De laatste versie van de AVV is beschikbaar op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX op dit adres :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De laatste versie van de AVV is beschikbaar op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX op dit adres : www.coyotesystems.eu"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN COYOTE, EXCLUSIEF GELDIG VOOR AANKOPEN VAN COYOTE-PRODUCTEN EN INTEKENINGEN OP ABONNEMENTEN OP DE COYOTE-SERVICE VIA DE INTERNETSITE Versie van 19 september 2013 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "AVV") worden voorgesteld door de onderneming COYOTE SYSTEMS BENELUX, NV met ondernemingsnummer , waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op de Avenue Franklin 5 bis te 1300 WAVER, en die wordt vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder, in die hoedanigheid gedomicilieerd op de genoemde hoofdzetel (hierna "COYOTE SYSTEMS BENELUX"). Deze AVV zijn uitsluitend van toepassing op aankopen van COYOTE-producten en abonneringen op de COYOTE-service, die door een consument tezamen online worden verricht via de site met uitsluiting van elke verkoop of abonnering via distributeurs. Recht van herroeping De consument heeft het recht om aan de onderneming kennis te geven dat hij verzaakt aan de aankoop, zonder enige boete en zonder opgave van redenen, en dit binnen 14 (veertien) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de levering van het artikel of de afsluiting van het servicecontract. De details van de modaliteiten voor de uitoefening van het recht op herroeping worden verderop verduidelijkt in artikel 4. COYOTE SYSTEMS BENELUX behoudt zich het recht voor om deze AVV op elk moment te wijzigen zonder vooraankondiging. Deze wijzigingen zijn inroepbaar vanaf het moment waarop ze online worden geplaatst en kunnen niet gelden voor contracten die vroeger zijn afgesloten. De laatste versie van de AVV is beschikbaar op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX op dit adres : INLEIDING COYOTE SYSTEMS BENELUX heeft de COYOTE-terminal met ingebouwde gps ontwikkeld en in de handel gebracht. De COYOTE-terminal biedt de gebruiker, geabonneerd op de Coyote-service, naargelang de versie de mogelijkheid om in real time verkeersinformatie te ontvangen zoals geldende snelheidsbeperkingen, de toestand van het wegverkeer of de positie van vaste en mobiele flitscamera s. Er bestaan zes versies van de COYOTE-terminal. Deze AVV zijn van toepassing ongeacht de versie van de betrokken COYOTE-terminal, behoudens uitdrukkelijk bepaalde afwijkingen. Elk abonnement op de COYOTE-service en elk gebruik van de COYOTE-terminal impliceren dat men integraal akkoord gaat met deze AVV. Deze AVV zijn de enige die gelden en ze vervangen alle andere voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande afwijkingen vanwege COYOTE SYSTEMS BENELUX. ARTIKEL 1 DEFINITIES De onderstaande begrippen en uitdrukkingen zullen in het raam van deze AVV de volgende betekenis hebben: "Tariefbrochure" duidt op het document met de tarieven die van toepassing zijn op de COYOTE-service dat is terug te vinden in Bijlage 1 van deze AVV ;

2 "Klant" duidt op elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de COYOTE-service ; "Contract" "COYOTE-gegevens" "Uitrusting van de Klant" "Klantenruimte" "Abonnementsformulier" "Abonnementsmodaliteiten" "Aanvangsperiode" "COYOTE-service" duidt op deze AVV, het Abonnementsformulier en de Tariefbrochure; duidt op de gegevens die worden opgehaald door de COYOTE-terminal, te weten de positie van de wagen (breedtegraad, lengtegraad, snelheid, koers) en de informatie die door de Klant wordt doorgestuurd in verband met de aanwezigheid van mobiele flitscamera s; duidt op de technische en materiële omgeving van de Klant waarin de COYOTE-terminal moet worden geïnstalleerd en gebruikt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant. De Uitrusting van de Klant omvat naast de auto van de Klant alle ingebouwde voorzieningen, waaronder de elektronische en de computerapparatuur die de wagen in kwestie kunnen uitrusten; duidt op de online ruimte die toegankelijk is voor de Klant via een specifieke rubriek van de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX, waarmee de Klant zijn abonnementsaccount kan beheren en met name zijn facturen kan inkijken; duidt op het document dat beschikbaar is op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX waarmee de Klant zich kan abonneren op de COYOTE-service volgens één van de drie formules, beschreven in het document met de naam "Abonnementsmodaliteiten"; duidt op het document met de mogelijkheden voor abonnering op de COYOTE-service dat is terug te vinden in Bijlage 2; duidt op de periode, volgend op de aankoopdatum, waarin de Klant kan gebruikmaken van de COYOTEterminal zonder een abonnement te nemen. Wil de Klant de COYOTE-terminal blijven gebruiken na de aanvangsperiode, dan moet hij zijn account activeren bij COYOTE SYSTEMS BENELUX en moet hij intekenen op één van de abonnementsformules van het document met de naam "Abonnementsmodaliteiten". De duur van de Aanvangsperiode varieert naargelang de modellen van de COYOTE-terminals en in functie van eventuele promotionele aanbiedingen. De toepasselijke periode is degene die wordt vermeld op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX; duidt op het geheel van de services, geleverd door COYOTE SYSTEMS BENELUX krachtens deze AVV; "Internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX" duidt op de internetsite die wordt geëxploiteerd door COYOTE SYSTEMS BENELUX en die toegankelijk is op het adres

3 "COYOTE-terminal" duidt op het elektronische apparaat dat wordt gecommercialiseerd door COYOTE SYSTEMS BENELUX en dat toegang biedt tot de COYOTE-service. De COYOTEterminal is een gps-kast die communiceert via gsm en de klant de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot het informatieplatform van COYOTE SYSTEMS BENELUX. De COYOTE-terminal bestaat in zes versies: le "MINI COYOTE", le "MINI COYOTE V2", le "COYOTE RIDER V2", le "COYOTE NAV V2", le «MINI COYOTE PLUS» et le «NOUVEAU COYOTE». Elk van de terminals bezit specifieke eigenschappen die worden gedetailleerd op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX. De "icoyote" applicatie SAV Charter verwijst naar de mobiele applicaties Verkeersbijstand voor mobiele telefonieapparatuur die toegang verlenen tot de Coyote service die de klant, via zijn mobiele telefoon, rechtstreeks kan downloaden op de online beschikbare mobiele downloadplatforms (Marketplaces). beschrijt de details van de voorwaarden van de Coyote naverkoopdienst die terrug te vinden zijn in «bijlage 4» ARTIKEL 2 ABONNEMENT OP DE COYOTE-SERVICE Ieder abonnement dat bij de inschrijving of bij een verlenging wordt betaald, wordt, om welke reden dan ook, niet terugbetaald. Tenzij in het kader van de wettelijke garantievoorwaarden of de voorwaarden die in onderhavige zijn gedefinieerd, wordt geen enkel COYOTE product terugbetaald wegens een panne van de COYOTE terminal die door COYOTE SYSTEM wordt vastgesteld. 2.1 Presentatie van de abonnementen op de COYOTE-service Het abonnement op de COYOTE-service veronderstelt de keuze door de Klant na afloop van de Aanvangsperiode van één van de abonnementsformules, voorgesteld in het document met de naam "Abonnementsmodaliteiten" en beschikbaar naargelang de versie van de betrokken COYOTEterminal. De COYOTE-service verschilt naargelang het model van de COYOTE-terminal. Alle informatie aangaande de COYOTE-service en de modellen van de COYOTE-terminals is beschikbaar op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX. 2.2 Einde van de gratis periode Tenzij op een van de Abonnementsformules wordt ingeschreven of een van die formules wordt betaald, zal de COYOTE terminal automatisch onbruikbaar worden. ARTIKEL 3 ACTIVERING VAN ACCOUNT 3.1 MINI COYOTE V1

4 Om gebruik te kunnen maken van de MINI COYOTE V1-terminal na de Aanvangsperiode van 1(één) maand, moet de Klant zijn account bij COYOTE SYSTEMS BENELUX activeren en zich abonneren op de Coyote-service voor een termijn die varieert in functie van de gekozen abonnementsformule. Bij gebrek aan een activering en intekening op een abonnement binnen de gestelde termijn, kan de MINI COYOTE-terminal niet langer worden gebruikt. In elk geval stelt COYOTE SYSTEMS BENELUX op zijn internetsite aan de Klant een console voor opvolging van de activering ter beschikking, waarmee de Klant de status van de inwerkingtreding van zijn abonnementsaanvraag kan kennen. De Klant wordt geïnformeerd dat de termijnen voor activering van de service sterk afhangen van de snelheid van de mobiele-telefoonoperatoren. 3.2 MINI COYOTE V2 Om gebruik te kunnen maken van de MINI COYOTE V2-terminal na de Aanvangsperiode van 1(één) maand, moet de Klant zijn account bij COYOTE SYSTEMS BENELUX activeren en zich abonneren op de Coyote-service voor een termijn die varieert in functie van de gekozen abonnementsformule. Bij gebrek aan een activering en intekening op een abonnement binnen de gestelde termijn, kan de MINI COYOTE V2-terminal niet langer worden gebruikt. In elk geval stelt COYOTE SYSTEMS BENELUX op zijn internetsite aan de Klant een console voor opvolging van de activering ter beschikking, waarmee de Klant de status van de inwerkingtreding van zijn abonnementsaanvraag kan kennen. De Klant wordt geïnformeerd dat de termijnen voor activering van de service sterk afhangen van de snelheid van de mobiele-telefoonoperatoren. 3.3 COYOTE RIDER V2 Om gebruik te kunnen maken van de COYOTE RIDER-terminal na de Aanvangsperiode van 12 (twalf) maanden, moet de Klant zijn account bij COYOTE SYSTEMS BENELUX activeren en zich abonneren op de Coyote-service voor een termijn die varieert in functie van de gekozen abonnementsformule. Bij gebrek aan een activering en intekening op een abonnement binnen de gestelde termijn, kan de COYOTE RIDER-terminal niet langer worden gebruikt. In elk geval stelt COYOTE SYSTEMS BENELUX op zijn internetsite aan de Klant een console voor opvolging van de activering ter beschikking, waarmee de Klant de status van de inwerkingtreding van zijn abonnementsaanvraag kan kennen. De Klant wordt geïnformeerd dat de termijnen voor activering van de service sterk afhangen van de snelheid van de mobiele-telefoonoperatoren. 3.4 COYOTE NAV V2 Om gebruik te kunnen maken van de COYOTE NAV V2-terminal na de Aanvangsperiode van 3 (drie) maanden, moet de Klant zijn account bij COYOTE SYSTEMS BENELUX activeren en zich abonneren op de Coyote-service voor een termijn die varieert in functie van de gekozen abonnementsformule. Bij gebrek aan een activering en intekening op een abonnement binnen de gestelde termijn, kan de COYOTE NAV V2-terminal niet langer worden gebruikt.

5 In elk geval stelt COYOTE SYSTEMS BENELUX op zijn internetsite aan de Klant een console voor opvolging van de activering ter beschikking, waarmee de Klant de status van de inwerkingtreding van zijn abonnementsaanvraag kan kennen. De Klant wordt geïnformeerd dat de termijnen voor activering van de service sterk afhangen van de snelheid van de mobiele-telefoonoperatoren. 3.5 MINI COYOTE PLUS Om gebruik te kunnen maken van de MINI COYOTE PLUS-terminal na de Aanvangsperiode van 1(één) maand, moet de Klant zijn account bij COYOTE SYSTEMS BENELUX activeren en zich abonneren op de Coyote-service voor een termijn die varieert in functie van de gekozen abonnementsformule. Bij gebrek aan een activering en intekening op een abonnement binnen de gestelde termijn, kan de MINI COYOTE PLUS-terminal niet langer worden gebruikt. In elk geval stelt COYOTE SYSTEMS BENELUX op zijn internetsite aan de Klant een console voor opvolging van de activering ter beschikking, waarmee de Klant de status van de inwerkingtreding van zijn abonnementsaanvraag kan kennen. De Klant wordt geïnformeerd dat de termijnen voor activering van de service sterk afhangen van de snelheid van de mobiele-telefoonoperatoren. 3.2 NIEUWE COYOTE Om gebruik te kunnen maken van de Nieuwe COYOTE V2-terminal na de Aanvangsperiode van 1(één) maand, moet de Klant zijn account bij COYOTE SYSTEMS BENELUX activeren en zich abonneren op de Coyote-service voor een termijn die varieert in functie van de gekozen abonnementsformule. Bij gebrek aan een activering en intekening op een abonnement binnen de gestelde termijn, kan de NIEUWE COYOTE-terminal niet langer worden gebruikt. In elk geval stelt COYOTE SYSTEMS BENELUX op zijn internetsite aan de Klant een console voor opvolging van de activering ter beschikking, waarmee de Klant de status van de inwerkingtreding van zijn abonnementsaanvraag kan kennen. De Klant wordt geïnformeerd dat de termijnen voor activering van de service sterk afhangen van de snelheid van de mobiele-telefoonoperatoren. ARTIKEL 4 RECHT OP HERROEPING In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de marktpraktijken en de bescherming van de consument, van toepassing op het gebied van de verkoop van producten of de levering van diensten op afstand, beschikt de niet-professionele Klant over een recht op herroeping van 14 (veertien) volle dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de COYOTEterminal of de afsluiting van het contract. Met het oog op de uitoefening van dit recht loopt de termijn voor herroeping vanaf de dag, volgend op de dag van de levering aan de consument, wat goederen betreft, en vanaf de dag, volgend op de dag van de afsluiting van het contract, wat diensten betreft. Wanneer deze termijn verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag of vrije dag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De Klant kan zijn recht op herroeping uitoefenen zonder enige opgave van redenen, en dit via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, gericht aan COYOTE SYSTEMS BENELUX, Dienst

6 Abonnementen, avenue Franklin 5 bis, 1300 WAVER, desgevallend vergezeld van de COYOTEterminal in perfecte staat en in zijn oorspronkelijke verpakking met al zijn accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentaties. Indien het recht op herroeping wordt uitgeoefend, zal COYOTE SYSTEMS BENELUX overgaan tot de kosteloze terugbetaling van de door de Klant gestorte bedragen. Deze terugbetaling zal ten laatste worden uitgevoerd binnen 30 (dertig) werkdagen dagen volgend op de herroeping. De directe kosten voor de terugzending zullen exclusief ten laste vallen van de Klant. De Klant die gebruikmaakt van de COYOTE-terminal en de COYOTE-service vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping, wordt geacht te hebben verzaakt aan de uitoefening van dit recht. ARTIKEL 5 BESCHRIJVING VAN DE COYOTE-SERVICE De COYOTE-service koppelt de COYOTE-terminal aan een telefoonabonnement, dat is begrepen in één van de abonnementsformules, voorgesteld door COYOTE SYSTEMS BENELUX COYOTE-terminal Ongeacht de gekozen abonnementsformule is de COYOTE-terminal de eigendom van de Klant. Bij verlies of diefstal van de COYOTE-terminal verbindt de Klant zich ertoe COYOTE SYSTEMS BENELUX onmiddellijk op de hoogte te brengen via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, vergezeld van een kopie van het proces-verbaal, opgemaakt door de politiediensten. COYOTE SYSTEMS BENELUX zal dan zo snel mogelijk overgaan tot de opschorting van de lijn van de Klant. De abonnementsgelden moeten evenwel door de Klant aan COYOTE SYSTEMS BENELUX worden betaald tot het einde van de lopende contractuele periode. COYOTE SYSTEMS BENELUX kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een onjuiste aangifte of een aangifte van een derde, die zich de identiteit van de Klant heeft toegeëigend. De Klant wordt bij de boeking van de bestelling en vóór de afsluiting van het contract geïnformeerd over de uiterste datum waarop COYOTE SYSTEMS BENELUX zich verbindt de COYOTE-terminal aan hem te leveren. Krachtens artikel 1610 van het Burgerlijk Wetboek kan elke tekortkoming van COYOTE SYSTEMS BENELUX inzake de levering van de COYOTE-terminal binnen de afgesproken termijn aanleiding geven tot annulering van de verkoop of inbezitstelling als de vertraging enkel aan COYOTE SYSTEMS BENELUX is toe te schrijven. 5.2 SIM-kaart De Klant zal naast de COYOTE-terminal, ongeacht de door hem gekozen abonnementsformule, een SIM-kaart zonder toegekend telefoonnummer overhandigd krijgen, die de gegevensoverdracht mogelijk maakt tussen de COYOTE-terminal en de computerservers van COYOTE SYSTEMS BENELUX. COYOTE SYSTEMS BENELUX koppelt aan elke SIM-kaart een geheime code; de Klant verbindt zich ertoe deze geheim te houden. De aan de Klant bezorgde SIM-kaart blijft de eigendom van COYOTE SYSTEMS BENELUX tijdens de volle duur van het Contract. De Klant onthoudt zich ervan de SIM-kaart te kopiëren, te verkopen, over te dragen, te verhuren, te vernietigen of te beschadigen tijdens de volle duur van het Contract. Na afloop van het Contract zal de SIM-kaart worden gedesactiveerd door COYOTE SYSTEMS BENELUX. 5.3 Bijbehorende services

7 Naargelang de gekozen COYOTE-terminal worden bepaalde bijkomende gratis services aangeboden : - MINI COYOTE V2-terminal: veiligheidswaarschuwingen in real time op snelwegen, onderlinge informatie-uitwisseling over verkeershinder tussen gebruikers; - COYOTE NAV V2-terminal: lokale opzoeking in Gouden Gids, weersverwachtingen. - Terminal MINI COYOTE PLUS: Coyote bijstand en partnerschap met Touring assistance wegenhulp. - Nieuwe COYOTE terminal: klassering van de storingen, filemodus en langzaamrijdend verkeer 5.4. Applicatie icoyote De applicatie icoyote kan worden gedownload op ieder Internet Mobile verkoopplatform, onafhankelijk van COYOTE SYSTEM die deze applicatie aanbiedt. De werking van de applicatie icoyote vereist, na de garantieperiode zonder abonnement (cfr. Bijlage 1), de abonnering op de Coyote service, onder de voorwaarden die door het Internet Mobile verkoopplatform zijn bepaald. ARTIKEL 6 INWERKINGTREDING EN DUUR VAN HET CONTRACT Het contract wordt van kracht (i) op de dag waarop de Klant zijn Coyote terminal aankoopt of (ii) op de dag waarop de icoyote applicatie wordt opgeladen. De duur van de Abonnementformule is: Applicatie "icoyote" (i) maandelijks of (ii) een voorafbetaalde periode van 6 maanden + 6 maanden aangeboden voor de applicaties die beschikbaar zijn op de mobiele telefonieapparatuur, uitsluitend verlengbaar door de Klant; Coyote terminals: 12, 24, 36 of 48 maanden (uitsluitend vooraf betaalbaar), uitsluitend verlengbaar door de Klant ARTIKEL 7 VERBREKING VAN HET CONTRACT 7.1 Verbreking op initiatief van de Klant De Klant kan op elk moment een einde maken aan het Contract om één van de volgende gegronde en behoorlijk gestaafde redenen: - Verhuis naar het buitenland, - Opsluiting in een strafinrichting voor meer dan 6 (zes) maanden, - Collectieve procedure van de Klant die rechtspersoon is (faillissement, concordaat, ), - Overmatige schuldenlast van de Klant die natuurlijke persoon is (collectieve schuldenregeling, ), - Geval van overmacht in de zin van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, waarvan de Klant het slachtoffer is en waardoor de handhaving van het Contract onmogelijk wordt. De verbreking door de Klant moet gebeuren via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, gericht aan COYOTE SYSTEMS BENELUX.

8 Elk verzoek tot verbreking vanwege de Klant moet minstens de naam, de voornaam en het klantnummer van de Klant bevatten. Een onvolledig verzoek tot verbreking kan niet in overweging worden genomen door COYOTE SYSTEMS BENELUX. De Klant kan beslissen om zijn verzoek tot verbreking van het Contract te annuleren door eenvoudig te bellen naar de klantendienst van COYOTE SYSTEMS BENELUX. 7.2 Verbreking op initiatief van COYOTE SYSTEMS BENELUX In het geval van een ernstige of herhaalde inbreuk vanwege de Klant op zijn verplichtingen krachtens deze AVV, of in het geval van een verzoek vanwege de bevoegde autoriteiten, kan COYOTE SYSTEMS BENELUX het Contract ogenblikkelijk en zonder vooraankondiging verbreken. Het saldo van de verschuldigde abonnementsgelden tot het einde van de lopende contractuele periode wordt dan onmiddellijk invorderbaar. De Klant verbindt zich ertoe de COYOTE-terminal en al zijn accessoires (waaronder de SIM-kaart) terug te bezorgen aan COYOTE SYSTEMS BENELUX ten laatste binnen 15 (vijftien) dagen na de verbreking, en dit via een aangetekende verzending met ontvangstbevestiging naar het volgende adres: COYOTE SYSTEMS BENELUX- avenue Franklin 5 Bis, te 1300 WAVER. Bij gebrek aan verzending van de terminal en zijn accessoires binnen de vermelde termijn of in het geval van een verzending die in het pakket niet alle identificatiegegevens van de Klant op een apart vel bevat, zal COYOTE SYSTEMS BENELUX overgaan tot facturering van de COYOTE-terminal tegen het tarief, vermeld in de Tariefbrochure. Als de COYOTE-terminal in slechte staat van werking of beschadigd wordt geretourneerd, buiten gevallen van defecten van het apparaat zelf, zal COYOTE SYSTEMS BENELUX aan de Klant de kosten voor herstelling van de COYOTE-terminal factureren binnen de limieten van de waarde van de betrokken terminal, vermeld in de Tariefbrochure. Als de COYOTE-terminal niet wordt terugbezorgd aan COYOTE SYSTEMS BENELUX met om het even welke van zijn accessoires, zal COYOTE SYSTEMS BENELUX aan de Klant de prijs van alle accessoires factureren, volgens het bedrag, vermeld in de Tariefbrochure. ARTIKEL 8 INFORMATIE VAN DE KLANT De Klant verbindt zich ertoe aan COYOTE SYSTEMS BENELUX nauwkeurige informatie te verstrekken (adres en bankgegevens) en COYOTE SYSTEMS BENELUX zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in die informatie. De Klant verbindt zich tot het communiceren van zijn gegevens (naam, voornaam, klantnummer) aan COYOTE SYSTEMS BENELUX in alle correspondentie om de authenticatie en de verwerking van zijn aanvragen te vergemakkelijken. Een onvolledige aanvraag zal niet worden behandeld door COYOTE SYSTEMS BENELUX. ARTIKEL 9 UITRUSTING VAN DE KLANT De Klant moet zich ervan vergewissen dat zijn Uitrusting compatibel is met de technische specificaties van de COYOTE-terminal. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de installatie, de exploitatie en het onderhoud van zijn persoonlijke Uitrusting, waarvan de goede staat, en met name de elektromagnetische conformiteit

9 met de geldende normen, een essentiële voorwaarde is voor de goede werking van de COYOTEservice. De Klant erkent dat de werking van de COYOTE-service kan worden beïnvloed door een slechte manipulatie van zijnentwege of door de nabijheid van apparatuur die elektromagnetische storingen veroorzaakt. ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 10.1 Naleving van de voorschriften De Klant verbindt zich ertoe zich te schikken naar alle voorschriften in verband met de configuratie en het gebruik van de COYOTE-terminal, en de documentatie te raadplegen zodra dat nodig is. De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor een slechte configuratie of een slecht gebruik van de COYOTE-terminal. Voor zover nodig is de documentatie van de COYOTE-terminal beschikbaar op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX Betaling van het abonnement De Klant verbindt zich ertoe up-to-date te zijn met zijn financiële verplichtingen ten aanzien van COYOTE SYSTEMS BENELUX, in overeenstemming met de Tariefbrochure. De Klant verindt zich ertoe regelmatig de Klantenruimte te consulteren om op de hoogte te blijven van alle nieuwe berichten en informatie vanwege COYOTE SYSTEMS BENELUX COYOTE SYSTEMS BENELUX behoudt zich het recht voor om het tarief van het abonnement te wijzigen op het einde van elke contractuele periode. COYOTE SYSTEMS BENELUX zal de Klant dan minstens 1 (één) maand vóór het einde van de lopende contractuele periode informeren over de tariefverhoging. De Klant zal dan de mogelijkheid hebben om het nieuwe tarief te aanvaarden of te weigeren. Als hij het aanvaardt, zal het nieuwe tarief van toepassing zijn voor de nieuwe contractuele periode. Als hij het weigert, zal het Contract worden opgezegd bij het einde van de lopende contractuele periode. Bij betalingsproblemen verbindt de Klant zich tot terugbetaling aan COYOTE SYSTEMS BENELUX van het bedrag van de bankkosten, die deze laatste zal hebben moeten maken Updates COYOTE SYSTEMS BENELUX kan op afstand overgaan tot updates van de software die is ingebouwd in de COYOTE-terminal, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene licentievoorwaarden, terug te vinden in Bijlage 3. Over het algemeen behoudt COYOTE SYSTEMS BENELUX zich de mogelijkheid voor om de technische specificaties van de COYOTE-terminal en de COYOTE-service naar eigen goeddunken te laten evolueren, alsook de communicatietechnologie, die wordt benut voor de COYOTE-service, en dit voor eigen rekening. Een dergelijke evolutie kan niet worden ingeroepen als reden voor de opzegging van deze AVV door de Klant. ARTIKEL 11 VERPLICHTINGEN VAN COYOTE SYSTEMS BENELUX COYOTE SYSTEMS BENELUX verbindt zich tot het verzekeren van de goede werking van het COYOTEsysteem en tot het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor de handhaving van de continuïteit en de kwaliteit van deze service.

10 Er wordt met name uitdrukkelijk overeengekomen dat de werking van de Coyote-service is gebaseerd op technologieën, die worden ontwikkeld en geëxploiteerd door derden, tegenover wie COYOTE SYSTEMS BENELUX over geen enkel interventiemiddel beschikt. Zo zal COYOTE SYSTEMS BENELUX niet verplicht zijn om de service te leveren in het geval van het uitvallen van het gsm- of het gps-netwerk. Over het algemeen zal COYOTE SYSTEMS BENELUX niet verplicht zijn om de werking van de COYOTEservice te verzekeren bij overeengekomen overmacht, in de zin van de Franse rechtspraak, zoals elk onvoorzien, onweerlegbaar en extern evenement, bijvoorbeeld stakingen, slechte weersomstandigheden, oorlogen, embargo s, storingen van het elektriciteitsnet of het internet, het uitvallen van satellieten of het verzuim van mobiele-telefoonoperatoren om hun verplichtingen na te komen. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat bepaalde zones binnen het grondgebied niet worden gedekt door het gsm-netwerk van de mobiele-telefoonoperatoren, alsook door het gps-netwerk dat in gebruik wordt genomen, en dat de toegang tot de service bijgevolg kan worden verstoord. ARTIKEL 12 VERANTWOORDELIJKHEID COYOTE SYSTEMS BENELUX is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. De verantwoordelijkheid van COYOTE SYSTEMS BENELUX kan echter niet worden ingeroepen indien de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van het Contract is toe te schrijven aan de Klant of aan technische omstandigheden buiten de wil van COYOTE SYSTEMS BENELUX, zoals eerder aangehaald in Artikel 11. De Klant verklaart trouwens zich ervan bewust te zijn dat de werking van de COYOTE-service gedeeltelijk berust op informatie die aan COYOTE SYSTEMS BENELUX wordt verstrekt door de gebruikers van de COYOTE-terminal, alsook door andere medecontractanten, met name voor wat betreft de aankondiging van snelheidsbeperkingen en andere herinneringen aan verkeersregels. Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van COYOTE SYSTEMS BENELUX geenszins worden ingeroepen in de veronderstelling dat de informatie, verstrekt door de gebruikers van de COYOTE-terminal of door derden, onvolledig, verouderd of foutief zou zijn. De Klant erkent in dit verband dat de informatie, doorgestuurd via de COYOTE-terminal, wordt geformuleerd onder voorbehoud. Over het algemeen ontslaat het gebruik van de COYOTE-terminal de Klant niet van de verplichting om de verkeersregels zorgvuldig te respecteren. De Klant erkent dat de COYOTEterminal geen alternatief vormt voor de naleving van de regels van de verkeerswetgeving en dat COYOTE SYSTEMS BENELUX niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele inbreuken die de Klant en laste worden gelegd. COYOTE SYSTEMS BENELUX kan in geen geval worden verplicht tot het herstellen van eventuele indirecte schade, die de Klant zou lijden naaar aanleiding van het gebruik van de COYOTE-service, met inbegrip van exploitatieverliezen en commerciële schade, en in ruimere zin, elke schade die niet exclusief en rechtstreeks zou voortvloeien uit een tekortkoming van COYOTE SYSTEMS BENELUX. In elk geval kan de verantwoordelijkheid van COYOTE SYSTEMS BENELUX krachtens het Contract nooit groter zijn dan het bedrag van de sommen, door de Klant betaald in de loop van de voorbije 12 (twaalf) maanden. ARTIKEL 13 ASSISTENTIE 13.1 Klanteninformatiedienst

11 COYOTE SYSTEMS BENELUX stelt de Klant een telefonische hulpdienst (hotline) ter beschikking die toegankelijk is op het volgende nummer: 070/ (0.34 cts/min) 13.2 Online assistentie (technisch, SAV, uitvoering van het contract) COYOTE SYSTEMS BENELUX stelt de Klant een telefonische hulpdienst ter beschikking die toegankelijk is op het volgende nummer: 010/ Online assistentie COYOTE SYSTEMS BENELUX stelt de Klant een gratis (buiten eventuele kosten voor de internetverbinding) online hulpdienst ter beschikking, beschikbaar op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX Geschillen Bij moeilijkheden kan de Klant zich richten tot een van de adviseurs van de hulpdienst, volgens de hieronder beschreven modaliteiten, om een minnelijke oplossing te vinden. Elke klacht, betwisting of verzoek om terugbetaling moet bewijsstukken bevatten om geldig te zijn en in aanmerking te komen. COYOTE SYSTEMS BENELUX verbindt zich ertoe een antwoord te formuleren op elke klacht, betwisting of verzoek om terugbetaling binnen een termijn van 30 (dertig) werkdagen, te rekenen vanaf de dag van de ontvangst ervan. ARTIKEL 14 SOFTWARE Het gebruik van de software, ingebouwd in de COYOTE-terminal, is onderworpen aan de acceptatie door de Klant van de algemene licentievoorwaarden, terug te vinden in Bijlage 3. ARTIKEL 15 WETTELIJKE GARANTIE OPTIONELE GARANTIE-UITBREIDING 15.1 Wettelijke garantie Bij toepassing van de artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek geniet de Klant van een wettelijke garantie op verborgen verbreken en een conformiteitsgarantie Naverkoopdienst Gedurende de garantieperiode (2 jaar) moet de klant hetzij zijn defect apparaat terugbezorgen op de plaats waar hij het heeft aangekocht, hetzij het apparaat terugsturen naar: avenue Franklin 5b, 1300 Waver. Coyote Systems Benelux verbindt zich ertoe om binnen 10 werkdagen een nieuw of hersteld apparaat terug te sturen, t.a.v. de eindklant of de distributeur. U vindt alle details van Coyote naverkoopdienst in «bijlage 4» die zich bevinden in de algemene verkoopsvoorwaarden. ARTIKEL 16 - BESCHERMING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD De Klant geeft COYOTE SYSTEMS BENELUX de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens van persoonlijke aard.

12 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is COYOTE SYSTEM, een vereenvoudigde Franse vennootschap op aandelen met een kapitaal van ,00 euro, geïdentificeerd in het Handels- en Ondernemingsregister van Nanterre onder het nummer , waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt aan de rue Salomon de Rothschild 5 te Suresnes (92150), FRANKRIJK. COYOTE SYSTEMS BENELUX vergaart en verwerkt de gegevens van persoonlijke aard van de Klant voor rekening van COYOTE SYSTEM, verantwoordelijk voor de verwerking. Deze gegevens worden verwerkt in naleving van de bepalingen van de aangepaste Franse wet nr van 6 januari De automatische verwerking van gegevens van persoonlijke aard werd aangegeven bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden in Frankrijk. De Klant wordt geïnformeerd dat COYOTE SYSTEM in het licht van de behoeften van de COYOTEservice gegevens inzamelt en verwerkt voor de geolokalisering van de wagen van de Klant (breedtegraad, lengtegraad, snelheid, koers, gebruikersnaam van de COYOTE-terminal). COYOTE SYSTEM bewaart de laatst gekende positie van de wagen van de Klant, maar verbindt zich ertoe de gegevens over eerdere posities van de wagen in kwestie niet te bewaren. Deze gegevens voor geolokalisering worden door COYOTE SYSTEM anoniem opgenomen in een database, geëxploiteerd door COYOTE SYSTEM. In overeenstemming met de bepalingen van de aangepaste Franse wet nr van 6 januari 1978 en onder voorbehoud dat hij zijn identiteit kan aantonen, beschikt de Klant over het recht om te vragen dat de gegevens van persoonlijke aard die hem betreffen, worden rechtgezet, aangevuld, geactualiseerd, vergrendeld of verwijderd als deze gegevens onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of als de inzameling, het gebruik, de communicatie of de bewaring van deze gegevens verboden is. De Klant beschikt ook over het recht om zich op legitieme gronden te verzetten tegen het feit dat deze gegevens van persoonlijke aard die hem betreffen, worden verwerkt. Een dergelijk verzet zal de uitvoering van het Contract evenwel onmogelijk maken. In dit geval blijven de vergoedingen verschuldigd door de Klant, die niet langer gebruik zal kunnen maken van de COYOTE-service. De Klant kan deze rechten uitoefenen door een brief te sturen, vergezeld van een identiteitsbewijs, naar het volgende adres: COYOTE SYSTEM Informatica en Vrijheden - rue Salomon de Rothschild 5, SURESNES - FRANKRIJK. ARTIKEL 17 INTELLECTUELE EIGENDOM COYOTE SYSTEMS BENELUX is de exclusieve houder van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de COYOTE-terminal en de COYOTE-service. COYOTE is tevens de enige eigenaar van de Coyote-gegevens die automatisch worden opgehaald door de COYOTE-terminal of manueel door de Klant. De Klant zal COYOTE SYSTEMS BENELUX uitdrukkelijk machtigen om deze gegevens te exploiteren in overeenstemming met artikel 16 hierboven. " COYOTE SYSTEMS BENELUX " en "COYOTE" zijn gedeponeerde merken, in handen van COYOTE SYSTEMS BENELUX. Geen enkele bepaling van deze AVV kan worden opgevat alsof ze een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op deze merken zou bewerkstelligen ten gunste van de Klant.

13 ARTIKEL 18 GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Als om het even welke van de algemene verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, blijven de andere bepalingen onveranderd en van toepassing. ARTIKEL 19 TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK Het Contract wordt geregeld door de Belgische wet. Elke betwisting met betrekking tot het Contract zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Nijvel. ARTIKEL 20 WETTELIJKE VERMELDINGEN De internetsite wordt gepubliceerd door de onderneming COYOTE SYSTEMS BENELUX SA, insgeschreven bij de KBO onder het nummer , waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de avenue Franklin 5 Bis te 1300 WAVER, vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder, in die hoedanigheid gedomicilieerd op de genoemde hoofdzetel - (tel. nr. 010/ ). De directeurs van de publicatie zijn de heer Vincent Hebert samen met de heer Pascal Courrier. De hosting-leverancier is: Telecity Group France SA, Bd de Verdun, 9 Energy Park, Courbevoie Cedex, France, * * *

14 BIJLAGE 1 TARIEFBROCHURE TARIEVEN VAN TOEPASSING OP DE AANBIEDINGEN VAN COYOTE SYSTEMS BENELUX, GEACTUALISEERD OP 2 NOVEMBER 2012 PRIJS VAN TOEGANG TOT DE SERVICES Prijs van de producten Type Toestel Verkoopprijs Activatiekost Voordeel MINI COYOTE PLUS 149 Inclusief 1 maand abonnement inbegrepen NIEUWE COYOTE 199 Inclusief 1 maand abonnement inbegrepen Prijs voor de abonnementen van de units Tijdsduur Prijs* 1 an ans ans ans 450 Abonnement communicatie en Coyote diensten Applicatie icoyote Prix* Applicatie 1,79 1 maand 11,99 6 maanden + 6 maanden 49,99 gratis * Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief leveringskosten waarvan het bedrag aan de klant zal worden gemeld op de website van COYOTE SYSTEMS BENELUX, op het ogenblik van de bestelling. Gedurende bepaalde periodes van het jaar kunnen promotieprijzen aan de klanten worden aangeboden.

15 BIJLAGE 2 ABONNEMENTSMODALITEITEN : I. DE BESCHIKBARE ABONNEMENTSFORMULES 1.1 COYOTE-terminal Formule "Eén Jaar" voorafbetaald De Klant bezit de mogelijkheid om te kiezen voor een abonnement met een duur van 1 (één) jaar, in een keer betaald bij de intekening op het abonnement. In dit geval wordt het abonnement niet stilzwijgend vernieuwd en moet de Klant na afloop van de contractuele periode zijn abonnement zelf vernieuwen door in de Klantenruimte op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX in te tekenen op een nieuw abonnement Formule "Twee Jaar" voorafbetaald De Klant bezit de mogelijkheid om te kiezen voor een abonnement met een duur van 2 (twee) jaar, in een keer betaald bij de intekening op het abonnement. In dit geval wordt het abonnement niet stilzwijgend vernieuwd en moet de Klant na afloop van de contractuele periode zijn abonnement zelf vernieuwen door in de Klantenruimte op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX in te tekenen op een nieuw abonnement Formule "Drie Jaar" voorafbetaald De Klant bezit de mogelijkheid om te kiezen voor een abonnement met een duur van 3 (drie) jaar, in een keer betaald bij de intekening op het abonnement. In dit geval wordt het abonnement niet stilzwijgend vernieuwd en moet de Klant na afloop van de contractuele periode zijn abonnement zelf vernieuwen door in de Klantenruimte op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX in te tekenen op een nieuw abonnement Formule "Vier Jaar" voorafbetaald De Klant bezit de mogelijkheid om te kiezen voor een abonnement met een duur van 4 (vier) jaar, in een keer betaald bij de intekening op het abonnement. In dit geval wordt het abonnement niet stilzwijgend vernieuwd en moet de Klant na afloop van de contractuele periode zijn abonnement zelf vernieuwen door in de Klantenruimte op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX in te tekenen op een nieuw abonnement. 1.2 COYOTE RIDER-terminal Bij de aankoop van een COYOTE RIDER-terminal geniet de Klant van een Aanvangsperiode van 12 (twalf) maanden. Na afloop van de Aanvangsperiode bezit de Klant de mogelijkheid om te kiezen voor een abonnement van één, twee, drie of vier jaar. 1.3 Applicatie icoyote

16 Er zijn twee formules mogelijk voor de abonnering op de ICoyoteapplicatie: (i) een vooraf betaalbaar maandelijks abonnement op de COYOTE service of (ii) een abonnement van 12 maanden op de Coyote dienst dat bij de inschrijving wordt betaald. II. DE MODALITEITEN VOOR ABONNERING OP DE COYOTE-SERVICE 2.1. Keuze van de abonnementsformule De Klant kiest de gewenste abonnementsformule op het moment waarop hij het Abonnementsformulier invult, zoals gedefinieerd in de Algemene Verkoopvoorwaarden ("AVV") Validering van de abonnering van de Klant Nadat de klant het abonnementsformulier heeft ingevuld, moet hij zijn abonnering ofwel online valideren ofwel contact opnemen met de commerciële dienst voor abonnementenverlenging, op het nummer 010/ III.GRATIS PERIODES 1. Één maand gratis voor iedere aankoop van een COYOTE terminal Bij iedere aankoop van een COYOTE terminal heeft de Klant gratis toegang tot de COYOTE dienst gedurende één maand te rekenen vanaf de eerste ingebruikname. 2. Gratis aanbod voor de eerste abonnering op de COYOTE dienst Bij zijn eerste abonnering op de COYOTE service zal de klant gratis kunnen gebruik maken van de COYOTE dienst, naast de gratis periode aangeboden voor de aankoop van een COYOTE terminal, zoals bedoeld in punt III. 1 van onderhavige bijlage: * één maand voor het eerste abonnement van twaalf maanden; * drie maanden voor het eerste abonnement van vierentwintig, zesendertig of achtenveertig maanden. 3. Gratis aanbod voor de eerste inschrijving op de Coyote applicatie. Zodra de Klant de icoyote applicatie heeft gedownload, geniet hij van een gratis proefperiode voor de Coyote service. Bij een abonnement van 6 maanden op de icoyote applicatie geniet de Klant, onder voorbehoud van de betaling van het abonnement bij de inschrijving, dus van een gratis periode van 6 maanden (zes maanden).

17 BIJLAGE 3 LICENTIECONTRACT EINDGEBRUIKERS Dit licentiecontract voor eindgebruikers (hierna "LCEG") wordt aangeboden door de onderneming COYOTE SYSTEMS BENELUX, SA, ondernemingsnummer , waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op de Avenue Franklin 5 bis te 1300 WAVER, en die wordt vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder, in die hoedanigheid gedomicilieerd op de genoemde hoofdzetel (hierna "COYOTE SYSTEMS BENELUX"). COYOTE SYSTEMS BENELUX behoudt zich het recht voor om deze LCEG op elk moment te wijzigen zonder vooraankondiging. Deze wijzigingen zijn inroepbaar vanaf het moment waarop ze online worden gezet en kunnen niet van toepassing zijn op contracten die vroeger werden afgesloten. De laatste versie van de LCEG is beschikbaar op de internetsite van COYOTE SYSTEMS BENELUX op dit adres : INLEIDING COYOTE SYSTEMS BENELUX heeft de COYOTE-terminal met ingebouwde gps ontwikkeld en in de handel gebracht, waarmee aan de gebruiker, geabonneerd op de Coyote-service, in real time verkeersinformatie kan worden gecommuniceerd zoals geldende snelheidsbeperkingen, de toestand van het wegverkeer of de positie van vaste en mobiele flitscamera s. De COYOTE-terminal functioneert met name dankzij een software, ontwikkeld door COYOTE SYSTEMS BENELUX en waarvan de onderneming de exclusieve eigenaar is (hierna de "Software") ; deze veronderstelt de verwerking van bepaalde gegevens in verband met de positie van de wagen (breedtegraad, lengtegraad, snelheid en koers), in verband met de aanwezigheid van mobiele flitscamera s, zoals gesignaleerd door de hele community die bestaat uit gebruikers, en in verband met gebeurtenissen op de weg (verkeersinfo, gevaarlijke zones, enz.) (hierna de "COYOTEgegevens"). De indienstneming van de COYOTE-terminal impliceert dat men zich integraal schikt naar deze LCEG. Deze LCEG is als enige van toepassing en vervangt alle andere voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande afwijking vanwege COYOTE SYSTEMS BENELUX. ARTIKEL 1 TOEGESTANE RECHTEN 1.1 Via deze LCEG staat COYOTE SYSTEMS BENELUX aan de Eindgebruiker, die dit accepteert, een recht toe op persoonlijk, beperkt, onoverdraagbaar en niet-exclusief gebruik van de Software. (hierna genoemd de "Licentie") volgens de hierna vermelde voorwaarden. 1.2 De Licentie omvat exclusief het recht om de Software (met inbegrip van de documenatie) te gebruiken tijdens de duur van de LCEG. 1.3 De Licentie omvat geen enkele eigendomsoverdracht van de Software noch van om het even welk van zijn elementen (met inbegrip van de documentatie) ten gunste van de Eindgebruiker. 1.4 De Eindgebruiker verbindt zich ertoe de Software en de bijbehorende documentatie niet te decompileren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, ook als dergelijke handelingen noodzakelijk zouden zijn om het gebruik van de Software mogelijk te maken in overeenstemming met zijn bestemming.

18 1.5 De Eindgebruiker onthoudt zich van het gebruik van de Software met elk ander product dan de COYOTE-terminal. 1.6 De Eindgebruiker zal de Software niet overdragen, herverdelen of in sublicentie geven zonder het uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande akkoord vanwege COYOTE SYSTEMS BENELUX. COYOTE SYSTEMS BENELUX behoudt zich het recht voor om de LCEG over te dragen aan een derde. ARTIKEL 2 INTELLECTUELE EIGENDOM 2.1 COYOTE SYSTEM verklaart de houder te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten op de Software en zijn documentatie. COYOTE SYSTEMS BENELUX is ofwel de eigenaar van de Coyote-gegevens, ofwel de houder van een exploitatielicentie voor die laatste krachtens licentiecontracten, afgesloten met derden. COYOTE SYSTEMS BENELUX is de exclusieve houder van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de COYOTE-terminal en de COYOTE-service. COYOTE is tevens de enige eigenaar van de gegevens die automatisch worden opgehaald door de COYOTE-terminal of manueel door de Klant. U geeft COYOTE SYSTEMS BENELUX uitdrukkelijk de machtiging om deze gegevens te exploiteren in naleving van de wetgeving "Informatica & Vrijheden" volgens artikel 8 hieronder. De Eindgebruiker ziet er definitief van af om de geldigheid van dergelijke intellectuele eigendomsrechten, welke ze ook mogen zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks te betwisten, alsook het eigenaarschap van COYOTE SYSTEMS BENELUX in verband met dergelijke rechten. 2.2 De Software en zijn documentatie worden beschermd door het copyright, door het auteursrecht en door de geldende internationale verdragen. 2.3 Elke handeling van de Eindgebruiker die niet is toegestaan door de Licentie, zou dus een vervalsing vormen die gerechtelijk kan worden vervolgd. ARTIKEL 3 UPDATES 3.1. COYOTE SYSTEMS BENELUX kan de Software af en toe op afstand up-to-date brengen, dit om de prestaties te verbeteren en eventuele fouten recht te zetten die aan het licht kwamen tijdens de uitvoering van de LCEG De Klant verbindt zich ertoe de automatische update van de Software mogelijk te maken en de downloading en installatie van de gegevens, op afstand doorgestuurd door COYOTE SYSTEMS BENELUX, niet te onderbreken De Klant erkent dat de Software en de COYOTE-terminal tijdens het updateproces misschien niet correct kunnen functioneren. ARTIKEL 4 - GARANTIE 4.1. De bepalingen van de Licentie gelden zonder afbreuk te doen aan de garanties, toegekend door de wet en de geldende reglementen COYOTE SYSTEMS BENELUX garandeert aan de Eindgebruiker dat de Software voor het grootste deel zal functioneren in overeenstemming met de specificaties, onder voorbehoud

19 van de goede installatie van de updates van de Software in overeenstemming met artikel 3 hiervoor COYOTE SYSTEMS BENELUX garandeert niet dat de werking van de Software ononderbroken en vrij van fouten zal zijn, noch dat eventuele anomalieën van de Software zullen worden gecorrigeerd COYOTE SYSTEMS BENELUX kan de Eindgebruiker niet garanderen dat de Software is aangepast aan zijn persoonlijke behoeften of aan een specifiek gebruik COYOTE SYSTEMS BENELUX kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verlies van informatie of gegevens, of voor elke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade ingevolge het gebruik van de COYOTE-terminal en/of de Software. ARTIKEL 5 TECHNISCHE ASSISTENTIE 5.1 De Licentie omvat het recht voor de Eindgebruiker om gratis (buiten de kostprijs van de communicatie) technische assistentie via de telefoon te bekomen in verband met het gebruik van de COYOTE-terminal en/of de Software. 5.2 De modaliteiten voor contact met de technische hulpdienst worden vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden van COYOTE SYSTEMS BENELUX. ARTIKEL 6 GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD 6.1 De werking van de Software maakt de inzameling en de automatische verwerking noodzakelijk van gegevens van persoonlijke aard van de Eindgebruiker in de zin van de Franse wet nr van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden; dit wordt door de Eindgebruiker uitdrukkelijk erkend en geaccepteerd. 6.2 De uitoefening door de Eindgebruiker van zijn recht op verzet tegen de inzameling tijdens het gebruik van de Software vormt een belemmering voor de opmaak van de LCEG. 6.3 De automatische verwerking van gegevens van persoonlijke aard werd aangegeven bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden in Frankrijk. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is COYOTE SYSTEM, een vereenvoudigde Franse vennootschap op aandelen met een kapitaal van ,00 euro, geïdentificeerd in het Handels- en Ondernemingsregister van Nanterre onder het nummer , waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt aan de rue Salomon de Rothschild 5 te Suresnes (92150), FRANKRIJK. COYOTE SYSTEMS BENELUX vergaart en verwerkt de gegevens van persoonlijke aard van de Klant voor rekening van COYOTE SYSTEM, verantwoordelijk voor de verwerking. Deze gegevens worden verwerkt in naleving van de bepalingen van de aangepaste Franse wet nr van 6 januari De Eindgebruiker beschikt over een recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens van persoonlijke aard die hem betreffen, dat hij kan uitoefenen met een schriftelijk verzoek, gericht aan COYOTE SYSTEM in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden van COYOTE SYSTEMS BENELUX. ARTIKEL 7 VERBREKING

20 7.1 De Licentie zal van rechtswege en zonder compensatie voor de Eindgebruiker worden verbroken bij een schending door die laatste van de verplichtingen die eruit voortvloeien. 7.2 De uitoefening door de Eindgebruiker van zijn recht op vernietiging van de persoonlijke gegevens die hem betreffen, zal leiden tot de onmiddellijke verbreking van de Licentie zonder enige compensatie voor de Eindgebruiker. 7.3 De verbreking van de Licentie impliceert een verplichting voor de Eindgebruiker om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Software. ARTIKEL 8 DIVERSEN De bovenstaande inleiding maakt integraal deel uit van deze LCEG. * * *

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN "Netbeheerder":

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Billi

Algemene voorwaarden Billi Indien onderhavig contract wordt afgesloten op afstand in de zin van de wet van 21/12/2013 (wetboek economisch recht) betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument, dan heeft de consument

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux 2) Algemene Verkoopvoorwaarden Michelin Belux 1) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Versie van 22/11/2010 0 890 710 712

Versie van 22/11/2010 0 890 710 712 Algemene voorwaarden Versie van 22/11/2010 0 890 710 712 Contractnummer: sales@ikoula.com Fax: +33 1 71 14 00 18 Tussen Ikoula (Frankrijk), SAS (VNV) met 58.500 euro aan kapitaal, gevestigd te 175177,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten;

ALGEMENE VOORWAARDEN. - betalingsherinnering: 7,50 kosten; - aangetekende ingebrekestelling: 15kosten; ALGEMENE VOORWAARDEN Bij online-bestellingen geniet de consument van een verzakingsrecht gedurende zeven (7) werkdagen, vanaf de dag na de levering of, ingeval van een dienst, de dag na de aanvaarding

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Op de website www.groupon.be worden verschillende diensten door verschillende vennootschappen aangeboden. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren en u wegwijs te maken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie