2010 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis"

Transcriptie

1 2010 Jaarverslag Culturele Raad Maassluis

2 CONTACT CULTURELE RAAD MAASSLUIS Postbus AB Maassluis telefoon voorzitter: telefoon secretaris:

3 VOORWOORD In het afgelopen jaar zat het culturele venijn in de staart. Het jaar kende een goede start, maar zo tegen de gemeenteraadsverkiezingen op 9 juni sijpelden geluiden door dat er met name ook op cultureel terrein weleens zwaar weer aan zou kunnen komen. Voordat de storm zou losbarsten konden wij als Culturele Raad Maassluis meebeleven, dat onze inspanningen om tot de oprichting van een Jeugdtheaterschool in Maassluis te komen met succes konden worden afgerond. Op de valreep van de regeringsperiode van wethouder Scheerstra werden de handtekeningen gezet, waardoor de komst hiervan zeker was gesteld. De opmerking van deze laatste: Het is nog net voor de poorten van de hel weggesleept kreeg daarna een profetische betekenis. De Jeugdtheaterschool is tot stand gekomen en de verwachtingen die men koesterde zijn tot dusverre meer dan uitgekomen. Zoals ieder jaar hebben wij ons naast het uitbrengen van de nodige adviezen ook weer gestort op de jaarlijks te organiseren evenementen zoals Boekenmarkt, Open Monumentendag, de Dag van de Cultuur (DvdC) en natuurlijk de programmering van het Douanehuisje. Omdat de DvdC dit jaar voor de vijfde maal werd georganiseerd, was er aan de vooravond van deze dag een Gala-avond, waar tevens de Culturele Prijs Maassluis werd uitgereikt. Deze avond was een absoluut succes; men heeft genoten van het optreden van de Harmony Masters en Balletstudio WestSide Maassluis. De stemming was echter niet optimaal, want juist voor deze avond, barstte het onweer los boven het culturele leven in Maassluis. Iedereen zou moet inleveren. Alle subsidies kwamen onder de kaasschaaf terecht. Voor 2011 zou dat betekenen, dat er 7,2% moest worden ingeleverd en voor de jaren 2012 en 2013 nog eens een keer zo n percentage. De totale subsidie voor Theater Schuurkerk en voor het Gemeentemuseum zou in 2012 respectievelijk 2013 helemaal worden geschrapt. Het sluitingsspook voor theater en museum stak de kop op. Iedereen was natuurlijk in rep en roer. Natuurlijk heeft ook de CRM zich 3

4 in de strijd geworpen. Via verschillende kanalen hebben wij onze protesten laten horen. Daarbij hebben wij getracht om deze negatieve gang van zaken toch positief en constructief te benaderen door mee te denken hoe het misschien ook anders zou kunnen. Het idee kwam op om in 2011, het jaar waarin de CRM 35 jaar bestaat, een symposium te houden onder de voorlopige werktitel Cultuur en Samenleving. Hiermee willen wij proberen een discussie op gang te brengen, waarbij het bedrijfsleven op een grotere schaal dan tot nu toe het geval is te interesseren voor sponsoring in de cultuursector. Ook willen wij laten zien, dat cultuursponsoring een meerwaarde heeft voor bedrijven. Al snel kwamen wij tot de slotsom, dat wij dit breed in de markt moesten zetten en zo ontstond de gedachte om naast Maassluis ook het gehele Westland er bij te betrekken inclusief Delft. Zo zullen zowel de bestuurders, de culturele verenigingen en instanties als het bedrijfsleven hiervoor worden uitgenodigd. In dit gebied wonen maar liefst zo n mensen. Er is contact gelegd met de Boekmanstichting. Deze stichting verspreidt kennis en informatie over kunst- en cultuurbeleid en uitwerking ervan in de praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en over het (inter)nationale kunstbeleid. De Boekmanstichting organiseert het cultuurpolitieke debat tussen vertegenwoordigers van bestuur, wetenschap en praktijk. Inmiddels hebben zij hun medewerking toegezegd en zullen zij onze partner zijn bij de organisatie van dit symposium. Op deze manier hopen wij de pijn voor allen te verzachten door dit steentje bij te dragen. Tenslotte hebben ook de adviesraden te horen gekregen, dat hun laatste uurtje is geslagen. Zij zullen worden ondergebracht in één adviesraad onder de naam Adviesraad Samenlevingszaken. De Culturele Raad Maassluis en de Maassluise Sport- en Recreatieraad zullen vooralsnog deze dans ontspringen vanwege hun bijzondere karakter. Het aantal CRM-leden is in 2010 met één persoon toegenomen en is daarmee op tien gekomen. 4

5 Graag wil ik, namens de gehele CRM, iedereen die in het afgelopen jaar binnen vereniging of instelling en tijdens activiteiten van de CRM actief is geweest, hartelijk dankzeggen voor zijn of haar inbreng. Ik spreek daarbij de wens uit, dat 2011 ondanks alle perikelen, voor iedereen toch een goed jaar mag worden. Weet wel, dat de CRM achter u staat. Cees Brons, voorzitter. 5

6 VERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN BOEKENMARKT Voor de negende maal werd op zaterdag 26 juni 2010 de Boekenmarkt gehouden in het centrum van Maassluis. In totaal 43 kramen vonden een plaatsje langs de Noordvliet N.Z., op de Markt en op het Bloemhof. Ondanks brieven naar de bewoners, flyers op de auto s en extra verkeersborden langs de Noordvliet stonden er die zaterdagmorgen vroeg weer drie auto s geparkeerd, die een vlotte opbouw van de kramen belemmerden. Na interventie van de politie werden de auto s weggehaald en konden de boekhandelaren hun stands met enige vertraging opbouwen. Het is al eerder gezegd, met dit aantal kramen is thans wel het maximum bereikt, zeker nu de ruimte op de Markt weer een beperking heeft ondergaan. Al met al kan van een geslaagde Boekenmarkt worden gesproken, het weer was zeer aangenaam en de markt werd druk bezocht, vooral in de ochtenduren. Dat het s middags wat rustiger werd, had waarschijnlijk te maken met het WK-voetbal. De meeste boekhandelaren waren goed te spreken over hun omzet en de gezellige markt. Leden werkgroep: Sjaak van Witzenburg (contactpersoon), Gini Knippenberg en José Boersma-Nonner. CULTUURBELEID De activiteiten van de werkgroep Cultuurbeleid over 2010 waren op hoofdlijnen het onderhouden van contacten vanuit de Culturele Raad Maassluis met het gemeentebestuur, het informeren van politiek en het adviseren over cultuurzaken. Tevens adviseert de werkgroep de gemeente over subsidieaangelegenheden. Hieronder volgen meer in detail de uitgevoerde werkzaamheden: Ook in 2010 was de voornaamste activiteit van de werkgroep Cultuurbeleid het trachten levend te houden van de nota Cultuur op Maat. 6

7 Wat de werkgroep vooral wil is dat de politiek een cultuurbeleid formuleert en keuzes maakt. Nog steeds heeft de werkgroep het gevoel dat onderwerpen en thema s uitsluitend vanuit de CRM worden aangedragen en niet vanuit de gemeenteraad. Aan de politieke partijen werd een brief gezonden waarin de CRM haar hulp aanbood bij het vormgeven van ambities op cultureel gebied en bij het aandragen van punten voor de verkiezingsprogramma s Er zijn ook gesprekken geweest met enkele politieke partijen. De verkiezingsprogramma s zijn geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een publicatie in de Schakel, waarbij de nota Cultuur op Maat opnieuw is gebruikt en de betekenis van cultuur voor de economie is benadrukt. De werkgroep zal in 2011 opnieuw bij de raadsleden aandacht vragen voor de hevig onder druk staande cultuur. De tweede helft van 2010 werd gekenmerkt door de bezuinigingen op cultuur. De werkgroep wil de bezuinigingen niet volgens de kaasschaaf methode of de botte bijl laten verlopen en zoekt naar een visie om cultuur in deze tijd van crisis en financiële krapte overeind te houden. Belangrijke items zijn het Theater Schuurkerk, het Gemeentemuseum en het herijken van het subsidieverdeelplan. De laatste twee onderwerpen verlopen zeer moeizaam. De werkgroep denkt mee over de toekomst en wil op het symposium voor het 35-jarig bestaan van de CRM nieuwe beleidsthema s aankaarten. De werkgroep volgde de bestuurlijke en politieke ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Nieuws over het cultuurbeleid van Rijk, provincie en andere gemeenten werd binnen de CRM uitgewisseld. De werkgroep heeft diverse subsidieverzoeken beoordeeld en conceptadviezen hierover opgesteld voor het DB, ten behoeve van het College van B&W. 7

8 Leden werkgroep: Kees Dijkman (contactpersoon), Pieter Stamperius (extern), Joop Vaissier, Gertjan van de Velden en Sjaak van Witzenburg. CULTUURPLEIN De ambtelijke werkgroep, waarvan de voorzitter van de CRM deel uitmaakt, is een aantal keren bij elkaar gekomen. Het idee om het terrein, gelegen aan de Nieuwe Waterweg nabij het Douanehuisje, te egaliseren en te voorzien van een water- en elektriciteitspunt is helaas nog steeds niet gerealiseerd. Zo langzamerhand dreigt het een kip- en eiverhaal te worden. Er zijn, volgens een gehouden enquête, naast het Doorzomeren, verschillende verenigingen bereid om daar optredens te verzorgen. Een onmogelijke vraag van de gemeente is om dat als CRM te garanderen. Wij stellen ons op het standpunt om het onderhavige terrein toch als evenementen-terrein in gereedheid te brengen en gaan er vooralsnog van uit, dat daarna de invulling tot stand zal komen. Hierin verschillen wij niet van mening met Linda Jansen, de stadspromotor van Maassluis en vertegenwoordigster van de Stichting Promotie Maassluis. Leden werkgroep: Ruud Mank (contactpersoon), Nicole v.d. Berg, Cees Brons (CRM), Linda Janssen, Pim Kipp en Corrine Klink. DAG VAN DE CULTUUR 2010 De vijfde Dag van de Cultuur (DvdC) werd op vrijdag 10 september voorafgegaan door een Gala-avond, waarop de Culturele Prijs Maassluis werd uitgereikt. Deze prijs ging dit jaar naar de Maassluise beeldende kunstenaars Dick Tulp en Jan Ouwenbroek. Ook mocht Nancy Don- Tamminga, de stuwende kracht achter Balletstudio WestSide Maassluis, als verassing, deze prijs in ontvangst nemen. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Karssen. De avond werd omlijst met een optreden van de Balletstudio WestSide Maassluis en The Harmony Masters o.l.v. Carel v.d. Wissel. De officiële opening van deze vijfde editie van de DvdC werd verricht door burgemeester Karssen. Hij verving de wethouder van Cultuur 8

9 Jannette Breunis, die helaas door ziekte niet aanwezig kon zijn. Tijdens de openingshandeling werd een totempaal onthuld die op de DvdC in 2009 onder het toeziend oog van de Maassluise houtkunstenares Friedie Kloen was bewerkt door tal van bezoekers. De totempaal zal een permanente plaats krijgen in de hal van de Koningshof. Zowel binnen de muren van de Koningshof als daarbuiten, hebben zo n dertig culturele verenigingen en instellingen acte de présence gegeven. Evenals in voorgaande edities is dit een dwarsdoorsnede van hetgeen Maassluis op cultuur gebied te bieden heeft. Er was weer een korenfestival, waarbij het winnende koor als prijs gratis gebruik mag maken van de Uiverzaal in de Koningshof of de zaal van het Theater Schuurkerk. Het Dameskoor Flair kreeg van een jury, bestaande uit Louis Bruijnzeels (voorzitter), Nelleke Elzinga en Lida Kersten, de meeste punten. Er werden door Jeugdtheaterhuis Maassluis en Muziekcentrum OpMaat en enkele muziekverenigingen diverse, goedbezochte, workshops ge geven. De bekende, uit Maassluis afkomstige schrijver Maarten van Buuren, verzorgde in de Bibliotheek, die net als in voorgaande jaren nauw bij de DvdC was betrokken, enkele boeiende lezingen. In nauwe samenwerking met het Vrijwilligers Steunpunt Maassluis werd ook dit jaar een informatie markt voor vrijwilligersorganisaties, culturele verenigingen en instellingen gehouden. Door het grote aantal deelnemende organisaties was dit onderdeel van de DvdC een geweldig succes. De kramen op deze markt werden weer beoordeeld op hun originaliteit. Paula t Hart, die de jurering voor de vijfde keer voor haar rekening had genomen, vond dat de Senioren Computerclub Koningshof de show stal en derhalve op de eerste plaats moest komen. Zo n 3500 mensen hebben een bezoek gebracht aan deze, vijfde, editie van de Dag van de Cultuur. De optredens werden verzorgd door: Het Wapen van Maassluis, Jazzband o.l.v. Rick van de Berg, Kunst na Arbeid, The Swinging Snails, The Harmo- 9

10 ny Masters, Maassluise Harmonie A- & B- Orkest, Off The Hook, het Blokfluitensemble van Muziekschool OpMaat, schrijver Maarten van Buuren, Cantabile, OpMaat Musicalkoor, Vocal Devotion, Dameskoor Flair, Die Maeze Sanghers, The Moving Voices, Popkoor Decibel en Vrouwenkoor Cantares, Het Jeugdtheaterhuis, Man met Koffer, de Poëziejukebox, Balletstudio WestSide Maassluis. Deelnemers informatiemarkt: Culturele Raad Maassluis, Senioren Computerclub Koningshof, Kunst Na Arbeid, Maassluise Harmonie, Wapen van Maassluis, Stichting Sleepboothaven Maassluis, Historische Vereniging Maassluis, Kunst en Cultuur Academie, Gemeentemuseum, Theater Schuurkerk, Vrienden van het Gemeentemuseum, Cantabile, Die Maeze Sanghers, Muziekschool OpMaat, Vocal Devotion, Stichting Maassluise Kunstenaars, Dierenhoek t Sparretje, Kindertelefoon, Amnesty International, Wereldwinkel Maassluis, ARGOS Zorg-groep, Woonvoorziening Parkhof, Stichting Present Maassluis, Seniorenwelzijn, Vrijwilligers Steunpunt, PVBM, Rode Kruis, VluchtelingenWerk Maasdelta, Stichting Karel Doormangroep, Vrouwennetwerk Maassluis, Telemann Ensemble, VPB, Vrienden van het Staelduinse Bos, Balletcentrum Koningshof, Maassluis Punt, Vrijwillige Jeugdbrandweer, Vrienden van de Hartstichting, Jeugd theaterhuis Maassluis, PCOB, Het Theosofisch Genootschap Loma/Blavastskyhuis, Mentorschap Nw. Waterweg Nrd, IVN Maassluis, Sensoor, Unicef, Stichting Elim Maassluis, Stichting Myosotisch, Stichting Leergeld NWN, Beschermde Woonvorm, Stichting Onder een Dak, Stichting Schaakvereniging Maassluis, Stichting Regiosteunpunt TG. Leden werkgroep: Cees Brons (contactpersoon), Jan Buijsse, Rob van Elst, Nelleke Elzinga (extern), Jan Groeneveld (extern), Wouter van Heiningen (extern), Hanneke Kerssemeijer (extern), Henk Kuipers (extern), Henny van Leeuwen (extern) en Gertjan van de Velden. DOORZOMERFESTIVAL Hoewel het Doorzomerfestival al enige jaren geen activiteit meer is van de CRM aangezien dit festival is ondergebracht bij de Stichting Culturele 10

11 Evenementen Maassluis, willen wij er hier toch graag in het kort enige aandacht aan besteden. Het is al voor de vierde keer, dat dit zomerse feestje aan de oevers van de Nieuwe Waterweg wordt georganiseerd. Er zijn dit jaar zo n bezoekers geteld door de beveiliging aan de ingang. Iets minder dan het jaar daarvoor maar dit had alles te maken met het feit, dat op de donderdag alles is afgelast vanwege een ernstige stormwaarschuwing. Er waren zestien acts te bewonderen, variërend van funk tot theatervoorstellingen. Er was derhalve amusement te aanschouwen voor jong tot oud. Zie verder het jaarverslag van de Stichting Culturele Evenementen Maassluis. DOUANEHUISJE Het jaar 2010 is voor het Douanehuisje een zeer afwisselend jaar geweest. Er waren twee unieke fototentoonstellingen respectievelijk over de oorlogs jaren in en de bevrijding van Maassluis en over de Maassluise haven samen met een opstelling van scheepjes in flessen. Beide tentoonstellingen trokken veel bezoekers. Ook exposities van kunstwerken van diverse kunstenaars, zelfs van buiten Maassluis, werden goed bezocht. In de meivakantie heeft toneelgroep Maskarade voor jongeren een workshop gegeven, die werd afgesloten met een voorstelling. Het kunstproject Het Balkon in Maassluis heeft de ingezonden en geselecteerde foto s voor het boek Balkonscènes aan de rivier in het huisje gepresenteerd. Verder waren er kunstenaars die ter plekke hebben gewerkt. Zo werden door een kunstenaar/fotograaf foto s op originele wijze afgedrukt en werden er demonstraties schilderen en keramiek gegeven, hetgeen leuke en interessante gesprekken met de bezoekers opleverde. Het totale aantal (geregistreerde) bezoekers was ongeveer

12 Leden werkgroep: Emma de Zanger (contactpersoon), Geertrui van de Craats (extern), Gini Knippenberg en Judith Mokoginta (extern). CULTURELE PRIJS MAASSLUIS In afwijking van voorgaande jaren werd in 2010 de Culturele Prijs Maassluis uitgereikt tijdens de Gala-avond voorafgaande aan de Dag van de Cultuur op vrijdag 10 september. Door de werkgroep werden drie personen genomineerd voor de prijs, aangezien er dit jaar geen nominaties waren ontvangen vanuit verenigingen of andere cultuurorganisaties. De drie prijzen werden gedurende een geslaagd gala, waarbij de muziek werd verzorgd door The Harmony Masters, uitgereikt door burgemeester Karssen aan: - Jan Ouwenbroek, kunstschilder - Dick Tulp, kunstenaar/beeldhouwer en - Nancy Don-Tamminga, eigenaar/leider Balletstudio WestSide Zij werden toegesproken door de heer P. de Jong, voorzitter van de Stichting Maassluise Kunstenaars en de heer John Scheerstra, voormalig wethouder Cultuur. Leden werkgroep: Sjaak van Witzenburg (contactpersoon), José Boersma-Nonner, Gini Knippenberg. JEUGDTHEATERSCHOOL Nadat de gemeenteraad in december 2009 akkoord was gegaan met de oprichting van een Jeugdtheaterschool werd gepoogd deze te beginnen met ingang van het nieuwe schooljaar 2010/2011. In december 2009 werd het Aanbestedingsdocument d.d.17 december 2009 betreffende de Meervoudige onderhandse aanbesteding van Jeugdtheaterschool Gemeente Maassluis openbaar gemaakt. Instellingen konden meedingen naar het recht een Jeugdtheaterschool in Maassluis te mogen oprichten. Rekening werd hierbij gehouden met de desbetreffende Europese regelgeving. 12

13 Wethouder Scheerstra nodigde Ada van der Wel, voorzitter van de werkgroep JTS, José Boersma-Nonner vertegenwoordiger namens de CRM in de werkgroep JTS en Ruud Mank, gemeentecoördinator kunst en cultuur uit om als beoordelingsteam de inschrijvingen te toetsen op de selectiecriteria en de economisch meest voordelige inschrijving. Jeugdtheaterhuis Gouda kwam op alle punten zeer positief naar voren en op 26 februari 2010 werd de overeenkomst tussen de directeur van JTH Gouda, Theo Ham, en wethouder John Scheerstra, voor de gemeente Maassluis, feestelijk getekend. Het betrof een overeenkomst voor twee jaar, met optie tot verlenging van twee keer een jaar, totaal dus vier jaar. In die periode zou de levensvatbaarheid van het Jeugdtheaterhuis Maassluis zich moeten bewijzen. Meteen op 1 maart werd een aanvang gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden om in september te kunnen beginnen. En in september is in de Koningshof het Jeugdtheaterhuis Maassluis met meerdere groepen en ruim 80 leerlingen dan ook daadwerkelijk van start gegaan! De werkgroep Jeugdtheaterschool is, wegens succes, ontbonden! Leden werkgroep/beoordelingsteam: José Boersma-Nonner (contactpersoon), Ruud Mank (extern, namens gemeente), Ada van der Wel (extern, voorzitter). KUNSTZINNIGE VORMING SCHOOLJEUGD De werkgroep bestond uit een groot aantal vertegenwoordigers van het basis- en voortgezet onderwijs, van culturele instanties, de gemeente en van de CRM. De culturele instanties zijn zeer divers: er wordt geparticipeerd door Museumschip Hudson, Stichting Hollands Glorie, de Furie, Openbare Bibliotheek, Theater Schuurkerk, Gemeentemuseum, Nationaal Sleepvaartmuseum, Kunstgebouw, Muziekcentrum OpMaat en de Groote Kerk. 13

14 Het cultuurtraject van het voortgezet onderwijs loopt niet goed. Dit komt ten dele doordat er op het Lentiz Reviuslyceum een eigen cultuurplan wordt opgesteld. Hierover is wel overleg. Met het Lentiz Kastanjecollege/Mavo is vrijwel geen samenwerking. De voorzitter wil het gesprek aangaan met het voortgezet onderwijs en zal daar verslag van doen in de eerstvolgende vergadering in Het Cultuurmenu voor de basisscholen voldoet goed; de tevredenheid van alle deelnemende partijen blijkt uit het feit, dat in maart of april 2011 voor het nieuwe Cultuurmenu van getekend zal worden. Wel zullen er door de bezuinigingen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden, maar het budget van de gemeente voor dit project blijft hetzelfde. Er wordt gepoogd om nu ook het Jeugdtheaterhuis een rol te geven in het Cultuurmenu; gedacht wordt aan een workshop Wat is Theater? Maar ook andere opties worden besproken. Er zal een film/video worden gemaakt om het Cultuurmenu te kunnen presenteren en promoten. Lid werkgroep: José Boersma-Nonner (contactpersoon vanuit de CRM) OPEN MONUMENTENDAG Het thema voor de landelijke Open Monumentendag 2010 was: De smaak van de 19e eeuw. Ongeveer twintig monumenten openden op zaterdag 11 september hun deuren. Natuurlijk waren de schepen Furie, Elbe, Museumschip de Hudson, de Bruinvisch, de MA 229 en de Rigel in onze binnen- en buitenhaven weer van de partij. In enkele monumenten waren ook activiteiten gepland, zoals een demonstratie van negentiendeeeuwse modelstoomtreinen in de Kuiperij, het voorlezen van negentiende-eeuwse kinderverhalen in het Patriciërshuis, een expositie over nettenboeten in het Gemeentemuseum; op de Algemene Begraafplaats werd aandacht besteed aan de symboliek op grafmonumenten en de beplanting op begraafplaatsen. In het Witte Kerkje werd een kleine brocante gehouden en in de Immanuelkerk konden amateurorganisten tegen een geringe vergoeding 14

15 op het orgel spelen. Twee dames op accordeon vrolijkten de binnenstad op met hun spel. Helaas kon door een misverstand de geplande demonstratie van een touwslager bij de Furie niet doorgaan. Deze demonstratie werd verplaatst naar de Koningshof, waar die dag ook de Dag van de Cultuur plaatsvond. De Karperhoeve aan de Zuidbuurt deed als vanouds mee aan de Open Monumentendag en voor de eerste keer kwamen daar drie bezienswaardigheden in de omgeving bij: het Dieselgemaal Aalkeet-Binnenpolder, waar de werking van dit oude gemaal te zien was, de brocanteboerderij Jan Huygen in de Ton, waar bezoekers ongetwijfeld negentiende-eeuwse spulletjes konden vinden en de Wijnboerderij op Zuidbuurt no. 40, waar op het terras een negentiende-eeuwse druiventaart geproefd kon worden. Deze oude boerderij heeft ook een eigen wijngaard. Informatie over de opengestelde monumenten konden bezoekers krijgen via de website van de landelijke Open Monumentendag, de website van de Culturele Raad Maassluis, de Podiumkrant en de brochure over Open Monumentendag in Maassluis, die op een aantal punten in Maassluis gratis te verkrijgen was. Het zonnige weer hielp mee en het aantal bezoekers werd dit jaar geschat op ongeveer Monumenten: Douanehuisje, Groote Kerk, Kuiperij, Nationaal Sleepvaartmuseum, Gemeentemuseum, Molen de Hoop, Patriciërshuis, Karperhoeve, Witte Kerkje, R.K. Petrus en Paulus Kerk, Boezemgemaal de Zaaijer, Kunstuitleen Maassluis, Algemene Begraafplaats, Gallery RitsArt, Immanuelkerk, Dieselgemaal Aalkeet-Binnenpolder, Brocanteboerderij Jan Huygen in de Ton en de Wijnboerderij Zuidbuurt 40 Schepen: Museumschip Hudson, Furie, Rigel, MA229, Bruinvisch. Leden werkgroep: Gini Knippenberg (contactpersoon), José Boersma-Nonner, Cees Brons, Rien Vergeer (extern, namens de Stichting Sleepboothaven) en Emma de Zanger. 15

16 POP UP In het jaar 2010 was het wat rustig rondom de langlopende beheerkwestie Skills. Dit werd veroorzaakt door wisseling van de gemeenteraad en ziekte van de nieuw aangestelde wethouder Cultuur. De werkgroep had begin 2010 wel een prettig gesprek met Maasdelta omtrent het beheer van Skills. Maasdelta had het plan om het beheer over te nemen van de gemeente en het pand aan te duiden als multifunctionele accommodatie (MFA). Maasdelta heeft al meerdere panden met een cultureel karakter in beheer, bijvoorbeeld het Muziekgebouw en het Witte Kerkje. Maasdelta had qua gebruik van Skills hetzelfde voor ogen als de werkgroep: een MFA voor jongeren met meerdere doelgroepen. In de gesprekken met de gemeente over de overname liep het hier helaas op spaak waardoor Maasdelta zich voorlopig heeft teruggetrokken. Conclusie: In 2010 kwam wederom geen verandering in het beheerprobleem. Maar er was in 2010 ook goed nieuws te melden, een leuke samenloop. In oktober werd de werkgroep benaderd door Koningshof Maassluis om te adviseren omtrent het programmeren van popbands. In dezelfde maand werd de werkgroep ook benaderd door enthousiaste Maassluizers welke het popklimaat in onze stad willen verbeteren. Op 18 november zaten deze Maassluizers en vertegenwoordigers van Koningshof en CRM rond de tafel en is het plan ontstaan om in het culturele seizoen 2011/2012 te starten met een bandcompetitie in Maassluis. Leden werkgroep: Gertjan van de Velden (contactpersoon), Joop Vaissier. P.R. & COMMUNICATIE De werkgroep P.R. & Communicatie heeft van alle evenementen die de CRM organiseert persberichten gestuurd aan de lokale en regionale pers. Hierdoor was de CRM opnieuw prominent in de geschreven pers aanwezig. Tevens werden de activiteiten vermeld in diverse evenementenkalenders binnen Maassluis en de regio. 16

17 Veel aandacht werd besteed aan de Dag van de Cultuur en Open Monumentendag. Onder het motto In gesprek met werden specifieke onderwerpen onder de loep genomen. Al deze artikelen werden tevens op de eigen website (www.crmmaassluis.nl) opgenomen. Instellingen en personen die gebruik maken van het Douanehuisje kregen de gelegenheid zich op de website te presenteren. Ook werd, indien daaraan behoefte bestond, door de werkgroep deze presentatie op de website verzorgd en een persbericht geschreven. Voorts kregen allerlei culturele en kunstevenementen in Maassluis, alsmede die van bekende Maassluizers in de regio, op de website de nodige aandacht. Aangezien het Jeugdtheaterhuis bij de voorbereiding en aanvang van de werkzaamheden nog niet erg thuis was op de persmarkt in Maassluis en omgeving, werd door de werkgroep hierin ondersteuning verleend en werden persberichten verzorgd. De website wordt goed bezocht. Met name rond de CRM-evenementen lopen de bezoekersaantallen flink op. In 2010 had de website bezoekers. De prognose voor 2011 is 8.000, gebaseerd op de stijgende lijn van de afgelopen vier jaar. De werkgroep heeft voorts de grafische vormgeving verzorgd van posters, affiches en spandoeken voor de Dag van de Cultuur. Het boekje dat werd uitgegeven naar aanleiding van de Open Monumentendag werd ook vormgegeven door de werkgroep. Het Jaarverslag 2009 en het Werkplan 2010 zijn eveneens in eigen beheer gemaakt en vormgegeven. Dit is ook weer gebeurd voor het voorliggende verslag. Leden werkgroep: Jan Buijsse (contactpersoon), Gertjan van de Velden 17

18 TENTOONSTELLING STADHUISHAL Met ingang van 2010 heeft de werkgroep geen bemoeienis meer gehad met de tentoonstellingen in de hal van het stadhuis. De werkgroep is opgeheven. FINANCIËLE VERANTWOORDING In 2010 is de ,00 die de CRM jaarlijks ter beschikking heeft voor culturele doelen besteed aan Doorzomeren, Dag van de Cultuur, Kunsten Atelierroute en Douanehuisje. LEDEN CULTURELE RAAD MAASSLUIS DAGELIJKS BESTUUR De heer Cees Brons - voorzitter Mevrouw Gini Knippenberg - secretaris De heer Sjaak van Witzenburg - algemeen adjunct De heer Jan Buijsse - PR-functionaris ALGEMEEN BESTUUR Mevrouw José Boersma-Nonner De heer Kees Dijkman De heer Rob van Elst De heer Joop Vaissier De heer Gertjan van de Velden Mevrouw Emma de Zanger 18

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2013 VOORWOORD Hierbij presenteert de CULTURELE RAAD MAASSLUIS (CRM) zijn werkplan voor 2013. In dit werkplan kunt u onder andere een matrix aantreffen met de in 2013

Nadere informatie

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2014 VOORWOORD Hierbij presenteert de CULTURELE RAAD MAASSLUIS (CRM) zijn werkplan voor 2014. In dit werkplan kunt u onder andere een matrix aantreffen met de in 2014

Nadere informatie

2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis

2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis 2012 Jaarverslag Culturele Raad Maassluis CONTACT CULTURELE RAAD MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis info@crmmaassluis.nl secretaris@crmmaassluis.nl www.crmmaassluis.nl facebook.com/cultureleraadmaassluis

Nadere informatie

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012 PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012 Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar Groen van Toen. De INFORMATIEPOST is gevestigd in de Kuiperij, Ankerstraat 16 Maassluis. Alle in

Nadere informatie

Opening, vaststelling agenda en mededelingen Gesprek met Han Remmerswaal (Muziekschool)

Opening, vaststelling agenda en mededelingen Gesprek met Han Remmerswaal (Muziekschool) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen De voorzitter dhr. Van Raaij, opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor mw. Bekkers. Zij heeft interesse

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Bestuur 3 2. Doelstelling van de stichting 3 3. Vrijwilligers 4 4. Activiteiten van de stichting 4 4.1 Archiveren, Inventariseren en beschrijven

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0030 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Casenr.: Cbb130018 Steller/tst.:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

65.65.85.854 IBAN: NL64. INGB.0656.5858.54 BIC: INGBNL2A

65.65.85.854 IBAN: NL64. INGB.0656.5858.54 BIC: INGBNL2A Den Haag, 5 december 2012 Betreft: Bijlage: Informatie lokale veteranendagen en uitnodiging Toolkit gemeentelijke ondersteuning Geachte burgemeester, Nederland telt ongeveer 130.000 veteranen die ingezet

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 7468 14 februari 2014 Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS BELEIDSVISIE 2014-2018 1 Inleiding Het Theater Ludens heeft haar eerste jaar achter de rug.

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Voldoet aan de criteria van de projectsubsidie. Advies

Voldoet aan de criteria van de projectsubsidie. Advies Collegevoorstel Inleiding: De gemeenteraad van Heusden heeft op 11 november 2008 de Kadernota Subsidiebeleid Gemeente Heusden 2008 vastgesteld. In deze kadernota wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe de

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

1.VOORWOORD. Ankie van Rongen Olsthoorn Voorzitter Januari 2015

1.VOORWOORD. Ankie van Rongen Olsthoorn Voorzitter Januari 2015 1.VOORWOORD Voor het bestuur was dit een jaar van flinke veranderingen. Op 23 januari namen we afscheid van Henk Knoester, die zich verkiesbaar had gesteld voor de gemeenteraad voor Groen Links. Aangezien

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008

Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008 Nieuwsbrief Wonderboom januari 2008 Om alle vrienden, ouders, deelnemers en vrijwilligers van Wonderboom op de hoogte te brengen van de activiteiten en andere belangrijke zaken is deze nieuwsbrief opgesteld.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Provincie kiest voor natuur,

Provincie kiest voor natuur, Noordstra, lepie Van: Verzonden: Onderwerp: IVN Gelderland [gelderland ivn.nl] woensdag 12september2012 13:54 IVN-nieuws no. 8-2012 Inshtuut voor natuur educ,tie & duurzairnheid IVN Gelderland 12109 In

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03)

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03) NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03) 01 Infomorgen zaterdag 16 maart 2013. Ruim 40 personen waren deze morgen aanwezig om door het Bestuur op de hoogte te worden gebracht met allerlei zaken en plannen, die

Nadere informatie

23rd & 24th JUNE 2012

23rd & 24th JUNE 2012 23 rd & 24 th JUNE 2012 Concours d elegance Paleis het loo Op 23 & 24 juni 2012 organiseert Classic Events het 10e Concours d élégance Paleis Het Loo. Wij zijn zeer trots u middels deze sfeerimpressie

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015 Werkbezoek wethouder Blok Op 2 maart bracht wethouder Dilia Blok een bezoek aan de Overtuin. Na een wandeling in de tuin is door enkele bestuursleden een toelichting gegeven over de plannen voor de tuin.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH)

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Betreft: Informatie over deelname en sponsoring voor VIJFDE editie van Speeldag NL 2013 Hoorn, januari 2013

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

september 2014 nr. 2 2014-2015

september 2014 nr. 2 2014-2015 samenwijs september 2014 nr. 2 2014-2015 In de eerste Samenwijs van dit schooljaar heeft Fred Zelissen aangegeven dat het geven van complimenten dit schooljaar centraal staat. Het oudercomité wil hier

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Oktober 2013. Aan leden van de SARW,

Oktober 2013. Aan leden van de SARW, Redaktie Nieuwsbrief F.J.J. Scholtes-Brinkman email:francinescholtes@sarw.nl Oktober 2013 Aan leden van de SARW, In de laatste bijeenkomst van de SARW (afgevaardigden van ANBO, PCOB en KBO) werd aangegeven

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 03-06-2015 Nummer 18 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

Cultuurvisie Maassluis 2015-2018 Beleids- en uitvoeringsprioriteiten Culturele Raad Maassluis

Cultuurvisie Maassluis 2015-2018 Beleids- en uitvoeringsprioriteiten Culturele Raad Maassluis Cultuurvisie Maassluis 2015-2018 Beleids- en uitvoeringsprioriteiten Culturele Raad Maassluis Versie 1.0 20-12-2014 De CRM juicht het toe dat er thans op actieve wijze gewerkt wordt aan een nieuwe Cultuurvisie

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATA VAN DE DIRECTIE. Jaargang 15 nummer 8 29 mei 2015

BELANGRIJKE DATA VAN DE DIRECTIE. Jaargang 15 nummer 8 29 mei 2015 Jaargang 15 nummer 8 29 mei 2015 Mytylschool De Trappenberg Crailoseweg 116 a 1272 EX Huizen T 035-6915237 E secretariaat@mytylschool-detrappenberg.nl BELANGRIJKE DATA 12 juni: groepsindeling bekend 17

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Weg-wijzertje. Winde 37 8265 ED Kampen tel: 038-3316610

Weg-wijzertje. Winde 37 8265 ED Kampen tel: 038-3316610 Weg-wijzertje Prot. Chr. Basisschool De Wegwijzer Winde 37 8265 ED Kampen tel: 038-3316610 schooljaar 2011-2012 April/mei nieuwsbrief nr. 9 20 t/m 4 Apr./Mei Meivakantie Belangrijke data, zie ook de jaarkalender

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

Voor u het vijfde nummer van het Erasmusbulletin. Veel leesplezier!

Voor u het vijfde nummer van het Erasmusbulletin. Veel leesplezier! ERASMUSBULLETIN Juni 2010 jaargang 1, nummer 5 e-mailadres: erasmusklas@3primair.nl Voor u het vijfde nummer van het Erasmusbulletin. Veel leesplezier! Algemene informatie Volgend schooljaar komt ons Erasmusbulletin

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015!

Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015! Amsterdam, 18 juni 2015 Beste Museumnachter, Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015! In deze map vind je een aantal bijlagen die je kunnen ondersteunen in de voorbereidingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014

Sponsor-informatiemap. SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Sponsor-informatiemap SIVO dans- en muziekfestival Odoorn 30 e Festival 30 juli t/m 3 augustus 2014 Voorwoord van onze voorzitter 30 jaar SIVO SIVO staat voor stichting internationale volksculturen Odoorn.

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Veers Muziek Festival 20 juni 2015

Veers Muziek Festival 20 juni 2015 Veers Muziek Festival 20 juni 2015 Organisatie: Muziekvereniging Veere s Genoegen Contactpersoon: Tel: 06-1136 4408 E-mail: paaluit@zeelandnet.nl Algemene informatie: Voor de 7e keer wordt namens de 7

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Taptoe Middelkoop Duiven

Taptoe Middelkoop Duiven Onze doelstelling Ons doel is zo veel mogelijk mensen te laten genieten van een unieke outdoor show waarin marsmuziek, moderne- en klassieke muziek in al haar veelzijdigheid worden gepresenteerd en waarin

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Vaststellingsformulier projectsubsidie kunst en cultuur 2014

Vaststellingsformulier projectsubsidie kunst en cultuur 2014 Vaststellingsformulier projectsubsidie kunst en cultuur 2014 De gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten en activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD 1 Inleiding. De gemeenteraad van Leeuwarden vindt het erg belangrijk dat de jeugd goed geïnformeerd wordt over wat de gemeente en de politiek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

10 oktober 2014. Gerrit Bussink

10 oktober 2014. Gerrit Bussink 10 oktober 2014 VAN DE DIRECTEUR De komende week ben ik dinsdag, donderdag en vrijdag op De Branding en Hans Boelen maandag en woensdag. Donderdag hebben wij een studiedag waarin we onze ambities gaan

Nadere informatie

Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk

Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk Stichting Muziek in de Maartenskerk. Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk De Stichting Muziek in de Maartenskerk organiseert klassieke kamermuziekconcerten voor de liefhebbers van klassieke muziek

Nadere informatie

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015.

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Visie HAK gelooft in een duurzame gemeenschappelijke artistieke kracht en de kwaliteiten van mensen uit Hoensbroek bij de vorming van gemeenschapszin in

Nadere informatie

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft 20 t/m 27 april 2013 Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft Organisatie & structuur 1. De Delftse Sportweek is een initiatief van de Sportraad van Delft. Deze vertegenwoordigt en communiceert met

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

WAAROM SCHIPPOP SPONSOREN?

WAAROM SCHIPPOP SPONSOREN? SPONSOR BROCHURE Schipluiden, februari 2012 Beste ondernemer, Het Schipluidense popfestival Schippop zal dit jaar voor de dertiende keer muzikaal van zich laten horen en wel op zaterdag 2 juni 2012. WAAROM

Nadere informatie

Enquête gala met Carel Kraayenhof op 16 maart 2012

Enquête gala met Carel Kraayenhof op 16 maart 2012 Enquête gala met Carel Kraayenhof op 16 maart 2012 Totaal mogelijke antwoorders: 64 Totaal antwoorders: 39 Respons: 60,93 % A. PROGRAMMA 1. Waardering voor de keuze van het programma: 8.8 0 0 4 15 20 0,00%

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF KORENMOLEN GEESINA DECEMBER 2015 VOORWOORD Ook 2015 was weer een goed jaar voor de molen zij het met een (hopelijk klein) donker wolkje. In juli werd ontdekt dat er een scheur in de muur van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!!

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!! Pagina 1 NIEUWSBRIEF NO. 1 OBS DE BOUWSTEEN SCHOOLJAAR 2015 2016 0597-331570 11 SEPTEMBER 2015 Agenda september: Vooruitblik oktober: 13 okt. Oud papier lopen 14 okt. Nieuwsbrief 2 5-16 okt. Schoolbreed

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift.

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift. Overleg OGS d.d. 14 januari 2015 Aanwezig: Maarten Marco Koos R. Jan Robbie Koos Dick Peter Ruud Patrick Geer Jean Paul Hans Jeroen Alberto Johan Roberto Jacco 1. Welkom en opening Marco. Koos opent de

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Culturele activiteiten.

Culturele activiteiten. . 2015-2016 De school bestaat dit jaar 66 jaar! En dat gaan we vieren met een jubileum event voor groep 8 leerlingen, een reünie voor oud leerlingen, en een groot feest voor de leerlingen. En we mogen

Nadere informatie

Sponsorbrochure. De winterhuiskamer van Dongen. Editie 2013/2014. Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Wilhelminaplein Dongen

Sponsorbrochure. De winterhuiskamer van Dongen. Editie 2013/2014. Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Wilhelminaplein Dongen Sponsorbrochure Editie 2013/2014 De winterhuiskamer van Dongen Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Wilhelminaplein Dongen DongenIce Vrijdag 13 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 Afgelopen

Nadere informatie