Economie en conjunctuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie en conjunctuur"

Transcriptie

1 Randstad Marktbrief juli 2013 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei -1,7% kwartaal 1, ,2% kwartaal 4, 2012 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -32 Mei April ,2 Mei ,6 April 2013 Inflatie 2,8% Mei ,6% April 2013 Werkloosheid* 6,6% Mei ,5% April 2013 Banen werknm kwartaal 1, kwartaal 4, 2012 Vacatures openstaand kwartaal 1, kwartaal 4, 2012 Economie en conjunctuur Het begrotingstekort valt toch lager uit dan 3% Over de laatste vier kwartalen komt het begrotingstekort van de Nederlandse overheid uit op 2,9% van het bruto binnenlands product (bbp). In het eerste kwartaal van 2013 hield de overheid zelfs voor het eerst sinds meer dan vier jaar geld over. Het begrotingsoverschot van 4,5 miljard euro was vooral het gevolg van de veiling van frequenties voor mobiele communicatie. Die verkoop leverde de staat 3,8 miljard euro op. Het begrotingstekort van 2,9% over de laatste vier kwartalen valt binnen de Europese begrotingsnorm van 3%. De totale overheidsschuld bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal 72% van het bbp. Dat is ruim boven de Europese bovengrens, die op 60% is gesteld. CBS, 28 juni 2013 De werkgevers vinden dat we genoeg hebben bezuinigd De Nederlandse werkgeversorganisaties zien het op orde brengen van de staatsfinanciën niet langer als een prioriteit. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes vindt dat het kabinet moet ophouden met bezuinigen. De werkgeversvoorman denkt dat verdere bezuinigingsmaatregelen

2 van het kabinet schadelijk zijn voor de economie. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland deed al eerder soortgelijke uitspraken. Hij pleitte ervoor dat de staat onder meer ABN Amro, SNS Reaal en verzekeraar ASR verkoopt. Ook Wientjes stelt voor dat de overheid het ongewenste tafelzilver verkoopt. Naast de genationaliseerde banken denkt hij daarbij aan een flink deel van de aandelen Gasunie en elektriciteitsnetbeheerder Tennet. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft de suggesties van de werkgevers van de hand gewezen met de woorden: Ik ga geen doldwaze dagen organiseren. NOS.nl, 27 juni 2013 Het Financieele Dagblad, 28 juni 2013 In de eurozone groeit het vertrouwen in de economie In juni is het vertrouwen in de economie groter geworden in de landen die met de euro betalen. Het was de tweede achtereenvolgende maand dat het vertrouwen groeide. De index waarmee de Europese Commissie het vertrouwen van consumenten en producenten uitdrukt, steeg van 89,5 naar 91,3. Het gemiddelde vertrouwen in de afgelopen 22 jaar ligt op 100; de huidige index geeft dus aan dat het vertrouwen op dit moment ondanks de stijging nog altijd relatief laag is. In de twee grootste Europese economieën die niet tot het eurogebied behoren, het Verenigd Koninkrijk en Polen, werd de stemming juist iets somberder. ANP, 27 juni 2013 en ook in Duitsland wordt de stemming beter In Duitsland hebben consumenten steeds meer vertrouwen in de economie. Duitse werknemers zagen de afgelopen tijd hun loon stijgen en de werkloosheid is bij onze oosterburen lager dan in andere Europese landen. Het vertrouwensindex staat nu op het hoogste punt sinds september Ook het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie groeit. Duitsland is een sterke motor voor de Europese economie en bovendien de belangrijkste handelspartner van Nederland. De Volkskrant, 26 juni 2013 De werkloosheid neemt iets minder snel toe De werkloosheid is in Nederland in mei weer verder opgelopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat nu 8,3% van de beroepsbevolking zonder werk zit. In totaal zijn mensen werkloos en dat is een nieuw record. In de afgelopen drie maanden kwamen er per maand gemiddeld werklozen bij en daarmee vlakt de toename van de werkloosheid wel wat af. Bovendien is volgens de cijfers van het CBS de jeugdwerkloosheid de afgelopen drie maanden vrijwel niet meer toegenomen. UWV voorziet voorlopig nog geen herstel van de werkgelegenheid. De uitkeringsinstantie denkt dat het aantal werkzoekenden eind volgend jaar

3 uitkomt op Vooral bij de overheid en in de financiële sector ziet UWV het komende jaar veel banen verdwijnen. Naar verwachting komt volgend jaar wel een einde aan de ontslaggolf in de bouw. Na drie maanden waarin het consumentenvertrouwen in ons land voorzichtig groeide, is die index in mei weer iets gedaald. NRC.nl, 20 juni 2013 De Nederlander is nog altijd een van de meest welvarende Europeanen Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat is Nederland nog altijd een van de vijf meest welvarende landen in de Europese Unie. Mede dankzij de omvangrijke financiële sector is het bbp per hoofd van de bevolking in Luxemburg het hoogst. Na Oostenrijk en Ierland deelt Nederland met Zweden de vierde plaats. In Nederland lag het bbp per inwoner vorig jaar 28% hoger dan het Europees gemiddelde. Bulgarije en Roemenië staan onderaan de ranglijst; in die landen is het bbp per inwoner minder dan de helft van het Europees gemiddelde. BNR, 19 juni 2013 Arbeid wordt duurder in Europa In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de arbeidskosten in de Europese Unie gestegen met 1,9%. In het laatste kwartaal van 2012 bedroeg de stijging 1,3%. Volgens Eurostat gingen de arbeidskosten in Nederland nauwelijks omhoog (+0,1%). In de eurolanden steeg het gemiddelde uurloon in de eerste drie maanden van dit jaar met 1,6%, iets minder snel dan in de hele Europese Unie. In Roemenië stegen de lonen het snelst, met 8,6%. In Slovenië daalde het gemiddelde uurloon juist, en wel met 3,8%. Novum, 17 juni 2013 Na drie jaren van daling gaan de inkomens aan de top weer omhoog Uit onderzoek van De Volkskrant blijkt dat het gemiddelde inkomen van topbestuurders in Nederland vorig jaar met 7,5% is gestegen tot 1,13 miljoen euro. De topinkomens gingen drie jaar lang omlaag, maar aan die trend is in 2012 een einde gekomen. Het basissalaris van de topbestuurders steeg met zeker 6%. De Volkskrant, 15 juni 2013 Er is minder werk in de eurozone In de eerste drie maanden van 2013 liep de werkgelegenheid in de eurozone met 0,5% terug ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Volgens Eurostat hadden 145,1 miljoen inwoners van de eurolanden in het eerste kwartaal een betaalde baan. Het aantal werkenden lag daarmee 1% lager dan een jaar eerder. In de hele Europese Unie waren 221,9 miljoen mensen aan het werk;

4 een daling van 0,4% op jaarbasis. RTL Nieuws, 13 juni 2013 en het leven wordt duurder In de eurolanden lagen in mei van dit jaar de prijzen 1,4% hoger dan in dezelfde maand in Volgens Eurostat is de inflatie daarmee licht gestegen; in april bedroeg de gemiddelde prijsstijging 1,2%. In Nederland liep de inflatie in mei op tot 2,8%. Een maand eerder lagen de consumentenprijzen 2,6% hoger dan een jaar eerder. Voor de hogere inflatie was vooral de prijs van de benzine verantwoordelijk die in mei veel minder snel daalde dan in april. Ook voedingsmiddelen en buitenlandse vakanties hadden in mei een opwaarts effect op de inflatie. Het verschil tussen de Nederlandse inflatie de inflatie in de eurozone is sinds juli 2002 niet meer zo groot geweest als nu. RTL Nieuws, 12 juni 2013 CBS, 6 juni 2013 Voor het eerst sinds anderhalf jaar hapert de export De export, vaak gezien als de betrouwbare motor van de Nederlandse economie, deed in april een stapje terug. Het exportvolume lag 2,7% lager dan een jaar eerder. Het CBS stelt vast dat de export daarmee voor het eerst sinds oktober 2011 is gedaald. De waarde van de export bedroeg in april 34,6 miljard euro en dat is 1,9% minder dan een jaar eerder. Volgens het CBS is de exportkrimp een incidentele tegenvaller. RTL Nieuws, 12 juni 2013 De Nederlandse staatsschuld is riskant hoog Volgens het Centraal Planbureau (CPB) heeft de Nederlandse overheid nog maar weinig ruimte om financiële tegenvallers op te vangen zonder de economie te schaden. De staatsschuld is nu ongeveer 75% van het bbp. Wanneer de schuld groter wordt dan 80% van het bpp, is dat vrijwel zeker schadelijk voor de economie. In zo n situatie zou Nederland het vertrouwen van de financiële markten kunnen verliezen. Volgens het CPB zou de staatsschuld niet hoger moeten zijn dan 60% van het bbp. De staatsschuld is sinds het begin van de economische crisis in 2007 vooral opgelopen door steun aan banken, hulp aan zwakke eurolanden en groeiende begrotingstekorten. Het Financieele Dagblad, 5 juni 2013 De economie van de eurozone krimpt De gezamenlijke economieën van de eurolanden hebben in het eerste kwartaal van 2013 een

5 krimp van 0,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal te verwerken gekregen. Volgens Eurostat kromp de euro-economie in vergelijking met het eerste kwartaal van 2012 met 1,1%. De Telegraaf, 5 juni 2013 Bijna iedereen gaat er op achteruit Managementadviesbureau Berenschot heeft vastgesteld dat op een enkele uitzondering na iedereen vorig jaar koopkracht heeft ingeleverd. Volgens de loonstrookjes steeg de beloning van werknemers gemiddeld met 1,3%. Omdat de inflatie 2,5% bedroeg, betekent die loonstijging dat we er netto op achteruit zijn gegaan. Slechts een enkele beroepsgroep kreeg een loonstijging die de inflatie overtreft. Zo kregen taxichauffeurs er afgelopen jaar 5,4% bij en schoonmakers 3,6%. Elsevier, 1 juni 2013 Er is nog geen economische verbetering in zicht Het CBS laat weten dat de vooruitzichten voor de Nederlandse economie de afgelopen tijd niet zijn verbeterd. De consumptie door huishoudens, het vertrouwen van producenten in de economie en de rente liepen weliswaar iets op, maar alle indicatoren waarmee het CBS de stand van de economie bepaalt, blijven achter bij het langjarig gemiddelde. AFN, 31 mei 2013

6 Marktontwikkelingen 1,2 miljard voor nieuwe banen Het kabinet komt met een banenplan om de snel oplopende werkloosheid te bestrijden. Minister Asscher zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat de regering 600 miljoen euro beschikbaar stelt, waarmee werkgevers jongeren, ouderen en gehandicapten aan de slag moeten krijgen. Het kabinet heeft met werkgevers en vakbeweging afgesproken dat ook zij 600 miljoen euro bijdragen aan het banenplan. In totaal is dus een bedrag van 1,2 miljard euro inzetbaar om de arbeidsmarkt te stimuleren. Het banenplan zal onder meer bestaan uit het creëren van stages en werkervaringsplaatsen, scholing, arbeidsbemiddeling, outplacement en ondersteuning van kwetsbare groepen. De minister vermeldt in zijn brief niet hoeveel mensen hij met het plan aan werk wil helpen. De Volkskrant, 20 juni 2013 De vut komt terug Als het aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, zien we op de arbeidsmarkt binnenkort een oude bekende terug: de vut (vervroegde uittreding). Eerder had Asscher een verzoek van oppositiepartij SP van de hand gewezen om de VUT weer in te voeren. Hij vond toen dat de vut niet te rijmen was met een verhoging van de aow-leeftijd. De minister zegt nu dat uitzonderingen op individuele basis mogelijk zijn als de vut bijdraagt aan het behoud van werkgelegenheid en jongeren nieuwe kansen geeft op de arbeidsmarkt. Vut en vervroegd pensioen zijn sinds 2006 fiscaal minder aantrekkelijk geworden. Nieuws.nl, 20 juni 2013 Ruim banen zijn naar het buitenland gegaan Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft 10% van de grote bedrijven in Nederland tussen 2009 en 2011 werkzaamheden naar het buitenland verplaatst. In totaal zijn daardoor in ons land banen verdwenen. De outsourcing van werk was het sterkst in de industrie. Die sector verplaatste 2,7% van alle banen naar het buitenland. Vooral ondersteunende functies verdwenen relatief vaak over de grens. In veel gevallen is het lagere loon in een ander land de belangrijkste reden om werk naar het buitenland over te brengen. De Volkskrant, 19 juni 2013 De avond- en weekendtoeslag staat ter discussie Werken op ongebruikelijke uren hoort erbij, vinden de Nederlandse werkgevers. Steeds vaker

7 staat de avond- en weekendtoeslag tijdens cao-onderhandelingen ter discussie. Werkgevers willen onder meer in de supermarkten, de metaalsector en de ouderenzorg een eind maken aan de onregelmatigheidstoeslagen. Werkgeversvereniging AWVN ziet deze ontwikkeling als een logisch gevolg van het Nieuwe Werken. Nu het gebruikelijk is om in de avonduren boodschappen te doen, wordt werken buiten de traditionele kantooruren heel normaal en dat vertaalt zich in een lagere toeslag. Bij attractiepark De Efteling dreigden werknemers onlangs met acties vanwege het schrappen van de onregelmatigheidstoeslagen voor oudgedienden. De Volkskrant, 12 juni 2013 Werknemers kijken het liefst op hun eigen scherm Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat zo n 70% van de werknemers die thuis een tablet of smartphone hebben het apparaat ook op het werk gebruikt. Sommige werkgevers staan het gebruik van een eigen tablet of smartphone op het werk niet toe, maar een groot deel van de werknemers trekt zich daar niets van aan. BYOD (bring your own device) kan de productiviteit verhogen, maar daar staat tegenover dat ze vaak minder goed beveiligd zijn tegen virussen en malware. De Volkskrant, 11 juni 2013 Assessments zijn populair in Nederland Nergens zetten organisaties zo vaak assessments in als in Nederland. Onderzoek dat is uitgevoerd bij organisaties in vijftien landen laat zien dat in ons land 86% van de ondervraagden psychometrische assessments toepast. Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk volgen Nederland op de voet. Het voordeel van de assessments is dat selectiebeslissingen betrouwbaarder en minder risicovol worden, vindt 72% van de Nederlandse deelnemers aan het onderzoek. managersonline.nl, 10 juni 2013 Nederlandse werknemers blijven het liefst op hun plek Volgens een analyse van organisatieadviesbureau Hay Group zijn Nederlandse werknemers relatief honkvast. Ze wisselen niet vaak van baan en blijven vaak lang op één werkplek. Het personeelsverloop is in Nederland aanzienlijk lager dan in landen als Spanje, Engeland en Duitsland. Ook België en Italië kennen een relatief laag personeelsverloop. Het feit dat Nederlandse werknemers zich lijken te hebben afgekeerd van jobhoppen, heeft alles te maken met het geringe vertrouwen in de economie en de oplopende werkloosheid. De mobiliteit op de arbeidsmarkt zal daardoor ook de komende tijd waarschijnlijk nog beperkt blijven. De Telegraaf, 6 juni 2013

8 Beroepsbevolking Europa gaat de strijd aan met de jeugdwerkloosheid De Europese Unie (EU) maakt een budget van 6 miljard euro vrij in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Het Jeugdgarantieplan moet ervoor zorgen dat alle jongeren in de EU een baan of een gerichte beroepsopleiding krijgen. Het geld wordt ingezet tijdens de eerste vier maanden nadat jongeren van school zijn gekomen of werkloos zijn geworden. De jeugdwerkloosheid is vooral hoog in Griekenland en Spanje (bijna 60%) en in Italië en Portugal (ruim 40%). In Nederland blijft de jeugdwerkloosheid eind 2014 waarschijnlijk nog iets onder de 10%. De Telegraaf, 28 juni 2013 Alle Wajongers krijgen een herkeuring Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken wil dat iedereen met een Wajong-uitkering de komende jaren opnieuw wordt gekeurd. Als daaruit blijkt dat de betreffende Wajonger kan werken, wil de staatssecretaris dat hij of zij een bijstandsuitkering krijgt en dat de gemeente zorgt voor een passende baan. Op dit moment krijgen zo n jonggehandicapten een Wajonguitkering. Het kabinet denkt dat Wajongers niet volledig en duurzaam gehandicapt zijn. Zij zouden in plaats van een Wajong-uitkering een bijstandsuitkering moeten krijgen en de gemeenten zouden hen aan werk moeten helpen. De Volkskrant, 28 juni 2013 De werkloosheid slaat vooral toe onder mbo ers buiten de Randstad De klappen die de werkloosheid uitdeelt, worden niet eerlijk verdeeld. Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat tussen april 2012 en april 2013 de werkloosheid vooral snel opliep onder jongeren met een mbo-opleiding, die niet in de Randstad wonen. Verder werden relatief veel twintigers in de afgelopen periode werkloos. Jongeren hebben veel vaker dan ouderen een flexibel contract en zijn daardoor kwetsbaar. Daar staat tegenover dat jongeren het snelst weer een baan vinden wanneer de economie aantrekt. In en rond Rotterdam is een opvallende stijging van de werkloosheid (+60%) te zien. Volgens het UWV is dat niet alleen te wijten aan de crisis, maar ook aan het feit dat mensen met een bijstandsuitkering in die regio sinds vorig jaar strenger gecontroleerd worden. Na zo n controle schrijven zij zich vaak in als werkzoekende. ANP, 27 juni 2013

9 Te weinig stageplaatsen voor mbo ers Als gevolg van de economische crisis slaagden dit jaar mbo-leerlingen er niet in een leerwerkplek te vinden. De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) vindt dat werkgevers die actief zijn in de sectoren met een tekort aan stageplaatsen subsidie zouden moeten krijgen als ze mbo-leerlingen een leer-werkplek aanbieden. De afgelopen twee jaar zijn leer-werkplekken verloren gegaan. Vooral in de bouw, transport en logistiek en kinderopvang is een groeiend tekort aan stageplaatsen. De SBB stelt voor om de mbostagesubsidie voor een korte periode van bijvoorbeeld twee jaar in te voeren, met name voor de beroepsopleidende leerweg. nieuws.nl, 20 juni 2013 Starters hebben beduidend minder kans op vast werk Starters op de arbeidsmarkt hebben veel minder kans op een vaste baan dan vijf jaar geleden. Het onderzoek Studie & Werk 2013 van weekblad Elsevier en SEO Economisch Onderzoek laat zien dat zelfs hoogopgeleide starters moeilijk aan een baan komen. In 2008 wist 52% van de hbo ers binnen achttien maanden een vaste baan te vinden, nu is dat nog maar 27%. Van de academici vond vijf jaar geleden 46% binnen anderhalf jaar een baan, nu is dat nog voor 26% van de universitair afgestudeerden weggelegd. De kans op een vaste baan verschilt per opleiding. Wie het onderwijs in wil, heeft een redelijke kans op een vaste aanstelling, maar de culturele sector biedt geen enkele zekerheid. Elsevier, 15 juni 2013 Minder ouders met jonge kinderen zijn aan het werk De arbeidsparticipatie van moeders en vaders met jonge kinderen lag in de eerste drie maanden van dit jaar lager dan begin In het eerste kwartaal van vorig jaar was 71,5% van de moeders met een kind tussen 0 en 12 jaar aan het werk, dit jaar nog maar 70,4%. Vooral onder alleenstaande moeders daalde het aantal werkenden sterk. De arbeidsparticipatie van vaders met jonge kinderen liep terug van 93,2% naar 91,2%. Het aantal moeders dat minder dan 23 uur per week werkt met kinderen van 0 tot 3 jaar, is wel gestegen. Rijksoverheid, 18 juni 2013 Jongeren met een burn-out zijn vaak laagopgeleid Hoge werkdruk lijkt vooral voor laagopgeleide jongeren ingrijpende gevolgen te hebben. Eén op de zes laagopgeleide jongeren met een baan heeft burn-outklachten. Volgens onderzoeksresultaten van TNO is het aantal burn-outgevallen minder groot onder jongeren met een middelbare of hogere opleiding. Volgens TNO heeft 17% van de laagopgeleiden tussen 26 en

10 30 jaar last van slaapproblemen en oververmoeidheid. Onder werkenden met een havo-diploma of hoger liggen de percentages lager. Sinds 2007 is onder alle jongeren een opvallende stijging te zien van burn-outproblemen. In totaal hebben in Nederland 1 miljoen van de 7,4 miljoen werkenden last van burn-outklachten. ANP, 7 juni 2013 De naam op je cv heeft invloed op je kansen Volgens een proefschrift van sociologe Lieselotte Blommaert van de Universiteit van Utrecht hebben werkzoekenden die hun cv op internet zetten meer kans op een reactie met een Nederlandse naam dan met een Arabische naam. Ze plaatste ruim 600 cv s gedurende elf weken op het internet. De cv s van Nederlandse werkzoekenden werden gemiddeld tien keer bekeken, de allochtone werkzoekenden kwamen gemiddeld zes keer in beeld. De Nederlanders werden bovendien veel vaker voor een gesprek uitgenodigd dan hun allochtone medesollicitanten. ANP, 5 juni 2013 Het salaris van vrouwen is nog altijd lager Het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen blijkt nog altijd in alle sectoren aanwezig. Hoogopgeleide vrouwen verdienen ruim 18% minder dan mannen met een vergelijkbare baan en opleiding. In banen voor laagopgeleiden is het gemiddelde inkomensverschil ongeveer 15%. Ondanks alle aandacht voor de inkomenskloof zijn de cijfers al jaren min of meer stabiel. Volgens Loonwijzer, dat de cijfers tijdens een onderzoek vaststelde, hebben vrouwen de grootste kans om hetzelfde salaris te krijgen als hun mannelijke collega s wanneer ze een technische opleiding volgen en gaan werken in een groot bedrijf waar vrouwen in de minderheid zijn. NU.nl, 3 juni 2013 Bonden van oude en jonge werknemers zijn het eens over de pensioenen De ouderenorganisaties Anbo, PCOB en de Unie KBO zijn het eens geworden met de jongerenorganisaties FNV Jong en CNV Jongeren over de toekomst van de pensioenen. Jong en oud vinden dat pensioenfondsen risico s moeten blijven nemen, zodat de opbouw van de pensioenen de loon- en prijsstijgingen kan blijven bijhouden. In het plan van de bonden delen de generaties de risico s en worden tegenvallers en meevallers in het beleggingsrendement uitgesmeerd over tien jaar. De bonden gaan ervan uit dat grote pensioenkortingen voor ouderen kunnen worden voorkomen, terwijl jongeren op de lange termijn profiteren van meevallers. De bonden van ouderen en jongeren willen het collectieve pensioenstelsel behouden, waarbij de generaties de risico s en opbrengsten delen. Volgens de Tilburgse hoogleraren Lans Bovenberg en Theo Nijman, die de totstandkoming van het akkoord hebben begeleid, voorkomt het akkoord een

11 dreigend generatieconflict over de pensioenen. Aectueel.nl, 29 mei 2013

12 Branche-informatie Onderwijs De meester en de juf verdienen minder dan andere hoogopgeleiden Leraren in het Nederlandse basisonderwijs verdienen relatief slecht. Het salaris van een basisschoolleerkracht ligt zo n 30% lager dan het gemiddelde loon van hoger opgeleiden in ons land. Leraren in het voortgezet onderwijs verdienden gemiddeld ongeveer 16% minder dan het gemiddelde. Volgens onderzoek van de Oeso, de organisatie van geïndustrialiseerde landen in de wereld, staat tegenover het relatief lage salaris ook nog eens een hoge werkdruk voor de docenten in het Nederlandse onderwijs. De klassen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn hier namelijk gemiddeld groter dan die in andere Oeso-landen. Bovendien staan Nederlandse leraren verhoudingsgewijs veel uren voor de klas. Volgens de Oeso zijn het lage salaris en de hoge werkdruk samen de oorzaak van het lerarentekort in Nederland. Metro, 26 juni 2013 Transport en logistiek De werkzoekenden in de logistiek zien het somber in Ruim driekwart van de werkzoekenden in de logistieke sector denkt dat het niet zal lukken om binnen drie maanden een baan te vinden. Uit onderzoek van Logistiek CV blijkt dat het aantal vacatures in de sector historisch laag is. Bovendien vullen de bedrijven 60% van de vacatures intern in. Van de werknemers in de sector verwacht 40% dat in hun bedrijf een inkrimping van het personeel voor de deur staat. Nieuwsblad Transport, 14 juni 2013 Hollands Goud moet de logistieke sector interessanter maken Opleidingenfonds SOOB voor transport en logistiek wil met de campagne Hollands Goud de sector interessanter maken voor jongeren. Vanaf 2015 zijn er nieuwe chauffeurs nodig. In de jaren daarna wordt het tekort snel groter. Waarschijnlijk zal de sector uiteindelijk behoefte hebben aan extra chauffeurs. Wanneer de economie aantrekt, ontstaan in alle geledingen van transport en logistiek vacatures. Om die te kunnen opvullen zijn veel goed opgeleide jongeren nodig. Op dit moment neemt het aantal jongeren dat in de sector gaat werken juist af.

13 Volgens Transport en Logistiek Nederland zijn jongeren niet of nauwelijks op de hoogte van de opleidings- en loopbaanmogelijkheden. Hollands Goud moet daar verandering in brengen. Transport en Logistiek, 13 juni 2013 De sector transport en logistiek krijgt een goed cijfer van de eigen werknemers De sector transport en logistiek krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 7,3 van de eigen werknemers. Hoewel de waardering positief is, hebben de werknemers een wat eenzijdig beeld van de sector. Bij transport en logistiek denkt vrijwel iedereen alleen aan bevoorrading, chauffeurs en vrachtwagens. Een meerderheid van de werknemers is prestatiegericht én carrièregericht; zij hechten veel waarde aan doorgroeimogelijkheden, maar geven aan dat die in de sector onvoldoende aanwezig zijn. De werknemers beoordelen het werk als zwaar, maar afwisselend. Twee op de drie werknemers zou de sector aanbevelen als werkomgeving, ondanks het gebrek aan functies en groeimogelijkheden. Transport en Logistiek, 13 juni 2013 Zorg Ontslagen hangen als een donkere wolk boven de zorg Actiz is bang dat de voorgenomen hervorming van de langdurige zorg massaontslagen met zich meebrengt. De organisatie van werkgevers in de zorg denkt dat vooral verpleeg- en verzorgingshuizen zullen worden getroffen. Volgens onderzoek van PwC zal de omzet van zorginstellingen als gevolg van de hervormingen vrijwel halveren. Voor veel instellingen is een faillissement dan onontkoombaar. Ook vakbond Abvakabo FNV maakt zich zorgen over de plannen. De bond denkt dat mensen hun thuiszorg kwijtraken, terwijl thuiszorgmedewerkers hun baan verliezen. Het kabinet wil het budget van de langdurige zorg verlagen door de uitvoering over te hevelen naar gemeenten en mantelzorgers. De Volkskrant, 10 juni 2013

14 Uitzendbranche De uitzendbranche in België veert voorzichtig op Na maanden waarin zowel het aantal uitzenduren als de omzet een daling te zien gaven, vertoonde de uitzendactiviteit in België in de maand mei weer een lichte opwaartse trend. In vergelijking met de maand april steeg het aantal uitzenduren met 1,17%. Volgens cijfers van de Belgische brancheorganisatie Federgon was er nog wel sprake van een teruggang op jaarbasis. Vergeleken met de maand mei van het vorig jaar daalde het aantal uitzenduren met 6%. Flexmarkt, 27 juni 2013 Randstad reorganiseert in België Randstad België overlegt met de vakbonden over een herstructureringsplan. De reorganisatie heeft alleen betrekking op managementfuncties en zal maximaal 165 banen kosten. Hoeveel Randstad met het plan bespaart, is in dit stadium nog niet te zeggen. Randstad wil naar aanleiding van de veranderde marktomstandigheden haar concurrentiepositie versterken. Randstad, 19 juni 2013 De uitzendmarkt levert in alle sectoren in In de vijfde periode van dit jaar (week 17 tot en met 20) liepen het aantal uitzenduren en de uitzendomzet in alle sectoren terug in vergelijking met vorig jaar. Het aantal uren daalde met 6% en de omzet met 4%. De ABU-cijfers laten zien dat de administratieve sector 5% van de uren en 3% van de omzet inleverde. In de industrie nam de uitzendomzet met 3% af en het aantal uitzenduren met 6%. De technische sector vertoonde een achteruitgang van 8% in uren en 5% in omzet. De medische sector moest opnieuw het diepst buigen. Hier daalde het aantal uitzenduren met 33% en de uitzendomzet met 27%. Ook over het hele eerste kwartaal liet de uitzendmarkt een negatief beeld zien. De gezamenlijke uitzendbureaus noteerden een omzetdaling van bijna 4%. Desondanks is de omzetverwachting voor het tweede kwartaal van 2013 in de uitzendbranche opmerkelijk positief. Niet minder dan 42% van de uitzendondernemingen verwacht dat de omzet zal groeien. Flexmarkt, 11 juni 2013 CBS, 11 juni 2013 Randstad Nederland is optimistisch over de economische situatie Chris Heutink, algemeen directeur van Randstad Nederland, ziet positieve signalen in de huidige economische situatie. Heutink noemt de uitzendmarkt momentaal vlak, terwijl de markt in 2009 een daling liet zien van 30%. Hij verwacht dat de flexbranche op termijn zal blijven groeien.

15 Heutink ziet flexibel blijven als de enige manier voor bedrijven om te concurreren op de wereldmarkt. Flexmarkt, 6 juni 2013 Randstad Callflex helpt Achmea bij het werven van medewerkers Voor de afdeling Klant Contact Services (KCS) heeft verzekeraar Achmea regelmatig nieuwe medewerkers nodig. Bij het werven van die klantcontactmedewerkers gaat Achmea nauw samenwerken met Randstad Callflex. In de Achmea KCS-vestigingen in Utrecht en Zoetermeer geven meer dan 200 medewerkers dagelijks telefonisch advies en uitleg aan klanten. Vanwege de prolongatie van verzekeringen ontstaat daar vooral een piek aan het einde van het jaar. Achmea koos voor Randstad Califlex omdat het bedrijf over veel expertise beschikt op dit specifieke wervingsterrein. Telecom Business Magazine, mei 2013

Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei -1,8% kwartaal 2, 2013-1,8% kwartaal 1, 2013

Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei -1,8% kwartaal 2, 2013-1,8% kwartaal 1, 2013 Randstad Marktbrief september 2013 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei -1,8% kwartaal 2, 2013-1,8% kwartaal 1, 2013 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -38

Nadere informatie

Economie en conjunctuur

Economie en conjunctuur Randstad Marktbrief augustus 2011 Economische groei Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode 2,8% kwartaal 1, 2011 2,3% kwartaal 4, 2010-11 juli 2011-11

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het?

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het? Havo Economie 2008-2009 Inleiding In de komende hoofdstukken gaan we in op het verschijnsel conjunctuur (de economische situatie en de verandering daarin). Dit sluit aan bij de vorige module, want dat

Nadere informatie

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07 3-07 ndersteboven Een uitgave van Arbeidspastoraat DISK Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 Dankdag voor Gewas en Arbeid 3 november 2010

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 19 september 2006 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2011 Inhoudsopgave pag. Inleiding 3 Samenvatting 5 1

Nadere informatie

Zaken Doen oktober 2007

Zaken Doen oktober 2007 Zaken Doen oktober 2007 Het tweemaandelijkse nieuwsblad van uw onafhankelijke IIB-bedrijfsadviseur Ondernemers hebben er lol in! Bron: Postbank, Het Financieele Dagblad, CBS Meer dan 90% van de ondernemers

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 magazine Mozaïek van de nieuwe economie De Derde Maasvlakte ligt op het Weena 28 Afval is onze goudmijn voor de toekomst 40 Nieuwe economie, nieuwe kansen Voorwoord

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties

visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties Sectorupdate 2012 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie Visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

De Nederlandse economie 2013

De Nederlandse economie 2013 De Nederlandse economie economie 2013 De Nederlandse economie 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 16 september 2003 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2004 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2008 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2008 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Schuld en boete Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 moet je soms gebruikmaken van informatiebron 1 en 2 in de bijlage.

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie