DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening rondom impactvolle- en/of financieel complexe (verzekerings)voorzieningen. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe onze kosten betaald worden. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor en onze werkwijze treft u aan in onze dienstenwijzer. In deze dienstenwijzer leest u informatie over onze adresgegevens, onze kwaliteitswaarborgen, onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Dienstverlening (AFM) Onze gebruikelijke dienstverlening Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij u als volgt van dienst: Wij bespreken uw wensen en de manier waarop en tegen welke kosten wij met onze dienstverlening hier invulling aan zouden kunnen geven. Dit oriënterende gesprek (tijdsduur maximaal 1 uur) is geheel vrijblijvend. Hoewel wij voor dit gesprek kosten maken brengen wij deze niet bij u in rekening; Wij inventariseren uw specifieke wensen en vragen u zelf alle relevante informatie te verzamelen en aan te leveren. Aan de hand van uw wensen en de informatie maken wij een analyse van uw financiële situatie en bekijken wij of uw wensen haalbaar en/of realistisch zijn; Wij adviseren u over de mogelijke oplossingen waarmee u uw wensen kunt realiseren. Wij baseren ons advies op onze (verzekeringstechnische) kennis, de kennis van relevante wet- en regelgeving alsmede de kennis van de producten van de vele financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn hierbij volledig vrij in onze advisering omdat wij bij geen enkele bank, verzekeraar of vermogenbeheerder verplichtingen zijn aangegaan om specifiek in de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen; Wij bemiddelen bij de contacten tussen u en de financiële instelling(en) waarbij u overweegt een (verzekerings)voorziening te regelen; Wij voeren het administratieve beheer en plegen nazorg. Deze nazorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het beantwoorden van algemene vragen over de getroffen voorziening, het doorvoeren van wijzigingen, advies en begeleiding wanneer u aanspraak maakt op uw voorzieningen. De inhoud van ons nazorgprogramma hangt af van het type voorziening waarover wij hebben geadviseerd en waarin wij hebben bemiddeld. Hoe betaalt u onze dienstverlening? Om de kosten van onze dienstverlening te dekken werken wij op declaratiebasis. Wij ontvangen van banken en verzekeraars geen provisie of andere vergoedingen. Wij spreken met u af dat u de kosten van onze dienstverlening rechtstreeks aan ons betaalt. Voordat wij beginnen met onze dienstverlening zullen wij, na het kosteloze en vrijblijvende oriëntatiegesprek (maximaal 1 uur!), alle afgesproken werkzaamheden, de daarbij behorende kosten en de betaalwijze schriftelijk vastleggen in een dienstverleningsovereenkomst. 1

2 Transparantie: In het onderstaande overzicht ziet u welke kosten wij voor onze dienstverlening in rekening brengen. Op basis van deze informatie kunt u een bewuste keuze maken of u al dan niet gebruik van (een deel van) onze dienstverlening wenst te maken. Wij hopen hiermee onze onafhankelijkheid te onderstrepen. TARIEVEN Particulieren Complexe financiële voorzieningen Verzorgen financiële foto, de basis voor elk financieel advies. Hierbij brengen wij uw financiële positie en de risico s van lang leven, kort leven, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid in kaart. U ontvangt een heldere rapportage (o.b.v. maximaal 2 uur) oudedagsvoorziening in de opbouwfase en ontslagvergoedingen (o.b.v. maximaal 6 uur) Administratief beheer en nazorg A* oudedagsvoorziening en ontslagvergoedingen in de uitkeringsfase (o.b.v. maximaal 4 uur) GEEN Administratief beheer en nazorg overlijdensrisicovoorzieningen (o.b.v. maximaal 4 uur) Administratief beheer en nazorg B* spaar- en/of beleggingsvoorzieningen (o.b.v. maximaal 4 uur) Administratief beheer en nazorg C* 250,00 750,00 12,50 per maand 5,00 per maand 5,00 per maand Betalingsbeschermers Tijdsbesteding uren Tarief Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal (Aanvullende) ,00 375,00 arbeidsongeschiktheidsvoorziening Combinatie (aanvullende) ,00 375,00 werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening Administratief beheer en nazorg D* 10,00 per maand * Zie matrix pagina 4 voor inhoud programma administratief beheer en nazorg. 2

3 Hypothecaire kredieten Tijdsbesteding Tarief Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal Advies inclusief bemiddeling 1 e , ,00 hypotheek 2 e hypotheek indien eerste hypotheek , ,00 door advies en bemiddeling van LAPONDER 2 e hypotheek indien eerste hypotheek , ,00 NIET door advies en bemiddeling van LAPONDER Overige diensten in samenhang met 125,00 per uur hypotheek (zoals wijzigingen aflossingsvorm, rentemiddeling, ontslag hoofdelijk schuldenaar e.d.) Hulp aanvraag voorlopige teruggaaf 50,00 belasting Administratief beheer en nazorg E* 20,00 per maand Uitvaart Advies- en bemiddeling uitvaartverzekering Administratief beheer en nazorg F* Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen Advies- en bemiddeling Administratief beheer en nazorg G* 225,00 2,50 per maand 750,00 20,00 per maand Tarief overige verrichtingen Overige verrichtingen administratief Per uur 85,00 binnendienst Overige verrichtingen adviseurs Per uur 125,00 Overige verrichtingen gecertificeerd Per uur 135,00 financieel planner (FFP) * Zie matrix pagina 4 voor inhoud programma administratief beheer en nazorg. Wij behouden ons het recht voor onze tarieven, de algemene voorwaarden en/of de aard en de omvang van onze dienstverlening te wijzigen op een datum die door ons wordt bepaald. Wij informeren u vanzelfsprekend over deze wijzigingen. Wanneer u niet akkoord gaat met de wijzigingen dient u dit binnen dertig dagen na ontvangst van onze kennisgeving schriftelijk aan ons kenbaar te maken. In dat geval eindigt onze dienstverlening op de datum die wij in onze kennisgeving noemen. U kunt wijzigingen niet weigeren wanneer deze voortvloeien uit wettelijke regelingen of bepalingen, de aanpassing een verlaging van onze tarieven, een verbetering van onze voorwaarden of een verruiming van onze dienstverlening betreft. 3

4 Inhoud programma administratief beheer en nazorg A B C D E F G Controleren, administreren en archiveren van de getroffen voorzieningen Pro-actieve informatieverstrekking over wijzigingen in voorwaarden en/of premie Verwerken en controle van mutaties Verstrekken van (digitale kopie) van de polis Jaarlijkse service-call; wij bellen u om te controleren of er zich relevante wijzigingen hebben voorgedaan in uw persoonlijke situatie. Driejaarlijkse marktvergelijking waarbij de afgesloten voorziening op prijs en kwaliteit wordt vergeleken met andere aanbieders Berekenen fiscale jaarruimte Claimservice; begeleiding bij indienen claims, controle op - - uitkeringen, toetsen standpunten verzekeraar en bewaken van termijnen Registreren in Nationale Hypotheekbond; mogelijkheden lagere lasten. Helpdesk, voor vragen per telefoon of per - De genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Wanneer onze dienstverlening tot doel heeft te komen tot het aanschaffen van een financieel product door bemiddeling van ons kantoor, dan is er GEEN BTW verschuldigd. Wanneer u voor meerdere voorzieningen een programma voor administratief beheer en nazorg moet betalen, wordt uw maandelijkse bijdrage per programma verminderd met 25%. Overigens zijn de maandelijkse kosten voor administratief beheer en nazorg onlosmakelijk verbonden met de afgesloten voorzieningen. Zolang deze voorzieningen ondergebracht zijn bij ons kantoor worden deze kosten tot het moment van opzegging aan u berekend. Vragen over of wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot een nieuwe adviesbehoefte. In dat geval maken wij nieuwe afspraken over ons adviestarief en leggen wij deze afspraken vast in een nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Onze rekeningen voor advies en bemiddeling mogen indien gewenst in maximaal 3 opeenvolgende maandelijkse termijnen worden voldaan. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede. Deze voorwaarden vormen één geheel met dit dienstverleningsdocument. Door ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst bevestigt u als opdrachtgever dit dienstverleningsdocument en deze voorwaarden te hebben ontvangen. Vragen? Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Met vriendelijke groet, Directie en medewerkers LAPONDER JAARSVELD BV 4

5 DIENSTENWIJZER Laponder Jaarsveld B.V. met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Op alle diensten die door Laponder Jaarsveld B.V. worden geleverd zijn Algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Enschede. De tekst van deze voorwaarden zijn tevens geplaatst op de site van Laponder Jaarsveld B.V. en worden op verzoek toegezonden. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Naam en adres Onze gegevens luiden: Laponder Jaarsveld B.V., Lasondersingel 135, te 7514 BR Enschede. Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: Aard van dienstverlening Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in: Hypothecaire kredieten Consumptieve kredieten Sparen en betalen Elektronisch geld Levensverzekeringen Schadeverzekeringen In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Klachten Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Kifid, Postbus 93257, 2509 AG in Den Haag. Adviesvrij Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Selectie van aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf. 5

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v.

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING.

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

VOORTMAN ASSURANTIËN

VOORTMAN ASSURANTIËN Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft.

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft. Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten 01-03-2013 Duys Financiële Diensten Wim Duys Deel 1 Dienstverleningsdocument Versie 2013.03.01 Deel 2 Dienstenwijzer Versie 2013.03.01

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN - REGIOBANK STOLWIJK Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze dienstenwijzer leggen wij u graag uit hoe wij werken en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit Dienstverleningsdocument vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening

Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening Wegwijzer Een heldere uitleg over onze dienstverlening Contactgegevens: Nieuwe Tielseweg 69a 4001 JT TIEL Telefoon: (0344) 652024 info@zondagadvies.nl www.zondagadvies.nl AFM geregistreerd onder nummer

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Duurstede Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Risico's afdekken In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

G G & N Assurantiën V.O.F

G G & N Assurantiën V.O.F G G & N Assurantiën V.O.F INFORMATIE OVER ONZE DIENSTVERLENING Versie 1 januari 2015 Inzicht in bedrijfsprocessen, kwaliteitswaarborging alsmede klantinformatie 1 januari 2015, pagina 2 van 10 Infoblad

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT FINANCIERINGSHUIS KREDIETEN B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand

Nadere informatie

BRAAS & PARTNERS B.V.

BRAAS & PARTNERS B.V. BRAAS & PARTNERS B.V. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE DECEMBER 2014 - Op alle diensten die door Braas & Partners BV

Nadere informatie

Dienstenwijzer Particulier Inclusief dienstenwijzer (januari 2015)

Dienstenwijzer Particulier Inclusief dienstenwijzer (januari 2015) Dienstenwijzer Particulier Inclusief dienstenwijzer (januari 2015) Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Veldenbeheer. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V.

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door KOK Amstelveen B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie