Jaarverslag Fondsenwerving & financiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Fondsenwerving & financiën"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Fondsenwerving & financiën

2 HALLEH GHORASHI: Vluchtelingen zijn overlevers Het is alweer 25 jaar geleden dat ik als activiste Iran verliet. Ik was daar niet veilig. In Nederland volgde ik met hulp van het UAF de studie culturele antropologie. Het is niet overdreven te stellen dat zij als familie voelden. In Iran kon ik met mijn vragen over mijn studie altijd terecht bij mijn vader, mijn oom en mijn tante. En in Nederland nam het UAF die plaats in. De mensen van het UAF zijn betrokken en dat dragen ze actief uit. Ze zien de komst van vluchtelingen als een verrijking voor de samenleving, en die waardering voel je als vluchteling. Slechts weinigen beseffen wat het betekent om een nieuwe kans te krijgen. Vluchtelingen zijn in staat met slechts een beetje aanmoediging in korte tijd een nieuw leven op te bouwen. Van het UAF krijgen ze die aanmoediging. En, indirect, natuurlijk ook van alle donateurs. Die blijven nodig, nu helemaal. Want steeds meer mensen worden in een hoek van de samenleving gedrukt zonder uitzicht op verbetering. Ik weet zelf hoe lastig dat is. Nu ik een droomcarrière heb is het moeilijker om die momenten van pijn en kwetsbaarheid in de herinnering te roepen. 44 UAF jaarverslag 2012 Het is alsof die verhalen niet meer zijn dan een voorstelling van vroeger. Dus ik begrijp dat het zonder soortgelijke ervaring niet makkelijk is om dichtbij de belevingswereld van mensen in marges van de samenleving te komen, maar het is wel mogelijk. Sterker nog, dat is de enige manier om duurzame verbindingen te maken die een samenleving evenwichtiger en socialer maakt. Een samenleving die haar kwetsbaren in de steek laat, is geen beschaafde samenleving. Foto: Venus Veldhoen

3 FONDSENWERVING & FINANCIËN Donateurs. Ze zijn de sterkste schakel in de UAF-keten. Wat vonden zij belangrijk in 2012? k ben sinds drie jaar opnieuw donateur van het UAF. Heel vroeger was ik dat ook, maar Idaarna een hele tijd niet. Toen mijn vrouw een paar jaar geleden overleed ging een deel van haar nalatenschap naar het UAF. Als docent Nederlands werkte ze veel met studenten voor wie Nederlands de tweede taal was. Als hbo-docent realiseerde ze zich heel goed welke kansen het volgen van een studie zou bieden. De keuze voor het UAF was voor ons logisch. We hebben een stichting opgericht die vijf jaar lang een bedrag uitkeert aan het UAF. Daaruit worden met name taallessen gefinancierd. Die worden steeds belangrijker, nu de overheid zich steeds meer terugtrekt. De ziekte en het overlijden van Kees Bleichrodt is me van het jaar 2012 het meeste bijgebleven. Ik heb hem een keer ontmoet. We maakten plannen om samen eens te praten over de marketingstrategie bij het UAF, aangezien dat mijn vakgebied is. Maar helaas is het daar niet meer van gekomen. Verder woonde ik het afstudeerfeest in de Rode Hoed bij, een indrukwekkend feest. Jammer dat zoiets niet meer publiciteit krijgt. Het zou goed zijn om meer te laten zien wat er voor mensen met een vluchtelingenachtergrond gedaan wordt en wat daarvan het resultaat is. Jozef H.J.P. Tettero, Amsterdam De keuze voor het UAF was voor ons een logische stap ij steunen het UAF sinds Waarom? Wij willen goed doen. Zo simpel is het. WDe hulp die het UAF aan vluchtelingen biedt, vinden wij van groot belang. Daarom krijgt het UAF elk jaar een vrij groot bedrag van ons. Het is fijn dat ze ons ook betrekken bij de resultaten van al hun werk. Zo worden we bijvoorbeeld elk jaar uitgenodigd bij de afstudeerceremonie. Bij dit feest gaat er heel wat door je heen. Je ziet het resultaat van je gift. Daar doe je het voor. Als wij denken aan 2012 komen twee belangrijke momenten in ons op. Een mooie gebeurtenis was het jaarlijkse feest in de Rode Hoed in oktober. Maar 2012 had ook een bijzonder verdrietig moment: het overlijden van directeur Kees Bleichrodt. Hansje en Frans Hazewinkel, Haren Wij willen goed doen. Zo simpel is het et tussenpozen steun ik het UAF al twintig jaar. De vrijheid en veiligheid in Nederland Mis voor ons heel vanzelfsprekend. Maar als je leeft in een land in oorlog of onder dictatoriaal regime kan het nodig zijn om te vluchten. Ik realiseer me heel goed dat niemand dat lichtzinnig doet en dat iedere vluchteling een indrukwekkende geschiedenis meeneemt. Ik heb wat steun betreft ook een goed voorbeeld gehad. Mijn ouders waren actief betrokken bij het opvangen van de eerste bootvluchtelingen uit Vietnam in de jaren 70. Daarna steunden ze een vluchteling uit Irak, met wie ze goed bevriend raakten. Hij was hoogopgeleid en kon studeren in Nederland dankzij het UAF. Zijn dankbaarheid daarvoor heeft diepe indruk op me gemaakt. Dus vanaf het moment dat ik zelf ging studeren, steunde ik het UAF. In 2012 maakte vooral De Verboden Wetenschapsmonologen indruk op mij. Goed dat de wetenschappers op die manier met hun verhaal naar buiten kunnen treden. Odette Stoutjesdijk, Utrecht Iedere vluchteling neemt een indrukwekkende geschiedenis mee UAF jaarverslag

4 De eigen fondsenwerving kende in 2012 een groei van acht procent. In totaal bedroeg het bedrag Samen met WWAV, een bureau voor marketing en communicatie voor de non-profitsector, ontwikkelde het UAF een stabiel wervingsprogramma dat een stevige basis vormt voor onze toekomstige ambities. Fondsenwerving Reguliere wervingsacties Particuliere donateurs ontvingen vijf keer een giftverzoek van het UAF in 2012, vier keer met het kwartaalblad voor donateurs en eenmaal met het jaaroverzicht, een korte samenvatting van het jaarverslag. Schenken via de notaris Doneren via een notariële akte zat jarenlang in de lift. In de communicatie wees het UAF vrijwel altijd op het fiscale voordeel van deze manier van doneren. In 2012 had het UAF aktehouders. Een deel van de aktes liep in 2012 af. Van de 71 donateurs die hun akte niet verlengden blijft de helft donateur, is 28 procent overleden en heeft 21 procent de bijdrage aan het UAF stopgezet. Nalatenschappen Cum Laude. Zo heette het boekje waarmee het UAF eind 2011 een programma startte om meer donateurs te wijzen op de mogelijkheid om geld na te laten aan het UAF. Van de donateurs die werden geïnformeerd over het boekje, gingen er 260 daadwerkelijk over tot het bestellen van de publicatie. Van dit aantal besloten 63 ontvangers het UAF in hun testament op te nemen. Twee donateurs besloten naar aanleiding van het boekje een Fonds Op Naam op te richten. De overige donateurs die het boekje bestelden werden nadien gepolst over hun belangstelling om het UAF op te nemen in hun testament. Voor elke categorie (van geen interesse tot zeer geïnteresseerd) ontwikkelde het UAF samen met WWAV een communicatietraject. Een deel van de donateurs werd bijvoorbeeld uitgenodigd voor het afstudeerfeest in de Rode Hoed. Werving van nieuwe donateurs In 2012 wist het UAF nieuwe donateurs te werven. Dat is onder meer te danken aan de succesvolle inzet van direct mail. Dat kost weliswaar meer dan straatwerving, maar ervaring wijst uit dat de kwaliteit van de donateurs hoger is. Ingaan op een verzoek via direct mail is minder impulsief dan op straat iets toezeggen. Bovendien geven de donateurs op deze manier aan gevoelig te zijn voor direct mail, wat gunstig is voor nieuwe giftverzoeken. Het UAF wil graag de groep donateurs tussen de jaar vergroten. In overleg met WWAV zijn daarvoor enkele uitgangspunten bepaald: Het UAF heeft tijd en ruimte nodig om haar verhaal te vertellen Naast werving werken we ook aan zichtbaarheid Het UAF werkt vanuit de inhoud, niet vanuit marketingtechnieken. Met andere woorden: het UAF wil de mensen raken, niet een product verkopen. Opzij Samen met WWAV besloot het UAF samenwerking te zoeken met een tijdschrift, waarin ruimte was om het UAF-verhaal uit de doeken te doen voor een publiek dat aansluit bij de doelgroep van het UAF. Het maandblad Opzij voldeed aan die voorwaarden en stond open voor een samenwerking, waarmee in 2012 werd begonnen. Wat leverde dat op in 2012? Een redactioneel artikel over een vluchtelingstudent; Een column van arabist en publicist Petra Stienen; 46 UAF jaarverslag 2012

5 FONDSENWERVING & FINANCIËN Een geschreven portret van een vluchtelingstudent; Een paginagrote advertentie in vier nummers van Opzij; Advertorials op de site en de digitale nieuwsbrief van Opzij; In verschillende bladen van dezelfde uitgever (o.a. Vrij Nederland en Psychologie Magazine) zijn gratis paginagrote advertenties geplaatst voor het UAF. Een wervingskaart en een insert mailing in twee nummers van Opzij leverde het UAF een totaal bedrag op van Nieuwe doelgroepen De samenwerking tussen het UAF en onderwijsinstellingen neemt toe. De medewerkers, docenten en studenten zijn een kansrijke doelgroep. Vandaar dat het UAF in 2013 gaat samenwerken met introductiecommissie, zodat nieuwe studenten direct informatie krijgen over het UAF. Ook medewerkers kunnen een informatiepakket verwachten van het UAF. De studenten worden, bij evenementen, mogelijk ook met straatwerving benaderd. Wat zichtbaarheid betreft is de samenwerking succesvol geweest. De lezers van Opzij zijn zich na de samenwerking meer bewust van het werk van het UAF. Wat fondsenwerving betreft bleven de resultaten achter bij de verwachtingen. De samenwerking tussen redactie, marketing en verkoop was voor beide partijen nieuw, en er zijn belangrijke lessen geleerd. Samen met Opzij onderzoekt het UAF mogelijkheden om een succesvolle wervingsactie op te zetten. Hoe gaan we fondsenwerven in 2013? Behoud van de huidige donateurs is voor het UAF van groot belang. Zij blijven op gezette tijden post ontvangen, net als voorgaande jaren. Het geefgedrag van donateurs is bepalend voor de frequentie waarmee ze post ontvangen. Dankzij de goede ervaring met de resultaten van direct mail wordt dat middel ook in 2013 ingezet om nieuwe donateurs te werven. Om het effect van deze campagnes te vergroten kiest het UAF voor drie of vier kleinere campagnes in plaats van twee grote. UAF jaarverslag

6 Fondsen Het UAF bestaat mede dankzij de giften van particulieren, fondsen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Zij maken het werk van het UAF mogelijk. Het UAF heeft zichzelf opgelegd dat meer dan de helft van de inkomsten uit andere bronnen dan subsidie moet komen. In 2012 leverde eigen fondsenwerving op. Het UAF wordt gesteund door ongeveer zeventig grote en kleine fondsen. De grootste daarvan zijn: Europees Vluchtelingenfonds Nationale Postcode Loterij Rabobank Foundation Adessium Foundation Stichting Van der Elft Fonds Stichting IJsselvliedt Ribbink-Van den Hoek Familie Stichting Charity Office Insinger de Beaufort Stichting Bossche Beurzen Weeshuis der Doopsgezinden Goede Buren Fonds VSB Fonds Europees Vluchtelingenfonds Het UAF ontving in van het Europees Vluchtelingenfonds voor de projecten Uitgenodigde vluchtelingen, Hervestiging van vluchtelingen en Met zorg. Het Europees Vluchtelingenfonds is een fonds van de Europese Unie, dat projecten op het gebied van de opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen financiert. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het volgen en voltooien van onderwijs is de sleutel naar emancipatie en integratie in de Nederlandse samenleving. Hoger op geleide vluchtelingen die in Nederland een diploma behalen bevorderen bovendien niet alleen hun eigen kansen maar versterken ook de Nederlandse kenniseconomie. Dat vindt ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Omdat het UAF al jaren succesvol is in het begeleiden van vluchtelingen naar een Nederlands diploma ontvangt het UAF van het ministerie van OCW een onmisbare jaarlijkse doelsubsidie. In 2012 bedroeg de bijdrage van de OCW-afdeling Hoger Onderwijs aan het UAF en van de afdeling Beroeps- en Volwasseneneducatie Dankzij deze subsidie kan het UAF vluchtelingen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid bieden een studie te volgen en met een Nederlands diploma de arbeidsmarkt te betreden. De jaarlijkse bijdrage dekt een belangrijk deel van de primaire studiekosten van voorbereiding op een studie en studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Die kosten bestaan onder meer uit taallessen, collegegelden, boekengeld en reisgelden. Het UAF besteedt tevens een deel van de bijdrage aan het begeleiden van de vluchtelingstudenten. Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunde het UAF met een subsidie, waarmee het UAF kon werken aan het project Wederopbouw en studievisa kon verlenen aan vluchtelingstudenten. 48 UAF jaarverslag 2012

7 FONDSENWERVING & FINANCIËN Nationale Postcode Loterij Op 9 februari 2012 keerde Nationale Postcode Loterij 284 miljoen uit aan 85 goede doelen. In 2012 ontving het UAF van de Nationale Postcode Loterij een bijdrage van Deze gift besteedt het UAF aan het begeleiden van vluchtelingen bij hun studie en het zoeken naar een baan en aan werkzaamheden die deze doelstelling ondersteunen. De Postcode Loterij schonk het UAF bovendien een bijdrage voor het driejarig project De Werkelijkheid, waarin het UAF samen met Vluchtelingen- Werk en de Vrolijkheid gevluchte kunstenaars opleidt tot creatieve ondernemers (zie pagina 40) was het laatste projectjaar. Het UAF is sinds 2001 beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij, de grootste goededoelenloterij in Nederland. Een groot deel van de jaarlijkse opbrengst van de lotenverkoop wordt verdeeld over 89 goede doelen op de terreinen mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, sociale cohesie, en natuur en milieu. Onderwijs is volgens de Nationale Postcode Loterij de sleutel tot succesvolle inburgering en het UAF past daarmee uitstekend in de doelstelling van de Postcode Loterij: werken aan een betere wereld. UAF jaarverslag

8 Inkomsten totaal: Uitgaven totaal: UAF jaarverslag 2012

9 FONDSENWERVING & FINANCIËN Financiën Hoofdpunten De jaarrekening sluit met een saldo van ruim Begroot was Het aantal gesteunde vluchtelingen daalde met 5 procent ten opzichte van het vorige jaar en was 8 procent lager dan begroot. Eigen fondsenwerving Nationale Postcode Loterij Subsidie OCW Overig De reguliere inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen met 8 procent ten opzichte van het vorige jaar en waren 1 procent hoger dan begroot. De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen 19 procent van de opbrengst eigen fondsenwerving. Dit is ruim binnen de CBF-norm van 25 procent. Financiële ondersteuning vluchtelingstudenten Studentenbegeleiding Begeleiding Job Support Projecten Werving Beheer en administratie Communicatie en samenwerking De studiekosten waren 2 procent hoger dan begroot. Dat was voornamelijk het gevolg van hogere kosten van studenten in de voorbereidingsfase. Door minder doorstroming van studenten van voorbereiding naar de studiefase vond er een kostenverschuiving plaats. 84 procent van de baten is direct besteed aan de doelstelling. 17 procent is uitgegeven aan werving en kosten van administratie en beheer. Door het negatieve saldo is dat samen meer dan 100 procent. 84 procent van de lasten is besteed aan de doelstelling. De kosten van administratie en beheer zijn uitgekomen op 6 procent van het totaal aan lasten. Dit is binnen de interne norm van 7 procent. UAF jaarverslag

10 Selectie aan de poort De laatste jaren maakte het UAF een groei door. In het jaar 2012 keerde deze trend en was er sprake van een lichte daling. De wachtlijst werd in het verslagjaar helemaal weggewerkt. Bovendien bleek dat het UAF de laatste jaren een groep vluchtelingen had aangetrokken die niet in staat was het vereiste niveau te halen. Zo steeg de uitval in de voorbereidingsfase en stroomden er uiteindelijk minder vluchtelingen door naar de studiefase en de afdeling Job Support. Met de introductie van een leervermogentoets in de aanmeldingsfase vindt nu selectie aan de poort plaats. In totaal begeleidde het UAF vluchtelingen. Hiervan bevonden zich in de voorbereidings- en studiefase. Daarnaast begeleidde het UAF 454 vluchtelingen die werk zochten. Welke studenten steunen we? Voltijdstudenten (eventueel met leefgeld) Deeltijdstudenten Studenten met een kort opleidingstraject Vluchtelingen die zich voorbereiden op hun studie. De kosten verschillen per categorie. Daarnaast sluiten studenten leningen af, die ze na hun afstuderen in maandelijkse termijnen terugbetalen. Wat kost een student? De kosten voor een voorbereider inclusief begeleiding (zonder leendeel) bedragen per jaar. Voor een voltijd studerende variëren de kosten tussen de en voor een bursaal. Studenten ontvangen hun bijdrage in de vorm van een gemengde financiering, tenzij de kosten uit een doelsubsidie gedekt kunnen worden (bijvoorbeeld van het ministerie van OCW). Het UAF gebruikt terugbetaalde leningen vervolgens opnieuw voor ondersteuning van de doelgroep. Standaard houdt het UAF rekening met een oninbaarheidspercentage van 30 procent. Hier wordt een voorziening voor getroffen. In 2012 kwam een grotere groep aflosplichtigen als gevolg van de crisis in een zorgwekkende schuldsituatie terecht. Projecten Projecten bieden het UAF de kans om nieuwe werkvormen te ontwikkelen. De projecten worden grotendeels extern gefinancierd. Na een geslaagd project zoekt het UAF middelen om de werkzaamheden op te nemen in de reguliere begroting. In totaal bedroeg de omvang van de projecten in waarvan extern werd gefinancierd. Medewerkers en materiële kosten In 2012 had het UAF ongeveer 56 personeelsleden in dienst (in fte). Veel mensen werkten parttime en er was een aantal flexwerkers; gemiddeld waren er 75 mensen in dienst. Een aantal langdurig zieken moest worden vervangen, maar het ziekteverzuim bleef onder het gestelde doelpercentage van 5 procent. De systeembeheerwerkzaamheden zijn uitbesteed aan Adfocom. Dit bedrijf heeft een ict-helpdesk op het UAF-kantoor. Bezoldiging directie Het bestuur van het UAF actualiseert de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten periodiek. De laatste keer gebeurde dat in april Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het bestuur de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie De adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij het UAF vond in 2010 plaats door een extern advies van de Human Capital Group. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 390 punten met een maximaal jaarinkomen van (1 fte/12 mnd). Omdat de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening een 36-urige werkweek kent en de directeur 40 uur werkt, is het normsalaris gecorrigeerd met 40/36ste. Dit leidt tot een normsalaris van De werkelijke jaarinkomens van de directie die relevant zijn voor de toetsing aan VFI-maxima, bedroegen in 2012 voor André Wilbers (1 fte/12 mnd) Deze beloning bleef binnen het VFI-maximum. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening vermeld in de toelichting op de staat van baten en lasten. Nieuwe ruimte Vanaf april 2012 huurt het UAF het kantoorpand Wilhelminapark 40 in zijn geheel. Omdat het UAF een huurvrije periode had bedongen, had dit een bescheiden gevolg voor de ontwikkeling van de kosten in In het kantoorpand kwam een multifunctionele lunchruimte, waarmee het gebrek aan vergaderruimtes en spreekkamers werd opgelost. In het deel van de panden Wilhelminapark 37/38 waar geen kantoorbestemming op rust, zijn appartementen gerealiseerd voor de verhuur. In 2012 investeerde het UAF in groot onderhoud voor alle kantoorpanden, mede om ze energiezuiniger en veiliger te maken. Baten De eigen fondsenwerving steeg 8 procent ten opzichte van het vorige jaar en was 1 procent hoger dan begroot. Het totaal aan baten (eigen fondsenwerving, Nationale Postcode Loterij, subsidies) steeg met 7 procent en de begroting werd met 1 procent overtroffen. Nadat het UAF een aantal jaren moeite had de begrotingen te halen kunnen we in 2012, ondanks de crisis, terugkijken op een succesvol resultaat. Met name de 52 UAF jaarverslag 2012

11 FONDSENWERVING & FINANCIËN posten legaten/erfenissen en de bijdragen van bedrijven sprongen er in positieve zin uit. Het UAF ontving een grote erfenis als bijdrage voor het Fonds op Naam het Goede Buren Fonds. De belangrijkste projectbijdragen waren afkomstig van Adessium (voor het project Vervolgde wetenschappers), de Rabobank Foundation (voor het project XS2Education) en van het VSB-fonds (voor het project Duurzaam & divers). Van de Nationale Postcode Loterij ontvingen we een bedrag van als reguliere bijdrage en daarnaast een projectsubsidie. Het ministerie van OCW was de grootste subsidieverstrekker vanuit de overheid. Daarnaast ontving het UAF projectsubsidies van onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Europees Vluchtelingenfonds. Bij de subsidie van het ministerie van OCW was er een tekort van vanwege de overschrijding van het subisidiemaximum. Het UAF kon hier opvangen door de inzet van de egalisatiereserve. Het tekort ontstond doordat er meer voorbereiders waren dan verwacht en doordat de kosten door een intensiever taalverwervingstraject stegen. De kosten van de eigen fondsenwerving bedroegen 19 procent van de baten eigen fondsenwerving. Balans In het verslagjaar deed het UAF investeringen in verbouwing van de lunchruimte en de realisatie van appartementen. De server van de telefooncentrale werd vervangen. Ook investeerde het UAF in software, onder meer voor een collegegeldmodule en een koppeling tussen de UAF-website en de database voor het faciliteren van elektronisch aanmelden van aspirant cliënten. In totaal zette het UAF voor aan nieuwe leningen uit aan cliënten, tegen een jaar eerder. De aflossingen bleven met op hetzelfde niveau. De post afboekingen bedroeg tegen in Als resultante daalde de post leningen u/g in de balans. Het algemene percentage van de voorziening tegen oninbaarheid dubieuze debiteuren is op 30 procent gehouden en de specifieke toevoeging voor als dubieus gemerkte debiteuren op 75 procent. Beleggen en verantwoord financieel beheer Met uitzondering van de Fondsen op Naam belegt het UAF niet in aandelen, maar worden de overtollige middelen aangehouden in liquiditeiten als spaarrekeningen en deposito s. Bij de aandelen is instandhouding van de hoofdsom het uitgangspunt met daarnaast een redelijk rendement. Voor verantwoord beheer van de middelen geldt een ethische code. Vermeden wordt enige betrokkenheid bij: schending van mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie, corruptie, dwangarbeid, een nietvrije vakvereniging en de productie en levering van wapensystemen. Uitgangspunt is de bescherming van natuur, milieu en klimaat. Omdat de aandelenportefeuille klein van omvang is, is gekozen om te beleggen in aandelenfondsen van de ASN Bank. Daarmee is verzekerd dat de ethische code wordt nageleefd. Het financieel beheerresultaat volgens het VFI-model is opgenomen in de jaarrekening. Het UAF kent de volgende reserves Continuïteitsreserve. Deze dient als buffer bij sterk dalende inkomsten of sterk stijgende kosten. De noodzakelijke omvang is sinds juni 2010 gesteld op 25 procent van de omvang van de exploitatie van het komende jaar. Uit de stille reserve van de panden heeft het UAF in mindering gebracht om vermogen vrij te maken voor de reserve Meerjarenbeleidsplan. Reserve Speciale projecten. Deze reserve dient om cofinanciering van toekomstige projecten mogelijk te maken. De omvang wordt bepaald door de co-financieringsomvang van het komende boekjaar uit de UAF-middelen. De overblijvende reserves worden bestemd voor realisatie van nieuwe beleidsvoornemens, zoals geformuleerd in het Meerjarenbeleidsplan Dit in overeenstemming met de voorziene bestedingen van de jaarlijks vast te stellen meerjarenramingen. Risico s en de toekomst De algemene economische situatie is nog steeds slecht en het kabinet wil fors bezuinigen. Tot nu toe ondervond het UAF hier geen grote hinder van. De fondsenwervingsinkomsten stegen en het ministerie van OCW kortte niet op de subsidie. We zien wel dat er meer debiteuren zijn met zorgwekkende schuldposities. Maar de gevolgen kunnen groter worden. Met mogelijk afnemende resultaten op de fondsenwerving, bezuinigen door de overheid op de subsidie, moeilijker aan projectsubsidies kunnen komen en meer afboekingen omdat debiteuren niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen. In de fondsenwerving is er door de vergrijzing van het donateurenbestand een risico op lange termijn. Klik hier om de jaarrekening te downloaden UAF jaarverslag

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

jaar Financieel jaarverslag 2013 STICHTING VOOR VLUCHTELING-STUDENTEN UAF

jaar Financieel jaarverslag 2013 STICHTING VOOR VLUCHTELING-STUDENTEN UAF jaar Financieel jaarverslag 2013 STICHTING VOOR VLUCHTELING-STUDENTEN UAF Inkomsten totaal: 9.976.414 Eigen fondsenwerving 5.541.043 Nationale Postcode Loterij 973.847 Subsidie OCW 2.938.111 Overig 388.413

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds

Beleggingsstatuut Longfonds Beleggingsstatuut Longfonds April 2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wet- en regelgeving... 3 2. Financiële middelen... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Schulden en reserves... 4 2.3 Doel en tijdshorizon

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

Wie zijn land ontvlucht, zoekt eerst veiligheid, rust en onderdak.

Wie zijn land ontvlucht, zoekt eerst veiligheid, rust en onderdak. Gevlucht en dan? Wie zijn land ontvlucht, zoekt eerst veiligheid, rust en onderdak. Daarna wil je weer mens zijn, erbij horen, meedoen. De draad oppakken van je opleiding of je carrière. Maar zonder netwerk,

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Kennisvluchtelingen in uw gemeente

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Kennisvluchtelingen in uw gemeente Kennisvluchtelingen in uw gemeente Waarom investeren in (potentieel) hoogopgeleiden? WRR: er dreigt onderklasse te ontstaan Beter voor vluchtelingen en voor de samenleving (competenties benutten, niet

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2017 en Meerjarenraming 2017 t/m 2020 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2017 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 Vastgesteld door het bestuur op 23 maart 2017 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2014 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2014 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2013 en Meerjarenraming 2014 t/m 2016 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2013 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek

Begroting Meerjarenraming 2017 t/m van. Stichting De Pietersberg. Oosterbeek Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017 t/m 2019 van Stichting De Pietersberg te Oosterbeek Inhoudsopgave Begroting staat van baten en lasten over 2016 3 Uitgangspunten begroting 4 Toelichting op de begrote

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792 Bijlage 1: Jaarrekening Balans per 1 januari 2016 ACTIVA PASSIVA Materiele vaste activa 1.237 Continuïteitsreserve 53.000 Vorderingen 43.518 Bestemmingsreserve 14.707 Liquide middelen 48.511 Overige reserves

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via Samenvatting jaarrekening 2015-2016 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2014-2015, in het

Nadere informatie

Stichting De Leidse Uitdaging Joop Vervoornpad 1 2316 EP Leiden

Stichting De Leidse Uitdaging Joop Vervoornpad 1 2316 EP Leiden Stichting De Leidse Uitdaging Joop Vervoornpad 1 2316 EP Leiden Jaarverslag 2014 Algemeen De Stichting de Leidse Uitdaging bouwt een kleinschalig en bijzonder ontmoetingspunt met een gevarieerd programma

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 8.545.815 8.545.815 9.129.548 9.129.548

Jaarrekening 2014 8.545.815 8.545.815 9.129.548 9.129.548 Jaarrekening 2014 Inkomsten Inkomsten totaal totaal 8.545.815 8.545.815 Eigen Eigen fondsenwerving fondsenwerving Subsidie Subsidie ministerie ministerie van van OCW OCW Nationale Nationale Postcode Postcode

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Realisatie 2013. 1. Inkomsten 2. Uitgaven

Realisatie 2013. 1. Inkomsten 2. Uitgaven Realisatie 2013 Stichting Heliconia Eerste Jan van der Heijdenstraat 117-II 1072 TN Amsterdam Girorekening 5121901 info@stichtingheliconia.nl www.stichtingheliconia.nl 1. Inkomsten 2. Uitgaven 1.1 Donateurs

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Centraal Bestuur. Een beter beeld. Toelichting bij de jaarrekening 2008. Datum: oktober 09 Versie: 2

Centraal Bestuur. Een beter beeld. Toelichting bij de jaarrekening 2008. Datum: oktober 09 Versie: 2 Centraal Bestuur Een beter beeld Toelichting bij de jaarrekening 2008 Datum: oktober 09 Versie: 2 1 . Een beter beeld Toelichting bij de jaarrekening 2008 In 2007 werd duidelijk dat het slecht ging met

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Heart Research Institute Nederland te Amsterdam

Stichting Heart Research Institute Nederland te Amsterdam Stichting Heart Research Institute Nederland te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 6 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Semangat Financieel Jaarverslag 2010

Stichting Semangat Financieel Jaarverslag 2010 Stichting Semangat Financieel Jaarverslag A. Financieel jaarverslag Balans per 31-12- Activa 31-12- 31-12-2009 spaarrekening SNSregiobank 13.013 10.478 Betaalrekening SNSregiobank 206 236 contanten 10

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort 6 Goede Doelen Rapport» Algemeen» Inhoud Inhoud 5 Voorwoord 6 Inhoud 7 Sectoronderzoek 16 Goede doelen over welzijn en samenleving 21 Werken aan welzijn in 2006 25 Vijf goede doelen in het kort Goede Doelen

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Rapport. inzake. de jaarrekening 2012 van. Stichting Morgenlandzending

Rapport. inzake. de jaarrekening 2012 van. Stichting Morgenlandzending Rapport inzake de jaarrekening 2012 van Stichting Morgenlandzending Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief 3 Samenstellingsverklaring 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 Stichting Lezen & Schrijven

Jaarrekening 2007 Stichting Lezen & Schrijven Jaarrekening 2007 Stichting Lezen & Schrijven 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 Den Haag 13 februari 2008 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Bestuursverslag 2007... 3 3. Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN

RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN Deze richtlijn heeft betrekking op reserves en fondsen en het verantwoord beheer daarvan. Hierbij gaat het om alle vormen van beheer, dat wil zeggen alle spaar-

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66.

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66. Resultaat De rekening van baten en lasten over 2012 sluit met een voordelig saldo van 15.098 In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2012 (2011) Collecten

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Geïntegreerde fondsenwerving

Geïntegreerde fondsenwerving FONDSENWERVINGSBELEID Het Leger des Heils in Nederland is een veelzijdige organisatie, bestaand uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en een besloten vennootschap. Eén van deze onderdelen, de Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014... 1. Samenstellingsverklaring... 3. Balans per 31 december 2014... 4. Balans per 31 december 2014... 5

Jaarrekening 2014... 1. Samenstellingsverklaring... 3. Balans per 31 december 2014... 4. Balans per 31 december 2014... 5 Jaarrekening 2014 Inhoud Jaarrekening 2014... 1 Samenstellingsverklaring... 3 Balans per 31 december 2014... 4 Balans per 31 december 2014... 5 Resultatenrekening over 2014... 6 Toelichting op de Balans...

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Accountantscontrole 2 3 Algemeen 3 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

STICHTING VOGELASIEL DE HOUTSNIP te Hoek van Holland. Financieel jaarverslag 2014

STICHTING VOGELASIEL DE HOUTSNIP te Hoek van Holland. Financieel jaarverslag 2014 STICHTING VOGELASIEL DE HOUTSNIP te Hoek van Holland Financieel jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Verantwoording 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3/4 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Lezen en Schrijven. 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006

Jaarrekening. Stichting Lezen en Schrijven. 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 Jaarrekening Stichting Lezen en Schrijven 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 Den Haag, 6 maart 2007 Pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Bestuursverslag 2006... 3 3. Balans per 31

Nadere informatie

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING 2014 VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming)... 3 2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds CCUFonds CCUFonds 13 februari info@ccufonds.nl Inhoud Inhoud... 1 Algemeen... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 Wetenschappelijke Raad... 3 Commissie van aanbeveling... 3 Communicatie... 3 Fondsenwerving...

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds JAARREKENING 2015 Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02094746 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen

Nadere informatie