STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie"

Transcriptie

1 STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie

2 BEROEPSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie Opleiding: Multimedia en communicatietechnologie D/2002/6356/2 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE I N H O U D 1 De eacte benaming van het beroep 1 2 De voorstudie horende bij het ontstaan van dit beroepsprofiel 1 3 De globale omschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontet 4 4 De vermelding van de opleidingsvereisten en de beroepservaring 4 5 De specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten 5 6 De ondersteunende kennis 13 7 De beroepshoudingen 15 8 Verklarende woordenlijst 16 9 Deelnemers werkgroep beroepsprofiel 17

4 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 1 1 De eacte benaming van het beroep Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie 2 De voorstudie horende bij het ontstaan van dit beroepsprofiel De doorlopen voorstudie beschrijft hoe dit beroepsprofiel ontstaan is uit een toekomstgerichte analyse van de industriële noden. Bij iedere stap werd er terdege overleg gepleegd met industriële partners. Stap 1: Bepaling van het studiedomein Uit cijfers van o.a. VDAB (1997) blijkt er een structureel tekort te zijn aan informatici. 100% 80% 60% 40% aanbiedingen ingevuld 20% 0% informatici ingenieurs vertegenwoordigers tekenaars technici hogere bedienden bureaubedienden verkopers paramedici/verzorging leraar LSO leraar HSO Stap 2: Conceptbepaling In samenspraak met de industriële partners komen we tot het volgende concept: We wensen iemand op te leiden die in staat is het PC-gebaseerdbedrijfsinformatie-apparaat (dat onafhankelijk van de sector aanwezig is) structureel te gaan ondersteunen. Het is de bedoeling dat de technologie daarbij geen enkele beperking vormt om er creatief, gebruikersgericht en efficiënt mee om te gaan. Efficiënt Creatieve mogelijkheden Gebruikersgericht Technologie: randapparatuur, netwerking, PC s

5 2 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Stap 3: Analyse concrete invulling De analyse van de concrete invulling gebeurde op twee manieren: conceptvoorstelling aan de industriële partners gevolgd door een inhoudelijke brainstorm; systematische inventarisatie van de vereisten qua kennis en vaardigheden, vermeld op gepubliceerde vacatureberichten. Hierbij hebben we ons vanzelfsprekend beperkt tot deze vacatureberichten die zo goed mogelijk aansloten bij het door ons vooropgestelde concept. Stap 4: Het identificeren van kennis, vaardigheden en attitudes op de onderscheiden deelgebieden De inhoudelijke input qua kennis, vaardigheden en attitudes werd gestructureerd tot 4 duidelijk onderscheiden pijlers, met een centrale, algemeen ondersteunende pijler. Stap 5: Onderzoek naar het onderscheid t.o.v. andere opleidingen Het vooropgestelde profiel werd vergeleken met de reeds aanwezige opleidingen in het Vlaamse landschap. Het vooropgestelde profiel bleek inderdaad uniek te zijn. Bij de meest aanleunende opleiding, nl. Graduaat Toegepaste Informatica, werd deze analyse in detail uitgevoerd en kwamen we tot de conclusie dat er slechts voor een derde van het totaal aantal studiepunten een gemeenschappelijk gedeelte kon onderscheiden worden. Zelfs bij de meest aanleunende opleiding bestaat er dus voor twee derde van het totaal aantal studiepunten een duidelijk verschillende invulling: MCT 1/3 TI MCT: Graduaat Multimedia en Communicatietechnologie TI: Graduaat Toegepaste Informatica

6 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 3 Stap 6: Bevestiging vanuit de industriële partners Geloofsbrieven: kunnen opgevraagd worden bij de Vlor. 3 De globale omschrijving van het beroep 3.1 Kernachtige beschrijving De gegradueerde in de Multimedia en Communicatietechnologie heeft als specialisatie het structureel ondersteunen van het PC-gebaseerde bedrijfsinformatieapparaat. Dit apparaat kenmerkt zich door een zeer gedistribueerde opstelling (zowel geografisch als binnen de verschillende lagen van de bedrijfsactiviteit), alsook door een zeer grote verscheidenheid en fleibiliteit qua aan te sluiten randapparatuur en beschikbare applicaties. De interconnectiviteit binnen dit platform wordt gerealiseerd d.m.v. LANs (Local Area Networks). Boven deze laag bevindt zich het EDP-department (Electronic Data Processing) waar de administratieve en boekhoudkundige verwerking gebeurt op een administratieve mainframe of minicomputer. Onder deze laag bevinden zich de productie-/opslag-/ verhandelingsprocessen en machines. Deze structurele ondersteuning situeert zich zowel langs de zijde van de technologie als langs de operationele zijde: o.a. het creatief gebruik van nieuwe media, gebruikersgericht ontwerpen van applicaties, het verhogen van de efficiëntie. De beroepsactiviteit van de gegradueerde in de Multimedia & Communicatietechnologie situeert zich hoofdzakelijk rond vier duidelijk onderscheiden peilers en verschilt daarin duidelijk van de traditionele opleidingen tot gegradueerde in de Toegepaste Informatica. Multimedia en Communicatie Het ontwerpen van multimediale toepassingen in een bedrijfscontet zoals daar zijn: elektronische catalogi, product introducties, bedrijfsvoorstellingen, cd-rom s, interactieve multimediale technische documentatie en trainingsmateriaal. Office Automation Het praktisch, toepassings- & gebruikersgericht configureren, met elkaar koppelen en integreren van bestaande softwarepakketten en randapparatuur ter optimale ondersteuning van de bedrijfsspecifieke workflow. Hierbij dienen volgende belangrijke aspecten benadrukt te worden: het gebruikersgericht verhogen van de effciëntie, het geven van opleiding rond applicaties en integraties, mainframe connectiviteit & connectiviteit met de onderliggende productieprocessen. Het organiseren van interne, bedrijfsspecifieke informatica opleidingen draagt bij om medewerkers op een fleibele manier in staat te stellen hun bestaande kennis te heroriënteren en/of te verruimen, of om nieuwe medewerkers zo vlug mogelijk vertrouwd te maken met hun nieuwe informatieomgeving. Webtechnologie Hieronder verstaan we het wereldwijd beschikbaar stellen van zowel informatie als functionaliteit d.m.v. webtechnologie. Op een gebruikersgerichte en doelmatige manier wordt een evenwicht gezocht tussen creatieve mogelijkheden en technologische beperkingen. Het continu opvolgen van de technologische evolutie op dit vlak en het daadwerkelijk omzetten in realisaties.

7 4 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE PC-technologie en Netwerking De gegradueerde in Multimedia en Communicatietechnologie verzorgt in zowel grote als kleine bedrijven de noodzakelijke PC-support als permanente, snelle en servicegeoriënteerde dienstverlening. Deze ondersteuning behelst zowel de software: uitbouw, bestelling/aankoop, testen, installatie, configuratie, versiebeheer, integratie, als wat hardware en multimediale randapparatuur betreft: samenbouwen en configureren van PC s, het installeren van uitbreidingskaarten, netwerking, randapparatuur, visualisatie en sonorisatie apparatuur. Een belangrijke ondersteunende taak situeert zich ook op het vlak van de integratie, uitbouw en beheer van de telecommunicatie-infrastructuur. Naast deze vierledige multidisciplinariteit is het ook nodig om op een sociaal vaardige manier een permanente en klantgerichte dienstverlening uit te bouwen binnen het bedrijf. Zijn/haar attitude wordt gekenmerkt door assertiviteit, fleibiliteit, stressbestendigheid, organisatietalent en communicatievaardigheid. 3.2 Beschrijving van de beroepscontet De beroepscontet Sector overschrijdend, alle bedrijven die in een Europese en mondiale contet hun bedrijfsactiviteit ondersteunen en integreren d.m.v. het gebruik van PCgebaseerde technologie. Dit PC-platform wordt daarbij o.a. aangewend voor: multimediale bedrijfscommunicatie in de brede zin van het woord; de integratie van gebruikerssoftware ter ondersteuning van de bedrijfsspecifieke workflow; computernetwerken om de informatie tot diep in het productie proces te kunnen capteren; inter- en intranettoepassingen. Milieu- en werkomstandigheden Door het multidisciplinaire karakter van de vorming, kan de gegradueerde in Multimedia en Communicatietechnologie op tal van plaatsen in het bedrijf ingeschakeld worden: ontwikkelingsafdeling (multimedia); ontwikkelingsafdeling (office automation); ontwikkelingsafdeling (internet/intranet applicaties); productieafdeling (captering en integratie van productieproces gegevens); IT-ondersteuning (diverse diensten: commercieel, public relations, marketing, aankoop...); opleidingscentrum (training, opleiding en navorming); help desk en technische ondersteuning; EDP-departement. 4 De vermelding van de opleidingsvereisten en de beroepservaring Samengevat bestaat het pakket aan opleidingsvereisten en minimaal vereiste beroepservaring uit de volgende drie elementen: basisopleiding van één cyclus Graduaat Multimedia en Communicatietechnologie ;

8 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 5 industriële stage gedurende minimaal 6 weken in een voor de opleiding relevant bedrijf; afstudeerwerk rond een voor de opleiding relevant thema. 5 De specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Bij de opstelling en beschrijving van de typefuncties en de deelfuncties werd met een aantal criteria rekening gehouden: typefuncties en deelfuncties moeten nauw aansluiten bij het direct inzetbaar karakter van de opleiding; daarbij werd de nadruk gelegd op de beroepsmogelijkheden in de eerste vijf carrièrejaren; tevens werd er geprobeerd actuele op de bedrijven gerichte typefuncties en deelfunctie te onderscheiden; de toegevoegde waarde van dergelijke functiedefinities is dat zij reeds zeer gedetailleerd beschreven staan in het ISO 9000-kwaliteitshandboek van de meeste bedrijven. Support, Ondersteuning (S) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: PC-support A.1 Selectie en samenstelling PC componenten A.2 Configuratie moederbord A.3 Installatie en configuratie uitbreidingskaarten A.4 Installatie, configuratie van randapparatuur A.5 Installatie, configuratie van opslag apparatuur A.6 Installatie, configuratie en afregeling van beeldschermen A.7 Herstelling en problem solving PC-hardware A.8 Onderhoud en actualisatie van PC-hardware A.9 Hardware en software vereisten van een configuratie op elkaar afstellen A.10 Het uitvoeren van performantietesten op een software-hardware combinatie A.11 Het verlagen Total Cost of Ownership (TCO): installatie en beheertools A.12 Het creëren van thin-clients A.13 Het uitvoeren en opvolgen van firmware updates B. Deelfunctie: Desktop-support B.1 Installatie van gebruikerssoftware B.2 Installatie van besturingssystemen en netwerk sofware B.3 Configuratie van gebruikerssoftware B.4 Administratie van software licensies B.5 Inrichten en bemannen van een helpdesk B.6 Software-integratie van gebruikerssoftware B.7 Onderhoud en support van geïmplementeerde software oplossingen B.8 Installatie, configuratie en integratie van groepssoftware B.9 Installatie, configuratie en integratie van host connectiviteit B.10 Advies geven i.v.m. het efficiënt computergebruik B.11 Advies geven bij het selecteren van gebruikerssoftware B.12 Virus preventie en remediëring C. Deelfunctie: Network-support C.1 Installatie netwerk software C.2 Configuratie netwerk hardware (routers, hubs, switches ) C.3 Configuratie van audiovisuele netwerk apparatuur (tele-conferencing )

9 6 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE C.4 Foutzoeken bij netwerkproblemen C.5 Uitvoeren van een informatiebeveiligingsbeleid C.6 Uitvoeren van een informatieopslagbeleid C.7 Uitvoeren van een informatiearchiveringsbeleid C.8 Ondersteuning geven naar toegepaste automatisering toe C.9 Ondersteuning geven naar netwerkrandapparatuur (netwerkprinters, fa gateways ) C.10 Netwerk performance monitoring C.11 Verdelen en beheer van TCP/IP-addressen C.12 Ondersteuning geven naar draadloze netwerkrandapparatuur C.13 Het uitvoeren en opvolgen van firmware updates D. Deelfunctie:Toegepaste automatisering support: (communicatie, acquisitie, sturing, monitoring) D.1 Het koppelen van productie hardware (I/O) op het bedrijfsinformatie systeem (ind. bussen) D.2 Het realiseren van een PLC-PC-verbinding D.3 Het capteren van productiegegevens d.m.v. data-acquisitie kaarten en sensoren D.4 Het sturen van processen d.m.v. I/O-sturingskaarten D.5 Het doorsturen van informatie naar productiemachines D.6 Het beschikbaar stellen van informatie in het productieapparaat D.7 Het capteren van informatie in het productieapparaat D.8 Het installeren van proces monitoring hardware D.9 De software ondersteuning van proces monitoring apparatuur D.10 Het ondersteunen van integraties met Industriële PC s E. Deelfunctie: Infrastructuur support E.1 Het inrichten van een computerlokaal E.2 Het integreren van computer apparatuur in bureau meubilair E.3 Het inrichten van een multimedia kamer E.4 Het integreren van telecommunicatie hardware E.5 Installatie van netwerk hardware (routers, hubs, switches ) E.6 Installatie van audiovisuele netwerk apparatuur (tele-conferencing ) E.7 Netwerk installatie en uitbouw E.8 Installatie van een gestructureerde netwerkbekabeling E.9 Het inrichten van een opleidingslokaal E.10 Het inrichten van een digitale fotografie studio E.11 Het inrichten van een geluidsopnamekamer E.12 Het inrichten van een helpdesk E.13 Het inrichten van een controlekamer E.14 Het inrichten van een PC service en assemblage lokaal E.15 Het integreren van IT-hardware in het productie proces E.16 Het inrichten van een mediatheek E.17 Het inrichten van een informatiecentrum E.18 Het inrichten en uitbouwen van een informatie kiosk E.19 Het inrichten en uitbouwen van een open leercentrum E.20 Het geven van ondersteuning naar portable systemen (dock-in station, palmtops, gsm ) E.21 Het integreren van telefooncentrales F.Deelfunctie: Informatiebeveiliging support F.1 Het inrichten van een fysische informatiebeveiligingslokaal (brandveilige kluis, serverlokaal )

10 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 7 F.2 Het uitvoeren van een back-up- en archiveringsbeleid, terugzetten backups F.3 Het beveiligen van een intranet F.4 Het beveiligen van een etranet F.5 Het configureren van firewalls, securityservers F.6 Het toekennen van rechten & onderhoud van netwerkgebruikers F.7 Het onderhouden van online storage-apparatuur (RAID ) F.8 Het onderhouden van nearline storage apparatuur (CD-jukebo ) F.9 Het onderhouden van offline storage-apparatuur (Tapes, DAT s, CD s ) F.10 Het onderhouden van netvoedingsondersteuningsapparatuur (UPS ) F.11 Het onderhouden van een persoonsgebonden toegangscontrole systeem F.12 Het onderhouden van de noodzakelijke beveiligingsapparatuur tegen eterne invloeden (brand, water, bliksem) F.13 Het controleren van het computergebruik en netwerktoegang (logfiles) F.14 Het beheer van IT-verbruiksgoederen F.15 Het uitvoeren van datarecuperatie G.Deelfunctie: Website support G.1 Het updaten en actualiseren van de website G.2 Het statistisch verwerken en opvolgen van gebruikersfeedback G.3 Het waarnemen van de lokale webmasterfunctie Integratie (I) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: workflow integratie (Office automation) A.1 Het integreren en aan elkaar koppelen van gebruikerssoftware A.2 Het automatiseren van standaard informatietechnische handelingen (breder dan macro s) A.3 Het incorporeren van bepaalde standaardmacro s A.4 Het automatiseren van gegevensingave (ocr, barcodelezer, readers, spraak ) A.5 Het integreren van een documentbeheer systeem A.6 Het integreren van groupware (meeting scheduler, outlook,) A.7 Het integreren van webtechnologie ( , Intranet ) A.8 Het opbouwen en integreren van databases A.9 Het afstemmen van de randapparatuur op de workflow B.Deelfunctie: Communicatie en media integratie B.1 Het integreren van multimedia in bedrijfspresentaties B.2 Het integreren van multimedia in PR-materiaal (cd-roms) B.3 Het integreren van multimedia in technische documentatie B.4 Het integreren van multimedia in lesmateriaal B.5 Het configureren van een presentatieruimte (plaatsing van componenten) B.6 Het automatiseren van presentaties (ook van de bediening) B.7 Het integreren van multimedia in elektronische documenten C. Deelfunctie: Applicatie integratie (gebruikersgericht RAD, binnen grenzen EDP-strategie) C.1 Het integreren van geautomatiseerde gegevensuitwisselingsinterfaces C.2 Het opzetten van een mailing applicatie C.3 Het integreren van oplossingen ter ondersteuning van een paperless office C.4 Het met elkaar laten samenwerken van verschillende gebruikerssoftware C.5 Het integreren van een front-end applicatie

11 8 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE C.6 Het koppelen van gebruikerssoftware aan elektronische communicatiemedia C.7 Het verbinden van gebruikerssoftware met mainframe gegevens C.8 Het integreren van host/mainframe terminal emulaties met gebruikerssoftware C.9 Het parametriseren & customizen van applicaties D.Deelfunctie: Host/Mainframe connectiviteit D.1 Het integreren van terminal emulaties D.2 Het uitwisselen van gegevens met een host/mainframe D.3 Het integreren van een monitoringssysteem van de host/mainframe pcverbindingen D.4 Het integreren van gebruikerssoftware - host/mainframe-verbindingen E.Deelfunctie: Proces data captatie en acquisitie E.1 Het koppelen van productiehardware op het bedrijfsinformatiesysteem E.2 Het capteren en visualiseren van productiegegevens E.3 Het vertalen van productiegegevens naar het bedrijfsinformatiesysteem E.4 Het automatiseren van deze integratie van proces data E.5 Het beschikbaar stellen van informatie in het productieapparaat E.6 Het doorsturen van informatie naar productiemachines F.Deelfunctie: PDM-integratie F.1 Het integreren en automatiseren van de informatietoevoer naar een PDMsysteem G.Deelfunctie: Database integratie G.1 Het interfacen van de gebruiker met de analyst in nieuw IT-ontwerp G.2 Het opzetten en integreren van gebruikersdatabases G.3 Het integreren van databases als een analyse tool G.4 Het opzetten van een database userinterface naar input en rapportering G.5 Het opzetten van een onderhoudsstructuur rond databases (backup, archivering) G.7 Het gebruiken van een datawarehouse G.8 Het integreren van ODBC, web-db, ASP H.Deelfunctie: Netwerkintegratie H.1 Het integreren van netwerkapparatuur in een bestaand netwerk H.2 Ondersteuning (van de integratie) van verschillende netwerktypes H.3 Het integreren van gebruikerssoftware die over een netwerk draait H.4 Het verzorgen van een netwerk directory structuur en beheer H.5 Het verzorgen van een onderhoudsstructuur rond netwerk directory gebruik H.6 Opzetten van een intranet. I. Deelfunctie: Het modelleren van data voor webapplicaties I.1 Het modelleren van data in XML I.2 Het manipuleren van gegevens in XML

12 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 9 J. Deelfunctie: Het coderen van een website J.1 Het crossplatform, crossbrowser coderen in HTML J.2 Het hanteren van goede codeertechnieken, modulariteit, herbruikbaarheid J.3Het realiseren van interactiviteit via clickable navigatie elementen J.4 Het implementeren van framegebaseerde navigatie J.5 Het realiseren van interactiviteit via forms en cgi-scripts J.6 Het realiseren van interactiviteit via scripting, DHTML, DOM J.7 Het realiseren van een Client Server applicatie via scripting J.8 Het integreren van een database J.9 Het realiseren van interactiviteit via spraaktechnologie K.Deelfunctie: Het online plaatsen van een website K.1 Het publiceren van een site K.2 Het beveiligen van Client Server interactie L.Deelfunctie: Het testen en valideren van een website L.1 Het uitvoeren van usability tests L.2 Het uitvoeren van crossbrowser en crossplatform tests L.3 Het uitvoeren van HTML valideringstests L.4 Het testen van Client Server functionaliteiten L.5 Het voorzien van mogelijkheden voor gebruikersfeedback L.6 Het uitvoeren van performantietest naar de hosting toe M.Deelfunctie: Het incorporeren van media M.1 Het converteren van grafisch materiaal in een compact netwerkformaat M.2 Het aanmaken van typische (streaming) media (anim gif, backgrounds, audio, video) M.3 Het voorzien in het automatisch laden van benodigde plug-ins Ontwikkeling (O) gerichte typefunctie: A.Deelfunctie: Multimedia ontwikkelaar/ontwerper A.1 Het ontwerpen van multimediale bedrijfspresentaties A.2 Het ontwerpen van multimediale beursshows A.3 Het ontwerpen van multimediaal PR-materiaal A.4 Het ontwerpen van multimediale technische documentatie A.5 Het ontwerpen van multimediaal lesmateriaal A.6 Het ontwerpen van multimediale presentaties A.7 Het ontwerpen van multimediale elektronische documenten A.8 Het realiseren van interactiviteit via spraaktechnologie B.Deelfunctie: Grafische ontwikkelaar/ontwerper B.1 Het aanmaken van grafisch bronmateriaal (voor beeldscherm weergave) B.2 Het aanmaken van digitale media B.3 Het ontwerpen en modelleren van een IG-database B.4 Het bewerken van grafisch bronmateriaal C.Deelfunctie: Ontwikkelen van audiovisuele materialen (CD-rom) C.1 Het opnemen en samenstellen van audio-bronmateriaal C.2 Het synthetiseren van audio-bronmateriaal

13 10 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE C.3 Het opnemen en samenstellen van visueel bronmateriaal C.4 Het opstellen van een draaiboek voor een audiovisuele realisatie (cd-rom) C.5 Het maken van een masterproductie (cd-rom) C.6 Het uitvoeren van de eindmontage (cd-rom) C.7 Het organiseren van multi-taalproducties C.8 Het organiseren van de vermenigvuldiging van audiovisuele materialen C.9 Het aanmaken en produceren van cd-rom s D.Deelfunctie: Office Automation ontwikkelaar D.1 Het ontwikkelen van ondersteunende applicaties ter ondersteuning van een paperless office D.2 Het configureren van gebruikersapplicaties ter ondersteuning van de workflow D.3 Het implementeren van workflow ondersteunende toepassingen D.4 Het uitbreiden van de standaard functionaliteiten van gebruikerssoftware D.5 Het ontwikkelen van de gegevens interfaces tussen verschillende gebruikerssoftwares D.6 Het analyseren van gebruikersacties en -patronen en die vertalen naar office automation D.7 Het ontwikkelen van oplossingen voor het distribueren van elektronische informatie D.8 Het implementeren van oplossingen voor het distribueren van elektronische informatie D.9 Het toevoegen van macro s om bepaalde toepassingen efficiënter te maken D.10 Het gebruikersgericht werken: analyse en prototyping (RAD) D.11 Het realiseren van interactiviteit via spraaktechnologie E.Deelfunctie: Dienstverleningsontwikkelaar E.1 Het ontwikkelen van helpdesk procedures E.2 Het ontwikkelen van FAQ s voor Office Automation E.3 Het ontwikkelen van FAQ s voor Desktop Support (hardware en software) E.4 Het ondersteunen van efficiënte informatiestromen E.5 Het ondersteunen van een efficiënte workflow E.6 Het ontwerpen en ondersteunen van een uitleendienst van demomateriaal E.7 Het verzorgen van een versiebeheer voor softwarelicensies E.8 Het ontwikkelen van geautomatiseerde back-up systemen en procedures E.9 Het ontwikkelen van geautomatiseerde virusbeveiligingssystemen en procedures E.10 Het ontwikkelen van gebruikersdocumentatie E.11 Het ontwikkelen van guidelines (teleconferencing, ) E.12 Het realiseren van interactiviteit via spraaktechnologie F.Deelfunctie: Website concept ontwikkelaar F.1 Het maken van een functionele specificatie en analyse F.2 Het ontwerpen van de interactie F.3 Het ontwerpen van een navigatiestructuur F.4 Het ontwerpen van een informatiearchitectuur F.5 Het omschrijven en karakteriseren van doelpublieken F.6 Het ontwikkelen van robuuste, fleibele en aanpasbare concepten G.Deelfunctie: Webprojectontwikkelaar G.1 Het vertalen van bedrijfsprocessen naar webtechnologische oplossingen G.2 Het opstellen van een opdrachtstelling

14 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 11 G.3 Het opstellen van een ontwikkelingsbudget G.4 Het opstellen van een ontwikkelingsplanning G.5 Het begeleiden en coördineren van een webproject G.6 Het organiseren van de contentproviders G.7 Het interfacen tussen opdrachtgever en ontwikkelingsteam G.8 Het vastleggen van minimum client-systeem vereisten (platform, browser, connectie) G.9 Het voorstellen van een hostingsstrategie Verwerking (V) gerichte typefunctie: A.Deelfunctie: Marketing communicatie & services (Marketing Communications) A.1 Opmaken technische documentatie A.2 Opmaken application notes A.3 Opmaken leaflets en folders A.4 Opmaken van product datasheets A.5 Organiseren van presentatiegeoriënteerde meetings A.6 Organiseren van productintroducties A.7 Organiseren van beursrepresentaties A.8 Opmaken van PR-informatie (Annual Reports, Advertenties, Newsletters ) A.9 Het bundelen van productgegevens op elektronische media A.10 Opmaken van bedrijfspresentaties A.11 Opmaken van productpresentaties A.12 Ondersteuning geven bij het reorganiseren en structureren van de workflow A.14 Organiseren en configureren van custom order administration A.15 Beheren van een demostock A.16 Het beheren van interne demofaciliteiten A.17 Het beheren van interne opleidings- en trainingsfaciliteiten A.18 Het bundelen van informatie op cd-rom s A.19 Het verwerken van enquête gegevens A.20 Het uitvoeren van kostprijsberekeningen i.v.m. MM, cd-rom s B.Deelfunctie: Verwerken en voorbereiden van multimediaal bronmateriaal B.1 Importeren van bronmateriaal (CAD, ) B.2 Het omzetten van bronmateriaal in het gewenste formaat B.3 Het digitaliseren van bronmateriaal: geluidsopnames B.4 Het digitaliseren van bronmateriaal: video, dig. fotografie B.5 Het digitaliseren van bronmateriaal: scannen Beheer (B) gerichte typefunctie: A.Deelfunctie: PC-beheerder A.1 Opvolgen van IT-aankopen en -leveringen A.2 Contacten onderhouden met leveranciers A.3 Plannen en coördineren van PC-installaties A.4 Beheer van inventaris (hardware, software en verbruiksgoederen) A.5 Opvolgen herstellingen A.6 Advies geven i.v.m. acquisitie randapparatuur A.7 Inrichten en bemannen van een helpdesk A.8 Het concipiëren van een PC-lokaal A.9 Het opvolgen van PC-opleidingsnoden

15 12 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE A.10 PC-hardware configuratiebeheer A.11 PC-software configuratie- en licentiebeheer A.12 Het organiseren van onderhoud en support van geïmplementeerde oplossingen A.13 Het uitvoeren van acceptatietests (evaluatie bestaande producten, prototypes) B.Deelfunctie: Beheer van een website B.1 Het regelen van de domeinnaamregistratie B.2 De website registreren bij verschillende searchengines B.3 Het uitvoeren van de update en actualisatie van een website B.4 Het aanreiken van de nodige kennis en tools voor de lokale webmaster (klant) B.5 Het verzamelen en interpreteren van statistische informatie over het gebruik van de site B.6 Het verwerken en opvolgen van gebruikersfeedback Transfer (T) gerichte typefunctie: Het geven van opleiding over sommige van voorgaande deelfuncties. Toelichting: Voor wat de typefuncties betreft is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen supportgerichte activiteiten (ondersteuning zonder creërende inbreng, zonder eigenlijk keuzes te maken) en ontwikkelingsgerichte activiteiten (plannen, uitvoeren, keuzes maken, creatieve inbreng).

16 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 13 6 De ondersteunende kennis 1 Algemeen theoretisch ondersteunende kennis Wiskunde (inzichtelijk + toepassingsniveau) Toegepaste gegevensverwerking (statistiek) Algemene informatica (PC, C/S, OS) Elektriciteit (inzichtelijk) Gestructureerd programmeren (topdown analyse, datastructuren, algoritmen) Objectoriëntatie De menselijke informatieverwerking Datacommunicatie en telecommunicatie Toegepaste automatisering - basis regeltechniek Informatiebeheer en beveiliging Databases Specifieke kennis - Programmeren Programmeren (C, Java, VB, JavaScript, ASP, LINGO) Specifieke kennis - Webtechnologie WWW-authoring (HTML, DOM, CSS, JavaScript, DHTML, XML) WWW-C/S (Java applets, Java servlets, ASP, CGI) Methodologie en toegepaste ergonomie (interactie, navigatie, structuur, usability) De serverkant: beheer, configuratie, beveiliging Intranettechnologie Specifieke kennis Multimedia en grafische technieken Grafische formaten bewerken en genereren (bitmap, vectoriëel, streaming, compressed) Bronmateriaal (belichting, digitale fotografie, video, sound) Editing: Animatie, interactie, effecten, montages, media integratie Multimedia project (cd-rom-producties) Elektronische documenten: Acrobat pdf 3D-software (3D-ma) Specifieke kennis PC-technologie en Netwerking PC technologie (configuratie, beheer, diagnostiek, installatie hardware, software) Netwerking ( hardware, software, configuratie, beheer, beveiliging, infrastructuur, telecom) Randapparatuur (keuze, specificaties, eisen, typische toepassingen) Specifieke kennis - Office Automation Officeware (Word, Ecel, Access, Outlook, ) Koppelingen en uitwisselingen tussen pakketten (OLE, DAO, RDO, ODBC, ADO, CDO ) Programmeren in VBA Grafische user interfaces Host connectiviteit (mainframe, mini, uni, AS400) Backoffice producten (Echange server, SQL server, II-server...) 1 Opmerking: de vermeldingen tussen haakjes zijn bedoeld als toelichting of als voorbeeld van huidige courante producten

17 14 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Intranettechnologie Software integratie binnen een 3-tier model Specifieke kennis - Bedrijfscontet Kostprijsberekening (inzichtelijk + toepassingsniveau) Kwaliteitszorg (inherente kwaliteit, klantentevredenheid) Wetgeving (privacy, copyrights, softwarelicenties, internet) Sociale en communicatieve vaardigheden (assertiviteit, teamwork, stress, vergaderen, telefoneren) Bedrijfseconomie en bedrijfsorganisatie Strategie eterne bedrijfscommunicatie (toegepast) Taal (actief toegepast Engels: spreken, presenteren, schrijven, lezen, onderhandelen, telefoneren) Specifieke kennis - Technologie Elektriciteit (toepassingsniveau) Elektronica (PC-interfacing) PC-gebaseerd meten (sensoren, data-acquisitie, monitoring, alarmering, visualisatie) Koppeling met en communicatie via bestaande ind. voorzieningen (veldbussen, PLC...) Netwerk bekabeling (installeren, onderhouden, foutzoeken...) Multimediahardware (randapparatuur)

18 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 15 7 De beroepshoudingen Hieronder worden de beroepshoudingen omschreven van de gegradueerde in de Multimedia en Communicatietechnologie. Hierbij werd rekening gehouden met de het feit dat typisch voor deze opleiding er gestreefd wordt naar multidisciplinariteit op het uitvoerend vlak. Dit maakt dat de beroepshoudingen dermate zijn dat zij binnen een zeer breed gamma aan mogelijke beroepsconteten relevant zijn. Aandacht voor competentieontplooiing Abstraherend vermogen Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Communicatievaardigheid Creativiteit Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Empathie Fleibiliteit Fysisch inzicht Gedrevenheid Imagobewustzijn Improvisatievermogen Kostenbewustzijn Kritische ingesteldheid Kwaliteitsbewustzijn Loyaliteit Milieubewustzijn Mondiale instelling en visie Motiveringsvermogen Omgaan met stress Onderhandelingsvermogen Organisatievermogen Planningsvermogen Probleemoplossend denken Product visie Productverantwoordelijkheid Resultaatgerichtheid Reactiesnelheid Team spirit Veiligheidsbewustzijn Verantwoordelijkheidszin Voorstellingsvermogen Zelfleerzaamheid en actualisatie vermogen Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt Toelichting: (contetgegevens): Er wordt over de ganse lijn een grote vaardigheid met informatie nagestreefd, dit om inzichtelijk te kunnen omgaan met: informatievervuiling, waarheidsgehalte, filtering, authenticiteit, etc

19 16 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 8 Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen Volgende uitdrukkingen, begrippen en afkortingen worden in de tekst gebruikt: ADO: Active Data Object ASP: Active Server Pages CAD: Computer Aided Design CDO: Colaboration Data Objects CGI: Common Gateway Interface C/S: Client / Server CSS: Cascading Style Sheets DAO: Data Access Objects DAT: Digital Audio Tape DHTML: Dynamic HTML DOM: Document Object Model EDP: Electronic Data Processing FAQ: Frequently Asked Questions HTML: HyperTet Markup Language I/O: Input / Output IT: Information Technology LAN: Local Area Network MM: Multimedia OCR: Optical Character Recognition ODBC: Open Data Base Connectivity OLE: Object Linking and Embedding OS: Operating System PDM: Product Data Management PLC: Programmable Logic Controller RAD: Rapid Application Development RAID: Redundant Arrays of Inepensive Disks RDO: Remote Data Objects SQL: Standard Query Language TCO: Total Cost of Ownership TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol UPS: Uninterruptable Power Supply VB: Visual Basic WWW: World Wide Web XML: Etensible Markup Language

20 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 17 9 Deelnemers werkgroep beroepsprofiel Multimedia & Communicatietechnologie Volgende personen hebben actief bijgedragen tot de uitwerking van het beroepsprofiel voor de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie: Lode De Geyter (Departementshoofd PIH-Kortrijk, Hogeschool West-Vlaanderen) Walter Dejonghe (Product Design Manager, Fuji Hunt) Philippe Dendievel (System Engineer, Delaware) Ivo Depauw (Lector Wiskunde en Programmeren, Hogeschool West-Vlaanderen) Ludwig Derumeau (Zaakvoerder, Tra Video Productions bvba) Claude Detremmerie (Managing Director, Gala Multimedia nv) Mario Durnez (Informaticabeheerder, Generale Bank) Bart Leenknegt (Opleidingscoördinator MCT, Hogeschool West-Vlaanderen) Herman Pannekoeke (Training Manager, VDAB Kortrijk T&O) Geert Vandendorpe (IT Manager, Berry Group) Fernand Vanderheeren (Secretaris Raad Hoger Onderwijs, Vlaamse Onderwijsraad) Jan Verhenne (Human Resources Manager, Bekaert Engineering) Willy Vermorgen (Projectmedewerker, Vlaamse Onderwijsraad) Carl Willaert (Zaakvoerder, Willaert Computersystemen bvba)

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Denken en Werken met Informatie Technologie Educating you to higher perspectives > Hencom-Trai N.V. Multi Educational and Business centre > (Suriname Paramaribo)

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Microsoft.NET Framework 3.0

Microsoft.NET Framework 3.0 Academiejaar 2006 2007 Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Schoonmeersstraat 52-9000 Gent Microsoft.NET Framework 3.0 Eindwerk voorgedragen tot het behalen van het diploma van INDUSTRIEEL INGENIEUR

Nadere informatie

Woordenlijst 4GL Aanpasbaarheid Analytische database Analytische modellering Aanraakscherm Aanwijsapparatuur Applet Applicatiearchitectuur

Woordenlijst 4GL Aanpasbaarheid Analytische database Analytische modellering Aanraakscherm Aanwijsapparatuur Applet Applicatiearchitectuur Woordenlijst 4GL Afkorting van Fourth Generation Language. Zie Vierde-generatietaal. Aanpasbaarheid Het vermogen van hardware of software om zich aan te passen aan de capaciteitseisen van uiteenlopende

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer,

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in de producten van SalesManager Software B.V. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs. Dit document laat u op een duidelijke en beknopte wijze

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Media werkprocessen in de praktijk

Media werkprocessen in de praktijk Media werkprocessen in de praktijk Een praktische methode voor het organiseren van media werkprocessen Een uitgave van GOC in samenwerking met Commbizz Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Achtergrond en

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM TeS-ED 6ss Technische UniversiteittvEindhoven Faculty ofelectrical Engineering Section ofdigital Information Systems (ICSIEB) Master's Thesis: STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2012-2013

RealDolmen Student Guide 2012-2013 RealDolmen Student Guide 2012-2013 Table of contents Table of contents... 2 1 RealDolmen... 3 1.1 Onze Visie & Missie... 3 1.1.1 Visie... 3 1.1.2 Missie... 3 2 Waarden... 4 3 RealDolmen acaddemict Junior

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATICABEHEER Derde graad TSO Brussel Licap: D/2002/0279/001 september 2002 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 3 TOEGEPASTE

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie