Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2013-2016. Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014"

Transcriptie

1 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014

2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 2 van 33 Inhoud 1. Inleiding Korte terugblik Activiteiten Werkpakket Internationale Toeristische Promotie Werkpakket Productinnovatie en aanjagen Werkpakket Onderzoek... 28

3 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 3 van Inleiding In deze rapportage zijn de activiteiten beschreven van het uitvoeringsjaar 2014 van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ), uitgevoerd door Amsterdam Marketing. Het project ABHZ wordt ondersteund door meer dan 30 overheden. Verantwoordelijk voor de overall projectcoördinatie is de Stadsregio Amsterdam. Doelstellingen van het project Aansluitend op het dashboard Citymarketing van Gemeente Amsterdam, zijn de volgende twee hoofddoelstellingen geformuleerd in het Toetsingskader opdracht Toerisme regio Amsterdam voor Amsterdam Bezoeken, Holland Zien : 1. Stijging van de economische waarde van internationale (verblijf)bezoekers van de regio Amsterdam. Kwantitatief: 3% groei in overnachtingen per jaar in de regio Amsterdam. Nulmeting: In 2011 waren er in de regio Amsterdam overnachtingen van hotelgasten (Bron: regio Amsterdam in cijfers 2012, dienst O&S Gemeente Amsterdam). 2. Spreiding van de internationale bezoekers van Amsterdam naar de regio Amsterdam. Kwantitatief: in 2017 bezoekt 25% meer internationale toeristen vanuit Amsterdam de regio Amsterdam. Nulmeting: buitenlandse verblijfsbezoekers in Amsterdam bezoeken de regio Amsterdam (2011). Subdoelstellingen Daarnaast zijn er op basis van de evaluatie van Leisure Result in 2012 een aantal subdoelstellingen geformuleerd voor het project ter verbetering ten opzichte van de ABHZ 1 periode ( ): 1. Zichtbaarheid van Amsterdam Bezoeken, Holland Zien vergroten; 2. Ingezette lijn vasthouden maar met meer focus; 3. karakters lokaal laden en met elkaar verbinden; 4. Duidelijke(re) rolverdeling en afspraken maken; 5. Betrokkenheid lokale en regionale promotieorganisaties vergroten; 6. Betrokkenheid ondernemers vergroten.

4 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 4 van Korte terugblik Internationale positiebepaling Amsterdam Gedurende de eerste projectperiode van ABHZ ( ) heeft Amsterdam Marketing de toeristische karakterisering van de Amsterdam in kaart gebracht, onder meer aan de hand van een match tussen vraag en aanbod. Uit de resultaten van dit onderzoek zijn 17 levensvatbare belevingskarakters geformuleerd welke de gebieden binnen de dienen te onderscheiden van elkaar en de beleving van de destinatie uitstralen. Deze belevingskarakters zijn bij de start van het tweede project ABHZ ( ) teruggebracht naar 16: het karakter Sun-Kissed Beach verdween. Daarnaast werd in overleg met de lokale betrokkenen het karakter Old Haarlem veranderd in Authentic Haarlem en het karakter Bubbling Boulevard in Bubbling Beach. Bundeling in thema s Amsterdam Marketing heeft in 2013 in het kader van de basisopdracht van de Gemeente Amsterdam een aantal overkoepelende thema s voor de geïntroduceerd. Dit teneinde de citymarketing voor de richting buitenlanders te vergemakkelijken. Deze thema s zijn: Old Holland, Flowers of Amsterdam, Beach of Amsterdam, Castles & Gardens of Amsterdam, New Land, Haarlem en Amsterdam City. Onder elk van deze thema s worden diverse van de 16 karakters geplaatst (zie tabel 2) Voor de promotieactiviteiten naar de internationale bezoekers geldt in de promotie de aanpak zoals vermeld in Tabel 1: Tabel 1 Thema's versus karakters Waar is de toerist Promotie door middel van Voorbeeld Nadere toelichting Onderdeel van ABHZ opdracht Internationaal Regionaal Lokaal Internationale toerist Internationale toerist Internationale toerist is is in het buitenland is in Amsterdam in een gebied in de regio Thema s Thema s en karakters Karakters Bewerking van de internationale reisindustrie (trade) Nee, op trade- en persbewerking na (zie uitleg onder deze pagina) De A-mag mini Old Holland De brochure kent binnen de thema s een indeling in de verschillende karakters zoals: Industrial Heritage, Amsterdam Waterland, Smalltown Harbours Ja Productontwikkeling in het kader van de ABHZ Aanjaagfunctie Denk aan het laden van de karakters (ontwikkeling nieuw arrangement, tour, route, een brochure door een derde partij) Ja

5 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 5 van 33 Tabel 2 Onderverdeling karakters per thema Thema Karakter Smalltown Harbours Amsterdam Waterland Old Holland Beach of Amsterdam Industrial Heritage Bubbling Beach Wind Water Beach Dutch Dunes Flowers of Amsterdam New Land Flower Strip New Land The Big Lake Castles & Gardens of Amsterdam Fortress Stretch Historical River Estates Leisure Lakes Amstel River Countryside Haarlem Authentic Haarlem Amsterdam City Amsterdam City NB: Het karakter Amsterdam Gateway wordt meegenomen in de communicatie rondom de bereikbaarheid van de Amsterdam.

6 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 6 van 33 Resultaten 2014 in relatie tot de doelstellingen van het project Hoofddoelstellingen Uit de nader voorlopige cijfers van CBS blijkt dat het aantal overnachtingen van internationale bezoekers in de nabij gelijk groeide met dat van de stad Amsterdam. Uit de tabellen 3 en 4 blijkt dat in de Amsterdam het percentage internationale hotelovernachtingen groeide met 11,8% tegenover 11,9% in de stad Amsterdam. De totale groei van het aantal hotelovernachtingen bedroeg in de Amsterdam (exclusief de stad Amsterdam) 6,8%. De eerste hoofddoelstelling (3% groei per jaar in overnachtingen in de regio) is gedurende het tweede uitvoeringsjaar evenals gedurende het eerste uitvoeringsjaar ruimschoots gehaald. Voor wat betreft de tweede hoofddoelstelling (in % extra internationale bezoekers vanuit Amsterdam de regio laten bezoeken) vindt in 2015 een tussentijdse meting plaats bij de uitvoering van het Bezoekersonderzoek Amsterdam. De analyse hiervan volgt in Tabel 3 Overnachtingen Amsterdam % verandering 2014 versus Bron: voorlopig nadere cijfers CBS Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal +13,3% +8,4% +14,6% 2 e kwartaal +10,1% +6,5% +10,9% 1 e half jaar +11,5% +7,5% +12,5% 3 e kwartaal +9,3% +6,2% +10,0% November +13,3% +8,2% +14,5% 1 e 11 maanden +11,1% +7,4% +11,9%

7 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 7 van 33 Tabel 4 Overnachtingen (excl. Adam) % verandering 2014 versus Bron: voorlopig nadere cijfers CBS Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal +8,4% +4,9% +13,4% 2 e kwartaal +9,9% +1,4% +18,2% 1 e half jaar +9,4% +2,9% +16,6% 3 e kwartaal +4,4% +0,8% +7,9% november +3,3% +4,2% +2,4% 1 e 11 maanden +6,8% +2,0% +11,8% Subdoelstellingen Wat is er in 2014 gedaan aan de realisatie van de subdoelstellingen? Een samenvatting per subdoelstelling: 1. Zichtbaarheid van Amsterdam Bezoeken, Holland Zien vergroten; In 2014 is Amsterdam Marketing begonnen met de organisatie van bijeenkomsten in de regio teneinde de sector te betrekken bij de themacampagnes. Een vast onderdeel tijdens deze bijeenkomsten was het aandacht schenken aan het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. Datum bijeenkomst Thema Locatie 7 januari Flowers Arendshoeve, Aalsmeer 4 maart Old Holland Zaans Museum 15 april Beach Tijn Akersloot, Zandvoort 24 juni Castles & Gardens Muiderslot 26 augustus Haarlem Gemeentehuis Haarlem 21 oktober New Land WTC, Almere Door middel van de aanjaagfunctie en het daardoor meer aanwezig zijn bij

8 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 8 van 33 overleggen in de regio is de zichtbaarheid van ABHZ ook gestimuleerd. Amsterdam Marketing heeft bijvoorbeeld een kennismakingsronde gedaan langs gemeenten in de MRA om de nieuwe bestuurders bekend te maken met o.a. het project en het belang van toerisme. Ook hebben in het kader van deze aanjaagfunctie presentaties plaatsgevonden waarin het belang van het project voor de toeristische sector is aangegeven. Gedurende 2014 heeft het project ABHZ en het succes daarvan diverse malen in de publiciteit gestaan. Onder andere door de nominatie van het project voor de UNWTO Award van het toeristisch agentschap van de Verenigde Naties. In bijlage 1 is een selectie te vinden van de media aandacht voor het project. 2. Ingezette lijn vasthouden maar met meer focus; Amsterdam Marketing heeft in 2013 een aantal overkoepelende thema s geïntroduceerd om meer focus te brengen in de communicatieboodschap van de regio naar de internationale bezoeker toe en hierdoor aan communicatiekracht te winnen. Deze lijn is in 2014 gehandhaafd. 3. karakters lokaal laden en met elkaar verbinden; Om een duurzaam marketingconcept voor de Amsterdam te krijgen is het essentieel dat de sector het marketingconcept implementeert. Succesvolle voorbeelden van deze implementatie zijn de Industrial Heritage Line van Connexxion en het Amsterdam & Region Day Ticket. Om de karakters lokaal te laden en met elkaar te verbinden kent het project een Aanjaagfunctie. In 2014 heeft de aanjager diverse acties uitgevoerd die bijdragen aan deze subdoelstelling. Voor een volledig overzicht van de aanjaagactiviteiten, zie bijlage 2 van deze rapportage. In 2014 is tevens Toeristisch Innovatiebudget Amsterdam geïntroduceerd waardoor een extra financiële prikkel naar het lokale bedrijfsleven ontstond om producten te ontwikkelen die aansluiten bij de doelstellingen van het project. In dit eerste jaar leverde dit 10 aanvragen op, waarvan er uiteindelijk twee gehonoreerd zijn. 4. Duidelijke(re) rolverdeling en afspraken maken; Tussen Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Amsterdam Marketing zijn in 2013 werkafspraken gemaakt over de rol die elke organisatie speelt binnen het project. 5. Betrokkenheid lokale en regionale promotieorganisaties vergroten; In 2014 hebben in het kader van het project diverse afstemming overleggen plaatsgevonden met de lokale/regionale promotieorganisaties om hen zodoende

9 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 9 van 33 meer te betrekken bij het project ABHZ en hen de communicatieboodschap meer uit te laten dragen. Ook zijn de promotieorganisaties in 2014 betrokken bij de organisatie van de themabijeenkomsten en de totstandkoming van de nieuwe a-mag mini s. 6. Betrokkenheid ondernemers vergroten Uit de overleggen en de presentaties in de regio blijkt dat ondernemers in de enthousiast zijn over het project en graag hun steentje willen bijdragen om meer bezoekers naar hun gebied te willen trekken. In 2014 is deze betrokkenheid verder gestimuleerd worden door de introductie van het Toeristisch Innovatiebudget alsmede de door Amsterdam Marketing geïnitieerde bijeenkomsten in de regio (welke financieel los staan van het project ABHZ, maar wel bijdragen aan de betrokkenheid bij en bekendheid van het project).

10 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 10 van Activiteiten Werkpakket Internationale Toeristische Promotie Eén van de hoofddoelstellingen binnen het project is om internationale bezoekers te verleiden om vanuit Amsterdam de te bezoeken. Een belangrijke rol om deze doelstelling te verwezenlijken is hiervoor weggelegd het uitvoeren van Promotie activiteiten. Door het communiceren van toeristisch aanbod in de wordt de internationale consument bekendgemaakt met de regio. Door het aanhaken bij de citymarketing van de stad Amsterdam profiteert de regio tevens van de slagkracht van de stad. Communicatie via Travel Trade Begroot totaalbedrag (uren + out of pocket) uit Activiteitenplan 2014: EUR Nieuwsbrieven en brochures voor de reisindustrie In 2014 is er aandacht besteedt aan de in de 8 Engelse nieuwsbrieven en 4 Chinese nieuwsbrieven die verstuurd werden aan de Travel Trade database van Amsterdam Marketing. Er is een selectie van nieuws en ontwikkelingen binnen de gemaakt, om de reisindustrie zo goed mogelijk te informeren over de regio. Het bedrijfsleven kan hierin participeren en input aanleveren, waarbij de eindredactie bij Amsterdam Marketing ligt. In 2014 zijn er 3 Engelse edities van de Travel Trade Manual verschenen. Een brochure met het laatste nieuws uit Amsterdam (én de ) wat relevant is voor touroperators wereldwijd. Naast de Engelse editie is er ook een Duitse, Chinese en Russische editie verschenen. Deze wordt gebruikt voor verspreiding op beurzen, workshops en op aanvraag. Tevens is deze online beschikbaar als e-book. Omschrijving activiteit of product Verschenen Omschrijving Oplage / Bereik Taalversie Welke gebieden in meegenomen? Amsterdam Travel Trade Newsletters Amsterdam Travel Trade Newsletter Februari, maart, mei, juni, september, oktober, november en december Digitale nieuwsbrief die verstuurd wordt naar travel trade contacten en op trade en corporate wordt geplaatst Engelse contacten, 550 Chinese contacten Engels en Chinees Alle 6 karakters

11 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 11 van 33 Travel Trade Manual 2014 Travel Trade Februari Manual Engels Travel Trade Manual Duits Februari Brochure met de belangrijkste informatie voor de reisindustrie. Verspreiding tijdens de ITB en op aanvraag. Verspreid tijdens ITB, Benelux Roadshow, op aanvraag Oplage: 400 Oplage: 800 pagina's: 13 p. totaal- Engels pagina's: 13 p. totaal- Duits Hele (redactioneel + advertenties) Hele (redactioneel + advertenties) Travel Trade Manual Russisch Februari Verspreid tijdens MITT, Mega FAM-trip en via Rusland Holland Alliantie. Oplage: 500 pagina's: 11 p. totaal- Russisch Hele (redactioneel + advertenties) Travel Trade Manual Chinees Mei Verspreid tijdens de salesmissie China. Oplage: 300 (in NL) en 600 (in China). pagina's: 12 p. totaal- Chinees Hele (redactioneel + advertenties) Travel Trade Manual Engels Juni Verspreid tijdens City Fair, WTM Latin America (LA), op aanvraag Oplage: 500 pagina's:14 p. totaal- Engels Hele (redactioneel + advertenties) Travel Trade Manual Engels Oktober Verspreid tijdens GEM, WTM, USTOA Marketplace, op aanvraag. Oplage: 1000 pagina's: 14 p. totaal- Engels Hele (redactioneel + advertenties) Chinese Holland Travel Trade Manual Oktober Uitgave van NBTC China voor reisindustrie. Oplage: 5000 Redactionele aandacht Chinese Tour Leader Guide Oktober Uitgave van NBTC China voor reisindustrie. Oplage: 4000 Redactionele aandacht

12 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 12 van 33 Chinese Holland Travel Guide Uitgave van NBTC China voor consument. Oplage: Redactionele aandacht Beurzen en workshops Amsterdam Marketing onderhield in 2014 intensieve contacten met de reisindustrie, enerzijds vanwege het commerciële belang en anderzijds om hun behoeften te peilen en omdat ze een belangrijke bron van informatie vormen voor de trends en ontwikkelingen in hun reismarkt. Deze informatie gebruikt Amsterdam Marketing bij haar activiteiten en past deze toe in haar adviezen aan gemeenten en ondernemers. In samenwerking met de NBTC- vestigingen in het buitenland en het toeristisch bedrijfsleven, heeft Amsterdam Marketing in het kader van dit project deelgenomen aan de ITB in Berlijn en de World Travel Market (WTM) in Londen. Op beide beurzen is Amsterdam Marketing gedurende de hele beursperiode persoonlijk aanwezig geweest met een eigen balie. Sinds enkele jaren neemt Amsterdam Marketing deel aan de ETOA 1 workshop en de Benelux Roadshow waar de grote Europese inkomende touroperators zijn vertegenwoordigd. Het doel was om de relatie met touroperators te verstevigen en de reisindustrie te informeren over en te inspireren met ontwikkelingen in de Amsterdam met betrekking tot hoteluitbreiding, attracties, themajaren etc. Deze gesprekken hebben tot aantoonbaar succes geleid door de opname van diverse bestemmingen in de regio Amsterdam in de programma s van de reisindustrie. 1 European Touroperator Association

13 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 13 van 33 Amsterdam Marketing biedt het toeristisch bedrijfsleven een platform voor de promotie activiteiten waarbij in 2014 meer gekeken werd naar de meer kwalitatieve relaties in plaats van de grote beurzen. Afhankelijk van de beurs of workshop, werd de Amsterdam vertegenwoordigd door een specifieke medewerker van Amsterdam Marketing (marketeer ) of was er één vertegenwoordiger voor zowel Amsterdam als de. Beurzen en workshops 2014 ITB, Berlijn 5-9 maart Beurs Verspreiding Travel Trade Manual Benelux Roadshow München & Keulen juni Workshop Speciale vertegenwoordiging door middel van een medewerker van Amsterdam Marketing + verspreiding Travel Trade Manual City Fair, Londen 17 juni Workshop Speciale vertegenwoordiging door middel van een medewerker van Amsterdam Marketing + verspreiding Travel Trade News brochure ETOA Workshop, Global European Marketplace, Londen 31 oktober Workshop Speciale vertegenwoordiging door middel van een medewerker van Amsterdam Marketing + verspreiding Travel Trade Manual WTM, Londen 3-6 november Beurs Verspreiding Travel Trade Manual USTOA, Boca Raton, USA 5-7 december Workshops Verspreiding Travel Trade Manual Travel Trade Website Een onderdeel van de iamsterdam portal is een in onderdeel Trade dat gericht is op de reisindustrie met als doel: praktische informatie geven over de Amsterdam (hotels, activiteiten, wat, waar, wanneer, voor wie, etc.). up-to-date informatie geven door gekoppelde zoekfunctie. De website (www.iamsterdam.com/trade) is aangepast om de Amsterdam in één geheel in de markt te zetten. Project Doelgroep reisindustrie Periode Website iamsterdam.com/trade Speciale travel Trade website Engelstalig Heel 2014

14 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 14 van 33 Persbewerking Begroot totaalbedrag (uren + out of pocket) uit Activiteitenplan 2014: EUR De pers & PR activiteiten zijn succesvolle instrumenten om de bestemming Amsterdam te positioneren en de consument te bereiken. Het project wordt daarom ook door verschillende pers PR activiteiten gericht ondersteunt. In de uitvoering van de projecten wordt samengewerkt met NBTC en de culturele- en toeristische sector. Persreizen In 2014 heeft Amsterdam Marketing ongeveer 525 individuele journalisten en 350 journalisten door middel van groepspersreizen ontvangen. Ondanks dat we bij de output van de persbenadering over free publicity spreken zijn er wel degelijk kosten aan verbonden. Het (toeristisch) bedrijfsleven draagt in belangrijke mate bij aan de ondersteuning van persreizen, door het beschikbaar stellen van gratis/gereduceerde hotelovernachtingen, sponsoring van lunches & diners en kosteloze excursies. Dit is een voorwaarde voor de realisatie van persontvangsten buiten Amsterdam. In nauwe samenwerking met lokale partijen zoals regionale promotiebureaus kwamen de persontvangsten tot stand. Binnen het project ABHZ initieert Amsterdam Marketing persreizen voor de internationale media. In samenwerking met NBTC werden journalisten uitgenodigd voor een bezoek aan gebieden in de Amsterdam. Daarbij werden vooral de bezienswaardigheden die aansluiten op de overeengekomen formulering van het karakter bezocht. In 2014 zijn 2 dedicated groepspersreizen uitgevoerd voor de en 1 groepspersreis waarbij naast Amsterdam ook een bezoek werd gebracht aan de. Datum Doelgroep Oplage/ Bereik Welke gebieden uit de meegenomen? 1 3 april Groepspersreis Ntb Flowers of Amsterdam div. nationaliteiten juni Dedicated groepspersreis div. nationaliteiten Ntb Old Holland & New Land september Dedicated groepspersreis div. nationaliteiten Ntb Castles & Gardens of Amsterdam, Amsterdam Beach & Authentic Haarlem

15 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 15 van 33 Iamsterdam-portal Begroot totaalbedrag (uren + out of pocket) uit Activiteitenplan 2014: EUR Internet is grotendeels een pull medium en daarom zeer waardevol om inzicht te krijgen in behoeften van motivatie van de bezoeker. Met behulp van deze gegevens kan doelgroep segmentatie steeds meer worden toegepast. Dit is tevens een must om de veeleisende consument op enige wijze, tijdens het informatieproces, te kunnen beïnvloeden. Het imago en branding van bestemmingen op internet wordt steeds belangrijker. Met ruim 8 miljoen bezoeken per jaar 3 miljoen meer dan in is de website het internet portal van de Amsterdam. In 2014 hebben de werkzaamheden voor ABHZ zich op online gebied vooral geconcentreerd op de content. Hieronder wordt verstaan het bouwen, invullen én verder optimaliseren van de 6 thema pagina s en de algemene vindbaarheid op de landingspagina.

16 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 16 van 33 NDTRC content op iamsterdam.com Door het ontbreken van de marketing functionaliteit op iamsterdam.com was het in 2013 niet mogelijk om selectief NDTRC items buiten Amsterdam te tonen op iamsterdam.com. Inmiddels zijn alle teksten per highlight per thema handmatig herschreven in lijn met de geproduceerde mini A-mags en toegevoegd aan de thema pagina s. ABHZ op iamsterdam.com De website iamsterdam.com/cityescapes (voorheen: /metropolitanarea) trok in 2014 ongeveer pageviews. Naast de landingspagina waren vooral de karakterpagina s Amsterdam Waterland, Dutch Dunes, Wind, Water & Beach en de Amstel River Country Side populair onder bezoekers. In december 2014 is het nieuwe portal van iamsterdam.com gelanceerd, waardoor alle pagina s nog beter geoptimaliseerd werden. De resultaten hiervan worden beschreven in de rapportage van 2015.

17 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 17 van 33 Social media Naast de reguliere website werd ook het eigen (Engelse) facebook kanaal van I amsterdam ingezet om de thema s van de campagne onder de aandacht te brengen. Aan het einde van 2014 telde deze community ongeveer volgers, wat een enorm bereik genereert. Hieronder zijn een aantal voorbeelden te zien van geposte berichten en het resultaat hiervan.

18 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 18 van 33 Consumentenbewerking Begroot totaalbedrag (uren + out of pocket) uit Activiteitenplan 2014: EUR Mini A-mag thema s Begin 2014 is ervoor gekozen om voor elk thema een aparte mini A-mag te maken, waarbij er één keer per twee maanden een nieuw thema uit werd gebracht - het thema passend bij een specifieke periode. De mini A-mags werden zowel als insert bij de reguliere A-mag toegevoegd (oplage ) en als losse doordruk verspreid (oplage ) in Amsterdam en de regio via VVV's, hotels, hotelkamers, attracties, vervoerders en andere key points voor internationale bezoekers.

19 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 19 van 33 De verdeling van de thema s was als volgt: Flowers of Amsterdam maart & april Old Holland mei & juni Beach of Amsterdam juli & augustus Castles & Gardens of Amsterdam september & oktober Haarlem november & december Het thema New Land is in december 2014 uitgebracht, met de focus op januari/februari De brochures kennen een onderverdeling in de 16 karakters die de verschillende regio s kenmerken. Opname regio in A-mag magazine In het reguliere A-mag magazine dat twee keer per maand uit wordt gebracht werd in de rubriek Beyond Amsterdam elke editie een geselecteerd aanbod uit de Amsterdam vermeld. A-mag is het officiële Engelstalige city magazine van Amsterdam. Speciaal gecreëerd voor internationale bezoekers en inwoners, staat het blad boordevol insiderstips op het gebied van cultuur, uitgaan, restaurants, shoppen en excursies. De oplage van A-mag is exemplaren en het betreft een traditioneel A4 fullcolour magazine. In de zomermaanden werd de oplage van het magazine verhoogd naar exemplaren.

20 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 20 van 33 Editie Januari / Februari Maart / April Mei/Juni Juli/Augustus September/Oktober November/December Opgenomen onderwerpen Marken, Naarden Vesting, Cobra Amstelveen, Teylers Haarlem Frans Hals Museum Haarlem, Hembrugterrein Zaandam, Cobra Amstelveen t Twiske, Zaandam, Keukenhof, Zandvoort, Cobra Amstelveen Haarlem, Zaandam, IJmuiden, Spaarnwoude Frans Hals Museum Haarlem, Amstelveen Zandvoort Narrowcasting Om de en de specifieke thema s per marketingperiode (twee maanden per thema) extra in de etalage te zetten, werd in 2014 narrowcasting (audiovisuele displays) ingezet. Dit gebeurde op de volgende manieren en kanalen: Product of dienst Narrowcasting VVV Vestigingen algemeen Doelgroep Buitenlandse bezoeker in Amsterdam Beschrijving activiteit De thema's en karakters waren zichtbaar op de tv schermen in de VVV vestigingen in Amsterdam en Schiphol. De variëteit van de metropool werd zichtbaar gemaakt door middel van een aantal algemene slides. Uitvoering Geheel 2014 Bereik 13 schermen, verschijning:1 x per 10 min. bereik: 1.3 miljoen per jaar Product of dienst Narrowcasting VVV Vestigingen per thema Doelgroep Buitenlandse bezoeker in Amsterdam Beschrijving activiteit Per thema werd in de betreffende marketingperiode extra aandacht aan het thema besteed door 6 slides van karakters binnen het thema te tonen. Uitvoering Flowers of Amsterdam maart & april Old Holland mei & juni Beach of Amsterdam juli & augustus Castles & Gardens of Amsterdam september & oktober Haarlem november & december (New Land januari & februari 2015) Bereik 13 schermen, verschijning:1 x per 10 min. bereik: 1.3 miljoen per jaar

21 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 21 van 33

22 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 22 van 33 Schiphol Digital Reclaim Netwerk Product of dienst Doelgroep Buitenlandse bezoeker in Amsterdam Beschrijving activiteit Gedurende 4 perioden waren een week lang beelden van de te zien op het Schiphol Digital Reclaim Netwerk, de tv schermen boven de bagagebanden waar aankomende passagiers op hun bagage wachten. Afhankelijk van de (last-minute) beschikbaarheid van Schiphol Media, werd dit zo veel mogelijk gekoppeld aan de thema periodes. Geplande uitvoering Old Holland Mei/juni Beach of Amsterdam Juli Castles & Gardens of Amsterdam September Haarlem December Bereik Verschijning: 1x per minuut. Bereik: 3,8 miljoen per jaar

23 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 23 van 33 Productpromotie Goede initiatieven vanuit de sector die aansluiten bij de doelstellingen en marketingconcept van Amsterdam Bezoeken, Holland Zien kunnen promotioneel ondersteund worden door het project. In 2014 zijn een aantal initiatieven ondersteund vanuit het project: Wie Connexxion Wat Industrial Heritage Line Flyer Een flyer met toeristische highlights langs de route van bus 391 van Amsterdam naar de Zaanse Schans. VVV Zandvoort EK Zandsculpturenflyer Met als doel om internationale bezoekers aan Amsterdam te verleiden naar Zandvoort gegaan. In de flyer keren zowel het karakter van het gebied, het iamsterdam-brand als het Amsterdam & Region Day Ticket terug. Haarlem Marketing Authentic Haarlem uitklapkaart Haarlem Marketing heeft een toeristische kaart van Haarlem gemaakt met daarop internationale toeristische highlights van Haarlem, het iamsterdam-brand, het karakter en het Amsterdam & Region Day Ticket. RBT Gooi & Vecht Bureau Toerisme Laag Holland Aalsmeer Castles & Gardens of Amsterdam flyer Een flyer die een introductie biedt voor internationale bezoekers in het Gooi & Vecht-gebied. In de flyer keren de drie karakters Leisure Lakes, Historical River Estates, Fortress Stretch terug, evenals het Amsterdam & Region Day Ticket en het iamsterdam-brand. Smalltown Harbours Express Bureau Toerisme Laag Holland heeft een krant gemaakt welke dieper ingaat op de toeristische highlights van het Smalltown Harbours gebied (Marken, Edam, Volendam, Monnickendam). Aalsmeer Flower Festival Het Aalsmeer Flower Festival geeft lading aan het karakter Flower Strip. Dit festival werd op 21 en 22 juni 2014 voor de eerste keer gehouden. Doel daarbij was om een basis te leggen voor een jaarlijks publieksevenement dat in daaropvolgende jaren kan groeien

24 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 24 van Werkpakket Productinnovatie en aanjagen De Amsterdam kent zestien voor de consument onderscheidende gebieden. Elk van deze gebieden heeft een eigen verhaal en identiteit gekregen welke de eerste fase van de Product Life Cycle vormt. Niet elk gebied heeft op dit moment dezelfde volwassenheid als andere gebieden en bevindt zich op internationaal toeristisch vlak op een andere plek in de Product Life Cycle. Ter illustratie: een destinatie als Smalltown Harbours is al een volwassen destinatie en staat voor andere uitdagingen dan een destinatie als Almere en Lelystad (New Land). Elk van de zestien gebieden in de Amsterdam staat daarom voor een andere specifieke uitdaging welke coördinatie en aanjagen vereist. In ABHZ staat het woord maatwerk dan ook centraal. De uitdaging bij Almere en Lelystad bijvoorbeeld is om het concept New Land en The Big Lake verder te ontwikkelen in de Product Life Cycle door middel van productinnovatie in het verlengde van de karakteromschrijving. Hierbij is het essentieel dat deze productinnovatie lokaal gedragen wordt en ook plaatsvindt. Bij het karakter Smalltown Harbours begint het vraagstuk op te komen hoe deze destinatie in de toekomst interessant kan blijven voor de internationale consument. Zonder productinnovatie bestaat de kans dat dit gebied uiteindelijk in een neerwaartse spiraal terecht komt. Figuur: De locatie van New Land en Industrial Heritage in de Product Life Cyle met haar verschillende fasen Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat, hoewel beide bestemmingen hun eigen problematiek hebben om interessant te zijn en te blijven voor de internationale consument, er een coördinatie en aanjaagfunctie nodig is binnen de regio Amsterdam om elke deelbestemming te stimuleren de juiste innovatiestap te nemen. Aanjaagfunctie Begroot aantal uren en out-of-pocket kosten in Activiteitenplan 2014: 500 uur en EUR De aanjaagfunctie is in 2013 geïntroduceerd met als doel alle gebieden optimaal op elkaar aan te laten sluiten met hun onderscheidend, voor internationale bezoekers in Amsterdam internationaal aantrekkelijk belevingsgebied. De aanjager wordt per belevingskarakter in samenspraak met de lokale en regionale partijen besproken waar de specifieke uitdagingen

25 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 25 van 33 voor het betreffende gebied liggen. Zo kan het zijn dat het gebied nog niet de belofte waar maakt die de beschrijving van het karakter belooft. Anderzijds kan het karakter wel toeristisch aanbod hebben dat aansluit op de beschrijving, maar dat dit aanbod nog te beperkt is om internationaal toerisme te trekken. In bijlage 2 is een overzicht te vinden van de gesproken partijen in het kader van de aanjaagfunctie evenals een korte omschrijving van de inhoud van de gesprekken. Een aantal voorbeelden van resultaten van de aanjaagfunctie zijn hieronder te vinden: Flyer van RBT Gooi & Vecht waarin karakters terugkeren Smalltown Harbours Express krant van Bureau Toerisme Laag Holland

26 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 26 van 33 Uitklapkaart van Haarlem Marketing Workshops en seminars Op dinsdag 23 september is de Workshop Meten = Weten georganiseerd in het nieuwe Honkbalstadion in de Haarlemmermeer. Doel van de workshop was om de aanwezigen wegwijs te maken over welke informatie waar te vinden is en kreeg men inzicht in de internationale bezoekers aan de stad Amsterdam. Presentaties waren er onder andere van Connexxion, Nieuw Land Erfgoedcentrum en Amsterdam Marketing. Er waren 38 aanmeldingen. Ontwikkelen van Support Tools In 2014 is een toolkit gemaakt voor de toeristische sector in de met daarop nuttige tools voor de gebruiker, waaronder: rechtenvrij beeldmateriaal (film en foto),

27 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 27 van 33 teksten in diverse lengten, links naar nuttige rapporten en onderzoeken, contactgegevens van verschillende promotieorganisaties, praktische tips om met het eigen product beter te kunnen aanhaken bij de internationale aantrekkingskracht van Amsterdam en achtergrondinformatie over het project. Instellen van een Innovatiefonds In 2014 is het Innovatiefonds ABHZ geïntroduceerd. Dit fonds heeft tot doel om productontwikkeling door de sector, in het verlengde van de doelstellingen van ABHZ, te stimuleren. Het fonds kende een omvang van EUR Door middel van het invullen van een aanvraagformulier kon men een aanvraag indienen voor een maximum bedrag van EUR Er zijn uiteindelijk 10 aanvragen ingediend, waarvan een jury bestaande uit VVV Zandvoort (namens de promotieorganisaties in de MRA), Amsterdam Marketing, Amsterdam Economic Board en Stadsregio Amsterdam twee aanvragen heeft gehonoreerd. Dit waren: Geotour Park Gooi & Vecht en One way boat bike vv.

28 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 28 van Werkpakket Onderzoek Toeristische Barometer Amsterdam De toeristische barometer is een uitstekend instrument om de toeristische ontwikkeling van bezoekersstromen te volgen en is interactief. De barometer is ook geschikt voor de evaluatie van projectresultaten. De toeristische barometer voor de is gedurende de ABHZ 1 periode ( ) ontwikkeld, maar moest qua data nog worden aangevuld door musea en attracties. De individuele bedrijfsgegevens worden niet aan derden getoond. Geïnteresseerde bedrijven en instellingen kunnen na data input hun eigen gegevens afzetten tegen de ontwikkelingen in de verschillende sectoren. In 2013 heeft Amsterdam Marketing, in samenwerking met de promotieorganisaties in de, musea en attracties benadert voor deelname aan de Barometer. Eind 2013 hadden de belangrijkste musea en attracties in de Amsterdam toegezegd deel te nemen en om hun bezoekcijfers aan te leveren. Echter moest men nog wel wennen aan het maandelijks aanleveren van de bezoekcijfers. Amsterdam Marketing heeft daarom met name in 2014 geprobeerd de huidige deelnemers te stimuleren deze cijfers aan te leveren. Dit is gebeurd door het sturen van maandelijkse herinneringen per e- mail en, als er geen respons kwam, een telefonische herinnering als follow-up. De volgende attracties en musea hebben in 2014 de bezoekcijfers aangeleverd voor de Toeristische Barometer Amsterdam: Bataviawerf, Bezoekcentrum Natuurpark Lelystad, Cobra Museum, Comenius Museum, Cruquius Museum, Historisch Museum Haarlemmermeer, De Hallen, Edams Museum, Fort Veldhuis, Fort Pampus, Frans Hals Museum, Historisch Museum Haarlem, Jutters Mu-Zee- Um, Kasteel museum Sypesteyn, Molen de Adriaan, Muiderslot, Museum Jan v.d. Togt, Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Nieuwland Erfgoedcentrum, Palingrokerij Smit- Bokum, Palingsound Museum, Purmerends Museum, Singer Laren, St. Historische tuin Aalsmeer, Teylers Museum, Volendam-Marken Express, Westeinder Rondvaart Zaanse Schans, Zandvoortsmuseum De Toeristische Barometer Amsterdam is te vinden via de volgende link:

29 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 29 van 33 Figuur 1 De Toeristische Barometer Amsterdam. De barometer is tevens te gebruiken op tablets en smartphones

30 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 30 van 33 Bijlage 1: Media aandacht voor de UNWTO nominatie Nederlandse Media Toeristisch Project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien maakt kans op VN-prijs RTV NH Samenwerking regio Amsterdam genomineerd voor VN-prijs NU.nl Amsterdam Bezoeken, Holland Zien genomineerd voor toeristische Oscar Noord-Hollands Dagblad (Verschillende edities) Bezoeken-Holland-Zien-genomineerd-voor-toeristische-Oscar?lref=SR_5 Amsterdam als lokkertje goed voor regio-toerisme Metro Amsterdam Marketing genomineerd voor Toerisme-Oscars NRIT Media e-oscars#.vjaw3niwbbc.twitter?topicsid= Samenwerking regio Amsterdam genomineerd voor toeristische Nobelprijs Verenigde Naties regio Amsterdam: Stadsregio: Provincie NH: holland.nl/web/actueel/nieuws/artikel/samenwerking-regio- Amsterdam-genomineerd-voor-toeristische-Nobelprijs-Verenigde-Naties.htm Amsterdam Bezoeken, Holland Zien genomineerd voor UNWTO Awards Amsterdam Economic Board

31 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 31 van 33 Amsterdam FM Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Amsterdam FM UNWTO Awards Finalists for Innovation in Tourism announced UNWTO Here are the most innovative tourism organizations of 2014 SKIFT New York, USA Οι φιναλίστ των βραβείων Καινοτομίας του ΠΟΤ Tornos News Griekenland Persberichten Amsterdam Marketing - NL: - EN:

32 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 32 van 33 Noemenswaardige reacties MKB Noord-Holland Ministerie van Economische Zaken Felicitaties uit Peru

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten 2. Strategie & Beleid 6 2.1 Marketingstrategie en onderzoek 2.2 Pers & PR 2.3 Marketingservices

Nadere informatie

Directieverslag 1. 1. Doelstellingen en resultaten 3. 2. Strategie & Beleid 7

Directieverslag 1. 1. Doelstellingen en resultaten 3. 2. Strategie & Beleid 7 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Directieverslag 1 1. Doelstellingen en resultaten 3 2. Strategie & Beleid 7 3. Business to Consumer 3.1 Marketing Recreatief Toerisme 13 3.2 Cultuur Marketing 22 4. Business

Nadere informatie

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 denhaag.com Den Haag Marketing Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 30 april 2010 Inhoudsopgave Bladzijde Highlights 3 1. Strategie en beleid 4 2. Business to

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: curlyxstraight

Jaarverslag 2013. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: curlyxstraight Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com foto: curlyxstraight foto: Jurjen Drenth 03 Inhoud 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09 4. Marketing 13 5. Haags Uitburo 27 6. VVV Uitburo Den

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com foto: Maurice Haak 03 Inhoud 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09 4. Marketing 13 5. Haags Uitburo 27 6. VVV Uitburo Den Haag 31 7. Den Haag Topsport

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com 03 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09-11 4. Marketing 13-25 5. Haags Uitburo 27-29 6. VVV Uitburo Den Haag 31-33 7. Den Haag Topsport 35-39

Nadere informatie

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag.

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag. Partnerplan 2015 1 Den Haag Marketing > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. 2 foto: Jurjen Drenth partnerplan 2015 Inhoud 3 01. Voorwoord

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

INTERNATIONAAL TOERISME AMSTERDAMSE BOS VAN BINNENSTAD NAAR BOS

INTERNATIONAAL TOERISME AMSTERDAMSE BOS VAN BINNENSTAD NAAR BOS INTERNATIONAAL TOERISME AMSTERDAMSE BOS VAN BINNENSTAD NAAR BOS Onderzoeksrapport: Amsterdamse Bos Judith van Delft Internationaal Toerisme Amsterdamse Bos Van binnenstad naar Bos Gegevens auteur Judith

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Marketingplan 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009

Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009 Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009 Voorwoord 3 Organisatie, missie en doelstellingen 5 Facts & Figures toerisme Maastricht 7 Overnachtingscijfers Maastricht 9 Trends 10 SWOT

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kernteam Toerisme & Congressen in opdracht van de Economic Development Board Amsterdam 10 juni 2011 Kennis en Innovatie

Nadere informatie

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Toerisme & congressen Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 1 Inhoud Kennis & Innovatieagenda metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Live like a local Perspectief Toerisme 2020

Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Utrecht.nl Inhoud Beleidscontext en inleiding 3 Huidige toeristische vraag en economische betekenis 6 Relevante markttrends 12 Verwachte vraagontwikkeling tot

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

Leisure Port. Jaarplan 2013

Leisure Port. Jaarplan 2013 1 Leisure Port Jaarplan 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van Stichting Leisure Port, een samengaan van activiteiten tussen Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Portefeuillehouder Fackeldey Openbaar Programma Benutten en profileren van kernkwaliteiten Directie Financiële paragraaf Aan College Bijlagen Raadsvoorstel

Nadere informatie

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Marketingplan 2014 2 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern 11 4.1 Cultuur 11 4.2 Kennis 18 5. Intern 23 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Toerisme Vlaanderen

Jaarverslag 2008 Toerisme Vlaanderen Jaarverslag 2008 Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen is een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap. Het agentschap staat in voor de promotie en de marketing

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 VOORWOORD Het toeristisch beleid is de laatste acht jaar consistent uitgebouwd. We hebben ons met name gericht op de ontwikkeling

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie