BRIEFING. 29 maart - 1 april Straatsburg. Overdracht passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan de VS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRIEFING. 29 maart - 1 april 2004. Straatsburg. Overdracht passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan de VS"

Transcriptie

1 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van David HARLEY, Directeur van de voorlichtingsdienst BRIEFING 29 maart - 1 april 2004 Straatsburg Redactie: PHS 6A47 Wiertzstraat 47 B-1047 Brussel Tel. (32-2) Fax (32-2) Tijdens de zittingen in Straatsburg: IPE3 F03/004 Avenue Robert Schuman F Strasbourg Tel. (33) Fax (33) Overdracht passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan de VS Turkije goed op weg, maar moet nog veel doen om te kunnen toetreden tot de EU Derde lezing milieuaansprakelijkheid Resultaten Europese Raad Richtlijnen financiële diensten Naar betere omstandigheden diertransporten Naleving grondrechten in de Unie in Hoorzitting nieuwe Eurocommissaris Akkoord met Zwitserland over spaartegoeden Internet: QA-AG-04-03B-NL-C PE

2 Briefing Maart II Parlementaire procedures Serie A Verslagen en aanbevelingen Serie B Resoluties en mondelinge vragen Serie C Documenten van andere instellingen * Raadplegingsprocedure in één lezing **I Samenwerkingsprocedure, eerste lezing **II Samenwerkingsprocedure, tweede lezing *** Instemmingsprocedure ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) ***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing) Afkortingen EVP/ED PES ELD GROENEN/EVA EVL/NGL UEN EDD NI Europese Volkspartij/Europese Democraten Partij van de Europese sociaal-democraten Europese Liberale en Democratische Partij Groenen/ Europese Vrije Alliantie Europees Verenigd Links/ Noords Groen Links Unie voor een Europa van Nationale Staten Europa van Democratie en Diversiteit Niet-Ingeschrevenen B België F Frankrijk A Oostenrijk DK Denemarken IRL Ierland P Portugal D Duitsland I Italië FIN Finland GR Griekenland L Luxemburg S Zweden E Spanje NL Nederland UK Verenigd Koninkrijk EUROPEES PARLEMENT Redactie: Danny de Paepe Secretariaat: Lieve Lauwerens Marleen Lemmens Brussel: Straatsburg: PHS 6A47 IPE3 F03/005 B-1047 Brussel BP1024, F Strasbourg Tel. (32-2) Tel. (33) Fax (32-2) Fax (33) I.S.S.N Internet: Sluiting van de redactie: woensdag 24 maart 2004, 14:30 uur 2 PE

3 Maart II Briefing Inhoud Blikvangers 6 Voorlopige ontwerp-agenda van de zitting Straatsburg 29 maart - 1 april Begroting 14 Gewijzigde begroting Begrotingscontrole 15 Fraudebestrijding...15 Constitutionele zaken 16 Impact van communautaire regelgeving en de raadplegingsprocedures...16 Hoorzitting nieuwe Commissaris...16 Economische en monetaire zaken 17 Transparantievereisten voor effecten uitgevende instellingen...17 Markten voor financiële instrumenten...18 Belastingheffing op spaargelden: akkoord EG-Zwitserland...18 Europese Raad 19 Resultaten Europese Raad...19 Externe betrekkingen 19 Midden-Oosten...19 Gelijke kansen / Rechten van de vrouw 20 Gelijke behandeling van vrouwen en mannen...20 Justitie en binnenlandse zaken 20 Overdracht persoonsgegevens aan de VS...20 Landbouw 22 Bescherming van dieren tijdens het vervoer...22 Milieu 23 Milieuaansprakelijkheid...23 Ontwikkeling en samenwerking 24 Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika...24 Sudan...24 Goed bestuur in het ontwikkelingsbeleid van de EU...25 Rechten van de burger 25 Grondrechten in de EU (2003)...25 Sociaal en werkgelegenheidsbeleid 26 Blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden...26 PE

4 Briefing Maart II Transport 27 Veiligheid van vliegtuigen...27 Open skies overeenkomsten...28 Uitbreiding 28 Werk aan de winkel voor Turkije...28 Volksgezondheid en consumentenzaken 30 Levensmiddelenhygiëne...30 Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong...30 Gezondheidsvoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong...30 Controles op levensmiddelen van dierlijke oorsprong...31 Samenstelling van het Europees Parlement PE

5 Maart II Briefing PERSCONFERENTIES Deze briefing is gebaseerd op een voorlopige ontwerp-agenda. Er kunnen nog wijzigingen in worden aangebracht. Uitzonderlijk vindt de persbriefing in Brussel plaats op DONDERDAG 25 MAART 2004 om uur in de perszaal, PHS-gebouw 0A50, m.m.v. fractiewoordvoerders. Bovendien vindt op maandag 29 maart 2004 in Straatsburg nog een persbriefing plaats om uur in de briefingzaal (LOW -1/201) van het Perscentrum. PE

6 Briefing Maart II BLIKVANGERS OVERDRACHT PASSAGIERSGEGEVENS AAN DE VS Johanna BOOGERD-QUAAK (ELD, NL) is tegen de overeenkomst die de Commissie met de VS wil sluiten. Zij deelt niet de conclusie van de Commissie, dat de bescherming van passagiersgegevens in de VS adequaat is. De leden behouden zich het recht voor de overeenkomst met de VS door het Hof van Justitie te laten toetsen aan de Europese wetgeving. FINANCIËLE DIENSTEN Op maandag wordt gesproken over de transparantievereisten voor instellingen die effecten uitgeven en over markten voor financiële instrumenten. De leden verwerpen de driemaandelijkse rapportageplicht voor bedrijven die aandelen uitgeven. Zij steunen het plan om het voor beleggingsmaatschappijen en banken mogelijk te maken intern, dat wil zeggen buiten de beurs om, aandelentransacties uit te voeren. OPEN SKIES OVEREENKOMSTEN Onder indiening van enkele technische amendementen gaat de rapporteur akkoord met het gemeenschappelijk standpunt inzake de open luchtruim overeenkomsten. De tijd van bilaterale akkoorden tussen lidstaten en derde landen over verkeersrechten, vergunningen en eerlijke concurrentie in de luchtvaart is goeddeels voorbij. De Commissie neemt de taak van de lidstaten over. GELIJKE PENSIOEN- EN VERZEKERINGSPREMIES VOOR MANNEN EN VROUWEN De leden verwelkomen de richtlijn die verbiedt dat mannen en vrouwen verschillende premies moeten betalen voor pensioenen en verzekeringen. De gelijkekansencommissie stelt een aantal kleine wijzigingen voor. TURKIJE EN DE TOETREDING TOT DE EUROPESE UNIE Arie OOSTLANDER (EVP/ED, NL) vindt dat Turkije op de goede weg is, maar nog vele hervormingen zal moeten doorvoeren om te kunnen toetreden. Met name ten aanzien van de politieke criteria van Kopenhagen moeten nog veel stappen worden gezet. Daarnaast is de oplossing van het conflict op Cyprus essentieel voor de voortgang met betrekking tot Turkije's kandidatuur. DIERTRANSPORTEN Albert Jan MAAT (EVP/ED, NL) wil verder gaan dan de Commissie in de bescherming van runderen, varkens, schapen en geiten tijdens transporten. Zij moeten zo min mogelijk worden vervoerd. Op veemarkten moet personeel aanwezig zijn dat verstand heeft van en oog heeft voor dierenwelzijn. Wie verantwoordelijk is voor ernstig dierenleed, moet tot maximaal twee jaar gevangenisstraf kunnen worden veroordeeld. DERDE LEZING MILIEUAANSPRAKELIJKHEID Toine MANDERS beveelt aan akkoord te gaan met het resultaat van de bemiddeling. De aan te nemen richtlijn zal voor het eerst het principe 'de vervuiler betaalt' introduceren. Voortaan zullen exploitanten verantwoordelijk zijn voor (de kosten van) het herstel van milieuschade die ze aanrichten. Pas in laatste instantie mogen overheden het herstel nog op zich nemen. 6 PE

7 Maart II Briefing DERDE LEZING VEILIGHEID VLIEGTUIGEN Nelly MAES is tevreden over het resultaat van de bemiddeling. De uitkomst houdt in dat exploitanten van onveilige vliegtuigen met naam en toenaam bekend zullen worden gemaakt. Via de comitologieprocedure zal de Commissie maatregelen die lidstaten nemen om onveilige vliegtuigen te weren, kunnen uitbreiden tot de gehele Unie. AKKOORD MET ZWITSERLAND OVER BELASTINGHEFFING OP SPAARGELD De rapporteur gaat akkoord met het langverwachte akkoord met Zwitserland waarbij dat land belasting zal heffen over spaartegoeden van ingezetenen van de EU. Het akkoord moet belastingderving en kapitaalvlucht uit de Unie tegengaan. JAARVERSLAG 2002 FRAUDEBESTRIJDING De begrotingscontrolecommissie gaat in haar jaarverslag in op landbouwsubsidies, exportrestituties, adviesbureaus en aanbestedingen. Ook gaat de commissie in op de vermeende omkoping van een Europees ambtenaar, op de Eurostat-affaire en op een specifieke opdracht aan de Vrije Universiteit Brussel. MENSENRECHTEN IN DE UNIE IN 2003 De commissie rechten van de burger breekt een lans voor een Europees Commissaris voor de bescherming van de grondrechten. Ook dit jaar heeft de commissie veel op- en aanmerkingen ten aanzien van de mensenrechtensituatie in de EU. Mogelijk wordt de behandeling van het rapport uitgesteld tot de zitting in april. HOORZITTING NIEUWE COMMISSARIS De heer Stavros DIMAS is de vervanger voor Commissaris Anna DIAMANTOPOULOU (sociale zaken). Op 30 maart zal de bevoegde parlementaire commissie in Straatsburg in een hoorzitting de heer Dimas een aantal vragen voorleggen. VERKLARINGEN De Raad en de Commissie leggen verklaringen af over vrede, stabiliteit en democratie in de gehele regio van het Midden-Oosten (zonder resolutie) en over de resultaten van de Europese Raad (met resolutie). PE

8 Briefing Maart II Voorlopige ontwerp-agenda van de zitting Straatsburg 29 maart - 1 april 2004 Volgende verslagen zullen overeenkomstig artikel 110bis gestemd worden zonder voorafgaand debat (datum nog te bepalen) * Verslag Berès - Belasting op energieproducten en electriciteit * Verslag García-Margallo Y Marfil - Akkoord EG/Zwitserland betreffende belastingheffing op spaargelden * Verslag Karas - Uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten * Verslag Medina Ortega - Gerecht voor Europese ambtenarenzaken Verslag Gil-Robles Gil-Delgado - Statuut van het Hof van Justitie Verslag Gil-Robles Gil-Delgado - Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie (taalgebruik) Verslag Gil-Robles Gil-Delgado - Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg (rechtstreekse beroepen) Verslag Wynn - Mobilisatie van het solidariteitsfonds Verslag Mulder/Gill - Gewijzigde begroting nr. 3/2004 Verslag Mulder/Gill - Gewijzigde begroting nr. 4/2004 Verslag Mulder - Gewijzigde begroting nr. 5/2004 Verslag Stauner - Kwijting 2002 (overige afdelingen) Verslag Sjöstedt - Kwijting 2002 (Europees ontwikkelingsfonds) Verslag Rühle - Kwijting 2002 (begroting EGKS) Verslag Mulder - Kwijting 2002 (agentschappen) ***I Verslag Randio-Plath - Directe belastingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspremies * Verslag Pomés Ruiz - Bescherming tegen valsmunterij ***I Verslag Ghilardotti - Consumentenbescherming: oneerlijke handelspraktijken Verslag Doorn - Communautaire regelgeving en raadplegingsprocedures * Verslag Sbarbati - Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding ***I Verslag Cocilovo - Wegvervoer: zware vrachtvoertuigen en in rekening brengen van infrastructuurvoorzieningen ***I Verslag Markov - Sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer Verslag Voggenhuber - Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest Verslag Karamanou - Vrouwen in Zuidoost-Europa ***I Verslag Berenguer Fuster - Betalingsbalans: systematische productie van communautaire statistieken en gemeenschappelijke normen Resolutie Commissie ontwikkelingssamenwerking - Sudan 8 PE

9 Maart II Briefing Maandag 29 maart :00-22:00 ***I ***II ***I Gecombineerde behandeling Verslag Skinner - Transparantievereisten voor uitgevende instellingen van effecten Verslag Villiers - Markten voor financiële instrumenten Verslag Radwan - Juridisch kader voor betalingen binnen de interne markt (te bevestigen) Verslag Randzio-Plath - Comitéstructuur voor financiële diensten Verslag Bösch - Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (2002) PE

10 Briefing Maart II Dinsdag 30 maart :00-12:00, 17:30-19:00, 21:00-24:00 ***I Verslag Gebhardt - Consumentenbescherming Gecombineerde behandeling Levensmiddelen voor menselijke consumptie ***II Verslag Schnellhardt - Levensmiddelenhygiëne ***II Verslag Schnellhardt - Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***II Verslag Schnellhardt - Gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong ***II Verslag Schnellhardt - Officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong * Verslag Maat - Bescherming van dieren tijdens het vervoer ***I Verslag Thors - Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen ***II Verslag Schmitt - Luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen ***III Verslag Maes - Veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens in de Gemeenschap ***I Verslag Keppelhoff-Wiechert - Diervoederhygiëne ***I Verslag Goodwill - Gefluoreerde broeikasgassen Verslag Paulsen - Een Europese strategie voor milieu en gezondheid Gecombineerde behandeling Milieu (toegang tot informatie, inspraak bij de besluitvorming en toegang tot de rechter: Verdrag van Aarhus) * Verslag Korhola - Sluiting van het Verdrag van Aarhus * Verslag Korhola - Toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus ***I Verslag Schörling - Toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden ***III Verslag Manders - Milieuaansprakelijkheid Verslag Florenz - Preventie en recycling van afvalstoffen ***I Verslag Sjöstedt - Afvalbeheer van de winningsindustrieën ***I Verslag Rocard - Culturele Hoofdsteden van Europa (2005 tot 2019) * Verslag Prets - Gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten 10 PE

11 Maart II Briefing 12:00-13:00 Stemmingen * Verslag Doyle - Invoer in de Gemeenschap van bepaalde levende hoefdieren ***II Verslag Turchi - Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-europese netwerken * Verslag Radwan - Europees programma voor radionavigatie per satelliet Verslag Corbett - Verzoeken om advies van Europese agentschappen ***II Verslag Lisi - Organische oplosmiddelen * Verslag Lulling - Gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld ***I Verslag Lulling - Niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector ***II Verslag Pérez Álvarez - Blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***II Verslag Kratsa-Tsagaropoulou - Gelijkheid van vrouwen en mannen (subsidies) ***II Verslag Zrihen - Gelijkheid van vrouwen en mannen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking *** Verslag Berenguer Fuster - Verbrandingsmotoren voor landbouw- en bosbouwtrekkers *** Verslag Berenguer Fuster - Hoeklichten voor motorvoertuigen * Verslag Doyle - Intrekking van Richtlijn 72/462/EEG * Verslag Berenguer Fuster - Macrofinanciële bijstand aan Albanië Verslag Lehne - Verdediging parlementaire immuniteit Marco Pannella Verslag MacCormick - Verdediging parlementaire immuniteit Martin Schulz Verslag MacCormick - Verdediging parlementaire immuniteit Klaus-Heiner Lehne 15:00-17:30 Verklaringen van Raad en Commissie Vrede, stabiliteit en democratie in het geheel van de grote regio van het Midden-Oosten PE

12 Briefing Maart II Woensdag 31 maart :00-12:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 Verslag van de Europese Raad en verklaring van de Commissie - Bijeenkomst van de Europese Raad (Brussel, maart 2004) Verslag Oostlander - Vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding Verslag Baltas - Verzoek van Kroatië om toetreding tot de EU Verslag Boumediene-Thiery - Situatie van de grondrechten in de EU (2003) Gecombineerde behandeling Overeenkomsten inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Midden-Amerika en de Andesgemeenschap * Verslag Obiols i Germà - Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Midden-Amerika * Verslag Salafranca Sánchez-Neyra - Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Andesgemeenschap Gecombineerde behandeling Persoonsgegevens Verslag Boogerd-Quaak - Bescherming van persoonsgegevens in het luchtverkeer * Verslag Schmitt - Doorgeven van gegevens van vervoerde personen ***I Verslag Coelho - SIS (kentekenbewijzen van voertuigen) Verslag Scarbonchi - Budgettering van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) Verslag Dell'Alba - Algemene regels inzake meertaligheid 12:00-13:00 Stemmingen * Verslag Paciotti - Bewijsverkrijgingsbevel Verslag Sanders-ten Holte - Governance in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie ***I Verslag Maes - Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika ***I Verslag Böge - Structuur van de landbouwbedrijven na de uitbreiding * Verslag Seppänen - Garantiefonds * Verslag Böge - Nieuw nabuurschapsbeleid van de EU na de uitbreiding ***II Verslag Wuermeling - Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen 12 PE

13 Maart II Briefing Donderdag 1 april :00-12:00, 15:00-17:00 *** Verslag Miguélez Ramos - Trekvisbestanden in de westelijke en centrale Stille Oceaan 12:00-13:00 Stemmingen * Verslag Graefe zu Baringdorf - Karakterisering, verzameling en gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw * Verslag Miguélez Ramos - Visserijovereenkomst EEG/Denemarken en Groenland * Verslag Stevenson - Visserijovereenkomst EG/Guinee Bissau * Verslag Lisi - Duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee * Verslag Ó Neachtain - Regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid * Verslag Martin - Structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector * Verslag Attwooll - Visserijcontroleprogramma's van de lidstaten * Verslag Busk - Vissen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het Noordwestelijk Deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) * Verslag Mc Kenna - Visserijakkoord EG/Guinee 17:00 (of eerder, na afloop van de debatten) Resterende stemmingen PE

14 Briefing Maart II BEGROTING Gewijzigde begroting 2004 Jan MULDER (ELD, NL); Neena GILL (PES, VK) Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 Doc.: A5-0202/2004 Procedure : Begroting Stemming in commissie: met algemene stemmen bij 1 onthouding aangenomen Jan MULDER (ELD, NL) en Neena GILL (PES, VK) Verslag over het ontwerp van algemene begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 Doc.: A5-0175/2004 Procedure : Begroting Stemming in commissie: met algemene stemmen bij 1 onthouding aangenomen Jan MULDER (ELD, NL) Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2004 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 Doc.: A5-0203/2004 Procedure : Begroting Stemming in commissie: met algemene stemmen aangenomen Debat : geen Stemming: datum nog te bepalen De rapporteurs Jan MULDER (ELD, NL) en Neena GILL (PES, VK) stemmen in met de gewijzigde begrotingen drie, vier en vijf van rapporteurs gaan akkoord met de gewijzigde begroting, maar verminderen het extra bedrag voor de aanpassing van de salarissen en pensioenen voor de Europese instellingen (uitgezonderd Raad, Parlement en de Ombudsman) met 20%, waarvan de helft in de reserve wordt geplaatst. Dit om de instellingen aan te moedigen intern te besparen. Wijziging nummer vier De gewijzigde begroting houdt een technische aanpassing van de personeelsformaties van de instellingen in aan het nieuwe statuut van de ambtenaren van de Gemeenschappen. Tevens wordt een nieuwe begrotingspost ingevoerd ter dekking van uitgaven voor de aanwerving van personeel. Ook wordt van een aantal begrotingsposten de toelichting gewijzigd. Wijziging nummer 5 De begrotingscommissie gaat akkoord met de toewijzing van middelen uit het Solidariteitsfonds aan Spanje, Frankrijk en Malta. Het Solidariteitsfonds is eind 2002 ingesteld om lidstaten te ondersteunen die te kampen hebben met natuurrampen. Spanje had in 2003 te kampen met bosbranden in Extremadura, Andalusië, Castilië en Leon. Het land ontvangt 1,3 mln uit het Solidariteitsfonds. Frankrijk ontvangt 19,6 mln voor de overstromingen in Gard en de Vaucluse. Aan Malta tenslotte wordt 0,9 mln uitgekeerd in verband met de schade door stormen en overstromingen in Malta en Gozo. Afgelopen september zijn reeds uitkeringen gedaan aan Portugal (bosbranden), Spanje (het ongeluk met de Prestige) en Italië (aardbeving en uitbarsting van de Etna). Wijziging nummer drie Het belangrijkste doel van deze wijziging is te voorzien in de aanpassing van de salarissen en pensioenen van het EU-personeel waartoe de Raad in december 2003 heeft besloten. De gewijzigde begroting is ook bedoeld om te voorzien in voldoende kredieten ter dekking van de gestegen kosten van de publicatie van het acquis communautaire in alle officiële werktalen. Daarnaast bevat het voorstel voor wijziging van de begroting een aantal overwegend technische punten. De 14 PE

15 Maart II Briefing BEGROTINGSCONTROLE Fraudebestrijding Herbert BÖSCH (PES, A) Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding - Jaarverslag 2002 Doc.: A5-0135/2004 Procedure : Initiatief Stemming in commissie: Debat : 29 maart 2004 De begrotingscontrolecommissie constateert dat de totale omvang van de in het jaarverslag van de Commissie vermelde gevallen van onregelmatigheden en fraude in het jaar 2002 bijna 2,12 mrd bedraagt. Van dit bedrag is inmiddels 80,6 mln teruggevorderd. OLAF heeft in 2002 in 415 gevallen onderzoeken ingesteld en 652 gevallen afgerond. De omvang van de schade bij de in deze periode afgesloten gevallen bedraagt naar raming 937 mln. Rapporteur Herbert BÖSCH (PES, A) betreurt het dat het de Commissie na de Eurostat-affaire aan wil en kracht ontbrak om de nodige koerscorrecties aan te brengen bij de decentralisatie van de bevoegdheden van het financiële management. Volgens Bösch was het verkeerd om de bevoegdheden inzake de opstelling van de begroting en de boekhouding, alsmede die inzake financiële controle en fraudebestrijding, aan een en dezelfde commissaris toe te kennen. De rapporteur wijst erop dat de voorzitter van de Commissie op 18 november heeft aangekondigd met wetsvoorstellen te komen die nog voor de Europese verkiezingen aangenomen zouden kunnen worden en er aldus toe zouden kunnen bijdragen om het door de Eurostat-affaire geschokte vertrouwen van de publieke opinie te herstellen. De rapporteur betreurt ten zeerste dat de zaak Eurostat - het belangrijkste geval van de verslagperiode - uitdrukkelijk van het jaarlijkse activiteitenverslag van OLAF is uitgezonderd. Met betrekking tot de landbouwsector stelt de rapporteur vast dat bij EOGFL-Garantie op 1 december 2003 een bedrag van in totaal 2,08 mrd voor terugvordering te boek stond. Van dit bedrag heeft meer dan twee derde ( 1,4 mrd) alleen op Italië betrekking. In het jaar 2002 werden de onregelmatigheden hoofdzakelijk door Duitsland, Nederland en Italië veroorzaakt. De begrotingscontrolecommissie stelt vast dat in 2002 een bedrag van meer dan 52 mln aan exportrestituties voor het vervoer van levende runderen naar Libanon werd uitgekeerd en dat aldus ,6 ton aan levende runderen naar Libanon werd uitgevoerd. De commissie betwijfelt of de Libanese markt een dergelijk hoog invoervolume aan rundvlees kan opnemen en trekt dan ook in twijfel dat Libanon de uitsluitende bestemming van de levende runderen is. De leden dringen er daarom bij de EC op aan om de betaling van restituties voor de export van levende runderen naar Libanon onmiddellijk stop te zetten totdat is vastgesteld dat er geen sprake is van misbruik. De rapporteur dringt erop aan dat OLAF een onderzoek instelt naar de kennelijke onregelmatigheden. Hij dringt er bij de Commissie op aan snel maatregelen te treffen om de voor misbruik gevoelige exportrestitutieregeling af te schaffen. De rapporteur constateert dat OLAF op 27 maart 2002 een persverklaring gepubliceerd heeft, waarin onder andere verklaard werd dat een Duits weekblad wellicht door betaling aan een Europees ambtenaar aan bepaalde documenten was gekomen. De journalist van dit weekblad beschouwde dit als laster en diende een klacht in bij de Europese Ombudsman. De rapporteur constateert dat het standpunt van OLAF een onhoudbare bewering gebleken is, wat de Ombudsman er in juni 2003 toe bewoog om de volgende aanbeveling te doen: "OLAF zou moeten overwegen de gepubliceerde omkoopverwijten [...] in te trekken." De rapporteur betreurt het dat OLAF aan deze aanbeveling geen gevolg heeft gegeven, maar de verdenking dat er van omkoping sprake is, in een persbericht van 30 september 2003 PE

16 Briefing Maart II heeft herhaald en slechts heeft verklaard dat er "tot dusverre" geen bewijzen voorhanden zijn dat geld werd betaald. De Europese Commissie heeft tussen 1998 en de eerste helft van 2003 aan de vijf belangrijkste internationale adviesbureaus een bedrag van bijna 115 mln betaald. Twee van deze vijf ondernemingen ontvingen meer dan 77 mln. De rapporteur herinnert aan de slechte indruk die de gunning van een contract aan het consortium "ASCII" met een totale waarde van 23 mln in het jaar 2002 heeft gemaakt, daar daarvan ook een woordvoerder van de Commissie, die op dat tijdstip 'om persoonlijke redenen' met verlof was, geprofiteerd heeft. CONSTITUTIONELE ZAKEN Impact van communautaire regelgeving en de raadplegingsprocedures Bert DOORN (EVP/ED, NL) Verslag over de toetsing van de impact van de communautaire regelgeving en de raadplegingsprocedures Doc.: A5-xxxx/2004 Procedure : Initiatief Debat : geen Stemming : datum nog te bepalen De commissie begrotingscontrole verlangt van de Commissie dat zij, gelet op dergelijke hoge bedragen voor adviescontracten en de negatieve ervaringen met de verstrekking van opdrachten aan externe ondernemingen in het verleden, haar beleid inzake de uitbesteding van Commissieactiviteiten herziet. De verlening van opdrachten aan externe ondernemingen voor de tenuitvoerlegging van werkzaamheden voor de Commissie dient een uitzondering te blijven. De commissie wijst erop dat volgens deskundigen ontbrekende of gemanipuleerde aanbestedingen van overheidsopdrachten de Europese belastingbetaler jaarlijks miljarden euro's extra kosten. De commissieleden verwachten dat de directeur van OLAF alle overtredingen van de aanbestedingsvoorschriften bij de bevoegde rechterlijke instanties aanhangig maakt. De rapporteur verzoekt OLAF om vóór eind maart 2004 opheldering te geven over de vraag of een Tempus-Phareopleidingsseminarie voor hoge Roemeense ambtenaren, dat de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) in het jaar 2002 in Boekarest georganiseerd had, ordelijk is uitgevoerd. De rapporteur onderstreept dat de aan de VUB voor dit programma betaalde middelen moeten worden teruggevorderd, indien niet afdoende kan worden aangetoond dat hoge regeringsambtenaren inderdaad aan de genoemde opleiding hebben deelgenomen. Hoorzitting nieuwe Commissaris Hoorzitting: 30 maart 2004 Stemming: 1 april 2004 Op 11 maart 2004 heeft de Raad de heer Stavros DIMAS benoemd als vervanger voor Commissaris Anna DIAMANTOPOULOU (sociale zaken). Op 30 maart zal de bevoegde parlementaire commissie in Straatsburg in een hoorzitting de heer Dimas een aantal vragen voorleggen. Op 1 april neemt het Parlement een resolutie over zijn benoeming aan. De heer Dimas werd in 1941 geboren in Korinthië. Hij studeerde rechten, politiek en economie aan de universiteiten van Athene, Londen en New York. Hij heeft ervaring in de politiek (de heer Dimas is liberaal-democraat) en in het bankwezen. De heer Dimas was ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over de toetreding van Griekenland tot de Europese Unie. 16 PE

17 Maart II ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN Transparantievereisten voor effecten uitgevende instellingen Briefing over de beloningsschalen van de medewerkers alsmede over de beloningen en emolumenten voor het hoger management en de toezichthouders. Voor het hoger management moet de totale waarde van de beloningen worden aangegeven, inclusief bijvoorbeeld pensioenregelingen en aandelenopties. Peter SKINNER (PES, VK) Verslag over het voorstel voor een richtlijn tot harmonisatie van de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG Doc.: A5-0079/2004 Procedure : Medebeslissing, eerste lezing Stemming in commissie: Debat : 29 maart 2004 Rapporteur Peter SKINNER (PES, VK) van de economische en monetaire commissie verwerpt de clausule die bepaalt dat bedrijven die aandelen uitgeven driemaandelijks financiële informatie moeten publiceren. Volgens de rapporteur is dit vereiste een onnodige last voor bedrijven en een druk op het management om elk kwartaal betere cijfers te presenteren. De publicatieplicht leidt volgens de rapporteur tot winstbejag op de korte termijn, hetgeen ten koste zal gaan van de gezondheid van ondernemingen op de lange termijn. Volgens Skinner hebben investeerders behoefte aan kwalitatief hoogwaardige informatie op het juiste moment, in plaats van kwantitatieve informatie op vaste tijdstippen. Overigens steunt de rapporteur de bepaling, dat de lidstaten stringentere verplichtingen dan die in de richtlijn mogen opleggen. Individuele lidstaten mogen dus wel een driemaandelijkse publicatieplicht invoeren. Volgens het Commissievoorstel dienen de financiële jaarverslagen van bedrijven een financiële verklaring van de accountant, een managementverslag en verklaringen van de personen die verantwoordelijk zijn voor deze informatie, te bevatten. De economische commissie bepaalt dat de financiële jaarverslagen ook informatie moeten bevatten De rapporteur moedigt ondernemingen aan om, op vrijwillige basis, openheid te geven over eventuele betalingen aan overheden, binnen of buiten de EU. De rapporteur legt de nadruk op openheid inzake betalingen aan overheden, in het bijzonder door mijnbouwondernemingen, om corruptie te ontmoedigen. De economische commissie steunt het voorstel van de EC, dat de richtlijn een verplichting invoert voor instellingen die alleen obligaties op gereglementeerde markten uitgeven, om halfjaarlijks een verslag op te stellen. De economische commissie bepaalt wel, dat de lidstaten kleine, obligatieuitgevende kredietinstellingen van deze verplichting mogen verschonen. Momenteel bestaat de halfjaarlijkse verslagleggingsplicht alleen voor instellingen die aandelen uitgeven, terwijl er voor uitgevers van obligaties geen enkele verplichting voor tussentijdse verslaglegging bestaat. De lidstaten moeten de richtlijn binnen twee jaar na de inwerkingtreding ervan in hun nationale wetgeving hebben omgezet. De Commissie stelt de uiterste datum voor omzetting op 31 januari 2004, maar volgens de rapporteur is dat te vroeg, omdat per 1 januari 2005 alle ondernemingen de International Accounting Standards moeten toepassen. Voldoen aan beide pakketten voorschriften tegelijkertijd zou buitengewoon ingewikkeld zijn. Het doel van de richtlijn, die onderdeel uitmaakt van het Actieplan voor de financiële diensten, is een verdere harmonisering van de openbaarheidsvereisten voor ondernemingen die in gereguleerde markten actief zijn. Financiële transparantie van effecten PE

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST L 70/2 18.3.2000 EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar lid-staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds HET

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

* VERSLAG EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000. 18 september 2000

* VERSLAG EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000. 18 september 2000 EUROPEES PARLEMENT 1999 Zittingsdocument 2004 DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000 18 september 2000 * VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERALE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN, DE REPUBLIEK ALBANIË,

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 81

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 81 8 (2001) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2001 Nr. 81 A. TITEL Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de

Nadere informatie

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen 14 juni 2003 EVP-ED Berichten uit Europa van de CDA-delegatie Verder in dit blad: Dubbelinterview Pieter van Geel en Ria Oomen over milieubeleid Dubbelinterview Maria van der Hoeven en Maria Martens over

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN ssur I VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN Inleiding : een aanpassing van de vier vorige richtlijnen II Eerste richtlijn (72/166/EEG): - Nieuwe definities (met geconsolideerde

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-002 VOORZITTER: DE HEER GERHARD SCHMID Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.02 uur geopend) 2-003 Urgentverklaring 2-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (05.10) (OR. fr,en) 11317/00 LIMITE PESC 395 COHOM 5 RELEX 32 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag 17 september 2009 P6_TA-PROV(2009)09-17 VOORLOPIGE UITGAVE PE 428.986

AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag 17 september 2009 P6_TA-PROV(2009)09-17 VOORLOPIGE UITGAVE PE 428.986 EUROPEES PARLEMENT 2009-2010 AANGENOMEN TEKSTEN van de vergadering van donderdag 17 september 2009 P6_TA-PROV(2009)09-17 VOORLOPIGE UITGAVE PE 428.986 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Gelijkheid en non-discriminatie

Gelijkheid en non-discriminatie ISSN 1725-4760 Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Grondrechten en antidiscriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Werkgelegenheid

Nadere informatie