Nieuw rekenmodel overlijdensschade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw rekenmodel overlijdensschade"

Transcriptie

1 NIS 8 januari 2015 Nieuw rekenmodel overlijdensschade Erik-Jan Bakker Rekenkundig expert Oud rekenmodel overlijdensschade Totaal netto gezinsinkomen wordt verdeeld in: Vaste lasten huur/hypotheek gas water energie verzekeringen etc. Variabele lasten voeding kleding pers. verzorging recreatie etc. Het ExpertiseBureau 1

2 Oud rekenmodel overlijdensschade Verdeling vaste en variabele lasten over gezinsleden: Vaste lasten in verhouding volwassene: kind 2:1:1 Variabele lasten op basis van de Amsterdamse Schaal (1917) Oud rekenmodel overlijdensschade Vaststelling schade: Bepaling behoefte na overlijden per gezinslid: Toegerekende deel vaste lasten + variabele lasten Bepaling inkomen na overlijden: toerekeningen persoonlijk of gezin (Amsterdamse Schaal) Behoeftigheid (schade) na overlijden per gezinslid: behoefte / toegerekend inkomen Het ExpertiseBureau 2

3 Kritiekpunten oud rekenmodel Amsterdamse schaal is verouderd onjuiste verdeling Doet geen recht aan maatschappelijke ontwikkelingen Wat zijn de vaste lasten? Vaste lasten van invloed op vrijval variabele last Na overlijden verdeling vaste lasten 2:1 Is vastgestelde behoefte per gezinslid correct? Toerekening inkomens/kosten na overlijden: persoonlijk of gezin? Schade per gezinslid? Praktijk oud rekenmodel Grote spreiding in berekende schade Niet transparant / gecompliceerd Niet uit te leggen aan nabestaanden Het ExpertiseBureau 3

4 Scheiding rekenkundig / juridisch Juridische aspecten uit rekenmodel halen vaste lasten verdeling 2:1 (Reinders/Delta Lloyd HR 1992) toerekening inkomens na overlijden verdeling schade onder vorderingsgerechtigden verrekening voordelen (bij wie en hoeveel?) Nieuw rekenmodel overlijdensschade Het gezin is een economische eenheid. Basis voor de berekening: netto besteedbare (consumptieve) gezinsinkomen zonder en met overlijden Door het overlijden weggevallen uitgaven van de overledene komen in mindering op het netto besteedbare gezinsinkomen ter bepaling van de behoefte aan levensonderhoud. Het ExpertiseBureau 4

5 Nieuw rekenmodel overlijdensschade 1. Het netto gezinsinkomen zonder overlijden wordt verminderd met een vastgesteld percentage: Weggevallen Normatieve Uitgaven (WNU) De WNU is afhankelijk van het aantal gezinsleden en de leeftijd van de kinderen zonder overlijden. 2. Het netto gezinsinkomen met overlijden wordt: verhoogd met andere weggevallen uitgaven (WU) verminderd met bijgekomen uitgaven (BU). 3. Het verschil tussen uitkomst 1 en 2 vormt de jaarschade. 4. Geen verdeling van schade over gezinsleden. Rekenmethodiek netto gezinsinkomen zonder overlijden besparing (WNU) behoefte gezin na overlijden behoefte gezin na overlijden feitelijk netto gezinsinkomen na overlijden schade gezin Het ExpertiseBureau 5

6 WU en BU Van toepassing op netto gezinsinkomen met overlijden Extra Weggevallen Uitgaven (WU): lagere hypotheek door uitkering ORV geen tweede auto meer dure hobby overledene Extra Bijkomende Uitgaven (BU): kosten kinderopvang huishoudelijke hulp verlies zelfwerkzaamheid Weggevallen Normatieve Uitgaven (WNU) Het ExpertiseBureau 6

7 Nibud onderzoek WNU Definitie netto gezinsinkomen Gezinssamenstelling Twee leeftijdsgroepen kinderen: < 13 jaar en > 13 jaar Inkomensgroepen Opbouw totaal besteedbaar inkomen (Nibud inkomensbegrip) Het ExpertiseBureau 7

8 Opbouw totaal besteedbaar inkomen (Nibud inkomensbegrip) Opbouw totaal besteedbaar inkomen (Nibud inkomensbegrip) 1. Het Nibud laat het inkomen van de kinderen buiten beschouwing, afgezien van eventueel kostgeld. 2. Pensioenbijdrage, e.d. 3. De nominale premie ZVW (de premie die iedere verzekeringsplichtige betaalt voor zijn zorgverzekering) wordt niet opgenomen in de berekening van het netto inkomen. De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (de werkgeversheffing Zvw en de bijdrage Zvw) dient wel opgenomen te worden. 4. Voor de vaststelling van het netto gezinsinkomen dient het inkomen uit vermogen buiten beschouwing te worden gelaten. De belasting in Box 3 vormt wel onderdeel bij de bepaling van het netto inkomen. Het ExpertiseBureau 8

9 Uitgaven die gelijk blijven Nibud onderzoek WNU Huur/hypotheek Gas Telecom: vaste telefoon, televisie, internet Inboedelverzekering en opstalverzekering Tijdschrift en/of krantenabonnementen Onderhoudskosten van de woning Reinigingskosten Huisdieren Overig huishoudgeld Nibud onderzoek WNU Uitgaven die onafhankelijk van het inkomen afnemen Elektriciteit Water Heffingen Basisverzekering en aanvullende verzekering (ziektekosten) Aansprakelijkheidsverzekering Uitvaartverzekering Extra ziektekosten (niet verzekerde ziektekosten en eigen risico) Het ExpertiseBureau 9

10 Nibud onderzoek WNU Uitgaven die afhankelijk van het inkomen afnemen Mobiele telefoon Lidmaatschappen Vervoer Kleding en schoenen Inventaris Recreatie (vakantie en uitgaan) Voeding Persoonlijke verzorging WNU percentages Het ExpertiseBureau 10

11 WNU percentages Voorbeeld interpolatie tussen WNU percentages Paar zonder kinderen Netto gezinsinkomen van per jaar. Netto gezinsinkomen van WNU percentage 27,4%. Netto gezinsinkomen van WNU percentage 23,9%. WNU percentage na interpolatie: 27,4% + ( ( ) / ( ) * (23,9% 27,4%) ) = 24,9%. Het ExpertiseBureau 11

12 Casus Man (overleden) Nabestaanden: vrouw en 2 kinderen van 6 en 9 jaar Zonder overlijden: Man: arbeidsinkomen netto per jaar Vrouw: arbeidsinkomen netto per jaar Na overlijden: Vrouw: arbeidsinkomen netto per jaar plus nabestaandenpensioen netto per jaar. Kind 1: wezenpensioen netto per jaar Kind 2: wezenpensioen netto per jaar Als gevolg van de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering die gekoppeld is aan hypotheek is de hypotheeklast per jaar met verminderd. Er zijn extra kosten in verband met verlies van zelfwerkzaamheid van per jaar en extra kosten voor kinderopvang van per jaar. Casus zonder overlijden inkomen inkomen totaal WNU WNU behoefte man vrouw gezin % gezin ,10% na overlijden inkomen inkomen totaal totaal schade vrouw kinderen gezin WU BU gezin gezin Het ExpertiseBureau 12

13 Voorbeeldschema nieuw rekenmodel kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 kolom 6 kolom 7 kolom 8 kolom 9 volw. kind 1 kind 2 cons. ink. weggevallen behoefte cons. ink. WU BU schade gezin normatieve gezin gezin gezin gezin gezin jaar lft. lft. uitgaven ZO ZO ZO ZO WNU NO NO NO NO NO ,23% ,23% ,23% ,13% ,13% ,13% ,13% ,13% ,37% ,37% ,37% ,37% ,83% ,83% ,83% ,83% ,83% Totaal Vergelijking rekenmodel overlijdensschade oud versus nieuw Casus gezinsinkomen Casus 1 1,5x modaal Casus 2 1,5x modaal Casus 3 3x modaal Casus 4 1,5x modaal Casus 5 3x modaal Situatie 2 kinderen partner geen inkomen 2 kinderen partner wel inkomen 2 kinderen partner wel inkomen geen kinderen partner geen inkomen geen kinderen partner wel inkomen Het ExpertiseBureau 13

14 Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5 VL 40% VL 50% VL 60% nieuw Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 Casus 5 VL 40% VL 50% VL 60% nieuw Overschot hogere inkomens Nibud hanteert de sluitende begroting. Vanaf een netto besteedbaar inkomen van per jaar is sprake van een overschot op de begroting. Niet mogelijk vast te stellen welk deel van overschot kan worden toegeschreven aan volwassene die wegvalt. Overschot in zijn geheel toegeschreven aan het huishouden en niet opgenomen in WNU percentage. Indien in een betreffende casus in verband met overschot een correctie is gewenst, kan dit met de weggevallen uitgaven worden bewerkstelligd. Het ExpertiseBureau 14

15 Verdeling onder vorderingsgerechtigden Aanbeveling is de berekende schade NIET te verdelen onder de individuele gezinsleden. Indien desondanks namens betrokkenen een verdeling van de schade wordt voorgestaan, kan gebruik gemaakt worden van de door het NIBUD/CBS aangehouden percentages. aantal kinderen in gezin %% totaal %% per kind %% ouder 1 17% 17% 83% 2 26% 13% 74% 3 33% 11% 67% 4 40% 10% 60% Voorbeeld verdeling schade ouder kind 1 kind 2 gezin 74% 13% 13% Let op! De verdeling moet in de berekening per jaar worden vastgesteld. Uiteindelijke totale schade per gezinslid is afhankelijk van looptijd kinderen en gezinssamenstelling Het ExpertiseBureau 15

16 Kapitalisatie/Sterftekans Kapitalisatie overeenkomstig de gangbare praktijk, rekening houdend met rendement en inflatie. De jaarlijkse sterftekanscorrectie zal niet in de kapitalisatie worden meegenomen. In plaats daarvan zal worden uitgegaan van een einde looptijd berekening of, indien die niet vast staat, de statistische eindleeftijd. In beginsel uitgangspunt de statistische leeftijd van de overledene, tenzij de achtergebleven partner haar statistische eindleeftijd vóór die van de overledene ligt. Voordelen nieuwe model Eenvoudiger en transparanter Goed uit te leggen aan nabestaanden Vrijval variabele lasten op basis van actuele cijfers Geen discussie over vaste lasten Geen discussie toerekening inkomens na overlijden Minder spreiding in berekende schade Zuiverder beeld financiële behoefte gezin na overlijden Door middel van WU en BU: berekening op maat Het ExpertiseBureau 16

17 Discussiepunten Toekomstige ontwikkeling: zowel voor de situatie zonder overlijden als na overlijden Discussie over weggevallen uitgaven (WU) en bijkomende uitgaven (BU) Verrekening voordelen Verdeling gezinsschade indien nodig Vragen? Het ExpertiseBureau 17

18 Dank voor jullie aandacht! Het ExpertiseBureau 18

De kostenbesparing door het wegvallen van een volwassene

De kostenbesparing door het wegvallen van een volwassene De kostenbesparing door het wegvallen van een volwassene Berekening van de uitgavenvermindering na het overlijden van een volwassene in het huishouden De kostenbesparing door het wegvallen van een volwassene

Nadere informatie

Concept Notitie Denktank Overlijdensschade

Concept Notitie Denktank Overlijdensschade Concept Notitie Denktank Overlijdensschade Nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade Versie 4 (januari 2013) Samenvatting Aanleiding De Denktank Overlijdensschade is ontstaan, omdat de

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Notitie Denktank Overlijdensschade

Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade november 2014 Denktank Overlijdensschade Uitgeverij Kerckebosch bv ISBN

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013 Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMSTEN... 4 3 MINIMALE UITGAVEN... 8 3.1 Minimum-voorbeeldbegrotingen... 8 3.2 Persoonlijk onvermijdbare uitgaven...

Nadere informatie

Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld

Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld Alimentatieberekening De heer Voor & Mevrouw Beeld Kinderalimentatie Kinderalimentatie - kosten Om de kinderkosten vast te stellen gebruiken wij de tabellen die zijn opgesteld door de Nibud Werkgroep Alimentatienormen.

Nadere informatie

Het RekenProgramma 2014. 2014 Het RekenBureau B.V.

Het RekenProgramma 2014. 2014 Het RekenBureau B.V. Het RekenProgramma 2014 2 Het RekenProgramma 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Welkom 6 Hoofdstuk II Licentie en auteursrecht 8 Hoofdstuk III Nieuw in deze versie 10 Hoofdstuk IV Hoe moet ik beginnen? 12

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

De RekenHulp 2014. Kerncijfers personenschade 2014

De RekenHulp 2014. Kerncijfers personenschade 2014 De RekenHulp 2014 1 Kerncijfers personenschade 2014 Inhoud Sociale Zekerheid 5 Minimum(jeugd)loon 5 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 5 Werkdagen 5 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 5

Nadere informatie

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 De RekenHulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 Inhoud Sociale Zekerheid 5 Minimum(jeugd)loon 5 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 5 Werkdagen 5 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 5 Tegemoetkoming

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

De RekenHulp 2013. Kerncijfers personenschade 2013

De RekenHulp 2013. Kerncijfers personenschade 2013 De RekenHulp 2013 1 Kerncijfers personenschade 2013 Inhoud Sociale Zekerheid 4 Minimum(jeugd)loon 4 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 4 Werkdagen 4 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 4

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Wassenaar 2013 De invloed

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014

Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014 Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014 De invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Ede 2014 De invloed

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Frits Suzanne Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning

Nadere informatie

III Schadevergoeding bij overlijden: een stoel die een soort tafeltje is

III Schadevergoeding bij overlijden: een stoel die een soort tafeltje is III Schadevergoeding bij overlijden: een stoel die een soort tafeltje is Tijd voor een heroverweging in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen? 1 I. van der Zalm In het aansprakelijkheidsrecht heeft

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

III Schadevergoeding bij overlijden: een stoel die een soort tafeltje is

III Schadevergoeding bij overlijden: een stoel die een soort tafeltje is Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series III Schadevergoeding bij overlijden: een stoel die een soort tafeltje is Tijd voor een heroverweging in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen?

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kostgeld Wat is redelijk?

Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden, zoals de huur, hypotheek en energiekosten. Individuele uitgaven, zoals uitgaven aan kleding, studie

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Voorschoten 2013 De

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Jasja Bos Marcel Warnaar Nibud juni 2013 Samenvatting In dit rapport is uitgewerkt

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2006 volgnr: 2006.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie