SPEL ' ste O Logis-lid' - Reglement-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-"

Transcriptie

1 FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie Parijs Tel +33 (0) Fax +33 (0) SPEL ' ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf 16 maart 2015 om 12 uur ARTIKEL 1: De Fédération Internationale des Logis organiseert op de website een spel met de titel ' ste O Logis-lid' vanaf 16 maart 2015 om 12 uur. ARTIKEL 2 : Elke volwassen fysieke persoon met toegang tot internet kan aan dit spel deelnemen.. De deelname aan dit spel is gratis en zonder aankoopverplichting. ARTIKEL 3: Dit spel is open voor elke deelnemer, fysieke persoon, die vanaf 16 maart 2015 om 12 uur: - geen account heeft die betrekking heeft op het 'O'Logis'- getrouwheidsprogramma (inschrijvingsformulier niet ingevuld en algemene gebruiksvoorwaarden van het 'Logis'-programma niet aanvaard door de kandidaat). - niet u-in het bezit is van een getrouwheidskaart van het 'O'Logis'-programma (met een of meerdere uitgevoerde transacties). Iedereen die wenst deel te nemen aan deze wedstrijd zal om dit te doen een account op het getrouwheidsprogramma O'Logis moeten aanmaken, door een inschrijvingsformulier in te vullen en de algemene gebruiksvoorwaarden op de pagina te aanvaarden. ARTIKEL 4: Tijdens het bezoek van de internetgebruiker aan de website is zijn deelname aan het spel ' ste O'Logis-lid' niet verplicht. 1

2 Het doel van het spel is het ste lid te zijn van het getrouwheidsprogramma O'Logis van de Fédération Internationale des Logis. De keuze van het ste O'Logis-lid zal gebeuren aan de hand van deze voorwaarden: De klant dient een O'Logis-account aangemaakt te hebben en dient de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaard te hebben. Indien het ste lid van het getrouwheidsprogramma O'Logis niet voldoet aan deze voorwaarden, zal de winst toegekend worden aan het volgende lid van het programma dat wel aan deze voorwaarden voldoet. Om deel te nemen aan het spel ' ste lid van O'Logis' dient de kandidaat: - in te loggen op de website - zijn gegevens volledig is te vullen; - het deel 'uw gewoontes' in te vullen; - de algemene gebruiksvoorwaarden van het Programma te aanvaarden (door het vakje aan te vinken); - de veiligheidscaptcha kopiëren; - bevestigen door op de knop 'Bevestig uw inschrijving' te klikken. ARTIKEL 5: Het ste lid zal binnen de 15 dagen na de inschrijving van de kandidaat voor het programma automatisch zijn eerste O'Logis-punten op zijn account ontvangen. ARTIKEL 6: De winnaar van het spel kan in geen geval vragen dat het lot, zoals gedetailleerd in het artikel 5, vervangen zou worden door hun waarde in geld of door andere loten. De winnaar kan pas begunstigde zijn en zijn voorziene winst ontvangen op voorwaarde van zijn inschrijving op het getrouwheidsprogramma O'Logis zoals voorzien in de artikelen 3 en 4 van het onderhavige reglement. ARTIKEL 7: De deelname aan het spel ' ste lid van O'Logis' impliceert de aanvaarding van het onderhavige reglement. Het niet naleven van één van de clausules van het onderhavige reglement leidt tot zuivere en eenvoudige verwijdering van deelname aan het spel. ARTIKEL 8: De winnaar verleent zijn toestemming tot het gebruik van zijn naam, voornaam in de communicatie die gedaan wordt op de websites 'o-logis.com', 'logishotels.com' en op de pagina 'Logishotels' van de website 'Facebook' betreffende de resultaten van het spel. ARTIKEL 9: De Fédération Internationale des Logis behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen, te annuleren of in te korten in het geval van overmacht of omstandigheden buiten hun wil om. 2

3 ARTIKEL 10: De informatie die ingezameld wordt in het kader van de onderhavige actie worden behandeld in overeenstemming met de voorschriften van de wet inzake informatica en vrijheden nr van 6 januari De personen die zich hebben ingeschreven op de actie waarvan de naamsgegevens werden geregistreerd beschikken over een recht van inzage, wijziging en schrapping van de gegevens die op hen betrekking hebben op het adres: Fédération Internationale des Logis 83 avenue d Italie PARIS. ARTIKEL 11: Elke deelnemer kan op vraag de terugbetaling verkrijgen van de kosten die overeenkomen met de geschatte speltijd via een vaste telefoonlijn en met uitzondering van deelname via gsm, op basis van een aansluiting van 3 min aan verminderd tarief. De vraag tot terugbetaling dient via De Post aan het volgende adres gericht te worden: Fédération Internationale des Logis 83, avenue d Italie Paris samen met de bankgegevens en een gedetailleerde factuur op naam van de deelnemer, met vermelding van de datum en het uur van de verbinding en de exacte aard van de prestatie van de internetprovider en zijn facturatiewijze (onbeperkt, forfaitair) en dit ten laatste vijftien (15) dagen na de datum van zijn inschrijving op het getrouwheidsprogramma O'Logis, met de poststempel als bewijs. De kosten die de deelnemer oploopt voor de postzegel die noodzakelijk is voor deze aanvraag worden terugbetaald op eenvoudig schriftelijk verzoek op basis van het van kracht zijnde tarief voor een normale verzending. Slechts één aanvraag tot terugbetaling per op het spel ingeschreven deelnemer en per enveloppe (zelfde naam, zelfde adres). Aanvragen die niet in overeenstemming zijn komen niet in aanmerking. Gezien in de huidige status van de dienstverleningen en de techniek bepaalde internetproviders internetverbindingen gratis of voor een forfaitair bedrag verschaffen, wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat elke toegang tot de website die gebeurt op gratis of forfaitaire basis (zoals verbinding via kabel, ADSL of gespecialiseerde aansluiting) geen aanleiding ken geven tot een terugbetaling binnen de mate dat het abonnement op de diensten van de internetprovider in dit geval gebruikt werd door de internetter voor het gebruik van het internet in het algemeen dat hierdoor de deelnemer door zich in verbinding te stellen met de website en deel te nemen aan het spel geen extra kosten oploopt. ARTIKEL 12: De deelname aan het spel ' ste O'Logis-lid' impliceert de kennisneming en aanvaarding van de bijzonderheden en de limieten van het internet, in het bijzonder voor wat betreft de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overbrengen van informatie, de storingsrisico's en algemener de risico's die inherent verbonden zijn met elke verbinding en 3

4 verzending op internet, de afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele hacks en de risico's op besmetting met eventuele virussen die circuleren op het net. Bijgevolg kan de Fédération Internationale des Logis in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden en in het bijzonder voor: - de verzending en/of de ontvangst van alle gegevens en/of informatie op internet; - elke functiestoornis van het internet die de goede werking / het goede verloop van het spel kan verhinderen; - het in gebreke blijven van alle ontvangstmateriaal of de communicatielijnen; - de gevolgen van een virus, informaticabug, afwijking, technische storing; - alle schade veroorzaakt aan de computer van een Deelnemer; - enige technische, materiële, softwarematige storing van om het even welke aard, die de mogelijkheid deel te nemen aan het Spel verhinderd of beperkt heeft of die het systeem van een Deelnemer beschadigd heeft; - het slechte functioneren van de loten die verdeeld worden binnen het kader van het spel en de eventuele directe en/of indirecte schaden die ze zouden kunnen veroorzaken. De Fédération Internationale des Logis kan niet aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een onderbreking, een functiestoornis van om het even welke aard en dit voor om het even welke reden en ook voor alle rechtstreekse schade die op om het even welke wijze resulteert uit de verbinding met de website binnen het kader van dit spel. Het is de taak van elke Deelnemer alle passende maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens te beschermen en/of de software op zijn informatica-uitrusting te beschermen tegen aantasting. De verbinding van personen met de pagina 'www.o-logis.com/inscription' en de deelname aan het spel gebeurt op hun volledige verantwoordelijkheid. De Fédération Internationale des Logis kan het volledige spel ' ste O'Logis-lid' of een deel ervan annuleren indien blijkt dat er fraude in het spel is, onder welke vorm dan ook, maar in het bijzonder voor wat betreft de informatica of de bepaling van winnaars. Ze behoudt zich, in deze veronderstelling, het recht voor de prijzen niet tot te kennen aan de fraudeurs en/of de auteurs van deze fraude voor de bevoegde rechtbank te dagen. Ze zal echter in geen geval verantwoordelijkheid nemen tegenover de deelnemers door het feit van de eventueel begane fraude. Het feit voor een deelnemer om één of verschillende fictieve of aan één of meerdere derde personen ontleende namen, zal trouwens ook als fraude beschouwd worden, aangezien elke Deelnemer moet deelnemen aan het Spel onder zijn eigen en enige naam. Elke fraude zal leiden tot schrapping van de deelnemer. De Fédération Internationale des Logis behoudt zich het recht voor alle personen, die door hun frauduleus gedrag het goede verloop van het spel schade berokkenen, 4

5 uit te sluiten. Daarnaast zal het steunen van fictieve personen leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de speler. Hetzelfde geldt voor elke poging om het spel te gebruiken buiten de niet-gewijzigde interface op de site zal beschouwd worden als een poging tot fraude. Daarnaast zal het decompileren van het spel, het gebruik van een persoonlijk script of een andere methode met het oog op het omzeilen van het voorziene gebruik van het spel in het onderhavige reglement ook beschouwd worden als een poging tot fraude en zal leiden tot de onmiddellijke uitsluiting en dit zonder beroep van de deelnemer. ARTIKEL 13: Het reglement van de actie kan vrij geraadpleegd worden bij de Fédération Internationale des Logis. Op aanvraag kan het ook gratis opgestuurd worden naar iedereen die dit vraagt. ARTIKEL 14: De contractuele relaties tussen de Fédération Internationale des Logis en de kandidaat zijn onderworpen aan het Franse recht. In een uitdrukkelijk kenbaar gemaakte overeenkomst zijn de rechtbanken van de hoofdzetel van de Fédération als enige bevoegd uitspraak te doen inzake alle betwistingen die zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van het spel ' ste O'Logis-lid' en dit zelfs in het geval van oproeping in vrijwaring of bij pluraliteit van gedaagden. Opgesteld te Parijs, op 10 maart

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Billi

Algemene voorwaarden Billi Indien onderhavig contract wordt afgesloten op afstand in de zin van de wet van 21/12/2013 (wetboek economisch recht) betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument, dan heeft de consument

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2009 SmOoThLy-DeSiGn, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn De klant ontvangt

Nadere informatie

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux 2) Algemene Verkoopvoorwaarden Michelin Belux 1) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie