DNV Special Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DNV Special 2007. Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK"

Transcriptie

1 Veiligheid o.a. in deze uitgave: > Interpolis ondersteunt klant met gecertificeerde e-learning Preventiemedewerker > Dow Benelux: Het is te hopen dat Professional Workforce maatgevend wordt in de branche > Shell: PWF is het proactieve antwoord op onze eisen > BIS Industrial Services, DNV en Professional Workforce > Training op Maat bij Mora > Essent investeert in veilig gedrag > SAS bij BAM > Multicraft: snel én goed naar VCU DNV Special 2007 Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema. Daarom biedt DNV deze Veiligheidsspecial aan bij Forum De Special heeft als doel te informeren en enthousiasmeren. Theorie en praktijk zijn daarom samengebracht. Twee auditoren, een trainer en een consultant van DNV vertellen over hun specialismen. Opdracht gevers als onder andere BIS Industrial Services, BAM, Essent en Interpolis delen hun ervaringen met u. Het zijn verhalen die u zult herkennen, die u als vernieuwend zult ervaren, maar in elk geval, die u zullen aanspreken. Want veiligheid is een actueel thema, ook in uw omgeving! Door normen voor managementsystemen op het gebied van veiligheid en arbo, OHSAS 18001, VCA, VCO, VCU en de isrs 7 (international safety rating system)en de Safety Awareness Subcontractors Audits (SAS audit), heeft veiligheid een gezicht gekregen. We weten hoe we veilig gedrag kunnen organiseren middels procedures en regels, die we toetsen door certificering. Daarmee zijn echter niet alle risico s ondervangen. Wat blijft, is het zogenaamde rest-risico, factoren die we niet kunnen beheersen door middel van techniek en systematiek. Het zijn factoren rondom de menselijke factor arbeid, die we benaderen op een andere manier. Naast managementsysteem certificering biedt DNV de diensten persoonscertificatie, training, assessments en consulting. Persoonscertificatie levert een bijdrage aan de persoonlijke bekwaamheden (competenties) van het individu, inclusief technische kwalificaties en de juiste beroeps attitude. Training is specifiek gericht op de beste manier om menselijk gedrag te veranderen in een onderwijssituatie. Consulting benadert de kwestie in brede zin; hoe kunnen we veilig gedrag bereiken? Soms zijn de oplossingen eenvoudig, vaak zijn ze complex. Het concept veilig werken is compleet. Diensten vullen elkaar aan en versterken elkaar, zodat u bij de zelfde betrouwbare partij terecht kunt voor specifieke deelgebieden en geïntegreerde totaaloplossingen. DNV s rol als partner in risicobeheersing. MANAGING RISK

2 Persoonscertificatie door Aart den Boer, Coördinator Operations DNV Risico s schuilen vaak in veranderende omstandigheden. Juist wanneer veranderingen extra aandacht vergen, nemen niet-beheersbare risico s toe. Ook wanneer veranderingen een structureler karakter hebben, zoals mondialisering; hierdoor worden werken via een subcontractor en werken over de grens gemeengoed. Bedrijfsculturen staan bloot aan steeds nieuwe invloeden. Vakbekwame medewerkers krijgen in hun vertrouwde omgeving te maken met nieuwe collega s, andere bekwaamheden en attitudes. Hoe kunt u zich ervan verzekeren dat uw (nieuwe) mensen capabel zijn? Hoe krijgt u de garantie van actuele vakbekwaamheid en een correcte beroepshouding? Persoonscertificatie zet de toon; een persoonlijke toets van actuele kennis, vaardigheden en beroepshouding voor die sectoren waarin de risico s het grootst zijn. Van elektrotechnici tot machinisten. Van steigerbouwers tot asbestverwijderaars. Het persoonscertificaat is een verzekering voor de persoon zelf én voor de onderneming. Beiden nemen de gezamenlijke verantwoordelijkheid en erkennen de afhankelijkheid van veiligheid. Een gedeeld verminderd risico. Aart den Boer is voor meer informatie bereikbaar op Interpolis ondersteunt klant met gecertificeerde e-learning Preventiemedewerker Interpolis is een onderdeel van Achmea Sociale Zekerheid, gespecialiseerd in inkomens- en arbodienstverzekeringen. Inspelend op actuele ontwikkelingen rondom de zorg voor werknemers bij ziekte en verzuim, biedt Interpolis het product WerkAttent. En Interpolis doet meer; ze ondersteunt haar klanten, veelal kleine ondernemers, in het beantwoorden van de toegenomen verantwoordelijkheid voor de preventiemedewerker. Heel praktisch en toegankelijk via een uniek e-learning traject, ontwikkeld in samenwerking met DNV. Stefan Adriaansen is manager Keten & Claim bij Interpolis. Aan de hand van onze vragen, zet hij de visie, de aanpak en het resultaat uiteen. Interpolis verzekert risico s. Vanwaar de behoefte om pro-actief de klant te helpen met risicobeheersing? Sinds de wettelijke verplichtingen rond de preventiemedewerker werden diverse klanten benaderd door opleidingsaanbieders. Die bieden trainingen aan. De MKB-er vindt deze echter te duur, acht de wet niet op hem van toepassing, maar heeft wel vragen over de invulling van de preventietaken. Met de gratis opleiding overwint Interpolis de bezwaren. Interpolis vindt het belangrijk om de MKBondernemer kaders aan te bieden, waardoor hij beter kan beoordelen welke consequenties de preventiemedewerker-wetgeving voor hem heeft. Het uitgangspunt is eenvoud en gemak voor onze klanten. Vanuit WerkAttent is daarom besloten een opleiding te ontwikkelen die op elk gewenst moment toegankelijk is. De opleiding geeft inzichten en informatie over de wet preventiemedewerker en verzorgt als output 60 procent van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Waarom liet Interpolis de opleiding certificeren door een onafhankelijke instantie? De wens om te certificeren is vooral voortgekomen uit het oogpunt van kwaliteit. Interpolis wilde, vanuit de wens van innovatie en aantoonbaar marktleiderschap, de eerste zijn met een officieel erkende opleiding. De certificatie geeft tot slot de ondernemer die slaagt voor de opleiding, een certificaat waarmee hij zijn erkende verantwoordelijkheid kan aantonen. Hoe werd de opleiding ingericht en georganiseerd? Interpolis heeft de opleiding ontwikkeld in samenwerking met DNV, dat als enige certificeringsinstantie richtlijnen heeft opgesteld rond de preventiemedewerker. Deze richtlijnen zijn integraal gebruikt in het samenstellen van de opleiding. Ze zijn de toetssteen waarmee DNV periodiek de opleiding beoordeelt. Het gaat erom dat het opleidingsmateriaal strookt met de eindtermen, dat deelnemende klanten en verstrekte certificaten zorgvuldig worden geregistreerd, dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de persoonlijke ambities van de klant en dat de cursuskwaliteit wordt gegarandeerd. Interpolis biedt vanuit eigen beheer de cursus aan haar klanten aan. Wanneer deze een offerte aanvragen voor WerkAttent, krijgt men direct de mogelijkheid om gratis in te loggen. De kandidaat volgt de e-training en maakt examenvragen die automatisch worden beoordeeld. Bij een positief resultaat verstrekt Interpolis het Interpolis certificaat Preventiemedewerker (MKB), voorzien van het keurmerk-logo van DNV. Daarmee is de klant ervan verzekerd dat DNV als onafhankelijke certificeringsinstantie de opleidingskwaliteit en de methode van toetsing garandeert. Het resultaat? Inmiddels zijn 1134 certificaten uitgereikt (in een jaar) aan ondernemers die de volledige opleiding hebben doorlopen. De deelnemers waarderen de opleiding met een 7,5. Dit resultaat is mede te danken aan de uitstekende samenwerking met DNV, dat als enige certificeringsinstantie kon en wilde meedenken in het concept e-learning. De extra uitdaging rondom privacy en vertrouwen, de eis dat de gebruiker ook degene is die hij of zij is, werd flexibel getackled. Verder signaleren we vanuit diverse branches de behoefte aan een preventiemedewerkeropleiding. De module van Interpolis voldoet over het algemeen aan de opgestelde eisen. Dit betekent een mooie USP van WerkAttent. Toekomstverwachtingen? De verwachte resultaten zijn dat de opleiding nog deelnemers aantrekt voor verdere invulling van hun behoefte tot het opleiden van de preventiemedewerker. Verder is er belangstelling voor de uitbreiding van de tool met branchespecifieke vragen rond veiligheid en branchegerelateerde risico s. Dow Benelux: Het is te hopen dat Professional Workforce maatgevend wordt in de branche. Stefan Vrijland (zie foto) is EH&S* Delivery Leader bij Dow Benelux en als zodanig verantwoordelijk voor milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten inzake onderhoud en constructie op de Dow-vestiging in Terneuzen. Het is een locatie waar vrijwel altijd contractors actief zijn. Verschillende leveranciers met verschillende specialismen. Vrijland is verantwoordelijk voor de veiligheid van en het veilige gedrag door de ingehuurde krachten. Zodoende heeft hij te maken met de steigerbouwers van BIS Industrial Services en met Professional Workforce, de veiligheidsstandaard die BIS ontwikkelde in samenwerking met DNV (zie pagina hiernaast). Vrijland: BIS Industrial Services is een van de drie leveranciers van steigerbouwers. Dat op zich is al een verdienste; Dow legt haar contractors strikte eisen op ten aanzien van vakbekwaamheid. BIS levert een goede performance, al jaren lang. Bovendien zien we dat BIS actief blijft in het ontwerpen en implementeren van vernieuwende programma s. BIS besteedt zichtbaar tijd, moeite en zorg aan de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers. Dat is voor DOW als opdrachtgever prettig; een leverancier die zich zo pro-actief opstelt onderstreept dat hij ons vertrouwen waard is. Met het nieuwe concept Professional Workforce legt BIS als leverancier de lat hoger dan wij verwachten. Niet alleen moet de steigerbouwer de juiste diploma s hebben. Ook de praktische vaardigheden, waarvan veilig gedrag een belangrijk onderdeel is, worden getoetst. Door een programma als Professional Workforce onderscheidt BIS zich zelfs onder de grotere contractors verenigd in het VDP -Verenigde Dow Partners-, waarin wij met 22 leveranciers op het niveau van beleidsverklaringen en meerjarenplannen nieuwe programma s uitrollen en activiteiten implementeren om de veiligheid te verbeteren. BIS toont aan dat basale voorwaarden zijn ingevuld. Het is te hopen dat Professional Workforce maatgevend wordt in de branche. * Environment, Health & Safety 2

3 BIS Industrial Services, DNV en Professional Workforce Shell Nederland Chemie: PWF is het proactieve antwoord op onze strikte eisen BIS Industrial Services is de nieuwe naam van de Rheinhold & Mahla-bedrijven in de Benelux, al geruime tijd marktleider in de steigerbouw. Het is een positie, verworven door onder meer constante kwaliteitszorg en vernieuwing. Professional Workforce is daarvan een recent voorbeeld. Sinds december 2006 investeert BIS met dit instrument in het verhogen van de professionaliteit van de steigerbouwer. Het certificeringsprogramma werd ontwikkeld in samenwerking met DNV. Wat is Professional Workforce? PWF is een toetsing van de vakbekwaamheid van de steigerbouwer; een beoordeling van de vereiste kennis, vaardigheden en werkhouding. Praktische elementen die een pragmatisch assessment vereisen. Gedurende een halve dag wordt een team (1e steigerbouwer, 2e bouwer en hulpbouwer) aan het werk onder leiding van een voorman, gevolgd door vier ogen; een gedragsassessor (psycholoog) beoordeelt het getoonde gedrag en een vakinhoudelijk assessor (ervaren middenkader professional) beoordeelt het getoonde vakmanschap. Voor de voorman, de achillespees van het team, duurt het assessment een hele dag. DNV waarborgt, controleert en garandeert de onafhankelijkheid en integriteit van het assessment. De samenwerkende partijen hebben zich geconformeerd aan de voorschriften en procedures voor een persoonscertificatietraject volgens ISO DNV stelde een waarborgcommissie in, bestaand uit onder andere HSE- en Maintenance managers van toonaangevende bedrijven uit de branche. Deze zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de belangrijke criteria, profielen en eindtermen. Daarnaast stelde DNV een examencommissie in, bestaand uit personen die onafhankelijk zijn van BIS Industrial Services en PWF en die hun ervaring met examenprocedures bundelen in de commissie. Examenbureau BPB voert de documentverificatie uit, een controle op de geldigheid van diploma s en certificaten, en neemt tijdens het assessment de examens af. Zijn alle kwalificaties in orde, dan wordt de steigerbouwer voorgedragen voor certificatie. Na acceptatie wordt hij gecertificeerd als Qualified Crewmember van de Professional Workforce. Vanaf dat moment blijft de steigerbouwer in the picture via de centrale databank waarin gegevens over individuele Crewmembers en over de samenstelling van Crews worden geregistreerd. PWF heeft als doelstelling om de steigerbouw te onderscheiden als branche waar het veilig werken is, om de kwaliteit van vaklieden te borgen en om risico s als letsel en schade daadwerkelijk te verminderen. Ronald Heemskerk is als Sectiechef van de Civiele Vakdienst bij Shell Nederland Chemie verantwoordelijk voor onder andere het maken en actualiseren van de Shell interne voorschriften op het gebied van stellingbouw, isolatie en conservering. Daarnaast is hij lid van de waarborgcommissie Werken met Middelen voor Veilig Werken op Hoogte en lid van de waarborgcommissie Professional Workforce. Kortom: een opdrachtgever die weet wat hij mag verwachten van een gekwalificeerde kracht voor het werken op hoogte. Heemskerk: BIS Industrial Services is leverancier voor de steigerbouw, de isolatie en conservering bij Shell Nederland Chemie in Moerdijk. Al zo n 35 jaar lang is BIS actief op ons terrein, aanvankelijk als stellingbouw contractor, na verloop van tijd uitgebreid met isolatiewerkzaamheden. Sinds 2006 levert BIS geïntegreerde services volgens het zogenaamde SIP s contract (Scaffolding, Insulation, Coating). Dat BIS dit contract wist te winnen, bevestigt dat de prestaties een hoog niveau hebben. Onlangs, in week 43 werd door BIS een mijlpaal behaald door een jaar lang volledig ongevalvrij te werken, dus zonder verzuim. Dat is een belangrijke prestatie, in de eerste plaats voor de medewerkers die dagelijks met risico s te maken hebben. Het bewijst dat het mogelijk is, dat veilig werken vruchten afwerpt. Door een programma als Professional Workforce geeft BIS uiting aan haar zorg voor kwaliteit, die valt en staat met de mens die het werk uitvoert. PWF is de garantie dat er op ons terrein vakbekwame eigen mensen en onderaannemers te werk worden gesteld die met de juiste instelling hun werk uitvoeren en s avonds ook weer gezond naar huis keren. Het is BIS proactieve antwoord op de strikte eisen van opdrachtgevers zoals Shell ten aanzien van vakbekwaamheid en HSE-volwassenheid. Voor mij als opdrachtgever: een bevestiging van vertrouwen in de leverancier, de mens, het werk en de omgeving. Het werkt! Uitreiking e DNV certificaat voor TCVT Herman van den Bergh. De resultaten BIS Industrial Services is inmiddels bijna een jaar actief met PWF. Middels een roadshow neemt BIS assessments af bij haar eigen en ingehuurde krachten die aan het werk zijn bij opdrachtgevers. DOW Terneuzen, Shell Pernis, Nuon, Akzo en Corus zijn enkele van de bezochte relaties. Deze reageren overtuigd positief; de vakman wordt beschermd voor de (on)kunde van collega s en het risico wordt gaandeweg teruggebracht naar nul. BIS PWA-manager Herman van den Bergh: Het is voor alle partijen goed om te werken met gecertificeerde medewerkers. Door het tonen van de PWF-pas weet de opdrachtgever dat er goede mensen aan het werk zijn. Dat is in het belang van het bedrijf dat verantwoordelijkheid draagt wanneer een opdracht wordt uitbesteed. Onderling tonen de steigerbouwers met de PWF-pas aan dat zij beschikken over de zelfde kwalificaties. De PWF-pas is een signaal van vertrouwen en geeft een fundament voor veilig werken. De (gemoeds)rust die het gevolg is, maakt samenwerken prettiger en gemakkelijker. Ten slotte is PWF een signaal naar de inkopers aan opdrachtgeverszijde. Zij zijn bepalend voor de in te kopen kwaliteit, die nu een eenduidig label heeft: Professional Workforce. Naast de roadshows, richtte BIS eigen locaties in waar steigerbouwers via open inschrijving kunnen deelnemen aan het assessment. Wie door wisselingen in de crew het assessment bij de opdrachtgever mist, wordt in Schoten of Vlaardingen beoordeeld. Het signaal van Professional Workforce zal niemand ontgaan! Op zaterdag 22 september heeft de voorzitter van het Centraal College van Deskundigen van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT), de heer Volkert Overbeeke, het e DNV certificaat van vakbekwaamheid voor de machinisten, uitgereikt aan de heer Bernard Geurtzen. Het in Nederland bij wet verplichte en door DNV afgegeven TCVT certificaat, wordt inmiddels ook in het buitenland hoog gewaardeerd en algemeen aanvaard. De heer Overbeeke memoreerde dat alle TCVT certificatieschema s op dit moment worden aangepast en opnieuw afgestemd op de huidige eisen die aan machinisten worden gesteld. De certificatie van de machinisten volgens de TCVT certificatieschema s is een van de ongeveer 80 verschillende beroepscompetentie profielen waarvoor DNV de persoonscertificatie verzorgt. Meer informatie vindt u op Contactpersoon Aart den Boer, tel

4 Training door Stephan Rose, Senior Consultant/ Trainer en geaccrediteerd Safety Auditor DNV Iemands attitude ligt aan de basis van zijn gedrag. De veiligheidsattitude heeft te maken met zaken als bewustzijn en kennis van de relevante risico s en de maatregelen om deze te beheersen. En met de persoonlijke instelling hoe hiermee om te gaan. Welke risico s wil men aanvaarden? Hoe staat men ten opzichte van de veiligheidsmaatregelen en de bedrijfsregels? Hoe gaat men hiermee om in de praktijk? Wanneer we het gedrag van mensen willen veranderen, veiliger maken, dan zullen we de attitude moeten beïnvloeden. Training is daarvoor hét instrument. DNV werkt met trainingen op maat om medewerkers inzicht te geven in de risico s van hun werk en hen te leren daarmee in de praktijk om te gaan. In de perceptie van DNV is training echter meer dan een ad hoc-actie. Gedrag écht veranderen vraagt een systematische aanpak, gericht op de mens, zijn omgeving en zijn aansturing vanuit de organisatie. Het management van een organisatie dient antwoorden te vinden op vragen als: Hoe komt het dat er zich te veel ongevallen voordoen? Kunnen we volstaan met opdracht te geven om veiliger te werken? Waarom houdt men zich niet altijd aan de voorschriften? Hoe is de huidige ongewenste situatie ontstaan? Het antwoord op dergelijke vragen kan worden gebruikt voor veranderingstrajecten gericht op de langere termijn. Trainingen en informatiesessies passen in zo n traject. Voor elke training, workshop of informatiesessie, dient men zich af te vragen: Wie is de doelgroep? Wat zijn de belangen en motivatoren? Wat is het leerdoel? Wat moet er anders zijn na de training? Hoe slagen we er in om nieuwe inzichten en vaardigheden ook op langere termijn tot effectieve gedragsverandering te laten leiden? Het antwoord op dergelijke vragen levert de input voor de praktische invulling van trainingen. Voor elk niveau aansluitend bij de eigen verantwoordelijkheden. Elk veranderingstraject valt en staat met het totaal: doelgerichte en effectieve samenwerking van topmanagement, ondernemingsraad, middenkader én direct leidinggevenden met de medewerkers. DNV heeft ervaring met gedragsveranderingstrajecten en de trainings- en informatiesessie die u daarbij kunnen helpen. Van bewustwording van de risico s van de eigen werkzaamheden tot bewustwording van de eigen rol in de beheersing ervan. Van bewustzijnstraining van management tot aan trainingen van gedragswaarnemers voor het uitvoeren van gedragsobservatierondes. Van normkennis tot management, van audittraining tot speciale methoden en technieken. Meer informatie? Neem contact op met Stephan Rose, Training op Maat bij Mora DNV biedt trainingen op maat. Wat wil dat zeggen? Het betekent dat een concreet probleem wordt benaderd met een concrete oplossing. Niets is standaard, alles is gericht op de specifieke situatie in de specifieke organisatie. Zo verzorgde DNV voor de Mora fabriek in het Belgische Mol een training Management Veilig Gedrag, te beginnen bij een eendaagse workshop voor leidinggevenden en eindigend met veertien sessies praktische training voor meer dan 200 productie-arbeiders. Een terugblik door de opdrachtgever. Sandra Schepers, QA SHE manager: Mora heeft in de afgelopen jaren veel energie gestopt in veiligheid, zowel in de ontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem (OHSAS certificatie) als in ongevallenpreventie. Deze ongevallen bleken veelal te worden veroorzaakt door (onveilig) gedrag op de werkvloer. Daarom was een projectmatige invoering van het programma Management Veilig Gedrag een goede insteek voor verbetering. Het project zou een structuur bieden voor het management van gedrag, inclusief gedragsobservatie. Voor de productiemedewerker: inzicht in het nut, het doel en de aanpak van veilig werken op de lange termijn. Voor de leidinggevende: informatie en handvatten om gedrag te monitoren en bij te sturen. De training verliep trapsgewijs, startend bij het management, eindigend bij de productie. De twee tussenliggende stappen waren gericht op twee specifieke doelgroepen: een informatiesessie voor het Comité voor de Veiligheid, een aantal leden van de ondernemingsraad dat zich specifiek bezighoudt met het aspect veiligheid. En een tweedaagse training om te leren observeren voor het MOVErs team (zie foto). MOVE staat voor MOra VEiliger. Het team bestaat uit een selectie van productiemensen die de kar trekken. De praktijkgerichte training van de productie-arbeiders vormde de vierde fase van het traject. Een knap stuk werk van trainer Stephan Rose, die tot aan de laatste training enthousiast bleef en de boodschap goed wist over te brengen. Alhoewel het al een tijd geleden is dat de training plaatsvond, is het MOVErs team nog steeds actief. Het moeilijkst is om het geleerde vast te houden. De meest recent ontwikkelde actie is een zogenaamde reminder. Door posters met cartoons over veilig werken en een daaraan gekoppelde prijsvraag wordt het thema weer onder de aandacht gebracht. De winnaars mogen samen met het MOVErs team een dagje op bezoek bij de Mora vestiging in Maastricht. Daar kunnen ze ervaringen uitwisselen met collega s en leren van elkaar. Maatwerk bij Mora dus. DNV Training werkt! DNV gaat met training nét even verder... Data veiligheidstrainingen: 12 maart 2008 Normkennis Arbeidomstandigheden OHSAS april 2008 Management Veilig Gedrag april 2008 Praktisch Management van Veiligheid en Gezondheid (MSM) 22 mei 2008 Taakrisicoanalyse 9-13 juni 2008 Lead Auditor OHSAS (IRCA-erkend) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DNV Training op nummer of zie onze website 4

5 Consulting door Matthé Bakker, Consultant DNV Energy, Europe & North Africa De aandacht voor veiligheid is goed te beschrijven aan de hand van de drie-eenheid techniek, organisatie en mens. Deze aspecten zijn immers sterk aan elkaar gerelateerd en beïnvloeden elkaar als zodanig continu. Neem als voorbeeld autorijden. In een slecht onderhouden auto zal het moeilijk zijn veilig te rijden, ook al zijn de verkeersregels eenduidig en helder en is de bestuurder een bekwaam chauffeur. Hetzelfde geldt voor de andere aspecten; onduidelijke of missende verkeersregels kunnen onveilig gedrag veroorzaken en een slechte chauffeur doet evenmin goed aan de veiligheid, ook al is de auto in goede conditie. Het unieke is dat een persoon in staat is om te reageren op een gebrek aan veiligheid in de eerste twee aspecten; de chauffeur kan beslissen niet met de auto te gaan rijden of bepaalde regels of procedures te negeren. Het veiligheidsgedrag (van medewerkers) kan inzichtelijk worden gemaakt door te focussen op de risicocompetentie van medewerkers. Risicocompetentie is het vermogen van medewerkers om risico s te herkennen, te beoordelen en ernaar te handelen. In de praktijk wordt dit proces grotendeels geformaliseerd door het opstellen van procedures en regels. Risicocompetentie bestaat uit de aspecten risico-perceptie, risico-acceptatie, commitment aan normen, kennis, vaardigheid en attitude. Gedrag wordt daarbij sterk beïnvloed door externe prikkels zoals salaris, respect en waardering van collega s, leiderschap, de aard van het sanctie- en belonenbeleid, voorbeeldgedrag etcetera of ook wel de cultuur van de organisatie. Organisatiecultuur en gedrag houden elkaar in stand. Aangezien de cultuur van een organisatie als een karakter is met specifieke eigenschappen, vraagt dit om op maat gemaakte oplossingen. In DNV s benadering begint de oplossing van het probleem dan ook met kritische vragen. Waardoor wordt het probleem veroorzaakt? Is het probleem reëel of vormt het gedrag het masker voor achterliggende, andere problemen? Risicocompetentie is nodig omdat de praktijk altijd grilliger is dan de procedures en regels die deze proberen te beheersen. Interne Motivatie Risicoacceptatie Risicoperceptie Commitment aan normen regels Kennis en vaardigheden Externe Motivatie Gedrag Op basis van het risicocompetentie raamwerk en een verscheidenheid aan tools en instrumenten helpt DNV u inzicht te krijgen in de krachten achter uw organisatiecultuur en gedrag van medewerkers. Door een mix van assessment programma s, analyses op maat, het gebruik van modellen en vraaggesprekken ontstaat inzicht in (de bronnen van) de problematiek. DNV reikt vervolgens methoden, frames en concepten aan om zo tot verbetering te komen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het de organisatie zélf is die het probleem op de agenda plaatst en oplost. Zo heeft DNV in het verleden reeds verscheidene klanten geholpen: met meerjarige interactieve bewustzijncampagnes, organisatieanalyses, bewustzijn workshops, advies en ondersteuning bij organisatieverandering met betrekking tot gedrag, facilitering bij reorganisatie etcetera. In Brazilië werkt DNV momenteel aan een van haar grootste internationale consulting projecten ooit. Bij opdrachtgever CVRD werkt een internationaal team van topmensen aan het verbeteren van de veiligheidsprestaties van medewerkers. De aspecten gedrag en cultuur vormen de inzet van het verbetertraject. Meer informatie is te verkrijgen bij Matthé Bakker, Essent investeert in veilig gedrag Voor opdrachtgever Essent verzorgt DNV een langlopend consultancy traject inzake veiligheid; een programma dat mikt op een verandering in het gedrag van de werknemers. Essent is ervan overtuigd dat het menselijk gedrag dé factor is in het productieproces die nog veiliger werken mogelijk maakt. Andere aspecten, zoals de techniek, duidelijke regels en procedures, zijn onder controle. Waar het om gaat is de integratie van omgeving, regels en gedrag. Veiligheid is meer dan een extra regeltje bovenop de activiteit. Door veiligheid voortdurend onder de aandacht te brengen, hoopt Essent te komen tot een totaal veilige omgeving met totaal veilige mensen. last-minute checks voordat men aan het werk begint. Andere thema s die werden behandeld, zijn onder meer: Werken met hoogte, Werken met elektriciteit en Euro s en veiligheid. Inmiddels zijn tien thema s doorgewerkt. De tastbare neerslag, tien brochures, gemaakt door de eigen mensen van Essent, is slechts een fractie van de verandering die het traject teweeg heeft gebracht. Resultaten spreken voor zich. In 2003 was de score lost time injury frequency (het aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren) nog 3,9. Nu ligt dat cijfer al op 1,5. Consultant Matthé Bakker adviseert Essent namens DNV: Wij ontwikkelen, bekritiseren en analyseren, steeds vanuit de achtergrond. Het programma is en blijft van Essent; het wordt ingevuld door de mensen zelf. Uiteindelijk zijn het de Essent werknemers die de discussie over veiligheid moeten voeren. Op deze manier kan de gedachte inbedden in de dagelijkse praktijk bij Essent. De bijdrage van DNV ligt met name in het aankaarten van kritieke punten en in het bijdragen aan oplossingen, meestal door instrumenten aan te reiken. We hebben nu een systeem uitgewerkt met verschillende veiligheidsthema s. Elke drie maanden introduceren we een nieuw thema dat actief wordt behandeld met en door alle werknemers. Wij zorgen voor de aanzet. Daarna wordt het thema onderwerp van gesprek in een projectgroep met verantwoordelijken uit verschillende vestigingen en de veiligheidsexperts van Essent. Op basis daarvan wordt een brochure ontwikkeld die elke werknemer ontvangt en kan bewaren in een map. Het thema komt daarna uitgebreid aan bod in de verschillende werkgroepen. De medewerkers zijn verplicht hieraan deel te nemen. Zo vindt het thema zijn plaats in de organisatie, interactief van topmanagement via middelmanagement tot aan de werkvloer. Daar moet het veilig werken uiteindelijk beklijven door een veranderd gedrag en een veilige werkhouding. Risicomatrix Het eerste thema dat werd behandeld is de risicomatrix, een instrument om risico s te beoordelen. De risicomatrix is hét instrument om mensen bewust te maken van de voortdurende aanwezigheid van risico s. De matrix is opgebouwd in vier fasen. Ten eerste het bewustzijn; ten tweede de vaardigheid om met risico s om te gaan; ten derde het begrip dat bestaande procedures en regels er niet zomaar zijn en dat het noodzakelijk is om afspraken op te volgen; ten vierde is het de bedoeling om kennis en instrumenten over veiligheid en risico s aan te reiken. Het eerste thema is inmiddels afgerond, met als gevolg onder andere aangepaste systemen voor het verlenen van werkvergunningen en Registratie- en analyse-instrument Een ander instrument dat de veiligheid bevordert door betrokkenheid van mensen, is het registratie- en analyse-instrument voor alle incidenten en bijna-ongevallen. Elk incident, elke gevaarlijke situatie of handeling wordt hierin opgenomen. Er wordt direct een probleemeigenaar benoemd die verantwoordelijk is voor het oplossen van het probleem. De melding wordt serieus genomen en intensief gevolgd. Zo wordt een melding pas als afgehandeld beschouwd als meerdere personen in vergadering overeenstemming bereiken over de kwaliteit van de oplossing. Elke ochtend tijdens de productievergadering is veiligheid het eerste agendapunt. De meldingen die nog open staan komen zodoende dagelijks aan de orde. Door te communiceren over de opvolging van een melding is het voor alle betrokkenen duidelijk dat Essent veiligheid serieus neemt. Dat communiceren gebeurt uiteraard ook richting de top. Ook in de managementvergaderingen is veiligheid het eerste thema dat wordt behandeld. 5

6 Managementsysteem certificatie door Michael van Alphen, Senior Lead Auditor Het verminderen van risico s, het beperken van het aantal ongevallen, de werkomgeving op kantoor, RSI, hogere ziektekosten zorgen ervoor dat organisaties steeds meer aandacht gaan besteden aan arbo- en veiligheidszorg. Een gecertificeerd arbo- en/of veiligheidssysteem bewijst dat u de gezondheid en de veiligheid van uw werknemers waarborgt. Een gecertificeerd arbo- en veiligheidssysteem zorgt ervoor dat u aantoonbaar aan de hoogste eisen op het gebied van arbo- en veiligheidszorg voldoet. Het schept vertrouwen bij opdrachtgevers, samenleving en overheid. Het implementeren van een arbo- en veiligheidssysteem helpt om uw beroepsmatige veiligheidsrisico s te beheersen en uw zakelijke prestaties te verbeteren. Het waarborgen van de veiligheid van uw werknemers kan ook uw bedrijfsimago verbeteren en trekt het meest bekwame personeel aan. DNV biedt wereldwijd Risk Based Certification aan en bezit meerdere nationale accreditaties. Met het wereldwijde netwerk en de locale vestigingen, kan DNV u overal van dienst zijn. Waar u zich ook bevindt, onze auditors spreken uw taal en kennen de behoeftes, eigenschappen en de markt waarin u werkzaam bent. Ze beschikken over de specifieke brancheexpertise en zijn getraind om de uitdagingen die voor u liggen te begrijpen. Om de kritieke bedrijfsprocessen en uitdagingen onder controle te krijgen, zal u in staat moeten zijn de sterktes, zwaktes en verbetermogelijkheden te identificeren. Door middel van de Risk Based Certification aanpak kunnen de auditors van DNV beoordelen hoe goed uw arbo- en veiligheidssysteem werkt en bekijken of het u de juiste informatie verschaft over de zaken die voor u van belang zijn, dit naast het feit dat het systeem wordt beoordeeld volgens de gekozen standaard (onder andere OHSAS 18001, VCA, VCO, VCU). Door deze unieke werkwijze zal de audit nog structureler de mate van beheersing van de veiligheidsrisico s weergeven. Wilt u meer weten? Neem contact op met Michael van Alphen (zie foto midden), Multicraft: snel én goed naar VCU Kwaliteit is een dynamisch gebeuren, zeggen we nogal eens in onze branche. Wat dat inhoudt? Kwaliteit moet je onderhouden, controleren, bijsturen en blijven voeden. En bij dit voortdurende proces worden in toenemende mate ook leveranciers betrokken. Dat is een goede ontwikkeling; als de kwaliteit beheerst wordt vanaf de eerste schakel, kunnen in latere fasen veel problemen worden voorkomen. Het is deze gedachte die schuilt achter menige nieuwe norm, zoals de VCU-norm voor de uitzendbranche, die zegt: Wil je succesvol mensen uitzenden, dan zul je moeten weten wat goede vakmensen zijn. Wat is VCU? De VCU-norm (Veiligheids Checklist Uitzendbureaus) is afgeleid van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA). VCA is een standaard waartegen organisaties objectief en gestructureerd kunnen worden getoetst op de onderwerpen veiligheid, gezondheid en milieu. Een inmiddels bekende norm die voor vrijwel de gehele technische sector en (petrochemische) industrie geldt als veiligheidsstandaard voor (onder)aannemers. Jonge mensen behalen tegenwoordig hun VCA-certificaat tijdens de opleiding; zonder VCA mogen ze zelfs geen stage lopen. Het probleem zit hem dus bij het oudere personeel. Alhoewel veel vaklieden het certificaat hebben behaald, zijn er ook nog technische en industriële klachten die zich nog niet lieten bijscholen. Deze mensen kunnen niet zomaar bij elke organisatie aan het werk. Mogen zij wel worden uitgezonden door een uitzendbureau? Om aan alle onduidelijkheden een einde te maken is per 1 april jongstleden de nieuwe revisie van de VCU-norm geïntroduceerd. Deze vervangt de VCU 2002/03 en wordt van groot belang voor de branche. Vanaf 1 januari 2008, zo stelt een nieuwe regel van de VCA immers, mogen VCA-gecertificeerde bedrijven uitsluitend nog personeel inlenen bij VCU-gecertificeerde uitzendorganisaties. Eerste VCU 2007/04-certificaat! VCU-norm. Jiska Zonneveld, VG-coördinator: Op maandag 2 juli 2007 is het eerste VCU Onze technische uitzendkrachten moeten 2007/04-certificaat in Nederland officieel beschikken over het VCA-certificaat. Het is niet uit gereikt aan Multicraft Uitzendbureau. meer dan normaal dat wij als bemiddelaars Multicraft zendt vanuit haar drie vestigingen weten wat dat inhoudt. Anders zouden we geen in Amsterdam en Zaandam administratief, goede gesprekspartner zijn voor onze eigen technisch en industrieel personeel uit. Op mensen. En we willen garanties bieden aan elke vestiging werken minimaal vier gespecialiseerde intercedenten, waarvan er minstens daarop, onder andere door het voorschrijven de opdrachtgever. De VCU-norm anticipeert één ingevoerd is in de technische branche. van werkbezoeken en controles. Uiteindelijk Multicraft leidde echter alle intercedenten, zijn wij werkgever en dus verantwoordelijk voor inclusief de vestigingsassistenten, op volgens de de veiligheid. Foto v.l.n.r: Mr. Eugene Hillen (SSVV), Jiska Zonneveld (Multicraft), Herman van Nispen tot Pannerden (DNV), Patrick Smink (DNV). Het goed doen instelling met geldige accreditatie voor de Multicraft onderscheidt zich met het VCU-certificaat van de concurrentie. En ook door NEN Zonneveld: Vanaf de eerste contacten was dui- nieuwe norm. DNV bleek de beste partij. 4400, gericht op administratieve processen, de delijk dat ook DNV er de vaart in zette. Bovendien werd DNV genoemd door vrijwel iedereen boekhouding en front office, steekt Multicraft boven het uitzendmaaiveld uit. Zonneveld: die we om referenties vroegen. Reden genoeg Multicraft is al jaren lang met kwaliteit bezig, voor een overtuigde keuze. Na de documentencontrole in april werden twee weken rust de enige manier om het goed te doen op de lange termijn. Onze ervaren intercedenten beschikken al een aantal jaren over het VCA-cerden. De audit op de vestigingen verliep daarna ingelast zodat intern kritiek verwerkt kon wortificaat. Dit jaar bereikte ons eindelijk ook via gesmeerd. Zelfs een vestiging waar tijdelijk de opdrachtgevers vragen over VCU. Hét moment vestigingsmanager afwezig was, werd goed geaudit. Een moment van reflectie? Zonneveld: om direct actie te ondernemen. Een drukke tijd, veel werk, maar een positief Voor de invoering van het systeem maakte resultaat dat snel werd behaald. Inspirerend Multicraft gebruik van de expertise van adviesbureau De Vaart. Snelheid en voortvarendheid inmiddels al weten het VCU-certificaat te waar- om mee verder te gaan. Opdrachtgevers lieten waren het resultaat. Daarom moest Multicraft deren, zowel formeel als praktisch beschouwd! zich ook snel oriënteren op een certificerende 6

7 Nieuwe revisie OHSAS 18001:2007 SAS Audit door Michael van Alphen, Senior Lead Auditor De in 1999 ontwikkelde OHSAS norm heeft sinds kort een opvolger: OHSAS 18001:2007. De nieuwe norm is per 1 juli 2007 gepubliceerd. OHSAS 18001, een effectief middel dat in 80 verschillende landen wordt ingezet om de arbo- en veiligheidsrisico s op de werkplek te beheersen. Wereldwijd werken maar liefst organisaties volgens deze OHSAS richtlijnen. Wat het verschil is ten opzichte van OHSAS 18001:1999? In deze nieuwe norm ligt de nadruk meer op het aspect gezondheid, een belangrijke aanpassing. Daarnaast sluit het beter aan op de ISO 14001:2000 en de ISO 9001:2000. Dit maakt de ontwikkeling van een geïntegreerd managementsysteem binnen uw organisatie een stuk gemakkelijker. Een overzicht van de belangrijkste verschillen kunt u op onze website lezen. De Safety Awareness Subcontractors Audit (SAS Audit) is een instrument dat DNV specifiek ontwikkelde in opdracht van en in samenwerking met BAM Utiliteitsbouw en Woningbouw. Het is een van de nieuwe normen waarmee niet alleen de hardware en de systematiek worden gemeten, maar vooral het bewustzijn en het veiligheidsgedrag van de medewerker. De onderlinge samenhang en beïnvloeding van bedrijf, project en medewerker staan centraal. Met andere woorden: het individuele veiligheidsgedrag van de medewerkers van de onderaannemer bij een specifieke opdracht. Op basis van de drie-eenheid bedrijf-project-medewerker wordt het gedrag beoordeeld. De bevindingen worden gescoord op een vijfpuntsschaal, van negerend, via reactief, berekenend, pro-actief naar vooruitstrevend. De uitkomst is een concrete score. BAM krijgt inzicht in de werkhouding van de onderaannemer. Inmiddels zijn de eerste audits uitgevoerd. De ervaringen van BAM zijn hieronder opgetekend in een stuk over opdrachtgever Cees van Bohemen. Wilt u meer weten? Neem contact op met Michael van Alphen, Houdt u de volgende punten in de gaten: > Vanaf 1 mei 2008 is het alleen toegestaan, te auditeren volgens de nieuwe OHSAS 18001:2007 > OHSAS 18001:1999-certificaten zijn officieel geldig tot 1 juli 2009 SAS bij BAM Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sales collega s op nummer Eerst veiligheid, dan winst Deze uitspraak is veel gehoord tijdens de Week van de Veilige Bouw. Werkgevers en werknemers in de bouw moeten veiliger gaan werken. Om hen meer bewust te maken van de risico s die aan het werk in de bouw kleven, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met diverse branche-organisaties en bouwbedrijven de week van 8 tot en met 12 oktober uitgeroepen tot Week van de Veilige Bouw. In deze week waren er talloze activiteiten die de arbeidsveiligheid in de bouwsector extra in de schijnwerpers zetten. Dit moet aanzetten tot een beleid dat zorgt voor veiligere arbeidsomstandigheden. Uit analyses die in het kader van de Week van de Veilige Bouw zijn verricht van bestaande rapporten van de Arbeidsinspectie blijkt dat de bouw de sector is waar al sinds jaar en dag de meeste ongevallen gebeuren. Jaarlijks belanden ongeveer bouwvakkers in het ziekenhuis door een ongeval op het werk. Meerdere bouwbedrijven hebben plannen gemaakt om de veiligheid op de bouwplek te verbeteren (zie ook artikel van BAM op deze pagina). (Onbewust) handelen Uit een analyse van de Arbeidsinspectie blijkt dat negen van de tien ongevallen in de bouw zijn te wijten aan onbewust handelen van werkgevers en werknemers. Een val van een steiger, dak of ladder was in de helft van de gevallen de oorzaak van het ongeval. Van deze valongelukken was 15 procent te wijten aan onvoldoende veiligheidsbewustzijn, en bijna 20 procent aan gebrekkige communicatie. Conflicten over de kosten of voortgang van het project speelden in 11 procent van de gevallen een rol, terwijl er in een derde van de gevallen onvoldoende procedures waren voor het werken op hoogte. In deze veiligheidsspecial heeft u kunnen lezen hoe DNV probeert om samen met u te komen tot een hoger veiligheidsbewustzijn. De bouw is de minst veilige sector om in te werken in Nederland. Jaarlijks gebeuren er duizenden kleinere en grotere ongevallen. Het is dus niet voor niets dat veilig werken een steeds belangrijker thema wordt. Het aantal ongevallen moet omlaag. BAM, Nederlands grootste bouwonderneming, neemt het initiatief. Samen met DNV investeert BAM in SAS, Safety Awareness Subcontractors, een meetinstrument gericht op de beleving van veilig werken. Een gesprek met de opdrachtgever, Cees van Bohemen (zie foto), hoofd afdeling KAM van BAM Utiliteitsbouw. Van Bohemen: Het is al sinds tientallen jaren dat BAM werk maakt van veiligheid. Het aantal ongevallen onder BAM medewerkers daalt gestaag. Wat echter minder daalt, is het aantal ongevallen onder medewerkers van onderaannemers. Dat zette ons aan het denken, niet in de richting van de techniek, de omgeving en instrumenten. Die aspecten hebben we redelijk onder controle. Wat wel? Gekozen is om onze focus meer te richten op de beleving van veilig werken! Hoe ervaart de medewerker het concept veiligheid? Hoe kunnen we de attitude en houding beïnvloeden waardoor het gedrag verandert? Van Bohemen: Samen met de bouwplaatsleiding en onderaannemers hebben we op enkele projecten gesprekken gevoerd en de situatie in kaart gebracht. Centraal stond de vraag: Hoe komt het dat bij de onderaannemers het veiligheidsbesef minder groeit dan bij onze eigen mensen? BAM Utiliteitsbouw heeft samen met BAM Woningbouw, Aboma en Keboma en het opleidingsinstituut Bouwradius zes thema s geformuleerd. Deze omvatten tezamen alle aspecten van veilig werken in de bouw, van de aanvang van het werk tot het achterlaten van de bouwplaats, van het inkoopproces tot de betrokkenheid van management, van instructie door middel van kaarten met afbeeldingen en symbolen tot de introductiefilm in vijf talen. Safety Awareness Subcontractors (SAS) is het meetinstrument dat hierbij is ontworpen. SAS meet het veiligheidsbesef op elke willekeurige situatie, elk willekeurig moment en niveau. Pilot Inmiddels zijn door DNV-auditor Michael van Alphen zes SAS-pilots doorlopen. De bevindingen zijn hoopgevend. Op dit moment worden de vragen verder verfijnd en wordt de beoordeling aangescherpt. We streven ernaar dat de vragen niet alleen een score opleveren, maar ook de persoon in kwestie prikkelen om na te denken over veiligheid. Het is nog te vroeg om verwachtingen uit te spreken, vindt Cees van Bohemen. De hoop dat het instrument ook door andere organisaties gebruikt gaat worden, heb ik wel. Het is voor de mensen van de onderaannemer immers verwarrend als er met twee maten gemeten wordt. De branche zou erbij gebaat zijn als SAS een breed ingezet instrument wordt. Bouwend Nederland, de overkoepelende branche-organisatie onderschrijft dat. Ik heb goede hoop; de reacties tijdens de Week van de Veilige Bouw in oktober waren zeer bemoedigend! 7

8 DNV lanceert isrs 7 Om aan de toenemende verwachtingen van alle belanghebbenden binnen en buiten uw organisatie te blijven voldoen, wordt het steeds belangrijker om de effectiviteit van uw managementsysteem en bedrijfsprocessen zichtbaar te maken en te verbeteren. DNV s isrs7 is een systeem om u te helpen uw bedrijfsprocessen en de eraan verbonden risico s in kaart te brengen en aantoonbaar te beheersen. Daarnaast biedt het isrs7 een structuur voor interne en externe communicatie om een verantwoorde besluitvorming te bewerkstelligen. Dit vergroot het vertrouwen bij de belanghebbenden, draagt bij aan het imago van uw organisatie en helpt u om u van uw concurrenten te onderscheiden. Het isrs 7 kan worden beschouwd als een referentiekader waarmee u de gehele bedrijfsvoering kan toetsen aan internationaal erkende best practices. Een isrs 7 assessment levert een kwantitatieve rapportage op voor 15 hoofdprocessen (zie grafische weergave 1), waarin 1. Leadership 2. Planning 3. Risk Evaluation 4. Human Resources 5. Compliance Assurance 6. Project Management 7. Training and Competence 8. Communications and Promotion 9. Risk Control 10. Asset Management 11. Contractor Management and Purchasing 12. Emergency Preparedness 13. Learning from Events 14. Risk Monitoring 15. Results and Review Management Review Monitoring and Measurement Continual Improvement Implementation and Operation Summary of company XY - ISRS7 Audit Result 1. Leadership 2. Planning and Administration 3. Risk Evaluation de resultaten per hoofdproces in een score vertaald worden (zie grafische weergave 2). Op die manier wordt de performance van de organisatie met betrekking tot dat specifieke onderdeel zichtbaar gemaakt en worden ook de voorwaartse of neerwaartse trends duidelijk, 19,5 26,1 33,8 Strategy and Policy Planning wat het stellen en opvolgen van targets aanzienlijk vereenvoudigt. De toegevoegde waarde komt het beste tot uiting wanneer de aspecten die getoetst worden tijdens een audit (kwaliteit, veiligheid en milieu of een combinatie hiervan), niet afzonderlijk maar geïntegreerd worden getoetst, zodat de performance van de organisatie op elk van deze onderdelen uit die geïntegreerde toetsing gedestilleerd kan worden. Ratingsystemen zijn hier bij uitstek voor geschikt. Ontwikkeling isrs 7 is ontwikkeld als een gezamenlijk project van DNV en een aantal partners in de nucleaire, chemische en petrochemische industrie. Het is een verdere ontwikkeling van het al langer bestaande International Safety Rating System (ISRS). De laatste ontwikkelingen in het kader van managementsysteem denken zijn dan ook verwerkt in isrs 7 en dit is gebaseerd op de internationale ervaring van DNV met verschillende industriële marktleiders in het afgelopen decennium. De 6 e uitgave van ISRS dateert immers al van 1994 en wordt door duizenden organisaties wereldwijd toegepast. Het aanhoudende succes van het ISRS in de afgelopen 25 jaar is te danken aan de robuuste visie en grondbeginselen waar het systeem voor staat. isrs7 omvat de eisen ten aanzien van: > ISO Kwaliteitsmanagement > ISO Milieuzorg > OHSAS Gezondheid- en veiligheidsmanagement > PAS 55 Asset management > Global Reporting Initiative Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ISRS klanten van DNV ISRS heeft het managen van Veiligheid fundamenteel veranderd, wereldwijd en in alle industrietakken. Ook hebben vele organisaties de ratingsysteem-benadering gekozen als basis voor hun eigen systemen. Bijvoorbeeld, BP s trendsettende Getting HSE Right, Shell s HSEMS en Proctor & Gamble s Key Element System zijn allen gebaseerd op ISRS. Met isrs 7 is nu de volgende stap naar geïntegreerde bedrijfsvoering gezet. Voordelen: > Systematische en effectieve risico beheersing > Flexibele toepasbaarheid door het kiezen van de scope van een assessment > geavanceerde ondersteuning van de besluitvorming > Verbeterde bedrijfsvoering (inclusief veiligheids-, milieuen kwaliteits aspecten) > Voldoen aan wet- en regelgeving en hier proactief op inspelen > Optimalisatie van interne processen door toepassing van industry best practices 4. Human Resources 5. Compliance Assurance 6. Project Management 7. Training and Competence 8. Communications and Promotion 9. Risk Control 10. Asset Management 11. Contractor Management and Purchasing 12. Emergency Preparedness 13. Learning from Events 14. Risk Monitoring 15. Results and Review 0,3 16,2 13,4 14,1 19, ,2 33,1 38,1 40,9 49,4 50, Score(%) Deze eisen staan overigens niet los van elkaar maar zijn ingebed in een geïntegreerde systeem- en risicomanagement benadering. Recentelijk werd het isrs 7 nog verder opgewaardeerd door toevoeging van specifieke eisen t.a.v. procesveiligheid (Process Safety Management) om ook tegemoet te komen aan beoordelingscriteria voor hoog-risico bedrijven die Seveso-plichtig zijn. Zie voor meer informatie: > Kwantitatieve doelstellingen > Interne en externe benchmarking > Verbeterde betrokkenheid, motivatie en gedrag van medewerkers > Continue verbetering door één geïntegreerd managementsysteem (verhuisbericht) DNV is verhuisd Vanaf 3 december 2007 heeft DNV haar nieuwe kantoor aan de Zwolseweg 1 (2994 LB) in Barendrecht. Telefoon- en faxnummers, alsook postadres blijven ongewijzigd. DNV Forum is een halfjaarlijkse uitgave van DNV Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Vestiging Antwerpen Duboisstraat 39 Bus 1 B-2060 Antwerpen Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Eindredactie Arjen de Keizer Copywriting Heleen Aalders Vormgeving en productie Waal aan de Maas Reclamebureau, Barendrecht MANAGING RISK 8

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Ethiek en management-systematiek

Ethiek en management-systematiek Responsible Care Deze presentatie wat is Responsible Care (Global Charter) Relatie met operationele veiligheid In de chemie VCA en VCO Enkel k l aanbevelingen Bert Zandvoort Coordinator Masterclass Veiligheid

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Presentatie Persoons Certificatie

Presentatie Persoons Certificatie BUSINESS ASSURANCE Presentatie Persoons Certificatie Kwaliteit in Bedrijf David R. Scheele MBA 11-9-2015 1 DNV GL 2013 28-04-2015 SAFER, SMARTER, GREENER Over DNV GL Als certificerende instelling spelen

Nadere informatie

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 02 DNV GL Training met impact Training met impact Organisaties verduurzamen en veranderen continu. Positieve bedrijfsresultaten

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! Goed energiemanagement leidt tot hoge

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICATIE DRAFT. DNV Adviseursdag. Aart den Boer 30 januari 2013 CLIENT LOGO. DNV Business Assurance. All rights reserved.

PERSOONSCERTIFICATIE DRAFT. DNV Adviseursdag. Aart den Boer 30 januari 2013 CLIENT LOGO. DNV Business Assurance. All rights reserved. DNV Adviseursdag Aart den Boer DRAFT CLIENT LOGO Consultant: Adviseur, Specialist & Business Partner Doel: - Kennis overdracht Persoonscertificatie - Onbekend instrument met ongekende mogelijkheden - Constatering

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1.

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1. Flexibel Europe DNA Fle ibel Europe Internationaal Elk klein onderdeel Het een kan niet zonder het ander Schakel voor schakel opgebouwd De optelsom van de schakels zorgt voor de verbondenheid en optimaal

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering Kies voor CERCAT gecertificeerde catering Uitgave en redactie: Stichting Certificatie Contractcatering, Gorinchem Vormgeving: BURO18 communicatie bv, Gorinchem Fotografie: Henk de Graaf Fotografie, Leiderdorp

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA?

Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA? Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA? Jean-Pierre PARTOENS Profiel Benelux Cegelec is een Internationale Groep die Solutions & Services

Nadere informatie

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA ISO 45001 Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA overheid industrie vakbonden NGO s consumenten consultancy/ wetenschap Missie: het kennisnetwerk op gebied van normontwikkeling en normtoepassing

Nadere informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie Training praktisch toepasbare kennis en informatie Training gericht op vakbekwaamheid, efficiency en zelfontplooiing Uw behoefte aan praktisch toepasbare kennis en informatie is onze zorg. Onder dit motto

Nadere informatie

SPIC Safety Performance Indicator Contractors. Dik de Weger RWS Dienst Infrastructuur Afdeling Veiligheid

SPIC Safety Performance Indicator Contractors. Dik de Weger RWS Dienst Infrastructuur Afdeling Veiligheid SPIC Safety Performance Indicator Contractors Dik de Weger RWS Dienst Infrastructuur Afdeling Veiligheid Waar gaat het eigenlijk over? Achtergrond veiligheidsmanagement bij RWS Waarom prestaties meten?

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Voor iedereen die veiligheid en gezondheid serieus neemt

Voor iedereen die veiligheid en gezondheid serieus neemt Voor iedereen die veiligheid en gezondheid serieus neemt OMDAT WETEN ALLEEN NIET VOLDOENDE IS... Veiligheid en SWB Veiligheid eerst! Zo moet iedereen eigenlijk denken en handelen. Te weinig mensen zijn

Nadere informatie

Werkvergunningen Permit to Work

Werkvergunningen Permit to Work Werkvergunningen Permit to Work Permit to Work Versie 1.1 2 van 9 Over Safety Analyse: Industriële veiligheid QHSE (Arboveiligheid) Certificeringen (ISO, VCA, VCU, etc.) QHSE advies Samenwerking met Academie

Nadere informatie

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen januari september 2015. NIEUW: Trainingen gericht op de nieuwe ISO normen. SAFER, SMARTER, GREENER

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen januari september 2015. NIEUW: Trainingen gericht op de nieuwe ISO normen. SAFER, SMARTER, GREENER BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT Trainingen januari september 2015 NIEUW: Trainingen gericht op de nieuwe ISO normen. SAFER, SMARTER, GREENER 02 DNV GL Training met impact LEREN OP AFSTAND MET E-LEARNING

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Veiligheidsladder ProRail

Veiligheidsladder ProRail Welkom Veiligheidsladder ProRail NVVK Veiligheidscongres 2015 Eigenaar: Dieter van Delft 31 maart 2015 Status: Definitief Vooraf 18-10-2014 de Volkskrant Veiligheidsladder ProRail 2 Agenda Aanleiding en

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland

Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland Coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland Heeft VCA nog toekomst? Het VSB Symposium is mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Jongeneel B.V. Heeft de VCA nog toekomst? Bert Zandvoort Coördinator

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

Doel en opzet van de scan

Doel en opzet van de scan Dr. Joyce Rupert Doel en opzet van de scan Organisaties inzicht geven in waar zij staan wat betreft cultuur en gedrag en aandachtsgebieden in kaart brengen ter verdere verbetering Compliance én participatie,

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

1. Ontstaan en situering. 2. VCA VCU VCO certificatie. 3. BeSaCC-attestering. 4. VCA-opleidingen. 5. Europese samenwerking. Editie: april 2015

1. Ontstaan en situering. 2. VCA VCU VCO certificatie. 3. BeSaCC-attestering. 4. VCA-opleidingen. 5. Europese samenwerking. Editie: april 2015 Voorstelling 1. Ontstaan en situering 2. VCA VCU VCO certificatie 3. BeSaCC-attestering 4. VCA-opleidingen 5. Europese samenwerking 2 1. Ontstaan en situering Heel wat activiteiten en taken worden uitbesteed

Nadere informatie

Werkvergunningen Permit to Work

Werkvergunningen Permit to Work Werkvergunningen Permit to Work Permit to Work Versie 1.1 2 van 8 Over Safety Analyse: Industriële veiligheid QHSE (Arboveiligheid) Certificeringen (ISO, VCA, VCU, etc.) QHSE advies Samenwerking met Academie

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Zelfregulering en Duurzame Veiligheid in 2030

Zelfregulering en Duurzame Veiligheid in 2030 Zelfregulering en Duurzame Veiligheid in 2030 11 oktober 2017 Rob Triemstra Plv. Directeur directie Gezond & Veilig Werken Ministerie van SZW Directie Gezond en Veilig Werken De Directie Gezond en Veilig

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015 De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620 Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep NTA8620 Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M:

Nadere informatie

CERTIFICERING & TRAINING NIEUWE ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 SAFER, SMARTER, GREENER

CERTIFICERING & TRAINING NIEUWE ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 SAFER, SMARTER, GREENER CERTIFICERING & TRAINING NIEUWE ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL dichtbij de bron van ISO 9001:2015 NIEUWE ISO 9001 23 september 2015 werd de nieuwste editie van ISO 9001

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Contractor safety; wie betaalt de prijs. De magie van VCA!? Dirk Muis - Imtech Arbodienst BV 1

Contractor safety; wie betaalt de prijs. De magie van VCA!? Dirk Muis - Imtech Arbodienst BV 1 Contractor safety; wie betaalt de prijs De magie van VCA!? Dirk Muis - Imtech Arbodienst BV 1 De magie van VCA!? Opzet presentatie Introductie Positionering Certificatieschema Twee praktijksituaties Eindconclusie

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

Nieuwe VCA (versie 2008/05) Toelichting

Nieuwe VCA (versie 2008/05) Toelichting Nieuwe VCA (versie 2008/05) Toelichting Vijfde versie van de VCA checklist : VCA 2008/05 Het was een moeilijke bevalling maar de nieuwe VCA, de vijfde versie inmiddels al, (versie 2008/05) is eindelijk

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

Presentatie DNV GL. Veiligheidskundigen. David Scheele 19-11-2014 19-11-2014 SAFER, SMARTER, GREENER

Presentatie DNV GL. Veiligheidskundigen. David Scheele 19-11-2014 19-11-2014 SAFER, SMARTER, GREENER Presentatie DNV GL Veiligheidskundigen David Scheele 19-11-2014 1 DNV GL 2013 19-11-2014 SAFER, SMARTER, GREENER Over DNV GL Als certificerende instelling spelen we een toonaangevende internationale rol.

Nadere informatie

Dutch Industrial Safety Consultants bv

Dutch Industrial Safety Consultants bv Dutch Industrial Safety Consultants bv Bedrijfsprofiel Volledige bedrijfsnaam Dutch Industrial Safety Consultants bv Contactgegevens Adres : Noordhoevelaan 54-58 3319 CH Dordrecht - Nederland Postbus :

Nadere informatie

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000 Resultaat break-out sessies 2 september: toekomst van ISO 26000 1 Inhoud A. Integratie groep 1 B. Integratie groep 2 C Erkenning D. Branchespecifiek E: MVO en innovatie 2 De vragen per focusgebied 1. Wat

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved.

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved. 1 Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? Mike W. Wetters, Lead Auditor DNV Albertho Bolenius, Security Officer GGzE Informatiebeveiliging. Noodzakelijk kwaad of nuttig? 3 Wat is informatiebeveiliging?

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties SCCM voert dit onderzoek uit om inzicht te krijgen in: - De redenen voor organisaties om OHSAS 18001 in te voeren.

Nadere informatie

Goed voorbeeld uit de praktijk

Goed voorbeeld uit de praktijk Goed voorbeeld uit de praktijk 1 GEZOND EN VEILIG WERKT Het ministerie van SZW wil dat mensen veilig en gezond werken. Om die reden is het ministerie voortbouwend op bestaande kennis en ervaring, het programma

Nadere informatie

professionals met een persoonlijke aanpak

professionals met een persoonlijke aanpak professionals met een persoonlijke aanpak Bij Vanbreda zijn we gedreven om onze kennis en ervaring in te zetten om één gezamenlijk doel te bereiken: uw organisatie nog beter maken. Dit doen we door uw

Nadere informatie

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Programma Veiligheidscultuur Inleiding Pilot Veiligheidscultuur Veiligheidscultuur inspecties Veiligheidcultuur beoordelingen

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Advanced

Brochure ISO 27002 Advanced Brochure ISO 27002 Advanced Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies 26 juni 2013 > Samenvatting 2 > Conclusies 5 1 Samenvatting en conclusies Deze samenvatting en conclusies komen uit het

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

STOP voor Leidinggevenden

STOP voor Leidinggevenden STOP voor Leidinggevenden Al 30 jaar ervaring in het voorkomen van ongevallen, door het werken aan vaardigheden op het gebied van observatie en communicatie Al meer dan 30 jaar helpt DuPont andere organisaties

Nadere informatie

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog In 2013 heeft SCCM onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van zowel ISO 14001- als OHSAS 18001-certificatie. Het onderzoek onder ISO

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

Erkenningsregeling opleiders veiligheidscursussen

Erkenningsregeling opleiders veiligheidscursussen NIBHV KEURMERK Erkenningsregeling opleiders veiligheidscursussen Samenvatting voor bedrijven en organisaties NIBHV KEURMERK: KIES VOOR KWALITEIT Bewust veilig werken: het is letterlijk van levens belang

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Maart 2014 Teleperformance stuurt op TOPprestaties Klantcontact heeft een directe impact op zowel commerciële resultaten als customer experience. Het

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

MIJLPALENSPEL. Deze tool is ontwikkeld door Between-us

MIJLPALENSPEL. Deze tool is ontwikkeld door Between-us MIJLPALENSPEL Deze tool maakt onderdeel uit van het project Kompas Duurzaam Goederenvervoer. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICATIE AANSTOOT OF PRIKKEL?

PERSOONSCERTIFICATIE AANSTOOT OF PRIKKEL? PERSOONSCERTIFICATIE AANSTOOT OF PRIKKEL? Hoe borg je de kwaliteit van de professional? Aandachtspunten Noodzaak verbreden en verdiepen vakbekwaamheid Opleidingsprogramma s nog onvoldoende stimulans Beroepsvereisten

Nadere informatie

Referentiecase. Croda Nederland (Gouda) Veiligheid op orde dankzij SHE in SharePoint

Referentiecase. Croda Nederland (Gouda) Veiligheid op orde dankzij SHE in SharePoint Referentiecase Croda Nederland (Gouda) Veiligheid op orde dankzij SHE in SharePoint Croda Nederland beschikt nu over een SHE-toepassing in SharePoint dat gebruiksvriendelijk is en waarmee incidenten eenvoudig

Nadere informatie

Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement

Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement Certification Certificering als gereedschap voor efficiënt organisatiemanagement Het nastreven en behalen van vooraf vastgestelde doelstellingen is de ultieme uitdaging voor iedere onderneming of instelling.

Nadere informatie

Start Werk & Blijf veilig: 1

Start Werk & Blijf veilig: 1 Start Werk & Blijf veilig: 1 * Achtergrond * Casus * Veiligheidsbewustwording * Doelgroepen * Doelstellingen * Leermethode * Certificering * SWB Matrix Start Werk en Blijf veilig: 2 * Start Veilig - E-learning

Nadere informatie