Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future"

Transcriptie

1 Uitleg salarisstrook HR Services 1

2 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen uitgelegd. 2

3 Onderdeel 1: De salarisberekening Salaris Het bruto salaris. Over dit bedrag zijn nog geen belastingen en sociale verzekeringen ingehouden. WN-premie Pensioen OP/NP Verplichte werknemerspremie voor het Ouderdomspensioen (OP)/Nabestaandenpensioen (NP). WN-premie AAOP Verplichte werknemerspremie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP). Belastbaar loon Het basisloon (de grondslag) waarover de loonheffing wordt berekend. Loonheffing De loonheffing bestaat uit de belasting en premies volksverzekeringen die worden betaald over het belastbaar loon. Netto loon Het netto loon dat overblijft na aftrek van de loonheffing. Uitbetalingsbedrag Het bedrag wat uitbetaald wordt inclusief eventuele netto uitbetalingen, zoals een tegemoetkoming in de reiskosten en eventuele inhoudingen zoals de contributie van de personeelsvereniging Prometheus. 3

4 Onderdeel 1: De salarisberekening Aantal De kolom Aantal wordt door de TU Delft niet gebruikt. Tabelloon In de kolom Tabelloon staan de bedragen die volgens het normale belastingtarief worden belast. Tariefloon In de kolom Tariefloon staan de bedragen van de bijzondere beloningen, zoals de vakantietoelage. Voor deze bedragen geldt een percentage bijzonder tarief (BT). Het tarief dat voor jou geldt kan je vinden bij percentage loon BT (zie blok persoonsgegevens). Betaling In de kolom Betaling staan de bruto en netto gegevens die samen leiden tot een netto uitbetalingsbedrag. 4

5 Onderdeel 2: De persoonsgegevens Salarisschaal/trede De voor jou geldende salarisschaal en trede. Normsalaris Het bruto salaris bij een fulltime aanstelling. Deeltijdfactor De deeltijdfactor van je aanstelling Arbeidsduur per week Hier zie je het aantal werkuren per week. Let op: het gaat hier om de uren waarover salaris wordt betaald. Een eventuele plus of min variant van verlof wordt hierin niet meegenomen. Minimumloon 100% Afhankelijk van je leeftijd wordt een wettelijk minimumloon vastgesteld. Het minimumloon dat voor jou van toepassing is wordt hier genoemd. Het minimumloon is gebaseerd op een fulltime aanstelling. 5

6 Onderdeel 2: De persoonsgegevens Loonheffingskorting Hier wordt aangegeven of er bij de TU Delft wel (j) of geen (n) loonheffingskorting wordt toegepast. Code LB-tabel De loonbelastingtabel (LB-tabel) die aangeeft welke tabel voor de loonheffing wordt gebruikt. Fiscaal jaarinkomen Het fiscaal jaarinkomen is het belastbaar inkomen van het voorgaande kalenderjaar. Aan de hand van dit fiscaal jaarinkomen wordt het percentage loonheffing voor bijzondere beloningen, het bijzonder tarief genoemd, vastgesteld. Indien je dit jaar indienst bent getreden dan is het fiscaal jaarinkomen door de werkgever vastgesteld. Percentage loon BT Het percentage loonheffing bijzonder tarief (BT) is het heffingspercentage dat wordt toegepast bij incidentele betalingen. Het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering zijn voorbeelden van incidentele betalingen waar het bijzonder tarief over wordt geheven. Het bijzonder tarief is afhankelijk van het vastgesteld fiscaal jaarinkomen. 6

7 Onderdeel 2: De persoonsgegevens Herleidingsregel De herleidingsregel is alleen van toepassing als er sprake is van een uitzondering op de reguliere loonheffing. Dit is bijvoorbeeld het geval als je belastingplichtig bent in een ander land. ZW/WW/WIA/ZVW De sociale verzekeringen waar je wel (j) of niet (n) voor bent verzekerd. Het gaat hier om: ZW: Ziektewet WW: Werkloosheidswet WIA: Wet arbeid naar inkomen en arbeidsvermogen ZVW: Zorgverzekeringswet Pensioenjaargrondslag Het jaarinkomen herleidt naar een fulltime salaris met als peildatum 1 januari of de indiensttredingsdatum. Eventuele wijzigingen zijn pas het volgende jaar zichtbaar. Ook als je geen fulltime dienstverband hebt wordt de pensioengrondslag op basis van een volledig dienstverband berekend. De pensioenjaargrondslag is de basis (grondslag) voor de berekening van de ABP premies. 7

8 Onderdeel 3, 4, 5 & 6: Uitbetalingsgegevens, berekeningsgegevens en omschrijvingen 3: Uitbetalingsgegevens In dit blok wordt aangegeven op welk bankrekeningnummer het uitbetalingsbedrag wordt overgemaakt. 4: Berekeningsgegevens In dit blok staan de gegevens waarmee het salarissysteem in de huidige maand heeft gerekend. Het aantal SV dagen staat voor het aantal sociale verzekeringsdagen (het aantal werkdagen) in de huidige maand. De SV dagen worden bijvoorbeeld gebruikt bij de berekening van een eventuele uitkering. 5: Omschrijving gereserveerde aanspraken In dit blok staan de gereserveerde aanspraken bijvoorbeeld vakantie- en eindejaarsuitkering, zowel de gegevens van de huidige maand als het totaalbedrag opgebouwd tot en met de huidige maand. 6: Omschrijving cumulatieve bedragen In dit blok staan de grondslagen waarover de berekeningen plaatsvinden, zowel de gegevens van de huidige maand als het totaalbedrag tot en met de huidige periode. Arbeidskorting is een heffingskorting (korting op loonbelasting en premies volksverzekeringen) die je krijgt als je werkt. Deze arbeidskorting is verwerkt in de loonheffing. 8

9 Vragen?

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Belastingdienst Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Werknemers vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar (Uitgave januari) LH 312-1Z51FD Toelichting Deze tabellen

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor iedereen die zorg draagt voor de salarisadministratie. Deze informatie kan u ondersteunen bij

Nadere informatie

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Belastingdienst Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 (Uitgave januari) LH 303-1Z51FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%.

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%. Aan het bestuur van «naam» T.a.v. de penningmeester «adres» «postcode» «woonplaats» datum 9 januari 2013 ons kenmerk WM/13001 onderwerp Honorering en salariëring 2013 behandeld door W.A. van de Molengraft

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Witte dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014

Witte dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 Belastingdienst Witte dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 (Uitgave januari) LH 300-1Z41FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 Belastingdienst Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 (Uitgave januari) LH 303-1Z41FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Groene dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015

Groene dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Belastingdist Groe dag tabel loonbelasting/premie volksverzekering 2015 Werknemers vakantiebonn voor 20 of meer vakantiedag per jaar (Uitgave januari) LH 320-1Z51FD Toelichting Deze tabell moet u gebruik

Nadere informatie

Groene week tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015

Groene week tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Belastingdist Groe week tabel loonbelasting/premie volksverzekering 2015 Werknemers vakantiebonn voor 20 of meer vakantiedag per jaar (Uitgave januari) LH 321-1Z51FD Toelichting Deze tabell moet u gebruik

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2015

Rekenregels per 1 januari 2015 Rekenregels per 1 januari 2015 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie