aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT"

Transcriptie

1 aan Kerstroosplein BUURTCONTRACT 2012

2 Buurtcontract 2012 Kerstroosplein Partners Namens het Leefbaarheidsteam Kerstroosplein, Dhr. F. Ebben Mevr.M.Minnaar, manager Wonen Dhr.H.M.F. Claas, districtsmanager Mary Fiers, wethouder wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Dhr. L. Vogels, teammanager welzijn in wijken Dhr. G. Jansen, commissaris van politie Mevr. H. Henkens, rehabilitatiedeskundige 1

3 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Buurtbeschrijving Feiten en cijfers 2.2 Kijk op het Kerstroosplein 3. Terugblik op afgelopen jaar/jaren 5 4. Speerpunten 8 5. Voortgang activiteiten 9 6. Activiteitenoverzicht Overlegvormen Contactgegevens partners 21 2

4 1. Inleiding Voor u ligt het 3e buurtcontract van de buurt Kerstroosplein. Buurtcontracten maken we in alle buurten die extra aandacht nodig hebben: de wijkvernieuwings- en actiegebieden. In de wijkvernieuwingsgebieden is het duurzaam herstel van de fysieke en sociale kwaliteit van de buurten de centrale doelstelling. In de actiegebieden gaat het om impulsen aan de leefbaarheid, gericht op het voorkomen van verval. In het buurtcontract wordt opgenomen wat de diverse organisaties die in uw buurt actief zijn, het komend jaar in deze buurt gaan doen. Daarmee is voor bewoners, maar ook voor betrokken organisaties duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Wat we uiteindelijk willen bereiken is dat u als bewoner van het Kerstroosplein zich meer betrokken voelt bij uw buurt en dat uw invloed op alles wat er in de buurt gebeurt groter wordt. Daarnaast willen we een betere samenwerking bereiken tussen alle partijen die in het Kerstroosplein actief zijn. voortgang van de activiteiten. Een uitgebreid overzicht van alle overlegvormen en betrokken partijen vindt u achterin dit buurtcontract. Meer informatie Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende website: Ook kunt u informatie vinden in de nieuwsbrief van Plein 1 of er even binnenlopen. Plein 1 is gevestigd aan de Waterroosstraat 1 Verder kunt u ook voor informatie op de website kijken: U kunt ook contact opnemen met Agnes Heck wijkcoördinator Kerstroosplein, gemeente Eindhoven, bereikbaar via of Dit buurtcontract voor het Kerstroosplein heeft betrekking op het jaar Samen met de partners is in 2010 een buurtanalyse gemaakt. Hieruit is een aantal zaken naar voren gekomen die de komende tijd extra aandacht vragen voor de buurt Kerstroosplein. Aan de partners en aan de bewonersorganisatie is gevraagd om te bekijken wat ieder vanuit de eigen organisatie kan bijdragen om deze knelpunten aan te pakken. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar concrete activiteiten en zijn in dit buurtcontract vastgelegd. Overlegstructuur We vinden het belangrijk dat er in uw buurt een goed overleg plaatsvindt. Over de activiteiten uit het buurtcontract vindt tussen gemeente, partners en bewoners overleg plaats in het leefbaarheidsteam. We bespreken daar ontwikkelingen en nieuwe initiatieven, maar ook de 3

5 2. Buurtbeschrijving 2.1. Feiten en cijfers Het Kerstroosplein is gelegen tussen de Leenderweg, Floralaan west en de Roostenlaan. De buurt heeft een goede ligging; dichtbij uitvalswegen, nabij het centrum en natuurgebied. Het groen van de wijk concentreert zich op het Kerstroosplein. De nabijheid van een uitgebreid winkelcentrum met trekkers als Albert Heijn en Intertoys en de weekmarkt op het nabij gelegen Gerardusplein geven een extra kwaliteit aan dit gebied, evenals de winkels en horecavoorzieningen aan de Leenderweg. De kern van de buurt wordt gevormd door het Kerstroosplein, dat in potentie drager kan zijn van het sociale leven in deze buurt. Op de hoek van het plein met de Waterroosstraat is in de zomer van 2008 een huiskamer/steunpunt (Plein 1) gerealiseerd met daaraan gekoppeld een uitleen van materialen, zoals een aanhanger, bladblazer, heggenschaar en behangafstomer. Aan de Floralaan ligt het Spilcentrum Floralaan waar veel kinderen uit de buurt naar school gaan. Voor het schoolgebouw, gelegen aan het Kerstroosplein, wordt het komende jaar een nieuwe bestemming gezocht. Het pand is eigendom van de gemeente. In het Kerstroosplein wonen 1939 mensen, hiervan zijn er 1003 mannen en 936 vrouwen. 49% behoort tot de groep lage inkomens. Een derde deel valt in de leeftijdscategorie van 45 jaar of ouder Kijk op de buurt Kerstroosplein De leeftijd van de woningen in combinatie met een slechte woontechnische kwaliteit zijn voor Wooninc. aanleiding om een groot gedeelte van hun woningen te slopen en daar nieuwbouw te plegen. Dit biedt de kans om de woningen te laten voldoen aan de eisen van deze tijd, in te spelen op vergrijzing en eventueel meer groen terug te brengen in de wijk. Ook Woonbedrijf zit niet stil. Zij is zich nog aan het beraden. Dit betekent dat zij nog nadenken over hoe om te gaan met hun bezit in de toekomst. Centraal in het gebied ligt het Kerstroosplein met daaraan gelegen buurtontmoetingsruimte Plein 1; tezamen een ontmoetingsplaats voor de hele buurt. Er worden jaarlijks diverse drukbezochte activiteiten georganiseerd, waarbij ook altijd veel mensen bereid zijn handjes te leveren om te helpen. Daarnaast neemt de Koptische Kerk aan de Alpenroosstraat een bijzondere positie in. Wekelijks komen hier bezoekers uit diverse plekken in Nederland om de dienst bij te wonen. Er is een goed contact met het bestuur van de kerk. De buurt kan gekarakteriseerd worden als een leuke buurt met een eenzijdig woningaanbod, waarvan tweederde deel bestaat uit huurwoningen. Deze huurwoningen zijn in het bezit van Wooninc. en Woonbedrijf. Vrijwel alle woningen zijn eengezinswoningen en dateren van vóór

6 3. Terugblik op het afgelopen jaar Vorig jaar is in de buurt Kerstroosplein voor de tweede keer gewerkt met een buurtcontract. In dit hoofdstuk kijken we terug op wat er de afgelopen tijd in het Kerstroosplein is gedaan op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang. Graffitiproject In 2009 is er gestart met het graffitiproject. Dit is in 2011 gecontinueerd. Er is een contract afgesloten met schoonmaakbedrijf Van der Vleut. Alle aangebrachte graffiti wordt, kort nadat het ontdekt is, verwijderd. De Social Sofa, een van de thema s van het graffitiproject in 2010/2011, is in het voorjaar van 2011 voltooid en op het Kerstroosplein geplaatst. De Social Sofa is een betonnen bank die door buurtbewoners met mozaïektegels beplakt wordt. In dit geval hebben de kinderen van VSO de Korenaer een ontwerp gemaakt en gemozaïekt. Na de zomer zijn de NRE huisjes op het Kerstroosplein schoongemaakt en zijn er door kinderen van de basisschool prachtige panelen geschilderd. Deze worden nog op een mooie locatie in de buurt opgehangen. Speeltuintje Resedastraat Omdat bewoners met kleine kinderen een speelvoorziening dicht in de buurt misten is na een samenspraakproces met de bewoners de beslissing genomen om aan de Resedastraat/Waterroosstraat een speelplek te realiseren. Voordat deze speelplek gerealiseerd kon worden moest er ook nog een verkeersbesluit genomen worden om een deel van de Waterroosstraat af te sluiten. In mei 2011 is het speeltuintje gerealiseerd en wordt inmiddels veelvuldig door de kleintjes uit de buurt gebruikt. 5

7 Waardebonnen In het Kerstroosplein is een regiegroep actief. Zij beoordeelt de initiatieven die worden ingediend op hun bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie. In 2011 is onder andere een waardebon gegeven aan: Materialen voor de jaarlijkse Kerstmarkt Feestverlichting Buurtbarbecue Rapport eenzaamheid In 2010 is er een eerste aanzet gedaan om eenzaamheid c.q. individuele problematiek onder bewoners van het Kerstroosplein te onderzoeken. In dit kader hebben alle bewoners van Wooninc van 65 jaar en ouder een huisbezoek gehad. Hierin werd door een open interview het gesprek aangegaan. Dit heeft geleid tot meer inzicht in wat er speelt achter de voordeur en in de belevingswereld van deze mensen. Behoeftes zijn in beeld gebracht, er zijn problematieken aan het licht gekomen en een aantal bewoners hebben we onder kunnen brengen bij hulpverlenende instanties. In 2011 is aan dit onderzoek verder invulling gegeven. Nu hebben alle bewoners van Woonbedrijf van 65 jaar en ouder een huisbezoek gehad. Ook uit deze gesprekken zijn behoeftes in beeld gebracht, problematieken aan het licht gekomen en een paar bewoners zijn ondergebracht bij hulpverlenende instanties. Verder kijken of luisteren dan wat je misschien ziet of hoort. Dat gaat dus dieper en is breder dan het puur signaleren van een probleem. Je kunt zaken signaleren die op allerlei leefgebieden betrekking hebben. We vinden het belangrijk om samen te leren, te begeleiden en op te leiden: wat doe je met hetgeen je signaleert? Hoe pak je het op? Met iedereen die actief betrokken is bij Plein 1 en het Kerstroosplein hebben we workshops/themabijeenkomsten gehad waarin we aandacht hebben besteed aan het opvangen van signalen uit je buurt. Wat doe je met de signalen die je opvangt? Wat heb je nodig? Hoe kunnen we, door goed te signaleren, iedereen die dat kan en wil, een steentje laten bijdragen aan een leefbare buurt. De workshops- themabijeenkomsten: Signaleren en oppakken van problemen van individuele bewoners Belangrijk bij het hiervoor genoemde onderzoek is het signaleren van problematieken en de daarbij horende behoeftes. Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Dat betekent dat we met iedereen die actief betrokken is bij Plein1 en de buurt een goed gevoel moeten ontwikkelen voor wat het probleem is, wat er nodig is en wat de persoon zelf kan. 6

8 Een aantal concrete acties is aan de hand van deze workshops bedacht en deels al uitgevoerd: Uitgevoerd: Herkenbaarheid Plein1 buitenkant: de buitenkant en de omgeving van het pand zijn nog toegankelijker en gezelliger maken. Zoals de beplanting die vernieuwd is, de poort die verbreed is, de fietsenrekken die zijn geplaatst. Er is een ideeënbus aan de gevel gehangen zodat bewoners ook na sluitingstijd van Plein1 een idee kunnen indienen. De binnenplaats is opnieuw betegeld. De nog openstaande acties worden in 2012 verder opgepakt : Een vlag met logo van Plein1 laten maken en uithangen om duidelijk te maken dat Plein1 open is. Mogelijkheid om waardebonnen aan te vragen verder promoten. Een mobiel terras organiseren op locatie Floraplein, met als thema ontmoeten en elkaar en Plein 1 als voorziening ( beter) leren kennen. Herkenbaarheid professionals: Een document maken waarop de professionals die in het Kerstroosplein werken zich kort voorstellen voorzien van foto en bruikbare informatie voor de bewoners.. Metamorfose Plein1 De buurtontmoetingsruimte Plein1 heeft ook aan de binnenkant in de zomer 2011 een enorme verandering ondergaan. Onder begeleiding en coaching van een binnenhuisarchitect van Woonbedrijf (die dit op haar beurt ook weer vrijwillig heeft gedaan) zijn de bewoners aan de slag gegaan om Plein1 om te toveren tot een kleurige, gezellige en uitnodigende ruimte. Dit om ervoor te zorgen dat nog meer bewoners uit de buurt zich uitgenodigd en welkom voelen in Plein1. Sociale Kaart In 2011 hebben we een kaart gemaakt met daarop alle belangrijke organisaties, hulpverleners en voorzieningen in en rondom de buurt Kerstroosplein. Er is een kaartenbak gemaakt met mapjes die zijn gekoppeld aan een overzichtskaart zodat het voor iedereen makkelijker is geworden de informatie die nodig is snel te vinden. 7

9 4. Speerpunten Zoals in hoofdstuk 3 al beschreven hebben we in 2010 en 2011 de eenzaamheid onder een groot deel van de senioren in het Kerstroosplein onderzocht en daar waar mogelijk vertaald naar individuele hulp of een collectieve aanpak. We hebben ervaren en geconcludeerd dat eenzaamheid maar een deel van de lading dekt van de individuele problematiek in het Kerstroosplein. Vaak is er ook sprake van sociale, psychische of financiële problemen of een combinatie daarvan. In 2012 willen we werken aan een nadere analyse en aanpak van de overige problemen. We gaan ons in 2012 richten op het versterken en vergroten van de formele en informele netwerken in de buurt met als doel dat we elkaar goed weten te vinden wanneer het nodig is, zodat er zo efficiënt mogelijk hulp, advies en/of informatie geboden én zelf gevonden kan worden. We willen dit op de hierna genoemde wijze aanpakken. bijeenkomsten voor beleggen zodat we samen het gevoel kunnen ontwikkelen en zorgen dat we hetzelfde in de materie staan. Nadere analyse en aanpak van individuele problematiek We gaan de kennis die er bij de diverse partners en bewoners is over de buurt beter in kaart brengen en daarbij brengen we ook in kaart of de juiste hulp, advies en informatie in de buurt aanwezig en toegankelijk is om deze problematieken aan te pakken.. Workshops/themabijeenkomsten Net als vorig jaar is het belangrijk om het gevoel voor het signaleren van problematieken te blijven ontwikkelen. Je kunt problemen op allerlei leefgebieden signaleren. Bezoekers van het steunpunt komen niet altijd alleen maar iets halen, maar hebben ook wat te brengen. De samenwerkingspartners en de bewoners hebben hier een rol in. We vinden het belangrijk om mensen te begeleiden en op te leiden: wat doe je met je signalering. Deskundigheidsbevordering door middel van een training behoort tot de mogelijkheden We gaan weer gezamenlijk optrekken, dus iedereen die actief betrokken is bij Plein 1 en het Kerstroosplein, doet weer mee. We zullen hier Tijdige aanpak van huurachterstand Opnieuw zullen ook dit jaar de bewoners die een huurachterstand hebben door de corporaties benaderd worden. Dit gebeurt door middel van belrondes of huisbezoeken. Op deze manier hopen we in een vroeg stadium oplossingen te vinden, zodat de schuld niet verder oploopt. Daarnaast kunnen we op deze manier eventuele andere problemen opsporen en doorleiden c.q. aanpakken. 8

10 Vervolg sociale kaart; versterken en vergroten van informele en formele netwerken In 2012 gaan we de sociale kaart meer benaderen vanuit de netwerkgedachte. Wie hebben we nodig waarvoor? Elkaar kennen en gekend worden. Weten naar wie we moeten verwijzen en bij wie we moeten zijn. Dat betekent dat we met de vaste vrijwilligers ook bezoeken bij andere organisaties afleggen of dat we mensen bij Plein 1 uitnodigen. Ook gaan we in 2012 proberen of we meer mensen uit de koopwoningen actief betrokken te krijgen bij de buurt door ze actief te benaderen. Dit willen we doen door aansluiting te zoeken bij de activiteiten (sociaal en fysiek) die in de buurt georganiseerd worden in We hopen zo een uitbreiding te krijgen van actieve bewoners die zich voor hun buurt in willen zetten. Ook brengen we opnieuw het waardebonnensysteem nog eens onder de aandacht omdat het een prachtig middel is om buurtbetrokkenheid te stimuleren. 5. Voortgang activiteiten Alle partners uit dit buurtcontract staan gezamenlijk voor de uitvoering van de activiteiten. We spreken elkaar aan en ondersteunen elkaar om de activiteiten daadwerkelijk uit te voeren. We doen dat met het vertrouwen dat activiteiten uitgevoerd worden en dat we samen naar oplossingen zoeken als dat niet of niet goed lukt. De voortgang van de activiteiten bespreken we ongeveer 6 keer per jaar in het leefbaarheidsteam Kerstroosplein. Als een activiteit niet, niet helemaal of niet op tijd kan worden uitgevoerd, kijken we gezamenlijk hoe of wanneer de activiteit toch uitgevoerd kan worden of in goed overleg niet uitgevoerd wordt en hoe we dit terugkoppelen naar de buurt. Op het niet uitvoeren van de activiteiten staan geen sancties, maar doordat organisaties en bewoners hun handtekening onder het buurtcontract zetten, leggen zij wel vast dat zij van plan zijn de hierin genoemde activiteiten ook daadwerkelijk uit te voeren. 9

11 6. Activiteitenoverzicht Ruimtelijk Subthema Onderwerp Wat gaat er gebeuren Beoogd resultaat Wanneer Wie Groen in de buurt Taxushagen Op individueel verzoek van de huurder wordt de aanplant van een haag in de voortuin gerealiseerd. Netheid en uniforme uitstraling van het straatbeeld verbeteren door aanplant van de hagen en het onderhouden van de voortuinen. najaar 2012 Woonbedrijf Schoon, heel en veilig Groenvoorziening Kerstroosplein Opschoondag & snoep voor troep Aan de groenvoorziening Kerstroosplein worden kleinschalige verbeteringen aangebracht. kunnen deze dag grof huisvuil en tuinafval afgeven bij de opgestelde containers. Voor bewoners een goede gelegenheid om het huis, de schuur, tuin, maar ook het achterpad op te ruimen. Kinderen gaan onder begeleiding van volwassenen de buurt in om het zwerfafval op te ruimen. Een schone, hele veilige groenvoorziening zodat buurtbewoners, jong en oud, op een prettige manier er gebruik van kunnen maken en waar de omwonenden met plezier op uit kunnen kijken. Bevorderen van de leefbaarheid in de buurt. Kinderen bewust maken van het zwerfafval en de eigen verantwoordelijkheid om samen te zorgen voor een schone leefomgeving. Het bevorderen van de leefbaarheid in de buurt. Bewustwording en preventie. voorjaar 2012 voorjaar 2012 Gemeente Ehv. Plein1 Welzijn Eindhoven Woonbedrijf Wooninc. Gemeente Ehv. Opschonen Service ten behoeve van schoon-heelveilige leefomgeving Serviceverlening naar de huurders van Woonbedrijf 2 maal per jaar Woonbedrijf Graffiti project Het Graffitiproject dat in 2009 is gestart wordt gecontinueerd. Graffiti is snel en adequaat verwijderd in de buurt. en winkeliers geven de signalen door aan Graffitiverwijderaar Firma van der Vleut via de website. Aangesloten winkeliers Firma van der Vleut Gemeente Ehv. Woonbedrijf Wooninc. 10

12 Woningbezit van de corporaties in de buurt: Woonbedrijf en Wooninc. Herstructurering woningbezit Wooninc. Begin 2012 wordt een cultuur historisch onderzoek uitgevoerd. Er worden huisbezoeken afgelegd, workshops georganiseerd en bouwplannen uitgewerkt. Herontwikkeling van het groen zal daarin tevens meegenomen worden. Tevens zal specifiek in het kader van een leefbare buurt voor senioren aandacht besteed worden aan seniorenwoningen met daarbij horende zaken waarnaar vraag is. Te denken is aan juiste en voldoende zorg, activiteiten etc. Draagvlak onder de bewoners creëren voor wie Wooninc. gaat bouwen, betaalbare huur- en koopwoningen ontwikkelen die voldoen aan de wensen van de huidige bewoners met een minimale levensduur van 50 jaar. Wooninc. bewoners, architect. Wijkvisie ontwikkeling Woonbedrijf Technisch onderzoek naar woningen Visie op de toekomst van de wijk ontwikkelen. Woonbedrijf Inrichtingen onderhoud openbare ruimte rioolvervanging en herinrichting Pioenroosstraat Pioenroosstraat: uitvoering herinrichting en rioolvervanging Het riool is vervangen en de straat is heringericht. Impuls voor een betere leefbaarheid voor de buurt. start 1e kwartaal 2012 Gemeente Ehv. Rioolvervanging en herinrichting Waterroos- Zonneroos- Wilgenroos -en Stekelroosstraat Uitvoering herinrichting en rioolvervanging Er is een start gemaakt met de werkzaamheden van het vervangen van het riool en de herinrichting van de straten. (de werkzaamheden zullen gefaseerd gaan) Impuls voor een betere leefbaarheid voor de buurt. start 3e kwartaal 2012 Gemeente Ehv. 11

13 Sociaal Subthema Onderwerp Wat gaat er gebeuren beoogd resultaat Wanneer Wie Jeugd en Jongeren: Kinderclub Vrije tijd, participatie,sport en jeugd in beeld Kinderen krijgen door middel van de kinderclub op woensdagmiddag creatieve technieken en ideeën aangeboden. Ondersteuning van de vrijwilligers die zich bij de kinderactiviteiten inzetten door de jongerenwerk van Welzijn Eindhoven, elke woensdagmiddag m.u.v. de schoolvakanties. Kinderen doen mee Kinderen zetten zich in voor de buurt. Meerdere malen per jaar (bijvoorbeeld opruimen zwerfafval op speelplekken van de kinderen) maar ook andere activiteiten (wijkopdrachten) Bevorderen van sociale vaardigheden en creativiteit, aandacht voor samen spelen. Kinderen hebben een leuke middag. De vrijwilligers kunnen zich goed zelf redden en kunnen zelfstandig de activiteiten organiseren. Er doen meer volwassenen (2) uit de buurt mee om de kinderactiviteiten te ondersteunen. De kinderen (10) zijn betrokken bij hun buurt en dragen bij aan een leefbare buurt. Er worden 6 activiteiten uitgevoerd, die worden geregistreerd op een stempelkaart waardoor hun concrete bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt inzichtelijk zijn. Welzijn Eindhoven, jongerenwerk Welzijn Eindhoven, jongerenwerk Sport en bewegen, combinatiefunctionaris Inzet Combinatiefunctionaris Gebiedsgericht ter stimulering van sportactiviteiten voor jeugd van 12 tot 18 jaar in diverse buurten en ter ondersteuning van sportverenigingen. Een en ander in afstemming en samenwerking met o.a. voortgezet onderwijs en jongerenwerk. Sport en spelprogrammering voor 2012 op en rond het Kerstroosplein, waarbij bewoners betrokken worden en de samenwerking gezocht wordt met de jongerenwerker van Welzijn Eindhoven. De combinatiefunctionaris van Sportformule Eindhoven Gebiedsgericht (12+) in samenwerking met bewoners en jongerenwerker Welzijn Eindhoven. 12

14 Sport en bewegen, beweegteam Het beweegteam bestaat uit de combinatiefunctionaris(sen) onderwijs met de combinatiefunctionaris gebiedsgericht van het betreffende stadsdeel. Aangevuld met de stagiaires van Fontys Sporthogeschool en ROC Sport en Bewegen vormen zij het 'beweegteam'. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het samenbrengen van vraag en aanbod op sportgebied voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Analyse en samenbrengen van vraag en aanbod op sportgebied voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit de buurt Kerstroosplein. De combinatiefunctionaris van Sportformule Eindhoven. Flexibele inzet van de jongerenwerker Op aanvraag van de buurt en/of partners wordt in overleg flexibel tijdelijke inzet gedaan door het jongerenwerk. Ook worden signalen die tijdens het ambulante werken zijn opgepikt omgezet naar acties. Er is flexibel, voor korte duur, ingesprongen op de actuele situaties. Signalen die tijdens deze kortdurende inzet worden bemerkt zijn opgepakt en omgezet in acties. Welzijn Eindhoven, jongerenwerk Jongeren in beeld Jongerengroep(en) zijn in beeld (ook geregistreerd) en worden geïnformeerd over de voor hen beschikbare voorzieningen en activiteiten en doorverwezen naar daar waar behoefte aan is. De jongerenwerker pleegt ambulante inzet. Er is in beeld wat de vragen en behoeftes van de jongerengroep(en) die zich in de buurt Kerstroosplein ophouden zijn en daar waar mogelijk en wenselijk is er actie ondernomen of doorverwezen. Er is een goed contact met de jongeren van het Kerstroosplein. Welzijn Eindhoven, jongerenwerk. 13

15 Speerpunten buurcontract: Aanpak van problemen achter de voordeur, deskundigheidsbevordering, herkenbaarheid Steunpunt Plein1, vergroten en versterken van de netwerken die nodig zijn voor de buurt. Nadere analyse en aanpak van individuele problematiek Workshops/thema bijeenkomsten Beter in kaart brengen van de kennis die bij de professionals en bewoners aanwezig is over de buurt. Hierbij brengen we in kaart of de juiste hulp, advies en informatie aanwezig is om deze problematieken aan te pakken. Het gevoel voor signaleren van problematieken bij de actieve vrijwilligers van Plein1 verder doorontwikkelen. Deskundigheidsbevordering van de actieve vrijwilligers van Plein1 De workshops worden door de kernpartners gezamenlijk voorbereid. Kennis is in kaart gebracht. Juiste hulp, advies en informatie is duidelijk voor eenieder inzichtelijk en bereikbaar. De nog ontbrekende schakels zijn in beeld gebracht. Signalen zijn goed opgepakt en goed doorverwezen of vertaald naar een collectieve aanpak door de opbouwwerker. De deskundigheid bij de actieve vrijwilligers van Plein1 is toegenomen. De samenwerking tussen professionals en buurtbewoners is versterkt. geheel 2012 geheel 2012 Welzijn Eindhoven Wooninc. Woonbedrijf GGzE Gemeente Ehv. Welzijn Eindhoven Wooninc. Woonbedrijf GGzE Gemeente Ehv. Werken aan herkenbaarheid Plein1 Mozaïeken deel van de gevel van Plein1 De buitenkant van Plein 1 is opgefleurd en heeft een mooiere uitstraling gekregen waardoor de herkenbaarheid van het pand vergroot is. 5 Nieuwe buurtbewoners zijn betrokken geraakt bij Plein1 Voorjaar/zomer 2012 Woonbedrijf Welzijn Eindhoven Versterken en vergroten van informele en formele netwerken Bezoeken andere organisaties die actief kunnen zijn voor de buurt en/of het uitnodigen van deze organisaties in Plein1. Betrekken van bewoners uit de koopwoningen door aansluiting te zoeken bij de activiteiten die in 2012 georganiseerd worden. Het informele en formele netwerk is vergroot en versterkt. Er doen 4 nieuwe bewoners uit de koopwoningen actief mee met bestaande of nieuwe activiteiten voor de buurt. geheel 2012 Welzijn Eindhoven Woonbedrijf Wooninc. Gemeente Ehv. 14

16 Present in de buurt De opbouwwerker en maatschappelijk werker zijn fysiek aanwezig in de wijk, en richten zich vooral op kwetsbare bewoners. Beiden werken nauw samen met elkaar en met de andere partners in de buurt. De bereikte bewoners (10) met problemen zijn wegwijs gemaakt binnen de hulpverlening en geïnformeerd over regelingen en voorzieningen. Individuele hulpvragen die bij meer mensen leven zijn thematisch aangepakt of worden in 2013 aangepakt. De problemen zijn integraal aangepakt. Welzijn Eindhoven: opbouwwerk in samenwerking met maatschappelijk werk. Communicatie met de buurt worden via de nieuwsbrief en de vernieuwde website geïnformeerd over ontwikkelingen, activiteiten en diensten in de buurt. Indien de situatie zich voordoet worden bewoners gevraagd medewerking te geven aan een enquête en/of worden bewoners uitgenodigd bij Plein1. De website is vernieuwd en levert actuele informatie voor de buurtbewoners. zijn op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en diensten die geleverd kunnen worden via de nieuwsbrief van Plein1 en de website. Nieuwsbrief Plein1: 4 maal p.j. Website: geheel 2012 verbonden aan Plein1 Tijdige aanpak huurachterstand die een huurachterstand hebben worden door de corporaties benaderd door middel van belrondes en huisbezoeken. Problemen met huurachterstand zijn vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt. geheel 2012 Woonbedrijf en Wooninc. 15

17 Bevorderen sociale samenhang/ activiteiten voor de hele buurt Wijkmarkt Een gezellige wijkmarkt i.s.m. de winkeliers is georganiseerd. Verder is er een vlooienmarkt waar bewoners hun spullen kunnen verkopen en een hobbymarkt waar bewoners informatie krijgen over allerlei verenigingen en hobby mogelijkheden en er zijn enkele workshops waar bewoners aan mee kunnen doen. De samenhang in de buurt heeft door de activiteit een positieve impuls gekregen zijn geïnformeerd over allerlei verenigingen en hobby mogelijkheden. Mogelijk zijn sommige bewoners enthousiast geworden en hebben zich aangesloten bij een vereniging en/of hobbyclub. Er is een gezamenlijke activiteit met de winkeliers georganiseerd.. Voorjaar/zomer 2012 verbonden aan Plein1 i.s.m. winkeliers Kerstmarkt Een sfeervolle kerstmarkt wordt georganiseerd om bewoners in de gelegenheid te stellen elkaar in kerstsfeer te ontmoeten. Tijdens de kerstmarkt verkopen bewoners hun (zelfgemaakte) kerstspullen. Jong en oud maken deze dag een kerststukje. Verder is er van alles te doen o.a. een lampionnenoptocht door de buurt. hebben een gezellige dag met elkaar in een fijne kerstsfeer De sociale samenhang in de buurt heeft aandacht gekregen. Er is een lampionoptocht gehouden De betrokkenheid van bewoners en winkeliers op elkaar heeft aandacht gekregen. December verbonden aan Plein1 18 september feest maken samen een lichtornament voor het Kerstroosplein. De betekenis van wat 18 september voor Eindhoven betekent is nogmaals onder de aandacht gebracht in de buurt. Het lichtornament is feestelijk onthuld op de Bevrijdingsdag van Eindhoven. De sociale samenhang in de buurt heeft aandacht gekregen door de samenwerking tussen de bewoners onderling. September verbonden aan Plein1 Koninginnedag Er worden activiteiten georganiseerd die vooral gericht zijn op de kinderen. De sociale samenhang in de buurt is vergroot.. Ouders zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. April verbonden aan Plein1 16

18 Computerlessen voor beginners en een vervolgcursus worden wegwijs gemaakt met de computer. Er is de mogelijkheid om een vervolgcursus te volgen. Vrijwilligers wordt de mogelijkheid geboden om vaardigheden op te doen. zijn wegwijs gemaakt met de computer. Sociale contacten zijn bevorderd. Sociaal isolement is voorkomen. 2012, twee blokken van 8 lessen verbonden aan Plein1 Nederlandse les Nederlandse les voor allochtone vrouwen uit de buurt 8 vrouwen hebben beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven waardoor ze beter mee kunnen doen in de samenleving. Door de gezamenlijke activiteit hebben zij nieuwe contacten gelegd. Wekelijks m.u.v. schoolvakanties Buurtbewoners Arabische les Arabische les voor beginners aan geïnteresseerde buurtbewoners 5 buurtbewoners hebben voor het eerst kennis gemaakt met de Arabische taal, zowel spreken, lezen en schrijven. Door de gezamenlijke activiteit leren de bewoners elkaar beter kennen. Er is een eerste poging gedaan om Nederlandse buurtbewoners met buurtbewoners met een Arabische achtergrond te kunnen laten communiceren. Wekelijks m.u.v. schoolvakanties Buurtbewoners Knutselaktiviteiten voor volwassenen Volwassenen komen in een gezellige sfeer bij elkaar om samen te knutselen. Ze helpen elkaar en leren elkaar nieuwe technieken in een sfeer van prettig samenzijn. Mensen die tegen hun wil geïsoleerd dreigen te raken in de buurt worden actief benaderd en opgenomen in de groep. Sociale contacten in de buurt zijn bevorderd, bewoners hebben gezellige creatieve bijeenkomsten gehad. Mensen die dreigen te vereenzamen zijn betrokken., elke woensdagochtend en donderdagavond verbonden aan Plein 1 Materialen uitleen Materialen en gereedschappen worden beheerd en uitgeleend aan bewoners die daarom vragen. Een gemakkelijke mogelijkheid is geboden om gebruik van materialen en gereedschappen te maken zonder dat het zelf aangeschaft hoeft te worden. verbonden aan Plein1 17

19 Sociaal Subthema Onderwerp Wat gaat er gebeuren beoogd resultaat Wanneer Wie Veiligheid en Veiligheid Overlast illegale kamerverhuur (niet handhaving gesloten) Inzet Stadstoezicht middels zeggenschap van de bewoners op de werkzaamheden van stadstoezicht in de openbare ruimte De Stichting commissie de Roosten bepaalt binnen de beschikbare uren waarop en waar toezicht en handhaving plaatsheeft; ook geeft zij aan wat zij in dit verband zelf kan doen Tegen de in het Kerstroosplein gelegen woningen die gebruikt worden voor kamerbewoning, zonder dat er vergunning is afgegeven in het kader van de omzetvergunning, wordt in geval van overlast of anderszins negatieve invloed op de woon- en leefomgeving, handhavend opgetreden. De sector Vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Eindhoven laat extra toezicht, controle en handhaving plaatsvinden op overlastgevende panden waar sprake is illegale kamerverhuur. Gedurende het jaar worden panden, waarvan bekend is dat zij overlast geven in de woon -en leefomgeving, gecontroleerd. In gevallen waarbij geen vergunning voor omzetting voorhanden is, wordt handhavend opgetreden. Terugdringen van overlastsituaties 1e en 2e kwartaal; zo nodig continuering 3e en 4e kwartaal Gemeente Eindhoven (VTH), bewonersorganisaties, Politie en Stadstoezicht verbonden aan Plein1 Gemeente Eindhoven, VTH Buurtontmoeting Plein 1 en actief burgerschap organisatie Ondersteunen van de Stichting commissie de Roosten op het gebied van besturen, informatie en advies, activiteiten, belangenbehartiging. weten Plein1 te vinden en maken er gebruik van. De bewonersorganisatie maakt een activiteitenprogramma voor de buurt en voert dit uit. De bewonersorganisatie vervult een faciliterende en belangenbehartigende rol Welzijn Eindhoven opbouwwerk 18

20 Nieuwe initiatieven van en door bewoners Vraaggerichte ondersteuning van bewoners met nieuwe buurtinitiatieven. zijn ondersteund en wegwijs gemaakt bij het organiseren van hun eigen initiatieven Welzijn Eindhoven opbouwwerk Waardebonnen systeem Regiegroep roept op om initiatieven in te dienen, regiegroep beoordeelt maandelijks over binnengekomen aanvragen en reikt, bij goedkeuring, de bonnen aan de initiatiefnemers uit, regiegroep koppelt terug aan buurt welke initiatieven zijn beloond Buurtbewoners beslissen zelf waaraan het geld van het waardebonnensysteem wordt besteed. Voor 2012 is beschikbaar : ,= Regiegroep, indien nodig met ondersteuning opbouwwerk en of gemeente. Plein1 Betalen van de huur voor het pand Waterroosstraat 1, inclusief 2 garageboxen. Het leefbaarheidsteam is gefaciliteerd, de sociale cohesie is bevorderd, bewoners zijn geactiveerd en zijn gestimuleerd om mee te doen. Gemeente Ehv. Woonbedrijf Wooninc. Plein 1 Gelegenheid bieden voor ontmoeting kunnen terecht voor een praatje, maar ook met vragen en signalen over de buurt. Plein1 wordt gebruikt voor vergaderingen, overleggen en kleinschalige buurtgerichte activiteiten worden gefaciliteerd. Er is een wekelijks spreekuur. weten Plein 1 te vinden en maken gebruik van de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, om informatie te halen en te brengen en kleinschalige initiatieven voor en door de buurt zijn gefaciliteerd. Partners in de buurt maken gebruik van Plein1 en maken gebruik van de faciliteiten die Plein1 heeft.. In de schoolvakanties is Plein 1 gesloten m.u.v. specifieke activiteiten of overleggen., Gemeente Ehv. Woonbedrijf, Wooninc. Communicatie met de buurt worden via de nieuwsbrief van Plein1 en de vernieuwde website geïnformeerd over ontwikkelingen, activiteiten en diensten in de buurt. Mocht het nodig zijn worden bewoners gevraagd hun medewerking te geven aan een enquête en/of worden bewoners uitgenodigd bij Plein1. Er is een vernieuwde actuele website. Er zijn nieuwsbrieven verspreid zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de buurt, activiteiten en diensten via o.a. de nieuwsbrief en de website. Website: hele jaar door Nieuwsbrief: 4 keer per jaar 19

21 7. Overlegvormen Overlegvormen Taak/werkwijze Samenstelling Leefbaarheidsteam Verbeteren leefbaarheid en samenhang in de buurt. Ontwikkelingen, knelpunten, signalen en kansen worden besproken met partners en bewoners in het leefbaarheidsteam., Woonbedrijf, Wooninc.. Politie, GGZE, Lumens, Ondernemer, Gemeente Kernteam overleg Voortgangsoverleg Welzijn Eindhoven Goede afstemming tussen de kernpartners om zo goed (bij)sturing te kunnen geven aan de uitvoering van het buurtcontract. Goede afstemming tussen de medewerkers en gemeente Ehv. Om zo goed (bij)sturing te kunnen geven aan de uitvoering van het buurtcontract Woonbedrijf, Wooninc, Gemeente Eindhoven, GGzE, Welzijn Eindhoven HO Kerstroosplein/ De Roosten Onder voorzitterschap van Wooninc. is er overleg herstructurering ca. 6 maal per jaar Wooninc., Workshops in het kader van de herstructurering Onder verantwoordelijkheid van Wooninc. wordt middels workshops met bewoners, gemeente en architect/stedenbouwkundige in het kader van de herstructurering met elkaar gesproken., Wooninc., architect/stedenbouwkundige en gemeente Eindhoven commissie de Roosten Huurdervertegenwoordiging van huurders Woonbedrijf Woonbedrijf Spreekuur Plein1 Gelegenheid voor bewoners om vrij in te kunnen lopen voor informatie. Inspelen op individuele vragen, problemen en opmerkingen. Elke woensdag van tot uur zijn een vertegenwoordiger van Woonbedrijf en Wooninc. en de wijkcoördinator van de gemeente Eindhoven. aanwezig. Vragen worden aan de desbetreffende partner die (soms) niet aanwezig is doorgespeeld. Woonbedrijf, Wooninc, Gemeente Eindhoven Regiegroep Waardebonnen De regiegroep beoordeelt de ingekomen aanvragen voor een waardebon volgens de criteria die daar voor staan..de regiegroep geeft tevens bekendheid aan de buurt dat er de mogelijkheid bestaat om waardebonnen in te dienen. De regiegroep koppelt aan de wijk terug welke initiatieven er gehonoreerd zijn. De wijkcoördinator en opbouwwerker kunnen desgevraagd hierbij adviseren. 20

22 8. Contactgegevens partners Organisatienaam Postadres Postcode Woonplaats Plein1 Waterroosstraat 5644 EP Eindhoven Wooninc. Postbus BE Eindhoven Woonbedrijf Postbus AG Eindhoven Gemeente Eindhoven Postbus RB Eindhoven Welzijn Eindhoven Beemdstraat AB Eindhoven Politie Brabant Zuid Oost Postbus AM Eindhoven GGzE Postbus AX Eindhoven 21

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

aantivoli BUURTCONTRACT

aantivoli BUURTCONTRACT aantivoli BUURTCONTRACT 2012 Partners Stichting Tivoli i lov it... Dhr. Wil van den Tillaart, voorzitter. Karin Spijkers, proj.coörd. Gezond in de buurt Drs. F.M. Stoop, Manager V&V Stratum Herman Claas,

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor Focus op emancipatie in een ander decor Stadsvernieuwing Achterstandswijk Probleem cumulatiegebied Stagnatiegebied Hoerenbuurt. Probleemwijk Impulsbuurt Groot stedenbeleid Integraal wijkvernieuwingsgebied

Nadere informatie

Plangebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Informatiegebied buurtaanpak Oranjeplein e.o.

Plangebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Informatiegebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Plangebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Informatiegebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Blok 1 46 duplexwoningen Ingreep: sloop en vervangende nieuwbouw van 23 levensloopbestendige woningen. De huur van

Nadere informatie

aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Buurtvereniging

aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid Buurtvereniging aan Rapenland-Zuid BUURTCONTRACT Rapenland-Zuid Stichting Leefbaarheidsteam Rapenland-Zuid dercomit Vaoensel zuid W é Buurtvereniging 2012 Buurtcontract Rapenland-Zuid 2012 Partners Buurtvereniging Rapenland-Zuid

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet Inleiding De gemeente Hellendoorn heeft vijf woonservicegebieden ingesteld: 1. Marle, Daarle, Daarleveen 2. Nijverdal Noord, Hulsen 3. Nijverdal

Nadere informatie

Sociaal programma. Boschveld

Sociaal programma. Boschveld Sociaal programma Boschveld Inhoud Terugblik en Sociale visie Stand van zaken Speerpunten en inzet 2012 2013 en verder Terugblik 2007-2011 2005 masterplan 2007 sociale visie Integraal wijkplan 2010 Sociale

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda

Factor G/ jongerenwerker. Factor G/Osman/ Lafdil. Sportpunt Gouda WIJKJAARPROGRAMMA ACHTERWILLENS 2012 Thema 1 Jeugd Doel Investeren in een gezonde ontwikkeling van kinderen en de jeugd om problemen en overlast te voorkomen Streefbeeld 1. meer ontmoetingsruimten voor

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie

Buurtcontract 2012 [Bennekel Blaarthem]

Buurtcontract 2012 [Bennekel Blaarthem] Buurtcontract 2012 [Bennekel Blaarthem] Buurtcontract 2012 [Bennekel Blaarthem] Stichting Blaarthem Stichting Blaarthem Wooninc. Buurtplatform Bennekel Belang Domein Wonen Politie Gestel GGD Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Op woensdag was er in het gemeentehuis een informatiemiddag van de WMO raad Soest. Het thema was deze keer Omzien naar elkaar. Op de middag

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016 Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden juni 2016 In de toekomst kijken Wat is het doel? Zorgen dat wijk prettig blijft om in te leven Waarom toekomstplan? Veel veranderingen, o.a. Minder

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

www.youngeratheart.nl

www.youngeratheart.nl www.youngeratheart.nl Younger at heart Younger at heart is een jonge, innovatieve jongerenwerkorganisatie. Younger at heart richt zich op jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30. Core business is het

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 0 1 5 Algemene inleiding 3 Inleiding Ambacht 5 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Waterweg Wonen wil actief bewoners betrekken bij hun woon- en leefomgeving.

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn

De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn De Afrikaanderwijk in 2020 Een wijk om trots op te zijn Praat mee over de toekomst van uw Afrikaanderwijk! Vestia en de deelgemeente Feijenoord hebben - met de hulp van Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Maarsveld. Kijk op de wijk

Maarsveld. Kijk op de wijk Maarsveld Kijk op de wijk Mei 2014 Wijkvisies A-Z Het doel van de wijkvisie Maarsveld is te komen tot een beeld van de wijk over tien jaar. Het wijkvisietraject bestaat uit vier onderdelen: Kijk op de

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Evaluatie project Rozenpad (onderdeel wijkagenda Rozenprieel)

Evaluatie project Rozenpad (onderdeel wijkagenda Rozenprieel) Evaluatie project Rozenpad (onderdeel wijkagenda Rozenprieel) Projectomschrijving De Roos en De Tulp werken samen als het gaat om activiteiten en projecten voor oudere buurtbewoners. Communicatie in het

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE

BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE 2015 2019 BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE 2015 2019 Aanleiding, motivatie en achtergrond Plastic Soup is de naam voor de grote hoeveelheden plastic

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Hoe houden we onze wijk leefbaar, schoon, veilig, groen, fraai, gezellig en wat al niet meer. Daar heeft de wijkraad CKM

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Toelichting aanvraagformulier Voor wie? Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over aanpak eenzaamheid

Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over aanpak eenzaamheid gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6537 Inboeknummer 15bst01484 Beslisdatum B&W 27 oktober 2015 Dossiernummer 15.44.103 (2.8.1) Raadsvragen Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

ACTIEPLAN Veranderingen in het sociale domein. Toelichting

ACTIEPLAN Veranderingen in het sociale domein. Toelichting Toelichting Er komen grote veranderingen in het sociale domein: decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, scheiden van wonen en zorg, forse bezuinigingen en de ombouw van de verzorgingsstaat naar

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda vàn Stadskanaal Noord. Het programma vloeit komende iaren wil behalen. In 2012 en 2013 hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

aan Woensel West BUURTCONTRACT

aan Woensel West BUURTCONTRACT aan Woensel West BUURTCONTRACT 2013 Buurtcontract 2013 Verder bouwen aan de visie van Woensel-West 1. Inleiding Vol trots presenteren wij u het Buurtcontract Woensel-West 2013. Het Buurtcontract is van

Nadere informatie

Gouda Oost. Wijkjaarprogramma 2014. Samenwerking met:

Gouda Oost. Wijkjaarprogramma 2014. Samenwerking met: Gouda Oost Wijkjaarprogramma Samenwerking met: Gouda Oost, Mozaiek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Politie, Participe, Cyclus, BPT Vreewijk+, Milieurapporteurs, stichting Oog, Brede School Gouda, Petra

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Ben je mantelzorger? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een ziek of gehandicapt

Nadere informatie

1. HET PROCES Pagina 2. 2. DE UITKOMST Pagina 7. 3. TOT SLOT Pagina 9

1. HET PROCES Pagina 2. 2. DE UITKOMST Pagina 7. 3. TOT SLOT Pagina 9 Bewonerspeiling Zeeheldenbuurt maart / april 2013 INHOUD: 1. HET PROCES Pagina 2 2. DE UITKOMST Pagina 7 3. TOT SLOT Pagina 9 1 1. HET PROCES Inleiding Plangebied Overleg bewonerscommissie Mening bewoners

Nadere informatie

Bijlage bij STAP 6 routeplanner: maatregelenmatrix

Bijlage bij STAP 6 routeplanner: maatregelenmatrix Bijlage bij STAP 6 routeplanner: maatregelenmatrix Voorbeeld uitgewerkte maatregelenmatrix Maatregel Doelgroep Betrokken partijen Buurtcontract Buurtcontract is reeds Eerste effecten zijn positief: heeft

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

= nog steeds aandachtspunt

= nog steeds aandachtspunt 1 e Kwartaalrapportage 2013 - Huis van de Wijk {Slotervaart Noord, De Buurtzaak} De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel Algemene informatie Het van De Woenselse Poort werkt nauw samen met het Cliëntenbelangenbureau van GGzE Werken aan herstel is voor forensische

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Buurtcontract 2012 [Woensel West]

Buurtcontract 2012 [Woensel West] Buurtcontract 2012 [Woensel West] Buurtcontract 2012 [Woensel West] Stichting Woensel West [ ondertekeningsblad] Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 4 2. Hoe ziet de toekomst van er uit? 5 3. De opgave:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN...

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... DE ZHVKK VERBREEDT UW HORIZON Beleidsnotitie voor Vrienden van de ZHVKK De hoofddoelstelling of missie van de ZHVKK is het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie