2010 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis"

Transcriptie

1 2010 Jaarverslag Culturele Raad Maassluis

2 CONTACT CULTURELE RAAD MAASSLUIS Postbus AB Maassluis telefoon voorzitter: telefoon secretaris:

3 VOORWOORD In het afgelopen jaar zat het culturele venijn in de staart. Het jaar kende een goede start, maar zo tegen de gemeenteraadsverkiezingen op 9 juni sijpelden geluiden door dat er met name ook op cultureel terrein weleens zwaar weer aan zou kunnen komen. Voordat de storm zou losbarsten konden wij als Culturele Raad Maassluis meebeleven, dat onze inspanningen om tot de oprichting van een Jeugdtheaterschool in Maassluis te komen met succes konden worden afgerond. Op de valreep van de regeringsperiode van wethouder Scheerstra werden de handtekeningen gezet, waardoor de komst hiervan zeker was gesteld. De opmerking van deze laatste: Het is nog net voor de poorten van de hel weggesleept kreeg daarna een profetische betekenis. De Jeugdtheaterschool is tot stand gekomen en de verwachtingen die men koesterde zijn tot dusverre meer dan uitgekomen. Zoals ieder jaar hebben wij ons naast het uitbrengen van de nodige adviezen ook weer gestort op de jaarlijks te organiseren evenementen zoals Boekenmarkt, Open Monumentendag, de Dag van de Cultuur (DvdC) en natuurlijk de programmering van het Douanehuisje. Omdat de DvdC dit jaar voor de vijfde maal werd georganiseerd, was er aan de vooravond van deze dag een Gala-avond, waar tevens de Culturele Prijs Maassluis werd uitgereikt. Deze avond was een absoluut succes; men heeft genoten van het optreden van de Harmony Masters en Balletstudio WestSide Maassluis. De stemming was echter niet optimaal, want juist voor deze avond, barstte het onweer los boven het culturele leven in Maassluis. Iedereen zou moet inleveren. Alle subsidies kwamen onder de kaasschaaf terecht. Voor 2011 zou dat betekenen, dat er 7,2% moest worden ingeleverd en voor de jaren 2012 en 2013 nog eens een keer zo n percentage. De totale subsidie voor Theater Schuurkerk en voor het Gemeentemuseum zou in 2012 respectievelijk 2013 helemaal worden geschrapt. Het sluitingsspook voor theater en museum stak de kop op. Iedereen was natuurlijk in rep en roer. Natuurlijk heeft ook de CRM zich 3

4 in de strijd geworpen. Via verschillende kanalen hebben wij onze protesten laten horen. Daarbij hebben wij getracht om deze negatieve gang van zaken toch positief en constructief te benaderen door mee te denken hoe het misschien ook anders zou kunnen. Het idee kwam op om in 2011, het jaar waarin de CRM 35 jaar bestaat, een symposium te houden onder de voorlopige werktitel Cultuur en Samenleving. Hiermee willen wij proberen een discussie op gang te brengen, waarbij het bedrijfsleven op een grotere schaal dan tot nu toe het geval is te interesseren voor sponsoring in de cultuursector. Ook willen wij laten zien, dat cultuursponsoring een meerwaarde heeft voor bedrijven. Al snel kwamen wij tot de slotsom, dat wij dit breed in de markt moesten zetten en zo ontstond de gedachte om naast Maassluis ook het gehele Westland er bij te betrekken inclusief Delft. Zo zullen zowel de bestuurders, de culturele verenigingen en instanties als het bedrijfsleven hiervoor worden uitgenodigd. In dit gebied wonen maar liefst zo n mensen. Er is contact gelegd met de Boekmanstichting. Deze stichting verspreidt kennis en informatie over kunst- en cultuurbeleid en uitwerking ervan in de praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. De Boekmanstichting organiseert het cultuurpolitieke debat tussen vertegenwoordigers van bestuur, wetenschap en praktijk. Inmiddels hebben zij hun medewerking toegezegd en zullen zij onze partner zijn bij de organisatie van dit symposium. Op deze manier hopen wij de pijn voor allen te verzachten door dit steentje bij te dragen. Tenslotte hebben ook de adviesraden te horen gekregen, dat hun laatste uurtje is geslagen. Zij zullen worden ondergebracht in één adviesraad onder de naam Adviesraad Samenlevingszaken. De Culturele Raad Maassluis en de Maassluise Sport- en Recreatieraad zullen vooralsnog deze dans ontspringen vanwege hun bijzondere karakter. Het aantal CRM-leden is in 2010 met één persoon toegenomen en is daarmee op tien gekomen. 4

5 Graag wil ik, namens de gehele CRM, iedereen die in het afgelopen jaar binnen vereniging of instelling en tijdens activiteiten van de CRM actief is geweest, hartelijk dankzeggen voor zijn of haar inbreng. Ik spreek daarbij de wens uit, dat 2011 ondanks alle perikelen, voor iedereen toch een goed jaar mag worden. Weet wel, dat de CRM achter u staat. Cees Brons, voorzitter. 5

6 VERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN BOEKENMARKT Voor de negende maal werd op zaterdag 26 juni 2010 de Boekenmarkt gehouden in het centrum van Maassluis. In totaal 43 kramen vonden een plaatsje langs de Noordvliet N.Z., op de Markt en op het Bloemhof. Ondanks brieven naar de bewoners, flyers op de auto s en extra verkeersborden langs de Noordvliet stonden er die zaterdagmorgen vroeg weer drie auto s geparkeerd, die een vlotte opbouw van de kramen belemmerden. Na interventie van de politie werden de auto s weggehaald en konden de boekhandelaren hun stands met enige vertraging opbouwen. Het is al eerder gezegd, met dit aantal kramen is thans wel het maximum bereikt, zeker nu de ruimte op de Markt weer een beperking heeft ondergaan. Al met al kan van een geslaagde Boekenmarkt worden gesproken, het weer was zeer aangenaam en de markt werd druk bezocht, vooral in de ochtenduren. Dat het s middags wat rustiger werd, had waarschijnlijk te maken met het WK-voetbal. De meeste boekhandelaren waren goed te spreken over hun omzet en de gezellige markt. Leden werkgroep: Sjaak van Witzenburg (contactpersoon), Gini Knippenberg en José Boersma-Nonner. CULTUURBELEID De activiteiten van de werkgroep Cultuurbeleid over 2010 waren op hoofdlijnen het onderhouden van contacten vanuit de Culturele Raad Maassluis met het gemeentebestuur, het informeren van politiek en het adviseren over cultuurzaken. Tevens adviseert de werkgroep de gemeente over subsidieaangelegenheden. Hieronder volgen meer in detail de uitgevoerde werkzaamheden: Ook in 2010 was de voornaamste activiteit van de werkgroep Cultuurbeleid het trachten levend te houden van de nota Cultuur op Maat. 6

7 Wat de werkgroep vooral wil is dat de politiek een cultuurbeleid formuleert en keuzes maakt. Nog steeds heeft de werkgroep het gevoel dat onderwerpen en thema s uitsluitend vanuit de CRM worden aangedragen en niet vanuit de gemeenteraad. Aan de politieke partijen werd een brief gezonden waarin de CRM haar hulp aanbood bij het vormgeven van ambities op cultureel gebied en bij het aandragen van punten voor de verkiezingsprogramma s Er zijn ook gesprekken geweest met enkele politieke partijen. De verkiezingsprogramma s zijn geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een publicatie in de Schakel, waarbij de nota Cultuur op Maat opnieuw is gebruikt en de betekenis van cultuur voor de economie is benadrukt. De werkgroep zal in 2011 opnieuw bij de raadsleden aandacht vragen voor de hevig onder druk staande cultuur. De tweede helft van 2010 werd gekenmerkt door de bezuinigingen op cultuur. De werkgroep wil de bezuinigingen niet volgens de kaasschaaf methode of de botte bijl laten verlopen en zoekt naar een visie om cultuur in deze tijd van crisis en financiële krapte overeind te houden. Belangrijke items zijn het Theater Schuurkerk, het Gemeentemuseum en het herijken van het subsidieverdeelplan. De laatste twee onderwerpen verlopen zeer moeizaam. De werkgroep denkt mee over de toekomst en wil op het symposium voor het 35-jarig bestaan van de CRM nieuwe beleidsthema s aankaarten. De werkgroep volgde de bestuurlijke en politieke ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Nieuws over het cultuurbeleid van Rijk, provincie en andere gemeenten werd binnen de CRM uitgewisseld. De werkgroep heeft diverse subsidieverzoeken beoordeeld en conceptadviezen hierover opgesteld voor het DB, ten behoeve van het College van B&W. 7

8 Leden werkgroep: Kees Dijkman (contactpersoon), Pieter Stamperius (extern), Joop Vaissier, Gertjan van de Velden en Sjaak van Witzenburg. CULTUURPLEIN De ambtelijke werkgroep, waarvan de voorzitter van de CRM deel uitmaakt, is een aantal keren bij elkaar gekomen. Het idee om het terrein, gelegen aan de Nieuwe Waterweg nabij het Douanehuisje, te egaliseren en te voorzien van een water- en elektriciteitspunt is helaas nog steeds niet gerealiseerd. Zo langzamerhand dreigt het een kip- en eiverhaal te worden. Er zijn, volgens een gehouden enquête, naast het Doorzomeren, verschillende verenigingen bereid om daar optredens te verzorgen. Een onmogelijke vraag van de gemeente is om dat als CRM te garanderen. Wij stellen ons op het standpunt om het onderhavige terrein toch als evenementen-terrein in gereedheid te brengen en gaan er vooralsnog van uit, dat daarna de invulling tot stand zal komen. Hierin verschillen wij niet van mening met Linda Jansen, de stadspromotor van Maassluis en vertegenwoordigster van de Stichting Promotie Maassluis. Leden werkgroep: Ruud Mank (contactpersoon), Nicole v.d. Berg, Cees Brons (CRM), Linda Janssen, Pim Kipp en Corrine Klink. DAG VAN DE CULTUUR 2010 De vijfde Dag van de Cultuur (DvdC) werd op vrijdag 10 september voorafgegaan door een Gala-avond, waarop de Culturele Prijs Maassluis werd uitgereikt. Deze prijs ging dit jaar naar de Maassluise beeldende kunstenaars Dick Tulp en Jan Ouwenbroek. Ook mocht Nancy Don- Tamminga, de stuwende kracht achter Balletstudio WestSide Maassluis, als verassing, deze prijs in ontvangst nemen. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Karssen. De avond werd omlijst met een optreden van de Balletstudio WestSide Maassluis en The Harmony Masters o.l.v. Carel v.d. Wissel. De officiële opening van deze vijfde editie van de DvdC werd verricht door burgemeester Karssen. Hij verving de wethouder van Cultuur 8

9 Jannette Breunis, die helaas door ziekte niet aanwezig kon zijn. Tijdens de openingshandeling werd een totempaal onthuld die op de DvdC in 2009 onder het toeziend oog van de Maassluise houtkunstenares Friedie Kloen was bewerkt door tal van bezoekers. De totempaal zal een permanente plaats krijgen in de hal van de Koningshof. Zowel binnen de muren van de Koningshof als daarbuiten, hebben zo n dertig culturele verenigingen en instellingen acte de présence gegeven. Evenals in voorgaande edities is dit een dwarsdoorsnede van hetgeen Maassluis op cultuur gebied te bieden heeft. Er was weer een korenfestival, waarbij het winnende koor als prijs gratis gebruik mag maken van de Uiverzaal in de Koningshof of de zaal van het Theater Schuurkerk. Het Dameskoor Flair kreeg van een jury, bestaande uit Louis Bruijnzeels (voorzitter), Nelleke Elzinga en Lida Kersten, de meeste punten. Er werden door Jeugdtheaterhuis Maassluis en Muziekcentrum OpMaat en enkele muziekverenigingen diverse, goedbezochte, workshops ge geven. De bekende, uit Maassluis afkomstige schrijver Maarten van Buuren, verzorgde in de Bibliotheek, die net als in voorgaande jaren nauw bij de DvdC was betrokken, enkele boeiende lezingen. In nauwe samenwerking met het Vrijwilligers Steunpunt Maassluis werd ook dit jaar een informatie markt voor vrijwilligersorganisaties, culturele verenigingen en instellingen gehouden. Door het grote aantal deelnemende organisaties was dit onderdeel van de DvdC een geweldig succes. De kramen op deze markt werden weer beoordeeld op hun originaliteit. Paula t Hart, die de jurering voor de vijfde keer voor haar rekening had genomen, vond dat de Senioren Computerclub Koningshof de show stal en derhalve op de eerste plaats moest komen. Zo n 3500 mensen hebben een bezoek gebracht aan deze, vijfde, editie van de Dag van de Cultuur. De optredens werden verzorgd door: Het Wapen van Maassluis, Jazzband o.l.v. Rick van de Berg, Kunst na Arbeid, The Swinging Snails, The Harmo- 9

10 ny Masters, Maassluise Harmonie A- & B- Orkest, Off The Hook, het Blokfluitensemble van Muziekschool OpMaat, schrijver Maarten van Buuren, Cantabile, OpMaat Musicalkoor, Vocal Devotion, Dameskoor Flair, Die Maeze Sanghers, The Moving Voices, Popkoor Decibel en Vrouwenkoor Cantares, Het Jeugdtheaterhuis, Man met Koffer, de Poëziejukebox, Balletstudio WestSide Maassluis. Deelnemers informatiemarkt: Culturele Raad Maassluis, Senioren Computerclub Koningshof, Kunst Na Arbeid, Maassluise Harmonie, Wapen van Maassluis, Stichting Sleepboothaven Maassluis, Historische Vereniging Maassluis, Kunst en Cultuur Academie, Gemeentemuseum, Theater Schuurkerk, Vrienden van het Gemeentemuseum, Cantabile, Die Maeze Sanghers, Muziekschool OpMaat, Vocal Devotion, Stichting Maassluise Kunstenaars, Dierenhoek t Sparretje, Kindertelefoon, Amnesty International, Wereldwinkel Maassluis, ARGOS Zorg-groep, Woonvoorziening Parkhof, Stichting Present Maassluis, Seniorenwelzijn, Vrijwilligers Steunpunt, PVBM, Rode Kruis, VluchtelingenWerk Maasdelta, Stichting Karel Doormangroep, Vrouwennetwerk Maassluis, Telemann Ensemble, VPB, Vrienden van het Staelduinse Bos, Balletcentrum Koningshof, Maassluis Punt, Vrijwillige Jeugdbrandweer, Vrienden van de Hartstichting, Jeugd theaterhuis Maassluis, PCOB, Het Theosofisch Genootschap Loma/Blavastskyhuis, Mentorschap Nw. Waterweg Nrd, IVN Maassluis, Sensoor, Unicef, Stichting Elim Maassluis, Stichting Myosotisch, Stichting Leergeld NWN, Beschermde Woonvorm, Stichting Onder een Dak, Stichting Schaakvereniging Maassluis, Stichting Regiosteunpunt TG. Leden werkgroep: Cees Brons (contactpersoon), Jan Buijsse, Rob van Elst, Nelleke Elzinga (extern), Jan Groeneveld (extern), Wouter van Heiningen (extern), Hanneke Kerssemeijer (extern), Henk Kuipers (extern), Henny van Leeuwen (extern) en Gertjan van de Velden. DOORZOMERFESTIVAL Hoewel het Doorzomerfestival al enige jaren geen activiteit meer is van de CRM aangezien dit festival is ondergebracht bij de Stichting Culturele 10

11 Evenementen Maassluis, willen wij er hier toch graag in het kort enige aandacht aan besteden. Het is al voor de vierde keer, dat dit zomerse feestje aan de oevers van de Nieuwe Waterweg wordt georganiseerd. Er zijn dit jaar zo n bezoekers geteld door de beveiliging aan de ingang. Iets minder dan het jaar daarvoor maar dit had alles te maken met het feit, dat op de donderdag alles is afgelast vanwege een ernstige stormwaarschuwing. Er waren zestien acts te bewonderen, variërend van funk tot theatervoorstellingen. Er was derhalve amusement te aanschouwen voor jong tot oud. Zie verder het jaarverslag van de Stichting Culturele Evenementen Maassluis. DOUANEHUISJE Het jaar 2010 is voor het Douanehuisje een zeer afwisselend jaar geweest. Er waren twee unieke fototentoonstellingen respectievelijk over de oorlogs jaren in en de bevrijding van Maassluis en over de Maassluise haven samen met een opstelling van scheepjes in flessen. Beide tentoonstellingen trokken veel bezoekers. Ook exposities van kunstwerken van diverse kunstenaars, zelfs van buiten Maassluis, werden goed bezocht. In de meivakantie heeft toneelgroep Maskarade voor jongeren een workshop gegeven, die werd afgesloten met een voorstelling. Het kunstproject Het Balkon in Maassluis heeft de ingezonden en geselecteerde foto s voor het boek Balkonscènes aan de rivier in het huisje gepresenteerd. Verder waren er kunstenaars die ter plekke hebben gewerkt. Zo werden door een kunstenaar/fotograaf foto s op originele wijze afgedrukt en werden er demonstraties schilderen en keramiek gegeven, hetgeen leuke en interessante gesprekken met de bezoekers opleverde. Het totale aantal (geregistreerde) bezoekers was ongeveer

12 Leden werkgroep: Emma de Zanger (contactpersoon), Geertrui van de Craats (extern), Gini Knippenberg en Judith Mokoginta (extern). CULTURELE PRIJS MAASSLUIS In afwijking van voorgaande jaren werd in 2010 de Culturele Prijs Maassluis uitgereikt tijdens de Gala-avond voorafgaande aan de Dag van de Cultuur op vrijdag 10 september. Door de werkgroep werden drie personen genomineerd voor de prijs, aangezien er dit jaar geen nominaties waren ontvangen vanuit verenigingen of andere cultuurorganisaties. De drie prijzen werden gedurende een geslaagd gala, waarbij de muziek werd verzorgd door The Harmony Masters, uitgereikt door burgemeester Karssen aan: - Jan Ouwenbroek, kunstschilder - Dick Tulp, kunstenaar/beeldhouwer en - Nancy Don-Tamminga, eigenaar/leider Balletstudio WestSide Zij werden toegesproken door de heer P. de Jong, voorzitter van de Stichting Maassluise Kunstenaars en de heer John Scheerstra, voormalig wethouder Cultuur. Leden werkgroep: Sjaak van Witzenburg (contactpersoon), José Boersma-Nonner, Gini Knippenberg. JEUGDTHEATERSCHOOL Nadat de gemeenteraad in december 2009 akkoord was gegaan met de oprichting van een Jeugdtheaterschool werd gepoogd deze te beginnen met ingang van het nieuwe schooljaar 2010/2011. In december 2009 werd het Aanbestedingsdocument d.d.17 december 2009 betreffende de Meervoudige onderhandse aanbesteding van Jeugdtheaterschool Gemeente Maassluis openbaar gemaakt. Instellingen konden meedingen naar het recht een Jeugdtheaterschool in Maassluis te mogen oprichten. Rekening werd hierbij gehouden met de desbetreffende Europese regelgeving. 12

13 Wethouder Scheerstra nodigde Ada van der Wel, voorzitter van de werkgroep JTS, José Boersma-Nonner vertegenwoordiger namens de CRM in de werkgroep JTS en Ruud Mank, gemeentecoördinator kunst en cultuur uit om als beoordelingsteam de inschrijvingen te toetsen op de selectiecriteria en de economisch meest voordelige inschrijving. Jeugdtheaterhuis Gouda kwam op alle punten zeer positief naar voren en op 26 februari 2010 werd de overeenkomst tussen de directeur van JTH Gouda, Theo Ham, en wethouder John Scheerstra, voor de gemeente Maassluis, feestelijk getekend. Het betrof een overeenkomst voor twee jaar, met optie tot verlenging van twee keer een jaar, totaal dus vier jaar. In die periode zou de levensvatbaarheid van het Jeugdtheaterhuis Maassluis zich moeten bewijzen. Meteen op 1 maart werd een aanvang gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden om in september te kunnen beginnen. En in september is in de Koningshof het Jeugdtheaterhuis Maassluis met meerdere groepen en ruim 80 leerlingen dan ook daadwerkelijk van start gegaan! De werkgroep Jeugdtheaterschool is, wegens succes, ontbonden! Leden werkgroep/beoordelingsteam: José Boersma-Nonner (contactpersoon), Ruud Mank (extern, namens gemeente), Ada van der Wel (extern, voorzitter). KUNSTZINNIGE VORMING SCHOOLJEUGD De werkgroep bestond uit een groot aantal vertegenwoordigers van het basis- en voortgezet onderwijs, van culturele instanties, de gemeente en van de CRM. De culturele instanties zijn zeer divers: er wordt geparticipeerd door Museumschip Hudson, Stichting Hollands Glorie, de Furie, Openbare Bibliotheek, Theater Schuurkerk, Gemeentemuseum, Nationaal Sleepvaartmuseum, Kunstgebouw, Muziekcentrum OpMaat en de Groote Kerk. 13

14 Het cultuurtraject van het voortgezet onderwijs loopt niet goed. Dit komt ten dele doordat er op het Lentiz Reviuslyceum een eigen cultuurplan wordt opgesteld. Hierover is wel overleg. Met het Lentiz Kastanjecollege/Mavo is vrijwel geen samenwerking. De voorzitter wil het gesprek aangaan met het voortgezet onderwijs en zal daar verslag van doen in de eerstvolgende vergadering in Het Cultuurmenu voor de basisscholen voldoet goed; de tevredenheid van alle deelnemende partijen blijkt uit het feit, dat in maart of april 2011 voor het nieuwe Cultuurmenu van getekend zal worden. Wel zullen er door de bezuinigingen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden, maar het budget van de gemeente voor dit project blijft hetzelfde. Er wordt gepoogd om nu ook het Jeugdtheaterhuis een rol te geven in het Cultuurmenu; gedacht wordt aan een workshop Wat is Theater? Maar ook andere opties worden besproken. Er zal een film/video worden gemaakt om het Cultuurmenu te kunnen presenteren en promoten. Lid werkgroep: José Boersma-Nonner (contactpersoon vanuit de CRM) OPEN MONUMENTENDAG Het thema voor de landelijke Open Monumentendag 2010 was: De smaak van de 19e eeuw. Ongeveer twintig monumenten openden op zaterdag 11 september hun deuren. Natuurlijk waren de schepen Furie, Elbe, Museumschip de Hudson, de Bruinvisch, de MA 229 en de Rigel in onze binnen- en buitenhaven weer van de partij. In enkele monumenten waren ook activiteiten gepland, zoals een demonstratie van negentiendeeeuwse modelstoomtreinen in de Kuiperij, het voorlezen van negentiende-eeuwse kinderverhalen in het Patriciërshuis, een expositie over nettenboeten in het Gemeentemuseum; op de Algemene Begraafplaats werd aandacht besteed aan de symboliek op grafmonumenten en de beplanting op begraafplaatsen. In het Witte Kerkje werd een kleine brocante gehouden en in de Immanuelkerk konden amateurorganisten tegen een geringe vergoeding 14

15 op het orgel spelen. Twee dames op accordeon vrolijkten de binnenstad op met hun spel. Helaas kon door een misverstand de geplande demonstratie van een touwslager bij de Furie niet doorgaan. Deze demonstratie werd verplaatst naar de Koningshof, waar die dag ook de Dag van de Cultuur plaatsvond. De Karperhoeve aan de Zuidbuurt deed als vanouds mee aan de Open Monumentendag en voor de eerste keer kwamen daar drie bezienswaardigheden in de omgeving bij: het Dieselgemaal Aalkeet-Binnenpolder, waar de werking van dit oude gemaal te zien was, de brocanteboerderij Jan Huygen in de Ton, waar bezoekers ongetwijfeld negentiende-eeuwse spulletjes konden vinden en de Wijnboerderij op Zuidbuurt no. 40, waar op het terras een negentiende-eeuwse druiventaart geproefd kon worden. Deze oude boerderij heeft ook een eigen wijngaard. Informatie over de opengestelde monumenten konden bezoekers krijgen via de website van de landelijke Open Monumentendag, de website van de Culturele Raad Maassluis, de Podiumkrant en de brochure over Open Monumentendag in Maassluis, die op een aantal punten in Maassluis gratis te verkrijgen was. Het zonnige weer hielp mee en het aantal bezoekers werd dit jaar geschat op ongeveer Monumenten: Douanehuisje, Groote Kerk, Kuiperij, Nationaal Sleepvaartmuseum, Gemeentemuseum, Molen de Hoop, Patriciërshuis, Karperhoeve, Witte Kerkje, R.K. Petrus en Paulus Kerk, Boezemgemaal de Zaaijer, Kunstuitleen Maassluis, Algemene Begraafplaats, Gallery RitsArt, Immanuelkerk, Dieselgemaal Aalkeet-Binnenpolder, Brocanteboerderij Jan Huygen in de Ton en de Wijnboerderij Zuidbuurt 40 Schepen: Museumschip Hudson, Furie, Rigel, MA229, Bruinvisch. Leden werkgroep: Gini Knippenberg (contactpersoon), José Boersma-Nonner, Cees Brons, Rien Vergeer (extern, namens de Stichting Sleepboothaven) en Emma de Zanger. 15

16 POP UP In het jaar 2010 was het wat rustig rondom de langlopende beheerkwestie Skills. Dit werd veroorzaakt door wisseling van de gemeenteraad en ziekte van de nieuw aangestelde wethouder Cultuur. De werkgroep had begin 2010 wel een prettig gesprek met Maasdelta omtrent het beheer van Skills. Maasdelta had het plan om het beheer over te nemen van de gemeente en het pand aan te duiden als multifunctionele accommodatie (MFA). Maasdelta heeft al meerdere panden met een cultureel karakter in beheer, bijvoorbeeld het Muziekgebouw en het Witte Kerkje. Maasdelta had qua gebruik van Skills hetzelfde voor ogen als de werkgroep: een MFA voor jongeren met meerdere doelgroepen. In de gesprekken met de gemeente over de overname liep het hier helaas op spaak waardoor Maasdelta zich voorlopig heeft teruggetrokken. Conclusie: In 2010 kwam wederom geen verandering in het beheerprobleem. Maar er was in 2010 ook goed nieuws te melden, een leuke samenloop. In oktober werd de werkgroep benaderd door Koningshof Maassluis om te adviseren omtrent het programmeren van popbands. In dezelfde maand werd de werkgroep ook benaderd door enthousiaste Maassluizers welke het popklimaat in onze stad willen verbeteren. Op 18 november zaten deze Maassluizers en vertegenwoordigers van Koningshof en CRM rond de tafel en is het plan ontstaan om in het culturele seizoen 2011/2012 te starten met een bandcompetitie in Maassluis. Leden werkgroep: Gertjan van de Velden (contactpersoon), Joop Vaissier. P.R. & COMMUNICATIE De werkgroep P.R. & Communicatie heeft van alle evenementen die de CRM organiseert persberichten gestuurd aan de lokale en regionale pers. Hierdoor was de CRM opnieuw prominent in de geschreven pers aanwezig. Tevens werden de activiteiten vermeld in diverse evenementenkalenders binnen Maassluis en de regio. 16

17 Veel aandacht werd besteed aan de Dag van de Cultuur en Open Monumentendag. Onder het motto In gesprek met werden specifieke onderwerpen onder de loep genomen. Al deze artikelen werden tevens op de eigen website (www.crmmaassluis.nl) opgenomen. Instellingen en personen die gebruik maken van het Douanehuisje kregen de gelegenheid zich op de website te presenteren. Ook werd, indien daaraan behoefte bestond, door de werkgroep deze presentatie op de website verzorgd en een persbericht geschreven. Voorts kregen allerlei culturele en kunstevenementen in Maassluis, alsmede die van bekende Maassluizers in de regio, op de website de nodige aandacht. Aangezien het Jeugdtheaterhuis bij de voorbereiding en aanvang van de werkzaamheden nog niet erg thuis was op de persmarkt in Maassluis en omgeving, werd door de werkgroep hierin ondersteuning verleend en werden persberichten verzorgd. De website wordt goed bezocht. Met name rond de CRM-evenementen lopen de bezoekersaantallen flink op. In 2010 had de website bezoekers. De prognose voor 2011 is 8.000, gebaseerd op de stijgende lijn van de afgelopen vier jaar. De werkgroep heeft voorts de grafische vormgeving verzorgd van posters, affiches en spandoeken voor de Dag van de Cultuur. Het boekje dat werd uitgegeven naar aanleiding van de Open Monumentendag werd ook vormgegeven door de werkgroep. Het Jaarverslag 2009 en het Werkplan 2010 zijn eveneens in eigen beheer gemaakt en vormgegeven. Dit is ook weer gebeurd voor het voorliggende verslag. Leden werkgroep: Jan Buijsse (contactpersoon), Gertjan van de Velden 17

18 TENTOONSTELLING STADHUISHAL Met ingang van 2010 heeft de werkgroep geen bemoeienis meer gehad met de tentoonstellingen in de hal van het stadhuis. De werkgroep is opgeheven. FINANCIËLE VERANTWOORDING In 2010 is de ,00 die de CRM jaarlijks ter beschikking heeft voor culturele doelen besteed aan Doorzomeren, Dag van de Cultuur, Kunsten Atelierroute en Douanehuisje. LEDEN CULTURELE RAAD MAASSLUIS DAGELIJKS BESTUUR De heer Cees Brons - voorzitter Mevrouw Gini Knippenberg - secretaris De heer Sjaak van Witzenburg - algemeen adjunct De heer Jan Buijsse - PR-functionaris ALGEMEEN BESTUUR Mevrouw José Boersma-Nonner De heer Kees Dijkman De heer Rob van Elst De heer Joop Vaissier De heer Gertjan van de Velden Mevrouw Emma de Zanger 18

2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis

2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis 2012 Jaarverslag Culturele Raad Maassluis CONTACT CULTURELE RAAD MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis info@crmmaassluis.nl secretaris@crmmaassluis.nl www.crmmaassluis.nl facebook.com/cultureleraadmaassluis

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011

Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011 Jaarverslag 2010 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden april 2011 1 Inleiding Wie het jaarverslag van COC Leiden leest, kan het haast niet ontgaan: er is in 2010 een hoop

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Bladzijde 1. Inleiding 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 9-21 BO De Strijp 9 BO Muziekbuurt 13 o Activiteitencomité

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002. Voorwoord

JAARVERSLAG 2002. Voorwoord JAARVERSLAG 2002 Voorwoord Milieucentrum Utrecht bevind zich als belangenbarhartiger van milieu en duurzaamheid in een volop in ontwikkeling zijnde enigszins hectische en dynamische stad. Toch bestaat

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie