Economie en conjunctuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie en conjunctuur"

Transcriptie

1 Randstad Marktbrief november 2013 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei -1,7% kwartaal 2, ,8% kwartaal 1, 2013 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -27 Okt Sept ,5 Okt ,8 Sept 2013 Inflatie 2,4% Sept ,8% Aug 2013 Werkloosheid* 7,0% Sept ,0% Aug 2013 Banen werknm kwartaal 2, kwartaal 1, 2013 Vacatures openstaand kwartaal 2, kwartaal 1, 2013 Economie en conjunctuur De inflatie blijft dalen De Nederlandse inflatie lag in september opnieuw lager dan in de maand daarvoor. In augustus liet het CBS nog weten dat de consumentenprijzen met 2,8% waren gestegen, in augustus bleven de prijsstijgingen beperkt tot een gemiddelde van 2,4%. De inflatie was in het afgelopen jaar niet eerder zo laag. Vooral kleding en benzine waren in september goedkoper dan een jaar eerder. De eurozone als geheel heeft te maken met een veel lagere inflatie. In de landen die met de euro betalen stegen de prijzen in september gemiddeld met 1,1% en volgens de eerste ramingen van het Europees bureau voor de statistiek, Eurostat, kwam de inflatie in oktober zelfs uit op slechts 0,7%. In augustus was de inflatie nog 1,3%. Ook in de landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) wordt de inflatie steeds lager. De Oeso noteerde in juli nog een inflatie op jaarbasis van 2,0%, in augustus was dat gedaald tot 1,7%. De lagere inflatie is vooral te danken aan een beperkte stijging van de energieprijzen. Trouw, 31 oktober 2013 deondernemer.nl, 10 oktober 2013 Dow Jones Newswires, 8 oktober 2013

2 We gaven opnieuw iets minder uit De Nederlandse consument heeft in augustus van dit jaar 2% minder uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar geleden. Ook in juli lagen de bestedingen al 2% lager dan een jaar eerder. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalt de consumptie in ons land al ruim twee jaar lang. De Nederlandse huishoudens gaven in augustus vooral minder uit aan duurzame goederen en dan met name aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Inmiddels laat de Consumptieradar zien dat de omstandigheden voor huishoudens om geld uit te geven in oktober 2013 iets gunstiger zijn geworden. CBS, 23 oktober 2013 Het vertrouwen neemt voorzichtig weer toe Het consumentenvertrouwen bereikte in oktober het hoogste niveau in ruim twee jaar tijd. De index voor het vertrouwen van consumenten in de economie steeg met 6 punten en kwam uit op -27. Dat de index nog onder het nulpunt staat, betekent dat consumenten gemiddeld genomen nog altijd pessimistisch zijn. In oktober waren de consumenten in ons land vooral minder somber over de economische vooruitzichten voor de komende twaalf maanden, maar ook over de eigen financiële situatie dachten ze minder negatief. Bovendien nam de koopbereidheid toe. In oktober ging ook het producentenvertrouwen in Nederland omhoog. Ook onder producenten zijn er nog net iets meer pessimisten dan optimisten, maar het verschil wordt steeds kleiner. De CBS-index voor het vertrouwen van ondernemers in de industrie ging -2,8 naar -0,5. De ondernemers zijn vooral veel minder negatief over de verwachte bedrijvigheid en over hun orderpositie. BNR, 25 oktober 2013 CBS, 18 oktober 2013 De werkloosheid groeit minder snel In september zaten gemiddeld mensen zonder werk. Daarmee groeide de werkloosheid met personen ten opzichte van augustus van dit jaar. Volgens het CBS is nu 8,6% van de beroepsbevolking werkloos. In juli, augustus en september groeide het aantal werklozen met gemiddeld personen per maand. Die stijging is veel minder sterk dan in de eerste helft van dit jaar. In die periode kwamen er iedere maand werklozen bij. Het aantal ww-uitkeringen aan 55-plussers steeg in september met 1,3% tot een totaal van Het aantal wwuitkeringen aan mensen onder de 45 jaar daalde juist. Onder jongeren tot 25 jaar is de werkloosheid het hoogst. Van die groep is nu 16,5% op zoek naar een betaalde baan. Blikopnieuws.nl, 17 oktober 2013

3 Het gaat goed met de export De Nederlandse economie moet het nog altijd in belangrijke mate hebben van de export. Gegevens van ABN AMRO laten zien dat het Nederlandse bedrijfsleven 70 tot 75% van de exportgoederen en -diensten afzet in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De bank ziet vooral in Duitsland mogelijkheden om nog méér te exporteren. Na een aantal maanden van onafgebroken groei nam het volume van de Nederlandse export in augustus opnieuw toe en wel met 2,5%. Volgens het CBS bleef de import in juli en augustus sterk achter bij de export. Dat is uitzonderlijk en waarschijnlijk het gevolg van de stagnerende binnenlandse consumptie. Het Financieele Dagblad, 15 oktober 2013 Het begrotingsakkoord zorgt voor een groter tekort Het kabinet heeft een akkoord gesloten met oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en SGP over aanpassingen in de begroting voor Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) valt het begrotingstekort in 2013 en 2014 door de gemaakte afspraken 700 miljoen euro hoger uit. In de jaren 2015 tot 2017 loopt het tekort nog eens op met 600 miljoen euro. Het begrotingstekort zou daardoor dit jaar 3,3% bedragen en volgend jaar 3,4%. In het akkoord is onder meer afgesproken dat de overheid meer geld uittrekt voor onderwijs en voor het creëren van regionale werkgelegenheid. Volgens het CPB leidt het begrotingsakkoord op langere termijn tot een stijging van de structurele werkgelegenheid met 0,6%. Op de economische groei heeft het akkoord vrijwel geen effect. In april sloot het kabinet met een aantal oppositiepartijen en werkgevers en werknemers al een sociaal akkoord. Diverse afspraken die in dat akkoord stonden, zijn nu in het begrotingsakkoord teruggedraaid of aangepast. Hoewel de vakbonden zich hebben uitgesproken tegen diverse maatregelen in de begroting, hebben ze ook laten weten dat ze het sociaal akkoord blijven steunen. nrc.nl, 17 oktober 2013 nrc.nl, 16 oktober 2013 Elsevier.nl, 11 oktober 2013 Nederland komt nog dit jaar uit de recessie Volgens een prognose van Rabobank zal Nederland in het lopende halfjaar de recessie achter zich laten. De bank verwacht dat de aantrekkende export onze economie dit najaar uit de rode cijfers zal halen. De sectoren detailhandel, horeca en bouw zullen ook in 2014 nog in zwaar weer verkeren, denkt Rabobank. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) denkt dat het derde kwartaal een bescheiden groei voor de Nederlandse economie zal laten zien. Bankpresident Klaas Knot redelijk optimistisch over de economie en denkt dat we uit de recessie zijn. DNB verwacht wel dat de werkloosheid met wat vertraging zal reageren en dus voorlopig nog toeneemt. Knot waarschuwt

4 dat politieke instabiliteit de grootste bedreiging kan vormen voor het economisch herstel van ons land. Het Financieele Dagblad, 8 oktober 2013 De Telegraaf, 8 oktober 2013 Minder faillissementen Nadat juli nog een recordaantal faillissementen liet zien, is het beeld twee maanden later een stuk gunstiger. In september van dit jaar lag het aantal faillissementen 5% lager dan in dezelfde maand van In september 2013 gingen 888 bedrijven failliet. Dat is het laagste aantal in twee jaar tijd. In de eerste drie kwartalen van dit jaar konden in totaal bedrijven en instellingen het hoofd niet langer boven water houden. De daling van het aantal faillissementen hoeft niet te betekenen dat het economisch beter gaat. Veel zwakkere bedrijven zijn al in een eerder stadium omgevallen. De sterkere ondernemingen blijven nu over. NU.nl, 4 oktober 2013

5 Marktontwikkelingen De gevolgen van het begrotingsakkoord voor de arbeidsmarkt Het akkoord dat het kabinet met oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en SGP heeft gesloten over de begroting voor 2014 wijkt op een aantal punten af van het sociaal akkoord dat dit voorjaar tot stand kwam. De belangrijkste aanpassingen: - Het aangepaste ontslagrecht zou volgens het sociaal akkoord in 2016 ingaan. Dat wordt een half jaar vervroegd. - Ook de maatregelen die flexwerkers meer bescherming moeten bieden gaan een halfjaar eerder in. Flexwerkers komen daardoor sneller in aanmerking voor een vast contract, terwjil werknemers die hun baan verliezen sneller kunnen beschikken over het transitiebudget. - Werklozen moeten al vanaf 2015 na een half jaar ww een baan onder hun niveau accepteren. - Bedrijven moeten al in 2015 voldoen aan de verplichting om 0,5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. - Werkenden tussen 61 en 64 jaar krijgen geen werkbonus meer. - Het tarief in de eerste belastingschijf wordt in 2014 verlaagd. P&O Actueel, 14 oktober 2013 Flexibel werken is bij veel Nederlandse werknemers nog niet populair Voor ongeveer tweederde van de werknemers in Nederland is flexibel werk niet altijd aantrekkelijk. Veel werknemers vinden vooral dat ze bij een tijdelijk dienstverband weinig aan een organisatie kunnen toevoegen. Daarnaast geeft één op de vijf werknemers aan dat het lastig is om je steeds weer te moeten aanpassen aan een nieuwe cultuur. Arbeidseconoom Ronald Dekker van de Universiteit van Tilburg denkt dat veel flexwerkers niet blij zijn met hun positie op de arbeidsmarkt omdat een tijdelijk contract steeds vaker niet tot een vaste baan leidt. Volgens hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers van de Universiteit Utrecht kan flexibele arbeid aantrekkelijker worden als de pensioenregeling beter wordt en als het voor flexwerkers makkelijker wordt om een hypotheek te krijgen. In 1996 werkte nog ongeveer 20% van de werknemers zonder vast contract. Dit jaar geldt dat voor 27 tot 28% van de werknemers. HRPraktijk.nl, 29 oktober 2013 De Telegraaf, 24 oktober 2013

6 Vorig jaar werden minder mensen ziek van hun werk In 2012 daalde het aantal meldingen van mensen die door hun werk ziek werden. Op elke werknemers kregen 266 mensen te maken met een beroepsziekte en dat waren er minder dan in In de meeste gevallen gaat het om mensen boven de 45 jaar. Zes van de tien meldingen gaan over tijdelijke arbeidsongeschiktheid. De cijfers zijn afkomstig van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC. ANP, 24 oktober 2013 Wat zegt een cv eigenlijk nog? Volgens trendonderzoek van Tempo-Team zullen werkgevers over tien jaar niet meer geïnteresseerd zijn in de ervaring en opleiding van kandidaat-werknemers. In plaats daarvan zal alles draaien om intrinsieke motivatie en competenties. Het curriculum vitae zal in zijn huidige vorm verdwijnen. Werkzoekenden zullen vooral moeten laten zien dat ze kansen en mogelijkheden onderkennen en goed kunnen omgaan met veranderingen. De medewerker van de toekomst moet verder online actief zijn en over sociale en emotionele vaardigheden beschikken. Op de werkvloer gaan verschillende culturen en generaties steeds meer met elkaar samenwerken. Tempo-Team is onderdeel van Randstad Holding NV. PWdegids.nl, 15 oktober 2013 Werkgevers zoeken andere vaardigheden Op de Nederlandse arbeidsmarkt is steeds minder behoefte aan handmatige vaardigheden. Tegelijkertijd groeit juist de vraag naar niet-routinematige, analytische en interactieve vaardigheden. De globalisering en informatisering van de samenleving liggen aan de basis van die ontwikkeling. Er blijft ruimte voor handvaardigheid, maar het aantal banen op dit terrein neemt af. Zo is de werkgelegenheid in lagere technisch-commerciële beroepen, middelbare elektrotechnische beroepen en lagere grafische beroepen sterk teruggelopen. Economisch Statistische Berichten, 11 oktober 2013 Het opleidingsbudget komt vaak niet bij de werknemers terecht Veel Nederlandse bedrijven hebben een opleidingsbudget, maar dat geld komt lang niet altijd bij de werknemers terecht. Onderzoek van online leerwijzer Springtest.nl laat zien dat bijna 40% van het opleidingsbudget uiteindelijk aan andere zaken wordt besteed. Non-profitorganisaties geven zelfs 56% van het opleidingsbudget niet aan opleidingen uit. Meestal gebeurt dat omdat de opleidingen die werknemers willen gaan volgen niet worden goedgekeurd door het bedrijf. Ook komt het regelmatig voor dat werknemers niet op de hoogte zijn van de opleidingsmogelijkheden die het bedrijf biedt. Overigens zeggen veel HR-professionals dat ze het geld voor opleidingen

7 liever aan andere zaken uitgeven. Ruim 30% van de ondervraagden vindt dat ze te veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar geschikte opleidingen en trainingen. Het gemiddelde opleidingsbudget per medewerker ligt bij 40% van de bedrijven tussen 500 en euro. De overheid is wat royaler; bij 70% van de overheidsinstellingen ligt het budget tussen 500 en euro. De horeca geeft per medewerker het minst uit aan opleidingen. managersonline.nl, 1 oktober 2013

8 Beroepsbevolking De vakbond spreekt steeds minder jongeren aan In het afgelopen jaar liep het aantal leden van de vakbonden opnieuw terug. Vooral jongeren lijken geen interesse meer te hebben voor de vakbond. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat weten dat de bonden eind maart 2013 samen 1,8 miljoen leden hadden. Dat zijn er minder dan een jaar eerder. Onder 65-plussers nam het aantal vakbondsleden nog toe, maar de groep vakbondsleden van 25 tot 45 jaar werd maar liefst mensen minder groot. Het aantal leden onder 25 jaar nam met (12%) af. De terugloop in het aantal leden gold voor de drie grote vakcentrales FNV, CNV en MHP. De kleinere vakbonden wisten wel iets meer mensen aan zich te binden. NU.nl, 31 oktober 2013 Er zijn minder arbeidsongeschikten dan in 2002 In de afgelopen tien jaar daalde het aantal arbeidsongeschikten ruim 1 miljoen naar Volgens het CBS is dat het gevolg van strengere regels en een betere re-integratie. Zieke werknemers komen minder snel in aanmerking voor een wao-uitkering dan voorheen. De Wet verbetering poortwachter die in 2002 van kracht werd, heeft ervoor gezorgd dat werkgevers en werknemers bij gezondheidsklachten meer moeten doen om een andere, passende baan te vinden. Bovendien worden werknemers sinds de invoering van de Wet werk en inkomen (2006) minder snel afgekeurd. de Volkskrant, 31 oktober 2013 Jongeren én ouderen hebben steeds vaker een flexcontract In 2002 had 24% van de jongeren tussen 15 en 27 jaar een flexibel arbeidscontract. Tien jaar later werkte 40% van die leeftijdsgroep op flexibele basis. In dezelfde periode daalde het aandeel jongeren met een vast contract van 72% naar 55%. Ook ouderen zijn steeds vaker flexwerkers. Van deze groep werkte in 2002 nog 8% met een flexibele arbeidsovereenkomst, in 2012 was dat gegroeid tot 11%. Hoogopgeleiden hebben in de meeste gevallen een flexibel contract met uitzicht op een vast contract, laagopgeleiden met een flexibel contract doen meestal uitzendwerk. NOS, 30 oktober 2013 Voor laaggeschoolde werknemers hebben open grenzen ook nadelen Volgens veel economen komen laaggeschoolden in de knel door het openstellen van de grenzen voor buitenlandse werknemers. Immigranten bieden hun arbeid in ons land vaak tegen een laag tarief aan en verdringen daardoor mensen met weinig opleiding van de markt. Op de debatsite Me Judice laten economen weten dat de overheid immigranten beter zou moeten screenen. Het

9 effect daarvan zou moeten zijn dat vooral arbeidskrachten het land binnenkomen die in een behoefte voorzien. Hoogleraar economie Frank den Butter voegt daar aan toe dat Nederlanders zich vooral moeten richten op datgene waar ze goed in zijn. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat zij genoegen moeten nemen met een lager salaris. de Volkskrant, 28 oktober 2013 Voor jonge mbo ers zijn er lichtpuntjes op de arbeidsmarkt In 2013 hebben bedrijven in Nederland een erkenning gekregen als leerbedrijf. Mede daardoor is het totale aantal leerbedrijven in ons land op peil gebleven. Uit de onlangs verschenen Basiscijfers Jeugd van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie UWV blijkt verder dat het aantal openstaande mbo-vacatures de afgelopen drie maanden niet verder is gedaald. In bijna de helft van de 35 arbeidsmarktregio s kwamen er zelfs vacatures bij. Vooral in de handel en horeca konden meer mensen aan het werk. FoodHolland.nl, 25 oktober 2013 Oudere werkzoekenden krijgen te weinig steun van de gemeente Volgens de Inspectie SZW zijn gemeenten niet effectief genoeg bij de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden van 45 jaar en ouder die werk zoeken. Deze groep werkzoekenden staat vaak ver van de arbeidsmarkt en heeft behoefte aan specifieke hulp. De gemeenten houden daar te weinig rekening mee, vindt de Inspectie. Uit onderzoek blijkt dat maar één op de zes gemeenten een beleid voert dat specifiek is afgestemd op oudere werklozen. Het gevolg is dat deze bijstandsgerechtigden zich afgeschreven en nutteloos gaan voelen. Volgens de Inspectie bestaat de dienstverlening van de gemeenten vooral uit standaardtrajecten die alleen zinvol zijn voor mensen die zelf goed hun weg kunnen vinden. De meeste oudere bijstandsgerechtigden hebben extra aandacht en een duwtje in de rug nodig. Om de kans op succes te vergroten, moeten gemeenten een betere analyse maken van de kansen en beperkingen, de werkzoekenden direct bemiddelen naar vacatures en structurele afspraken maken met werkgevers. ANP, 22 oktober 2013 Het Actieplan 55PlusWerk moet tienduizenden ouderen aan een baan helpen Werkgevers, werknemers, UWV, gemeenten, re-integratie-bedrijven en de uitzendbranche hebben samen een actieplan opgesteld om 55-plussers aan het werk te krijgen. Doel van het plan is de groeiende werkloosheid onder ouderen actief te bestrijden. De samenwerkende partijen willen in twee jaar tijd werkloze 55-plussers aan een betaalde baan helpen. Het kabinet heeft 67 miljoen euro beschikbaar gesteld om het plan te realiseren. Daarvan is 39 miljoen euro bestemd voor netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen voor oudere werklozen en 28 miljoen

10 euro voor scholingsvouchers en plaatsingsbonussen. Werkzoekende 55-plussers krijgen een bijdrage van maximaal 750 euro voor een cursus of opleiding die de kans op een baan vergroot. Intermediairs die voor een oudere werkzoekende een dienstverband tot stand brengen van een jaar of langer, komen in aanmerking voor een beloning van maximaal euro. Iedere 55- plusser die een WW-uitkering ontvangt krijgt een training aangeboden, die onder meer bedoeld is om sollicitatie- en presentatievaardigheden te verbeteren. ANP/Rijksoverheid, 2 oktober 2013

11 Branche-informatie Bouw Te weinig personeel in 2014 Eén op de drie bouwbedrijven verwacht volgend jaar moeite te hebben met het werven van personeel. Uit onderzoek van loonstrookverwerker ADP Nederland en adviesbureau Berenschot blijkt dat dit jaar maar 7% van de bouwbedrijven problemen heeft met het vinden van nieuwe medewerkers. Na de talrijke ontslagen en de snel oplopende werkloosheid in de sector, kan het volgend jaar voor de bouw dus al weer krap worden op de arbeidsmarkt. De verwachte problemen bij het werven van personeel zijn in de bouw groter dan in de rest van het bedrijfsleven. Gemiddeld genomen voorziet een kwart van de Nederlandse bedrijven volgend jaar problemen bij het vervullen van vacatures. NU.nl/Novum, 16 oktober Bonden, bedrijven en overheid investeren in banenbehoud voor jong en oud De bouwsector en de overheid investeren samen 120 miljoen euro om zoveel mogelijk banen in de sector te behouden. Met het geld zetten de betrokken partijen vooral in op het behoud van banen voor oudere bouwvakkers en op leerwerkplekken voor jongeren. Een groot aantal ervaren leermeesters gaat vakkennis overdragen aan jongeren. In totaal komen er in de bouw extra leerwerkplekken. De helft van de investering is afkomstig van bonden en werkgevers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt de overige 60 miljoen voor zijn rekening. Dat geld komt uit de banenpot van 600 miljoen euro die het ministerie heeft ingesteld. Het Financieele Dagblad, 15 oktober 2013 Maritieme industrie 300 maritieme gastlessen Van 31 oktober tot en met 9 november staat de Nederlandse maritieme industrie tien dagen lang in de schijnwerpers. Tijdens de Maritime Week geven professionals uit de maritieme sector zo n 300 gastlessen op basisscholen, bij verenigingen en in het eigen bedrijf. De sector vindt het belangrijk om in onderwijs te investeren en hoopt met de lessen jongeren enthousiast te maken voor een loopbaan in de maritieme industrie. Volgens Scheepsbouw Nederland hebben zich vorig jaar veel bedrijven spontaan aangemeld om mee te werken aan de gastlessen.

12 Scheepsbouw Nederland Magazine, september 2013 Overheid Tijd voor een comeback van het vervroegd pensioen De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de overheid het vervroegd pensioen opnieuw invoert. Als gevolg van de economische crisis hebben gemeenten geen financiële ruimte om nieuwe medewerkers aan te nemen. Het ambtenarenbestand vergrijst daardoor. Als het vroegpensioen terugkeert, kan dat een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem. Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel nieuwe taken en om die goed uit te voeren zijn jongere ambtenaren nodig. De VNG wil het vervroegd pensioen zorgvuldig en op maat gaan inzetten. Het is dus niet de bedoeling dat alle ambtenaren voortaan eerder kunnen stoppen met werken. de Volkskrant, 23 oktober 2013 Retail Er komen banen bij in de detailhandel en de groothandel De komende vijf jaar komen er in de detailhandel en de groothandel tienduizenden banen bij. Het UWV baseert die verwachting op onderzoek dat de uitkeringsinstantie deed samen met het Kenniscentrum Handel. In de detailhandel werken nu mensen en daar komen er volgens het onderzoek tot 2018 zo n bij. Het aantal vacatures in de detailhandel stijgt waarschijnlijk van naar Het UWV denkt dat de banengroei onder meer het gevolg is van nieuwe functies die ontstaan door de opkomst van winkelen via internet. Webwinkelen biedt goede loopbaanperspectieven voor laagopgeleide medewerkers, zoals transportmedewerkers en inpakkers. Voor het middenkader, zoals managers, zal het aantal vacatures in de detailhandel juist teruglopen. Het aantal banen in de groothandel zal met toenemen tot een totaal van Het aantal vacatures stijgt hier van naar In de groothandel worden de taken van werknemers complexer. Daardoor zijn steeds meer medewerkers met een hbo-opleiding of hoger nodig. De behoefte aan middelbaar opgeleid personeel neemt ook in de groothandel de komende jaren af. Novum, 18 oktober 2013 Techniek

13 De instroom van technisch talen komt nog niet voldoende op gang De krapte op de technische arbeidsmarkt neemt de komende vijf jaar verder toe. Daardoor komen de arbeidsproductiviteit en de winstgevendheid van het technische bedrijfsleven verder onder druk te staan. De komende vijf jaar leveren de technische opleidingen zeker gekwalificeerde arbeidskrachten te weinig af om aan de vraag van het bedrijfsleven te voldoen. Technische bedrijven vangen het tekort op door buitenlandse werknemers aan te trekken, het huidige personeel meer uren te laten werken en oudere werknemers langer in dienst te houden. P&OActueel, 2 oktober 2013 Transport en logistiek Groen licht voor het werkgelegenheidsplan Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft samen met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen een akkoord gesloten met minister Asscher over het werkgelegenheidsplan voor de sector. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor het plan, waaraan de sector zelf ook 20 miljoen bijdraagt. Werkgevers en werknemers hadden het plan vorige maand bij Asscher ingediend. Het plan bevat maatregelen die de werkgelegenheid de komende twee jaar moeten stimuleren, bijvoorbeeld door het vakmanschap van werkloze chauffeurs op peil te houden en duizenden jongeren op te leiden. Transport en Logistiek, 3 oktober 2013 Een tekort aan leerwerkplekken is een rem op de toekomst VTL (de organisatie voor vakmanschap in transport en logistiek) en brancheorganisatie TLN maken zich zorgen over het teruglopende aantal leerwerkplekken. Steeds meer bedrijven stellen geen leerwerkplekken meer beschikbaar en ook het aantal leerwerkplekken per bedrijf neemt af. Daardoor krijgen minder leerlingen de gelegenheid een beroepsbegeleidende leerweg te volgen. Die leerlingen zijn in de toekomst hard nodig om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Door vergrijzing en ontgroening zal het aantal werknemers in de sector de komende jaren sterk afnemen. Transport en Logistiek, 3 oktober 2013

14 Zorg Een te hoge werkdruk is normaal geworden Volgens vakbond AbvaKabo FNV is de werkdruk in de verpleeg- en thuiszorg en in verzorgingshuizen standaard te hoog. Bijna de helft van de werknemers werkt elke week over. Bovendien zetten zorginstellingen hun personeel steeds vaker flexibel in. Zorgmedewerkers draaien wekelijks bijna acht overuren en één op de vier moet regelmatig ergens binnen 24 uur invallen. De vakbond stelt ook vast dat het aantal kleine contracten toeneemt. Werknemers krijgen in zo n geval geen contract voor 40 of 36 uur, maar een flexibel contract voor 24 uur. De werkgever kan hen dan bijvoorbeeld de ene week 16 uur inzetten en de volgende week 32 uur. Ook gebroken diensten (in de ochtend de helft van de uren en s avonds de andere helft) komen steeds vaker voor. ZorgInstellingen, 24 oktober 2013

15 Uitzendbranche Randstad boekt een hogere winst De winst van Randstad viel in het derde kwartaal van 2013 hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg met ruim 20% tot bijna 84 miljoen euro. Daarmee realiseerde Randstad de hoogste kwartaalwinst sinds De operationele winst bedroeg 4,2% van de omzet. Een jaar geleden was dat 3,7%. De omzet liep in juli en augustus iets terug, maar september liet een omzetstijging zien. Topman Ben Noteboom verwacht dat die groei in het laatste kwartaal van 2013 zal doorzetten. Verschillende markten in Europa hebben na een lange periode van omzetdalingen de lijn omhoog weer te pakken. Bij de presentatie van de cijfers kondigde Noteboom aan dat hij begin volgend jaar na ruim tien jaar bij Randstad zijn functie neerlegt. De onderneming gaat een nieuwe groeifase in en dat is het juiste moment voor het aantreden van een nieuwe topman. Jacques van den Broek, als lid van de bestuursraad nu nog verantwoordelijk voor een aantal Europese landen en het Midden-Oosten, volgt Noteboom op. Novum, 31 oktober 2013 Opnieuw daalde het aantal uitzenduren In de tiende periode van dit jaar (week 37-40) lag het aantal uitzenduren 4% lager dan in dezelfde periode in De uitzendomzet daalde met 3%. De medische sector vertooonde de grootste teruggang met een daling van 17% in uren en 14% in omzet. De administratieve sector leverde 3% van het aantal uitzenduren in, terwijl de omzet met 2% daalde. In de industriële sector liep het aantal uren met 5% terug en de omzet met 3%. Het aantal uitzenduren in de technische sector lag 6% lager dan vorig jaar bij een omzet die met 5% daalde. ANP, 29 oktober 2013 Randstad presenteert: de duurzaamheids-apk Randstad en TNO hebben een meetinstrument ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen vaststellen hoe ze hun werknemers duurzaam kunnen blijven inzetten. KPN heeft de zogenaamde APK Duurzame Inzetbaarheid al opgenomen in de bedrijfs-cao. De APK biedt de werknemer inzicht in zijn of haar toegevoegde waarde en laat zien wat hij of zij zelf kan doen om vitaal, competent en productief te blijven. De werkgever krijgt inzicht in de mate van inzetbaarheid van mensen en kan het beleid hierop afstemmen door de juiste faciliteiten aan te bieden. Tom Plug, adviseur Compensation & Benefits van KPN, ziet grote mogelijkheden in het nieuwe instrument: Als onze medewerkers aan hun groei en inzetbaarheid werken, heeft dat ook positieve gevolgen voor het bedrijf en de maatschappij. Flexmarkt, 10 oktober 2013

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 503 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 617 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 217 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. De economie groeit verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen 4 1.3. Aantal uitzenduren

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 217 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Sterke groei van de Nederlandse economie 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen 4

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden WHITEPAPER SEPTEMBER 2014 De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden Goed nieuws: de economische crisis lijkt voorbij te zijn. Het Centraal Planbureau 1 meldde in maart van dit jaar dat de

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009.

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Sheet 1: Opening Het CBS publiceert vandaag het eerste cijfer van de economische groei over het vierde kwartaal en de voorlopige

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei 0,0% kwartaal 1, 2014 1,0% kwartaal 4, 2013

Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei 0,0% kwartaal 1, 2014 1,0% kwartaal 4, 2013 Randstad Marktbrief augustus 2014 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei 0,0% kwartaal 1, 2014 1,0% kwartaal 4, 2013 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -2 Juni

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Kabinetsbeleid werkloosheid

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Kabinetsbeleid werkloosheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1424 Vragen van het lid

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2016

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2016 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2016 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Ontwikkelingen 3e kwartaal 2016 3 1.1. Nederlandse economie groeit verder 3 1.2. Export groeit ook in derde kwartaal 4 1.3.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2016

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2016 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2016 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Ontwikkelingen 1e kwartaal 2016 3 1.1. Nederlandse economie groeit voor achtste kwartaal op rij 3 1.2. Export groeit gestaag

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Even voorstellen 10/20/2017

Even voorstellen 10/20/2017 Even voorstellen Sectorinstituut Transport en Logistiek: Werkt voor mens en werk in transport en logistiek. Opgericht door TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen. Doel is zorgen voor: Instroom

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Economie en conjunctuur

Economie en conjunctuur Randstad Marktbrief maart 2014 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei 0,7% kwartaal 4, 2013-0,4% kwartaal 3, 2013 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -12 Jan

Nadere informatie

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers Samenvatting De tweedeling op de arbeidsmarkt groeit. Steeds meer werknemers, vooral lager opgeleiden en 45- minners, werken op basis van een tijdelijk contract

Nadere informatie

Productie licht gedaald in vierde kwartaal

Productie licht gedaald in vierde kwartaal Vierde kwartaal 14 Productie licht gedaald in vierde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Uitzendwerk als graadmeter

Uitzendwerk als graadmeter 13 januari 2017 Auteurs: Feike Reitsma, Michel van Smoorenburg, Roeleof van der Velde Uitzendwerk als graadmeter In het derde kwartaal 2016 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Namens het Platform O&O

Hartelijk welkom. Namens het Platform O&O Hartelijk welkom Namens het Platform O&O Met dank aan: 9 april 2014 maar heeft de jeugd ook werk? Onderwijs, vakbond en werkgevers over hun aanpak Nut en noodzaak om jongeren te betrekken What snew? Anno

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen augustus 2015

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen augustus 2015 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen augustus 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Ontwikkelingen 2e kwartaal 2015 3 1.1. Kleine groei van de economie 3 1.2. Exportgroei kleiner dan in voorgaande maanden

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel In oktober 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen verder in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Sectormonitor 2017-Q2

Sectormonitor 2017-Q2 Sectormonitor 2017-Q2 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek 12 september 2017 Inhoud Sectormonitor 2017-Q2 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

8. Werken in bestuur en zorg

8. Werken in bestuur en zorg 8. Werken in bestuur en zorg De uitzendbranche is van oudsher een belangrijke werkgever voor niet-westerse allochtonen van de eerste generatie. Bij de teruggang in de werkgelegenheid van de afgelopen jaren

Nadere informatie