STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)"

Transcriptie

1 STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)

2 OPLEIDINGSPROFIEL Multimedia & Communicatietechnologie beroep : gegradueerde Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/3 De leden van de werkgroep zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het profiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE I N H O U D 1 INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 1 2 SITUERING VAN DE OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Geraadpleegde beroepsprofielen Visie op het beroep Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen Aanverwante opleidingen Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsopleidingen in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met het HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Reële studieduur Globale opbouw van de bestaande lessentabellen Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Verantwoording van de opleiding 6

4 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 3 HET OPLEIDINGSPROFIEL De exacte benaming van de opleiding De globale omschrijving van de opleiding Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de opleiding Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel De maatschappelijk-culturele vorming 22 4 DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL 23 5 BIBLIOGRAFIE 23 6 LIJST VAN DE MEDEWERKERS 23 7 LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 24 Bijlage 1: Huidig opleidingsprogramma 25 Bijlage 2: Crosscheck Opleidingsprofiel opleidingsprogramma 28

5 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 1 1 INLEIDING De opleiding Multimedia & Communicatietecnologie (MCT) wenst een structurele ondersteuning te bieden voor het PC-gebaseerde bedrijfsinformatieapparaat. Dit apparaat is sectoroverschrijdend aanwezig en heeft zeker ook binnen niet IT-gedreven sectoren ondersteuning nodig. De opleiding richt zich tot jonge mensen die een uitgesproken interesse hebben om op een multidisciplinaire manier informatica en technologie creatief te combineren ten dienste van een gebruiker. Deze opleiding kadert in het initiatief van de overheid om nieuwe toekomstgerichte opleidingen vorm te geven rond nieuwe media en communicatietechnologie. 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Dit document is het opleidingsprofiel Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT). 1.2 Opdracht Het opleidingsprofiel graduaat multimedia en communicatietechnologie zal vertrekkende vanuit het -eerder opgestelde- beroepsprofiel, op speciaal verzoek van de VLOR en in overleg met geconsulteerde experts, een vertaling maken van de specifieke beroepsbehoeften naar vereiste basiscompetenties, pedagogische vaardigheden, kennis en attitudes. 1.3 Ontwikkelingsproces Het document kwam tot stand via het doorlopen van vijf stappen: evaluatie van de taken uit het beroepsprofiel, selectie van relevante taken, clusteren van de taken tot functionele gehelen en onderdelen volgens de deductieve procedure, formulering van de basiscompetenties, praktische invulling en aanvullende gegevens. 1.4 Legitimatie De Raad voor het Hoger Onderwijs.

6 2 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2 SITUERING VAN DE OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Geraadpleegde beroepsprofielen Beroepsprofiel Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie Visie op het beroep Dit beroep wordt gekenmerkt door een zeer snelle evolutie. De basisopleiding MCT is er dan ook op gericht om mensen optimaal voor te bereieden op deze levenslang leren -situatie. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen Industriële Wetenschappen en Technologie, 1 cyclus Aanverwante opleidingen MCT combineert elementen vanuit 3 studiegebieden tot een consistent geheel teneinde mensen af te leveren aan de industrie die op de vier vooropgestelde pijlers: multimedia, office automation, webtechnologie, PCtechnologie en netwerken, een duidelijke meerwaarde kunnen leveren. Informatica MCT Technologie Creativiteit Informatica: toegepaste informatica Technologie: elektronica Creativiteit: ditgitale grafische beeldvorming, ontwerpen Diploma s en getuigschriften Gegradueerde in de Multimedia & Communicatietechnologie Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de opleiding Eerste afgestudeerden (100-tal) juni 2001

7 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Trinity College, Dublin. Internet Computing, University of Hull, campus Scarborough. Universidad Politécnica de Barcelona Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Gans Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Hogeschool West-Vlaanderen, Departement PIH-Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk Infrastructuur De infrastructuur bestaat uit: PC-klassen met PC s verbonden in een LAN met centrale server, Labo electriciteit, Labo toegepaste automatisering, Labo PC-technologie en netwerken, Labo elektronica, Multimedia (montage) studio, Multimedia opname ruimte: digitale productfotografie en video, Multimedia opname ruimte: geluidstudio, Auditoria, Klaslokalen, Informatiecentrum met internettoegang, Docenten bureauruimte en vergaderzaal, Monitoraatslokaal Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de opleiding Vertrekkende vanuit het huidig studentenaantal en de doorlopen groei wordt een totale studentenpopulatie geprojecteerd van studenten met volgende verdeling over de verschillende studiejaren: 1 ste studiejaar 2 de studiejaar 3 de studiejaar Aantal studenten Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met het HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Volgens SO-onderwijsvorm ASO 34% TSO 65% KSO 1%

8 4 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Volgens SO-vooropleiding Boekhouden-Informatica: 16% Econ.-Wisk., Talen-Wet-Wisk. 14% Elektronica-Elektriciteit Technisch 12% Elektriciteit EM 9% Economie-Moderne Talen 9% Rest TSO 7% Handel-Secretariaat 6% Informatica 6% Industriële Wetenschappen 6% Rest ASO 6% Wetenschappen-Wiskunde 5% Techniek-Wetenschappen 3% KSO 1% Volgens ervaring met HO Generatiestudenten 64% Niet-generatiestudenten 36% Volgens geslacht M 90% V 10% Reële studieduur Nog geen gegevens beschikbaar Globale opbouw van de bestaande lessentabellen Zie bijlage Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland De gegradueerde in de Multimedia en Communicatietechnologie heeft als specialisatie het structureel ondersteunen van het PC-gebaseerde bedrijfsinformatieapparaat. Dit apparaat kenmerkt zich door een zeer gedistribueerde opstelling (zowel geografisch als binnen de verschillende lagen van de bedrijfsactiviteit), alsook door een zeer grote verscheidenheid en flexibiliteit qua aan te sluiten randapparatuur en beschikbare applicaties. De interconnectiviteit binnen dit platform wordt gerealiseerd d.m.v. LANs (Local Area Networks). Boven deze laag bevindt zich het EDP-department (Electronic Data Processing) waar de administratieve en boekhoudkundige verwerking gebeurt op een administratieve mainframe of minicomputer. Onder deze laag bevinden zich de productie/opslag/verhandelings-processen en machines. Deze structurele ondersteuning situeert zich zowel langs de zijde van de technologie als langs de operationele zijde: o.a. het creatief gebruik van nieuwe media, gebruikersgericht ontwerpen van applicaties, het verhogen van de efficiëntie.

9 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 5 De beroepsactiviteit van de gegradueerde in de Multimedia & Communicatietechnologie situeert zich hoofdzakelijk rond 4 duidelijk onderscheiden pijlers en verschilt daarin duidelijk van de traditionele opleidingen tot gegradueerde in de Toegepaste Informatica. Multimedia en Communicatie Het ontwerpen van multimediale toepassingen in een bedrijfscontext zoals daar zijn: elektronische catalogi, productintroducties, bedrijfsvoorstellingen, cd-rom s, interactieve multimediale technische documentatie en trainingsmateriaal. Office Automation Het praktisch, toepassings- & gebruikersgericht configureren, met elkaar koppelen en integreren van bestaande softwarepakketten en randapparatuur ter optimale ondersteuning van de bedrijfsspecifieke workflow. Hierbij dienen volgende belangrijke aspecten benadrukt te worden: het gebruikersgericht verhogen van de efficiëntie, het geven van opleiding rond applicaties en integraties, mainframe connectiviteit & connectiviteit met de onderliggende productieprocessen. Het organiseren van interne, bedrijfsspecifieke informaticaopleidingen draagt bij om medewerkers op een flexibele manier in staat te stellen hun bestaande kennis te heroriënteren en/of te verruimen, of om nieuwe medewerkers zo vlug mogelijk vertrouwd te maken met hun nieuwe informatieomgeving. Webtechnologie Hieronder verstaan we het wereldwijd beschikbaar stellen van zowel informatie als functionaliteit d.m.v. webtechnologie. Op een gebruikersgerichte en doelmatige manier wordt een evenwicht gezocht tussen creatieve mogelijkheden en technologische beperkingen. Het continue opvolgen van de technologische evolutie op dit vlak en het daadwerkelijk omzetten in realisaties. PC-technologie en Netwerking De gegradueerde in Multimedia en Communicatietechnologie verzorgt in zowel grote als kleine bedrijven de noodzakelijke PC-support als permanente, snelle en service-georiënteerde dienstverlening. Deze ondersteuning behelst zowel de sofware: uitbouw, bestelling/aankoop, testen, installatie, configuratie, versiebeheer, integratie, als wat hardware en multimediale randapparatuur betreft: samenbouwen en configureren van PC s, het installeren van uitbreidingskaarten, netwerking, randapparatuur, visualisatie en sonorisatie-apparatuur. Een belangrijke ondersteunende taak situeert zich ook op het vlak van de integratie, uitbouw en beheer van de telecommunicatie-infrastructuur. Naast deze vierledige multidisciplinariteit is het ook nodig om op een sociaal vaardige manier een permanente en klantgerichte dienstverlening uit te bouwen binnen het bedrijf. Zijn/haar attitude wordt gekenmerkt door assertiviteit, flexibiliteit, stressbestendigheid, organisatietalent en communicatievaardigheid.

10 6 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2.3 Verantwoording van de opleiding De opleiding Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) wenst een structurele ondersteuning te bieden voor het PC-gebaseerde bedrijfsinformatieapparaat. Dit apparaat is sectoroverschrijdend aanwezig en heeft zeker ook binnen niet IT-gedreven sectoren ondersteuning nodig. Deze structurele ondersteuning wordt gedragen door 4 pijlers in de opleiding: Multimedia, Office Automation, Webtechnologie, PC-technologie en Netwerken. De opleiding richt zich tot jonge mensen die een uitgesproken interesse hebben om op een multidisciplinaire manier informatica en technologie creatief te combineren ten dienste van een gebruiker. Voor wat de beroepsmogelijkheden betreft onderscheiden we volgende mogelijkheden: Grote bedrijven: uitkristallisatie op 1 van de 4 pijlers, KMO s: combinatie van de 4 pijlers betekent een beduidende meerwaarde, Zelfstandige activiteit: Multimedia, Webtechnologie, PC & LAN support.

11 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 7 3 HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 De exacte benaming van de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) 3.2 De globale omschrijving van de opleiding De opleiding Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) wenst een structurele ondersteuning te bieden voor het PC-gebaseerde bedrijfsinformatieapparaat met bijhorende randapparatuur, netwerk en telecommunicatiefaciliteiten. Het unieke karakter van deze opleiding situereert zich rond de multidisciplinaire aanpak waarbij zowel informatica, technologie en creativiteit vertaald worden naar direct inzetbare kennis, competenties als vaardigheden op het vlak van de Multimedia, Office Automation, Webtechnologie, PCtechnologie en Netwerken. 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Het opleidingsprofiel Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) is een directe één op één vertaling van het beroepsprofiel MCT. Bij de vertaling van beroepsprofiel naar opleidingsprofiel is gewerkt volgens de richtlijnen van de DVO en werd de deductieve wijze gevolgd De concrete uitwerking van de vertaalslag Vanuit het beroepsprofiel werden volgende typefuncties, deelfuncties en taken weerhouden na overweging van de volgende criteria: de taak moet van toepassing zijn voor een beginnend beroepsbeoefenaar; de taak moet voldoende frequent uitgevoerd worden en van voldoende belang zijn; de taak moet autonoom en onafhankelijk kunnen uitgevoerd worden; de haalbaarheid om een bepaalde taak als onderwijsdoelstelling voorop te stellen. Zodoende komen we tot de volgende definitieve lijst van taken. De codering wordt overgenomen uit het beroepsprofiel, bijvoorbeeld: SA11 = Support, PC-support, Taak A.11

12 8 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Support, Ondersteuning (S) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: PC-support A.2 Configuratie moederbord A.3 Installatie en configuratie uitbreidingskaarten A.4 Installatie, configuratie van randapparatuur A.5 Installatie, configuratie van opslagapparatuur A.6 Installatie, configuratie en afregeling van beeldschermen A.7 Herstelling en problem solving PC-hardware A.8 Onderhoud en actualisatie van PC-hardware A.10 Het uitvoeren van performantietesten op een software-hardware combinatie A.12 Het creëren van thin-clients A.13 Het uitvoeren en opvolgen van firmware updates. B. Deelfunctie: Desktop-support B.1 Installatie van gebruikersssoftware B.2 Installatie van besturingssystemen en netwerksofware B.3 Configuratie van gebruikerssoftware B.4 Administratie van software licenties B.6 Software-integratie van gebruikerssoftware B.7 Onderhoud en support van geïmplementeerde software oplossingen B.8 Installatie, configuratie en integratie van groepssoftware B.12 Viruspreventie en remediëring. C. Deelfunctie: Network-support C.1 Installatie netwerksoftware C.2 Configuratie netwerkhardware (routers, hubs, switches, ) C.5 Uitvoeren van een informatiebeveiligingsbeleid C.6 Uitvoeren van een informatieopslagbeleid C.7 Uitvoeren van een informatiearchiveringsbeleid C.8 Ondersteuning geven naar toegepaste automatisering toe C.9 Ondersteuning geven naar netwerkrandapparatuur (netwerkprinters, fax gateways ) C.12 Ondersteuning geven naar draadloze netwerkrandapparatuur C.13 Het uitvoeren en opvolgen van firmware updates. D. Deelfunctie: Toegepaste automatisering support: (communicatie, aquisitie, sturing, monitoring) D.2 Het realiseren van een PLC-PC verbinding D.3 Het capteren van productiegegevens d.m.v. data-acquisitie kaarten en sensoren D.7 Het capteren van informatie in het productieapparaat. E. Deelfunctie: Infrastructuur-support E.2 Het integreren van computerapparatuur in bureaumeubilair E.5 Installatie van netwerkhardware (routers, hubs, switches, ) E.7 Netwerkinstallatie en uitbouw E.8 Installatie van een gestructureerde netwerkbekabeling

13 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 9 E.9 Het inrichten van een opleidingslokaal E.14 Het inrichten van een PC-service- en assemblagelokaal E.16 Het inrichten van een mediatheek E.18 Het inrichten en uitbouwen van een informatiekiosk E.20 Het geven van ondersteuning naar portable systemen (dock-in station, palmtops, gsm ). F. Deelfunctie: Informatiebeveiliging support F.2 Het uitvoeren van een backup- en archiveringsbeleid, terugzetten back-ups F.6 Het toekennen van rechten & onderhoud van netwerkgebruikers F.7 Het onderhouden van online storage apparatuur (RAID, ) F.8 Het onderhouden van nearline storage apparatuur (CD-jukebox, ) F.9 Het onderhouden van offline storage apparatuur (Tapes, DATs, CD s ) F.10 Het onderhouden van netvoedingsondersteuningsapparatuur (UPS, ) F.13 Het controleren van het computergebruik en netwerktoegang (logfiles) F.14 Het beheer van IT-verbruiksgoederen F.16 Het uitvoeren en opvolgen van firmware updates. G. Deelfunctie: Website support G.1 Het updaten en actualiseren van de website G.2 Het statistisch verwerken en opvolgen van gebruikersfeedback G.3 Het waarnemen van de lokale webmasterfunctie. Integratie (I) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: workflow-integratie (Office automation) A.1 Het integreren en aan elkaar koppelen van gebruikerssoftware A.2 Het automatiseren van standaard informatietechnische handelingen (breder dan macro s) A.3 Het incorporeren van bepaalde standaardmacro s A.4 Het automatiseren van gegevensingave (ocr, barcodelezer, readers, spraak, ) A.6 Het integreren van groupware (meeting scheduler, outlook,...) A.7 Het integreren van webtechnologie ( , Intranet, ) A.8 Het opbouwen en integreren van databases. B. Deelfunctie: Communicatie en media-integratie B.1 Het integreren van multimedia in bedrijfspresentaties B.2 Het integreren van multimedia in PR-materiaal (Cd-rom s) B.3 Het integreren van multimedia in technische documentatie B.4 Het integreren van multimedia in lesmateriaal B.6 Het automatiseren van presentaties (ook van de bediening) B.7 Het integreren van multimedia in elektronische documenten.

14 10 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE C. Deelfunctie: Applicatie-integratie (gebruikersgericht RAD, binnen grenzen EDP-strategie) C.2 Het opzetten van een mailingapplicatie C.3 Het integreren van oplossingen ter ondersteuning van een paperless office C.4 Het met elkaar laten samenwerken van verschillende gebruikerssoftware C.5 Het integreren van een front-end applicatie. D. Deelfunctie: Host/Mainframe connectiviteit E. Deelfunctie: Proces data captatie en acquisitie E.2 Het capteren en visualiseren van productiegegevens. F. Deelfunctie: PDM-integratie G. Deelfunctie: Database-integratie G.1 Het interfacen van de gebruiker met de analyst in nieuw IT-ontwerp G.2 Het opzetten en integreren van gebruikersdatabases G.3 Het integreren van databases als een analyse tool G.4 Het opzetten van een database userinterface naar input en rapportering G.8 Het integreren van ODBC, webdb, ASP. H. Deelfunctie: Netwerk-integratie H.1 Het integreren van netwerkapparatuur in een bestaand netwerk H.3 Het integreren van gebruikerssoftware die over een netwerk draait H.4 Het verzorgen van een netwerk directory structuur en beheer. I. Deelfunctie: Het modelleren van data voor web applicaties I.1 Het modelleren van data in XML I.2 Het manipuleren van gegevens in XML. J. Deelfunctie: Het coderen van een website J.1 Het crossplatform, crossbrowser coderen in HTML J.2 Het hanteren van goede codeertechnieken, modulariteit, herbruikbaarheid J.3 Het realiseren van interactiviteit via clickable navigatie elementen J.4 Het implementeren van framegebaseerde navigatie J.5 Het realiseren van interactiviteit via forms en cgi-scripts J.6 Het realiseren van interactiviteit via scripting, DHTML, DOM J.7 Het realiseren van een Client Server applicatie via scripting J.8 Het integreren van een database. K. Deelfunctie: Het online plaatsen van een website K.1 Het publiceren van een site.

15 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 11 L. Deelfunctie: Het testen en valideren van een website L.1 Het uitvoeren van usability tests L.2 Het uitvoeren van crossbrowser en crossplatform tests L.3 Het uitvoeren van HTML valideringstests L.4 Het testen van Client Server functionaliteiten L.5 Het voorzien van mogelijkheden voor gebruikersfeedback L.6 Het uitvoeren van performantietest naar de hosting toe. M. Deelfunctie: Het incorporeren van media M.1 Het converteren van grafisch materiaal in een compact netwerkformaat M.2 Het aanmaken van typische (streaming) media (anim gif, backgrounds, audio, video) M.3 Het voorzien in het automatisch laden van benodigde plug-ins. Ontwikkeling (O) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: Multimedia-ontwikkelaar/ontwerper A.1 Het ontwerpen van multimediale bedrijfspresentaties A.2 Het ontwerpen van multimediale beursshows A.3 Het ontwerpen van multimediale PR-materiaal A.4 Het ontwerpen van multimediale technische documentatie A.5 Het ontwerpen van multimediaal lesmateriaal A.6 Het ontwerpen van multimediale presentaties A.7 Het ontwerpen van multimediale elektronische documenten. B. Deelfunctie: Grafische ontwikkelaar/ontwerper B.1 Het aanmaken van grafisch bronmateriaal (voor beeldscherm weergave) B.2 Het aanmaken van digitale media B.4 Het bewerken van grafisch bronmateriaal. C. Deelfunctie: Ontwikkelen van audiovisuele materialen (cd-rom) C.1 Het opnemen en samenstellen van audio bronmateriaal C.3 Het opnemen en samenstellen van visueel bronmateriaal C.4 Het opstellen van een draaiboek voor een audiovisuele realisatie (cd-rom) C.5 Het maken van een master productie (cd-rom). D. Deelfunctie: Office Automation ontwikkelaar D.1 Het ontwikkelen van ondersteunende applicaties ter ondersteuning van een paperless office D.4 Het uitbreiden van de standaard functionaliteiten van gebruikerssoftware D.5 Het ontwikkelen van de gegevens interfaces tussen verschillende gebruikerssoftware

16 12 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE D.7 Het ontwikkelen van oplossingen voor het distribueren van elektronische informatie D.8 Het implementeren van oplossingen voor het distribueren van elektronische informatie D.9 Het toevoegen van macro s om bepaalde toepassingen efficiënter te maken. E. Deelfunctie: Dienstverleningsontwikkelaar E.2 Het ontwikkelen van FAQs voor Office Automation E.3 Het ontwikkelen van FAQs voor Desktop Support (hardware en software) E.4 Het ondersteunen van efficiënte informatiestromen E.5 Het ondersteunen van een efficiënte workflow E.6 Het ontwerpen en ondersteunen van een uitleendienst van demomateriaal E.7 Het verzorgen van een versiebeheer voor softwarelicenties E.10 Het ontwikkelen van gebruikersdocumentatie. F. Deelfunctie: Website concept ontwikkelaar F.1 Het maken van een functionele specificatie en analyse F.2 Het ontwerpen van de interactie F.3 Het ontwerpen van een navigatiestructuur F.4 Het ontwerpen van een informatiearchitectuur F.5 Het omschrijven en karakteriseren van doelpublieken F.6 Het ontwikkelen van robuuste, flexibele en aanpasbare concepten. G. Deelfunctie: Webproject ontwikkelaar G.1 Het vertalen van bedrijfsprocessen naar webtechnologische oplossingen G.2 Het opstellen van een opdrachtstelling G.3 Het opstellen van een ontwikkelingsbudget G.4 Het opstellen van een ontwikkelingsplanning G.5 Het begeleiden en coördineren van een webproject G.6 Het organiseren van de contentproviders G.7 Het interfacen tussen opdrachtgever en ontwikkelingsteam G.8 Het vastleggen van minimum cliëntsysteemvereisten (platform, browser, connectie) G.9 Het voorstellen van een hostingsstrategie. Verwerking (V) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: Marketing communicatie & services (Marketing Communications) A.1 Opmaken technische documentatie A.2 Opmaken application notes A.3 Opmaken leaflets en folders A.4 Opmaken van productdatasheets A.9 Het bundelen van productgegevens op elektronische media A.10 Opmaken van bedrijfspresentaties A.11 Opmaken van productpresentaties

17 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 13 A.12 Ondersteuning geven bij het reorganiseren en structureren van de workflow A.15 Beheren van een demostock A.16 Het beheren van interne demofaciliteiten A.17 Het beheren van interne opleidings- en trainingsfaciliteiten A.18 Het bundelen van informatie op CD-ROM s A.19 Het verwerken van enquêtegegevens A.20 Het uitvoeren van kostprijsberekeningen i.v.m. MM, CD-rom s, B. Deelfunctie: Verwerken en voorbereiden van multimediaal bronmateriaal B.1 Importeren van bronmateriaal (CAD, ) B.2 Het omzetten van bronmateriaal in het gewenste formaat B.3 Het digitaliseren van bronmateriaal: geluidsopnames B.4 Het digitaliseren van bronmateriaal: video, dig. fotografie B.5 Het digitaliseren van bronmateriaal: scannen. Beheer (B) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: PC-beheerder A.1 Opvolgen van IT-aankopen en leveringen A.2 Contacten onderhouden met leveranciers A.4 Beheer van inventaris (hardware, software en verbruiksgoederen) A.5 Opvolgen herstellingen A.6 Advies geven i.v.m. acquisitie randapparatuur A.10 PC-hardware configuratie beheer A.11 PC-software configuratie en licentie beheer. B. Deelfunctie: Beheer van een website B.1 Het regelen van de domeinnaamregistratie B.2 De website registreren bij verschillende searchengines B.3 Het uitvoeren van de update en actualisatie van een website B.4 Het aanreiken van de nodige kennis en tools voor de lokale webmaster (klant) B.5 Het verzamelen en interpreteren van statistische informatie over het gebruik van de site B.6 Het verwerken en opvolgen van gebruikersfeedback. Transfer (T) gerichte typefunctie Bovenstaande opsomming van taken is een realistische weergave van wat IEDERE afgestudeerde in de Multimedia en Communicatietechnologie als beginnend beroepsbeoefenaar, op een autonome en onafhankelijke manier moet kunnen uitvoeren. Dit takenpakket wordt geclusterd tot onderdelen en functionele gehelen:

18 14 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE FUNCTIONEEL GEHEEL 1: TECHNOLOGIE Onderdeel MM hardware / randapparatuur Elektrische installatie en beveiligingstechniek Netwerkbekabeling Omvat taken (uit het beroepsprofiel) SA3, SA4, SA6, SE16, SE18 SA4, SA5, SA6, SE2, SE9, SE14, SF10 SC2, SC9, SC12, SE5, SE7, SE8, IH1 Vaardigheden en competenties De student MCT kan de specificaties van MM randapparatuur interpreteren voor een bepaalde toepassing de juiste keuze maken qua te gebruiken MM randapparatuur MM randapparatuur correct aansluiten en bedienen MM randapparatuur in ideale omstandigheden opstellen een elektrische installatie specifiëren meten en foutzoeken op een bestaande elektrische installatie apparatuur en infrastructuur van de benodigde voedingsspanning voorzien controleren of de aanwezige voorzieningen qua beveiliging toereikend zijn voorstellen formuleren qua dimensionering van netvoedingsondersteuningsapparatuur voorstellen formuleren qua dimensionering voor klimatisatienoden voorstellen formuleren om mogelijks storende invloeden op de correcte werking van een PC te vermijden een gestructureerde netwerkbekabeling uittekenen netwerkbekabeling uitvoeren meten en foutzoeken op netwerkbekabeling componenten van netwerkhardware integreren Elektronica SD2, SD3, SD7 een eenvoudig elektronisch PCinterface schema interpreteren en begrijpen PC-gebaseerd meten een PC-gebaseerde interface link realiseren via de parallelle poort elektronische interfaceschakelingen nabouwen, testen en implementeren SD2, SD3, SD7 meetapparaten aansturen en bevragen via seriële communicatie sensoren via de noodzakelijke meetomvormers koppelen aan een PC data-acquisitie kaart een PC data-acquisitie kaart inbouwen, configureren en aansluiten

19 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 15 Onderdeel Koppeling met en communicatie via bestaande industriële voorzieningen Omvat taken (uit het beroepsprofiel) Vaardigheden en competenties De student MCT kan de gemeten waarden visualiseren, loggen, bewaken en eventueel koppelen aan een database. Eenvoudige sturingen realiseren vanuit een PC-gebaseerde I/O kaart SD2, SD7 Een PC-PLC koppeling realiseren (zowel hardware als software) Een PC-veldbus koppeling realiseren (zowel hardware als software) FUNCTIONEEL GEHEEL 2: BEDRIJFSBEHEER Onderdeel Omvat taken (uit het beroepsprofiel) Vaardigheden en competenties De student MCT kan Kostprijsberekening BA1, BA4, OA20 Verschillende offertes modelmatig confronteren met mogelijke bedrijfsscenario s op zijn specifieke vakgebieden relevante kostprijsramingen en precalculaties uitvoeren verschillende mogelijke alternatieven in kostprijs vergelijken (voor een bepaalde termijn) Kwaliteitszorg Algemene vereiste kennis op zijn specifieke vakgebieden inherente kwaliteit leveren klantentevredenheid hoog houden meewerken aan een globaal kwaliteitszorgsysteem Communicatie en Algemene vereiste omgaan met stress en deadlines sociale vaardigheden kennis zich verbaal goed uitdrukken en presenteren in team werken op assertieve manier omgaan met conflicten goed vergaderen en telefoneren Wetgeving Algemene vereiste kennis zich informeren en omgaan met de wetgeving inzake privacy zich informeren en omgaan met de wetgeving inzake copyrights zich informeren en omgaan met de wetgeving inzake softwarelicenties zich informeren en omgaan met de wetgeving inzake internet Bedrijfsorganisatie BA, IA, IF de specifieke organisatie inschatten zich situeren binnen het organigram van het bedrijf procedures ontwikkelen horende bij bepaalde bedrijfsprocessen de verschillende informatiestromen

20 16 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Onderdeel Communicatie strategie Taal (Engels) Omvat taken (uit het beroepsprofiel) Vaardigheden en competenties De student MCT kan binnen het bedrijf identificeren IB, BB opereren binnen een vooropgestelde strategie qua externe bedrijfscommunicatie, imago,... Algemene vereiste zich vlot mondeling uitdrukken kennis schriftelijk rapporteren presenteren onderhandelen lezen vertalingen layouten FUNCTIONEEL GEHEEL 3: WWW-TECHNOLOGIE Onderdeel Omvat taken (uit het beroepsprofiel) Vaardigheden en competenties De student MCT kan Methodologie II, IL, OF, OG, OE op een methodologische wijze, in teamverband, een website ontwikkelen een website als proces ontwikkelen zowel informatie als functionaliteit op een doelpubliekgerichte wijze aanbieden een concept voor een website flexibel uitbouwen een flexibel en uitbreidbaar navigatieconcept ontwerpen en realiseren een website testen (validatie, crossbrowser, crossplatform, usability,...) Deontologie Algemene vereiste kennis ontwikkelen met een maatschappelijk te verantwoorden ethiek ontwikkelen met oog en respect voor mindervaliden in onze informatiemaatschappij Interactiviteit IJ de benodigde interactiviteit aan de cliëntzijde realiseren (JavaScript, Java) een voor het doelpubliek en toepassing aangepaste user interface ontwerpen en realiseren Functionaliteit IG, OE een client/server webapplicatie ontwerpen en realiseren gebruikmakende van de meest actuele tools (Java Applets, Java Servlets, ASP, CGI,...) Authoring IM, IJ een website ontwikkelen gebruikmakende van de meest actuele tools (HTML, DOM, CSS, Javascript, DHTML, XML) pagina s met een dynamische gegenereerde content ontwerpen en

STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie

STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie BEROEPSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie Opleiding: Multimedia

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure INFORMATICABEHEER (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs - 1 - Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs 1. Vorming officier Informaticus niveau Korps Technische fiche van de vorming

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webserverbeheerder BO GR 504 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2015-2016 Inleiding 2 1 HO WEST 3 2.1 Ba MCT (nmct en devine) 3 2 HO GENT 4 3.1 Ba Toegepaste informatica 4 3 karel DE GROTE HOGESCHOOL 5 4.1

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Informaticabeheer (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webontwikkelaar BO GR 503 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & Besturingssystemen en Netwerken AO IC 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud...

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 1 MODULECODE A10 STUDIEPUNTEN 5 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & besturingssystemen en netwerken AO IC 001 BVR pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding...

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding:

Nadere informatie

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Personalia Naam: Rendy L Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja Profiel Opleidingen Ik heb mijn MBO diploma gehaald met als doel carrière te maken in de

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PC-TECHNICUS/PC-ENGINEER (update) Beroepsprofiel (CEVORA, juni 2008) De pc

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Curriculum Vitae Gianni Stefano

Curriculum Vitae Gianni Stefano Curriculum Vitae Gianni Stefano Naam Gianni Stefano adres Heukelomdorp 51B, 3770 Riemst geboortedatum 9 maart 1978 huidige functie functioneel analyst - kredietapplicaties beschikbaarheid 1 juli 2015 ervaring

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica.

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 2 MODULECODE C2 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 6 MODULE I Informatica Inleiding 17 Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 1.1 Inleiding 18 1.2 Aanwijzingen voor de leerling 18 1.3 Het verschil tussen gegevens en informatie 18 1.4 Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma

Opleidingsprogramma Opleidingsprogramma 2013-2014 Instelling: Straat + nr.: Zeedijk 101 Gemeente + nr.: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 8400 Oostende Instellingsnr.: Studiegebied: IW&T Opleiding: Bachelor in de elektronica-ict

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Industry 4.0 Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Internet of Things: de evolutie Vandaag, 2016, groeit

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional

Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional Colin van Oosterhout Business Development Manager Adobe Systems Benelux 1 Acrobat 8.0 Familie Functie vergelijk Maak PDF documenten met 3D inhoud vanuit CAD

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

ICT in een creatieve context

ICT in een creatieve context Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 105 01.09.2016 ICT in een creatieve context Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE:

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Webcontent. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Webcontent. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 106 01.09.2016 Webcontent Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Ontdek Acrobat 8 Professional

Ontdek Acrobat 8 Professional Sessie 2 Ontdek Acrobat 8 Professional Colin van Oosterhout Business Development Manager Adobe Systems Benelux 1 De belangrijkste thema s van Acrobat 8: De 5 C s 2 Werken met Acrobat 8 Combine bestanden

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 1 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam: De Best Voorletters: J.H.P. Roepnaam: Jos Geboortedatum: 2 augustus 1981 Geboorteplaats: Oss Adres: ******** Postcode: ******* Woonplaats: Berghem Telefoonnummer:

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Een betrouwbare provider. Wie is Black Box? Black Box Network Services is een wereldwijde provider van datacommunicatie en netwerkinfrastructuur oplossingen.

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000 De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten DAVID studiedag 30 nov 2000 Prof. Jan Engelen, Steven Depuydt K.U.Leuven - ESAT Onderzoeksgroep Document Architecturen Waarom

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

ICT in een educatieve context

ICT in een educatieve context Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 104 01.09.2016 ICT in een educatieve context Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE:

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem, 8 juni 2010 PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link 2010 Profibus in de procesindustrie 2 Jaap Westeneng PROFIBUS in de procesindustrie Aansluiting

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Vrije visualisatie en intelligentie crëeren met scripting (LUA)

Vrije visualisatie en intelligentie crëeren met scripting (LUA) Vrije visualisatie en intelligentie crëeren met scripting (LUA) 24 juni 2014 KNX Professionals Maarssen Erwin van der Zwart Product Application Engineer Buildings 1 Welk soort visualisa.e kies ik? Pc /

Nadere informatie

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort Inleiding PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort 6-7-8 Het vak informatietechnologie (voorheen ITTL) kent geen centraal schriftelijk examen. Informatietechnologie kent

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Aerohive WiFi-netwerken

Aerohive WiFi-netwerken Maak kennis met: Aerohive WiFi-netwerken Inleiding De manier waarop WiFi wordt gebruikt en de eisen die worden gesteld aan een WiFi-netwerk voor organisaties zijn fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S

P R O F I E L S C H E T S P R O F I E L S C H E T S ALGEMENE GEGEVENS Naam : Arjan Bos M/V : M Woonplaats : Alkmaar Geboortedatum : 18/04/1981 Inzetbaar als : Performance tester OPLEIDINGEN Vooropleidingen HAVO met vakkenpakket

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders?

Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders? Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders? Marco Bischoff Yokogawa Europe BV 7 november 2013 Yokogawa IA Control Products --- Business domain Technologischeontwikkelingen

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

1998 2000 Licentiaat Handelswetenschappen Niet geslaagd Veel kennis vergaard rond economie en management

1998 2000 Licentiaat Handelswetenschappen Niet geslaagd Veel kennis vergaard rond economie en management Curriculum Vitae Personalia Naam en Voornaam: Filip Baert Adres: Heirbaan 122 B-9220 Hamme Telefoon: 052 47 66 28 0477 303 505 Fax: 052 47 66 28 E-mail adres: filip.baert@skynet.be Geboorteplaats: Sint-Niklaas

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985 Curriculum Vitae 2015 Personalia: Titulatuur: Ing. / B.A. Achternaam: Van der Peet Voornaam: Kevin Roepnaam: Kevin Geboortedatum: 6 januari 1985 Nationaliteit: Nederlands Woonplaats: Hoofddorp Opleidingen:

Nadere informatie