BRIEFING. 29 maart - 1 april Straatsburg. Overdracht passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan de VS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRIEFING. 29 maart - 1 april 2004. Straatsburg. Overdracht passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan de VS"

Transcriptie

1 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van David HARLEY, Directeur van de voorlichtingsdienst BRIEFING 29 maart - 1 april 2004 Straatsburg Redactie: PHS 6A47 Wiertzstraat 47 B-1047 Brussel Tel. (32-2) Fax (32-2) Tijdens de zittingen in Straatsburg: IPE3 F03/004 Avenue Robert Schuman F Strasbourg Tel. (33) Fax (33) Overdracht passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan de VS Turkije goed op weg, maar moet nog veel doen om te kunnen toetreden tot de EU Derde lezing milieuaansprakelijkheid Resultaten Europese Raad Richtlijnen financiële diensten Naar betere omstandigheden diertransporten Naleving grondrechten in de Unie in Hoorzitting nieuwe Eurocommissaris Akkoord met Zwitserland over spaartegoeden Internet: QA-AG-04-03B-NL-C PE

2 Briefing Maart II Parlementaire procedures Serie A Verslagen en aanbevelingen Serie B Resoluties en mondelinge vragen Serie C Documenten van andere instellingen * Raadplegingsprocedure in één lezing **I Samenwerkingsprocedure, eerste lezing **II Samenwerkingsprocedure, tweede lezing *** Instemmingsprocedure ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) ***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing) Afkortingen EVP/ED PES ELD GROENEN/EVA EVL/NGL UEN EDD NI Europese Volkspartij/Europese Democraten Partij van de Europese sociaal-democraten Europese Liberale en Democratische Partij Groenen/ Europese Vrije Alliantie Europees Verenigd Links/ Noords Groen Links Unie voor een Europa van Nationale Staten Europa van Democratie en Diversiteit Niet-Ingeschrevenen B België F Frankrijk A Oostenrijk DK Denemarken IRL Ierland P Portugal D Duitsland I Italië FIN Finland GR Griekenland L Luxemburg S Zweden E Spanje NL Nederland UK Verenigd Koninkrijk EUROPEES PARLEMENT Redactie: Danny de Paepe Secretariaat: Lieve Lauwerens Marleen Lemmens Brussel: Straatsburg: PHS 6A47 IPE3 F03/005 B-1047 Brussel BP1024, F Strasbourg Tel. (32-2) Tel. (33) Fax (32-2) Fax (33) I.S.S.N Internet: Sluiting van de redactie: woensdag 24 maart 2004, 14:30 uur 2 PE

3 Maart II Briefing Inhoud Blikvangers 6 Voorlopige ontwerp-agenda van de zitting Straatsburg 29 maart - 1 april Begroting 14 Gewijzigde begroting Begrotingscontrole 15 Fraudebestrijding...15 Constitutionele zaken 16 Impact van communautaire regelgeving en de raadplegingsprocedures...16 Hoorzitting nieuwe Commissaris...16 Economische en monetaire zaken 17 Transparantievereisten voor effecten uitgevende instellingen...17 Markten voor financiële instrumenten...18 Belastingheffing op spaargelden: akkoord EG-Zwitserland...18 Europese Raad 19 Resultaten Europese Raad...19 Externe betrekkingen 19 Midden-Oosten...19 Gelijke kansen / Rechten van de vrouw 20 Gelijke behandeling van vrouwen en mannen...20 Justitie en binnenlandse zaken 20 Overdracht persoonsgegevens aan de VS...20 Landbouw 22 Bescherming van dieren tijdens het vervoer...22 Milieu 23 Milieuaansprakelijkheid...23 Ontwikkeling en samenwerking 24 Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika...24 Sudan...24 Goed bestuur in het ontwikkelingsbeleid van de EU...25 Rechten van de burger 25 Grondrechten in de EU (2003)...25 Sociaal en werkgelegenheidsbeleid 26 Blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden...26 PE

4 Briefing Maart II Transport 27 Veiligheid van vliegtuigen...27 Open skies overeenkomsten...28 Uitbreiding 28 Werk aan de winkel voor Turkije...28 Volksgezondheid en consumentenzaken 30 Levensmiddelenhygiëne...30 Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong...30 Gezondheidsvoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong...30 Controles op levensmiddelen van dierlijke oorsprong...31 Samenstelling van het Europees Parlement PE

5 Maart II Briefing PERSCONFERENTIES Deze briefing is gebaseerd op een voorlopige ontwerp-agenda. Er kunnen nog wijzigingen in worden aangebracht. Uitzonderlijk vindt de persbriefing in Brussel plaats op DONDERDAG 25 MAART 2004 om uur in de perszaal, PHS-gebouw 0A50, m.m.v. fractiewoordvoerders. Bovendien vindt op maandag 29 maart 2004 in Straatsburg nog een persbriefing plaats om uur in de briefingzaal (LOW -1/201) van het Perscentrum. PE

6 Briefing Maart II BLIKVANGERS OVERDRACHT PASSAGIERSGEGEVENS AAN DE VS Johanna BOOGERD-QUAAK (ELD, NL) is tegen de overeenkomst die de Commissie met de VS wil sluiten. Zij deelt niet de conclusie van de Commissie, dat de bescherming van passagiersgegevens in de VS adequaat is. De leden behouden zich het recht voor de overeenkomst met de VS door het Hof van Justitie te laten toetsen aan de Europese wetgeving. FINANCIËLE DIENSTEN Op maandag wordt gesproken over de transparantievereisten voor instellingen die effecten uitgeven en over markten voor financiële instrumenten. De leden verwerpen de driemaandelijkse rapportageplicht voor bedrijven die aandelen uitgeven. Zij steunen het plan om het voor beleggingsmaatschappijen en banken mogelijk te maken intern, dat wil zeggen buiten de beurs om, aandelentransacties uit te voeren. OPEN SKIES OVEREENKOMSTEN Onder indiening van enkele technische amendementen gaat de rapporteur akkoord met het gemeenschappelijk standpunt inzake de open luchtruim overeenkomsten. De tijd van bilaterale akkoorden tussen lidstaten en derde landen over verkeersrechten, vergunningen en eerlijke concurrentie in de luchtvaart is goeddeels voorbij. De Commissie neemt de taak van de lidstaten over. GELIJKE PENSIOEN- EN VERZEKERINGSPREMIES VOOR MANNEN EN VROUWEN De leden verwelkomen de richtlijn die verbiedt dat mannen en vrouwen verschillende premies moeten betalen voor pensioenen en verzekeringen. De gelijkekansencommissie stelt een aantal kleine wijzigingen voor. TURKIJE EN DE TOETREDING TOT DE EUROPESE UNIE Arie OOSTLANDER (EVP/ED, NL) vindt dat Turkije op de goede weg is, maar nog vele hervormingen zal moeten doorvoeren om te kunnen toetreden. Met name ten aanzien van de politieke criteria van Kopenhagen moeten nog veel stappen worden gezet. Daarnaast is de oplossing van het conflict op Cyprus essentieel voor de voortgang met betrekking tot Turkije's kandidatuur. DIERTRANSPORTEN Albert Jan MAAT (EVP/ED, NL) wil verder gaan dan de Commissie in de bescherming van runderen, varkens, schapen en geiten tijdens transporten. Zij moeten zo min mogelijk worden vervoerd. Op veemarkten moet personeel aanwezig zijn dat verstand heeft van en oog heeft voor dierenwelzijn. Wie verantwoordelijk is voor ernstig dierenleed, moet tot maximaal twee jaar gevangenisstraf kunnen worden veroordeeld. DERDE LEZING MILIEUAANSPRAKELIJKHEID Toine MANDERS beveelt aan akkoord te gaan met het resultaat van de bemiddeling. De aan te nemen richtlijn zal voor het eerst het principe 'de vervuiler betaalt' introduceren. Voortaan zullen exploitanten verantwoordelijk zijn voor (de kosten van) het herstel van milieuschade die ze aanrichten. Pas in laatste instantie mogen overheden het herstel nog op zich nemen. 6 PE

7 Maart II Briefing DERDE LEZING VEILIGHEID VLIEGTUIGEN Nelly MAES is tevreden over het resultaat van de bemiddeling. De uitkomst houdt in dat exploitanten van onveilige vliegtuigen met naam en toenaam bekend zullen worden gemaakt. Via de comitologieprocedure zal de Commissie maatregelen die lidstaten nemen om onveilige vliegtuigen te weren, kunnen uitbreiden tot de gehele Unie. AKKOORD MET ZWITSERLAND OVER BELASTINGHEFFING OP SPAARGELD De rapporteur gaat akkoord met het langverwachte akkoord met Zwitserland waarbij dat land belasting zal heffen over spaartegoeden van ingezetenen van de EU. Het akkoord moet belastingderving en kapitaalvlucht uit de Unie tegengaan. JAARVERSLAG 2002 FRAUDEBESTRIJDING De begrotingscontrolecommissie gaat in haar jaarverslag in op landbouwsubsidies, exportrestituties, adviesbureaus en aanbestedingen. Ook gaat de commissie in op de vermeende omkoping van een Europees ambtenaar, op de Eurostat-affaire en op een specifieke opdracht aan de Vrije Universiteit Brussel. MENSENRECHTEN IN DE UNIE IN 2003 De commissie rechten van de burger breekt een lans voor een Europees Commissaris voor de bescherming van de grondrechten. Ook dit jaar heeft de commissie veel op- en aanmerkingen ten aanzien van de mensenrechtensituatie in de EU. Mogelijk wordt de behandeling van het rapport uitgesteld tot de zitting in april. HOORZITTING NIEUWE COMMISSARIS De heer Stavros DIMAS is de vervanger voor Commissaris Anna DIAMANTOPOULOU (sociale zaken). Op 30 maart zal de bevoegde parlementaire commissie in Straatsburg in een hoorzitting de heer Dimas een aantal vragen voorleggen. VERKLARINGEN De Raad en de Commissie leggen verklaringen af over vrede, stabiliteit en democratie in de gehele regio van het Midden-Oosten (zonder resolutie) en over de resultaten van de Europese Raad (met resolutie). PE

8 Briefing Maart II Voorlopige ontwerp-agenda van de zitting Straatsburg 29 maart - 1 april 2004 Volgende verslagen zullen overeenkomstig artikel 110bis gestemd worden zonder voorafgaand debat (datum nog te bepalen) * Verslag Berès - Belasting op energieproducten en electriciteit * Verslag García-Margallo Y Marfil - Akkoord EG/Zwitserland betreffende belastingheffing op spaargelden * Verslag Karas - Uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten * Verslag Medina Ortega - Gerecht voor Europese ambtenarenzaken Verslag Gil-Robles Gil-Delgado - Statuut van het Hof van Justitie Verslag Gil-Robles Gil-Delgado - Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie (taalgebruik) Verslag Gil-Robles Gil-Delgado - Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg (rechtstreekse beroepen) Verslag Wynn - Mobilisatie van het solidariteitsfonds Verslag Mulder/Gill - Gewijzigde begroting nr. 3/2004 Verslag Mulder/Gill - Gewijzigde begroting nr. 4/2004 Verslag Mulder - Gewijzigde begroting nr. 5/2004 Verslag Stauner - Kwijting 2002 (overige afdelingen) Verslag Sjöstedt - Kwijting 2002 (Europees ontwikkelingsfonds) Verslag Rühle - Kwijting 2002 (begroting EGKS) Verslag Mulder - Kwijting 2002 (agentschappen) ***I Verslag Randio-Plath - Directe belastingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspremies * Verslag Pomés Ruiz - Bescherming tegen valsmunterij ***I Verslag Ghilardotti - Consumentenbescherming: oneerlijke handelspraktijken Verslag Doorn - Communautaire regelgeving en raadplegingsprocedures * Verslag Sbarbati - Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding ***I Verslag Cocilovo - Wegvervoer: zware vrachtvoertuigen en in rekening brengen van infrastructuurvoorzieningen ***I Verslag Markov - Sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer Verslag Voggenhuber - Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest Verslag Karamanou - Vrouwen in Zuidoost-Europa ***I Verslag Berenguer Fuster - Betalingsbalans: systematische productie van communautaire statistieken en gemeenschappelijke normen Resolutie Commissie ontwikkelingssamenwerking - Sudan 8 PE

9 Maart II Briefing Maandag 29 maart :00-22:00 ***I ***II ***I Gecombineerde behandeling Verslag Skinner - Transparantievereisten voor uitgevende instellingen van effecten Verslag Villiers - Markten voor financiële instrumenten Verslag Radwan - Juridisch kader voor betalingen binnen de interne markt (te bevestigen) Verslag Randzio-Plath - Comitéstructuur voor financiële diensten Verslag Bösch - Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (2002) PE

10 Briefing Maart II Dinsdag 30 maart :00-12:00, 17:30-19:00, 21:00-24:00 ***I Verslag Gebhardt - Consumentenbescherming Gecombineerde behandeling Levensmiddelen voor menselijke consumptie ***II Verslag Schnellhardt - Levensmiddelenhygiëne ***II Verslag Schnellhardt - Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***II Verslag Schnellhardt - Gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong ***II Verslag Schnellhardt - Officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong * Verslag Maat - Bescherming van dieren tijdens het vervoer ***I Verslag Thors - Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen ***II Verslag Schmitt - Luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen ***III Verslag Maes - Veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens in de Gemeenschap ***I Verslag Keppelhoff-Wiechert - Diervoederhygiëne ***I Verslag Goodwill - Gefluoreerde broeikasgassen Verslag Paulsen - Een Europese strategie voor milieu en gezondheid Gecombineerde behandeling Milieu (toegang tot informatie, inspraak bij de besluitvorming en toegang tot de rechter: Verdrag van Aarhus) * Verslag Korhola - Sluiting van het Verdrag van Aarhus * Verslag Korhola - Toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus ***I Verslag Schörling - Toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden ***III Verslag Manders - Milieuaansprakelijkheid Verslag Florenz - Preventie en recycling van afvalstoffen ***I Verslag Sjöstedt - Afvalbeheer van de winningsindustrieën ***I Verslag Rocard - Culturele Hoofdsteden van Europa (2005 tot 2019) * Verslag Prets - Gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten 10 PE

11 Maart II Briefing 12:00-13:00 Stemmingen * Verslag Doyle - Invoer in de Gemeenschap van bepaalde levende hoefdieren ***II Verslag Turchi - Financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-europese netwerken * Verslag Radwan - Europees programma voor radionavigatie per satelliet Verslag Corbett - Verzoeken om advies van Europese agentschappen ***II Verslag Lisi - Organische oplosmiddelen * Verslag Lulling - Gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld ***I Verslag Lulling - Niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector ***II Verslag Pérez Álvarez - Blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***II Verslag Kratsa-Tsagaropoulou - Gelijkheid van vrouwen en mannen (subsidies) ***II Verslag Zrihen - Gelijkheid van vrouwen en mannen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking *** Verslag Berenguer Fuster - Verbrandingsmotoren voor landbouw- en bosbouwtrekkers *** Verslag Berenguer Fuster - Hoeklichten voor motorvoertuigen * Verslag Doyle - Intrekking van Richtlijn 72/462/EEG * Verslag Berenguer Fuster - Macrofinanciële bijstand aan Albanië Verslag Lehne - Verdediging parlementaire immuniteit Marco Pannella Verslag MacCormick - Verdediging parlementaire immuniteit Martin Schulz Verslag MacCormick - Verdediging parlementaire immuniteit Klaus-Heiner Lehne 15:00-17:30 Verklaringen van Raad en Commissie Vrede, stabiliteit en democratie in het geheel van de grote regio van het Midden-Oosten PE

12 Briefing Maart II Woensdag 31 maart :00-12:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 Verslag van de Europese Raad en verklaring van de Commissie - Bijeenkomst van de Europese Raad (Brussel, maart 2004) Verslag Oostlander - Vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding Verslag Baltas - Verzoek van Kroatië om toetreding tot de EU Verslag Boumediene-Thiery - Situatie van de grondrechten in de EU (2003) Gecombineerde behandeling Overeenkomsten inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Midden-Amerika en de Andesgemeenschap * Verslag Obiols i Germà - Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Midden-Amerika * Verslag Salafranca Sánchez-Neyra - Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Andesgemeenschap Gecombineerde behandeling Persoonsgegevens Verslag Boogerd-Quaak - Bescherming van persoonsgegevens in het luchtverkeer * Verslag Schmitt - Doorgeven van gegevens van vervoerde personen ***I Verslag Coelho - SIS (kentekenbewijzen van voertuigen) Verslag Scarbonchi - Budgettering van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) Verslag Dell'Alba - Algemene regels inzake meertaligheid 12:00-13:00 Stemmingen * Verslag Paciotti - Bewijsverkrijgingsbevel Verslag Sanders-ten Holte - Governance in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie ***I Verslag Maes - Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika ***I Verslag Böge - Structuur van de landbouwbedrijven na de uitbreiding * Verslag Seppänen - Garantiefonds * Verslag Böge - Nieuw nabuurschapsbeleid van de EU na de uitbreiding ***II Verslag Wuermeling - Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen 12 PE

13 Maart II Briefing Donderdag 1 april :00-12:00, 15:00-17:00 *** Verslag Miguélez Ramos - Trekvisbestanden in de westelijke en centrale Stille Oceaan 12:00-13:00 Stemmingen * Verslag Graefe zu Baringdorf - Karakterisering, verzameling en gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw * Verslag Miguélez Ramos - Visserijovereenkomst EEG/Denemarken en Groenland * Verslag Stevenson - Visserijovereenkomst EG/Guinee Bissau * Verslag Lisi - Duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee * Verslag Ó Neachtain - Regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid * Verslag Martin - Structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector * Verslag Attwooll - Visserijcontroleprogramma's van de lidstaten * Verslag Busk - Vissen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het Noordwestelijk Deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) * Verslag Mc Kenna - Visserijakkoord EG/Guinee 17:00 (of eerder, na afloop van de debatten) Resterende stemmingen PE

14 Briefing Maart II BEGROTING Gewijzigde begroting 2004 Jan MULDER (ELD, NL); Neena GILL (PES, VK) Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 Doc.: A5-0202/2004 Procedure : Begroting Stemming in commissie: met algemene stemmen bij 1 onthouding aangenomen Jan MULDER (ELD, NL) en Neena GILL (PES, VK) Verslag over het ontwerp van algemene begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 Doc.: A5-0175/2004 Procedure : Begroting Stemming in commissie: met algemene stemmen bij 1 onthouding aangenomen Jan MULDER (ELD, NL) Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2004 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 Doc.: A5-0203/2004 Procedure : Begroting Stemming in commissie: met algemene stemmen aangenomen Debat : geen Stemming: datum nog te bepalen De rapporteurs Jan MULDER (ELD, NL) en Neena GILL (PES, VK) stemmen in met de gewijzigde begrotingen drie, vier en vijf van rapporteurs gaan akkoord met de gewijzigde begroting, maar verminderen het extra bedrag voor de aanpassing van de salarissen en pensioenen voor de Europese instellingen (uitgezonderd Raad, Parlement en de Ombudsman) met 20%, waarvan de helft in de reserve wordt geplaatst. Dit om de instellingen aan te moedigen intern te besparen. Wijziging nummer vier De gewijzigde begroting houdt een technische aanpassing van de personeelsformaties van de instellingen in aan het nieuwe statuut van de ambtenaren van de Gemeenschappen. Tevens wordt een nieuwe begrotingspost ingevoerd ter dekking van uitgaven voor de aanwerving van personeel. Ook wordt van een aantal begrotingsposten de toelichting gewijzigd. Wijziging nummer 5 De begrotingscommissie gaat akkoord met de toewijzing van middelen uit het Solidariteitsfonds aan Spanje, Frankrijk en Malta. Het Solidariteitsfonds is eind 2002 ingesteld om lidstaten te ondersteunen die te kampen hebben met natuurrampen. Spanje had in 2003 te kampen met bosbranden in Extremadura, Andalusië, Castilië en Leon. Het land ontvangt 1,3 mln uit het Solidariteitsfonds. Frankrijk ontvangt 19,6 mln voor de overstromingen in Gard en de Vaucluse. Aan Malta tenslotte wordt 0,9 mln uitgekeerd in verband met de schade door stormen en overstromingen in Malta en Gozo. Afgelopen september zijn reeds uitkeringen gedaan aan Portugal (bosbranden), Spanje (het ongeluk met de Prestige) en Italië (aardbeving en uitbarsting van de Etna). Wijziging nummer drie Het belangrijkste doel van deze wijziging is te voorzien in de aanpassing van de salarissen en pensioenen van het EU-personeel waartoe de Raad in december 2003 heeft besloten. De gewijzigde begroting is ook bedoeld om te voorzien in voldoende kredieten ter dekking van de gestegen kosten van de publicatie van het acquis communautaire in alle officiële werktalen. Daarnaast bevat het voorstel voor wijziging van de begroting een aantal overwegend technische punten. De 14 PE

15 Maart II Briefing BEGROTINGSCONTROLE Fraudebestrijding Herbert BÖSCH (PES, A) Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding - Jaarverslag 2002 Doc.: A5-0135/2004 Procedure : Initiatief Stemming in commissie: Debat : 29 maart 2004 De begrotingscontrolecommissie constateert dat de totale omvang van de in het jaarverslag van de Commissie vermelde gevallen van onregelmatigheden en fraude in het jaar 2002 bijna 2,12 mrd bedraagt. Van dit bedrag is inmiddels 80,6 mln teruggevorderd. OLAF heeft in 2002 in 415 gevallen onderzoeken ingesteld en 652 gevallen afgerond. De omvang van de schade bij de in deze periode afgesloten gevallen bedraagt naar raming 937 mln. Rapporteur Herbert BÖSCH (PES, A) betreurt het dat het de Commissie na de Eurostat-affaire aan wil en kracht ontbrak om de nodige koerscorrecties aan te brengen bij de decentralisatie van de bevoegdheden van het financiële management. Volgens Bösch was het verkeerd om de bevoegdheden inzake de opstelling van de begroting en de boekhouding, alsmede die inzake financiële controle en fraudebestrijding, aan een en dezelfde commissaris toe te kennen. De rapporteur wijst erop dat de voorzitter van de Commissie op 18 november heeft aangekondigd met wetsvoorstellen te komen die nog voor de Europese verkiezingen aangenomen zouden kunnen worden en er aldus toe zouden kunnen bijdragen om het door de Eurostat-affaire geschokte vertrouwen van de publieke opinie te herstellen. De rapporteur betreurt ten zeerste dat de zaak Eurostat - het belangrijkste geval van de verslagperiode - uitdrukkelijk van het jaarlijkse activiteitenverslag van OLAF is uitgezonderd. Met betrekking tot de landbouwsector stelt de rapporteur vast dat bij EOGFL-Garantie op 1 december 2003 een bedrag van in totaal 2,08 mrd voor terugvordering te boek stond. Van dit bedrag heeft meer dan twee derde ( 1,4 mrd) alleen op Italië betrekking. In het jaar 2002 werden de onregelmatigheden hoofdzakelijk door Duitsland, Nederland en Italië veroorzaakt. De begrotingscontrolecommissie stelt vast dat in 2002 een bedrag van meer dan 52 mln aan exportrestituties voor het vervoer van levende runderen naar Libanon werd uitgekeerd en dat aldus ,6 ton aan levende runderen naar Libanon werd uitgevoerd. De commissie betwijfelt of de Libanese markt een dergelijk hoog invoervolume aan rundvlees kan opnemen en trekt dan ook in twijfel dat Libanon de uitsluitende bestemming van de levende runderen is. De leden dringen er daarom bij de EC op aan om de betaling van restituties voor de export van levende runderen naar Libanon onmiddellijk stop te zetten totdat is vastgesteld dat er geen sprake is van misbruik. De rapporteur dringt erop aan dat OLAF een onderzoek instelt naar de kennelijke onregelmatigheden. Hij dringt er bij de Commissie op aan snel maatregelen te treffen om de voor misbruik gevoelige exportrestitutieregeling af te schaffen. De rapporteur constateert dat OLAF op 27 maart 2002 een persverklaring gepubliceerd heeft, waarin onder andere verklaard werd dat een Duits weekblad wellicht door betaling aan een Europees ambtenaar aan bepaalde documenten was gekomen. De journalist van dit weekblad beschouwde dit als laster en diende een klacht in bij de Europese Ombudsman. De rapporteur constateert dat het standpunt van OLAF een onhoudbare bewering gebleken is, wat de Ombudsman er in juni 2003 toe bewoog om de volgende aanbeveling te doen: "OLAF zou moeten overwegen de gepubliceerde omkoopverwijten [...] in te trekken." De rapporteur betreurt het dat OLAF aan deze aanbeveling geen gevolg heeft gegeven, maar de verdenking dat er van omkoping sprake is, in een persbericht van 30 september 2003 PE

16 Briefing Maart II heeft herhaald en slechts heeft verklaard dat er "tot dusverre" geen bewijzen voorhanden zijn dat geld werd betaald. De Europese Commissie heeft tussen 1998 en de eerste helft van 2003 aan de vijf belangrijkste internationale adviesbureaus een bedrag van bijna 115 mln betaald. Twee van deze vijf ondernemingen ontvingen meer dan 77 mln. De rapporteur herinnert aan de slechte indruk die de gunning van een contract aan het consortium "ASCII" met een totale waarde van 23 mln in het jaar 2002 heeft gemaakt, daar daarvan ook een woordvoerder van de Commissie, die op dat tijdstip 'om persoonlijke redenen' met verlof was, geprofiteerd heeft. CONSTITUTIONELE ZAKEN Impact van communautaire regelgeving en de raadplegingsprocedures Bert DOORN (EVP/ED, NL) Verslag over de toetsing van de impact van de communautaire regelgeving en de raadplegingsprocedures Doc.: A5-xxxx/2004 Procedure : Initiatief Debat : geen Stemming : datum nog te bepalen De commissie begrotingscontrole verlangt van de Commissie dat zij, gelet op dergelijke hoge bedragen voor adviescontracten en de negatieve ervaringen met de verstrekking van opdrachten aan externe ondernemingen in het verleden, haar beleid inzake de uitbesteding van Commissieactiviteiten herziet. De verlening van opdrachten aan externe ondernemingen voor de tenuitvoerlegging van werkzaamheden voor de Commissie dient een uitzondering te blijven. De commissie wijst erop dat volgens deskundigen ontbrekende of gemanipuleerde aanbestedingen van overheidsopdrachten de Europese belastingbetaler jaarlijks miljarden euro's extra kosten. De commissieleden verwachten dat de directeur van OLAF alle overtredingen van de aanbestedingsvoorschriften bij de bevoegde rechterlijke instanties aanhangig maakt. De rapporteur verzoekt OLAF om vóór eind maart 2004 opheldering te geven over de vraag of een Tempus-Phareopleidingsseminarie voor hoge Roemeense ambtenaren, dat de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) in het jaar 2002 in Boekarest georganiseerd had, ordelijk is uitgevoerd. De rapporteur onderstreept dat de aan de VUB voor dit programma betaalde middelen moeten worden teruggevorderd, indien niet afdoende kan worden aangetoond dat hoge regeringsambtenaren inderdaad aan de genoemde opleiding hebben deelgenomen. Hoorzitting nieuwe Commissaris Hoorzitting: 30 maart 2004 Stemming: 1 april 2004 Op 11 maart 2004 heeft de Raad de heer Stavros DIMAS benoemd als vervanger voor Commissaris Anna DIAMANTOPOULOU (sociale zaken). Op 30 maart zal de bevoegde parlementaire commissie in Straatsburg in een hoorzitting de heer Dimas een aantal vragen voorleggen. Op 1 april neemt het Parlement een resolutie over zijn benoeming aan. De heer Dimas werd in 1941 geboren in Korinthië. Hij studeerde rechten, politiek en economie aan de universiteiten van Athene, Londen en New York. Hij heeft ervaring in de politiek (de heer Dimas is liberaal-democraat) en in het bankwezen. De heer Dimas was ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over de toetreding van Griekenland tot de Europese Unie. 16 PE

17 Maart II ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN Transparantievereisten voor effecten uitgevende instellingen Briefing over de beloningsschalen van de medewerkers alsmede over de beloningen en emolumenten voor het hoger management en de toezichthouders. Voor het hoger management moet de totale waarde van de beloningen worden aangegeven, inclusief bijvoorbeeld pensioenregelingen en aandelenopties. Peter SKINNER (PES, VK) Verslag over het voorstel voor een richtlijn tot harmonisatie van de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG Doc.: A5-0079/2004 Procedure : Medebeslissing, eerste lezing Stemming in commissie: Debat : 29 maart 2004 Rapporteur Peter SKINNER (PES, VK) van de economische en monetaire commissie verwerpt de clausule die bepaalt dat bedrijven die aandelen uitgeven driemaandelijks financiële informatie moeten publiceren. Volgens de rapporteur is dit vereiste een onnodige last voor bedrijven en een druk op het management om elk kwartaal betere cijfers te presenteren. De publicatieplicht leidt volgens de rapporteur tot winstbejag op de korte termijn, hetgeen ten koste zal gaan van de gezondheid van ondernemingen op de lange termijn. Volgens Skinner hebben investeerders behoefte aan kwalitatief hoogwaardige informatie op het juiste moment, in plaats van kwantitatieve informatie op vaste tijdstippen. Overigens steunt de rapporteur de bepaling, dat de lidstaten stringentere verplichtingen dan die in de richtlijn mogen opleggen. Individuele lidstaten mogen dus wel een driemaandelijkse publicatieplicht invoeren. Volgens het Commissievoorstel dienen de financiële jaarverslagen van bedrijven een financiële verklaring van de accountant, een managementverslag en verklaringen van de personen die verantwoordelijk zijn voor deze informatie, te bevatten. De economische commissie bepaalt dat de financiële jaarverslagen ook informatie moeten bevatten De rapporteur moedigt ondernemingen aan om, op vrijwillige basis, openheid te geven over eventuele betalingen aan overheden, binnen of buiten de EU. De rapporteur legt de nadruk op openheid inzake betalingen aan overheden, in het bijzonder door mijnbouwondernemingen, om corruptie te ontmoedigen. De economische commissie steunt het voorstel van de EC, dat de richtlijn een verplichting invoert voor instellingen die alleen obligaties op gereglementeerde markten uitgeven, om halfjaarlijks een verslag op te stellen. De economische commissie bepaalt wel, dat de lidstaten kleine, obligatieuitgevende kredietinstellingen van deze verplichting mogen verschonen. Momenteel bestaat de halfjaarlijkse verslagleggingsplicht alleen voor instellingen die aandelen uitgeven, terwijl er voor uitgevers van obligaties geen enkele verplichting voor tussentijdse verslaglegging bestaat. De lidstaten moeten de richtlijn binnen twee jaar na de inwerkingtreding ervan in hun nationale wetgeving hebben omgezet. De Commissie stelt de uiterste datum voor omzetting op 31 januari 2004, maar volgens de rapporteur is dat te vroeg, omdat per 1 januari 2005 alle ondernemingen de International Accounting Standards moeten toepassen. Voldoen aan beide pakketten voorschriften tegelijkertijd zou buitengewoon ingewikkeld zijn. Het doel van de richtlijn, die onderdeel uitmaakt van het Actieplan voor de financiële diensten, is een verdere harmonisering van de openbaarheidsvereisten voor ondernemingen die in gereguleerde markten actief zijn. Financiële transparantie van effecten PE

18 Briefing Maart II uitgevende instellingen is essentieel voor een goede werking van de kapitaalmarkten en het investeerdersvertrouwen. Markten voor financiële instrumenten Theresa VILLIERS (EVP/ED, VK) Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van Richtlijn 2000/12/EG en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG Doc.: A5-0114/2004 Procedure : Medebeslissing, tweede lezing Stemming in commissie: Debat : 29 maart 2004 Op 18 maart 2004 heeft COREPER unaniem een compromis bereikt met het Parlement over de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. Ook het Verenigd Koninkrijk, dat tot nog toe het felst tegenstander was van het voorstel, schaart zich achter de richtlijn. Het huidige voorstel is bedoeld om de wetgeving uit 1993 te actualiseren en maakt deel uit van het actieplan voor financiële diensten. De nieuwe richtlijn maakt een eind aan de concentratieregel, die inhoudt dat de lidstaten kunnen bepalen dat aandelentransacties enkel door de beurs mogen worden uitgevoerd. De nieuwe wetgeving schept concurrentie tussen de beurzen en maatschappijen die orders intern afhandelen (beleggingsmaatschappijen, banken) en introduceert gemeenschappelijke regels voor de uitvoering van transacties. Tegelijkertijd zorgt de richtlijn voor harmonisatie van de eisen die aan financiële tussenpersonen worden gesteld op het gebied van de cliëntenbescherming. Onder het compromis wordt de bepaling opgenomen dat firma's die aandelentransacties intern afhandelen, niet verplicht worden om hun bied- en laatnoteringen bekend te maken wanneer de transacties groter zijn dan de 'gemiddelde marktomvang'. Het idee hierachter is, dat bij in-house matching betere prijzen kunnen worden geboden dan de prijzen op de beurs. De Raad en de economische commissie van het Parlement zijn echter terughoudend met het aanbieden van betere prijzen aan nietprofessionele beleggers. Voor deze categorie beleggers moeten orders worden uitgevoerd tegen de openbare noteringen, zijnde de bieden laatprijzen op de beurs. Belastingheffing op spaargelden: akkoord EG- Zwitserland José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL (EVP/ED, E) Verslag over het voorstel voor een besluit betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Europese Gemeenschap waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, en van het bijbehorende memorandum van overeenstemming Doc.: A5-0169/2004 Procedure : Wetgevende raadpleging Stemming in commissie: Debat : 29 maart 2004 De regels voor belasting op spaartegoeden zijn niet geharmoniseerd. Dit leidt tot een verstoring van de interne markt en tot spaarvlucht uit de lidstaten met de hoogste belastingen. Om dit tegen te gaan, is Europese wetgeving vereist. Richtlijn 2003/48/EG voorziet in de volgende regeling: wanneer een persoon die ingezetene is van lidstaat A een spaartegoed aanhoudt in lidstaat B, dient lidstaat B de belastingdienst van lidstaat A te informeren over dit tegoed. Voor Oostenrijk, België en Luxemburg is een overgangsregeling voorzien waarbij het bankgeheim niet wordt geschonden. Deze landen zullen een bronbelasting invoeren, wat wil zeggen dat zij belasting zullen heffen op de spaartegoeden van onderdanen van andere lidstaten. Een gedeelte van de geïnde belastinggelden zullen zij overmaken aan de 18 PE

19 Maart II landen waar de rekeninghouders ingezetenen van zijn. Een EU-regeling heeft weinig zin als derde landen niet meedoen. Het gevaar bestaat immers, dat er spaarvlucht optreedt vanuit de EG naar een derde land als Zwitserland. Een voorwaarde voor de inwerkingtreding van bovenstaande richtlijn is dan ook, dat derde landen soortgelijke maatregelen nemen. In oktober 2001 heeft de Raad daarom de Commissie gemachtigd om onderhandelingen te openen met de Verenigde Staten, Zwitserland, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, de Nederlandse Antillen en Aruba, en de van het Verenigd Koninkrijk afhankelijke gebieden. Wat nu voorligt, is een ontwerpovereenkomst met Zwitserland. Dat land gaat akkoord met de invoering van een bronbelasting op spaartegoeden van EU-onderdanen. Vijfenzeventig procent van de bronheffing zal worden overgemaakt aan de lidstaat waar de rekeninghouder is gevestigd. Rapporteur José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL (EVP/ED, E) van de economische en monetaire commissie gaat akkoord met deze overeenkomst, hoewel hij een automatische uitwisseling van gegevens tussen de belastingdiensten een beter middel vindt dan de invoering van een bronheffing. De rapporteur merkt nog op, dat de sluiting van een overeenkomst met Zwitserland niet gekoppeld mag worden aan lopende onderhandelingen met andere partijen. Briefing gehouden wordt in Brussel. De Europese Raad zal zich met name bezighouden met drie onderwerpen: de bestrijding van het terrorisme, de voortgang in de totstandbrenging van een constitutioneel verdrag en de concurrentiekracht van de Europese economie. Het Parlement zal naar aanleiding van de verklaringen een resolutie aannemen. Mogelijk komt er ook een resolutie over "De veiligheid van de burgers in Europa na de aanslagen in Madrid." EXTERNE BETREKKINGEN Midden-Oosten Verklaringen van Raad en Commissie - Vrede, stabiliteit en democratie in het geheel van de grote regio van het Midden-Oosten Debat : 30 maart 2004 Op dinsdagmiddag leggen de Raad en de Commissie verklaringen af over vrede, stabiliteit en democratie in de hele regio van het Midden-Oosten. De verklaringen zullen niet gevolgd worden door aanname van een resolutie. EUROPESE RAAD Resultaten Europese Raad Verslag van de Europese Raad en verklaring van de Commissie - Bijeenkomst van de Europese Raad (Brussel, maart 2004) Debat : 31 maart 2004 Op woensdagochtend leggen Raad en Commissie verklaringen af over de resultaten van de Europese Raad die op 25 en 26 maart PE

20 Briefing Maart II GELIJKE KANSEN / RECHTEN VAN DE VROUW Gelijke behandeling van vrouwen en mannen Christa PRETS (PES, A) Verslag over het voorstel voor een richtlijn tot uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten Doc.: A5-0155/2004 Procedure : Wetgevende raadpleging Stemming in commissie: Debat : 30 maart 2004 Volgens de commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen een van de belangrijkste wetgevingsvoorstellen van de afgelopen vijf jaar: de ontwerprichtlijn inzake gelijke behandeling bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten. De richtlijn heeft artikel 13 EG als rechtsgrondslag. Dit artikel maakt de Raad bevoegd om maatregelen te nemen om alle vormen van discriminatie te bestrijden. De ontwerprichtlijn is gericht op de toegang tot en de levering van diensten van verzekeraars en private pensioenfondsen. Verzekeraars baseren hun premies vaak op het geslacht van de verzekeringnemer. Zo betalen vrouwen vaak een hogere premie voor levensverzekeringen, omdat ze gemiddeld langer leven dan mannen. Mannen betalen vaak een hogere premie voor een autoverzekering, omdat ze meer brokken maken dan vrouwen. De leden van de commissie gelijke kansen menen dat de hoogte van premies en pensioenbijdragen niet mag afhangen van het geslacht. Zij verwelkomen de richtlijn die een einde maakt aan deze praktijk. De rapporteur stelt nog een aantal kleine wijzigingen voor, waaronder het terugbrengen van de overgangsperiode van zes tot vier jaar. JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN Overdracht persoonsgegevens aan de VS Johanna BOOGERD-QUAAK (ELD, NL) Verslag over het niveau van de door de VS gegarandeerde bescherming van persoonsgegevens in het luchtverkeer (PNR) Doc.: A5-xxxx/2004 Procedure : Initiatief Stemming in commissie: Debat : 31 maart 2004 Rapporteur Johanna BOOGERD-QUAAK (ELD, NL) persevereert in haar oppositie tegen de overeenkomst die de Commissie wil afsluiten met de Verenigde Staten inzake de overdracht door luchtvaartmaatschappijen van passagiersgegevens. Sinds een jaar eisen de VS van maatschappijen die naar de VS vliegen, dat zij gegevens uit de passenger name records (PNR) aan de VS overdragen. Het gaat om 34 gegevens uit het PNRreserveringssysteem waaronder namen, verblijfplaatsen, credit card nummers, e- mailadressen en voedselvoorkeuren van passagiers op transatlantische vluchten. De VS willen deze informatie gebruiken om reeds op voorhand eventuele terroristen die het grondgebied van de VS willen binnenkomen, te identificeren. In de loop van 2003 heeft de Commissie een ontwerp-overeenkomst met de VS uitgewerkt inzake de verplichtingen voor Europese luchtvervoerders. Het Parlement is nog niet in het bezit van dit ontwerp. Wel is het EP in het bezit van een ontwerp-beslissing van de Commissie waarin zij stelt, dat de maatregelen die de VS nemen om de passagiersgegevens te beschermen, adequaat zijn (richtlijn 1995/46/EG inzake de bescherming van persoonsgegevens verplicht de Commissie, voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derde landen, een dergelijke adequaatheidsbeoordeling uit te voeren). 20 PE

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 29.1.2015 2014/2111(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN PT A. Brief van de Portugese Republiek Mevrouw/Mijnheer, Ik heb

Nadere informatie

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106 RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 29.4.2004 tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS Committee / Commission CONT Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS NL NL Ontwerpamendement 6450 === CONT/6450=== Basislijn

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken * ONTWERPVERSLAG. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken * ONTWERPVERSLAG. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 28 augustus 2002 VOORLOPIGE VERSIE 2002/0039(CNS) * ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot uitbreiding

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0052(E) 7.6.2016 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN 809 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 16 OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt De voorzitter

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt De voorzitter EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie juridische zaken en interne markt De voorzitter Mevrouw Caroline F. Jackson Voorzitter Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid BRUSSEL Betreft:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie begrotingscontrole 2004 29 juni 2001 PE 305.601/6-20 AMENDEMENTEN 6-20 ONTWERPADVIES - Theato aan de Commissie constitutionele zaken (PE 305.601) ALGEMENE HERZIENING VAN

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 24.6.2016 2015/0293(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT AGENDA

EUROPEES PARLEMENT AGENDA EUROPEES PARLEMENT 2009 2014 Zittingsdocument AGENDA Woensdag 15 december 2010 15/12/10 452.508 NL In verscheidenheid verenigd NL Tekens voor de procedures Tenzij het Parlement anders beslist, worden de

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

Londen, 4 november 2004

Londen, 4 november 2004 Ref: lon-pa/031104/001 Londen, 4 november 2004 Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de tekst van de voorgestelde Modelovereenkomst tussen de Regering van Anguilla en de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2016 COM(2016) 672 final 2016/0328 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT * ONTWERPVERSLAG. Commissie internationale handel VOORLOPIGE VERSIE 2004/0288(CNS) 31.3.2005

EUROPEES PARLEMENT * ONTWERPVERSLAG. Commissie internationale handel VOORLOPIGE VERSIE 2004/0288(CNS) 31.3.2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 VOORLOPIGE VERSIE 2004/0288(CNS) 31.3.2005 * ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme VOORLOPIGE VERSIE 2001/0033(COD) 4 februari 2003 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2184(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt * ONTWERPVERSLAG. Commissie juridische zaken en interne markt

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt * ONTWERPVERSLAG. Commissie juridische zaken en interne markt EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie juridische zaken en interne markt VOORLOPIGE VERSIE 2002/0100(CNS) 14 januari 2004 * ONTWERPVERSLAG over het gewijzigde voorstel voor een Verordening van de Raad

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2003/0119(COD) 21 oktober 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/2210(DEC) 15 januari 2004 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake de inwerkingstelling van

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 22.1.2015 2014/2104(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie P7_TA-PROV(203)037 Kwijting 20: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie. Besluit van het Europees Parlement van 7 april 203 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 13.6.2007 WERKDOCUMENT over diplomatieke en consulaire bescherming van de burgers van de Unie in

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie cultuur en onderwijs 2009 20.6.2005 PE 360.043v01-00 AMENDEMENTEN 1-23 Ontwerpverslag Doris Pack Nieuwe uitdagingen voor het circus als onderdeel van de Europese

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 19.11.2012 2012/2234(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken aan de Commissie werkgelegenheid en sociale

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE PUBLIC USA 37 RELEX 167 JAI 136 AVIATION 105 TELECOM 86 WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ONTWERPRESOLUTIE

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ONTWERPRESOLUTIE Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 21.10.2016 2016/2903(RSP) ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.4.2015 COM(2015) 183 final 2015/0095 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 20 juni 2007 (OR. en) 2006/0127 (COD) LEX 801 PE-CONS 3617/3/07 REV 3 SOC 166 CODEC 432 RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2010/0011(E) 16.3.2011 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad over de sluiting van

Nadere informatie

BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD

BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD 31.7.2014 L 229/13 BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren DE RAAD VAN DE

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG

Commissie interne markt en consumentenbescherming ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 24.9.2013 2013/2116(INI) ONTWERPVERSLAG over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG over oneerlijke handelspraktijken (2013/2116(INI))

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) PUBLIC 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake een standpunt

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2008 (25.04) (OR. en) 8700/08 POLGEN 40

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2008 (25.04) (OR. en) 8700/08 POLGEN 40 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2008 (25.04) (OR. en) 8700/08 POLGEN 40 NOTA I/A PUNT van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Betreft: Verslag over

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Resumé C-233/12-1 Zaak C-233/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD)

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 juli 2003 (14.07) (OR. en) 10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) CODEC 891 JUR 273 ENV 362 MI 157 IND 96 ENER 204 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00)

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 2008/0192(COD) 12.4.2010 AMENDEMENTEN 15-34 Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00) Beginsel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 24 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 14957/15 ADD 1 ENFOPOL 403 CSC 305 CODEC 1655 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 Ontwerpadvies (PE 329.885) Carmen Cerdeira Morterero

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1 EUROPEES PARLEMENT 999 004 Geconsolideerd wetgevingsdocument 3 mei 00 000/035(COD) PE ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 3 mei 00 met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 5.3.2009 COM(2009) 107 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Algemene

Nadere informatie

gezien de mededeling van de Commissie (COM(2002) 431 C5-0573/2002),

gezien de mededeling van de Commissie (COM(2002) 431 C5-0573/2002), P5_TA(2003)0486 Belasting van personenauto s in de Europese Unie Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie inzake belasting van personenauto s in de Europese Unie (COM(2002)

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie