Alarmbel in de Zorg (en daarbuiten) terecht!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alarmbel in de Zorg (en daarbuiten) terecht!"

Transcriptie

1 Kostenbeheersing Alarmbel in de Zorg (en daarbuiten) terecht! ICT kostenbeheersing met visie - Deel 2: Verkrijgen van inzicht In deel 1 van ICT kostenbeheersing met visie hebben we al gezien dat KPMG de alarmbel heeft geluid in de Zorg. Dit heeft ze niet zonder reden gedaan. Bij de presentatie van het boek IT in de Zorg uitten zij hun zorgen over het gebrek aan inzicht in ICT-kosten en de gevolgen hiervan voor de zorginstellingen. Om dit te veranderen moet ICT hoger op de zorgagenda worden geplaatst. In dit tweede deel gaan we in op de aanpak om dit inzicht daadwerkelijk te verkrijgen en vast te houden. Kurt de Koning en Tom Louwrier Het hoger plaatsen van ICT op de zorgagenda is een belangrijke eerste stap om inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten van ICT. Met het verkregen inzicht worden de kosten beheersbaar en wordt het nemen van beleidsen toekomstbestendige keuzes vereenvoudigd. Dit tweede artikel is bedoeld om zorginstellingen (en andere organisaties) te helpen met een aanpak om het gewenste inzicht te verkrijgen. En niet eenmalig, maar continu inzicht. Het hoger plaatsen van ICT op de zorgagenda is een eerste stap om inzicht te krijgen in de ICT-kosten De Diamant Elk bedrijf en organisatie heeft minstens een doelstelling. Deze komt onder andere tot uiting in de visie en missie (statement). Hiertoe is een primair proces ingericht, gerelateerd aan de core business van het bedrijf en organisatie om de doelstelling te realiseren. Ter ondersteuning van het primaire proces is een aantal secundaire processen aanwezig. Deze zijn natuurlijk anders bij een ziekenhuis, een hogeschool, een gemeente of een productiebedrijf. Al deze processen hebben één ding gemeen: behoefte aan informatie en verwerking. ICT levert de (technische) mogelijkheden om dit efficiënt, foutvrij, uniform en betrouwbaar te doen. Divisies, afdelingen en medewerkers maken gebruik van ICT om hun bijdrage te leveren aan de primaire- en ondersteunende processen. Wat kenmerkt het ICT-gebruik? We onderscheiden hier drie aspecten: Middelen - Dit omvat alles van pc s, printers, servers, netwerken tot applicaties, middleware, diensten, databases en dataopslag. Gelukkig hebben de gebruikers alleen maar te maken met de functionaliteiten van deze middelen. De beheerders zorgen voor een zo goed mogelijke werking. Een overzicht van deze middelen is opgenomen in de Configuratie Management Database (CMDB). Hoeveelheid - Ieder beschikbaar middel wordt ingezet met een bepaalde hoeveelheid. Dat kan variëren van nul (ongebruikte licenties bijvoorbeeld) tot vele duizenden (PC s). Sommige middelen kunnen gedeeld worden en hebben een maximale capaciteit. Het proces Capacity Management bewaakt de gebruikte, benodigde en toekomstige capaciteit. Kwaliteit - Alle diensten worden geleverd met een zekere kwaliteit. Die is deels inherent aan de aard 26 XR Magazine januari 2012 Reageren op dit artikel? Klik hier.

2 Core Business Primaire en ondersteunende processen Behoefte ICT-gebruik Doorbelasting Demand Hoeveelheid Capacity Mgt. ICT-middelen Configuration Mgt. Kwaliteit Quality Mgt. In Control Contractering Supply Kosten Figuur 1: Het Diamant -model van het middel en wordt deels bepaald door de manier waarop het wordt ingezet en beheerd. Dit is het gebied waar architectuur, implementatie en beheer elkaar ontmoeten. Quality Management zorgt ervoor dat de kwaliteit constant is en blijvend voldoet aan de afgesproken verwachtingen. Met deze drie aspecten (Middelen, Hoeveelheid en Kwaliteit) is de inzet van ICT ten behoeve van de bedrijfsprocessen beschreven. We moeten echter ook weten welke kosten hieraan gebonden zijn. Uit de aard van het Middel en de Kwaliteit volgt de stuksprijs. Uit stuksprijs en hoeveelheid volgen Kosten (Economie 2: K= P x Q). Het totaal van deze kosten inclusief de verborgen kosten(!), is de Total Cost of Ownership (TCO). Het aanschaffen van de middelen en diensten ten behoeve van de ICT-diensten aan de Core Business wordt uitgevoerd binnen Contracting (contractering). Het toewijzen (en doorbelasten) van deze kosten aan de gebruikersgroepen in de organisatie is de taak van Charging (doorbelasting). Als een organisatie in staat is om de relaties te leggen tussen ICT-gebruik en totale kosten, dan is die organisatie In Control. Er kan dan weloverwogen worden gestuurd op een juiste balans tussen middelen, hoeveelheid, kwaliteit en kosten. In figuur 1 is het hiervoor beschreven model schematisch weergegeven. De Kubus De Diamant laat zien hoe de relatie is tussen het ICT-gebruik en de kosten die dit met zich meebrengt. Hierbij is het uitgangspunt dat zaken als ICT-middelen overzicht, toewijzing, gebruik en kwaliteit bekend zijn. De complexiteit van het ICT-landschap is de oorzaak dat dit bij veel organisaties een hele opgave is. Binnen organisaties is alle data over inzet van middelen, bijbehorende kosten en kwaliteit wel aanwezig. Helaas ontbreekt het overzicht nog door de grote hoeveelheid kostendragers, kostensoorten, kostenplaatsen etc. Iedereen die wel eens een begroting heeft geschreven (exploitatie, investering en projecten) weet hoe lastig en tijdrovend dit kan zijn. Niet voor niets is er een oerwoud aan oplossingen op de markt voor management informatie, rapportages en cockpits. Het is daarom niet verwonderlijk dat organisaties grote moeite hebben om in control te zijn over hun ICT-kosten aangezien het vaststellen en interpreteren van de kosten op zich een enorme inspanning met zich meebrengt. Om dit probleem op te lossen introduceren we de Kubus. Een model om kosten 3D(!) vast te leggen. Hierin gaan we een stap verder dan de huidige kostenplaats/kostensoort registratie. januari 2012 XR Magazine 27

3 Eerste dimensie: Doel Kijkend naar ICT dan moet het belang van de organisatie voorop staan. ICT is geen doel op zich maar ondersteunend. Daarom is de eerste as die van het Doel. Deze as geeft aan waar alle systemen en middelen voor ingezet worden. Het draait hier simpelweg om de vraag: Waarvoor maken we deze kosten? We delen deze as op in drie categorieën: 1. Kantoorsystemen (KS) - Dit zijn de pc s, laptops en printers, maar ook de back-end systemen voor mail, internet, file shares etc. Dit is commodity, eenduidig en voorspelbaar. 2. Bedrijfssystemen (BS) - Deze categorie omvat alle systemen die rechtstreeks de unieke bedrijfsprocessen ondersteunen. Denk aan een ERP, facturatiestraat, een EPD, GIS, basisadministratie etc. Deze systemen zijn bedrijfsspecifiek qua inrichting en er zit doorgaans een flink stuk maatwerk in. Daarom is dit een kostbare categorie. 3. Besturing (BE) - Voor het hebben van een ICT-omgeving moet ook het nodige aan management en beheer worden ingericht. Dit valt in de categorie Besturing. Let wel: de (technisch) beheerders worden toegewezen aan KS en BS, dat zijn directe kosten. Besturing is dus vooral de overhead zoals de Service Desk, Service Management, projecten, stafafdelingen etc. Tweede dimensie: Middelen De tweede as van de Kubus is die van de Middelen. Technische middelen die worden ingezet om de diensten aan de business te leveren. Waar geven we het geld aan uit? Ook deze as delen we op in drie categorieën: 1. Hardware - Fysieke middelen zoals servers, PC s, netwerk, switches, laptops, maar ook de faciliteiten van het rekencentrum waar de middelen zijn opgesteld. 2. Systeemsoftware - Een technische softwarelaag die als platform zit tussen de hardware en de applicatie met zijn specifieke functionaliteiten. Het is noodzakelijk, maar de gebruikers zullen er niet rechtstreeks mee van doen hebben. Pas bij de applicatie-software wordt het voor de organisatie echt interessant. 3. Applicatiesoftware - Deze software biedt de functionaliteiten die de gebruikers nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsprocessen. Derde dimensie: Geld Ten slotte komen we bij de derde as en dat is natuurlijk die van het Geld. Hier beantwoorden we de vraag: Welke kosten worden gemaakt? Ook hier onderscheiden we drie categorieën: 1. Kapitaallasten - Eenmalige kosten. Bijvoorbeeld Applicatiesoftware Systeemsoftware Hardware Middelen Geld Personeelskosten Operationele kosten Doel Kapitaallasten Kantoorsystemen Bedrijfssystemen Besturing Figuur 2: De Kubus 28 XR Magazine januari 2012 Reageren op dit artikel? Klik hier.

4 de aanschaf van een server waar een eenmalige factuur tegenover staat, projectkosten of inrichtingskosten. 2. Operationele kosten - Terugkerende kosten van bijvoorbeeld contracten van afgenomen diensten, lease, licenties en support. 3. Loonkosten - Kosten van eigen medewerkers, maar ook van externe inhuur. Een bijzondere variant op de operationele kosten. Hiermee is de Kubus af. Er staan hier nu 3 x 3 x 3 = 27 blokken waarmee we kosten kunnen duiden. Met deze Kubus beschikken we over een enorm sterk hulpmiddel om de kosten van ICT te rubriceren. Het is nu mogelijk om alle facturen, begrotingen, contracten, fysieke middelen vlot te ontrafelen en een plek te geven. Aanschaf van 150 pc s? Dat is: Kantoorsystemen, Hardware, Kapitaallasten. Jaarlijkse licentiekosten op applicatie X? Bedrijfssystemen, Applicaties, Operationele kosten. Afdeling met functioneel beheerders? Bedrijfssystemen, Applicatiesoftware, Loonkosten. Zodra alle kosten in de Kubus zijn ondergebracht, is een overzichtelijk beeld ontstaan van de kosten (TCO) en kunnen diverse analyses worden gemaakt. Hoeveel % zit in Kapitaallasten? Hoeveel in loonkosten van het technisch beheer? Als het eerste een laag getal is, en het tweede is hoog, dan is een kwaliteitsissue zeer waarschijnlijk. Verouderde infrastructuur lijkt goedkoop, maar de kwaliteit loopt terug en er moeten veelvuldig incidenten worden verholpen. Hoge operationele kosten, lage loonkosten en hoog totaalbedrag? Wijst op een ongunstige outsourcing. Lage bedrijfssystemen kosten en hoog functioneelen technisch beheer, dan zijn de applicaties van onvoldoende kwaliteit, en weinig flexibel. Penny wise, Pound foolish. De Stack We hebben hiermee een beeld van de totale kosten (TCO). Door nu relaties te leggen tussen kosten en het gebruik op individueel of afdelingsniveau, ontstaat Grip en Control. Gebruikers nemen functionaliteit en diensten af en deze openbaren zich in verschillende vormen: Werkplekken met daarop kantoorautomatisering inclusief , teksteditor, internet; Randapparatuur voor printen, scannen en faxen; Service Desk; Toegang tot toepassing applicaties; Vaste en mobiele telefonie. Genoemde voorbeelden bevinden zich in het vlak wat overeenkomt met de voorkant van de Kubus. Doel/Middelen en wel op de bovenste laag. Het zijn de diensten uit de Producten en Diensten Catalogus (PDC). De kosten van deze functionaliteiten komen tot stand door de kosten van alle onderliggende blokken te totaliseren. Deze stapel van blokken noemen we de Stack. Hierbij moet opgemerkt worden dat de onderste blokken veelal gedeeld worden over meerdere functionaliteiten: In het rekencentrum staan meerdere servers, mainframes, switches etc. De kosten van het rekencentrum worden dan hierover toegewezen via een verdeelsleutel. Op de servers draaien meerdere applicaties. De kosten van de server worden weer toegewezen via een verdeelsleutel over de applicaties. Etc. op deze wijze wordt de prijs van alle applicaties en diensten vastgesteld. Hoeveel % zit in kapitaallasten? Hoeveel in loonkosten van het technisch beheer? Als het eerste getal laag is, en het tweede hoog, dan is een kwaliteitsissue zeer waarschijnlijk Per dienst of functionaliteit wordt vastgesteld welke medewerkers hier gebruik van maken. Het resultaat is dat de prijs per dienst of functionaliteit wordt uitgedrukt in euro s per medewerker per periode (maand, kwartaal, jaar). En door een juiste groepering te maken van medewerkers kan een bedrijf nu de exacte ICT-kosten bepalen naar afdeling, proces en/of product. Hiermee is een volledig inzicht ontstaan van de kosten per dienst per gebruiker. De kosten zijn nu transparant en te gebruiken als stuurmiddel bij het nemen van besluiten. Samenvatting Laten we voorop stellen dat het verkrijgen van inzicht in de totale ICT-uitgaven een intensief traject is waarbij de onderste steen boven moet komen. Het met moeite verkregen inzicht moet ook behouden en actueel blijven. Ook dit vergt een blijvende inspanning. Gelukkig is het net zo als met een tuin waar een tijd geen onderhoud aan is gepleegd. De eerste keer dat er doorheen wordt gegaan, zal een enorme hoeveelheid tuinafval, rot en dood hout, bladeren en onkruid opleveren. De tweede keer is het al een stuk minder en daarna is het een kwestie van bijhouden. Uiteindelijk blijft er een nette tuin over januari 2012 XR Magazine 29

5 waar het een genot is om in te zitten en van te genieten. De Diamant geeft de essentie weer van Inzicht en Control: de koppeling tussen gebruik en kosten, uitgedrukt in euro s per gebruiker per periode. De Diamant: Control door inzicht in euro s per medewerker per periode Om dit te kunnen bepalen gebruiken we de Kubus om de verschillende kostencategorieën in onder te brengen. Vanuit de Kubus vindt een toewijzing plaats van dienst en functionaliteit die gebruikers nodig hebben bij hun werkzaamheden. In de Stack worden de onderliggende kosten getotaliseerd zodat bepaald wordt wat de kosten zijn per afgenomen dienst en functionaliteit. Hiermee komen we weer terug bij de essentie van de Diamant: Control door inzicht in euro s per medewerker per periode. Deel 3: Toepassing van transparantie en inzicht In het derde deel zal verder worden ingegaan hoe het verkregen inzicht helpt bij het inrichten van een kostenefficiënt werkende ICT-organisatie. Wat kunnen we doen met dit inzicht en waar zitten de knoppen waar we aan kunnen draaien om te komen tot optimaal gebruik van ICT. Optimaal in de zin van effectief en efficiënt tegen gerechtvaardigde kosten en de juiste kwaliteit. De effecten van uitfasering, consolidatie, samenvoeging, migratie, schaalvergroting of juist krimp etc. kunnen nauwkeurig worden doorgerekend en voorspeld. Ook gaan we in op de mogelijkheid van doorbelasting van ICT kosten aan de organisatie. Doen of juist niet! Kurt de Koning is medeoprichter en consultant binnen Ratio Consultants. Tom Louwrier is medeoprichter en consultant binnen Ratio Consultants. Uw vacature gratis op de XR website? XR Magazine biedt een overzicht van vacatures voor architecten, ontwikkelaars, managers en andere professionals binnen diverse sectoren. U kunt zelf gratis vacatures plaatsen op de XR website. Kijk voor meer informatie op: 30 XR Magazine januari 2012

Stand van zaken gemeenten in de cloud

Stand van zaken gemeenten in de cloud Stand van zaken gemeenten in de cloud Tjalke de Jong MSc, adviseur bij M&I/Partners Inleiding In veel gemeenten wordt het merendeel van de faciliteiten voor de informatievoorziening zelf aangekocht en

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

ICT-kosten: theorie in praktijk

ICT-kosten: theorie in praktijk Cross References 6.5 Tegenover kosten moeten opbrengsten staan. Het proces om ICT-kosten te vertalen naar opbrengsten blijkt niet eenvoudig te zijn. Hoe doorzichtiger deze vertaling echter is, hoe eerder

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie

Heeft ITIL nog toekomst voor MKB organisaties?

Heeft ITIL nog toekomst voor MKB organisaties? IT Service Management Heeft ITIL nog toekomst voor MKB organisaties? Van vijf ITIL boeken terug naar vijf basisprocessen Recent onderzoek van Heliview onder resellers van ICT producten en diensten bevestigt

Nadere informatie

ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk

ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk Sourcing ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk 2.4 ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk 75 Veel

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Instructie en gebruik GEMSS 3D VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door KING Datum 29 december 2014

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT. Een vergelijking van de Total Cost of Ownership en beheerprocessen van scholen in het voortgezet onderwijs

ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT. Een vergelijking van de Total Cost of Ownership en beheerprocessen van scholen in het voortgezet onderwijs ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT Een vergelijking van de Total Cost of Ownership en beheerprocessen van scholen in het voortgezet onderwijs ZICHT OP DE KOSTEN VAN ICT Een vergelijking van de Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie

Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie Rob van Megen Desktopvirtualisatie is hot. Organisaties grijpen de migratie naar Windows 7 aan om eens goed naar hun werkplek omgeving te kijken. Hoe kan het

Nadere informatie

ICT IN EIGEN BEHEER OF UITBESTEED

ICT IN EIGEN BEHEER OF UITBESTEED Informatiemanagement Total cost of ownership als hulpmiddel ICT IN EIGEN BEHEER OF UITBESTEED Controllers klagen vaak over hoge kosten bij professionalisering van het ICT-beheer. Hoe kunnen zij een goede

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT VKA white paper Merijn van der Zalm Christ Reniers Pim Schouten September 2007 Samenvatting In de wereld van de gemeenten, provincies en waterschappen zien wij een enorme

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Data archiving in een digitale wereld

Data archiving in een digitale wereld Data archiving in een digitale wereld Routekaart voor de archivering van gestructureerde gegevens Drs. Jeroen Tegelaar, drs. Peter Kuiters en drs. Jan Geurtsen Data archiving wordt onterecht vaak alleen

Nadere informatie

Wegwijzer naar de wolken

Wegwijzer naar de wolken Cloud Computing Wegwijzer naar de wolken Cloud computing is een relatief nieuw fenomeen die grote impact kan hebben op de bedrijfsvoering van organisaties in de hele wereld. Cloud computing maakt dat IT

Nadere informatie

Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn

Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn DEFINITIEF Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn 1 e Tussenrapportage project 1958 versie 1.0 datum 4 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 2 De situatie per Verzorgingsgebied wordt uitgedrukt in

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak A.D. (Ton)

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group

Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group Human Resource Management Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group Functies in de Informatievoorzieningketen een handreiking Derde publicatie van het CIO Platform Nederland Maart

Nadere informatie