STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)"

Transcriptie

1 STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)

2 OPLEIDINGSPROFIEL Multimedia & Communicatietechnologie beroep : gegradueerde Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/3 De leden van de werkgroep zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het profiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE I N H O U D 1 INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 1 2 SITUERING VAN DE OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Geraadpleegde beroepsprofielen Visie op het beroep Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen Aanverwante opleidingen Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsopleidingen in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met het HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Reële studieduur Globale opbouw van de bestaande lessentabellen Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Verantwoording van de opleiding 6

4 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 3 HET OPLEIDINGSPROFIEL De exacte benaming van de opleiding De globale omschrijving van de opleiding Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de opleiding Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel De maatschappelijk-culturele vorming 22 4 DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL 23 5 BIBLIOGRAFIE 23 6 LIJST VAN DE MEDEWERKERS 23 7 LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 24 Bijlage 1: Huidig opleidingsprogramma 25 Bijlage 2: Crosscheck Opleidingsprofiel opleidingsprogramma 28

5 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 1 1 INLEIDING De opleiding Multimedia & Communicatietecnologie (MCT) wenst een structurele ondersteuning te bieden voor het PC-gebaseerde bedrijfsinformatieapparaat. Dit apparaat is sectoroverschrijdend aanwezig en heeft zeker ook binnen niet IT-gedreven sectoren ondersteuning nodig. De opleiding richt zich tot jonge mensen die een uitgesproken interesse hebben om op een multidisciplinaire manier informatica en technologie creatief te combineren ten dienste van een gebruiker. Deze opleiding kadert in het initiatief van de overheid om nieuwe toekomstgerichte opleidingen vorm te geven rond nieuwe media en communicatietechnologie. 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Dit document is het opleidingsprofiel Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT). 1.2 Opdracht Het opleidingsprofiel graduaat multimedia en communicatietechnologie zal vertrekkende vanuit het -eerder opgestelde- beroepsprofiel, op speciaal verzoek van de VLOR en in overleg met geconsulteerde experts, een vertaling maken van de specifieke beroepsbehoeften naar vereiste basiscompetenties, pedagogische vaardigheden, kennis en attitudes. 1.3 Ontwikkelingsproces Het document kwam tot stand via het doorlopen van vijf stappen: evaluatie van de taken uit het beroepsprofiel, selectie van relevante taken, clusteren van de taken tot functionele gehelen en onderdelen volgens de deductieve procedure, formulering van de basiscompetenties, praktische invulling en aanvullende gegevens. 1.4 Legitimatie De Raad voor het Hoger Onderwijs.

6 2 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2 SITUERING VAN DE OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Geraadpleegde beroepsprofielen Beroepsprofiel Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie Visie op het beroep Dit beroep wordt gekenmerkt door een zeer snelle evolutie. De basisopleiding MCT is er dan ook op gericht om mensen optimaal voor te bereieden op deze levenslang leren -situatie. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen Industriële Wetenschappen en Technologie, 1 cyclus Aanverwante opleidingen MCT combineert elementen vanuit 3 studiegebieden tot een consistent geheel teneinde mensen af te leveren aan de industrie die op de vier vooropgestelde pijlers: multimedia, office automation, webtechnologie, PCtechnologie en netwerken, een duidelijke meerwaarde kunnen leveren. Informatica MCT Technologie Creativiteit Informatica: toegepaste informatica Technologie: elektronica Creativiteit: ditgitale grafische beeldvorming, ontwerpen Diploma s en getuigschriften Gegradueerde in de Multimedia & Communicatietechnologie Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de opleiding Eerste afgestudeerden (100-tal) juni 2001

7 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Trinity College, Dublin. Internet Computing, University of Hull, campus Scarborough. Universidad Politécnica de Barcelona Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Gans Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Hogeschool West-Vlaanderen, Departement PIH-Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk Infrastructuur De infrastructuur bestaat uit: PC-klassen met PC s verbonden in een LAN met centrale server, Labo electriciteit, Labo toegepaste automatisering, Labo PC-technologie en netwerken, Labo elektronica, Multimedia (montage) studio, Multimedia opname ruimte: digitale productfotografie en video, Multimedia opname ruimte: geluidstudio, Auditoria, Klaslokalen, Informatiecentrum met internettoegang, Docenten bureauruimte en vergaderzaal, Monitoraatslokaal Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de opleiding Vertrekkende vanuit het huidig studentenaantal en de doorlopen groei wordt een totale studentenpopulatie geprojecteerd van studenten met volgende verdeling over de verschillende studiejaren: 1 ste studiejaar 2 de studiejaar 3 de studiejaar Aantal studenten Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met het HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Volgens SO-onderwijsvorm ASO 34% TSO 65% KSO 1%

8 4 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Volgens SO-vooropleiding Boekhouden-Informatica: 16% Econ.-Wisk., Talen-Wet-Wisk. 14% Elektronica-Elektriciteit Technisch 12% Elektriciteit EM 9% Economie-Moderne Talen 9% Rest TSO 7% Handel-Secretariaat 6% Informatica 6% Industriële Wetenschappen 6% Rest ASO 6% Wetenschappen-Wiskunde 5% Techniek-Wetenschappen 3% KSO 1% Volgens ervaring met HO Generatiestudenten 64% Niet-generatiestudenten 36% Volgens geslacht M 90% V 10% Reële studieduur Nog geen gegevens beschikbaar Globale opbouw van de bestaande lessentabellen Zie bijlage Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland De gegradueerde in de Multimedia en Communicatietechnologie heeft als specialisatie het structureel ondersteunen van het PC-gebaseerde bedrijfsinformatieapparaat. Dit apparaat kenmerkt zich door een zeer gedistribueerde opstelling (zowel geografisch als binnen de verschillende lagen van de bedrijfsactiviteit), alsook door een zeer grote verscheidenheid en flexibiliteit qua aan te sluiten randapparatuur en beschikbare applicaties. De interconnectiviteit binnen dit platform wordt gerealiseerd d.m.v. LANs (Local Area Networks). Boven deze laag bevindt zich het EDP-department (Electronic Data Processing) waar de administratieve en boekhoudkundige verwerking gebeurt op een administratieve mainframe of minicomputer. Onder deze laag bevinden zich de productie/opslag/verhandelings-processen en machines. Deze structurele ondersteuning situeert zich zowel langs de zijde van de technologie als langs de operationele zijde: o.a. het creatief gebruik van nieuwe media, gebruikersgericht ontwerpen van applicaties, het verhogen van de efficiëntie.

9 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 5 De beroepsactiviteit van de gegradueerde in de Multimedia & Communicatietechnologie situeert zich hoofdzakelijk rond 4 duidelijk onderscheiden pijlers en verschilt daarin duidelijk van de traditionele opleidingen tot gegradueerde in de Toegepaste Informatica. Multimedia en Communicatie Het ontwerpen van multimediale toepassingen in een bedrijfscontext zoals daar zijn: elektronische catalogi, productintroducties, bedrijfsvoorstellingen, cd-rom s, interactieve multimediale technische documentatie en trainingsmateriaal. Office Automation Het praktisch, toepassings- & gebruikersgericht configureren, met elkaar koppelen en integreren van bestaande softwarepakketten en randapparatuur ter optimale ondersteuning van de bedrijfsspecifieke workflow. Hierbij dienen volgende belangrijke aspecten benadrukt te worden: het gebruikersgericht verhogen van de efficiëntie, het geven van opleiding rond applicaties en integraties, mainframe connectiviteit & connectiviteit met de onderliggende productieprocessen. Het organiseren van interne, bedrijfsspecifieke informaticaopleidingen draagt bij om medewerkers op een flexibele manier in staat te stellen hun bestaande kennis te heroriënteren en/of te verruimen, of om nieuwe medewerkers zo vlug mogelijk vertrouwd te maken met hun nieuwe informatieomgeving. Webtechnologie Hieronder verstaan we het wereldwijd beschikbaar stellen van zowel informatie als functionaliteit d.m.v. webtechnologie. Op een gebruikersgerichte en doelmatige manier wordt een evenwicht gezocht tussen creatieve mogelijkheden en technologische beperkingen. Het continue opvolgen van de technologische evolutie op dit vlak en het daadwerkelijk omzetten in realisaties. PC-technologie en Netwerking De gegradueerde in Multimedia en Communicatietechnologie verzorgt in zowel grote als kleine bedrijven de noodzakelijke PC-support als permanente, snelle en service-georiënteerde dienstverlening. Deze ondersteuning behelst zowel de sofware: uitbouw, bestelling/aankoop, testen, installatie, configuratie, versiebeheer, integratie, als wat hardware en multimediale randapparatuur betreft: samenbouwen en configureren van PC s, het installeren van uitbreidingskaarten, netwerking, randapparatuur, visualisatie en sonorisatie-apparatuur. Een belangrijke ondersteunende taak situeert zich ook op het vlak van de integratie, uitbouw en beheer van de telecommunicatie-infrastructuur. Naast deze vierledige multidisciplinariteit is het ook nodig om op een sociaal vaardige manier een permanente en klantgerichte dienstverlening uit te bouwen binnen het bedrijf. Zijn/haar attitude wordt gekenmerkt door assertiviteit, flexibiliteit, stressbestendigheid, organisatietalent en communicatievaardigheid.

10 6 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2.3 Verantwoording van de opleiding De opleiding Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) wenst een structurele ondersteuning te bieden voor het PC-gebaseerde bedrijfsinformatieapparaat. Dit apparaat is sectoroverschrijdend aanwezig en heeft zeker ook binnen niet IT-gedreven sectoren ondersteuning nodig. Deze structurele ondersteuning wordt gedragen door 4 pijlers in de opleiding: Multimedia, Office Automation, Webtechnologie, PC-technologie en Netwerken. De opleiding richt zich tot jonge mensen die een uitgesproken interesse hebben om op een multidisciplinaire manier informatica en technologie creatief te combineren ten dienste van een gebruiker. Voor wat de beroepsmogelijkheden betreft onderscheiden we volgende mogelijkheden: Grote bedrijven: uitkristallisatie op 1 van de 4 pijlers, KMO s: combinatie van de 4 pijlers betekent een beduidende meerwaarde, Zelfstandige activiteit: Multimedia, Webtechnologie, PC & LAN support.

11 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 7 3 HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 De exacte benaming van de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) 3.2 De globale omschrijving van de opleiding De opleiding Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) wenst een structurele ondersteuning te bieden voor het PC-gebaseerde bedrijfsinformatieapparaat met bijhorende randapparatuur, netwerk en telecommunicatiefaciliteiten. Het unieke karakter van deze opleiding situereert zich rond de multidisciplinaire aanpak waarbij zowel informatica, technologie en creativiteit vertaald worden naar direct inzetbare kennis, competenties als vaardigheden op het vlak van de Multimedia, Office Automation, Webtechnologie, PCtechnologie en Netwerken. 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Het opleidingsprofiel Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) is een directe één op één vertaling van het beroepsprofiel MCT. Bij de vertaling van beroepsprofiel naar opleidingsprofiel is gewerkt volgens de richtlijnen van de DVO en werd de deductieve wijze gevolgd De concrete uitwerking van de vertaalslag Vanuit het beroepsprofiel werden volgende typefuncties, deelfuncties en taken weerhouden na overweging van de volgende criteria: de taak moet van toepassing zijn voor een beginnend beroepsbeoefenaar; de taak moet voldoende frequent uitgevoerd worden en van voldoende belang zijn; de taak moet autonoom en onafhankelijk kunnen uitgevoerd worden; de haalbaarheid om een bepaalde taak als onderwijsdoelstelling voorop te stellen. Zodoende komen we tot de volgende definitieve lijst van taken. De codering wordt overgenomen uit het beroepsprofiel, bijvoorbeeld: SA11 = Support, PC-support, Taak A.11

12 8 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Support, Ondersteuning (S) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: PC-support A.2 Configuratie moederbord A.3 Installatie en configuratie uitbreidingskaarten A.4 Installatie, configuratie van randapparatuur A.5 Installatie, configuratie van opslagapparatuur A.6 Installatie, configuratie en afregeling van beeldschermen A.7 Herstelling en problem solving PC-hardware A.8 Onderhoud en actualisatie van PC-hardware A.10 Het uitvoeren van performantietesten op een software-hardware combinatie A.12 Het creëren van thin-clients A.13 Het uitvoeren en opvolgen van firmware updates. B. Deelfunctie: Desktop-support B.1 Installatie van gebruikersssoftware B.2 Installatie van besturingssystemen en netwerksofware B.3 Configuratie van gebruikerssoftware B.4 Administratie van software licenties B.6 Software-integratie van gebruikerssoftware B.7 Onderhoud en support van geïmplementeerde software oplossingen B.8 Installatie, configuratie en integratie van groepssoftware B.12 Viruspreventie en remediëring. C. Deelfunctie: Network-support C.1 Installatie netwerksoftware C.2 Configuratie netwerkhardware (routers, hubs, switches, ) C.5 Uitvoeren van een informatiebeveiligingsbeleid C.6 Uitvoeren van een informatieopslagbeleid C.7 Uitvoeren van een informatiearchiveringsbeleid C.8 Ondersteuning geven naar toegepaste automatisering toe C.9 Ondersteuning geven naar netwerkrandapparatuur (netwerkprinters, fax gateways ) C.12 Ondersteuning geven naar draadloze netwerkrandapparatuur C.13 Het uitvoeren en opvolgen van firmware updates. D. Deelfunctie: Toegepaste automatisering support: (communicatie, aquisitie, sturing, monitoring) D.2 Het realiseren van een PLC-PC verbinding D.3 Het capteren van productiegegevens d.m.v. data-acquisitie kaarten en sensoren D.7 Het capteren van informatie in het productieapparaat. E. Deelfunctie: Infrastructuur-support E.2 Het integreren van computerapparatuur in bureaumeubilair E.5 Installatie van netwerkhardware (routers, hubs, switches, ) E.7 Netwerkinstallatie en uitbouw E.8 Installatie van een gestructureerde netwerkbekabeling

13 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 9 E.9 Het inrichten van een opleidingslokaal E.14 Het inrichten van een PC-service- en assemblagelokaal E.16 Het inrichten van een mediatheek E.18 Het inrichten en uitbouwen van een informatiekiosk E.20 Het geven van ondersteuning naar portable systemen (dock-in station, palmtops, gsm ). F. Deelfunctie: Informatiebeveiliging support F.2 Het uitvoeren van een backup- en archiveringsbeleid, terugzetten back-ups F.6 Het toekennen van rechten & onderhoud van netwerkgebruikers F.7 Het onderhouden van online storage apparatuur (RAID, ) F.8 Het onderhouden van nearline storage apparatuur (CD-jukebox, ) F.9 Het onderhouden van offline storage apparatuur (Tapes, DATs, CD s ) F.10 Het onderhouden van netvoedingsondersteuningsapparatuur (UPS, ) F.13 Het controleren van het computergebruik en netwerktoegang (logfiles) F.14 Het beheer van IT-verbruiksgoederen F.16 Het uitvoeren en opvolgen van firmware updates. G. Deelfunctie: Website support G.1 Het updaten en actualiseren van de website G.2 Het statistisch verwerken en opvolgen van gebruikersfeedback G.3 Het waarnemen van de lokale webmasterfunctie. Integratie (I) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: workflow-integratie (Office automation) A.1 Het integreren en aan elkaar koppelen van gebruikerssoftware A.2 Het automatiseren van standaard informatietechnische handelingen (breder dan macro s) A.3 Het incorporeren van bepaalde standaardmacro s A.4 Het automatiseren van gegevensingave (ocr, barcodelezer, readers, spraak, ) A.6 Het integreren van groupware (meeting scheduler, outlook,...) A.7 Het integreren van webtechnologie ( , Intranet, ) A.8 Het opbouwen en integreren van databases. B. Deelfunctie: Communicatie en media-integratie B.1 Het integreren van multimedia in bedrijfspresentaties B.2 Het integreren van multimedia in PR-materiaal (Cd-rom s) B.3 Het integreren van multimedia in technische documentatie B.4 Het integreren van multimedia in lesmateriaal B.6 Het automatiseren van presentaties (ook van de bediening) B.7 Het integreren van multimedia in elektronische documenten.

14 10 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE C. Deelfunctie: Applicatie-integratie (gebruikersgericht RAD, binnen grenzen EDP-strategie) C.2 Het opzetten van een mailingapplicatie C.3 Het integreren van oplossingen ter ondersteuning van een paperless office C.4 Het met elkaar laten samenwerken van verschillende gebruikerssoftware C.5 Het integreren van een front-end applicatie. D. Deelfunctie: Host/Mainframe connectiviteit E. Deelfunctie: Proces data captatie en acquisitie E.2 Het capteren en visualiseren van productiegegevens. F. Deelfunctie: PDM-integratie G. Deelfunctie: Database-integratie G.1 Het interfacen van de gebruiker met de analyst in nieuw IT-ontwerp G.2 Het opzetten en integreren van gebruikersdatabases G.3 Het integreren van databases als een analyse tool G.4 Het opzetten van een database userinterface naar input en rapportering G.8 Het integreren van ODBC, webdb, ASP. H. Deelfunctie: Netwerk-integratie H.1 Het integreren van netwerkapparatuur in een bestaand netwerk H.3 Het integreren van gebruikerssoftware die over een netwerk draait H.4 Het verzorgen van een netwerk directory structuur en beheer. I. Deelfunctie: Het modelleren van data voor web applicaties I.1 Het modelleren van data in XML I.2 Het manipuleren van gegevens in XML. J. Deelfunctie: Het coderen van een website J.1 Het crossplatform, crossbrowser coderen in HTML J.2 Het hanteren van goede codeertechnieken, modulariteit, herbruikbaarheid J.3 Het realiseren van interactiviteit via clickable navigatie elementen J.4 Het implementeren van framegebaseerde navigatie J.5 Het realiseren van interactiviteit via forms en cgi-scripts J.6 Het realiseren van interactiviteit via scripting, DHTML, DOM J.7 Het realiseren van een Client Server applicatie via scripting J.8 Het integreren van een database. K. Deelfunctie: Het online plaatsen van een website K.1 Het publiceren van een site.

15 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 11 L. Deelfunctie: Het testen en valideren van een website L.1 Het uitvoeren van usability tests L.2 Het uitvoeren van crossbrowser en crossplatform tests L.3 Het uitvoeren van HTML valideringstests L.4 Het testen van Client Server functionaliteiten L.5 Het voorzien van mogelijkheden voor gebruikersfeedback L.6 Het uitvoeren van performantietest naar de hosting toe. M. Deelfunctie: Het incorporeren van media M.1 Het converteren van grafisch materiaal in een compact netwerkformaat M.2 Het aanmaken van typische (streaming) media (anim gif, backgrounds, audio, video) M.3 Het voorzien in het automatisch laden van benodigde plug-ins. Ontwikkeling (O) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: Multimedia-ontwikkelaar/ontwerper A.1 Het ontwerpen van multimediale bedrijfspresentaties A.2 Het ontwerpen van multimediale beursshows A.3 Het ontwerpen van multimediale PR-materiaal A.4 Het ontwerpen van multimediale technische documentatie A.5 Het ontwerpen van multimediaal lesmateriaal A.6 Het ontwerpen van multimediale presentaties A.7 Het ontwerpen van multimediale elektronische documenten. B. Deelfunctie: Grafische ontwikkelaar/ontwerper B.1 Het aanmaken van grafisch bronmateriaal (voor beeldscherm weergave) B.2 Het aanmaken van digitale media B.4 Het bewerken van grafisch bronmateriaal. C. Deelfunctie: Ontwikkelen van audiovisuele materialen (cd-rom) C.1 Het opnemen en samenstellen van audio bronmateriaal C.3 Het opnemen en samenstellen van visueel bronmateriaal C.4 Het opstellen van een draaiboek voor een audiovisuele realisatie (cd-rom) C.5 Het maken van een master productie (cd-rom). D. Deelfunctie: Office Automation ontwikkelaar D.1 Het ontwikkelen van ondersteunende applicaties ter ondersteuning van een paperless office D.4 Het uitbreiden van de standaard functionaliteiten van gebruikerssoftware D.5 Het ontwikkelen van de gegevens interfaces tussen verschillende gebruikerssoftware

16 12 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE D.7 Het ontwikkelen van oplossingen voor het distribueren van elektronische informatie D.8 Het implementeren van oplossingen voor het distribueren van elektronische informatie D.9 Het toevoegen van macro s om bepaalde toepassingen efficiënter te maken. E. Deelfunctie: Dienstverleningsontwikkelaar E.2 Het ontwikkelen van FAQs voor Office Automation E.3 Het ontwikkelen van FAQs voor Desktop Support (hardware en software) E.4 Het ondersteunen van efficiënte informatiestromen E.5 Het ondersteunen van een efficiënte workflow E.6 Het ontwerpen en ondersteunen van een uitleendienst van demomateriaal E.7 Het verzorgen van een versiebeheer voor softwarelicenties E.10 Het ontwikkelen van gebruikersdocumentatie. F. Deelfunctie: Website concept ontwikkelaar F.1 Het maken van een functionele specificatie en analyse F.2 Het ontwerpen van de interactie F.3 Het ontwerpen van een navigatiestructuur F.4 Het ontwerpen van een informatiearchitectuur F.5 Het omschrijven en karakteriseren van doelpublieken F.6 Het ontwikkelen van robuuste, flexibele en aanpasbare concepten. G. Deelfunctie: Webproject ontwikkelaar G.1 Het vertalen van bedrijfsprocessen naar webtechnologische oplossingen G.2 Het opstellen van een opdrachtstelling G.3 Het opstellen van een ontwikkelingsbudget G.4 Het opstellen van een ontwikkelingsplanning G.5 Het begeleiden en coördineren van een webproject G.6 Het organiseren van de contentproviders G.7 Het interfacen tussen opdrachtgever en ontwikkelingsteam G.8 Het vastleggen van minimum cliëntsysteemvereisten (platform, browser, connectie) G.9 Het voorstellen van een hostingsstrategie. Verwerking (V) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: Marketing communicatie & services (Marketing Communications) A.1 Opmaken technische documentatie A.2 Opmaken application notes A.3 Opmaken leaflets en folders A.4 Opmaken van productdatasheets A.9 Het bundelen van productgegevens op elektronische media A.10 Opmaken van bedrijfspresentaties A.11 Opmaken van productpresentaties

17 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 13 A.12 Ondersteuning geven bij het reorganiseren en structureren van de workflow A.15 Beheren van een demostock A.16 Het beheren van interne demofaciliteiten A.17 Het beheren van interne opleidings- en trainingsfaciliteiten A.18 Het bundelen van informatie op CD-ROM s A.19 Het verwerken van enquêtegegevens A.20 Het uitvoeren van kostprijsberekeningen i.v.m. MM, CD-rom s, B. Deelfunctie: Verwerken en voorbereiden van multimediaal bronmateriaal B.1 Importeren van bronmateriaal (CAD, ) B.2 Het omzetten van bronmateriaal in het gewenste formaat B.3 Het digitaliseren van bronmateriaal: geluidsopnames B.4 Het digitaliseren van bronmateriaal: video, dig. fotografie B.5 Het digitaliseren van bronmateriaal: scannen. Beheer (B) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: PC-beheerder A.1 Opvolgen van IT-aankopen en leveringen A.2 Contacten onderhouden met leveranciers A.4 Beheer van inventaris (hardware, software en verbruiksgoederen) A.5 Opvolgen herstellingen A.6 Advies geven i.v.m. acquisitie randapparatuur A.10 PC-hardware configuratie beheer A.11 PC-software configuratie en licentie beheer. B. Deelfunctie: Beheer van een website B.1 Het regelen van de domeinnaamregistratie B.2 De website registreren bij verschillende searchengines B.3 Het uitvoeren van de update en actualisatie van een website B.4 Het aanreiken van de nodige kennis en tools voor de lokale webmaster (klant) B.5 Het verzamelen en interpreteren van statistische informatie over het gebruik van de site B.6 Het verwerken en opvolgen van gebruikersfeedback. Transfer (T) gerichte typefunctie Bovenstaande opsomming van taken is een realistische weergave van wat IEDERE afgestudeerde in de Multimedia en Communicatietechnologie als beginnend beroepsbeoefenaar, op een autonome en onafhankelijke manier moet kunnen uitvoeren. Dit takenpakket wordt geclusterd tot onderdelen en functionele gehelen:

18 14 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE FUNCTIONEEL GEHEEL 1: TECHNOLOGIE Onderdeel MM hardware / randapparatuur Elektrische installatie en beveiligingstechniek Netwerkbekabeling Omvat taken (uit het beroepsprofiel) SA3, SA4, SA6, SE16, SE18 SA4, SA5, SA6, SE2, SE9, SE14, SF10 SC2, SC9, SC12, SE5, SE7, SE8, IH1 Vaardigheden en competenties De student MCT kan de specificaties van MM randapparatuur interpreteren voor een bepaalde toepassing de juiste keuze maken qua te gebruiken MM randapparatuur MM randapparatuur correct aansluiten en bedienen MM randapparatuur in ideale omstandigheden opstellen een elektrische installatie specifiëren meten en foutzoeken op een bestaande elektrische installatie apparatuur en infrastructuur van de benodigde voedingsspanning voorzien controleren of de aanwezige voorzieningen qua beveiliging toereikend zijn voorstellen formuleren qua dimensionering van netvoedingsondersteuningsapparatuur voorstellen formuleren qua dimensionering voor klimatisatienoden voorstellen formuleren om mogelijks storende invloeden op de correcte werking van een PC te vermijden een gestructureerde netwerkbekabeling uittekenen netwerkbekabeling uitvoeren meten en foutzoeken op netwerkbekabeling componenten van netwerkhardware integreren Elektronica SD2, SD3, SD7 een eenvoudig elektronisch PCinterface schema interpreteren en begrijpen PC-gebaseerd meten een PC-gebaseerde interface link realiseren via de parallelle poort elektronische interfaceschakelingen nabouwen, testen en implementeren SD2, SD3, SD7 meetapparaten aansturen en bevragen via seriële communicatie sensoren via de noodzakelijke meetomvormers koppelen aan een PC data-acquisitie kaart een PC data-acquisitie kaart inbouwen, configureren en aansluiten

19 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 15 Onderdeel Koppeling met en communicatie via bestaande industriële voorzieningen Omvat taken (uit het beroepsprofiel) Vaardigheden en competenties De student MCT kan de gemeten waarden visualiseren, loggen, bewaken en eventueel koppelen aan een database. Eenvoudige sturingen realiseren vanuit een PC-gebaseerde I/O kaart SD2, SD7 Een PC-PLC koppeling realiseren (zowel hardware als software) Een PC-veldbus koppeling realiseren (zowel hardware als software) FUNCTIONEEL GEHEEL 2: BEDRIJFSBEHEER Onderdeel Omvat taken (uit het beroepsprofiel) Vaardigheden en competenties De student MCT kan Kostprijsberekening BA1, BA4, OA20 Verschillende offertes modelmatig confronteren met mogelijke bedrijfsscenario s op zijn specifieke vakgebieden relevante kostprijsramingen en precalculaties uitvoeren verschillende mogelijke alternatieven in kostprijs vergelijken (voor een bepaalde termijn) Kwaliteitszorg Algemene vereiste kennis op zijn specifieke vakgebieden inherente kwaliteit leveren klantentevredenheid hoog houden meewerken aan een globaal kwaliteitszorgsysteem Communicatie en Algemene vereiste omgaan met stress en deadlines sociale vaardigheden kennis zich verbaal goed uitdrukken en presenteren in team werken op assertieve manier omgaan met conflicten goed vergaderen en telefoneren Wetgeving Algemene vereiste kennis zich informeren en omgaan met de wetgeving inzake privacy zich informeren en omgaan met de wetgeving inzake copyrights zich informeren en omgaan met de wetgeving inzake softwarelicenties zich informeren en omgaan met de wetgeving inzake internet Bedrijfsorganisatie BA, IA, IF de specifieke organisatie inschatten zich situeren binnen het organigram van het bedrijf procedures ontwikkelen horende bij bepaalde bedrijfsprocessen de verschillende informatiestromen

20 16 OPLEIDINGSPROFIEL MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Onderdeel Communicatie strategie Taal (Engels) Omvat taken (uit het beroepsprofiel) Vaardigheden en competenties De student MCT kan binnen het bedrijf identificeren IB, BB opereren binnen een vooropgestelde strategie qua externe bedrijfscommunicatie, imago,... Algemene vereiste zich vlot mondeling uitdrukken kennis schriftelijk rapporteren presenteren onderhandelen lezen vertalingen layouten FUNCTIONEEL GEHEEL 3: WWW-TECHNOLOGIE Onderdeel Omvat taken (uit het beroepsprofiel) Vaardigheden en competenties De student MCT kan Methodologie II, IL, OF, OG, OE op een methodologische wijze, in teamverband, een website ontwikkelen een website als proces ontwikkelen zowel informatie als functionaliteit op een doelpubliekgerichte wijze aanbieden een concept voor een website flexibel uitbouwen een flexibel en uitbreidbaar navigatieconcept ontwerpen en realiseren een website testen (validatie, crossbrowser, crossplatform, usability,...) Deontologie Algemene vereiste kennis ontwikkelen met een maatschappelijk te verantwoorden ethiek ontwikkelen met oog en respect voor mindervaliden in onze informatiemaatschappij Interactiviteit IJ de benodigde interactiviteit aan de cliëntzijde realiseren (JavaScript, Java) een voor het doelpubliek en toepassing aangepaste user interface ontwerpen en realiseren Functionaliteit IG, OE een client/server webapplicatie ontwerpen en realiseren gebruikmakende van de meest actuele tools (Java Applets, Java Servlets, ASP, CGI,...) Authoring IM, IJ een website ontwikkelen gebruikmakende van de meest actuele tools (HTML, DOM, CSS, Javascript, DHTML, XML) pagina s met een dynamische gegenereerde content ontwerpen en

STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie

STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie BEROEPSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie Opleiding: Multimedia

Nadere informatie

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Beroep: Studiegebied: Opleiding: Informatiemanager andelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 4 8 lt/w 20 24 lt/w Studierichting: Commercieel webverkeer Studiegebied: Handel Onderwijsvorm:

Nadere informatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Commercieel webverkeer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/45 De leden van

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD TSO INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2010/7841/004 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Opleiding: INFORMATICA Modules: A Basiskennis informatica 660 lt B Optie programmeren 500 lt C Optie netwerkbeheer

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

JUDDG762±GHUGHOHHUMDDU &RPPHUFLHHO:HEYHUNHHU

JUDDG762±GHUGHOHHUMDDU &RPPHUFLHHO:HEYHUNHHU 3529,1&,$$/21'(5:,-69/$$1'(5(1 /((53/$16(&81'$,521'(5:,-6 JDDG762±GHGHOHHMDD &RPPHFLHHO:HEYHNHH 797RHJHSDVWH,QIRPDWLFD 397RHJHSDVWH,QIRPDWLFD Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 2002/5//4/F/SG/1/III 7//D/

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Studiegebied: Handel Optie(s): Netwerkbeheer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2010 VVKSO BRUSSEL TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

SIGGIS Opleidingen. Programma

SIGGIS Opleidingen. Programma SIGGIS Opleidingen Programma Inhoudstafel 3 4 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 Voorwoord Over SIGGIS SIGGIS Opleidingen Leerpaden AGOL1: Workshop ArcGIS Online

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

1 Voorstelling HBO5 Informatica

1 Voorstelling HBO5 Informatica HBO5 Informatica Gedetailleerde brochure 2015-2016 1 Voorstelling HBO5 Informatica 1.1 Twee opties We leven in een informatiemaatschappij. Daar kunnen we niet omheen. Bedrijven sturen en ondersteunen hun

Nadere informatie

SIGGIS opleidingen Programma 2014

SIGGIS opleidingen Programma 2014 SIGGIS opleidingen Programma 2014 Inhoudstafel 4 5 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 Voorwoord Over SIGGIS SIGGIS Opleidingen Leerpaden AGOL1: Workshop

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Web-based rampeninformatiesysteem

Web-based rampeninformatiesysteem Web-based rampeninformatiesysteem Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektronica Optie Multimedia en Informatietechnologie Academiejaar 2004-2005 Eindwerk Jan Suykerbuyk Voorwoord

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD DRUKKEN EN AFWERKEN BSO DRUKVOORBEREIDING BSO GRAFISCHE COMMUNICATIE TSO MULTIMEDIA TSO PRINTMEDIA TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (vervangt D/1998/0279/038,

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Denken en Werken met Informatie Technologie Educating you to higher perspectives > Hencom-Trai N.V. Multi Educational and Business centre > (Suriname Paramaribo)

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie