburg verwerkt. De brochure werd opgedeeld in 4 delen: In opdracht van het Provinciaal Comité heeft de Commissie Sportieve Zaken een brochure samengesteld waarin alles wat verband houdt met de verschillende Limburgse Kampioenschappen is samengevat. In deze

Nadere informatie

Kan de meeting beginnen?

Kan de meeting beginnen? Kan de meeting beginnen? Checklist voor de onmiddellijke voorbereiding! 2005/2006 1 INSCHRIJVINGEN. - Is de inschrijvingsplaats aangeduid? - Zijn er voldoende wedstrijdkaartjes voorhanden? - Wie verkoopt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AC BREE INFOSESSIE WINTERSEIZOEN 28 oktober 2015

AC BREE INFOSESSIE WINTERSEIZOEN 28 oktober 2015 AC BREE INFOSESSIE WINTERSEIZOEN 28 oktober 2015 Deelkernen AC Bree Wie Is Wie? Atletengroepen Trainingen Veldlopen - Indoorwedstrijden Boslopen Jaaroverzicht 2015-2016 AC Bree Agenda Deelkernen Deelkernen

Nadere informatie

A. Algemene visie jeugdatletiek Daring Atletiek Lommel

A. Algemene visie jeugdatletiek Daring Atletiek Lommel A. Algemene visie jeugdatletiek Daring Atletiek Lommel a) Algemene doelstelling : Op een speelse manier kinderen kennis laten maken met de verschillende atletiekdisciplines. Datgene trainen wat voor de

Nadere informatie

211 di 02/07 SPVI Vilvoorde 19u00 OM OPEN MEETING REIZEN LAUWERS Inschrijvingsgeld: 01.50 euro/nummer

211 di 02/07 SPVI Vilvoorde 19u00 OM OPEN MEETING REIZEN LAUWERS Inschrijvingsgeld: 01.50 euro/nummer JULI 211 di 02/07 SPVI Vilvoorde 19u00 OM OPEN MEETING REIZEN LAUWERS 100, 300, 1000 100, 300, 1000 100, 300, 1000, hoog 100, 300, 1000, 100, 300, 1000, 3000, ver 100, 300, 1000, ver, kogel MAS 212 di

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam Futurumshop.nl Nederlands Studenten Kampioenschap Baanatletiek Versie 5 Donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 Olympisch Stadion Amsterdam Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het NSK Baan 2014

Nadere informatie

HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES

HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES 2014-2015 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen op het Extranet... 3 3. Herinschrijven van seniorteams... 4 Stap 1 - voorbereiding...

Nadere informatie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2014-2015. Trophée de Wallonie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2014-2015. Trophée de Wallonie Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2014-2015 Trophée de Wallonie Programma: Maandag 29 december : Welkomstdrink 18.00 in Salle de Charvin Maandag 29 december : Koersvergadering aansluitend aan de welkomstdrink

Nadere informatie

VABCO MOL Infovergadering Jeugd

VABCO MOL Infovergadering Jeugd VABCO MOL Infovergadering Jeugd Vabco Mol Atletiekclub bestaat al sinds 1964 Clubnaam: VMOL Atleten van 6 tot... Jaar Sportief amusement Lidgeld = 85 per jaar (incl verzekering) Kangoeroes (6jaar / 2009)

Nadere informatie

GEWEST ANTWERPEN GEWESTELIJKE INTERCLUBREGLEMENTEN 2016

GEWEST ANTWERPEN GEWESTELIJKE INTERCLUBREGLEMENTEN 2016 GEWEST ANTWERPEN GEWESTELIJKE INTERCLUBREGLEMENTEN 2016 Gewestelijke Richtlijn 2016 1 / 5 1 Inschrijvingen Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het algemeen competitiereglement, het interclubreglement

Nadere informatie

t Volharderken Welkom Kalender maart Weetjes en nieuwtjes

t Volharderken Welkom Kalender maart Weetjes en nieuwtjes Inhoud: Welkom - Kalender maart - Weetjes en nieuwtjes - Jeugdwedstrijden - Jeugdkalender zomer - Trainer in de kijker - Medewerker in de kijker - Smaakmakertjes Welkom Afgelopen maand stonden er veel

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2010-2011 - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma via het Excel formulier binnen de hieronder

Nadere informatie

Richtlijnen clubrecords AV DJA

Richtlijnen clubrecords AV DJA Richtlijnen clubrecords AV DJA 1. Gebruikte afkortingen en definities AU Atletiekunie AV DJA Atletiekvereniging De Jonge Athleet IAAF International Association of Atletics Federation WMA World Masters

Nadere informatie

JEUGDBELEID AC HALESTRA

JEUGDBELEID AC HALESTRA JEUGDBELEID AC HALESTRA Jeugdbeleid AC Halestra 1. Algemeen sportief beleid De jeugdopleiding bij AC Halestra legt het accent op het spelend aanleren van atletiekvaardigheden. De sportieve begeleiding

Nadere informatie

Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie

Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie FLANDERS SWIMMING CUP ANTWERP Zaterdag 15 januari - zondag 16 januari 2011 www.zwemfed.be Organisator: Vlaamse Zwemfederatie i.s.m.

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS ATV Venray d.d. 1-12-2008

REGLEMENT CLUBRECORDS ATV Venray d.d. 1-12-2008 REGLEMENT CLUBRECORDS ATV Venray d.d. 1-12-2008 1. Benoeming De ATV Venray-Recordcommissie bestaat uit tenminste drie leden. De bezetting wordt aangesteld door de WOC. De duur van de benoeming is voor

Nadere informatie

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Regelgeving Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het Nederlands studentenkampioenschap (NSK) Baan 2016 beschreven. Hierin worden de

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

CAPINO DUATLON WEVELGEM

CAPINO DUATLON WEVELGEM CAPINO DUATLON WEVELGEM 30-09-2012 Wedstrijdinfo - BK ploegenduatlon 1. Algemene info (Bron: sportreglementen BTDF 2012) a) Opzet - Het BK ploegenduatlon is een clubcompetitie. - Het parcours wordt van

Nadere informatie

Regionaal atletiekreglement. (versie 2015)

Regionaal atletiekreglement. (versie 2015) Regionaal atletiekreglement (versie 2015) Voorwoord Het regionaal atletiekreglement van KLJ Oost-Vlaanderen is vastgelegd door de regionale monitorenraad en bekrachtigd door het Regionaal Bestuur. Het

Nadere informatie

Vereniging Zeeland Atletiek

Vereniging Zeeland Atletiek Vereniging Zeeland Atletiek Reglement H4A Crosscompetitie 2012/2013(versie 29-09-2012) Programma 03 nov 2012 Moerschanscross Hulst RKHAV 24 nov 2012 Elderschanscross Aardenburg Wielingen 08 dec 2012 Inkelcross

Nadere informatie

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral REGLEMENT: PROVINCIALE EN VLAAMSE INTERCLUB BEKER Artikel 1. Principe 1. De provinciale en Vlaamse interclubbeker betreft zowel damesploegen als ploegen heren/gemengd. Hij heeft tot doel, in beide categorieën,

Nadere informatie

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Deze brief bevat de belangrijkste informatie voor de deelnemers en coaches/begeleiders voor het atletiekprogramma van

Nadere informatie

Datum 9/11/2014 Info Discipline Category Vereniging HAKI 13u15 hoogspringen - S2 Benjamins Meisjes Titel Superkrack 1 13u30 60 meter Benjamins

Datum 9/11/2014 Info Discipline Category Vereniging HAKI 13u15 hoogspringen - S2 Benjamins Meisjes Titel Superkrack 1 13u30 60 meter Benjamins Datum 9/11/2014 Info Discipline Category Vereniging HAKI 13u15 hoogspringen - S2 Benjamins Meisjes Titel Superkrack 1 13u30 60 meter Benjamins Meisjes Wedstrijdnummer 70314 13u30 kogelstoten 2,000kg Miniemen

Nadere informatie

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Deze brief bevat de belangrijkste informatie voor de deelnemers en coaches/begeleiders voor het atletiekprogramma van

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW Afdeling Provinciaal Comité Antwerpen REGLEMENT JEUGDTROFEE PROVINCIE ANTWERPEN 2016 1. Doel. De provinciale jeugdcompetitie stimuleren door het uitreiken van de provinciale Jeugdtrofee.

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie april 2009. Jury Actueel april 2009 1

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie april 2009. Jury Actueel april 2009 1 VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL Editie april 2009 Jury Actueel april 2009 1 Voorwoord In dit 3 e nummer van ons juryblad mag ik jullie voor het eerst toespreken. Begin dit jaar werd ik door de voorzitter

Nadere informatie

SVS Open Kampioenschap atletiek indoor miniemen

SVS Open Kampioenschap atletiek indoor miniemen Stichting Vlaamse Schoolsport Leopold II-laan 184 D 1080 BRUSSEL Tel. : 02 / 420 06 80 Fax : 02 / 420 31 71 www.schoolsport.be INFOBROCHURE SVS Open Kampioenschap atletiek indoor miniemen Topsporthal -

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB.

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 1. CATEGORIEEN VOETBAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL Miniemen jongens (2003 + 2002) Cadetten jongens (2001 + 2000) Scholieren jongens (1999 + 1998 + 1997) Categorie 1 meisjes (2003 + 2002 + 2001) Categorie 2

Nadere informatie

Ve V ld l lo l ops p eiz i o z en

Ve V ld l lo l ops p eiz i o z en Het veldloopseizoen loopt vanafde Lotto Cross Cup Relaysop 23 oktober tot 18 maart 2012. Toegang bedraagt ± 5,00. Atleten lopen gratis (toon startnummer) Afstanden Categorie Geboortejaar Afstand BEN 2005

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

Vlaams schoolsportkampioenschap VOETBAL 2015

Vlaams schoolsportkampioenschap VOETBAL 2015 Stichting Vlaamse Schoolsport Leopold II-laan 184 D 1080 BRUSSEL Tel. : 02 / 420 06 80 Fax : 02 / 420 31 71 www.schoolsport.be INFOBROCHURE Vlaams schoolsportkampioenschap VOETBAL 2015 Beveren St.-Niklaas

Nadere informatie

VLAAMSE SCHEIDSRECHTERS AFDELING

VLAAMSE SCHEIDSRECHTERS AFDELING VLAAMSE SCHEIDSRECHTERS AFDELING INWENDIGE ORDE (21/04/2008, aangepast op 10/07/2013 13/5/2016) De VSA omvat alle OFFICIALS (scheidsrechters, rechters en tijdwaarnemers), aangesloten bij de VBL. Het bestuur

Nadere informatie

JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie.

JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie. JEUGDKRANTJE met boordevol praktische informatie. 2015-2016 Uitgegeven door de Jeugdwerking 2 Beste atleten en ouders, Met dit krantje willen we jullie een beetje wegwijs maken in de atletiekwereld. Het

Nadere informatie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012. Trophée Jean Haneffe

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012. Trophée Jean Haneffe Ski Club de Bruxelles rue Frans Merjay, 111 1050 Bruxelles Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012 Trophée Jean Haneffe Programma: Maandag 2 januari : Welkomsdrink 18.00 in Salle de Charvin Maandag

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

I.01 zo 03/11 HAKI Hoboken SUPERKRACK 1

I.01 zo 03/11 HAKI Hoboken SUPERKRACK 1 I.01 zo 03/11 HAKI Hoboken 14u00 OMJ SUPERKRACK 1 15u30: vanaf Cad Locatie: Sportschuur Fort 8 Wedstrijd met klassement voor B/P/M - finale op 9 maart 2014 - Open wedstrijd vanaf Cad Leo D'Heu Louisalei

Nadere informatie

Swimming Meets. Dit betekent dat er o.a. altijd ruimte zal zijn om in- en uit te zwemmen maar denk hierbij ook aan elektronische tijdwaarneming.

Swimming Meets. Dit betekent dat er o.a. altijd ruimte zal zijn om in- en uit te zwemmen maar denk hierbij ook aan elektronische tijdwaarneming. 26-28 februari 17 april Swimming Meets UITNODIGING Beste zwemvrienden, In het seizoen 2015/2016 organiseert The Hague Swimming (SG) in samenwerking met Den Haag Topsport en vele andere partners wederom

Nadere informatie

Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos

Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos Voorwoord Van 26 t/m 28 mei 2014 organiseert atletiekvereniging AV 34, in samenwerking met Accres, de Schoolatletiekdagen. Aan dit evenement

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden. Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2013-2014

Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden. Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2013-2014 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2013-2014 - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma via het Excel formulier binnen de hieronder

Nadere informatie

Door dit project hebben alvast 192 jeugdige atleetjes tijdens de winter de weg gevonden naar een atletiekvereniging.

Door dit project hebben alvast 192 jeugdige atleetjes tijdens de winter de weg gevonden naar een atletiekvereniging. INLEIDING Na een proefproject in 2007-2008 werden er onder de auspiciën van Minister Bert Anciaux in het kader van de CrossCup, 30 jeugdwedstrijden en 4 CrossCup wedstrijden ingericht. De jongerenveldlopen

Nadere informatie

Je persoonlijk borstnummer

Je persoonlijk borstnummer Je persoonlijk borstnummer Hoe krijg ik een borstnummer? Na je inschrijving bij onze club, en betaling van het inschrijvingsgeld, ontvang je je persoonlijk startnummer (ook borstnummer genoemd) van de

Nadere informatie

DE STER VAN DE BELGISCHE KEUKEN Culinair vuurwerk met Belgische topingrediënten.

DE STER VAN DE BELGISCHE KEUKEN Culinair vuurwerk met Belgische topingrediënten. DE STER VAN DE BELGISCHE KEUKEN Culinair vuurwerk met Belgische topingrediënten. Artikel 1: De wedstrijd De organisatie van de wedstrijd De Ster van de Belgische keuken ligt bij de vzw De Meesterkoks van

Nadere informatie

Dilbeek Atletiek Club

Dilbeek Atletiek Club Dilbeek Atletiek Club Voorstelling Dilbeek Atletiek Club (D.A.C.) vzw werd gesticht in 1950 en behoort vandaag, met meer dan 650 leden, tot de grotere clubs van het land. Bij den DAC wordt iedere liefhebber

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014 KAATSENTITEIT VLAANDEREN v.z.w. Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst Secretaris-Schatbewaarder Thierry Dufour Zeuningenstraat 12 1570 Tollembeek Tel.: 0475/61.00.77 E-mail: Thierry.Dufour@telenet.be

Nadere informatie

Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014

Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014 Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014 Gelieve een lijst met al je prestaties, degelijk ingevuld, af te geven bij uw herinschrijving en dit ten laatste op 30 oktober. Na deze datum

Nadere informatie

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd 25 februari 2016 Bijlagen : 1 VP DRIEKAMP 2016 WEST-VLAANDEREN - OOST-VLAANDEREN ZEELAND WEDSTRIJDREGLEMENT De Driekamp West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen / Zeeland, georganiseerd door het Bestuur van de

Nadere informatie

B/C/D Medaille wedstrijden. C/D competitie. B-competitie. Overige Competitie organisatoren

B/C/D Medaille wedstrijden. C/D competitie. B-competitie. Overige Competitie organisatoren Baan kalender 2015 B/C/D Medaille wedstrijden 25 april av PEC '10 A 9 mei de Gemzen B 5 sept av Cialfo B 19 sept av NOP A C/D competitie 18 april av Cialfo 30 mei av Isala '96 20 juni Flevo Delta 12 sept

Nadere informatie

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Dolfijn organiseert op 19 en 20 december a.s. de Martinez Cup. Deze wedstrijd biedt met name de Nederlandse jeugd- en senioren zwemmers de mogelijkheid om zich aan het eind van het jaar nog eenmaal

Nadere informatie

Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart 2012

Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart 2012 Secretariaat : Jacobs Victor Bischopslaan 39 / 5 2340 Beerse 0494/630389 E-mail : victor.jacobs2@telenet.be Website : http://sites.google.com/site/provcomant/ Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart

Nadere informatie

VOLKSCROSS Zaterdag 7 maart 2015 Vanaf 12u30

VOLKSCROSS Zaterdag 7 maart 2015 Vanaf 12u30 VOLKSCROSS Zaterdag 7 maart 2015 Vanaf 12u30 12U00: KIDS-SNOEPRUN

Nadere informatie

ATLETIEK REGLEMENT. Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.be. Goedgekeurd op 11 maart 2014

ATLETIEK REGLEMENT. Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.be. Goedgekeurd op 11 maart 2014 Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.be ATLETIEK REGLEMENT Goedgekeurd op 11 maart 2014 onder auspiciën van : Inhoud LIJST MET AFKORTINGEN EN DEFINITIES...

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË De Wegcommissie heeft voor 2016 de kalender van de wedstrijden van de Lotto-Beker van België voor Elites z/c en U23 vastgelegd als volgt: Wedstrijden

Nadere informatie

ASKC-nieuws. Artemis-Schoten Korfbalclub vzw Eksterdreef 10 2900 schoten

ASKC-nieuws. Artemis-Schoten Korfbalclub vzw Eksterdreef 10 2900 schoten Jaargang 3 nummer 36 23-04-2014 ASKC-nieuws Artemis-Schoten Korfbalclub vzw Eksterdreef 10 2900 schoten www.askc.be Beste leden, Naar jaarlijkse gewoonte worden alle spelersbloesjes verzameld door de ploegverantwoordelijken.

Nadere informatie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011. Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011. Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe Ski Club de Bruxelles rue Frans Merjay, 111 1050 Bruxelles Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011 Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe Programma: Zondag 2 januari : Koersvergadering 19.00 in

Nadere informatie

ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE. SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015)

ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE. SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015) ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015) Artikel 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden opgenomen in de wedstrijdkalender worden georganiseerd door

Nadere informatie

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op de : 7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 Waar: Stedelijk overdekt zwembad van de stad

Nadere informatie

FAQ Solidarity Award

FAQ Solidarity Award FAQ Solidarity Award Wat is het doel van de wedstrijd ING Solidarity Award? Wie kan deelnemen aan de wedstrijd ING Solidarity Award, wat zijn de verkiesbaarheidscriteria? Hoe kan ik mijn vereniging inschrijven?

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout, de verkorte naam is GERVVOT. (Art. 1 Statuten) 2. Doel GERVVOT

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie