TECHN 31. De bruikbaarheid van informatiesystemen. Voor toepassingen ten dienste van hun gebruikers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHN 31. De bruikbaarheid van informatiesystemen. Voor toepassingen ten dienste van hun gebruikers"

Transcriptie

1 Technische uitgave van SmalS-MvM 01/2007 De bruikbaarheid van informatiesystemen Voor toepassingen ten dienste van hun gebruikers 1. Inleiding Sommige toepassingen, websites, bureauticaprogramma s of GSM-menu s lijken er soms voor gemaakt te zijn om ons het leven onmogelijk te maken. In een Engelse studie van 2002 gaven 70% van computergebruikers toe dat ze tegen hun computer geroepen, gescholden of geschopt hadden. Nu de computers al meer dan twintig jaar in bedrijven worden gebruikt en de technologie in ons dagelijks leven overal aanwezig is, is het verbazend vast te stellen dat het gebruik van computers nog torenhoge frustraties opwekt bij de gebruikers. Deze frustraties kunnen min of meer belangrijke gevolgen hebben voor een bedrijf: een verminderde productiviteit, stress, demotivatie, informatie die vernietigd wordt, callcenters die overbelast geraken, hogere noden aan vormingen. In sommige gevallen kunnen problemen met het gebruik van informaticatoepassingen zelfs levensgevaarlijk zijn: denk maar aan sturingssystemen in een vliegtuig of aan het informatiesysteem van een antigifcentrum. Quentin Limbourg is doctor in managementwetenschappen, oriëntatie informatiesystemen (IAG/UCL). Hij doceert Mens-Machine-interactie aan de UMH en de ULB. Zijn activiteiten als consultant en onderzoeker bij SmalS-MvM richten zich op software engineering en interactie tussen mens en machine. Contact: 02/ Everything should be made as simple as possible, but not simpler (A. Einstein, Reader's Digest, 1977) Gebruikers hebben nood aan toepassingen die intuïtiever zijn, productiever, aangenamer in hun gebruik, aan toepassingen die precies voldoen aan hun dagelijkse behoeften. De gebruikskwaliteit van een informaticatoepassing wordt gevat met een term: de bruikbaarheid (usability). Op de markt van de informatietechnologie is deze vraag naar bruikbare toepassingen een element van competitieve differentiatie geworden. Deze Techno heeft tot doel de concepten en methodes te overlopen die de producent van software in staat stellen de gebruikskwaliteit van zijn producten te verbeteren. SmalS-MvM vzw - Koninklijke Prinsstraat Brussel - :

2 2. Bruikbaarheid De interactie tussen mens en machine bestudeert alle fenomenen waardoor je de communicatie tussen een mens en een machine kunt begrijpen en verbeteren. De mens-machine-interface of gebruikersinterface staat voor elke software- of hardware-installatie die een mens en een machine in staat stellen om met elkaar te communiceren. Een vliegtuigcockpit, een internetsite, een rekenmachine of een GSM communiceren allemaal met mensen door middel van een gebruikersinterface, namelijk schermen, knoppen, virtuele of reële toetsen. Door ons dagdagelijkse ervaring met machines weten we dat ze niet allemaal op dezelfde manier ontworpen werden. Zo zijn sommige machines makkelijker te gebruiken, gebruiksvriendelijker dan andere. Dit gemak in het gebruik wordt vaak usability genoemd, letterlijk vertaald door bruikbaarheid. De usability is één van de zes belangrijkste criteria inzake softwarekwaliteit, bepaald door de ISO/IEC-norm De usability wordt bepaald door de ISO-norm als the extent to which a product can be used by specified users with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. Usability betekent dus dat een taak, een gebruikscontext en een gebruiker op elkaar afgestemd zijn. Vanuit een operationeel standpunt verwijst usability naar een geheel van concepten en werkwijzen die tot doel hebben: 1. een taak sneller af te ronden; 2. het aantal en de ernst van de fouten die door de gebruiker gemaakt worden tot een minimum te herleiden; 3. de leerbaarheid van het systeemgebruik te verbeteren; 4. het van buiten leren van het gebruik van een systeem door de tijd te bevorderen; 5. de subjectieve tevredenheid van de gebruikers te verhogen. 3. Homo Interacticus Om machines te ontwerpen die door de mens gebruikt kunnen worden, moet je eerst de mens en zijn gedrag kennen. Een groot aantal studies hebben zich gebogen over de homo interacticus, met andere woorden de mens in interactie met een machine. Verschillende studierichtingen hebben dit fenomeen vanuit verschillende oogpunten onderzocht Ergonomie stricto sensu De ergonomie stricto sensu heeft de houding op het werk onderzocht (bijvoorbeeld de ideale leesafstand, een aangepaste zittende houding) en de fysieke eigenschappen van de werkomgeving (warmte, licht, vochtigheid), om zo optimaal mogelijk met een computer te kunnen omgaan. 2/16

3 3.2. De menselijke processor De cognitieve psychologie heeft in de jaren de homo interacticus bestudeerd als een systeem dat een signaal verwerkt. De mens wordt beschouwd als een machine die de inputs die uit zijn omgeving komen omtovert in outputs. In dit opzicht werden sommige basisprincipes uit de algemene cognitieve psychologie geïmporteerd en toegepast op de interactie tussen mens en machine. Uit deze studies leren we hoe de mens de informatie op een computerscherm waarneemt, hoe hij deze informatie in zijn geheugen opslaat en hoe hij gebruik maakt van zijn motoriek om met de machine te communiceren. Een typisch model (Fig. 1) van deze stroming is het Human Processor Model van Card, Moran en Newell. Dit model associeert aan al onze waarnemende en motorische organen en ook aan ons geheugen een encoderingssnelheid, een opslagcapaciteit, de tijd dat iets in ons geheugen beschikbaar blijft en een type encoderingsproces. Zo kan het zicht 17 letters in één keer opslaan; ze worden gedurende 200 ms gestockeerd vooraleer ze naar het kortetermijngeheugen gaan of verloren gaan in het onderbewustzijn. Een ander voorbeeld: de opslagcapaciteit van ons korte termijngeheugen is beperkt tot 7 +/- 2 gegevens (chunks). Een toepassing zal de gebruiker niet vragen om een te groot aantal gegevens te onthouden (bijvoorbeeld commando s of te lange URL s). Meer recente studies gebruiken instrumenten die de oogbewegingen meten om te begrijpen hoe we naar een scherm kijken. Zo weet men dat het oog een bepaalde strategie gebruikt om het scherm te overlopen, door telkens een bijkomend detailniveau toe te voegen aan elke stap. Figuur 1: The Human Processor [CAR83] Figuur 2: De Action Theory van Norman [NOR98] 3/16

4 3.3. Het menselijk informatiesysteem Andere studies buigen zich over het geestelijk model van de gebruiker, dit is de manier waarop hij de werking van een systeem aanvoelt en de manier waarop hij de uitvoering van zijn doelen plant. Deze modellen identificeren verschillende stappen die de mens in staat stellen zijn doelstellingen te bereiken wanneer hij in interactie is met een machine. Hier wordt de mens beschouwd als een informatiesysteem. De action theory van Norman, de meest bekende theorie van deze strekking (Fig. 2), verdeelt de uitvoering van taken onder in zeven afzonderlijke stappen: 1. Zich een algemene doelstelling vormen ( ik wil een sturen ); 2. Zich iets voornemen ( om deze te sturen moet ik hem schrijven, de spelling checken, het adres van de bestemmeling bepalen en hem opsturen ); 3. Een actie bepalen ( ik ga de schrijven ); 4. Een actie uitvoeren ( ik klik op New Memo ); 5. De status van het systeem waarnemen ( een nieuw venster verschijnt ); 6. De status van het systeem interpreteren ( in dit venster kan ik mijn opstellen ); 7. Het resultaat van de actie ten opzichte van de doelstelling evalueren ( OK, ik kan mijn e- mail beginnen schrijven ). Deze stappen worden iteratief uitgevoerd tot het algemeen doel bereikt is. Dergelijke modellen maken het mogelijk de eigenschappen te bestuderen van een systeem dat de realisatie van de actiecyclus vergemakkelijkt (Fig. 2). 4. De usability-principes De fundamentele studies die hierboven werden besproken hebben als inspiratiebron gediend voor de grote usability-principes. Ze worden ook wel heuristische principes" genoemd. Ze hebben betrekking op alle systemen, hoe verscheiden ook: van de elektronische agenda tot het controlesysteem van de spoorwegen en natuurlijk ook de toepassingen die gebruikt worden in het egovernment. Hieronder volgt een gecompileerde lijst van de grote principes die elk systeem zou moeten naleven Zichtbaarheid van de status van het systeem Dankzij een aangepaste feedback die in een redelijke termijn geleverd wordt, moet de gebruiker steeds op de hoogte zijn van de statusveranderingen van een systeem. Het systeem moet in het bijzonder de gebruiker informeren over uitvoerende acties, de gevolgen van de inputs die door de gebruiker worden uitgevoerd, hoe ver een taak staat of welke fouten werden gemaakt. De ramp van de kerncentrale van Three Mile Island in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, werd veroorzaakt door een gebrek aan feedback van het controlescherm dat de status toont van een klep in het afkoelingssysteem. Er werd achteraf vastgesteld dat er op de kleppen zelf geen enkele receptor geïnstalleerd was die de openingsgraad weergaf. Het controlelampje op de controlepost gaf enkel de stand van de klepschakelaar weer Afstemming van het systeem op de reële wereld Het systeem moet zich uitdrukken in de taal van de gebruiker, met woorden, zinnen en concepten die hem eigen zijn, en niet met een technisch vakjargon. De normen van de reële wereld moeten nageleefd worden door de informatie in een natuurlijke en logische volgorde weer te geven. Dit kan enkel als er eerst een profiel bestaat van de gebruikers van het systeem dat ontworpen wordt. 4/16

5 4.3. Vertrouwdheid en coherentie De labels, grafische elementen, situaties of acties die een gebruiker tegenkomt in zijn interactie met een software moeten een coherente betekenis hebben in alle delen van de software. De plaats van elementen in de interface moet ook coherent blijven. De mens heeft de slechte gewoonte alleen maar waar te nemen wat hij verwacht, rekening houdend met zijn vorige ervaring. Bovendien beschikt hij over een zeer ontwikkeld ruimtelijk geheugen. Dit is een kans om de communicatie met de gebruikers te verbeteren maar vormt tegelijkertijd ook een groot gevaar voor de usability. Het design moet dus coherent zijn en moet de standaarden van het platform en de gewoontes van de gebruikers respecteren Visuele overeenkomst Het design van de gebruikersinterface moet afgestemd zijn op de manier waarop de mens de aangeboden informatie visueel waarneemt. Het principe van de visuele overeenkomst omvat verschillende subprincipes. - Substractief design: de interface moet enkel de meest noodzakelijke gegevens of objecten bevatten die nodig zijn voor een taak. Elk object of gegeven moet zijn reden hebben. - Visuele schema s: onze visuele waarneming wordt onbewust beïnvloed door het gebruik van bijzondere visuele structureringsprincipes. Zo zijn we bijvoorbeeld gevoelig voor de nabijheid van objecten, rangschikking, gelijksoortigheid, continuïteit of symmetrie. Onze interpretatie van deze visuele principes stelt ons in staat het onderliggend conceptueel model van een toepassing waar te nemen. - Esthetica: ze wordt bepaald door een aantal regels die een positieve indruk geven van de inhoud of van de toepassing. Dit criterium is moeilijk te meten maar is desondanks belangrijk. Een positieve correlatie werd bijvoorbeeld aangetoond tussen een gunstig esthetisch oordeel en de productiviteit van de gebruikers Herkenning eerder dan herinnering De mens plant zijn acties sneller wanneer hij de kennis die nodig is voor zijn beslissing visueel voor zich heeft. Dit ligt aan de inherente tekortkomingen van ons geheugensysteem zowel op korte als op lange termijn. Om ons in een luchthaven te oriënteren, hoeven we de inrichting ervan niet te kennen (knowledge in the head) maar enkel de richtingaanwijzers te volgen in de gangen (knowledge in the world). De objecten, acties en opties moeten dus duidelijk op het scherm verschijnen. Het is niet wenselijk dat de gebruiker een groot aantal gegevens moet memoriseren wanneer hij een toepassing gebruikt. De gebruiksaanwijzingen van een systeem zouden zichtbaar moeten zijn of makkelijk terug te vinden wanneer je ze nodig hebt Hulp voor het foutenbeheer Men moet de gebruikers helpen geen fouten te maken, bijvoorbeeld door niet-beschikbare commando s te desactiveren in een bepaalde staat, door hen te vragen kritische acties te bevestigen, door hen te helpen de juiste gegevens in te vullen (bijvoorbeeld invulmaskers of afrollijsten). Ondanks een goede preventie maken gebruikers toch fouten, ofwel totaal onvrijwillig, ofwel omdat ze met vallen en opstaan het systeem afzoeken. Ze hebben nooduitgangen nodig die duidelijk aangeduid zijn om uit een ongewenste situatie te geraken zonder een lange dialoog te moeten doorlopen of belangrijker nog, zonder gegevens kwijt te spelen. Zo moeten er bijvoorbeeld undo - functies bestaan en mogelijkheden om terug naar een vertrouwde staat van het systeem te gaan. 5/16

6 Foutmeldingen moeten ook op een gepaste en zichtbare plaats verschijnen. Fouten moeten zo vroeg mogelijk ontdekt worden. Foutmeldingen moeten in een duidelijke taal uitgedrukt worden, het probleem zo precies mogelijk omschrijven en een constructieve oplossing voorstellen. Bron: Informatie & design Figuur 3: foutpreventie bij de Australische spoorwegen Bron: Informatie & design Figuur 4: twee foutmeldingen in MS Access 4.7. Personalisatie Sommige meer ervaren gebruikers houden ervan geavanceerde functies te hebben waarmee ze hun lopende taken sneller kunnen uitvoeren. Versnellers, die eventueel onzichtbaar zijn voor de onervaren gebruiker, kunnen vaak het werk van de expert vergemakkelijken. De gebruiker kan ook tijd winnen door een webpagina te laten bookmarken (door bijvoorbeeld frames te vermijden) Hulp en documentatie Een systeem zou bruikbaar moeten zijn zonder een beroep te moeten doen op hulp of documentatie. Toch zijn dergelijke documenten vaak noodzakelijk. In dat geval moeten de hulp en de documentatie bondig zijn, makkelijk terug te vinden, toegespitst op de taak van de gebruiker en concrete informatie verlenen over de uit te voeren stappen Toegankelijkheid Elk systeem moet ontwikkeld worden in functie van de potentiële lichamelijke beperkingen van zijn gebruikers. Zo zijn er bijvoorbeeld visuele, motorische of auditieve handicaps. Voor elke van deze handicaps bestaan er zeer duidelijke ontwerpregels. 6/16

7 5. User-Centred Design 5.1. Hoe worden bruikbare toepassingen ontwikkeld? Het is niet voldoende de bovenvermelde principes te kennen om de bruikbaarheid van een toepassing te verzekeren. Bruikbaarheid is ook een geheel van processen en ontwikkelingspraktijken dat je moet beheersen. Deze processen worden onder de verzamelnaam user-centred design gebracht (gebruikersgeoriënteerd design). Bron: usability first De grote principes van het user-centred design worden onder de ISO norm beschreven. Ze bepalen: 1. de actieve betrokkenheid van de gebruikers in de ontwikkelingscyclus; 2. een accurate toewijzing van de functies tussen gebruiker en systeem; 3. de toepassing van iteratieve designprocessen; 4. het samenstellen van multidisciplinaire ontwikkelingsteams. ISO gaat verder met de bepaling van de 4 belangrijkste activiteiten van het user-centred design: 1. de gebruikscontext begrijpen en specificeren; 2. de organisatorische behoeften verduidelijken; 3. prototypes creëren met een toenemend niveau van detail; 4. de kwaliteit van het design samen met de gebruikers evalueren. Kortom, er kan gezegd worden dat de gebruikersgeoriënteerde ontwikkeling bestaat uit een aantal ontwerp- en evaluatieactiviteiten waaraan de gebruikers intensief deelnemen. Dankzij een dergelijke aanpak kan er rekening gehouden worden met het perspectief van de gebruiker in de ontwikkelingscyclus en kan de bruikbaarheid van het product dat ontworpen wordt positief beïnvloed worden. Door het iteratieve aspect van deze aanpak wordt er vermeden dat het project te ver van de behoeften van de gebruikers afwijkt. 7/16

8 5.2. Maar wie zijn de gebruikers? In talrijke projecten zorgt de term gebruiker voor verwarring. Vaak verwijst de term gebruiker ofwel naar de klant, ofwel naar de personen die een bepaald belang hebben in de ontwikkeling van het systeem, ofwel naar de vertegenwoordigers van de gebruikers, ofwel naar de eindgebruikers. Klanten en verschillende vertegenwoordigers moeten een sleutelpositie invullen in het project maar in de context van bruikbaarheid zijn enkel de eindgebruikers van het systeem bevoegd. Zij moeten elke dag met de toepassing werken, zij moeten dus bij het proces betrokken worden. Als een gebruiker niet bereikbaar is (hij is bijvoorbeeld in het buitenland), dan moeten alle nuttige bronnen aangewend worden om het gebruikersprofiel te benaderen: logbestanden of verschillende statistieken met betrekking tot het gebruikersgedrag Wanneer moeten de gebruikers tussenkomen? Gebruikers zouden bij elke ontwikkelingsstap van een toepassing moeten tussenkomen. 1. Tijdens de fase van de behoeftenanalyse. De gebruikers kunnen bijdragen tot de identificatie van de noden van een systeem door deel te nemen aan projectvergaderingen, interviews, door zich te laten observeren in hun dagelijks werk, door grove maquettes van het toekomstige systeem te evalueren; 2. Bij de prototypering. Gebruikers kunnen ertoe bijdragen voor één of andere designoptie te kiezen, door informeel hun mening te geven of door formeel deel te nemen aan bruikbaarheidstesten; 3. Net voor de inproductiestelling, door het finale product te testen en door evaluatieformulieren in te vullen. In dit stadium is het evident dat de wijzigingen naar aanleiding van de commentaren van de gebruikers minimaal moeten zijn; 4. Tijdens de productie. In dit geval kunnen de gebruikers hun commentaar doorgeven voor een toekomstige versie van het systeem. Hun gedrag kan ook geobserveerd worden door de analyse van de gebruiksgegevens (bijvoorbeeld logbestanden) Wat zijn de processen van het user-centred design? Wat kan er concreet gedaan worden om de bruikbaarheid van de toepassingen te verbeteren? We beschikken over verschillende ontwerp- en evaluatiemethodes. Deze methodes worden voorgesteld onder Fig. 5. In het midden vind je de evaluatiemethodes van de bruikbaarheid die in elke stap van de ontwikkelingscyclus kunnen worden toegepast. De kaders die door pijlen worden gelinkt, stellen de verschillende stappen voor in de ontwikkelingscyclus. 8/16

9 Figuur 5: de essentiële processen van het user-centred design De volgende hoofdstukken bespreken de verschillende methodes voor het ontwerp en de evaluatie van de gebruikersinterface. 6. Ontwerpmethodes Source : information & design 6.1. Interviews, focus groups, enquêtes op het terrein Een van de eenvoudigste analysetechnieken is gebruikers te vragen hoe volgens hen een taak met het systeem uitgevoerd moet worden. De bedoeling is niet om de schermen samen met de gebruikers te ontwerpen, maar eerder te begrijpen wat hun werkomgeving is, hoe ze hun taken in de tijd organiseren, en een duidelijk idee te krijgen van de kennis die nodig is om een taak uit te voeren. Zoals dat het geval is in marketing kunnen er focus groups georganiseerd worden. Focus groups zijn collectieve discussiesessies die over een zeer bepaald thema gaan, in dit geval de toekomstige toepassing. Idealiter zou de gebruiker geobserveerd moeten worden eerder dan geïnterviewd. Sommige methodes die geïnspireerd zijn door de antropologie raden aan zich onder te dompelen in de werkomgeving van de gebruikers om er de subtiliteiten van te begrijpen Persona s Er bestaat geen gemiddelde gebruiker. Personen die een toepassing gebruiken hebben allen een eigen profiel, eigen doelstellingen en eigen middelen om deze doelstellingen te realiseren. In deze optelsom van eigenschappen is het vaak mogelijk om gebruikersprofielen te bepalen. De personatechniek uitgevonden door Alan Cooper, vader van Visual Basic, bepaalt en illustreert deze gebruikersprofielen. Zo zal elke persona de algemene eigenschappen vertonen van een gebruikersprofiel maar ook veel details aan de dag leggen die dat profiel tot leven brengen. Zo heb je bijvoorbeeld de beschrijving van de volgende persona: Paul is vader van een kroostrijk gezin, staat aan het hoofd van een KMO met 35 werknemers, controleert de kwartaalaangiftes die uitgevoerd worden door Linda, zijn secretaresse. Paul houdt ervan alle administratieve procedures 9/16

10 van zijn onderneming te controleren. Paul houdt van modelbouw, een hobby die hem in het weekend bezighoudt Persona s worden ook vaak voorgesteld met een foto. Voor een toepassing zullen er 3 of 4 hoofdpersona s ontwikkeld worden en eventueel enkele andere secundaire persona s. Dankzij de persona s kunnen de sleutelscenario s geïdentificeerd worden die tijdens de user testing gecontroleerd moeten worden. Persona s worden ook openbaar getoond in de lokalen van het projectteam. Zo kan het hele team de personen bekijken die de toepassing zullen gebruiken en kan men evalueren of de ontwikkeling van de toepassing goed vooruitgaat of niet. Tijdens analysemeetings zal er vaak verwezen worden naar de persona s om een bepaalde designoptie te rechtvaardigen ten opzichte van een andere Methodes voor takenanalyse Met de klassieke ontwerpmethodes voor toepassingen is het onmogelijk de taak van de gebruiker in interactie met het systeem voor te stellen. Het takenmodel stelt de verschillende strategieën vaak voor in de vorm van een boomstructuur, waarmee een of meerdere doelstellingen gerealiseerd kunnen worden voor een gegeven klasse gebruikers in een gegeven context. De realisatie van dit type model laat daarna toe te controleren of alle taken wel toegestaan zijn door het systeem, of ze in de goede volgorde staan, enz. Het takenmodel kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een UMLactiviteitendiagram. Source : information & design Source : information & design 6.4. Informatiearchitectuur en card sorting De wijze waarop gebruikers de informatie of de functies van een systeem hiërarchisch indelen (dus hun mentaal model) verschilt jammer genoeg vaak van wat analisten of ontwikkelaars in gedachte hebben. Het voor alle gebruikers zo optimaal mogelijk organiseren van de informatie in een interface, wordt informatiearchitectuur genoemd. De informatiearchitectuur zal bijvoorbeeld de identificatie beogen van de informatiestructuur op een webportaal, of zal proberen de functies in een menu zo goed mogelijk te rangschikken. Card sorting is een klassieke techniek om de informatiearchitectuur van een systeem te realiseren. Card sorting werkt als volgt: een groep gebruikers wordt uitgenodigd kaarten te sorteren waarop informatie wordt weergegeven die door het toekomstige systeem of door functies van dit systeem geleverd zal worden. De groeperingen worden dan geïdentificeerd door de statistische analyse (cluster analysis) op basis van de sortering Prototypering en participatief design Prototypering is een centrale activiteit in de ontwikkeling van gebruikersinterfaces. Het heeft als doel de weergave van de interface te realiseren met een toenemend niveau van detail. Meestal begint men het design met het ontwerp van de wireframes, dit is een papieren of elektronische weergave met enkel de structurele aspecten van de toepassing. Eens de wireframes gevalideerd zijn (door de klant en de gebruikers) worden er grafische elementen in toegevoegd zoals kleuren, iconen of afbeeldingen. Deze weergave wordt mockup genoemd. Mockup wordt in het algemeen gerealiseerd met behulp van een beeldverwerkingssoftware (vaak Photoshop). Na een tweede validatie kan de implementatie van de interface gerealiseerd worden in de programmeeromgeving van de toepassing. 10/16

11 Figuur 6: prototypes met een toenemend niveau van detail Het is ook mogelijk gebruikers te laten deelnemen aan de ontwikkeling van deze prototypes; dit is wat we participatief design noemen. Om dit te doen worden kleine werkgroepen gevormd met gebruikers, managers, analisten en programmeurs. Deze kleine groepen ontwerpen elk een designvoorstel door middel van papier, transparanten, Post-its (voor foutmeldingen en feedback). Elke groep stelt dan zijn designvoorstel voor. Elk voorstel kan ook door een lid van een andere groep getest worden. Daarna wordt een synthese van de verschillende voorstellen gemaakt en wordt alles door de groepsleden gecommentarieerd. Source : information & design Figuur 7: een participatief design-sessie 11/16

12 6.6. Programmeertechnieken, componenten en styleguide Sommige programmeertechnieken en bibliotheken met componenten geven de mogelijkheid de interface van hogere usability-kenmerken te voorzien. We denken bijvoorbeeld aan de Model View Controller -architectuur, die dankzij een strikte scheiding tussen de gebruikersinterface en de rest van het systeem het mogelijk maakt wijzigingen goedkoop uit te voeren wanneer de gebruikers dit wensen. Daarnaast zijn er ook de asynchrone aanvraagtechnieken (bijvoorbeeld AJAX), die de verwerkingstijd van webtoepassingen verkorten, waardoor je de indruk krijgt dat het gebruik vlotter verloopt. Een essentieel element op het implementatieniveau blijft nog steeds de bepaling en het gebruik van een styleguide. Een styleguide is een document met afspraken omtrent de ontwikkeling van gebruikersinterfaces in een gegeven onderneming. Deze afspraken gaan over de structuur, de stijl en de esthetica van de interface. Ze laten toe een maximaal niveau van coherentie te bereiken tussen verschillende toepassingen of binnen dezelfde toepassing, waarvan de ontwikkeling door verschillende teams werd verzorgd Hulp, documentatie Voor het opstellen van de hulp en de documentatie is een bijzondere inspanning gevraagd. De hulp behandelt alle informatie die in de toepassing geïntegreerd zal worden en die de gebruiker zal helpen het systeem te gebruiken. Dit kunnen tooltips, glossaria, indexen zijn. De documentatie is een document dat extern is aan de toepassing. Er bestaan in het algemeen twee soorten documenten: 1. De tutorial, die alle contextuele en semantische informatie bevat gelinkt aan de toepassing. De tutorial wordt sequentieel gelezen, 2. De referentiegids, die kort alle procedures herneemt. Hij bevat een glossarium met de terminologie. De referentiegids wordt enkel doorgenomen wanneer er een probleem opduikt tijdens het gebruik. De hulp en de documentatie worden meestal op het laatste moment opgesteld, wanneer de toepassing soms al in productie is. Idealiter zou men moeten beginnen met het opstellen van de hulp en de documentatie in het begin van het project. Zo kunnen de documenten samen met de gebruikers getest worden, net zoals de toepassing. 7. Evaluatiemethodes 7.1. User testing User testing is de koningin van de evaluatiemethodes. Deze methode bestaat uit de observatie van de gebruiker in interactie met het systeem in omstandigheden die het reële gebruik zo dicht mogelijk benaderen. Source : information & design Dit soort test verloopt als volgt: een facilitator heeft als taak het contact met de gebruiker te beheren, hem op zijn gemak te stellen en hem te helpen de scenario s die in het testprotocol bepaald zijn uit te voeren. Een observator, van op een afstand of vanuit een andere kamer, neemt nota's van de twijfelingen, fouten, opmerkingen, gezichtsuitdrukkingen van de gebruiker. De observator neemt de tijd op die nodig is voor elke stap in de uitvoering van de taken. Vaak wordt de gebruiker gevraagd luidop te denken (think aloud method) om op die manier op te vangen hoe hij te werk gaat bij de uitvoering van het scenario. Eens de test uitgevoerd is, kunnen de resultaten geïnterpreteerd worden. Kwantitatieve gegevens zoals het aantal fouten en de tijd die nodig was om de taken uit te voeren, 12/16

13 worden op een gepaste statistische wijze verwerkt. De kwalitatieve gegevens worden in een rapport gesynthetiseerd. Elk probleem wordt geïdentificeerd, gedocumenteerd, gerechtvaardigd en krijgt een prioriteit. Daarna wordt er een rapport opgesteld dat aan de deelnemende partijen gecommuniceerd wordt. De internationale norm voor de usability-rapporten is ISO/IEC 25062:2006. De rekrutering van testpersonen is een gevoelig onderwerp. 10 à 20 personen is het ideale aantal om de meeste designproblemen van een interface te identificeren. In de praktijk is een groep van 5 gebruikers een minimum. De eigenschappen van de te selecteren personen hangen af van de aard van het systeem dat ontwikkeld wordt. Instrumenten om de observatiesessies op te nemen kunnen de gegevensanalyse ook verbeteren. Deze instrumenten variëren naargelang het type test. Bruikbare observatie-instrumenten zijn de microfoon, de camera, de observatiepost op afstand, een monitoringsysteem dat de muisbewegingen, de toetsenbordactiviteit, de oogbewegingen, de hartslag en de pupilopening registreert. Noteer wel dat er goedkope oplossingen bestaan om de user testing uit te voeren door middel van een eenvoudige laptop en een webcam. Met een software kun je dan op synchrone wijze de geregistreerde evenementen opnieuw naspelen. Zie bijvoorbeeld Morae van Techsmith (Fig. 9) waarmee je de gebruiker kunt visualiseren, evenals de activiteit op het scherm, de densiteitgrafieken van de muis- en toetsenbordactiviteit. Figuur 8: een geïntegreerde software voor user testing-sessies (Morae, Techsmith) 7.2. Cognitieve walkthrough De cognitieve walkthrough evalueert de usability van een systeem zonder gebruikers. Dit soort evaluatie kan op eender welk moment in de ontwikkelingscyclus gebeuren en kan door het projectteam gerealiseerd worden, liefst samen met usability-specialisten. De cognitieve walkthrough begint met de definitie van het testprotocol. Daarvoor moeten er een of meerdere gebruikersklassen bepaald worden (cf. persona s), een geheel van takenscenario's, de adequate en optimale sequentie om deze scenario's uit te voeren en ook de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de taak. 13/16

14 De uitvoering van de test zelf is redelijk eenvoudig. Een tester stelt scenario s op; voor elke stap van het takenscenario geeft de tester een antwoord op de volgende vragen: 1. Zal de gebruiker denken dat hij deze actie kan of moet uitvoeren? 2. Zal de gebruiker de controlevoorziening (widget) zien die de actie in gang zet? 3. Kan de gebruiker het gevolg voorzien van de actie die hij gaat uitvoeren? 4. Eens de actie in gang is, geeft het systeem de juiste feedback die hem het nodige vertrouwen geeft om verder te gaan? Zoals dat het geval is voor de user testing, worden de testresultaten geïnterpreteerd. Elke moeilijkheid moet in het evaluatierapport gedocumenteerd worden. Het rapport wordt dan besproken, de problemen worden hiërarchisch ingedeeld en oplossingen worden voorgesteld door het team dat verantwoordelijk is voor de interfaceontwikkeling Heuristische evaluatie Zoals voor de cognitieve walkthrough is bij de heuristische evaluatie de aanwezigheid van een gebruiker overbodig. Bij een heuristische evaluatie controleert een groep specialisten de conformiteit van een gebruikersinterface ten opzichte van een aantal usability-principes die onder de noemer heuristisch vallen (sectie 3). Elk gedetecteerd probleem wordt gedocumenteerd en indien nodig geïllustreerd. De problemen worden in de expertengroep besproken. Op basis van de impact van het probleem en de frequentie ervan wordt de ernst van het probleem geëvalueerd. Een aanbeveling wordt gegeven om het probleem te verbeteren. De heuristische evaluatie kan in elke stap in de ontwikkelingscyclus uitgevoerd worden. Toch is het sterk aangeraden om deze evaluatie in de initiële fasen uit te voeren, teneinde het probleem voor te bereiden vooraleer de gebruikers worden ingezet Gebruiksmonitoring Wanneer gebruikers een toepassing of een website gebruiken, laten ze sporen achter. Deze sporen kunnen geanalyseerd worden om de tijd te meten die nodig was om bepaalde taken uit te voeren, te weten welke fouten het meest voorkwamen, welke functies het meest gebruikt werden, welke opeenvolging van acties het meest voorkwam en welke delen van de toepassing het meest bezocht werden. In de context van het egovernment moet deze informatie anoniem blijven om de privacy van de gebruiker te beschermen. Ze betekent echter een onschatbare bron om het gedrag van de gebruiker te begrijpen en om te analyseren of de toepassing wel aan de noden beantwoordt Vragenlijsten, forums, communities, callcentergegevens Wanneer een toepassing reeds in gebruik is, is een van de meest efficiënte manieren om haar usability te meten de mening van de gebruikers te vragen. Hiervoor bestaan er standaard vragenlijsten, bijvoorbeeld de WAMMI-vragenlijst voor de evaluatie van websites, geciteerd door de ISO-norm Opmerkingen kunnen ook komen van een callcenter, een forum of zelfs een gebruikerscommunity. Al deze bronnen moeten gebruikt worden om de toepassing te verbeteren. 14/16

15 8. Besluit Een systeem of een toepassing moet de gebruiker helpen bij de uitvoering van zijn doelstellingen. Voor de eindgebruikers betekent usability dat ze hun taken op de meest natuurlijke en intuïtieve manier kunnen uitvoeren, zonder zich te moeten afvragen hoe de toepassing werkt en zonder te moeten vrezen dat er iets ergs kan gebeuren. Voor de onderneming laat de usability toe om de productiviteit van de gebruikers te verbeteren, ze dient minder opleidingen te organiseren om het gebruik van de toepassingen aan te leren en de werkmotivatie wordt erdoor verhoogd. Voor een onderneming die software ontwikkelt geeft usability, als ontwikkelingsproces, de mogelijkheid om een perfecte overeenkomst te verzekeren tussen de noden van de gebruikers en de gerealiseerde toepassing. Deze aanpak heeft niet alleen als resultaat dat de toepassingen die volgens deze methode ontwikkeld worden competitiever zijn, maar betekent ook een besparing in termen van ontwikkelingskosten. Het aantal veranderingen die de gebruikers vragen van een systeem in productie verlaagt inderdaad sterk wanneer er in een vroeg stadium van de ontwikkeling met de usability van een toepassing rekening wordt gehouden. Vroeg in de usability investeren is de sleutel tot een gegarandeerde return on investment. Het principe is eenvoudig: hoe later je tussenkomt, hoe duurder de wijzigingen (Fig. 9). Figuur 9: de usability moet zo vroeg mogelijk in de projecten voorkomen ([geïnspireerd door [BIA05]) Jammer genoeg is een eenvoudige kennis van de principes niet voldoende om de usability van een toepassing te optimaliseren. Zoals voor de maturiteitsmodellen van software engineering werd er een schaal voorgesteld die de verschillende maturiteitsstappen bepaalt van de ontwerpprocessen die zich op de gebruiker richten. Deze schaal ziet er als volgt uit: Onwetendheid: We hebben geen enkel probleem met usability. Usability wordt niet besproken. Onzekerheid: We weten niet waarom we problemen hebben met usability. Het user-centred design is niet van toepassing of levert niet de verwachte resultaten op. Ontwaken: Is het echt noodzakelijk om over usability-problemen te praten? Het user-centred design is aanwezig maar wordt uitgevoerd door personen die niet gevormd zijn of die suboptimale methodes gebruiken. Ontluiking: We lossen onze usability-problemen op dankzij het user-centred design en de betrokkenheid van het management. 15/16

16 Wijsheid: Usability-problemen detecteren maakt deel uit van onze routine. De gebruikersgeoriënteerde processen zijn geïntegreerd in de ontwikkelingsmethodes en worden gebruikt om bestaande toepassingen te verbeteren. Zekerheid: We weten waarom we geen usability-problemen meer hebben, de organisatiecultuur is overtuigd van het nut van het user-centred design. SmalS-MvM heeft ingezien dat het belangrijk is deze processen te beheersen en heeft zich op deze lange weg begeven. We wensen haar alle succes toe. Referenties [BIA05] R.G. Bias and D.J. Mayhew, Cost-Justifying Usability, 2 nd Francisco, Edition, Eslsevier, San [CAR83] S. K. Card, T.P. Moran and A. Newell, The Psychology of Human-Computer Interaction, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J., [NOR98] D. Norman, The Psychology of Everyday Things, MIT Press, London, /16

Hoofdstuk 18: Een presentatie maken

Hoofdstuk 18: Een presentatie maken Hoofdstuk 18: Een presentatie maken 18.0 Inleiding De focus van een PowerPoint presentatie valt meestal op één dia. Dit betekend dat een PowerPoint presentatie een goed middel is om concepten via punten

Nadere informatie

Usability & Interface Design

Usability & Interface Design Usability & Interface Design Marco Corrò Usability & Interface Design Interface Design = de vormgeving van de grafische gebruikersinterface van een website Usability = Extent to which a product can be

Nadere informatie

Service Design: een inleiding

Service Design: een inleiding Service Design: een inleiding IFMA, 10 december 2013 Joannes Vandermeulen @joannes #namahn design that works for people 1 Het bestaande verbeteren design that works for people 2 maar toch besparen? design

Nadere informatie

Smals Usability Competence Center

Smals Usability Competence Center Smals Usability Competence Center Creëren of verbeteren van de gebruikerservaring, rekening houdend met uw doelstellingen Onze aanpak Na een doorgedreven behoefteanalyse stellen wij u een aantal oplossingen

Nadere informatie

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand Web Usability Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Bezig met afstudeerproject over kenniselicitatie

Nadere informatie

1. Goal-directed design

1. Goal-directed design 1. Goal-directed design Inspelen op behoeften en wensen van de gebruiker gelukkige gebruiker succes product Waarom zijn alle producten dan niet succesvol? Zij worden gemaakt door wetenschappers (of marketeers)

Nadere informatie

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 Testplan Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 1. Wat willen we bereiken? Wat willen we bereiken met het testen van ons concept? Door middel van usability testing zal er worden

Nadere informatie

Bijlage 4: Bruikbaarheids test

Bijlage 4: Bruikbaarheids test Bijlage 4: Bruikbaarheids test Naam Bruikbaarheids test Datum aangepast 08/01/2010 Omschrijving van de inhoud Soort document Opmerkingen In dit document wordt de bruikbaarheids besproken. Dit document

Nadere informatie

afdruk: 26 november 2015 blz. 1

afdruk: 26 november 2015 blz. 1 afdruk: 26 november 2015 blz. 1 Usability design for Uniface developers Intro Intro Waarnemen De Baas OK Controls Foutje Vormgeving Platform, hardware Mentaal model Taak, 80/20-regel Na afloop: Hebt u

Nadere informatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie Usability testing onderzoek ontwerp realisatie implementatie onderzoek concept ontwerpen prototype realisatie & specificatie onderzoek ontwerp realisatie implementatie vandaag onderzoek ontwerp realisatie

Nadere informatie

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016 BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING Joost van der Zanden 2212130 19/05/2016 Inhoudsopgave INTRODUCTIE METHODOLOGIE RESULTATEN CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 3 5 6 8 Introductie WAT IS FUNDYFRIEND? Fundyfriend

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient 9 Samenvatting Software heeft vooruitgang in veel vakgebieden mogelijk gemaakt en heeft een toenemend invloed op ons leven en de samenleving in zijn geheel. Software wordt gebruikt in computers, communicatienetwerken,

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Usability & Ontwerp processen. Les 4

Usability & Ontwerp processen. Les 4 Usability & Ontwerp processen Les 4 Wat gaan we doen? Wat hebben we de vorige keer geleerd? Wat gaan we vandaag doen? Theorie - hoorcollege Oefening - lesopdracht Herhaling - samenvatting theorie Wat hebben

Nadere informatie

Introductie testtooling Wink

Introductie testtooling Wink Introductie testtooling Wink SYSQA B.V. Almere Datum : 10-04-2013 Status : 1.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Opbouw... 3 2 Wink... 4 2.1 Wat

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum Gebruiksvriendelijkheid Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Webdesigner Piozum Onderwerpen

Nadere informatie

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl i.s.m.

Nadere informatie

Informatica Smartschool en Wink. Handleiding 1/10

Informatica Smartschool en Wink. Handleiding 1/10 Handleiding 1/10 Wat is Wink? Wink is gratis software waarmee je presentaties en handleidingen kan maken. Een Winkpresentatie kan een stappenplan zijn over hoe je bepaalde software moet gebruiken. De auteur

Nadere informatie

1. Open de Bibliotheek verkenner. Dit kunt u in de Lint modus doen via View, de groep Toon, Bibliotheek Verkenner.

1. Open de Bibliotheek verkenner. Dit kunt u in de Lint modus doen via View, de groep Toon, Bibliotheek Verkenner. Eenvoudige formules Een gedeelte van deze nieuwsbrief gaat over eenvoudige formules. Met behulp van Formules is het mogelijk om Tabelkolommen te bewerken. Een aantal bewerkingen lijken op acties die u

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Game Usability Les 3 jaar 2 Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Wat gaan we doen? Herhaling vorige week Ontwerpdoelen en ontwerpdoelstellingen ISO Definition of Usability (9241-11) Usability is the

Nadere informatie

Cognitieve Ergonomie. Hoofdstuk Laatste college Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie Fokie Cnossen

Cognitieve Ergonomie. Hoofdstuk Laatste college Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie Fokie Cnossen Cognitieve Ergonomie Hoofdstuk 10.1 Laatste college Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie Fokie Cnossen Een voorbeeld z Een glazen deur z Alle informatie is er z Maar toch is het ontwerp verkeerd, want:

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

Prototype/Usability testverslag

Prototype/Usability testverslag Prototype/Usability testverslag Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 19-04-10 v1.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Opdracht...4 1.1 Probleemstelling...4 1.2 Doelstelling...4 1.3 Onderzoeksvraag...4 1.4 Deelvragen...4

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

3. MAAK JE KAART MET GOOGLE MAP

3. MAAK JE KAART MET GOOGLE MAP EEN MULTIMODAAL TOEGANGSPLAN OPSTELLEN MET BEHULP VAN GOOGLE MAP 1. INLEIDING Het opstellen van een multimodaal toegangsplan is één van de verplichte maatregelen van het bedrijfsvervoerplan. Veel bedrijven

Nadere informatie

Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden

Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Usability Les 3 jaar 2 Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Wat gaan we doen? Herhaling vorige week ISO Definition of Usability (9241-11) Usability is the effectiveness, efficiency and satisfaction

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Groepsopdracht 2. Zuilen voor in het Rijksmuseum

Groepsopdracht 2. Zuilen voor in het Rijksmuseum Groepsopdracht 2 Zuilen voor in het Rijksmuseum Interactie ontwerper: Andrea Pineda Calderon (10590501) Grafisch ontwerper: Abe Sweep (11039469) Technisch ontwerper: Dennis Wiersma (11035099) Facilitator:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Auteur 5 Inleiding 7 1 Een website is geen project 9 2 Online strategie 11 1 Voor wie is de website en wat is het doel ervan? 12 2 De website als deel van een multi-omgeving

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

4 Testen en optimaliseren

4 Testen en optimaliseren Alle wegwijzers in de fase: 4 Testen en optimaliseren 4.1 Je ontwerp testen bij de doelgroep (74) 4.2 Je ontwerp voorleggen aan een expert (75) 4.3 Je ontwerp voorleggen aan de opdrachtgever (76) 4.4 Je

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT]

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] 2013 DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] Inhoudsopgave DFI opdracht 1: redesign RTL Gemist pag. 3 Opdracht omschrijving Pag.

Nadere informatie

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER BOB HUISMAN Dit projectplan is het startpunt voor de student om 1) een voorkeur voor een project uit te spreken en 2) te gebruiken als start informatie bij begin project.

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Metadata, informatiestromen

Metadata, informatiestromen Metadata, informatiestromen Wat doet informatie- en archiefmanagement? Vastleggen/verwerven Opslaan Ordenen Beschrijven Selecteren Verwijderen Bewaren Beschikbaarstellen van informatie. Gedocumenteerd,

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving Motion Design DES01-09 Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v6.0 2011.02.03 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015

USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015 USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015 Februari 2015 MARIT KLOOSTER CommunicatieManagement Hogeschool van Utrecht Sinds 2002 werkzaam bij Ruigrok NetPanel: Stagiair > Junior > Medior > Senior

Nadere informatie

Van concept naar een klikbaar prototype

Van concept naar een klikbaar prototype UXkids case study: Van concept naar een klikbaar prototype Keywords: Koninklijke Bibliotheek, Website, Prototype, User tests, Usability, UX, Kinderen 9-12 jaar. Als onderdeel van het netwerk van openbare

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

STARR-interview in theorie & praktijk

STARR-interview in theorie & praktijk 1.3 STARR-interview in theorie & praktijk Een sollicitant goed inschatten, is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een praktische proef beoordeelt u als werkgever of

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Handleiding. Technische Analyse. EXcess RETURN

Handleiding. Technische Analyse. EXcess RETURN Handleiding Technische Analyse Technische Analyse EXcess RETURN EXCESS RETURN 2012 info@xsreturn.com Handleiding van de Technische Analyse 1. DE ZOEKFUNCTIE 3 2. DE MODULES 3 Diagnose 3 Commentaren 3 Strategieën

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Klankbordgroep Project Catalogus Help. Gebruikerstest Aleph WebOPAC: geconstateerde problemen en oplossingsrichtingen

Klankbordgroep Project Catalogus Help. Gebruikerstest Aleph WebOPAC: geconstateerde problemen en oplossingsrichtingen Klankbordgroep Project Catalogus Help Gebruikerstest Aleph WebOPAC: geconstateerde problemen en oplossingsrichtingen Aanleiding Publieksdiensten merkt knelpunten interface door vragen gebruikers Interne

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Leren en studeren is een belangrijk onderdeel in je opleiding tot verpleegkundige. Om beter te leren studeren is het belangrijk niet

Nadere informatie

WP 8.3 Resultaten van de videoanalyse van de gebruiksgroeptesten.

WP 8.3 Resultaten van de videoanalyse van de gebruiksgroeptesten. WP 8.3 Resultaten van de videoanalyse van de gebruiksgroeptesten. Tijdens het doorlopen van het eerste opleidingsonderdeel werd bij elke persoon het beeldscherm opgenomen. Dit maakt het mogelijk om nadien

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Dinsdag. Observingday

Dinsdag. Observingday Dinsdag Observingday Warm-Up Change your Kleding Freek Communicatie Management @ Hogeschool Utrecht Minor Co-Design Studio @ Hogeschool Utrecht Design Thinking @ HPI D-school Berlin Design Thinking My

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

Van persona s en scenario s naar wireframes. Lay-out met grid

Van persona s en scenario s naar wireframes. Lay-out met grid Interaction Design Van persona s en scenario s naar wireframes Lay-out met grid Louis Klomp LHJ.Klomp@windesheim.nl X8.10 / X7.96 Tel (088-469) 9908 Wat gaan we doen deze week? Persona s Scenario s Conceptueel

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn AGENDA WIE ZIJN WIJ? WAT IS SERVICE DESIGN? WAAROM EEN TOOLKIT? EEN CASE IN RIJKEVORSEL? WIE ZIJN

Nadere informatie

Samenwerken in assetmanagement door de bril van organisatiecultuur

Samenwerken in assetmanagement door de bril van organisatiecultuur Samenwerken in assetmanagement door de bril van organisatiecultuur 7 December 2015 Robert van Grunsven, Consultants Asset Management Programma Assetmanagement en samenwerken Inleiding organisatiecultuur

Nadere informatie

FourPoints Online BI-IntroScan

FourPoints Online BI-IntroScan FourPoints Online BI-IntroScan Aanwijzingen bij het gebruik 14 augustus 2013 Bij vragen, neem gerust contact op: Tel. 020-452 7505 email. info@fourpoints.nl Verdere informatie: http://info.fourpoints.nl/knowledge-base

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Het ideale font voor programmeurs

Het ideale font voor programmeurs Het ideale font voor programmeurs Hogeschool Utrecht Communicatie & Media Design Auteur: Benjamin van Bienen (1576750) Docent: Dick Swart Specialisatie: Visual design seminar 2014-B Menig programmeur leest

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

klantgerichtheid... ... klanteninzicht... ... groepsdynamica... ... omgaan met diversiteit... ... stemgebruik... ... taalvaardigheid... ...

klantgerichtheid... ... klanteninzicht... ... groepsdynamica... ... omgaan met diversiteit... ... stemgebruik... ... taalvaardigheid... ... P1 VOORBEELD OBSERVATIE-INSTRUMENT GROEP klantgerichtheid klanteninzicht groepsdynamica omgaan met diversiteit PRESENTATIE stemgebruik taalvaardigheid non-verbaal communiceren professionele houding PERSOON

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt

Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt 7.0 Inleiding De meeste mensen die Excel gebruiken hebben af en toe te maken met vertraging en vastlopen van het systeem. Soms verschijnt zelfs de boodschap "Er is een

Nadere informatie

Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012

Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012 Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012 AAN ZEE Achtergrond Om inzicht te krijgen in de grootste usabilityproblemen van Werk.nl van de UWV heeft RTL nieuws Aan Zee Communicatie

Nadere informatie

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Een Inleiding tot Software Engineering Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Software engineering De economie is compleet afhankelijk van software. Meer en meer systemen

Nadere informatie

Groep: Projects Department

Groep: Projects Department 17.04.2014 17.04.2014 14:29 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. Dit rapport geeft de diagnose resultaten weer aan de hand van vijf metingen: Contextual Scale

Nadere informatie

BIONISCHE TECHNOLOGIE. Tom Daniëls Business Development Manager West & South Europe. Welkom

BIONISCHE TECHNOLOGIE. Tom Daniëls Business Development Manager West & South Europe. Welkom BIONISCHE TECHNOLOGIE Tom Daniëls Business Development Manager West & South Europe Welkom INTRODUCTIE Wat is Bionische Technologie Toepassingen Voordelen Toekomst BIONICA Toepassing van biologische principes

Nadere informatie

Jaarproject programmeren bij LORE

Jaarproject programmeren bij LORE Jaarproject programmeren bij LORE Elke onderzoeksgroep heeft een eigen karakter en vereisten. Zo ook met LORE. Opdat je zou weten wat we van je verwachten maar ook wat je van ons mag verwachten, hebben

Nadere informatie

Het testen van het geheugen van de test personen van een prototype van het reservering systeem.

Het testen van het geheugen van de test personen van een prototype van het reservering systeem. Doel Het testen van het geheugen van de test personen van een prototype van het reservering systeem. Onderzoeksvraag Welke elementen van de website zijn opvallend en waarom is dat? Hoe reageert de tester

Nadere informatie

.ego. De informatieruimte. D o o r : J a a p v a n Re e s

.ego. De informatieruimte. D o o r : J a a p v a n Re e s D o o r : J a a p v a n Re e s DE INFORMATIERUIMTE, HET KENOBJECT VAN DE INFORMATIEKUNDE G e e n ke n o bj e c t, g e e n v a k. H e t v a k g e b i e d i n fo r m at i e k u n d e i s e i g e n lij k

Nadere informatie

Sitecore Author Experience

Sitecore Author Experience Sitecore Author Experience In 3 stappen naar blijere CMS-gebruikers bij CZ Sitecore User Group Nederland, 8 december 2015 10-12-2015 Bas Evers (@everbass) Agenda Over (digitaal) CZ Contentstrategie bij

Nadere informatie

Data quality tracking tool

Data quality tracking tool Data quality tracking tool Stageproject Over data cleansing werk Eén van de onderdelen van werk rond datakwaliteit uitgevoerd door Kapernikov is het systematisch oplossen van gedetecteerde datafouten in

Nadere informatie

Gebruikers en groepen configureren

Gebruikers en groepen configureren Gebruikers en groepen configureren Overzicht gebruikersbeheer Verifield biedt gebruikersbeheerfuncties die het onderhoudsproces vereenvoudigen. Maar afhankelijk van de omvang van uw organisatie en rekening

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment dat dergelijke

Nadere informatie

De widget Mijn toegewezen items toont de items waarvoor u verantwoordelijk bent voor de afsluiting.

De widget Mijn toegewezen items toont de items waarvoor u verantwoordelijk bent voor de afsluiting. Dashboard Widget Mijn toegewezen items De widget Mijn toegewezen items toont de items waarvoor u verantwoordelijk bent voor de afsluiting. Screenshot: Widget Mijn toegewezen items De widget toont standaard

Nadere informatie

Expert review Reservatiesysteem

Expert review Reservatiesysteem Expert review Reservatiesysteem Steven Houben March 26, 2010 1 Inleiding Deze expert review is gebaseerd op 10 heuristieken gedefinieerd door Jacob Nielsen. 2 Review Multi- touch systeem 2.1 Visibility

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

Het lint in Excel 2007

Het lint in Excel 2007 Het lint in Excel 2007 De gebruikersinterface van Excel 2007 is erg grafisch en behoorlijk kleurrijk van opzet. De kern van deze grafische gebruikersinterface bestaat uit het lint, de brede balk boven

Nadere informatie