WAT WIL DE BEZINNINGSTOERIST?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT WIL DE BEZINNINGSTOERIST?"

Transcriptie

1 WAT WIL DE BEZINNINGSTOERIST? BLAUWDRUK VOOR DE ONTWIKKELING VAN PMC S VOOR BEZINNINGSTOERISME IN DE GRENSREGIO VERSIE DATUM AUTEUR : V1 : : L. GUSSENHOVEN, SR. ADVISEUR/DIRECTEUR

2 AANLEIDING Eind 2013 is i.o.v. de Stichting Bezin in Limburg een marketingplan voor bezinningstoerisme opgesteld. De aanbevelingen die daarin zijn opgenomen, zijn: 1. VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE OVER HET BESTAANDE AANBOD 2. ONTWIKKELING VAN PMC S (PRODUCTEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN) 3. OPBOUW VAN EEN ACTIEVE MARKETING- EN VERKOOPORGANISATIE Om de ontwikkeling van PMC s te stimuleren heeft Provincie Limburg Coppen communications+marketing gevraagd een methode daarvoor aan u voor te stellen. 2 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

3 PROBLEEMSTELLING Hoe kunnen aanbieders van bezinningstoerisme gezamenlijk (in kleine groepen) PMC s voor de bezinningstoerist ontwikkelen en op de markt brengen? 3 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

4 WAT IS EEN PRODUCT-/MARKTCOMBINATIE (PMC)? - Verschillende mensen (doelgroepen) hebben verschillende behoeften op het gebied van bezinning. - Een PMC is een product dat speciaal voor een specifieke doelgroep is ontwikkeld. VOORBEELD Personen met behoefte aan onthaasting, wil een andere bezinningsdienst afnemen dan iemand die onlangs zijn partner heeft verloren bij een ongeval. De ene doelgroep kan interesse hebben in een retraiteweek, de ander in een verwerkingstraject met coaching en contacten met anderen. 4 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

5 BELANGRIJKE THEMA S BIJ DE ONTWIKKELING VAN PMC'S 1. Welke doelgroepen kunnen we onderscheiden? 2. Welke specifieke behoeften hebben de verschillende doelgroepen? 3. Met welk aanbod kunnen we die specifieke behoeften invullen? 5 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

6 VOORBEELD: DE MANTELZORGER

7 DE MANTELZORGER: DE FEITEN LIGGEN VOOR HET OPRAPEN WAT IS MANTELZORG? Nationale Raad Volksgezondheid en Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg WAT IS EEN MANTELZORGER? - Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. - Niet beroepsmatig, wel een persoonlijke band / sociale relatie - Geen alledaagse zorg zoals de zorg voor een gezond kind - Mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk OMVANG - 3,5 miljoen mensen ouder dan 18 jaar verlenen mantelzorg (25% van alle volwassenen) - 2,6 miljoen mensen meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden - 1,1 miljoen mensen zowel intensief als langdurig hulp mantelzorgers voelen zich zwaarbelast of overbelast - 71% heeft ook betaald werk - 25% van alle jeugdigen van jaar groeien op met ziekte en zorg in de thuissituatie

8 DE MANTELZORGER: DE FEITEN LIGGEN VOOR HET OPRAPEN BEHOEFTEN - Rustpunten in zijn dagelijkse leven - Persoonlijke aandacht - Waardering - Uitgaan / vakantie - Hulpbehoevende vertrouwd achterlaten - Geruststelling - Gevoel hebben dat een relax-periode verdiend is - Wil de diepere zingeving begrijpen - Andere mensen ontmoeten - Persoonlijke zorg met andere mantelzorgers delen

9 PMC 1: KORTE ONTHAASTINGSBREAKS VOOR MANTELZORGERS VERWEN-WEEKEND - Hulpbehoevende wordt opgevangen/verzorgd (ontzorging van de mantelzorger) - Vooraf thuis overleg over de situatie - Plan van opvang hulpbehoevende - Plan van vakantiebesteding - Hoge mate van service (de mantelzorger wordt verwend ) - Ondersteuning om contact te houden met hulpbehoevende (Skype, Whatsapp, ) DE PRODUCTBELOFTE 9 Weekendje: Zorgeloos opladen We regelen samen de overname van de zorg en stellen een passend en verrassend oplaadprogramma op BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

10 PMC 2: BEZINNINGSSESSIES VOOR EEN GROEP MANTELZORGERS BEZINNINGSWEEK - Verblijf in onthaastingslocatie - Tijd voor jezelf, maar ook korte bijeenkomsten met nadruk op zingeving/stimulans - Lezingen en discussierondes - Hoe blijf ik gemotiveerd? Waarom doe ik het (nog)? - Hoe manage ik mijn agenda? - Wat betekent stilte in de relatie met de hulpbehoevende? - Workshops: - Hoe kan ik in korte tijd toch ontspannen? - Hoe kan ik tijdens mijn werk ontspannen overkomen? - Hoe doorbreek ik vastgelopen patronen? - Massage Weekprogramma: Hoe houd ik zin in zorg Een ontspannen programma dat u verfrissende ideeën oplevert die u dagelijks toe kunt passen. - Film en discussie: - Intouchables >>> Hoe vergemakkelijkt humor de situatie? 10 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

11 PMC 3: UITWISSELINGSTRAJECT VOOR MANTELZORGERS GROEPSVORMING VOOR ONDERLINGE SUPPORT - Vorming van een groep mantelzorgers die elkaar ondersteunen Weekprogramma: Mantelzorgers onder elkaar - Inventarisatie behoeften en competenties - Taakverdeling - Boodschappen doen - Lichamelijke verzorging Ideaal voor mantelzorgers die behoefte hebben aan reflectie en het delen van inzichten. - Faciliteren van de groep met: - Kennis over bezinning - Agenda setting DE PRODUCTBELOFTE 11 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

12 CAMPAGNE

13 CAMPAGNE

14 AANPAK

15 METHODE Stap 1. Ideevorming Bepalen van de doelgroep, de behoeften en de ideeën om behoeften in te vullen Stap 2. Productontwikkeling Combineren van ideeën om een PMC vast te stellen Stap 3. Marketing De marktintroductie en verkoop van het PMC 15 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

16 STAP 1. IDEEVORMING WAT? De groep start met het samenbrengen van ideeën per doelgroep. Per doelgroep wordt daarvoor een Doelgroepen Dashboard opgesteld met daarop: - een beschrijving van de doelgroep; zo concreet mogelijke karakterisering van problemen en behoeften - ideeën die gezamenlijk of afzonderlijk kunnen worden vertaald naar concrete producten en diensten N.B.: Dit is een brainstormfase, dus ALLE ideeën worden meegenomen 16 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

17 DOELGROEPEN DASHBOARD Vul de naam van de doelgroep in BEHOEFTEN DOELGROEP In deze kolom invullen wat de doelgroep bezig houdt DIT DOE IK Hulpvragen - Hoe ziet zijn/haar dag uit? - Welke problemen komt hij/zij daarbij tegen? - Wat zijn zijn/haar prestaties? - Waar is hij/zij trots op? - Wat doet hij/zij na vijven? DIT DENK IK Hulpvragen - Waar droomt hij/zij van? - Wat wil hij/zij bereiken? - Wat zit daarbij in de weg? - Wat wil hij/zij veranderen? DIT VIND IK LEUK Hulpvragen - Waar is hij/zij graag mee bezig? - Wat staat hem/haar daarbij in de weg? - Wat is zijn/haar liefste wens?- DIT HAAT IK Hulpvragen - Wat vindt hij/zij afschuwelijk? - Welke frustraties heeft hij/zij? - Welke angsten heeft hij/zij? 17 IDEEËN In deze kolom invullen welke ideeën er zijn om aan de behoeften van de doelgroep te voldoen. N.B.: Belangrijk is dat ALLE ideeën aan bod komen. In deze fase niets uitsluiten IK ZOU ENORM GEHOLPEN ZIJN MET EEN PRODUCT OF DIENST MET DE VOLGENDE ONDERDELEN. Hulpvragen - Ik zou wel eens graag.. - Dit maakt mijn leven gemakkelijker - Dit maakt mijn leven aangenamer - Dit maakt mijn leven zorgelozer - Dit zou ik een ander gunnen BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

18 STAP 1. IDEEVORMING HOE? 1. Kies eerst een doelgroep uit de lijst of een zelf te benoemen doelgroep 2. Beantwoord vervolgens de vragen in het Doelgroepen Dashboard (behoeften en productideeën) 3. Een goede methode om ideeën te spuien is om de deelnemers individueel geeltjes te laten maken en op een grote print van het Doelgroepen Dashboard te plakken; een geeltje per idee 4. Vul vervolgens - indien gewenst - de volgende doelgroep in HULPMIDDELEN - Lijst met doelgroepen - Lijst met behoeften op bezinningsgebied - Doelgroepen Dashboard met hulpvragen 18 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

19 STAP 2. PRODUCTONTWIKKELING WAT? In deze fase worden de productideeën uit het Doelgroepen Dashboard geranked en uitgewerkt in een concreet Product/Markt Dashboard met: - de gekozen doelgroep en de behoefte waarop met het product ingespeeld wordt - beschrijving van het concrete product - de inbreng van elke afzonderlijke aanbieder - de kostprijs van afzonderlijke bestanddelen van het product, - de verkoopprijs van het product, - en andere relevante onderwerpen 19 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

20 PRODUCT/MARKT DASHBOARD Vul de naam van het gekozen product en doelgroep in. Voorbeeld: Onthaastingsbreaks voor Mantelzorgers PRODUCTBELOFTE Vul de belangrijkste belofte in die het product voor de doelgroep waar moet maken Hulpvragen: - Wel probleem lost het product op? - Welke wensen van de doelgroep vult het product in? - Welke kernbehoefte wordt door het product ingevuld? - Wat zijn de belangrijkste voordelen van het product? PRODUCTELEMENTEN Vul een omschrijving van de elementen waaruit het product is opgebouwd Hulpvragen: - Uit welke onderdelen bestaat het product (vb: cursus met overnachting, diner en ontbijt, boswandeling met gids) - Welke onderdelen uit het product kosten geld? Voorbeeld: - overnachting - diner en ontbijt - gids KOSTEN Vul hier de verkoopprijs in Voorbeeld: - 75,= - 45,= - 25,= 20 OPBRENGSTEN Vul hier de namen van de partners die de productelementen moeten leveren Voorbeeld: - 95,= - 55,= - 30,= - 180,= Totaal KERNPARTNERS Vul hier de namen van de partners die de productelementen moeten leveren BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

21 PMC 1: KORTE ONTHAASTINGSBREAKS VOOR MANTELZORGERS PRODUCTELEMENTEN VERWEN-WEEKEND - Hulpbehoevende wordt opgevangen/verzorgd (ontzorging van de mantelzorger) - Vooraf thuis overleg over de situatie - Plan van opvang hulpbehoevende - Plan van vakantiebesteding - Hoge mate van service (de mantelzorger wordt verwend ) - Ondersteuning om contact te houden met hulpbehoevende (Skype, Whatsapp, ) DE PRODUCTBELOFTE 21 Weekendje: Zorgeloos opladen We regelen samen de overname van de zorg en stellen een passend en verrassend oplaadprogramma op BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

22 STAP 2. PRODUCTONTWIKKELING HOE? 1. In het Doelgroepen Dashboard staan nu rechts verschillende ideeën die individueel of samen een product kunnen vormen. Bedenk met deze ideeën een concreet product. 2. Geef dat product een productnaam, zoals Onthaastingsbreaks of Uitwisselingssessies 3. Beantwoord vervolgens de vragen in het Product/Markt Dashboard 4. Ga vervolgens na of er nog een product te verzinnen is, maak een nieuw Product/Markt Dashboard aan en herhaal stappen 1 t/m 3 HULPMIDDELEN - Product/Markt Dashboard met hulpvragen 22 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

23 STAP 3. MARKETING WAT? Tijdens deze laatste stap werkt de groep aan een communicatieplan om gezamenlijk een nieuw product op de markt te introduceren. 23 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

24 STAP COMMUNICATIE 3. MARKETING DASHBOARD Vul de naam van het product in PRODUCT EN PRODUCTBELOFTE Overnemen uit Product/Markt Dashboard DOELEN Vul de belangrijkste communicatiedoelen in Hulpvragen: - Wat willen we bereiken met de communicatie? Bijvoorbeeld: bekendheid van het product vergroten, de website over het product bekendmaken, etc. - Wat willen we dat de doelgroep weet na het zien van de communicatie? Bijvoorbeeld: de doelgroep weet dat het product een oplossing voor een wens/probleem kan bieden, etc. - Wat willen we dat de doelgroep doet na het zien van de communicatie? Bijvoorbeeld: de website bezoeken, contact opnemen voor kennismakingsgesprek, product bestellen/kopen, anderen wijzen op het product, etc. DOELGROEP Overnemen uit Product/Markt Dashboard KERNBOODSCHAP Vul de belangrijkste boodschap aan de doelgroep in. Vul aan; de communicatie moet overbrengen dat het product... COMMUNICATIEMIDDELEN & Vul jaartal in PLANNING Hieronder communicatiemiddelen JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC invullen. Bijvoorbeeld: Website x Flyers voor huis-aan-huis x verspreiding Social media x x x x x x x x x x x Advertenties x x Etc. BUDGET Vul hieronder het budget per middel in IMPLEMENTATIE & COORDINATIE Vul in wie waarvoor verantwoordelijk is 24 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

25 STAP 3. MARKETING HOE? Vul het Communicatie Dashboard in van boven naar beneden HULPMIDDELEN: - Communicatie Dashboard 25 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

26 HOE VERDER? ZELFSTANDIG OF MET BEGELEIDING PMC S ONTWIKKELEN EN OP DE MARKT ZETTEN

27 PROCES 1. Samenstellen groepen - Geïnteresseerden vullen deelnameformulier in: wie zijn we, wat bieden we, wat willen we ontwikkelen, op welke behoefte willen we inspelen? - Coppen zorgt voor inventarisatie en onderlinge verspreiding 2. Dagdeel Kennismaking - Kick off van het ontwikkelingsproces; wie neemt initiatief? 3. Dagdeel Ideevorming 4. Dagdeel Productontwikkeling 5. Dagdeel Marketing BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

28 HULP NODIG? AANBIEDING Organisatie en begeleiding gehele proces (4 dagdelen) 1.000,= per deelnemer (minimaal 4 deelnemers) Loek Gussenhoven BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

29 BIJLAGEN

30 DOELGROEPEN; BEDRIJFSMATIG RELIGIEUS - Organisaties: Omroepen (EO), kerken, kloosters, verenigingen - Beroepen: Geestelijken, pastoraal werkers, verenigingen, omroepen (EO), docenten GEZONDHEIDSZORG - Organisaties: Ziekenhuizen, zorginstellingen, bejaardenhuizen - Beroepen: Verplegenden, verzorgenden, artsen, therapeuten, psychologen, ambulancepersoneel, e.d. OVERHEID EN POLITIEK - Organisaties: Gemeenten, provincies, ministeries, krijgsmacht, overige (semi)overheidsinstellingen - Beroepen: Politici, reïntegratiemedewerkers, veteranen, ONDERWIJS - Organisaties: Scholen, universiteiten, traininginstituten - Beroepen: Docenten, trainers, coaches 30 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

31 DOELGROEPEN; BEDRIJFSMATIG SPORT - Organisaties: Koepelverenigingen, sportclubs, - Beroepen: Trainers, sporters, management, sportbegeleiders CULTUUR - Organisaties:Musea, verenigingen, entertainmentbedrijven - Beroepen: Acteurs, beeldend kunstenaars, conservatoren, programma OVERIG BEDRIJFSLEVEN - Beroepen: Directies, management, stressgevoelige beroepen, bedrijfshulpverleners 31 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

32 BEHOEFTEN DUURZAAM/ANDERS LEVEN - Geestelijk en fysiek gezond blijven/worden: Minder stress, voorkomen burn out, met stress leren omgaan, onthaasten, ont-moeten - Een nieuwe manier van leven ontdekken: Nieuwe uitdagingen aangaan, spannende dingen ervaren en doen die ontspannend werken - Langer prettig en gezond leven; Gezond zijn door anders denken - Terug naar de natuur - Welzijn i.p.v. welvaart; Van meer naar anders - Inhoud geven aan begrippen als tevreden, verlossing, begrip, bezinning : De belangrijke kleine dingen ontdekken en waarderen TRAUMAVERWERKING - Omgaan met sterfgeval, scheiding, gevolgen van oorlog, aanranding, overval, ongeluk, ontslag, ziekte - Leren accepteren 32 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

33 BEHOEFTEN ZELFONTPLOOIING - Het eigen ik ontwikkelen, een nieuwe basis leggen: - spiritueel - emotioneel - rationeel (kennis, educatie) - Waarden en normen herbenoemen ZELFKENNIS - Zelfkennis vergroten, zichzelf begrijpen, vrede (met zichzelf) - Balans tussen ratio en emotie verbeteren - Ontwikkeling van het voelen STERVEN OF OMGAAN MET LANGDURIGE ZIEKTE / HANDICAP - Menswaardig sterven - Afscheid nemen - Teruggeven aan de natuur, aarde, wereld, mensheid - Leren accepteren 33 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

34 BEHOEFTEN OMGANG MET ANDEREN / GELIEFDEN - Aandacht voor de ander - Houden van - Minder solo, meer samen - Communicatie verbeteren - Omgaan met erotiek in het algemeen (i.c.m. geloof) - Sexuele omgang met de ander - Beladen thema s; homosexualiteit CREATIVITEIT Eigen creativiteit ontwikkelen; uit interesse in kunst, muziek, maar ook uit noodzaak voor het eigen beroep; bijv. innovatie-, R&D-, communicatiemedewerkers 34 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

35 BEHOEFTEN INTEGRITEIT - Integer handelen - Sterk in de schoenen staan - Herkennen van verborgen verleiders LEIDINGGEVEN - Beoordelen - Coachen - Slecht nieuws-gesprekken - Waarderen OPVOEDEN - Normen en waarden aanleren - Grenzen stellen - Omgang met erotiek - Verwennen versus de strenge aanpak 35 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

36 BEHOEFTEN - wennen aan een nieuwe levenssituatie (gepensioneerden, werklozen, ) - traumaverwerking - anders omgaan met ziekte of handicap (mantelzorgers, zieken, gehandicapten, - tot rust komen / onthaasting (mantelzorgers, werkenden met stressvolle baan, ) - omgaan met andere culturen - hulp bij opvoeding (ouders, grootouders, gastouders, leraren, ) - integer handelen (directeuren, politici,..,) - studiebegeleiding (studenten, leerlingen, werkenden met studie, ) - stervensbegeleiding (stervenden, mantelzorgsters, ) - omgaan met rassendiscriminatie - kennisuitbreiding op het gebied van cultuur en historie - meer diepgang in hun leven (bedevaarders, ) - duurzaam anders leven - zelfontplooiing, zelfkennis - betere omgang met anderen (geliefden, gehuwden, ) - ontwikkeling creativiteit 36 MARKETINGPLAN BEZINNINGSTOERISME

37 BEHOEFTEN - sexuele ontwikkeling - omgaan met sexuele intimidatie - verbetering communicatie - leren leiding geven - omgaan met agressiviteit - omgaan met crisissituaties - religieuze ontwikkeling - spirituele ontwikkeling 37 BLAUWDRUK ONTWIKKELING PMC S

38 BEDANKT VOOR UW AANDACHT All rights reserved. Reproduction, publication and making use of ideas and proposals included in this report and accompanying mood boards need the prior, written confirmation of Coppen communications+marketing Roermond/Eindhoven, The Netherlands.

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie In juni 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun ervaringen met mantelzorg en dementie. Hiervoor hebben PGGM

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

VERBETERING VAN UW MARKTPOSITIE MET SOCIAL MEDIA. L. Gussenhoven Directeur Coppen communications+marketing

VERBETERING VAN UW MARKTPOSITIE MET SOCIAL MEDIA. L. Gussenhoven Directeur Coppen communications+marketing VERBETERING VAN UW MARKTPOSITIE MET SOCIAL MEDIA L. Gussenhoven Directeur Coppen communications+marketing INHOUD THEORIE Hoe kunt u social media (en andere media) succesvoller inzetten door het creëren

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

MARKETINGPLAN T.B.V. DE PROMOTIE VAN STILTE, ONTHAASTEN EN BEZINNEN IN DE GRENSREGIO NEDERLAND/VLAANDEREN

MARKETINGPLAN T.B.V. DE PROMOTIE VAN STILTE, ONTHAASTEN EN BEZINNEN IN DE GRENSREGIO NEDERLAND/VLAANDEREN MARKETINGPLAN T.B.V. DE PROMOTIE VAN STILTE, ONTHAASTEN EN BEZINNEN IN DE GRENSREGIO NEDERLAND/VLAANDEREN OPDRACHTGEVER: STICHTING BEZIN IN LIMBURG VERSIE: 6.0 D.D.: 25.11.2013 AUTEUR: L. GUSSENHOVEN,

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Communicatieplan en creatief concept Zelfredzaamheidscampagne 2009

Communicatieplan en creatief concept Zelfredzaamheidscampagne 2009 Communicatieplan en creatief concept Zelfredzaamheidscampagne 2009 d.d. 04-03-2009 Copyright Coppen advertising and marketing Roermond - Eindhoven Doel werksessie Reminder mbt aanpak communicatie-activiteiten

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Communicatieplan Archipel servicepunt

Communicatieplan Archipel servicepunt Communicatieplan Archipel servicepunt Aanleiding Archipel heeft gekozen voor het opzetten van een centraal servicepunt met één centraal telefoonnummer. Per 1 november 2011 zal het Archipel servicenummer

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Mindfulness op het werk

Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Werken vanuit rust en aandacht Veel mensen ervaren hun werk als een plek waar nooit rust is, met een doorlopende activiteit aan lijstjes die af moeten, mensen

Nadere informatie

DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT!

DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT! RICHQUE DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT! 1 2 U komt vooruit! Waarom? Iedereen wil gezond, gelukkig en vitaal zijn. In een aantal situaties hebben we gewoon hulp nodig. Ik bied u die hulp aan waar u om

Nadere informatie

Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm

Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm Samen uw kind stimuleren om Te doen en te ondervinden Acties te ondernemen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddyzorg Nijmegen e.o. Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen Tel: 024-3297731 Fax: 024-3245558 Email: buddyzorg@nim.nl Buddy worden, buddy zijn Deze brochure

Nadere informatie

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl ONDERWIJS & PLANETREE Interesse in het mee doorvertalen van Planetree naar onderwijs en onderwijs organisaties? Neem neem contact op met jim@planetree.nl

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Eigen regie in de palliatieve fase

Eigen regie in de palliatieve fase Verwante begrippen Eigen regie in de palliatieve fase zelfmanagement Hanke Timmermans Opdracht film ZM Er volgt zo meteen een korte film van ca. 6 minuten, waarin zes mensen met een chronische ziekte aan

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

De toekomst is NU! Welkom! Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS.

De toekomst is NU! Welkom! Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS. De toekomst is NU! Welkom! 1 Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS. Bavaria Dhr. Peter Schoofs 2 Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos.

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Producten COiL Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Voor zorgprofessionals en vrijwilligers 1. Trainingen Omgaan met levensvragen 2. Begeleide intervisie, moreel beraad 3. Train- de- trainers

Nadere informatie

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers www.szr.nl SZR vindt de inbreng van een mantelzorger erg belangrijk. U kent uw naaste/familie en weet hoe hij of zij de zorg het liefst wil ontvangen. Tips voor

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

HEADS LARGER THAN HANDS

HEADS LARGER THAN HANDS HEADS LARGER THAN HANDS Op zoek naar meer balans Drs. Annemarije Struik Psycholoog HOE ZIT HET MET JOU?? Quotes uit de praktijk Ik vind het allemaal zo leuk Ik geef dingen niet graag uit handen Als ik

Nadere informatie

Visie en beleid 2012 2015

Visie en beleid 2012 2015 Visie en beleid 2012 2015 Het (door)vertellen en uitdragen van het woord van God. Waarbij de basis is, heb God lief en heb je naaste lief als jezelf. 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Proces blz. 4 Visie (droom)

Nadere informatie

Horsemanship en Rijkunst

Horsemanship en Rijkunst Horsemanship en Rijkunst Janet Bos Monique de Rijk Een solide basis voor u en uw paard begint bij een goed contact, plus de juiste fysieke ontwikkeling van uw paard. En dát leert u allemaal tijdens de

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Zorgen voor anderen. Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Hoe mantelzorgers in balans blijven. Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen

Zorgen voor anderen. Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Hoe mantelzorgers in balans blijven. Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen Zorgen voor anderen Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Zorgen voor anderen Hoe mantelzorgers in balans blijven Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer www.uitgeverijboekencentrum.nl

Nadere informatie

IRun2BFit. Mijn lijfstijl, mijn keuze.

IRun2BFit. Mijn lijfstijl, mijn keuze. IRun2BFit Informatie bijeenkomst ouders 27 november 2013 Presentatie IRun2BFit Praktische gang van zaken op school Vragen en discussie IRun2BFit Actief sinds 2006, idee Gerard Nijboer 2012/2013: deelname

Nadere informatie

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT MANTELZORG BELEID 2015 Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT Inhoud Wat is mantelzorg... 2 Visie op Mantelzorg... 2 De kwetsbaarheid van de mantelzorger... 2 Methode en werkwijze... 4 Mantelzorg ondersteuning

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Inner Game. Tennis Workshop

Inner Game. Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop De Inner Game Tennis Workshop zal zowel sporters als niet sporters, leden en niet leden van My HealthClub een waarvolle ervaring meegeven. Een positieve

Nadere informatie

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s. Foto Britt Straatemeier. Deze brochure werd mogelijk gemaakt door:

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s. Foto Britt Straatemeier. Deze brochure werd mogelijk gemaakt door: Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s Foto Britt Straatemeier Deze brochure werd mogelijk gemaakt door: Tips voor grootouders Foto Susanne Reuling Als in het gezin van

Nadere informatie

01 Kritische zelfreflectie Een coach of manager of leidinggevende die anderen naar verandering of groei wil stimuleren of brengen moet ook de bereidheid hebben naar zijn of haar eigen functioneren te

Nadere informatie

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos

Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerzorg en Qidos Maak Werk van Mantelzorg! Margreet Woessner, projectmanager Werk&Mantelzorg is een initiatief

Nadere informatie

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Workshop Mantelzorg Febe Lenie de Pater Consulent Mantelzorg Freelancer Mantelzorgondersteuning November 2014 Doel workshop Bewustwording rol en positie

Nadere informatie

Coaching; de brandstof voor je verbeterprogramma

Coaching; de brandstof voor je verbeterprogramma Eric van der Vliet Eric.van.der.vliet@logicacmg.com LogicaCMG 2007. All rights reserved De start van een verbeterprogramma We weten waar we staan We weten waar naartoe En nu? Een veel gebruikte aanpak

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 olv Annemieke Meurs en Saskia van Wijngaarden Focus Group Seminar Focus Group is een workshop gefocust op creatieve

Nadere informatie

9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd

9- maandentraining Het leven waarvoor je in de wieg bent gelegd In de 9- maanden training creëren we met elkaar een opwaartse spiraal. Door de combinatie van de juiste focus, enthousiasme, inzicht in behoeften, persoonlijke inzet en structurele steun ontstaat er een

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

CHECKLIST BEHANDELDOELEN

CHECKLIST BEHANDELDOELEN Uw naam: Naam therapeut: Datum: CHECKLIST BEHANDELDOELEN Het stellen van doelen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle therapie. Daarom vragen wij u uw doelen voor de aankomende therapie aan

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC)

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) jaar>5 jaar=1 Ondernemers Onderwijs Overheid Visie Ambitie = INNVALL Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) 2013 Agenda (1) Het INNVALLproject (2) Conclusies en praktische

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger (020) 333 53 53 info@mantelzorgenmeer.nl www.mantelzorgenmeer.nl Mantelzorgboek Er zijn momenten dat de mantelzorger

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

De POSITIEVE organisatie

De POSITIEVE organisatie De POSITIEVE organisatie Uitwerking van de workshops: Hoe krijg je meer energie in je team? Onze omgeving verandert steeds sneller en ingrijpender. Positieve organisaties spelen hier beter op in en creëren

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Kick off 29 mei Leyden Academy

Kick off 29 mei Leyden Academy Kick off 29 mei Leyden Academy 1 loskomen met chi Kung 2 luisteren en kijken naar inspirerende filmpjes Wat hebben we gedaan? 3 verkennen van de knelpunten 4 - beeldvorming ouderen, - onderwijs ouderenzorg

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

Of je hart nu breekt of scheurt, kapot is kapot.

Of je hart nu breekt of scheurt, kapot is kapot. Of je hart nu breekt of scheurt, kapot is kapot. Rouw van naastbestaanden van personen met dementie Gerke VERTHRIEST Een pluim voor jou, mantelzorger! We staan stil bij: - Rouwen als iemand nog niet dood

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG MANTELZORGBELEID EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG Dit beleid is opgesteld voor extramurale cliënten van ISZ De Brug en geldt vanaf 1 januari 2015. 1 INLEIDING Door veranderingen in de zorg wordt er een steeds

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar

Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar N.b.: stuur deze informatie (inclusief de drie bijlagen) naar de individuele behandelaar vóórdat de training van start gaat Emotieregulatietraining

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Incident? Actie! 1 e bijeenkomst 1 oktober 2015 Sander Flight Deel I Introductie over het Actieplan Veilig Werken in de Zorg Door Miriam Kop Zorgbranches

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Laagdrempelige workshops voor zorgvragers en zorgondersteuners

Laagdrempelige workshops voor zorgvragers en zorgondersteuners Laagdrempelige workshops voor zorgvragers en zorgondersteuners HEEL DE MENS werkt vanuit de visie dat lichaam, ziel en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We richten ons op het ondersteunen

Nadere informatie

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Het perspectief van de mantelzorger Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Probleemstelling Ziekenhuizen moeten steeds meer terug naar de kerntaken. Daarbij

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie