Jaarverslag Fondsenwerving & financiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Fondsenwerving & financiën"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Fondsenwerving & financiën

2 HALLEH GHORASHI: Vluchtelingen zijn overlevers Het is alweer 25 jaar geleden dat ik als activiste Iran verliet. Ik was daar niet veilig. In Nederland volgde ik met hulp van het UAF de studie culturele antropologie. Het is niet overdreven te stellen dat zij als familie voelden. In Iran kon ik met mijn vragen over mijn studie altijd terecht bij mijn vader, mijn oom en mijn tante. En in Nederland nam het UAF die plaats in. De mensen van het UAF zijn betrokken en dat dragen ze actief uit. Ze zien de komst van vluchtelingen als een verrijking voor de samenleving, en die waardering voel je als vluchteling. Slechts weinigen beseffen wat het betekent om een nieuwe kans te krijgen. Vluchtelingen zijn in staat met slechts een beetje aanmoediging in korte tijd een nieuw leven op te bouwen. Van het UAF krijgen ze die aanmoediging. En, indirect, natuurlijk ook van alle donateurs. Die blijven nodig, nu helemaal. Want steeds meer mensen worden in een hoek van de samenleving gedrukt zonder uitzicht op verbetering. Ik weet zelf hoe lastig dat is. Nu ik een droomcarrière heb is het moeilijker om die momenten van pijn en kwetsbaarheid in de herinnering te roepen. 44 UAF jaarverslag 2012 Het is alsof die verhalen niet meer zijn dan een voorstelling van vroeger. Dus ik begrijp dat het zonder soortgelijke ervaring niet makkelijk is om dichtbij de belevingswereld van mensen in marges van de samenleving te komen, maar het is wel mogelijk. Sterker nog, dat is de enige manier om duurzame verbindingen te maken die een samenleving evenwichtiger en socialer maakt. Een samenleving die haar kwetsbaren in de steek laat, is geen beschaafde samenleving. Foto: Venus Veldhoen

3 FONDSENWERVING & FINANCIËN Donateurs. Ze zijn de sterkste schakel in de UAF-keten. Wat vonden zij belangrijk in 2012? k ben sinds drie jaar opnieuw donateur van het UAF. Heel vroeger was ik dat ook, maar Idaarna een hele tijd niet. Toen mijn vrouw een paar jaar geleden overleed ging een deel van haar nalatenschap naar het UAF. Als docent Nederlands werkte ze veel met studenten voor wie Nederlands de tweede taal was. Als hbo-docent realiseerde ze zich heel goed welke kansen het volgen van een studie zou bieden. De keuze voor het UAF was voor ons logisch. We hebben een stichting opgericht die vijf jaar lang een bedrag uitkeert aan het UAF. Daaruit worden met name taallessen gefinancierd. Die worden steeds belangrijker, nu de overheid zich steeds meer terugtrekt. De ziekte en het overlijden van Kees Bleichrodt is me van het jaar 2012 het meeste bijgebleven. Ik heb hem een keer ontmoet. We maakten plannen om samen eens te praten over de marketingstrategie bij het UAF, aangezien dat mijn vakgebied is. Maar helaas is het daar niet meer van gekomen. Verder woonde ik het afstudeerfeest in de Rode Hoed bij, een indrukwekkend feest. Jammer dat zoiets niet meer publiciteit krijgt. Het zou goed zijn om meer te laten zien wat er voor mensen met een vluchtelingenachtergrond gedaan wordt en wat daarvan het resultaat is. Jozef H.J.P. Tettero, Amsterdam De keuze voor het UAF was voor ons een logische stap ij steunen het UAF sinds Waarom? Wij willen goed doen. Zo simpel is het. WDe hulp die het UAF aan vluchtelingen biedt, vinden wij van groot belang. Daarom krijgt het UAF elk jaar een vrij groot bedrag van ons. Het is fijn dat ze ons ook betrekken bij de resultaten van al hun werk. Zo worden we bijvoorbeeld elk jaar uitgenodigd bij de afstudeerceremonie. Bij dit feest gaat er heel wat door je heen. Je ziet het resultaat van je gift. Daar doe je het voor. Als wij denken aan 2012 komen twee belangrijke momenten in ons op. Een mooie gebeurtenis was het jaarlijkse feest in de Rode Hoed in oktober. Maar 2012 had ook een bijzonder verdrietig moment: het overlijden van directeur Kees Bleichrodt. Hansje en Frans Hazewinkel, Haren Wij willen goed doen. Zo simpel is het et tussenpozen steun ik het UAF al twintig jaar. De vrijheid en veiligheid in Nederland Mis voor ons heel vanzelfsprekend. Maar als je leeft in een land in oorlog of onder dictatoriaal regime kan het nodig zijn om te vluchten. Ik realiseer me heel goed dat niemand dat lichtzinnig doet en dat iedere vluchteling een indrukwekkende geschiedenis meeneemt. Ik heb wat steun betreft ook een goed voorbeeld gehad. Mijn ouders waren actief betrokken bij het opvangen van de eerste bootvluchtelingen uit Vietnam in de jaren 70. Daarna steunden ze een vluchteling uit Irak, met wie ze goed bevriend raakten. Hij was hoogopgeleid en kon studeren in Nederland dankzij het UAF. Zijn dankbaarheid daarvoor heeft diepe indruk op me gemaakt. Dus vanaf het moment dat ik zelf ging studeren, steunde ik het UAF. In 2012 maakte vooral De Verboden Wetenschapsmonologen indruk op mij. Goed dat de wetenschappers op die manier met hun verhaal naar buiten kunnen treden. Odette Stoutjesdijk, Utrecht Iedere vluchteling neemt een indrukwekkende geschiedenis mee UAF jaarverslag

4 De eigen fondsenwerving kende in 2012 een groei van acht procent. In totaal bedroeg het bedrag Samen met WWAV, een bureau voor marketing en communicatie voor de non-profitsector, ontwikkelde het UAF een stabiel wervingsprogramma dat een stevige basis vormt voor onze toekomstige ambities. Fondsenwerving Reguliere wervingsacties Particuliere donateurs ontvingen vijf keer een giftverzoek van het UAF in 2012, vier keer met het kwartaalblad voor donateurs en eenmaal met het jaaroverzicht, een korte samenvatting van het jaarverslag. Schenken via de notaris Doneren via een notariële akte zat jarenlang in de lift. In de communicatie wees het UAF vrijwel altijd op het fiscale voordeel van deze manier van doneren. In 2012 had het UAF aktehouders. Een deel van de aktes liep in 2012 af. Van de 71 donateurs die hun akte niet verlengden blijft de helft donateur, is 28 procent overleden en heeft 21 procent de bijdrage aan het UAF stopgezet. Nalatenschappen Cum Laude. Zo heette het boekje waarmee het UAF eind 2011 een programma startte om meer donateurs te wijzen op de mogelijkheid om geld na te laten aan het UAF. Van de donateurs die werden geïnformeerd over het boekje, gingen er 260 daadwerkelijk over tot het bestellen van de publicatie. Van dit aantal besloten 63 ontvangers het UAF in hun testament op te nemen. Twee donateurs besloten naar aanleiding van het boekje een Fonds Op Naam op te richten. De overige donateurs die het boekje bestelden werden nadien gepolst over hun belangstelling om het UAF op te nemen in hun testament. Voor elke categorie (van geen interesse tot zeer geïnteresseerd) ontwikkelde het UAF samen met WWAV een communicatietraject. Een deel van de donateurs werd bijvoorbeeld uitgenodigd voor het afstudeerfeest in de Rode Hoed. Werving van nieuwe donateurs In 2012 wist het UAF nieuwe donateurs te werven. Dat is onder meer te danken aan de succesvolle inzet van direct mail. Dat kost weliswaar meer dan straatwerving, maar ervaring wijst uit dat de kwaliteit van de donateurs hoger is. Ingaan op een verzoek via direct mail is minder impulsief dan op straat iets toezeggen. Bovendien geven de donateurs op deze manier aan gevoelig te zijn voor direct mail, wat gunstig is voor nieuwe giftverzoeken. Het UAF wil graag de groep donateurs tussen de jaar vergroten. In overleg met WWAV zijn daarvoor enkele uitgangspunten bepaald: Het UAF heeft tijd en ruimte nodig om haar verhaal te vertellen Naast werving werken we ook aan zichtbaarheid Het UAF werkt vanuit de inhoud, niet vanuit marketingtechnieken. Met andere woorden: het UAF wil de mensen raken, niet een product verkopen. Opzij Samen met WWAV besloot het UAF samenwerking te zoeken met een tijdschrift, waarin ruimte was om het UAF-verhaal uit de doeken te doen voor een publiek dat aansluit bij de doelgroep van het UAF. Het maandblad Opzij voldeed aan die voorwaarden en stond open voor een samenwerking, waarmee in 2012 werd begonnen. Wat leverde dat op in 2012? Een redactioneel artikel over een vluchtelingstudent; Een column van arabist en publicist Petra Stienen; 46 UAF jaarverslag 2012

5 FONDSENWERVING & FINANCIËN Een geschreven portret van een vluchtelingstudent; Een paginagrote advertentie in vier nummers van Opzij; Advertorials op de site en de digitale nieuwsbrief van Opzij; In verschillende bladen van dezelfde uitgever (o.a. Vrij Nederland en Psychologie Magazine) zijn gratis paginagrote advertenties geplaatst voor het UAF. Een wervingskaart en een insert mailing in twee nummers van Opzij leverde het UAF een totaal bedrag op van Nieuwe doelgroepen De samenwerking tussen het UAF en onderwijsinstellingen neemt toe. De medewerkers, docenten en studenten zijn een kansrijke doelgroep. Vandaar dat het UAF in 2013 gaat samenwerken met introductiecommissie, zodat nieuwe studenten direct informatie krijgen over het UAF. Ook medewerkers kunnen een informatiepakket verwachten van het UAF. De studenten worden, bij evenementen, mogelijk ook met straatwerving benaderd. Wat zichtbaarheid betreft is de samenwerking succesvol geweest. De lezers van Opzij zijn zich na de samenwerking meer bewust van het werk van het UAF. Wat fondsenwerving betreft bleven de resultaten achter bij de verwachtingen. De samenwerking tussen redactie, marketing en verkoop was voor beide partijen nieuw, en er zijn belangrijke lessen geleerd. Samen met Opzij onderzoekt het UAF mogelijkheden om een succesvolle wervingsactie op te zetten. Hoe gaan we fondsenwerven in 2013? Behoud van de huidige donateurs is voor het UAF van groot belang. Zij blijven op gezette tijden post ontvangen, net als voorgaande jaren. Het geefgedrag van donateurs is bepalend voor de frequentie waarmee ze post ontvangen. Dankzij de goede ervaring met de resultaten van direct mail wordt dat middel ook in 2013 ingezet om nieuwe donateurs te werven. Om het effect van deze campagnes te vergroten kiest het UAF voor drie of vier kleinere campagnes in plaats van twee grote. UAF jaarverslag

6 Fondsen Het UAF bestaat mede dankzij de giften van particulieren, fondsen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Zij maken het werk van het UAF mogelijk. Het UAF heeft zichzelf opgelegd dat meer dan de helft van de inkomsten uit andere bronnen dan subsidie moet komen. In 2012 leverde eigen fondsenwerving op. Het UAF wordt gesteund door ongeveer zeventig grote en kleine fondsen. De grootste daarvan zijn: Europees Vluchtelingenfonds Nationale Postcode Loterij Rabobank Foundation Adessium Foundation Stichting Van der Elft Fonds Stichting IJsselvliedt Ribbink-Van den Hoek Familie Stichting Charity Office Insinger de Beaufort Stichting Bossche Beurzen Weeshuis der Doopsgezinden Goede Buren Fonds VSB Fonds Europees Vluchtelingenfonds Het UAF ontving in van het Europees Vluchtelingenfonds voor de projecten Uitgenodigde vluchtelingen, Hervestiging van vluchtelingen en Met zorg. Het Europees Vluchtelingenfonds is een fonds van de Europese Unie, dat projecten op het gebied van de opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen financiert. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het volgen en voltooien van onderwijs is de sleutel naar emancipatie en integratie in de Nederlandse samenleving. Hoger op geleide vluchtelingen die in Nederland een diploma behalen bevorderen bovendien niet alleen hun eigen kansen maar versterken ook de Nederlandse kenniseconomie. Dat vindt ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Omdat het UAF al jaren succesvol is in het begeleiden van vluchtelingen naar een Nederlands diploma ontvangt het UAF van het ministerie van OCW een onmisbare jaarlijkse doelsubsidie. In 2012 bedroeg de bijdrage van de OCW-afdeling Hoger Onderwijs aan het UAF en van de afdeling Beroeps- en Volwasseneneducatie Dankzij deze subsidie kan het UAF vluchtelingen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid bieden een studie te volgen en met een Nederlands diploma de arbeidsmarkt te betreden. De jaarlijkse bijdrage dekt een belangrijk deel van de primaire studiekosten van voorbereiding op een studie en studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Die kosten bestaan onder meer uit taallessen, collegegelden, boekengeld en reisgelden. Het UAF besteedt tevens een deel van de bijdrage aan het begeleiden van de vluchtelingstudenten. Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunde het UAF met een subsidie, waarmee het UAF kon werken aan het project Wederopbouw en studievisa kon verlenen aan vluchtelingstudenten. 48 UAF jaarverslag 2012

7 FONDSENWERVING & FINANCIËN Nationale Postcode Loterij Op 9 februari 2012 keerde Nationale Postcode Loterij 284 miljoen uit aan 85 goede doelen. In 2012 ontving het UAF van de Nationale Postcode Loterij een bijdrage van Deze gift besteedt het UAF aan het begeleiden van vluchtelingen bij hun studie en het zoeken naar een baan en aan werkzaamheden die deze doelstelling ondersteunen. De Postcode Loterij schonk het UAF bovendien een bijdrage voor het driejarig project De Werkelijkheid, waarin het UAF samen met Vluchtelingen- Werk en de Vrolijkheid gevluchte kunstenaars opleidt tot creatieve ondernemers (zie pagina 40) was het laatste projectjaar. Het UAF is sinds 2001 beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij, de grootste goededoelenloterij in Nederland. Een groot deel van de jaarlijkse opbrengst van de lotenverkoop wordt verdeeld over 89 goede doelen op de terreinen mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, sociale cohesie, en natuur en milieu. Onderwijs is volgens de Nationale Postcode Loterij de sleutel tot succesvolle inburgering en het UAF past daarmee uitstekend in de doelstelling van de Postcode Loterij: werken aan een betere wereld. UAF jaarverslag

8 Inkomsten totaal: Uitgaven totaal: UAF jaarverslag 2012

9 FONDSENWERVING & FINANCIËN Financiën Hoofdpunten De jaarrekening sluit met een saldo van ruim Begroot was Het aantal gesteunde vluchtelingen daalde met 5 procent ten opzichte van het vorige jaar en was 8 procent lager dan begroot. Eigen fondsenwerving Nationale Postcode Loterij Subsidie OCW Overig De reguliere inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen met 8 procent ten opzichte van het vorige jaar en waren 1 procent hoger dan begroot. De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen 19 procent van de opbrengst eigen fondsenwerving. Dit is ruim binnen de CBF-norm van 25 procent. Financiële ondersteuning vluchtelingstudenten Studentenbegeleiding Begeleiding Job Support Projecten Werving Beheer en administratie Communicatie en samenwerking De studiekosten waren 2 procent hoger dan begroot. Dat was voornamelijk het gevolg van hogere kosten van studenten in de voorbereidingsfase. Door minder doorstroming van studenten van voorbereiding naar de studiefase vond er een kostenverschuiving plaats. 84 procent van de baten is direct besteed aan de doelstelling. 17 procent is uitgegeven aan werving en kosten van administratie en beheer. Door het negatieve saldo is dat samen meer dan 100 procent. 84 procent van de lasten is besteed aan de doelstelling. De kosten van administratie en beheer zijn uitgekomen op 6 procent van het totaal aan lasten. Dit is binnen de interne norm van 7 procent. UAF jaarverslag

10 Selectie aan de poort De laatste jaren maakte het UAF een groei door. In het jaar 2012 keerde deze trend en was er sprake van een lichte daling. De wachtlijst werd in het verslagjaar helemaal weggewerkt. Bovendien bleek dat het UAF de laatste jaren een groep vluchtelingen had aangetrokken die niet in staat was het vereiste niveau te halen. Zo steeg de uitval in de voorbereidingsfase en stroomden er uiteindelijk minder vluchtelingen door naar de studiefase en de afdeling Job Support. Met de introductie van een leervermogentoets in de aanmeldingsfase vindt nu selectie aan de poort plaats. In totaal begeleidde het UAF vluchtelingen. Hiervan bevonden zich in de voorbereidings- en studiefase. Daarnaast begeleidde het UAF 454 vluchtelingen die werk zochten. Welke studenten steunen we? Voltijdstudenten (eventueel met leefgeld) Deeltijdstudenten Studenten met een kort opleidingstraject Vluchtelingen die zich voorbereiden op hun studie. De kosten verschillen per categorie. Daarnaast sluiten studenten leningen af, die ze na hun afstuderen in maandelijkse termijnen terugbetalen. Wat kost een student? De kosten voor een voorbereider inclusief begeleiding (zonder leendeel) bedragen per jaar. Voor een voltijd studerende variëren de kosten tussen de en voor een bursaal. Studenten ontvangen hun bijdrage in de vorm van een gemengde financiering, tenzij de kosten uit een doelsubsidie gedekt kunnen worden (bijvoorbeeld van het ministerie van OCW). Het UAF gebruikt terugbetaalde leningen vervolgens opnieuw voor ondersteuning van de doelgroep. Standaard houdt het UAF rekening met een oninbaarheidspercentage van 30 procent. Hier wordt een voorziening voor getroffen. In 2012 kwam een grotere groep aflosplichtigen als gevolg van de crisis in een zorgwekkende schuldsituatie terecht. Projecten Projecten bieden het UAF de kans om nieuwe werkvormen te ontwikkelen. De projecten worden grotendeels extern gefinancierd. Na een geslaagd project zoekt het UAF middelen om de werkzaamheden op te nemen in de reguliere begroting. In totaal bedroeg de omvang van de projecten in waarvan extern werd gefinancierd. Medewerkers en materiële kosten In 2012 had het UAF ongeveer 56 personeelsleden in dienst (in fte). Veel mensen werkten parttime en er was een aantal flexwerkers; gemiddeld waren er 75 mensen in dienst. Een aantal langdurig zieken moest worden vervangen, maar het ziekteverzuim bleef onder het gestelde doelpercentage van 5 procent. De systeembeheerwerkzaamheden zijn uitbesteed aan Adfocom. Dit bedrijf heeft een ict-helpdesk op het UAF-kantoor. Bezoldiging directie Het bestuur van het UAF actualiseert de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten periodiek. De laatste keer gebeurde dat in april Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het bestuur de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie De adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij het UAF vond in 2010 plaats door een extern advies van de Human Capital Group. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 390 punten met een maximaal jaarinkomen van (1 fte/12 mnd). Omdat de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening een 36-urige werkweek kent en de directeur 40 uur werkt, is het normsalaris gecorrigeerd met 40/36ste. Dit leidt tot een normsalaris van De werkelijke jaarinkomens van de directie die relevant zijn voor de toetsing aan VFI-maxima, bedroegen in 2012 voor André Wilbers (1 fte/12 mnd) Deze beloning bleef binnen het VFI-maximum. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening vermeld in de toelichting op de staat van baten en lasten. Nieuwe ruimte Vanaf april 2012 huurt het UAF het kantoorpand Wilhelminapark 40 in zijn geheel. Omdat het UAF een huurvrije periode had bedongen, had dit een bescheiden gevolg voor de ontwikkeling van de kosten in In het kantoorpand kwam een multifunctionele lunchruimte, waarmee het gebrek aan vergaderruimtes en spreekkamers werd opgelost. In het deel van de panden Wilhelminapark 37/38 waar geen kantoorbestemming op rust, zijn appartementen gerealiseerd voor de verhuur. In 2012 investeerde het UAF in groot onderhoud voor alle kantoorpanden, mede om ze energiezuiniger en veiliger te maken. Baten De eigen fondsenwerving steeg 8 procent ten opzichte van het vorige jaar en was 1 procent hoger dan begroot. Het totaal aan baten (eigen fondsenwerving, Nationale Postcode Loterij, subsidies) steeg met 7 procent en de begroting werd met 1 procent overtroffen. Nadat het UAF een aantal jaren moeite had de begrotingen te halen kunnen we in 2012, ondanks de crisis, terugkijken op een succesvol resultaat. Met name de 52 UAF jaarverslag 2012

11 FONDSENWERVING & FINANCIËN posten legaten/erfenissen en de bijdragen van bedrijven sprongen er in positieve zin uit. Het UAF ontving een grote erfenis als bijdrage voor het Fonds op Naam het Goede Buren Fonds. De belangrijkste projectbijdragen waren afkomstig van Adessium (voor het project Vervolgde wetenschappers), de Rabobank Foundation (voor het project XS2Education) en van het VSB-fonds (voor het project Duurzaam & divers). Van de Nationale Postcode Loterij ontvingen we een bedrag van als reguliere bijdrage en daarnaast een projectsubsidie. Het ministerie van OCW was de grootste subsidieverstrekker vanuit de overheid. Daarnaast ontving het UAF projectsubsidies van onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Europees Vluchtelingenfonds. Bij de subsidie van het ministerie van OCW was er een tekort van vanwege de overschrijding van het subisidiemaximum. Het UAF kon hier opvangen door de inzet van de egalisatiereserve. Het tekort ontstond doordat er meer voorbereiders waren dan verwacht en doordat de kosten door een intensiever taalverwervingstraject stegen. De kosten van de eigen fondsenwerving bedroegen 19 procent van de baten eigen fondsenwerving. Balans In het verslagjaar deed het UAF investeringen in verbouwing van de lunchruimte en de realisatie van appartementen. De server van de telefooncentrale werd vervangen. Ook investeerde het UAF in software, onder meer voor een collegegeldmodule en een koppeling tussen de UAF-website en de database voor het faciliteren van elektronisch aanmelden van aspirant cliënten. In totaal zette het UAF voor aan nieuwe leningen uit aan cliënten, tegen een jaar eerder. De aflossingen bleven met op hetzelfde niveau. De post afboekingen bedroeg tegen in Als resultante daalde de post leningen u/g in de balans. Het algemene percentage van de voorziening tegen oninbaarheid dubieuze debiteuren is op 30 procent gehouden en de specifieke toevoeging voor als dubieus gemerkte debiteuren op 75 procent. Beleggen en verantwoord financieel beheer Met uitzondering van de Fondsen op Naam belegt het UAF niet in aandelen, maar worden de overtollige middelen aangehouden in liquiditeiten als spaarrekeningen en deposito s. Bij de aandelen is instandhouding van de hoofdsom het uitgangspunt met daarnaast een redelijk rendement. Voor verantwoord beheer van de middelen geldt een ethische code. Vermeden wordt enige betrokkenheid bij: schending van mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie, corruptie, dwangarbeid, een nietvrije vakvereniging en de productie en levering van wapensystemen. Uitgangspunt is de bescherming van natuur, milieu en klimaat. Omdat de aandelenportefeuille klein van omvang is, is gekozen om te beleggen in aandelenfondsen van de ASN Bank. Daarmee is verzekerd dat de ethische code wordt nageleefd. Het financieel beheerresultaat volgens het VFI-model is opgenomen in de jaarrekening. Het UAF kent de volgende reserves Continuïteitsreserve. Deze dient als buffer bij sterk dalende inkomsten of sterk stijgende kosten. De noodzakelijke omvang is sinds juni 2010 gesteld op 25 procent van de omvang van de exploitatie van het komende jaar. Uit de stille reserve van de panden heeft het UAF in mindering gebracht om vermogen vrij te maken voor de reserve Meerjarenbeleidsplan. Reserve Speciale projecten. Deze reserve dient om cofinanciering van toekomstige projecten mogelijk te maken. De omvang wordt bepaald door de co-financieringsomvang van het komende boekjaar uit de UAF-middelen. De overblijvende reserves worden bestemd voor realisatie van nieuwe beleidsvoornemens, zoals geformuleerd in het Meerjarenbeleidsplan Dit in overeenstemming met de voorziene bestedingen van de jaarlijks vast te stellen meerjarenramingen. Risico s en de toekomst De algemene economische situatie is nog steeds slecht en het kabinet wil fors bezuinigen. Tot nu toe ondervond het UAF hier geen grote hinder van. De fondsenwervingsinkomsten stegen en het ministerie van OCW kortte niet op de subsidie. We zien wel dat er meer debiteuren zijn met zorgwekkende schuldposities. Maar de gevolgen kunnen groter worden. Met mogelijk afnemende resultaten op de fondsenwerving, bezuinigen door de overheid op de subsidie, moeilijker aan projectsubsidies kunnen komen en meer afboekingen omdat debiteuren niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen. In de fondsenwerving is er door de vergrijzing van het donateurenbestand een risico op lange termijn. Klik hier om de jaarrekening te downloaden UAF jaarverslag

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. De toekomst

Jaarverslag 2012. De toekomst Jaarverslag 2012 De toekomst KÉMÉ CISSÉ: Het UAF gaf me weer toekomst Mijn toekomst begon in november 2001, toen ik met mijn tweejarige dochter van Mali naar Nederland ben gevlucht. De man die me tot aan

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 5. 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14. BIJLAGE: cijfers goede doelen 2012 22 BIJLAGE: Deelnemers onderzoek 2012 24

INHOUD. Voorwoord 5. 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14. BIJLAGE: cijfers goede doelen 2012 22 BIJLAGE: Deelnemers onderzoek 2012 24 goede doelen rapport 2013 INHOUD Voorwoord 5 1. ONDERZOEK 6 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14 4. GOEDE DOELEN ALS WERKGEVEr 19 5. ONDERZOEK NAAR TWINTIG GROTE VFI-LEDEN 21 BIJLAGE: cijfers goede doelen

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Beleidsplan 2012-2014 MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk INHOUD Directiebeoordeling beleidsperiode 2009-2011... 3 Analyse SWOT... 7 Directie... 11

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Onderwijs

Jaarverslag 2012. Onderwijs Jaarverslag 2012 Onderwijs SEVIL DALKILIC: Opgeven was geen optie. Daar zat ik dan. Als veertigplusser tussen jonge studenten in de collegebanken. Het is alweer jaren geleden, maar ik weet nog dat ik dacht:

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie