CALAMITEITENPLAN. Brede Maatschappelijke voorziening Linne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALAMITEITENPLAN. Brede Maatschappelijke voorziening Linne"

Transcriptie

1 CALAMITEITENPLAN Brede Maatschappelijke voorziening Linne Beheer Calamiteitenplan: R.K. Basisschool Triangel Linnerhof 36, 6067EJ Linne Telefoon: Website Datum September 2014 VERZAMELPLAATS: LINNERHOF/Grasveld PLAATS calamiteitenplan: alle ruimtes in het gebouw Brede Maatschappelijke Voorziening Linne. 1

2 Inleiding en toelichting In ieder gebouw dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen, ouders, leerkrachten en overige aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: - Brand - Gas-lekkage - Giftige lucht - Wateroverlast - Stormschade - Bommelding - In opdracht van bevoegd gezag - Of andere voorkomende gevallen Hiervoor is naast de genomen preventieve en preperatiemaatregels een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers van de school bekend moet zijn. Doormiddel van instructie en minimaal een jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting: - Van het ontruimingsplan moeten alle gebruikers van het gebouw het hoofdstuk: WAT TE DOEN BIJ BRAND OF ONTRUIMINGSALARM kennen 2

3 - Alle leden van het directieteam en het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed kennen. - Alle overige medewerkers, stagiaires, leerlingen en ouders moeten opdrachten en aanwijzingen van het Hoofd BHV en het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen. - In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. - De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw, volgens de Arbowet artikel 15. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Gegevens van het Gebouw : Brede Maatschappelijke Voorziening Linne Adres : Linnerhof 36 Woonplaats: : Linne. (Gemeente Maasgouw) Het gebouw is gebouwd in 1990 en heeft maar een bouwlaag. Het gebouw kent drie eenheden die gegroepeerd zijn rond een centrale ruimte. Elke eenheid heeft meerdere goed toegankelijke en als zodanig aangeduide vluchtwegen. De centrale ruimte staat in open verbinding met alle drie de eenheden. De gebruikte materialen zijn voornamelijk steen, staal en hout. Het gebouw is gebouwd volgens recente richtlijnen en normen. Hierdoor zal een brand minder snel ontstaan en zich vooral minder snel ontwikkelen. Gebruikers van het gebouw 1-Hoofdgebruiker is Basisschool Triangel. De school gebruikt momenteel 9 leslokalen ( 8 groepslokalen en 1 werkruimte.) voor 220 leerlingen(telling ). Iedere lesdag zijn meestal leerkrachten aanwezig aangevuld met 3

4 een administratieve kracht en wisselend een conciërge. De rest van de school is in gebruik bij diverse andere gebruikers welke hierna worden benoemd: 2-Tussenschoolse opvang. Varieert tussen 6 en 60 kinderen en tussen de 1 en 5 ouders vrijwilligers. De tijd van aanwezigheid tijden schooldagen is van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur.(verantwoordelijke instantie: Basisschool Triangel Linne). 3-Voorschoolse opvang TamTam. Geopend tijdens schooldagen tussen uur tot uur. De bezettingsgraad varieert als volgt: Maandag 14 kinderen en 2 x leiding. Dinsdag 8 kinderen en 1 x leiding. Woensdag 2 kinderen en 1 x leiding. Donderdag 8 kinderen en 1 x leiding. Vrijdag 1 kind en 1 x leiding. (Verantwoordelijke instantie Stichting SKEM, Neerstraat 61, 6041KB Roermond). 4-Naschoolse opvang TamTam. Geopend van uur tot uur alleen tijdens schooldagen. De bezettingsgraad varieert als volgt: Maandag 20 kinderen en 2 x leiding. Dinsdag 10 kinderen en 1 x leiding. Woensdag 4 kinderen en 1 x leiding. Donderdag 20 kinderen en 2 x leiding. Vrijdag 2 kinderen en 1 x leiding.(verantwoordelijke instantie Stichting SKEM) 5-Kinderdagverblijf de Tamboerijn. Open het gehele jaar inclusief de school vakanties. Het verblijf is open van maandag tot en met vrijdag van uur tot en met uur. De bezetting is tussen de 1 en 6 kinderen met 1 persoon leiding.(verantwoordelijke instantie Stichting SKEM). 6-Kineropvang TamTam. Geopend tijdens de schoolvakanties van uur tot en met uur. Het aanbod kinderen is variabel. Bij 1 tot 10 kinderen is er 1 persoon leiding aanwezig en boven de 10 kinderen 2 personen leiding.(verantwoordelijke instantie Stichting SKEM). 7-Peutergroep Holder de Bolder. Maximaal 14 kinderen bij 2 x leiding. Geopend alleen tijden de schoolweken van uur tot uur. (Verantwoordelijke instantie Stichting SKEM). Alle leiding bij Stichting SKEM is in het bezit het BHV diploma. 4

5 8-Bibliotheek, servicepunt Bibliocenter Weert. Bibliotheek is alle schooldagen geopend vanaf uur tot uur. Bezoekers van de bibliotheek maken gebruik van de ingang Kinderopvang. 9-Knutselclub Linne. Aanwezig op woensdagmiddagen vanaf uur tot uur. Knutselclub Linne maakt gebruik van het handenarbeid lokaal en de toiletten verbonden aan de gemeenschapsruimte. Deelnemers komen binnen via de kleuteringang. 10-Dansgroep Dansmariekes Linne op maandagavond vanaf uur tot uur. Zij maken gebruik van de speelzaal op school en komen via de hoofdingang binnen. Zij maken tevens gebruik van de toiletvoorziening verbonden aan de gemeenschapsruimte. 11-Logopedie door Logosense. Logopediste maakt gebruik van Zorgruimte op woensdagochtend en vrijdagochtend. Zij komt de school binnen via de hoofdingang. 12-Muziekles individuele instrumenten repetitie van de Harmonie Lentekrans op dinsdagmiddag van uur tot uur. Een vaste persoon met viertal kinderen op toerbeurt. 13-Muziekles groep kinderen voor blokfluitles gegeven door combinatiefunctionaris cultuur uitvoering Creato i.s.m. de Gemeente Maasgouw. 14-Natuurvereniging De Kringloop. Vereniging maakt gebruik van het gebouw op vrijdagavonden vanaf uur tot uur. (Niet alle vrijdagavonden.) Volwassenen in wisselende groepssamenstelling. Kan variëren van 10 tot 60 deelnemers. 5

6 De inrichting van het schoolgebouw Naast 15 groepslokalen beschikt de school ook over een speellokaal, een handvaardigheidslokaal, een centrale ruimte, een pantry en een leerkrachtenkamer. Daarnaast zijn er nog een spreekkamer, een directiekamer, vier CV-ruimtes, een berging voor de onderbouw, een berging voor groep 3-4-5, een inbraak vertragende ruimte en een kelder. Brandgevaarlijke en giftige stoffen worden opgeslagen in de kast van de conciërge in de kelder. Deze kast is afgesloten. Incidenteel kan een kleine hoeveelheid verf en oplosmiddelen aanwezig zijn in de afgesloten kast in de kelderruimte. OMVANG en organisatie van de school In de map van de coördinator-bhv is een overzicht aanwezig van alle leerlingen en deelnemers aan de kinderopvang die op dat moment in het gebouw aanwezig dienen te zijn. Elke leerkracht / pedagogisch medewerker / begeleider van buitenschoolse activiteiten noteert aan het begin van de ochtend, middag en de avond de absenten. Bij ontruimen of inruimen wordt aan de hand van deze lijsten gecontroleerd of alle gebruikers aanwezig zijn. In het overzicht in de map van de coördinator-bhv is eveneens aangegeven welke gebruikers en personeel / begeleiders geholpen moeten worden bij ontruiming(niet zelfredzame personen) kinderen mogen zich alleen onder toezicht van een volwassene bevinden in de kelder en in die ruimten van het gebouw die voorzien zijn van een bruine deur (cv-ruimtes en magazijn groep , kast schoonmaakpersoneel en doucheruimte). Als leerlingen werken in de verwerkingsruimtes of in de centrale hal van de school is er niet constant toezicht van een leerkracht. Dit hoeft evenwel geen problemen op te leveren. Omdat deze ruimtes vrijwel direct grenzen aan de uitgangen van de groepslokalen kunnen deze leerlingen snel worden gewaarschuwd en terug komen naar de eigen groepsruimte. 6

7 De omgeving van het schoolgebouw In de omgeving van de school is een chemische fabriek gevestigd (Natron chemie Herten Solvay) In geval van calamiteiten zijn met de gemeente de volgende afspraken gemaakt: Er wordt alleen gealarmeerd als er werkelijk gevaar dreigt voor de inwoners van Linne of aanwezig is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het landelijk alarmeringssysteem. In dat geval treedt het inruimingsplan in werking. De opkomsttijd van de ingeroepen hulpverleningsorganisaties(ambulance, brandweer) ligt tussen de 7 en 15 minuten. Dit is afhankelijk van de drukte op de weg tussen Roermond(thuisbasis) en Linne. Overleg met betrekking tot noodsituaties Dit calamiteitenplan wordt voorgelegd aan de betrokken ambtenaar van de brandweer gemeente Roermonden aan alle gebruikers van het gebouw. Elk jaar wordt een ontruiming van het gebouw geoefend. 7

8 Bedrijfshulpverlening Deze school en de kinderopvang beschikken momenteel over 8 gecertificeerde bedrijfshulpverleners. A. Jeurissen P. Rademakers J. Schönwetter M. Ruijters C. Schlicher G. Wiggers N. Cuijpers M. Nijdam Melden van een noodsituatie en alarmeren van de hulpverlening - Bij persoonlijk letsel wordt door de dichtstbijzijnde gebruiker met een EHBO / BHV opleiding eerste hulp verleend. Deze EHBO / BHV-er laat indien nodig de coördinator-bhv waarschuwen. De coördinator-bhv beslist of er eventueel externe hulp dient te worden ingeschakeld - Bij brand wordt de coördinator-bhv gewaarschuwd. Deze beslist welke actie(s) moeten worden ondernomen en of er tot ontruiming moet worden overgegaan. Bovendien is hij diegene die de hulpdiensten waarschuwt. 8

9 Ontruimen van het gebouw Eerst wordt door de coördinator-bhv via de melder in de directiekamer alarm geslagen. In elke ruimte van het gebouw is een ontruimingsplan opgehangen. Daarop staan aanwijzingen voor de gebruikers. Bovendien is op een plattegrond van de school aangegeven welke vluchtroute men dient te nemen. Langs deze route dient men het gebouw te verlaten. In situaties waarbij vluchtwegen niet of slecht toegankelijk zijn, moet men de aanwijzingen van de coördinator-bhv opvolgen. De ontruiming van het schoolgebouw wordt minstens 1 keer per jaar geoefend. Alarmeringsprocedure intern en extern INTERNE ALARMERING Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: - Alle aanwezigen in het bouwwerk worden gewaarschuwd door het brandmeld- ontruimingsalarmsignaal. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde SLOW-WHOOP signaal. Dit is een oplopend signaal met verschillende toonhoogtes. - De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt eveneens gewaarschuwd door het brandmeld- ontruimingsalarmsignaal. EXTERNE ALARMERING Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: Druk in eerste instantie altijd: het ontruimingsalarm in, en bel het alarmnummer 112. Vraag aan de centralist om politie, brandweer of een ambulance. Let op. Indien men belt met een GSM toestel wordt men verbonden met de meldkamer in Driebergen. Deze zijn niet op de hoogte van lokale situaties. 9

10 Aan de betreffende centralist moet worden verteld: -naam van de melder: -naam en adres van het gebouw Maatschappelijke Voorziening Linne.) zeg je naam Basisschool Triangel (Strake Brede Linnerhof EJ Linne -telefoon van de school aard van het incident en eventueel bijzonderheden -of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel -welke hulpdiensten men nodig heeft, Politie, Brandweer, Ambulance De instructie die in de ruimten zijn opgehangen: Voor alle kinderen: Voor de begeleider: 10 - Stop alle activiteiten - Schakel eventuele apparatuur uit - Verlaat het gebouw volgens de aanwijzingen van de begeleider - Ga naar de verzamelplaats en blijf in de buurt van de groep - Sluit de ramen - Pak uw groepsmap - Geef de leerlingen aanwijzingen hoe ze het gebouw moeten verlaten (gebruik de hiernaast aangegeven vluchtroute en verzamelplaats behoudens andere aanwijzingen van de coördinator-bhv) - Controleer of er geen gebruikers achterblijven in het lokaal - Sluit de deur van het lokaal - Controleer op de verzamelplaats of alle gebruikers aanwezig zijn

11 - Meld vermiste gebruikers bij de verzamelplaats coördinator - Wacht op verdere instructies Verzamelplaats De verzamelplaats is gesitueerd op het grasveld nabij de bejaarden woningen aan de Linnerhof. In elke unit is 1 begeleider aangewezen om te controleren of er geen personen zijn achtergebleven in dit deel van het gebouw. Voor de onderbouwunit is dit mevrouw Haagmans of mevrouw Schönwetter Bij afwezigheid de plaatsvervangsters: mevrouw Nijsten en / of mevrouw Swinkels. Voor de middenbouw is dit de heer Schlicher of bij zijn afwezigheid mevrouw Verheggen en / of mevrouw Ruijters. Voor de bovenbouw is dit de heer Hermans of bij zijn afwezigheid mevrouw Ruijters en / of mevrouw Vergoossen. De centrale hal een aangrenzende ruimtes wordt gecontroleerd door de conciërge of de IB-ers mevrouw Reumkens en / of de heer Rademakers (indien aanwezig) op aanwijzingen van de coördinator-bhv. (Bij afwezigheid door mevrouw Schönwetter en / of de heer Rademakers. DE coördinator-bhv gaat nadat het gehele gebouw is ontruimd naar de centrale meterkast en sluit indien nodig de nutsvoorzieningen af. Daarna wacht hij buiten het gebouw de komst van de externe hulpdiensten af. Inmiddels heeft de verzamelplaats-coördinator bij alle groepen gecontroleerd of alle gebruikers op de verzamelplaats aanwezig zijn. Deze brengt daarna rapport uit aan de coördinator -BHV.Het zoeken naar eventuele vermiste personen wordt in principe overgelaten aan de brandweer. 11

12 De coördinator-bhv besluit in overleg met de verzamelplaats-coördinator of en op welke wijze de gebruikers naar de plaatselijke sportzaal moeten worden gebracht. Daar vind opnieuw controle plaats en vandaar uit worden de ouders gewaarschuwd, die hun kind(eren) kunnen afhalen. Deze operatiestaat onder leiding van de verzamelplaats-coördinator. Inruimen van het schoolgebouw Inruimen kan gezien worden als een bijzondere vorm van ontruimen. Bij inruimen is het zaak dat alle leerlingen en werknemers veilig in het gebouw aanwezig zijn. Als de waarschuwingssirene gaat of als we op een andere wijze gealarmeerd worden, dan laat de coördinator-bhv alle groepen waarschuwen. Ook de groep die op dat moment in de sportzaal of elders is wordt gewaarschuwd. Na het inruimingsbevel moet als volgt worden gehandeld: - Stop alle activiteiten - Ga naar het eigen lokaal - Schakel eventuele apparatuur uit - Sluit de ramen - Sluit de deur van het lokaal - Pak uw groepsmap - Controleer of alle gebruikers aanwezig zijn - Wacht op verdere instructies De coördinator-bhv zorgt er voor dat de telefoonlijn onbezet blijft en dat de school telefonisch bereikbaar is. Verdere instructies worden afgewacht. 12

13 Hulpverlenen bij persoonlijk letsel De belangrijkste taak voor de hulpverlener is het inrichten van de eerste hulp bij veelvoorkomende letsels, zoals snij-en schaafwonden. Daarnaast dienen zij in staat te zijn om adequaat in te grijpen bij bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, stoornissen van de bloedsomloop en uitwendige bloedingen. Het verzorgen van kneuzingen en botbreuken is geen taak voor de hulpverlener, maar het werk van medisch specialisten. Het kunnen herkennen van dergelijk letsel is gewenst, zodat bijvoorbeeld een ambulancedienst tijdig kan worden gewaarschuwd. In elke unit van onze school is steeds tenminste een persoon aanwezig die levensreddende EHBO kan toepassen. Daarnaast kunnen deze personeelsleden, als die levensreddende eerste hulp verlenen, elkaar over en weer ondersteunen en zo nodig mentaal bijstaan. Dit is vooral van belang indien externe hulpverleners zoals de ambulancedienst lang op zich laten wachten. De betreffende leerkrachten mogen alleen buiten hun lokaal eerste hulp verlenen indien zij, tijdens de lesuren, de leerlingen veilig kunnen achterlaten. Indien nodig wordt de coördinator-bhv gewaarschuwd. Verder is op onze school een EHBO-koffer aanwezig die regelmatig wordt gecontroleerd en aangevuld. In het gebouw wordt incidenteel gebruik gemaakt van machines(boormachine e.d.). Deze worden alleen gehanteerd door volwassenen. Ook voor ongevallen met deze apparaten gelden de hiervoor aangegeven afspraken. Beheersen en bestrijden van brand Bij brand staat het in veiligheid brengen van gebruikers en begeleiders voorop. Het gebouw beschikt over voldoende en goedgekeurde blusmiddelen. Deze worden jaarlijks op hun werking gecontroleerd. De in het gebouw aanwezige bedrijfshulpverleners kunnen beginnende branden bestrijden. Bij de Cvinstallaties zijn zodanige voorzieningen aangebracht dat bij het ontstaan van brand de gastoevoer automatisch wordt afgesloten. 13

14 Coördinatie tijdens een noodsituatie De eindverantwoordelijke voor de BHV is de directeur van de school. Als hij op school aanwezig is, dan is hij coördinator-bhv. De taken van de coördinator-bhv zijn in het voorgaande reeds genoemd. Er zijn twee plaatsvervangers aangewezen: 1) Dhr. P. Rademakers 2) Mw. J. Schönwetter Verzamelplaats coördinator is: 1) Mw. M. Ruijters Er is een plaatsvervangers aangewezen: 1) Mw. C. Schlicher Alle hierboven genoemde personen zijn gecertificeerde hulpverleners. Bereikbaarheid tijdens een noodsituatie Zodra er zich een calamiteit voordoet op onze school wordt via de school een GSM ingeschakeld. Het telefoonnummer van deze GSM is Bommelding Handel volgens onderstaande richtlijnen: - Blijf kalm en spreek rustig - Tracht zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen en noteer bijzonderheden omtrent de stem, achtergrondgeluiden, etc. Op het daartoe bestemde formulier checklist bij bommelding - Informeer na afloop van het gesprek onmiddellijk het Hoofd BHV. 14

15 15

16 Ontruimingsoefening. Jaarlijks vinden er ontruimingsoefeningen plaats, waarbij alle gebruikers betrokken worden. Minimaal wordt een keer per jaar ontruimd met medeweten van alle gebruikers. Minimaal wordt een keer per jaar ontruimd op basis van onverwacht calamiteiten alarm. Ontruimingen worden door BHV-groep voorbereid. Ontruimingsprocedure wordt met voltallige personeel besproken. Iedereen heeft en kopie van het Calamiteitenplan van het gebouw. De praktijkoefening voor het personeel wordt georganiseerd in drie fases: - Datum en tijdstip ruim van te voren aankondigen - Wel de datum maar niet het tijdstip aankondigen - Oefening geheel onaangekondigd Houd er rekening mee dat personen dat personen in een panieksituatie heel anders kunnen reageren. Elke oefening wordt geëvalueerd. NB: Zorg dat alle helpers, schoonmaaksters en eventueel ouders ook weten hoe ze moeten handelen in geval van nood. 16

17 Ontruimingsprocedure bij brand voor andere aanwezigen. Hoe te handelen bij het ontdekken van brand. Bel direct het hoofd BHV/coördinator of diens plaatsvervanger. Ontdekt u zelf de brand en gaat het om een klein brandje, probeer het dan te blussen met de aanwezige blusmiddelen. Neem geen risico! Indien u het alarmsignaal / ontruimingssignaal hoort: Sluit alle ramen van de betreffende ruimte. Zet alle elektrische apparaten uit. Ga naar de instructieplaats (binnen) en volg de instructies van het hoofd BHV/coördinator. Ga daarna naar de verzamelplaats (buiten) en meld uw bevindingen aan het hoofd BHV / coördinator. 17

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie