WAT WIL DE BEZINNINGSTOERIST?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT WIL DE BEZINNINGSTOERIST?"

Transcriptie

1 WAT WIL DE BEZINNINGSTOERIST? BLAUWDRUK VOOR DE ONTWIKKELING VAN PMC S VOOR BEZINNINGSTOERISME IN DE GRENSREGIO VERSIE DATUM AUTEUR : V1 : : L. GUSSENHOVEN, SR. ADVISEUR/DIRECTEUR

2 AANLEIDING Eind 2013 is i.o.v. de Stichting Bezin in Limburg een marketingplan voor bezinningstoerisme opgesteld. De aanbevelingen die daarin zijn opgenomen, zijn: 1. VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE OVER HET BESTAANDE AANBOD 2. ONTWIKKELING VAN PMC S (PRODUCTEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN) 3. OPBOUW VAN EEN ACTIEVE MARKETING- EN VERKOOPORGANISATIE Om de ontwikkeling van PMC s te stimuleren heeft Provincie Limburg Coppen communications+marketing gevraagd een methode daarvoor aan u voor te stellen. 2 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

3 PROBLEEMSTELLING Hoe kunnen aanbieders van bezinningstoerisme gezamenlijk (in kleine groepen) PMC s voor de bezinningstoerist ontwikkelen en op de markt brengen? 3 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

4 WAT IS EEN PRODUCT-/MARKTCOMBINATIE (PMC)? - Verschillende mensen (doelgroepen) hebben verschillende behoeften op het gebied van bezinning. - Een PMC is een product dat speciaal voor een specifieke doelgroep is ontwikkeld. VOORBEELD Personen met behoefte aan onthaasting, wil een andere bezinningsdienst afnemen dan iemand die onlangs zijn partner heeft verloren bij een ongeval. De ene doelgroep kan interesse hebben in een retraiteweek, de ander in een verwerkingstraject met coaching en contacten met anderen. 4 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

5 BELANGRIJKE THEMA S BIJ DE ONTWIKKELING VAN PMC'S 1. Welke doelgroepen kunnen we onderscheiden? 2. Welke specifieke behoeften hebben de verschillende doelgroepen? 3. Met welk aanbod kunnen we die specifieke behoeften invullen? 5 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

6 VOORBEELD: DE MANTELZORGER

7 DE MANTELZORGER: DE FEITEN LIGGEN VOOR HET OPRAPEN WAT IS MANTELZORG? Nationale Raad Volksgezondheid en Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg WAT IS EEN MANTELZORGER? - Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. - Niet beroepsmatig, wel een persoonlijke band / sociale relatie - Geen alledaagse zorg zoals de zorg voor een gezond kind - Mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk OMVANG - 3,5 miljoen mensen ouder dan 18 jaar verlenen mantelzorg (25% van alle volwassenen) - 2,6 miljoen mensen meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden - 1,1 miljoen mensen zowel intensief als langdurig hulp mantelzorgers voelen zich zwaarbelast of overbelast - 71% heeft ook betaald werk - 25% van alle jeugdigen van jaar groeien op met ziekte en zorg in de thuissituatie

8 DE MANTELZORGER: DE FEITEN LIGGEN VOOR HET OPRAPEN BEHOEFTEN - Rustpunten in zijn dagelijkse leven - Persoonlijke aandacht - Waardering - Uitgaan / vakantie - Hulpbehoevende vertrouwd achterlaten - Geruststelling - Gevoel hebben dat een relax-periode verdiend is - Wil de diepere zingeving begrijpen - Andere mensen ontmoeten - Persoonlijke zorg met andere mantelzorgers delen

9 PMC 1: KORTE ONTHAASTINGSBREAKS VOOR MANTELZORGERS VERWEN-WEEKEND - Hulpbehoevende wordt opgevangen/verzorgd (ontzorging van de mantelzorger) - Vooraf thuis overleg over de situatie - Plan van opvang hulpbehoevende - Plan van vakantiebesteding - Hoge mate van service (de mantelzorger wordt verwend ) - Ondersteuning om contact te houden met hulpbehoevende (Skype, Whatsapp, ) DE PRODUCTBELOFTE 9 Weekendje: Zorgeloos opladen We regelen samen de overname van de zorg en stellen een passend en verrassend oplaadprogramma op BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

10 PMC 2: BEZINNINGSSESSIES VOOR EEN GROEP MANTELZORGERS BEZINNINGSWEEK - Verblijf in onthaastingslocatie - Tijd voor jezelf, maar ook korte bijeenkomsten met nadruk op zingeving/stimulans - Lezingen en discussierondes - Hoe blijf ik gemotiveerd? Waarom doe ik het (nog)? - Hoe manage ik mijn agenda? - Wat betekent stilte in de relatie met de hulpbehoevende? - Workshops: - Hoe kan ik in korte tijd toch ontspannen? - Hoe kan ik tijdens mijn werk ontspannen overkomen? - Hoe doorbreek ik vastgelopen patronen? - Massage Weekprogramma: Hoe houd ik zin in zorg Een ontspannen programma dat u verfrissende ideeën oplevert die u dagelijks toe kunt passen. - Film en discussie: - Intouchables >>> Hoe vergemakkelijkt humor de situatie? 10 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

11 PMC 3: UITWISSELINGSTRAJECT VOOR MANTELZORGERS GROEPSVORMING VOOR ONDERLINGE SUPPORT - Vorming van een groep mantelzorgers die elkaar ondersteunen Weekprogramma: Mantelzorgers onder elkaar - Inventarisatie behoeften en competenties - Taakverdeling - Boodschappen doen - Lichamelijke verzorging Ideaal voor mantelzorgers die behoefte hebben aan reflectie en het delen van inzichten. - Faciliteren van de groep met: - Kennis over bezinning - Agenda setting DE PRODUCTBELOFTE 11 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

12 CAMPAGNE

13 CAMPAGNE

14 AANPAK

15 METHODE Stap 1. Ideevorming Bepalen van de doelgroep, de behoeften en de ideeën om behoeften in te vullen Stap 2. Productontwikkeling Combineren van ideeën om een PMC vast te stellen Stap 3. Marketing De marktintroductie en verkoop van het PMC 15 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

16 STAP 1. IDEEVORMING WAT? De groep start met het samenbrengen van ideeën per doelgroep. Per doelgroep wordt daarvoor een Doelgroepen Dashboard opgesteld met daarop: - een beschrijving van de doelgroep; zo concreet mogelijke karakterisering van problemen en behoeften - ideeën die gezamenlijk of afzonderlijk kunnen worden vertaald naar concrete producten en diensten N.B.: Dit is een brainstormfase, dus ALLE ideeën worden meegenomen 16 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

17 DOELGROEPEN DASHBOARD Vul de naam van de doelgroep in BEHOEFTEN DOELGROEP In deze kolom invullen wat de doelgroep bezig houdt DIT DOE IK Hulpvragen - Hoe ziet zijn/haar dag uit? - Welke problemen komt hij/zij daarbij tegen? - Wat zijn zijn/haar prestaties? - Waar is hij/zij trots op? - Wat doet hij/zij na vijven? DIT DENK IK Hulpvragen - Waar droomt hij/zij van? - Wat wil hij/zij bereiken? - Wat zit daarbij in de weg? - Wat wil hij/zij veranderen? DIT VIND IK LEUK Hulpvragen - Waar is hij/zij graag mee bezig? - Wat staat hem/haar daarbij in de weg? - Wat is zijn/haar liefste wens?- DIT HAAT IK Hulpvragen - Wat vindt hij/zij afschuwelijk? - Welke frustraties heeft hij/zij? - Welke angsten heeft hij/zij? 17 IDEEËN In deze kolom invullen welke ideeën er zijn om aan de behoeften van de doelgroep te voldoen. N.B.: Belangrijk is dat ALLE ideeën aan bod komen. In deze fase niets uitsluiten IK ZOU ENORM GEHOLPEN ZIJN MET EEN PRODUCT OF DIENST MET DE VOLGENDE ONDERDELEN. Hulpvragen - Ik zou wel eens graag.. - Dit maakt mijn leven gemakkelijker - Dit maakt mijn leven aangenamer - Dit maakt mijn leven zorgelozer - Dit zou ik een ander gunnen BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

18 STAP 1. IDEEVORMING HOE? 1. Kies eerst een doelgroep uit de lijst of een zelf te benoemen doelgroep 2. Beantwoord vervolgens de vragen in het Doelgroepen Dashboard (behoeften en productideeën) 3. Een goede methode om ideeën te spuien is om de deelnemers individueel geeltjes te laten maken en op een grote print van het Doelgroepen Dashboard te plakken; een geeltje per idee 4. Vul vervolgens - indien gewenst - de volgende doelgroep in HULPMIDDELEN - Lijst met doelgroepen - Lijst met behoeften op bezinningsgebied - Doelgroepen Dashboard met hulpvragen 18 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

19 STAP 2. PRODUCTONTWIKKELING WAT? In deze fase worden de productideeën uit het Doelgroepen Dashboard geranked en uitgewerkt in een concreet Product/Markt Dashboard met: - de gekozen doelgroep en de behoefte waarop met het product ingespeeld wordt - beschrijving van het concrete product - de inbreng van elke afzonderlijke aanbieder - de kostprijs van afzonderlijke bestanddelen van het product, - de verkoopprijs van het product, - en andere relevante onderwerpen 19 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

20 PRODUCT/MARKT DASHBOARD Vul de naam van het gekozen product en doelgroep in. Voorbeeld: Onthaastingsbreaks voor Mantelzorgers PRODUCTBELOFTE Vul de belangrijkste belofte in die het product voor de doelgroep waar moet maken Hulpvragen: - Wel probleem lost het product op? - Welke wensen van de doelgroep vult het product in? - Welke kernbehoefte wordt door het product ingevuld? - Wat zijn de belangrijkste voordelen van het product? PRODUCTELEMENTEN Vul een omschrijving van de elementen waaruit het product is opgebouwd Hulpvragen: - Uit welke onderdelen bestaat het product (vb: cursus met overnachting, diner en ontbijt, boswandeling met gids) - Welke onderdelen uit het product kosten geld? Voorbeeld: - overnachting - diner en ontbijt - gids KOSTEN Vul hier de verkoopprijs in Voorbeeld: - 75,= - 45,= - 25,= 20 OPBRENGSTEN Vul hier de namen van de partners die de productelementen moeten leveren Voorbeeld: - 95,= - 55,= - 30,= - 180,= Totaal KERNPARTNERS Vul hier de namen van de partners die de productelementen moeten leveren BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

21 PMC 1: KORTE ONTHAASTINGSBREAKS VOOR MANTELZORGERS PRODUCTELEMENTEN VERWEN-WEEKEND - Hulpbehoevende wordt opgevangen/verzorgd (ontzorging van de mantelzorger) - Vooraf thuis overleg over de situatie - Plan van opvang hulpbehoevende - Plan van vakantiebesteding - Hoge mate van service (de mantelzorger wordt verwend ) - Ondersteuning om contact te houden met hulpbehoevende (Skype, Whatsapp, ) DE PRODUCTBELOFTE 21 Weekendje: Zorgeloos opladen We regelen samen de overname van de zorg en stellen een passend en verrassend oplaadprogramma op BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

22 STAP 2. PRODUCTONTWIKKELING HOE? 1. In het Doelgroepen Dashboard staan nu rechts verschillende ideeën die individueel of samen een product kunnen vormen. Bedenk met deze ideeën een concreet product. 2. Geef dat product een productnaam, zoals Onthaastingsbreaks of Uitwisselingssessies 3. Beantwoord vervolgens de vragen in het Product/Markt Dashboard 4. Ga vervolgens na of er nog een product te verzinnen is, maak een nieuw Product/Markt Dashboard aan en herhaal stappen 1 t/m 3 HULPMIDDELEN - Product/Markt Dashboard met hulpvragen 22 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

23 STAP 3. MARKETING WAT? Tijdens deze laatste stap werkt de groep aan een communicatieplan om gezamenlijk een nieuw product op de markt te introduceren. 23 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

24 STAP COMMUNICATIE 3. MARKETING DASHBOARD Vul de naam van het product in PRODUCT EN PRODUCTBELOFTE Overnemen uit Product/Markt Dashboard DOELEN Vul de belangrijkste communicatiedoelen in Hulpvragen: - Wat willen we bereiken met de communicatie? Bijvoorbeeld: bekendheid van het product vergroten, de website over het product bekendmaken, etc. - Wat willen we dat de doelgroep weet na het zien van de communicatie? Bijvoorbeeld: de doelgroep weet dat het product een oplossing voor een wens/probleem kan bieden, etc. - Wat willen we dat de doelgroep doet na het zien van de communicatie? Bijvoorbeeld: de website bezoeken, contact opnemen voor kennismakingsgesprek, product bestellen/kopen, anderen wijzen op het product, etc. DOELGROEP Overnemen uit Product/Markt Dashboard KERNBOODSCHAP Vul de belangrijkste boodschap aan de doelgroep in. Vul aan; de communicatie moet overbrengen dat het product... COMMUNICATIEMIDDELEN & Vul jaartal in PLANNING Hieronder communicatiemiddelen JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC invullen. Bijvoorbeeld: Website x Flyers voor huis-aan-huis x verspreiding Social media x x x x x x x x x x x Advertenties x x Etc. BUDGET Vul hieronder het budget per middel in IMPLEMENTATIE & COORDINATIE Vul in wie waarvoor verantwoordelijk is 24 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

25 STAP 3. MARKETING HOE? Vul het Communicatie Dashboard in van boven naar beneden HULPMIDDELEN: - Communicatie Dashboard 25 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

26 HOE VERDER? ZELFSTANDIG OF MET BEGELEIDING PMC S ONTWIKKELEN EN OP DE MARKT ZETTEN

27 PROCES 1. Samenstellen groepen - Geïnteresseerden vullen deelnameformulier in: wie zijn we, wat bieden we, wat willen we ontwikkelen, op welke behoefte willen we inspelen? - Coppen zorgt voor inventarisatie en onderlinge verspreiding 2. Dagdeel Kennismaking - Kick off van het ontwikkelingsproces; wie neemt initiatief? 3. Dagdeel Ideevorming 4. Dagdeel Productontwikkeling 5. Dagdeel Marketing BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

28 HULP NODIG? AANBIEDING Organisatie en begeleiding gehele proces (4 dagdelen) 1.000,= per deelnemer (minimaal 4 deelnemers) Loek Gussenhoven BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

29 BIJLAGEN

30 DOELGROEPEN; BEDRIJFSMATIG RELIGIEUS - Organisaties: Omroepen (EO), kerken, kloosters, verenigingen - Beroepen: Geestelijken, pastoraal werkers, verenigingen, omroepen (EO), docenten GEZONDHEIDSZORG - Organisaties: Ziekenhuizen, zorginstellingen, bejaardenhuizen - Beroepen: Verplegenden, verzorgenden, artsen, therapeuten, psychologen, ambulancepersoneel, e.d. OVERHEID EN POLITIEK - Organisaties: Gemeenten, provincies, ministeries, krijgsmacht, overige (semi)overheidsinstellingen - Beroepen: Politici, reïntegratiemedewerkers, veteranen, ONDERWIJS - Organisaties: Scholen, universiteiten, traininginstituten - Beroepen: Docenten, trainers, coaches 30 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

31 DOELGROEPEN; BEDRIJFSMATIG SPORT - Organisaties: Koepelverenigingen, sportclubs, - Beroepen: Trainers, sporters, management, sportbegeleiders CULTUUR - Organisaties:Musea, verenigingen, entertainmentbedrijven - Beroepen: Acteurs, beeldend kunstenaars, conservatoren, programma OVERIG BEDRIJFSLEVEN - Beroepen: Directies, management, stressgevoelige beroepen, bedrijfshulpverleners 31 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

32 BEHOEFTEN DUURZAAM/ANDERS LEVEN - Geestelijk en fysiek gezond blijven/worden: Minder stress, voorkomen burn out, met stress leren omgaan, onthaasten, ont-moeten - Een nieuwe manier van leven ontdekken: Nieuwe uitdagingen aangaan, spannende dingen ervaren en doen die ontspannend werken - Langer prettig en gezond leven; Gezond zijn door anders denken - Terug naar de natuur - Welzijn i.p.v. welvaart; Van meer naar anders - Inhoud geven aan begrippen als tevreden, verlossing, begrip, bezinning : De belangrijke kleine dingen ontdekken en waarderen TRAUMAVERWERKING - Omgaan met sterfgeval, scheiding, gevolgen van oorlog, aanranding, overval, ongeluk, ontslag, ziekte - Leren accepteren 32 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

33 BEHOEFTEN ZELFONTPLOOIING - Het eigen ik ontwikkelen, een nieuwe basis leggen: - spiritueel - emotioneel - rationeel (kennis, educatie) - Waarden en normen herbenoemen ZELFKENNIS - Zelfkennis vergroten, zichzelf begrijpen, vrede (met zichzelf) - Balans tussen ratio en emotie verbeteren - Ontwikkeling van het voelen STERVEN OF OMGAAN MET LANGDURIGE ZIEKTE / HANDICAP - Menswaardig sterven - Afscheid nemen - Teruggeven aan de natuur, aarde, wereld, mensheid - Leren accepteren 33 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

34 BEHOEFTEN OMGANG MET ANDEREN / GELIEFDEN - Aandacht voor de ander - Houden van - Minder solo, meer samen - Communicatie verbeteren - Omgaan met erotiek in het algemeen (i.c.m. geloof) - Sexuele omgang met de ander - Beladen thema s; homosexualiteit CREATIVITEIT Eigen creativiteit ontwikkelen; uit interesse in kunst, muziek, maar ook uit noodzaak voor het eigen beroep; bijv. innovatie-, R&D-, communicatiemedewerkers 34 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

35 BEHOEFTEN INTEGRITEIT - Integer handelen - Sterk in de schoenen staan - Herkennen van verborgen verleiders LEIDINGGEVEN - Beoordelen - Coachen - Slecht nieuws-gesprekken - Waarderen OPVOEDEN - Normen en waarden aanleren - Grenzen stellen - Omgang met erotiek - Verwennen versus de strenge aanpak 35 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

36 BEHOEFTEN - wennen aan een nieuwe levenssituatie (gepensioneerden, werklozen, ) - traumaverwerking - anders omgaan met ziekte of handicap (mantelzorgers, zieken, gehandicapten, - tot rust komen / onthaasting (mantelzorgers, werkenden met stressvolle baan, ) - omgaan met andere culturen - hulp bij opvoeding (ouders, grootouders, gastouders, leraren, ) - integer handelen (directeuren, politici,..,) - studiebegeleiding (studenten, leerlingen, werkenden met studie, ) - stervensbegeleiding (stervenden, mantelzorgsters, ) - omgaan met rassendiscriminatie - kennisuitbreiding op het gebied van cultuur en historie - meer diepgang in hun leven (bedevaarders, ) - duurzaam anders leven - zelfontplooiing, zelfkennis - betere omgang met anderen (geliefden, gehuwden, ) - ontwikkeling creativiteit 36 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

37 BEHOEFTEN - sexuele ontwikkeling - omgaan met sexuele intimidatie - verbetering communicatie - leren leiding geven - omgaan met agressiviteit - omgaan met crisissituaties - religieuze ontwikkeling - spirituele ontwikkeling 37 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

38 BEDANKT VOOR UW AANDACHT All rights reserved. Reproduction, publication and making use of ideas and proposals included in this report and accompanying mood boards need the prior, written confirmation of Coppen communications+marketing Roermond/Eindhoven, The Netherlands.

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Ontmantel de mantelzorger

Ontmantel de mantelzorger Ontmantel de mantelzorger Maatschappelijk werk en dienstverlening Afstudeeronderzoek Thijs Groot Robert van der Gulik Tamara Kiesewetter Colofon Ontmantel de mantelzorger Auteurs: Thijs Groot, 485534

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Cursusaanbod en trainingen Verder College. ZorgCoöperatie Brabant U.A. Editie: Zuidoost-Brabant KLEINSCHALIG KWALITEIT KEUZEVRIJHEID

Cursusaanbod en trainingen Verder College. ZorgCoöperatie Brabant U.A. Editie: Zuidoost-Brabant KLEINSCHALIG KWALITEIT KEUZEVRIJHEID 2015 2016 aanbod en trainingen Verder College Editie: Zuidoost-Brabant ZorgCoöperatie Brabant U.A. KLEINSCALIG KWALITEIT KEUZEVRIJEID Voor u ligt de tweede editie van het jaarprogramma van het Verder

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3

NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3 NU Zorg Begeleiden in de zorg Theorieboek Niveau 3 Noordhoff Uitgevers bv Vormgeving omslag Nu Amsterdam, Amsterdam Ontwerp binnenwerk G2K, Groningen/Amsterdam Foto omslag Frank Muller, Nijmegen 2014 Noordhoff

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Matrix Themas (E) is mogelijke enquêtevraag City Trainer: welke thematische vragen zijn er t.a.v. de verschillende actoren? Jongeren Jongeren Jongeren die al vrijwilligerswerk doen/willen gaan

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Martin: Veel mantelzorgers zijn onbekend met de term mantelzorger of betrekken deze niet op de eigen situatie. Luc: De zorg is

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie