2010 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis"

Transcriptie

1 2010 Jaarverslag Culturele Raad Maassluis

2 CONTACT CULTURELE RAAD MAASSLUIS Postbus AB Maassluis telefoon voorzitter: telefoon secretaris:

3 VOORWOORD In het afgelopen jaar zat het culturele venijn in de staart. Het jaar kende een goede start, maar zo tegen de gemeenteraadsverkiezingen op 9 juni sijpelden geluiden door dat er met name ook op cultureel terrein weleens zwaar weer aan zou kunnen komen. Voordat de storm zou losbarsten konden wij als Culturele Raad Maassluis meebeleven, dat onze inspanningen om tot de oprichting van een Jeugdtheaterschool in Maassluis te komen met succes konden worden afgerond. Op de valreep van de regeringsperiode van wethouder Scheerstra werden de handtekeningen gezet, waardoor de komst hiervan zeker was gesteld. De opmerking van deze laatste: Het is nog net voor de poorten van de hel weggesleept kreeg daarna een profetische betekenis. De Jeugdtheaterschool is tot stand gekomen en de verwachtingen die men koesterde zijn tot dusverre meer dan uitgekomen. Zoals ieder jaar hebben wij ons naast het uitbrengen van de nodige adviezen ook weer gestort op de jaarlijks te organiseren evenementen zoals Boekenmarkt, Open Monumentendag, de Dag van de Cultuur (DvdC) en natuurlijk de programmering van het Douanehuisje. Omdat de DvdC dit jaar voor de vijfde maal werd georganiseerd, was er aan de vooravond van deze dag een Gala-avond, waar tevens de Culturele Prijs Maassluis werd uitgereikt. Deze avond was een absoluut succes; men heeft genoten van het optreden van de Harmony Masters en Balletstudio WestSide Maassluis. De stemming was echter niet optimaal, want juist voor deze avond, barstte het onweer los boven het culturele leven in Maassluis. Iedereen zou moet inleveren. Alle subsidies kwamen onder de kaasschaaf terecht. Voor 2011 zou dat betekenen, dat er 7,2% moest worden ingeleverd en voor de jaren 2012 en 2013 nog eens een keer zo n percentage. De totale subsidie voor Theater Schuurkerk en voor het Gemeentemuseum zou in 2012 respectievelijk 2013 helemaal worden geschrapt. Het sluitingsspook voor theater en museum stak de kop op. Iedereen was natuurlijk in rep en roer. Natuurlijk heeft ook de CRM zich 3

4 in de strijd geworpen. Via verschillende kanalen hebben wij onze protesten laten horen. Daarbij hebben wij getracht om deze negatieve gang van zaken toch positief en constructief te benaderen door mee te denken hoe het misschien ook anders zou kunnen. Het idee kwam op om in 2011, het jaar waarin de CRM 35 jaar bestaat, een symposium te houden onder de voorlopige werktitel Cultuur en Samenleving. Hiermee willen wij proberen een discussie op gang te brengen, waarbij het bedrijfsleven op een grotere schaal dan tot nu toe het geval is te interesseren voor sponsoring in de cultuursector. Ook willen wij laten zien, dat cultuursponsoring een meerwaarde heeft voor bedrijven. Al snel kwamen wij tot de slotsom, dat wij dit breed in de markt moesten zetten en zo ontstond de gedachte om naast Maassluis ook het gehele Westland er bij te betrekken inclusief Delft. Zo zullen zowel de bestuurders, de culturele verenigingen en instanties als het bedrijfsleven hiervoor worden uitgenodigd. In dit gebied wonen maar liefst zo n mensen. Er is contact gelegd met de Boekmanstichting. Deze stichting verspreidt kennis en informatie over kunst- en cultuurbeleid en uitwerking ervan in de praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. De Boekmanstichting organiseert het cultuurpolitieke debat tussen vertegenwoordigers van bestuur, wetenschap en praktijk. Inmiddels hebben zij hun medewerking toegezegd en zullen zij onze partner zijn bij de organisatie van dit symposium. Op deze manier hopen wij de pijn voor allen te verzachten door dit steentje bij te dragen. Tenslotte hebben ook de adviesraden te horen gekregen, dat hun laatste uurtje is geslagen. Zij zullen worden ondergebracht in één adviesraad onder de naam Adviesraad Samenlevingszaken. De Culturele Raad Maassluis en de Maassluise Sport- en Recreatieraad zullen vooralsnog deze dans ontspringen vanwege hun bijzondere karakter. Het aantal CRM-leden is in 2010 met één persoon toegenomen en is daarmee op tien gekomen. 4

5 Graag wil ik, namens de gehele CRM, iedereen die in het afgelopen jaar binnen vereniging of instelling en tijdens activiteiten van de CRM actief is geweest, hartelijk dankzeggen voor zijn of haar inbreng. Ik spreek daarbij de wens uit, dat 2011 ondanks alle perikelen, voor iedereen toch een goed jaar mag worden. Weet wel, dat de CRM achter u staat. Cees Brons, voorzitter. 5

6 VERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN BOEKENMARKT Voor de negende maal werd op zaterdag 26 juni 2010 de Boekenmarkt gehouden in het centrum van Maassluis. In totaal 43 kramen vonden een plaatsje langs de Noordvliet N.Z., op de Markt en op het Bloemhof. Ondanks brieven naar de bewoners, flyers op de auto s en extra verkeersborden langs de Noordvliet stonden er die zaterdagmorgen vroeg weer drie auto s geparkeerd, die een vlotte opbouw van de kramen belemmerden. Na interventie van de politie werden de auto s weggehaald en konden de boekhandelaren hun stands met enige vertraging opbouwen. Het is al eerder gezegd, met dit aantal kramen is thans wel het maximum bereikt, zeker nu de ruimte op de Markt weer een beperking heeft ondergaan. Al met al kan van een geslaagde Boekenmarkt worden gesproken, het weer was zeer aangenaam en de markt werd druk bezocht, vooral in de ochtenduren. Dat het s middags wat rustiger werd, had waarschijnlijk te maken met het WK-voetbal. De meeste boekhandelaren waren goed te spreken over hun omzet en de gezellige markt. Leden werkgroep: Sjaak van Witzenburg (contactpersoon), Gini Knippenberg en José Boersma-Nonner. CULTUURBELEID De activiteiten van de werkgroep Cultuurbeleid over 2010 waren op hoofdlijnen het onderhouden van contacten vanuit de Culturele Raad Maassluis met het gemeentebestuur, het informeren van politiek en het adviseren over cultuurzaken. Tevens adviseert de werkgroep de gemeente over subsidieaangelegenheden. Hieronder volgen meer in detail de uitgevoerde werkzaamheden: Ook in 2010 was de voornaamste activiteit van de werkgroep Cultuurbeleid het trachten levend te houden van de nota Cultuur op Maat. 6

7 Wat de werkgroep vooral wil is dat de politiek een cultuurbeleid formuleert en keuzes maakt. Nog steeds heeft de werkgroep het gevoel dat onderwerpen en thema s uitsluitend vanuit de CRM worden aangedragen en niet vanuit de gemeenteraad. Aan de politieke partijen werd een brief gezonden waarin de CRM haar hulp aanbood bij het vormgeven van ambities op cultureel gebied en bij het aandragen van punten voor de verkiezingsprogramma s Er zijn ook gesprekken geweest met enkele politieke partijen. De verkiezingsprogramma s zijn geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een publicatie in de Schakel, waarbij de nota Cultuur op Maat opnieuw is gebruikt en de betekenis van cultuur voor de economie is benadrukt. De werkgroep zal in 2011 opnieuw bij de raadsleden aandacht vragen voor de hevig onder druk staande cultuur. De tweede helft van 2010 werd gekenmerkt door de bezuinigingen op cultuur. De werkgroep wil de bezuinigingen niet volgens de kaasschaaf methode of de botte bijl laten verlopen en zoekt naar een visie om cultuur in deze tijd van crisis en financiële krapte overeind te houden. Belangrijke items zijn het Theater Schuurkerk, het Gemeentemuseum en het herijken van het subsidieverdeelplan. De laatste twee onderwerpen verlopen zeer moeizaam. De werkgroep denkt mee over de toekomst en wil op het symposium voor het 35-jarig bestaan van de CRM nieuwe beleidsthema s aankaarten. De werkgroep volgde de bestuurlijke en politieke ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Nieuws over het cultuurbeleid van Rijk, provincie en andere gemeenten werd binnen de CRM uitgewisseld. De werkgroep heeft diverse subsidieverzoeken beoordeeld en conceptadviezen hierover opgesteld voor het DB, ten behoeve van het College van B&W. 7

8 Leden werkgroep: Kees Dijkman (contactpersoon), Pieter Stamperius (extern), Joop Vaissier, Gertjan van de Velden en Sjaak van Witzenburg. CULTUURPLEIN De ambtelijke werkgroep, waarvan de voorzitter van de CRM deel uitmaakt, is een aantal keren bij elkaar gekomen. Het idee om het terrein, gelegen aan de Nieuwe Waterweg nabij het Douanehuisje, te egaliseren en te voorzien van een water- en elektriciteitspunt is helaas nog steeds niet gerealiseerd. Zo langzamerhand dreigt het een kip- en eiverhaal te worden. Er zijn, volgens een gehouden enquête, naast het Doorzomeren, verschillende verenigingen bereid om daar optredens te verzorgen. Een onmogelijke vraag van de gemeente is om dat als CRM te garanderen. Wij stellen ons op het standpunt om het onderhavige terrein toch als evenementen-terrein in gereedheid te brengen en gaan er vooralsnog van uit, dat daarna de invulling tot stand zal komen. Hierin verschillen wij niet van mening met Linda Jansen, de stadspromotor van Maassluis en vertegenwoordigster van de Stichting Promotie Maassluis. Leden werkgroep: Ruud Mank (contactpersoon), Nicole v.d. Berg, Cees Brons (CRM), Linda Janssen, Pim Kipp en Corrine Klink. DAG VAN DE CULTUUR 2010 De vijfde Dag van de Cultuur (DvdC) werd op vrijdag 10 september voorafgegaan door een Gala-avond, waarop de Culturele Prijs Maassluis werd uitgereikt. Deze prijs ging dit jaar naar de Maassluise beeldende kunstenaars Dick Tulp en Jan Ouwenbroek. Ook mocht Nancy Don- Tamminga, de stuwende kracht achter Balletstudio WestSide Maassluis, als verassing, deze prijs in ontvangst nemen. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Karssen. De avond werd omlijst met een optreden van de Balletstudio WestSide Maassluis en The Harmony Masters o.l.v. Carel v.d. Wissel. De officiële opening van deze vijfde editie van de DvdC werd verricht door burgemeester Karssen. Hij verving de wethouder van Cultuur 8

9 Jannette Breunis, die helaas door ziekte niet aanwezig kon zijn. Tijdens de openingshandeling werd een totempaal onthuld die op de DvdC in 2009 onder het toeziend oog van de Maassluise houtkunstenares Friedie Kloen was bewerkt door tal van bezoekers. De totempaal zal een permanente plaats krijgen in de hal van de Koningshof. Zowel binnen de muren van de Koningshof als daarbuiten, hebben zo n dertig culturele verenigingen en instellingen acte de présence gegeven. Evenals in voorgaande edities is dit een dwarsdoorsnede van hetgeen Maassluis op cultuur gebied te bieden heeft. Er was weer een korenfestival, waarbij het winnende koor als prijs gratis gebruik mag maken van de Uiverzaal in de Koningshof of de zaal van het Theater Schuurkerk. Het Dameskoor Flair kreeg van een jury, bestaande uit Louis Bruijnzeels (voorzitter), Nelleke Elzinga en Lida Kersten, de meeste punten. Er werden door Jeugdtheaterhuis Maassluis en Muziekcentrum OpMaat en enkele muziekverenigingen diverse, goedbezochte, workshops ge geven. De bekende, uit Maassluis afkomstige schrijver Maarten van Buuren, verzorgde in de Bibliotheek, die net als in voorgaande jaren nauw bij de DvdC was betrokken, enkele boeiende lezingen. In nauwe samenwerking met het Vrijwilligers Steunpunt Maassluis werd ook dit jaar een informatie markt voor vrijwilligersorganisaties, culturele verenigingen en instellingen gehouden. Door het grote aantal deelnemende organisaties was dit onderdeel van de DvdC een geweldig succes. De kramen op deze markt werden weer beoordeeld op hun originaliteit. Paula t Hart, die de jurering voor de vijfde keer voor haar rekening had genomen, vond dat de Senioren Computerclub Koningshof de show stal en derhalve op de eerste plaats moest komen. Zo n 3500 mensen hebben een bezoek gebracht aan deze, vijfde, editie van de Dag van de Cultuur. De optredens werden verzorgd door: Het Wapen van Maassluis, Jazzband o.l.v. Rick van de Berg, Kunst na Arbeid, The Swinging Snails, The Harmo- 9

10 ny Masters, Maassluise Harmonie A- & B- Orkest, Off The Hook, het Blokfluitensemble van Muziekschool OpMaat, schrijver Maarten van Buuren, Cantabile, OpMaat Musicalkoor, Vocal Devotion, Dameskoor Flair, Die Maeze Sanghers, The Moving Voices, Popkoor Decibel en Vrouwenkoor Cantares, Het Jeugdtheaterhuis, Man met Koffer, de Poëziejukebox, Balletstudio WestSide Maassluis. Deelnemers informatiemarkt: Culturele Raad Maassluis, Senioren Computerclub Koningshof, Kunst Na Arbeid, Maassluise Harmonie, Wapen van Maassluis, Stichting Sleepboothaven Maassluis, Historische Vereniging Maassluis, Kunst en Cultuur Academie, Gemeentemuseum, Theater Schuurkerk, Vrienden van het Gemeentemuseum, Cantabile, Die Maeze Sanghers, Muziekschool OpMaat, Vocal Devotion, Stichting Maassluise Kunstenaars, Dierenhoek t Sparretje, Kindertelefoon, Amnesty International, Wereldwinkel Maassluis, ARGOS Zorg-groep, Woonvoorziening Parkhof, Stichting Present Maassluis, Seniorenwelzijn, Vrijwilligers Steunpunt, PVBM, Rode Kruis, VluchtelingenWerk Maasdelta, Stichting Karel Doormangroep, Vrouwennetwerk Maassluis, Telemann Ensemble, VPB, Vrienden van het Staelduinse Bos, Balletcentrum Koningshof, Maassluis Punt, Vrijwillige Jeugdbrandweer, Vrienden van de Hartstichting, Jeugd theaterhuis Maassluis, PCOB, Het Theosofisch Genootschap Loma/Blavastskyhuis, Mentorschap Nw. Waterweg Nrd, IVN Maassluis, Sensoor, Unicef, Stichting Elim Maassluis, Stichting Myosotisch, Stichting Leergeld NWN, Beschermde Woonvorm, Stichting Onder een Dak, Stichting Schaakvereniging Maassluis, Stichting Regiosteunpunt TG. Leden werkgroep: Cees Brons (contactpersoon), Jan Buijsse, Rob van Elst, Nelleke Elzinga (extern), Jan Groeneveld (extern), Wouter van Heiningen (extern), Hanneke Kerssemeijer (extern), Henk Kuipers (extern), Henny van Leeuwen (extern) en Gertjan van de Velden. DOORZOMERFESTIVAL Hoewel het Doorzomerfestival al enige jaren geen activiteit meer is van de CRM aangezien dit festival is ondergebracht bij de Stichting Culturele 10

11 Evenementen Maassluis, willen wij er hier toch graag in het kort enige aandacht aan besteden. Het is al voor de vierde keer, dat dit zomerse feestje aan de oevers van de Nieuwe Waterweg wordt georganiseerd. Er zijn dit jaar zo n bezoekers geteld door de beveiliging aan de ingang. Iets minder dan het jaar daarvoor maar dit had alles te maken met het feit, dat op de donderdag alles is afgelast vanwege een ernstige stormwaarschuwing. Er waren zestien acts te bewonderen, variërend van funk tot theatervoorstellingen. Er was derhalve amusement te aanschouwen voor jong tot oud. Zie verder het jaarverslag van de Stichting Culturele Evenementen Maassluis. DOUANEHUISJE Het jaar 2010 is voor het Douanehuisje een zeer afwisselend jaar geweest. Er waren twee unieke fototentoonstellingen respectievelijk over de oorlogs jaren in en de bevrijding van Maassluis en over de Maassluise haven samen met een opstelling van scheepjes in flessen. Beide tentoonstellingen trokken veel bezoekers. Ook exposities van kunstwerken van diverse kunstenaars, zelfs van buiten Maassluis, werden goed bezocht. In de meivakantie heeft toneelgroep Maskarade voor jongeren een workshop gegeven, die werd afgesloten met een voorstelling. Het kunstproject Het Balkon in Maassluis heeft de ingezonden en geselecteerde foto s voor het boek Balkonscènes aan de rivier in het huisje gepresenteerd. Verder waren er kunstenaars die ter plekke hebben gewerkt. Zo werden door een kunstenaar/fotograaf foto s op originele wijze afgedrukt en werden er demonstraties schilderen en keramiek gegeven, hetgeen leuke en interessante gesprekken met de bezoekers opleverde. Het totale aantal (geregistreerde) bezoekers was ongeveer

12 Leden werkgroep: Emma de Zanger (contactpersoon), Geertrui van de Craats (extern), Gini Knippenberg en Judith Mokoginta (extern). CULTURELE PRIJS MAASSLUIS In afwijking van voorgaande jaren werd in 2010 de Culturele Prijs Maassluis uitgereikt tijdens de Gala-avond voorafgaande aan de Dag van de Cultuur op vrijdag 10 september. Door de werkgroep werden drie personen genomineerd voor de prijs, aangezien er dit jaar geen nominaties waren ontvangen vanuit verenigingen of andere cultuurorganisaties. De drie prijzen werden gedurende een geslaagd gala, waarbij de muziek werd verzorgd door The Harmony Masters, uitgereikt door burgemeester Karssen aan: - Jan Ouwenbroek, kunstschilder - Dick Tulp, kunstenaar/beeldhouwer en - Nancy Don-Tamminga, eigenaar/leider Balletstudio WestSide Zij werden toegesproken door de heer P. de Jong, voorzitter van de Stichting Maassluise Kunstenaars en de heer John Scheerstra, voormalig wethouder Cultuur. Leden werkgroep: Sjaak van Witzenburg (contactpersoon), José Boersma-Nonner, Gini Knippenberg. JEUGDTHEATERSCHOOL Nadat de gemeenteraad in december 2009 akkoord was gegaan met de oprichting van een Jeugdtheaterschool werd gepoogd deze te beginnen met ingang van het nieuwe schooljaar 2010/2011. In december 2009 werd het Aanbestedingsdocument d.d.17 december 2009 betreffende de Meervoudige onderhandse aanbesteding van Jeugdtheaterschool Gemeente Maassluis openbaar gemaakt. Instellingen konden meedingen naar het recht een Jeugdtheaterschool in Maassluis te mogen oprichten. Rekening werd hierbij gehouden met de desbetreffende Europese regelgeving. 12

13 Wethouder Scheerstra nodigde Ada van der Wel, voorzitter van de werkgroep JTS, José Boersma-Nonner vertegenwoordiger namens de CRM in de werkgroep JTS en Ruud Mank, gemeentecoördinator kunst en cultuur uit om als beoordelingsteam de inschrijvingen te toetsen op de selectiecriteria en de economisch meest voordelige inschrijving. Jeugdtheaterhuis Gouda kwam op alle punten zeer positief naar voren en op 26 februari 2010 werd de overeenkomst tussen de directeur van JTH Gouda, Theo Ham, en wethouder John Scheerstra, voor de gemeente Maassluis, feestelijk getekend. Het betrof een overeenkomst voor twee jaar, met optie tot verlenging van twee keer een jaar, totaal dus vier jaar. In die periode zou de levensvatbaarheid van het Jeugdtheaterhuis Maassluis zich moeten bewijzen. Meteen op 1 maart werd een aanvang gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden om in september te kunnen beginnen. En in september is in de Koningshof het Jeugdtheaterhuis Maassluis met meerdere groepen en ruim 80 leerlingen dan ook daadwerkelijk van start gegaan! De werkgroep Jeugdtheaterschool is, wegens succes, ontbonden! Leden werkgroep/beoordelingsteam: José Boersma-Nonner (contactpersoon), Ruud Mank (extern, namens gemeente), Ada van der Wel (extern, voorzitter). KUNSTZINNIGE VORMING SCHOOLJEUGD De werkgroep bestond uit een groot aantal vertegenwoordigers van het basis- en voortgezet onderwijs, van culturele instanties, de gemeente en van de CRM. De culturele instanties zijn zeer divers: er wordt geparticipeerd door Museumschip Hudson, Stichting Hollands Glorie, de Furie, Openbare Bibliotheek, Theater Schuurkerk, Gemeentemuseum, Nationaal Sleepvaartmuseum, Kunstgebouw, Muziekcentrum OpMaat en de Groote Kerk. 13

14 Het cultuurtraject van het voortgezet onderwijs loopt niet goed. Dit komt ten dele doordat er op het Lentiz Reviuslyceum een eigen cultuurplan wordt opgesteld. Hierover is wel overleg. Met het Lentiz Kastanjecollege/Mavo is vrijwel geen samenwerking. De voorzitter wil het gesprek aangaan met het voortgezet onderwijs en zal daar verslag van doen in de eerstvolgende vergadering in Het Cultuurmenu voor de basisscholen voldoet goed; de tevredenheid van alle deelnemende partijen blijkt uit het feit, dat in maart of april 2011 voor het nieuwe Cultuurmenu van getekend zal worden. Wel zullen er door de bezuinigingen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden, maar het budget van de gemeente voor dit project blijft hetzelfde. Er wordt gepoogd om nu ook het Jeugdtheaterhuis een rol te geven in het Cultuurmenu; gedacht wordt aan een workshop Wat is Theater? Maar ook andere opties worden besproken. Er zal een film/video worden gemaakt om het Cultuurmenu te kunnen presenteren en promoten. Lid werkgroep: José Boersma-Nonner (contactpersoon vanuit de CRM) OPEN MONUMENTENDAG Het thema voor de landelijke Open Monumentendag 2010 was: De smaak van de 19e eeuw. Ongeveer twintig monumenten openden op zaterdag 11 september hun deuren. Natuurlijk waren de schepen Furie, Elbe, Museumschip de Hudson, de Bruinvisch, de MA 229 en de Rigel in onze binnen- en buitenhaven weer van de partij. In enkele monumenten waren ook activiteiten gepland, zoals een demonstratie van negentiendeeeuwse modelstoomtreinen in de Kuiperij, het voorlezen van negentiende-eeuwse kinderverhalen in het Patriciërshuis, een expositie over nettenboeten in het Gemeentemuseum; op de Algemene Begraafplaats werd aandacht besteed aan de symboliek op grafmonumenten en de beplanting op begraafplaatsen. In het Witte Kerkje werd een kleine brocante gehouden en in de Immanuelkerk konden amateurorganisten tegen een geringe vergoeding 14

15 op het orgel spelen. Twee dames op accordeon vrolijkten de binnenstad op met hun spel. Helaas kon door een misverstand de geplande demonstratie van een touwslager bij de Furie niet doorgaan. Deze demonstratie werd verplaatst naar de Koningshof, waar die dag ook de Dag van de Cultuur plaatsvond. De Karperhoeve aan de Zuidbuurt deed als vanouds mee aan de Open Monumentendag en voor de eerste keer kwamen daar drie bezienswaardigheden in de omgeving bij: het Dieselgemaal Aalkeet-Binnenpolder, waar de werking van dit oude gemaal te zien was, de brocanteboerderij Jan Huygen in de Ton, waar bezoekers ongetwijfeld negentiende-eeuwse spulletjes konden vinden en de Wijnboerderij op Zuidbuurt no. 40, waar op het terras een negentiende-eeuwse druiventaart geproefd kon worden. Deze oude boerderij heeft ook een eigen wijngaard. Informatie over de opengestelde monumenten konden bezoekers krijgen via de website van de landelijke Open Monumentendag, de website van de Culturele Raad Maassluis, de Podiumkrant en de brochure over Open Monumentendag in Maassluis, die op een aantal punten in Maassluis gratis te verkrijgen was. Het zonnige weer hielp mee en het aantal bezoekers werd dit jaar geschat op ongeveer Monumenten: Douanehuisje, Groote Kerk, Kuiperij, Nationaal Sleepvaartmuseum, Gemeentemuseum, Molen de Hoop, Patriciërshuis, Karperhoeve, Witte Kerkje, R.K. Petrus en Paulus Kerk, Boezemgemaal de Zaaijer, Kunstuitleen Maassluis, Algemene Begraafplaats, Gallery RitsArt, Immanuelkerk, Dieselgemaal Aalkeet-Binnenpolder, Brocanteboerderij Jan Huygen in de Ton en de Wijnboerderij Zuidbuurt 40 Schepen: Museumschip Hudson, Furie, Rigel, MA229, Bruinvisch. Leden werkgroep: Gini Knippenberg (contactpersoon), José Boersma-Nonner, Cees Brons, Rien Vergeer (extern, namens de Stichting Sleepboothaven) en Emma de Zanger. 15

16 POP UP In het jaar 2010 was het wat rustig rondom de langlopende beheerkwestie Skills. Dit werd veroorzaakt door wisseling van de gemeenteraad en ziekte van de nieuw aangestelde wethouder Cultuur. De werkgroep had begin 2010 wel een prettig gesprek met Maasdelta omtrent het beheer van Skills. Maasdelta had het plan om het beheer over te nemen van de gemeente en het pand aan te duiden als multifunctionele accommodatie (MFA). Maasdelta heeft al meerdere panden met een cultureel karakter in beheer, bijvoorbeeld het Muziekgebouw en het Witte Kerkje. Maasdelta had qua gebruik van Skills hetzelfde voor ogen als de werkgroep: een MFA voor jongeren met meerdere doelgroepen. In de gesprekken met de gemeente over de overname liep het hier helaas op spaak waardoor Maasdelta zich voorlopig heeft teruggetrokken. Conclusie: In 2010 kwam wederom geen verandering in het beheerprobleem. Maar er was in 2010 ook goed nieuws te melden, een leuke samenloop. In oktober werd de werkgroep benaderd door Koningshof Maassluis om te adviseren omtrent het programmeren van popbands. In dezelfde maand werd de werkgroep ook benaderd door enthousiaste Maassluizers welke het popklimaat in onze stad willen verbeteren. Op 18 november zaten deze Maassluizers en vertegenwoordigers van Koningshof en CRM rond de tafel en is het plan ontstaan om in het culturele seizoen 2011/2012 te starten met een bandcompetitie in Maassluis. Leden werkgroep: Gertjan van de Velden (contactpersoon), Joop Vaissier. P.R. & COMMUNICATIE De werkgroep P.R. & Communicatie heeft van alle evenementen die de CRM organiseert persberichten gestuurd aan de lokale en regionale pers. Hierdoor was de CRM opnieuw prominent in de geschreven pers aanwezig. Tevens werden de activiteiten vermeld in diverse evenementenkalenders binnen Maassluis en de regio. 16

17 Veel aandacht werd besteed aan de Dag van de Cultuur en Open Monumentendag. Onder het motto In gesprek met werden specifieke onderwerpen onder de loep genomen. Al deze artikelen werden tevens op de eigen website (www.crmmaassluis.nl) opgenomen. Instellingen en personen die gebruik maken van het Douanehuisje kregen de gelegenheid zich op de website te presenteren. Ook werd, indien daaraan behoefte bestond, door de werkgroep deze presentatie op de website verzorgd en een persbericht geschreven. Voorts kregen allerlei culturele en kunstevenementen in Maassluis, alsmede die van bekende Maassluizers in de regio, op de website de nodige aandacht. Aangezien het Jeugdtheaterhuis bij de voorbereiding en aanvang van de werkzaamheden nog niet erg thuis was op de persmarkt in Maassluis en omgeving, werd door de werkgroep hierin ondersteuning verleend en werden persberichten verzorgd. De website wordt goed bezocht. Met name rond de CRM-evenementen lopen de bezoekersaantallen flink op. In 2010 had de website bezoekers. De prognose voor 2011 is 8.000, gebaseerd op de stijgende lijn van de afgelopen vier jaar. De werkgroep heeft voorts de grafische vormgeving verzorgd van posters, affiches en spandoeken voor de Dag van de Cultuur. Het boekje dat werd uitgegeven naar aanleiding van de Open Monumentendag werd ook vormgegeven door de werkgroep. Het Jaarverslag 2009 en het Werkplan 2010 zijn eveneens in eigen beheer gemaakt en vormgegeven. Dit is ook weer gebeurd voor het voorliggende verslag. Leden werkgroep: Jan Buijsse (contactpersoon), Gertjan van de Velden 17

18 TENTOONSTELLING STADHUISHAL Met ingang van 2010 heeft de werkgroep geen bemoeienis meer gehad met de tentoonstellingen in de hal van het stadhuis. De werkgroep is opgeheven. FINANCIËLE VERANTWOORDING In 2010 is de ,00 die de CRM jaarlijks ter beschikking heeft voor culturele doelen besteed aan Doorzomeren, Dag van de Cultuur, Kunsten Atelierroute en Douanehuisje. LEDEN CULTURELE RAAD MAASSLUIS DAGELIJKS BESTUUR De heer Cees Brons - voorzitter Mevrouw Gini Knippenberg - secretaris De heer Sjaak van Witzenburg - algemeen adjunct De heer Jan Buijsse - PR-functionaris ALGEMEEN BESTUUR Mevrouw José Boersma-Nonner De heer Kees Dijkman De heer Rob van Elst De heer Joop Vaissier De heer Gertjan van de Velden Mevrouw Emma de Zanger 18

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2013 VOORWOORD Hierbij presenteert de CULTURELE RAAD MAASSLUIS (CRM) zijn werkplan voor 2013. In dit werkplan kunt u onder andere een matrix aantreffen met de in 2013

Nadere informatie

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2014 VOORWOORD Hierbij presenteert de CULTURELE RAAD MAASSLUIS (CRM) zijn werkplan voor 2014. In dit werkplan kunt u onder andere een matrix aantreffen met de in 2014

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis

2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis 2012 Jaarverslag Culturele Raad Maassluis CONTACT CULTURELE RAAD MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis info@crmmaassluis.nl secretaris@crmmaassluis.nl www.crmmaassluis.nl facebook.com/cultureleraadmaassluis

Nadere informatie

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012 PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012 Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar Groen van Toen. De INFORMATIEPOST is gevestigd in de Kuiperij, Ankerstraat 16 Maassluis. Alle in

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 13 maart 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 13 maart 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 13 maart 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

Opening, vaststelling agenda en mededelingen Gesprek met Han Remmerswaal (Muziekschool)

Opening, vaststelling agenda en mededelingen Gesprek met Han Remmerswaal (Muziekschool) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen De voorzitter dhr. Van Raaij, opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor mw. Bekkers. Zij heeft interesse

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2017

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2017 CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2017 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie Taken, Doelen/activiteiten 2 Werkgroepen 3 Plannen - High Lights 4. Begroting 5. Samenstelling CRM Rooster van aftreden 6. Vergaderschema

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Bestuur 3 2. Doelstelling van de stichting 3 3. Vrijwilligers 4 4. Activiteiten van de stichting 4 4.1 Archiveren, Inventariseren en beschrijven

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2018-2019 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE Beeldende kunst heeft een grote toegevoegde waarde voor de samenleving. Door het kennisnemen van kunst kunnen mensen verrast

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Comité Open Monumentendag Terugblik Open Monumentendag 2014 De Bilt

Jaarverslag Comité Open Monumentendag Terugblik Open Monumentendag 2014 De Bilt Jaarverslag Comité Open Monumentendag 2014 Terugblik Open Monumentendag 2014 De Bilt GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN, JUNI 2015 Terugblik Open Monumentendag 2014 De Bilt Open Monumentendag 2014 met thema

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

Aanvraagformulier financiële bijdrage 2018 Indienen voor 1 december 2017

Aanvraagformulier financiële bijdrage 2018 Indienen voor 1 december 2017 Naam evenement Naam organisatie Naam contactpersoon Vraag 1: Is uw evenement ondergebracht in een rechtspersoon? Uw evenement komt helaas niet in aanmerking voor een financiële bijdrage. We raden u aan

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

1. Aanleiding van de enquête

1. Aanleiding van de enquête 1. Aanleiding van de enquête De afdeling beeldende kunst van dé Academie organiseerde reeds een eerste enquêtemoment in 2012. We wensen in cycli van 5 jaar te werken en daarom hielden we een tweede rondvraag

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008

Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008 Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008 Om alle vrienden, ouders, deelnemers en vrijwilligers van Wonderboom op de hoogte te brengen van de activiteiten en andere belangrijke zaken is deze nieuwsbrief opgesteld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0030 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Casenr.: Cbb130018 Steller/tst.:

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

65.65.85.854 IBAN: NL64. INGB.0656.5858.54 BIC: INGBNL2A

65.65.85.854 IBAN: NL64. INGB.0656.5858.54 BIC: INGBNL2A Den Haag, 5 december 2012 Betreft: Bijlage: Informatie lokale veteranendagen en uitnodiging Toolkit gemeentelijke ondersteuning Geachte burgemeester, Nederland telt ongeveer 130.000 veteranen die ingezet

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Inleiding In dit bestuursjaar zijn de reeds ingezette activiteiten ter realisering van de doelstelling: het bevorderen in de meest ruime zin van de kennis over de specifieke kenmerken

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Platform voor mensen met een beperking Schouwen-Duiveland

JAARVERSLAG Platform voor mensen met een beperking Schouwen-Duiveland JAARVERSLAG 2005 Platform voor mensen met een beperking Schouwen-Duiveland Jaarverslag 2005 van het Platform voor Mensen met een Beperking Schouwen-Duiveland. Doelstelling. Het Platform geeft gevraagd

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 7468 14 februari 2014 Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

NIEUWS. Stichting Sinnige Fonds te Groningen is in 2009. Activiteiten 2010-2012. Het Sinnige Fonds heeft een bestuur met de volgende samenstelling:

NIEUWS. Stichting Sinnige Fonds te Groningen is in 2009. Activiteiten 2010-2012. Het Sinnige Fonds heeft een bestuur met de volgende samenstelling: NIEUWS maart 2013 - Uitgave van Stichting Sinnige Fonds Stichting Sinnige Fonds te Groningen is in 2009 opgericht. Zij is de rechtsopvolger van de Vereniging Zwakzinnigenzorg Groningen, die 100 jaar geleden,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004.

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004. Nr. : 04. 0060 Dnst. : Griffie Beleidsuitgangspunten Cultuurnota Leiden, 13 april 2004. Uw Raad heeft in zijn vergadering van 12 november 2003 in een motie het College verzocht om met spoed een cultuurnota

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 Memo aan onderwerp van datum Gemeenteraad Doorkomst 2e etappe Tour de France College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 De start van de Tour de France in Nederland Op zaterdag 4 juli 2015 start

Nadere informatie

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH)

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Betreft: Informatie over deelname en sponsoring voor VIJFDE editie van Speeldag NL 2013 Hoorn, januari 2013

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Openbaar. Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra Programma Sport & Accommodaties BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De fractie van het

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

"Winterdutje" weer voorbij

Winterdutje weer voorbij Museum SMAAK is een tijdelijk museum door senioren, voor iedereen in het indrukwekkende en historische pand van het Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort centrum. Het museum is precies een maand open:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal.

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal. Nieuwsbrief Van het bestuur Met de zomervakantie voor de deur, hebben wij toch nog een aantal zaken die wij met u willen delen. Veel zonnige berichten over de kinderboerderij. De nieuwe schommels, een

Nadere informatie

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015 Werkbezoek wethouder Blok Op 2 maart bracht wethouder Dilia Blok een bezoek aan de Overtuin. Na een wandeling in de tuin is door enkele bestuursleden een toelichting gegeven over de plannen voor de tuin.

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERRAAD

JAARVERSLAG OUDERRAAD JAARVERSLAG OUDERRAAD 2009/2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag.2 2. Structuur Ouderraad pag.2 2.1 Samenstelling Ouderraad pag.2 3. Activiteitenverslag pag.2 3.1 Sinterklaas pag.2 3.2 Kerst pag.3 3.3 Pasen

Nadere informatie

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS BELEIDSVISIE 2014-2018 1 Inleiding Het Theater Ludens heeft haar eerste jaar achter de rug.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03)

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03) NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03) 01 Infomorgen zaterdag 16 maart 2013. Ruim 40 personen waren deze morgen aanwezig om door het Bestuur op de hoogte te worden gebracht met allerlei zaken en plannen, die

Nadere informatie

Activiteitenfonds 2016

Activiteitenfonds 2016 Activiteitenfonds 2016 Meedoen Wij vinden dat ook mensen met een lager inkomen de kans moeten hebben om mee te doen aan allerlei activiteiten. Daarom hebben we in onze gemeente een Activiteitenfonds. U

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Sponsorbrochure. De winterhuiskamer van Dongen. Editie 2013/2014. Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Wilhelminaplein Dongen

Sponsorbrochure. De winterhuiskamer van Dongen. Editie 2013/2014. Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Wilhelminaplein Dongen Sponsorbrochure Editie 2013/2014 De winterhuiskamer van Dongen Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Wilhelminaplein Dongen DongenIce Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Afgelopen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 7 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

1. INLEIDING. De afgewezen aanvragen voldeden niet aan de criteria, die in de statuten van het Koepelfonds zijn vastgelegd.

1. INLEIDING. De afgewezen aanvragen voldeden niet aan de criteria, die in de statuten van het Koepelfonds zijn vastgelegd. 1. INLEIDING Ook dit jaar is er weer een flink aantal subsidieaanvragen binnengekomen, te weten veertien, waarvan wij er negen konden honoreren. Het bestuur is vijf keer bijeen gekomen om de aanvragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

Gegevens stichting Poem Express Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam

Gegevens stichting Poem Express Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam Gegevens stichting Poem Express Postadres Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam Website www.poem-express.com Telefoonnummer + 31(0)10-476 73 81 E-mailadres post@poem-express.com

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Voldoet aan de criteria van de projectsubsidie. Advies

Voldoet aan de criteria van de projectsubsidie. Advies Collegevoorstel Inleiding: De gemeenteraad van Heusden heeft op 11 november 2008 de Kadernota Subsidiebeleid Gemeente Heusden 2008 vastgesteld. In deze kadernota wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe de

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Comité Schiedam. 10.00 17.00 uur Openstelling Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraat 112

Comité Schiedam. 10.00 17.00 uur Openstelling Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraat 112 Zaterdag 8 september Activiteiten rond Open Monumentendagen in Schiedam: 10.00 uur ca. 12.00 uur Opening Open Monumentendagen, Open Ateliers en Open Monumentendagen in de Havenkerk, Lange Haven 70 met

Nadere informatie

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van culturele activiteiten;

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

1.0. Inleiding Vergaderingen Adviezen Overleg met de gemeente...4

1.0. Inleiding Vergaderingen Adviezen Overleg met de gemeente...4 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding...3 2.0. Vergaderingen...4 2.1. Adviezen...4 2.2. Overleg met de gemeente...4 3.0. Ondersteuning en advisering, werkgroepen, externe contacten en achterban...4 4.0. PR en communicatie...5

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief o.a.: Nieuwsbrief juni 2010. Geachte lezer, Nieuws. Voor u ligt de nieuwsbrief van juni

In deze nieuwsbrief o.a.: Nieuwsbrief juni 2010. Geachte lezer, Nieuws. Voor u ligt de nieuwsbrief van juni Nieuwsbrief juni 2010 Geachte lezer, Nieuws. Voor u ligt de nieuwsbrief van juni Website. Door middel van de site houden we u op de hoogte van onze activiteiten. Actuele informatie kunt u altijd vinden

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie