Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2013-2016. Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014"

Transcriptie

1 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014

2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 2 van 33 Inhoud 1. Inleiding Korte terugblik Activiteiten Werkpakket Internationale Toeristische Promotie Werkpakket Productinnovatie en aanjagen Werkpakket Onderzoek... 28

3 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 3 van Inleiding In deze rapportage zijn de activiteiten beschreven van het uitvoeringsjaar 2014 van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ), uitgevoerd door Amsterdam Marketing. Het project ABHZ wordt ondersteund door meer dan 30 overheden. Verantwoordelijk voor de overall projectcoördinatie is de Stadsregio Amsterdam. Doelstellingen van het project Aansluitend op het dashboard Citymarketing van Gemeente Amsterdam, zijn de volgende twee hoofddoelstellingen geformuleerd in het Toetsingskader opdracht Toerisme regio Amsterdam voor Amsterdam Bezoeken, Holland Zien : 1. Stijging van de economische waarde van internationale (verblijf)bezoekers van de regio Amsterdam. Kwantitatief: 3% groei in overnachtingen per jaar in de regio Amsterdam. Nulmeting: In 2011 waren er in de regio Amsterdam overnachtingen van hotelgasten (Bron: regio Amsterdam in cijfers 2012, dienst O&S Gemeente Amsterdam). 2. Spreiding van de internationale bezoekers van Amsterdam naar de regio Amsterdam. Kwantitatief: in 2017 bezoekt 25% meer internationale toeristen vanuit Amsterdam de regio Amsterdam. Nulmeting: buitenlandse verblijfsbezoekers in Amsterdam bezoeken de regio Amsterdam (2011). Subdoelstellingen Daarnaast zijn er op basis van de evaluatie van Leisure Result in 2012 een aantal subdoelstellingen geformuleerd voor het project ter verbetering ten opzichte van de ABHZ 1 periode ( ): 1. Zichtbaarheid van Amsterdam Bezoeken, Holland Zien vergroten; 2. Ingezette lijn vasthouden maar met meer focus; 3. karakters lokaal laden en met elkaar verbinden; 4. Duidelijke(re) rolverdeling en afspraken maken; 5. Betrokkenheid lokale en regionale promotieorganisaties vergroten; 6. Betrokkenheid ondernemers vergroten.

4 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 4 van Korte terugblik Internationale positiebepaling Amsterdam Gedurende de eerste projectperiode van ABHZ ( ) heeft Amsterdam Marketing de toeristische karakterisering van de Amsterdam in kaart gebracht, onder meer aan de hand van een match tussen vraag en aanbod. Uit de resultaten van dit onderzoek zijn 17 levensvatbare belevingskarakters geformuleerd welke de gebieden binnen de dienen te onderscheiden van elkaar en de beleving van de destinatie uitstralen. Deze belevingskarakters zijn bij de start van het tweede project ABHZ ( ) teruggebracht naar 16: het karakter Sun-Kissed Beach verdween. Daarnaast werd in overleg met de lokale betrokkenen het karakter Old Haarlem veranderd in Authentic Haarlem en het karakter Bubbling Boulevard in Bubbling Beach. Bundeling in thema s Amsterdam Marketing heeft in 2013 in het kader van de basisopdracht van de Gemeente Amsterdam een aantal overkoepelende thema s voor de geïntroduceerd. Dit teneinde de citymarketing voor de richting buitenlanders te vergemakkelijken. Deze thema s zijn: Old Holland, Flowers of Amsterdam, Beach of Amsterdam, Castles & Gardens of Amsterdam, New Land, Haarlem en Amsterdam City. Onder elk van deze thema s worden diverse van de 16 karakters geplaatst (zie tabel 2) Voor de promotieactiviteiten naar de internationale bezoekers geldt in de promotie de aanpak zoals vermeld in Tabel 1: Tabel 1 Thema's versus karakters Waar is de toerist Promotie door middel van Voorbeeld Nadere toelichting Onderdeel van ABHZ opdracht Internationaal Regionaal Lokaal Internationale toerist Internationale toerist Internationale toerist is is in het buitenland is in Amsterdam in een gebied in de regio Thema s Thema s en karakters Karakters Bewerking van de internationale reisindustrie (trade) Nee, op trade- en persbewerking na (zie uitleg onder deze pagina) De A-mag mini Old Holland De brochure kent binnen de thema s een indeling in de verschillende karakters zoals: Industrial Heritage, Amsterdam Waterland, Smalltown Harbours Ja Productontwikkeling in het kader van de ABHZ Aanjaagfunctie Denk aan het laden van de karakters (ontwikkeling nieuw arrangement, tour, route, een brochure door een derde partij) Ja

5 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 5 van 33 Tabel 2 Onderverdeling karakters per thema Thema Karakter Smalltown Harbours Amsterdam Waterland Old Holland Beach of Amsterdam Industrial Heritage Bubbling Beach Wind Water Beach Dutch Dunes Flowers of Amsterdam New Land Flower Strip New Land The Big Lake Castles & Gardens of Amsterdam Fortress Stretch Historical River Estates Leisure Lakes Amstel River Countryside Haarlem Authentic Haarlem Amsterdam City Amsterdam City NB: Het karakter Amsterdam Gateway wordt meegenomen in de communicatie rondom de bereikbaarheid van de Amsterdam.

6 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 6 van 33 Resultaten 2014 in relatie tot de doelstellingen van het project Hoofddoelstellingen Uit de nader voorlopige cijfers van CBS blijkt dat het aantal overnachtingen van internationale bezoekers in de nabij gelijk groeide met dat van de stad Amsterdam. Uit de tabellen 3 en 4 blijkt dat in de Amsterdam het percentage internationale hotelovernachtingen groeide met 11,8% tegenover 11,9% in de stad Amsterdam. De totale groei van het aantal hotelovernachtingen bedroeg in de Amsterdam (exclusief de stad Amsterdam) 6,8%. De eerste hoofddoelstelling (3% groei per jaar in overnachtingen in de regio) is gedurende het tweede uitvoeringsjaar evenals gedurende het eerste uitvoeringsjaar ruimschoots gehaald. Voor wat betreft de tweede hoofddoelstelling (in % extra internationale bezoekers vanuit Amsterdam de regio laten bezoeken) vindt in 2015 een tussentijdse meting plaats bij de uitvoering van het Bezoekersonderzoek Amsterdam. De analyse hiervan volgt in Tabel 3 Overnachtingen Amsterdam % verandering 2014 versus Bron: voorlopig nadere cijfers CBS Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal +13,3% +8,4% +14,6% 2 e kwartaal +10,1% +6,5% +10,9% 1 e half jaar +11,5% +7,5% +12,5% 3 e kwartaal +9,3% +6,2% +10,0% November +13,3% +8,2% +14,5% 1 e 11 maanden +11,1% +7,4% +11,9%

7 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 7 van 33 Tabel 4 Overnachtingen (excl. Adam) % verandering 2014 versus Bron: voorlopig nadere cijfers CBS Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal +8,4% +4,9% +13,4% 2 e kwartaal +9,9% +1,4% +18,2% 1 e half jaar +9,4% +2,9% +16,6% 3 e kwartaal +4,4% +0,8% +7,9% november +3,3% +4,2% +2,4% 1 e 11 maanden +6,8% +2,0% +11,8% Subdoelstellingen Wat is er in 2014 gedaan aan de realisatie van de subdoelstellingen? Een samenvatting per subdoelstelling: 1. Zichtbaarheid van Amsterdam Bezoeken, Holland Zien vergroten; In 2014 is Amsterdam Marketing begonnen met de organisatie van bijeenkomsten in de regio teneinde de sector te betrekken bij de themacampagnes. Een vast onderdeel tijdens deze bijeenkomsten was het aandacht schenken aan het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. Datum bijeenkomst Thema Locatie 7 januari Flowers Arendshoeve, Aalsmeer 4 maart Old Holland Zaans Museum 15 april Beach Tijn Akersloot, Zandvoort 24 juni Castles & Gardens Muiderslot 26 augustus Haarlem Gemeentehuis Haarlem 21 oktober New Land WTC, Almere Door middel van de aanjaagfunctie en het daardoor meer aanwezig zijn bij

8 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 8 van 33 overleggen in de regio is de zichtbaarheid van ABHZ ook gestimuleerd. Amsterdam Marketing heeft bijvoorbeeld een kennismakingsronde gedaan langs gemeenten in de MRA om de nieuwe bestuurders bekend te maken met o.a. het project en het belang van toerisme. Ook hebben in het kader van deze aanjaagfunctie presentaties plaatsgevonden waarin het belang van het project voor de toeristische sector is aangegeven. Gedurende 2014 heeft het project ABHZ en het succes daarvan diverse malen in de publiciteit gestaan. Onder andere door de nominatie van het project voor de UNWTO Award van het toeristisch agentschap van de Verenigde Naties. In bijlage 1 is een selectie te vinden van de media aandacht voor het project. 2. Ingezette lijn vasthouden maar met meer focus; Amsterdam Marketing heeft in 2013 een aantal overkoepelende thema s geïntroduceerd om meer focus te brengen in de communicatieboodschap van de regio naar de internationale bezoeker toe en hierdoor aan communicatiekracht te winnen. Deze lijn is in 2014 gehandhaafd. 3. karakters lokaal laden en met elkaar verbinden; Om een duurzaam marketingconcept voor de Amsterdam te krijgen is het essentieel dat de sector het marketingconcept implementeert. Succesvolle voorbeelden van deze implementatie zijn de Industrial Heritage Line van Connexxion en het Amsterdam & Region Day Ticket. Om de karakters lokaal te laden en met elkaar te verbinden kent het project een Aanjaagfunctie. In 2014 heeft de aanjager diverse acties uitgevoerd die bijdragen aan deze subdoelstelling. Voor een volledig overzicht van de aanjaagactiviteiten, zie bijlage 2 van deze rapportage. In 2014 is tevens Toeristisch Innovatiebudget Amsterdam geïntroduceerd waardoor een extra financiële prikkel naar het lokale bedrijfsleven ontstond om producten te ontwikkelen die aansluiten bij de doelstellingen van het project. In dit eerste jaar leverde dit 10 aanvragen op, waarvan er uiteindelijk twee gehonoreerd zijn. 4. Duidelijke(re) rolverdeling en afspraken maken; Tussen Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Amsterdam Marketing zijn in 2013 werkafspraken gemaakt over de rol die elke organisatie speelt binnen het project. 5. Betrokkenheid lokale en regionale promotieorganisaties vergroten; In 2014 hebben in het kader van het project diverse afstemming overleggen plaatsgevonden met de lokale/regionale promotieorganisaties om hen zodoende

9 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 9 van 33 meer te betrekken bij het project ABHZ en hen de communicatieboodschap meer uit te laten dragen. Ook zijn de promotieorganisaties in 2014 betrokken bij de organisatie van de themabijeenkomsten en de totstandkoming van de nieuwe a-mag mini s. 6. Betrokkenheid ondernemers vergroten Uit de overleggen en de presentaties in de regio blijkt dat ondernemers in de enthousiast zijn over het project en graag hun steentje willen bijdragen om meer bezoekers naar hun gebied te willen trekken. In 2014 is deze betrokkenheid verder gestimuleerd worden door de introductie van het Toeristisch Innovatiebudget alsmede de door Amsterdam Marketing geïnitieerde bijeenkomsten in de regio (welke financieel los staan van het project ABHZ, maar wel bijdragen aan de betrokkenheid bij en bekendheid van het project).

10 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 10 van Activiteiten Werkpakket Internationale Toeristische Promotie Eén van de hoofddoelstellingen binnen het project is om internationale bezoekers te verleiden om vanuit Amsterdam de te bezoeken. Een belangrijke rol om deze doelstelling te verwezenlijken is hiervoor weggelegd het uitvoeren van Promotie activiteiten. Door het communiceren van toeristisch aanbod in de wordt de internationale consument bekendgemaakt met de regio. Door het aanhaken bij de citymarketing van de stad Amsterdam profiteert de regio tevens van de slagkracht van de stad. Communicatie via Travel Trade Begroot totaalbedrag (uren + out of pocket) uit Activiteitenplan 2014: EUR Nieuwsbrieven en brochures voor de reisindustrie In 2014 is er aandacht besteedt aan de in de 8 Engelse nieuwsbrieven en 4 Chinese nieuwsbrieven die verstuurd werden aan de Travel Trade database van Amsterdam Marketing. Er is een selectie van nieuws en ontwikkelingen binnen de gemaakt, om de reisindustrie zo goed mogelijk te informeren over de regio. Het bedrijfsleven kan hierin participeren en input aanleveren, waarbij de eindredactie bij Amsterdam Marketing ligt. In 2014 zijn er 3 Engelse edities van de Travel Trade Manual verschenen. Een brochure met het laatste nieuws uit Amsterdam (én de ) wat relevant is voor touroperators wereldwijd. Naast de Engelse editie is er ook een Duitse, Chinese en Russische editie verschenen. Deze wordt gebruikt voor verspreiding op beurzen, workshops en op aanvraag. Tevens is deze online beschikbaar als e-book. Omschrijving activiteit of product Verschenen Omschrijving Oplage / Bereik Taalversie Welke gebieden in meegenomen? Amsterdam Travel Trade Newsletters Amsterdam Travel Trade Newsletter Februari, maart, mei, juni, september, oktober, november en december Digitale nieuwsbrief die verstuurd wordt naar travel trade contacten en op trade en corporate wordt geplaatst Engelse contacten, 550 Chinese contacten Engels en Chinees Alle 6 karakters

11 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 11 van 33 Travel Trade Manual 2014 Travel Trade Februari Manual Engels Travel Trade Manual Duits Februari Brochure met de belangrijkste informatie voor de reisindustrie. Verspreiding tijdens de ITB en op aanvraag. Verspreid tijdens ITB, Benelux Roadshow, op aanvraag Oplage: 400 Oplage: 800 pagina's: 13 p. totaal- Engels pagina's: 13 p. totaal- Duits Hele (redactioneel + advertenties) Hele (redactioneel + advertenties) Travel Trade Manual Russisch Februari Verspreid tijdens MITT, Mega FAM-trip en via Rusland Holland Alliantie. Oplage: 500 pagina's: 11 p. totaal- Russisch Hele (redactioneel + advertenties) Travel Trade Manual Chinees Mei Verspreid tijdens de salesmissie China. Oplage: 300 (in NL) en 600 (in China). pagina's: 12 p. totaal- Chinees Hele (redactioneel + advertenties) Travel Trade Manual Engels Juni Verspreid tijdens City Fair, WTM Latin America (LA), op aanvraag Oplage: 500 pagina's:14 p. totaal- Engels Hele (redactioneel + advertenties) Travel Trade Manual Engels Oktober Verspreid tijdens GEM, WTM, USTOA Marketplace, op aanvraag. Oplage: 1000 pagina's: 14 p. totaal- Engels Hele (redactioneel + advertenties) Chinese Holland Travel Trade Manual Oktober Uitgave van NBTC China voor reisindustrie. Oplage: 5000 Redactionele aandacht Chinese Tour Leader Guide Oktober Uitgave van NBTC China voor reisindustrie. Oplage: 4000 Redactionele aandacht

12 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 12 van 33 Chinese Holland Travel Guide Uitgave van NBTC China voor consument. Oplage: Redactionele aandacht Beurzen en workshops Amsterdam Marketing onderhield in 2014 intensieve contacten met de reisindustrie, enerzijds vanwege het commerciële belang en anderzijds om hun behoeften te peilen en omdat ze een belangrijke bron van informatie vormen voor de trends en ontwikkelingen in hun reismarkt. Deze informatie gebruikt Amsterdam Marketing bij haar activiteiten en past deze toe in haar adviezen aan gemeenten en ondernemers. In samenwerking met de NBTC- vestigingen in het buitenland en het toeristisch bedrijfsleven, heeft Amsterdam Marketing in het kader van dit project deelgenomen aan de ITB in Berlijn en de World Travel Market (WTM) in Londen. Op beide beurzen is Amsterdam Marketing gedurende de hele beursperiode persoonlijk aanwezig geweest met een eigen balie. Sinds enkele jaren neemt Amsterdam Marketing deel aan de ETOA 1 workshop en de Benelux Roadshow waar de grote Europese inkomende touroperators zijn vertegenwoordigd. Het doel was om de relatie met touroperators te verstevigen en de reisindustrie te informeren over en te inspireren met ontwikkelingen in de Amsterdam met betrekking tot hoteluitbreiding, attracties, themajaren etc. Deze gesprekken hebben tot aantoonbaar succes geleid door de opname van diverse bestemmingen in de regio Amsterdam in de programma s van de reisindustrie. 1 European Touroperator Association

13 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 13 van 33 Amsterdam Marketing biedt het toeristisch bedrijfsleven een platform voor de promotie activiteiten waarbij in 2014 meer gekeken werd naar de meer kwalitatieve relaties in plaats van de grote beurzen. Afhankelijk van de beurs of workshop, werd de Amsterdam vertegenwoordigd door een specifieke medewerker van Amsterdam Marketing (marketeer ) of was er één vertegenwoordiger voor zowel Amsterdam als de. Beurzen en workshops 2014 ITB, Berlijn 5-9 maart Beurs Verspreiding Travel Trade Manual Benelux Roadshow München & Keulen juni Workshop Speciale vertegenwoordiging door middel van een medewerker van Amsterdam Marketing + verspreiding Travel Trade Manual City Fair, Londen 17 juni Workshop Speciale vertegenwoordiging door middel van een medewerker van Amsterdam Marketing + verspreiding Travel Trade News brochure ETOA Workshop, Global European Marketplace, Londen 31 oktober Workshop Speciale vertegenwoordiging door middel van een medewerker van Amsterdam Marketing + verspreiding Travel Trade Manual WTM, Londen 3-6 november Beurs Verspreiding Travel Trade Manual USTOA, Boca Raton, USA 5-7 december Workshops Verspreiding Travel Trade Manual Travel Trade Website Een onderdeel van de iamsterdam portal is een in onderdeel Trade dat gericht is op de reisindustrie met als doel: praktische informatie geven over de Amsterdam (hotels, activiteiten, wat, waar, wanneer, voor wie, etc.). up-to-date informatie geven door gekoppelde zoekfunctie. De website (www.iamsterdam.com/trade) is aangepast om de Amsterdam in één geheel in de markt te zetten. Project Doelgroep reisindustrie Periode Website iamsterdam.com/trade Speciale travel Trade website Engelstalig Heel 2014

14 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 14 van 33 Persbewerking Begroot totaalbedrag (uren + out of pocket) uit Activiteitenplan 2014: EUR De pers & PR activiteiten zijn succesvolle instrumenten om de bestemming Amsterdam te positioneren en de consument te bereiken. Het project wordt daarom ook door verschillende pers PR activiteiten gericht ondersteunt. In de uitvoering van de projecten wordt samengewerkt met NBTC en de culturele- en toeristische sector. Persreizen In 2014 heeft Amsterdam Marketing ongeveer 525 individuele journalisten en 350 journalisten door middel van groepspersreizen ontvangen. Ondanks dat we bij de output van de persbenadering over free publicity spreken zijn er wel degelijk kosten aan verbonden. Het (toeristisch) bedrijfsleven draagt in belangrijke mate bij aan de ondersteuning van persreizen, door het beschikbaar stellen van gratis/gereduceerde hotelovernachtingen, sponsoring van lunches & diners en kosteloze excursies. Dit is een voorwaarde voor de realisatie van persontvangsten buiten Amsterdam. In nauwe samenwerking met lokale partijen zoals regionale promotiebureaus kwamen de persontvangsten tot stand. Binnen het project ABHZ initieert Amsterdam Marketing persreizen voor de internationale media. In samenwerking met NBTC werden journalisten uitgenodigd voor een bezoek aan gebieden in de Amsterdam. Daarbij werden vooral de bezienswaardigheden die aansluiten op de overeengekomen formulering van het karakter bezocht. In 2014 zijn 2 dedicated groepspersreizen uitgevoerd voor de en 1 groepspersreis waarbij naast Amsterdam ook een bezoek werd gebracht aan de. Datum Doelgroep Oplage/ Bereik Welke gebieden uit de meegenomen? 1 3 april Groepspersreis Ntb Flowers of Amsterdam div. nationaliteiten juni Dedicated groepspersreis div. nationaliteiten Ntb Old Holland & New Land september Dedicated groepspersreis div. nationaliteiten Ntb Castles & Gardens of Amsterdam, Amsterdam Beach & Authentic Haarlem

15 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 15 van 33 Iamsterdam-portal Begroot totaalbedrag (uren + out of pocket) uit Activiteitenplan 2014: EUR Internet is grotendeels een pull medium en daarom zeer waardevol om inzicht te krijgen in behoeften van motivatie van de bezoeker. Met behulp van deze gegevens kan doelgroep segmentatie steeds meer worden toegepast. Dit is tevens een must om de veeleisende consument op enige wijze, tijdens het informatieproces, te kunnen beïnvloeden. Het imago en branding van bestemmingen op internet wordt steeds belangrijker. Met ruim 8 miljoen bezoeken per jaar 3 miljoen meer dan in is de website het internet portal van de Amsterdam. In 2014 hebben de werkzaamheden voor ABHZ zich op online gebied vooral geconcentreerd op de content. Hieronder wordt verstaan het bouwen, invullen én verder optimaliseren van de 6 thema pagina s en de algemene vindbaarheid op de landingspagina.

16 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 16 van 33 NDTRC content op iamsterdam.com Door het ontbreken van de marketing functionaliteit op iamsterdam.com was het in 2013 niet mogelijk om selectief NDTRC items buiten Amsterdam te tonen op iamsterdam.com. Inmiddels zijn alle teksten per highlight per thema handmatig herschreven in lijn met de geproduceerde mini A-mags en toegevoegd aan de thema pagina s. ABHZ op iamsterdam.com De website iamsterdam.com/cityescapes (voorheen: /metropolitanarea) trok in 2014 ongeveer pageviews. Naast de landingspagina waren vooral de karakterpagina s Amsterdam Waterland, Dutch Dunes, Wind, Water & Beach en de Amstel River Country Side populair onder bezoekers. In december 2014 is het nieuwe portal van iamsterdam.com gelanceerd, waardoor alle pagina s nog beter geoptimaliseerd werden. De resultaten hiervan worden beschreven in de rapportage van 2015.

17 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 17 van 33 Social media Naast de reguliere website werd ook het eigen (Engelse) facebook kanaal van I amsterdam ingezet om de thema s van de campagne onder de aandacht te brengen. Aan het einde van 2014 telde deze community ongeveer volgers, wat een enorm bereik genereert. Hieronder zijn een aantal voorbeelden te zien van geposte berichten en het resultaat hiervan.

18 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 18 van 33 Consumentenbewerking Begroot totaalbedrag (uren + out of pocket) uit Activiteitenplan 2014: EUR Mini A-mag thema s Begin 2014 is ervoor gekozen om voor elk thema een aparte mini A-mag te maken, waarbij er één keer per twee maanden een nieuw thema uit werd gebracht - het thema passend bij een specifieke periode. De mini A-mags werden zowel als insert bij de reguliere A-mag toegevoegd (oplage ) en als losse doordruk verspreid (oplage ) in Amsterdam en de regio via VVV's, hotels, hotelkamers, attracties, vervoerders en andere key points voor internationale bezoekers.

19 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 19 van 33 De verdeling van de thema s was als volgt: Flowers of Amsterdam maart & april Old Holland mei & juni Beach of Amsterdam juli & augustus Castles & Gardens of Amsterdam september & oktober Haarlem november & december Het thema New Land is in december 2014 uitgebracht, met de focus op januari/februari De brochures kennen een onderverdeling in de 16 karakters die de verschillende regio s kenmerken. Opname regio in A-mag magazine In het reguliere A-mag magazine dat twee keer per maand uit wordt gebracht werd in de rubriek Beyond Amsterdam elke editie een geselecteerd aanbod uit de Amsterdam vermeld. A-mag is het officiële Engelstalige city magazine van Amsterdam. Speciaal gecreëerd voor internationale bezoekers en inwoners, staat het blad boordevol insiderstips op het gebied van cultuur, uitgaan, restaurants, shoppen en excursies. De oplage van A-mag is exemplaren en het betreft een traditioneel A4 fullcolour magazine. In de zomermaanden werd de oplage van het magazine verhoogd naar exemplaren.

20 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 20 van 33 Editie Januari / Februari Maart / April Mei/Juni Juli/Augustus September/Oktober November/December Opgenomen onderwerpen Marken, Naarden Vesting, Cobra Amstelveen, Teylers Haarlem Frans Hals Museum Haarlem, Hembrugterrein Zaandam, Cobra Amstelveen t Twiske, Zaandam, Keukenhof, Zandvoort, Cobra Amstelveen Haarlem, Zaandam, IJmuiden, Spaarnwoude Frans Hals Museum Haarlem, Amstelveen Zandvoort Narrowcasting Om de en de specifieke thema s per marketingperiode (twee maanden per thema) extra in de etalage te zetten, werd in 2014 narrowcasting (audiovisuele displays) ingezet. Dit gebeurde op de volgende manieren en kanalen: Product of dienst Narrowcasting VVV Vestigingen algemeen Doelgroep Buitenlandse bezoeker in Amsterdam Beschrijving activiteit De thema's en karakters waren zichtbaar op de tv schermen in de VVV vestigingen in Amsterdam en Schiphol. De variëteit van de metropool werd zichtbaar gemaakt door middel van een aantal algemene slides. Uitvoering Geheel 2014 Bereik 13 schermen, verschijning:1 x per 10 min. bereik: 1.3 miljoen per jaar Product of dienst Narrowcasting VVV Vestigingen per thema Doelgroep Buitenlandse bezoeker in Amsterdam Beschrijving activiteit Per thema werd in de betreffende marketingperiode extra aandacht aan het thema besteed door 6 slides van karakters binnen het thema te tonen. Uitvoering Flowers of Amsterdam maart & april Old Holland mei & juni Beach of Amsterdam juli & augustus Castles & Gardens of Amsterdam september & oktober Haarlem november & december (New Land januari & februari 2015) Bereik 13 schermen, verschijning:1 x per 10 min. bereik: 1.3 miljoen per jaar

21 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 21 van 33

22 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 22 van 33 Schiphol Digital Reclaim Netwerk Product of dienst Doelgroep Buitenlandse bezoeker in Amsterdam Beschrijving activiteit Gedurende 4 perioden waren een week lang beelden van de te zien op het Schiphol Digital Reclaim Netwerk, de tv schermen boven de bagagebanden waar aankomende passagiers op hun bagage wachten. Afhankelijk van de (last-minute) beschikbaarheid van Schiphol Media, werd dit zo veel mogelijk gekoppeld aan de thema periodes. Geplande uitvoering Old Holland Mei/juni Beach of Amsterdam Juli Castles & Gardens of Amsterdam September Haarlem December Bereik Verschijning: 1x per minuut. Bereik: 3,8 miljoen per jaar

23 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 23 van 33 Productpromotie Goede initiatieven vanuit de sector die aansluiten bij de doelstellingen en marketingconcept van Amsterdam Bezoeken, Holland Zien kunnen promotioneel ondersteund worden door het project. In 2014 zijn een aantal initiatieven ondersteund vanuit het project: Wie Connexxion Wat Industrial Heritage Line Flyer Een flyer met toeristische highlights langs de route van bus 391 van Amsterdam naar de Zaanse Schans. VVV Zandvoort EK Zandsculpturenflyer Met als doel om internationale bezoekers aan Amsterdam te verleiden naar Zandvoort gegaan. In de flyer keren zowel het karakter van het gebied, het iamsterdam-brand als het Amsterdam & Region Day Ticket terug. Haarlem Marketing Authentic Haarlem uitklapkaart Haarlem Marketing heeft een toeristische kaart van Haarlem gemaakt met daarop internationale toeristische highlights van Haarlem, het iamsterdam-brand, het karakter en het Amsterdam & Region Day Ticket. RBT Gooi & Vecht Bureau Toerisme Laag Holland Aalsmeer Castles & Gardens of Amsterdam flyer Een flyer die een introductie biedt voor internationale bezoekers in het Gooi & Vecht-gebied. In de flyer keren de drie karakters Leisure Lakes, Historical River Estates, Fortress Stretch terug, evenals het Amsterdam & Region Day Ticket en het iamsterdam-brand. Smalltown Harbours Express Bureau Toerisme Laag Holland heeft een krant gemaakt welke dieper ingaat op de toeristische highlights van het Smalltown Harbours gebied (Marken, Edam, Volendam, Monnickendam). Aalsmeer Flower Festival Het Aalsmeer Flower Festival geeft lading aan het karakter Flower Strip. Dit festival werd op 21 en 22 juni 2014 voor de eerste keer gehouden. Doel daarbij was om een basis te leggen voor een jaarlijks publieksevenement dat in daaropvolgende jaren kan groeien

24 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 24 van Werkpakket Productinnovatie en aanjagen De Amsterdam kent zestien voor de consument onderscheidende gebieden. Elk van deze gebieden heeft een eigen verhaal en identiteit gekregen welke de eerste fase van de Product Life Cycle vormt. Niet elk gebied heeft op dit moment dezelfde volwassenheid als andere gebieden en bevindt zich op internationaal toeristisch vlak op een andere plek in de Product Life Cycle. Ter illustratie: een destinatie als Smalltown Harbours is al een volwassen destinatie en staat voor andere uitdagingen dan een destinatie als Almere en Lelystad (New Land). Elk van de zestien gebieden in de Amsterdam staat daarom voor een andere specifieke uitdaging welke coördinatie en aanjagen vereist. In ABHZ staat het woord maatwerk dan ook centraal. De uitdaging bij Almere en Lelystad bijvoorbeeld is om het concept New Land en The Big Lake verder te ontwikkelen in de Product Life Cycle door middel van productinnovatie in het verlengde van de karakteromschrijving. Hierbij is het essentieel dat deze productinnovatie lokaal gedragen wordt en ook plaatsvindt. Bij het karakter Smalltown Harbours begint het vraagstuk op te komen hoe deze destinatie in de toekomst interessant kan blijven voor de internationale consument. Zonder productinnovatie bestaat de kans dat dit gebied uiteindelijk in een neerwaartse spiraal terecht komt. Figuur: De locatie van New Land en Industrial Heritage in de Product Life Cyle met haar verschillende fasen Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat, hoewel beide bestemmingen hun eigen problematiek hebben om interessant te zijn en te blijven voor de internationale consument, er een coördinatie en aanjaagfunctie nodig is binnen de regio Amsterdam om elke deelbestemming te stimuleren de juiste innovatiestap te nemen. Aanjaagfunctie Begroot aantal uren en out-of-pocket kosten in Activiteitenplan 2014: 500 uur en EUR De aanjaagfunctie is in 2013 geïntroduceerd met als doel alle gebieden optimaal op elkaar aan te laten sluiten met hun onderscheidend, voor internationale bezoekers in Amsterdam internationaal aantrekkelijk belevingsgebied. De aanjager wordt per belevingskarakter in samenspraak met de lokale en regionale partijen besproken waar de specifieke uitdagingen

25 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 25 van 33 voor het betreffende gebied liggen. Zo kan het zijn dat het gebied nog niet de belofte waar maakt die de beschrijving van het karakter belooft. Anderzijds kan het karakter wel toeristisch aanbod hebben dat aansluit op de beschrijving, maar dat dit aanbod nog te beperkt is om internationaal toerisme te trekken. In bijlage 2 is een overzicht te vinden van de gesproken partijen in het kader van de aanjaagfunctie evenals een korte omschrijving van de inhoud van de gesprekken. Een aantal voorbeelden van resultaten van de aanjaagfunctie zijn hieronder te vinden: Flyer van RBT Gooi & Vecht waarin karakters terugkeren Smalltown Harbours Express krant van Bureau Toerisme Laag Holland

26 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 26 van 33 Uitklapkaart van Haarlem Marketing Workshops en seminars Op dinsdag 23 september is de Workshop Meten = Weten georganiseerd in het nieuwe Honkbalstadion in de Haarlemmermeer. Doel van de workshop was om de aanwezigen wegwijs te maken over welke informatie waar te vinden is en kreeg men inzicht in de internationale bezoekers aan de stad Amsterdam. Presentaties waren er onder andere van Connexxion, Nieuw Land Erfgoedcentrum en Amsterdam Marketing. Er waren 38 aanmeldingen. Ontwikkelen van Support Tools In 2014 is een toolkit gemaakt voor de toeristische sector in de met daarop nuttige tools voor de gebruiker, waaronder: rechtenvrij beeldmateriaal (film en foto),

27 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 27 van 33 teksten in diverse lengten, links naar nuttige rapporten en onderzoeken, contactgegevens van verschillende promotieorganisaties, praktische tips om met het eigen product beter te kunnen aanhaken bij de internationale aantrekkingskracht van Amsterdam en achtergrondinformatie over het project. Instellen van een Innovatiefonds In 2014 is het Innovatiefonds ABHZ geïntroduceerd. Dit fonds heeft tot doel om productontwikkeling door de sector, in het verlengde van de doelstellingen van ABHZ, te stimuleren. Het fonds kende een omvang van EUR Door middel van het invullen van een aanvraagformulier kon men een aanvraag indienen voor een maximum bedrag van EUR Er zijn uiteindelijk 10 aanvragen ingediend, waarvan een jury bestaande uit VVV Zandvoort (namens de promotieorganisaties in de MRA), Amsterdam Marketing, Amsterdam Economic Board en Stadsregio Amsterdam twee aanvragen heeft gehonoreerd. Dit waren: Geotour Park Gooi & Vecht en One way boat bike vv.

28 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 28 van Werkpakket Onderzoek Toeristische Barometer Amsterdam De toeristische barometer is een uitstekend instrument om de toeristische ontwikkeling van bezoekersstromen te volgen en is interactief. De barometer is ook geschikt voor de evaluatie van projectresultaten. De toeristische barometer voor de is gedurende de ABHZ 1 periode ( ) ontwikkeld, maar moest qua data nog worden aangevuld door musea en attracties. De individuele bedrijfsgegevens worden niet aan derden getoond. Geïnteresseerde bedrijven en instellingen kunnen na data input hun eigen gegevens afzetten tegen de ontwikkelingen in de verschillende sectoren. In 2013 heeft Amsterdam Marketing, in samenwerking met de promotieorganisaties in de, musea en attracties benadert voor deelname aan de Barometer. Eind 2013 hadden de belangrijkste musea en attracties in de Amsterdam toegezegd deel te nemen en om hun bezoekcijfers aan te leveren. Echter moest men nog wel wennen aan het maandelijks aanleveren van de bezoekcijfers. Amsterdam Marketing heeft daarom met name in 2014 geprobeerd de huidige deelnemers te stimuleren deze cijfers aan te leveren. Dit is gebeurd door het sturen van maandelijkse herinneringen per e- mail en, als er geen respons kwam, een telefonische herinnering als follow-up. De volgende attracties en musea hebben in 2014 de bezoekcijfers aangeleverd voor de Toeristische Barometer Amsterdam: Bataviawerf, Bezoekcentrum Natuurpark Lelystad, Cobra Museum, Comenius Museum, Cruquius Museum, Historisch Museum Haarlemmermeer, De Hallen, Edams Museum, Fort Veldhuis, Fort Pampus, Frans Hals Museum, Historisch Museum Haarlem, Jutters Mu-Zee- Um, Kasteel museum Sypesteyn, Molen de Adriaan, Muiderslot, Museum Jan v.d. Togt, Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Nieuwland Erfgoedcentrum, Palingrokerij Smit- Bokum, Palingsound Museum, Purmerends Museum, Singer Laren, St. Historische tuin Aalsmeer, Teylers Museum, Volendam-Marken Express, Westeinder Rondvaart Zaanse Schans, Zandvoortsmuseum De Toeristische Barometer Amsterdam is te vinden via de volgende link:

29 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 29 van 33 Figuur 1 De Toeristische Barometer Amsterdam. De barometer is tevens te gebruiken op tablets en smartphones

30 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 30 van 33 Bijlage 1: Media aandacht voor de UNWTO nominatie Nederlandse Media Toeristisch Project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien maakt kans op VN-prijs RTV NH Samenwerking regio Amsterdam genomineerd voor VN-prijs NU.nl Amsterdam Bezoeken, Holland Zien genomineerd voor toeristische Oscar Noord-Hollands Dagblad (Verschillende edities) Bezoeken-Holland-Zien-genomineerd-voor-toeristische-Oscar?lref=SR_5 Amsterdam als lokkertje goed voor regio-toerisme Metro Amsterdam Marketing genomineerd voor Toerisme-Oscars NRIT Media e-oscars#.vjaw3niwbbc.twitter?topicsid= Samenwerking regio Amsterdam genomineerd voor toeristische Nobelprijs Verenigde Naties regio Amsterdam: Stadsregio: Provincie NH: holland.nl/web/actueel/nieuws/artikel/samenwerking-regio- Amsterdam-genomineerd-voor-toeristische-Nobelprijs-Verenigde-Naties.htm Amsterdam Bezoeken, Holland Zien genomineerd voor UNWTO Awards Amsterdam Economic Board

31 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 31 van 33 Amsterdam FM Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Amsterdam FM UNWTO Awards Finalists for Innovation in Tourism announced UNWTO Here are the most innovative tourism organizations of 2014 SKIFT New York, USA Οι φιναλίστ των βραβείων Καινοτομίας του ΠΟΤ Tornos News Griekenland Persberichten Amsterdam Marketing - NL: - EN:

32 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Pagina 32 van 33 Noemenswaardige reacties MKB Noord-Holland Ministerie van Economische Zaken Felicitaties uit Peru

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Amsterdam Beach. 3 maart 2015

Amsterdam Beach. 3 maart 2015 Amsterdam Beach 3 maart 2015 Annette Baerveldt Wethouder gemeente Velsen Frans van der Avert Algemeen Directeur Amsterdam Marketing 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke) bezoekers

Nadere informatie

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam Anne Marie Dees Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Gefinancierd

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011 Wilt u ook zichtbaar zijn met uw festival in Amsterdam Festivals? Wilt u ook extra bezoekers trekken? Doe dan mee aan de multimediale marketingcampagne, ontwikkeld door Amsterdam Toerisme & Congres Bureau

Nadere informatie

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2. Projectplan 2013-2016

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2. Projectplan 2013-2016 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 Projectplan 2013-2016 Ingediend door: Stichting Amsterdam Marketing Contactpersoon: Hans Dominicus Datum: 21 februari 2013 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling. Activiteitenplan 2011

Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling. Activiteitenplan 2011 Inhoud Inleiding 1. Productontwikkeling bereikbaarheid 1.1 Toeristische routes 2. Productinnovatie promotiemiddelen 2.1 Web tv 3 Promotie Metropoolkarakters 3.1 Distributie Metropoolkaart en gids 4 Consumentenbewerking

Nadere informatie

Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling. Gerealiseerde activiteiten 2010

Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling. Gerealiseerde activiteiten 2010 1. Inleiding 2. Gerealiseerde activiteiten 2009-2010 2.1 Internationale positiebepaling Metropool Amsterdam 2.2 Promotie Metropoolregio Amsterdam 2.2.1 Metropoolkaart 2.2.2 Metropoolgids 2.2.3 Stimulering

Nadere informatie

Bijeenkomst Metropool 8 september 2011

Bijeenkomst Metropool 8 september 2011 Bijeenkomst Metropool 8 september 2011 Loes Trip Boudewijn Bokdam Metropool Amsterdam Agenda Laatste toeristische cijfers Update Consumenten- & Tradebewerking en Onderzoek Thematische Routes Input van

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015 Promotiebijeenkomst Oost Amsterdam, 5 oktober 2015 Welkom bij Lloyd Hotel Piet Boogert, directeur Lloyd Hotel Visie op citymarketing Geerte Udo, marketing director Bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Toeristisch innovatiebudget Amsterdam Bezoeken, Holland Zien

Aanvraagformulier Toeristisch innovatiebudget Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Aanvraagformulier Toeristisch innovatiebudget Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 1 1 Toeristisch innovatiebudget Metropool Amsterdam In het kader van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien wordt in

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Youropi.com Mediakit 2011

Youropi.com Mediakit 2011 Youropi.com Mediakit 2011 Q2-2011 2 Inhoudsopgave Introductie 3 Introductie Youropi.com 3 Youropi.com facts en bezoekers 4 Boekingsboxen 5 P.O.I. Boekingsbox 5 Boekingsbutton 5 Boekingsbox links 5 Boekingsbox

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

amsterdam marketing partnerships

amsterdam marketing partnerships amsterdam marketing partnerships Facebook en twitter A-mag 320.000 35.000 fans oplage Uitkrant 55.000 oplage iam app Uitmarkt 500.000 150.000 downloads bezoekers iamsterdam.com 6.000.000 unieke bezoekers

Nadere informatie

Martine Willekens 17 juni 2014

Martine Willekens 17 juni 2014 Martine Willekens 17 juni 2014 Van Gogh Alliantie Doelen Het Van Gogh-themajaar inzetten als instrument om het bezoek aan Nederland in 2015 in het algemeen te bevorderen, en specifiek richting de locaties

Nadere informatie

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Samenstelling 2014 Pagina 3 Raad van Toezicht 2014 Pagina 3 Team Woerden Marketing 2014 Pagina 5 Samenwerking TIP 2014 Pagina 6 Projectverslagen Woerden marketing 2015

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina 6 2.1 Woerden Marketing Pagina 6 2.2 Diverse projecten Citymarketing Pagina 8 2.3 Woerden Marketing.nl

Nadere informatie

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Behandeld door : A.J. Westerink Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Toeristische

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Toeristisch innovatiebudget Metropool Amsterdam

Toeristisch innovatiebudget Metropool Amsterdam Toeristisch innovatiebudget Metropool Amsterdam In het kader van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien wordt in 2014 een bedrag van EUR 20.000,- beschikbaar gesteld voor promotie- en stimuleringsactiviteiten.

Nadere informatie

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011 Onderzoek vrienden- en familiebezoek SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership Juni 2011 Contactgegevens Tracey Parker Research Manager Visit Kent / Kent County Council 28/30 St

Nadere informatie

Amsterdam als Metropool

Amsterdam als Metropool Metropool Amsterdam Amsterdam als Metropool Natuurlijk is en blijft Amsterdam de grote trekker voor de internationale toerist. Daar kan de omgeving van die stad goed op inspelen. Want wanneer je eerder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND

AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Promotie- en Innovatiebudget Toeristische Samenwerkingsinitiatieven Het stimuleren van promotie- en innovatie initiatieven van de toeristisch/culturele

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Presentatie Meet & Share. Welkom in Den Haag

Presentatie Meet & Share. Welkom in Den Haag Presentatie Meet & Share Welkom in Den Haag Presentatie Meet & Share Presentatie Meet & Share www.thehagueomc.com Presentatie Meet & Share Eerste resultaten: eerste helft 2012 ruim 587.000 * overnachtingen.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13... pagina 1 van 9 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Maasplassen Nautique Fietsnetwerk provincie

Nadere informatie

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard Monitoring Sail Kampen 2014 basisdashboard Onderdelen Bezoekersaantallen Sponsoren Communicatiemiddelen IJsseldelta Marketing Werkgelegenheid Publiciteitsbereik- en waarde online en offline SEO campagne

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

Gronau, 18 september 2015

Gronau, 18 september 2015 Gronau, 18 september 2015 Openbare aanbesteding voor Pers en PR werkzaamheden Copywriting en Vertalingen ten behoeve van het INTERREG V project Grenzeloze Toeristische Innovatie (GTI) Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized

Informatie & Tarieven 2013. competities. magazines. webinars. websites. boeken. events. e-zines. get elektorized Informatie & Tarieven 2013 competities magazines webinars websites boeken events e-zines get elektorized The world s most comprehensive platform for electronics professionals with a passion Elektor is

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi.

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi. Internetconcepten HiFi.nl b2b.hifi.nl Muziek.nl High Fidelity Discs AV & Domotica SAVA-Award Nieuwsbrieven HiFi-zine HiFi.nl B2B AV & Domotica e-zine Muziek.nl e-zine High Fidelity Discs e-zine Partner-

Nadere informatie

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

Brugge City Card Inhoud

Brugge City Card Inhoud Inhoud - Wat? - Waarom? - Samenstelling - Prijs - Distributie - Marketing - Reflecties Wat? - Smart Card vergelijkbaar met een kredietkaart met computerchip - Voordeelkaart > Hoe meer je bezoekt hoe meer

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

De Gastvrijheidseconomie van het Groene Hart. 13 november 2014 Fort Wierickerschans

De Gastvrijheidseconomie van het Groene Hart. 13 november 2014 Fort Wierickerschans De Gastvrijheidseconomie van het Groene Hart 13 november 2014 Fort Wierickerschans Programma Openingswoord: Christiaan van der Kamp, burgemeester Bodegraven Reeuwijk 13.40-13.55 Theo Ruijs, directeur Figi

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars!

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Over de Vuurtorenloop Programma Mooi en zwaar is de Vuurtorenloop Vlieland zeker! En je kunt zelf bepalen hoe zwaar, want de Vuurtorenloop combineert een uitdagende

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd april 2015 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2013 2014 2015 0,0% -5,0%

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Klant centraal. Behoefte aan meer 25. Meer producten en diensten om uw rendement te verhogen. Contact

Klant centraal. Behoefte aan meer 25. Meer producten en diensten om uw rendement te verhogen. Contact Behoefte aan meer 25 Klant centraal Inspelen op uw behoefte Uw mediabehoefte staat bij Rodi Media centraal. Met Meer Media kunt u meer dan alleen een advertentie plaatsen, krant drukken of drukwerk verspreiden.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Ondernemerschap. Nummer 12, december 2012. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Ondernemerschap. Nummer 12, december 2012. Ondernemend Paprika Inhoud Dit is de laatste P8 nieuwsbrief van 2012 en staat ook deze maand weer vol met nieuws. In de nieuwsbrief wordt kort teruggeblikt op de P8 kick-off marketing 2013 die op woensdag 19 december 2012

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Rapportage 2009 - Concept -

Rapportage 2009 - Concept - Rapportage 2009 - Concept - Marketing en Promotie Toerisme en Recreatie Velsen/IJmuiden aan Zee In opdracht van Gemeente Velsen, afdeling Economische Zaken Inhoud Inleiding In dit derde jaar dat Amsterdam

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Advertentiemogelijkheden BeautyJournaal.nl 2009

Advertentiemogelijkheden BeautyJournaal.nl 2009 Advertentiemogelijkheden BeautyJournaal.nl 2009 Unieke formule BeautyJournaal.nl is in Nederland (en daarbuiten) een unieke, onafhankelijke en objectieve internet portal die zich richt op lichamelijke

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

De digitale stad als aanjager voor de vernieuwing van stedelijke informatiestructuur. Door Alain Schepers en Robert van Vliet

De digitale stad als aanjager voor de vernieuwing van stedelijke informatiestructuur. Door Alain Schepers en Robert van Vliet De digitale stad als aanjager voor de vernieuwing van stedelijke informatiestructuur Door Alain Schepers en Robert van Vliet Even een test Wat is het meest gebruikte document van je gemeente? Weet je waar

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar je kunt zien en zijn, daar ontstaat zicht STICHTING PROMOTIE WADDENLAND

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

saleskit vtwonen.nl januari 2015

saleskit vtwonen.nl januari 2015 saleskit vtwonen.nl januari 2015 Over vtwonen.nl De website van het grootste en meest veelzijdige woonmerk van Nederland is een unieke one stop shop voor woonproducten, inspiratie en praktische informatie.

Nadere informatie

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Het online platform is altijd en overal te raadplegen! Bekijk interessante voorstellen via het Marktforum! Het vakblad brengt onmisbare artikelen en interviews!

Nadere informatie

Rotterdam Mobile City Portal Rotterdam Stadsinitiatief 2013 geregistreerd onder nummer 13MO02281.

Rotterdam Mobile City Portal Rotterdam Stadsinitiatief 2013 geregistreerd onder nummer 13MO02281. Rotterdam Mobile City Portal Rotterdam Stadsinitiatief 2013 geregistreerd onder nummer 13MO02281. Ontwikkeld door: M.Jie (Webdeveloper) R.Westercappel (Commercieel) 1. Rotterdam Mobile City Portal? 2.

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Eindverantwoording Marketing en promotie Utrechtse Heuvelrug 2011-2012

Eindverantwoording Marketing en promotie Utrechtse Heuvelrug 2011-2012 Eindverantwoording Marketing en promotie Utrechtse Heuvelrug 2011-2012 24 juni 2013 www.heuvelrug.nl Bankrekeningnummer 28.51.20.808 BNG IBAN NL64BNGH0285120808 1. Inleiding Bij beschikking d.d.17 februari

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Ontdek de Inspirar experience! Exposeren op Inspirar: Ontmoet

Nadere informatie

E E R H U C3 O \A^ A A R D

E E R H U C3 O \A^ A A R D E E R H U C3 O Raadsvergadering^ b WLl 2UU9 19 Besluit: ^ V ^^«^r- eft2^oa-o^ \A^ A A R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 8 2009-044 City Marketing Aan de Raad, Heerhugowaard, 6 aprit 2009 Beknopt voorstel

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Op weg naar de Holland Branding & Marketing Visie 2018. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

Op weg naar de Holland Branding & Marketing Visie 2018. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Op weg naar de Holland Branding & Marketing Visie 2018 Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Den Haag, 31 oktober 2013 Jan van Goyen Landschap met gezicht op Huys Roucoop 1642 Museum De Lakenhal, Leiden

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Herdenkingspartners Westhoek. Streekhuis Esenkasteel 23 maart 2015

Herdenkingspartners Westhoek. Streekhuis Esenkasteel 23 maart 2015 Herdenkingspartners Westhoek Streekhuis Esenkasteel 23 maart 2015 Inhoud Organisatie: Westtoer/Toerisme Westhoek Communicatie en promotie WO I Vragen Kaart van de Vlaamse regio s Structuur toeristisch

Nadere informatie

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING Hotelgasten en overnachtingen Het aantal hotelovernachtingen blijft toenemen in Amsterdam: in de eerste tien maanden van is % meer overnachtingen geregistreerd dan

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Resultaten 2014 Rotterdam Partners

Resultaten 2014 Rotterdam Partners Resultaten 0 Rotterdam Partners Rotterdam Partners International Trade & Investment is in 0 actief betrokken geweest bij de realisatie van 0 projecten in de Rotterdam regio. Hiervan waren confirmed projects,

Nadere informatie

Watersport websites. Online mogelijkheden 2015. Botentekoop.nl 2. Botenbank.com 4. Vaarkrant 8

Watersport websites. Online mogelijkheden 2015. Botentekoop.nl 2. Botenbank.com 4. Vaarkrant 8 Watersport websites Online mogelijkheden 2015 Botentekoop.nl 2 Botenbank.com 4 Vaarkrant 8 Het blad Botentekoop, Botentekoop.nl, Botenbank Magazine, Botenbank.com, Vaarkrant.nl, Nieuweboten.nl en VaarTV

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare en betaalbare inzet hebben

Nadere informatie

HollandCity identiteit & storylines. Haarlem, 6 november 2015 Conrad van Tiggelen

HollandCity identiteit & storylines. Haarlem, 6 november 2015 Conrad van Tiggelen City identiteit & storylines Haarlem, 6 november 2015 Conrad van Tiggelen Perspectief & ambitie 2025 -> 2020 16 miljoen bezoekers 13,6 miljard 92.000 banen 2013 12.8 miljoen bezoekers 7.6 miljard 60.000

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette

Nadere informatie