Handleiding Gids Rechtspraktijk Sdu uitgevers / A. Koppenaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Gids Rechtspraktijk. 2011 Sdu uitgevers / A. Koppenaal"

Transcriptie

1 Handleiding Gids Rechtspraktijk / A. Koppenaal

2 I Handleiding Gids Rechtspraktijk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Zoekfunctie 2 1 Zoeken... via het tabblad Standaard Zoeken 5 2 Soort organisatie Beroep... persoon 8 4 Zoeken... op Organisatie 9 opzoeken van... een gespecialiseerde advocaat 13 Regionaal zoeken 'Plaats' Land Zoeken... op Instanties bij plaats 15 Voorbeeld opzoeken... bevoegdheid 15 Voorbeeld opzoeken... reglement van orde 15 C Exporteren 16 D Overzetten van adressen naar een tekstverwerker 17 E Opties en Instellingen 18 1 Weergave MS Word Spelling Voorbeeld: aanpassen... titulatuur 19

3 Inleiding 1 A Inleiding De Gids van de Rechtspraktijk van Sdu uitgevers kent zovele mogelijkheden dat het voor gebruik raadzaam is deze handleiding goed te bestuderen. De handleiding gaat in op de primaire gebruiksmogelijkheden van de disk. De functies van De Gids beperken zich namelijk niet tot louter het opzoeken van adresgegevens. De in De Gids opgenomen adressen kunt u ook direct toepassen in andere programma s en u kunt de standaard lay-out en spellingswijze van het programma aanpassen.

4 2 Handleiding Gids Rechtspraktijk B Zoekfunctie Voor zowel het Regionale zoeken als het Standaard zoeken geldt, dat u in eerste instantie in het veld Categorie van De Gids dient aan te geven wélke (adres)gegevens u wilt opvragen, van: een organisatie een persoon de instanties waaronder een bepaalde plaats valt, of een bevoegde deurwaarder U kunt uw keuze kenbaar maken door één van de bolletjes van het veld Categorie met uw muisknop zwart te maken. Heeft u de adresgegevens van een organisatie opgezocht dan kunt u van daaruit de lijst met personen opvragen die bij deze organisatie werken. U vraagt de lijst op door op de knop Personen te klikken.van daaruit kunt u dan weer de adresgegevens van in de lijst opgenomen personen opvragen door op de door u gewenst persoon te dubbel klikken met uw linker muisknop. De lijst met aan een organisatie verbonden personen kunt u naar eigen voorkeur hiërarchisch, alfabetisch, op beroep of desnoods op geslacht ordenen. U kunt dit doen door bovenaan de lijst met personen op bijvoorbeeld Naam persoon te klikken; was de lijst met personen eerst hiërarchisch geordend dan zal nadat u op Naam persoon heeft geklikt de lijst alfabetisch gerangschikt worden.

5 Zoekfunctie 3 Heeft u de gegevens opgezocht van de instanties waaronder een bepaalde plaats valt dan wordt een lijst met een dertiental instanties getoond onder de bevoegdheid waarvan de plaats valt. U vraagt deze gegevens dus op indien u wilt weten tot welke instantie u zich voor een bepaalde zaak moet wenden in een bepaalde plaats. U kunt direct een deurwaarder opzoeken die bevoegd is in de plaats van betekening; u kunt daarbij zoeken op plaats of postcode. Heeft u in het veld Categorie aangegeven dat u wenst te zoeken op Instanties bij plaats of

6 4 Handleiding Gids Rechtspraktijk Deurwaarders bij plaats dan geeft het programma zelf aan op welke manier u dient te zoeken door direct naar het tabblad Regionaal zoeken respectievelijk Deurwaarders zoeken te springen.

7 Zoekfunctie 5 1 Zoeken via het tabblad Standaard Zoeken Een standaard zoekopdracht geeft u: indien de naam van de organisatie of persoon van wie u de adresgegevens wilt opvragen u al bekend is indien u op zoek bent naar een advocaat die is gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied. Zodra u een keuze maakt voor hetgeen u zoekt zal het programma direct de opties grijs maken die nu niet langer van toepassing zijn. Naam Bij deze zoekingang kunt u de naam opgeven van een persoon of organisatie waarvan u het adres zoekt. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar de Arrondissementsrechtbank Utrecht dan vult u hier de naam Utrecht in.

8 6 Handleiding Gids Rechtspraktijk Om een zoekresultaat te krijgen is het overigens voldoende om de eerste paar letters van de naam in te vullen. U dient er dan wel bedacht op te zijn dat het zoekresultaat wellicht groter zal zijn. Is de naam van de persoon of organisatie waarnaar u op zoek bent u bekend dan is het dus handiger om de volledige naam in te vullen. Om een zo klein mogelijk zoekresultaat te bereiken is het verstandig om in de instellingen van het programma aan te geven dat u op hele naam wenst te zoeken ; het programma laat namen waarvan de door u aangegeven naam slechts een onderdeel vormen dan buiten beschouwing. In onderstaande oefenopdrachten gaan we daar uitgebreider op in. Tot slot dient u er op bedacht te zijn dat het adressenprogramma het & -teken slechts herkent; u dient dit teken dus te gebruiken in plaats van het voegwoord EN.

9 Zoekfunctie 7 2 Soort organisatie Deze zoekingang kunt u slechts gebruiken indien u in het veld Categorie heeft gekozen voor Organisaties.

10 8 Handleiding Gids Rechtspraktijk 3 Beroep persoon De zoekingang Beroep persoon kunt u slechts gebruiken indien u in het veld Categorie heeft gekozen voor Personen. Vereniging Onder deze zoekingang zijn alle specialisatieverenigingen van advocaten opgenomen. Via een combinatie van deze zoekingang met de zoekingang Beroep persoon kunt u dus een advocaat opzoeken die gespecialiseerd is in een bepaald rechtsgebied. Voorbeeld 1: opzoeken van bij naam bekende organisatie en daarbij werkzame personen

11 Zoekfunctie 9 4 Zoeken op Organisatie Stel: u zoekt de adresgegevens van het advocatenkantoor Aben & Slag advocaten. U gaat nu als volgt te werk: 1. onder Extra - Opties, [TABblad] Algemeen vinkt u het vierkantje van Zoeken op hele naam aan; 2. in het veld Categorie geeft u aan dat u de gegevens van een organisatie wilt opzoeken door het bolletje van de optie Organisaties zwart te maken; 3. bij de zoekingang Naam, vult u nu de naam Aben & Slag advocaten in en bij de zoekingang Soort organisatie vult u : Advocatenkantoor in (u kunt hiertoe gebruik maken van het? blokje naast het witte tekstvlak); 4. U kunt nu uw zoekopdracht geven door rechts bovenin het adressenprogramma op de knop Zoeken te klikken;

12 10 Handleiding Gids Rechtspraktijk 5. Onderaan in uw beeldscherm verschijnen nu de namen van een tweetal advocatenkantoren met de naam Aben & Slag advocaten ; 6. Met uw muis dubbelklikt u nu op het door u gezochte advocatenkantoor, u vindt nu de adresgegevens van het advocatenkantoor dat u zocht; 7. Wilt u tevens weten welke advocaten er bij dit advocatenkantoor werken dan klikt u vervolgens op de knop Personen ; er verschijnt dan een lijst met namen van de aan het kantoor verbonden advocaten; 8. De adresgegevens van deze advocaten kunt u opvragen door op hun naam te dubbelklikken.

13 Zoekfunctie 11 Voorbeeld 2: opzoeken van persoon waarvan u de naam niet weet te spellen Stel nu: u heeft van uw cliënt gehoord dat de advocaat van wederpartij in een procedure mr. De Jong-Molenaar is uit Sassenheim. U wilt een brief schrijven aan deze advocaat maar weet niet hoe de naam wordt gespeld. U gaat nu als volgt te werk: 1. u gaat naar het item Extra - Opties in de knoppenbalk bovenin het adressenprogramma; 2. Selecteer het [TABblad] Algemeen ; 3. u ziet nu een aantal keuzemogelijkheden en kiest voor de optie Zoeken op alternatieve spellingen door het vakje daarvan aan te vinken;

14 12 Handleiding Gids Rechtspraktijk 4. met uw muis klikt u nu op de knop OK ; 5. het adressenprogramma zal nu iedere keer wanneer u zoekt op Naam, op zoek gaan naar alle namen die qua spellingswijze overeen komen met de door u opgegeven naam (tenminste als u de optie zoeken op hele naam weer heeft uitgezet); 6. in het veld Categorie geeft u aan dat u op Personen wilt zoeken; 7. om uw zoekopdracht zo breed mogelijk te houden vult u in het tekstvlak van de zoekingang Naam slechts Jong in; 8. in het tekstvlak van de zoekingang Beroep persoon vult u Advocaat in; 9. klikt u nu op de knop Zoeken dan vindt het adressenprogramma alle namen waarin het onderdeel Jong voor komt; 10. in deze lijst met namen vindt u de naam van mevrouw mr. C.J. de Jongh-Moolenaar; 11. u dubbelklikt op deze naam en u vindt de adresgegevens van de advocaat waaraan u een brief wilt versturen: mr. C.J. de Jongh-Moolenaar uit Sassenheim.

15 Zoekfunctie opzoeken van een gespecialiseerde advocaat Stel: U bent op zoek naar een bij u in de buurt gevestigde advocaat die is gespecialiseerd in letselschade. U gaat nu als volgt te werk: 1. in het veld Categorie kiest u voor Personen ; u klikt nu op het? blokje naast het tekstvlak van de zoekingang Vereniging en selecteert LSA Vereniging van Letselschade Advocaten ; 3. vervolgens vult u in hetzelfde veld bij de zoekingang Beroep persoon : Advocaat in; 4. u klikt nu op het tabblad Regionaal zoeken en vult vervolgens de naam van het kanton in waarin uw kantoor is gevestigd of bijvoorbeeld de provincie waartoe uw vestigingsplaats behoort ( u kunt hiertoe wederom gebruik maken van de? blokjes naast de betreffende zoekingangen);

16 14 Handleiding Gids Rechtspraktijk 5. u klikt nu op de knop Zoeken rechts bovenin het adressenprogramma; 6. u vindt nu één of meer namen van advocaten die gespecialiseerd zijn in letselschade en bij u in de buurt zijn gevestigd; 7. u selecteert één van deze advocaten en dubbelklikt op deze naam; 8. u vindt nu het adres van de door u geselecteerde letselschade advocaat Regionaal zoeken 'Plaats' Land Een regionale zoekopdracht geeft u: - wanneer u wilt weten onder de bevoegdheid van welke instanties, organisaties of personen een bepaalde regio valt of wie er in deze regio gevestigd zijn; u bent bijvoorbeeld op zoek naar een gerechtstolk die gevestigd is in de regio waar u een proces voert of naar de Kamer van Koophandel waar een in een bepaalde plaats statutair gevestigde onderneming staat ingeschreven; - om uw standaard zoekopdracht te verfijnen, m.a.w. uw selectie kleiner te maken Wilt u een regionale zoekopdracht geven dan klikt u op het tabblad Regionaal zoeken bovenin het programmascherm. Onder dit tabblad ziet u de regionale zoekingangen. Bij deze zoekingang kunt u een plaatsnaam invullen. U dient hier in ieder geval een plaatsnaam in te vullen indien u bij Categorie heeft aangegeven dat u de adresgegevens wil opzoeken van Instanties bij plaats. Het adressenprogramma springt dan ook automatisch naar deze zoekingang van het tabblad Regionaal zoeken. Dit is een zoekingang van het tabblad Regionaal zoeken waaronder bijvoorbeeld alle Nederlandse advocatenkantoren in het buitenland en internationale organisaties zijn opgenomen.

17 Zoekfunctie 15 5 Zoeken op Instanties bij plaats Zoekt u op Instanties bij plaats dan springt het programma, zoals gezegd, automatisch naar de zoekingang Plaats van het tabblad Regionaal zoeken ; u dient namelijk altijd een plaatsnaam in te vullen. U vindt dan een lijst met een dertiental instanties onder de bevoegdheid waarvan de betreffende plaats valt. Door op Instanties bij plaats te zoeken kunt u bijvoorbeeld achterhalen onder welk arrondissement, kantongerecht of ressort de betreffende plaats valt. Van daaruit kunt u bijvoorbeeld zoeken op Organisaties of Personen en achterhalen welke in dit arrondissement (kantongerecht) gevestigd en dus bevoegd zijn. 5.1 Voorbeeld opzoeken bevoegdheid Stel: u wilt een dagvaarding laten betekenen in de plaats t Hoekske maar u weet niet onder de bevoegdheid van welk kantongerecht deze plaats valt. U dient dan dus eerst te achterhalen onder welk kantongerecht deze plaats valt alvorens u een deurwaarder kunt zoeken die de dagvaarding kan betekenen. U gaat nu als volgt te werk: 1. in het veld Zoeken maakt u het bolletje van Instanties bij plaats zwart door met uw muis op het betreffende bolletje te klikken; 2. in het veld Locatie vult u bij de zoekingang Plaats de plaatsnaam t Hoekske in (u kunt hiervoor gebruik maken van het grijze blokje naast het tekstvlak); 3. met uw muis klikt u nu op de knop Zoeken ; 4. onderaan in uw scherm verschijnt nu een lijst met instanties onder de bevoegdheid waarvan de plaats t Hoekske valt; 5. uit deze lijst blijkt dat de plaats onder het Kantongerecht Tilburg valt; 5.2 Voorbeeld opzoeken reglement van orde Enter topic text here.

18 16 Handleiding Gids Rechtspraktijk C Exporteren Afgezien van de mogelijkheid om met De Gids adresgegevens op te zoeken kunt u deze ook overzetten naar een tekstverwerkingsprogramma, tekstbestand, programma of printer. U kunt de adresgegevens daardoor direct gebruiken als aanhef voor een document, rechtstreeks versturen naar uw printer of overnemen in een tekstbestand en het adres exporteren naar uw programma. Omdat De Gids is gekoppeld aan alle administratieve programma s voor de advocatuur (Fidura, Fortuna, Legal Eagle, Legal Aid en CCLaw) kunt u vanuit De Gids adressen overzetten naar uw administratiebestand. Daarnaast kunt u aan het programma opdracht geven om van de opgezochte gegevens een factsheet te maken. Dit kan nuttig zijn indien u in de toekomst een gesprek heeft met of procedure moet voeren tegen een u nog onbekende persoon. Het is dan zinvol om enige achtergrondinformatie bij de hand te hebben.

19 Overzetten van adressen naar een tekstverwerker 17 D Overzetten van adressen naar een tekstverwerker Stel: u wilt een door u opgesteld schikkingsvoorstel versturen aan uw confrère de heer mr. R.W. Bax werkzaam als advocaat bij Advocaten- en Notarissenkantoor Boekel de Nerée te Amsterdam. U wilt het adres van deze advocaat daarom overzetten naar het tekstverwerkingsprogramma waarin u uw schikkingsvoorstel heeft opgesteld. U gaat nu als volgt te werk; 1. u zoekt de adresgegevens van de heer mr. R.W. Bax op in De Gids zoals in hoofdstuk 2 van deze reader is weergegeven; 2. wanneer u de adresgegevens heeft opgezocht klikt u op de knop Uitvoer van het programma; 3. in het veld Uitvoer van kiest u nu voor de optie Adres door met uw muis op het bolletje te klikken; 4. in het veld Uitvoer naar maakt u het bolletje van de optie Klembord zwart; 5. u kunt nu de optie Postadres gebruiken voor de adressering aanvinken indien u het schikkingsvoorstel per gewone post wilt verzenden. Maakt u voor verzending namelijk gebruik van de koeriersservice van Falk koeriers dan dient u altijd het bezoekadres te gebruiken; Falk koeriers bezorgt namelijk alleen maar post op het bezoekadres van een organisatie; 6. naar keuze kunt u tevens de optie Naam van de organisatie aan de adressering toevoegen aanvinken. Onderling richten advocaten hun brieven en andere documenten meestal direct aan hun collega; in dat geval maakt u geen gebruik van deze optie; 7. tot slot kunt u ook de optie Faxnummer aan de adressering toevoegen aanvinken. Van deze optie maakt u gebruik indien u het schikkingsvoorstel per fax wilt versturen; 8. u kunt nu op de knop OK klikken; de geselecteerde adresgegevens worden dan in het korte geheugen van de computer bewaard (de adresgegevens worden op het klembord gezet); 9. u start nu het tekstverwerkingsprogramma op waarin uw schikkingsvoorstel staat 10. heeft u het betreffende document geopend dan gaat u in de knoppenbalk naar Bewerken en kiest daar voor de optie Plakken of u houdt de knoppen <Ctrl> en <V> gelijktijdig ingedrukt; 11. de adresgegevens van de heer mr. R.W. Bax zijn nu in uw schikkingsvoorstel opgenomen.

20 18 Handleiding Gids Rechtspraktijk E Opties en Instellingen U kunt in De Gids een groot aantal zaken aanpassen aan uw eigen voorkeur. Deze instellingen worden vervolgens bewaard in uw Windows registry. U kiest voor een bepaalde optie door het vinkje te plaatsen. Waarschuwen bij afsluiten: voor het afsluiten van het programma krijgt u een waarschuwingsvraag; Zoekargumenten bewaren: het programma maakt een file met daarin de zoekvragen die u heeft gesteld, u kunt deze later weer ophalen en opnieuw uitvoeren; Zoeken op hele naam: normaal zoekt het programma de door u ingevoerde naam ook als onderdeel van een naam. Zoekt u naar Es dan krijgt u alle namen waarin es staat. Dat is niet handig als de heer van Es zoekt; Zoeken op alternatieve spelling: het programma maakt geen onderscheid meer tussen jansen en janssen; Plaatsnamen in hoofdletters: u kunt overeenkomstig de PTT Standaard werken; Aanhef over 2 regels: op de eerste regel krijgt u de weledelgestrenge heer en op de volgende regel treft u de naam van de persoon; Postadres gebruiken: het programma gebruikt bij voorkeur het bezoekadres, u kunt dat hier wijzigen; Organisatie in adressering opnemen: u kunt adressen opmaken met of zonder de naam van de betreffende werkgever; Minimaliseer naar systeem-tray: u kunt De Gids altijd in de balk krijgen; Toon correctie op deze gegevens: Het is mogelijk om direct uit het programma een bericht aan de redactie te zenden. U zet de optie aan, maar u moet er ook voor zorgen dat er toegang is tot een programma; Klant van Falk koeriers: Indien u dit aangeeft zal het programma post die via Falk verzonden kan worden van een apart opschrift voorzien; Waarschuwen bij grote zoekresultaten: indien u een resultaat heeft dat groter is dan 250 kantoren heeft u vermoedelijk een minder logische vraag gesteld;

21 Opties en Instellingen 19 1 Weergave U kunt het lettertype en het corps aanpassen. U kunt naar eigen wens aangeven op welke manier u telefoon of faxnummers wilt hebben. Bovendien kunt u aangeven welke tekst u toegevoegd wilt hebben aan uw post als die via Falk couriers wordt verzonden. 1.1 MS Word Er is een directe uitvoer van de gegevens in De Gids naar uw Word bestand. U kunt dit ook gebruiken indien u al bepaalde standaardbrieven met merge velden heeft. U gaat daartoe naar dit deel van het programma en kunt in de witte velden aangeven welke veldnamen u hanteert. Dankzij deze optie kunt u dus eenvoudig de gegevens uit De Gids op iedere gewenste plek in uw documenten opnemen. 1.2 Spelling In De Gids van de Rechtspraktijk wordt de spellingswijze aangehouden die door het Groene boekje wordt voorgeschreven. U kunt de spellingswijze van titulatuur én aanhef echter naar eigen wens aanpassen. 1.3 Voorbeeld: aanpassen titulatuur Stel: u wilt de universitaire titel drs. laten beginnen met een hoofdletter in plaats van met een kleine letter. 1. u gaat naar het item Instellingen àopties in de knoppenbalk van het adressenprogramma; 2. u kiest hier voor het tabblad Spelling 3. u ziet nu de lijst van aanhef en titulatuur zoals die door De Adressendisk worden gespeld; 4. in deze spellingslijst selecteert u de titel drs. en u klikt vervolgens op de knop bewerken; 5. in het witte tekstvlak van Spelling wijzigen vult u de door u gewenste spellingswijze in : Drs. ; 6. wanneer u nu op de knop Bewaren klikt zal de titel op de door u gewenste spellingswijze in de rechterkolom van de Spellingslijst worden overgenomen; 7. u klikt nu op de knop OK.

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003 In hoofdstuk 1.5 (diverse ledenlijsten) op pagina 24 wordt verwezen naar deze bijlage. In dit document wordt uitgelegd hoe u lidgegevens vanuit het EHBO ledenprogramma kunt samenvoegen met een Word document.

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Zoeken in de cd rom Oefenboek voor groepen 5 1. Zoekopdracht 5 2. Geavanceerde

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken Modulehandleiding VivianCMS Zoeken Versie: 1.0 Startdatum: 22-05-2006 Datum laatste wijziging: 19-06-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Algemene

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

Handleiding ZooEasy Online

Handleiding ZooEasy Online Handleiding ZooEasy Online Een nieuw account of een nieuw wachtwoord Wanneer voor u een nieuw account is aangemaakt, of als u via het inlogscherm een nieuw wachtwoord heeft aangevraagd, ontvangt u een

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ Stijn Van Baekel 1/19 - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ laatste aanpassing: 08/10/2008 Stijn Van Baekel 2/19 Index Index... 2 Inleiding... 3 1. Tonen van pagina s... 4 2. Beheer van pagina

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

INLEZEN PAB BESTANDEN IN ENK SOFTWARE

INLEZEN PAB BESTANDEN IN ENK SOFTWARE INLEZEN PAB BESTANDEN IN ENK SOFTWARE Om te beginnen neemt u contact met onze helpdesk op via 0251 318548 of via helpdesk@enk.nl om een nieuwe licentiecode te verkrijgen waardoor u PAB bestanden kunt inlezen.

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten versie januari 0 Wilt u zoeken zoals u in Google zoekt, dan is de homepage uw startpunt. Tik uw zoekvraag in in het zoekveld. Rechts verschijnen

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rechtsorde.nl

Gebruikershandleiding Rechtsorde.nl Gebruikershandleiding Rechtsorde.nl Juridisch informatieportaal 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 2 > Inloggen 2 > Navigeren met tabbladen 3 > De functionaliteiten van de tabbladen 3 3 Zoeken 4 >

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina):

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina): Instructiekaart: Beginstappen in CRMcorner Kaartnummer: 1 Versie: 1009 Algemeen: Instructiekaart nummer 1 is vooral bedoeld om u op een snelle en efficiënte manier kennis te laten maken met CRMcorner.

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 2 FILE2SHARE Verkenner handleiding versie 5.0 FILE2SHARE Repro 6.1 Plaatsen van documenten in de FILE2SHARE Repro map Voordat u een printopdracht kunt plaatsen moet u

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Handleiding Online groepssessie.

Handleiding Online groepssessie. Handleiding Online groepssessie.. Versie oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De belangrijkste functies. 3 A Uw eerste scherm. 3 B. Teksten / berichten typen. 3 C Microfoon en webcam aanzetten.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding personeelsdossier

Gebruikershandleiding personeelsdossier Gebruikershandleiding personeelsdossier Inhoud Handleiding personeelsdossier... 1 1. Inleiding personeelsdossier... 3 2. Inloggen Personeelsdossier... 3 3. Het digitale personeelsdossier... 4 4. De taakbalk

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012 1 8 Alvorens we etiketten kunnen afdrukken moet u beschikken over: 1. Programma Works 2. Vellen met etiketten; noteer merk en nummer, dat heeft u straks nodig. b.v. Rank Xerox, nr. 3R96298 (21 stuks/vel

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages.

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages. Rapportage Inhoud Inleiding... 1 Sjabloonbeheer... 1 Een rapportage wijzigen... 2 Een nieuwe rapportage maken... 4 Instellingen... 6 Rapportage printen... 8 Rapportage via ZorgMail... 10 Rapportage versturen...

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn voor Windows V1.2.4 d.d. 1 November 2003 pagina 1 Inleiding Na vele jaren te hebben gewerkt met Poeltuyn voor Dos wordt nu met trots ons nieuwe Poeltuyn

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Handleiding bestanden importeren

Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren e-boekhouden.nl 1. Bestanden importeren 1.1 Digitaal archief U kunt bestanden beheren in e-boekhouden.nl. U kunt bijvoorbeeld facturen

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Handreiking basisfuncties GIS Boxmeer

Handreiking basisfuncties GIS Boxmeer Handreiking basisfuncties GIS Boxmeer 1 Legenda Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare kaarten in dit portaal. Om alles in beeld te krijgen, klikt u op de plusjes in de verkenner (boom), totdat

Nadere informatie

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development I Voorwoord Deze uitgave hoort bij de handleiding voor VWA Facturering. Bewust is gekozen voor een extra handleiding voor de module mailmerge. Op deze wijze hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Archibus Reservatiemodule

Archibus Reservatiemodule Archibus Reservatiemodule Date de création : 24/08/2016 Version : 1 Date de dernière modification : 27/03/2017 Inhoud Archibus Reservatiemodule... 1 1 Aanmelden op Archibus... 3 2 Een zaal of werkpost

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer Handleiding Curasoft Templatebeheer Curasoft - 1 / 6-22.06.2016 Templatebeheer Door middel van templates kunt u eenvoudig standaardbrieven maken. Templatebeheer openen Als u beheerder bent, ziet u links

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Uitleg registratie voor: Pakket Large

Uitleg registratie voor: Pakket Large Uitleg registratie voor: Pakket Large Ter ondersteuning treft u hierbij een uitleg aan van de registratie. Het proces wordt stap voor stap uitgelegd met ter verduidelijking veel afbeeldingen van de betreffende

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen?

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Correspondentiegegevens. 2 Correspondentiegegevens. 2.1 Correspondentiegegevens wijzigen. Voorafgaande stappen: Inloggen

GEBRUIKERSHANDLEIDING Correspondentiegegevens. 2 Correspondentiegegevens. 2.1 Correspondentiegegevens wijzigen. Voorafgaande stappen: Inloggen 2 Voorafgaande stappen: Inloggen Wanneer u ingelogd bent in de webapplicatie komt u automatisch terecht in het scherm correspondentie gegevens. Hierin staat essentiële informatie welke van toepassing is

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

1 Algemene zoekopdracht - één zoekvraag in alle juridische bronnen 4

1 Algemene zoekopdracht - één zoekvraag in alle juridische bronnen 4 Inhoud 1 Algemene zoekopdracht - één zoekvraag in alle juridische bronnen 4 1.1 Zoekterm invullen 4 1.2 Treffers algemene zoekopdracht 5 1.3 Treffers per documentsoort 6 1.4 Artikelen in treffer 7 1.5

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Zo gebruikt u de Vergelijkingshulp Dialysecentra. in samenwerking met

Zo gebruikt u de Vergelijkingshulp Dialysecentra. in samenwerking met Zo gebruikt u de Vergelijkingshulp Dialysecentra in samenwerking met Bussum, juni 2017 INLEIDING De Vergelijkingshulp Dialysecentra helpt u bij het vergelijken van de zorg- en dienstverlening van dialysecentra

Nadere informatie

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013)

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) SYSTEEMVEREISTEN... 2 ALGEMEEN... 2 BESTAND... 4 - ANDER ADRESSENBESTAND... 4 - KOPIËREN NAAR ANDERE DRIVE... 4 - KOPIËREN VANAF ANDERE DRIVE... 4 - AFSLUITEN... 4 AANPASSEN...

Nadere informatie

Handleiding internet Het maken van pagina s

Handleiding internet Het maken van pagina s Handleiding internet Het maken van pagina s Hoofdstuk IV Vullen van pagina s met tekst en beeld Het vullen van een pagina met tekst en beeld In dit hoofdstuk gaan we een van de pagina s vullen met tekst

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Let op: Wij kunnen u niet op afstand helpen bij deze installatie. Indien nodig, haal er iemand bij die verstand van computers heeft.

Let op: Wij kunnen u niet op afstand helpen bij deze installatie. Indien nodig, haal er iemand bij die verstand van computers heeft. Inleiding Wij hebben voor u een aantal PDF Creators getest waarmee u rapporten in PDF Formaat kunt printen. Het aantal gratis pakketten is legio, maar velen vertonen grote gebreken. Dus ga niet zelf aan

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Mijn Van Lanschot

Veelgestelde vragen over Mijn Van Lanschot Veelgestelde vragen over Mijn Van Lanschot Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, maart 2017 Inhoudsopgave 1. Vragen over inloggen 3 Hoe log ik in met mijn Digipas? 3 Hoe log ik in met mijn Webber? 4 2.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie