Dit akkoord móét resulteren in nieuwe banen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit akkoord móét resulteren in nieuwe banen"

Transcriptie

1 CD&V-VOORZITTER WOUTER BEKE EN MINISTER VAN ECONOMIE EN WERK KRIS PEETERS OVER HET REGEERAKKOORD Dit akkoord móét resulteren in nieuwe banen Een sociaaleconomische hervormingsregering die zowel inzet op zuurstof voor de bedrijven als op het behoud van de sociale bescherming: volgens voorzitter Wouter Beke en minister van Economie en Werk Kris Peeters heeft CD&V zijn doel bereikt, al zullen we nog heel wat uitleg moeten geven bij de regeringsmaatregelen. ALAIN MOUTON & DAAN KILLEMAES, FOTOGRAFIE KRIS VAN EXEL We wilden 3 miljard euro lastenverlagingen voor werkgevers. Het is 3,6 miljard euro geworden. Een belastingverschuiving moet nieuw beleid mogelijk maken, zoals de lastenverlaging voor de bedrijven. Deze regering hervormt de arbeidsmarkt en de pensioenen structureel. De sociale bescherming wordt gegarandeerd door de 1,6 miljard euro voor de laagste uitkeringen. CD&V-voorzitter Wouter Beke klinkt tevreden als hij het federale regeerakkoord analyseert. Minister van Economie, Werk en Consumentenzaken Kris Peeters sluit zich bij zijn voorzitter aan: Er is duidelijk sprake van maatregelen die groei aan sociale bescherming koppelen. Is die lastenverlaging van 3,6 miljard euro het grote verschil met de vorige federale regering? KRIS PEETERS. De regering-di Rupo heeft een competitiviteitspact gelanceerd. Daar waren heikele onderhandelingen aan voorafgegaan in de vorige federale regering. Na veel duwen en trekken is daar een loonkostenverlaging van drie keer 450 miljoen euro uit voortgekomen. De regering-michel heeft die bedragen Alles zal gebeuren in overleg met de sociale partners. Maar een aantal beslissingen is wel genomen Kris Peeters aangehouden en er nog een indexsprong aan toegevoegd. De indexsprong van 2,6 miljard euro wordt al in 2015 toe - gepast. 960 miljoen euro aan andere lastenverlagingen, al gepland door de vorige ploeg, volgen in Die enorme inspanning zal de concurrentiepositie van de bedrijven verbeteren. CD&V heeft een slimme indexsprong met sociale correcties bedongen. Ik denk aan de 1,6 miljard euro die wordt vrijgemaakt voor de laagste uitkeringen. Ook vermogens dragen bij aan de saneringsoperatie. Dat gebeurt via de doorkijktaks en de bankentaks. Dit akkoord móét resulteren in nieuwe banen. Ik hoop dat alle sociale partners beseffen dat jobcreatie nodig is. Is die 3,6 miljard euro genoeg om de concurrentiehandicap weg te werken? De Nationale Bank becijfert de loonhandicap op 16,5 procent. Die wordt nu met een kwart verminderd OKTOBER 2014

2 KRIS PEETERS EN WOUTER BEKE Vroeger was er smeerolie van de overheid om het raderwerk van het sociaal overleg beter te laten draaien. Dat is nu niet mogelijk.

3 WOUTER BEKE. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven had het vorig jaar over een loonkostenhandicap van 3,8 procent. Ik schat dat de handicap nu al daalt tot 3,4 procent dankzij de inspanningen van vorig jaar en dit jaar. Die waren goed voor 750 miljoen euro. PEETERS. Over die cijfers kan je lang discussiëren. Ik vind het zeer belangrijk dat in het regeerakkoord staat dat we de werkgeversbijdragen van 33 naar 25 procent terugbrengen. Tegen het einde van de legislatuur komt daar nog een lastenverlaging van 450 miljoen bij. Als we er nog de algemene vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 1 procent aan toevoegen, die zal worden omgezet in een extra vermindering van het basistarief van de werkgeversbijdragen, dan is dat nog eens 1 miljard. Een indexsprong en loon - kostenverlagingen zijn drastische effecten die zich snel laten voelen. Deze stimulans zal nodig zijn nu de Duitse economie het wat moeilijker heeft. Zal die indexsprong wel degelijk jobs creëren? PEETERS. Deze discussie is zo oud als de straat. Wij leiden geen bedrijf en we werven geen mensen aan, maar de regering verwacht wel dat dit jobs zal creëren. Het Planbureau voorspelt dat er bij constant beleid jobs bij komen. Wij hebben er tijdens de campagne aan toegevoegd. Met de regeringsmaatregelen kunnen die cijfers zeker gehaald worden. Bedrijven worden ertoe aangezet mensen aan te nemen. jaar in In andere landen gaat deze ontwikkeling sneller. Maar het principe van 45 loopbaanjaren voor een volwaardig pensioen blijft behouden. Het vervroegd pensioen en het brugpensioen worden verstrengd, maar ze blijven bestaan. De uitvoering van het regeerakkoord zal gebeuren in overleg met de sociale partners. Maar een aantal beslissingen is wel genomen. Ik heb achttien jaar aan het sociaal overleg deelgenomen. Vroeger was er smeerolie van de overheid om het raderwerk van het sociaal overleg beter te laten draaien. Dat is nu niet mogelijk, maar dat mag de sociale partners er niet van weerhouden mee te werken aan de sociaaleconomische hervormingen. iedereen tot zijn 67ste moet werken. Wel, iemand die in jaar is en 43 jaar gewerkt heeft, zal ook in de nieuwe regeling met pensioen kunnen blijven gaan. De welvaartsenveloppe wordt voor 100 procent gebruikt om de lage pensioenen en uitkeringen te verhogen. Vorige zondag kwamen de mensen op straat tegen armoede en ze wisten niet dat die hogere uitkeringen in het regeerakkoord staan. U wilt deze legislatuur samen met de sociale partners een Toekomstplan voor groei en jobs afsluiten. PEETERS. Zo n plan moeten we niet alleen realiseren met de sociale partners, maar ook met de deelstaten. Die krijgen belangrijke bevoegdheden in arbeidsmarktbeleid. Het ACV noemt het regeerakkoord so - ciale horror. Hoopt u dat het sociaal overleg nog vlot te krijgen is? PEETERS. Ik denk dat we nog wat uitleg moeten geven bij de regeringsmaatregelen. De pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 66 jaar in 2025 en naar 67 KRIS PEETERS EN WOUTER BEKE Een belasting op meerwaardes ligt ook heel gevoelig in een kmo-land als het onze. De welvaartsenveloppe, de koppeling van de uitkeringen aan de welvaart, wordt volledig uitbetaald. Goed voor 1,4 miljard euro. De voorbije twee jaar werd 60 procent van die enveloppe aangewend. Is dat de smeerolie voor het sociaal overleg? BEKE. Neen. Ik denk dat we de volgende weken nog heel wat uitleg moeten geven. Ik hoor de vakbonden zeggen dat de inschakelingsuitkeringen worden afgeschaft. Dat klopt niet. Ik hoor zeggen dat Wat als de vakbonden niet willen praten? PEETERS. We gaan voor het tripartiteoverleg, de sociale partners samen met de regering. Dat bestaat via Vesoc al heel wat jaren op Vlaams niveau en heeft ook gewerkt op federaal niveau met het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden. De Groep van Tien kan nog altijd akkoorden afsluiten, maar om geen tijd te verliezen hebben wij voorgesteld dossiers als banenplannen, pensioenen en arbeidsmarkthervormingen samen met de regering aan te pakken. Als de sociale partners daar niet op ingaan, zal de regering beslissingen nemen? PEETERS. Dat zal dan nodig zijn OKTOBER 2014

4 Hoeveel geduld is er? PEETERS. Het geduld dat nodig is. Waarom is de btw-verlaging op elektriciteit niet teruggedraaid? BEKE. We moeten rekening houden met alles wat op de gezinnen af komt. De indexsprong is toch een maatregel die zwaar weegt. Je moet opletten als je ook nog eens de energieprijs verhoogt. 6XJMFFOFƋDJ OUTZTUFFNWPPS IFFMVXPOEFSOFNJOHXBBSNFF JOGPSNBUJFTMFDIUTLFFSNPFU XPSEFOJOHFWPFSE SageEFTMJNNFTPGUXBSFWPPSCFUFSCFESJKGTCFIFFS IFMQUVCJKIFUPQUJNBBMBGTUFNNFOWBOEFWFSTDIJMMFOEF BGEFMJOHFOJOVXCFESJKGBENJOJTUSBUJFGBDUVSBUJFTBMFT CPFLIPVEJOHQSPEVDUJF Zijn er afspraken gemaakt over een grote belastinghervorming, met een sterke vereenvoudiging en een veel ruimere belastingverschuiving? PEETERS. De geesten moeten nog rijpen voor een ruime belastingverschuiving, maar voor een belastinghervorming zijn de budgettaire marges beperkt. De notionele-intrestaftrek blijft zoals hij is? BEKE. Ja, daar wordt niet aan geraakt. Het belangrijkste is de ondernemingen een stabiel fiscaal kader te geven. PEETERS. Alleen voor de banken wordt de notionele-intrestaftrek mogelijk afgebouwd. Als de banken van de regelgevers hun eigen vermogen moeten optrekken, moet je daar dan de notionele- intrest - aftrek op toepassen? De Hoge Raad voor Financiën zag in hogere belastingen op vermogens - inkomsten en op meerwaardes de grootste ruimte om lagere lasten op arbeid te financieren. Waarom is dat advies niet gevolgd? PEETERS. Aan de onderhandelingstafel klonk het bezwaar dat je geen hypotheek mag leggen op de economische dynamiek die je nastreeft. Een belasting op meerwaardes ligt ook heel gevoelig in een kmoland als het onze. Er zijn veel voorstellen besproken, maar er is enkel een consensus gevonden over de doorkijktaks. In welke mate houdt u rekening met terugverdieneffecten om de rekening tegen het einde van de legislatuur te laten kloppen? BEKE. Tegen 2019 rekenen we op een terugverdieneffect van de maatregelen à rato van 0,1 procent van het bbp of 444 miljoen euro in Digitalisering Facturatie Boekhouding Administratie CRM Productiebeheer Voorraadbeheer ERP SageBOB 30 SageBOB 50 SageBOB 50 Expert SageDBFACT Sage100 i7 SageERP X3 SageCRM

5 Niet meer dan 0,1 procent? PEETERS. De vorige regering wou naar een begrotingsevenwicht in 2016 en een structureel begrotingsoverschot van 0,75 procent. Nu kiezen we voor een begrotingsevenwicht in Daar zitten zeker in het begin een aantal veiligheidsmarges in van 0,125 procent om ervoor te zorgen dat België zo ver mogelijk blijft van een te groot begrotingstekort. We hebben tijdens de onderhandelingen vaak gepraat over terugverdieneffecten. Je kan daar rekening mee houden, maar overdrijf daar niet in. Er zijn periodes geweest onder Guy Verhofstadt dat bijna alle maatregelen zouden worden terugverdiend. Deze regering wil daar zeer voorzichtig mee omgaan. Vorige week werd een regeerakkoord afgesloten en op 22 oktober ligt een begroting bij de Europese Commissie. Dat is heel krap. PEETERS. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt zal die klus klaren. Dat weten we. Maar zal Europa dit begrotingspad aanvaarden? PEETERS. Daar gaan we van uit. We voeren structurele hervormingen door, zoals een versterking van de concurrentiekracht en besparingen in de sociale uitgaven. Is er nu definitieve duidelijkheid over de vergoeding voor de Arco-coöperanten? PEETERS. De minister van Financiën zal een regeling uitwerken en alle coöperanten hebben de mogelijkheid zich daarbij aan te sluiten. Voldoende coöperanten die een bepaald percentage van het ingelegde kapitaal halen, zullen met het voorstel akkoord moeten gaan. Anders gaat de deal niet door. Is dat 50 procent? PEETERS. De vraag is hoe hoog het percentage moet zijn van diegene die instappen. Normaal zou tussen 70 en 80 procent deze dading moeten aanvaarden. Dan is de vraag of je naast het kapitaal ook rekening houdt met de dividenden die zijn ingehouden. Het is toch een se - rieuze inspanning van 600 miljoen euro. BEKE. Het is belangrijk voor Belfius Bank dat ze een toekomst kan krijgen zonder door deze geschiedenis bezwaard te zijn. PEETERS. Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Europese regelgeving. Is deze constructie al met Europa af - getoetst? PEETERS. Er zal een evenwichtige oplossing komen. Maar als de minister van Financiën Belfius wil privatiseren, is het goed dat hij dit dossier zo snel mogelijk oplost. Alles zal gebeuren in overleg met de sociale partners. Maar een aantal beslissingen is wel genomen Kris Peeters De sociaal economische kritiek van de oppositie maakt weinig indruk op mij. De politieke evenmin Wouter Beke Hebt u een plan B voor als er een wiel van de wagen loopt? Wat bijvoorbeeld bij een nieuwe recessie? BEKE. Er is geen plan B. Regeren is besturen en beheren, ook bij onverwachte dossiers. In 2007 stond in het nieuwe regeerakkoord niets over de banken, maar een half jaar later brak een bankencrisis uit. PEETERS. De fundamenten van het huis zijn er, nu moeten we de rest van de woning bouwen. Bij een recessie zal die woning er mogelijk wat anders uitzien, maar de pensioenhervorming en de loonlastenverlagingen zijn onaantastbaar. De Duitse economie zal finaal bepalen of ook de Belgische economie opnieuw aantrekt. Kan deze coalitie de kritiek aan, die vooral vanuit Wallonië zal komen? De PS schiet met scherp. Vooral op de MR, die met de N-VA in zee gaat. Rudy Demotte heeft het over een horrormuseum. BEKE. It is the duty of the opposition to oppose. Ik wijs erop dat de vorige regering naast een staatshervorming ook een economisch beleid heeft gevoerd. De reële lonen werden bevroren, de verlaging van de btw op energie was eigenlijk een soort indexsprong en de regering-di Rupo heeft de aanzet gegeven tot een pensioenhervorming. De sociaaleconomische kritiek van de oppositie maakt weinig indruk op mij. De politieke evenmin. Artikel 1 van de statuten van de N-VA stelt de republiek Vlaanderen voorop. Dat was ook zo in 2010, toen de N-VA onderhandelde met PS en het cdh. Die statuten zijn niet gewijzigd. Het enige verschil is dat we nu enkel in een sociaaleconomische context onderhandelden. PEETERS. Elke oppositie voert de oppositie die ze wil voeren. Met beeldspraak als horror vraag ik mij af: wat komt daarna? De oppositie is er zwaar in - gevlogen zonder het over de inhoud te hebben. z OKTOBER 2014

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Onze visie. Eensgezind besturen: één en ondeelbaar. Visie regeerakkoorden

Onze visie. Eensgezind besturen: één en ondeelbaar. Visie regeerakkoorden Visie regeerakkoorden Onze visie België is een goed land om in te wonen, te werken, te ontspannen, te leven. En weet je wat? We kunnen dat wel degelijk zo houden we kunnen zelfs nog béter. Waarom zouden

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

Beste leden, Ik hoop in elk geval dat de lezing van deze 7 hoofdzonden jullie aandrang om er flink tegen aan te gaan, opnieuw aanscherpt!

Beste leden, Ik hoop in elk geval dat de lezing van deze 7 hoofdzonden jullie aandrang om er flink tegen aan te gaan, opnieuw aanscherpt! Beste leden, De vakantie is voorbij en iedereen is weer aan de slag. De voorbije twee weken hebben we heel wat vergaderingen gehad. Daar werden opvallend veel vragen gesteld over de algemene politieke

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 13.59 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering

Nadere informatie

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk #GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk Uit de verkiezingsenquête van de PVDA 14% van de respondenten plaatst de pensioenen in de top 3 van prioritair aan te pakken problemen.

Nadere informatie

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID VOEDINGSINDUSTRIE JULI2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Na weken vergaderen is het ons gelukt om een sectorakkoord af te sluiten met de werkgevers van de voedingsnijverheid.

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Moet vennootschaps belasting geregiona liseerd worden?

Moet vennootschaps belasting geregiona liseerd worden? interview Moet vennootschaps belasting geregiona liseerd worden? In het kader van onze ontmoetingen met de politieke en economische beleidsmakers in België, sprak André Bert, voorzitter van het IAB, samen

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD.

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. 9 oktober 2014, eerste druk #NIEUWEVENWICHT VERDER BOUWEN AAN EEN NIEUW EVENWICHT OM UW TOEKOMST TE VERZEKEREN. 2 Beste Lezer, Dit boekje is speciaal voor u. Het gaat

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

Relanceplan: herstel het vertrouwen Brussel, 11 december 2008

Relanceplan: herstel het vertrouwen Brussel, 11 december 2008 Relanceplan: herstel het vertrouwen Brussel, 11 december 2008 De economische omgeving is een onzekere omgeving. De gebeurtenissen van de laatste weken vormen daar de beste illustratie van. Bedrijven en

Nadere informatie

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen de Linkse Socialist 2 STEUN: 5 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 302 Maart 2011 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014 Federaal regeerakkoord Donderdag 9 oktober 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming in werking moeten laten

Nadere informatie

REKENING 14 EEN VERGELIJKING TUSSEN DE PARTIJPROGRAMMA S EINDRAPPORT. 19 Mei 2014 ANDRÉ DECOSTER

REKENING 14 EEN VERGELIJKING TUSSEN DE PARTIJPROGRAMMA S EINDRAPPORT. 19 Mei 2014 ANDRÉ DECOSTER REKENING 14 EEN VERGELIJKING TUSSEN DE PARTIJPROGRAMMA S EINDRAPPORT REKENING 14 19 Mei 2014 ANDRÉ DECOSTER KRIS DE SWERDT WILLEM SAS KEVIN SPIRITUS WOUTER VAN DER WIELEN TOON VANHEUKELOM PIETER VANLEENHOVE

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering

SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering Vastberaden kiezen voor een welvarend Vlaanderen Minister-president Kris Peeters 23-9-2013 Mijnheer de voorzitter, Beste collega s, 6 jaar geleden sprak ik voor

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

REGEERAKKOORD MICHEL

REGEERAKKOORD MICHEL 11-10-2014 REGEERAKKOORD MICHEL STUDIEDIENST / DIENS T SOCIALE ZEKERHEID INLEIDING De regering Michel staat in de steigers. Het regeerakkoord werd donderdag 09-10-2014 vrijgegeven. In onderstaande bijdrage

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Nr. 30 Zitting 2003-2004 4 februari 2004 BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Actualiteitsdebat Energiebeleid (Sprekers : de heer Eddy Schuermans, mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, de heren Johan

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Er zit meer in vlaanderen Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Een sterke, vernieuwende economie... 4 Hoofdstuk 2. Een moderne arbeidsmarkt die

Nadere informatie