Economie en conjunctuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie en conjunctuur"

Transcriptie

1 Randstad Marktbrief juli 2013 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei -1,7% kwartaal 1, ,2% kwartaal 4, 2012 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -32 Mei April ,2 Mei ,6 April 2013 Inflatie 2,8% Mei ,6% April 2013 Werkloosheid* 6,6% Mei ,5% April 2013 Banen werknm kwartaal 1, kwartaal 4, 2012 Vacatures openstaand kwartaal 1, kwartaal 4, 2012 Economie en conjunctuur Het begrotingstekort valt toch lager uit dan 3% Over de laatste vier kwartalen komt het begrotingstekort van de Nederlandse overheid uit op 2,9% van het bruto binnenlands product (bbp). In het eerste kwartaal van 2013 hield de overheid zelfs voor het eerst sinds meer dan vier jaar geld over. Het begrotingsoverschot van 4,5 miljard euro was vooral het gevolg van de veiling van frequenties voor mobiele communicatie. Die verkoop leverde de staat 3,8 miljard euro op. Het begrotingstekort van 2,9% over de laatste vier kwartalen valt binnen de Europese begrotingsnorm van 3%. De totale overheidsschuld bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal 72% van het bbp. Dat is ruim boven de Europese bovengrens, die op 60% is gesteld. CBS, 28 juni 2013 De werkgevers vinden dat we genoeg hebben bezuinigd De Nederlandse werkgeversorganisaties zien het op orde brengen van de staatsfinanciën niet langer als een prioriteit. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes vindt dat het kabinet moet ophouden met bezuinigen. De werkgeversvoorman denkt dat verdere bezuinigingsmaatregelen

2 van het kabinet schadelijk zijn voor de economie. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland deed al eerder soortgelijke uitspraken. Hij pleitte ervoor dat de staat onder meer ABN Amro, SNS Reaal en verzekeraar ASR verkoopt. Ook Wientjes stelt voor dat de overheid het ongewenste tafelzilver verkoopt. Naast de genationaliseerde banken denkt hij daarbij aan een flink deel van de aandelen Gasunie en elektriciteitsnetbeheerder Tennet. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft de suggesties van de werkgevers van de hand gewezen met de woorden: Ik ga geen doldwaze dagen organiseren. NOS.nl, 27 juni 2013 Het Financieele Dagblad, 28 juni 2013 In de eurozone groeit het vertrouwen in de economie In juni is het vertrouwen in de economie groter geworden in de landen die met de euro betalen. Het was de tweede achtereenvolgende maand dat het vertrouwen groeide. De index waarmee de Europese Commissie het vertrouwen van consumenten en producenten uitdrukt, steeg van 89,5 naar 91,3. Het gemiddelde vertrouwen in de afgelopen 22 jaar ligt op 100; de huidige index geeft dus aan dat het vertrouwen op dit moment ondanks de stijging nog altijd relatief laag is. In de twee grootste Europese economieën die niet tot het eurogebied behoren, het Verenigd Koninkrijk en Polen, werd de stemming juist iets somberder. ANP, 27 juni 2013 en ook in Duitsland wordt de stemming beter In Duitsland hebben consumenten steeds meer vertrouwen in de economie. Duitse werknemers zagen de afgelopen tijd hun loon stijgen en de werkloosheid is bij onze oosterburen lager dan in andere Europese landen. Het vertrouwensindex staat nu op het hoogste punt sinds september Ook het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie groeit. Duitsland is een sterke motor voor de Europese economie en bovendien de belangrijkste handelspartner van Nederland. De Volkskrant, 26 juni 2013 De werkloosheid neemt iets minder snel toe De werkloosheid is in Nederland in mei weer verder opgelopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat nu 8,3% van de beroepsbevolking zonder werk zit. In totaal zijn mensen werkloos en dat is een nieuw record. In de afgelopen drie maanden kwamen er per maand gemiddeld werklozen bij en daarmee vlakt de toename van de werkloosheid wel wat af. Bovendien is volgens de cijfers van het CBS de jeugdwerkloosheid de afgelopen drie maanden vrijwel niet meer toegenomen. UWV voorziet voorlopig nog geen herstel van de werkgelegenheid. De uitkeringsinstantie denkt dat het aantal werkzoekenden eind volgend jaar

3 uitkomt op Vooral bij de overheid en in de financiële sector ziet UWV het komende jaar veel banen verdwijnen. Naar verwachting komt volgend jaar wel een einde aan de ontslaggolf in de bouw. Na drie maanden waarin het consumentenvertrouwen in ons land voorzichtig groeide, is die index in mei weer iets gedaald. NRC.nl, 20 juni 2013 De Nederlander is nog altijd een van de meest welvarende Europeanen Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat is Nederland nog altijd een van de vijf meest welvarende landen in de Europese Unie. Mede dankzij de omvangrijke financiële sector is het bbp per hoofd van de bevolking in Luxemburg het hoogst. Na Oostenrijk en Ierland deelt Nederland met Zweden de vierde plaats. In Nederland lag het bbp per inwoner vorig jaar 28% hoger dan het Europees gemiddelde. Bulgarije en Roemenië staan onderaan de ranglijst; in die landen is het bbp per inwoner minder dan de helft van het Europees gemiddelde. BNR, 19 juni 2013 Arbeid wordt duurder in Europa In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de arbeidskosten in de Europese Unie gestegen met 1,9%. In het laatste kwartaal van 2012 bedroeg de stijging 1,3%. Volgens Eurostat gingen de arbeidskosten in Nederland nauwelijks omhoog (+0,1%). In de eurolanden steeg het gemiddelde uurloon in de eerste drie maanden van dit jaar met 1,6%, iets minder snel dan in de hele Europese Unie. In Roemenië stegen de lonen het snelst, met 8,6%. In Slovenië daalde het gemiddelde uurloon juist, en wel met 3,8%. Novum, 17 juni 2013 Na drie jaren van daling gaan de inkomens aan de top weer omhoog Uit onderzoek van De Volkskrant blijkt dat het gemiddelde inkomen van topbestuurders in Nederland vorig jaar met 7,5% is gestegen tot 1,13 miljoen euro. De topinkomens gingen drie jaar lang omlaag, maar aan die trend is in 2012 een einde gekomen. Het basissalaris van de topbestuurders steeg met zeker 6%. De Volkskrant, 15 juni 2013 Er is minder werk in de eurozone In de eerste drie maanden van 2013 liep de werkgelegenheid in de eurozone met 0,5% terug ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Volgens Eurostat hadden 145,1 miljoen inwoners van de eurolanden in het eerste kwartaal een betaalde baan. Het aantal werkenden lag daarmee 1% lager dan een jaar eerder. In de hele Europese Unie waren 221,9 miljoen mensen aan het werk;

4 een daling van 0,4% op jaarbasis. RTL Nieuws, 13 juni 2013 en het leven wordt duurder In de eurolanden lagen in mei van dit jaar de prijzen 1,4% hoger dan in dezelfde maand in Volgens Eurostat is de inflatie daarmee licht gestegen; in april bedroeg de gemiddelde prijsstijging 1,2%. In Nederland liep de inflatie in mei op tot 2,8%. Een maand eerder lagen de consumentenprijzen 2,6% hoger dan een jaar eerder. Voor de hogere inflatie was vooral de prijs van de benzine verantwoordelijk die in mei veel minder snel daalde dan in april. Ook voedingsmiddelen en buitenlandse vakanties hadden in mei een opwaarts effect op de inflatie. Het verschil tussen de Nederlandse inflatie de inflatie in de eurozone is sinds juli 2002 niet meer zo groot geweest als nu. RTL Nieuws, 12 juni 2013 CBS, 6 juni 2013 Voor het eerst sinds anderhalf jaar hapert de export De export, vaak gezien als de betrouwbare motor van de Nederlandse economie, deed in april een stapje terug. Het exportvolume lag 2,7% lager dan een jaar eerder. Het CBS stelt vast dat de export daarmee voor het eerst sinds oktober 2011 is gedaald. De waarde van de export bedroeg in april 34,6 miljard euro en dat is 1,9% minder dan een jaar eerder. Volgens het CBS is de exportkrimp een incidentele tegenvaller. RTL Nieuws, 12 juni 2013 De Nederlandse staatsschuld is riskant hoog Volgens het Centraal Planbureau (CPB) heeft de Nederlandse overheid nog maar weinig ruimte om financiële tegenvallers op te vangen zonder de economie te schaden. De staatsschuld is nu ongeveer 75% van het bbp. Wanneer de schuld groter wordt dan 80% van het bpp, is dat vrijwel zeker schadelijk voor de economie. In zo n situatie zou Nederland het vertrouwen van de financiële markten kunnen verliezen. Volgens het CPB zou de staatsschuld niet hoger moeten zijn dan 60% van het bbp. De staatsschuld is sinds het begin van de economische crisis in 2007 vooral opgelopen door steun aan banken, hulp aan zwakke eurolanden en groeiende begrotingstekorten. Het Financieele Dagblad, 5 juni 2013 De economie van de eurozone krimpt De gezamenlijke economieën van de eurolanden hebben in het eerste kwartaal van 2013 een

5 krimp van 0,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal te verwerken gekregen. Volgens Eurostat kromp de euro-economie in vergelijking met het eerste kwartaal van 2012 met 1,1%. De Telegraaf, 5 juni 2013 Bijna iedereen gaat er op achteruit Managementadviesbureau Berenschot heeft vastgesteld dat op een enkele uitzondering na iedereen vorig jaar koopkracht heeft ingeleverd. Volgens de loonstrookjes steeg de beloning van werknemers gemiddeld met 1,3%. Omdat de inflatie 2,5% bedroeg, betekent die loonstijging dat we er netto op achteruit zijn gegaan. Slechts een enkele beroepsgroep kreeg een loonstijging die de inflatie overtreft. Zo kregen taxichauffeurs er afgelopen jaar 5,4% bij en schoonmakers 3,6%. Elsevier, 1 juni 2013 Er is nog geen economische verbetering in zicht Het CBS laat weten dat de vooruitzichten voor de Nederlandse economie de afgelopen tijd niet zijn verbeterd. De consumptie door huishoudens, het vertrouwen van producenten in de economie en de rente liepen weliswaar iets op, maar alle indicatoren waarmee het CBS de stand van de economie bepaalt, blijven achter bij het langjarig gemiddelde. AFN, 31 mei 2013

6 Marktontwikkelingen 1,2 miljard voor nieuwe banen Het kabinet komt met een banenplan om de snel oplopende werkloosheid te bestrijden. Minister Asscher zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat de regering 600 miljoen euro beschikbaar stelt, waarmee werkgevers jongeren, ouderen en gehandicapten aan de slag moeten krijgen. Het kabinet heeft met werkgevers en vakbeweging afgesproken dat ook zij 600 miljoen euro bijdragen aan het banenplan. In totaal is dus een bedrag van 1,2 miljard euro inzetbaar om de arbeidsmarkt te stimuleren. Het banenplan zal onder meer bestaan uit het creëren van stages en werkervaringsplaatsen, scholing, arbeidsbemiddeling, outplacement en ondersteuning van kwetsbare groepen. De minister vermeldt in zijn brief niet hoeveel mensen hij met het plan aan werk wil helpen. De Volkskrant, 20 juni 2013 De vut komt terug Als het aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, zien we op de arbeidsmarkt binnenkort een oude bekende terug: de vut (vervroegde uittreding). Eerder had Asscher een verzoek van oppositiepartij SP van de hand gewezen om de VUT weer in te voeren. Hij vond toen dat de vut niet te rijmen was met een verhoging van de aow-leeftijd. De minister zegt nu dat uitzonderingen op individuele basis mogelijk zijn als de vut bijdraagt aan het behoud van werkgelegenheid en jongeren nieuwe kansen geeft op de arbeidsmarkt. Vut en vervroegd pensioen zijn sinds 2006 fiscaal minder aantrekkelijk geworden. Nieuws.nl, 20 juni 2013 Ruim banen zijn naar het buitenland gegaan Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft 10% van de grote bedrijven in Nederland tussen 2009 en 2011 werkzaamheden naar het buitenland verplaatst. In totaal zijn daardoor in ons land banen verdwenen. De outsourcing van werk was het sterkst in de industrie. Die sector verplaatste 2,7% van alle banen naar het buitenland. Vooral ondersteunende functies verdwenen relatief vaak over de grens. In veel gevallen is het lagere loon in een ander land de belangrijkste reden om werk naar het buitenland over te brengen. De Volkskrant, 19 juni 2013 De avond- en weekendtoeslag staat ter discussie Werken op ongebruikelijke uren hoort erbij, vinden de Nederlandse werkgevers. Steeds vaker

7 staat de avond- en weekendtoeslag tijdens cao-onderhandelingen ter discussie. Werkgevers willen onder meer in de supermarkten, de metaalsector en de ouderenzorg een eind maken aan de onregelmatigheidstoeslagen. Werkgeversvereniging AWVN ziet deze ontwikkeling als een logisch gevolg van het Nieuwe Werken. Nu het gebruikelijk is om in de avonduren boodschappen te doen, wordt werken buiten de traditionele kantooruren heel normaal en dat vertaalt zich in een lagere toeslag. Bij attractiepark De Efteling dreigden werknemers onlangs met acties vanwege het schrappen van de onregelmatigheidstoeslagen voor oudgedienden. De Volkskrant, 12 juni 2013 Werknemers kijken het liefst op hun eigen scherm Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat zo n 70% van de werknemers die thuis een tablet of smartphone hebben het apparaat ook op het werk gebruikt. Sommige werkgevers staan het gebruik van een eigen tablet of smartphone op het werk niet toe, maar een groot deel van de werknemers trekt zich daar niets van aan. BYOD (bring your own device) kan de productiviteit verhogen, maar daar staat tegenover dat ze vaak minder goed beveiligd zijn tegen virussen en malware. De Volkskrant, 11 juni 2013 Assessments zijn populair in Nederland Nergens zetten organisaties zo vaak assessments in als in Nederland. Onderzoek dat is uitgevoerd bij organisaties in vijftien landen laat zien dat in ons land 86% van de ondervraagden psychometrische assessments toepast. Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk volgen Nederland op de voet. Het voordeel van de assessments is dat selectiebeslissingen betrouwbaarder en minder risicovol worden, vindt 72% van de Nederlandse deelnemers aan het onderzoek. managersonline.nl, 10 juni 2013 Nederlandse werknemers blijven het liefst op hun plek Volgens een analyse van organisatieadviesbureau Hay Group zijn Nederlandse werknemers relatief honkvast. Ze wisselen niet vaak van baan en blijven vaak lang op één werkplek. Het personeelsverloop is in Nederland aanzienlijk lager dan in landen als Spanje, Engeland en Duitsland. Ook België en Italië kennen een relatief laag personeelsverloop. Het feit dat Nederlandse werknemers zich lijken te hebben afgekeerd van jobhoppen, heeft alles te maken met het geringe vertrouwen in de economie en de oplopende werkloosheid. De mobiliteit op de arbeidsmarkt zal daardoor ook de komende tijd waarschijnlijk nog beperkt blijven. De Telegraaf, 6 juni 2013

8 Beroepsbevolking Europa gaat de strijd aan met de jeugdwerkloosheid De Europese Unie (EU) maakt een budget van 6 miljard euro vrij in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Het Jeugdgarantieplan moet ervoor zorgen dat alle jongeren in de EU een baan of een gerichte beroepsopleiding krijgen. Het geld wordt ingezet tijdens de eerste vier maanden nadat jongeren van school zijn gekomen of werkloos zijn geworden. De jeugdwerkloosheid is vooral hoog in Griekenland en Spanje (bijna 60%) en in Italië en Portugal (ruim 40%). In Nederland blijft de jeugdwerkloosheid eind 2014 waarschijnlijk nog iets onder de 10%. De Telegraaf, 28 juni 2013 Alle Wajongers krijgen een herkeuring Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken wil dat iedereen met een Wajong-uitkering de komende jaren opnieuw wordt gekeurd. Als daaruit blijkt dat de betreffende Wajonger kan werken, wil de staatssecretaris dat hij of zij een bijstandsuitkering krijgt en dat de gemeente zorgt voor een passende baan. Op dit moment krijgen zo n jonggehandicapten een Wajonguitkering. Het kabinet denkt dat Wajongers niet volledig en duurzaam gehandicapt zijn. Zij zouden in plaats van een Wajong-uitkering een bijstandsuitkering moeten krijgen en de gemeenten zouden hen aan werk moeten helpen. De Volkskrant, 28 juni 2013 De werkloosheid slaat vooral toe onder mbo ers buiten de Randstad De klappen die de werkloosheid uitdeelt, worden niet eerlijk verdeeld. Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat tussen april 2012 en april 2013 de werkloosheid vooral snel opliep onder jongeren met een mbo-opleiding, die niet in de Randstad wonen. Verder werden relatief veel twintigers in de afgelopen periode werkloos. Jongeren hebben veel vaker dan ouderen een flexibel contract en zijn daardoor kwetsbaar. Daar staat tegenover dat jongeren het snelst weer een baan vinden wanneer de economie aantrekt. In en rond Rotterdam is een opvallende stijging van de werkloosheid (+60%) te zien. Volgens het UWV is dat niet alleen te wijten aan de crisis, maar ook aan het feit dat mensen met een bijstandsuitkering in die regio sinds vorig jaar strenger gecontroleerd worden. Na zo n controle schrijven zij zich vaak in als werkzoekende. ANP, 27 juni 2013

9 Te weinig stageplaatsen voor mbo ers Als gevolg van de economische crisis slaagden dit jaar mbo-leerlingen er niet in een leerwerkplek te vinden. De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) vindt dat werkgevers die actief zijn in de sectoren met een tekort aan stageplaatsen subsidie zouden moeten krijgen als ze mbo-leerlingen een leer-werkplek aanbieden. De afgelopen twee jaar zijn leer-werkplekken verloren gegaan. Vooral in de bouw, transport en logistiek en kinderopvang is een groeiend tekort aan stageplaatsen. De SBB stelt voor om de mbostagesubsidie voor een korte periode van bijvoorbeeld twee jaar in te voeren, met name voor de beroepsopleidende leerweg. nieuws.nl, 20 juni 2013 Starters hebben beduidend minder kans op vast werk Starters op de arbeidsmarkt hebben veel minder kans op een vaste baan dan vijf jaar geleden. Het onderzoek Studie & Werk 2013 van weekblad Elsevier en SEO Economisch Onderzoek laat zien dat zelfs hoogopgeleide starters moeilijk aan een baan komen. In 2008 wist 52% van de hbo ers binnen achttien maanden een vaste baan te vinden, nu is dat nog maar 27%. Van de academici vond vijf jaar geleden 46% binnen anderhalf jaar een baan, nu is dat nog voor 26% van de universitair afgestudeerden weggelegd. De kans op een vaste baan verschilt per opleiding. Wie het onderwijs in wil, heeft een redelijke kans op een vaste aanstelling, maar de culturele sector biedt geen enkele zekerheid. Elsevier, 15 juni 2013 Minder ouders met jonge kinderen zijn aan het werk De arbeidsparticipatie van moeders en vaders met jonge kinderen lag in de eerste drie maanden van dit jaar lager dan begin In het eerste kwartaal van vorig jaar was 71,5% van de moeders met een kind tussen 0 en 12 jaar aan het werk, dit jaar nog maar 70,4%. Vooral onder alleenstaande moeders daalde het aantal werkenden sterk. De arbeidsparticipatie van vaders met jonge kinderen liep terug van 93,2% naar 91,2%. Het aantal moeders dat minder dan 23 uur per week werkt met kinderen van 0 tot 3 jaar, is wel gestegen. Rijksoverheid, 18 juni 2013 Jongeren met een burn-out zijn vaak laagopgeleid Hoge werkdruk lijkt vooral voor laagopgeleide jongeren ingrijpende gevolgen te hebben. Eén op de zes laagopgeleide jongeren met een baan heeft burn-outklachten. Volgens onderzoeksresultaten van TNO is het aantal burn-outgevallen minder groot onder jongeren met een middelbare of hogere opleiding. Volgens TNO heeft 17% van de laagopgeleiden tussen 26 en

10 30 jaar last van slaapproblemen en oververmoeidheid. Onder werkenden met een havo-diploma of hoger liggen de percentages lager. Sinds 2007 is onder alle jongeren een opvallende stijging te zien van burn-outproblemen. In totaal hebben in Nederland 1 miljoen van de 7,4 miljoen werkenden last van burn-outklachten. ANP, 7 juni 2013 De naam op je cv heeft invloed op je kansen Volgens een proefschrift van sociologe Lieselotte Blommaert van de Universiteit van Utrecht hebben werkzoekenden die hun cv op internet zetten meer kans op een reactie met een Nederlandse naam dan met een Arabische naam. Ze plaatste ruim 600 cv s gedurende elf weken op het internet. De cv s van Nederlandse werkzoekenden werden gemiddeld tien keer bekeken, de allochtone werkzoekenden kwamen gemiddeld zes keer in beeld. De Nederlanders werden bovendien veel vaker voor een gesprek uitgenodigd dan hun allochtone medesollicitanten. ANP, 5 juni 2013 Het salaris van vrouwen is nog altijd lager Het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen blijkt nog altijd in alle sectoren aanwezig. Hoogopgeleide vrouwen verdienen ruim 18% minder dan mannen met een vergelijkbare baan en opleiding. In banen voor laagopgeleiden is het gemiddelde inkomensverschil ongeveer 15%. Ondanks alle aandacht voor de inkomenskloof zijn de cijfers al jaren min of meer stabiel. Volgens Loonwijzer, dat de cijfers tijdens een onderzoek vaststelde, hebben vrouwen de grootste kans om hetzelfde salaris te krijgen als hun mannelijke collega s wanneer ze een technische opleiding volgen en gaan werken in een groot bedrijf waar vrouwen in de minderheid zijn. NU.nl, 3 juni 2013 Bonden van oude en jonge werknemers zijn het eens over de pensioenen De ouderenorganisaties Anbo, PCOB en de Unie KBO zijn het eens geworden met de jongerenorganisaties FNV Jong en CNV Jongeren over de toekomst van de pensioenen. Jong en oud vinden dat pensioenfondsen risico s moeten blijven nemen, zodat de opbouw van de pensioenen de loon- en prijsstijgingen kan blijven bijhouden. In het plan van de bonden delen de generaties de risico s en worden tegenvallers en meevallers in het beleggingsrendement uitgesmeerd over tien jaar. De bonden gaan ervan uit dat grote pensioenkortingen voor ouderen kunnen worden voorkomen, terwijl jongeren op de lange termijn profiteren van meevallers. De bonden van ouderen en jongeren willen het collectieve pensioenstelsel behouden, waarbij de generaties de risico s en opbrengsten delen. Volgens de Tilburgse hoogleraren Lans Bovenberg en Theo Nijman, die de totstandkoming van het akkoord hebben begeleid, voorkomt het akkoord een

11 dreigend generatieconflict over de pensioenen. Aectueel.nl, 29 mei 2013

12 Branche-informatie Onderwijs De meester en de juf verdienen minder dan andere hoogopgeleiden Leraren in het Nederlandse basisonderwijs verdienen relatief slecht. Het salaris van een basisschoolleerkracht ligt zo n 30% lager dan het gemiddelde loon van hoger opgeleiden in ons land. Leraren in het voortgezet onderwijs verdienden gemiddeld ongeveer 16% minder dan het gemiddelde. Volgens onderzoek van de Oeso, de organisatie van geïndustrialiseerde landen in de wereld, staat tegenover het relatief lage salaris ook nog eens een hoge werkdruk voor de docenten in het Nederlandse onderwijs. De klassen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn hier namelijk gemiddeld groter dan die in andere Oeso-landen. Bovendien staan Nederlandse leraren verhoudingsgewijs veel uren voor de klas. Volgens de Oeso zijn het lage salaris en de hoge werkdruk samen de oorzaak van het lerarentekort in Nederland. Metro, 26 juni 2013 Transport en logistiek De werkzoekenden in de logistiek zien het somber in Ruim driekwart van de werkzoekenden in de logistieke sector denkt dat het niet zal lukken om binnen drie maanden een baan te vinden. Uit onderzoek van Logistiek CV blijkt dat het aantal vacatures in de sector historisch laag is. Bovendien vullen de bedrijven 60% van de vacatures intern in. Van de werknemers in de sector verwacht 40% dat in hun bedrijf een inkrimping van het personeel voor de deur staat. Nieuwsblad Transport, 14 juni 2013 Hollands Goud moet de logistieke sector interessanter maken Opleidingenfonds SOOB voor transport en logistiek wil met de campagne Hollands Goud de sector interessanter maken voor jongeren. Vanaf 2015 zijn er nieuwe chauffeurs nodig. In de jaren daarna wordt het tekort snel groter. Waarschijnlijk zal de sector uiteindelijk behoefte hebben aan extra chauffeurs. Wanneer de economie aantrekt, ontstaan in alle geledingen van transport en logistiek vacatures. Om die te kunnen opvullen zijn veel goed opgeleide jongeren nodig. Op dit moment neemt het aantal jongeren dat in de sector gaat werken juist af.

13 Volgens Transport en Logistiek Nederland zijn jongeren niet of nauwelijks op de hoogte van de opleidings- en loopbaanmogelijkheden. Hollands Goud moet daar verandering in brengen. Transport en Logistiek, 13 juni 2013 De sector transport en logistiek krijgt een goed cijfer van de eigen werknemers De sector transport en logistiek krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 7,3 van de eigen werknemers. Hoewel de waardering positief is, hebben de werknemers een wat eenzijdig beeld van de sector. Bij transport en logistiek denkt vrijwel iedereen alleen aan bevoorrading, chauffeurs en vrachtwagens. Een meerderheid van de werknemers is prestatiegericht én carrièregericht; zij hechten veel waarde aan doorgroeimogelijkheden, maar geven aan dat die in de sector onvoldoende aanwezig zijn. De werknemers beoordelen het werk als zwaar, maar afwisselend. Twee op de drie werknemers zou de sector aanbevelen als werkomgeving, ondanks het gebrek aan functies en groeimogelijkheden. Transport en Logistiek, 13 juni 2013 Zorg Ontslagen hangen als een donkere wolk boven de zorg Actiz is bang dat de voorgenomen hervorming van de langdurige zorg massaontslagen met zich meebrengt. De organisatie van werkgevers in de zorg denkt dat vooral verpleeg- en verzorgingshuizen zullen worden getroffen. Volgens onderzoek van PwC zal de omzet van zorginstellingen als gevolg van de hervormingen vrijwel halveren. Voor veel instellingen is een faillissement dan onontkoombaar. Ook vakbond Abvakabo FNV maakt zich zorgen over de plannen. De bond denkt dat mensen hun thuiszorg kwijtraken, terwijl thuiszorgmedewerkers hun baan verliezen. Het kabinet wil het budget van de langdurige zorg verlagen door de uitvoering over te hevelen naar gemeenten en mantelzorgers. De Volkskrant, 10 juni 2013

14 Uitzendbranche De uitzendbranche in België veert voorzichtig op Na maanden waarin zowel het aantal uitzenduren als de omzet een daling te zien gaven, vertoonde de uitzendactiviteit in België in de maand mei weer een lichte opwaartse trend. In vergelijking met de maand april steeg het aantal uitzenduren met 1,17%. Volgens cijfers van de Belgische brancheorganisatie Federgon was er nog wel sprake van een teruggang op jaarbasis. Vergeleken met de maand mei van het vorig jaar daalde het aantal uitzenduren met 6%. Flexmarkt, 27 juni 2013 Randstad reorganiseert in België Randstad België overlegt met de vakbonden over een herstructureringsplan. De reorganisatie heeft alleen betrekking op managementfuncties en zal maximaal 165 banen kosten. Hoeveel Randstad met het plan bespaart, is in dit stadium nog niet te zeggen. Randstad wil naar aanleiding van de veranderde marktomstandigheden haar concurrentiepositie versterken. Randstad, 19 juni 2013 De uitzendmarkt levert in alle sectoren in In de vijfde periode van dit jaar (week 17 tot en met 20) liepen het aantal uitzenduren en de uitzendomzet in alle sectoren terug in vergelijking met vorig jaar. Het aantal uren daalde met 6% en de omzet met 4%. De ABU-cijfers laten zien dat de administratieve sector 5% van de uren en 3% van de omzet inleverde. In de industrie nam de uitzendomzet met 3% af en het aantal uitzenduren met 6%. De technische sector vertoonde een achteruitgang van 8% in uren en 5% in omzet. De medische sector moest opnieuw het diepst buigen. Hier daalde het aantal uitzenduren met 33% en de uitzendomzet met 27%. Ook over het hele eerste kwartaal liet de uitzendmarkt een negatief beeld zien. De gezamenlijke uitzendbureaus noteerden een omzetdaling van bijna 4%. Desondanks is de omzetverwachting voor het tweede kwartaal van 2013 in de uitzendbranche opmerkelijk positief. Niet minder dan 42% van de uitzendondernemingen verwacht dat de omzet zal groeien. Flexmarkt, 11 juni 2013 CBS, 11 juni 2013 Randstad Nederland is optimistisch over de economische situatie Chris Heutink, algemeen directeur van Randstad Nederland, ziet positieve signalen in de huidige economische situatie. Heutink noemt de uitzendmarkt momentaal vlak, terwijl de markt in 2009 een daling liet zien van 30%. Hij verwacht dat de flexbranche op termijn zal blijven groeien.

15 Heutink ziet flexibel blijven als de enige manier voor bedrijven om te concurreren op de wereldmarkt. Flexmarkt, 6 juni 2013 Randstad Callflex helpt Achmea bij het werven van medewerkers Voor de afdeling Klant Contact Services (KCS) heeft verzekeraar Achmea regelmatig nieuwe medewerkers nodig. Bij het werven van die klantcontactmedewerkers gaat Achmea nauw samenwerken met Randstad Callflex. In de Achmea KCS-vestigingen in Utrecht en Zoetermeer geven meer dan 200 medewerkers dagelijks telefonisch advies en uitleg aan klanten. Vanwege de prolongatie van verzekeringen ontstaat daar vooral een piek aan het einde van het jaar. Achmea koos voor Randstad Califlex omdat het bedrijf over veel expertise beschikt op dit specifieke wervingsterrein. Telecom Business Magazine, mei 2013

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009.

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Sheet 1: Opening Het CBS publiceert vandaag het eerste cijfer van de economische groei over het vierde kwartaal en de voorlopige

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Economie en conjunctuur

Economie en conjunctuur Randstad Marktbrief november 2013 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei -1,7% kwartaal 2, 2013-1,8% kwartaal 1, 2013 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -27

Nadere informatie

Miljoenennota Helmer Vossers

Miljoenennota Helmer Vossers Helmer Vossers Helaas niet helemaal waar 8 5 1/2 2010 2011 69,5 66,0 0 1 3/4 Groei Werkloosheid Saldo 2010 Saldo 2011 Schuld 2011 (% bbp) (% beroepsbevolking) (% bbp) (% bbp) (% bbp) -4,0-6,3-5,8-5,6

Nadere informatie

Economie en conjunctuur

Economie en conjunctuur Randstad Marktbrief maart 2014 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei 0,7% kwartaal 4, 2013-0,4% kwartaal 3, 2013 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -12 Jan

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 503 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Economie en conjunctuur

Economie en conjunctuur Randstad Marktbrief maart 2012 Economische groei Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode -0,7% kwartaal 4, 2011 1,1% kwartaal 3, 2011-35 feb 2012-34

Nadere informatie

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd 2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd Mensen moeten steeds de keuze maken tussen werken en vrije tijd: 1. Werken * Je ontvangt loon in ruil voor je arbeid; * Langer werken geeft meer loon (en dus kun

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

UIT groei en conjunctuur

UIT groei en conjunctuur Economische groei. Economische groei drukken we uit in de procentuele groei van het BBP op jaarbasis. De groei van het BBP heeft twee oorzaken. Het BBP kan groeien omdat de prijzen van producten stijgen

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei 0,0% kwartaal 1, 2014 1,0% kwartaal 4, 2013

Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei 0,0% kwartaal 1, 2014 1,0% kwartaal 4, 2013 Randstad Marktbrief augustus 2014 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei 0,0% kwartaal 1, 2014 1,0% kwartaal 4, 2013 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -2 Juni

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Juni 16 Economisch Bureau Nederland Kasper Buiting Senior sector econoom 3376 kasper.buiting@nl.abnamro.com Inhoud Onderwerp Pag Kernpunten

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 217 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. De economie groeit verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen 4 1.3. Aantal uitzenduren

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persconferentie De Nederlandse economie vierde kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persconferentie De Nederlandse economie vierde kwartaal 2009 Persconferentie De Nederlandse economie vierde kwartaal 2009 Sheet 1: Opening Goedemorgen dames en heren. Welkom op het Centraal Bureau voor de Statistiek bij de presentatie van de cijfers over het vierde

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Kwartaalmonitor OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

Kwartaalmonitor OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Kwartaalmonitor OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 Werkgevers kiezen steeds vaker voor flexwerkers 5 Flexwerkers zijn in alle regio s in trek 6 Omzet freelancers

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Conjunctuurtest voorjaar 2012

Conjunctuurtest voorjaar 2012 Conjunctuurtest voorjaar 0 Vereniging FME-CWM, Zoetermeer, februari 0 Kasper Buiting, beleidsadviseur Onderzoek en Economie www.fme.nl Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag zonder bronvermelding

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Een Werkende Arbeidsmarkt

Een Werkende Arbeidsmarkt Een Werkende Arbeidsmarkt Bas ter Weel 16 mei2014 Duurzame inzetbaarheid Doel Langer werken in goede gezondheid Beleid gericht op Binden: Gezondheid als voorwaarde voor deelname Ontbinden: Mobiliteit als

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 MEER JONGEREN FREELANCEN 5 OMZET FREELANCERS STIJGT 6 OMZET HAAGSE FREELANCER BLIJFT ACHTER OP REST VAN

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2016

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2016 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2016 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Ontwikkelingen 3e kwartaal 2016 3 1.1. Nederlandse economie groeit verder 3 1.2. Export groeit ook in derde kwartaal 4 1.3.

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal Derde kwartaal 214 groei industrie afgenomen in derde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Persbericht. Hoop op een einde aan de crisis. Bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in het derde kwartaal van 2013

Persbericht. Hoop op een einde aan de crisis. Bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in het derde kwartaal van 2013 Persbericht 21 oktober 2013, 0:00 Hoop op een einde aan de crisis 21 oktober 2013 Rolf Bürkl T +49 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Corporate Communications T +49 911 395-2745 F +49

Nadere informatie

14 BIJLAGE INTERNATIONALE KERNGEGEVENS BBP per hoofd van de bevolking

14 BIJLAGE INTERNATIONALE KERNGEGEVENS BBP per hoofd van de bevolking 14 BIJLAGE INTERNATIONALE KERNGEGEVENS In deze bijlage worden Nederlandse cijfers op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid vergeleken met die van een groot aantal Europese landen, de USA en

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2014

De arbeidsmarkt in juni 2014 De arbeidsmarkt in juni 2014 Datum: 17 juli 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Kabinetsbeleid werkloosheid

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Kabinetsbeleid werkloosheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA)

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie