DNV Special Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DNV Special 2007. Veiligheid o.a. in deze uitgave: Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema MANAGING RISK"

Transcriptie

1 Veiligheid o.a. in deze uitgave: > Interpolis ondersteunt klant met gecertificeerde e-learning Preventiemedewerker > Dow Benelux: Het is te hopen dat Professional Workforce maatgevend wordt in de branche > Shell: PWF is het proactieve antwoord op onze eisen > BIS Industrial Services, DNV en Professional Workforce > Training op Maat bij Mora > Essent investeert in veilig gedrag > SAS bij BAM > Multicraft: snel én goed naar VCU DNV Special 2007 Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema. Daarom biedt DNV deze Veiligheidsspecial aan bij Forum De Special heeft als doel te informeren en enthousiasmeren. Theorie en praktijk zijn daarom samengebracht. Twee auditoren, een trainer en een consultant van DNV vertellen over hun specialismen. Opdracht gevers als onder andere BIS Industrial Services, BAM, Essent en Interpolis delen hun ervaringen met u. Het zijn verhalen die u zult herkennen, die u als vernieuwend zult ervaren, maar in elk geval, die u zullen aanspreken. Want veiligheid is een actueel thema, ook in uw omgeving! Door normen voor managementsystemen op het gebied van veiligheid en arbo, OHSAS 18001, VCA, VCO, VCU en de isrs 7 (international safety rating system)en de Safety Awareness Subcontractors Audits (SAS audit), heeft veiligheid een gezicht gekregen. We weten hoe we veilig gedrag kunnen organiseren middels procedures en regels, die we toetsen door certificering. Daarmee zijn echter niet alle risico s ondervangen. Wat blijft, is het zogenaamde rest-risico, factoren die we niet kunnen beheersen door middel van techniek en systematiek. Het zijn factoren rondom de menselijke factor arbeid, die we benaderen op een andere manier. Naast managementsysteem certificering biedt DNV de diensten persoonscertificatie, training, assessments en consulting. Persoonscertificatie levert een bijdrage aan de persoonlijke bekwaamheden (competenties) van het individu, inclusief technische kwalificaties en de juiste beroeps attitude. Training is specifiek gericht op de beste manier om menselijk gedrag te veranderen in een onderwijssituatie. Consulting benadert de kwestie in brede zin; hoe kunnen we veilig gedrag bereiken? Soms zijn de oplossingen eenvoudig, vaak zijn ze complex. Het concept veilig werken is compleet. Diensten vullen elkaar aan en versterken elkaar, zodat u bij de zelfde betrouwbare partij terecht kunt voor specifieke deelgebieden en geïntegreerde totaaloplossingen. DNV s rol als partner in risicobeheersing. MANAGING RISK

2 Persoonscertificatie door Aart den Boer, Coördinator Operations DNV Risico s schuilen vaak in veranderende omstandigheden. Juist wanneer veranderingen extra aandacht vergen, nemen niet-beheersbare risico s toe. Ook wanneer veranderingen een structureler karakter hebben, zoals mondialisering; hierdoor worden werken via een subcontractor en werken over de grens gemeengoed. Bedrijfsculturen staan bloot aan steeds nieuwe invloeden. Vakbekwame medewerkers krijgen in hun vertrouwde omgeving te maken met nieuwe collega s, andere bekwaamheden en attitudes. Hoe kunt u zich ervan verzekeren dat uw (nieuwe) mensen capabel zijn? Hoe krijgt u de garantie van actuele vakbekwaamheid en een correcte beroepshouding? Persoonscertificatie zet de toon; een persoonlijke toets van actuele kennis, vaardigheden en beroepshouding voor die sectoren waarin de risico s het grootst zijn. Van elektrotechnici tot machinisten. Van steigerbouwers tot asbestverwijderaars. Het persoonscertificaat is een verzekering voor de persoon zelf én voor de onderneming. Beiden nemen de gezamenlijke verantwoordelijkheid en erkennen de afhankelijkheid van veiligheid. Een gedeeld verminderd risico. Aart den Boer is voor meer informatie bereikbaar op Interpolis ondersteunt klant met gecertificeerde e-learning Preventiemedewerker Interpolis is een onderdeel van Achmea Sociale Zekerheid, gespecialiseerd in inkomens- en arbodienstverzekeringen. Inspelend op actuele ontwikkelingen rondom de zorg voor werknemers bij ziekte en verzuim, biedt Interpolis het product WerkAttent. En Interpolis doet meer; ze ondersteunt haar klanten, veelal kleine ondernemers, in het beantwoorden van de toegenomen verantwoordelijkheid voor de preventiemedewerker. Heel praktisch en toegankelijk via een uniek e-learning traject, ontwikkeld in samenwerking met DNV. Stefan Adriaansen is manager Keten & Claim bij Interpolis. Aan de hand van onze vragen, zet hij de visie, de aanpak en het resultaat uiteen. Interpolis verzekert risico s. Vanwaar de behoefte om pro-actief de klant te helpen met risicobeheersing? Sinds de wettelijke verplichtingen rond de preventiemedewerker werden diverse klanten benaderd door opleidingsaanbieders. Die bieden trainingen aan. De MKB-er vindt deze echter te duur, acht de wet niet op hem van toepassing, maar heeft wel vragen over de invulling van de preventietaken. Met de gratis opleiding overwint Interpolis de bezwaren. Interpolis vindt het belangrijk om de MKBondernemer kaders aan te bieden, waardoor hij beter kan beoordelen welke consequenties de preventiemedewerker-wetgeving voor hem heeft. Het uitgangspunt is eenvoud en gemak voor onze klanten. Vanuit WerkAttent is daarom besloten een opleiding te ontwikkelen die op elk gewenst moment toegankelijk is. De opleiding geeft inzichten en informatie over de wet preventiemedewerker en verzorgt als output 60 procent van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Waarom liet Interpolis de opleiding certificeren door een onafhankelijke instantie? De wens om te certificeren is vooral voortgekomen uit het oogpunt van kwaliteit. Interpolis wilde, vanuit de wens van innovatie en aantoonbaar marktleiderschap, de eerste zijn met een officieel erkende opleiding. De certificatie geeft tot slot de ondernemer die slaagt voor de opleiding, een certificaat waarmee hij zijn erkende verantwoordelijkheid kan aantonen. Hoe werd de opleiding ingericht en georganiseerd? Interpolis heeft de opleiding ontwikkeld in samenwerking met DNV, dat als enige certificeringsinstantie richtlijnen heeft opgesteld rond de preventiemedewerker. Deze richtlijnen zijn integraal gebruikt in het samenstellen van de opleiding. Ze zijn de toetssteen waarmee DNV periodiek de opleiding beoordeelt. Het gaat erom dat het opleidingsmateriaal strookt met de eindtermen, dat deelnemende klanten en verstrekte certificaten zorgvuldig worden geregistreerd, dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de persoonlijke ambities van de klant en dat de cursuskwaliteit wordt gegarandeerd. Interpolis biedt vanuit eigen beheer de cursus aan haar klanten aan. Wanneer deze een offerte aanvragen voor WerkAttent, krijgt men direct de mogelijkheid om gratis in te loggen. De kandidaat volgt de e-training en maakt examenvragen die automatisch worden beoordeeld. Bij een positief resultaat verstrekt Interpolis het Interpolis certificaat Preventiemedewerker (MKB), voorzien van het keurmerk-logo van DNV. Daarmee is de klant ervan verzekerd dat DNV als onafhankelijke certificeringsinstantie de opleidingskwaliteit en de methode van toetsing garandeert. Het resultaat? Inmiddels zijn 1134 certificaten uitgereikt (in een jaar) aan ondernemers die de volledige opleiding hebben doorlopen. De deelnemers waarderen de opleiding met een 7,5. Dit resultaat is mede te danken aan de uitstekende samenwerking met DNV, dat als enige certificeringsinstantie kon en wilde meedenken in het concept e-learning. De extra uitdaging rondom privacy en vertrouwen, de eis dat de gebruiker ook degene is die hij of zij is, werd flexibel getackled. Verder signaleren we vanuit diverse branches de behoefte aan een preventiemedewerkeropleiding. De module van Interpolis voldoet over het algemeen aan de opgestelde eisen. Dit betekent een mooie USP van WerkAttent. Toekomstverwachtingen? De verwachte resultaten zijn dat de opleiding nog deelnemers aantrekt voor verdere invulling van hun behoefte tot het opleiden van de preventiemedewerker. Verder is er belangstelling voor de uitbreiding van de tool met branchespecifieke vragen rond veiligheid en branchegerelateerde risico s. Dow Benelux: Het is te hopen dat Professional Workforce maatgevend wordt in de branche. Stefan Vrijland (zie foto) is EH&S* Delivery Leader bij Dow Benelux en als zodanig verantwoordelijk voor milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten inzake onderhoud en constructie op de Dow-vestiging in Terneuzen. Het is een locatie waar vrijwel altijd contractors actief zijn. Verschillende leveranciers met verschillende specialismen. Vrijland is verantwoordelijk voor de veiligheid van en het veilige gedrag door de ingehuurde krachten. Zodoende heeft hij te maken met de steigerbouwers van BIS Industrial Services en met Professional Workforce, de veiligheidsstandaard die BIS ontwikkelde in samenwerking met DNV (zie pagina hiernaast). Vrijland: BIS Industrial Services is een van de drie leveranciers van steigerbouwers. Dat op zich is al een verdienste; Dow legt haar contractors strikte eisen op ten aanzien van vakbekwaamheid. BIS levert een goede performance, al jaren lang. Bovendien zien we dat BIS actief blijft in het ontwerpen en implementeren van vernieuwende programma s. BIS besteedt zichtbaar tijd, moeite en zorg aan de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers. Dat is voor DOW als opdrachtgever prettig; een leverancier die zich zo pro-actief opstelt onderstreept dat hij ons vertrouwen waard is. Met het nieuwe concept Professional Workforce legt BIS als leverancier de lat hoger dan wij verwachten. Niet alleen moet de steigerbouwer de juiste diploma s hebben. Ook de praktische vaardigheden, waarvan veilig gedrag een belangrijk onderdeel is, worden getoetst. Door een programma als Professional Workforce onderscheidt BIS zich zelfs onder de grotere contractors verenigd in het VDP -Verenigde Dow Partners-, waarin wij met 22 leveranciers op het niveau van beleidsverklaringen en meerjarenplannen nieuwe programma s uitrollen en activiteiten implementeren om de veiligheid te verbeteren. BIS toont aan dat basale voorwaarden zijn ingevuld. Het is te hopen dat Professional Workforce maatgevend wordt in de branche. * Environment, Health & Safety 2

3 BIS Industrial Services, DNV en Professional Workforce Shell Nederland Chemie: PWF is het proactieve antwoord op onze strikte eisen BIS Industrial Services is de nieuwe naam van de Rheinhold & Mahla-bedrijven in de Benelux, al geruime tijd marktleider in de steigerbouw. Het is een positie, verworven door onder meer constante kwaliteitszorg en vernieuwing. Professional Workforce is daarvan een recent voorbeeld. Sinds december 2006 investeert BIS met dit instrument in het verhogen van de professionaliteit van de steigerbouwer. Het certificeringsprogramma werd ontwikkeld in samenwerking met DNV. Wat is Professional Workforce? PWF is een toetsing van de vakbekwaamheid van de steigerbouwer; een beoordeling van de vereiste kennis, vaardigheden en werkhouding. Praktische elementen die een pragmatisch assessment vereisen. Gedurende een halve dag wordt een team (1e steigerbouwer, 2e bouwer en hulpbouwer) aan het werk onder leiding van een voorman, gevolgd door vier ogen; een gedragsassessor (psycholoog) beoordeelt het getoonde gedrag en een vakinhoudelijk assessor (ervaren middenkader professional) beoordeelt het getoonde vakmanschap. Voor de voorman, de achillespees van het team, duurt het assessment een hele dag. DNV waarborgt, controleert en garandeert de onafhankelijkheid en integriteit van het assessment. De samenwerkende partijen hebben zich geconformeerd aan de voorschriften en procedures voor een persoonscertificatietraject volgens ISO DNV stelde een waarborgcommissie in, bestaand uit onder andere HSE- en Maintenance managers van toonaangevende bedrijven uit de branche. Deze zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de belangrijke criteria, profielen en eindtermen. Daarnaast stelde DNV een examencommissie in, bestaand uit personen die onafhankelijk zijn van BIS Industrial Services en PWF en die hun ervaring met examenprocedures bundelen in de commissie. Examenbureau BPB voert de documentverificatie uit, een controle op de geldigheid van diploma s en certificaten, en neemt tijdens het assessment de examens af. Zijn alle kwalificaties in orde, dan wordt de steigerbouwer voorgedragen voor certificatie. Na acceptatie wordt hij gecertificeerd als Qualified Crewmember van de Professional Workforce. Vanaf dat moment blijft de steigerbouwer in the picture via de centrale databank waarin gegevens over individuele Crewmembers en over de samenstelling van Crews worden geregistreerd. PWF heeft als doelstelling om de steigerbouw te onderscheiden als branche waar het veilig werken is, om de kwaliteit van vaklieden te borgen en om risico s als letsel en schade daadwerkelijk te verminderen. Ronald Heemskerk is als Sectiechef van de Civiele Vakdienst bij Shell Nederland Chemie verantwoordelijk voor onder andere het maken en actualiseren van de Shell interne voorschriften op het gebied van stellingbouw, isolatie en conservering. Daarnaast is hij lid van de waarborgcommissie Werken met Middelen voor Veilig Werken op Hoogte en lid van de waarborgcommissie Professional Workforce. Kortom: een opdrachtgever die weet wat hij mag verwachten van een gekwalificeerde kracht voor het werken op hoogte. Heemskerk: BIS Industrial Services is leverancier voor de steigerbouw, de isolatie en conservering bij Shell Nederland Chemie in Moerdijk. Al zo n 35 jaar lang is BIS actief op ons terrein, aanvankelijk als stellingbouw contractor, na verloop van tijd uitgebreid met isolatiewerkzaamheden. Sinds 2006 levert BIS geïntegreerde services volgens het zogenaamde SIP s contract (Scaffolding, Insulation, Coating). Dat BIS dit contract wist te winnen, bevestigt dat de prestaties een hoog niveau hebben. Onlangs, in week 43 werd door BIS een mijlpaal behaald door een jaar lang volledig ongevalvrij te werken, dus zonder verzuim. Dat is een belangrijke prestatie, in de eerste plaats voor de medewerkers die dagelijks met risico s te maken hebben. Het bewijst dat het mogelijk is, dat veilig werken vruchten afwerpt. Door een programma als Professional Workforce geeft BIS uiting aan haar zorg voor kwaliteit, die valt en staat met de mens die het werk uitvoert. PWF is de garantie dat er op ons terrein vakbekwame eigen mensen en onderaannemers te werk worden gesteld die met de juiste instelling hun werk uitvoeren en s avonds ook weer gezond naar huis keren. Het is BIS proactieve antwoord op de strikte eisen van opdrachtgevers zoals Shell ten aanzien van vakbekwaamheid en HSE-volwassenheid. Voor mij als opdrachtgever: een bevestiging van vertrouwen in de leverancier, de mens, het werk en de omgeving. Het werkt! Uitreiking e DNV certificaat voor TCVT Herman van den Bergh. De resultaten BIS Industrial Services is inmiddels bijna een jaar actief met PWF. Middels een roadshow neemt BIS assessments af bij haar eigen en ingehuurde krachten die aan het werk zijn bij opdrachtgevers. DOW Terneuzen, Shell Pernis, Nuon, Akzo en Corus zijn enkele van de bezochte relaties. Deze reageren overtuigd positief; de vakman wordt beschermd voor de (on)kunde van collega s en het risico wordt gaandeweg teruggebracht naar nul. BIS PWA-manager Herman van den Bergh: Het is voor alle partijen goed om te werken met gecertificeerde medewerkers. Door het tonen van de PWF-pas weet de opdrachtgever dat er goede mensen aan het werk zijn. Dat is in het belang van het bedrijf dat verantwoordelijkheid draagt wanneer een opdracht wordt uitbesteed. Onderling tonen de steigerbouwers met de PWF-pas aan dat zij beschikken over de zelfde kwalificaties. De PWF-pas is een signaal van vertrouwen en geeft een fundament voor veilig werken. De (gemoeds)rust die het gevolg is, maakt samenwerken prettiger en gemakkelijker. Ten slotte is PWF een signaal naar de inkopers aan opdrachtgeverszijde. Zij zijn bepalend voor de in te kopen kwaliteit, die nu een eenduidig label heeft: Professional Workforce. Naast de roadshows, richtte BIS eigen locaties in waar steigerbouwers via open inschrijving kunnen deelnemen aan het assessment. Wie door wisselingen in de crew het assessment bij de opdrachtgever mist, wordt in Schoten of Vlaardingen beoordeeld. Het signaal van Professional Workforce zal niemand ontgaan! Op zaterdag 22 september heeft de voorzitter van het Centraal College van Deskundigen van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT), de heer Volkert Overbeeke, het e DNV certificaat van vakbekwaamheid voor de machinisten, uitgereikt aan de heer Bernard Geurtzen. Het in Nederland bij wet verplichte en door DNV afgegeven TCVT certificaat, wordt inmiddels ook in het buitenland hoog gewaardeerd en algemeen aanvaard. De heer Overbeeke memoreerde dat alle TCVT certificatieschema s op dit moment worden aangepast en opnieuw afgestemd op de huidige eisen die aan machinisten worden gesteld. De certificatie van de machinisten volgens de TCVT certificatieschema s is een van de ongeveer 80 verschillende beroepscompetentie profielen waarvoor DNV de persoonscertificatie verzorgt. Meer informatie vindt u op Contactpersoon Aart den Boer, tel

4 Training door Stephan Rose, Senior Consultant/ Trainer en geaccrediteerd Safety Auditor DNV Iemands attitude ligt aan de basis van zijn gedrag. De veiligheidsattitude heeft te maken met zaken als bewustzijn en kennis van de relevante risico s en de maatregelen om deze te beheersen. En met de persoonlijke instelling hoe hiermee om te gaan. Welke risico s wil men aanvaarden? Hoe staat men ten opzichte van de veiligheidsmaatregelen en de bedrijfsregels? Hoe gaat men hiermee om in de praktijk? Wanneer we het gedrag van mensen willen veranderen, veiliger maken, dan zullen we de attitude moeten beïnvloeden. Training is daarvoor hét instrument. DNV werkt met trainingen op maat om medewerkers inzicht te geven in de risico s van hun werk en hen te leren daarmee in de praktijk om te gaan. In de perceptie van DNV is training echter meer dan een ad hoc-actie. Gedrag écht veranderen vraagt een systematische aanpak, gericht op de mens, zijn omgeving en zijn aansturing vanuit de organisatie. Het management van een organisatie dient antwoorden te vinden op vragen als: Hoe komt het dat er zich te veel ongevallen voordoen? Kunnen we volstaan met opdracht te geven om veiliger te werken? Waarom houdt men zich niet altijd aan de voorschriften? Hoe is de huidige ongewenste situatie ontstaan? Het antwoord op dergelijke vragen kan worden gebruikt voor veranderingstrajecten gericht op de langere termijn. Trainingen en informatiesessies passen in zo n traject. Voor elke training, workshop of informatiesessie, dient men zich af te vragen: Wie is de doelgroep? Wat zijn de belangen en motivatoren? Wat is het leerdoel? Wat moet er anders zijn na de training? Hoe slagen we er in om nieuwe inzichten en vaardigheden ook op langere termijn tot effectieve gedragsverandering te laten leiden? Het antwoord op dergelijke vragen levert de input voor de praktische invulling van trainingen. Voor elk niveau aansluitend bij de eigen verantwoordelijkheden. Elk veranderingstraject valt en staat met het totaal: doelgerichte en effectieve samenwerking van topmanagement, ondernemingsraad, middenkader én direct leidinggevenden met de medewerkers. DNV heeft ervaring met gedragsveranderingstrajecten en de trainings- en informatiesessie die u daarbij kunnen helpen. Van bewustwording van de risico s van de eigen werkzaamheden tot bewustwording van de eigen rol in de beheersing ervan. Van bewustzijnstraining van management tot aan trainingen van gedragswaarnemers voor het uitvoeren van gedragsobservatierondes. Van normkennis tot management, van audittraining tot speciale methoden en technieken. Meer informatie? Neem contact op met Stephan Rose, Training op Maat bij Mora DNV biedt trainingen op maat. Wat wil dat zeggen? Het betekent dat een concreet probleem wordt benaderd met een concrete oplossing. Niets is standaard, alles is gericht op de specifieke situatie in de specifieke organisatie. Zo verzorgde DNV voor de Mora fabriek in het Belgische Mol een training Management Veilig Gedrag, te beginnen bij een eendaagse workshop voor leidinggevenden en eindigend met veertien sessies praktische training voor meer dan 200 productie-arbeiders. Een terugblik door de opdrachtgever. Sandra Schepers, QA SHE manager: Mora heeft in de afgelopen jaren veel energie gestopt in veiligheid, zowel in de ontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem (OHSAS certificatie) als in ongevallenpreventie. Deze ongevallen bleken veelal te worden veroorzaakt door (onveilig) gedrag op de werkvloer. Daarom was een projectmatige invoering van het programma Management Veilig Gedrag een goede insteek voor verbetering. Het project zou een structuur bieden voor het management van gedrag, inclusief gedragsobservatie. Voor de productiemedewerker: inzicht in het nut, het doel en de aanpak van veilig werken op de lange termijn. Voor de leidinggevende: informatie en handvatten om gedrag te monitoren en bij te sturen. De training verliep trapsgewijs, startend bij het management, eindigend bij de productie. De twee tussenliggende stappen waren gericht op twee specifieke doelgroepen: een informatiesessie voor het Comité voor de Veiligheid, een aantal leden van de ondernemingsraad dat zich specifiek bezighoudt met het aspect veiligheid. En een tweedaagse training om te leren observeren voor het MOVErs team (zie foto). MOVE staat voor MOra VEiliger. Het team bestaat uit een selectie van productiemensen die de kar trekken. De praktijkgerichte training van de productie-arbeiders vormde de vierde fase van het traject. Een knap stuk werk van trainer Stephan Rose, die tot aan de laatste training enthousiast bleef en de boodschap goed wist over te brengen. Alhoewel het al een tijd geleden is dat de training plaatsvond, is het MOVErs team nog steeds actief. Het moeilijkst is om het geleerde vast te houden. De meest recent ontwikkelde actie is een zogenaamde reminder. Door posters met cartoons over veilig werken en een daaraan gekoppelde prijsvraag wordt het thema weer onder de aandacht gebracht. De winnaars mogen samen met het MOVErs team een dagje op bezoek bij de Mora vestiging in Maastricht. Daar kunnen ze ervaringen uitwisselen met collega s en leren van elkaar. Maatwerk bij Mora dus. DNV Training werkt! DNV gaat met training nét even verder... Data veiligheidstrainingen: 12 maart 2008 Normkennis Arbeidomstandigheden OHSAS april 2008 Management Veilig Gedrag april 2008 Praktisch Management van Veiligheid en Gezondheid (MSM) 22 mei 2008 Taakrisicoanalyse 9-13 juni 2008 Lead Auditor OHSAS (IRCA-erkend) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DNV Training op nummer of zie onze website 4

5 Consulting door Matthé Bakker, Consultant DNV Energy, Europe & North Africa De aandacht voor veiligheid is goed te beschrijven aan de hand van de drie-eenheid techniek, organisatie en mens. Deze aspecten zijn immers sterk aan elkaar gerelateerd en beïnvloeden elkaar als zodanig continu. Neem als voorbeeld autorijden. In een slecht onderhouden auto zal het moeilijk zijn veilig te rijden, ook al zijn de verkeersregels eenduidig en helder en is de bestuurder een bekwaam chauffeur. Hetzelfde geldt voor de andere aspecten; onduidelijke of missende verkeersregels kunnen onveilig gedrag veroorzaken en een slechte chauffeur doet evenmin goed aan de veiligheid, ook al is de auto in goede conditie. Het unieke is dat een persoon in staat is om te reageren op een gebrek aan veiligheid in de eerste twee aspecten; de chauffeur kan beslissen niet met de auto te gaan rijden of bepaalde regels of procedures te negeren. Het veiligheidsgedrag (van medewerkers) kan inzichtelijk worden gemaakt door te focussen op de risicocompetentie van medewerkers. Risicocompetentie is het vermogen van medewerkers om risico s te herkennen, te beoordelen en ernaar te handelen. In de praktijk wordt dit proces grotendeels geformaliseerd door het opstellen van procedures en regels. Risicocompetentie bestaat uit de aspecten risico-perceptie, risico-acceptatie, commitment aan normen, kennis, vaardigheid en attitude. Gedrag wordt daarbij sterk beïnvloed door externe prikkels zoals salaris, respect en waardering van collega s, leiderschap, de aard van het sanctie- en belonenbeleid, voorbeeldgedrag etcetera of ook wel de cultuur van de organisatie. Organisatiecultuur en gedrag houden elkaar in stand. Aangezien de cultuur van een organisatie als een karakter is met specifieke eigenschappen, vraagt dit om op maat gemaakte oplossingen. In DNV s benadering begint de oplossing van het probleem dan ook met kritische vragen. Waardoor wordt het probleem veroorzaakt? Is het probleem reëel of vormt het gedrag het masker voor achterliggende, andere problemen? Risicocompetentie is nodig omdat de praktijk altijd grilliger is dan de procedures en regels die deze proberen te beheersen. Interne Motivatie Risicoacceptatie Risicoperceptie Commitment aan normen regels Kennis en vaardigheden Externe Motivatie Gedrag Op basis van het risicocompetentie raamwerk en een verscheidenheid aan tools en instrumenten helpt DNV u inzicht te krijgen in de krachten achter uw organisatiecultuur en gedrag van medewerkers. Door een mix van assessment programma s, analyses op maat, het gebruik van modellen en vraaggesprekken ontstaat inzicht in (de bronnen van) de problematiek. DNV reikt vervolgens methoden, frames en concepten aan om zo tot verbetering te komen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het de organisatie zélf is die het probleem op de agenda plaatst en oplost. Zo heeft DNV in het verleden reeds verscheidene klanten geholpen: met meerjarige interactieve bewustzijncampagnes, organisatieanalyses, bewustzijn workshops, advies en ondersteuning bij organisatieverandering met betrekking tot gedrag, facilitering bij reorganisatie etcetera. In Brazilië werkt DNV momenteel aan een van haar grootste internationale consulting projecten ooit. Bij opdrachtgever CVRD werkt een internationaal team van topmensen aan het verbeteren van de veiligheidsprestaties van medewerkers. De aspecten gedrag en cultuur vormen de inzet van het verbetertraject. Meer informatie is te verkrijgen bij Matthé Bakker, Essent investeert in veilig gedrag Voor opdrachtgever Essent verzorgt DNV een langlopend consultancy traject inzake veiligheid; een programma dat mikt op een verandering in het gedrag van de werknemers. Essent is ervan overtuigd dat het menselijk gedrag dé factor is in het productieproces die nog veiliger werken mogelijk maakt. Andere aspecten, zoals de techniek, duidelijke regels en procedures, zijn onder controle. Waar het om gaat is de integratie van omgeving, regels en gedrag. Veiligheid is meer dan een extra regeltje bovenop de activiteit. Door veiligheid voortdurend onder de aandacht te brengen, hoopt Essent te komen tot een totaal veilige omgeving met totaal veilige mensen. last-minute checks voordat men aan het werk begint. Andere thema s die werden behandeld, zijn onder meer: Werken met hoogte, Werken met elektriciteit en Euro s en veiligheid. Inmiddels zijn tien thema s doorgewerkt. De tastbare neerslag, tien brochures, gemaakt door de eigen mensen van Essent, is slechts een fractie van de verandering die het traject teweeg heeft gebracht. Resultaten spreken voor zich. In 2003 was de score lost time injury frequency (het aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren) nog 3,9. Nu ligt dat cijfer al op 1,5. Consultant Matthé Bakker adviseert Essent namens DNV: Wij ontwikkelen, bekritiseren en analyseren, steeds vanuit de achtergrond. Het programma is en blijft van Essent; het wordt ingevuld door de mensen zelf. Uiteindelijk zijn het de Essent werknemers die de discussie over veiligheid moeten voeren. Op deze manier kan de gedachte inbedden in de dagelijkse praktijk bij Essent. De bijdrage van DNV ligt met name in het aankaarten van kritieke punten en in het bijdragen aan oplossingen, meestal door instrumenten aan te reiken. We hebben nu een systeem uitgewerkt met verschillende veiligheidsthema s. Elke drie maanden introduceren we een nieuw thema dat actief wordt behandeld met en door alle werknemers. Wij zorgen voor de aanzet. Daarna wordt het thema onderwerp van gesprek in een projectgroep met verantwoordelijken uit verschillende vestigingen en de veiligheidsexperts van Essent. Op basis daarvan wordt een brochure ontwikkeld die elke werknemer ontvangt en kan bewaren in een map. Het thema komt daarna uitgebreid aan bod in de verschillende werkgroepen. De medewerkers zijn verplicht hieraan deel te nemen. Zo vindt het thema zijn plaats in de organisatie, interactief van topmanagement via middelmanagement tot aan de werkvloer. Daar moet het veilig werken uiteindelijk beklijven door een veranderd gedrag en een veilige werkhouding. Risicomatrix Het eerste thema dat werd behandeld is de risicomatrix, een instrument om risico s te beoordelen. De risicomatrix is hét instrument om mensen bewust te maken van de voortdurende aanwezigheid van risico s. De matrix is opgebouwd in vier fasen. Ten eerste het bewustzijn; ten tweede de vaardigheid om met risico s om te gaan; ten derde het begrip dat bestaande procedures en regels er niet zomaar zijn en dat het noodzakelijk is om afspraken op te volgen; ten vierde is het de bedoeling om kennis en instrumenten over veiligheid en risico s aan te reiken. Het eerste thema is inmiddels afgerond, met als gevolg onder andere aangepaste systemen voor het verlenen van werkvergunningen en Registratie- en analyse-instrument Een ander instrument dat de veiligheid bevordert door betrokkenheid van mensen, is het registratie- en analyse-instrument voor alle incidenten en bijna-ongevallen. Elk incident, elke gevaarlijke situatie of handeling wordt hierin opgenomen. Er wordt direct een probleemeigenaar benoemd die verantwoordelijk is voor het oplossen van het probleem. De melding wordt serieus genomen en intensief gevolgd. Zo wordt een melding pas als afgehandeld beschouwd als meerdere personen in vergadering overeenstemming bereiken over de kwaliteit van de oplossing. Elke ochtend tijdens de productievergadering is veiligheid het eerste agendapunt. De meldingen die nog open staan komen zodoende dagelijks aan de orde. Door te communiceren over de opvolging van een melding is het voor alle betrokkenen duidelijk dat Essent veiligheid serieus neemt. Dat communiceren gebeurt uiteraard ook richting de top. Ook in de managementvergaderingen is veiligheid het eerste thema dat wordt behandeld. 5

6 Managementsysteem certificatie door Michael van Alphen, Senior Lead Auditor Het verminderen van risico s, het beperken van het aantal ongevallen, de werkomgeving op kantoor, RSI, hogere ziektekosten zorgen ervoor dat organisaties steeds meer aandacht gaan besteden aan arbo- en veiligheidszorg. Een gecertificeerd arbo- en/of veiligheidssysteem bewijst dat u de gezondheid en de veiligheid van uw werknemers waarborgt. Een gecertificeerd arbo- en veiligheidssysteem zorgt ervoor dat u aantoonbaar aan de hoogste eisen op het gebied van arbo- en veiligheidszorg voldoet. Het schept vertrouwen bij opdrachtgevers, samenleving en overheid. Het implementeren van een arbo- en veiligheidssysteem helpt om uw beroepsmatige veiligheidsrisico s te beheersen en uw zakelijke prestaties te verbeteren. Het waarborgen van de veiligheid van uw werknemers kan ook uw bedrijfsimago verbeteren en trekt het meest bekwame personeel aan. DNV biedt wereldwijd Risk Based Certification aan en bezit meerdere nationale accreditaties. Met het wereldwijde netwerk en de locale vestigingen, kan DNV u overal van dienst zijn. Waar u zich ook bevindt, onze auditors spreken uw taal en kennen de behoeftes, eigenschappen en de markt waarin u werkzaam bent. Ze beschikken over de specifieke brancheexpertise en zijn getraind om de uitdagingen die voor u liggen te begrijpen. Om de kritieke bedrijfsprocessen en uitdagingen onder controle te krijgen, zal u in staat moeten zijn de sterktes, zwaktes en verbetermogelijkheden te identificeren. Door middel van de Risk Based Certification aanpak kunnen de auditors van DNV beoordelen hoe goed uw arbo- en veiligheidssysteem werkt en bekijken of het u de juiste informatie verschaft over de zaken die voor u van belang zijn, dit naast het feit dat het systeem wordt beoordeeld volgens de gekozen standaard (onder andere OHSAS 18001, VCA, VCO, VCU). Door deze unieke werkwijze zal de audit nog structureler de mate van beheersing van de veiligheidsrisico s weergeven. Wilt u meer weten? Neem contact op met Michael van Alphen (zie foto midden), Multicraft: snel én goed naar VCU Kwaliteit is een dynamisch gebeuren, zeggen we nogal eens in onze branche. Wat dat inhoudt? Kwaliteit moet je onderhouden, controleren, bijsturen en blijven voeden. En bij dit voortdurende proces worden in toenemende mate ook leveranciers betrokken. Dat is een goede ontwikkeling; als de kwaliteit beheerst wordt vanaf de eerste schakel, kunnen in latere fasen veel problemen worden voorkomen. Het is deze gedachte die schuilt achter menige nieuwe norm, zoals de VCU-norm voor de uitzendbranche, die zegt: Wil je succesvol mensen uitzenden, dan zul je moeten weten wat goede vakmensen zijn. Wat is VCU? De VCU-norm (Veiligheids Checklist Uitzendbureaus) is afgeleid van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA). VCA is een standaard waartegen organisaties objectief en gestructureerd kunnen worden getoetst op de onderwerpen veiligheid, gezondheid en milieu. Een inmiddels bekende norm die voor vrijwel de gehele technische sector en (petrochemische) industrie geldt als veiligheidsstandaard voor (onder)aannemers. Jonge mensen behalen tegenwoordig hun VCA-certificaat tijdens de opleiding; zonder VCA mogen ze zelfs geen stage lopen. Het probleem zit hem dus bij het oudere personeel. Alhoewel veel vaklieden het certificaat hebben behaald, zijn er ook nog technische en industriële klachten die zich nog niet lieten bijscholen. Deze mensen kunnen niet zomaar bij elke organisatie aan het werk. Mogen zij wel worden uitgezonden door een uitzendbureau? Om aan alle onduidelijkheden een einde te maken is per 1 april jongstleden de nieuwe revisie van de VCU-norm geïntroduceerd. Deze vervangt de VCU 2002/03 en wordt van groot belang voor de branche. Vanaf 1 januari 2008, zo stelt een nieuwe regel van de VCA immers, mogen VCA-gecertificeerde bedrijven uitsluitend nog personeel inlenen bij VCU-gecertificeerde uitzendorganisaties. Eerste VCU 2007/04-certificaat! VCU-norm. Jiska Zonneveld, VG-coördinator: Op maandag 2 juli 2007 is het eerste VCU Onze technische uitzendkrachten moeten 2007/04-certificaat in Nederland officieel beschikken over het VCA-certificaat. Het is niet uit gereikt aan Multicraft Uitzendbureau. meer dan normaal dat wij als bemiddelaars Multicraft zendt vanuit haar drie vestigingen weten wat dat inhoudt. Anders zouden we geen in Amsterdam en Zaandam administratief, goede gesprekspartner zijn voor onze eigen technisch en industrieel personeel uit. Op mensen. En we willen garanties bieden aan elke vestiging werken minimaal vier gespecialiseerde intercedenten, waarvan er minstens daarop, onder andere door het voorschrijven de opdrachtgever. De VCU-norm anticipeert één ingevoerd is in de technische branche. van werkbezoeken en controles. Uiteindelijk Multicraft leidde echter alle intercedenten, zijn wij werkgever en dus verantwoordelijk voor inclusief de vestigingsassistenten, op volgens de de veiligheid. Foto v.l.n.r: Mr. Eugene Hillen (SSVV), Jiska Zonneveld (Multicraft), Herman van Nispen tot Pannerden (DNV), Patrick Smink (DNV). Het goed doen instelling met geldige accreditatie voor de Multicraft onderscheidt zich met het VCU-certificaat van de concurrentie. En ook door NEN Zonneveld: Vanaf de eerste contacten was dui- nieuwe norm. DNV bleek de beste partij. 4400, gericht op administratieve processen, de delijk dat ook DNV er de vaart in zette. Bovendien werd DNV genoemd door vrijwel iedereen boekhouding en front office, steekt Multicraft boven het uitzendmaaiveld uit. Zonneveld: die we om referenties vroegen. Reden genoeg Multicraft is al jaren lang met kwaliteit bezig, voor een overtuigde keuze. Na de documentencontrole in april werden twee weken rust de enige manier om het goed te doen op de lange termijn. Onze ervaren intercedenten beschikken al een aantal jaren over het VCA-cerden. De audit op de vestigingen verliep daarna ingelast zodat intern kritiek verwerkt kon wortificaat. Dit jaar bereikte ons eindelijk ook via gesmeerd. Zelfs een vestiging waar tijdelijk de opdrachtgevers vragen over VCU. Hét moment vestigingsmanager afwezig was, werd goed geaudit. Een moment van reflectie? Zonneveld: om direct actie te ondernemen. Een drukke tijd, veel werk, maar een positief Voor de invoering van het systeem maakte resultaat dat snel werd behaald. Inspirerend Multicraft gebruik van de expertise van adviesbureau De Vaart. Snelheid en voortvarendheid inmiddels al weten het VCU-certificaat te waar- om mee verder te gaan. Opdrachtgevers lieten waren het resultaat. Daarom moest Multicraft deren, zowel formeel als praktisch beschouwd! zich ook snel oriënteren op een certificerende 6

7 Nieuwe revisie OHSAS 18001:2007 SAS Audit door Michael van Alphen, Senior Lead Auditor De in 1999 ontwikkelde OHSAS norm heeft sinds kort een opvolger: OHSAS 18001:2007. De nieuwe norm is per 1 juli 2007 gepubliceerd. OHSAS 18001, een effectief middel dat in 80 verschillende landen wordt ingezet om de arbo- en veiligheidsrisico s op de werkplek te beheersen. Wereldwijd werken maar liefst organisaties volgens deze OHSAS richtlijnen. Wat het verschil is ten opzichte van OHSAS 18001:1999? In deze nieuwe norm ligt de nadruk meer op het aspect gezondheid, een belangrijke aanpassing. Daarnaast sluit het beter aan op de ISO 14001:2000 en de ISO 9001:2000. Dit maakt de ontwikkeling van een geïntegreerd managementsysteem binnen uw organisatie een stuk gemakkelijker. Een overzicht van de belangrijkste verschillen kunt u op onze website lezen. De Safety Awareness Subcontractors Audit (SAS Audit) is een instrument dat DNV specifiek ontwikkelde in opdracht van en in samenwerking met BAM Utiliteitsbouw en Woningbouw. Het is een van de nieuwe normen waarmee niet alleen de hardware en de systematiek worden gemeten, maar vooral het bewustzijn en het veiligheidsgedrag van de medewerker. De onderlinge samenhang en beïnvloeding van bedrijf, project en medewerker staan centraal. Met andere woorden: het individuele veiligheidsgedrag van de medewerkers van de onderaannemer bij een specifieke opdracht. Op basis van de drie-eenheid bedrijf-project-medewerker wordt het gedrag beoordeeld. De bevindingen worden gescoord op een vijfpuntsschaal, van negerend, via reactief, berekenend, pro-actief naar vooruitstrevend. De uitkomst is een concrete score. BAM krijgt inzicht in de werkhouding van de onderaannemer. Inmiddels zijn de eerste audits uitgevoerd. De ervaringen van BAM zijn hieronder opgetekend in een stuk over opdrachtgever Cees van Bohemen. Wilt u meer weten? Neem contact op met Michael van Alphen, Houdt u de volgende punten in de gaten: > Vanaf 1 mei 2008 is het alleen toegestaan, te auditeren volgens de nieuwe OHSAS 18001:2007 > OHSAS 18001:1999-certificaten zijn officieel geldig tot 1 juli 2009 SAS bij BAM Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sales collega s op nummer Eerst veiligheid, dan winst Deze uitspraak is veel gehoord tijdens de Week van de Veilige Bouw. Werkgevers en werknemers in de bouw moeten veiliger gaan werken. Om hen meer bewust te maken van de risico s die aan het werk in de bouw kleven, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met diverse branche-organisaties en bouwbedrijven de week van 8 tot en met 12 oktober uitgeroepen tot Week van de Veilige Bouw. In deze week waren er talloze activiteiten die de arbeidsveiligheid in de bouwsector extra in de schijnwerpers zetten. Dit moet aanzetten tot een beleid dat zorgt voor veiligere arbeidsomstandigheden. Uit analyses die in het kader van de Week van de Veilige Bouw zijn verricht van bestaande rapporten van de Arbeidsinspectie blijkt dat de bouw de sector is waar al sinds jaar en dag de meeste ongevallen gebeuren. Jaarlijks belanden ongeveer bouwvakkers in het ziekenhuis door een ongeval op het werk. Meerdere bouwbedrijven hebben plannen gemaakt om de veiligheid op de bouwplek te verbeteren (zie ook artikel van BAM op deze pagina). (Onbewust) handelen Uit een analyse van de Arbeidsinspectie blijkt dat negen van de tien ongevallen in de bouw zijn te wijten aan onbewust handelen van werkgevers en werknemers. Een val van een steiger, dak of ladder was in de helft van de gevallen de oorzaak van het ongeval. Van deze valongelukken was 15 procent te wijten aan onvoldoende veiligheidsbewustzijn, en bijna 20 procent aan gebrekkige communicatie. Conflicten over de kosten of voortgang van het project speelden in 11 procent van de gevallen een rol, terwijl er in een derde van de gevallen onvoldoende procedures waren voor het werken op hoogte. In deze veiligheidsspecial heeft u kunnen lezen hoe DNV probeert om samen met u te komen tot een hoger veiligheidsbewustzijn. De bouw is de minst veilige sector om in te werken in Nederland. Jaarlijks gebeuren er duizenden kleinere en grotere ongevallen. Het is dus niet voor niets dat veilig werken een steeds belangrijker thema wordt. Het aantal ongevallen moet omlaag. BAM, Nederlands grootste bouwonderneming, neemt het initiatief. Samen met DNV investeert BAM in SAS, Safety Awareness Subcontractors, een meetinstrument gericht op de beleving van veilig werken. Een gesprek met de opdrachtgever, Cees van Bohemen (zie foto), hoofd afdeling KAM van BAM Utiliteitsbouw. Van Bohemen: Het is al sinds tientallen jaren dat BAM werk maakt van veiligheid. Het aantal ongevallen onder BAM medewerkers daalt gestaag. Wat echter minder daalt, is het aantal ongevallen onder medewerkers van onderaannemers. Dat zette ons aan het denken, niet in de richting van de techniek, de omgeving en instrumenten. Die aspecten hebben we redelijk onder controle. Wat wel? Gekozen is om onze focus meer te richten op de beleving van veilig werken! Hoe ervaart de medewerker het concept veiligheid? Hoe kunnen we de attitude en houding beïnvloeden waardoor het gedrag verandert? Van Bohemen: Samen met de bouwplaatsleiding en onderaannemers hebben we op enkele projecten gesprekken gevoerd en de situatie in kaart gebracht. Centraal stond de vraag: Hoe komt het dat bij de onderaannemers het veiligheidsbesef minder groeit dan bij onze eigen mensen? BAM Utiliteitsbouw heeft samen met BAM Woningbouw, Aboma en Keboma en het opleidingsinstituut Bouwradius zes thema s geformuleerd. Deze omvatten tezamen alle aspecten van veilig werken in de bouw, van de aanvang van het werk tot het achterlaten van de bouwplaats, van het inkoopproces tot de betrokkenheid van management, van instructie door middel van kaarten met afbeeldingen en symbolen tot de introductiefilm in vijf talen. Safety Awareness Subcontractors (SAS) is het meetinstrument dat hierbij is ontworpen. SAS meet het veiligheidsbesef op elke willekeurige situatie, elk willekeurig moment en niveau. Pilot Inmiddels zijn door DNV-auditor Michael van Alphen zes SAS-pilots doorlopen. De bevindingen zijn hoopgevend. Op dit moment worden de vragen verder verfijnd en wordt de beoordeling aangescherpt. We streven ernaar dat de vragen niet alleen een score opleveren, maar ook de persoon in kwestie prikkelen om na te denken over veiligheid. Het is nog te vroeg om verwachtingen uit te spreken, vindt Cees van Bohemen. De hoop dat het instrument ook door andere organisaties gebruikt gaat worden, heb ik wel. Het is voor de mensen van de onderaannemer immers verwarrend als er met twee maten gemeten wordt. De branche zou erbij gebaat zijn als SAS een breed ingezet instrument wordt. Bouwend Nederland, de overkoepelende branche-organisatie onderschrijft dat. Ik heb goede hoop; de reacties tijdens de Week van de Veilige Bouw in oktober waren zeer bemoedigend! 7

8 DNV lanceert isrs 7 Om aan de toenemende verwachtingen van alle belanghebbenden binnen en buiten uw organisatie te blijven voldoen, wordt het steeds belangrijker om de effectiviteit van uw managementsysteem en bedrijfsprocessen zichtbaar te maken en te verbeteren. DNV s isrs7 is een systeem om u te helpen uw bedrijfsprocessen en de eraan verbonden risico s in kaart te brengen en aantoonbaar te beheersen. Daarnaast biedt het isrs7 een structuur voor interne en externe communicatie om een verantwoorde besluitvorming te bewerkstelligen. Dit vergroot het vertrouwen bij de belanghebbenden, draagt bij aan het imago van uw organisatie en helpt u om u van uw concurrenten te onderscheiden. Het isrs 7 kan worden beschouwd als een referentiekader waarmee u de gehele bedrijfsvoering kan toetsen aan internationaal erkende best practices. Een isrs 7 assessment levert een kwantitatieve rapportage op voor 15 hoofdprocessen (zie grafische weergave 1), waarin 1. Leadership 2. Planning 3. Risk Evaluation 4. Human Resources 5. Compliance Assurance 6. Project Management 7. Training and Competence 8. Communications and Promotion 9. Risk Control 10. Asset Management 11. Contractor Management and Purchasing 12. Emergency Preparedness 13. Learning from Events 14. Risk Monitoring 15. Results and Review Management Review Monitoring and Measurement Continual Improvement Implementation and Operation Summary of company XY - ISRS7 Audit Result 1. Leadership 2. Planning and Administration 3. Risk Evaluation de resultaten per hoofdproces in een score vertaald worden (zie grafische weergave 2). Op die manier wordt de performance van de organisatie met betrekking tot dat specifieke onderdeel zichtbaar gemaakt en worden ook de voorwaartse of neerwaartse trends duidelijk, 19,5 26,1 33,8 Strategy and Policy Planning wat het stellen en opvolgen van targets aanzienlijk vereenvoudigt. De toegevoegde waarde komt het beste tot uiting wanneer de aspecten die getoetst worden tijdens een audit (kwaliteit, veiligheid en milieu of een combinatie hiervan), niet afzonderlijk maar geïntegreerd worden getoetst, zodat de performance van de organisatie op elk van deze onderdelen uit die geïntegreerde toetsing gedestilleerd kan worden. Ratingsystemen zijn hier bij uitstek voor geschikt. Ontwikkeling isrs 7 is ontwikkeld als een gezamenlijk project van DNV en een aantal partners in de nucleaire, chemische en petrochemische industrie. Het is een verdere ontwikkeling van het al langer bestaande International Safety Rating System (ISRS). De laatste ontwikkelingen in het kader van managementsysteem denken zijn dan ook verwerkt in isrs 7 en dit is gebaseerd op de internationale ervaring van DNV met verschillende industriële marktleiders in het afgelopen decennium. De 6 e uitgave van ISRS dateert immers al van 1994 en wordt door duizenden organisaties wereldwijd toegepast. Het aanhoudende succes van het ISRS in de afgelopen 25 jaar is te danken aan de robuuste visie en grondbeginselen waar het systeem voor staat. isrs7 omvat de eisen ten aanzien van: > ISO Kwaliteitsmanagement > ISO Milieuzorg > OHSAS Gezondheid- en veiligheidsmanagement > PAS 55 Asset management > Global Reporting Initiative Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ISRS klanten van DNV ISRS heeft het managen van Veiligheid fundamenteel veranderd, wereldwijd en in alle industrietakken. Ook hebben vele organisaties de ratingsysteem-benadering gekozen als basis voor hun eigen systemen. Bijvoorbeeld, BP s trendsettende Getting HSE Right, Shell s HSEMS en Proctor & Gamble s Key Element System zijn allen gebaseerd op ISRS. Met isrs 7 is nu de volgende stap naar geïntegreerde bedrijfsvoering gezet. Voordelen: > Systematische en effectieve risico beheersing > Flexibele toepasbaarheid door het kiezen van de scope van een assessment > geavanceerde ondersteuning van de besluitvorming > Verbeterde bedrijfsvoering (inclusief veiligheids-, milieuen kwaliteits aspecten) > Voldoen aan wet- en regelgeving en hier proactief op inspelen > Optimalisatie van interne processen door toepassing van industry best practices 4. Human Resources 5. Compliance Assurance 6. Project Management 7. Training and Competence 8. Communications and Promotion 9. Risk Control 10. Asset Management 11. Contractor Management and Purchasing 12. Emergency Preparedness 13. Learning from Events 14. Risk Monitoring 15. Results and Review 0,3 16,2 13,4 14,1 19, ,2 33,1 38,1 40,9 49,4 50, Score(%) Deze eisen staan overigens niet los van elkaar maar zijn ingebed in een geïntegreerde systeem- en risicomanagement benadering. Recentelijk werd het isrs 7 nog verder opgewaardeerd door toevoeging van specifieke eisen t.a.v. procesveiligheid (Process Safety Management) om ook tegemoet te komen aan beoordelingscriteria voor hoog-risico bedrijven die Seveso-plichtig zijn. Zie voor meer informatie: > Kwantitatieve doelstellingen > Interne en externe benchmarking > Verbeterde betrokkenheid, motivatie en gedrag van medewerkers > Continue verbetering door één geïntegreerd managementsysteem (verhuisbericht) DNV is verhuisd Vanaf 3 december 2007 heeft DNV haar nieuwe kantoor aan de Zwolseweg 1 (2994 LB) in Barendrecht. Telefoon- en faxnummers, alsook postadres blijven ongewijzigd. DNV Forum is een halfjaarlijkse uitgave van DNV Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Vestiging Antwerpen Duboisstraat 39 Bus 1 B-2060 Antwerpen Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Eindredactie Arjen de Keizer Copywriting Heleen Aalders Vormgeving en productie Waal aan de Maas Reclamebureau, Barendrecht MANAGING RISK 8

Ik werk veilig of ik werk niet over veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag op de werkvloer. bart kelderman algemeen directeur in tense safety training

Ik werk veilig of ik werk niet over veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag op de werkvloer. bart kelderman algemeen directeur in tense safety training InTense Dit is een eenmalige uitgave van In Tense Safety Training om u te informeren over onze dienstverlening op het gebied van veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag op de werkvloer bart kelderman algemeen

Nadere informatie

6/7 4/5. Systeem-, productén persoonscertificatie: de cirkel is rond 2. MVO Quick Scan: uw start met duurzaamheid 6 APRIL 2011

6/7 4/5. Systeem-, productén persoonscertificatie: de cirkel is rond 2. MVO Quick Scan: uw start met duurzaamheid 6 APRIL 2011 Systeem-, productén persoonscertificatie: de cirkel is rond 2 MVO Quick Scan: uw start met duurzaamheid 6 APRIL 2011 4/5 6/7 Dura Vermeer Divisie Infra BV & DNV: Samen werken aan veilig werken DNV bereikt

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Voorwoord. Wij hopen dat u baat zult hebben bij dit boek en wensen u veel succes bij het werken aan meer gezondheid en minder verzuim in uw provincie,

Voorwoord. Wij hopen dat u baat zult hebben bij dit boek en wensen u veel succes bij het werken aan meer gezondheid en minder verzuim in uw provincie, Voorwoord De meerwaarde van provincies voor burgers, politiek en maatschappij hangt nauw samen met het succesvol functioneren van de medewerkers. Een laag verzuim en goede inzetbaarheid horen daar onlosmakelijk

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Over de werkvloer. veiligheidsonderzoek: van innovatie naar impact

Over de werkvloer. veiligheidsonderzoek: van innovatie naar impact Over de werkvloer veiligheidsonderzoek: van innovatie naar impact Over de werkvloer veiligheidsonderzoek: van innovatie naar impact OVER DE WERKVLOER VEILIGHEIDSONDERZOEK: VAN INNOVATIE NAAR IMPACT 1

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 5 n Basisopleiding Intercedent 6 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 7 n Examentraining

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Way of Working. Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis

Way of Working. Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis September 2014 Jaargang 27 #2 Ook het Ikazia Ziekenhuis nu live met Vidaví Jannes Aman en Saskia Meeuwsen, Ikazia Ziekenhuis Met de EDI Tool van VCD profiteren wij van snelheid en gemak Jan Willem Visser,

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu PEO PLE People, Planet, Profit leidraad voor ons handelen PLA NET PRO Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu F I T Ik geloof dat ieder recht ook een verantwoordelijkheid inhoudt, en elke kans die

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Alles draait om energie Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Inhoud Sociaal Milieu 3 Ten geleide 26 Kopenhagen Protocol CO 2 -reductie 4 Pieter Hartog: Alles draait om energie 28 Energie als sleutelwoord

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie