De Bestelling. A. Chronologisch veerloop. 1. Het Excel-bestand 2. Bestelbrief 3. De MOBIB-formulieren 4. De kopie van MOBIB-kaarten 5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Bestelling. A. Chronologisch veerloop. 1. Het Excel-bestand 2. Bestelbrief 3. De MOBIB-formulieren 4. De kopie van MOBIB-kaarten 5."

Transcriptie

1 1

2 De Bestelling De bestelling bestaat uit: 1. Het Excel-bestand 2. Bestelbrief 3. De MOBIB-formulieren 4. De kopie van MOBIB-kaarten 5. De Excel-print A. Chronologisch veerloop Op te sturen Per Mail Op te sturen Per Post 1) Minimaal 15 dagen voor de gewenste geldigheidsdatum 1 stuurt uw onderneming een bestelling voor een of meer contracten (per mail en per post). De begindatum van alle contracten die voor de 15de van de maand werden besteld, is de 1ste van de volgende maand. 2) - Als de werknemer nog geen MOBIB-kaart heeft, ontvangt hij thuis zijn kaart met het reeds opgeladen contract, met het eventuele MTB-strookje. - Als de werknemer al een MOBIB-kaart heeft, zal het contract automatisch worden opgeladen als hij zijn kaart voor een MOBIB-ontwaarder 2 of GO-verkoopautomaat 3 houdt. - Indien de werknemer al een geldig privé contract heeft, zal de werkgever hen over de te volgen procédures voor terugbetalingen informeren. (Voor meer informatie, zie «Bestaande MOBIB-klant» p. 6 en «De aanvraag tot terugbetaling» p. 23) Als hij op de -toets van de ontwaarder drukt, kan de houder van de MOBIB-kaart zijn opgeladen contract en de geldigheidsdatums bekijken. Het eventuele MTB-strookje zal hem thuis worden opgestuurd. 3) Het contract van de werknemer vangt altijd aan op de eerste van de maand. 1 Geldigheidsdatum: begindatum van het contract. 2 Ontwaarder: zie FAQ p GO-verkoopautomaat: zie FAQ p. 11 2

3 B. Voorbereinding van bestellingen 1. Excel-bestand Om de contracten van alle werknemers op te stellen, hebben wij bepaalde gegevens nodig. Daarom hebben wij dit eenvoudig in te vullen formulier opgesteld. Gelieve het bestand altijd in HOOFDLETTERS in te vullen. OPGELET U MOET DE LAATSTE VERSIE VAN HET DOORGESTUURDE DOCUMENT GEBRUIKEN (OF DE EXCEL-FILE DAT WERD DOORGESTUURD VIA DE MAIL «VERNIEUWINGEN»). 3

4 Bestelling van MIVB-contracten: Inhoud van de kolommen Kolom A: kolom niet gebruiken (intern gebruik MIVB) Kolom B: Klantnummer Zonder // Indien nieuwe MIVB-klant: niet invullen Indien MIVB-klant MOBIB: klantnummer met 19 cijfers (zonder / ) Opgelet : De MOBIB-kaart die door de NMBS wordt afgeleverd is niet geldig. Hetzelfde geldt voor de MOBIB Basic kaart die niet nominatief is en niet kan worden gebruikt voor het laden van een abonnement (maandelijks of jaarlijks). Kolom C: Aanspreking De heer Mevrouw Juffrouw Kolom D: Naam van de werknemer Kolom E: Voornaam van de werknemer Zoals weergegeven in de keuzelijst Kolom F: kolom niet gebruiken (intern gebruik ) Kolom G: Geboortedatum (formaat dd/mm/jjjj) van de persoon bijv.: 16/12/1973 Kolom H: Taalcode (N voor Nederlandstalig, F voor Franstalig) Kolom I: Adres = straatnaam van de persoon Kolom J: N = huisnummer van de persoon Kolom K: Bus = nummer van de postbus van de persoon Kolom L: Postcode = postcode van de woonplaats van de persoon Kolom M: Gemeente = naam van de gemeente waar de persoon woont Kolom N: Code van de maatschappij = De code voor derde betaler die werd toegekend aan uw bedrijf (identificatienummer op uw contract voor betalende derde dat als basis dient voor de facturering) bvb: /00(0) ou /A0 Kolom O: Stamnummer (facultatief) = intern identificatienummer van de werknemer. Als uw personeel geen stamnummers heeft, laat u deze kolom leeg. Deze kolom kan handig zijn als u sneller uw interne gegevens wilt terugvinden. Kolom P: Gevraagd ticket = benaming voor het gewenste type contract o 1 = MTB-contract, geldig op het volledige MIVB-net (behalve op het gedeelte NATO-Brussels Airport van de lijnen 12 en 21), maar ook op de stadsnetten van DE LIJN, de TEC en de NMBS o 2 = MIVB-contract, geldig op het volledige MIVB-net (behalve op het gedeelte NATO-Brussels Airport van de lijnen 12 en 21) 4

5 2. Leeg MOBIB-formulier Voor de werknemers die nog niet in het bezit zijn van een MOBIB-kaart, moet elke bestelling vergezeld worden van een MOBIB-formulier. Zonder deze formulieren kan de bestelling niet worden behandeld. Nieuwe formulier op 01/11/2012!! Hoe het MOBIB-formulier invullen? - Het formulier moet worden ingevuld, GEDATEERD en ONDERTEKEND door de werknemer. - De ingevulde adressen moeten die van de werknemers zijn, niet van de onderneming. - Een ORIGINELE foto moet op de daartoe voorziene plaats worden GEKLEEFD (niet geniet). 5

6 3. Klant die over een geldig persoonlijk contract beschikt Er bestaan voor de werkgever verschillende mogelijkheden indien sommige werknemers over een MOBIB-kaart beschikken met een persoonlijk contract dat nog geldig is: Indien het persoonlijk contract bijna vervalt. De laatste 45 dagen van een jaarcontract worden gratis aangeboden door de MIVB. Deze kunnen dus niet terugbetaald worden. Het is dus beter om te wachten tot één maand vóór de vervaldatum van het persoonlijk contract om de bestelling van het nieuwe contract binnen het derdebetalerssysteem uit te voeren. In het geval dat wij een aanvraag zouden ontvangen voor een contract binnen het derdebetalerssysteem voor een persoon die al over een persoonlijk contract beschikt, zullen we in een eerste geval automatisch de aanvangsdatum van het nieuwe contract verleggen indien het om hetzelfde type contract gaat (vb: een persoonlijk MTB-contract en een MTB-contract binnen het derdebetalerssysteem). Let op, vermits een privécontract om het even welke dag van de maand mag starten maar de contracten binnen het derdebetalerssysteem slechts op de 1ste dag van de maand, kan het gebeuren dat de twee contracten elkaar overlappen om te voorkomen dat uw werknemer zonder geldig vervoersbewijs valt. (vb: een privécontrat geldig tot de 13de van de maand, start van het contract binnen het derdebetalerssysteem op de 1ste dag van dezelfde maand, de twee contracten overlappen elkaar van de 1ste tot de 13de). Zullen we in een tweede geval het contract binnen de gebruikelijke termijnen leveren indien het om een verschillend type contract gaat. Indien het privécontract nog meer dan twee maanden geldig is. Dan kan uw bedrijf het derdebetalercontract gewoonweg bestellen. Vergeet niet om een kopie van de MOBIB-kaart bij het briefgedeelte van de bestelling toe te voegen. Uw bedrijf zal ook de betrokken werknemer inlichten over de procedure die gevolgd moet worden voor de terugbetaling van zijn persoonlijk contract (zie «De aanvraag tot terugbetaling» p.22) 6

7 C. Verzending van de bestelling 1. Per mail Enkel het Excel-bestand, in Excel-formaat, mag per mail worden verstuurd, de rest van de bestelling moet absoluut per post verstuurd worden. Voor een efficiënte behandeling van uw bestelling, gelieve het Excel-bestand de volgende benaming te geven: Jaar maand dag. code derde betaler.xls Gelieve in uw code van derde betaler de «/» te vervangen door een «-». Excel aanvaardt het symbool «/» immers niet in bestandsnamen. Voorbeeld: 3de bestelling van de maand mei 2013 = A9.xls Gelieve het bestand enkel naar onderstaand adres te sturen voor een snellere afhandeling: Gelieve ook de volgende zaken te vermelden: 1. Onderwerp van de mail: Bestelling van contracten + Geldigheidsmaand 4 + Code derde betaler 2. Bijlage: het Excel-formulier met de correcte bestandsnaam 3. Inhoud: het aantal bestelde contracten vermelden 4 Geldigheidsmaand = beginmaand van het contract. Bijv.: als het contract op 01/01/2013 moet beginnen, is de geldigheidsmaand januari

8 2. Per Post a. Bestelbrief Deze moet zoals vermeld in de brief worden verzonden naar onderstaand adres: MIVB Commerciële Directie Verkoop op Afstand Koningsstraat Brussel 8

9 b. Ondertekende print van het Excel-bestand Gelieve ons het Excel-bestand ook op papier terug te sturen, met de vermelding Voor akkoord, de datum en de handtekening van de bevoegde persoon, zodat wij het kunnen bevestigen. 9

10 c. Ingevulde en ondertekende MOBIB-formulieren 10

11 d. Kopie van de MOBIB-kaart Indien de werknemer al een privé MOBIB-kaart bezit, moet u het klantennummer dat hierop staat (19 cijfers, zonder de «/») in de kolom «klantennummer» invoeren, er moet een kopie van deze MOBIB-kaart worden bijgevoegd bij de bestelling die per post wordt opgestuurd. 11

12 D. FAQ Waarom moet het Excel-bestand ook op papier worden opgestuurd? Wij vragen een papieren versie van het Excel-bestand, dat moet worden gedateerd en ondertekend door de bevoegde persoon, met de vermelding voor akkoord. Zo kunnen wij controleren dat het aantal MOBIB-formulieren overeenstemt met de bestelling. Waarom kan ik mijn bestelling per niet rechtstreeks naar onze contactpersoon bij de MIVB opsturen? Wij vragen u om uw mail met uw bestelling naar het algemene adres van onze cel Verkoop of Afstand te sturen 5 : Als u uw bestellingen naar het rechtstreekse adres van een van onze medewerkers stuurt, zou die de behandeling van uw bestelling kunnen vertragen. Waarom moet ik het Excel-bestand nog opsturen als ik het MOBIB-formulier al heb opgestuurd? Het MOBIB-formulier is noodzakelijk voor de vervaardiging van de MOBIB-kaart. Deze MOBIB-kaart is geen vervoerbewijs maar enkel de drager waarop het vervoercontract zal worden opgeladen. Het Excel-bestand echter bevat de noodzakelijke gegevens voor de toekenning van het contract. Levering van het MTB-contract Het MTB-contract wordt op de MOBIB-kaart geladen. Daarnaast zal de werknemer per post een MTB-strookje ontvangen, zodat hij ook kan gebruikmaken van de Brusselse netten van de NMBS, De Lijn en de TEC. Het MTB-strookje kan niet zonder de MOBIBkaart gebruikt worden op de andere netten. 5 De Verkoop of Afstand is de dienst die zich bezighoudt met het beheer van uw bestellingen van contracten. 12

13 Aandachtspunten: - Zorg er bij de verzending van het bestand met uw bestelling voor dat enkel nieuwe klanten in het Excel-bestand worden vermeld. Gebruik voor elke nieuwe bestelling een leeg bestand, om eventuele problemen met leveringen en facturen te vermijden. - Mogen wij u eraan herinneren dat wij geen diskettelezers meer hebben op onze computers. Gelieve ons dus geen diskettes meer op te sturen. - Elke bestelling waarvoor het één of ander ontbreekt (mail of post) zal niet worden behandeld tot dat alles in orde is gebracht. - Een ontwaarder: Voor klanten die al een MOBIB-kaart hebben zijn, gebeurt de oplading van het contract met derde betaler op hun huidige kaart automatisch als ze hun kaart voor de ontwaarder houden. - De GO-verkoopautomaat: 270 verkoopautomaten in metrostations en 70 verkoopautomaten aan tram- en bushaltes, verspreid in de hele stad, waar u op elk moment tickets en abonnementen kunt kopen - Ontwaarding: de ontwaarding van de MOBIB-kaart is verplicht bij elk gebruik van het MIVB-net. Wie niet ontwaardt, begaat een overtreding. - MOBIB-kaart NMBS : De MOBIB-kaart bezords door de NMBS, zijn niet van toepassing voor het derdebetalerssysteem. 13

14 De Verlenging De verlenging bestaat uit: Gecorrigeerd Excel-bestand Op te sturen per mail A. Chronologisch verloop 1) Verzending van de listing: twee maanden voor het aflopen van de contracten, stuurt de MIVB een lijst met alle medewerkers waarvan het contract afloopt (per mail en per post). 2) Terugsturen van de listing: de bevoegde persoon in het bedrijf stuurt zoals afgesproken het gecorrigeerde Excel-bestand per terug naar onderstaand adres: 3) Verzending van de contracten: de verlengingen verlopen als volgt: Als de werknemer al een MOBIB-kaart heeft, zal het contract automatisch worden opgeladen als hij zijn kaart voor een MOBIB-ontwaarder of GOverkoopautomaat houdt. Het eventuele MTB-strookje zal hem thuis worden opgestuurd. Als hij op de -toets van de ontwaarder drukt, kan de houder van de MOBIB-kaart zijn opgeladen contract en de geldigheidsdatums bekijken. 14

15 B. Status van de verlengingen Excel-bestand Twee maanden voor de vervaldatum stuurt de cel VOA (Verkoop op Afstand) uw bedrijf een en een brief per post. In deze zal u twee Excel-bestanden ontvangen. Het eerste bestand is voor de verlengingen van de contracten, het tweede is de laatste versie van het Excel-bestand voor de nieuwe bestellingen. Wij raden u aan om altijd de laatste versie van het Excel bestand voor de nieuwe bestellingen te gebruiken zodat het afleveren van de derdebetalerscontracten goed verloopt. In de mail ontvangt u een Excel-bestand dat op dat van de bestelling lijkt. Dit formulier vertoont echter een paar kleine verschillen: Met name de twee laatste kolommen: Vermelding Contract niet verlengen : Als u het contract van een van uw werknemers niet wenst te verlengen, vink dan het vakje bij die persoon aan. In te vullen Mobib-formulier = Deze kolom is niet langer operationeel Dit Excel-bestand is bestemd voor EENMALIG gebruik en de naam ervan mag in geen geval gewijzigd worden. Indien u enkel het bestand voor de verlengingen per post ontvangt vragen wij u om contact met ons op te nemen op het volgend adres zodat U ons het juiste adres kan doorgeven om het bestand op te sturen. 15

16 Verlenging van contracten: inhoud van de kolommen Kolom A: kolom niet gebruiken (intern gebruik MIVB) Kolom B: Klantnummer Deze kolom is onbewerkbaar, u kunt er geen wijzigingen in aanbrengen. Kolom C: Aanspreking De heer Mevrouw Juffrouw Kolom D: Naam van de werknemer Kolom E: Voornaam van de werknemer Kolom F: kolom niet gebruiken (intern gebruik MIVB) Kolom G: Geboortedatum (formaat dd/mm/jjjj) van de persoon bijv.: 16/12/1973 In deze kolom lan u geen wijzigingen aanbrengen. Gelieve eventuele fouten te melden in de mail waarmee u het formulier terugstuurt. Kolom H: Taalcode (N voor Nederlandstalig, F voor Franstalig) Kolom I: Adres = straatnaam van de persoon Kolom J: N = huisnummer van de persoon Kolom K: Bus = nummer van de postbus van de persoon Kolom L: Postcode = postcode van de woonplaats van de persoon Kolom M: Gemeente = naam van de gemeente waar de persoon woont Kolom N: Code van de maatschappij = de code die werd toegekend aan uw bedrijf (zie uw contract met derde betaler). Deze kolom is onbewerkbaar, u kunt er geen wijzigingen in aanbrengen. Kolom O: Registratienummer = registratienummer eigen aan uw onderneming. (Als uw personeel geen registratienummer heeft, laat deze kolom dan leeg.) Deze kolom kan handig zijn als u sneller uw interne gegevens wilt terugvinden. Kolom P: Gevraagd ticket = benaming voor het gewenste type contract o 1 = MTB-contract, geldig op het volledige MIVB-net (behalve op het gedeelte NATO- Brussels Airport van de lijnen 12 en 21), maar ook op de stadsnetten van DE LIJN, de TEC en de NMBS o 2 = MIVB-contract, geldig op het volledige MIVB-net (behalve op het gedeelte NATO- Brussels Airport van de lijnen 12 en 21) Kolom Q: Contract niet verlengen. Als uw onderneming het contract van een of meer werknemers niet wenst te verlengen, vinkt u de vakjes van die werknemers aan. Kolom R: In te vullen Mobib-formulier = Deze kolom is niet langer operationeel. 16

17 C. Verzending van de verlengingen Per Mail Enkel het gecorrigeerde Excel-bestand moet per mail in Excel-formaat (geen PDF!) worden opgestuurd. Gelieve ook de volgende zaken te vermelden: 1. Onderwerp van de mail: Verlenging vervaldatum dd/mm/jjjj + code betalende derde 2. Bijlage: het Excel-formulier 3. De inhoud Herinnering: Dit Excel-bestand is bestemd voor EENMALIG gebruik en DE NAAM ERVAN MAG IN GEEN GEVAL GEWIJZIGD WORDEN. 17

18 Voor een goede ontvangst van de contracten, is het belangrijk dat u alle wijzigingen of gevonden fouten in de lijst met betrekking tot uw werknemers vermeldt. In geval van een verkeerde geboortedatum, kunt u ons dat melden in de mail waarmee u het bestand terugstuurt. Voor de rest van de kolommen kunt u de wijzigingen rechtstreeks in de tabel aanbrengen. Houd er rekening mee dat in geval van niet-ontvangst van het bestand voor de verlengingen, alle contracten die in het bestand verschijnen automatisch zullen worden verlengd. 18

19 D. FAQ Wat moet ik doen als mijn MOBIB-kaart defect is? De werknemer moet zich naar een van onze BOOTIKS begeven om zijn MOBIB-kaart te laten vervangen. Waarom kan ik de mail met de lijst met verlengingen niet rechtstreeks naar onze contactpersoon bij de MIVB opsturen? Wij vragen u om uw mail met de lijst van verleningen naar het algemene adres van onze cel Verkoop of Afstand te sturen: Als u uw bestellingen of lijsten naar het rechtstreekse adres van een van onze medewerkers stuurt, zou dat de behandeling van de contracten kunnen vertragen. Wat moet ik doen wanneer mijn Mobib-kaart defect is? De werknemer moet zich dan in één van onze Bootik melden om de vervanging van de Mobib-kaart aan te vragen. 19

20 Procedure «Verloren door de post» Als de werknemer geen MOBIB-kaart en/of MTB-strookje heeft ontvangen met de post, keert hij terug naar de werknemer om contact op te nemen met de cel Verkoop op Afstand om de reden hiervoor te kennen. Als blijkt dat de zending verloren is geraakt, kan de werknemer zich naar een van de BOOTIKS van de MIVB begeven voor een vervanging van de verloren kaart en/of strook. Daarvoor moet de werknemer de volgende zaken meebrengen - Zijn identiteitskaart of - Zijn MOBIB-kaart (in geval van verlenging MTB) Na ondertekening zal hem gratis een vervanging van het niet ontvangen contract worden overhandigd. Deze procedure is geldig gedurende 30 dagen na de afleveringsdatum. Na deze termijn kan de werknemer enkel tegen betaling een duplicaat krijgen van zijn kaart en/of van zijn MTB-strookje. 20

21 Procedure Duplicaten In geval van verlies of beschadiging van de MOBIB-kaart, door verkeerd gebruik of nalatigheid, kan de werknemer in de BOOTIKS, tegen betaling, een nieuwe MOBIBkaart (duplicaat) krijgen. - De werknemer gaat zelf naar een van de BOOTIKS van de MIVB - Hij neemt zijn identiteitskaart mee (of een document ter vervanging daarvan) - Hij vult de aangifte van verlies in - Het duplicaat wordt onmiddellijk geleverd. Het duplicaat wordt geleverd tegen het geldende tarief. Procedure omruil Als de MOBIB-kaart van een werknemer in de eerste vijf gebruiksjaren defect raakt, verbindt de MIVB zich ertoe deze kosteloos te vervangen. - De werknemer gaat zelf naar een van de BOOTIKS van de MIVB - Hij neemt zijn identiteitskaart mee (of een document ter vervanging daarvan) - De nieuwe kaart wordt onmiddellijk geleverd. Deze nieuwe kaart is gratis. 21

22 Aanvraag tot terugbetaling A. De procedure In elk geval moet de werkgever het formulier Aanvraag tot Terugbetaling invullen. Terugbetaling van een MTB-contract Indien het gaat om een MTB contract stuurt de werkgever het formulier voor de aanvraag tot terugbetaling per post op naar het volgend adress: MIVB Verkiio op afstand Terugbetaling Koningsstraat Brussel Het is heel belangrijk om het MTB-strookje aan deze aanvraag toe te voegen. Indien deze ontbreekt kan de terugbetaling niet gevalideerd en doorgevoerd worden. Terugbetaling van een MIVB-contract Indien het om een MIVB contract gaat, dan kan het formulier voor de aanvraag tot terugbetaling, vervolledigd en getenkend, per mail naar het volgend adres opgestuurd worden: De MIVB stuurt een bijdrage betaald heeft, dan zal het overeenkomstig bedrag hem uitbetaald worden op zijn rekening. B. Berekening van de terugbetaling Prijs van het contract - 10,00 administratieve kosten - de gebruikte maanden, inclusief de lopende maand (aan het maandtarief dat in het contract bepaald werd) Totaal terug te betalen 22

23 C. Specificiteiten 1. Terugbetaling van een privé abonnement vóór men een derdebetalers abonnement krijgt : Indien de werknemer al over een privé-contract beschikt en hij recht heeft op een derdebetalerscontract, dan zal zijn werkgever hem inlichtingen geven betreffende de procedures die gevolgd moeten worden om terugbetaald te worden: Het bedrijf bestelt een derdebetalerscontract (Excel-bestand per mail + print getekend Excel-bestand en kopie van de MOBIB-kaart) Het openbaarvervoerscontract zal geladen werd begeeft de werknemer zich naar een Bootik om de aanvraag tot terugbetaling van zijn privé-contract in te dienen. Indien zijn privé-contract een MTB-contract is, dan zal hij het strookje aan de agent teruggeven. 2. Terugbetaling van een derdebetalersabonnement : Na een ontslag Terugbetaling van een MTB-contract - Het bedrijf vraagt het MTB-strookje terug. - Het bedrijf stuur een omslag op met : Formulier voor een aanvraag tot terugbetaling. ***Opgelet*** : Het formulier vood de aanvraag tot terugbetaling moet correct ingevuld worden en getekend zijn MTB strookje Voor elk contract dat terugbetaald moet worden moet er een formulier zijn Indien er een bijdrage betaald werd, dient het rekeningsnummer van de abonnee vermerld te worden. - De briefwisseling wordt naar het volgend adres opgestuurd: STIB-MIVB Verkoop op Afstand Terugbetalingt Koningsstraat Brussel 23

24 Terugbetaling van een MIVB-contract - Het bedrijf stuur een omslag op met : Het formulier voor een aanvraag tot terugbetaling. ***Opgelet*** : Het formulier vood de aanvraag tot terugbetaling moet correct ingevuld worden en getekend zijn Voor elk contract dat terugbetaald moet worden moet er een formulier zijn Indien er een bijdrage betaald werd, dient het rekeningsnummer van de abonnee vermerld te worden. De wordt naar het volgend mailadres opgestuurd: Verandering van Ministerie Ofwel bestaat er een interne overeenkomst tussen de Ministeries Niet te verniewen moet goed aangeduid worden op het vernieuwingsdocument van de vorige werkgever. Een maand vóór het beëindigen van de geldigheidsduur van het contract, een nieuwe aanvraag indeinen in het nieuwe bedrijf. Ofwel dient de vorige werkgever een normale aanvraag tot terugbetaling in en vermeldt hij in het veld Opmerking op het document voor aanvraag ot terugbetaling dat de werknemer binnenkort een nieuwe derdebetalerscontract zal ontvangen binnen een nieuwe entiteit. ***Opgelet*** : In alle geval moet het MTB-strookje steeds binnengeleverd worden! Indien deze niet teruggegeven wordt zal de terugbetaling niet uitgevoerd worden. 3. Opmerkingen Elke aanvraag tot terugbetaling moet steeds via het gepaste document ingediend worden..een formulier voor de aanvraag tot terugbetaling per contract dat terugbetaald moet worden. Ter herinnering, indien er een bijdrage betaald werd moet het rekeningsnummer van klant vermeld worden. (Het bedrijft wordt terugbetaald via een kredietnota) Altijd de einddatum van gebruik vermelden en niet uiterste geldigheidsdatum van het contract. Voor een wijziging van ticketfamilie (binnen eenzelfde bedrijf), volstaat het om de reden te vermelden in het veld Opmerking. Indien de aanvraag tot terugbetaling niet correct is, dan zal het dossier teruggestuurd worden. 24

25 D. De aanvraag tot terugbetaling SPECIMEN 25

De eerste stappen in uw Klantenruimte

De eerste stappen in uw Klantenruimte 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 3 2. Uw persoonlijke gegevens... 5 3. Uw Klantenruimte - Home... 6 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 7 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

SEPA Service Center Gebruikersgids

SEPA Service Center Gebruikersgids SEPA Service Center Gebruikersgids Aanmelden op het SEPA platform... 4 Beheren van uw klantenprofiel... 5 Activeren van nieuwe mandaten... 11 Het activeren van een individueel mandaat op het platform...12

Nadere informatie

2.1.1.2. Algemene reisvoorwaarden

2.1.1.2. Algemene reisvoorwaarden 2.1.1.2. Algemene reisvoorwaarden II. VERVOERBEWIJZEN II.1. Biljetten II.2. SMS-Ticketing II.3. Lijnkaarten II.4. Niet-magnetische abonnementen II.5. Magnetische abonnementen II.6. Dagpassen II.7. Vrijkaarten

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 12/12/2013 Eerste versie 2.0 18/12/2013 Correctie van de validatieregels bij de fiche 281.10 hierbij werd de tag 2009 vervangen door 2011 en de tag 2063 vervangen

Nadere informatie

0.Inleiding 3 STAP 1: WAT HEEFT U NODIG 4 STAP 2: UW ACCOUNT ALS VO EN UW EERSTE LOG IN 4 STAP 3: GEBRUIK VAN EEN ACCOUNT VO OF MEDEWERKER 7

0.Inleiding 3 STAP 1: WAT HEEFT U NODIG 4 STAP 2: UW ACCOUNT ALS VO EN UW EERSTE LOG IN 4 STAP 3: GEBRUIK VAN EEN ACCOUNT VO OF MEDEWERKER 7 HANDLEIDING Inhoudstafel: 0.Inleiding 3 STAP 1: WAT HEEFT U NODIG 4 STAP 2: UW ACCOUNT ALS VO EN UW EERSTE LOG IN 4 STAP 3: GEBRUIK VAN EEN ACCOUNT VO OF MEDEWERKER 7 a. Nieuwe aanvraag via klant 8 b.

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 12/12/2013 Eerste versie INKOMSTEN 2013 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending...

Nadere informatie

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem INKOMSTEN 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1.

Nadere informatie

Hoe vult u uw contract in?

Hoe vult u uw contract in? Hoe vult u uw contract in? Employee Privilege Programme by Belgacom (EPP) Beste klant, Hierbij sturen wij u wat meer informatie die u zal helpen bij het invullen van uw EPP-contract. Document A: Versie

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp 1.0

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp 1.0 Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 INKOMSTEN 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending... 6 1.1.2. Belcotax

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen do my move nieuw! nu ook online zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen V.6.1 binnenkort verhuizen? Tijd om even aan Do My Move te denken: uw post volgt u op de voet! Bij een verhuis

Nadere informatie

Hoe vult u uw contract in?

Hoe vult u uw contract in? Hoe vult u uw contract in? Employee Privilege Programme by Belgacom (EPP) Beste klant, Hierbij sturen wij u wat meer informatie die u zal helpen bij het invullen van uw EPP-contract. Document A: Versie

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Stap-voor-stap aanvragen 2 Stap-voor-stap declareren 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Rechten

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

gebruikersgids Collect & Stamp

gebruikersgids Collect & Stamp gebruikersgids Collect & Stamp 2 Inleiding 3 Inschrijven op de online Collect & Stamp applicatie 4 U bent de eerste gebruiker van de online applicatie van Collect & Stamp binnen uw bedrijf 4 Uw bedrijf

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

INVOICE REPORTER Het beheer van uw facturen van bpost: eenvoudiger en efficiënter!

INVOICE REPORTER Het beheer van uw facturen van bpost: eenvoudiger en efficiënter! INVOICE REPORTER Het beheer van uw facturen van bpost: eenvoudiger en efficiënter! Handleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inschrijven voor Invoice Reporter... 3 Invoice Reporter gebruiken...

Nadere informatie

versie 1: 21/12/2012

versie 1: 21/12/2012 Handleiding WebTeuv2 versie 1: 21/12/2012 Inhoudstabel Algemeenheden... 4 Belangrijkste veranderingen tegenover de vorige versie... 4 Voorbeeld van een aanvraag... 4 Afspraken... 4 Zich aanmelden in de

Nadere informatie

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing.

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing. Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks)

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

Do My Move V.7.2 05/2013-10/2013. u verhuist? bpost verhuist uw brieven met u mee!

Do My Move V.7.2 05/2013-10/2013. u verhuist? bpost verhuist uw brieven met u mee! Do My Move V.7.2 05/2013-10/2013 u verhuist? bpost verhuist uw brieven met u mee! Een vlotte opvolging van uw briefwisseling met Do My Move bpost zorgt ervoor dat uw briefwisseling naar uw nieuwe adres

Nadere informatie

Frankeermachine. Gebruikersgids

Frankeermachine. Gebruikersgids Frankeermachine Gebruikersgids 2 Inhoud 1. INLEIDING 1. Gebruikstoelating... 6 2. Identificatienummer van uw Frankeermachine... 6 3. Bevoorraden van de frankeerrekening... 7 2. AAN DE SLAG MET UW FRANKEERMACHINE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden N.V. INNO 24-9-2014

Algemene Voorwaarden N.V. INNO 24-9-2014 Algemene Voorwaarden N.V. INNO 24-9-2014 ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER N.V. INNO hierna Inno genoemd Nieuwstraat 111 1000 BRUSSEL BTW-nummer: BE 0448 827 116 RPR Brussel E-mailadres: info@inno.be

Nadere informatie

Serv@Net Gids. Uw handleiding voor een vlot, online polisbeheer

Serv@Net Gids. Uw handleiding voor een vlot, online polisbeheer Serv@Net Gids Uw handleiding voor een vlot, online polisbeheer 1 INDEX INLEIDING 3 VAN START 4 Praktische weetjes! 4 Het wachtwoord wijzigen 5 Uw wachtwoord vergeten? 5 ZELF AAN HET STUUR 6 Aanvragen van

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE

HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE TER ATTENTIE VAN DE HERSTELLERS, DE EXPERTEN EN DE SCHADEBEHEERDERS ONDERZOEK EN ONTWIKKELING AUTO

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap Wat?...2 Waarvoor dient de parkeerkaart?...2 Heb ik recht op de parkeerkaart?...3 Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen?...4 Hoe en wanneer krijg ik mijn parkeerkaart?...11

Nadere informatie

Serv@Net Gids. Uw handleiding voor een vlot, online polisbeheer

Serv@Net Gids. Uw handleiding voor een vlot, online polisbeheer Serv@Net Gids Uw handleiding voor een vlot, online polisbeheer 1 Index INLEIDING 3 VAN START 4 Praktische weetjes! 4 Het wachtwoord wijzigen 5 Uw wachtwoord vergeten? 5 ZELF AAN HET STUUR 6 Aanvragen van

Nadere informatie

Vragen aan de financiële administratie

Vragen aan de financiële administratie Vragen aan de financiële administratie Inclusief vragenformulier IJsselland Ziekenhuis Geachte patiënt, In deze folder staan de meest gestelde vragen over nota s en de daarbij behorende antwoorden. Als

Nadere informatie

De Dienst voor Alimentatievorderingen

De Dienst voor Alimentatievorderingen Onderhoudsgeld niet gekregen? De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) helpt u www.davo.belgium.be Federale Overheidsdienst Financiën - 2012 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te

Nadere informatie