BRAAS & PARTNERS B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRAAS & PARTNERS B.V."

Transcriptie

1 BRAAS & PARTNERS B.V. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE DECEMBER Op alle diensten die door Braas & Partners BV worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst op de site van Braas & Partners BV, en worden op verzoek toegezonden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, mail of anderszins.

2 Wie zijn wij? Naam bedrijf : Braas & Partners BV Bezoekadres : Wieder 6, 1648 GB DE GOORN Postadres : Postbus 38, 1633 ZG AVENHORN Telefoonnummer : Fax : Internetadres : KvK nummer : KvK Noordwest-Holland, dossiernummer Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bancaire en andere financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Het is onze taak om samen met u uw financiële risico s en de daarbij behorende verzekeringen en overige financiële producten te beheren. Wij onderhouden namens u contacten met de aanbieders van deze verzekeringen en financiële producten en informeren u over wijzigingen in deze producten of in de wet- en regelgeving (voor zover dit betrekking heeft op uw financiële producten). Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor, onder nummer , een vergunning verleend om te adviseren en bemiddelen op de volgende gebieden: Betaal- en Spaarrekeningen, Elektronisch geld Consumptief krediet Hypothecair krediet Inkomensverzekeringen Schadeverzekeringen, particulier en zakelijk Vermogen Zorgverzekeringen Adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Adviesvrij* Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. * Voor sparen en betalen adviseren wij alleen producten van RegioBank. Dit geldt niet voor Lijfrente sparen en Spaarrekening eigen woning. Samenwerking Wij zijn samen met een aantal andere assurantiekantoren mede-eigenaar van Connect Assuradeuren BV. Een volmacht bedrijf is een snelle en efficiënte schakel tussen ons als assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij. Connect Assuradeuren heeft de beschikking over volmachten van tien gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Voor u als klant levert dit veel voordelen op. Door de perfect op elkaar afgestemde automatisering kunnen wij u op die manier een snelle polis afgifte en afwikkeling van schades bieden. Bovendien kunnen wij gebruik maken van speciaal ontwikkelde verzekeringen die alleen bij Connect Assuradeuren te verkrijgen zijn. Wij blijven een onafhankelijk werkend advieskantoor. Dit wil zeggen dat geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij ons iets kan verplichten. Wij hebben ook geen verplichtingen naar Connect Assuradeuren toe. Dit betekent dat wij volledig vrij zijn om te bepalen met welke aanbieders wij samenwerken, maar binnen deze vrijheid bepaalde keuzes maken. Wij betrekken in onze analyses die maatschappijen die naar onze mening een goede prijs/kwaliteitverhouding en performance op de administratieve afhandeling van de financiële producten leveren. Dat betekent dat wij ons vanuit een volledig onafhankelijke opstelling kunnen richten op uw belangen. U bent onze opdrachtgever. Pagina 2 van 8

3 Wel werken wij nauw samen met Connect Assuradeuren BV. Indien een verzekering op goede voorwaarden en een concurrerende premie tot stand kan komen bij Connect Assuradeuren zullen wij de verzekering bij voorkeur daar onderbrengen. Want zo kunnen wij u de voordelen bieden van de zeer korte lijnen en efficiënte werkwijze met dit volmacht bedrijf waardoor u kunt profiteren van een snelle en toch persoonlijke afwikkeling bij acceptatie en schade. Op de site van Connect Assuradeuren BV (www.connect-assuradeuren.nl) wordt hun werkwijze nader toegelicht. Beloningsbeleid Wij hechten aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en een lange termijn relatie met onze klanten. In verband hiermee ontvangen onze medewerkers geen provisie of bonussen voor de door hun gerealiseerde omzet. Onze medewerkers ontvangen uitsluitend een vast salaris. Kwaliteit De kwaliteit van onze dienstverlening is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Wij investeren hier dan ook doorlopend in. Medewerkers van ons kantoor zijn in het bezit van vakbekwaamheid op het gebied van verzekeringen en financiële diensten, zoals hypotheken. Deze vakbekwaamheid wordt door doorlopende opleidingen actueel gehouden. Daarnaast staan medewerkers van ons kantoor ingeschreven in diverse registers. Voor een registratie in een dergelijk register gelden vaak hogere vakbekwaamheidseisen en aanvullende doorlopende opleidingen. Medewerkers van ons kantoor staan ingeschreven in het volgende register: Erkend Hypotheekadviseur Wij laten ons kantoor en de kwaliteit van onze adviezen jaarlijks onderzoeken door een extern bedrijf. Dit geeft u de zekerheid dat onze werkwijzen voldoen aan de wettelijke eisen en dat u een goed advies ontvangt. Wij komen in aanraking met veel vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens gebruiken wij enkel en alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt. Wij hebben onze persoonsregistratie aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl). Hier kunt u nakijken welke informatie wordt bijgehouden en voor welk doel. Op uw verzoek verstrekken wij u inzage in de informatie die wij van u bijhouden. Wij hebben een gedragscode opgesteld waaraan al onze medewerkers worden geacht zich te houden. Wij vinden het belangrijk om eerlijk zaken te doen! Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar als wij toch een fout maken, dan mag u daar natuurlijk nooit de dupe van worden. Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten om zulke risico s af te dekken. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid. Klachten Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat kenbaar wilt maken. U kunt telefonisch of schriftelijk een klacht indienen bij de directie van ons kantoor. U ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen een bevestiging van ontvangst van uw klacht. Vervolgens zullen wij uw klacht onderzoeken en indien mogelijk proberen op te lossen. Wij streven er naar om klachten binnen tien werkdagen te hebben afgehandeld. Als dit niet lukt, zullen wij u hier over informeren. Als wij er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is een onafhankelijk klachtencollege waarbij wij zijn aangesloten. Pagina 3 van 8

4 Welke diensten verrichten wij Advisering en bemiddeling: Om tot een goed advies te komen dat zo volledig mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden, onderscheiden wij de volgende diensten: 1. Intake Voorafgaand aan ieder adviestraject houden wij een intakegesprek. U geeft hierbij aan waaruit uw adviesvraag bestaat en wij leggen uit hoe onze dienstverlening is om hier invulling aan te geven en verstrekken een indicatie van onze beloning. Een intakegesprek is altijd gratis. Als u akkoord gaat met onze dienstverlening en de indicatie van onze beloning, dan stellen wij een opdrachtbevestiging van onze dienstverlening op. Hierin leggen wij de gemaakte afspraken vast. 2. Inventariseren Wij inventariseren uw persoonlijke omstandigheden, uw wensen en uw doelstellingen. Hierbij kijken wij niet alleen naar uw situatie op dit moment, maar ook gedurende de looptijd van het financiële product en op het moment dat het financiële product afloopt of tot uitkering komt. Voor deze inventarisatie zullen wij in veel gevallen een klantprofiel gebruiken. Hierbij is het van belang dat u zoveel mogelijk relevante informatie verzamelt en beschikbaar heeft tijdens ons inventarisatiegesprek en ons eerlijk informeert. Wij zullen u vooraf opgeven welke informatie wij graag van u ontvangen. Vervolgens gaan wij na welke doelstellingen die u hebt, voor u het belangrijkste zijn om te realiseren. Het kan immers voorkomen dat het niet mogelijk is om alle doelstellingen te behalen binnen uw budget. Tenslotte zullen wij u, op basis van de ontvangen informatie, informeren over de mogelijke oplossingen en de daarbij behorende productkeuzes. Wij gaan hierbij na of u zich bewust bent van de door u gemaakte keuzes en uitgangspunten, die wij zullen gebruiken voor onze berekeningen, analyses en advies. 3. Analyseren Met de van u ontvangen informatie maken wij diverse berekeningen om uw risico s in kaart te brengen en om na te gaan welke risico s u verantwoord kunt lopen. Vervolgens bepalen wij welke productoplossingen hierbij volgens ons passend zijn bij uw persoonlijke omstandigheden en voorkeuren en vergelijken deze producten op prijs en kwaliteit. Let wel: deze analyse is een momentopname en is afhankelijk van aannames over toekomstige ontwikkelingen. Het is voor u belangrijk om te weten dat wij niet met alle aanbieders van financiële producten zaken doen. Wij maken periodiek een selectie uit die aanbieders die naar onze mening de producten hebben met de beste prijs/kwaliteitverhouding en een goede dienstverlening. 4. Adviseren Wij presenteren u ons advies, waarbij wij u uitleggen hoe wij tot dit advies zijn gekomen. De van u ontvangen informatie, onze berekeningen en analyses vormen de basis van dit advies. Wij vernemen hierbij graag van u of wij uw wensen en uitgangspunten op de juiste wijze hebben meegenomen in ons advies. Vervolgens gaan wij na of u zich bewust bent van de gemaakte keuzes, de risico s die aan uw adviesvraag zijn verbonden en de (eventuele) financiële gevolgen. 5. Bemiddelen Als u zich kunt vinden in de door ons geadviseerde oplossing(en), dan kunnen wij bemiddelen bij het afsluiten van de verzekeringen en/of financiële producten die bij dit advies horen. Pagina 4 van 8

5 Wij treden dan namens u op in de verhouding tot de aanbieder van het product. Wij zullen een aanvraag actief begeleiden en nagaan of het door de aanbieder afgegeven product overeenstemt met wat is aangevraagd. Als u wilt afwijken van ons advies dan is dat soms mogelijk. Er zijn gevallen dat wij een afwijking van ons advies niet verantwoord vinden. In die gevallen zullen wij ook niet meewerken aan het bemiddelen van deze afwijkende producten. In alle gevallen zullen wij u wijzen op de financiële risico s die u loopt als gevolg van deze afwijking. 6. Doorlopende dienstverlening Als er wijzigingen in de via ons afgesloten financiële producten plaatsvinden of als er sprake is van wettelijke wijzingen die betrekking hebben op deze financiële producten, dan zullen wij u samen met de aanbieder van dit product informeren over deze wijzigingen en de gevolgen hiervan voor uw product(en). Als u er prijs op stelt, kunnen wij u ook gedurende de looptijd van de financiële producten van dienst blijven. Dit behoort niet tot onze standaard dienstverlening. Wij zullen hiervoor een apart servicecontract met u opstellen. 7. Tenslotte De tijd die wij aan een advies moeten besteden is geheel afhankelijk van uw adviesvraag en uw persoonlijke omstandigheden. Naast de gesprekken die wij met u voeren besteden wij nog tijd aan: Het verzamelen van informatie; Het analyseren en controleren van de informatie; Het opvragen en opmaken van offertes; Het opstellen van ons advies; Het bijhouden van ons adviesdossier; Het controleren van ons adviesdossier, wij laten altijd een collega meekijken; Het overleggen met aanbieders; Het bewaken van het bemiddelingstraject; Het controleren van de uiteindelijke producten. Service abonnementen: Ons service abonnement is bedoeld voor doorlopende dienstverlening aan onze klanten. Advisering en bemiddeling in impactvolle en complexe producten valt niet onder ons service abonnement. In voorkomende gevallen zullen wij u hiervoor een separaat voorstel doen. Onder impactvolle en complexe producten vallen: Hypothecaire kredieten; Consumptieve kredieten; Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; Overlijdensrisicoverzekeringen; Verzekeringen voor vermogensopbouw (zoals spaarverzekeringen en lijfrentes); Beleggingsrekeningen. De doorlopende dienstverlening, zoals apart benoemd in onze service abonnementen, op deze producten maakt wel deel uit van het service abonnement. Wij willen onze klanten graag goed en volledig van dienst zijn. Uitsluitend de provisie die wij ontvangen op uw verzekeringen, is niet voldoende om die dienstverlening te leveren die wij graag willen leveren. Daarom zult u voor een uitgebreidere dienstverlening een abonnement moeten sluiten. Omdat niet iedere klant behoefte heeft aan dezelfde mate van dienstverlening, bieden wij u daarin de keuze. U kunt kiezen uit de volgende pakketten: Service abonnement Particulier Basis, Uitgebreid of Compleet Service abonnement ZZP Uitgebreid of Compleet Service abonnement Arbeidsongeschiktheidsverzekering Service abonnement Agro Service abonnement MKB Pagina 5 van 8

6 Hoe betaalt u ons Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te betalen voor onze dienstverlening. Voordat wij onze werkzaamheden starten maken wij hier samen afspraken over en leggen die vast in de opdrachtbevestiging van onze dienstverlening. 1. Uurtarief Wij spreken een vast bedrag per uur af. Voordat wij aan onze werkzaamheden beginnen maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als onze tijdsbesteding. Als - tijdens het adviestraject - blijkt dat wij meer tijd nodig hebben dan vooraf ingeschat, dan zullen wij - voordat wij extra kosten maken - dit altijd met u overleggen. Afhankelijk van de opdracht kunnen wij u vragen om een voorschot op onze declaratie. Wij specificeren onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee is gemoeid. Op deze wijze is het voor u duidelijk hoe wij tot onze declaratie zijn gekomen. 2. Verrichtingentarief Voordat wij aan onze werkzaamheden beginnen maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als onze tijdsbesteding. Op basis van deze inschatting maken wij met u een vaste prijsafspraak. Dit is voor u wel zo prettig, u weet immers vooraf exact wat ons advies u gaat kosten. Als tijdens onze werkzaamheden blijkt dat onze inschatting niet goed is geweest omdat u ons onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, dan hebben wij de mogelijkheid om onze declaratie aan te passen. Vanzelfsprekend zullen wij - voordat wij extra kosten maken - dit altijd met u overleggen. Afhankelijk van de opdracht kunnen wij u vragen om een voorschot op onze declaratie. 3. Provisie Wij ontvangen van de aanbieders waar uw product is afgesloten provisie, die een onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening is/wordt gebracht. Vanaf 1 januari 2013 is dit voor producten met grote financiële impact niet meer mogelijk. Als wij extra diensten aan u leveren, waarvoor wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen, dan worden hier vooraf afspraken over gemaakt. 4. Combinatie van verrichtingen en provisie Wij verrichten een aantal van onze diensten op basis van provisie. Omdat deze provisie onvoldoende is om onze dienstverlening volledig uit te betalen, wordt naast deze provisie een vaste aanvullende beloning afgesproken. 5. Abonnement Op een aantal financiële producten ontvangen wij provisie. Dit is niet meer mogelijk voor alle soorten van financiële producten. Met ingang van 1 januari 2013 is wettelijk verboden om provisie te ontvangen voor complexe financiële producten (denk aan levensverzekeringen, lijfrentes en andere vermogensopbouwende producten), arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Wij willen graag een hoge mate van service bieden. Dat kost meer dan wij ontvangen aan provisie. Voor onze dienstverlening is een maandelijkse abonnementsbijdrage verschuldigd. Hiervoor kunt u een keuze maken uit een aantal service abonnementen. Pagina 6 van 8

7 6. Combinatie van provisie en abonnement Voor de vaststelling van het abonnementsbedrag hebben wij rekening gehouden met de provisie die wij - momenteel nog - ontvangen op verzekeringen en andere financiële producten waarvoor wij bemiddelen. Assurantiebelasting of BTW De bedragen die worden genoemd in dit document zijn exclusief assurantiebelasting en/of BTW. Over een deel van onze dienstverlening is assurantiebelasting (21%) verschuldigd, over een ander deel is BTW (eveneens 21%) verschuldigd en weer een deel is vrijgesteld van belastingen. In het service abonnement dat wij met u aangaan wordt exact aangegeven hoe hoog de assurantiebelasting en/of de btw zal zijn. Advisering en bemiddeling: Hoe hoog is onze beloning De hoogte van onze beloning is afhankelijk van uw adviesvraag en de daarbij behorende tijdsbesteding. In onderstaand overzicht vermelden wij onze beloning. In die gevallen dat wij nog niet exact weten hoe hoog onze beloning zal zijn, wordt hieronder vermeld hoe deze beloning wordt berekend. Onze uurtarieven zijn als volgt: - adviseur 135,- per uur - binnendienst medewerker 85,- per uur Indicatie van het aantal uur voor de stappen Intake (gratis), Inventarisatie, Analyse, Advies en Bemiddeling: Soort advies Tijdbesteding Hypotheek Vermogensopbouw Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheid Uitvaartverzekering Lijfrente / Bankspaar- of beleggingsproduct 17 à 23 uur 3 à 5 uur 3 à 5 uur 5 à 7 uur 1 à 4 uur 3 à 5 uur * In beginsel hoeft u geen BTW te betalen. Indien u echter geen product afsluit, maar er is wel geadviseerd, is Braas & Partners wettelijk verplicht om BTW in rekening te brengen. Pagina 7 van 8

8 Service abonnementen: De hoogte van onze beloning voor onze doorlopende dienstverlening is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, dit bepaalt namelijk in hoge mate de werkzaamheden die wij voor u moeten verrichten. Onderstaand treft u een overzicht van onze tarieven aan. Voor onze werkzaamheden hanteren wij een combinatie van provisie op schadeverzekeringen en een service abonnement. Omschrijving service abonnement Abonnementsbedragen 2015* Particulier Basis Particulier Uitgebreid Particulier Compleet ZZP Uitgebreid ZZP Compleet AOV Abonnement 5,10 per maand 10,20 per maand 19,38 per maand (incl. 1,59 BTW) 12,75 per maand 21,93 per maand (incl. 1,59 BTW) 22,95 per maand *Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens het CBS-prijsindexcijfer voor consumenten. Deze dienstenwijzer is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van Braas&Partners af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten. Pagina 8 van 8

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Steijnborg is adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioen en andere financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen 1. Algemeen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op

Nadere informatie

Zet ons voor u aan het werk

Zet ons voor u aan het werk Dienstenwijzer 2014 Zet ons voor u aan het werk INLEIDING U bent van plan de zorg voor uw hypotheek, verzekeringen of krediet toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst

Zo zijn wij u graag van dienst Zo zijn wij u graag van dienst Dienstenwijzer januari 2014 Inhoudsopgave Wie zijn wij Onze bereikbaarheid Onze kwaliteit Ongebonden bemiddelaar Financieel plan Wat wij voor u doen Wat u van ons kan verwachten

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst.

Zo zijn wij u graag van dienst. Zo zijn wij u graag van dienst. 1 2 Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan een open relatie waarbij de zaken voor alle partijen helder en duidelijk zijn. Daarom vinden wij het belangrijk

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (versie 13.06)

Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Duurstede Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten De IAK Dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van IAK Verzekeringen Samen voor een perfect verzekerde toekomst Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IAK

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Bijgaand ontvangt u onze dienstenwijzer. Hierin leest u waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument

A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Particulier

Dienstverleningsdocument Particulier Dienstverleningsdocument Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie