STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie"

Transcriptie

1 STUDIE 196 BEROEPSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie

2 BEROEPSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie Opleiding: Multimedia en communicatietechnologie D/2002/6356/2 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE I N H O U D 1 De eacte benaming van het beroep 1 2 De voorstudie horende bij het ontstaan van dit beroepsprofiel 1 3 De globale omschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontet 4 4 De vermelding van de opleidingsvereisten en de beroepservaring 4 5 De specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten 5 6 De ondersteunende kennis 13 7 De beroepshoudingen 15 8 Verklarende woordenlijst 16 9 Deelnemers werkgroep beroepsprofiel 17

4 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 1 1 De eacte benaming van het beroep Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie 2 De voorstudie horende bij het ontstaan van dit beroepsprofiel De doorlopen voorstudie beschrijft hoe dit beroepsprofiel ontstaan is uit een toekomstgerichte analyse van de industriële noden. Bij iedere stap werd er terdege overleg gepleegd met industriële partners. Stap 1: Bepaling van het studiedomein Uit cijfers van o.a. VDAB (1997) blijkt er een structureel tekort te zijn aan informatici. 100% 80% 60% 40% aanbiedingen ingevuld 20% 0% informatici ingenieurs vertegenwoordigers tekenaars technici hogere bedienden bureaubedienden verkopers paramedici/verzorging leraar LSO leraar HSO Stap 2: Conceptbepaling In samenspraak met de industriële partners komen we tot het volgende concept: We wensen iemand op te leiden die in staat is het PC-gebaseerdbedrijfsinformatie-apparaat (dat onafhankelijk van de sector aanwezig is) structureel te gaan ondersteunen. Het is de bedoeling dat de technologie daarbij geen enkele beperking vormt om er creatief, gebruikersgericht en efficiënt mee om te gaan. Efficiënt Creatieve mogelijkheden Gebruikersgericht Technologie: randapparatuur, netwerking, PC s

5 2 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Stap 3: Analyse concrete invulling De analyse van de concrete invulling gebeurde op twee manieren: conceptvoorstelling aan de industriële partners gevolgd door een inhoudelijke brainstorm; systematische inventarisatie van de vereisten qua kennis en vaardigheden, vermeld op gepubliceerde vacatureberichten. Hierbij hebben we ons vanzelfsprekend beperkt tot deze vacatureberichten die zo goed mogelijk aansloten bij het door ons vooropgestelde concept. Stap 4: Het identificeren van kennis, vaardigheden en attitudes op de onderscheiden deelgebieden De inhoudelijke input qua kennis, vaardigheden en attitudes werd gestructureerd tot 4 duidelijk onderscheiden pijlers, met een centrale, algemeen ondersteunende pijler. Stap 5: Onderzoek naar het onderscheid t.o.v. andere opleidingen Het vooropgestelde profiel werd vergeleken met de reeds aanwezige opleidingen in het Vlaamse landschap. Het vooropgestelde profiel bleek inderdaad uniek te zijn. Bij de meest aanleunende opleiding, nl. Graduaat Toegepaste Informatica, werd deze analyse in detail uitgevoerd en kwamen we tot de conclusie dat er slechts voor een derde van het totaal aantal studiepunten een gemeenschappelijk gedeelte kon onderscheiden worden. Zelfs bij de meest aanleunende opleiding bestaat er dus voor twee derde van het totaal aantal studiepunten een duidelijk verschillende invulling: MCT 1/3 TI MCT: Graduaat Multimedia en Communicatietechnologie TI: Graduaat Toegepaste Informatica

6 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 3 Stap 6: Bevestiging vanuit de industriële partners Geloofsbrieven: kunnen opgevraagd worden bij de Vlor. 3 De globale omschrijving van het beroep 3.1 Kernachtige beschrijving De gegradueerde in de Multimedia en Communicatietechnologie heeft als specialisatie het structureel ondersteunen van het PC-gebaseerde bedrijfsinformatieapparaat. Dit apparaat kenmerkt zich door een zeer gedistribueerde opstelling (zowel geografisch als binnen de verschillende lagen van de bedrijfsactiviteit), alsook door een zeer grote verscheidenheid en fleibiliteit qua aan te sluiten randapparatuur en beschikbare applicaties. De interconnectiviteit binnen dit platform wordt gerealiseerd d.m.v. LANs (Local Area Networks). Boven deze laag bevindt zich het EDP-department (Electronic Data Processing) waar de administratieve en boekhoudkundige verwerking gebeurt op een administratieve mainframe of minicomputer. Onder deze laag bevinden zich de productie-/opslag-/ verhandelingsprocessen en machines. Deze structurele ondersteuning situeert zich zowel langs de zijde van de technologie als langs de operationele zijde: o.a. het creatief gebruik van nieuwe media, gebruikersgericht ontwerpen van applicaties, het verhogen van de efficiëntie. De beroepsactiviteit van de gegradueerde in de Multimedia & Communicatietechnologie situeert zich hoofdzakelijk rond vier duidelijk onderscheiden peilers en verschilt daarin duidelijk van de traditionele opleidingen tot gegradueerde in de Toegepaste Informatica. Multimedia en Communicatie Het ontwerpen van multimediale toepassingen in een bedrijfscontet zoals daar zijn: elektronische catalogi, product introducties, bedrijfsvoorstellingen, cd-rom s, interactieve multimediale technische documentatie en trainingsmateriaal. Office Automation Het praktisch, toepassings- & gebruikersgericht configureren, met elkaar koppelen en integreren van bestaande softwarepakketten en randapparatuur ter optimale ondersteuning van de bedrijfsspecifieke workflow. Hierbij dienen volgende belangrijke aspecten benadrukt te worden: het gebruikersgericht verhogen van de effciëntie, het geven van opleiding rond applicaties en integraties, mainframe connectiviteit & connectiviteit met de onderliggende productieprocessen. Het organiseren van interne, bedrijfsspecifieke informatica opleidingen draagt bij om medewerkers op een fleibele manier in staat te stellen hun bestaande kennis te heroriënteren en/of te verruimen, of om nieuwe medewerkers zo vlug mogelijk vertrouwd te maken met hun nieuwe informatieomgeving. Webtechnologie Hieronder verstaan we het wereldwijd beschikbaar stellen van zowel informatie als functionaliteit d.m.v. webtechnologie. Op een gebruikersgerichte en doelmatige manier wordt een evenwicht gezocht tussen creatieve mogelijkheden en technologische beperkingen. Het continu opvolgen van de technologische evolutie op dit vlak en het daadwerkelijk omzetten in realisaties.

7 4 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE PC-technologie en Netwerking De gegradueerde in Multimedia en Communicatietechnologie verzorgt in zowel grote als kleine bedrijven de noodzakelijke PC-support als permanente, snelle en servicegeoriënteerde dienstverlening. Deze ondersteuning behelst zowel de software: uitbouw, bestelling/aankoop, testen, installatie, configuratie, versiebeheer, integratie, als wat hardware en multimediale randapparatuur betreft: samenbouwen en configureren van PC s, het installeren van uitbreidingskaarten, netwerking, randapparatuur, visualisatie en sonorisatie apparatuur. Een belangrijke ondersteunende taak situeert zich ook op het vlak van de integratie, uitbouw en beheer van de telecommunicatie-infrastructuur. Naast deze vierledige multidisciplinariteit is het ook nodig om op een sociaal vaardige manier een permanente en klantgerichte dienstverlening uit te bouwen binnen het bedrijf. Zijn/haar attitude wordt gekenmerkt door assertiviteit, fleibiliteit, stressbestendigheid, organisatietalent en communicatievaardigheid. 3.2 Beschrijving van de beroepscontet De beroepscontet Sector overschrijdend, alle bedrijven die in een Europese en mondiale contet hun bedrijfsactiviteit ondersteunen en integreren d.m.v. het gebruik van PCgebaseerde technologie. Dit PC-platform wordt daarbij o.a. aangewend voor: multimediale bedrijfscommunicatie in de brede zin van het woord; de integratie van gebruikerssoftware ter ondersteuning van de bedrijfsspecifieke workflow; computernetwerken om de informatie tot diep in het productie proces te kunnen capteren; inter- en intranettoepassingen. Milieu- en werkomstandigheden Door het multidisciplinaire karakter van de vorming, kan de gegradueerde in Multimedia en Communicatietechnologie op tal van plaatsen in het bedrijf ingeschakeld worden: ontwikkelingsafdeling (multimedia); ontwikkelingsafdeling (office automation); ontwikkelingsafdeling (internet/intranet applicaties); productieafdeling (captering en integratie van productieproces gegevens); IT-ondersteuning (diverse diensten: commercieel, public relations, marketing, aankoop...); opleidingscentrum (training, opleiding en navorming); help desk en technische ondersteuning; EDP-departement. 4 De vermelding van de opleidingsvereisten en de beroepservaring Samengevat bestaat het pakket aan opleidingsvereisten en minimaal vereiste beroepservaring uit de volgende drie elementen: basisopleiding van één cyclus Graduaat Multimedia en Communicatietechnologie ;

8 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 5 industriële stage gedurende minimaal 6 weken in een voor de opleiding relevant bedrijf; afstudeerwerk rond een voor de opleiding relevant thema. 5 De specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Bij de opstelling en beschrijving van de typefuncties en de deelfuncties werd met een aantal criteria rekening gehouden: typefuncties en deelfuncties moeten nauw aansluiten bij het direct inzetbaar karakter van de opleiding; daarbij werd de nadruk gelegd op de beroepsmogelijkheden in de eerste vijf carrièrejaren; tevens werd er geprobeerd actuele op de bedrijven gerichte typefuncties en deelfunctie te onderscheiden; de toegevoegde waarde van dergelijke functiedefinities is dat zij reeds zeer gedetailleerd beschreven staan in het ISO 9000-kwaliteitshandboek van de meeste bedrijven. Support, Ondersteuning (S) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: PC-support A.1 Selectie en samenstelling PC componenten A.2 Configuratie moederbord A.3 Installatie en configuratie uitbreidingskaarten A.4 Installatie, configuratie van randapparatuur A.5 Installatie, configuratie van opslag apparatuur A.6 Installatie, configuratie en afregeling van beeldschermen A.7 Herstelling en problem solving PC-hardware A.8 Onderhoud en actualisatie van PC-hardware A.9 Hardware en software vereisten van een configuratie op elkaar afstellen A.10 Het uitvoeren van performantietesten op een software-hardware combinatie A.11 Het verlagen Total Cost of Ownership (TCO): installatie en beheertools A.12 Het creëren van thin-clients A.13 Het uitvoeren en opvolgen van firmware updates B. Deelfunctie: Desktop-support B.1 Installatie van gebruikerssoftware B.2 Installatie van besturingssystemen en netwerk sofware B.3 Configuratie van gebruikerssoftware B.4 Administratie van software licensies B.5 Inrichten en bemannen van een helpdesk B.6 Software-integratie van gebruikerssoftware B.7 Onderhoud en support van geïmplementeerde software oplossingen B.8 Installatie, configuratie en integratie van groepssoftware B.9 Installatie, configuratie en integratie van host connectiviteit B.10 Advies geven i.v.m. het efficiënt computergebruik B.11 Advies geven bij het selecteren van gebruikerssoftware B.12 Virus preventie en remediëring C. Deelfunctie: Network-support C.1 Installatie netwerk software C.2 Configuratie netwerk hardware (routers, hubs, switches ) C.3 Configuratie van audiovisuele netwerk apparatuur (tele-conferencing )

9 6 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE C.4 Foutzoeken bij netwerkproblemen C.5 Uitvoeren van een informatiebeveiligingsbeleid C.6 Uitvoeren van een informatieopslagbeleid C.7 Uitvoeren van een informatiearchiveringsbeleid C.8 Ondersteuning geven naar toegepaste automatisering toe C.9 Ondersteuning geven naar netwerkrandapparatuur (netwerkprinters, fa gateways ) C.10 Netwerk performance monitoring C.11 Verdelen en beheer van TCP/IP-addressen C.12 Ondersteuning geven naar draadloze netwerkrandapparatuur C.13 Het uitvoeren en opvolgen van firmware updates D. Deelfunctie:Toegepaste automatisering support: (communicatie, acquisitie, sturing, monitoring) D.1 Het koppelen van productie hardware (I/O) op het bedrijfsinformatie systeem (ind. bussen) D.2 Het realiseren van een PLC-PC-verbinding D.3 Het capteren van productiegegevens d.m.v. data-acquisitie kaarten en sensoren D.4 Het sturen van processen d.m.v. I/O-sturingskaarten D.5 Het doorsturen van informatie naar productiemachines D.6 Het beschikbaar stellen van informatie in het productieapparaat D.7 Het capteren van informatie in het productieapparaat D.8 Het installeren van proces monitoring hardware D.9 De software ondersteuning van proces monitoring apparatuur D.10 Het ondersteunen van integraties met Industriële PC s E. Deelfunctie: Infrastructuur support E.1 Het inrichten van een computerlokaal E.2 Het integreren van computer apparatuur in bureau meubilair E.3 Het inrichten van een multimedia kamer E.4 Het integreren van telecommunicatie hardware E.5 Installatie van netwerk hardware (routers, hubs, switches ) E.6 Installatie van audiovisuele netwerk apparatuur (tele-conferencing ) E.7 Netwerk installatie en uitbouw E.8 Installatie van een gestructureerde netwerkbekabeling E.9 Het inrichten van een opleidingslokaal E.10 Het inrichten van een digitale fotografie studio E.11 Het inrichten van een geluidsopnamekamer E.12 Het inrichten van een helpdesk E.13 Het inrichten van een controlekamer E.14 Het inrichten van een PC service en assemblage lokaal E.15 Het integreren van IT-hardware in het productie proces E.16 Het inrichten van een mediatheek E.17 Het inrichten van een informatiecentrum E.18 Het inrichten en uitbouwen van een informatie kiosk E.19 Het inrichten en uitbouwen van een open leercentrum E.20 Het geven van ondersteuning naar portable systemen (dock-in station, palmtops, gsm ) E.21 Het integreren van telefooncentrales F.Deelfunctie: Informatiebeveiliging support F.1 Het inrichten van een fysische informatiebeveiligingslokaal (brandveilige kluis, serverlokaal )

10 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 7 F.2 Het uitvoeren van een back-up- en archiveringsbeleid, terugzetten backups F.3 Het beveiligen van een intranet F.4 Het beveiligen van een etranet F.5 Het configureren van firewalls, securityservers F.6 Het toekennen van rechten & onderhoud van netwerkgebruikers F.7 Het onderhouden van online storage-apparatuur (RAID ) F.8 Het onderhouden van nearline storage apparatuur (CD-jukebo ) F.9 Het onderhouden van offline storage-apparatuur (Tapes, DAT s, CD s ) F.10 Het onderhouden van netvoedingsondersteuningsapparatuur (UPS ) F.11 Het onderhouden van een persoonsgebonden toegangscontrole systeem F.12 Het onderhouden van de noodzakelijke beveiligingsapparatuur tegen eterne invloeden (brand, water, bliksem) F.13 Het controleren van het computergebruik en netwerktoegang (logfiles) F.14 Het beheer van IT-verbruiksgoederen F.15 Het uitvoeren van datarecuperatie G.Deelfunctie: Website support G.1 Het updaten en actualiseren van de website G.2 Het statistisch verwerken en opvolgen van gebruikersfeedback G.3 Het waarnemen van de lokale webmasterfunctie Integratie (I) gerichte typefunctie A. Deelfunctie: workflow integratie (Office automation) A.1 Het integreren en aan elkaar koppelen van gebruikerssoftware A.2 Het automatiseren van standaard informatietechnische handelingen (breder dan macro s) A.3 Het incorporeren van bepaalde standaardmacro s A.4 Het automatiseren van gegevensingave (ocr, barcodelezer, readers, spraak ) A.5 Het integreren van een documentbeheer systeem A.6 Het integreren van groupware (meeting scheduler, outlook,) A.7 Het integreren van webtechnologie ( , Intranet ) A.8 Het opbouwen en integreren van databases A.9 Het afstemmen van de randapparatuur op de workflow B.Deelfunctie: Communicatie en media integratie B.1 Het integreren van multimedia in bedrijfspresentaties B.2 Het integreren van multimedia in PR-materiaal (cd-roms) B.3 Het integreren van multimedia in technische documentatie B.4 Het integreren van multimedia in lesmateriaal B.5 Het configureren van een presentatieruimte (plaatsing van componenten) B.6 Het automatiseren van presentaties (ook van de bediening) B.7 Het integreren van multimedia in elektronische documenten C. Deelfunctie: Applicatie integratie (gebruikersgericht RAD, binnen grenzen EDP-strategie) C.1 Het integreren van geautomatiseerde gegevensuitwisselingsinterfaces C.2 Het opzetten van een mailing applicatie C.3 Het integreren van oplossingen ter ondersteuning van een paperless office C.4 Het met elkaar laten samenwerken van verschillende gebruikerssoftware C.5 Het integreren van een front-end applicatie

11 8 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE C.6 Het koppelen van gebruikerssoftware aan elektronische communicatiemedia C.7 Het verbinden van gebruikerssoftware met mainframe gegevens C.8 Het integreren van host/mainframe terminal emulaties met gebruikerssoftware C.9 Het parametriseren & customizen van applicaties D.Deelfunctie: Host/Mainframe connectiviteit D.1 Het integreren van terminal emulaties D.2 Het uitwisselen van gegevens met een host/mainframe D.3 Het integreren van een monitoringssysteem van de host/mainframe pcverbindingen D.4 Het integreren van gebruikerssoftware - host/mainframe-verbindingen E.Deelfunctie: Proces data captatie en acquisitie E.1 Het koppelen van productiehardware op het bedrijfsinformatiesysteem E.2 Het capteren en visualiseren van productiegegevens E.3 Het vertalen van productiegegevens naar het bedrijfsinformatiesysteem E.4 Het automatiseren van deze integratie van proces data E.5 Het beschikbaar stellen van informatie in het productieapparaat E.6 Het doorsturen van informatie naar productiemachines F.Deelfunctie: PDM-integratie F.1 Het integreren en automatiseren van de informatietoevoer naar een PDMsysteem G.Deelfunctie: Database integratie G.1 Het interfacen van de gebruiker met de analyst in nieuw IT-ontwerp G.2 Het opzetten en integreren van gebruikersdatabases G.3 Het integreren van databases als een analyse tool G.4 Het opzetten van een database userinterface naar input en rapportering G.5 Het opzetten van een onderhoudsstructuur rond databases (backup, archivering) G.7 Het gebruiken van een datawarehouse G.8 Het integreren van ODBC, web-db, ASP H.Deelfunctie: Netwerkintegratie H.1 Het integreren van netwerkapparatuur in een bestaand netwerk H.2 Ondersteuning (van de integratie) van verschillende netwerktypes H.3 Het integreren van gebruikerssoftware die over een netwerk draait H.4 Het verzorgen van een netwerk directory structuur en beheer H.5 Het verzorgen van een onderhoudsstructuur rond netwerk directory gebruik H.6 Opzetten van een intranet. I. Deelfunctie: Het modelleren van data voor webapplicaties I.1 Het modelleren van data in XML I.2 Het manipuleren van gegevens in XML

12 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 9 J. Deelfunctie: Het coderen van een website J.1 Het crossplatform, crossbrowser coderen in HTML J.2 Het hanteren van goede codeertechnieken, modulariteit, herbruikbaarheid J.3Het realiseren van interactiviteit via clickable navigatie elementen J.4 Het implementeren van framegebaseerde navigatie J.5 Het realiseren van interactiviteit via forms en cgi-scripts J.6 Het realiseren van interactiviteit via scripting, DHTML, DOM J.7 Het realiseren van een Client Server applicatie via scripting J.8 Het integreren van een database J.9 Het realiseren van interactiviteit via spraaktechnologie K.Deelfunctie: Het online plaatsen van een website K.1 Het publiceren van een site K.2 Het beveiligen van Client Server interactie L.Deelfunctie: Het testen en valideren van een website L.1 Het uitvoeren van usability tests L.2 Het uitvoeren van crossbrowser en crossplatform tests L.3 Het uitvoeren van HTML valideringstests L.4 Het testen van Client Server functionaliteiten L.5 Het voorzien van mogelijkheden voor gebruikersfeedback L.6 Het uitvoeren van performantietest naar de hosting toe M.Deelfunctie: Het incorporeren van media M.1 Het converteren van grafisch materiaal in een compact netwerkformaat M.2 Het aanmaken van typische (streaming) media (anim gif, backgrounds, audio, video) M.3 Het voorzien in het automatisch laden van benodigde plug-ins Ontwikkeling (O) gerichte typefunctie: A.Deelfunctie: Multimedia ontwikkelaar/ontwerper A.1 Het ontwerpen van multimediale bedrijfspresentaties A.2 Het ontwerpen van multimediale beursshows A.3 Het ontwerpen van multimediaal PR-materiaal A.4 Het ontwerpen van multimediale technische documentatie A.5 Het ontwerpen van multimediaal lesmateriaal A.6 Het ontwerpen van multimediale presentaties A.7 Het ontwerpen van multimediale elektronische documenten A.8 Het realiseren van interactiviteit via spraaktechnologie B.Deelfunctie: Grafische ontwikkelaar/ontwerper B.1 Het aanmaken van grafisch bronmateriaal (voor beeldscherm weergave) B.2 Het aanmaken van digitale media B.3 Het ontwerpen en modelleren van een IG-database B.4 Het bewerken van grafisch bronmateriaal C.Deelfunctie: Ontwikkelen van audiovisuele materialen (CD-rom) C.1 Het opnemen en samenstellen van audio-bronmateriaal C.2 Het synthetiseren van audio-bronmateriaal

13 10 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE C.3 Het opnemen en samenstellen van visueel bronmateriaal C.4 Het opstellen van een draaiboek voor een audiovisuele realisatie (cd-rom) C.5 Het maken van een masterproductie (cd-rom) C.6 Het uitvoeren van de eindmontage (cd-rom) C.7 Het organiseren van multi-taalproducties C.8 Het organiseren van de vermenigvuldiging van audiovisuele materialen C.9 Het aanmaken en produceren van cd-rom s D.Deelfunctie: Office Automation ontwikkelaar D.1 Het ontwikkelen van ondersteunende applicaties ter ondersteuning van een paperless office D.2 Het configureren van gebruikersapplicaties ter ondersteuning van de workflow D.3 Het implementeren van workflow ondersteunende toepassingen D.4 Het uitbreiden van de standaard functionaliteiten van gebruikerssoftware D.5 Het ontwikkelen van de gegevens interfaces tussen verschillende gebruikerssoftwares D.6 Het analyseren van gebruikersacties en -patronen en die vertalen naar office automation D.7 Het ontwikkelen van oplossingen voor het distribueren van elektronische informatie D.8 Het implementeren van oplossingen voor het distribueren van elektronische informatie D.9 Het toevoegen van macro s om bepaalde toepassingen efficiënter te maken D.10 Het gebruikersgericht werken: analyse en prototyping (RAD) D.11 Het realiseren van interactiviteit via spraaktechnologie E.Deelfunctie: Dienstverleningsontwikkelaar E.1 Het ontwikkelen van helpdesk procedures E.2 Het ontwikkelen van FAQ s voor Office Automation E.3 Het ontwikkelen van FAQ s voor Desktop Support (hardware en software) E.4 Het ondersteunen van efficiënte informatiestromen E.5 Het ondersteunen van een efficiënte workflow E.6 Het ontwerpen en ondersteunen van een uitleendienst van demomateriaal E.7 Het verzorgen van een versiebeheer voor softwarelicensies E.8 Het ontwikkelen van geautomatiseerde back-up systemen en procedures E.9 Het ontwikkelen van geautomatiseerde virusbeveiligingssystemen en procedures E.10 Het ontwikkelen van gebruikersdocumentatie E.11 Het ontwikkelen van guidelines (teleconferencing, ) E.12 Het realiseren van interactiviteit via spraaktechnologie F.Deelfunctie: Website concept ontwikkelaar F.1 Het maken van een functionele specificatie en analyse F.2 Het ontwerpen van de interactie F.3 Het ontwerpen van een navigatiestructuur F.4 Het ontwerpen van een informatiearchitectuur F.5 Het omschrijven en karakteriseren van doelpublieken F.6 Het ontwikkelen van robuuste, fleibele en aanpasbare concepten G.Deelfunctie: Webprojectontwikkelaar G.1 Het vertalen van bedrijfsprocessen naar webtechnologische oplossingen G.2 Het opstellen van een opdrachtstelling

14 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 11 G.3 Het opstellen van een ontwikkelingsbudget G.4 Het opstellen van een ontwikkelingsplanning G.5 Het begeleiden en coördineren van een webproject G.6 Het organiseren van de contentproviders G.7 Het interfacen tussen opdrachtgever en ontwikkelingsteam G.8 Het vastleggen van minimum client-systeem vereisten (platform, browser, connectie) G.9 Het voorstellen van een hostingsstrategie Verwerking (V) gerichte typefunctie: A.Deelfunctie: Marketing communicatie & services (Marketing Communications) A.1 Opmaken technische documentatie A.2 Opmaken application notes A.3 Opmaken leaflets en folders A.4 Opmaken van product datasheets A.5 Organiseren van presentatiegeoriënteerde meetings A.6 Organiseren van productintroducties A.7 Organiseren van beursrepresentaties A.8 Opmaken van PR-informatie (Annual Reports, Advertenties, Newsletters ) A.9 Het bundelen van productgegevens op elektronische media A.10 Opmaken van bedrijfspresentaties A.11 Opmaken van productpresentaties A.12 Ondersteuning geven bij het reorganiseren en structureren van de workflow A.14 Organiseren en configureren van custom order administration A.15 Beheren van een demostock A.16 Het beheren van interne demofaciliteiten A.17 Het beheren van interne opleidings- en trainingsfaciliteiten A.18 Het bundelen van informatie op cd-rom s A.19 Het verwerken van enquête gegevens A.20 Het uitvoeren van kostprijsberekeningen i.v.m. MM, cd-rom s B.Deelfunctie: Verwerken en voorbereiden van multimediaal bronmateriaal B.1 Importeren van bronmateriaal (CAD, ) B.2 Het omzetten van bronmateriaal in het gewenste formaat B.3 Het digitaliseren van bronmateriaal: geluidsopnames B.4 Het digitaliseren van bronmateriaal: video, dig. fotografie B.5 Het digitaliseren van bronmateriaal: scannen Beheer (B) gerichte typefunctie: A.Deelfunctie: PC-beheerder A.1 Opvolgen van IT-aankopen en -leveringen A.2 Contacten onderhouden met leveranciers A.3 Plannen en coördineren van PC-installaties A.4 Beheer van inventaris (hardware, software en verbruiksgoederen) A.5 Opvolgen herstellingen A.6 Advies geven i.v.m. acquisitie randapparatuur A.7 Inrichten en bemannen van een helpdesk A.8 Het concipiëren van een PC-lokaal A.9 Het opvolgen van PC-opleidingsnoden

15 12 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE A.10 PC-hardware configuratiebeheer A.11 PC-software configuratie- en licentiebeheer A.12 Het organiseren van onderhoud en support van geïmplementeerde oplossingen A.13 Het uitvoeren van acceptatietests (evaluatie bestaande producten, prototypes) B.Deelfunctie: Beheer van een website B.1 Het regelen van de domeinnaamregistratie B.2 De website registreren bij verschillende searchengines B.3 Het uitvoeren van de update en actualisatie van een website B.4 Het aanreiken van de nodige kennis en tools voor de lokale webmaster (klant) B.5 Het verzamelen en interpreteren van statistische informatie over het gebruik van de site B.6 Het verwerken en opvolgen van gebruikersfeedback Transfer (T) gerichte typefunctie: Het geven van opleiding over sommige van voorgaande deelfuncties. Toelichting: Voor wat de typefuncties betreft is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen supportgerichte activiteiten (ondersteuning zonder creërende inbreng, zonder eigenlijk keuzes te maken) en ontwikkelingsgerichte activiteiten (plannen, uitvoeren, keuzes maken, creatieve inbreng).

16 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 13 6 De ondersteunende kennis 1 Algemeen theoretisch ondersteunende kennis Wiskunde (inzichtelijk + toepassingsniveau) Toegepaste gegevensverwerking (statistiek) Algemene informatica (PC, C/S, OS) Elektriciteit (inzichtelijk) Gestructureerd programmeren (topdown analyse, datastructuren, algoritmen) Objectoriëntatie De menselijke informatieverwerking Datacommunicatie en telecommunicatie Toegepaste automatisering - basis regeltechniek Informatiebeheer en beveiliging Databases Specifieke kennis - Programmeren Programmeren (C, Java, VB, JavaScript, ASP, LINGO) Specifieke kennis - Webtechnologie WWW-authoring (HTML, DOM, CSS, JavaScript, DHTML, XML) WWW-C/S (Java applets, Java servlets, ASP, CGI) Methodologie en toegepaste ergonomie (interactie, navigatie, structuur, usability) De serverkant: beheer, configuratie, beveiliging Intranettechnologie Specifieke kennis Multimedia en grafische technieken Grafische formaten bewerken en genereren (bitmap, vectoriëel, streaming, compressed) Bronmateriaal (belichting, digitale fotografie, video, sound) Editing: Animatie, interactie, effecten, montages, media integratie Multimedia project (cd-rom-producties) Elektronische documenten: Acrobat pdf 3D-software (3D-ma) Specifieke kennis PC-technologie en Netwerking PC technologie (configuratie, beheer, diagnostiek, installatie hardware, software) Netwerking ( hardware, software, configuratie, beheer, beveiliging, infrastructuur, telecom) Randapparatuur (keuze, specificaties, eisen, typische toepassingen) Specifieke kennis - Office Automation Officeware (Word, Ecel, Access, Outlook, ) Koppelingen en uitwisselingen tussen pakketten (OLE, DAO, RDO, ODBC, ADO, CDO ) Programmeren in VBA Grafische user interfaces Host connectiviteit (mainframe, mini, uni, AS400) Backoffice producten (Echange server, SQL server, II-server...) 1 Opmerking: de vermeldingen tussen haakjes zijn bedoeld als toelichting of als voorbeeld van huidige courante producten

17 14 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE Intranettechnologie Software integratie binnen een 3-tier model Specifieke kennis - Bedrijfscontet Kostprijsberekening (inzichtelijk + toepassingsniveau) Kwaliteitszorg (inherente kwaliteit, klantentevredenheid) Wetgeving (privacy, copyrights, softwarelicenties, internet) Sociale en communicatieve vaardigheden (assertiviteit, teamwork, stress, vergaderen, telefoneren) Bedrijfseconomie en bedrijfsorganisatie Strategie eterne bedrijfscommunicatie (toegepast) Taal (actief toegepast Engels: spreken, presenteren, schrijven, lezen, onderhandelen, telefoneren) Specifieke kennis - Technologie Elektriciteit (toepassingsniveau) Elektronica (PC-interfacing) PC-gebaseerd meten (sensoren, data-acquisitie, monitoring, alarmering, visualisatie) Koppeling met en communicatie via bestaande ind. voorzieningen (veldbussen, PLC...) Netwerk bekabeling (installeren, onderhouden, foutzoeken...) Multimediahardware (randapparatuur)

18 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 15 7 De beroepshoudingen Hieronder worden de beroepshoudingen omschreven van de gegradueerde in de Multimedia en Communicatietechnologie. Hierbij werd rekening gehouden met de het feit dat typisch voor deze opleiding er gestreefd wordt naar multidisciplinariteit op het uitvoerend vlak. Dit maakt dat de beroepshoudingen dermate zijn dat zij binnen een zeer breed gamma aan mogelijke beroepsconteten relevant zijn. Aandacht voor competentieontplooiing Abstraherend vermogen Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Communicatievaardigheid Creativiteit Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Empathie Fleibiliteit Fysisch inzicht Gedrevenheid Imagobewustzijn Improvisatievermogen Kostenbewustzijn Kritische ingesteldheid Kwaliteitsbewustzijn Loyaliteit Milieubewustzijn Mondiale instelling en visie Motiveringsvermogen Omgaan met stress Onderhandelingsvermogen Organisatievermogen Planningsvermogen Probleemoplossend denken Product visie Productverantwoordelijkheid Resultaatgerichtheid Reactiesnelheid Team spirit Veiligheidsbewustzijn Verantwoordelijkheidszin Voorstellingsvermogen Zelfleerzaamheid en actualisatie vermogen Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Nvt Toelichting: (contetgegevens): Er wordt over de ganse lijn een grote vaardigheid met informatie nagestreefd, dit om inzichtelijk te kunnen omgaan met: informatievervuiling, waarheidsgehalte, filtering, authenticiteit, etc

19 16 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 8 Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen Volgende uitdrukkingen, begrippen en afkortingen worden in de tekst gebruikt: ADO: Active Data Object ASP: Active Server Pages CAD: Computer Aided Design CDO: Colaboration Data Objects CGI: Common Gateway Interface C/S: Client / Server CSS: Cascading Style Sheets DAO: Data Access Objects DAT: Digital Audio Tape DHTML: Dynamic HTML DOM: Document Object Model EDP: Electronic Data Processing FAQ: Frequently Asked Questions HTML: HyperTet Markup Language I/O: Input / Output IT: Information Technology LAN: Local Area Network MM: Multimedia OCR: Optical Character Recognition ODBC: Open Data Base Connectivity OLE: Object Linking and Embedding OS: Operating System PDM: Product Data Management PLC: Programmable Logic Controller RAD: Rapid Application Development RAID: Redundant Arrays of Inepensive Disks RDO: Remote Data Objects SQL: Standard Query Language TCO: Total Cost of Ownership TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol UPS: Uninterruptable Power Supply VB: Visual Basic WWW: World Wide Web XML: Etensible Markup Language

20 BEROEPSPROFIEL GRADUAAT MULTIMEDIA & COMMUNICATIETECHNOLOGIE 17 9 Deelnemers werkgroep beroepsprofiel Multimedia & Communicatietechnologie Volgende personen hebben actief bijgedragen tot de uitwerking van het beroepsprofiel voor de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie: Lode De Geyter (Departementshoofd PIH-Kortrijk, Hogeschool West-Vlaanderen) Walter Dejonghe (Product Design Manager, Fuji Hunt) Philippe Dendievel (System Engineer, Delaware) Ivo Depauw (Lector Wiskunde en Programmeren, Hogeschool West-Vlaanderen) Ludwig Derumeau (Zaakvoerder, Tra Video Productions bvba) Claude Detremmerie (Managing Director, Gala Multimedia nv) Mario Durnez (Informaticabeheerder, Generale Bank) Bart Leenknegt (Opleidingscoördinator MCT, Hogeschool West-Vlaanderen) Herman Pannekoeke (Training Manager, VDAB Kortrijk T&O) Geert Vandendorpe (IT Manager, Berry Group) Fernand Vanderheeren (Secretaris Raad Hoger Onderwijs, Vlaamse Onderwijsraad) Jan Verhenne (Human Resources Manager, Bekaert Engineering) Willy Vermorgen (Projectmedewerker, Vlaamse Onderwijsraad) Carl Willaert (Zaakvoerder, Willaert Computersystemen bvba)

STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)

STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) OPLEIDINGSPROFIEL Multimedia & Communicatietechnologie beroep : gegradueerde Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Personalia Naam: Rendy L Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja Profiel Opleidingen Ik heb mijn MBO diploma gehaald met als doel carrière te maken in de

Nadere informatie

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Industry 4.0 Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Internet of Things: de evolutie Vandaag, 2016, groeit

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webserverbeheerder BO GR 504 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs - 1 - Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs 1. Vorming officier Informaticus niveau Korps Technische fiche van de vorming

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional

Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional Colin van Oosterhout Business Development Manager Adobe Systems Benelux 1 Acrobat 8.0 Familie Functie vergelijk Maak PDF documenten met 3D inhoud vanuit CAD

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Ontdek Acrobat 8 Professional

Ontdek Acrobat 8 Professional Sessie 2 Ontdek Acrobat 8 Professional Colin van Oosterhout Business Development Manager Adobe Systems Benelux 1 De belangrijkste thema s van Acrobat 8: De 5 C s 2 Werken met Acrobat 8 Combine bestanden

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000 De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten DAVID studiedag 30 nov 2000 Prof. Jan Engelen, Steven Depuydt K.U.Leuven - ESAT Onderzoeksgroep Document Architecturen Waarom

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort Inleiding PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort 6-7-8 Het vak informatietechnologie (voorheen ITTL) kent geen centraal schriftelijk examen. Informatietechnologie kent

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

Jaarplan Informatica 5e jaar 2010-2011

Jaarplan Informatica 5e jaar 2010-2011 Jaarplan Informatica 5e jaar 2010-2011 Het volgende jaarplan is toepasbaar voor de volgende lerarenbezetting: 1 leraar (11u) 1 leraar Beheer van computersystemen en netwerken + basiskennis elektriciteit

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

TranSearch WEBPlus. Overzicht

TranSearch WEBPlus. Overzicht TranSearch WEBPlus Overzicht TranSearch WebPlus is de laatste in een lange rij intuïtieve oplossingen van UK Software Limited. TranSearch WebPlus is wederom een hoogstaande oplossing voor datamanagement

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Optimalisatie & ontwikkeling van een gegevenstransfertool voor Business Intelligence-gebruikers Datum : 01/11/2012 Naam student

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Een alledaags gegeven

Een alledaags gegeven Venice in een SAAS omgeving 8 September, 2010 Een alledaags gegeven Elektriciteit, water, gas, telefonie zijn enkele van de basisbenodigdheden waar we als consumenten en bdij bedrijven continu gebruik

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 6 MODULE I Informatica Inleiding 17 Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 1.1 Inleiding 18 1.2 Aanwijzingen voor de leerling 18 1.3 Het verschil tussen gegevens en informatie 18 1.4 Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975. Informatica / Informatiekunde, Den Haag

Curriculum Vitae. Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975. Informatica / Informatiekunde, Den Haag Willem van der Kulkstraat 4 3059 TM Rotterdam M: +31 (0)6-44 708 444 I: www.stirsolutions.nl E: info@stirsolutions.nl Curriculum Vitae Naam: Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Barry van Zanten. 1995-1999 Grafisch Lyceum Utrecht Utrecht

Curriculum Vitae. Barry van Zanten. 1995-1999 Grafisch Lyceum Utrecht Utrecht Curriculum Vitae Barry van Zanten Personalia Naam: Barry van Zanten Adres: Weimarstraat 289 Postcode + woonplaats: 2562HJ Den Haag Mobiel: 06-52682464 E-mail: barry@isolf.nl Geboortedatum: 09 september

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure INFORMATICABEHEER (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Een betrouwbare provider. Wie is Black Box? Black Box Network Services is een wereldwijde provider van datacommunicatie en netwerkinfrastructuur oplossingen.

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Client Management en Mobile Printing Solutions

Client Management en Mobile Printing Solutions Client Management en Mobile Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam: De Best Voorletters: J.H.P. Roepnaam: Jos Geboortedatum: 2 augustus 1981 Geboorteplaats: Oss Adres: ******** Postcode: ******* Woonplaats: Berghem Telefoonnummer:

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webontwikkelaar BO GR 503 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PC-TECHNICUS/PC-ENGINEER (update) Beroepsprofiel (CEVORA, juni 2008) De pc

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is!

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is! Heeft u wèl inzicht in de ICT kosten? De laatste jaren vragen organisaties zich steeds vaker af waarom ICT toch altijd duurder uitvalt dan gedacht, en wat men daar als organisatie aan kan doen. Daarom

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975. Informatica / Informatiekunde, Den Haag

Curriculum Vitae. Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975. Informatica / Informatiekunde, Den Haag Söderblomplaats 60 3069 SC Rotterdam M: +31 (0)6-44 708 444 I: www.stirsolutions.nl E: info@stirsolutions.nl Curriculum Vitae Naam: Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975 Nationaliteit:

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Remote maintenance 4.0

Remote maintenance 4.0 Locatie A Locatie B Remote maintenance 4.0 Onderwerpen 1 2 Uitleg Remote maintenance 4.0 Verschillende manieren van Remote maintenance 3 Remote maintenance als een service 4 Twee voorbeelden van services

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

Curriculum Vitae (niet afgerond, faillissement bedrijf) ITIL 2001 MCSE Traject NT4 2000

Curriculum Vitae (niet afgerond, faillissement bedrijf) ITIL 2001 MCSE Traject NT4 2000 Curriculum Vitae Personalia Naam Harold de Bruijn Geboortedatum 11 augustus 1972 Woonplaats Vught Rijbewijs B ICT werkervaring sinds 1998 Opleidingen MTS Technische Informatica MTS Elektrotechniek MAVO

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie