GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel"

Transcriptie

1 XL12345.xls ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS CARD: EXP.: 02 / 2014 GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS CARD: EXP.: 02 / 2014 ALGEMEEN Voor de creatie van de Sodexo Card rekeningen van uw begunstigden, voor dewelke u elektronische maaltijdcheques (elunch Pass ) wenst te bestellen, kunt u ervoor kiezen om hun gegevens in te vullen via een Excel bestand. Om dit te doen, volstaat het om u op uw klantzone My Sodexo te begeven en de volgende 5 stappen te volgen: Kies één van de beschikbare bestanden (Vooringevulde Excel-file of Lege Excel-file) Vervolledig de gegevens van uw begunstigden in de gekozen Excel-file Bewaar de ingevulde Excel-file Selecteer de bewaarde Excel-file en klik op Verstuur de file Bekijk de status van de verstuurde Excel-file Het aanmaken van uw begunstigden in uw persoonlijke klantzone MySodexo, genereert automatisch de creatie van hun Sodexo rekening en de productie van hun Sodexo Card. Indien een begunstigde reeds over een Sodexo Card zou beschikken (via zijn voormalige werkgever), zal ons systeem geen nieuwe kaart genereren maar zal het de bestaande Sodexo rekening aan jullie klantzone linken met de gegevens die eigen zijn aan de klant (personeelsnummer, leveringsadres, enz.).

2 INHOUDSTAFEL 1. KIES ÉÉN VAN DE BESCHIKBARE BESTANDEN P GEBRUIK MAKEN VAN EEN LEEG EXCEL-BESTAND P GEBRUIK MAKEN VAN EEN VOORAF INGEVULD EXCEL-BESTAND P VERVOLLEDIG DE GEGEVENS VAN UW BEGUNSTIGDEN P HERHALING P GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING P BEWAAR DE INGEVULDE EXCEL-FILE P SELECTEER EN VERSTUUR DE BEWAARDE EXCEL-FILE P BEKIJK DE STATUS VAN DE VERSTUURDE EXCEL-FILE P AL DE GEGEVENS WERDEN CORRECT INGEVULD P BEPAALDE GEGEVENS WERDEN NIET CORRECT INGEVULD P AUTOMATISCHE CREATIE SODEXO REKENING & PRODUCTIE SODEXO CARD P13 * LIJST VAN DE MOGELIJKE FOUTMELDINGEN P14 2

3 1. KIES ÉÉN VAN DE BESCHIKBARE BESTANDEN Om ons de gegevens van uw begunstigden te versturen, klikt u in het tabblad Uw begunstigden op Verstuur ons de gegevens. U krijgt het volgende scherm te zien: Om de gegevens in te vullen heeft u de keuze uit twee mogelijkheden: Gebruik maken van een leeg Excel-bestand Gebruik maken van een vooraf ingevuld Excel-bestand (de gegevens van de begunstigden, al opgeslaan in uw klantzone My Sodexo, worden hierin opgenomen) 3

4 1.1. GEBRUIK MAKEN VAN EEN LEEG EXCEL-BESTAND Indien u kiest voor een leeg Excel-bestand, klik op de link Lege Excel-file. U krijgt een leeg Excel-bestand te zien. Voor elke begunstigde, voor dewelke u elektronische maaltijdcheques (elunch Pass ) wenst te bestellen, moet u de gegevens invullen. OPGELET: Het is belangrijk, voor een correct verloop van de creatie van de Sodexo Card rekeningen voor uw begunstigden, dat u de structuur van het Sodexo Excel-bestand respecteert. Gelieve daarom geen kolommen toe te voegen, te wijzigen of te wissen. Uw bestand aanpassen kan de integratie van uw gegevens in ons systeem verhinderen. Gelieve uitsluitend het originele bestand te gebruiken dat u op uw klantzone My Sodexo vindt. Daarenboven is het noodzakelijk dat er geen lege lijnen tussen de ingevulde gegevens aanwezig zijn. Het volstaat de verschillende gegevens na elkaar in te geven. 4

5 1.2. GEBRUIK MAKEN VAN EEN VOORAF INGEVULD EXCEL-BESTAND Indien u kiest voor een vooraf ingevuld Excel-bestand, klik op de link Vooringevulde Excel-file. U krijgt hetzelfde Excel-bestand te zien, met de gegevens van de begunstigden reeds aanwezig in uw klantzone My Sodexo. Gelieve de ontbrekende gegevens voor de reeds aanwezige begunstigden aan te vullen of al de gegevens van nieuwe begunstigden, voor dewelke u elektronische maaltijdcheques (elunch Pass ) wenst te bestellen, in te geven. OPGELET: het is belangrijk, voor een correct verloop van de creatie van de Sodexo Card rekeningen voor uw begunstigden, dat u de structuur van het Sodexo Excel-bestand respecteert. Gelieve daarom geen kolommen toe te voegen, te wijzigen of te wissen. Uw bestand aanpassen kan de integratie van uw gegevens in ons systeem verhinderen. Gelieve uitsluitend het originele bestand te gebruiken dat u op uw klantzone My Sodexo vindt. Daarenboven is het noodzakelijk dat er geen lege lijnen tussen de ingevulde gegevens aanwezig zijn. Het volstaat de verschillende gegevens na elkaar in te geven. 5

6 2. VERVOLLEDIG DE GEGEVENS VAN UW BEGUNSTIGDEN 2.1. HERHALING De onderstaande tabel vat de structuur van het Excel-bestand met de gegevens van de begunstigden samen. In de tabel ziet u waarvoor elk van de kolommen in het Excel-bestand dient, of er verplicht (VERP) een waarde moet ingegeven worden, J(a) of N(ee), een korte beschrijving en, indien relevant, opmerkingen. Een gedetailleerdere beschrijving vindt u verder. KOL. TITEL VERP. BESCHRIJVING OPMERKINGEN A ID begunstigde J Rijksregisternummer begunstigde Altijd 11 cijfers B Personeelsnummer N Personeelsnummer begunstigde / C Status J ACTIVE of INACTIVE Hoofdletters D Familienaam J Familienaam begunstigde Opgelet: NAAM + VOORNAAM mag niet langer zijn dan 26 karakters voor een correcte afdruk op de kaart E Voornaam J Voornaam begunstigde Minimum 2 karakters Opgelet: indien homoniemen (NAAM + VOORNAAM) in hetzelfde bedrijf,voeg de voorletter(s) van zijn/ haar 2de VOORNAAM toe F Voornaam/Familienaam afgedrukt op de kaart N Voornaam en familienaam die u op de kaart wenst af te drukken Voor een correcte afdruk op de kaart, zijn enkel 26 karakters toegelaten. Indien u dit veld niet invult, zal men standaard een combinatie gebruiken van de gegevens die in de kolommen «Voornaam» en «Familienaam» van dit Excel voorkomen. G Geslacht J Geslacht begunstigde M of F H Geboortedatum J Geboortedatum begunstigde DD/MM/YYYY I Taal J Taal begunstigde NL, FR of EN J N adres begunstigde / K GSM-nummer N GSM-nummer van de begunstigde Bvb L SMS verwittiging J Activatie (YES) / Deactivatie (NO) van het versturen van een verwittiging via sms voor storting/vervallen cheques YES of NO M Distributie groep N Naam van de groep indien u voor eenzelfde leveringspunt de levering van PIN codes of kaarten wenst op te splitsen per departement, verdiep, gebouw, enz. Naam vrij te kiezen door klant en in te vullen voor elke begunstigde vb.: «5de verdiep» zal de brieven van de begunstigden groeperen die «5de verdiep» als distributiegroep hebben N Leveringsbestemming (Kaart) J Levering van de kaart bij de klant of bij de begunstigde KLANT of BEGUNSTIGDE O Leveringspunt (Kaart) J* Lijst van leveringspunten voor de kaart, vastgelegd door de klant en ingebracht door onze Klantendienst Lijst van vooraf vastgelegde waarden in geval van een levering bij de KLANT Opgelet: de begunstigde mag enkel aan 1 leveringspunt gelinkt zijn P Straat (Kaart) J Leveringsadres van de kaart Minimum 2 karakters Q Nummer (Kaart) N Nummer leveringsadres van de kaart / R Bus (Kaart) N Bus leveringsadres van de kaart / S Adres 2 (Kaart) N Extra informatie rond leveringsadres Bvb. Naam gebouw T Postcode (Kaart) J Postcode leveringsadres van de kaart / U Woonplaats (Kaart) J Stad leveringsadres van de kaart / V Landcode (Kaart) J Landcode (1e twee cijfers land) Bvb. België=BE W Leveringsbestemming (PIN) J Levering van de PIN-mailer bij de klant of bij de begunstigde KLANT of BEGUNSTIGDE X Leveringspunt (PIN) J* Lijst van leveringspunten voor de PIN-mailer, vastgelegd door de klant en ingebracht door onze Klantendienst Lijst van vooraf vastgelegde waarden in geval van een levering bij de KLANT Opgelet: de begunstigde mag enkel aan 1 leveringspunt gelinkt zijn Y Straat (PIN) J Leveringsadres van de PIN-mailer Minimum 2 karakters Z Nummer (PIN) N Nummer leveringsadres van de PIN-mailer / AA Bus (PIN) N Bus leveringsadres van de PIN-mailer / AB Adres 2 (PIN) N Extra informatie rond leveringsadres Bvb. Naam gebouw AC Postcode (PIN) J Postcode leveringsadres van de PIN-mailer / AD Woonplaats (PIN) J Stad leveringsadres van de PIN-mailer / AE Landcode (PIN) J Landcode (1e twee cijfers land) Bvb. België=BE AF Kost center N Lijst van kost centers, vastgelegd door de klant en ingebracht door onze Klantendienst Lijst van vooraf vastgelegde waarden Opgelet: de begunstigde mag enkel aan 1 kost center gelinkt zijn AG Type cheque J Altijd ELP (elunch Pass) Gelieve de afkorting ELP te gebruiken AH Zichtwaarde J Zichtwaarde van de ELP (elunch Pass) 2 cijfers na de komma * VERPLICHT veld in geval «Leveringsbestemming» = KLANT 6

7 2.2. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING ID BEGUNSTIGDE: ID begunstigde: rijksregisternummer van de begunstigde. Dit is het nummer op de identiteitskaart dat begint met de omgekeerde geboortedatum en dat in totaal uit 11 cijfers bestaat. GEGEVENS ONDERNEMING: Personeelsnummer: identificatienummer van de begunstigde als werknemer binnen uw organisatie. Het betreft een interne code van de onderneming, bestaande uit letters, cijfers of een combinatie van beide, eigen aan de werknemer. Status : active of inactive Active: de begunstigde die werkzaam is en voor wie er elektronische maaltijdcheques (elunch Pass ) kunnen besteld worden. Inactive: de begunstigde die (tijdelijk of definitief) niet werkzaam is en voor wie er geen elektronische maaltijdcheques (elunch Pass ) kunnen besteld worden. PERSOONLIJKE GEGEVENS: Familienaam: familienaam van de begunstigde Voornaam: voornaam van de begunstigde Voornaam/Familienaam afgedrukt op de kaart: Voornaam en familienaam die u op de eerste lijn van de kaart wenst af te drukken, enkel 26 karakters zijn toegelaten. Indien u dit veld niet invult, zal men standaard een combinatie gebruiken van de gegevens die in de kolommen «Voornaam» en «Familienaam» van dit Excel voorkomen. Geslacht: geslacht van de begunstigde Geboortedatum: geboortedatum van de begunstigde Taal: taal van de begunstigde adres van de begunstigde GSM-nummer: GSM-nummer van de begunstigde SMS verwittiging: indien u gekozen heeft voor de optie die uw begunstigden via sms verwittigd van een nieuwe storting of vervallen cheques, kies YES. Indien u niet voor deze optie gekozen heeft of als u het GSM-nummer van een begunstigde niet kent, kies NO. DISTRIBUTIE: Distributie groep: Vul dit veld in indien u, voor eenzelfde leveringspunt, de brieven met PIN-codes of kaarten per departement, verdiep, gebouw, enz. wenst te groeperen. De benaming van de groep die ons zal toelaten om de levering op te splitsen, kunt u vrij kiezen per begunstigde (vb.: «5de verdiep» zal de brieven van de begunstigden groeperen die «5de verdiep» als distributiegroep hebben). Deze groepering is in te vullen per begunstigde en geldig voor zowel de distributie van de kaart als voor de distributie van de PIN-code. 7

8 LEVERINGSADRES KAART: Leveringsbestemming (Kaart): KLANT of BEGUNSTIGDE: levering van de kaart bij de KLANT of bij de BEGUNSTIGDE. Leveringspunt (Kaart): in geval van een levering van de kaart op het adres van de klant: lijst van leveringspunten voor de kaart, vastgelegd door de klant en ingebracht door onze Klantendienst. Indien u een leveringspunt wenst toe te voegen/wijzigen, gelieve contact op te nemen met onze Klantendienst. Straat (Kaart): leveringsadres van de kaart: straatnaam Nummer (Kaart): leveringsadres van de kaart: huisnummer Bus (Kaart): leveringsadres van de kaart: busnummer Adres 2 (Kaart): leveringsadres van de kaart: bijkomende info (bv naam van het gebouw) Postcode (Kaart): leveringsadres van de kaart: postcode Woonplaats (Kaart): leveringsadres van de kaart: stad Landcode (Kaart): leveringsadres van de kaart: land (eerste 2 letters) LEVERINGSADRES PIN-CODE: Leveringsbestemming (PIN): KLANT of BEGUNSTIGDE: levering van de PIN-mailer bij de KLANT of bij de BEGUNSTIGDE. Leveringspunt (PIN): in geval van een levering van de PIN-mailer op het adres van de klant: lijst van leveringspunten voor de PIN-mailer, vastgelegd door de klant en ingebracht door onze Klantendienst. Indien u een leveringspunt wenst toe te voegen/wijzigen, gelieve contact op te nemen met onze Klantendienst. Straat (PIN): leveringsadres van de PIN-mailer: straatnaam Nummer (PIN): leveringsadres van de PIN-mailer: huisnummer Bus (PIN): leveringsadres van de PIN-mailer: busnummer Adres 2 (PIN): leveringsadres van de PIN-mailer: bijkomende info (bv naam van het gebouw) Postcode (PIN): leveringsadres van de PIN-mailer: postcode Woonplaats (PIN): leveringsadres van de PIN-mailer: stad Landcode (PIN): leveringsadres van de PIN-mailer: land (eerste 2 letters) KOST CENTER Kost center : Lijst met kost centers vastgelegd door de klant en ingebracht door onze Klantendienst. Indien u een kost center wenst toe te voegen/wijzigen, gelieve contact op te nemen met onze Klantendienst. PRODUCT: Type cheque: ELP: voorlopig gaat het enkel over de elektronische maaltijdcheque (elunch Pass ) Zichtwaarde: zichtwaarde van de elektronische maaltijdcheque (elunch Pass ) 3. BEWAAR DE INGEVULDE EXCEL-FILE Sla vervolgens het bestand op. Geef het bestand een gepaste naam vooraleer u het doorstuurt, zoals bijvoorbeeld: XL_BENEF gevolgd door uw contractnummer. V.b.: indien uw contractnummer is, slaat u uw bestand op onder de naam XL_BENEF xls. Zo zien wij meteen dat de aanvraag tot creatie van begunstigden van u afkomstig is. 8

9 4. SELECTEER EN VERSTUUR DE BEWAARDE EXCEL-FILE Om ons het Excel-bestand met de gegevens van uw begunstigden te versturen, klik op Browse en selecteer het bestand van de locatie waar u het heeft bewaard. Vervolgens bepaalt u wat u met het te versturen bestand wilt doen: Creatie enkel van nieuwe begunstigden: Creëert uw begunstigden in het systeem. Indien de begunstigde reeds bestaat, dan zullen de gegevens genegeerd worden. Indien de begunstigde nog niet bestaat, dan zal hij gecreëerd worden. Update enkel van bestaande begunstigden: Update de gegevens van de begunstigde in het systeem. Indien de begunstigde bestaat, zullen de gegevens geüpdatet worden. Indien de begunstigde nog niet bestaat, zullen de gegevens genegeerd worden. Creatie van nieuwe begunstigden en update van bestaande begunstigden: Creëert en update uw begunstigden in het systeem. Indien de begunstigde reeds bestaat, zullen de gegevens geüpdatet worden. Indien de begunstigde nog niet bestaat, zal hij gecreëerd worden. Om ons uw bestand te versturen, klik op Verstuur de file. U krijgt meteen volgende bevestiging. OPGELET: dit bericht betekent niet dat het bestand succesvol werd verwerkt door het systeem, maar wel dat het bestand goed ontvangen werd. Om te weten indien alle gegevens correct werden ingevuld, kan u de status van de verstuurde bestanden nakijken. 9

10 5. BEKIJK DE STATUS VAN DE VERSTUURDE EXCEL-FILE Klik in het tabblad Uw begunstigden op Resultaten van de verstuurde bestanden. Via de knop Herlaad de importstatus kunt u de gegevens herladen. U hebt ook de mogelijkheid om de zoekfunctie te gebruiken om een specifiek verstuurd bestand terug te vinden (u kan bijvoorbeeld zoeken op datum). Via het pijltje naast de titels van de kolommen kunt u ook op status filteren. Er zijn 4 mogelijke statussen: Niet gestart: de verwerking van het bestand is nog niet begonnen Aan het verwerken: het systeem is bezig met het importeren van de gegevens OK: het importeren van de gegevens is afgerond en het bestand werd met succes verwerkt Foutmelding bij import: het importeren van de gegevens is afgerond maar verliep niet volledig correct 10

11 5.1. AL DE GEGEVENS WERDEN CORRECT INGEVULD Indien de verwerking van de gegevens correct verliep, krijgt u de volgende melding: U ziet dat de status OK is. Klik op de Acties-knop links van de verstuurde gegevens en selecteer Bekijk de importinformatie. U ziet dat alle begunstigden correct aangemaakt werden en allemaal de status OK dragen. Via Downloaden terugkoppeling als excel rapport kunt u deze lijst naar Excel exporteren. 11

12 5.2. BEPAALDE GEGEVENS WERDEN NIET CORRECT INGEVULD Indien de verwerking van de gegevens niet volledig correct verliep, krijgt u de volgende melding: Het verstuurde bestand krijgt ook de status Foutmelding bij import. Om te zien welke fouten er in het bestand zitten, heeft u 2 mogelijkheden: Klik op hier te klikken in het kader met foutmelding (zie hierboven) Klik op de Acties-knop links van de tabel en selecteer Bekijk het rapport van de import. U krijgt de fouten in tabelvorm te zien: Via Downloaden terugkoppeling als excel rapport kunt u deze lijst naar Excel exporteren. Verbeter uw bestand in functie van de feedback: u moet enkel de begunstigden met de status Niet ok aanpassen. 12

13 Om uw origineel bestand terug te vinden en te verbeteren, heeft u 2 mogelijkheden: Klik op uw file in het kader met foutmelding Klik op de Acties-knop links van het verstuurde bestand en selecteer Bekijk het opgeladen bestand. Probeer vervolgens om het verbeterde bestand op te laden, totdat de status van de verwerking OK krijgt AUTOMATISCHE CREATIE SODEXO REKENING & PRODUCTIE SODEXO CARD Eenmaal de verwerking status OK krijgt, is de creatie van de begunstigden voltooid. De gegevens van de begusntigden worden opgeladen in uw klantenzone MySodexo en het systeem zal automatisch hun Sodexo-rekening aanmaken en een bestelling genereren voor de productie, de personalisatie (nominatief) en de beveiliging van hun Sodexo Card (door middel van een chip en PIN/PUK-codes). U moet als klant op geen enkele manier tussenkomen voor de bestelling van de kaarten. Dit wordt automatisch gegenereerd door ons systeem. Gelieve op te merken dat indien een begunstigde reeds gekend is in ons systeem (hij beschikt reeds over een Sodexo Card via zijn voormalige werkgever), deze hem automatisch zal detecteren en dus geen nieuwe kaart zal genereren. De Sodexo rekening van de bestaande begunstigde zal eenvoudigweg gelinkt worden aan jullie klantzone met de gegevens die eigen zijn aan de klant (personeelsnummer, leveringsadres, enz.). Jullie bestelling aan elektronische maaltijdcheques zullen dus kunnen opgebruikt worden door middel van de kaart waarover de begunstigde reeds beschikt. 13

14 LIJST VAN DE MOGELIJKE FOUTMELDINGEN 1 Het land moet verplicht ingevuld worden. 2 De landcode moet bestaan uit twee niet numerieke characters. 3 De postcode moet verplicht ingevuld worden. 4 De maximale lengte van een postcode is xx karakters. 5 De woonplaats moet verplicht ingevuld worden. 6 De maximale lengte van een woonplaats is xx karakters. 7 Het land moet verplicht ingevuld worden. 8 Deze land code bestaat niet (vb. BE voor België) 9 Bent u zeker dat er geen huisnummer ingevuld moet worden? 10 De maximale lengte van een huisnummer is xx karakters. 11 De straatnaam moet verplicht ingevuld worden. 12 De straatnaam voor de levering van de PIN code moet verplicht ingevuld worden, met minimumlengte xx karakters en maximumlengte yy karakters. 13 De straatnaam voor de levering van de kaart moet verplicht ingevuld worden, met minimumlengte xx karakters en maximumlengte yy karakters. 14 De naam {1} voor de ID Begunstigde (INSZ){0} zal verandert worden naar {2}. 15 Een begunstigde onder de naam {0} {1} bestaat reeds voor deze klant, met een ID begunstigde (INSZ) in een ander formaat (v.b.: ). Bent u zeker dat {2} {3} een nieuwe begunstigde is? Bij aanvaarding, is er een risico dat u een dubbele creëert. 16 De additionele informatie van het adres (adres 2) kan niet langer dan {0} karakters zijn. 17 Het adres is niet correct. 18 De zichtwaarde moet verplicht ingevuld worden. 19 De zichtwaarde is niet correct. 20 Het GSM-nummer moet verplicht ingevuld worden wanneer u YES heeft gekozen in het veld "SMS verwittiging". 21 De voornaam moet verplicht ingevuld worden. 22 De voornaam moet verplicht ingevuld worden, met minimumlengte 2 karakters en maximumlengte 35 karakters. 23 De familienaam moet verplicht ingevuld worden. 24 De familienaam moet verplicht ingevuld worden, met minimumlengte 2 karakters en maximumlengte 35 karakters. 25 De maximale lengte van een personeelsnummer is 255 karakters. 26 De ID begunstigde (INSZ) moet verplicht ingevuld worden. 27 De ID begunstigde moet verplicht ingevuld worden en telt 11 karakters. Het eerste deel moet overeenkomen met de geboortedatum. Vb.: wordt De taalkeuze moet verplicht ingevuld worden. Gelieve een keuze te maken. 29 De taalkeuze is niet correct, gelieve NL, FR of EN te gebruiken. 30 Het geslacht moet verplicht ingevuld worden. Gelieve een keuze te maken. 31 Het geslacht is niet correct. Gelieve M of F te gebruiken. 32 Het statuut moet verplicht ingevuld worden. Gelieve een keuze te maken. 33 Het statuut van de begunstigde is niet correct, gelieve ACTIVE of INACTIVE te gebruiken. 14

15 34 De geboortedatum moet verplicht ingevuld worden. 35 De geboortedatum moet het volgende formaat hebben 22/06/ De geboortedatum kan ten vroegste 1 januari 1900 zijn en de persoon moet minstens 16 jaar oud zijn. 37 Begunstigde {0} {1} is aangemaakt. 38 Begunstigde {0} {1} is aangepast. 39 Begunstigde {0} {1} bestaat reeds. 40 Verkeerde template versie. Versie in bestand : xx, Verwachtte versie: yy. 41 De type cheque is verplicht. 42 De type cheque is verplicht, gelieve elektronisch of papier te kiezen. 43 De keuze voor de SMS optie is verplicht. 44 De keuze voor de SMS optie moet 'YES' of 'NO' bevatten. 45 De naam van de begunstigde: Xyz voor de begunstigde id: Xyz komt niet overeen met de naam van de bestaande begunstigde: Xyz. 46 Het GSM-nummer moet het formaat van een Belgisch gsm-nummer hebben (b.v.b.: ) 47 U hebt een vaste telefoonnummer ingebracht. Het GSM-nummer moet het formaat van een Belgisch gsm-nummer hebben (b.v.b.: ) 48 U hebt een buitenlandse telefoonnummer ingebracht. Het GSM-nummer moet het formaat van een Belgisch gsm-nummer hebben (b.v.b.: ) 49 Kost center moet verplicht ingevuld worden 50 Dit kost center is niet correct. Gelieve een keuze te maken uit de vooraf vastgestelde lijst. Gelieve met onze Klantendienst contact te nemen om een nieuw kost center toe te voegen. 51 De leveringsbestemming van de PIN code is niet correct. Gelieve te kiezen tussen een levering bij de KLANT of de BEGUNSTIGDE. 52 De leveringsbestemming van de PIN code moet verplicht ingevuld worden. 53 De leveringsbestemming van de kaart moet verplicht ingevuld worden. 54 De leveringsbestemming van de kaart is niet correct. Gelieve te kiezen tussen een levering bij de KLANT of de BEGUNSTIGDE. 55 Het leveringspunt van de kaart moet verplicht ingevuld worden als u voor een leveringsbestemming bij de KLANT gekozen hebt. 56 Dit leveringspunt "kaart" is niet correct.gelieve een keuze te maken uit de vooraf vastgestelde lijst. Gelieve met onze Klantendienst contact op te nemen om een nieuw leveringspunt toe te voegen. 57 Het leveringspunt van de PIN code moet verplicht ingevuld worden als u voor een leveringsbestemming bij de KLANT gekozen hebt. 58 Dit leveringspunt "PIN code" is niet correct.gelieve een keuze te maken uit de vooraf vastgestelde lijst. Gelieve met onze Klantendienst contact op te nemen om een nieuw leveringspunt toe te voegen. 59 De klant moet beheerd worden door een tussenpersoon vooraleer men begunstigde kan identificeren via een "Social Secretariat ID" (SSID). 60 De ID begunstigde moet verplicht ingevuld worden voor: {0}. Het is zijn/haar "Social Secretariat ID" (SSID) met volgende formaat v.b.: Het begunstigde ID (INSZ) nummer {0} is niet correct geformatteerd. 62 De begunstigde ID (INSZ) {0} voor {1} komt niet overeen met een bestaande begunstigde. Gelieve de gegevens na te kijken. 63 Een Social Secretariat ID (SSID) kan niet gebruikt worden om nieuwe begunstigden aan te maken, enkel om deze bij te werken. 64 De begunstigde is niet geregistreerd onder deze begunstigde ID (INSZ) {0} voor deze klant. Indien u een begunstigde wilt aanmaken, gebruik de optie "aanmaken" of "aanmaken / bewerken" 65 U heeft de optie "aanmaken" geselecteerd, maar de begunstigde met begunstigde ID (INSZ) {0} bestaat reeds. Indien u de gegevens van de begunstigde wilt wijzigen, gelieve de opties "bewerken" of "aamaken/bewerken" te kiezen 66 De maximale lengte van een distributie groep is xx karakters. 15

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing.

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing. Mailmerge In deze handleiding gaan we nader bekijken hoe we een mailing uitvoeren. We gaan kijken hoe we een adressenbestand manipuleren, hoe we een selectie maken in een adressenlijst en een mailing uitvoeren

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van Impala

Handleiding voor het gebruik van Impala Handleiding voor het gebruik van Impala Jan Corthouts Michèle Van den Eynde Maart 2006 Handleiding voor het gebruik van Impala 2 Inhoudsopgave 1 Aanmelden...3 2 Favorieten (bookmark)...4 3 Afmelden...6

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

U heeft toegang tot de transparantie via de web-site van ARCES : www.arces.be. Bovenaan rechts

U heeft toegang tot de transparantie via de web-site van ARCES : www.arces.be. Bovenaan rechts Wie is ARCES? ARCES, gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar, heeft als ultieme doel het beheer van schadegevallen. Wat is transparantie? ARCES geeft aan de makelaars inzage in hun rechtsbijstanddossiers

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Inlezen gegevens; één stroom en één periode

Inlezen gegevens; één stroom en één periode Handleiding IDEP Inlezen gegevens; één stroom en één periode In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je gegevens kunt inlezen voor één stroom en één periode. We bespreken waar je in te lezen bestand

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy

Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy In DiSy kan op verschillende manieren en op verschillende plekken gebruik worden gemaakt van Word sjablonen, die geheel naar eigen wens in te richten

Nadere informatie

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent STAP 1 INLOGGEN BIJ GOOGLE Voor alle tools

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Hoe voeg ik een gebruiker toe aan mijn account? 2. Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen? 2

Hoe voeg ik een gebruiker toe aan mijn account? 2. Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen? 2 INHOUD Hoe voeg ik een gebruiker toe aan mijn account? 2 Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen? 2 Hoe voeg ik een extra voertuig toe? 2 Hoe wijzig ik een kenteken? 3 Hoe kan ik de

Nadere informatie

Importeren loonaangifte uit ander salarispakket

Importeren loonaangifte uit ander salarispakket Importeren loonaangifte uit ander salarispakket Inhoud In het kort...1 Aangifte loonheffingen is XML-bestand...1 Import-wizard loonaangifte...2 Selecteer aangifte loonheffingen uit ander salarispakket...2

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Batchverzender Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Bucom Versie 1.0 Maart 2010 1 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. U beschikt alleen

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 Versie 5.50.02, januari 2014 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.50 ten opzichte

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen.

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen. Het gebruik van Acces. Wat is acces. Acces is een programma voor bestandsgegevens. Met deze gegevens kunnen onder meer lijsten of etiketten gemaakt worden. Je kunt het omschrijven als een elektronische

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

TESonline handleiding Geboortes

TESonline handleiding Geboortes Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer of per dier afzonderlijk de geboortes invoert. Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline

Nadere informatie

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie