Het RekenProgramma Het RekenBureau B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het RekenProgramma 2014. 2014 Het RekenBureau B.V."

Transcriptie

1 Het RekenProgramma 2014

2 2 Het RekenProgramma 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Welkom 6 Hoofdstuk II Licentie en auteursrecht 8 Hoofdstuk III Nieuw in deze versie 10 Hoofdstuk IV Hoe moet ik beginnen? 12 1 Hoe start... ik op? 12 2 Het basisscherm... nader bekeken 14 3 De tabbladen... op het basisscherm nader bekeken 15 4 Bijzonderheden... van het basisscherm 16 5 Hoe voer... ik gegevens in? 18 6 Kalender... wegwijzer 19 7 Hoe actualiseer... ik de fiscale jaren? 20 8 Update beleid Hoe meld... ik problemen? Hoofdstuk V Praktijktoepassingen 1 Ambtenaar Autobijtelling Praktische... tips en aandachtspunten 108-berekeningen 24 4 Schadereservering Vakantiebonnen VUT-uitkering... en ZVW inkomensafhankelijke bijdrage Hoofdstuk VI Bestandsbeheer 1 Bestandsbeheer... interface 31 2 Bestand... nieuw 31 3 Bestand... openen 32 4 Bestand... opslaan 32 5 Bestand... afdrukken Hoofdstuk VII Instellingen 1 Relatiegegevens Uitgangspunten Belastingen Uitkeringsgrondslagen Toerekeningen... 48

3 Inhoud Hoofdstuk VIII Directe opgave Directe opgave... - bijzonderheden 53 Hoofdstuk IX Financiële onderwerpen 55 1 Overzicht... financiële onderwerpen 55 2 Arbeidsinkomen Uitkeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Aanmerkelijk... belang dividend 62 6 Auto van... de zaak 63 7 Consumptieve... kredieten 64 8 Consumptieve... sluitposten 64 9 Fiscale sluitposten Huishoudelijke... hulp Hypotheken Kapitaalverzekeringen Levensloopregeling... sparen Levensloopregeling... uitkering Lijfrenteverzekeringen Liquiditeiten Overige heffingskortingen Pensioenregelingen Periodieke... aflossingen Premiespaarregeling Spaarloonregeling Toeslagen WOZ-waarde Zelfwerkzaamheid Ziektekosten/zorgverzekering Hoofdstuk X Extra 76 1 Overzicht... menu Extra 76 2 Wizard ANW Wizard WW Wizard WIA Wizard WAO/ZW/WW Wizard fiscaal... --> bruto inkomen 89 7 Opties Rekenmodules... 93

4 4 Het RekenProgramma Hoofdstuk XI Rapport 1 Rapport mogelijkheden Index 101

5 Hoofdstuk I

6 6 1 Het RekenProgramma 2014 Welkom Het RekenBureau heet u welkom in de helpfunctie van Het RekenProgramma. In deze functie wordt de bediening en werking van Het RekenProgramma toegelicht en per onderdeel besproken. De Helpfunctie kan worden gebruikt door het betreffende menu te kiezen maar ook door het gebruiken van de F1-toets. Verondersteld wordt dat de gebruiker kennis heeft van de berekening van een letsel- of overlijdensschade en de hiervoor benodigde fiscale en sociaalverzekeringstechnische informatie. Informatie over de in enig jaar gebruikte fiscale cijfers kunt u vinden in het menu Instellingen via de keuzes Belastingen en Uitkeringsgrondslagen. Hier zijn de tabellen opgenomen vanaf het jaar 1993.

7 Hoofdstuk II

8 8 2 Het RekenProgramma 2014 Licentie en auteursrecht Het RekenProgramma wordt in licentie gegeven voor gebruik op eigen systemen. Onderdeel van de licentie zijn periodiek te versturen updates van de applicatie. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar de licentieovereenkomst die bij aanvang van de licentie is ondertekend. Het RekenProgramma is auteursrechtelijk beschermd. Onrechtmatige verveelvuldiging of distributie van dit programma of een gedeelte daarvan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

9 Hoofdstuk III

10 10 3 Het RekenProgramma 2014 Nieuw in deze versie Mutaties in versie Fiscale cijfers voor het jaar 2014; Bedragen sociale verzekeringen geldig vanaf 1 januari 2014; Let op! Bovenstaande aanpassingen betekenen dat als een reeds ingevoerde berekening in een voorgaande versie van Het RekenProgramma in deze versie wordt herrekend, de uitkomst kan afwijken. Algemeen Voor vragen, suggesties en opmerkingen kunt u zich te wenden tot de helpdesk van Het RekenBureau: Telefoon: Overige contactinformatie: Het RekenBureau b.v. Postbus GC Houten Fax

11 Hoofdstuk IV

12 12 Het RekenProgramma Hoe moet ik beginnen? 4.1 Hoe start ik op? Het basisscherm Als u Het RekenProgramma heeft opgestart komt u terecht in het basisscherm: Vanuit het basisscherm worden alle facetten rondom een contante waarde-berekening geredigeerd zoals het invoeren van inkomsten, het muteren van instellingen, een rapportage maken, een bestaande berekening opstarten, enzovoort. Het basisscherm toont direct het resultaat van de berekening, zodra u financiële gegevens invoert of wijzigt in grafieken en in cijfers. Een nieuwe berekening maken U dient via het basisscherm-menu Instellingen onderdeel Relatiegegevens minimaal een geboortedatum van het slachtoffer en een ongevalsdatum op te geven alvorens u financiële gegevens kunt invoeren. Voor het invoeren van financiële gegevens heeft het basisscherm in de Art. 107-modus via de tabbladen een drietal scenario-opties beschikbaar: Zonder ongeval

13 Hoe moet ik beginnen? 13 De scenario-optie "Zonder ongeval" kent een kolom voor het invoeren van arbeidsinkomen (afgekort met Arbeidsink.), een kolom voor het invoeren van uitkeringen en een kolom voor het wijzigen van het Fiscaal jaar (afgekort met Fisc.). Met ongeval De scenario-optie "Met ongeval" heeft identieke kolommen als de scenario-optie "Zonder ongeval". Algemeen Scenario-optie "Algemeen" omvat diverse financiële onderwerpen zoals Pensioenregelingen, Spaarloonregeling, Hypotheken, enzovoort. Onder andere bij het invoerveld Onderwerp kunt u een keuze maken voor het gewenste financiële onderwerp. In de Art. 108-modus toont het basisscherm via de tabbladen, scenario-opties die afhankelijk zijn van de gekozen personalia. Voor nadere informatie over het invoeren van gegevens, zie het helponderwerp: Hoe voer ik gegevens in? Een bestaande berekening openen Een bestaande berekening leest u in via het basisscherm-menu Bestand, onderdeel Openen. Voor nadere informatie verwijzen wij naar u het helponderwerp: Hoe actualiseer ik de fiscale jaren?

14 Het RekenProgramma 2014 Het basisscherm nader bekeken De onderstaande afbeelding toont het basisscherm in de Art. 107-modus. Zie tevens het help-onderwerp De tabbladen op het basisscherm nader bekeken, alsmede het help-onderwerp Bijzonderheden van het basisscherm.

15 Hoe moet ik beginnen? De tabbladen op het basisscherm nader bekeken Met de tabbladen op het basisscherm selecteert u de gewenste persoon en scenario, waarna u financiële gegevens kunt invoeren/wijzigen. Art. 107-modus De onderstaande afbeelding toont de tabbladen op het basisscherm in de Art. 107-modus, die maximaal 3 scenario-opties heeft. Art. 108-modus De onderstaande afbeelding toont een gedeelte van de tabbladen op het basisscherm in de Art. 108-modus. Het aantal scenario-opties die de tabbladen nu tonen, is afhankelijk van de opgegeven personalia; 2 voor het slachtoffer (Zonder ongeval en Algemeen) en 3 per ieder ander ingevuld persoon (Zonder ongeval, Met ongeval en Algemeen). Zijn er meer scenario-opties beschikbaar dan op het basisscherm getoond kunnen worden, dan verschijnen geheel rechts van de tabbladen een tweetal vierkanten met een linker-pijlknop en een rechter pijlknop. Klik op deze pijlknoppen of gebruik het basisscherm-menu Tabblad-keuze (alleen beschikbaar in de Art. 108-modus) om te manoeuvreren. Dubbelklik op één van de zichtbare scenario-opties op de tabbladen om direct naar de meest linkse scenario-optie Zonder ongeval Slachtoffer te springen. Zie tevens het help-onderwerp Het basisscherm nader bekeken, alsmede het help-onderwerp Bijzonderheden van het basisscherm.

16 Het RekenProgramma 2014 Bijzonderheden van het basisscherm Verschillen in de scenario-opties via de tabbladen op het basisscherm In de Art. 107-modus tonen de tabbladen op het basisscherm de volgende drie scenario-opties: Zonder ongeval, Met ongeval en Algemeen. In de Art. 108-modus tonen de tabbladen aparte scenario-opties voor iedere ingevulde persoon. Deze zijn qua functionaliteit identiek aan de tabbladen met scenario-opties in de Art. 107-modus maar hebben de volgende afwijkende benaming: Zonder ongeval - Persoon, Met ongeval Persoon en Algemeen - Persoon. De tabbladen met scenario-opties in de Art. 108-modus voor eventuele kinderen hebben tevens deze afwijkende benaming maar zijn qua functionaliteit gelimiteerd. Via de tabbladen toont het basisscherm voor de scenario-opties Zonder ongeval en Met ongeval de jaren van de contante waarde-berekening tot en met de leeftijd 70 van de geselecteerde persoon (slachtoffer in de Art. 107-modus of slachtoffer/partner en/of kinderen in de Art. 108-modus). Dit naar aanleiding van de gelimiteerde eindleeftijd van het financiële onderwerp Arbeidsinkomen. Via de tabbladen toont het basisscherm voor de scenario-optie Algemeen alle jaren van de contante waarde-berekening (dus ook ná de 70-jarige leeftijd van de geselecteerde persoon). Een jaaroverzicht ná de 70-jarige leeftijd van de geselecteerde persoon dient u daarom via het tabblad Algemeen op te vragen of via het menu Rapport. Voor het invoeren van gegevens via de Gedetailleerde opgave bij de scenario 's Zonder ongeval en Met ongeval voor de financiële onderwerpen Arbeidsinkomen en Uitkeringen, dient u de gewenste jaren te selecteren door de corresponderende cellen aan te klikken. Hierna wordt een popup-menu getoond met de optie Gedetailleerde opgave. Voor het invoeren van gegevens via de directe opgave bij het tabblad Algemeen dient u - na een keuze gemaakt te hebben bij het invoerveld Onderwerp van het gewenste financiële onderwerp bij het invoerveld Scenario een keuze te maken tussen Zonder ongeval of Met ongeval. Het van toepassing zijnde fiscaal jaar in de contante waarde-berekening kunt u alleen veranderen onder de tabbladen Zonder ongeval of Met ongeval van het basisscherm (zie verder het help-onderwerp Hoe actualiseer ik de fiscale jaren?). Contante waarde-overzicht Via het basischerm-icoon Art. 107-berekening (oranje stoplicht) of Art. 108-berekening (rood stoplicht) krijgt u direct een gedetailleerd contante waarde-overzicht in beeld. Dit overzicht is ook beschikbaar in de rapportage maar kent hier een extra kolom "Cumulatief overschot" waarmee de verrekening van negatieve schades verduidelijkt wordt. Via de menu-optie Switch Overzicht van het scherm Contante waarde-overzicht is voor de Art. 108-berekening een extra overzicht "Vaste & Variabele lasten" beschikbaar. Met dit overzicht kunt u stapsgewijs de opbouw van de zogenaamde vaste en variabele lasten volgen. Verschillen in de grafieken op het basisscherm In de Art. 108-modus worden - afhankelijk van de geselecteerde persoon op het basisscherm - de corresponderende grafieken "Netto inkomen Zonder ongeval" en "Netto inkomen Met ongeval" getoond. De grafiek "Contante waarde" blijft ongemoeid. Jaaroverzicht

17 Hoe moet ik beginnen? 17 De tabbladen Zonder ongeval en Met ongeval op het basisscherm hebben permanent een jaaroverzicht in beeld dat correspondeert met het eerste geselecteerde jaar. Selecteert u een ander jaar dan wordt direct het corresponderende jaaroverzicht in beeld gebracht. Bij een mutatie van een financieel onderwerp wordt het jaaroverzicht direct bijgewerkt en gecorrigeerd in beeld gebracht. Het jaaroverzicht geeft transparant een volledige uiteenzetting van de bruto/netto-calculatie. Deze begint met bruto inkomsten-bestanddelen en wordt herleid tot een "Netto besteedbaar inkomen". Dit "Netto besteedbaar inkomen" is de grondslag voor de contante waarde-berekening en komt aldus overeen met het Netto inkomen (Zonder Ongeval of Met ongeval) zoals vermeld in de statusbar van het basischerm en dient als basis voor de becijfering van het Toegerekende netto inkomen bij een Art. 108-berekening. De bruto inkomsten-bestanddelen bestaan o.a. uit arbeidsinkomen en uitkeringen. Het fiscale loon is een afgeleide van het bruto inkomsten-bestanddeel en wordt op de statusbar en in het jaaroverzicht weergegeven (halverwege onder de kolom "Fiscaal" alsmede op de laatste regel). Het tabblad Algemeen op het basisscherm toont geen permanent jaaroverzicht. U kunt het jaaroverzicht op dit tabblad in beeld krijgen door het gewenste jaar te selecteren via het aanklikken van een cel in het spreadsheet. Een popup-menu wordt dan getoond met de optie Jaaroverzicht. Door de optie Jaaroverzicht te kiezen, wordt het corresponderende jaaroverzicht in een apart scherm getoond. Statusbar Op de onderste regel van het basisscherm wordt een statusbar getoond die een aantal kengetallen weergeeft van het geselecteerde jaar op het betreffende tabblad. Selecteert u een ander jaar, dan worden de kengetallen direct in de statusbar aangepast (net als bij het jaaroverzicht). Bij een mutatie van een financieel onderwerp wordt de statusbar direct bijgewerkt en gecorrigeerd in beeld gebracht. De statusbar heeft de volgende kengetallen: Geselecteerd jaar Fiscaal loon (afgekort met FL) Inkomstenbelasting & premieheffing (afgekort met IB) Vermogensrendementheffing (afgekort met VH) of Vermogensbelasting (afgekort met VB) Netto besteedbaar inkomen (afgekort met NI) Contante waarde met/zonder fiscale component Of een contante waarde-berekening met of zonder fiscale component (afgekort met FC) vastgesteld moet worden, kunt u o.a. aangeven door te klikken op de knop Contante waarde zonder/met FC van het basisscherm. Let op! Afhankelijk van de instelling van uw Windows Taakbalk kan deze het zicht op de statusbar belemmeren. Dit probleem lost u op door bij de Eigenschappen van de Taakbalk de optie "Automatisch verbergen" aan te vinken. De optie Eigenschappen van de Taakbalk krijgt u in beeld door uw muis op een lege plek van de Taakbalk te plaatsen en daarna de rechter muisknop in te drukken.

18 Het RekenProgramma 2014 Hoe voer ik gegevens in? Nadat u via het basisscherm-menu Instellingen, onderdeel Relatiegegevens een geboortedatum van het slachtoffer en een ongevalsdatum heeft ingevuld, kunt u voor een breed scala aan financiële onderwerpen gegevens invoeren. In het helponderwerp Hoe start ik op? vindt u een eerste kennismaking met het basisscherm. Invoer In Het RekenProgramma kunt u financiële gegevens eenvoudig invoeren. Directe opgave U dient slechts via de tabbladen de gewenste scenario-optie van het basisscherm te kiezen ( Zonder ongeval, Met ongeval of Algemeen), daarna het gewenste financiële onderwerp te kiezen en daarna de gewenste jaren te selecteren. Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen. Let op! Voor het verwijderen van gegevens, dient u de betreffende invoer op "0" te stellen. Let op: Voor het invoeren van gegevens via de directe opgave bij gebroken jaren zoals het pensioenjaar: U dient dan zelf een bedrag te herleiden en dit in te voeren. Bijvoorbeeld bij een pensioendatum van 1 oktober dient u het arbeidsinkomen op jaarbasis in het corresponderende pensioenjaar te corrigeren met de factor 10/12 om dit te herleiden naar de gewenste periode van 10 maanden. Bij de invoer van arbeidsinkomen via de optie Gedetailleerde opgave worden de bedragen in de gebroken jaren wel automatisch pro-rata herleid. Voor nadere informatie over de directe opgave verwijzen wij u naar het help-onderwerp Directe opgave - bijzonderheden. Gedetailleerde opgave Bij de invoer van arbeidsinkomen en uitkeringen is het mogelijk gebruik te maken van de optie Gedetailleerde opgave (niet beschikbaar voor kinderen). Sluit u een invoerscherm van een gedetailleerde opgave, dan wordt de volgende vraag gesteld: Wilt u de gedetailleerde opgave toepassen? Door de vraag met Ja te beantwoorden zal Het RekenProgramma de ingevoerde gegevens cq. becijferde uitkeringen automatisch verwerken in de contante waarde-berekening. Een eerdere invoer - bijvoorbeeld via de directe opgave - wordt altijd vervangen door het resultaat uit de gedetailleerde opgave als u de vraag met Ja beantwoordt. Vanzelfsprekend kunt u het resultaat van de gedetailleerde opgave voor ieder gewenst jaar naar eigen inzage wijzigen met de directe opgave. Door deze vraag met Nee te beantwoorden worden uw ingevulde gegevens van het betreffende invoerscherm genegeerd en zal de contante waarde-berekening onaangetast blijven. Let op! De optie Gedetailleerde opgave voor uitkeringen is in de Art. 107-modus alleen beschikbaar voor het tabblad Met ongeval nadat u via de gedetailleerde opgave arbeidsinkomen

19 Hoe moet ik beginnen? 19 heeft ingevoerd. Is het arbeidsinkomen in de Art. 107-modus niet via de gedetailleerde opgave ingevuld dan kunt u als alternatief uitkeringen berekenen via de Wizard WAO/ZW/WW. Bovenstaande beperkingen gelden niet in de Art. 108-modus, zodat ANW-uitkeringen direct via de gedetailleerde opgave te becijferen zijn. Ook kunt u via de Wizard ANW ANW-uitkeringen becijferen. Voor nadere informatie over de gedetailleerde opgave voor arbeidsinkomen en uitkeringen verwijzen wij u naar de respectievelijke help-onderwerpen. Een bestaande berekening wijzigen Voor nadere informatie over het wijzigen van een bestaande berekening, zie het helponderwerp Hoe actualiseer ik de fiscale jaren?. 4.6 Kalender wegwijzer Klik op een datum in de kalender om deze te wijzigen. Door op de pijl naar links en de pijl naar rechts te klikken, loopt u door de maanden van het jaar. Door op het jaartal te klikken wordt een pijl naar boven en een pijl naar beneden getoond waarmee u het jaartal kunt verhogen c.q. verlagen. Door op de maand te klikken wordt een popup-menu getoond met alle maanden. Klik op de gewenste maand om deze toe te passen. Een gekozen datum in de kalender wordt in Het RekenProgramma toegepast nadat u op de knop Sluiten heeft geklikt. Klik op de rechter bovenknop met het kruis om de gekozen datum in de kalender te negeren.

20 Het RekenProgramma 2014 Hoe actualiseer ik de fiscale jaren? Voor het actualiseren van de fiscale jaren van een bestaande berekening dient u eerst de gewenste berekening in te lezen via het basisscherm-menu Bestand, onderdeel Openen. Daarna kunt u alle financiële onderwerpen en/of instellingen muteren. Actualiseren fiscale jaren - automatisch Tijdens het inlezen van een berekening checkt Het RekenProgramma of de fiscale cijfers in de berekening up-to-date zijn. Blijkt dat Het RekenProgramma over meer recente fiscale cijfers beschikt dan er in de berekening zijn toegepast, dan komt de volgende melding in beeld: Het bestand dat nu wordt ingelezen bevat in de berekening niet de meest recente fiscale cijfers. Moeten deze cijfers aangepast worden (de uitkomst van de berekening wordt dan gewijzigd)? Door deze vraag met Ja te beantwoorden worden de fiscale cijfers automatisch aangepast. Kiest u voor Nee dan blijft alles bij het oude. Dit laatste houdt wel in dat de berekening dan voor toekomstige jaren rekent met minimaal één verouderd fiscaal jaar. Actualiseren fiscale jaren - handmatig Ook naderhand kunt u handmatig of automatisch de fiscale cijfers in de berekening updaten: Handmatig aanpassen Selecteer op het basisscherm het tabblad Zonder ongeval of Met ongeval en selecteer één of meerdere fiscale jaren onder de kolom "Fisc". Een popup-menu verschijnt met als keuzemogelijkheid Directe opgave. Als u met uw muis hierop gaat staan, wordt een nieuw popup-menu getoond met alle beschikbare fiscale jaren. Kies hier het gewenste fiscaal jaar. Automatisch aanpassen Open de berekening opnieuw en volg de instructies op het scherm (zie Actualiseren fiscale jaren automatisch). Fiscaal jaar en de rekenscenario's Het gekozen fiscaal jaar is automatisch van toepassing in alle rekenscenario's, dat wil zeggen Zonder ongeval en Met ongeval. In de contante waarde-berekening na de 70-jarige leeftijd van het slachtoffer stelt Het RekenProgramma zelf het fiscaal jaar vast. Hiervoor gebruikt Het RekenProgramma het corresponderende fiscaal jaar t.o.v. het rekenjaar of het meest recente fiscaal jaar als het rekenjaar in de toekomst ligt. 4.8 Update beleid U wordt op de hoogte gehouden indien er een update van Het RekenProgramma verschijnt. Licentiehouders krijgen automatisch de beschikking over deze update. Let op! Aanpassingen en verbeteringen in updates betekenen dat als een reeds ingevoerde berekening in een voorgaande versie van Het RekenProgramma in een nieuwere versie wordt herrekend, de uitkomst kan afwijken.

21 Hoe moet ik beginnen? Hoe meld ik problemen? Help-bestand Het RekenProgramma beschikt over een uitgebreid help-bestand waarmee veel voorkomende vragen beantwoord kunnen worden. Door op de F1-toets te drukken, wordt het help-bestand geopend en wordt het onderwerp getoond waarmee u bezig bent. Door op het basisscherm-icoon inhoudsopgave en index te klikken, komt u rechtstreeks in de inhoudsopgave en index van het help-bestand waarmee u naar andere help-onderwerpen kunt zoeken. uw vraag of probleem... Is het helpbestand niet toereikend voor uw probleem, dan verzoeken wij u het probleem in een aan de helpdesk uiteen te zetten. Via het basisscherm-menu Help, onderdeel uw vraag of probleem... wordt automatisch een aangemaakt naar inclusief vermelding van uw versie van Het RekenProgramma. Om uw vraag of probleem doeltreffend te kunnen beantwoorden is het raadzaam om de berekening waaraan u op dat moment werkt als bijlage mee te sturen. Helpdesk Natuurlijk kunt u met uw vraag of probleem ook telefonisch bij de helpdesk terecht. Tijdens kantooruren is de helpdesk beschikbaar op telefoonnummer Overige contactinformatie: Het RekenBureau b.v. Postbus GC Houten Fax

22 Hoofdstuk V

23 Praktijktoepassingen 5 Praktijktoepassingen 5.1 Ambtenaar 23 Vereveningsbijdrage Vanaf 1982 tot 1995 werd er in de bruto-netto salarisberekening voor Ambtenaren een zogenaamde vereveningsbijdrage toegepast. Deze solidariteitsheffing had ten doel om het netto salarisverschil bij een gelijk bruto-inkomen tussen een werknemer in de particuliere sector en een werknemer in de overheid sector te verevenen. De verevingsbijdrage is niet in Het RekenProgramma opgenomen. Vanaf 1995 is de vereveningsbijdrage opgeheven en volgen de ambtenaren het normale regiem van de werknemerspremies. IZA-regeling De IZA-regeling voor ambtenaren komt overeen met de Ziekenfondswet. De IZA-regeling geldt voor provinciale ambtenaren en kent per provincie een afwijkende premie. De GPV-regeling geldt met betrekking tot de politiefunctionarissen. Van de salarisstroken valt de premie af te lezen. Zij bestaat, net als in het geval van de Ziekenfondswet, uit een werkgevers-deel en een werknemers-deel plus nominale premie die u kunt invoeren via het onderdeel Ziektekosten/zorgverzekering onder de keuze Algemeen. Vanaf het jaar 2006 is ook hier de Zorgverzekeringswet van toepassing. 5.2 Autobijtelling Het RekenProgramma heeft voor de jaren tot en met 2006 geen apart invoerscherm voor de fiscale autobijtelling, aangezien deze eenvoudig is te verwerken via het tabblad Algemeen, financiële onderwerp Fiscale sluitposten. Voor de autobijtelling geldt een percentage van de oorspronkelijke nieuwprijs/catalogusprijs (inclusief btw) minus een eventuele eigen bijdrage. Afhankelijk van de hoeveelheid privé-kilometers en het fiscaal jaar dienen bij de bepaling van de bijtelling de volgende percentages te worden gehanteerd: Het jaar 2005 en 2004: - tot 500 km 0% - meer dan 500 km 22% Het jaar 2003 en 2002: - tot 500 km.0% km 10% km 15% km 20% - meer dan 8000 km.25%

24 24 Het RekenProgramma 2014 Het jaar 2001: - tot 500 km.0% km 15% km 20% - meer dan 7000 km.25% Het jaar 1993 t/m 2000: - tot 1000 km.0% - meer dan 1000 km woon-werkverkeer < 30 km 20% woon-werkverkeer > 30 km 24% Een eventuele eigen bijdrage kunt u opgeven bij het financiële onderwerp Consumptieve sluitposten. De fiscale bijtelling van de auto van de zaak wordt vanaf het jaar 2006 wel automatisch verwerkt indien gebruik wordt gemaakt van het financieel onderwerp Auto van de zaak via het tabblad Algemeen. Bovenstaande heeft alleen betrekking op fiscale aspecten van de auto van de zaak. Indien het wegvallen van de auto van de zaak met ongeval tot schade leidt, moet hiervoor in het scenario Met ongeval een voorziening worden opgenomen. 5.3 Praktische tips en aandachtspunten 108-berekeningen Invoer van inkomens in het jaar van overlijden in de situatie Met Overlijden Voor de diverse inkomsten geldt standaard de hoofdregel dat deze altijd op jaarbasis worden ingevoerd. Echter, voor het invoeren van inkomsten in het jaar van overlijden in de situatie Met overlijden zijn er, voor het maken van een correcte berekening, enkele uitzonderingen. De inkomens in de situatie Met Overlijden kunnen worden onderverdeeld onder de noemer gerelateerd aan overlijden en niet gerelateerd aan overlijden. De rekenmodule van Het RekenProgramma hanteert standaard de volgende uitgangspunten: Bruto inkomens niet gerelateerd aan overlijden 1. Arbeidsinkomen 2. WW-, WIA- en/of WAO-uitkering 3. Lijfrente-uitkering 4. A.O. verzekering 5. AOW-uitkering De rekenmodule van Het RekenProgramma beschouwt de ingevoerde inkomens zoals ontvangen in het gehele jaar. Vanaf datum van overlijden berekent Het RekenProgramma vervolgens zelf de pro rato bijdrage aan het netto inkomen. Daarom dient u in het jaar van overlijden bovengenoemde inkomens altijd als heel jaar in te voeren. De AOW-uitkering wordt altijd automatisch ingevoerd door Het RekenProgramma. In het bruto-netto overzicht van het jaar van overlijden in de situatie Met Overlijden wordt apart gespecificeerd hoeveel uiteindelijke het netto inkomen bedraagt vanaf de datum van overlijden.

25 Praktijktoepassingen 25 Let op! Indien bovengenoemde inkomens 1 t/m 4 om bepaalde redenen wel gerelateerd zijn aan het overlijden: dan dient u dit zelf terug te rekenen naar een fictief hoger jaarbedrag en dit als zodanig in te voeren. Het RekenProgramma berekent vervolgens de gewenste bijdrage aan het netto inkomen vanaf de datum van overlijden. VOORBEELD: Stel het arbeidsinkomen van de partner bedraagt, op basis van de beschikbare jaaropgave, Tot het overlijden verdient de partner echter een fulltime inkomen van per maand. Per 1 juli (na het overlijden) gaat de partner in verband met de zorg voor kinderen voor 50% werken en wordt het inkomen 1.250,-- per maand. Het in te voeren bedrag wordt dan het jaarsalaris op basis van per maand, derhalve Het totale inkomen in dat jaar, zoals vermeld op de jaaropgave zal feitelijk hoger zijn. Bruto inkomens gerelateerd aan overlijden 1. ANW-uitkering 2. Nabestaandenpensioen De rekenmodule van Het RekenProgramma beschouwt de ingevoerde inkomens zoals ontvangen vanaf de datum van overlijden. Let op! Er kan sprake zijn van een mogelijke samenloop van nabestaanden- en ouderdomspensioen. Indien de partner al ouderdomspensioen ontvangt (dus niet gerelateerd aan overlijden), dan moet het totale pensioen (ouderdomspensioen plus nabestaandenpensioen) zoals ontvangen vanaf de datum van overlijden worden ingevoerd. Dit betekent: het ouderdomspensioen pro rato vanaf overlijden plus het nabestaandenpensioen conform de jaaropgave. Netto posten gerelateerd aan overlijden 1. Consumptieve sluitposten 2. Huishoudelijke hulp 3. Zelfwerkzaamheid De rekenmodule van Het RekenProgramma beschouwt de ingevoerde netto posten zoals deze van toepassing zijn vanaf de datum van overlijden. Looptijd kinderen De schade van de kinderen wordt altijd berekend tot de dag van het bereiken van de ingevoerde eindleeftijd. In verband daarmee worden de vaste en variabele lasten van de kinderen in het jaar dat een kind de eindleeftijd bereikt pro rato berekend, evenals het inkomen dat het kind krijgt toegerekend van de ouder. Let op! U dient in het jaar dat het kind de eindleeftijd bereikt het eventuele inkomen van het kind in te voeren zoals ontvangen tot de eindleeftijd. Voorbeeld: Stel het kind heeft een wezenpensioen van 1.200,-- per jaar. De looptijd voor dit kind stopt wanneer het 21 wordt op 1 oktober. Het in te voeren bedrag in het laatste jaar van de looptijd wordt dan 900,--. Fiscale component In een 108-berekening worden bij de berekening van de fiscale component de volgende rekenregels gehanteerd:

26 26 Het RekenProgramma 2014 Wanneer de partner geen schade heeft of als de belaste som (lees: schadekapitaal) minder is dan het heffingvrij vermogen, dan wordt het ongebruikte deel van het heffingvrij vermogen overgeheveld naar de kinderen (tot 18-jarige leeftijd). Wanneer het kind (jonger dan 18 jaar) geen schade heeft of als de belaste som minder is dan het heffingvrij vermogen dan wordt het ongebruikte deel van het heffingvrij vermogen overgeheveld naar een eventueel volgend kind (jonger dan 18 jaar) etc. Bij kinderen tot 18 jaar wordt standaard de kindertoeslag als heffingvrij vermogen gehanteerd. Bij kinderen vanaf 18 jaar wordt standaard het volledige heffingvrij vermogen gehanteerd. Nominale premie ZVW Standaard wordt in Het RekenProgramma vanaf 2006 de nominale premie ZVW ingehouden. Ook als het inkomen in hetzelfde jaar in het ene scenario nul is en in het andere scenario niet. De nominale premie is alleen nul indien er in beide scenario s in hetzelfde jaar geen bruto inkomen is. Dit is ook van toepassing voor kinderen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Het kan daardoor voorkomen dat het netto besteedbaar inkomen negatief is als gevolg van het inhouden van de nominale premie. Indien dit niet gewenst is kan de inhouding van de nominale premie ZVW vanaf 2006 worden uitgeschakeld. Ga naar Instellingen Uitgangspunten tabblad Ziektekosten en klik vervolgens in het venster Premie Zorgverzekering vanaf 2006 bij Nominale premie toepassen? op Nee. Let op! U dient de nominale premie in dat geval wel op te nemen in de vaste lasten. Houd daarbij ook rekening met het aantal kinderen ouder dan 18 jaar. Verrekening restant heffingskorting Indien de te betalen belasting lager is dan de heffingskortingen, dan voert de rekenmodule van Het RekenProgramma automatisch een verrekening uit. Deze verrekening gebeurt, afhankelijk van het scenario, als volgt: Scenario zonder overlijden: indien het slachtoffer of de partner een dusdanig laag belastbaar inkomen heeft, waardoor de te betalen belasting minder is dan de heffingskorting waar men recht op heeft, dan wordt het restant van de heffingskorting netto uitgekeerd. Dit resulteert in een hoger netto inkomen. In het bruto-netto overzicht wordt de aanvullende opmerking geplaatst: uitkering overschot heffingskortingen i.v.m. fiscaal partnerschap. Toelichting uitbetaling van de heffingskorting: Heffingskortingen worden in mindering gebracht op de te betalen belasting. Eerst wordt aan de hand van het inkomen uit werk en woning vastgesteld welk bedrag aan belasting verschuldigd is, daarna worden de heffingskortingen, waarvoor men in aanmerking komt, in mindering gebracht. Men krijgt dus niet meer heffingskorting van het bedrag dat men aan belasting verschuldigd is. Een uitzondering hierop bestaat bij fiscale partners. Als er één geen of een laag inkomen heeft, dan wordt rekening gehouden met het fiscale inkomen van de ander. Heeft men geen inkomen, dan heeft men recht op de uitbetaling van de algemene heffingskorting. Is de door de fiscale partner te betalen belasting hoger dan (een deel van) het recht op heffingskortingen, dan krijgt men dit (deel) uitbetaald. Het gaat hierbij om het totaal van de heffingskortingen die men niet (helemaal) kan verrekenen omdat men zelf onvoldoende belasting verschuldigd is. Overigens kan het bedrag dat men van de Belastingdienst krijgt uitbetaald, nooit hoger zijn dan het bedrag dat de fiscale partner aan belasting is verschuldigd.

27 Praktijktoepassingen 27 Scenario met overlijden: indien de partner een dusdanig laag belastbaar inkomen heeft, waardoor de te betalen belasting minder is dan de heffingskorting waar men recht op heeft, dan wordt het restant van de heffingskorting verrekend met de fiscale component. Dit resulteert in een lagere belastingschade. In het bruto-netto overzicht wordt de aanvullende opmerking geplaatst: *overschot heffingskortingen wordt verrekend met fiscale component. 5.4 Schadereservering Het RekenProgramma leent zich bij uitstek om snel een standpunt rondom de schadereservering vast te stellen ten behoeve van verzekeraars. Behalve het verlies van arbeidsvermogen kunnen ook de vorderingen van regresgerechtigden worden berekend. Aangezien Het RekenProgramma niet speciaal voor dit doel ontworpen is, dient u een schadereservering te splitsen in twee losse berekeningen en het resultaat bij elkaar op te tellen. Berekening 1 Deze behelst de standaard contante waarde-berekening die betrekking heeft op de schadevergoeding aan het slachtoffer, met onderwerpen zoals verlies van arbeidsvermogen (deze gegevens kunt u invoeren via de tabbladen Zonder ongeval en Met ongeval), verlies zelfwerkzaamheid, enzovoort (deze gegevens kunt u invoeren via het tabblad Algemeen, financieel onderwerp Huishoudelijke hulp, Zelfwerkzaamheid en Consumptieve sluitposten). Berekening 2 Regresrechten dienen in een aparte contante waarde-berekening opgenomen te worden. Hierbij kan onder andere de Wizard WAO/ZW/WW of de Gedetailleerde opgave van de uitkeringen u van pas komen om een begroting te maken van de bruto uitkeringen waarop een regresclaim kan berusten door uitvoeringsinstellingen. Door de afgeleide jaarbedragen in te voeren via het tabblad Algemeen, financieel onderwerp Consumptieve sluitposten, scenario Zonder ongeval zal Het RekenProgramma deze automatisch herleiden tot een contante waarde. 5.5 Vakantiebonnen Vakantiebonnen In diverse sectoren (in de bouw tot 2006) wordt gebruik gemaakt van Vakantiebonnen in plaats van vakantiegeld. Deze hele materie is gestoeld op dezelfde rekenwijze als in alle andere bedrijven in Nederland, namelijk 260 dagen werken met 8% vakantietoeslag. Bij vakantiebonnen gaat men ervan uit dat men tijdens vakantie-, feest- en snipperdagen geen 'normaal' loon krijgt uitbetaald, maar 'bonloon'. Dit is loon dat men gereserveerd heeft op dagen dat men werkt. De werkgever reserveert dat deel dat hij in een 'gewoon' bedrijf moet doorbetalen tijdens vrije dagen. De werknemer krijgt dat geld dus nog niet in handen. Alleen op de loonstrook worden de rechtbonnen vermeld, aangezien de belasting al bij voorbaat ingehouden werd. Ten aanzien van vakantiebonnen dient in de sector Bouwnijverheid een onderscheid gemaakt te worden tussen de regeling tot en met het jaar 2005 en de regeling vanaf 2006.

28 28 Het RekenProgramma 2014 Om de problematiek rondom de vakantiebonnen correct in Het RekenProgramma te verwerken, dient u de volgende onderwerpen te doorlopen: Omrekening naar vakantiegeld Belasting Vakantiebonnen Omrekening naar vakantiegeld Bij de berekening wordt het uniform percentage gehanteerd; het percentage dat per werkdag betaald moest worden om vrije dagen inclusief 8% vakantietoeslag uit te kunnen betalen. Dit uniform percentage (zie onderstaand voorbeeld) komt overeen met het gangbare vakantiegeld-percentage waarmee Het RekenProgramma werkt. VOORBEELD (jaar 1996/1997): A = aantal op te bouwen vakantie-, feest- en snipperdagen B = aantal werkdagen waarover rechten kunnen worden opgebouwd C = vakantietoeslag omgerekend naar dagen: 8% van 260 dagen Aantal op te bouwen vakantiedagen + snipperdagen = 25 Aantal op te bouwen feestdagen = 7 Totaal aantal op te bouwen dagen = 32 (A = 32) Aantal dagen waarover opgebouwd kan worden = 228 (B = 228) Aantal werkdagen + feestdagen + vakantiedagen + snipperdagen = 260 Vakantietoeslag in dagen (8% van 260) = 20,8 (C = 20,8) Het uniforme percentage bedraagt dan per werkdag in 1996: (32+20,8)/228 x 100% = 23,16% ( in formule: (A+C)/B*100 ) Rechtjaar Uniforme percentage Bouwnijverheid 1993/ ,75% 1994/ ,90% t/m ,06% t/m ,16% t/m ,16% t/m ,31% t/m ,56% t/m ,16% t/m ,16% t/m ,03% Vanaf ,16% Belasting Vakantiebonnen Het bruto salaris dat de vakantiebonnen vertegenwoordigt is in de volgende jaren voor een bepaald percentage onbelast : ,0% ,0% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% ,5% ,5%

29 Praktijktoepassingen ,5% 5,0% 2,5% 0,0% Het corresponderende onbelaste bedrag aan vakantiebonnen dient u bij het financiële onderwerp Consumptieve sluitposten op te geven. Bouwnijverheid vanaf 2006 Met ingang van 1 januari 2006 is in de bouwnijverheid het tijdspaarfonds in werking getreden. Vanaf die datum wordt het loon tijdens vakantie- en feestdagen aan werknemers doorbetaald. Voor de bouwplaatsmedewerkers wordt de waarde van 5 bovenwettelijke vakantiedagen, de waarde van 10 atv-dagen, de waarde van 3 kort-verzuimdagen en 8% vakantietoeslag verplicht in het tijdspaarfonds gestort. In totaal bedraagt het tijdspaarfonds 16% van het vaste loon (CAO-loon+prestatietoeslag). Daar de waarde van 18 dagen in het tijdspaarfonds wordt gestort, wordt er gerekend met 48,6 werkweken ((261 werkdagen minus 18 verlofdagen) gedeeld door 5 dagen). De werkgever draagt eveneens jaarlijks 1% af van het bruto jaarloon in de levensloopregeling. 5.6 VUT-uitkering en ZVW inkomensafhankelijke bijdrage Voor uitkeringen uit hoofde van een vervroegde uittredingsregeling geldt de ZVW inkomensafhankelijke bijdrage (IAB), zonder dat vergoeding hiervan door de uitkeringsinstantie plaatsvindt. Voor een juiste inhouding kunt u deze uitkering als pensioenuitkering invullen. Dit met uitzondering van de VUT-uitkeringen die al op 31 december 2005 werden ontvangen én waarvoor een verplichte ziekenfondsverzekering van toepassing was. In dat geval geldt voor de IAB het percentage met verplichte vergoeding en dient de uitkerende instantie de IAB te vergoeden. Een dergelijke VUT-uitkering dient u als uitkering (via de kolom uitkeringen op het basisscherm) in te voeren. Indien een uitkerende instantie, in het geval van géén verplichte vergoeding, de bijdrage toch vergoedt, kunt u dit corrigeren door via het tabblad Algemeen, financieel onderwerp Fiscale sluitposten het berekende bedrag in te vullen als fiscale en consumptieve sluitpost. Percentages ZVW inkomensafhankelijke bijdrage vanaf 2006: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: met vergoeding 6,50% 6,50% 7,20% 6,90% 7,05% 7,75% 7,10% 7,75% zonder vergoeding 4,40% 4,40% 5,10% 4,80% 4,95% 5,65% 5,00% 5,65%

30 Hoofdstuk VI

31 Bestandsbeheer 6 Bestandsbeheer 6.1 Bestandsbeheer interface 31 Het RekenProgramma kent een tweetal opties voor de schermweergave van het bestandsbeheer die u vanuit het basisscherm-menu Extra, onderdeel Opties, tabblad Bestandsbeheer kunt kiezen: Standaard-interface De standaard-interface toont een lijst van de opgeslagen berekeningen inclusief vermelding van de Achternaam, Voorletters, Geboortedatum, Memo-veld en BestandId. De berekeningen worden met de standaard-interface opgeslagen in Mijn Documenten (My Documents) in de map Het RekenProgramma\Data. Windows-interface De Windows-interface toont alleen een lijst met BestandId's (zijnde de bestandsnamen). U dient voor deze optie te kiezen als u een berekening in een andere map wilt opslaan of als u een berekening vanuit een andere map wilt inlezen. Het is met de Windows-interface niet mogelijk om het Memo-veld in te vullen c.q. te wijzigen. 6.2 Bestand nieuw Via het basisscherm-menu Bestand, optie Nieuw kunt u een nieuwe berekening aanmaken. Is er reeds een berekening geopend of nieuw aangemaakt, dan stelt Het RekenProgramma u de volgende vraag: Wilt u de huidige gegevens opslaan? Kiest u voor Ja dan zal Het RekenProgramma eerst het basisscherm-menu Bestand, optie Opslaan tonen.

32 Het RekenProgramma 2014 Bestand openen Via het basisscherm-menu Bestand, optie Openen kunt u een bestaande berekening openen. Is er reeds een berekening geopend of nieuw aangemaakt, dan stelt Het RekenProgramma u de volgende vraag: Wilt u de huidige gegevens opslaan? Kiest u voor Ja dan zal Het RekenProgramma eerst het basisscherm-menu Bestand, optie Opslaan tonen. Afhankelijk van de gekozen Bestandsbeheer interface kunt u in het getoonde scherm de gewenste berekening openen. 6.4 Bestand opslaan Via het basisscherm-menu Bestand, optie Opslaan kunt u een (bestaande) berekening opslaan. Wenst u een reeds geopende berekening of nieuw aangemaakte berekening op te slaan en direct daarna een bestaande berekening te openen, dan kunt u direct kiezen voor het basisscherm-menu Bestand, optie Openen. Afhankelijk van de gekozen Bestandsbeheer interface kunt u in het getoonde scherm de berekening opslaan. 6.5 Bestand afdrukken Via het basisscherm-menu Bestand, optie Afdrukken kunt u het in beeld zijnde financiële onderwerp afdrukken en/of een afdrukweergave in beeld krijgen. Overzicht alle financiële onderwerpen Wilt u snel een overzicht van alle financiële onderwerpen in beeld krijgen of afdrukken, dan kunt u het beste kiezen voor het basisscherm-menu Rapport, optie Rapport wizard. Aldaar dient u de volgende handelingen te verrichten: ga naar Stap 2 van de Rapport wizard door op de Volgende-knop te klikken selecteer alleen alle items in het kader "Algemeen" ga naar Stap 3 van de Rapport wizard door op de Volgende-knop te klikken kies voor Afdrukvoorbeeld

33 Hoofdstuk VII

34 34 Het RekenProgramma Instellingen 7.1 Relatiegegevens Via het basisscherm-menu Instellingen onderdeel Relatiegegevens opent u het gelijknamige invoerscherm. Het invoerscherm Relatiegegevens kent de volgende vier tabbladen: Slachtoffer Partner Kinderen Uitgangspunten Slachtoffer Voordat u kunt beginnen met het invoeren van financiële gegevens bij het basisscherm dient u hier minimaal de geboortedatum van het slachtoffer op te geven en een ongevalsdatum. Een geboortedatum - zoals voorbeeld 30 juli dient u als volgt in te vullen: (de geboortedatum blijft rood als u deze niet goed heeft ingevuld) of waarna het programma zelf verbindingstekens plaatst en de geboortedatum wijzigt in Door te klikken op de bijbehorende pijl-knop opent u de kalender waarmee u tevens een datum kunt kiezen zonder deze zelfstandig in te typen. Het geslacht van het slachtoffer dient u correct aan te geven, aangezien hiermee de contante waarde-berekening wordt beïnvloed (hogere contante waarde voor een vrouw dan voor een man in verband met lagere sterftekansen van een vrouw). Kiest u bij Burgerlijke staat voor de optie samenwonend of gehuwd dan kunt u bij het basissscherm-menu Instellingen, onderdeel Uitgangspunten, tabblad Resterende uitgangspunten, bij het kader "Fiscaal" kiezen voor de optie Partner-vrijstellingen e.d. overhevelen. Fiscale vrijstellingen - zoals het heffingvrij vermogen vanaf het fiscaal jaar worden dan verdubbeld mits er een geboortedatum bij het tabblad Partner is ingevuld.

35 Instellingen 35 Bij het kader "Hoofdinkomen" dient u het fiscale hoofdinkomen op te geven. Bij de aanvullende voorwaarden ZVW inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) (Aanv. voorwaarden IAB ZVW) dient vanaf het jaar 2006, indien van toepassing, te worden aangegeven of er sprake is van een zeevarende of een werkgever in het buitenland. Dan wordt rekening gehouden met de correcte inhouding van de IAB voor de Zorgverzekeringswet. Voor een zeevarende bedraagt de hoogte van de IAB in ,4 %, waarbij vergoeding plaatsvindt door de werkgever. Vanaf 2007 is de bijdrage 0%. Voor een werknemer met een werkgever in het buitenland bedraagt de IAB eveneens 4,4%, waarbij de werkgever geen vergoeding verstrekt. Door Het RekenProgramma wordt de IAB bij de overige inkomens automatisch verwerkt. Partner De geboortedatum van de partner is in de Art. 107-modus alleen relevant als u fiscale vrijstellingen - zoals het heffingvrij vermogen vanaf het fiscaal jaar van de partner wenst over te hevelen naar het slachtoffer. In de Art. 108-modus is de geboortedatum van de partner tevens een vrij veld. Door het veld leeg te laten creëert u een één-ouder-gezin. Om de fiscale vrijstellingen over te kunnen hevelen dient de burgerlijke staat bij het tabblad Slachtoffer samenwonend of gehuwd te zijn en bij het basissscherm-menu Instellingen, onderdeel Uitgangspunten, tabblad Resterende uitgangspunten, dient de optie Partner-vrijstellingen e.d. overhevelen bij het kader "Fiscaal" op Ja te staan. Bij het kader "Hoofdinkomen" dient u in de Art. 108-modus het fiscale hoofdinkomen op te geven. Bij de aanvullende voorwaarden IAB ZVW (Aanv. Voorwaarden IAB ZVW) dient vanaf het jaar 2006, indien van toepassing, te worden aangegeven of er sprake is van een zeevarende of een werkgever in het buitenland. Dan wordt rekening gehouden met de correcte inhouding van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Voor een zeevarende bedraagt de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage 4,4% waarbij vergoeding plaatsvindt door de werkgever; voor een werknemer met een werkgever in het buitenland bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage eveneens 4,4% waarbij de werkgever geen vergoeding verstrekt. Door Het RekenProgramma wordt de inkomensafhankelijke bijdrage bij de overige inkomens automatisch verwerkt. Kinderen De Geboortedatum van de kinderen is in de Art. 107-modus alleen relevant als u de fiscale Kinderkorting en Kindertoeslag wenst toe te passen in de bruto-netto berekening. In de Art. 108-modus geeft dit tabblad tevens de mogelijkheid om een Eindleeftijd op te geven (standaard 17 jaar) die bepaalt tot en met welke leeftijd een overlijdensschade voor een kind berekend moet worden. Uitgangspunten Voordat u kunt beginnen met het invoeren van financiële gegevens bij het basisscherm dient u hier minimaal een ongevalsdatum op te geven alsmede de geboortedatum van het slachtoffer. Door te klikken op de bijbehorende pijl-knop opent u de kalender waarmee u tevens een datum kunt kiezen zonder deze zelfstandig in te typen.

36 36 Het RekenProgramma 2014 Bij de Looptijd berekening t/m leeftijd kunt u naar eigen inzicht de eindleeftijd voor de contante waarde-berekening opgeven. De looptijd is standaard t/m 65 jaar en mag niet hoger zijn dan 99 jaar. Indien schadeposten doorlopen na de leeftijd van 65 jaar, dan adviseren wij u om voor de Looptijd berekening t/m leeftijd voor een leeftijd van 99 jaar te kiezen. Door op de bijbehorende pijl-knop te klikken wordt de Looptijd berekening t/m leeftijd statistisch vastgesteld conform de gekozen sterftetafel bij het basisscherm-menu Instellingen, onderdeel Uitgangspunten, tabblad Contante waarde, invoerveld Sterftetafel. De Kapitalisatiedatum vangt in Het RekenProgramma altijd aan op één januari en is daardoor alleen te wijzigen door het wijzigen van een jaartal. De gekozen kapitalisatiedatum is in de contante waarde-berekening de aanvangsdatum voor toepassing van inflatie-correctie, rendement-correctie en - mits van toepassing - sterftekans-correctie en fiscale component. De Pensioenleeftijd bedraagt standaard 65 jaar. Hierbij dient de pensioenleeftijd te liggen tussen 55 en 70 jaar. Door deze leeftijd te verlagen, wordt ingevuld arbeidsinkomen vanaf de gekozen leeftijd tot en met de opgegeven pensioenleeftijd, door Het RekenProgramma automatisch verwijderd. De Pensioenleeftijd van de partner wordt alleen getoond in de Art. 108-modus in een gelijknamig kader "Art. 108". Moet er arbeidsinkomen na de gekozen pensioenleeftijd in de contante waarde-berekening toegepast worden dan kunt u dat verwezenlijken via het tabblad Algemeen, financieel onderwerp Fiscale sluitposten. Bij Fiscale sluitposten dient u het gewenste arbeidsinkomen dan zowel onder de kolom Fiscaal alsmede onder de kolom Consumptief op te geven. De AOW-leeftijd bedraagt standaard 65 jaar. Hier kunt u de AOW-leeftijd wijzigen in 66 of 67 jaar. De AOW-leeftijd van de partner wordt alleen getoond in de Art. 108-modus in een gelijknamig kader "Art. 108". Vanaf de opgegeven AOW-leeftijd wordt door Het RekenProgramma automatisch de AOW berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de burgerlijke staat. In het jaar waarin de betrokkene de AOW-leeftijd bereikt jaar wordt, vindt de berekening pro-rata plaats. Bij Sterftekans-correctie kunt u aangeven of de contante waarde inclusief of exclusief sterftekansen vastgesteld dient te worden. Los van uw keuze zal een schade voor kinderen in een Art. 108-berekening altijd exclusief sterftekansen vastgesteld worden. Bij Rekenkeuze kunt u kiezen voor een Art. 6:107 BW berekening (letselschade) of Art. 6:108 BW berekening (overlijdensschade). Standaard staat de rekenkeuze op Art. 107 en staat het basisscherm alsmede dit invoerscherm "Relatiegegevens" in de corresponderende Art. 107-modus. Kiest u bij rekenkeuze voor Art. 108 dan wordt dit invoerscherm "Relatiegegevens" in de

37 Instellingen 37 corresponderende Art. 108-modus geplaatst. Het basisscherm wordt in de corresponderende Art. 108-modus geplaatst nadat u op de knop Sluiten heeft gedrukt (zie het help-item Bijzonderheden van het basisscherm) waarna direct een herberekening wordt uitgevoerd. Invoerscherm "Relatiegegevens" tab Uitgangspunten in de Art. 107-modus: Bij de kaders "ZW" (Ziektewet) en "WW" (Werkeloosheidswet) staan diverse invoervelden die Het RekenProgramma gebruikt bij de rekenmodules voor het becijferen van de sociale verzekeringen zoals de ZW, WAO, WAZ en WW Onder het basisscherm-menu Extra zijn de Wizard WW en de Wizard WAO/ZW/WW hiervoor beschikbaar. Ook via het tabblad Met ongeval onder de kolom Uitkeringen, optie Gedetailleerde opgave krijgt u een invoerscherm waarmee u de uitkeringen van de sociale verzekeringen kunt berekenen. Tevens kunt u dan kiezen om de becijferde uitkeringen automatisch toe te passen in de contante waarde-berekening. Invoerscherm "Relatiegegevens" tab Uitgangspunten in de Art. 108-modus: In het kader "Art. 108" kunt u via de knop Toerekeningen specifieke instellingen kiezen voor een overlijdensschade. Tevens kunt u de Pensioenleeftijd partner aanpassen. Onder het basisscherm-menu Extra is de Wizard ANW beschikbaar waarmee de ANW-uitkering kan worden berekend.

38 Het RekenProgramma 2014 Uitgangspunten Via het basisscherm-menu Instellingen onderdeel Uitgangspunten opent u het gelijknamige invoerscherm. Het invoerscherm Uitgangspunten kent de volgende drie tabbladen: Contante waarde Ziektekosten Resterende uitgangspunten Contante waarde Bij het kader "Inflatie" kunt u voor een Vast inflatiepercentage of voor een Variabel inflatiepercentage voor de contante waarde-berekening kiezen. Kiest u voor een vast inflatiepercentage dan geldt dit voor de gehele berekening. Kiest u voor een variabel inflatiepercentage dan kunt u voor ieder gewenst jaar het percentage wijzigen. Dit doet u door eerst één of meerdere jaren te selecteren in het spreadsheet onder de kolom "Percentage". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Percentage muteren. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen. Het inflatiepercentage dient minimaal 0% en maximaal 4% te bedragen. Bij het kader "Rendement" kunt u voor een Vast rendementspercentage of voor een Variabel rendementspercentage voor de contante waarde-berekening kiezen. Kiest u voor een vast rendementspercentage dan geldt dit voor de gehele berekening. Kiest u voor een variabel rendementspercentage dan kunt u voor ieder gewenst jaar het percentage wijzigen (zie de bovenstaande alinea). Het rendementspercentage dient minimaal 0% en maximaal 10% te bedragen.

39 Instellingen 39 Standaard is gekozen voor de volgende vaste percentages: inflatiepercentage = 3%, rendementspercentage = 6%. De actuariële overlevingstafel voor de contante waarde-berekening kiest u bij het kader " Sterftekanscorrectie". Of een contante waarde-berekening met of zonder "Fiscale component" vastgesteld moet worden, kunt u aangeven in het gelijknamige kader of rechtstreeks op het basisscherm door te klikken op de knop Contante waarde zonder/met FC. Kiest u voor een contante waarde-berekening met fiscale component dan krijgt het overzicht van de Art. 107-berekening of Art. 108-berekening een extra kolom "Fiscale component" en is de laatste kolom gewijzigd in "Intering kap. met fiscale component". Tevens is er de mogelijkheid om de fiscale component te berekenen met het uitgangspunt dat het Heffingvrij vermogen al volledig benut is. Het kan namelijk voorkomen dat betrokkene al vermogen in Box III heeft dat hoger is dan de vrijstelling. De vrijstelling kan dan niet meer benut worden ten aanzien van het schadebedrag. Wanneer bij de berekening van de fiscale component geen rekening wordt gehouden met het heffingvrij vermogen zal de fiscale component dus groter worden. De vermogenssituatie met en zonder ongeval moet dan wel identiek zijn. Als dit het geval is, hoeven de rubrieken consumptieve kredieten, kapitaalverzekeringen, liquiditeiten en woz-waarde 2e woning niet ingevuld te worden. Lees meer over de fiscale component bij het help-onderwerp Belastingen, tabblad Vermogensrendementheffing of Vermogensbelasting. Ziektekosten Door Het RekenProgramma kunnen de premies voor de ziektekosten vastgesteld worden. Dit geldt voor de jaren vóór 2006, waarin er sprake was van ziekenfonds- of particuliere verzekering voor ziektekosten, en voor de jaren vanaf 2006 waarin de Zorgverzekering is ingegaan.

40 40 Het RekenProgramma 2014 In het kader "Ziekenfonds of particulier" zijn drie opties beschikbaar voor het vaststellen van de ziektekosten. Standaard is de optie Vaststelling door Het RekenProgramma van toepassing waarmee Het RekenProgramma automatisch bepaalt of het slachtoffer onder het ziekenfonds valt of particulier verzekerd moet zijn. Kiest u voor de optie Altijd ziekenfonds of Altijd particulier dan zal de gekozen instelling voor de gehele looptijd van de berekening toegepast worden zonder rekening te houden met de ZFW loon- en inkomensgrens. Dit geldt zowel in het scenario Zonder ongeval als ook in het scenario Met ongeval, zowel voor pensionering als ook na pensionering. Voor de Premie ziektekostenverzekering (tot en met 2005) geldt een standaard premie van Deze premie past Het RekenProgramma toe in enig jaar van de contante waarde-berekening als het slachtoffer niet onder het ziekenfonds valt en er via het tabblad Algemeen, financieel onderwerp Ziektekosten/zorgverzekering, kolom "Premie" geen waarden zijn ingevuld. Indien gewenst kunt u deze standaard premie wijzigen. Voor de Premie zorgverzekering (vanaf 2006) kan een keuze worden gemaakt of de nominale premie moet worden toegepast. Standaard staat de instelling op "Ja". Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde bedrag van de nominale premies voor een zorgverzekering, die door het Centraal Planbureau is geraamd. De volgende gemiddelde bedragen van de nominale premies vanaf 2006 worden door Het RekenProgramma automatisch toegepast: 2006: 2007: 2008: 2009: vanaf 2010: (inclusief (inclusief (inclusief (inclusief (inclusief no-claim no-claim verplicht verplicht verplicht teruggaaf) teruggaaf) eigen risico) eigen risico) eigen risico) Bovenstaande premies past Het RekenProgramma toe in de contante waarde-berekening als er via het tabblad Algemeen, financieel onderwerp Ziektekosten/zorgverzekering, kolom "Premie" geen waarden zijn ingevuld.

41 Instellingen 41 Resterende uitgangspunten Via het kader "Valuta" kunt u switchen tussen de Gulden-notatie en de Euro-notatie. Wijzigt u de valuta dan wordt dit direct door Het RekenProgramma uitgevoerd. Let op! Door vaak te switchen van valuta ontstaan kleine afrondingsverschillen die geringe verschillen veroorzaken in de som van de contante waarde. Ondanks deze geringe verschillen van enkele euro's c.q. guldens adviseren wij u om bij aanvang van de berekening de valuta-keuze te maken. Tussentijdse omrekeningen van bepaalde financiële gegevens kunt u ook handmatig uitvoeren via het basisscherm-menu Extra, onderdeel Valuta Switcher. Via het kader "Fiscaal" kunt u bij het invoerveld Partner-vrijstellingen e.d. overhevelen aangeven of fiscale vrijstellingen - zoals het heffingvrij vermogen vanaf het fiscaal jaar van de partner overgeheveld dient te worden naar het slachtoffer. Standaard staat deze optie op Nee. Door Ja aan te klikken beïnvloedt u de bruto/netto-calculatie en aldus de som van de contante waarde. Let op! De som van de contante waarde wordt pas door deze optie beïnvloed als u bij het basisscherm-menu Instellingen, onderdeel Relatiegegevens, tabblad Slachtoffer bij Burgerlijke staat voor de optie samenwonend of gehuwd heeft gekozen. Het kader "Middeling arbeidsinkomen" behandelt het al dan niet automatisch vaststellen van het arbeidsinkomen via de Gedetailleerde opgave in het ongevalsjaar voor het scenario Met ongeval. Standaard staat deze optie op Ja zodat Het RekenProgramma het arbeidsinkomen in het ongevalsjaar voor het scenario Met ongeval automatisch middelt met het arbeidsinkomen in het ongevalsjaar van het scenario Zonder ongeval. In bijzondere gevallen is het wenselijk om deze optie op Nee te zetten zodat de middeling achterwege blijft. Let op! Een wijziging van de optie in het kader "Middeling arbeidsinkomen" heeft pas effect nadat u een wijziging heeft gemaakt in het arbeidsinkomen via de Gedetailleerde opgave (een bestaande Termijn van bijvoorbeeld 12 op nul stellen en direct corrigeren naar 12 wordt door Het RekenProgramma als een wijziging gezien).

42 Het RekenProgramma 2014 Belastingen Via het basisscherm-menu Instellingen onderdeel Belastingen opent u het gelijknamige invoerscherm. In dit onderdeel kunt u zien met welke cijfers Het RekenProgramma rekent in enig jaar. De cijfers zijn beschikbaar vanaf het jaar Ook via de tabbladen Zonder ongeval en Met ongeval kunt u het invoerscherm Belastingen bereiken door onder de kolom "Fisc." het gewenste jaar aan te klikken en vervolgens in het popup-menu te kiezen voor de optie Instellingen wijzigen. Het invoerscherm Belastingen wordt getoond met het corresponderende fiscaal jaar. Het invoerscherm Belastingen kent de volgende vier hoofd-tabbladen: Inkomstenbelasting Vermogensrendementheffing of Vermogensbelasting Werknemersverzekeringen e.d. Belastingfacetten zelfstandige

43 Instellingen 43 Inkomstenbelasting Het hoofd-tabblad Inkomstenbelasting heeft de volgende zelfstandige sub-tabbladen: Heffingskortingen of Tariefgroep & belastingvrije sommen Schijventarief Resterende instellingen / Box II of Resterende instellingen Ook het sub-tabblad Heffingskortingen heeft zelfstandige tabbladen. Deze zijn: Heffings- & arbeidskorting Ouderenkorting of Ouderen- & toetredingskorting Kinderkorting Alleenstaande ouderkorting of Alleenst. ouder Welke tabbladen er getoond worden is afhankelijk van het geselecteerde fiscaal jaar. Ook de inhoud van de tabbladen is afhankelijk van het geselecteerde fiscaal jaar. Vanaf het fiscaal jaar 2001 zijn de relevante heffingskortingen voor de contante waarde-berekening in Het RekenProgramma opgenomen. De volgende heffingskortingen worden automatische toegepast in de berekening: - Algemene heffingskorting - Arbeidskorting - Doorwerkbonus (vanaf 2009 tot 2013) - Kinderkorting (tot 2008) * - Aanvullende kinderkorting (tot 2005) * - Combinatiekorting (tot 2009) * - Aanvullende combinatiekorting (tot 2009) * - Inkomensafhankelijke combinatiekorting (vanaf 2009) * - Alleenstaande ouderkorting * - Aanvullende alleenstaande ouderkorting * - Ouderenkorting - Aanvullende ouderenkorting (tot 2005) - Alleenstaande ouderenkorting (vanaf 2006) - Toetredingskorting (2002) - Werkbonus (vanaf 2013) - Tijdelijke heffingskorting vroegpensioen (vanaf 2013) * Let op! Deze heffingskortingen worden alleen toegepast indien er kinderen zijn ingevoerd. De aanvullende combinatiekorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in een art 6:107 BW berekening niet automatisch toegepast indien de burgerlijke staat gehuwd of samenwonend is. Het inkomen van de partner is namelijk benodigd om te bepalen of deze combinatiekorting van toepassing is. Ontbreekt er een heffingskorting die u wilt toepassen, dan kunt u het bedrag via het tabblad Algemeen, financieel onderwerp Overige heffingskortingen, handmatig invoeren. Dit zal dan worden toegevoegd aan het totale bedrag aan heffingskortingen welke reeds door Het RekenProgramma automatisch is berekend. Dit biedt de mogelijkheid om een correctie uit te voeren op de totale heffingskorting uit te voeren, indien er een te hoog of te laag bedrag aan heffingskortingen wordt gehanteerd. Heffingskortingen die niet automatisch door Het RekenProgramma worden berekend zijn: - de jonggehandicaptenkorting - de levensloopverlofkorting en ouderschapsverlofkorting (met ingang van het jaar 2006) - de aanvullende combinatiekorting (indien er sprake is van een niet-alleenstaande in de 107-modus; in de 108-modus wordt deze korting wel automatisch verwerkt). In de jaaroverzichten van Het RekenProgramma worden alle kortingen onder één item

44 44 Het RekenProgramma 2014 Heffingskortingen vermeld. Onderaan het jaaroverzicht voor de gehanteerde heffingskortingen gespecificeerd. Onder het sub-tabblad Resterende instellingen vindt u - afhankelijk van het geselecteerde fiscaal jaar - de volgende belasting-items: WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) Maximaal aftrekbare consumptieve rente Rentevrijstelling Dividendvrijstelling Belastingpercentage Aanmerkelijk Belang Vennootschapsbelasting Vermogensrendementheffing of Vermogensbelasting De inhoud van dit hoofd-tabblad is afhankelijk van het geselecteerde fiscaal jaar. Als er vermogen is ingevuld - o.a. via het tabblad Algemeen, financiële onderwerp Liquiditeiten dan zal Het RekenProgramma automatisch conform de informatie van dit tabblad Vermogensrendementheffing of Vermogensbelasting becijferen en aldus de contante waarde-berekening beïnvloeden. Over de som van de contante waarde wordt in de bruto/netto-calculatie van het scenario Met ongeval nimmer vermogensrendementheffing of vermogensbelasting opgenomen. Om de som van de contante waarde desalniettemin te verhogen met deze fiscale component dient u via het basisscherm-menu Instellingen, onderdeel Uitgangspunten, tabblad Contante waarde bij het kader "Fiscale component" te kiezen voor Ja. De fiscale component is het bedrag dat bovenop de contante waarde van de jaarschade wordt berekend ter compensatie van de hierover verschuldigde vermogensrendementsheffing. Bij de bepaling van de fiscale component houdt Het RekenProgramma automatisch rekening met het beschikbare heffingvrij vermogen inclusief eventuele kindertoeslag en ouderentoeslag. Het berekende bedrag voor de fiscale component is echter zelf ook belast in box 3. In de berekening van de fiscale component is een extra iteratieslag opgenomen, waarmee de berekening nogmaals wordt uitgevoerd met de verhoogde contante waarde als basis. Deze berekening wordt automatisch een aantal keren herhaald, zodat een juist bedrag voor de fiscale component wordt bepaald. Werknemersverzekeringen e.d. De inhoud van het hoofd-tabblad Werknemersverzekeringen e.d. is afhankelijk van het geselecteerde fiscaal jaar en huisvest diverse premies, premiegrondslagen en franchises van werknemersverzekeringen en sociale verzekeringen. De afkorting AWF staat voor Algemeen Werkloosheidsfonds en WGF staat voor Wachtgeldfonds en betreffen aldus de WW (Werkloosheidswet). Onder dit hoofd-tabblad vindt u tevens de volgende belasting-items (afhankelijk van het geselecteerde fiscaal jaar): Overhevelingstoeslag Arbeidskostenforfait Ook vindt u diverse invoervelden voor de ZFW (Ziekenfondswet) op dit hoofd-tabblad. Echter, voor zelfstandigen en d.g.a.'s is een apart kader "ZFW Zelfstandigen & D.G.A." bij het hoofd-tabblad Belastingfacetten Zelfstandige.

45 Instellingen 45 Belastingfacetten zelfstandige De inhoud van het hoofd-tabblad Belastingfacetten zelfstandige is afhankelijk van het geselecteerde fiscaal jaar. Zo wordt het kader "ZFW Zelfstandigen & D.G.A." pas zichtbaar als u een fiscaal jaar van 2000 of hoger heeft geselecteerd. Onder dit hoofd-tabblad vindt u tevens de volgende belasting-items (afhankelijk van het geselecteerde fiscaal jaar): Zelfstandigenaftrek Fiscale oudedagsreserve Startersaftrek Meewerkaftrek In het kader "Fiscale oudedagsreserve" staat het invoerveld Dotatie in dit fiscaal jaar bij 'Directe opgave'. Dit invoerveld heeft alleen invloed op de contante waarde-berekening als u arbeidsinkomen via de directe opgave heeft ingevuld en als u bij het fiscale Hoofdinkomen heeft gekozen voor Zelfstandige. Door dit invoerveld aan te vinken, wordt in de corresponderende fiscale jaren een dotatie aan de Fiscale oudedagsreserve uitgevoerd voor zowel het scenario Zonder ongeval als ook het scenario Met ongeval.

46 Het RekenProgramma 2014 Uitkeringsgrondslagen Via het basisscherm-menu Instellingen, onderdeel Uitkeringsgrondslagen, opent u het gelijknamige overzicht alwaar u de uitkeringsgrondslagen voor de werknemersverzekeringen en sociale verzekeringen kunt bekijken. Het overzicht Uitkeringsgrondslagen bestaat uit twee tabbladen: ZW / WAO / WIA Geeft de uitkeringen weer van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (afgekort met WAO). Voor elk jaar (vanaf 1993) wordt het aantal dagen, het uitkeringsdagloon en het uitkeringsloon per half jaar in een tabel weergegeven.

47 Instellingen 47 AOW / ANW Geeft de uitkeringen weer van de Algemene Ouderdomswet (afgekort met AOW) en de uitkeringen van de Algemene Nabestaandenwet (afgekort met ANW; voorheen AWW). Voor elk jaar (AOW vanaf 1993, ANW vanaf 1996) worden respectievelijk de uitkeringen AOW gehuwd, AOW ongehuwd, ANW nabestaanden en ANW halfwees in een tabel weergegeven. Vanaf de opgegeven AOW-leeftijd wordt door Het RekenProgramma automatisch de AOW berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de burgerlijke staat. In het jaar waarin de betrokkene de AOW-leeftijd bereikt wordt, vindt de berekening pro-rata plaats.

48 Het RekenProgramma 2014 Toerekeningen Via het basisscherm-menu Instellingen onderdeel Toerekeningen opent u het gelijknamige invoerscherm. Het invoerscherm Toerekeningen is alleen toegankelijk in de Art. 108-modus. Nadat u Het RekenProgramma in de Art. 108-modus heeft geplaatst, kunt u via het basisscherm-menu Instellingen onderdeel Toerekeningen het gelijknamige invoerscherm openen. Ook kunt u het invoerscherm Toerekeningen openen via het basisscherm-menu Instellingen, onderdeel Relatiegegevens, tabblad Uitgangspunten, knop Toerekeningen. Lees meer over de bijzonderheden van Art. 108-berekeningen (overlijdensschade) in Het RekenProgramma. Het invoerscherm Toerekeningen kent de volgende tabbladen: Vaste lasten Amsterdamse Schaal Inkomsten toerekeningen Vaste lasten Het tabblad Vaste lasten is onderverdeeld in de tabbladen Zonder ongeval en Met ongeval. De vaste lasten dient u scenario-afhankelijk in te stellen via de opties Vast percentage (standaard 30%) of Omschrijvingen.

49 Instellingen 49 Kiest u voor de optie Omschrijvingen dan wordt een spreadsheet getoond waar u 20 afzonderlijke vaste lasten kunt opgeven via de kolommen "Omschrijving", "Bedrag", "Ingangsdatum" (niet verplicht) en "Einddatum" (niet verplicht). Door een cel in de kolom "Omschrijving" te selecteren, opent u een popup-menu met de opties Directe opgave, Vaste omschrijvingen en Verwijderen. Door te kiezen voor de optie Directe opgave kunt u zelf een omschrijving invullen. Door te kiezen voor de optie Vaste omschrijvingen kunt u een keuze maken uit één van de voorgeprogrammeerde omschrijvingen. Deze voorgeprogrammeerde omschrijvingen kunt u wijzigen via het basisscherm-menu Extra, onderdeel Opties, tabblad Omschrijvingen. De vaste lasten in de kolom "Bedrag" worden op netto basis ingevuld. Hiermee wordt bedoeld een bedrag na aftrek van een eventueel belastingvoordeel. Wijzigt een bedrag - bijvoorbeeld hypotheekrente - dan kunt u de omschrijving meerdere keren afzonderlijk invullen met een verschillende ingangsdatum en einddatum. Wilt u een afwijkende periode gebruiken voor de vaste last ten opzichte van de gehele looptijd (zijnde de gekozen Looptijd berekening t/m leeftijd) dan dient u de cel in de kolom "Ingangsdatum" en de cel in de kolom "Einddatum" in te vullen. Door op één van deze cellen te klikken, wordt een popup-menu met de optie Directe opgave, Kalender en Verwijderen getoond. Door te kiezen voor de optie Directe opgave kunt u een gewenste datum intypen. Met de optie Kalender kunt u een datum kiezen van de kalender. Kiest u voor de (niet verplichte) ingangsdatum en einddatum dan zal Het RekenProgramma het ingevoerde bedrag in het corresponderende jaar pro-rata vaststellen als deze afwijken van 1 januari. Amsterdamse Schaal Via het tabblad Amsterdamse Schaal kunt u kiezen voor de Standaard of Afwijkende Amsterdamse Schaal voor de vaststelling van de variabele lasten. Gewenste afwijkingen van de standaard instelling kunt u aangeven via de knop Afwijkend. Vervolgens selecteert u een cel in de kolom "Punten", waarna een popup-menu met de optie Directe opgave wordt getoond. Door te kiezen voor de optie Directe opgave kunt u het aantal "Punten" invullen tot een maximum van 100.

50 50 Het RekenProgramma 2014 Inkomsten toerekeningen Het tabblad Inkomsten toerekeningen is onderverdeeld in de kaders "Netto inkomen Met ongeval", "Vaste Lasten (Partner:Kinderen)" en "Vaststelling ANW kinderen". Bij het kader "Netto inkomen Met ongeval" kunt u voor de partner en de kinderen afzonderlijk aangeven of de corresponderende inkomstenbronnen aan de gezinspot of aan het individu toegerekend moet worden. Standaard worden de verschillende inkomsten aan het individu toegerekend, tenzij u, door middel van het kiezen van de betreffende inkomstenbron, deze aan de gezinspot wilt toerekenen. Let op! Dit geldt evenwel niet voor de ANW halfwezen-uitkering. Hiervoor heeft u twee opties: 1. Toerekening ANW halfwezen-uitkering aan de kinderen Om een eventuele ANW halfwezen-uitkering (Algemene Nabestaandenwet) toe te kunnen rekenen aan de kinderen, dient u eerst de volledige ANW-uitkering (nabestaanden- en halfwezenuitkering tesamen) in te voeren bij de partner aangezien de volledige ANW-uitkering bij de partner belast is. Daarna dient u apart bij het kader "Vaststelling ANW kinderen" de hoogte van de ANW halfwezen-uitkering op te geven (Het RekenProgramma kan namelijk geen onderscheid maken tussen een nabestaanden- en halfwezenuitkering als via de directe opgave één gezamenlijk bedrag hiervoor is ingevuld). Via de optie Directe opgave in het kader "Vaststelling ANW kinderen" kunt u de ANW halfwezen-uitkering opgeven (klik op de bijbehorende pijl-knop voor de meest recente ANW halfwezen-uitkering). Een nauwkeuriger alternatief is om de ANW halfwezen-uitkering parallel te laten lopen aan de becijfering van de ANW-uitkering via de Gedetailleerde opgave. De ANW halfwezen-uitkering wordt evenredig verdeeld over het aantal kinderen dat in een betreffend rekenjaar van toepassing is.

51 Instellingen Toerekening ANW halfwezen-uitkering aan de partner Wilt u de ANW halfwezen-uitkering conform heersende jurisprudentie volledig aan de partner toerekenen, dan volgt u de volgende stappen: Kader "Netto inkomen Met ongeval" onderdeel Partner: Zorg er voor dat het de inkomstenbron ANW/uitkeringen niet aangevinkt is (dat wil zeggen dat deze bron niet aan de gezinspot, maar aan de partner wordt toegerekend). Kader "Netto inkomen Met ongeval", onderdeel Kinderen: Keuze van de inkomstenbron ANW (wezen-uitkering) is irrelevant. Kader "Vaststelling ANW kinderen" Kies voor de optie Directe opgave en maak het veld ANW halfwezen-uitkering leeg of vul het bedrag 0 in. Met de bovenstaande instellingen kan Het RekenProgramma geen onderscheid meer maken tussen de ingevoerde ANW nabestaanden- en halfwezenuitkering, waardoor het totaal aan de partner wordt toegerekend.

52 Hoofdstuk VIII

53 Directe opgave 8 Directe opgave 8.1 Directe opgave - bijzonderheden 53 Het invoeren van gegevens kan in Het RekenProgramma door middel van de directe opgave. De directe opgave kenmerkt zich door de eenvoud van de gegevens-invoer. U dient slechts de gewenste scenario-optie via het tabblad van het basisscherm te kiezen (Zonder ongeval, Met ongeval of Algemeen), daarna het gewenste financiële onderwerp te kiezen en vervolgens de gewenste jaren te selecteren. Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen. Gebroken jaren Let op bij het invoeren van gegevens via de directe opgave in het geval van gebroken jaren zoals het pensioenjaar. U dient dan zelf een bedrag te herleiden en dit in te voeren. Bijvoorbeeld bij een pensioendatum van 1 oktober dient u het arbeidsinkomen op jaarbasis in het corresponderende pensioenjaar te corrigeren met de factor 10/12 om dit te herleiden naar de gewenste periode van 10 maanden. Hypotheekrente Nadat u via het tabblad Algemeen, financieel onderwerp Hypotheken heeft gekozen, kunt u onder de kolom "Hyp. rente" hypotheekrente invoeren. De hypotheekrente via de directe opgave is altijd fiscaal aftrekbaar. Vanaf het jaar 2001 is hypotheekrente slechts 30 jaar fiscaal aftrekbaar. Loopt de hypotheek na het jaar 2031 door en is deze naar uw mening niet meer aftrekbaar, dan dient u vanaf het jaar 2031 de hypotheekrente te verwijderen. Vanaf het jaar 2031 dient u deze dan in te voeren onder de kolom "Consump. rente" (afkorting voor consumptieve rente) nadat u bij het invoerveld Onderwerp gekozen had voor het financieel onderwerp Consumptieve kredieten (kijk bij Consumptieve rente voor nadere informatie). Dezelfde handeling dient u uit te voeren voor de hypotheekschuld die u vanaf het jaar 2031 van de kolom Hypotheken-"Schuldrest" moet verplaatsen naar de kolom Consumptieve kredieten-"schuldrest". Consumptieve rente Nadat u via het tabblad Algemeen, financieel onderwerp Consumptieve kredieten heeft gekozen, kunt u onder de kolom "Consump. rente" consumptieve rente invoeren. De consumptieve rente via de directe opgave is altijd fiscaal aftrekbaar vanaf de fiscale jaren 1993 tot en met Consumptieve rente die naar uw mening niet fiscaal aftrekbaar is, dient u via de directe opgave negatief op te geven onder de kolom "Bedrag" als consumptieve sluitpost. Dit doet u door bij het invoerveld Onderwerp te kiezen voor het financieel onderwerp Consumptieve sluitposten. Uitkering kapitaalverzekeringen Nadat u via het tabblad Algemeen, financieel onderwerp Kapitaalverzekeringen heeft gekozen, kunt u een "Uitkering" invoeren onder de gelijknamige kolom. De bedragen onder de kolom "Uitkering" worden opgenomen in het netto besteedbaar inkomen van de contante waarde-berekening en zijn daarom bedoeld voor zogenaamde "Saldo-lijfrente"-uitkeringen (zijnde een op actuariële grondslagen vastgestelde uitkering). Volgens de fiscale wetgeving is een "Saldo-lijfrente"-uitkering onbelast totdat deze de som van de oorspronkelijke eenmalige einduitkering overschrijdt.

54 Hoofdstuk IX

55 Financiële onderwerpen 9 Financiële onderwerpen 9.1 Overzicht financiële onderwerpen 55 Het RekenProgramma beschikt over de volgende financiële onderwerpen waar gegevens ingevuld kunnen worden: Op de tabbladen Zonder ongeval en Met ongeval (via directe of gedetailleerde opgave): Arbeidsinkomen Uitkeringen Op het tabblad Algemeen (via directe opgave): Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Aanmerkelijk belang dividend Auto van de zaak Consumptieve kredieten Consumptieve sluitposten Fiscale sluitposten Huishoudelijke hulp Hypotheken Kapitaalverzekeringen Levensloopregeling sparen Levensloopregeling uitkering Lijfrenteverzekeringen Liquiditeiten Overige heffingskortingen Pensioenregelingen Periodieke aflossingen Premiespaarregeling Spaarloonregeling

56 56 Het RekenProgramma 2014 Toeslagen WOZ-waarde Zelfwerkzaamheid Ziektekosten/zorgverzekering Markering ingevulde financiële onderwerpen Door middel van een gekleurde markering is zichtbaar welke financiële onderwerpen op het tabblad Algemeen zijn ingevuld. De desbetreffende knop wordt oranje gekleurd zodra er minimaal één bedrag in enig jaar, (zonder- of met ongeval) is ingevuld. Bijzonderheden Art. 108-berekeningen (overlijdensschade) Bij Art. 108-berekeningen (overlijdensschade) worden geen bedragen uit de financiële onderwerpen van het scenario Zonder ongeval Slachtoffer automatisch overgeheveld naar het scenario Met ongeval - Partner. Nadat u Het RekenProgramma in de Art. 108-modus heeft geplaatst, is o.a. via het basisscherm-menu Instellingen een invoerscherm Toerekeningen beschikbaar met specifieke instellingen voor Art. 108-berekeningen. 9.2 Arbeidsinkomen Het arbeidsinkomen wordt op het basisscherm weergegeven onder de tabbladen Zonder ongeval en Met ongeval, kolom "Arbeidsink.". Directe opgave Om arbeidsinkomen in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Arbeidsink.". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen. Het arbeidsinkomen dat u op deze manier invoert, dient het bruto jaarinkomen te vertegenwoordigen hetgeen bestaat uit het termijninkomen x de termijn (bijvoorbeeld bij een maandsalaris: het correponderende bruto maandsalaris x 12), vakantietoeslag, overwerk, 13de maand en tantième. Gedetailleerde opgave Om arbeidsinkomen in te voeren via de optie Gedetailleerde opgave (niet beschikbaar voor kinderen) dient u in eerste instantie dezelfde handelingen uit te voeren als bij de directe opgave totdat het popup-menu in beeld komt. Door nu bij het popup-menu te kiezen voor de Gedetailleerde opgave wordt het invoerscherm "Gedetailleerde arbeidsinkomen Zonder/Met ongeval" voor de geselecteerde jaren getoond.

57 Financiële onderwerpen 57 U dient de gegevens van het arbeidsinkomen voor een aansluitende periode vanaf tot en met op te geven. Op deze manier kan Het RekenProgramma het arbeidsinkomen automatisch wijzigen bij zogenaamde gebroken jaren. Zo wordt het arbeidsinkomen in het pensioenjaar automatisch gewijzigd met een factor 10/12 als de pensioendatum 1 oktober is. Ook arbeidsinkomen in het ongevalsjaar voor het scenario Met ongeval wordt automatisch gemiddeld met het arbeidsinkomen in het ongevalsjaar van het scenario Zonder ongeval als de optie in het kader "Middeling Arbeidsinkomen" (zie Uitgangspunten, tabblad Resterende uitgangspunten) op Ja staat. U dient daarvoor het arbeidsinkomen in het ongevalsjaar voor het scenario Met ongeval in te voeren op basis van de nieuwe situatie gedurende een aansluitende periode vanaf tot en met Bijvoorbeeld een termijn van 12 met een termijninkomen van nul als het slachtoffer vanaf de ongevalsdatum volledig arbeidsongeschikt is. Kies voor de optie Nee in het kader "Middeling Arbeidsinkomen" om bovenstaande middeling te vermijden. Bij het invoerveld Vakantiegeld dient u een gangbaar percentage in te voeren. Normaliter is dat 8% of 8,25%. Afwijkende percentages zijn echter mogelijk voor bouwvakkers waar niet gesproken wordt over vakantiegeld maar over vakantiebonnen (tot en met 2005).

58 58 Het RekenProgramma 2014 Heeft u meerdere jaren geselecteerd op het basisscherm, dan toont het invoerscherm "Gedetailleerde Arbeidsinkomen Zonder/Met ongeval" altijd het eerste geselecteerde jaar. Tevens wordt er dan een extra invoerveld Loon-indexatie (voor Werknemer en Werknemer D.G.A.) of Winst-indexatie (voor zelfstandige) op het tabblad getoond. Heeft u een mutatie gemaakt dan zal Het RekenProgramma op basis van dit extra invoerveld de niet getoonde geselecteerde jaren herleiden van het getoonde geselecteerde jaar. Door te klikken op de knop Overzicht krijgt u een gedetailleerd overzicht in beeld van het arbeidsinkomen. Op dit overzicht worden de getallen van de geselecteerde jaren rood weergegeven. De getallen van de gebroken jaren die automatisch door Het RekenProgramma gewijzigd zijn, worden vet weergegeven. Via het menu Klembord transporteert u het overzicht naar het geheugen van uw computer. Hierna kunt u het overzicht plakken in een extern spreadsheet-programma of tekstverwerker. Bij de externe tekstverwerker dient u voor het overzicht handmatig tabs in te stellen aangezien dit overzicht een rechtstreekse kopie is van het getoonde spreadsheet in Het RekenProgramma. Op het tabblad treft u een invoerveld Parttime-percentage aan. Dit parttime-percentage is een verplicht veld dat u eenvoudig kunt vullen door te klikken op de bijbehorende pijl-knop. Het parttime-percentage krijgt dan de waarde 100% hetgeen overeenkomt met een fulltime dienstverband. Het invoerveld Parttime-percentage wordt door Het RekenProgramma gebruikt om te checken of het totaal maximaaal 100% bedraagt. Tevens wordt het gebruikt bij een eventuele berekening van een WAO-uitkering en een WW-uitkering. Op de onderste regel van het invoerscherm "Gedetailleerde arbeidsinkomen Zonder/Met ongeval" staat een statusbar die het totale arbeidsinkomen weergeeft van het eerste geselecteerde jaar. Indien voor het fiscale hoofdinkomen gekozen is voor zelfstandige, kunt u - eventueel voor ieder jaar afzonderlijk - aangeven of er een Dotatie fiscale oudedagsreserve (F.O.R.) in het geselecteerde jaar moet plaatsvinden.

59 Financiële onderwerpen Uitkeringen De volgende uitkeringen kunnen in de Art. 107-modus ingevuld worden: Ziektewet (afgekort met ZW) Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (afgekort met WAO) WAO-gat verzekering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (afgekort met WIA) Werkloosheidswet (afgekort met WW) Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (afgekort met WAZ) De volgende uitkeringen die gerelateerd zijn aan de Algemene Nabestaandenwet (afgekort met ANW) kunnen in de Art. 108-modus ingevuld worden: WAO/WIA/WAZ/WW ANW Nabestaandenuitkering t.b.v. de partner ANW Halfwezenuitkering t.b.v. de kinderen ANW-gat verzekering Let op! Vanaf de opgegeven AOW-leeftijd wordt door Het RekenProgramma automatisch de AOW berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de burgerlijke staat. In het jaar waarin de betrokkene de AOW-leeftijd bereikt wordt, vindt de berekening pro-rata plaats. De uitkeringen worden via de tabbladen Zonder ongeval en Met ongeval, kolom "Uitkeringen" weergegeven (voor kinderen is de kolom "Uitkeringen" niet beschikbaar). Directe opgave Om uitkeringen in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Uitkeringen". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerscherm waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen. In dit invoerscherm kunt u de ZW-uitkering specifiek opgeven in het veld ZW-uitkering. Overige uitkeringen (WW, WAO, WIA) kunt u invoeren in het veld Overige uitkeringen. Bij het sluiten van het invoerscherm worden de bedragen opgeteld en het totaal bedrag aan uitkeringen weergegeven in de kolom "Uitkeringen". Via het basisscherm-menu Extra, onderdeel Wizard ANW, onderdeel Wizard WW en onderdeel Wizard WAO/ZW/WW kunt u de van toepassing zijnde uitkeringen door Het RekenProgramma laten berekenen. Via de Gedetailleerde opgave heeft u deze mogelijkheid ook, met het verschil dat de resultaten van de berekening dan direct overgenomen kunnen worden in de contante waarde-berekening. Gedetailleerde opgave Deze optie is in de Art. 107-modus alleen beschikbaar voor het tabblad Met ongeval nadat u via de optie Gedetailleerde opgave arbeidsinkomen heeft ingevoerd. Is het arbeidsinkomen in de Art. 107-modus niet via de gedetailleerde opgave ingevuld dan kunt u als alternatief uitkeringen berekenen via de Wizard WAO/ZW/WW. Bovenstaande beperking geldt niet in de Art. 108-modus, zodat ANW-uitkeringen direct via de gedetailleerde opgave te becijferen zijn. Ook kunt u via de Wizard ANW ANW-uitkeringen becijferen. Om uitkeringen te kunnen berekenen via de gedetailleerde opgave dient u in eerste instantie dezelfde handelingen uit te voeren als bij de directe opgave totdat het popup-menu in beeld komt. Door nu bij het popup-menu te kiezen voor de optie Gedetailleerde opgave wordt het invoerscherm "Uitkeringen Met ongeval" getoond.

60 60 Het RekenProgramma 2014 Gebroken jaren In het jaar waarin het slachtoffer de opgegeven AOW-leeftijd bereikt, zal een uitkering pro-rata vastgesteld worden. Sociale verzekeringen uitkeringen (Art. 107-modus): Het invoerscherm "Uitkeringen Met ongeval" toont de geselecteerde jaren in het rood en bestaat uit twee spreadsheets. Het linker spreadsheet toont ter informatie de inkomsten van het scenario Zonder ongeval. Onder het linker spreadsheet kunt u aangeven of het WAO-gat verzekerd is. Het rechter spreadsheet toont voor het scenario Met ongeval het arbeidsinkomen, het parttime-percentage (afgekort met Pt%) en de becijferde uitkeringen. Onder het rechter spreadsheet kunt u op de knop Uitgangspunten ZW/WW klikken om de instellingen te wijzigen voor het becijferen van de gelijknamige uitkeringen. Eventuele uitkeringen worden pas becijferd nadat u onder het rechter spreadsheet gekozen heeft voor een Geduid WAO-percentage. Het gekozen geduid WAO-percentage wordt door Het RekenProgramma gecontroleerd op bovenmatigeheid. Het maximale geduid WAO-percentage wordt daarna in het rechter spreadsheet getoond onder de kolom "WAO%". Iedere keer als u het gekozen geduid WAO-percentage wijzigt, worden de uitkeringen (incl. loondervingsuitkering en vervolguitkering) conform de tabellen van de Uitkeringsgrondslagen en de Uitgangspunten ZW/WW herberekend en direct getoond. Ook als u via het invoerscherm "Uitkeringen Met ongeval" de Uitgangspunten ZW/WW wijzigt, worden de uitkeringen direct herberekend en getoond.

61 Financiële onderwerpen 61 ANW gerelateerde uitkeringen (Art. 108-modus): Het invoerscherm "Uitkeringen Met ongeval" toont nu een spreadsheet met relevante items voor de berekening van ANW-uitkeringen. De geselecteerde jaren conform het basisscherm worden rood weergegeven. In het linker kader "Instelling" kunt u aangeven of het ANW-gat is verzekerd door op de knop mutatie te klikken. Hoogte ANW-gat De hoogte van een "ANW-gat"-uitkering verschilt per verzekering en verzekeringsmaatschappij. In Het RekenProgramma is gekozen om deze vast te stellen aan de hand van de Nabestaandenuitkering t.b.v. de partner (afgekort met ANW-partner). Bestaat er geen recht op een "ANW-partner"-uitkering dan wordt deze met een "ANW-gat"-uitkering aangevuld mits het ANW-gat verzekerd is. Het spreadsheet bezit de kolommen arbeidsinkomen (afgekort met "Arbeidsink."), WAO/WAZ/WW (afgekort met "WAO/WW"), Nabestaandenuitkering t.b.v. de partner (afgekort met "ANW-partner"), Halfwezenuitkering t.b.v. de kinderen (afgekort met "ANW-h.wees") en "ANW-gat". Het inkomen in verband met arbeid, zijnde de som van eventuele WAO/WAZ/WW-uitkeringen, kunt u onder de kolom "WAO/WW" invullen. Hiervoor dient u de gewenste jaren onder de kolom "WAO/WW" te selecteren waarna een invoerveld zichtbaar wordt. De ingevulde bedragen onder de kolom "WAO/WW" worden direct gekort op de ANW-uitkeringen van de partner. Let op! Uitkeringsinstanties maken in de praktijk helaas fouten bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering. Om deze reden kunt u het resultaat uit deze rekenmodules slechts als indicatie gebruiken.

62 62 Het RekenProgramma 2014 Let op! Bent u klaar met het invoeren van financiële gegevens, dan adviseren wij u om de uitkeringen opnieuw te berekenen. Immers, bepaalde financiële gegevens (zoals de Spaarloonregeling in de Art. 107-modus) kunnen invloed hebben op de hoogte van de uitkeringen. 9.4 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Het financieel onderwerp A.O.-verzekeringen (afkorting voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) bestaat uit de volgende twee onderdelen: Uitkering Premie De onderdelen van het financieel onderwerp A.O.-verzekeringen worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Uitkering" en kolom "Premie". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. De bedragen onder de kolom "Uitkering" worden progressief belast met Inkomstenbelasting. De bedragen onder de kolom "Premie" zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Voor het invoeren van een zogenaamde WAO-Excedent regeling (zijnde een WAO-gat voor het arbeidsinkomen boven het WAO-Uitkeringsdagloon) kunt u gebruik maken van dit financiële onderwerp. Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Uitkering" of "Premie". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen. 9.5 Aanmerkelijk belang dividend Het financieel onderwerp Aanmerkelijk belang dividend wordt weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "A.B. Dividend" (afkorting voor aanmerkelijk belang dividend). Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. De fiscale afwikkeling van het aanmerkelijk belang dividend geschiedt automatisch door Het RekenProgramma. Vanaf het fiscaal jaar 1993 bedraagt de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang 25%. Voor het fiscaal jaar 2007 bedraagt de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang 22% voor zover dat inkomen lager is of gelijk aan Voor het meerdere geldt het reguliere tarief van 25%. Het betreft een tijdelijke maatregel: de 'extra' tariefschijf van 22% geldt alleen voor belastingjaar Vanaf belastingjaar 2008 geldt weer één vast tarief van 25%. Directe opgave Om aanmerkelijk belang dividend in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "A. B. Dividend". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen.

63 Financiële onderwerpen Auto van de zaak Het financieel onderwerp Auto van de zaak bestaat uit de volgende twee onderdelen: Cataloguswaarde Eigen bijdrage De onderdelen van het financieel onderwerp Auto van de zaak worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Cat. Waarde" (afkorting voor cataloguswaarde) en kolom "Eigen bijdrage". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. Dit onderwerp is vanaf het jaar 2006 te gebruiken voor het automatisch verwerken van de fiscale bijtelling van de auto van de zaak door de cataloguswaarde van de auto in te vullen en de eventuele eigen bijdrage die aan de werkgever betaald wordt. Voor de bepaling van de fiscale bijtelling hanteert Het RekenProgramma de volgende percentages van de cataloguswaarde: Jaar fiscale bijtelling 22 % 22 % 25 % 25 % 25 % Door op deze wijze de auto van de zaak in te vullen wordt rekening gehouden met de Inkomensafhankelijke Bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De ingevulde "Eigen Bijdrage" wordt als een uitgave opgenomen in het netto besteedbaar inkomen. Verlaagde tarieven zuinige auto's Vanaf 1 januari 2008 is de bijtelling voor zeer zuinige auto's van de zaak fors verlaagd. 14% voor zeer zuinige auto's met een CO2-uitstoot van maximaal: 95 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt 110 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt Per 1 januari 2009 is er een extra verlaagd tarief van toepassing voor de bijtelling: 20% voor zuinige auto's met een CO2-uitstoot van meer dan: 95 en maximaal 116 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt 110 en maximaal 140 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt Indien er sprake is van een verlaagde bijtelling dient u de fiscale autobijtelling zelf te berekenen en te verwerken via het tabblad Algemeen, financiële onderwerp Fiscale sluitposten. Voor de jaren vóór 2006 kunt u gebruik maken van het financieel onderwerp Fiscale sluitposten. Zie ook het onderdeel Praktijktoepassingen, onderwerp Autobijtelling. Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Cataloguswaarde" of "Eigen bijdrage". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen.

64 Het RekenProgramma 2014 Consumptieve kredieten Het financieel onderwerp Consumptieve kredieten bestaat uit de volgende twee onderdelen: Schuldrest Consumptieve rente De onderdelen van het financieel onderwerp Consumptieve kredieten worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Schuldrest" en kolom "Consump. rente" (afkorting voor consumptieve rente). Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Schuldrest" of "Consump. rente". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen. Bij gebruik van de directe opgave wordt verondersteld dat de consumptieve rente altijd fiscaal aftrekbaar vanaf de fiscale jaren 1993 tot en met Consumptieve sluitposten Het financiële onderwerp Consumptieve sluitposten wordt weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Bedrag". Ingevulde consumptieve sluitposten onder de kolom "Bedrag" worden opgenomen in het netto besteedbaar inkomen. Positieve consumptieve sluitposten onder de kolom "Bedrag" worden ontvangen (netto baten); Negatieve consumptieve sluitposten onder de kolom "Bedrag" zijn verschuldigd (netto lasten). Voorbeelden van consumptieve sluitposten zijn: Netto lasten waarin Het RekenProgramma niet standaard voorziet (negatief ) Netto baten waarin Het RekenProgramma niet standaard voorziet (positief ) Het financiële onderwerp Consumptieve sluitposten komt tevens van pas bij de vaststelling van een schadereservering. Directe opgave Om consumptieve sluitposten in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Bedrag". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen.

65 Financiële onderwerpen Fiscale sluitposten Het financieel onderwerp Fiscale Sluitposten bestaat uit de volgende twee onderdelen: Fiscaal Consumptief De onderdelen van het financieel onderwerp Fiscale sluitposten worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Fiscaal" en kolom "Consumptief". Een fiscale bijtelling wordt onder de kolom "Fiscaal" als een positief bedrag weergegeven; een fiscale aftrekpost wordt onder de kolom "Fiscaal" als een negatief bedrag weergegeven. De kolom "Consumptief" wordt gebruikt om een fiscale sluitpost in het netto traject van de contante waarde-berekening op te nemen. Een te ontvangen bedrag is daarbij positief; een verschuldigd bedrag is daarbij negatief. Voorbeelden van fiscale sluitposten zijn: Arbeidsinkomen vanaf de leeftijd van 70 jaar (positief fiscaal, positief consumptief) Autobijtelling tot en met 2005; vanaf 2005 kunt u gebruik maken van het onderwerp Auto van de zaak Fiscale bijtellingen waarin Het RekenProgramma niet standaard voorziet (positief fiscaal) Fiscale aftrekposten waarin Het RekenProgramma niet standaard voorziet (negatief fiscaal) Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Fiscaal" of "Consumptief". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen Huishoudelijke hulp Het financieel onderwerp Huishoudelijke hulp wordt weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Bedrag". Een bij huishoudelijke hulp onder de kolom "Bedrag" ingevuld getal, wordt als een uitgave opgenomen in het netto besteedbaar inkomen. Directe opgave Om huishoudelijke hulp in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Bedrag". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen.

66 Het RekenProgramma 2014 Hypotheken Het financieel onderwerp Hypotheken bestaat uit de volgende twee onderdelen: Schuldrest Hypotheekrente De onderdelen van het financieel onderwerp Hypotheken worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Schuldrest" en kolom "Hyp. rente" (afkorting voor hypotheekrente). Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Schuldrest" of "Hyp. rente". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen. Bij de opgave van hypotheekrente (in een bedrag) dient u tevens de relevante hypotheekschuld in te voeren om de contante waarde-berekening correct te maken. Er wordt verondersteld dat de hypotheekrente altijd fiscaal aftrekbaar is en meeloopt in het consumptieve traject Kapitaalverzekeringen Het financieel onderwerp Kapitaalverzekeringen bestaat uit de volgende twee onderdelen: Uitkering Premie De onderdelen van het financieel onderwerp Kapitaalverzekeringen worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Uitkering" (hiermee worden zogenaamde "Saldo-lijfrente"-uitkeringen bedoeld) en kolom "Premie". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. Met een kapitaalverzekering wordt bedoeld een levensverzekering waarvan de premie niet aftrekbaar is van de Inkomstenbelasting en waarvan de uitkering (zijnde het prognose kapitaal) onder bepaalde fiscale voorwaarden onbelast is. Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Uitkering" of "Premie". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen. Voor informatie over het invoeren van bedragen onder de kolom "Uitkering" verwijzen wij u naar het help-onderwerp Directe opgave - bijzonderheden, onderdeel Uitkering Kapitaalverzekeringen.

67 Financiële onderwerpen Levensloopregeling sparen Het financieel onderwerp Levensloopregeling sparen bestaat uit de volgende twee onderdelen: Bijdrage werkgever Inleg werknemer De onderdelen van het financieel onderwerp Levensloopregeling sparen worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Bijdrage werkg." en kolom "Inleg werknmr.". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. Hier kunt u een inleg voor een levensloopregeling invoeren. De levensloopregeling is in 2006 ingegaan; invoer in eerdere jaren is niet mogelijk. Bij invoer wordt door Het RekenProgramma rekening gehouden met de maximaal mogelijke inleg per leeftijdscategorie. Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Bijdrage werkg." of "Inleg werknmr.". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen Levensloopregeling uitkering Het financieel onderwerp Levensloopregeling uitkering wordt weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Uitkering". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. Hier kunt u een uitkering uit een levensloopregeling invoeren. De levensloopregeling is in 2006 ingegaan; invoer in eerdere jaren is niet mogelijk. Let op! De uitkering uit een levensloopregeling wordt standaard behandeld als inkomen uit tegenwoordige arbeid. Dit houdt in dat er automatisch arbeidskorting en, indien van toepassing, combinatiekorting en alleenstaande ouderkorting over berekend wordt. Indien de uitkering wordt gebruikt voor vervroegd pensioen dan geldt de uikering niet als inkomen uit tegenwoordige arbeid. U dient dan via Overige heffingskortingen een correctie uit te voeren voor de onterecht toepaste heffingskortingen over de uitkering. Directe opgave Om een levensloopregeling uitkering in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Uitkering". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen.

68 Het RekenProgramma 2014 Lijfrenteverzekeringen Het financieel onderwerp Lijfrenteverzekeringen bestaat uit de volgende twee onderdelen: Uitkering Premie De onderdelen van het financieel onderwerp Lijfrenteverzekeringen worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Uitkering" en kolom "Premie". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. De bedragen onder de kolom "Uitkering" worden progressief belast met Inkomstenbelasting. De bedragen onder de kolom "Premie" zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Het RekenProgramma gaat er daarbij vanuit dat de ingevoerde bedragen onder de kolom "Premie" niet het jaarlijkse fiscale maximum overschrijden. Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Uitkering" of "Premie". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen Liquiditeiten Het financieel onderwerp Liquiditeiten wordt weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Liquiditeiten". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. U kunt met de directe opgave niet opgeven of er voor (een gedeelte van) de liquide middelen geopteerd kan worden voor de zogenaamde "Groene Belegging"-vrijstelling in de vermogensrendementheffing. Directe opgave Om liquiditeiten in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Liquiditeiten". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren of wijzigen Overige heffingskortingen Het financieel onderwerp Overige heffingskortingen wordt weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Heffingskorting". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. Ontbreekt er een heffingskorting die u wilt toepassen, dan kunt u het bedrag handmatig invoeren. Dit zal dan in het jaaroverzicht worden toegevoegd aan het totale bedrag aan heffingskortingen welke reeds door Het RekenProgramma automatisch is berekend.

69 Financiële onderwerpen 69 Dit financieel onderwerp biedt de mogelijkheid om een correctie op de totale heffingskorting uit te voeren, indien er een te hoog of te laag bedrag aan heffingskortingen wordt gehanteerd. Heffingskortingen die niet automatisch door Het RekenProgramma worden berekend zijn: - de jonggehandicaptenkorting - de levenloopverlofkorting en ouderschapsverlofkorting (met ingang van het jaar 2006) - de aanvullende combinatiekorting (indien er sprake is van een niet-alleenstaande in de 107-modus; in de 108-modus wordt deze korting wel automatisch verwerkt). Directe opgave Om overige heffingskortingen in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Heffingskorting". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren c.q. muteren. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het help-onderwerp Belastingen, onderdeel Inkomstenbelasting Pensioenregelingen Het financieel onderwerp Pensioenregelingen bestaat uit de volgende twee onderdelen: Uitkering Eigen bijdrage De onderdelen van het financieel onderwerp Pensioenregelingen worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Uitkering" en kolom "Eigen bijdrage". In het jaaroverzicht wordt de kolom "Eigen bijdrage" weergegeven als Pensioenbijdragen e.d. Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Uitkering" of "Eigen bijdrage". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren c.q. muteren. Onder de kolom "Eigen bijdrage" van het financieel onderwerp Pensioenregelingen kunt u buiten de pensioenpremie tevens eigen bijdragen opgeven voor: VUT WAO-gat ANW-gat

70 Het RekenProgramma 2014 Periodieke aflossingen Het financieel onderwerp Periodieke aflossingen wordt weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Bedrag". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. Ingevulde periodieke aflossingen worden opgenomen als uitgave in het netto besteedbaar inkomen. Directe opgave Om periodieke aflossingen in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Bedrag". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren c.q. muteren Premiespaarregeling Het financieel onderwerp Premiespaarregeling bestaat uit de volgende twee onderdelen: Uitkering Inleg De onderdelen van het financieel onderwerp Premiespaarregeling worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Uitkering" en kolom "Inleg". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. Let op! Vanaf 2003 is de premiespaarregeling afgeschaft waardoor reeds ingelegde gelden gedeblokkeerd mogen worden. Invoer van inleg na het jaar 2002 is derhalve niet mogelijk. Invoer van uitkering is mogelijk tot en met Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Uitkering" of "Inleg". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren c.q. muteren. Let op! Onder de kolom "Uitkering" dient u tevens de rente op te geven over het (op dat moment) ingelegde saldo Spaarloonregeling Het financieel onderwerp Spaarloonregeling bestaat uit de volgende twee onderdelen: Uitkering Inleg De onderdelen van het financieel onderwerp Spaarloonregeling worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Uitkering" en kolom "Inleg". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar.

71 Financiële onderwerpen 71 Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Uitkering" of "Inleg". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren c.q. muteren. Let op! Het op deze wijze ingevoerde spaarloon wordt zowel fiscaal als consumptief verwerkt in het jaaroverzicht. Indien u slechts de fiscale effecten van het spaarloon wenst te verwerken, dient u een correctie toe te passen door het spaarloonbedrag ook op te geven bij het financieel onderwerp Consumptieve sluitposten. Let op! Onder de kolom "Uitkering" dient u tevens de rente op te geven over het (op dat moment) ingelegde saldo Toeslagen Het financieel onderwerp Toeslagen wordt weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Bedrag". In het onderdeel Toeslagen kunt u het totaal bedrag vermelden die betrokkene jaarlijks ontvangt aan toeslagen. Het ingevulde toeslagenbedrag onder de kolom "Bedrag" wordt als netto inkomsten opgenomen in het netto besteedbaar inkomen. Regelingen Vanaf 2006 kunnen huishoudens een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor hun huur (huurtoeslag) en zorgverzekering (zorgtoeslag). De tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang (kinderopvangtoeslag) bestaat al sinds Op 1 januari 2008 is ook de kindertoeslag ingevoerd. De hoogte van deze toeslagen is gebaseerd op het verzamelinkomen van de aanvrager en dat van zijn eventuele toeslagpartner. Voor de huurtoeslag is ook het inkomen van eventuele medebewoners van belang. Op de website Belastingdienst/Toeslagen kunt u de toeslagen berekenen. Huurtoeslag De Belastingdienst betaalt de huurtoeslag uit. Hierbij geldt het volgende: - Het voorschot van de huurtoeslag is gebaseerd op het verwachte inkomen in het betreffende jaar. De aanvrager moet dit inkomen schatten. - De huurtoeslag wordt uitbetaald in maandelijkse voorschotten. Na afloop van het jaar vindt een eindafrekening plaats. - Het toeslagtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zorgtoeslag Vanaf 2006 is er 1 zorgverzekering voor alle Nederlanders. Iedereen is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De premie moet wel betaalbaar blijven voor mensen met een laag inkomen. Daarom kunnen zij een tegemoetkoming van de overheid krijgen: de zorgtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het verzamelinkomen. Mensen die recht hebben op huurtoeslag, komen vaak ook in aanmerking voor zorgtoeslag. Daarnaast is er een grote groep mensen die alleen recht heeft op zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt per maand berekend en maandelijks vooraf uitbetaald.

72 72 Het RekenProgramma 2014 Kinderopvangtoeslag De Wet kinderopvang is sinds 1 januari 2005 van kracht. Volgens deze wet betalen overheid, ouders en werkgevers ieder een deel van de kosten van kinderopvang. Het deel dat de overheid betaalt, de kinderopvangtoeslag, betaalt de Belastingdienst uit. Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht om bij te dragen aan de kosten voor kinderopvang. Iedereen die werkt, ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de Belastingdienst, als een extra toeslag. Deze hoeven werknemers dus niet apart aan te vragen bij hun werkgever. De kinderopvangtoeslag wordt per maand berekend en maandelijks vooraf uitbetaald. Kindertoeslag Op 1 januari 2008 is de kindertoeslag ingevoerd. Deze inkomensafhankelijke regeling vervangt de vroegere kinderkorting. Belastingdienst/Toeslagen voert in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kindertoeslag uit. Ongeveer 1,1 miljoen huishoudens komen voor de kindertoeslag in aanmerking. In feite is de regeling simpel: ontvangen ouders kinderbijslag én is het gezamenlijke verzamelinkomen niet hoger dan , dan ontvangen ze kindertoeslag. De SVB blijft de kinderbijslag uitbetalen. Let op! De berekende contante waarde van het schadebedrag is belast in box 3. Dit verhoogt het verzamelinkomen in het scenario Met ongeval waarop de toeslagen zijn gebaseerd. Als gevolg hiervan zullen in het scenario Met ongeval de toeslagen worden verlaagd of zal het recht op toeslagen mogelijk geheel verdwijnen. Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Bedrag". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren c.q. muteren WOZ-waarde Het financieel onderwerp WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) bestaat uit de volgende twee onderdelen: Eigen woning 2de woning De onderdelen van het financieel onderwerp WOZ-waarde worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Eigen woning" en kolom "2de woning". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. Als afgeleide van de kolom "Eigen woning" en kolom "2de woning" stelt Het RekenProgramma automatisch eventuele vermogensbelasting of vermogensrendementheffing vast. Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Eigen woning" of "2de woning". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren c.q. muteren.

73 Financiële onderwerpen 73 Bij gebruik van de directe opgave wordt het Eigenwoningforfait (Huurwaardeforfait tot en met het fiscaal jaar 2000) door Het RekenProgramma vastgesteld aan de hand van de gegevens in de kolomen "Eigen woning" en "2de woning" Zelfwerkzaamheid Het financieel onderwerp Zelfwerkzaamheid wordt weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Bedrag". Ingevuld zelfwerkzaamheid onder de kolom "Bedrag" wordt als een uitgave opgenomen in het netto besteedbaar inkomen. Directe opgave Om zelfwerkzaamheid in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Bedrag". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren c.q. muteren Ziektekosten/zorgverzekering Het financieel onderwerp Ziektekosten/zorgverzekering bestaat uit de volgende twee onderdelen: Bijdrage werkgever Premie De onderdelen van het financieel onderwerp Ziektekosten/zorgverzekering worden weergegeven via het tabblad Algemeen, kolom "Bijdrage werkg." (afkorting voor bijdrage werkgever) en kolom "Premie". Voor kinderen is dit financieel onderwerp niet beschikbaar. Ziektekostenverzekering (tot en met 2005) Afhankelijk van de gekozen optie in het kader "Ziekenfonds of particulier" bij het basisscherm-menu Instellingen, onderdeel Uitgangspunten, tabblad Ziektekosten, wordt een premie voor een ziektekostenverzekering al dan niet in de berekening toegepast. Zijn er geen gegevens voor de ziektekostenverzekering beschikbaar dan zal Het RekenProgramma gebruik gaan maken van de standaard premie van het basisscherm-menu Instellingen, onderdeel Uitgangspunten, tabblad Ziektekosten, kader "Premie ziektekostenverzekering". Zijn er wel gegevens voor de ziektekostenverzekering beschikbaar maar valt het slachtoffer onder het ziekenfonds (ook zelfstandigen en D.G.A.'s), dan zal Het RekenProgramma de gegevens voor de ziektekostenverzekering automatisch negeren. Zorgverzekering (vanaf 2006) Zijn er geen gegevens voor de zorgverzekering beschikbaar dan zal Het RekenProgramma gebruik maken van de standaard premie van het basisscherm-menu Instellingen, onderdeel Uitgangspunten, tabblad Ziektekosten, kader "Premie zorgverzekering". Vanaf 2006, het jaar waarin de Zorgverzekeringswet is ingegaan, wordt in het RekenProgramma automatisch rekening gehouden met de Inkomensafhankelijke bijdrage en wordt eveneens, afhankelijk van de bron van het inkomen, ook de eventuele vergoeding van de vergoedingsplichtige (werkgever of uitkeringsinstantie) vastgesteld.

74 74 Het RekenProgramma 2014 Bij de berekening wordt rekening gehouden met het inkomen waarover maximaal premie betaald moet worden en met de maximaal te betalen premie. Directe opgave Om gegevens voor het gewenste onderdeel in te voeren via de directe opgave dient u eerst één of meerdere jaren te selecteren onder de kolom "Bijdrage werkg." of "Premie". Na de selectie van de gewenste jaren verschijnt een popup-menu met de optie Directe opgave. Door deze aan te klikken verschijnt een invoerveld waarmee u gegevens kunt invoeren c.q. muteren.

75 Hoofdstuk X

76 76 Het RekenProgramma Extra 10.1 Overzicht menu Extra Via het basisscherm-menu Extra kunt u in Het RekenProgramma de volgende rekenmodules oproepen: Wizard ANW Wizard WW Wizard WIA Wizard WAO/ZW/WW Wizard fiscaal --> bruto inkomen Opties Valuta switcher Calculator Depôtberekening Rentetafel

77 Extra Wizard ANW De Wizard ANW opent u via het basisscherm-menu Extra. Met de Wizard ANW kunt u de volgende uitkeringen automatisch door Het RekenProgramma laten berekenen: ANW Nabestaandenuitkering t.b.v. de partner (afgekort met ANW-partner) ANW Halfwezenuitkering t.b.v. de kinderen (afgekort met ANW-h.wees) ANW-gat verzekering (afgekort met ANW-gat) Om de bovenstaande uitkeringen vast te kunnen stellen, dient u drie stappen in de Wizard ANW te doorlopen: Stap 1: Heeft u reeds uitgangspunten ingevuld bij het invoerscherm Relatiegegevens dan kunt u deze automatisch overnemen door op de knop Transporteer bestaande gegevens te klikken. Wilt u andere uitgangspunten gebruiken dan dient u deze hier op te geven. Klik op de knop Volgende om naar stap 2 van de Wizard ANW te gaan.

78 78 Het RekenProgramma 2014 Stap 2: Het scherm toont een kader "Na ongeval" alwaar u Inkomen uit arbeid alsmede Inkomen in verband met arbeid dient op te geven. Met Inkomen in verband met arbeid worden eventuele WAO/WAZ/WW-uitkeringen bedoeld die gekort worden op eventuele ANW-uitkeringen van de partner. Vult u een bedrag in bij Inkomen in verband met arbeid dan is Eindleeftijd 'Inkomen in verband met arbeid' een verplicht veld geworden. Klik op de knop Vorige om naar stap 1 van de Wizard ANW te gaan of klik op de knop Volgende om naar stap 3 van de Wizard ANW te gaan.

79 Extra 79 Stap 3: De hoogte van de uitkeringen worden nu direct getoond in een spreadsheet en zijn afhankelijk van de instellingen bij het kader "Keuzes". Om de uitkeringen realistisch vast te stellen, adviseren wij u om de optie Indexatie altijd aangevinkt te houden (hiermee wordt de ANW-uitkering van het betreffende jaar gehanteerd). Wijzigt u de instellingen dan worden de uitkeringen direct herberekend en getoond. In tegenstelling tot de gedetailleerde opgave van de uitkeringen worden de resultaten uit deze rekenmodule niet direct overgenomen in de contante waarde-berekening als u op de knop Sluiten klikt. De resultaten kunt u echter wel printen door op de knop Afdrukken te klikken. Door op de knop Klembord te klikken, kunt u de resultaten transporteren naar het geheugen van uw computer om het daarna in een extern spreadsheet-programma (bijvoorbeeld Excel) of tekstverwerker (bijvoorbeeld Word) te plakken. Bij de externe tekstverwerker dient u voor de resultaten handmatig tabs in te stellen aangezien de resultaten een rechtstreekse kopie zijn van het getoonde spreadsheet in Het RekenProgramma. Klik op de knop Vorige om naar stap 2 van de Wizard ANW te gaan. Hoogte ANW-gat De hoogte van een "ANW-gat"-uitkering verschilt per verzekering en verzekeringsmaatschappij. In Het RekenProgramma is gekozen om deze vast te stellen aan de hand van de Nabestaandenuitkering t.b.v. de partner (afgekort met ANW-partner). Bestaat er geen recht op een "ANW-partner"-uitkering dan wordt deze met een "ANW-gat"-uitkering aangevuld mits het ANW-gat verzekerd is.

80 Het RekenProgramma 2014 Wizard WW De Wizard WW opent u via het basisscherm-menu Extra. Met de Wizard WW kunt u de hoogte en duur van de WW-uitkering, vervolguitkering en/of kortdurende WW-uitkering bij werkloosheid na ontslag berekenen. De wizard is bijgewerkt met de meest recente wijzigingen in de Werkloosheidwet. Zo zijn per 1 oktober 2006 de hoogte en de duur van de WW-uitkering veranderd. Om de WW-uitkering vast te kunnen stellen, dient u twee stappen in de Wizard WW te doorlopen: Stap 1: Heeft u reeds uitgangspunten ingevuld bij het invoerscherm Relatiegegevens dan kunt u deze automatisch overnemen door op de knop Transporteer bestaande gegevens te klikken. Wilt u andere uitgangspunten gebruiken dan dient u deze hier op te geven. De Datum Werkloosheid dient u zelf in te voeren. Op basis van de geboortedatum en de datum werkloosheid wordt automatisch het maximaal mogelijke arbeidsverleden bepaald en in het rood weergegeven (gerekend vanaf het jaar waarin de persoon 18 jaar werd). In het invoerveld Bruto Jaarinkomen vult u het bruto jaarinkomen in van de voorafgaande 12 maanden, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen. Klik op de knop Volgende om naar stap 2 van de Wizard WW te gaan.

81 Extra 81 Stap 2: De hoogte van de WW-uitkeringen op jaarbais worden nu direct getoond in een spreadsheet. Tevens wordt een overzicht gegeven van de WW-uikering, vervolguitkering en/of kortdurende WW-uitkering. Hierin staan het totaal bedrag, duur van de uitkering en de uitgangspunten vermeld. Het resultaat uit deze rekenmodule wordt niet direct overgenomen in de contante waarde-berekening als u op de knop Sluiten klikt. De resultaten kunt u echter wel printen door op de knop Afdrukken te klikken. De in het spreadsheet vermelde bedragen kunt u vervolgens handmatig invoeren in uw berekening in de desbetreffende jaren. Door op de knop Klembord te klikken, kunt u de resultaten transporteren naar het geheugen van uw computer om het daarna in een extern spreadsheet-programma (bijvoorbeeld Excel) of tekstverwerker (bijvoorbeeld Word) te plakken. Bij de externe tekstverwerker dient u voor de resultaten handmatig tabs in te stellen aangezien de resultaten een rechtstreekse kopie zijn van het getoonde spreadsheet in Het RekenProgramma. Klik op de knop Vorige om naar stap 1 van de Wizard WW te gaan.

82 Het RekenProgramma 2014 Wizard WIA De Wizard WIA opent u via het basisscherm-menu Extra. Met de Wizard WIA kunt u het type WIA-uitkering bepalen en de hoogte en duur van de WIA-uitkeringen berekenen. De Wizard kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een schatting te maken van een te verwachten uitkering of om een schatting van een schadebedrag te bepalen. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit 4 soorten uitkeringen: de WGA-loongerelateerde uitkering, de WGA-loonaanvullingsuitkering, de WGA-vervolguitkering en de IVA-uitkering. De Wizard is bijgewerkt met de meest recente wijzigingen in de WIA. Zo is per 1 januari 2007 de IVA-uitkering verhoogd van 70 naar 75 procent van het laatst verdiende loon (met terugwerkende kracht voor 2006). Tevens zijn de rekenregels van de WIA-uitkering veranderd. Deze aanpassingen hebben betrekking op gedeeltelijk arbeidsgeschikten die meer verdienden dan het maximumdagloon (overigens niet met terugwerkende kracht voor 2006). De "oude" rekenregels konden tot gevolg hebben dat zij geen uitkering ontvingen, terwijl zij wel aan alle voorwaarden voor het recht op uitkering voldeden én hun resterende verdiencapaciteit volledig benutten. Vanaf 1 januari 2007 wordt voor deze groep een lager verrekenpercentage gehanteerd. Dit percentage wordt verkregen door de standaard 70% te vermenigvuldigen met het quotiënt van het maximumdagloon met het laatstverdiende loon (bv. iemand verdiende 2 maal het maximum dagloon, het verrekenprecentage wordt dan: 70 * 0,5 = 35%). Om de WIA-uitkering vast te kunnen stellen, dient u drie stappen in de Wizard WIA te doorlopen: Stap 1: Heeft u reeds uitgangspunten ingevuld bij het invoerscherm Relatiegegevens dan kunt u deze

83 Extra 83 automatisch overnemen door op de knop Transporteer bestaande gegevens te klikken. Wilt u andere uitgangspunten gebruiken dan dient u deze hier op te geven. Na het invoeren van de ongevalsdatum wordt de Ingangsdatum uitkering automatisch ingevuld uitgaande van een standaard wachttijd van 2 jaar (104 weken). Indien sprake is van een afwijkende wachttijd, kunt u deze zelf handmatig aanpassen. Op basis van de geboortedatum en de ingangsdatum wordt automatisch het maximaal mogelijke arbeidsverleden bepaald en in het rood weergegeven (gerekend vanaf het jaar waarin de persoon 18 jaar werd). Bij het invoerveld Arbeidsverleden vult u het aantal jaren in. Tot 2008 is de duur van de loongerelateerde uitkering (WGA) afhankelijk van de leeftijd van de persoon op de ingangsdatum van de uitkering. Vanaf 2008 wordt de duur van de uitkering gekoppeld aan het arbeidsverleden. Bij het onderdeel WIA referte-eis kunt u aangeven of de persoon voldoet aan de 'wekeneis'. Deze geldt alleen voor de loongerelateerde uitkering van de WGA (dus niet voor IVA, WGA-loonaanvullingsregeling of WGA-vervolguitkering) en is gelijk aan die van de Werkloosheidwet. In de periode van 36 weken onmiddelijk voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid moet de persoon in ten minste 26 weken als werknemer hebben gewerkt. Bij het onderdeel Bruto inkomen zonder arbeidsongeschiktheid vult u een Jaarinkomen in van de voorafgaande 12 maanden, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen. U kunt het inkomen ook invullen op basis van een Dagloon. Klik op de knop Volgende om naar stap 2 van de Wizard WIA te gaan. Stap 2: Het scherm toont twee kaders. In het kader Bepaling arbeidsongeschiktheid geeft u de mate van arbeidsongeschiktheid aan. Indien de persoon Duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is, kunt dit hier aanvinken. Er is dan recht op een IVA-uitkering.

84 84 Het RekenProgramma 2014 In het andere geval is er recht op een WGA-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid kunt u op twee manieren invoeren. Wanneer u kiest voor het opgeven van de Resterende verdiencapaciteit dient u een bruto inkomen in te vullen. Dit kan een Jaarinkomen zijn (inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen), of een Dagloon. Het Percentage arbeidsongeschiktheid zal vervolgens aan de hand van deze gegevens automatisch worden berekend. U kunt er ook voor kiezen om direct het percentage arbeidsongeschiktheid in te vullen. Op deze wijze zal de resterende verdiencapacteit automatisch worden berekend op basis van het ingevoerde percentage. In het kader Bruto inkomen met arbeidsongeschiktheid kunt u een Jaarinkomen invullen (inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen), of een Dagloon. Aan de hand van de resterende verdiencapaciteit en het bruto inkomen met arbeidsongeschiktheid wordt bepaald of voldaan wordt aan de zogenaamde "inkomenseis" om in aanmerking te komen voor de WGA-loonaanvullingsuitkering. Wie werkt voor tenminste 50% van zijn resterende verdiencapaciteit heeft recht op de WGA-loonaanvullingsuitkering. Deze inkomenseis geldt overigens niet voor volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten. Klik op de knop Volgende om naar stap 3 van de Wizard WIA te gaan of klik op de knop Vorige om naar stap 1 van de Wizard WIA te gaan. Stap 3: De hoogte van de WIA-uitkering op jaarbais worden nu direct getoond in een spreadsheet. Tevens wordt een totaal overzicht gegeven van de WIA-uikering met daarin vermeld het type uitkering, het bedrag per jaar (en per maand), de ingangsdatum, duur van de uitkering en de gehanteerde uitgangspunten.

85 Extra 85 Het resultaat uit deze rekenmodule wordt niet direct overgenomen in de contante waarde-berekening als u op de knop Sluiten klikt. De resultaten kunt u echter wel printen door op de knop Afdrukken te klikken. De in het spreadsheet vermelde bedragen kunt u vervolgens handmatig invoeren in uw berekening in de desbetreffende jaren. Door op de knop Klembord te klikken, kunt u de resultaten transporteren naar het geheugen van uw computer om het daarna in een extern spreadsheet-programma (bijvoorbeeld Excel) of tekstverwerker (bijvoorbeeld Word) te plakken. Bij de externe tekstverwerker dient u voor de resultaten handmatig tabs in te stellen aangezien de resultaten een rechtstreekse kopie zijn van het getoonde spreadsheet in Het RekenProgramma. Klik op de knop Vorige om naar stap 2 van de Wizard WIA te gaan Wizard WAO/ZW/WW De Wizard WAO/ZW/WW opent u via het basisscherm-menu Extra. Met de Wizard WAO/ZW/WW kunt u de volgende uitkeringen automatisch door Het RekenProgramma laten berekenen: Ziektewet (afgekort met ZW) Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (afgekort met WAO) WAO-gat verzekering Werkloosheidswet (afgekort met WW) Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (afgekort met WAZ) Vanaf 1 januari 2004 geldt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Indien de ongevalsdatum na 1 januari 2004 valt kunt u geen gebruik maken van deze Wizard. Om de bovenstaande uitkeringen vast te kunnen stellen, dient u drie stappen in de Wizard WAO/ZW/WW te doorlopen:

86 86 Het RekenProgramma 2014 Stap 1: Heeft u reeds uitgangspunten ingevuld bij het invoerscherm Relatiegegevens dan kunt u deze automatisch overnemen door op de knop Transporteer bestaande gegevens te klikken. Wilt u andere uitgangspunten gebruiken dan dient u deze hier op te geven. Klik op de knop Volgende om naar stap 2 van de Wizard WAO/ZW/WW te gaan.

87 Extra 87 Stap 2: Het getoonde scherm is onderverdeeld in twee kaders, zijnde het kader "Jaar vóór ongeval" en het kader "Met ongeval". In deze kaders heeft u de vrijheid bij het invoerveld Bruto Jaarinkomen om het jaarinkomen inclusief of exclusief Overwerk/spaarloon/e.d. in te voeren. Doet u het inclusief dan dient u het corresponderende Overwerk/spaarloon/e.d. apart op te geven (deze items zijn namelijk geen grondslag voor de vaststelling van de uitkeringen). Het Parttime-percentage is in het kader "Zonder ongeval" een verplicht veld in verband met een eventuele WW-uitkering. Klik op de bijbehorende pijl-knop om het parttime-percentage op 100 te stellen (= fulltime dienstverband). Klik op de knop Vorige om naar stap 1 van de Wizard WAO/ZW/WW te gaan of klik op de knop Volgende om naar stap 3 van de Wizard WAO/ZW/WW te gaan.

88 88 Het RekenProgramma 2014 Stap 3: De hoogte van de uitkeringen wordt nu direct getoond in een spreadsheet en is afhankelijk van de instellingen bij het kader "Keuzes" en het invoerveld Geduid WAO-percentage. Om de uitkeringen realistisch vast te stellen, adviseren wij u om de invoervelden in het kader "Keuzes" niet te wijzigen met uitzondering van het invoerveld WAO-gat verzekerd. Maakt u een wijziging in de instellingen dan worden de uitkeringen direct herberekend en getoond. In tegenstelling tot de Gedetailleerde opgave van de uitkeringen worden de resultaten uit deze rekenmodule niet direct overgenomen in de contante waarde-berekening als u op de knop Sluiten klikt. De resultaten kunt u echter wel printen door op de knop Afdrukken te klikken. Door op de knop Klembord te klikken, kunt u de resultaten transporteren naar het geheugen van uw computer om het daarna in een extern spreadsheet-programma (bijvoorbeeld Excel) of tekstverwerker (bijvoorbeeld Word) te plakken. Bij de externe tekstverwerker dient u voor de resultaten handmatig tabs in te stellen aangezien de resultaten een rechtstreekse kopie zijn van het getoonde spreadsheet in Het RekenProgramma. Klik op de knop Vorige om naar stap 2 van de Wizard WAO/ZW/WW te gaan. Let op! Uitkeringsinstanties maken in de praktijk helaas fouten bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering. Om deze reden kunt u het resultaat uit deze rekenmodule slechts als indicatie gebruiken.

89 Extra Wizard fiscaal --> bruto inkomen De Wizard fiscaal à bruto inkomen opent u via het basisscherm-menu Extra. Met behulp van deze wizard kunt u het fiscaal loon, zoals dat op de jaaropgave is opgenomen, herleiden naar een bruto inkomen. Dit bedrag kunt u vervolgens gebruiken om in te voeren als arbeidsinkomen of uitkering. Wij wijzen u er op dat deze methode niet geheel zuiver is, omdat in het fiscaal loon geen uitsplitsing gemaakt wordt naar het type inkomen dat is genoten. In de praktijk komt het echter vaak voor dat slechts een fiscaal loon via een jaaropgave beschikbaar is, waardoor er geen onderverdeling gemaakt kan worden tussen vast inkomen, overwerk en emolumenten. Door echter meerdere details in te voeren die wel bekend zijn vanuit de jaaropgave kan toch een goede benadering van het bruto inkomen verkregen worden. Om het bruto inkomen vast te kunnen stellen, dient u de volgende drie stappen in de Wizard fiscaal à bruto inkomen te doorlopen: Stap 1: In deze stap vult u een aantal uitgangspunten in zoals het Fiscaal jaar (waarop het fiscale loon van toepassing is), de Geboortedatum en het type hoofdinkomen. Zowel van een arbeidsinkomen als een uitkering kan een bruto inkomen berekend worden. Heeft u reeds de geboortedatum en het type hoofdinkomen van het slachtoffer ingevuld bij het invoerscherm Relatiegegevens dan kunt u deze gegevens automatisch overnemen door op de knop Transporteer bestaande gegevens te klikken. Klik op de knop Volgende om naar stap 2 van de Wizard fiscaal à bruto inkomen te gaan.

90 90 Het RekenProgramma 2014 Stap 2: In deze stap vult u het fiscaal loon in (verplicht veld) dat als uitgangspunt dient in deze wizard. Daarnaast kunt u een aantal optionele gegevens invoeren die van belang zijn voor het fiscaal jaar waarbinnen de omrekening naar een bruto inkomen dient plaats te vinden. Voor de periode vóór het jaar 2006 kunt u bijvoorbeeld aangeven of er sprake was van ziektekostenverzekering in het ziekenfonds of een particuliere verzekering. Ook kunt u de pensioenbijdrage, de spaarloon-inleg en een eventuele werkgeversbijdrage ziektekosten vermelden. Ter vereenvoudiging voor het vaststellen van het veld Spaarloon-inleg kunt u op de bijbehorende pijl-knop klikken waarna het Het RekenProgramma automatisch het fiscaal maximum voor u invult. Klik op de knop Vorige om naar stap 1 van de Wizard fiscaal à bruto inkomen te gaan of klik op de knop Volgende om naar stap 3 van de Wizard fiscaal à bruto inkomen te gaan.

91 Extra 91 Stap 3: In deze laatste stap wordt het berekende bruto arbeidsinkomen of uitkering direct getoond in een overzicht. Dit overzicht is grotendeels gelijk aan het jaaroverzicht van het basisscherm. Het berekende bruto inkomen wordt geheel rechts bovenaan het scherm weergegeven in rode cijfers. Dit bedrag kunt u vervolgens gebruiken om in te voeren als arbeidsinkomen of uitkering in het betreffende jaar. De resultaten uit deze wizard worden niet direct overgenomen in de contante waarde-berekening als u op de knop Sluiten klikt. De resultaten kunt u echter wel printen door op de knop Afdrukken te klikken. Door op de knop Klembord te klikken, kunt u de resultaten transporteren naar het geheugen van uw computer om het daarna in een externe tekstverwerker (bijvoorbeeld Word) te plakken. Klik op de knop Vorige om naar stap 2 van de Wizard fiscaal à bruto inkomen te gaan. Let op! in verband met een juiste toepassing van de arbeidskorting dient een ziektewetuitkering ingevoerd te worden als arbeidsinkomen.

92 Het RekenProgramma 2014 Opties Via het basisscherm-menu Extra, onderdeel Opties opent u het gelijknamige scherm. Let op! De instellingen die u op het scherm "Opties" wijzigt, hebben betrekking op alle berekeningen in Het RekenProgramma en niet op een individuele berekening. Het scherm "Opties" is onderverdeeld in de volgende vier tabbladen: Bestandsbeheer Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het help-onderwerp Bestandsbeheer interface. Hulpgrafieken Het basisscherm toont standaard drie grafieken. Hier kunt u selecteren of de hulpgrafieken op het basisscherm getoond moeten worden. Tevens kunt u een keuze maken voor de te hanteren grafiekvorm (staaf- of lijngrafiek, driedimensionaal). Een wijziging wordt direct zichtbaar op het basisscherm. Schermresolutie Afhankelijk van de maximale schermresolutie van uw computer kunt u de resolutie van Het RekenProgramma aanpassen. Is de maximale schermresolutie van uw computer niet toereikend voor de gekozen resolutie 1024 x 768 pixels dan meldt Het RekenProgramma de volgende informatie: Om de resolutie van het basisscherm te wijzigen in '1024 x 768' dient u de volgende handelingen te verrichten: 1) sluit Het RekenProgramma af; 2) kies bij het Configuratiescherm van uw computer voor de optie 'Beeldscherm'; 3) pas de schermresolutie bij het tabblad 'Instellingen' aan naar '1024 x 768'; 4) start Het RekenProgramma opnieuw op; 5) stel de resolutie opnieuw in op '1024 x 768' via het basisscherm-menu 'Extra' onderdeel 'Opties'. Omschrijvingen Hier kunt u de voorgeprogrammeerde Omschrijvingen wijzigen van het invoerscherm Toerekeningen (alleen toegankelijk in de Art. 108-modus), tabblad Vaste lasten. U kunt een wijziging maken nadat u een cel in de kolom "Omschrijving" heeft geselecteerd.

93 Extra Rekenmodules Via het basisscherm-menu Extra heeft u een keuzemogelijkheid uit de volgende vier rekenmodules: Valuta Switcher Afhankelijk van het invoerveld waar u een bedrag invoert, wordt het omgerekende bedrag direct in het andere invoerveld getoond. Vult u bijvoorbeeld het bedrag "500" in bij het invoerveld Gulden dan wordt dit bedrag direct omgerekend naar "226.89" en getoond bij het invoerveld Euro. Een alternatief voor het handmatig omrekenen van bedragen is het wijzigen van de valuta van de contante waarde-berekening. Dit doet u via het basisscherm-menu Instellingen, onderdeel Uitgangspunten, tabblad Resterende uitgangspunten. Calculator De Windows Rekenmachine wordt via deze keuzemogelijkheid geopend. Is deze niet beschikbaar dan krijgt u een alternatieve Rekenmachine in beeld. Depôtberekening Met deze rekenmodule kunt u - uitgaande van een vaste Inleg per jaar en eventueel een Aanvullende inleg (zijnde het netto verlies per jaar) - een sterk vereenvoudigde contante waarde berekenen zonder rekening te houden met inflatie, sterftekansen en een fiscale component.

94 94 Het RekenProgramma 2014 Rentetafel Voor het becijferen van intrest-factoren dient u in deze rekenmodule een Rentepercentage en een Looptijd op te geven. Door daarna op de knop Berekenen te klikken, worden de intrest-factoren getoond in het kader "Slotwaarde" en in het kader "Aanvangswaarde".

95 Hoofdstuk XI

96 96 Het RekenProgramma Rapport 11.1 Rapport mogelijkheden Via het basisscherm-menu Rapport heeft u de volgende twee opties voor het in beeld brengen van het rapport: Rapport wizard Kies voor de mogelijkheid Rapport wizard om de inhoud van het rapport vast te stellen en/of te wijzigen. U dient tevens voor deze mogelijkheid te kiezen om het rapport op te slaan voor verdere bewerking in een externe tekstverwerker. Afdrukken Kies voor de mogelijkheid Afdrukken om de inhoud van het rapport direct in beeld te krijgen conform de instellingen bij de mogelijkheid Rapport wizard. Rapport wizard De Rapport wizard kent drie stappen:

97 Rapport 97 Stap 1: Bij stap 1 van de Rapport wizard kunt u een brief kiezen. Het RekenProgramma heeft mogelijkheden voor 5 standaardbrieven in de Art. 107-modus alsmede 5 aparte standaard brieven in de Art. 108-modus. De geselecteerde brief wordt direct in beeld gebracht als u een brief kiest. Het staat u vrij om de inhoud van de brief te wijzigen. Het scherm dat de brief toont, is een tekstverwerker met beperkte mogelijkheden. U kunt de brief ook wijzigen met een externe tekstverwerker. U dient daarbij wel in acht te nemen dat de bestandsnaam van de brief niet aangepast mag worden en dat deze als RTF-bestand (*.rtf) opgeslagen moet worden. De standaardbrieven vindt u Mijn Documenten (My Documents) in de map Het RekenProgramma\Brieven. Na wijziging dient u de brief in deze map op te slaan. In Brief 1 staat een zogenaamde Header met de naam CONTANTEWAARDE. Deze Header wordt tijdens het aanmaken van het rapport vervangen door de becijferde contante waarde. Het is toegestaan om de Header te verplaatsen of toe te passen in een andere brief. Maar de naam van de Header dient u ongemoeid te laten anders kan Het RekenProgramma deze niet meer herkennen. Bij het verlaten van de Rapport wizard of bij het selecteren van een andere brief zal Het RekenProgramma de vraag stellen of een gewijzigde brief bewaard moet worden. Klik op de knop Volgende om naar stap 2 van de Rapport wizard te gaan.

98 98 Het RekenProgramma 2014 Stap 2: Bij stap 2 van de Rapport wizard kunt u de inhoud van het rapport naar uw wens samenstellen. Dit doet u door de gewenste items aan te vinken of te selecteren. Bij selectie van de optie Uitkeringen gedetailleerd weergeven zullen bij een Art. 6:107 BW-berekening het WAO percentage, de ZW/WAO-uitkering en de WW-uitkering gespecificeerd worden weergegeven in het inkomensoverzicht. In geval van een Art. 6:108 BW-berekening worden de WAO/WW-uitkering, de ANW-partner, ANW-wees en ANW-gat uitkeringen gespecificeerd weergegeven in het inkomensoverzicht. Bij selectie van de optie Instellingen sociale verzekeringen (alleen beschikbaar bij een Art. 6:107 BW berekening) worden de Uitgangspunten ZW/WW in de rapportage weergegeven. Klik op de knop Vorige om naar stap 1 van de Rapport wizard te gaan of klik op de knop Volgende om naar stap 3 van de Rapport wizard te gaan.

99 Rapport 99 Stap 3: Bij stap 3 van de Rapport wizard dient u de inhoud van het rapport te completeren via het kader "Rapport variabele". Door aldaar de naam van de Behandelaar in te typen zal deze getoond worden op de eerste pagina van het rapport. Tevens kunt u een keuze maken uit diverse manieren van Paginanummering en voor het automatisch opnemen van de Grafieken conform het basisscherm (zijnde Netto inkomen - Zonder/Met ongeval en Contante waarde) in het rapport. Het rapport wordt opgebouwd nadat u op de knop Afdrukvoorbeeld heeft geklikt. Afhankelijk van de snelheid van uw computer en het aantal pagina's in het rapport zal na een aantal seconden de eerste pagina van het rapport in een apart scherm worden getoond. Klik op de pijl naar rechts en op de pijl naar links van het Afdrukvoorbeeld-scherm om door de pagina's van het rapport te bladeren. Klik op het vergrootglas-icoon van het Afdrukvoorbeeld-scherm om de pagina van het rapport te vergroten of verkleinen (dit kunt u ook doen door op uw linker- en rechter-muisknop te dubbelklikken). Klik op het print-icoon van het Afdrukvoorbeeld-scherm om (een gedeelte van) het rapport af te drukken. Nadat u het Afdrukvoorbeeld-scherm heeft afgesloten, wordt de knop Rapport opslaan beschikbaar (zie Rapport in externe tekstverwerker). De rapporten kunnen worden opgeslagen in Mijn Documenten (My Documents) in de map Het RekenProgramma\Rapporten.

Het RekenProgramma 2013. 2013 Het RekenBureau B.V.

Het RekenProgramma 2013. 2013 Het RekenBureau B.V. Het RekenProgramma 2013 2 Het RekenProgramma 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Welkom 6 Hoofdstuk II Licentie en auteursrecht 8 Hoofdstuk III Nieuw in deze versie 10 Hoofdstuk IV Hoe moet ik beginnen? 12

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Salariscomponent aanmaken en onderhouden

Salariscomponent aanmaken en onderhouden Salariscomponent aanmaken en onderhouden Beschrijving aanmaken en onderhouden van salariscomponenten Inhoud Maak een salariscomponent aan... 3 Algemene informatie... 5 Verschijning... 7 Journaalpost...

Nadere informatie

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1 De bouwtekening Alibox is een programma voor advocaten en particulieren om alimentatie te berekenen. Het rapport van de werkgroep alimentatienormen is de basis voor Alibox. Op basis van dit rapport gecombineerd

Nadere informatie

Handleiding Voor de Bètaversie

Handleiding Voor de Bètaversie Handleiding Voor de 12.03 Bètaversie 2010 2012 GTJ Sulman Versie: 9 maart 2012 Je Financiële Toekomst van GTJ Sulman is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Informatieformulier Verlies van arbeidsvermogen werknemer

Informatieformulier Verlies van arbeidsvermogen werknemer Informatieformulier Verlies van arbeidsvermogen werknemer Wilt u onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen en tezamen met de benodigde stukken retourneren? 1. Algemeen Naam betrokkene. Straat...

Nadere informatie

Nieuw rekenmodel overlijdensschade

Nieuw rekenmodel overlijdensschade NIS 8 januari 2015 Nieuw rekenmodel overlijdensschade Erik-Jan Bakker Rekenkundig expert Oud rekenmodel overlijdensschade Totaal netto gezinsinkomen wordt verdeeld in: Vaste lasten huur/hypotheek gas water

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013 Uitgave januari 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Frits Suzanne Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning Onderneming B.V. Toelichting Basisgegevens

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online XY 9074-1009 Vanaf 16 oktober 2009 kan voor het maken van offertes collectief alleen nog PPPc Online worden gebruikt. Hierbij is alle pensioenkennis in één applicatie gebundeld. In deze handleiding vindt

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

AfinPro import in het Figlo Platform

AfinPro import in het Figlo Platform import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 01-07-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 2 Aandachtspunten bij export naar het... 5 2.1 Persoonlijke gegevens...

Nadere informatie

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13 Handleiding CBI Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie 13 De browsers

Nadere informatie

AfinPro import in het Figlo Platform

AfinPro import in het Figlo Platform import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 05-11-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 1.1 Werking Import / Export tool... 5 2 Aandachtspunten bij export

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet

Nadere informatie

Instructie gebruik BPFAVH Pensioen Planner.

Instructie gebruik BPFAVH Pensioen Planner. Instructie gebruik BPFAVH Pensioen Planner. INLEIDING... 2 INVULLEN VAN STANDAARD GEGEVENS... 3 MODULES... 4 DE BASISPENSIOENREGELING DE AANVULLENDE PENSIOENREGELING DE REGELING TIJDELIJK NABESTAANDENPENSIOEN

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling)

Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling) Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling) Versie: 2.1 Versiedatum: 08-09-2017 Introductie In UBplus is het mogelijk om de extraterritoriale kosten regeling (ET-regeling) toe te passen. De ET-regeling

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen PENSIOENBROCHURE Anw-suppletiepensioen Pensioenbrochure Anw-suppletiepensioen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe uw partner verzekerd blijft van een goed inkomen als u overlijdt.

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Handleiding. Versie

Handleiding. Versie Handleiding Versie 20140924 INHOUDSOPGAVE 1. Voorbereiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Gegevens Invoeren... 5 4. inkomen invoeren... 6 5. Pensioengegevens invoeren of aanpassen... 7 6. Invoeren Eigen Woning

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER De besluitvorming rondom het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is uitgesteld.

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Hoofdstuk 1, Scenario Advies Overlijden Inhoud 1 Scenario Advies Overlijden... 1 2 Kiezen voor Advies overlijden... 1 3 Personalia en partner... 2 4 Inventarisatie

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus

De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus versie 1.1 Versiedatum: 26-04-2016 Deze handleiding is bedoeld voor het toepassen van de extraterritoriale kosten van arbeidsmigranten in UBplus.

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011 Uitgave januari LH 099-1T11FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

De Pensioenplanner. Hoe ziet de Pensioenplanner eruit?

De Pensioenplanner. Hoe ziet de Pensioenplanner eruit? De Pensioenplanner BPF Koopvaardij heeft de Pensioenplanner ontwikkeld voor iedereen die nu pensioen opbouwt of in het verleden pensioen heeft opgebouwd en die wil weten hoe zijn pensioen ervoor staat.

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Verlofregistratie. Handleiding

Verlofregistratie. Handleiding Verlofregistratie Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits

Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits Inhoudsopgave IKB Overzicht... 3 IKB uitbetalen... 4 Extra vakantie-uren kopen... 7 Vakantie-uren verkopen... 9 Reiskosten (1x per jaar)...

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Advies Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld - Voorbeeld Samengesteld door: M.C.C. Steentjes MFP CFP Financieel adviseur Your Financials Lieftinckstraat

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor Samenvatting Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011 Partijen Voor Beeld Kinderen D Voor T Voor Gebruikte gegevens Voor Loondienst Inkomen conform salarisstrook: 61.392 (inclusief vakantietoeslag, Inkomsten

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001

Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001 SZW Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001 12 december 2000/BZ/IW/00/81420 Directie Bijstandszaken De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelet op artikel 46 van de Algemene bijstandswet, Besluit:

Nadere informatie

Salaris in People Inc.

Salaris in People Inc. Salaris in People Inc. I Salaris in People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Salaris 2... 2 1.1 Salarisscherm... 3 1.2 Schalen en treden... 5 1.3 Salaris toekennen... 7 1.4 Berekeningen... 7 Betalingsperiode

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen De uitvoering van de pensioen- en

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie