QIGONG EN MEDISCHE QIGONG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QIGONG EN MEDISCHE QIGONG"

Transcriptie

1 QIGONG EN MEDISCHE QIGONG WAT IS MEDISCHE QIGONG EN HOE STAAT HET IN RELATIE TOT DE TRADITIONELE CHINESE GENEESWIJZEN Alle Chinese oefenmethoden die op de ontwikkeling van lichaam en geest zijn gericht, worden tegenwoordig qigong genoemd. Voordat dit begrip in gebruik kwam, werden aan de verschillende aspecten van deze oefenmethoden verschillende namen gegeven. Die namen geven ons een rijk beeld van de eeuwenlange geschiedenis van qigong en van de grote diversiteit aan methoden die werden gepraktiseerd. Om een paar voorbeelden te geven: ademhalingsoefeningen werden tuna genoemd, oefeningen waarbij de qi in het lichaam gevolgd en geleid werd daoyin, het met de handen en voeten masseren anqiao, zitmeditatie jingzuo en het laten circuleren van de qi xingqi. Meditatie bestaat In het Westen als een aparte discipline maar is in China zowel een aspect van de qigongbeoefening als een op zichzelf staande qigongmethode. Methoden die in het Westen werden ontwikkeld zoals geleide meditatie en het verdiepen van de ademhaling hebben in China altijd deel uitgemaakt van qigong. Zo is het in het Westen populair geworden reiki oorspronkelijk een Chinese meditatiemethode: een aspect van de qigongbeoefening. De Chinese benaming voor reiki is ling qi en werd rond 320 voor Christus voor het eerst beschreven in de Guanzi in een hoofdstuk over naar binnen gerichte daoïstische trainingsmethoden. Je zou daarom kunnen zeggen dat veel mensen qigong beoefenen zonder dat zij dit beseffen. Letterlijk betekent Qigong energie (qi) en vaardigheid (gong). Het begrip werd voor het eerst gebruikt door de daoïstische priester Xu Xun in een boek dat hij schreef ten tijde van de Jindynastie ( na Christus). Qigong werd lange tijd geassocieerd met daoïstische cultiverings- en oefenpraktijken. Ofschoon de term qigong toen al voorkwam in de Chinese medische literatuur, werd die nog niet algemeen gebruikt. De talloze scholen waarvan de oefenpraktijken nu tot qigong worden gerekend, gebruikten destijds allemaal hun eigen benamingen. De naam qigong zoals deze nu wordt gebruikt, bestaat pas sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Het was Liu Guizhen die deze naam gaf aan de oude Chinese cultiveringsmethoden. De betekenis van het woord qigong geeft uitdrukking aan het cultiveren van de qi en de ademhaling (want qi kan zowel lucht als ademhaling betekenen). Het ontwikkelen en cultiveren van de geest, wat toch een wezenlijk aspect van de qigongbeoefening is, ligt echter niet besloten in de letterlijke betekenis van het woord qigong. De qigongbeoefenaar integreert lichaam, adem en geest met het doel ze tot een eenheid te vormen. In dit integratieproces kan een van deze drie aspecten domineren. In de loop van de tijd is het begrip qigong een containerbegrip geworden waar alle technieken en oefeningen toe worden gerekend die gericht zijn op het integreren van lichaam, adem en geest. Wanneer het doel van de beoefening uitsluitend relaxatie is, is dit eigenlijk geen qigong. Het is dat wel als deze relaxatie ten dienste staat van het creëren van eenheid. Met de

2 gerichtheid op het verwerven van eenheid onderscheidt qigong zich van alle andere conventionele disciplines. DE PRAKTIJK VAN DE MEDISCHE QIGONG Veel mensen, onder wie ook veel qigongbeoefenaars, kennen qigong alleen als een oefenmethode voor het verbeteren van de eigen gezondheid. Dat het ook een Chinese geneeswijze is, is veel minder bekend. Het zal menigeen verbazen om te horen dat veel klassieke Chinese medische teksten focussen op qigongtherapie. Een voorbeeld daarvan is de Algemene verhandeling over de etiologie en symptomatologie van uiteenlopende ziekten van Chao Yuan Fang, een werk dat werd voltooid in 610 na Christus. Dit boek handelt niet over de levenskracht voedende en geest cultiverende praktijken van qigong maar over de medische aspecten daarvan. Qigong gaat vooraf aan de andere modaliteiten van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG): de acupunctuur, de kruidengeneeskunde en de tuinamassage. Tegelijkertijd is qigong altijd meer geweest dan een behandelmethode. Zowel qigong als de TCG zijn geworteld in de Chinese filosofie. Deze filosofie benadrukt de samenhang tussen natuur en mens en stelt de theorie over de interactie en balans tussen yin en yang centraal. De doelen van de traditionele qigongbeoefening zijn veelomvattender dan die van de medische qigong. De therapeutische activiteit van medische qigong is gericht op het voeden van het leven (yangsheng) en op het behandelen van mensen met gezondheidsklachten. De traditionele qigongbeoefening is gericht op het verbeteren van de gezondheid, op het voorkomen van ouderdomsgebreken en op spirituele ontwikkeling. Echter, de spirituele doeleinden waarvoor qigong oorspronkelijk werd ontwikkeld, zijn in de medisch georiënteerde qigong-methoden minder prominent aanwezig. Voor zover bruikbaar voor het verbeteren van de gezondheid en het behandelen van mensen met gezondheidsklachten, heeft de medische qigong diverse oefenmethoden van uiteenlopende qigongscholen geassimileerd, zoals boeddhistische-, daoïstische- en confucianistische scholen. De werkwijze van de qigongtherapeut is vergelijkbaar met die van de acupuncturist en van de tuina massage-therapeut. Ook de qigongtherapeut maakt een behandelplan op grond van syndroomdifferentiatie. Met behulp van TCG-theorieën tracht hij disharmoniërende patronen te herkennen in het ziektebeeld. Deze analyse is aanzienlijk eenvoudiger dan die in de andere TCG-modaliteiten wordt gemaakt; echter de overdracht van gezondheidsinformatie tijdens de behandeling is aanzienlijk complexer. Een van de medische qigongmethoden die zich sinds 1987 vooral in Europa verspreidde, is Buqi. De grondlegger daarvan was Dr. Shen Hongxun. Hij voegde aan de gangbare TCGtheorieën de theorie toe van de twee elkaar versterkende vicieuze cirkels (1). Een vicieuze cirkel begint met een langdurig slechte lichaamshouding. Deze leidt tot het pathogeen vernauwen van de intervertebrale ruimten, de compressie van de spinale zenuwen,

3 de beknelling van de arteriën, de verstoring van de informatie-uitwisseling tussen het centrale zenuwstelsel en de interne organen en een verminderde bloedvoorziening. Hierdoor hopen pathogene factoren zich op in een of meerdere organen die hierdoor verzwakt raken. Op zijn beurt leidt de verminderde vitaliteit tot een verdere verslechtering van de lichaamshouding. Hiermee is een vicieuze cirkel gecreëerd. De tweede vicieuze cirkel begint met een langdurig overheersende emotionele gemoedsstemming. Dit kunnen zijn: excessieve blijheid, boosheid, jaloezie, melancholie, verdriet, piekeren en angst. Gedurende een dergelijke periode vormen zich in het lichaam emotionele pathogene factoren en verandert de lichaamshouding. Bij bijvoorbeeld verdriet sluit de borst en bij boosheid verhardt deze. Neerslachtigheid gaat doorgaans vergezeld van de vernauwing van de intervertebrale ruimten in de nek en bij angst met de vernauwing van deze ruimten in de onderrug. Hierdoor hopen emotionele pathogene factoren zich op in specifieke delen van het lichaam. Zij voeden de al aanwezige gevoelens van onbehagen. Hiermee is de vicieuze cirkel van emoties gevormd. Behalve deze zijn er nog andere irriterende factoren die aan de vorming van een vicieuze cirkel bijdragen. Binnendringende externe pathogenen als wind, koude, hitte, damp, droogte en zomerhitte belasten het lichaam. Deze factoren kunnen ook als een soortgelijk verschijnsel door het lichaam zelf worden geproduceerd en ook die ondermijnen de gezondheid. Een qigongtherapeut behandelt zijn cliënten met externe qi en onderwijst hen qigongoefeningen. Hij instrueert, begeleidt, inspireert en corrigeert zijn cliënten en moedigt hen aan. Voorafgaande aan de behandeling en het instrueren van qigongoefeningen, stelt de qigongtherapeut eerst een diagnose. Hiervoor gebruikt hij andere diagnosetechnieken dan therapeuten van de andere TCG-modaliteiten. Hij kijkt onder andere naar de lichaamshouding van de cliënt en hij onderzoekt dat lichaam op de aanwezigheid van pathogene factoren. De qigongbehandeling is dan eigenlijk al begonnen omdat de therapeut spontaan evenwichtherstellende informatie overdraagt op de client zodra hij zich, ten behoeve van een diagnose, op hem afstemt. Behandeling en diagnose lopen zo in elkaar over en ondersteunen elkaar. Na de diagnose ontwikkelt de therapeut een krachtige externe qi (wai qi) die hij overdraagt op zijn cliënt. Hij doet dit overwegend vanaf enige afstand maar soms ook via huidcontact (bijvoorbeeld het aanraken van een acupunctuurpunt). Externe qi draagt de qigongtherapeut over via de hand(en), de voet(en), het voorhoofdschakra (bovenste dantian) of de andere energetische uitgangen van zijn lichaam. Hulpmiddelen worden daarbij nauwelijks gebruikt. De eerste qigongtherapeut die ik aan het werk zag, gebruikte een koperen kettinkje waarmee hij ziekteverwekkende factoren uit het lichaam van zijn cliënt leidde. Zelf gebruik ik wel eens een naald die ik boven een acupunctuurpunt plaats voor tonifiërende (voedende) en sederende (afvoerende) doeleinden. Ook therapeuten van andere TCG-modaliteiten passen externe Qi toe of ze gebruiken qigongtherapie als een aanvullende geneeswijze. Sommige acupuncturisten dragen externe qi over via naalden (invasief) en sommige tuina-massagetherapeuten dragen externe qi direct over via huidcontact. Externe qi wordt ook wel na een moxabehandeling overgedragen. De therapeut legt dan zijn hand(en) op een acupunctuurpunt dat hij eerst heeft verwarmd door het verbranden van de wortel van de bijvoet.

4 WAT IS EXTERNE QI? Volgens de TCG-theorie wordt externe qi geproduceerd door de interne qi. Deze wordt opgevat als een vitale substantie die de levensactiviteiten in stand houdt. Externe qi wordt verondersteld dezelfde leven-in-stand-houdende eigenschappen te bezitten als de interne qi. TCG-bronnen geven geen eenduidige beschrijving over wat externe qi precies is. Daarover wordt al vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw nog altijd hevig gedebatteerd. Ook bestaat er in de qigongtherapie geen algemeen gevolgde werkwijze. In wat volgt leg ik uit wat volgens mij externe qi is en hoe ik die voor behandeldoeleinden gebruik. Deze kennis is gebaseerd op wat ik heb geleerd van Dr. Shen Hongxun en op mijn eigen klinische ervaring. Externe qi ervaar ik als een vibratieverschijnsel; een leven voedende kracht waarvan de eigenschappen informatie bevatten. Alle cellen van het lichaam vibreren. Deze vibraties worden voortgebracht door oscillatoren: trillingsbronnen. De energiecentra (de chakra s en dantians) zijn slechts enkele van de vele oscillatoren die het lichaam heeft. Alle trillingsbronnen creëren trillingsvelden. De krachtigste worden geproduceerd door de chakra s en de dantians (2). De zwakkere bronnen zijn de aan de oppervlakte van de huid bevindende acupunctuurpunten De vibraties verbreiden zich het gemakkelijkst in het lichaam via een stelsel van energievaten, kanalen en collateralen: de jingluo. De intensiteit waarmee de bronnen vibraties produceren, fluctueert voortdurend. Het totaal van alle oscillerende velden vormt een groot veld dat zich in het lichaam verbreidt tot ver voorbij de huid. Dit externe veld wordt ook wel bioveld genoemd. Bij een gezond persoon is dit veld harmonisch en heeft het een grote omvang. De qigongtherapeut die het bioveld van zijn cliënt kan lezen, kan daar veel informatie uit halen. Het spectrum aan vibratiefrequenties dat de trillingsbronnen produceren, loopt uiteen van hoog tot laag, de vibratiekracht van sterk tot zwak, de beweegrichtingen lopen uiteen van bewegen in alle richtingen tot in één dominante richting en de vibratiepatronen van coherent tot chaotisch. Al deze kenmerken geven de qigongtherapeut informatie over de conditie van de cliënt. Zo heeft de pathogene factor damp een lagere trillingsfrequentie dan vuur, is de beweeglijkheid van slijm trager dan die van wind, is het vibratiepatroon van iemand die boos is chaotisch en van iemand die in vrede is met zichzelf, coherent. Bij qi-deficiëntie is de beweegkracht van de vibratie gering en is bij exces groot; bij verdriet beweegt de vibratie overheersend naar beneden en bij opgewondenheid domineert de stijgende beweging. Een ervaren qigongtherapeut voelt en ziet de ziekteverwekkende factoren bij zijn cliënt. Het lichaam van de cliënt toont die factoren wanneer het resoneert op de intense vibratiekracht van de therapeut. Ook kan hij ziekteverwekkende factoren registreren door met zijn hand te voelen op korte afstand van het lichaam van zijn cliënt. Het diagnostisch beeld dat de therapeut zo verkrijgt, beantwoordt hij met het overdragen van evenwichtherstellende informatie. Om zijn lichaam te kunnen gebruiken als klankbord moet het vanzelfsprekend schoon zijn en de geest helder zijn. De qigongtherapeut bereikt dit door de intensieve beoefening van qigong. Dit is ook nodig voor het ontwikkelen van een krachtige externe qi en mentale kracht.

5 De technieken die de qigongtherapeut gebruikt, zijn globaal te verdelen in twee soorten: voeden (tonifiëren, bu) en afvoeren (sederen, xie). Het zijn yang- en yin technieken. Hij geeft kracht aan het lichaam van zijn cliënt en zuivert het van ziekteverwekkende factoren. Zoals elk yangfenomeen een yin-aspect heeft en een yin fenomeen een yangaspect, zo hebben de voedende (bu) technieken een yin, zuiverend aspect en de zuiverende (xie) technieken een yang, voedend aspect. De qigongtherapeut voedt het lichaam van zijn cliënt in geval van zwakte en vergroot zo tegelijkertijd het reinigend vermogen van dat lichaam. In geval van excessieve ophoping van ziekteverwekkende factoren zuivert hij het lichaam waardoor het tevens wint aan kracht. De behandelresultaten zijn het grootst bij cliënten met een grote gevoeligheid voor het ontvangen van evenwichtherstellende informatie, vooral als ze worden behandeld door therapeuten met een sterk ontwikkelde externe qi, mentale kracht en diagnostisch vermogen. Cliënten die energetische veranderingen in hun lichaam opmerken, versterken deze veranderingen met hun waarnemendheid. Het is echter niet nodig dat iemand buitengewoon gevoelig is om effectief met qigongtherapie behandeld te worden. Behalve gezondheidsklachten die veroorzaakt zijn door virussen, bacteriën en parasieten, kunnen de meeste overige klachten effectief worden behandeld met qigongtherapie. Ruud Raaijmakers, augustus 2013 Met dank aan Monique Sasburg voor het redigeren van dit artikel. Bronnen: Chinese Medical Qigong, Liu Tianjun (hoofdauteur), uitg: Singing Dragon, 2010 Buqi, Chinese Healing and Selfhealing, Dr. Shen Hongxun, eigen beheer, 1995 Ruud Raaijmakers geeft taiji- en qigong lessen in s-hertogenbosch en Vught en heeft een qigong-therapiepraktijk in Vught. Op 28 september geeft hij een workshop Yi Jin Jing in Hurwenen en op 5 en 19 oktober en 2 november een bijscholing Medische Qigong voor TCGtherapeuten in Amersfoort. Voor meer informatie: en Noten 1 Dr. Shen Hongxun gebruikte de formulering dubbele vicieuze cirkel. Omdat die verwarrend kan zijn, heb ik gekozen voor: twee elkaar versterkende vicieuze cirkels. 2 De medische qigong onderscheidt drie energiecentra. Zij heten dantians, ofwel elixervelden. Dit zijn het onderste-, middelste- en bovenste dantian. Het bovenste dantian bevindt zich achter een punt tussen de wenkbrauwen en wordt ook wel het derde oog genoemd.

6 Het middelste dantian wordt geassocieerd met de solar plexus en bevindt zich ter hoogte van de maagingang shàngwăn (Ren Mai 13), drie duimbreedten onder het borstbeen. Sommige qigong-experts associëren het middelste dantian met het hartchakra. Het onderste dantian bevindt zich in de onderbuik. Het is gelegen tussen de rechte buikspieren nabij het einde van de Ilias zenuw: in het midden van een driehoek die wordt gevormd door de heupen te verbinden met de bovenzijde van het schaambeen.

============================================================

============================================================ NIEUWSBRIEF DECEMBER 2013 Inhoud: - Data voor 2014 - Informatie over Taijiwuxigong weekends - Informatie over examen en gevalstudies Buqi opleiding - Informatie over Buqi Tuina cursus ============================================================

Nadere informatie

Daarom kunnen de modules van dit eerste jaar ook apart worden gevolgd.

Daarom kunnen de modules van dit eerste jaar ook apart worden gevolgd. BUQI OPLEIDING 2011-2013 Dit jaar start een nieuwe 3-jarige professionele BUQI opleiding BUQI, de leer over levensenergie en de toepassing ervan, gaat ervan uit dat ziekte wordt veroorzaakt door ophoping

Nadere informatie

Het Meridiaanstelsel. Alle meridianen met elkaar vormen dus een netwerk de: Jing Luo. Jing betekent: door geven of er doorheen gaan;

Het Meridiaanstelsel. Alle meridianen met elkaar vormen dus een netwerk de: Jing Luo. Jing betekent: door geven of er doorheen gaan; Het Meridiaanstelsel De theorie van het meridiaanstelsel, is de basis van de traditionele Chinese geneeskunde. Het meridiaanstelsel is een onzichtbaar netwerk van kanalen of paden, met zowel verticale

Nadere informatie

Traditionele Chinese geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) is een compleet geneeskundig systeem met bijzonder veel en een bijzondere kennis. In China al vele duizenden jaren oud en wordt nog steeds toegepast. Er is veel

Nadere informatie

Artrose? Acupunctuur kan helpen. Wat is artrose in de westerse geneeskunde?

Artrose? Acupunctuur kan helpen. Wat is artrose in de westerse geneeskunde? Artrose? Acupunctuur kan helpen Wat is artrose in de westerse geneeskunde? Het zal niemand meer verbazen, dat klimatologische factoren invloed hebben op het menselijke lichaam. Dit wist men reeds toen

Nadere informatie

Organen en holtes vibreren

Organen en holtes vibreren Acht helende klanken De Acht helende klanken is een set gezondheidsoefeningen uit Yin Style Bagua (YSB), een omvangrijk systeem van vecht- en geneeskunst. Het gezondheidssysteem is gebaseerd op de I Tjing,

Nadere informatie

High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen

High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen 1 er Novemb 3 e i Edit 2014 High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen MIND 49 49 Chi Kung; Het opbouwen van vitale energie en mentale

Nadere informatie

Shiatsu en het Prikkelbaar Darm Syndroom. de zoektocht naar een behandeling

Shiatsu en het Prikkelbaar Darm Syndroom. de zoektocht naar een behandeling Shiatsu en het Prikkelbaar Darm Syndroom de zoektocht naar een behandeling Bianca Vollering Dutch Shiatsu Academy Groep 2004 Begeleidend docent Renske de Jong Naaldwijk, oktober 2009 Inleiding Als afsluiting

Nadere informatie

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent.

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. Energetische Meditatie Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. - Eckhart Tolle - Wat is het? De grondlegger van Energetische

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Zomerschool Rooi 2014. Mindfulness Qigong. Paul Strijbos

Zomerschool Rooi 2014. Mindfulness Qigong. Paul Strijbos Zomerschool Rooi 2014 Mindfulness Qigong Paul Strijbos 2014, Paul Strijbos Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Workshop van Stress naar Vitaliteit

Workshop van Stress naar Vitaliteit Workshop van Stress naar Vitaliteit Het Leven Stressachtig? Het leven lijkt vol ongemakken te zitten. We worden wakker met het gevoel dat we nauwelijks hebben geslapen. We ontbijten gehaast en volgen tegelijk

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Laat ik, voordat ik over taiji (Tai Chi) begin, eerst over mezelf vertellen. Mijn naam is Jos

Laat ik, voordat ik over taiji (Tai Chi) begin, eerst over mezelf vertellen. Mijn naam is Jos (Hemel en Aarde) Taiji Laat ik, voordat ik over taiji (Tai Chi) begin, eerst over mezelf vertellen. Mijn naam is Jos Thissen, ben sinds midden tachtiger jaren bezig met vechtkunsten. Na eerst enkele jaren

Nadere informatie

Qi Gong. QiGong Oefeningen

Qi Gong. QiGong Oefeningen Qi Gong Qi Gong betekent "energie werk" en is de kunst om chi te gebruiken om gezondheid en vitaliteit te ondersteunen. Qi staat voor levensenergie en gong voor discipline, oefening en doorzettingsvermogen.

Nadere informatie

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde. VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde. VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten Acupunctuur TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde Behandelingsmethoden Psychotherapie Medicinale therapie Bewegingstherapie Externe therapie Psychotherapie Met name gericht

Nadere informatie

Het één kan niet zonder het ander en de energie tussen yin en yang moet in balans blijven.

Het één kan niet zonder het ander en de energie tussen yin en yang moet in balans blijven. YIN EN YANG Heel het leven bestaat uit beweging. Een wisselwerking tussen Yin en Yang. Het één kan niet zonder het ander en de energie tussen yin en yang moet in balans blijven. Yin en yang zijn de twee

Nadere informatie

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress Acupunctuur kan helpen bij stress Stress In onze maatschappij heeft iedereen het steeds over stress, maar wat bedoelt men hier eigenlijk mee? We onderscheiden twee vormen van stress : - positieve stress,

Nadere informatie

Depressie. Acupunctuur kan helpen. Wat is depressie?

Depressie. Acupunctuur kan helpen. Wat is depressie? Depressie Acupunctuur kan helpen Wat is depressie? Iedereen voelt zich wel eens lusteloos, neerslachtig of down. Vaak gaat het dan om reacties op bepaalde tegenslagen of problemen, situaties waar we het

Nadere informatie

Jing Luo 1. Jing Doorgang - kanaal. Luo Netwerk - verbinden

Jing Luo 1. Jing Doorgang - kanaal. Luo Netwerk - verbinden Jing Luo 1 Jing Doorgang - kanaal Luo Netwerk - verbinden Jing: Luo: Begrippen 2 Hoofdmeridiaan Netwerk Zang- Fu: Organen Qi- Xue: Qi en Bloed Elementen: 5 elementen Jing Luo 4 Jīngluò meridianen Jīng

Nadere informatie

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015 Praktijk Avana Nieuwsbrief September 2015 Beste nieuwsbrieflezer, IK wil graag een behandelmethode, die ik zelf heel graag gebruik, onder de aandacht brengen Waarom? Omdat deze behandeling zo ontzettend

Nadere informatie

ChinLi TuiNa. Welkom. Uitleg over Tuina massage

ChinLi TuiNa. Welkom. Uitleg over Tuina massage ChinLi TuiNa Welkom Uitleg over Tuina massage Kennismaking Tuina Wat is Tuina, inleiding Historie Hoe werkt Tuina Welke klachten kun je met Tuina behandelen Tuina in de praktijk Vragen Demonstratie TuiNa

Nadere informatie

Vermoeidheid. Acupunctuur kan helpen

Vermoeidheid. Acupunctuur kan helpen Vermoeidheid Acupunctuur kan helpen Wat is vermoeidheid? Vermoeidheid is een klacht waar zeer veel mensen in meer of mindere mate last van hebben. Het is een klacht die vaak geen duidelijke oorzaak heeft,

Nadere informatie

Pak je klachten aan met TAT DEMO uitgave

Pak je klachten aan met TAT DEMO uitgave TAT manual Pak je klachten aan met TAT DEMO uitgave Uitgegeven door Morpheus Instituut www.morpheus-emotionele-bevrijding.com Fotografie: www.vianebloemfotografie.nl 2 Het is niet toegestaan om deze manual

Nadere informatie

Tao van gezondheid cursusdagen

Tao van gezondheid cursusdagen Tao van gezondheid cursusdagen De Tao van gezondheid is een geaccrediteerde nascholingscyclus van 6 themadagen. Samen vormen ze een geheel en geven ze inzicht in de 5 elementaire principes van groei en

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

GEN EESWIJZEN N EDERL AN D Chinese H I geneeskunde Chinese ESE geneeskunde Dr Corwin Aakster, Drs Fleur Kortekaas, CORWI N A AKSTER

GEN EESWIJZEN N EDERL AN D Chinese H I geneeskunde Chinese ESE geneeskunde Dr Corwin Aakster, Drs Fleur Kortekaas, CORWI N A AKSTER WEGWIJS IN 1 UUR Chinese geneeskunde C O R W I N A A K S T E R E N F L E U R KO R T E K A A S Chinese geneeskunde G E N E E S W I J Z E N I N N E D E R L A N D Serie Geneeswijzen in Nederland 1. Natuurgeneeskunde

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

Qigong?, Chi Kung?, Taiji?, Qi? Taiji Qigong?, T ai Chi Ch uan?,?

Qigong?, Chi Kung?, Taiji?, Qi? Taiji Qigong?, T ai Chi Ch uan?,? Qigong?, Chi Kung?, Taiji?, Qi? Taiji Qigong?, T ai Chi Ch uan?,? Hoe heet het nou eigenlijk, wat we doen? Allereerst dit: de verzamelnaam voor wat we doen is Qigong. Vrij vertaald betekent dat bekwamen

Nadere informatie

Acupunctuur. kan helpen. bij. sport- letsels

Acupunctuur. kan helpen. bij. sport- letsels Acupunctuur kan helpen bij sport- letsels Sporten is gezond Hippocrates, de vader van de geneeskunde, die ongeveer 400 jaar voor Christus in het oude Griekenland leefde, zei: "Als iedereen een goede hoeveelheid

Nadere informatie

DE CHAKRA REMEDIES. judaspenning fluitenkruid grasklokje kaasjeskruid klein hoefblad

DE CHAKRA REMEDIES. judaspenning fluitenkruid grasklokje kaasjeskruid klein hoefblad DE CHAKRA REMEDIES Chakra s zijn energiecentra in ons lichaam. Een verstoorde of geblokkeerde werking heeft directe gevolgen voor ons voelen, denken en handelen. Deze Chakra remedies zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Proloog. Geschiedenis van TCM ( Dia 2 + 3 )

Proloog. Geschiedenis van TCM ( Dia 2 + 3 ) Proloog China is een groot land, niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook zeer rijk op het gebied van beschaving, geschiedenis, geografie, wijsbegeerte, cultuur, sportprestaties, gezondheidszorg,

Nadere informatie

Tai Chi. Algemeen. Balans tussen lichaam en geest.

Tai Chi. Algemeen. Balans tussen lichaam en geest. Tai Chi Balans tussen lichaam en geest. Algemeen Geboren op de eeuwenoude bodem van de Chinese cultuur, absorbeert Wushu (pinyin voor gevechtsport) de smaak voor Chinese klassieke filosofie. Men gebruikt

Nadere informatie

Persmap Wereld Taiji en Qigong dag 2014

Persmap Wereld Taiji en Qigong dag 2014 Persmap Wereld Taiji en Qigong dag 2014 Inhoud persmap Persbericht 3 Over taijiquan 4 Over qigong 5 Factsheet wereld taiji en qigong dag 6 2 Zevende editie van de Wereld Taiji en Qigong dag in Antwerpen

Nadere informatie

BODY & REIKI-TALK = DENKEN, HANDELEN & COMMUNICEREN = MERCURIUS

BODY & REIKI-TALK = DENKEN, HANDELEN & COMMUNICEREN = MERCURIUS CONTACT ASTROLOGIE = RATIONEEL VERKLAREN = ZON BODY & REIKI-TALK = DENKEN, HANDELEN & COMMUNICEREN = MERCURIUS MET REIKI = EMOTIONEEL AANVOELEN = MAAN 1 = Mannelijke ( ) en 2 = Vrouwelijke ( ) energie

Nadere informatie

Doorbraak Dagen Dagboek Dag 2

Doorbraak Dagen Dagboek Dag 2 Doorbraak Dagen Dagboek Dag 2 Doe de challenge 8 dagen lang en doorbreek je blokkades: Op naar meer flow, geluk en energie! Welkom! Heel erg leuk dat je meedoet aan de Doorbraak Dagen Challenge! Dit is

Nadere informatie

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz is lid van: VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) Shibumi (International

Nadere informatie

Acupunctuur. Een Oude Geneeswijze. Acupunctuur draait om Energie

Acupunctuur. Een Oude Geneeswijze. Acupunctuur draait om Energie Acupunctuur Een Oude Geneeswijze Acupunctuur is een oude geneeswijze, die van oorsprong afkomstig is uit China. De eerste geschriften dateren van ongeveer 2500 jaar voor Christus. Ze geven al blijk van

Nadere informatie

Afdeling revalidatie. Psychosomatische fysiotherapie

Afdeling revalidatie. Psychosomatische fysiotherapie Afdeling revalidatie Psychosomatische fysiotherapie Gespannen??? Pijn??? Vermoeid???? UIT BALANS. IN BALANS In deze folder krijgt u informatie over psychosomatiek, over wat psychosomatische klachten zijn

Nadere informatie

WWW.DEKRACHTBRON.BE GRATIS EBOOK ZELFMASSAGE VAN DE BUIK

WWW.DEKRACHTBRON.BE GRATIS EBOOK ZELFMASSAGE VAN DE BUIK WWW.DEKRACHTBRON.BE GRATIS EBOOK ZELFMASSAGE VAN DE BUIK OVERZICHT VOLLEDIG EBOOK BUIKMASSAGE THEORIE Waarom zelfmassage van de buik Voordelen van een buikmassage Wanneer buikmassage vermijden Voorbereiding

Nadere informatie

TAIJI-PRINCIPES door Ruud Raaijmakers-

TAIJI-PRINCIPES door Ruud Raaijmakers- TAIJI-PRINCIPES door Ruud Raaijmakers- HET CREËREN VAN POLARITEITEN EN HET VERGROTEN VAN DE DYNAMIEK TUSSEN DE POLEN In de introductielessen Taiji, Qigong en E Mei leg ik aan de deelnemers uit dat de beoefening

Nadere informatie

INLEIDING BASISTECHNIEKEN

INLEIDING BASISTECHNIEKEN INLEIDING BASISTECHNIEKEN Inleiding Bij het aanleren en uitvoeren van de TuiNa technieken zijn er los van de uitgangshouding een aantal belangrijke punten waar de massseur te allen tijde op moet letten:

Nadere informatie

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013 OPLEIDING Marma-Yoga Basis opleiding Marma-Yoga studiegids 2012/2013 1. Inleiding De basis opleiding Ayurvedisch marmatherapie is een unieke opleiding, die nergens anders wordt gegeven. De samensteller

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

Vermoeidheid bij MPD

Vermoeidheid bij MPD Vermoeidheid bij MPD Landelijke contactmiddag MPD Stichting, 10-10-2009 -van Wijlen Psycho-oncologisch therapeut Centrum Amarant Toon Hermans Huis Amersfoort Welke verschijnselen? Gevoelens van totale

Nadere informatie

back to vitality meer energie? Ondersteuning bij vermoeidheid bij en na kanker

back to vitality meer energie? Ondersteuning bij vermoeidheid bij en na kanker back to vitality meer energie? Ondersteuning bij vermoeidheid bij en na kanker In deze brochure vindt u een overzicht van de behandelingen die Cancer Care Center biedt om vermoeidheid tijdens en na afloop

Nadere informatie

Chinese Kruidengeneeskunde

Chinese Kruidengeneeskunde Chinese Kruidengeneeskunde Westers gezien bestond er in de middeleeuwen wel verband tussen de diverse toegediende kruiden. Er was sprake van een traditioneel systeem wat echter door de inquisitie en de

Nadere informatie

(Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde

(Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde (Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde drs. R.E. Boerekamp S.N.V.A. 2 Wat is acupunctuur? traditionele Chinese geneeskunde > 3000 jaar toegepast op mens/dier stimulatie punten op het lichaam d.m.v.

Nadere informatie

Qigong. Vitaal en in balans met. starter. Rosanne Verstappen www.jadeplaats.nl. Ontdek het geheim van meer energie. Jade Plaats

Qigong. Vitaal en in balans met. starter. Rosanne Verstappen www.jadeplaats.nl. Ontdek het geheim van meer energie. Jade Plaats Vitaal en in balans met Qigong Ontdek het geheim van meer energie starter Jade Plaats Rosanne Verstappen www.jadeplaats.nl www.facebook.com/jadeplaats Trainingen Energiemanagement & Vitaliteit Chi Neng

Nadere informatie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E Beste, Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat het nieuwe jaar je veel goeds brengt. Dat je je gezondheid behoudt of verbetert. Dat je liefde, warmte en energie blijft delen met je

Nadere informatie

CVA (Cerebrovasculair Accident) volgens de Chinese Geneeswijzen. Linda Faber en Edith den Hollander 16 oktober 2015

CVA (Cerebrovasculair Accident) volgens de Chinese Geneeswijzen. Linda Faber en Edith den Hollander 16 oktober 2015 CVA (Cerebrovasculair Accident) volgens de Chinese Geneeswijzen Linda Faber en Edith den Hollander 16 oktober 2015 Linda Faber Acupunctuur Ooracupunctuur Chinese kruiden Shiatsu therapie Moxatherapie Cuppen

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2016 Dorpsstraat 26, 3941 JM Doorn, www.jade-health.nl,

Nadere informatie

Hyperventilatie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Hyperventilatie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Hyperventilatie Ziekenhuis Gelderse Vallei Deze folder is bedoeld voor mensen die verwezen zijn door de huisarts naar de eerste hart hulp (EHH) met een bepaald klachtenpatroon dat kan passen bij hart-

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

Studieplan Bewust afvallen

Studieplan Bewust afvallen Studieplan Bewust afvallen Opleidingsinstituut Academ Studiejaar 2016 Versie 0.1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Doel van de bijscholing... 3 Inhoud van de bijscholing... 3 Duur... 5 Toelatingseisen...

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk: wetenschap

Nadere informatie

Irene Weijers Extra aandacht en zorg voor jezelf

Irene Weijers Extra aandacht en zorg voor jezelf WELZIJN & ZORG BJ ZIEKTE Massage verminderd stress Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Een op de negen vrouwen krijgt hiermee te maken. Onder vrouwen tussen 30

Nadere informatie

CONSTIPATIE. Acupedia - punten. Acupedia - combinaties ACUPEDIA. Copyright - Peter Jonckheere acupedia@telenet.be

CONSTIPATIE. Acupedia - punten. Acupedia - combinaties ACUPEDIA. Copyright - Peter Jonckheere acupedia@telenet.be CONSTIPATIE BL.38 TE.6 SP.15 ST.25 ST.36 Shu-punt Dikke Darm. Met Droogte en anurie. Zeer harde uitgedroogde stoelgang. Herstelt en versterkt de functie van de Onderste Warmer. Spasmodische constipatie.

Nadere informatie

De principes van Wudang Qigong Shiba Fa De functie van qi in het menselijk lichaam

De principes van Wudang Qigong Shiba Fa De functie van qi in het menselijk lichaam De principes van Wudang Qigong Shiba Fa De functie van qi in het menselijk lichaam Het woord qigong is, zoals we al eerder zijn tegengekomen, opgebouwd uit de woorden qi, dat 'levensenergie' betekent,

Nadere informatie

Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten

Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten Een verpleegkundige in Engeland die is gespecialiseerd in patiënten met multiple sclerose / MS voerde een informele studie uit waarbij

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

Lage rugpijn. Kan acupunctuur helpen? Lage rugpijn is één van de meest voorkomende pijnklachten in onze maatschappij. Ze is

Lage rugpijn. Kan acupunctuur helpen? Lage rugpijn is één van de meest voorkomende pijnklachten in onze maatschappij. Ze is Lage rugpijn Kan acupunctuur helpen? Lage rugpijn is één van de meest voorkomende pijnklachten in onze maatschappij. Ze is verantwoordelijk voor vele duizenden uren van arbeidsongeschiktheid en voor het

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding Ayurvedische massage Studiegids 2016 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk Wetenschap van

Nadere informatie

Natuurlijke rechte onderrug Krachtige benen Schouders laag en een open borst Aangespannen bekkenbodem en onderste buikspieren (Bandhas)

Natuurlijke rechte onderrug Krachtige benen Schouders laag en een open borst Aangespannen bekkenbodem en onderste buikspieren (Bandhas) Met deze korte uitleg probeer ik samengevat weer te geven wat de 5 belangrijkste elementen van Ashtanga yoga zijn en hoe je ze gebruikt. Hoewel er vanuit de traditie nog een diepere filosofische en spirituele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2012

NIEUWSBRIEF JANUARI 2012 NIEUWSBRIEF JANUARI 2012 Inhoud van deze brief: 1. Tabel met overzicht van alle cursussen die nu vastliggen. p. 2 2. Buqi Opleiding met Shen Zhengyu en Shen Jin. p. 3-5 3. Professionele Taiji Opleiding,

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

BRIEF 1. In het verre verleden in het oude China werd men geconfronteerd met het ziek worden van mensen en Dr. Prikkebeen (c) (Tm)2014

BRIEF 1. In het verre verleden in het oude China werd men geconfronteerd met het ziek worden van mensen en Dr. Prikkebeen (c) (Tm)2014 1 NIEUWSBRIEF ACUPUNCTUUR van der Burgh Acupunctuur BRIEF 1 Dit is de eerste brief in de serie van een aantal brieven waarin getracht wordt uit te leggen wat de traditionele Chinese geneeswijze (TCG) als

Nadere informatie

Body & Mind oefening

Body & Mind oefening Chi Neng Qigong level 2 Dimphy van Alphen & Mirjam Willaert Body & Mind oefening > activeren interne (bodily) Hunyuan qi > qi dieperin je lichaam brengen > onder controle krijgen van de qi in je lichaam

Nadere informatie

www.muyoha.weebly.com

www.muyoha.weebly.com www.muyoha.weebly.com Tekeningen: Eleonora Levanskya Tekst: Muyoha Bron: Christopher S. Kilham The Five Tibetans: Five Dynamic Exercises for Health, Energy, and Personal Power Healing Arts Press 1994 DE

Nadere informatie

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE INTEGRATIEVE KANKERZORG EN Deze Gids werd opgesteld door het Antikankerfonds om patiënten en hun familie te helpen een beter inzicht te krijgen in de integratieve kankerzorg en de Mind-Body Geneeskunde.

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Ademhaling, kern van je gezondheid

Ademhaling, kern van je gezondheid Ademhaling, kern van je gezondheid Ademen is de kern van onze gezondheid. De wijze waarop wij ademen vertelt veel over de manier waarop we leven. De beweging en het ritme van onze ademhaling reflecteren

Nadere informatie

Pal Dan Gum oefeningen

Pal Dan Gum oefeningen Pal Dan Gum oefeningen Deze reeks Pal Dan Gum oefeningen worden al duizenden jaren in China en Korea gebruikt voor het voorkomen van ziektes en de bevordering van een goede gezondheid. Pal Dan Gum oefeningen

Nadere informatie

Brief voor ouder over thema 1

Brief voor ouder over thema 1 Brief voor ouder over thema 1 Steeds meer scholen besteden aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en om ongewenst gedrag te

Nadere informatie

Fybromyalgie. Wat? Acupunctuur kan helpen

Fybromyalgie. Wat? Acupunctuur kan helpen Fybromyalgie Wat? Acupunctuur kan helpen Fibromyalgie is een veelvoorkomende en chronische aandoening, die gekenmerkt wordt door spierpijn over heel het lichaam, meestal ook vermoeidheid en veel drukgevoelige

Nadere informatie

Wil jij als voedingsprofessional ook specialist worden op gebied van Emotie-eten de baas?

Wil jij als voedingsprofessional ook specialist worden op gebied van Emotie-eten de baas? Wil jij als voedingsprofessional ook specialist worden op gebied van Emotie-eten de baas? Fijn! Dan kom ik graag in contact met jou. Mijn wens is dat meer professionals in Nederland cliënten, die worstelen

Nadere informatie

Energietherapie is een therapie die gebaseerd is op een holistische benadering van ons

Energietherapie is een therapie die gebaseerd is op een holistische benadering van ons Tarieven: Het tarief van een behandeling is 65 euro. Mocht u verhinderd zijn voor uw afspraak, gelieve dit minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit om het mogelijk te maken om nog een andere cliënt

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

WELKOM O P L E I D I N G A C U P U N C T U U R

WELKOM O P L E I D I N G A C U P U N C T U U R Acupunctuur WELKOM O P L E I D I N G A C U P U N C T U U R Les 1 Introductie Chinese Geneeskunde Introductie Acupunctuur Dag programma 2 Het totaal concept Introductie TCM Pauze Uitleg Acupunctuur Lunchpauze

Nadere informatie

TAO CHI QIGONG ACADEMY. Qigong basisopleiding. Qigong bij Tao Chi is even stil staan om daarna anders verder te gaan.

TAO CHI QIGONG ACADEMY. Qigong basisopleiding. Qigong bij Tao Chi is even stil staan om daarna anders verder te gaan. TAO CHI QIGONG ACADEMY Qigong basisopleiding Qigong bij Tao Chi is even stil staan om daarna anders verder te gaan. Bedrijfsgegevens ISBC Apollolaan 332 2324 BX Leiden Telefoon: 06-13905387 Website: www.taochi.nl

Nadere informatie

Snelle Gids Fase II. Wil je alsjeblieft met je gezicht naar mij toe op je buik rollen?

Snelle Gids Fase II. Wil je alsjeblieft met je gezicht naar mij toe op je buik rollen? STAP 1- ENERGETISCHE LICHAAMSVOORBEREIDING STAP 2- KERNENERGIE UITSTRALEN (STUUR VAN CENTRUM BOVEN TOT CENTRUM BENEDEN ÉÉN KEER) Zeg de naam van de cliënt, Kies je er op dit moment voor om de uitstraling

Nadere informatie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Het Sandelhout Meditatietechnieken, Coaching en Training Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Individuele consulten voor particulieren Locatie: Het Beekse Boshuis Goirlesedijk ongenummerd

Nadere informatie

In Balans Annemie Mestdagh

In Balans Annemie Mestdagh In Balans Annemie Mestdagh Interview Genieten nr 152 November 2010 Tekst: Liesbeth Cooymans Fotografie: Luc Viatour Geef je woning energie met Shen Dao Op haar visitekaartje staat voetreflexologie en dat

Nadere informatie

Voor de zomercursussen zie tweede bijlage.

Voor de zomercursussen zie tweede bijlage. NIEUWSBRIEF APRIL 2013 Inhoud van deze brief: 1. Tabel met overzicht van alle cursussen in België en Nederland voor 2013 die nu vastliggen. 2. Buqi Opleiding 3. Meditatiecursus Brussel 4. Daoyin weekends

Nadere informatie

Sport. begeleiding. Acupunctuur kan helpen. Acupunctuur kan helpen bij

Sport. begeleiding. Acupunctuur kan helpen. Acupunctuur kan helpen bij Sport begeleiding Acupunctuur kan helpen Acupunctuur kan helpen bij Sportbegeleiding Tegenwoordig wordt het sporten in alle mogelijke media gepromoot. Volgens diezelfde media ben je niet in als je geen

Nadere informatie

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW. PUNCTURE CRYSTALS WITH HOLOGRAM Kristalpunctuur. Holografische punctuurkristallen werken snel en langdurig

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW. PUNCTURE CRYSTALS WITH HOLOGRAM Kristalpunctuur. Holografische punctuurkristallen werken snel en langdurig NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW PUNCTURE CRYSTALS WITH HOLOGRAM Kristalpunctuur Holografische punctuurkristallen werken snel en langdurig Crystal Vision volgens Peter Mandel in harmonie met de

Nadere informatie

ONTDEKJEKRACHT.NU ZOMER PROGRAMMA 2015 ONTDEKJEKRACHT.NU REUTSEDIJK PC VUGHT

ONTDEKJEKRACHT.NU ZOMER PROGRAMMA 2015 ONTDEKJEKRACHT.NU REUTSEDIJK PC VUGHT ONTDEKJEKRACHT.NU ZOMER PROGRAMMA 2015 ONTDEKJEKRACHT.NU REUTSEDIJK 6 5264 PC VUGHT 06-29436075 bianca@ontdekjekracht.nu www.ontdekjekracht.nu DE KRACHT VAN KLEUR Cursus van 5 les dagen of 10 avonden waarin

Nadere informatie

BLIK-OPENER. Therapeutische oefeningen Meridiaanstretchen Hapsisrelaxatie Qi Gong -Yoga Pai-Da - La-Jin - Guasha

BLIK-OPENER. Therapeutische oefeningen Meridiaanstretchen Hapsisrelaxatie Qi Gong -Yoga Pai-Da - La-Jin - Guasha BLIK-OPENER Therapeutische oefeningen Meridiaanstretchen Hapsisrelaxatie Qi Gong -Yoga Pai-Da - La-Jin - Guasha 1 minuut oefeningen voor thuis, de werkvloer of in de sportschool Liane Franzani BLIK OPENER

Nadere informatie

VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND

VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND Studio looks zet zich in om ondersteuning en ontspanning te kunnen bieden bij uiterlijke, fysieke en psychische veranderingen welke het gevolg van kanker kunnen zijn.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2012

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2012 NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2012 Beste student, We naderen het einde van de zomer. De zomerworkshops in Gent en in Mortsel waren ook dit jaar heel leerrijk en intensief. Dank aan Sheb Jin en Shen Zhengyu voor

Nadere informatie

Revalidatie COPD. Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Revalidatie COPD. Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Revalidatie COPD Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) U wordt momenteel in het ziekenhuis behandeld voor uw COPD-klachten. Wij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan het revalidatieprogramma bij Zuyderland

Nadere informatie

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie Psychosomatische fysiotherapie bij DE KERN boz Praktijk voor Natuurgeneeskunde De Snoostraat 13 4624 VJ Bergen op Zoom Telefoon 0164-210700 Email: info@dekernboz.nl Website: www.dekernboz.nl Kamer van

Nadere informatie

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Maureen Oliver Lezing gehouden tijdens het symposium van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie op 20

Nadere informatie

Wat is Magnetiseren? Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving wat Magnetiseren precies is en of het wat voor jouw is

Wat is Magnetiseren? Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving wat Magnetiseren precies is en of het wat voor jouw is Nieuwsbrief juni 2012 Beste nieuwsbrieflezer, Wat is Magnetiseren? Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving wat Magnetiseren precies is en of het wat voor jouw is Maar eerst weer een edelsteen van

Nadere informatie

Da Mai Zhou. Gerst congee

Da Mai Zhou. Gerst congee Da Mai Zhou Gerst congee - Gerst 20 gram - Hato mugi (coix seed) 10 gram - Kleef rijst 10 gram - Voeg deze gewassen ingrediënten toe aan 1 liter water en breng dit aan de kook. Laat het 1 uur sudderen

Nadere informatie

Programma YOGA EVENT 4 juni 2016

Programma YOGA EVENT 4 juni 2016 Programma YOGA EVENT 4 juni 2016 9.00 10.00 uur Integrale Transformational Hatha Yoga met klankschalen en massage in de eindontspanning. Docent: Heidy Starke Integrale Transformational Hatha Yoga streeft

Nadere informatie

CHI NENG QIGONG CHI NENG QIGONG. ROY MARTINA & PATRICIA VAN WALSTijN. ROY MARTINA & PATRICIA VAN WALSTijN

CHI NENG QIGONG CHI NENG QIGONG. ROY MARTINA & PATRICIA VAN WALSTijN. ROY MARTINA & PATRICIA VAN WALSTijN ROY MARTINA & PATRICIA VAN WALSTijN CHI NENG QIGONG NUGI: 735 ISBN 905599088-4 Iedereen wil graag meer vitaliteit, gezondheid en geluk ervaren. Meestal wil men dit ook bereiken met een minimum aan moeite

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Spring Forest Qigong

Spring Forest Qigong Spring Forest Qigong Met eenvoudige qigong oefeningen om je gezonder en gelukkiger te voelen Ik ben als healer geboren, net als jij. CHUNYI LIN in samenwerking met Gary Rebstock Uitgeverij Akasha Inhoud

Nadere informatie