2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 Jaarverslag. Culturele Raad Maassluis"

Transcriptie

1 2012 Jaarverslag Culturele Raad Maassluis

2 CONTACT CULTURELE RAAD MAASSLUIS Postbus AB Maassluis telefoon voorzitter: telefoon secretaris:

3 VOORWOORD Als je een voorwoord gaat schrijven ga je eerst eens even langs de agenda s en de notulen of er nog bijzondere dingen zijn gebeurd. Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat. In het begin van het jaar begonnen we met de problemen rond Skills. Het lijkt erop, dat er schot komt in deze langdurige zaak, waarin onze werkgroep Pop Up een belangrijke rol vervult. Het begin maart gehouden Cultureel Café werd maar liefst door 60 personen bezocht. Deze bijeenkomst ging over de Waterweg Cultuurprijs, waarbij uiteraard ook aandacht werd besteed aan de Culturele Prijs Maassluis en over het Weekend van de Cultuur. In mei kwam Muziekcentrum OpMaat in zicht. Er werd gesproken over een mogelijk samengaan met een nieuw op te richten Stichting Centrum Kunst en Educatie (CKE) in Vlaardingen. De besprekingen, die daarop volgden deden vermoeden dat deze ontwikkeling geen grote kans van slagen had. Toen wat later dat jaar de gemeenten Vlaardingen en Schiedam kenbaar maakten, een substantieel deel van de subsidies te schrappen waren als het ware de rapen gaar. Het muziekonderwijs in Maassluis zou als er niets gebeurde wel eens het loodje kunnen gaan leggen. Hoewel in november hierover al zeer sombere geluiden naar buiten kwamen, werd officieel nog niets bespeurd over een eventuele doorstart of iets van dien aard. In juni werd aan wethouder van der Wees het door ondergetekende geschreven bundeltje 35 Jaar Culturele Raad Maassluis overhandigd. Na de zomer kwam Maatschappelijk Verantwoord Verenigen in beeld. Als adviesraad werden wij hierover bijgepraat en uiteindelijk kwam er een avond in het stadhuis, die door tal van verenigingen werd bezocht. Ook de verzelfstandiging van het Gemeentemuseum passeerde de revue. De sollicitatieprocedure voor een bestuur voor de nieuwe Stich- 3

4 ting Museum Maassluis werd gestart en in november vertelde de heer Stamperius, als nieuw lid van de Stichting, iets over de toekomstplannen. Naast het geven van allerlei adviezen en het organiseren van tal van activiteiten hebben de leden van de CRM zelfs nog tijd gehad om een bijeenkomst te organiseren met, zoals dat heet, de voeten op tafel. Er werd gesproken over onder meer Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. De voornaamste vraag die echter voor lag was: Wat is de CRM eigenlijk, een adviesorgaan of een evenementenbureau?. De slotconclusie: de CRM is in de eerste plaats een adviesorgaan maar een die activiteiten initieert, organiseert en deze uiteindelijk overdraagt. In de ruimte die vrijkomt, kunnen nieuwe projecten worden ontwikkeld. De daad bij het woord voegend hebben ondergetekende en Gertjan van de Velden een opvolger gecreëerd voor het Doorzomerfestival. Aan het eind van het jaar werd onze notuliste Sabina Swertz bij het College van B&W voorgedragen als nieuw lid. Dit zal zijn beslag krijgen in Tenslotte wil ik namens de gehele CRM iedereen bedanken, die zich in het afgelopen jaar op de een of andere manier heeft ingezet voor de c ultuur in Maassluis. Cees Brons, voorzitter. 4

5 VERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN BOEKENMARKT Op zaterdag 30 juni 2012 werd voor de elfde maal de Boekenmarkt gehouden in het centrum van Maassluis. Met 46 boekenkramen verspreid over de Noordvliet, Markt en Bloemhof was de markt bij voorbaat een succes te noemen; de belangstelling van het publiek was groot en de boekverkopers waren dan ook zeer tevreden. Was het weer in het verleden nog wel eens een spelbreker, deze keer viel alles mee en konden we spreken van een geslaagd evenement. Dit jaar stonden er voor het eerst s morgens geen auto s geparkeerd langs de Noordvliet; onze inzet om de auto s te weren heeft dus eindelijk succes gehad. Rest nog een opmerking over de vergunning van de gemeente. Bedroeg het aantal regels waaraan we ons moesten houden in 2005 nog 7, het afgelopen jaar waren er liefst 37 punten opgenomen, nog afgezien van de voorschriften van de Brandweer. Bovendien is het jammer te moeten constateren dat een van die regels extra geld kost, n.l. een Evenementenverzekering. Leden werkgroep: Sjaak van Witzenburg (contactpersoon), Gini Knippenberg, José Boersma-Nonner. CULTUURBELEID De activiteiten van de werkgroep Cultuurbeleid over 2012 waren op hoofdlijnen het onderhouden van contacten vanuit de CRM met het gemeentebestuur, het informeren van politiek en het adviseren over cultuurzaken. Tevens adviseerde de werkgroep de gemeente over subsidieaangelegenheden. Hieronder volgen meer in detail de uitgevoerde werkzaamheden: Anno 2012 was de voornaamste activiteit van de werkgroep Cultuur beleid nog steeds het trachten levend te houden van de nota Cultuur op Maat. Wat 5

6 de werkgroep vooral wil is dat het gemeentebestuur en de politiek zelf een cultuurbeleid formuleren en keuzes maken. Nog steeds heeft de werkgroep het gevoel dat onderwerpen en beleidsthema s uitsluitend vanuit de CRM worden aangedragen en niet vanuit de gemeenteraad. De werkgroep wil vooral gebruik maken van de formele mogelijkheden die er liggen: Nieuwe raadsleden informeren, Thema-avonden (max. één per jaar) voor raadscommissies, Inspreken in commissievergaderingen bij cultuurthema s. De werkgroep volgde ook in 2012 de bestuurlijke en politieke ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Nieuws over het cultuurbeleid van Rijk, provincie en andere gemeenten werd binnen de CRM uitgewisseld. Door het ontbreken van een cultuurvisie en cultuurbeleid dreigt het cultuurveld een onherkenbaar onderdeel van andere beleidsvelden te worden en resteren er slechts enkele specifieke onderwerpen. Deze vroegen bijzondere aandacht: De teloorgang van Muziekcentrum OpMaat en daardoor het dreigende verdwijnen van het muziek onderwijs in Maassluis, Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, Het verdwijnen van de 1%-regeling in de Kadernota , De verzelfstandiging van het Gemeentemuseum, Tot stand komen van Jongerencentrum InBlik door Pop Up. De werkgroep heeft diverse subsidieverzoeken beoordeeld en conceptadviezen hierover opgesteld voor het DB, ten behoeve van het College van B&W. Over het gemeentelijk subsidiebeleid is de werkgroep van mening dat subsidies naar noodzaak verstrekt moeten worden en niet routinematig en naar gewoonte. Leden werkgroep: Kees Dijkman (contactpersoon), Joop Vaissier, Sjaak van Witzenburg, Gertjan van de Velden, Pieter Stamperius (extern). 6

7 CULTUREEL CAFÉ Ruim zestig mensen bezochten het Cultureel Café 2012, dat mede mogelijk was gemaakt door een bijdrage van het Vrijwilligerssteunpunt Maassluis. Marian Groen, bestuurslid van de Stichting Waterweg Cultuurprijs, hield een uiteenzetting over de Bob Verbiest Cultuurprijs. Deze prestigieuze prijs, , is een van de grotere op zijn gebied. Eenmaal per twee jaar wordt hij uitgereikt aan een beeldend kunstenaar, architect, dichter, musicus, bedenker van een project of een ander die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied. Het gaat hierbij om de steden Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Maar ook mensen of instellingen van buiten de regio kunnen in aanmerking komen voor een prestatie binnen een van de drie steden. Ze constateerde dat er in Maassluis veel borrelt op cultureel gebied. Daarom is het niet te begrijpen dat er zo weinig nominaties zijn uit de eerste stad aan de Waterweg: De laatste keer waren er vanuit Maassluis drie nominaties en vanuit de andere twee steden respectievelijk elf en zestien. Jullie hebben alles in huis! Help elkaar te stimuleren en wees trots op je eigen stad. Een muzikaal intermezzo met cabareteske muziek werd verzorgd door Zus is zo. Cees Brons gaf een explicatie van het Weekend van de Cultuur in september. Hij toonde zich trots dat de Dag van de Cultuur kon worden uitgebreid tot een heel weekend. Leden werkgroep: Cees Brons (contactpersoon), Hanneke Kerssemeijer (extern), Henk Kuipers (extern). 7

8 WEEKEND VAN DE CULTUUR De spits werd afgebeten door Balletstudio WestSide. Aangekondigd was een spetterend optreden en dat werd het ook. Fraaie dans, soms met een komische noot en steeds wervelend, maakte duidelijk waarom het voor de ongeveer 500 bezoekers de moeite waard was hiernaartoe te komen. Het programma werd voortgezet met een optreden van het Delfts Symfonie Orkest op het Rabobank Parkpodium. Het orkest, onder leiding van Peter Gaasterland, bracht op sublieme wijze muziek uit de Peer Gynt Suite van Edvard Grieg en uit de Symfonie nr. 9 van Antonín Dvořák. Wegens het twintigjarige bestaan van de Stedenband Hatvan Maassluis was een delegatie uit Hongarije, waaronder het Corelli Consort, aanwezig. Voor hen had de organisatie een verrassing in petto. Begeleid door het Delfts Symfonie Orkest zong de Maassluise sopraan Orsolya Kirkósa werk uit Gräfin Mariza van de Hongaarse componist Emmerich Kálmán. Tijdens Classics in the Park vond de uitreiking van de Culturele Prijs Maassluis plaats. In de eerste plaats kon burgemeester Koos Karssen deze prijs uitreiken aan Leo Vermaas. Ook Gerry Hanneman-de Jong werd door de burgemeester gehuldigd. Zie verder onder Culturele Prijs Maassluis. Na de pauze vervolgde het Delfts Symfonie Orkest met Intermezzo uit Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni. En opnieuw was er een optreden van Orsolya Kirkósa, nu samen met de tenor Mark Omvlee. Zij vervulden op fraaie wijze respectievelijk de rol van Mimi en Rudolfo in La Bohème van Giacomo Puccini. Het Delfts Symfonie Orkest besloot Classics in the Park met een toegift: Lord of the Rings van Howard Shore. 8

9 Nelleke Elzinga van Muziekcentrum OpMaat kondigde de verschillende programmaonderdelen aan en gaf op vakkundige uitleg bij de diverse muziekstukken. Voor culturele verenigingen en andersoortige organisaties was er op zaterdag gelegenheid zich aan het Maassluise publiek (beter) bekend te maken.ruim veertig kramen zorgden voor een flinke dosis informatie. Voor de jeugd was er op het voorplein de gele schoolbus van Welzijn E25 met een springkussen. Gymnastiek Vereniging Maassluis had er een langgerekt kussen neergelegd waarop vele jeugdige leden hun kunsten aan het publiek toonden. In het park was er verder voor de jeugd gelegenheid om zich te laten schminken of bij de Jeugdbrandweer met de brandslang het vuur te blussen. Bij de kraam van de Kunst en Cultuur Academie konden ze aan de slag met verf en canvas om een waar kunstwerk te maken. Traditiegetrouw waren de Maassluise Kunstenaars aanwezig op een kunstplein waar ze demonstraties gaven en portretten tekenden. Het Jeugdtheaterhuis verzorgde enkele workshops waaraan veel kinderen deelnamen. Ook doken leden van het Jeugdtheater enkele keren spontaan op in zogenoemde flash mobs, die heel enthousiast werden ontvangen door het publiek. Theater Koningshof had twee previews geprogrammeerd. In de eerste plaats was daar een optreden van Sjaak Bral. Hij liet in een geweldig optreden zien waarom je toch vooral kaartjes voor deze cabaretier/columnist/ schrijver moet zien te krijgen. Op het (grote) Rabobank Parkpodium en op het kleine podium traden diverse Maassluise koren en orkesten op: er was een optreden met zang en gitaarspel van Hüsnü Uysal, die ook een beeldend verhaal vertelde. De aankondiging van de diverse optredens werd verzorgd door Anja Moll. 9

10 De Kunstuitleen Maassluis had een overeenkomst gesloten met de Bibliotheek Maassluis om de collectie voortaan in de bibliotheek onder te brengen. De officiële opening vond op deze dag plaats. Voorzitter Leo Lauwaars bezorgde Will van der Velde een verrassing. Hij mocht als oudste lid van de Kunstuitleen de opening verrichten. Aansluitend werd een kunstveiling gehouden. De opbrengst was voor het vernieuwen van de collectie van de Kunstuitleen. Wouter van Heiningen, directeur van de Bibliotheek, verleidde, als veilingmeester, op aanstekelijke wijze de bezoekers ertoe zo hoog mogelijk te bieden. De opbrengst was bijna tweemaal zo groot als vorig jaar. In totaal werd voor ruim 1600 omgezet; de hoogste prijs, 190, was voor een heuse Fortuin. Bij de stand van het Vrijwilligerssteunpunt konden bezoekers formulieren krijgen om hun favoriete organisatie die deelnam aan de Dag van de Cultuur te steunen. Het Vrijwilligerssteunpunt had namelijk een actie bedacht waarmee voor elke uitgebrachte stem 0,25 werd gedoneerd. Veel mensen maakten hiervan gebruik. De Dag van de Cultuur werd, met een bezoekersaantal van tussen de en 3.500, besloten met nog een preview van Theater Koningshof. Klezmerband Di Gojim bracht een show waarbij het moeilijk was om te blijven zitten. Een enkeling slechts waagde zich aan een voorzichtig dansje, hoewel de band er nadrukkelijk toe uitnodigde. Zondagmiddag was het nog steeds prachtig weer en de beurt aan Picnic in the Park. Wouter van Heiningen kondigde de diverse dichters aan, maar eerst was er ruimte voor muziek van Willemijn en Jan van Helden, zus en broer samen Duo Seth (zang en gitaar) vormend. Zij brachten liederen over liefde die alle gebaseerd waren op het Hooglied. Daarmee maakten ze een mooi verband met de openluchtkerkdienst die ook in het park was geweest. Tweemaal was er een optreden van het Hongaarse ensemble Corelli Consort, bestaande uit Judit Rajk (zang), Gabor Csonka (viool), Gyula Mohacsi (altviool) en Géza Hargitai (fagot). Zij speelden 10

11 onder de titel Beat & Baroque instrumentale en vocale werken van heel verschillende genres: Lennon, McCartney, Vivaldi en Händel. De dichters Jan van de Lans en Rob Dijkstra, Marcel Vaandrager, Ellen Vedder, Hein van der Assem en Yvonne van der Haven verzorgden een kleurrijk poëtisch paneel. Soms diepzinnig, soms humoristisch en steeds boeiend zorgden deze kunstenaars voor een mooi slot van een geslaagd Weekend van de Cultuur. Naar schatting waren er zeventig bezoekers bij de picknick aanwezig. De optredens werden verzorgd door: Balletstudio West- Side, Het Wapen van Maassluis, Kunst na Arbeid, Sing for Joy, Jeugdtheaterhuis. Muziekcentrum OpMaat, Dameskoor Flair, Corelli Consort, Swingband OpMaat, The Swinging Snails, Waterwegkoor, Hüsnü Uysal, Maassluise Harmonie A- en B-orkest, Christelijk Kamerkoor Maassluis, Moving Voices. Deelnemers informatiemarkt: Culturele Raad Maassluis, Maassluis Advies Commissie Wonen, Maassluise Harmonie, Kunst na Arbeid, Muziekcentrum OpMaat, Maskarade, MaassluisPunt, Vrienden van het Staelduinse Bos, Stichting Ubuntu Gambia, Verpleeghuis Driehave Maassluis, Wapen van Maassluis, Help de Hudson, Nationaal Sleepvaart Museum, Maassluise Kunstenaars, Amnesty International, Stichting Maassluis Maritiem, Stichting Present Maassluis, Popkoor Decibel, Vrienden van het Gemeentemuseum, Kunst en Cultuur Academie, Historische Vereniging Maassluis, Algemene Bridge Vereniging Maassluis, Gebiedsgebonden Overleg, ASVZ Boerderij Nooitgedacht, Leger des Heils, Ned. Ver. Van Huisvrouwen, Petrus en Paulus Parochie, Midden-Delfland Vereniging, Scouting Karel Doormangroep, Stichting Myosotis, Theosofisch Genootschap, Stoed, Ons 11

12 Genoegen, Kunstuitleen, Jeugdtheaterhuis, ASVZ, Theater Koningshof, Wereldwinkel, Vrijwilligerssteunpunt, Gymnastiekvereniging Maassluis, Senioren Computerclub, Welzijn 25. Het Weekend van de Cultuur 2012 werd mede mogelijk gemaakt door: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Theater Koningshof, Balletstudio Westside, Evides Waterbedrijf, Multi Keuken & Bad, Maasdelta Groep Ongehoord poëzie podium, Klim- en Klauterparadijs De Jungle, Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maassluis, Staelduinsebos Groenspecialisten, Alphatron Marine BV, Frans Ruigrok Foundation, Welzijn E25, A&S Pro Audio & Light, Rabobank en de Gemeente Maassluis. Leden Werkgroep: Cees Brons (contactpersoon), Jose Boersma, Jan Buijsse, Nelleke Elzinga (extern), Wouter van Heiningen (extern), Hanneke Kerssemeijer (extern), Henk Kuipers (extern), Henny van Leeuwen (extern), Ton Luijendijk (extern). DOORZOMERFESTIVAL Het Doorzomerfestival valt niet onder verantwoordelijkheid van de CRM. Het wordt georganiseerd door de Stichting Culturele Evenementen Maassluis. In deze stichting is de CRM wel vertegenwoordigd in de persoon van Cees Brons, die als secretaris fungeert. Bent u geïnteresseerd in het verslag van dit festival dan verwijzen wij u naar het jaarverslag van bovengenoemde stichting. Overigens zal het festival in 2013 geen doorgang vinden i.v.m. het feit dat de Provincie de subsidie heeft afgeschaft voor dergelijke evenementen. Inmiddels heeft de CRM wel het initiatief genomen om in 2013 een popgebeuren te organiseren voor de jeugd. Dit zal worden gehouden onder de naam MarktPopMaassluis. 12

13 DOUANEHUISJE Dit jaar is Maassluis meerdere keren een dankbaar gebruikt thema geweest, wat uiteraard veel mensen aansprak en veel geïnteresseerden heeft getrokken. Dit thema is op verschillende manieren gebruikt, de Waterweg wat heeft deze te bieden. Vergeten Maassluis, de werken van Henk Fortuin, de Tweede Wereldoorlog in Maassluis, A house with a view - waar liggen de grenzen en hoe kun je deze bekijken?, Maassluis aan de haven schilderijen door KCA. De exposities waren erg afwisselend. Zo werd er aandacht besteed aan historie, waren er een straatjutter, een kunstenaar die binnenvaarttochten op de kaart zette, een papierkunstenaar en waren er houtsnijwerken, keramiek, tekeningen, acrylverfschilderijen en foto s te bewonderen. Meerdere kunstenaars hebben ter plekke gewerkt, wat altijd zeer gewaardeerd werd. Zo was er dit jaar een troniewedstrijd en kon men laten weten welk keramisch kunstwerk het mooiste was. Er werd papier gemaakt en kinderen konden met hout knutselen. Er was zelfs een taxatiedag voor schilderijen van een bepaalde kunstenaar. Er deed een aantal Maassluise kunstenaars mee, maar evenals vorige jaren wisten ook kunstenaars uit steden als Amsterdam, Rotterdam, Delft en Vlaardingen de weg naar het Douanehuisje te vinden. Het totale aantal geregistreerde bezoekers was: Leden werkgroep: Emma de Zanger (contactpersoon), Gini Knippenberg, Judith Mokoginta (extern), Geertrui van de Craats (extern) 13

14 CULTURELE PRIJS MAASSLUIS Ondanks alle oproepen om genomineerden voor de prijs te krijgen, was de vangst gering en was de werkgroep al blij met twee kandidaten. In 2012 werd de Culturele Prijs Maassluis uitgereikt door burgemeester Karssen aan Gerry Hanneman en Leo Vermaas tijdens de pauze van Classics in the Park in het Weekend van de Cultuur. Leo Vermaas viel de prijs te beurt voor zijn initiatieven en jarenlange werkzaamheden voor het behoud van de s.s. Furie. Vanaf de oprichting van de Stichting Hollands Glorie en sinds het naar Maassluis halen van de enige nog overgebleven stoomzeesleepboot, de Furie, is Leo Vermaas een van de mannen van het eerste uur geweest, nu al zo n 35 jaar geleden. Mede door zijn toedoen werd de Furie in 1998 opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten. Gerry Hanneman-de Jong werd geprezen voor haar werk voor de Orgelcommissie van de Groote Kerk, met name tijdens het 250-jarig bestaan van het Garrelsorgel. Ook voor het gedurende vele jaren, als secretaris van de Historische Vereniging Maassluis, verzorgen van de Historische Schetsen in de Schakel werd haar lof toegezwaaid. Ze schreef voor de Stichting Promotie Maassluis stadsfolders en stadsroutes; ook stelde zij de Maarten t Hartroute samen. En dit is nog maar een uittreksel uit de vele werkzaamheden van Gerry voor de gemeenschap. De beide gelauwerden kregen een oorkonde en een beeldje van de plaatselijke kunstenaar Ans van de Wiel. Dit beeldje stelt een I-figuur voor met een punt erop. Deze figuur staat open voor wat in zijn hoofd komt en wat hij tussen zijn vleugels vangt. Zo tast hij de nabije omgeving af. Van de andere kant staat deze figuur trots met de borst vooruit en mag gelauwerd worden in roestvrij staal. Dat biedt de figuur weerstand voor de invloeden van buitenaf. Stoer en stevig metaal dat tegelijkertijd zijn omgeving weerspiegelt. 14

15 Het tijdstip om de prijzen uit te reiken tijdens Classics in the Park bleek niet helemaal geslaagd; voor de muziekliefhebbers duurde het allemaal te lang. De werkgroep is dan ook van mening dat de prijs in de toekomst eenmaal per twee jaar dient te worden uitgereikt en dan bij voorkeur op een aparte avond, bijvoorbeeld tijdens het Cultureel Café. Leden werkgroep: Sjaak van Witzenburg (contactpersoon), Gini Knippenberg, José Boersma-Nonner. KUNSTZINNIGE VORMING SCHOOLJEUGD De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs, culturele instanties, de gemeente Maassluis en een lid van de CRM. De culturele instanties bestaan uit het Museumschip Hudson, Stichting Hollands Glorie, de Furie, Openbare Bibliotheek, Theater Schuurkerk, Gemeentemuseum, Nationaal Sleepvaart Museum, Kunstgebouw, Muziekcentrum OpMaat, Jeugdtheaterhuis en de Groote Kerk. De VO-scholen hebben duidelijk gemaakt, dat zij een eigen invulling willen geven aan hun cultuureducatief programma. De leden van de Werkgroep Kunstzinnige Vorming zijn aanspreekpunt voor de ontwikkelingen en veranderingen binnen het Cultuurmenu. Tijdens de vergadering in februari 2012 meldde de voorzitter Gerard van Os, dat in het directeurenoverleg van de scholen instemmend is gereageerd op het uitvoeren van een website en een meerjarig vervolg van het Cultuurmenu. Ook alle andere deelnemende partijen volgen dit. De vergadering in juni stond voor een groot deel in het teken van invulling en toepasbaarheid van de website om de mogelijkheden voor de deelnemende scholen en instanties te vergemakkelijken en de communicatie te verbeteren. Er werd over het algemeen tevreden gereageerd over het verloop van het schooljaar 2011/2012 en de vooruitzichten voor het nieuwe schooljaar 2012/2013 waren goed. 15

16 Op 10 oktober heeft na een lange voorbereidingsperiode wethouder Van der Wees de website officieel gelanceerd. Deze website geeft informatie over het Cultuurmenu voor het basisonderwijs in Maassluis. De scholen en de culturele instellingen die meedoen aan het Cultuurmenu kunnen door in te loggen de nodige gegevens met elkaar uitwisselen en lesmateriaal downloaden. Schooljeugd en veel belangstellenden waren, naast werkgroepleden, aanwezig bij de feestelijke presentatie van de website De website is zeer toegankelijk en voldoet in de praktijk aan de verwachtingen. Ook voor anderen is het aantrekkelijk een kijkje te nemen op de site, omdat er veel informatie en verslagen van activiteiten van de diverse projecten op te vinden zijn. Doel Cultuurmenu: de jeugd van Maassluis vroegtijdig in contact brengen met de verschillende disciplines op het gebied van kunst en cultuur, waardoor de basis wordt gelegd voor een bredere ontwikkeling in de toekomst. Door te kijken, luisteren en experimenteren worden de creatieve kwaliteiten van de kinderen ontwikkeld en leren ze op die manier ook om flexibeler in het leven te staan. Een investering in cultuur, is een investering in de toekomst. Meer publiciteit ten aanzien van het Cultuurmenu wordt nagestreefd, zodat ook de inwoners van Maassluis beter op de hoogte zijn van de diversiteit aan cultuur en cultureel erfgoed die de schooljeugd aangeboden krijgt. Het voortgezet onderwijs heeft een eigen pad gekozen en zoekt zelf samenwerking met culturele instanties. Vanaf juni 2011 maken vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs daarom geen deel meer uit van deze werkgroep. Lid werkgroep: José Boersma-Nonner (contactpersoon vanuit de CRM) 16

17 OPEN MONUMENTENDAG Het thema van de landelijke Open Monumentendag 2012 was: Groen van Toen. Voor de Maassluise organisatie een moeilijk thema, want veel groen uit het verleden waarover iets bijzonders te vertellen was, bestaat niet meer. Er werd een oproep gedaan in de Schakel aan de inwoners van Maassluis of zij bereid waren hun tuin tijdens deze dag open te stellen. Helaas leverde dit geen respons op. Niettemin waren er mooie groene plekjes te bekijken aan de Zuidbuurt, een smalle weg tussen Maassluis en Vlaardingen. Daaraan staan de boerderijen Zorgvliet, Karperhoeve en de Wijnboerderij, prachtig omgeven door groen. Zij waren alle te bezichtigen. Tevens liet de eigenaar van Dieselgemaal Aalkeet-Binnenpolder aan de Zuidbuurt de werking van het gemaal zien. In de mooie historische binnenstad kon de collectie van het kleine schoenmuseum bekeken worden en stonden de deuren van het voormalige Weeshuis open. Twee begraafplaatsen: de RK Begraafplaats St. Barbara en de Algemene Begraafplaats konden worden bezocht. Bij de laatste werd aandacht besteed aan groen op begraafplaatsen. Bij de Groote Kerk op het Schanseiland kon men als vanouds de toren beklimmen en vertelden beiaardiers over het carillon. Ook de kerk zelf kon worden bezocht en er kon naar prachtig orgelspel op het beroemde Garrelsorgel worden geluisterd. De Petrus- en Pauluskerk, een monument uit de 20e eeuw en de achtkantige Immanuelkerk, waar amateurs op het Seijfert-orgel konden spelen, waren deze dag geopend. In de binnen- en buitenhaven konden diverse schepen bezocht worden. In de Kuiperij bevond zich de informatiepost van de OMD. Er werd ook een PowerPoint- presentatie gegeven over: Groen van toen en nu in Maassluis door de Historische Vereniging Maassluis. In het Douanehuisje was een tentoonstelling te bezichtigen van Elise Kloppers, papierkunstenaar uit Delft. 17

18 In het Gemeentemuseum waren de exposities Art Camp 2012 en grafiek van Wally Elenbaas te zien, terwijl men in het Nationaal Sleepvaart Museum naar de expositie Sleepvaart in de 21e eeuw kon bezoeken. Het Gemeenlandshuis/Delflandhuis, dat lang niet open was geweest, trok veel bezoekers. De stellingmolen de Hoop was als vanouds te bezoeken. Door de HVM werden diverse stadswandelingen door gidsen verzorgd. Er konden bij de VVV, de Kuiperij en MaassluisPunt brochures over de Maassluise Open Monumentendag en een fietsroute met plattegrond worden gehaald. Voor de eerste keer konden smartphonegebruikers informatie verkrijgen over Maassluise monumenten via de QR-codes. Deze waren in de buurt of op een monument te vinden. Mede dank zij het mooie weer hebben veel bezoekers (ook van buiten Maassluis) de monumenten in Maassluis bezocht. Aan Open Monumentendag 2012 deden de volgende monumenten mee: Douanehuisje, Kuiperij, Groote Kerk, Toren Groote Kerk, Carillon Groote Kerk, Gallery RitsArt, Maassluis Schoenmuseum, Weeshuis/Govert van Wijnhuis, Nationaal Sleepvaart Museum, Gemeentemuseum, Gemeenlandshuis, Arie de Groothuis, Algemene Begraafplaats, R.k. Begraafplaats St. Barbara, R.K. Petrus- en Pauluskerk, Immanuelkerk, Karperhoeve, Dieselgemaal Aalkeet-Binnenpolder, Boerderij Zorgvliet, Wijnboerderij, Museumschip de Hudson, Rigel, Furie, Elbe. Leden werkgroep: Gini Knippenberg (contactpersoon), José Boersma-Nonner, Gertjan van de Velden en Emma de Zanger, 18

19 POP UP In 2012 bleek uiteindelijk onze lange strijd voor een poppodium in Maassluis zijn vruchten af te werpen. Naar aanleiding van het direct informeren van de fracties over het wel en wee van de ontwikkelingen rond het poppodium werd het fenomeen besproken in een Raadscommissievergadering van 14 februari Tijdens die vergadering werden er door (bijna) alle partijen kritische vragen gesteld over het uitblijven van de totstandkoming van het beoogde poppodium. Deze Raadscommissievergadering resulteerde in een afspraak met de wethouder. Tijdens deze vergadering zijn er duidelijke afspraken gemaakt en is er snel contact gelegd met Welzijn E25 ( Jongerenwerk en uitbater van gebouw Westlandseweg, voormalig Skills-gebouw). Welzijn E25 bleek open te staan voor het gaan programmeren van popmuziek. Met het betrekken van de Pop Up werkgroep, waarin een groot deel van de Maassluise popliefhebbers is vertegenwoordigd, zijn er goede afspraken gemaakt over het gebruik van het desbetreffende pand. Na een grondige verbouwing van het oude Skills-gebouw staat alles in de startblokken om, nadat alle vergunningen zijn verkregen, in 2013 zijn deuren te openen waarmee Maassluis dan eindelijk een poppodium rijker zal zijn. Leden werkgroep: Gertjan van de Velden (contactpersoon), Joop Vaissier. P.R. & COMMUNICATIE De werkgroep P.R. & Communicatie heeft van alle evenementen die de CRM organiseert persberichten met toepasselijke foto s gestuurd aan de lokale en regionale pers. Hierdoor was de CRM opnieuw prominent in de geschreven pers aanwezig. Tevens werden de activiteiten vermeld in diverse evenementenkalenders binnen Maassluis en de regio. Ook de radioc.q. televisiemedia werden waar mogelijk ingezet. Bijzondere aandacht ging naar de grote CRM-evenementen Weekend van de Cultuur, Open Monumentendag en Cultureel Café. Onder het motto In gesprek met werden specifieke onderwerpen onder de loep 19

20 genomen. In het glossy magazine Maassluis Leeft! had de CRM een vaste pagina welke steeds werd ingevuld. Al deze artikelen werden tevens op de eigen website (www.crmmaassluis.nl) opgenomen. Instellingen en personen die gebruik maken van het Douanehuisje kregen de gelegenheid zich op de website te presenteren. Ook werd, indien daaraan behoefte bestond, door de werkgroep deze presentatie op de website verzorgd en een persbericht geschreven. Dit krijgt overigens steeds meer een structureel karakter. Voorts kregen allerlei culturele en kunstevenementen in Maassluis, alsmede die van bekende Maassluizers in de regio, op de website de nodige aandacht. Van alle leden van de CRM werden nieuwe foto s gemaakt ten behoeve van de website. Tevens werd een groepsfoto daartoe geschoten. De hedendaagse Social Media zoals Twitter en YouTube worden tegenwoordig regelmatig gebruikt door de CRM. De werkgroep heeft voorts de grafische vormgeving verzorgd van posters, affiches en spandoeken voor het Weekend van de Cultuur. Het boekje dat werd uitgegeven naar aanleiding van de Open Monumentendag werd ook vormgegeven door de werkgroep. Het jaarverslag 2011 en het Werkplan 2012 zijn eveneens in eigen beheer gemaakt en vormgegeven. Dit is ook weer gebeurd voor het voorliggende verslag. De website heeft 3821 bezoekers gehad met een piek rondom het Weekend van de Cultuur. Dit is wel een terugloop qua bezoekersaantallen in vergelijking met bijvoorbeeld 2010 toen wij nog 7335 bezoekers mochten verwelkomen. Leden werkgroep: Jan Buijsse (contactpersoon), Gertjan van de Velden 20

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012 PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG MAASSLUIS 8 SEPTEMBER 2012 Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar Groen van Toen. De INFORMATIEPOST is gevestigd in de Kuiperij, Ankerstraat 16 Maassluis. Alle in

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Bestuurlijk, Artistiek en Financieel Jaaroverzicht 2013 Stichting Haags Orgel Kontakt

Bestuurlijk, Artistiek en Financieel Jaaroverzicht 2013 Stichting Haags Orgel Kontakt Bestuurlijk, Artistiek en Financieel Jaaroverzicht 2013 Stichting Haags Orgel Kontakt Inhoudsopgave 1. Basisgegevens:...3 2. Aard en doel van de Stichting:...3 3. Samenstelling bestuur:...3 4. Participanten

Nadere informatie

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Bladzijde 1. Inleiding 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 9-21 BO De Strijp 9 BO Muziekbuurt 13 o Activiteitencomité

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

DE GROENE VENEN WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT WILNIS VINKEVEEN WAVERVEEN DE HOEF AMSTELHOEK

DE GROENE VENEN WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT WILNIS VINKEVEEN WAVERVEEN DE HOEF AMSTELHOEK DE GROENE VENEN DE GROENE VENEN 1 WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT WILNIS VINKEVEEN WAVERVEEN DE HOEF AMSTELHOEK De Groene Venen Rendementsweg 24, 3641 SL Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002. Voorwoord

JAARVERSLAG 2002. Voorwoord JAARVERSLAG 2002 Voorwoord Milieucentrum Utrecht bevind zich als belangenbarhartiger van milieu en duurzaamheid in een volop in ontwikkeling zijnde enigszins hectische en dynamische stad. Toch bestaat

Nadere informatie

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND Verslag over het jaar 2006 Op de omslag: Replica van verhalend deurkalf (1642). Laan 38, zie punt h) van Overige activiteiten 1 Inleiding Het jaarverslag 2006 wordt u

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012 MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012 2 INHOUD Voorwoord 5 1 Collectie 8 1.1 Depot 8 1.2 Behoud en Beheer 9 1.3 Collectieonline.nl 10 1.4 Aanwinsten 11 1.5 Bruiklenen 13 2 Publieksbereik 16 2.1 Tentoonstellingen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

VROLIJKHEID ZIT IN DE GEKSTE DINGEN

VROLIJKHEID ZIT IN DE GEKSTE DINGEN VROLIJKHEID ZIT IN DE GEKSTE DINGEN Jaarverslag 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 4 De Vrolijkheid, dat zijn wij Hoofdstuk 2 8 2013: Hier wonen meedoeners! Hoofdstuk 3 17 Fondsen & partners, media

Nadere informatie

Festival of Art & Creation, Zakynthos Een verslag van de door BBK uitgezonden Nederlandse delegatie

Festival of Art & Creation, Zakynthos Een verslag van de door BBK uitgezonden Nederlandse delegatie Festival of Art & Creation, Zakynthos Een verslag van de door BBK uitgezonden Nederlandse delegatie Mythe van Matilo Het Waterkunstwerk Matilo Park in Leiden NR 311, 3e kwartaal 2013 Petitie tegen de afschaffing

Nadere informatie