2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis"

Transcriptie

1 2012 Jaarverslag Culturele Raad Maassluis

2 CONTACT CULTURELE RAAD MAASSLUIS Postbus AB Maassluis telefoon voorzitter: telefoon secretaris:

3 VOORWOORD Als je een voorwoord gaat schrijven ga je eerst eens even langs de agenda s en de notulen of er nog bijzondere dingen zijn gebeurd. Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat. In het begin van het jaar begonnen we met de problemen rond Skills. Het lijkt erop, dat er schot komt in deze langdurige zaak, waarin onze werkgroep Pop Up een belangrijke rol vervult. Het begin maart gehouden Cultureel Café werd maar liefst door 60 personen bezocht. Deze bijeenkomst ging over de Waterweg Cultuurprijs, waarbij uiteraard ook aandacht werd besteed aan de Culturele Prijs Maassluis en over het Weekend van de Cultuur. In mei kwam Muziekcentrum OpMaat in zicht. Er werd gesproken over een mogelijk samengaan met een nieuw op te richten Stichting Centrum Kunst en Educatie (CKE) in Vlaardingen. De besprekingen, die daarop volgden deden vermoeden dat deze ontwikkeling geen grote kans van slagen had. Toen wat later dat jaar de gemeenten Vlaardingen en Schiedam kenbaar maakten, een substantieel deel van de subsidies te schrappen waren als het ware de rapen gaar. Het muziekonderwijs in Maassluis zou als er niets gebeurde wel eens het loodje kunnen gaan leggen. Hoewel in november hierover al zeer sombere geluiden naar buiten kwamen, werd officieel nog niets bespeurd over een eventuele doorstart of iets van dien aard. In juni werd aan wethouder van der Wees het door ondergetekende geschreven bundeltje 35 Jaar Culturele Raad Maassluis overhandigd. Na de zomer kwam Maatschappelijk Verantwoord Verenigen in beeld. Als adviesraad werden wij hierover bijgepraat en uiteindelijk kwam er een avond in het stadhuis, die door tal van verenigingen werd bezocht. Ook de verzelfstandiging van het Gemeentemuseum passeerde de revue. De sollicitatieprocedure voor een bestuur voor de nieuwe Stich- 3

4 ting Museum Maassluis werd gestart en in november vertelde de heer Stamperius, als nieuw lid van de Stichting, iets over de toekomstplannen. Naast het geven van allerlei adviezen en het organiseren van tal van activiteiten hebben de leden van de CRM zelfs nog tijd gehad om een bijeenkomst te organiseren met, zoals dat heet, de voeten op tafel. Er werd gesproken over onder meer Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. De voornaamste vraag die echter voor lag was: Wat is de CRM eigenlijk, een adviesorgaan of een evenementenbureau?. De slotconclusie: de CRM is in de eerste plaats een adviesorgaan maar een die activiteiten initieert, organiseert en deze uiteindelijk overdraagt. In de ruimte die vrijkomt, kunnen nieuwe projecten worden ontwikkeld. De daad bij het woord voegend hebben ondergetekende en Gertjan van de Velden een opvolger gecreëerd voor het Doorzomerfestival. Aan het eind van het jaar werd onze notuliste Sabina Swertz bij het College van B&W voorgedragen als nieuw lid. Dit zal zijn beslag krijgen in Tenslotte wil ik namens de gehele CRM iedereen bedanken, die zich in het afgelopen jaar op de een of andere manier heeft ingezet voor de c ultuur in Maassluis. Cees Brons, voorzitter. 4

5 VERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN BOEKENMARKT Op zaterdag 30 juni 2012 werd voor de elfde maal de Boekenmarkt gehouden in het centrum van Maassluis. Met 46 boekenkramen verspreid over de Noordvliet, Markt en Bloemhof was de markt bij voorbaat een succes te noemen; de belangstelling van het publiek was groot en de boekverkopers waren dan ook zeer tevreden. Was het weer in het verleden nog wel eens een spelbreker, deze keer viel alles mee en konden we spreken van een geslaagd evenement. Dit jaar stonden er voor het eerst s morgens geen auto s geparkeerd langs de Noordvliet; onze inzet om de auto s te weren heeft dus eindelijk succes gehad. Rest nog een opmerking over de vergunning van de gemeente. Bedroeg het aantal regels waaraan we ons moesten houden in 2005 nog 7, het afgelopen jaar waren er liefst 37 punten opgenomen, nog afgezien van de voorschriften van de Brandweer. Bovendien is het jammer te moeten constateren dat een van die regels extra geld kost, n.l. een Evenementenverzekering. Leden werkgroep: Sjaak van Witzenburg (contactpersoon), Gini Knippenberg, José Boersma-Nonner. CULTUURBELEID De activiteiten van de werkgroep Cultuurbeleid over 2012 waren op hoofdlijnen het onderhouden van contacten vanuit de CRM met het gemeentebestuur, het informeren van politiek en het adviseren over cultuurzaken. Tevens adviseerde de werkgroep de gemeente over subsidieaangelegenheden. Hieronder volgen meer in detail de uitgevoerde werkzaamheden: Anno 2012 was de voornaamste activiteit van de werkgroep Cultuur beleid nog steeds het trachten levend te houden van de nota Cultuur op Maat. Wat 5

6 de werkgroep vooral wil is dat het gemeentebestuur en de politiek zelf een cultuurbeleid formuleren en keuzes maken. Nog steeds heeft de werkgroep het gevoel dat onderwerpen en beleidsthema s uitsluitend vanuit de CRM worden aangedragen en niet vanuit de gemeenteraad. De werkgroep wil vooral gebruik maken van de formele mogelijkheden die er liggen: Nieuwe raadsleden informeren, Thema-avonden (max. één per jaar) voor raadscommissies, Inspreken in commissievergaderingen bij cultuurthema s. De werkgroep volgde ook in 2012 de bestuurlijke en politieke ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Nieuws over het cultuurbeleid van Rijk, provincie en andere gemeenten werd binnen de CRM uitgewisseld. Door het ontbreken van een cultuurvisie en cultuurbeleid dreigt het cultuurveld een onherkenbaar onderdeel van andere beleidsvelden te worden en resteren er slechts enkele specifieke onderwerpen. Deze vroegen bijzondere aandacht: De teloorgang van Muziekcentrum OpMaat en daardoor het dreigende verdwijnen van het muziek onderwijs in Maassluis, Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, Het verdwijnen van de 1%-regeling in de Kadernota , De verzelfstandiging van het Gemeentemuseum, Tot stand komen van Jongerencentrum InBlik door Pop Up. De werkgroep heeft diverse subsidieverzoeken beoordeeld en conceptadviezen hierover opgesteld voor het DB, ten behoeve van het College van B&W. Over het gemeentelijk subsidiebeleid is de werkgroep van mening dat subsidies naar noodzaak verstrekt moeten worden en niet routinematig en naar gewoonte. Leden werkgroep: Kees Dijkman (contactpersoon), Joop Vaissier, Sjaak van Witzenburg, Gertjan van de Velden, Pieter Stamperius (extern). 6

7 CULTUREEL CAFÉ Ruim zestig mensen bezochten het Cultureel Café 2012, dat mede mogelijk was gemaakt door een bijdrage van het Vrijwilligerssteunpunt Maassluis. Marian Groen, bestuurslid van de Stichting Waterweg Cultuurprijs, hield een uiteenzetting over de Bob Verbiest Cultuurprijs. Deze prestigieuze prijs, , is een van de grotere op zijn gebied. Eenmaal per twee jaar wordt hij uitgereikt aan een beeldend kunstenaar, architect, dichter, musicus, bedenker van een project of een ander die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied. Het gaat hierbij om de steden Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Maar ook mensen of instellingen van buiten de regio kunnen in aanmerking komen voor een prestatie binnen een van de drie steden. Ze constateerde dat er in Maassluis veel borrelt op cultureel gebied. Daarom is het niet te begrijpen dat er zo weinig nominaties zijn uit de eerste stad aan de Waterweg: De laatste keer waren er vanuit Maassluis drie nominaties en vanuit de andere twee steden respectievelijk elf en zestien. Jullie hebben alles in huis! Help elkaar te stimuleren en wees trots op je eigen stad. Een muzikaal intermezzo met cabareteske muziek werd verzorgd door Zus is zo. Cees Brons gaf een explicatie van het Weekend van de Cultuur in september. Hij toonde zich trots dat de Dag van de Cultuur kon worden uitgebreid tot een heel weekend. Leden werkgroep: Cees Brons (contactpersoon), Hanneke Kerssemeijer (extern), Henk Kuipers (extern). 7

8 WEEKEND VAN DE CULTUUR De spits werd afgebeten door Balletstudio WestSide. Aangekondigd was een spetterend optreden en dat werd het ook. Fraaie dans, soms met een komische noot en steeds wervelend, maakte duidelijk waarom het voor de ongeveer 500 bezoekers de moeite waard was hiernaartoe te komen. Het programma werd voortgezet met een optreden van het Delfts Symfonie Orkest op het Rabobank Parkpodium. Het orkest, onder leiding van Peter Gaasterland, bracht op sublieme wijze muziek uit de Peer Gynt Suite van Edvard Grieg en uit de Symfonie nr. 9 van Antonín Dvořák. Wegens het twintigjarige bestaan van de Stedenband Hatvan Maassluis was een delegatie uit Hongarije, waaronder het Corelli Consort, aanwezig. Voor hen had de organisatie een verrassing in petto. Begeleid door het Delfts Symfonie Orkest zong de Maassluise sopraan Orsolya Kirkósa werk uit Gräfin Mariza van de Hongaarse componist Emmerich Kálmán. Tijdens Classics in the Park vond de uitreiking van de Culturele Prijs Maassluis plaats. In de eerste plaats kon burgemeester Koos Karssen deze prijs uitreiken aan Leo Vermaas. Ook Gerry Hanneman-de Jong werd door de burgemeester gehuldigd. Zie verder onder Culturele Prijs Maassluis. Na de pauze vervolgde het Delfts Symfonie Orkest met Intermezzo uit Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni. En opnieuw was er een optreden van Orsolya Kirkósa, nu samen met de tenor Mark Omvlee. Zij vervulden op fraaie wijze respectievelijk de rol van Mimi en Rudolfo in La Bohème van Giacomo Puccini. Het Delfts Symfonie Orkest besloot Classics in the Park met een toegift: Lord of the Rings van Howard Shore. 8

9 Nelleke Elzinga van Muziekcentrum OpMaat kondigde de verschillende programmaonderdelen aan en gaf op vakkundige uitleg bij de diverse muziekstukken. Voor culturele verenigingen en andersoortige organisaties was er op zaterdag gelegenheid zich aan het Maassluise publiek (beter) bekend te maken.ruim veertig kramen zorgden voor een flinke dosis informatie. Voor de jeugd was er op het voorplein de gele schoolbus van Welzijn E25 met een springkussen. Gymnastiek Vereniging Maassluis had er een langgerekt kussen neergelegd waarop vele jeugdige leden hun kunsten aan het publiek toonden. In het park was er verder voor de jeugd gelegenheid om zich te laten schminken of bij de Jeugdbrandweer met de brandslang het vuur te blussen. Bij de kraam van de Kunst en Cultuur Academie konden ze aan de slag met verf en canvas om een waar kunstwerk te maken. Traditiegetrouw waren de Maassluise Kunstenaars aanwezig op een kunstplein waar ze demonstraties gaven en portretten tekenden. Het Jeugdtheaterhuis verzorgde enkele workshops waaraan veel kinderen deelnamen. Ook doken leden van het Jeugdtheater enkele keren spontaan op in zogenoemde flash mobs, die heel enthousiast werden ontvangen door het publiek. Theater Koningshof had twee previews geprogrammeerd. In de eerste plaats was daar een optreden van Sjaak Bral. Hij liet in een geweldig optreden zien waarom je toch vooral kaartjes voor deze cabaretier/columnist/ schrijver moet zien te krijgen. Op het (grote) Rabobank Parkpodium en op het kleine podium traden diverse Maassluise koren en orkesten op: er was een optreden met zang en gitaarspel van Hüsnü Uysal, die ook een beeldend verhaal vertelde. De aankondiging van de diverse optredens werd verzorgd door Anja Moll. 9

10 De Kunstuitleen Maassluis had een overeenkomst gesloten met de Bibliotheek Maassluis om de collectie voortaan in de bibliotheek onder te brengen. De officiële opening vond op deze dag plaats. Voorzitter Leo Lauwaars bezorgde Will van der Velde een verrassing. Hij mocht als oudste lid van de Kunstuitleen de opening verrichten. Aansluitend werd een kunstveiling gehouden. De opbrengst was voor het vernieuwen van de collectie van de Kunstuitleen. Wouter van Heiningen, directeur van de Bibliotheek, verleidde, als veilingmeester, op aanstekelijke wijze de bezoekers ertoe zo hoog mogelijk te bieden. De opbrengst was bijna tweemaal zo groot als vorig jaar. In totaal werd voor ruim 1600 omgezet; de hoogste prijs, 190, was voor een heuse Fortuin. Bij de stand van het Vrijwilligerssteunpunt konden bezoekers formulieren krijgen om hun favoriete organisatie die deelnam aan de Dag van de Cultuur te steunen. Het Vrijwilligerssteunpunt had namelijk een actie bedacht waarmee voor elke uitgebrachte stem 0,25 werd gedoneerd. Veel mensen maakten hiervan gebruik. De Dag van de Cultuur werd, met een bezoekersaantal van tussen de en 3.500, besloten met nog een preview van Theater Koningshof. Klezmerband Di Gojim bracht een show waarbij het moeilijk was om te blijven zitten. Een enkeling slechts waagde zich aan een voorzichtig dansje, hoewel de band er nadrukkelijk toe uitnodigde. Zondagmiddag was het nog steeds prachtig weer en de beurt aan Picnic in the Park. Wouter van Heiningen kondigde de diverse dichters aan, maar eerst was er ruimte voor muziek van Willemijn en Jan van Helden, zus en broer samen Duo Seth (zang en gitaar) vormend. Zij brachten liederen over liefde die alle gebaseerd waren op het Hooglied. Daarmee maakten ze een mooi verband met de openluchtkerkdienst die ook in het park was geweest. Tweemaal was er een optreden van het Hongaarse ensemble Corelli Consort, bestaande uit Judit Rajk (zang), Gabor Csonka (viool), Gyula Mohacsi (altviool) en Géza Hargitai (fagot). Zij speelden 10

11 onder de titel Beat & Baroque instrumentale en vocale werken van heel verschillende genres: Lennon, McCartney, Vivaldi en Händel. De dichters Jan van de Lans en Rob Dijkstra, Marcel Vaandrager, Ellen Vedder, Hein van der Assem en Yvonne van der Haven verzorgden een kleurrijk poëtisch paneel. Soms diepzinnig, soms humoristisch en steeds boeiend zorgden deze kunstenaars voor een mooi slot van een geslaagd Weekend van de Cultuur. Naar schatting waren er zeventig bezoekers bij de picknick aanwezig. De optredens werden verzorgd door: Balletstudio West- Side, Het Wapen van Maassluis, Kunst na Arbeid, Sing for Joy, Jeugdtheaterhuis. Muziekcentrum OpMaat, Dameskoor Flair, Corelli Consort, Swingband OpMaat, The Swinging Snails, Waterwegkoor, Hüsnü Uysal, Maassluise Harmonie A- en B-orkest, Christelijk Kamerkoor Maassluis, Moving Voices. Deelnemers informatiemarkt: Culturele Raad Maassluis, Maassluis Advies Commissie Wonen, Maassluise Harmonie, Kunst na Arbeid, Muziekcentrum OpMaat, Maskarade, MaassluisPunt, Vrienden van het Staelduinse Bos, Stichting Ubuntu Gambia, Verpleeghuis Driehave Maassluis, Wapen van Maassluis, Help de Hudson, Nationaal Sleepvaart Museum, Maassluise Kunstenaars, Amnesty International, Stichting Maassluis Maritiem, Stichting Present Maassluis, Popkoor Decibel, Vrienden van het Gemeentemuseum, Kunst en Cultuur Academie, Historische Vereniging Maassluis, Algemene Bridge Vereniging Maassluis, Gebiedsgebonden Overleg, ASVZ Boerderij Nooitgedacht, Leger des Heils, Ned. Ver. Van Huisvrouwen, Petrus en Paulus Parochie, Midden-Delfland Vereniging, Scouting Karel Doormangroep, Stichting Myosotis, Theosofisch Genootschap, Stoed, Ons 11

12 Genoegen, Kunstuitleen, Jeugdtheaterhuis, ASVZ, Theater Koningshof, Wereldwinkel, Vrijwilligerssteunpunt, Gymnastiekvereniging Maassluis, Senioren Computerclub, Welzijn 25. Het Weekend van de Cultuur 2012 werd mede mogelijk gemaakt door: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Theater Koningshof, Balletstudio Westside, Evides Waterbedrijf, Multi Keuken & Bad, Maasdelta Groep Ongehoord poëzie podium, Klim- en Klauterparadijs De Jungle, Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maassluis, Staelduinsebos Groenspecialisten, Alphatron Marine BV, Frans Ruigrok Foundation, Welzijn E25, A&S Pro Audio & Light, Rabobank en de Gemeente Maassluis. Leden Werkgroep: Cees Brons (contactpersoon), Jose Boersma, Jan Buijsse, Nelleke Elzinga (extern), Wouter van Heiningen (extern), Hanneke Kerssemeijer (extern), Henk Kuipers (extern), Henny van Leeuwen (extern), Ton Luijendijk (extern). DOORZOMERFESTIVAL Het Doorzomerfestival valt niet onder verantwoordelijkheid van de CRM. Het wordt georganiseerd door de Stichting Culturele Evenementen Maassluis. In deze stichting is de CRM wel vertegenwoordigd in de persoon van Cees Brons, die als secretaris fungeert. Bent u geïnteresseerd in het verslag van dit festival dan verwijzen wij u naar het jaarverslag van bovengenoemde stichting. Overigens zal het festival in 2013 geen doorgang vinden i.v.m. het feit dat de Provincie de subsidie heeft afgeschaft voor dergelijke evenementen. Inmiddels heeft de CRM wel het initiatief genomen om in 2013 een popgebeuren te organiseren voor de jeugd. Dit zal worden gehouden onder de naam MarktPopMaassluis. 12

13 DOUANEHUISJE Dit jaar is Maassluis meerdere keren een dankbaar gebruikt thema geweest, wat uiteraard veel mensen aansprak en veel geïnteresseerden heeft getrokken. Dit thema is op verschillende manieren gebruikt, de Waterweg wat heeft deze te bieden. Vergeten Maassluis, de werken van Henk Fortuin, de Tweede Wereldoorlog in Maassluis, A house with a view - waar liggen de grenzen en hoe kun je deze bekijken?, Maassluis aan de haven schilderijen door KCA. De exposities waren erg afwisselend. Zo werd er aandacht besteed aan historie, waren er een straatjutter, een kunstenaar die binnenvaarttochten op de kaart zette, een papierkunstenaar en waren er houtsnijwerken, keramiek, tekeningen, acrylverfschilderijen en foto s te bewonderen. Meerdere kunstenaars hebben ter plekke gewerkt, wat altijd zeer gewaardeerd werd. Zo was er dit jaar een troniewedstrijd en kon men laten weten welk keramisch kunstwerk het mooiste was. Er werd papier gemaakt en kinderen konden met hout knutselen. Er was zelfs een taxatiedag voor schilderijen van een bepaalde kunstenaar. Er deed een aantal Maassluise kunstenaars mee, maar evenals vorige jaren wisten ook kunstenaars uit steden als Amsterdam, Rotterdam, Delft en Vlaardingen de weg naar het Douanehuisje te vinden. Het totale aantal geregistreerde bezoekers was: Leden werkgroep: Emma de Zanger (contactpersoon), Gini Knippenberg, Judith Mokoginta (extern), Geertrui van de Craats (extern) 13

14 CULTURELE PRIJS MAASSLUIS Ondanks alle oproepen om genomineerden voor de prijs te krijgen, was de vangst gering en was de werkgroep al blij met twee kandidaten. In 2012 werd de Culturele Prijs Maassluis uitgereikt door burgemeester Karssen aan Gerry Hanneman en Leo Vermaas tijdens de pauze van Classics in the Park in het Weekend van de Cultuur. Leo Vermaas viel de prijs te beurt voor zijn initiatieven en jarenlange werkzaamheden voor het behoud van de s.s. Furie. Vanaf de oprichting van de Stichting Hollands Glorie en sinds het naar Maassluis halen van de enige nog overgebleven stoomzeesleepboot, de Furie, is Leo Vermaas een van de mannen van het eerste uur geweest, nu al zo n 35 jaar geleden. Mede door zijn toedoen werd de Furie in 1998 opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten. Gerry Hanneman-de Jong werd geprezen voor haar werk voor de Orgelcommissie van de Groote Kerk, met name tijdens het 250-jarig bestaan van het Garrelsorgel. Ook voor het gedurende vele jaren, als secretaris van de Historische Vereniging Maassluis, verzorgen van de Historische Schetsen in de Schakel werd haar lof toegezwaaid. Ze schreef voor de Stichting Promotie Maassluis stadsfolders en stadsroutes; ook stelde zij de Maarten t Hartroute samen. En dit is nog maar een uittreksel uit de vele werkzaamheden van Gerry voor de gemeenschap. De beide gelauwerden kregen een oorkonde en een beeldje van de plaatselijke kunstenaar Ans van de Wiel. Dit beeldje stelt een I-figuur voor met een punt erop. Deze figuur staat open voor wat in zijn hoofd komt en wat hij tussen zijn vleugels vangt. Zo tast hij de nabije omgeving af. Van de andere kant staat deze figuur trots met de borst vooruit en mag gelauwerd worden in roestvrij staal. Dat biedt de figuur weerstand voor de invloeden van buitenaf. Stoer en stevig metaal dat tegelijkertijd zijn omgeving weerspiegelt. 14

15 Het tijdstip om de prijzen uit te reiken tijdens Classics in the Park bleek niet helemaal geslaagd; voor de muziekliefhebbers duurde het allemaal te lang. De werkgroep is dan ook van mening dat de prijs in de toekomst eenmaal per twee jaar dient te worden uitgereikt en dan bij voorkeur op een aparte avond, bijvoorbeeld tijdens het Cultureel Café. Leden werkgroep: Sjaak van Witzenburg (contactpersoon), Gini Knippenberg, José Boersma-Nonner. KUNSTZINNIGE VORMING SCHOOLJEUGD De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs, culturele instanties, de gemeente Maassluis en een lid van de CRM. De culturele instanties bestaan uit het Museumschip Hudson, Stichting Hollands Glorie, de Furie, Openbare Bibliotheek, Theater Schuurkerk, Gemeentemuseum, Nationaal Sleepvaart Museum, Kunstgebouw, Muziekcentrum OpMaat, Jeugdtheaterhuis en de Groote Kerk. De VO-scholen hebben duidelijk gemaakt, dat zij een eigen invulling willen geven aan hun cultuureducatief programma. De leden van de Werkgroep Kunstzinnige Vorming zijn aanspreekpunt voor de ontwikkelingen en veranderingen binnen het Cultuurmenu. Tijdens de vergadering in februari 2012 meldde de voorzitter Gerard van Os, dat in het directeurenoverleg van de scholen instemmend is gereageerd op het uitvoeren van een website en een meerjarig vervolg van het Cultuurmenu. Ook alle andere deelnemende partijen volgen dit. De vergadering in juni stond voor een groot deel in het teken van invulling en toepasbaarheid van de website om de mogelijkheden voor de deelnemende scholen en instanties te vergemakkelijken en de communicatie te verbeteren. Er werd over het algemeen tevreden gereageerd over het verloop van het schooljaar 2011/2012 en de vooruitzichten voor het nieuwe schooljaar 2012/2013 waren goed. 15

16 Op 10 oktober heeft na een lange voorbereidingsperiode wethouder Van der Wees de website officieel gelanceerd. Deze website geeft informatie over het Cultuurmenu voor het basisonderwijs in Maassluis. De scholen en de culturele instellingen die meedoen aan het Cultuurmenu kunnen door in te loggen de nodige gegevens met elkaar uitwisselen en lesmateriaal downloaden. Schooljeugd en veel belangstellenden waren, naast werkgroepleden, aanwezig bij de feestelijke presentatie van de website De website is zeer toegankelijk en voldoet in de praktijk aan de verwachtingen. Ook voor anderen is het aantrekkelijk een kijkje te nemen op de site, omdat er veel informatie en verslagen van activiteiten van de diverse projecten op te vinden zijn. Doel Cultuurmenu: de jeugd van Maassluis vroegtijdig in contact brengen met de verschillende disciplines op het gebied van kunst en cultuur, waardoor de basis wordt gelegd voor een bredere ontwikkeling in de toekomst. Door te kijken, luisteren en experimenteren worden de creatieve kwaliteiten van de kinderen ontwikkeld en leren ze op die manier ook om flexibeler in het leven te staan. Een investering in cultuur, is een investering in de toekomst. Meer publiciteit ten aanzien van het Cultuurmenu wordt nagestreefd, zodat ook de inwoners van Maassluis beter op de hoogte zijn van de diversiteit aan cultuur en cultureel erfgoed die de schooljeugd aangeboden krijgt. Het voortgezet onderwijs heeft een eigen pad gekozen en zoekt zelf samenwerking met culturele instanties. Vanaf juni 2011 maken vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs daarom geen deel meer uit van deze werkgroep. Lid werkgroep: José Boersma-Nonner (contactpersoon vanuit de CRM) 16

17 OPEN MONUMENTENDAG Het thema van de landelijke Open Monumentendag 2012 was: Groen van Toen. Voor de Maassluise organisatie een moeilijk thema, want veel groen uit het verleden waarover iets bijzonders te vertellen was, bestaat niet meer. Er werd een oproep gedaan in de Schakel aan de inwoners van Maassluis of zij bereid waren hun tuin tijdens deze dag open te stellen. Helaas leverde dit geen respons op. Niettemin waren er mooie groene plekjes te bekijken aan de Zuidbuurt, een smalle weg tussen Maassluis en Vlaardingen. Daaraan staan de boerderijen Zorgvliet, Karperhoeve en de Wijnboerderij, prachtig omgeven door groen. Zij waren alle te bezichtigen. Tevens liet de eigenaar van Dieselgemaal Aalkeet-Binnenpolder aan de Zuidbuurt de werking van het gemaal zien. In de mooie historische binnenstad kon de collectie van het kleine schoenmuseum bekeken worden en stonden de deuren van het voormalige Weeshuis open. Twee begraafplaatsen: de RK Begraafplaats St. Barbara en de Algemene Begraafplaats konden worden bezocht. Bij de laatste werd aandacht besteed aan groen op begraafplaatsen. Bij de Groote Kerk op het Schanseiland kon men als vanouds de toren beklimmen en vertelden beiaardiers over het carillon. Ook de kerk zelf kon worden bezocht en er kon naar prachtig orgelspel op het beroemde Garrelsorgel worden geluisterd. De Petrus- en Pauluskerk, een monument uit de 20e eeuw en de achtkantige Immanuelkerk, waar amateurs op het Seijfert-orgel konden spelen, waren deze dag geopend. In de binnen- en buitenhaven konden diverse schepen bezocht worden. In de Kuiperij bevond zich de informatiepost van de OMD. Er werd ook een PowerPoint- presentatie gegeven over: Groen van toen en nu in Maassluis door de Historische Vereniging Maassluis. In het Douanehuisje was een tentoonstelling te bezichtigen van Elise Kloppers, papierkunstenaar uit Delft. 17

18 In het Gemeentemuseum waren de exposities Art Camp 2012 en grafiek van Wally Elenbaas te zien, terwijl men in het Nationaal Sleepvaart Museum naar de expositie Sleepvaart in de 21e eeuw kon bezoeken. Het Gemeenlandshuis/Delflandhuis, dat lang niet open was geweest, trok veel bezoekers. De stellingmolen de Hoop was als vanouds te bezoeken. Door de HVM werden diverse stadswandelingen door gidsen verzorgd. Er konden bij de VVV, de Kuiperij en MaassluisPunt brochures over de Maassluise Open Monumentendag en een fietsroute met plattegrond worden gehaald. Voor de eerste keer konden smartphonegebruikers informatie verkrijgen over Maassluise monumenten via de QR-codes. Deze waren in de buurt of op een monument te vinden. Mede dank zij het mooie weer hebben veel bezoekers (ook van buiten Maassluis) de monumenten in Maassluis bezocht. Aan Open Monumentendag 2012 deden de volgende monumenten mee: Douanehuisje, Kuiperij, Groote Kerk, Toren Groote Kerk, Carillon Groote Kerk, Gallery RitsArt, Maassluis Schoenmuseum, Weeshuis/Govert van Wijnhuis, Nationaal Sleepvaart Museum, Gemeentemuseum, Gemeenlandshuis, Arie de Groothuis, Algemene Begraafplaats, R.k. Begraafplaats St. Barbara, R.K. Petrus- en Pauluskerk, Immanuelkerk, Karperhoeve, Dieselgemaal Aalkeet-Binnenpolder, Boerderij Zorgvliet, Wijnboerderij, Museumschip de Hudson, Rigel, Furie, Elbe. Leden werkgroep: Gini Knippenberg (contactpersoon), José Boersma-Nonner, Gertjan van de Velden en Emma de Zanger, 18

19 POP UP In 2012 bleek uiteindelijk onze lange strijd voor een poppodium in Maassluis zijn vruchten af te werpen. Naar aanleiding van het direct informeren van de fracties over het wel en wee van de ontwikkelingen rond het poppodium werd het fenomeen besproken in een Raadscommissievergadering van 14 februari Tijdens die vergadering werden er door (bijna) alle partijen kritische vragen gesteld over het uitblijven van de totstandkoming van het beoogde poppodium. Deze Raadscommissievergadering resulteerde in een afspraak met de wethouder. Tijdens deze vergadering zijn er duidelijke afspraken gemaakt en is er snel contact gelegd met Welzijn E25 ( Jongerenwerk en uitbater van gebouw Westlandseweg, voormalig Skills-gebouw). Welzijn E25 bleek open te staan voor het gaan programmeren van popmuziek. Met het betrekken van de Pop Up werkgroep, waarin een groot deel van de Maassluise popliefhebbers is vertegenwoordigd, zijn er goede afspraken gemaakt over het gebruik van het desbetreffende pand. Na een grondige verbouwing van het oude Skills-gebouw staat alles in de startblokken om, nadat alle vergunningen zijn verkregen, in 2013 zijn deuren te openen waarmee Maassluis dan eindelijk een poppodium rijker zal zijn. Leden werkgroep: Gertjan van de Velden (contactpersoon), Joop Vaissier. P.R. & COMMUNICATIE De werkgroep P.R. & Communicatie heeft van alle evenementen die de CRM organiseert persberichten met toepasselijke foto s gestuurd aan de lokale en regionale pers. Hierdoor was de CRM opnieuw prominent in de geschreven pers aanwezig. Tevens werden de activiteiten vermeld in diverse evenementenkalenders binnen Maassluis en de regio. Ook de radioc.q. televisiemedia werden waar mogelijk ingezet. Bijzondere aandacht ging naar de grote CRM-evenementen Weekend van de Cultuur, Open Monumentendag en Cultureel Café. Onder het motto In gesprek met werden specifieke onderwerpen onder de loep 19

20 genomen. In het glossy magazine Maassluis Leeft! had de CRM een vaste pagina welke steeds werd ingevuld. Al deze artikelen werden tevens op de eigen website (www.crmmaassluis.nl) opgenomen. Instellingen en personen die gebruik maken van het Douanehuisje kregen de gelegenheid zich op de website te presenteren. Ook werd, indien daaraan behoefte bestond, door de werkgroep deze presentatie op de website verzorgd en een persbericht geschreven. Dit krijgt overigens steeds meer een structureel karakter. Voorts kregen allerlei culturele en kunstevenementen in Maassluis, alsmede die van bekende Maassluizers in de regio, op de website de nodige aandacht. Van alle leden van de CRM werden nieuwe foto s gemaakt ten behoeve van de website. Tevens werd een groepsfoto daartoe geschoten. De hedendaagse Social Media zoals Twitter en YouTube worden tegenwoordig regelmatig gebruikt door de CRM. De werkgroep heeft voorts de grafische vormgeving verzorgd van posters, affiches en spandoeken voor het Weekend van de Cultuur. Het boekje dat werd uitgegeven naar aanleiding van de Open Monumentendag werd ook vormgegeven door de werkgroep. Het jaarverslag 2011 en het Werkplan 2012 zijn eveneens in eigen beheer gemaakt en vormgegeven. Dit is ook weer gebeurd voor het voorliggende verslag. De website heeft 3821 bezoekers gehad met een piek rondom het Weekend van de Cultuur. Dit is wel een terugloop qua bezoekersaantallen in vergelijking met bijvoorbeeld 2010 toen wij nog 7335 bezoekers mochten verwelkomen. Leden werkgroep: Jan Buijsse (contactpersoon), Gertjan van de Velden 20

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2013 VOORWOORD Hierbij presenteert de CULTURELE RAAD MAASSLUIS (CRM) zijn werkplan voor 2013. In dit werkplan kunt u onder andere een matrix aantreffen met de in 2013

Nadere informatie

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2014 VOORWOORD Hierbij presenteert de CULTURELE RAAD MAASSLUIS (CRM) zijn werkplan voor 2014. In dit werkplan kunt u onder andere een matrix aantreffen met de in 2014

Nadere informatie

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012 PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012 Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar Groen van Toen. De INFORMATIEPOST is gevestigd in de Kuiperij, Ankerstraat 16 Maassluis. Alle in

Nadere informatie

2010 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis

2010 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis 2010 Jaarverslag Culturele Raad Maassluis CONTACT CULTURELE RAAD MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis info@crmmaassluis.nl secretaris@crmmaassluis.nl www.crmmaassluis.nl Twitter: @CeeReMpie telefoon

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2017

CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2017 CULTURELE RAAD MAASSLUIS WERKPLAN 2017 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie Taken, Doelen/activiteiten 2 Werkgroepen 3 Plannen - High Lights 4. Begroting 5. Samenstelling CRM Rooster van aftreden 6. Vergaderschema

Nadere informatie

Opening, vaststelling agenda en mededelingen Gesprek met Han Remmerswaal (Muziekschool)

Opening, vaststelling agenda en mededelingen Gesprek met Han Remmerswaal (Muziekschool) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen De voorzitter dhr. Van Raaij, opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor mw. Bekkers. Zij heeft interesse

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 13 maart 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 13 maart 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 13 maart 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting.

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting. Stichting de Kerk in Klooster Secretariaat: Postbus 1 4587 ZG Kloosterzande (Ned.) Bank: RABO-Bank rek.nr.: 1421.38.371 Anbi verklaring aanwezig Kloosterzande, september 2011 Geachte Lezer, Bij dezen ontvangt

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

Steenbergen Steenbergen, 18 september 2012

Steenbergen Steenbergen, 18 september 2012 Docum ent_omschrijving *UM1207466* ons kenmerk : UM1207466 zaaknummer : uw kenmerk : uw brief van : afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling contactpersoon : Madelon van Vliet telefoonnr. : 0167-543 475

Nadere informatie

Gegevens stichting Poem Express Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam

Gegevens stichting Poem Express Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam Gegevens stichting Poem Express Postadres Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam Website www.poem-express.com Telefoonnummer + 31(0)10-476 73 81 E-mailadres post@poem-express.com

Nadere informatie

JAAROVERZICHT Stichting

JAAROVERZICHT Stichting JAAROVERZICHT 2015 Stichting In 2015 organiseerde Stichting Opera aan de Schie Een bootcamp La Mélodie Française o.l.v. Jean-Baptiste Milon Zes maal het Klassiek Open Podium Een tweedaagse workshop met

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Bestuur 3 2. Doelstelling van de stichting 3 3. Vrijwilligers 4 4. Activiteiten van de stichting 4 4.1 Archiveren, Inventariseren en beschrijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

Cultuurvisie Maassluis 2015-2018 Beleids- en uitvoeringsprioriteiten Culturele Raad Maassluis

Cultuurvisie Maassluis 2015-2018 Beleids- en uitvoeringsprioriteiten Culturele Raad Maassluis Cultuurvisie Maassluis 2015-2018 Beleids- en uitvoeringsprioriteiten Culturele Raad Maassluis Versie 1.0 20-12-2014 De CRM juicht het toe dat er thans op actieve wijze gewerkt wordt aan een nieuwe Cultuurvisie

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Koningsdag Zierikzee

Beleidsplan Stichting Koningsdag Zierikzee Beleidsplan 2017 2022 Stichting Koningsdag Zierikzee Zierikzee, December 2016 Voorwoord Het beleidsplan 2017 2022 is opgesteld voor het bestuur van Stichting Koningsdag Zierikzee. Het document geeft een

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

JOURNAAL. Odoorn, maandag 3 augustus 2015. Op naar SIVO 2016! Nummer 6 www.sivofestival.nl

JOURNAAL. Odoorn, maandag 3 augustus 2015. Op naar SIVO 2016! Nummer 6 www.sivofestival.nl Odoorn, maandag 3 augustus 2015 Nummer 6 www.sivofestival.nl JOURNAAL Op naar SIVO 2016! De weergoden waren het SIVO festival goed gezind op zondag. Het zonnetje scheen al volop in Odoorn toen de eerste

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders

Heerhugowaard. Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0030 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Casenr.: Cbb130018 Steller/tst.:

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis. Kijkwijzer HAVO / VWO Joep Nicolas 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015 Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.nl Welkom in het Cuypershuis Het museumgebouw is een uniek complex

Nadere informatie

Jaarverslag Leerdam, 15 januari De secretaris, Albert Santing

Jaarverslag Leerdam, 15 januari De secretaris, Albert Santing Jaarverslag 2013 Leerdam, 15 januari 2014 De secretaris, Albert Santing Inleiding Begin 2013 zijn de werkzaamheden van de werkgroep Leerdam Millennium Gemeente overgegaan op het nieuw gevormde Team2015.

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning.

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning. JAARVERSLAG 2007 Het bestuur, bestaande uit: Lou Klaver, Anneke Helder, Peter Timmerman, Peter Sasburg en vanaf maart Annie Vlaar-Oudeman, is 8 maal voor vergadering bijeen geweest. In november konden

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt.

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt. Jaarverslag 2013 Atelier Marline Fritzius In 2013 is er ook op donderdag een groep gestart waardoor we op alle dagen open zijn. Er schilderen of boetseren nu wekelijks ongeveer 36 mensen met afasie in

Nadere informatie

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004.

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004. Nr. : 04. 0060 Dnst. : Griffie Beleidsuitgangspunten Cultuurnota Leiden, 13 april 2004. Uw Raad heeft in zijn vergadering van 12 november 2003 in een motie het College verzocht om met spoed een cultuurnota

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016

J A A R V E R S L A G 2016 J A A R V E R S L A G 2016 STICHTING MARTINUS MONUMENT INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2016 Algemene gegevens 2 Bestuurssamenstelling 2 Voorwoord van het stichtingsbestuur 3 Jaarverslag 2016 3 Doelstelling 3

Nadere informatie

Hieronder een indruk van de Benefietavond die door welwillenden te Zwolle e.o. is georganiseerd ten behoeve van Stichting Zikna.

Hieronder een indruk van de Benefietavond die door welwillenden te Zwolle e.o. is georganiseerd ten behoeve van Stichting Zikna. Hieronder een indruk van de Benefietavond die door welwillenden te Zwolle e.o. is georganiseerd ten behoeve van Stichting Zikna. De avond werd gehouden in de synagoge van Zwolle. De synagoge van Zwolle

Nadere informatie

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden.

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. Januari 2016 nr 7 OPROEP In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een oproep

Nadere informatie

EEN KUNSTHAL AAN DE IJSSEL, GRAAG. Met ruimte voor grote, wisselende tentoonstellingen met landelijke uitstraling, workshops, evenementen en meer.

EEN KUNSTHAL AAN DE IJSSEL, GRAAG. Met ruimte voor grote, wisselende tentoonstellingen met landelijke uitstraling, workshops, evenementen en meer. EEN KUNSTHAL AAN DE IJSSEL, GRAAG Met ruimte voor grote, wisselende tentoonstellingen met landelijke uitstraling, workshops, evenementen en meer. Als het aan de Stichting Culturele Impuls Deventer ligt,

Nadere informatie

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Archiefnummer 0296 Inventaris van het archief van Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei 1955-1965 Ramses van Bragt en Noortje van Amerongen Den Haag 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Lignum nieuwsbrief 2012-2 1

Lignum nieuwsbrief 2012-2 1 Lignum nieuwsbrief 2012-2 1 Aan: Vrienden van Lignum U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u belangstelling heeft getoond in Lignum. Als u deze gratis digitale nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, kijk dan

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL 13/14/15/16 JAN 2016 GRONINGEN NL CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL PETER DEN OUDSTEN, BURGEMEESTER GRONINGEN ONDERNEMERSCLUB EUROSONIC NOORDERSLAG 2016 WWW.EUROSONIC-NOORDERSLAG.NL

Nadere informatie

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Naam organisatie Atelier de Futur,Vosseparkwijk Leeuwarden De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Omschrijving projectplan Motivatie Met CH2018 is er een prachtige kans ontstaan

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Wordt de niet goed weergegeven? Bekijk de webversie.

Wordt de  niet goed weergegeven? Bekijk de webversie. 1 van 6 4-2-2016 14:23 Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie. De ZIMIHC Zomer Vacature Zangdocent- BO!NK Holland House in Pécs A Lazy Sunday Afternoon WASBE Jeugdcultuurfonds Utrecht

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

MIDDEN-DELFLAND EVENEMENTENKALENDER november 2012

MIDDEN-DELFLAND EVENEMENTENKALENDER november 2012 2 en 3 november Brocante Serviezendagen Engelse chic, Franse shabby en andere stijlen serviesgoed. Losse serviesonderdelen, bestek, oude glaasjes en tafelkleden. 11:00-17:00 Dijkshoornseweg 45, Den Hoorn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009-2010 VAN HET PUTTENS HISTORISCH GENOOTSCHAP

JAARVERSLAG 2009-2010 VAN HET PUTTENS HISTORISCH GENOOTSCHAP JAARVERSLAG 2009-2010 VAN HET PUTTENS HISTORISCH GENOOTSCHAP Betreft de periode vanaf de deelnemersvergadering van 19 november 2009 tot aan de deelnemersvergadering van 18 november 2010. Bestuurssamenstelling:

Nadere informatie

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden Reglement voor de Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden. In het kader van het gemeentelijk Emancipatiebeleid Afdeling: Afzender: Onderwerp: Scholing en Integratie Jeugd, Onderwijs en

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus/ september 2012

Nieuwsbrief augustus/ september 2012 Nieuwsbrief augustus/ september 2012 1 en 2 september: Feestweekeinde 100 Jaar Den Dolder met Poppodium, Jaarmarkt, Kunstmarkt en nog meer. Alle activiteiten zijn in het centrum van het dorp op en aan

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop. Nieuwsbrief

60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop. Nieuwsbrief 60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop Nieuwsbrief Feestweekend: zaterdag 2 & zondag 3 september 2017 Voorwoord Beste buurtleden Herinnert u zich nog de middenpagina s in kleur in ons bulletin van december

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03)

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03) NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03) 01 Infomorgen zaterdag 16 maart 2013. Ruim 40 personen waren deze morgen aanwezig om door het Bestuur op de hoogte te worden gebracht met allerlei zaken en plannen, die

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

De SMAAK van vakantie

De SMAAK van vakantie Museum SMAAK is een tijdelijk museum voor en door senioren, in het indrukwekkende en historische pand van het Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort centrum. Het museum is precies een maand open: van

Nadere informatie

Onyx Trio in Museum Gouda

Onyx Trio in Museum Gouda Onyx Trio in Museum Gouda Op de laatste dag van de tentoonstelling Uitgelezen, zondag 17 mei 2015, speelt het Onyx trio om 15.30 uur in de Gasthuiskapel van Museum Gouda. Zij spelen deze middag beroemde

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl U heeft werkelijk wat gemist. Ja, u heeft wat gemist wanneer u C5Jazz niet heeft bezocht

Nadere informatie

Jan Smeets over Pinkpop in Geleen:

Jan Smeets over Pinkpop in Geleen: Jan Smeets over Pinkpop in Geleen: Soms lijkt het alsof er meer is gebeurd, 4 Misschien dat het met het ouder worden te maken heeft, maar Pinkpop Geleen is één en al nostalgie, aldus Mr. Pinkpop Jan Smeets.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Delft-Kfar Saba Watersnipstraat 42 Tel +31 (0) LS Delft The Netherlands

JAARVERSLAG Stichting Delft-Kfar Saba  Watersnipstraat 42 Tel +31 (0) LS Delft The Netherlands JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het Bestuur 3. Activiteiten 4. Vooruitblik 1. INLEIDING Op 26 oktober 1971 heeft de officiële ondertekening van de overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Fête de la Musique Lustrum muziekweekend 115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie. Vrijdag 19 juni H.F. Witte Centrum Zaterdag 20 juni Gazon Jagtlust

Fête de la Musique Lustrum muziekweekend 115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie. Vrijdag 19 juni H.F. Witte Centrum Zaterdag 20 juni Gazon Jagtlust Fête de la Musique Lustrum muziekweekend 115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie Vrijdag 19 juni H.F. Witte Centrum Zaterdag 20 juni Gazon Jagtlust De Koninklijke Biltse Harmonie viert haar 115-jarig bestaan,

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES 5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES Fotowerkgroep Zien en Doorzien / Phoenix Cultuur, Ute Weber De pracht en kracht van foto's De 5 fotoclubs uit Meierijstad exposeren eigen werk; elke club in eigen dorp

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk

Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk Stichting Muziek in de Maartenskerk. Verslag 2014-2015 Muziek in de Maartenskerk De Stichting Muziek in de Maartenskerk organiseert klassieke kamermuziekconcerten voor de liefhebbers van klassieke muziek

Nadere informatie

Inhoudelijk Verslag Project Der Aa in Concert. Marcel Wolfs, secretaris Looptijd project: 24 april t/m 23 juni 2013 Datum: 22 augustus 2013

Inhoudelijk Verslag Project Der Aa in Concert. Marcel Wolfs, secretaris Looptijd project: 24 april t/m 23 juni 2013 Datum: 22 augustus 2013 Inhoudelijk Verslag Project Der Aa in Concert Auteur: Marcel Wolfs, secretaris Looptijd project: 24 april t/m 23 juni 2013 Datum: 22 augustus 2013 Kenmerk: MW1308.01 1. Inleiding Met het project Der Aa

Nadere informatie

Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade

Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade Eind 2009 werd binnen het bestuur van het Vocaal Ensemble Kerkrade besloten om een langgekoesterde droom uit te laten komen: onze eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop. Nieuwsbrief

60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop. Nieuwsbrief 60-jarig jubileum Buurtvereniging Catsop Nieuwsbrief Feestweekend: zaterdag 2 & zondag 3 september 2017 Tweede Nieuwsbrief Beste buurtleden In onze eerste nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het

Nadere informatie