Wft-definitie van advies is aan revisie toe. Bekritiseerde Blokhypotheek toch reële optie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wft-definitie van advies is aan revisie toe. Bekritiseerde Blokhypotheek toch reële optie?"

Transcriptie

1 J A A R G A N G 9 N U M M E R 2 J U N I Wft-definitie van advies is aan revisie toe Bekritiseerde Blokhypotheek toch reële optie? Kennis moet bij FFP altijd centraal staan Oud-voorzitter Henk Duthler benoemd tot Lid van Verdienste FFP F F P M a g a z i n e i s e e n u i t g a v e v a n d e F e d e r a t i e v a n F i n a n c i e e l P l a n n e r s

2

3 I N HOUD C O L O F O N FFP Magazine is een uitgave van de Vereniging FFP. CONTACTADRES Secretariaat Vereniging FFP Postbus 12, 3740 AA Baarn Telefoon: Fax: Website: PROJECTGROEPEN Telefoon: Fax: REDACTIEADRES Oostdam & Partners Castellastraat EZ Nijmegen Telefoon: Fax: Website: ÉÉn loket, alle disciplines Wft-definitie van advies is aan revisie toe Bekritiseerde Blokhypotheek toch reële optie? V ORMGEVING Amon Design, Amersfoort FOTOGRAFIE Raphaël Drent REPRORECHT Berichten uit FFP Magazine mogen uitsluitend met bronvermelding overgenomen worden en onder de voorwaarde dat de redactie daarover vooraf wordt geïnformeerd. ABONNEMENTEN FFP Magazine wordt kosteloos verspreid onder de leden van de Vereniging FFP (FFP gecertificeerde Financieel Planners). Voor personen buiten deze doelgroep bedraagt de abonnementsprijs g 42,50 (inclusief 6% BTW) per jaar. Abonnementen gelden voor 1 jaar en worden zonder tegenbericht automatisch verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden, uiterlijk 6 weken voor het aflopen van de abonnementsperiode, aan bovenstaand postadres. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed aanvaarden de auteurs, redacteuren en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en omvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. FFP magazine wordt uitgegeven door Oostdam & Partners in opdracht van de Vereniging FFP. De Vereniging FFP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de meningen, visies en standpunten van derden zoals die tot uidrukking komen in de artikelen en columns van FFP Magazine. Dat geldt ook voor alle commerciële uitingen in de vorm van advertenties, advertorials en bijlages. De DGA verplicht verzekerd voor sociale uitkeringen? En verder: Kennis moet bij FFP altijd centraal staan Oud-voorzitter Henk Duthler benoemd tot Lid van Verdienste FFP Column: Krachtenbundeling 5 Mededelingen 18 Agenda 20 FFP Congres 2013: Klanten (ver)dien je! 23 Vernieuwde FFP-site praktisch voor leden en stakeholders 24 Nieuw examen en systeem van permanente educatie voor de FFP 25 FFP promoot keurmerk op radio en internet 26 Estate Planning Expert ziet inhaalslag op Nederlandse markt 27 F F P M a g a z i n e 3 j u n i

4 A D V E R T O R I A L PE-punten met tijdschrift en online kennistoets Gecertificeerd financieel planners van de FFP kunnen op diverse manieren hun permanente educatie (PE) bijhouden. Naast vakliteratuur, geaccrediteerde PE-cursussen en -workshops bestaat er de mogelijkheid om met behulp van e-learning de benodigde PE-punten per jaar in de wacht te slepen. Een van de aanbieders van e-learning en twee inzichtvragen waarbij de die door de FFP sinds kort is geaccrediteerd, is Domus Editoria. Deze uit- rechtspraak moet bestuderen of een cursist bijvoorbeeld wetgeving of gever combineert een online kennistoets voor maximaal 24 PE-punten voerd. In feite stelt de cursist zijn rekenopdracht moet worden uitge- per jaar met een papieren PE-tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, dat samen. Elk nascholingsartikel is eigen mix van nascholingsartikelen vier keer per jaar verschijnt. Het abonnement omvat verder een onbeperk- cursist drie van de vijf vragen goed geaccrediteerd met één punt. Als de te toegang tot een nascholingswebsite (www.pe-bedrijfsopvolging.nl) en en heeft hij een PE-punt behaald, beantwoordt, slaagt hij voor de toets een nieuwsbrief. Met tijdschrift, aldus drs. Igno F.C.M. Ketelaars van online kennistoets en website zijn Domus Editoria. financieel planners in staat om op elk gewenst tijdstip hun praktijkgerichte nascholing op fiscaal, juri- jaar maximaal 24 punten behalen, Zo kan volgens hem de cursist per disch en financieel gebied te volgen. die allemaal terug te vinden zijn in het persoonlijke dossier op de website. De cursist kan per artikel twee keer herkansen. In totaal heeft hij dus drie pogingen, aldus Ketelaars. Hij voegt eraan toe tot dusver al veel positieve reacties te hebben gekregen van FFP-leden die inmiddels kennis hebben gekregen van zijn initiatief. Als uitgever biedt Ketelaars verder nog de mogelijkheid tot ruimte voor kennisdeling en discussie: financieel planners kunnen reageren op stellingen die per artikel worden gepubliceerd op de website. De oplage van het tijdschrift wordt niet alleen verspreid onder financieel planners maar ook onder accountants. Een abonnement op tijdschrift, kennistoetsen en nascholingswebsite kost O 295, ex btw, per jaar. Artikelen Het PE-tijdschrift voorziet per keer in zes multidisciplinaire artikelen op genoemde vakgebieden. Jaarlijks worden zestien artikelen over belastingonderwerpen, vier artikelen over rechtspraak en vierartikelen op het gebied van SBF gepubliceerd. De inhoud van deze artikelen wordt online getoetst aan de hand van vijf meerkeuzevragen. Per artikel komen drie weetvragen aan bod waarvan het antwoord uit de tekst te halen is Igno Ketelaars: Iedere cursist stelt eigen mix van nascholingsartikelen samen F F P M a g a z i n e 4 j u n i

5 COLUMN Kort geleden heeft de FFP een majeure operatie afgerond: de ontwikkeling van een volledig nieuwe structuur en inhoud van de vakbekwaamheidseisen voor het eigen keurmerk. Met FFP 2.0, zoals dit project is gedoopt, wil de FFP een passend antwoord geven op veranderingen die zich in hoog tempo voltrekken binnen de financiële sector. Tevens wil zij daarmee het initiatief nemen tot een vergroting van het professionele imago van de branche als geheel en die van de deskundige, transparante en betrouwbare financieel adviseur in het bijzonder. Dat dit geen sinecure is, mag algemeen bekend zijn. Het consumentenvertrouwen is de afgelopen jaren behoorlijk beschadigd door financiële schandalen. Veel consumenten lijken het geloof in een betrouwbare financiële aanbieder of adviseur te hebben verloren. Daarenboven heeft de FFP de ambitie om haar nieuwe vakbekwaamheidsprogramma richtinggevend te willen laten zijn voor de financiële sector. Vanaf deze plaats nodig ik het ministerie van Financiën en haar toezichthouders Autoriteit Financiële Markten en De Neder- KRACHTENlandsche Bank van harte uit om samen met andere representatieve keurmerken en registers daarin met ons mee te denken en samen te werken. Het is BUNDELING onze overtuiging als FFP dat het huidige en het nieuwe productmatig ingerichte Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk het beste kan worden aangepast aan de hand van de uitgangs- Zelfs gevestigde marktpartijen met een eerlijke en transparante punten die zijn weergegeven in de negen life events voor propositie, onder wie ik de gecertificeerd financieel particulieren en ondernemers zoals die vorm hebben planners van de FFP zeker reken, hebben het niet gemakkelijk gekregen in ons programma FFP 2.0. om (h)erkenning bij de consument te verkrijgen. Niet in de laatste plaats zou deze stap naar een eenduidig Het is mede vanuit dit oogpunt dat de FFP met FFP 2.0 vakbekwaamheidsbouwwerk voor de totale financiële een vakbekwaamheidsprogramma op HBO+ niveau voor sector aan de hand van de uitgangspunten van de de financieel planner ontwikkelt, waarbij het FFP kunnen bijdragen aan de zo gewenste krachtenbundeling accent niet meer uitsluitend ligt op vakkennis, binnen de markt als het gaat om versterking van de maar ook op vaardigheden, deskundigheid en integriteit van aanbieders en adviseurs competenties en professioneel gedrag. en het centraal stellen van de klant en diens belang. Dat Dit programma speelt boven- alles met het doel om het consumentenvertrouwen te dien in op negen life events van particulieren (her)winnen en het beschadigde imago van de branche en ondernemers, die het vol- als geheel te herstellen. In dat streven past - vanzelfspre- ledige spectrum van financiële adviesmomenten kend - dan ook een branchebreed gedragen gedragscode bestrijken. waarin al deze belangrijke voorwaarden expliciet kunnen worden vastgelegd. Vanuit de markt is de wens geuit dat vakbekwaamheidseisen FFP 2.0 en de Wft-kwalificaties Watzou het toch mooi zijn als de financiële sector deze geïntegreerd worden omwille van uitdaging durft aan te gaan en uit eigen beweging tot het efficiency (o.m. geen dubbele examinering) en overzicht en inzicht wil komen dat aanbieder en adviseur uiteraard kosten- en tijdverlet-overwegingen. zich optimaal positioneren wanneer zij eenduidig durven De FFP heeft daarvoor nu niet willen kiezen, kiezen voor een structuur die ondubbelzinnig uitgaat van omdat zij expliciet voorstander is van een het geven van onafhankelijk en objectief financieel opleidingsprogramma dat niet uitgaat advies aan zowel consumenten als bedrijven. van bemiddeling/aankoop van een financieel product, maar zuiver en alleen van het advies. Kiezen voor samenvoeging staat dan haaks op de positionering van Marc van Poeteren de FFP in de markt. Voorzitter Vereniging FFP F F P M a g a z i n e 5 j u n i

6 I N T E R V I E W Fred Ruwe FFP, partner bij Equipe Family Office: ÉÉN LOKET, alle disciplines Veel disciplines via één loket aanbieden aan vermogende klanten die in hun leven te maken hebben met complexe financiële, juridische en fiscale structuren. Dat is in het kort de missie van Equipe Family Office. Een family office nieuwe stijl, vertelt partner en gecertificeerd financieel planner Fred Ruwe. Door in het verleden al regelmatig samen te werken, hebben wij zoveel vertrouwen in elkaar en het concept gekregen, dat we er een business case van hebben gemaakt. In Equipe Family Office werken gecertificeerd financieel planners, fiscalisten, accountants, een adviseur bedrijfsoverdrachten en notarissen samen om totaaloplossingen op maat te maken voor klanten. Natuurlijk gebeurt het vaker dat financieel specialisten samenwerken met andere professionals uit de branche, maar ik ken geen enkel concept als dat van ons. Niet alleen vormen wij gezamenlijk een bedrijf waarin we allemaal een belang hebben genomen, ook heeft de klant altijd tenminste twee adviseurs tegenover zich met elk zijn eigen discipline. Daarmee willen Ruwe c.s. de multidisciplinaire benadering waarborgen. En dat werkt in de praktijk, ervaart hij: De oplossingen die wij aandragen, zijn doordacht en samenhangend. Wanneer iemand een notaris, accountant en gecertificeerd financieel planner individueel inschakelt, kunnen de adviezen schuren of in het uiterste geval elkaar zelfs tegenspreken. Omdat wij de vraagstukken altijd vanuit diverse disciplines benaderen, zal dit bij ons niet gebeuren. Dat is misschien wel onze belangrijkste toegevoegde waarde. Samenwerking is ook voor andere professionals in de financiële branche belangrijk, vindt hij. Ik adviseer elke gecertificeerd financieel planner om zijn of haar mogelijkheden op dat gebied te onderzoeken en benutten. Niet alleen om klanten optimaal van dienst te zijn, maar tevens omdat het goed is voor je eigen ontwikkeling. Als je met anderen samenwerkt, ben je betrokken bij ontwikkelingen die raken aan jouw eigen specialisme, maar waar je je anders niet zo snel in zou verdiepen. Daardoor blijf je beter op de hoogte van het vakgebied in de brede zin van het woord. Complexe financiële, juridische en fiscale vragen De klanten voor wie Equipe werkt, zijn bijvoorbeeld familiebedrijven, mensen uit de top van het bedrijfsleven en F F P M a g a z i n e 6 j u n i

7 F F P M a g a z i n e 7 j u n i

8 Bel of mail F F P M a g a z i n e 8 j u n i

9 I N T E R V I E W particulieren of ondernemers met een aanzienlijk vermogen dat vaak deels vrij is en deels belegd. Klanten die dus regelmatig met complexe financiële, juridische en fiscale vragen worden geconfronteerd. Het allereerste wat wij doen, is een intakegesprek voeren met als doel om een totaaloverzicht te krijgen, legt Ruwe uit. Niet alleen wat betreft het financiële deel, maar ook waar het de persoon betreft. Hoe zit iemand in elkaar, wat vindt hij belangrijk in het leven? Daarna gaan we met alle disciplines om tafel en bespreken we de klant en zijn situatie vanuit verschillende invalshoeken. De uitkomst daarvan koppelen we terug en stemmen we af. Want onze oplossingen moeten wel bij de persoonlijkheid van de klant passen. Soms is een advies -bijvoorbeeld om met een wat hoger risico te beleggen- op zich een goed advies, maar past het niet bij de specifieke klant. Daarom benadrukken we dat we sámen met de klant de regie voeren over zijn financiële toekomst. Natuurlijk kan het gebeuren dat een klant al een bevredigende relatie heeft met een financieel professional, bijvoorbeeld zijn accountant, maar toch op zoek is naar aanvullende specialisten. Ook die klanten zijn bij ons aan het goede adres, aldus Ruwe. In zo n situatie gaan we graag een samenwerking aan met die adviseur. Ook hier geldt dat de klant de regie voor een belangrijk deel in handen heeft. Maar onze werkzaamheden verrichten we natuurlijk wel op zo n manier dat we waarde blijven toevoegen. Een loket Ruwe constateert dat er - zeker bij de doelgroep van Equipe Family Office - een groeiende behoefte is aan dat ene loket voor alle financiële, juridische en fiscale vragen. De complexiteit neemt toe, onder meer door de veranderende wet- en regelgeving. Verder zijn consumenten steeds beter geïnformeerd. En omdat ze bewuster zijn,gaan ze meer vragen stellen. Tegelijkertijd werken banken en andere grote financiële dienstverleners efficiënter, wat ten koste kan gaan van het persoonlijke contact met hun klanten. Maar die persoonlijke interactie is nu juist waar onze doelgroep behoefte aan heeft! Equipe voorziet hierin wel en wil op die manier lange termijnrelaties opbouwen met de klanten, hen laten merken dat ze worden begrepen en dat er in hun belang wordt gehandeld. Dat is ook één van de redenen waarom het family office nieuwe stijl zich alleen met advisering bezighoudt. Wij doen geen productbemiddeling, zegt Ruwe beslist. Nu niet en nooit. We willen in alles transparant zijn en op geen enkele manier de indruk kunnen wekken dat er andere belangen spelen. Dat geldt voor ons adviestraject, maar ook voor ons beloningsmodel. Het team van EQUIPE FAMILY OFFICE Naast Fred Ruwe wordt het team van Equipe Family Office gevormd door Andrea Middel en Cor de Ruiter van Lyncs strategie + finance, Jan Jager en Marije Bruning van Jager Bok-dam de Visser Netwerk Notarissen en Wil Steenhof en Robin Reijnierse van Accountants + Adviesgroep Los. Stuk voor stuk ervaren adviseurs die al jaren als expert in hun vakgebied opereren. Heldere oplossingen verzorgen voor complexe vraagstukken, daar draait het om bij Equipe Family Office, aldus Fred Ruwe. Dat in combinatie met één loket voor al je vragen én de menselijke component maakt ons concept uniek en veelbelovend. F F P M a g a z i n e 9 j u n i

10 I N T E R V I E W Theodor Kockelkoren, bestuurslid Autoriteit Financiële Markten Wft-definitie van ADVIES is aan revisie toe De weegschaal met voors en tegens van het provisieverbod slaat vooralsnog duidelijk door naar de positieve kant. Dat is wel op te maken uit de woordenvan Theodor Kockelkoren, lid van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij ziet toe hoe de markt haar werk doet en financieel advies op terreinen beter én goedkoper wordt. Hij doet dat bepaald niet met de armen over elkaar, want er is nog veel werk te doen. Bijvoorbeeld het heroverwegen van de definitie van advies. Het begrip advies is in de Wet financieel toezicht (Wft) omschreven als het aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten aan een bepaalde cliënt. De activiteit adviseren moet volgens de wetgever dus gericht zijn op het tot stand brengen (lees: verkopen) van (financiële) producten. Met name de Vereniging FFP loopt tegen deze formulering te hoop. Kockelkoren kent de discussie en de historie ervan. Destijds, in 2004 en de jaren daarna, is hier ook uitgebreid over gesproken. Als AFM Het klantbelang centraal stellen betekent ook en vooral nadenken over de aard van de dienstverlening die aan de klant wordt geboden. waren wij zeker wel gevoelig voor de argumenten van marktpartijen die vonden en vinden dat de definitie minder nauw moet zijn, minder specifiek gericht op productbemiddeling. Men heeft daar toen toch vanaf gezien, omdat er vrees was voor de gevolgen van een bredere definitie. Die waren ongewis, mede door de geringe informatie die toen bekend was over de aard en omvang van de markt van financiële adviseurs en bemiddelaars. Formeel heeft de AFM over het onderwerp nog geen standpunt ingenomen, maar Kockelkoren laat er geen misverstand over bestaan dat de AFM redenen ziet voor het heroverwegen van de definitie. Zeker na het provisieverbod. De AFM kijkt naar dit onderwerp. Ik veronderstel dat meer partijen hierover zo hun gedachten hebben; dat geldt ook voor het ministerie van Financiën. Misschien gaan we een advies uitbrengen aan het ministerie. F F P M a g a z i n e 10 j u n i

11 Theodor Kockelkoren Theodor Kockelkoren (44) trad begin 2002 in dienst van de Autoriteit Financiële Markten, na zeven jaar te hebben gewerkt voor McKinsey & Company. Als AFM-directeur was hij onder meer nauw betrokken bij marktbrede onderzoeken naar de risico s op beleggingshypotheken en de kwaliteit van de hypotheekadvisering. Per februari 2008 is hij lid van het bestuur van de AFM, met in zijn portefeuille het toezicht op de financiële dienstverlening aan consumenten. Dit omvat het aanbieden van, bemiddelen in en adviseren omtrent sparen, lenen, verzekeren en beleggen. Hij studeerde overigens Elektrotechniek aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Later volgde hij een MBA-opleiding in het Franse Fontainebleau. Kockelkoren is getrouwd en heeft twee dochters en twee zoons. F F P M a g a z i n e 11 j u n i

12 I N T E R V I E W Integraal advies In die definitie van advies zal niet per se de term integraal voorkomen. Namens de AFM wil Kockelkoren graag de nuances van integraal advies aangeven. De AFM is voor een goede behandeling van klanten. Maar het klantbelang centraal stellen, is niet per definitie gelijk aan het geven van integraal advies. Het klantbelang centraal stellen, betekent ook en vooral nadenken over de aard van de dienstverlening die aan de klant wordt geboden. Dat kan in sommige gevallen een verkort advies zijn. De AFM wil marktpartijen in de financiële dienstverlening nog voor de zomer aanwijzingen geven hoe zij hier in de praktijk het beste mee kunnen omgaan. Het meest uitgebreide advies is niet altijd het beste advies, benadrukt Kockelkoren. Dat beeld is in de markt wel een beetje ontstaan en daar moeten we voor waken. Vandaar dat de toezichthouder met een leidraad komt. Nou, of het echt een leidraad wordt, weet ik nog niet. Het kan ook zijn dat we gewoon met een aantal voorbeelden komen. Kockelkoren geeft er alvast eentje. Het is zeer de vraag of het belang van een klant met een expirerend lijfrentekapitaal van is gediend met een integraal advies waarvoor moet worden betaald. Hier lijkt een smaller advies meer passend. Adviesplicht Tot een adviesplicht ziet Kockelkoren het niet snel komen. Wij zijn daar geen voorstander van en ik zie er geen urgente noodzaak voor. Volgens het AFM-bestuurslid gaat er voldoende consumentenbescherming uit van de verplichte kennis- en ervaringstoets, die klanten moeten doen voordat zij zelf direct een complex financieel product aanschaffen. Daar gaat op z n minst een waarschuwing vanuit. Financiële dienstverleners moeten zelf afwegen tot hoever het verstandig is om consumenten met onvoldoende kennis en ervaring toch toegang te bieden tot bepaalde producten. FFP CONGRES Een hele goede en leuke titel. Dat zegt Theodor Kockelkoren over het thema van het FFP Congres 2013 Klanten (ver)dien je!. Je hebt geen recht op klanten, maar moet daar elke dag hard voor werken. Dat ondervindt iedere ondernemer dagelijks, is de uitleg die hij eraan geeft. Het thema klantbelang centraal kan in zijn ogen niet nieuw zijn voor een gecertificeerd financieel planner. Dat hebben zij in de opleiding duidelijk meegekregen. Het AFM-bestuurslid vraagt echter expliciet aandacht voor de gecertificeerd financieel planner die in dienst is van een (grotere) organisatie. Die kan in een spanningsveld terechtkomen tussen de eigen individuele professionaliteit en de systemen, procedures en/of aansturing binnen een organisatie. Kockelkoren appelleert aan het zelfcorrigerende vermogen binnen de branche. Stel dit vanuit je professie aan de orde! Dat is heel belangrijk! ellende die voort kan vloeien uit slecht of geen advies is een veelvoud van de betaling aan de adviseur. De maatregelen die zijn genomen om de kwaliteit van de financiële dienstverlening te verbeteren, niet in de laatste plaats het provisieverbod, herbergen wel het risico dat veel Nederlanders afgesneden zouden kunnen worden van financieel advies,erkent Kockelkoren. Hij is optimistisch gestemd over de wijze waarop de markt dat oppakt. Je ziet veel ontwikkelingen naar andere en goedkopere varianten van advies. Je ziet bijvoorbeeld veel inventiviteit rond zelfwerkzaamheid. Mensen kunnen honderden euro s besparen als ze zelf administratieve handelingen gaan verrichten. Dat is misschien vervelend werk, maar als er honderden euro s mee zijn te verdienen, zullen veel Nederlanders bereid zijn dat te doen. In theorie had dit eerder bedacht kunnen worden, natuurlijk; het is het provisieverbod dat zorgt dat dit in de praktijk wordt gebracht. Ik verwacht nog veel meer van dergelijke initiatieven. Betaalbaarheid advies Kockelkoren is van mening dat iedere Nederlander toegang moet hebben en houden tot betaalbaar financieel advies. Zeker bij huishoudens met een complexe financiële situatie loont het zeer de moeite om een substantieel bedrag te betalen voor financieel advies. De financiële De financiële ellende die voort kan vloeien uit slecht of geen advies is een veelvoud van de betaling aan de adviseur. Fiscale behandeling De overheid zou zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van financieel advies door advies in de fiscale wetgeving niet achter te stellen bij productverkoop. Dat is nu nog wel het geval: de kosten voor advies en begeleiding bij het tot stand komen van een hypotheek- of pensioenovereenkomst zijn fiscaal aftrekbaar, de advieskosten voor het opstellen van een financieel plan (nog steeds) niet. Kockelkoren stelt dat de AFM hier alert op is. Toegankelijkheid van advies is een belangrijk onderwerp, zeker in relatie tot het provisieverbod. De kwestie is: wil de overheid de drempel tot financieel advies verlagen of financieel advies zelfs stimuleren? Dat kost dan geld, belastinggeld. Die keuze is een politieke beslissing. F F P M a g a z i n e 12 J U N I

13 Vakbekwaamheid Het gesprek met de AFM-bestuurder vindt plaats in de week waarin brancheorganisatie Adfiz juist een petitie houdt tegen de verplichte examinering van permanente educatie en verplichte inhaalprogramma s voor adviseurs. Al financiële dienstverleners hebben de petitie ondertekend. Kockelkoren houdt zich op de vlakte. De voorstellen voor het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk na 1 januari 2014 zijn met alle marktpartijen besproken. We moeten nu goed luisteren naar de zorgen die er leven en kijken hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. De FFP heeft andersoortige bezwaren tegen het nieuwe deskundigheidsbouwwerk. De structuur en de inhoud van de modules is te veel productgericht en te weinig op integraal advies. Kockelkoren vindt dat er naast vaktechnische kennis zeker aandacht moet zijn voor goede adviesvaardigheden. En dat is meer dan wat vragen aflopen. Bij goed advies hoort ook het stellen van vervolgvragen om een goed beeld te krijgen van de wensen en mogelijkheden van een klant. De adviseur moet inconsequenties kunnen constateren en die bespreekbaar maken. Hij moet Marc van Poeteren verheugd over AFM-voornemen De Vereniging FFP is verheugd dat de AFM aanleiding ziet de definitie van advies in de Wet financieel toezicht (Wft) te heroverwegen. Wij pleiten daar immers al enkele jaren voor. Het zou recht doen aan de scheiding die na 1 januari 2013 in de praktijk al is aangebracht tussen advies en productbemiddeling,zo stelt FFP-voorzitter Marc van Poeteren. Hij hoopt dat de AFM snel beweging in dit dossier krijgt. Opdat de wet aansluit bij de praktijk. de klant helpen in het maken van soms lastige keuzes. Ons inziens zijn die adviesvaardigheden nu in de verschillende modules verwerkt. We zullen zien hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Keurmerken Deskundigheid zal voor afzonderlijke branche- en keurmerkorganisaties een belangrijk issue blijven, verwacht Kockelkoren. Door het optrekken van het wettelijke minimumniveau wordt het lastiger, maar op dit onderdeel is nog wel degelijk onderscheid mogelijk. En onderscheid is belangrijk in een markt: dat geeft consumenten opties om uit te kiezen. De AFM ziet graag dat branche- en keurmerkorganisaties de handen ineenslaan waar het ethiek en tuchtrecht betreft. Ethiek is geen onderwerp dat onderscheid rechtvaardigt. Daar is ruimte voor een markt- brede basis, bijvoorbeeld voor het afleggen van de beroepseed, zichtbaar in een register. Daaraan kan een orgaan worden gekoppeld waar klanten terecht kunnen met klachten over individuele dienstverleners en waar tuchtrecht wordt gesproken. Het zou de geloofwaardigheid van de bedrijfstak ten goede komen, meent Kockelkoren, die bovendien een verlichting van de AFM-werkzaamheden mogelijk acht. Die werking gaat overigens nu al uit van keurmerkorganisaties. Zeker als wij weten dat die serieus omgaan met de keurmerkcriteria, dan heeft dat waarde voor ons. Het is niet zo dat we een aangesloten persoon of bedrijf een groene vlag geven, maar in het kader van risicogestuurd toezicht zullen we bij zo n kantoor ook niet snel over de vloer komen. Ethiek is geen onderwerp dat onderscheid rechtvaardigt. F F P M a g a z i n e 13 j u n i

14 In elke uitgave van FFP Magazine dragen leden van de FFP-kennisgroepen één of twee actuele praktijkcases aan. De kennisgroepen zijn samengesteld uit deskundige FFP-leden op uiteenlopend gebied. Kennis delen is een belangrijk aandachtspunt voor FFP. In deze uitgave een bijdrage van de Kennisgroepen Financieren en Sociale Zekerheid. UIT DE PRAKTIJK Bekritiseerde BLOKHYPOTHEEK toch reële optie? We kunnen duidelijk zijn: er is veel te doen over de zogeheten Blokhypotheek. Maar vooralsnog is deze nieuwe hypotheekvorm nog niet beschikbaar op de markt.veel geldverstrekkers staan huiverig tegenover de Blokhypotheek, vanwege de complexe gevolgen voor de woningfinanciering. En dat is iets, waar de markt voor woninghypotheken niet op zit te wachten. Wat bedoeld is als een stimulans voor de woning(hypotheek)markt, stimuleert vooralsnog alleen de discussie over het product zelf. En als we de balans opmaken zijn de tot nu toe getrokken conclusies verreweg van positief! Toch durf ik hier de stelling aan dat de Blokhypotheek prima aanknopingspunten biedt voor het verzorgen van de financiële planning van (potentiële) kopers van woningen. Laat ik een voorbeeld gebruiken. Andere woning Ron en Angelique kopen een andere woning. Ze hebben in 2012 hun woning verkocht en kopen in 2013 een nieuwe woning.voor Ron en Angelique geldt het overgangsregime voor wat betreft de oude in 2012 afgeloste hypotheek. zal een hypotheekvorm met verplichte aflossing gekozen moeten worden. Pensioen Ron is 54 jaar en gaat over 13 jaar met pensioen. Angelique is 46 jaar en zal nog 21 jaar aan het werk blijven. Maar als Ron met pensioen gaat, zal hun inkomen sterk omlaag gaan! Ron en Angelique willen ook straks na 13 jaar nog een betaalbare maandlast hebben die is afgestemd op hun lagere inkomsten. Ze zijn bereid om de komende 13 jaar extra af te lossen om dit doel te realiseren. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Ze hebben een overwaarde gecreëerd uit de verkoop van hun oude woning van Hun oude hypotheek bedroeg ook Zij hebben voor een korte tijd een huis gehuurd en kopen nu een nieuwe woning: koopprijs Er zal voor ongeveer verbouwd gaan worden. Kennisgroep Financieren Vereniging FFP Gé Jacobs FFP Totale investering koopprijs + kosten koper + verbouwing = Eigen woningreserve Eigen middelen die ze inbrengen Gewenste hypotheek Rekening houdend met het overgangsregime kan er aflossingsvrij gefinancierd worden.voor de rest F F P M a g a z i n e 14 j u n i

15 Hypotheekberekening annuïteitenhypotheek Rente aflossingsvrij a 4,1% (10 jaar vast) Annuïteit van annuïteitenhypotheek a 4,1% (10 jaar vast) Overlijdensrisicoverzekering op twee levens Totale bruto maandlast Fiscaal voordeel (jaar 1) Netto maandlast Netto maandlast jaar Restschuld na 13 jaar Aflossingsvrije hypotheek Annuïteiten hypotheek Totaal Hypotheekberekening lineaire hypotheek Rente aflossingsvrij a 4,1% (10 jaar vast) Rente lineaire hypotheek jaar a 4,1% (10 jaar vast) Aflossing lineaire hypotheek per maand Overlijdensrisicoverzekering op twee levens Totale bruto maandlast Fiscaal voordeel (jaar 1) Netto maandlast jaar Netto maandlast jaar Restschuld na 13 jaar Aflossingsvrije hypotheek Lineaire hypotheek Totaal Bij beide varianten loopt het fiscaal voordeel af doordat er steeds minder rente wordt betaald. Kort overzicht Netto maandlast Restschuld na 13 jaar Jaar 1 jaar 13 Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Ron en Angelique besluiten de lineaire variant te kiezen. Het feit dat ze extra aflossen in de begin periode geeft hen een geruststellend gevoel. De restschuld na 13 jaar is bij een lineaire hypotheek bijna lager. Na 13 jaar hebben ze drie opties: Optie 1 Ze wijzigen niets aan de hypotheek en houden de constructie ongewijzigd in tact. De maandlast neemt jaarlijks af door de verdere aflossing. Optie 2 Ze stoppen met aflossen. De schuld blijft dan Dat is 50,4% van de getaxeerde waarde na verbouwing. De renteaftrek over de lineaire restschuld vervalt. Maar ook de aflossingsverplichting vervalt. De bruto rentelast bedraagt dan tegen dan bijvoorbeeld 5% is Optie 3 Ze nemen een krediethypotheek en nemen elke maand een bedrag ter grootte van de aflossing op uit de krediethypotheek. Voordeel hiervan is dat de renteaftrek over de lineaire hypotheek intact blijft. Nadeel is dat de restschuld niet verder afneemt, maar dat is bij optie 2 ook het geval. Een ander nadeel is, dat de rente over de krediethypotheek niet fiscaal aftrekbaar is. Deze laatste variant is feitelijk de Blokhypotheek. Door deze constructie wordt de netto maandlast teruggebracht in jaar 14 naar beneden Daarna loopt de maandlast weer langzaam op, omdat de rente over de krediethypotheek niet aftrekbaar is. Bij optie 3 zijn Ron en Angelique in staat om de maandlast vanaf jaar 14 fors omlaag te brengen. Het geeft ze de mogelijkheid om maximaal te genieten van hun oude dag. Voor iedere klant is de situatie natuurlijk anders. Maar de Blokhypotheek heeft echt toekomst. Ik hoop dat banken zo snel mogelijk met hun aanbod komen. Laat de klant beslissen of dit voor hem of haar interessant is en laten we niet bij voorbaat als branche deze geboden kans elimineren. F F P M a g a z i n e 15 j u n i

16 UIT DE PRAKTIJK De DGA verplicht VERZEKERD voor sociale uitkeringen? Onlangs zat ik om tafel met directeur-grootaandeelhouder (DGA) Antoine, die 100% eigenaar is van zijn persoonlijke holding, de besloten vennootschap A. Deze BV A neemt voor 20% deel in BV B. Er zijn nog vier andere BV s die eveneens als persoonlijke holding fungeren voor andere DGA s. Zij zijn eveneens voor 100% aandeelhouder van hun BV s die elk voor 20% deelnemen in de BV B. Antoine deelde met mij het volgende plan: hij wil in loondienst gaan bij BV B om zodoende verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. De vraag is of de gedachte van Antoine dat hij op deze wijze volledig verzekerd is van sociale uitkeringen wel juist is? De BV A, waarvan Antoine 100% eigenaar is en bij wie hij in loondienst is, neemt immers ook voor 20% deel in BV B, evenals de persoonlijke holdings van zijn andere vier collega s DGA. Mogen we aannemen dat Antoine in dienst van BV B ontslagen kan worden of kan dit niet zo zijn, gelet op bovenstaande constructie? De hamvraag die daarbij gesteld moet worden, is of de werknemersverzekeringen ook in dit geval van toepassing zijn voor Antoine? Dienstbetrekking In de werknemersverzekeringswetten is vastgelegd dat de arbeidsverhouding van de DGA met zijn BV niet als dienstbetrekking wordt aangemerkt. Een directeur enig aandeelhouder en/of zijn echtgenoot zijn vanwege de afwezigheid van een materiële gezagsverhouding niet Kennisgroep onderworpen aan de werknemersverzekeringen. Een Sociale Zekerheid DGA met een minderheidspakket is mogelijk wel verplicht Ine Bongaerts FFP verzekerd. In Besluit van 19 december 1997, nr. SV/WV/97/5347 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken aangegeven wanneer de premieplicht voor de DGA niet van toepassing is: 1. Men heeft, al dan niet samen met de echtgenoot, aandelen die ten minste 50% van de stemmen in de Algemene vergadering van aandeelhouders (Ava) vertegenwoordigen; 2. Men heeft, al dan niet samen met de echtgenoot, zoveel aandelen dat op basis van de statuten de overige aandeelhouders in de Ava niet een besluit tot schorsing/ontslag kunnen nemen zonder eigen medewerking; 3. Alle bestuurders kunnen in de Ava een (nagenoeg) gelijk aantal stemmen uitbrengen (bedoeld voor maatschap- c.q. vof-achtige situaties); 4. Een vennootschap waarin ten minste tweederde van de aandelen wordt gehouden door bloed- en aanverwanten tot in de derde graad (familievennootschappen). Wat de derde uitzondering betreft het volgende. Een klein verschil in stemmen is normaliter geen probleem als dit wordt veroorzaakt doordat de deling door het aantal bestuurders niet een heel getal oplevert. Een voorbeeld: bij een totaal van drie bestuurders wordt de stemen aandelenverhouding 34%, 33% en 33% als een gelijk aantal stemmen beschouwd. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het gaat om bestuurders/directeuren en dus niet om DGA s! Criterium Totvoor kort werd verondersteld dat de mogelijkheid om het eigen ontslag al dan niet tegen te houden hierbij het doorslaggevende criterium is. Uit het volgende arrest kan worden afgeleid dat onder omstandigheden ook andere factoren van belang kunnen zijn. De aandelen van NV Notarispraktijk worden gehouden door personal holdings. Zij heeft tien aandeelhouders, F F P M a g a z i n e 16 j u n i

17 Speciale aandelen Onder het huidige regime van de flex-bv kan door de introductie van speciale aandelen de toepasselijkheid van de sociale verzekeringen worden beïnvloed. Statutair kan worden geregeld dat de houders van deze speciale aandelen een veto kunnen uitspreken over het ontslag van bestuurders. Zodoende kan eenvoudig worden geregeld dat een minderheidsaandeelhouder niet wordt geconfronteerd met de heffing van premies voor de werknemersverzekeringen. Toepasselijkheid van de sociale verzekeringen kan onder omstandigheden worden voorkomen door in de statuten op te nemen dat voor ontslag van de directeur een gekwalificeerde meerderheid (tweederde) vereist is. Tweederde is het maximum dat in de statuten wettelijk toelaatbaar is, art. 2:244(2) BW. De ratio van deze bepaling is dat het in geval van drie of meer aandeelhouders niet onmogelijk moet zijn een directeur tegen zijn wil te ontslaan. Aan sociale zekerheidsplicht kan worden ontkomen door alle aandeelhouders (al dan niet via hun persoonlijke holding) een gelijk aantal aandelen te laten houden. Voor de uitzondering voor familievennootschappen is het niet nodig dat de directeur zelf aandeelhouder is. Een andere mogelijke oplossing kan worden gezocht in certificering van de aandelen, waarbij elke aandeelhouder één stem verkrijgt. Een stem- of aandeelhoudersovereenkomst is in beginsel niet effectief, CRvB 20 december 2004, nr. 02/4688 ALGEM. In deze zaak had men via een stemovereenkomst tevergeefs geprobeerd gelijkwaardig ondernemerschap (vgl. vof) te creëren. van wie acht A- en twee B-aandeelhouders. De B-aandeelhouders hebben, in beginsel, een lager winstaandeel dan de A-aandeelhouders. Het bestuur is samengesteld uit drie A-aandeelhouders. B-aandeelhouders zijn niet benoembaar. Omdat de B-aandeelhouders tegen hun zin ontslagen kunnen worden en een ondergeschikte positie hebben, oordeelden Rechtbank, Gerechtshof en Advocaat Generaal Van Ballegooijen, annotator van het arrest van de Hoge Raad, dat de sociale verzekeringen op deze B-aandeelhouders van toepassing zijn. De NV Notarispraktijk was het met deze uitspraak niet eens en ging in cassatie bij de Hoge Raad. Het hoogste gerechtscollege in ons land verklaarde het cassatieberoep van NV Notarispraktijk gegrond. Voor zover het middel betoogt dat het Hof bij de beoordeling van de bedoeling van partijen acht had moeten slaan op de bijzondere aard en de wettelijke regeling van het notarisambt, slaagt het in zoverre dat die bijzondere aard een van de omstandigheden is die bij de hiervoor in bedoelde toetsing dient te worden betrokken. Daarbij dient te worden opgemerkt dat bij die toetsing ook betekenis toekomt aan de maatschappelijke positie van degene wiens mogelijke hoedanigheid van werknemer wordt beoordeeld (zie HR 14 november 1997, nr , NJ 1998/149, onderdeel 3.4 slot). De zaak is verwezen, HR 17 februari 2012, nr. 11/ Als blijkt dat ten onrechte geen afdracht van premies werknemersverzekeringen heeft plaatsgevonden, zal de fiscus correctienota s opleggen. Daarbij wordt normaliter een boete opgelegd. Het bovenstaande laat zien hoe verzekeringsplicht kan worden voorkomen. Antoine wenst juist de verzekeringsplicht. In de casus van Antoine zijn vijf persoonlijke holdings elk aandeelhouder in BV B, die een gelijk stemrecht in de Ava vertegenwoordigen. In dienst treden van Antoine bij BV B levert wellicht geen gezagsverhouding op tussen Antoine en BV B, want we verwachten dat Antoine de facto niet ontslagen kan worden gezien de posities van de persoonlijke holdings in BV B. Op zich en in onderling verband beschouwd, is er dan niet voldaan aan het element gezagsverhouding tussen Antoine en BV B. Uit de feiten en omstandigheden kan worden afgeleid dat de verhouding tussen A en BV B veel meer de aard heeft van gezamenlijk leiderschap dan van een dienstbetrekking. Afstemming met het UWV is in bovenstaande casus een praktische oplossing. Indien Antoine door de belastingdienst en het UWV als werknemer van BV B wordt gezien, is dat voldoende om verplicht verzekerd te zijn voor werknemersverzekeringen. F F P M a g a z i n e 17 j u n i

18 MEDEDELINGEN EDEDE Informatie examen FFP 1.0 (oude stijl) Op 8 mei 2013 zijn de oud-examenkandidaten per geïnformeerd over de komende wijzigingen in het huidige FFP-examen in verband met de overgang van FFP 1.0 naar FFP 2.0. Zij kunnen namelijk nog gebruik maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan het huidige examen Verschil oud en nieuw examen Het nieuwe FFP-examen is afgeleid van de nieuwe FFP-leerdoelen 2.0. Deze zijn in vergelijking met de huidige leerdoelen uitgebreid met vaardigheden en competenties. Dat houdt ook in dat de wijze van examineren wordt aangepast. Er zal namelijk een mondeling element (assessment) worden toegevoegd, waarbij vaardigheden en competenties passend worden getoetst. Door de toevoeging van een mondeling gedeelte sluit het FFP-examen beter aan bij de hedendaagse eisen op het gebied van examinering. De kosten van het nieuwe FFPexamen gaan daardoor hoger uitvallen dan in de huidige situatie. Het nieuwe examen zal vanaf januari 2014 beschikbaar zijn. Een oud-examenkandidaat kan echter nog besluiten om het examen op basis van de huidige leerdoelen af te leggen. Daarvoor zijn er nog vier mogelijkheden (juni/december 2013 en juni/december 2014). In 2014 staat het examen alleen nog open voor herkansers. Hierbij moet dan wel in acht worden genomen dat de periodes van herkansingen steeds krapper worden. FFP-examen nieuwe stijl (2.0) en opleidingen De FFP-vakbekwaamheidseisen worden uitgebreid met vaardigheden en competenties. Deze zullen leiden tot: een examen nieuwe stijl (FFP 2.0) vanaf begin 2014; afbouw van het huidige examen (FFP 1.0) t/m december 2014; een inhaalprogramma voor degenen die het examen oude stijl hebben behaald en die op basis daarvan reeds zijn ingeschreven of nog worden ingeschreven in het FFP-register. De inhoud van dit inhaal-programma wordt nog nader bekend gemaakt. Vanaf september 2013 zal het mogelijk zijn om FFP-opleidingen te volgen bij diverse opleidingsinstituten die opleiden tot het nieuwe FFPexamen 2.0. De verwachting is dat het nieuwe FFP-examen vanaf begin 2014 kan worden afgenomen. Vanaf 2015 is het alleen nog maar mogelijk het nieuwe FFP-examen (2.0) af te leggen. Afbouwregeling examen FFP 1.0 In het kader van de afbouw van het huidige FFP-examen (1.0) geldt het volgende: Examenkandidaten die in 2013 deelnemen aan het huidig FFP 1.0 examen Examenkandidaten die in juni 2013 voor de eerste keer aan het volledige FFP-examen deelnemen en onvoldoende scoren voor één van de of beide examenonderdelen, hebben nog 2 herkansingen in 18 maanden (laatste mogelijkheid in december 2014). Examenkandidaten die in december 2013 voor de eerste keer aan het volledige FFP-examen deelnemen en onvoldoende scoren voor één van de of beide onderdelen, hebben nog 2 herkansingen in 12 maanden (laatste mogelijkheid in december 2014). Examenkandidaten die in 2014 deelnemen aan het huidige FFP 1.0 examen In 2014 staat deelname aan beide onderdelen van de FFP-examens van juni en december alleen open voor examenkandidaten die in voorgaande jaren hebben deelgenomen (herkansers). Dus: alleen een examenkandidaat die vóór of in 2013 al een (of meer) keer heeft deelgenomen, mag in juni en/ of december 2014 het gehele FFP 1.0 examen doen. Dit betekent dat het FFP 1.0 examen vanaf 2014 niet meer open staat/ toegankelijk is voor kandidaten die vóór 2014 nooit hebben deelgenomen. Examendata 2013 en 2014 (FFP 1.0/ herkansingen); sluitingsdata inschrijving De examendata zijn: Vrijdag 14 juni 2013 te Utrecht Vrijdag 13 december 2013; sluitingsdatum: 8 november Vrijdag 13 juni 2014; sluitingsdatum: 9 mei Vrijdag 12 december 2014; sluitingsdatum: 7 november F F P M a g a z i n e 18 j u n i

19 LINGEN Algemene aandachtspunten Register en PE FFP Register: aantal gecertificeerd financieel planners Begin mei 2013 is de grens van ingeschreven FFP-leden overschreden. Opzegging certificering stichting resp. lidmaatschap vereniging. Een FFP-lid kan de inschrijving in het register van de stichting opzeggen tegen het einde van een maand met een opzegtermijn van tenminste één maand; de contributie aan de vereniging blijft dan verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar. Opzegging van de inschrijving in het FFP-register leidt tot beëindiging van zowel de certificering, als het (aspirant) lidmaatschap van de Vereniging FFP. Met deze beëindiging vervalt tevens de gebondenheid aan de Gedragscode FFP en het recht op gebruik van het logo en de titel FFP. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden*. Met de opzegging van het verenigingslidmaatschap wordt ook de certificering bij de stichting beëindigd. De opzegging van het lidmaatschap voor het jaar 2014 dient derhalve uiterlijk 1 november 2013* te worden gedaan (*in het kader van project FFP 2.0 bestaat de mogelijkheid dat van deze datum zal worden afgeweken).een opzegging kan alleen schriftelijk worden gedaan aan het secretariaat, bij voorkeur per fax of bericht. Adresgegevens controleren; digitale post; zakelijk adres op website De adresgegevens (zoals bekend bij het secretariaat) kunnen via PER (https://per.ffp.nl; inloggen; knop NAW-gegevens ) gecontroleerd worden door alle (aspirant) FFP-leden. Gelieve wijzigingen daarop vanuit PER door te geven: via de link wijzigen NAW (automatische aanmaak van een naar het FFP-secretariaat). Voor digitale post gebruikt de FFP het adres dat de planner zelf heeft opgegeven (let op: bij gebruik van een zakelijk adres moet dit op eigen naam gericht zijn). De zakelijke adresgegevens van gecertificeerd financieel planners (FFP-leden) worden (ter controle van de certificering door derden/ consumenten) gepubliceerd op de website van de FFP: Jaaropgave PE-punten 2012 via PER; sluitingsdatum De jaaropgave PE 2012 (met puntenverdeling en jaarafsluiting) via het PER-systeem was op de sluitingsdatum van 31 maart 2013 gedaan door ca FFP PE-plichtigen (op totaal van ca ). Na de sluitingsdatum heeft een groot aantal de jaaropgave alsnog uit eigen beweging gedaan. Op 16 april 2013 is de 1 e reminder gezonden aan ca. 960 FFP PE-plichtigen waarbij is gewezen op de mogelijke consequentie van doorhaling van de inschrijving in het FFP-register, wegens het niet voldoen aan de FFP PE-eis. Aan ca. 60 FFP PE-plichtigen is uitstel verleend voor het alsnog behalen van de vereiste FFP PE-punten. Aanvang PE-plicht voor nieuwe (aspirant) FFP-leden; PE-gegevens in PER De verplichting tot permanente educatie begint op de eerste januari van het jaar, volgend op het jaar waarin het FFP-examen met goed gevolg is afgelegd (Reglement PE artikel B.1.2). Indien een examen in 2012 is behaald, dan geldt de PE-verplichting derhalve vanaf januari 2013 (ook indien inschrijving in het register nà die datum plaatsvindt). Alle FFP PE-gegevens (cursussen, puntentoekenning, deelnames etc) worden met medewerking van de geaccrediteerde FFP PE-onderwijsinstellingen aangemeld en vastgelegd in het PER-systeem: deze Permanente Educatie Registratie is opgenomen op een beveiligde website (https://per.ffp.nl) en alleen voor bevoegden toegankelijk met daarvoor verstrekte inloggegevens. FFP PE-onderwijs en -punten: presentielijsten tekenen; FFP-registernummer Het FFP PE-onderwijs dient door de geaccrediteerde FFP PE-onderwijsinstellingen vooraf (en tijdig) te worden aangemeld in het PER-systeem voor het toekennen van FFP PE-punten en een PE-code (alleen dan is er sprake van FFP PE-onderwijs). Na afloop van een aldus aangemelde cursus voert de onderwijsinstelling de deelnames van de planners per aangemelde cursus in met behulp van het FFP-registernummer. F F P M a g a z i n e 19 j u n i

20 MEDEDELINGEN/AGENDA Voor elke FFP PE-plichtige die deelneemt aan het FFP PE-onderwijs en daarvoor FFP PE-punten wil is derhalve van belang: de presentielijsten tekenen, zowel bij aanvang als na afloop van een cursusdag; het FFP-registernummer én de geboortedatum vermelden bij de eigen naam. Wft en FFP; gescheiden PE-stelsels Het FFP-diploma is (afhankelijk van de datum van het behalen van het FFP-examen) geldig voor Wet financieel toezicht (Wft). Dit is gebaseerd op de Gelijkstellingsregeling (bij de introductie van de Wet financieel toezicht: Wft) resp. de tijdelijke Wft-erkenning van het FFP-examen. In die situaties was het FFP-diploma geldig voor 4 Wft modules: Basis, Leven, Consumptief Krediet en Hypothecair Krediet. Voor nadere informatie hierover zie FFP Magazine van september 2008 (pag. 22 e.v.). De digitale versie van FFP Magazine is gepubliceerd op de website (http://www.ffp.nl/over-ffp/pr-communicatie/ffp-magazine Om de Wft-geldigheid van een dergelijk FFP-diploma resp. deze 4 Wftmodules te behouden moet periodiek worden voldaan aan de PE-eisen van de Wft. Voor de Wft worden de PE-eisen per periode (18 maanden) bepaald en afhankelijk van de inhoud van deze programma s, kent de FFP hieraan FFP PE-punten toe. Deze puntentoekenning is als volgt: 1 e tranche (periode 1 juni 2008 tot 27 december 2009): 3 ICB-punten; 2 e tranche (periode tot ): 2 ICB-punten; 3 e tranche (periode 1 juli december 2013): 2 ICB-punten. Indien een FFP PE-plichtige heeft voldaan aan het doorlopen van de PE van de Wft voor de genoemde 4 Wft-modules, dan kunnen deze FFP PE-punten worden toegekend. Daarvoor moet een kopie van de Wft PE-certificaten m.b.t. deze 4 Wft-modules naar het FFP-secretariaat worden gezonden. De punten worden dan bij de individuele gegevens in het PER-systeem geadministreerd in het jaar waarin de laatste Wft PE-module is doorlopen. HetWft PE-onderwijs wordt verzorgd door opleidingsinstituten die zijn erkend door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD); voor nadere informatie wordt verwezen naar de website: FFP PE-punten voor PE van RB (NFB/ CB) Gezien de nauwe samenhang met de PE van het Register Belastingadviseurs (voorheen de Nederlandse Federatie Belastingadviseurs (NFB) en het College Belastingadviseurs (CB)), worden FFP PE-punten toegekend indien voldaan is aan de PE van het RB. Indien is voldaan aan de verplichte permanente educatie van het RB, dan worden per PE-jaar 9 FFP PE-punten toegekend voor het vakgebied Belastingen (BEL). Daarvan kan de FFP PE-plichtige 3 PE-punten gebruiken voor het verplichte vakgebied Belastingen (BEL) en 6 PE-punten voor het vrij besteedbaar deel (minimaal vereist: 6 punten). Voor toekenning dient de FFP PE-plichtige (tevens RB er, CB er) een kopie van de PE-verklaring van het RB aan het secretariaat te zenden, waaruit blijkt dat in het betreffende PE-jaar is voldaan aan de PE-eisen van het RB. Nieuwe website De website heeft een nieuwe opzet met als doel de toegankelijkheid van informatie te vergroten voor de verschillende doelgroepen: (aspirant) FFP-leden, consumenten, stakeholders en andere belangstellenden, alsmede examenkandidaten, examenopleiders en geaccrediteerde FFP PE-onderwijsinstellingen. Tevens is er voor de FFP-leden de toegang tot het (beveiligde) ledenportaal. FAQ s; veel voorkomende vragen: deze zijn verder uitgebreid met thans de volgende categorieën: Examen, PE, FFP-register/ lidmaatschap, Onderwijsinstellingen, Consumenten. A GENDA 2013 Hier vindt u de agenda van FFP voor de periode juni t/m augustus Dit overzicht wordt tevens up-to-date gehouden op onze website. Juni 20 juni Besturen VFFP + SC FFP - Utrecht uur 25 juni Commissie Marketing - Baarn uur Juli 4 juli Beleidsbijeenkomst bestuur VFFP uur locatie n.t.b. Augustus 29 augustus Overleg voorzitter en secretaris uur Bestuur SCFFP en Commissie van Toezicht - Utrecht F F P M a g a z i n e 20 j u n i

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder 2016 WHITEPAPER Verzekeringsplicht DGA Niet verzekerd of dubbel verzekerd? Wijziging verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder (DGA) en echtgenote Inhoud Pagina 1 Regeling aanwijzing DGA Wijzigingen

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

de Kredieter Hypotheken & financiële planning

de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Martin van de Biezen Erkend hypotheek adviseur / Gecertificeerd financieel planner Specialisatie: Hypotheken & financiële planning vdbiezen@kredieter.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES De Federatie van Financieel Planners stelt zich ten doel om integrale financiële advisering te bevorderen. Met een integraal financieel plan krijgt de cliënt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen Dienstenwijzer Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP

REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP REGISTERREGLEMENT van de Stichting Certificering FFP DEEL A: ALGEMEEN Artikel A.1 Begrippen Aspirant-gecertificeerde Bestuur Commissie van Toezicht FFP'er FFP Nieuws Gecertificeerde Gedragscode Raad van

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

EVALUATIE WFT-PERMANENTE EDUCATIE PE-cyclus 2011/2012

EVALUATIE WFT-PERMANENTE EDUCATIE PE-cyclus 2011/2012 EVALUATIE RMANENTE EDUCATIE PE-cyclus 2011/2012 Door: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening op basis van de analyse van de enquêtegegevens door de Stichting Examenkamer Datum: 14 juli 2014 1

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Accent Financieel Advies (versie januari 2015)

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Accent Financieel Advies (versie januari 2015) DIENSTENWIJZER Beste relatie, Mijn kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting over de dienstverlening, werkwijze en beloning. Met deze dienstenwijzer maak ik u wegwijs in mijn organisatie, vindt

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D.

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van hypotheken,

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM-rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen uit april

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur Contactgegevens GeldXpert Heerenveen BV Breedpad 13 8442 AA HEERENVEEN Tel: 0513-610006 www.geldxpert.nl/heerenveen receptie@gxheerenveen.nl KvK: 01087338 Even voorstellen Menno de Vries Geboren 1969 Meer

Nadere informatie

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012)

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012) (PE-periode 2011-2012) Consis Academie B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIE STE WIJZER / DIE STVERLE I GSDOCUME T Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan het Science Park 404, telefoonnummer 0800 666 3993 (kosteloos).

Wij zijn gevestigd in Amsterdam aan het Science Park 404, telefoonnummer 0800 666 3993 (kosteloos). Dienstverleningsdocument MoneYou vindt het belangrijk om goede en duidelijke informatie aan haar klanten te geven. Wij hebben daarom voor jou een dienstverleningsdocument opgesteld. Hierin staat wat je

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19073 10 juli 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juli 2015, 2015-0000160660, tot

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Inhoudsopgave pagina Wie zijn wij? Onze missie 2 Contactgegevens 2 Onze dienstverlening Wat kunt u van ons verwachten? 3 Deskundigheid en kwaliteit 3 Onafhankelijk

Nadere informatie

Aflevering 5 - Advies over oversluiten

Aflevering 5 - Advies over oversluiten Aflevering 5 - Advies over oversluiten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn grote invloed

Nadere informatie

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 Ministerie van Financiën ter attentie van mr. drs. J.C. de Jager Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Baarn, 8 mei 2012 Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts Merkt u ook dat de gemiddelde adviesvraag aan

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer J. Jansen

Wft-portfolio De heer J. Jansen Wft-portfolio De heer J. Jansen Uitgiftedatum: 14 november 2013 Portfolio van: De heer J. Jansen Contactgegevens: info@hoffelijk.nl Functie: Medewerker binnendienst Naam direct leidinggevende: B. de Boer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Hendriks Hypotheken & Financiële Planning BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Hendriks Hypotheken & Financiële Planning BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Hendriks Hypotheken & Financiële Planning BV Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 Dienstenwijzer Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE ONZE DIENSTVERLENING... 3 OVER VERSGIL FINANCIELE DIENSTEN... 3 MISSIE... 3 DIENSTEN... 3 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN... 4 BETALINGEN...

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?...

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... 3 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE BELONING... 4 ONZE DESKUNDIGHEIDS

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo Wij stellen ons graag aan u voor Wanneer u kiest voor Opheij Hypotheken als intermediair of adviseur, doet u zaken met een onafhankelijke, professioneel kantoor. Wij stellen aan onszelf hoge kwaliteitsnormen.

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hypotheek Visie Centrale B.V., gevestigd te Best, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-130 d.d. 1 mei 2013 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, prof.mr. M.L. Hendrikse en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M.

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek 1 Nederland telt meer dan 1 miljoen ondernemers zonder personeel. Daarnaast opereren er veel ondernemers die al dan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL In het Dienstverleningsdocument staat wat Hypotheek Adviesgroep Nederland voor u kan betekenen. En uiteraard wat de kosten van onze dienstverlening zijn.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument van Velthuysen Liebrecht BOVENOP DE PRAKTIJK Dienstverleningsdocument Adequaat Deskundig Vertrouwen Integer Energiek Samen Persoonlijke begeleiding en ervaring blijven onze kracht. WIE ZIJN WIJ? Van Velthuysen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

CDFD T.a.v. de heer dr. O.C. McDaniel, E-mail: info@cdfd.nl. Baarn, Hoevelaken, Amsterdam, 14 september 2012

CDFD T.a.v. de heer dr. O.C. McDaniel, E-mail: info@cdfd.nl. Baarn, Hoevelaken, Amsterdam, 14 september 2012 CDFD T.a.v. de heer dr. O.C. McDaniel, E-mail: info@cdfd.nl Baarn, Hoevelaken, Amsterdam, 14 september 2012 Betreft: Consultatie eind- en toetstermen Wft-vakbekwaamheid Geachte heer McDaniel, De Federatie

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Spée & Van der Maden Verzekering B.V heeft een dienstverleningsdocument opgesteld ter bevordering van een juiste voorlichting aan cliënten omtrent

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Contactgegevens. Boekweit Financiële Diensten Riekevoort 16 5121 SC Rijen Tel: 0161-851390 Gsm: 06-13348338 www.boekweitfd.nl.nl info@boekweitfd.

Contactgegevens. Boekweit Financiële Diensten Riekevoort 16 5121 SC Rijen Tel: 0161-851390 Gsm: 06-13348338 www.boekweitfd.nl.nl info@boekweitfd. Kantoorpresentatie Contactgegevens Boekweit Financiële Diensten Riekevoort 16 5121 SC Rijen Tel: 0161-851390 Gsm: 06-13348338 www.boekweitfd.nl.nl info@boekweitfd.nl Volg Boekweit FD via: Even voorstellen

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ?

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? Naam en adresgegevens de Kredieter B.V. Strawinskylaan 17 1077 XW AMSTERDAM Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van een aantal financiële diensten Bereikbaarheid U kunt ons op

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-151d.d. 1 april 2014 (prof.mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

De Hypotheker Associatie B.V., gevestigd te Nieuwegein, hierna te noemen Aangeslotene.

De Hypotheker Associatie B.V., gevestigd te Nieuwegein, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-135 d.d. 18 maart 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie