KPN visie op Finance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPN visie op Finance"

Transcriptie

1 KPN visie op Finance

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Herstel van vertrouwen vraagt om hervormingen 4 Het belang van ICT in de financiële wereld 7 Trends die de financiële wereld veranderen 9 Veranderende wet- en regelgeving 12 Veiligheid en de Cloud 14 Pensioenfondsen en verzekeringen 16 De rol van ICT nu en in de toekomst 18 2

3 Voorwoord De bank- en verzekeringssector staat voor uitdagingen die jarenlang niet aan de orde zijn geweest. De financiële crisis heeft de sector hard getroffen en er is een publieke discussie ontstaan over de toekomstige inrichting van het financiële bestel en de rol van instellingen daarbinnen. Dit visiedocument geeft een overzicht van actuele trends- en ontwikkelingen van de financiële dienstverlening in Nederland. Het document neemt de lezer mee vanaf het ontstaan van de kredietcrisis tot de huidige situatie in Het document raakt actuele onderwerpen als: Herstel van vertrouwen Het belang van ICT in de financiële wereld Veranderd consumentengedrag Het effect van de huidige wettenregen op wet- en regelgeving en compliance Veiligheid m.b.t. bijvoorbeeld cyberbedreigingen De rol van ICT nu en in de toekomst Dit visiedocument is geschreven voor een brede doelgroep die de financiële sector, ondanks alle discussie, een warm hart toedraagt. Het zal niet overal direct een antwoord op geven, of de kredietcrisis oplossen. Wel verwachten we dat het discussie losmaakt en dient als inspiratiebron. KPN wil graag een bijdrage leveren aan een business dialoog met alle betrokken partijen in de financiële keten. Vanuit het ICT perspectief ziet KPN interessante kansen voor de financiële sector in Nederland. Als rode draad herkennen wij drie belangrijke speerpunten die voor de sector van wezenlijk belang zijn: 1. Transparantie & vertrouwen 2. Efficiency & effectiviteit 3. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op maat Het belangrijkste is dat het visiedocument voldoende stimulans bied voor groei, innovatie en nieuwe (ICT) kansen in een uiterst dynamische sector. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst! 3

4 Herstel van vertrouwen vraagt om hervormingen De kredietcrisis die in 2008 uitbrak heeft duidelijk gemaakt dat financiële instellingen destijds te weinig buffers hadden en te weinig zicht op de risico s. Ook het toezicht op financiële instellingen schoot tekort. De Nederlandse overheid heeft met een pakket van veertig maatregelen ingegrepen. Twee zaken zijn anno 2013 nog steeds urgent: hervorming van het financiële stelsel en herstel van het vertrouwen. ICT-diensten van KPN kunnen daarbij een helpende hand bieden. De Nederlandse economie maakt moeilijke tijden door. Sinds in 2008 de financiële crisis in Amerika uitbrak en vervolgens overwaaide naar Europa en de rest van de wereld, hebben economieën van het Oosten tot het Westen op enkele opkomende markten na te kampen met afnemende groei of zelfs recessie. Ook Nederland. Triple dip in Nederland De Nederlandse economie is over heel vorig jaar gekrompen met 0,9 procent. Daar kwamen wij volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op uit, nadat het laatste kwartaal van 2012 een krimp van 0,4 procent te zien gaf. En daarmee werd voor Nederland de triple dip een feit, want dat was de derde recessie in drie jaar tijd. Het is slechts een schrale troost, maar de ons omringende landen presteerden in dat laatste kwartaal ook slecht; in een aantal gevallen zelfs nog duidelijk minder. Zo kromp de Duitse economie in dezelfde periode met 0,6 procent, de Franse met 0,3 procent en zakte Italië zelfs met 0,9 procent terug. Toch positieve signalen Toch komen er uit de wereldeconomie positieve signalen, meent het International Institute of Finance (IIF), de internationale denktank van de grote banken. Want al is het vierde kwartaal bijna overal slecht geweest, het IIF meent dat er ergens eind vorig jaar een omslagpunt is geweest. Het aantal orders voor kapitaalgoederen zoals machines is globaal ruim tien procent gegroeid en dit kan betekenen dat de industrie betere omzetten verwacht. In een recent rapport van het IIF staat dat het optimisme zich langzaam verspreidt van China naar Amerika en de rest van de wereld. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) verwacht echter dat het economisch herstel pas in de tweede helft van dit jaar zichtbaar wordt. Nederlandse aanpak kredietcrisis De Nederlandse staat heeft banken gesteund met kapitaalinjecties en staatsgaranties. Doordat banken terughoudend waren in geld lenen aan elkaar, dreigden gezonde financiële organisaties in gevaar te komen. Ter bescherming stelde de overheid in oktober miljard beschikbaar voor gezonde en levensvatbare banken en verzekeraars, Daarvan hebben ING ( 10 miljard), AEGON ( 3 miljard) en SNS REAAL ( 750 miljoen) gebruikgemaakt. In ruil voor die staatssteun heeft de overheid commissarissen met extra bevoegdheden aangesteld bij deze banken. De garantieregeling is op 1 januari 2011 gesloten. Nadat Fortis bank ABN-AMRO had overgenomen en door de kredietcrisis Fortis moeite had om aan kapitaal te komen, heeft de overheid uiteindelijk in 2008 besloten Fortis-ABN AMRO Nederland en de aandelen van Fortis Verzekeringen Nederland en Fortis Corporate Insurance over te nemen. Sinds 29 september 2011 beheert NL Financial Investments (NLFI) de aandelen. De Nederlandse overheid is tot het moment dat ABN-AMRO weer een zelfstandige organisatie bedrijf wordt, geen aandeelhouder meer, maar certificaathouder. Ook dit jaar dienden zich nog moeilijke momenten aan binnen de financiële sector in ons land. Zo heeft minister Dijsselbloem van Financiën op 1 februari in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) SNS REAAL genationaliseerd om het spaargeld van klanten veilig te stellen 4

5 om zo de dienstverlening van de bank en verzekeraar te waarborgen. Deze ingreep heeft extra problemen voor de financiële stabiliteit en de economie voorkomen. SNS Reaal is in de problemen geraakt door de aanhoudende verliezen bij vastgoeddochter SNS Property Finance. Als bijdrage aan de redding van SNS reaal moeten de Nederlandse grootbanken in 2014 een extra bankheffing van 1 miljard betalen. Ondanks de sterk verbeterde balanspositie en de kapitalisering van de Nederlandse (groot)banken per eind 2012 hebben alle banken in het eerste kwartaal 2013 verder gaande reorganisaties aangekondigd. Dit om de cost/income ratio en de bankbalans verder te verbeteren. Deze maatregelen zijn nodig vanwege de aangescherpte kapitaaleisen, het slechte economische klimaat waardoor alle banken extra moeten afboeken op slechte kredieten en de extra bankheffing voor de redding van SNS. Nieuwe veranderingen De roerige tijden in de financiële wereld zijn niet in een handomdraai op te lossen, maar is wereldwijd een kwestie van lange adem. Om het onderlinge vertrouwen en het vertrouwen van organisaties en consumenten te herstellen, zullen voortdurend nieuwe stappen moeten worden genomen. Strategische speerpunten voor de financiële instellingen voor de toekomst zijn onder meer het centraal stellen van de klant, het verbeteren van de ratio tussen kosten en inkomsten, het op orde houden van de bankbalans (asset & liability management), risicomanagement en in het bijzonder voor de pensioenfondsen het verbeteren van de dekkingsgraad. Tegen de achtergrond van dit alles speelt dat door invloed de technologische vooruitgang, demografische verschuivingen (vergrijzing en de opkomst van de generatie Einstein), maatschappelijke en sociaal-culturele veranderingen (zoals aandacht voor de balans tussen werk en privé) en tal van politieke en economische keuzes, er veel verandert in de manier van zakendoen. Dat is zeker van invloed op de hervormingen die banken en verzekeraars moeten doorvoeren denk alleen al aan de opkomst van mobiel betalen en bankieren, kennisdeling en plaatsonafhankelijk werken. Branchespecifieke aanpak KPN onderscheidt in de financiële branche drie partijen: banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Die hebben gemeenschappelijke belangen, maar streven vanwege de dienstverlening aan hun klanten daarnaast ook verschillende doelen na. Daardoor hebben zij ook behoefte aan verschillende ICT-diensten. Wij zijn in staat om banken en verzekeraars te helpen om op een betrouwbare en veilige manier uitdagingen voor de toekomst op dit gebied aan te gaan. Rekening houdend met het veranderende gedrag van zowel zakelijke klanten als consumenten, die beiden gebruik maken van steeds weer nieuwe digitale mogelijkheden. Speciaal met het oog daarop heeft KPN voor de financiële wereld een branchespecifieke aanpak ontwikkeld. Daarmee kunnen we de financiële sector in meer opzichten ontzorgen, want IT moet voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en dat wordt zowel nationaal als vanuit Europa steeds complexer. Voor de periode staan er maar liefst 38 nieuwe wetten op stapel. KPN houdt zich daar intensief mee bezig en helpt de IT van banken en verzekeraars compliant te blijven. Gebruikmakend van de beste vaste en mobiele netwerken en top datacenters waar informatie absoluut veilig is. In dit visiedocument beschrijven we een aantal ontwikkelingen en de oplossingen die KPN de financiële instellingen daarvoor kan aanbieden. Het is onze ambitie om met alle partijen om tafel te gaan om met onze expertise, netwerken en diensten te helpen deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Zo willen we een directe bijdrage leveren aan noodzakelijke hervormingen en herstel van vertrouwen. 5

6 Korte historie krediet- en schuldencrisis : De kredietcrisis ontstaat in de Verenigde Staten doordat de banken daar te veel risico s nemen met hypotheken, die ze in ondoorzichtige financiële producten verpakken en wereldwijd doorverkopen. Zodoende verspreidt de crisis zich als een olievlek. Met fors minder kredietverstrekking tussen banken, minder consumptie, minder bedrijfsinvesteringen en een inzakkende wereldhandel tot gevolg. In de eurozone is er eind 2008 voor het eerst sprake van een recessie : De meeste Europese landen beginnen de gevolgen van de kredietcrisis op te lossen als eind 2009 in Griekenland een andere crisis ontstaat: de schuldencrisis. Griekenland kampt met een veel groter begrotingstekort en een hogere overheidsschuld dan eerder gemeld. Om te voorkomen dat het land failliet gaat, wordt in Europees verband besloten tot financiële steun. Ook Nederlandse banken moeten daaraan meebetalen (ABN-AMRO 880 mio en ING 640 mio). Later blijken ook Spanje, Portugal en Ierland een groot begrotingstekort of een flinke overheidsschuld te hebben. De eurolanden richten samen met het IMF de tijdelijke noodfondsen EFSF en EFSM op : Ierland doet in november 2010 een beroep op de tijdelijke noodfondsen en de Europese Unie, gevold door Portugal in van het volgende jaar. Daarop maakt de eurozone maakt afspraken over de begrotingsdiscipline. Toch verliezen de financiële markten in Q4 van 2011 hun vertrouwen in Italië en Spanje, aan wie steeds hogere rentes worden gevraagd. Begin oktober 2012 vervangt het ESM de tijdelijke Europese noodfondsen. De Europese Commissie presenteert voorstellen voor Europees bankentoezicht door de Europese Centrale Bank (ECB). Medio december bereiken de ministers van Financiën van de EU daarover overeenstemming. Zij besluiten dat banken met meer dan 30 miljard op de balans of meer dan 20 procent van het Bruto Binnenlands Product én de banken die al Europese staatssteun krijgen onder toezicht van de ECB vallen. De ECB kan ook ingrijpen bij kleinere banken als dat nodig is. Het Europees toezicht door de ECB start waarschijnlijk in de eerste helft van : Cyprus doet in maart een beroep op de Europese noodfondsen. De twee grootste banken de Bank of Cyprus en de Laiki-bank dreigen om te vallen. Om te voorkomen dat er een bankrun op Cyprus ontstaat, worden de banken in maart anderhalve week gesloten. Cyprus is gedurende die anderhalve week naarstig op zoek naar geld. Er moet er manier worden verzonnen om 5,8 miljard binnen te halen, want alleen dan springt de trojka (de eurolanden, het IMF en de ECB) bij met 10 miljard. 6

7 Het belang van ICT in de financiële wereld ICT biedt efficiency, flexibiliteit en veiligheid ICT is cruciaal voor de financiële sector. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten kunnen vertrouwen op de continuïteit van hun bedrijfsprocessen. Uitval van systemen kan desastreuze gevolgen hebben voor spaarders, beleggers en bedrijven. Ook security en compliance met voortdurend nieuwe wet- en regelgeving zijn essentieel. Commercieel gezien is het van belang om te blijven inspelen op nieuwe technologische mogelijkheden en veranderende behoeften. Financiële instellingen staan zowel in- als extern voor allerlei uitdagingen. Intern streven zij ernaar om kosten te reduceren en zo efficënt mogelijk te werken. Door de vastewerkplekratio te verbeteren, kunnen zij kantoorruimte afstoten en reiskosten beperken. Maar dat vraagt wel om een nieuwe manier van werken met nieuwe ICT-behoeften tot gevolg. Extern behoren financiële transacties, het uitwisselen en beheer van klantgegevens en optimaal klantcontact tot de core business van banken en verzekeraars. Ook al dit soort handelingen wordt gefaciliteerd door ICT. Van de infrastructuur tot de datacenters en van de diensten tot de devices, alles moet soepel met elkaar samenwerken, bijdragen aan gestelde doelen en zorgen voor de gewenste klantbeleving. KPN biedt passende oplossingen voor ontwikkelingen die nu manifest worden en in de toekomst van grote invloed zullen zijn op de financiële markten. ICT-paradox Zeker wat consumenten betreft is er sprake van een paradox: aan de ene kant hebben technologische mogelijkheden gezorgd voor meer afstand tussen banken en hun klanten, aan de andere kant is de vraag naar nog meer gemak op basis van slimme ICT groot. De eerste stap in het vergroten van de afstand tussen de gewone rekeninghouder en de bank was de komst van de geldautomaat, ook wel flappentapper genoemd. Toen het gebruik daarvan in zwang kwam, hoefden mensen geen geld meer aan de balie op te nemen. Het persoonlijke contact en de mogelijkheden voor up- en cross selling in het filiaal verdwenen. Zo ontstond verwijdering en mogelijk begon daarmee de afbreuk van het vertrouwen, dat onder meer door de krediet- en schuldencrises en het politieke debat daar omheen later verder werd versterkt. Het Nieuwe Leven en Werken Toch wil niemand terug naar de oude situatie. Na de geldautomaat werd het internetbankieren geïntroduceerd en nog weer later kwamen er financiële apps voor smartphones en het zogenoemde Facebook banking. Consumenten en bedrijven hebben die ontwikkelingen geadopteerd. En dat zorgt weer voor nieuwe behoeften. Temeer omdat ICT ook andere bewegingen in gang heeft gezet zoals Het Nieuwe Leven en Werken. Medewerkers zoeken naar een betere balans tussen werk en privé en ICT-oplossingen hebben dat mogelijk gemaakt. Altijd en overal bereikbaar kunnen zijn en overal vandaan toegang hebben tot persoonlijke en bedrijfsgegevens, hebben de visie op werken veranderd. Werk en privé vloeien meer in elkaar over dan vroeger. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken stelt mensen in staat om tijdens normale kantooruren privé dingen te doen en in de avonduren of tijdens het weekeinde te werken. Niet de voortdurende aanwezigheid van medewerkers op kantoor is nog van belang, maar de afspraak over de taken die zij uitvoeren en het tijdstip van opleveren. Daar komt nog eens bij dat medewerkers vooral de jongere generatie, maar inmiddels ook de wat oudere collega s graag hun eigen apparatuur zoals smartphone, tablet of laptop ook zakelijk willen gebruiken (Bring Your Own Device). Bovendien kiezen steeds meer liever zelf met welke apps zij werken. 7

8 Technisch is dat allemaal mogelijk en juridisch bestaan er constructies voor, maar ICT-afdelingen van organisaties en instellingen willen wel in control blijven en lopen al gauw aan tegen vragen over de veiligheid. Oplossingen van KPN Bij dit soort vraagstukken kan KPN de helpende hand bieden. Met oplossingen op het gebied van Unified Communications, Device management, Security Services, Cloud en Service Aggregatie kunnen wij financiële instellingen ontzorgen op het gebied van ICT. Wij hebben specifieke kennis van en ervaring met de financiële branche en expertise op het gebied van IT en telecom. Dankzij die unieke combinatie hebben wij oplossingen die tegemoet komen aan de wensen en eisen van financiële organisaties op het gebied van beschikbaarheid, flexibiliteit, schaalbaarheid en beveiliging. Beheerde werkplekken en communicatiemiddelen, voor betere samenwerking, communicatie en efficiëntere bedrijfsprocessen Dealing & Trading Solutions Finance CloudNL Datacommunicatie en security dienstverlening specifiek voor de financiële branche Infrastructuur-as-a-Service (IaaS) Green-ICT ten behoeve van duurzaamheidsdoelstellingen Veilige duurzame datacenters op Nederlands grondgebied en onder Nederlands beheer KPN helpt financiële organisaties de mogelijkheden van ICT optimaal te benutten, hun klanten centraal te stellen en te voldoen aan de snel veranderende wet- en regelgeving. 8

9 Trends die de financiële wereld veranderen Sneller, slimmer, simpeler Consumenten zijn grillig in hun gedrag, in tegenstelling tot vroeger niet gauw loyaal en willen hun wensen en behoeften snel en goed vervuld zien. Organisaties zoeken mogelijkheden om daaraan te voldoen en naar nieuwe wegen om klanten te bereiken en aan zich te binden. Financiële organisaties zijn zeker na Basel III gebonden aan strenge regels. Het is puzzelen om de belangen en mogelijkheden aan elkaar te koppelen en alle partijen tevreden te stellen. KPN ziet een aantal trends die de financiële wereld nu al veranderen en in de komende jaren nog meer van invloed zullen zijn. De opkomst van mobiel betalen. Location based services complementaire valuta en crowdfunding stellen niet alleen banken en verzekeraars voor nieuwe uitdagingen, maar ook KPN als ICT- en telecomspecialist. Naast onze betrouwbare netwerken en veilige datacenters zullen slimme ICT-oplossingen financiële instellingen eraan bijdragen om binnen de grenzen van wet- en regelgeving in te spelen op innovaties en nieuwe wensen. Een van de belangrijkste doelen daarbij is om financiële organisaties te helpen klanten vast te houden. Tijd voor een dialoog over de volgende trends. Mobiel bankieren en betalen Alles wat zich in onze portefeuilles bevindt (geld, identiteitsbewijzen, klantkaarten ) verhuizen naar de smartphone, is een belangrijke actuele trend. Het zal nog wel even duren voor het rijbewijs en paspoort officieel gedigitaliseerd worden, maar de introductie van mobiel betalen komt er al aan. De introductie, uitrol en verdere ontwikkelingen daarvan en van mobiel bankieren vormt voor banken één van de belangrijkste strategische doelstellingen voor de komende jaren. Het voordeel is niet alleen dat zij daarmee hun klanten beter bedienen, maar ook dat dit een goedkopere manier is om dat te doen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Deze zomer doen drie Nederlandse banken Rabobank, ING en ABN-AMRO een proef met mobiel betalen in Leiden. Ongeveer duizend consumenten met een rekening bij één van die drie banken en een mobiele aansluiting bij KPN kunnen bij een groot aantal Leidse winkels en horecagelegenheden mobiel betalen. De deelnemers moeten beschikken over een smartphone met Near Field Communication (NFC) om aan de kassa te kunnen betalen. De grootste voordelen voor zowel de consument als de winkelier zijn het gemak en de snelheid van mobiel betalen, waarbij voor bedragen van meer dan 25,- wel een pincode nodig is. De veiligheid is vergelijkbaar met het huidige pinnen. Als de proef slaagt, wordt mobiel betalen later dit jaar gefaseerd landelijk uitgerold. Om dit in goede banen te leiden, hebben de drie banken het samenwerkingsverband Mobiel Betalen Nederland (MBN) opgericht. Location Based Services Ook de nu nog vrij voorzichtige opkomst van Location Based Services (LBS) is een trend die voor het bedrijfsleven (vooral retail) en banken van belang is. Met location based applicaties voor smartphones (zoals Foursquare, Feest.je en Gowalla), die op basis van GPS bepalen waar iemand is, kunnen gebruikers cafés, restaurants, winkels (op zoek naar schoenen, mode, brillen, elektronica, juwelen, kapper, etc.), theater, bioscopen of bijvoorbeeld banken vinden. LBS laten niet alleen zien waar zich een bank of geldautomaat bevindt, maar is ook een kanaal om interessante en relevante aanbiedingen te doen aan mensen die op dat moment in de buurt zijn (plaatsgebonden reclame op mobiele toestellen). Alternatieve valuta Complementaire munteenheden (complementary currencies) maken de laatste vijftien jaar een opmerkelijke opmars. Dit heeft onder meer te maken met het digitale tijdperk, waardoor de automatische verwerking van informatie goedkoop is geworden. Er zijn zowel commerciële als sociale complementaire munteenheden. Een barter zoals de WIR bank in Zwitserland (omzet ongeveer 2 9

10 miljard Zwitserse frank) is een voorbeeld van een commercieel ruilsysteem. Nederland kent drie barterorganisaties: Bartering, TradeXchange Nederland en Qoin. LETS (Local Exchange Trading System of Lokaal Economisch Transactie Systeem) is een sociaal ruilsysteem. LETS zijn lokale, non-profit ruilnetwerken om zonder geld goederen en diensten met elkaar uit te wisselen. In delen in de wereld die te kampen hebben met een groot gebrek aan geld is de ruilhandel soms de prevalente economie. Maar ook in Europa en specifieker in ons eigen land groeit het aantal complementaire munteenheden: in Amsterdam is er Noppes, in Utrecht heb je Sterren en in Leeuwarden gebruiken ze Tuintjes. Crowdfunding Een kleine tien jaar geleden is in de Verenigde Staten het fenomeen crowdfunding ontstaan. Hierbij kloppen mensen niet bij een bank aan voor een lening om hun ideeën te realiseren, maar werven zij via crowdfunding websites fondsen bij particulieren. Iedereen kan een (klein) bedrag inleggen en als tenminste honderd procent van het beoogde bedrag wordt ingezameld, kan de initiatiefnemer aan de slag. Voordeel voor die initiatiefnemer is dat hij of zij geen onderpand nodig heeft om geld te krijgen voor een idee, uitvinding of project. In ons land onderzoekt ABN-AMRO welke rol de bank binnen dit geheel kan spelen. De opzet van crowdfunding is in Europa waar het pas een jaar of vier, vijf geleden opkwam anders dan in Amerika. Daar richt crowdfunding zich meestal op creatieve of liefdadige doelen, in Europa wordt vooral gefocust op startende ondernemers met innovatieve ideeën die geen of onvoldoende startkapitaal hebben. In Nederland was het eerste crowdfunding platform Crowdaboutnow. Dat werd in 2011 opgericht. Nog datzelfde jaar volgden Share2Start, Geldvoorelkaar en Voordekunst. Social Media Social media zijn het stadium dat er alleen persoonlijke berichtjes werden verstuurt of vakantie- of kinderfoto s uitgewisseld al lang voorbij. Zo worden deze media ook ingezet voor crowdfunding. Naast de hiervoor genoemde platforms zetten veel mensen die op zoek zijn naar kapitaal ook social media in. Het zijn populaire en goedkope kanalen voor ondernemers en beheerders van platformen om investeerders aan te trekken. Het zakelijk gebruik van social media in Europa stijgt, zo blijkt uit onderzoek, en Nederland is daarin een voorloper. Het onderzoek laat ook zien dat social media in Nederland voornamelijk zakelijk worden gebruikt om te communiceren met collega s (42 procent) en om informatie te delen (42 procent). Vooral in projecten gebruiken mensen social media, omdat het vaak een grote uitdaging is om de juiste informatie te vinden. Verder gebruiken mensen social media zakelijk ook voor klantcontacten (18 procent). 10

11 Steeds meer organisaties richten Facebook pagina s in en het bezoek op die pagina s stijgt nog elk jaar. Het gemiddeld aantal likes van een bedrijfspagina op Facebook steeg gemiddeld met ruim 9 procent in de periode januari tot november Een pagina uit de top-2000 had eind vorig jaar gemiddeld fans (Nederland telt 7,6 miljoen Facebookers). Maar likes en fans zijn op zich niet voldoende, geschreven reacties zorgen voor meer exposure en interactie met consumenten. Een flinke berichtenstroom helpt organisaties met een zakelijke Facebook pagina concurrenten voor te blijven. Facebook banking Ook de financiële sector heeft social media als Facebook ontdekt. Aanvankelijk vooral voor campagnepagina s en dergelijke, tot de komst van de Kaching app voor Facebook van de Australische Commonwealth. Deze app was oorspronkelijke bedoeld voor mobiele peer-to-peer betalingen, maar is nu ook geschikt om in Facebook geld over te maken naar je vrienden, geld te doneren of te vragen, een deelbetaling te doen voor een gezamenlijk event, bankrekeningen in te zien en geld over te maken tussen rekeningen. En MoneYou biedt als bank de mogelijkheid om via Facebook een spaarrekening te open en te beheren. Big data Big data is de term voor verzamelingen van gegevens die zó groot zijn dat ze niet meer te beheren zijn met conventionele databases. Daarvoor groeit de hoeveelheid te snel. Bovendien verandert die data voortdurend en is ze diffuus en ongestructureerd. Maar wel waardevol voor organisaties om belangrijke managementinformatie over klantgedragingen, leveranciersbewegingen, seizoensinvloeden en dergelijke uit te halen. Want dat is het antwoord op de vraag waarom big data zo nuttig is: door klantgedrag te meten en te monitoren kunnen banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun klanten specifiek relevante informatie sturen en interessante proposities voorleggen. Volgens onderzoek van Capgemini kan Big Data de businessperformance met 26 procent en op den duur een nog hoger percentage verbeteren. De uitdaging is dus om de juiste informatie te halen uit de combinatie van gestructureerde en ongestructureerde data zoals van sociale netwerken. Dat vraagt om de juiste analysetools en een infrastructuur (inclusief opslag) die moeiteloos met al die gegevens overweg kan. 11

12 Veranderende wet- en regelgeving Compliance ontzorgt bij wettenregen Het ministerie van Financiën streeft volgens eigen zeggen naar een goed functionerende financiële sector, met gezonde, verantwoordelijke en betrouwbare instellingen die de klant centraal stellen. Daartoe is een reeks maatregelen genomen en worden hervormingen ingevoerd. De Tweede en Eerste Kamer hebben nog veel nieuwe wet- en regelgeving in behandeling en Europa wil met het Financial Supervisory Package het Europese systeem van toezicht op de financiële markten verbeteren. SOx, IFRS, Solvency II, Basel III, AIFMD, US GAAP, UCITS IV en V, MiFID II, SEPA, zowel nationaal als internationaal regent het regels en wetten in de financiële wereld. Overheden en toezichthouders zien die nieuwe voorschriften als een hulpmiddel voor een doelstelling die banken en verzekeraars op zich ook onderschrijven: het herwinnen van vertrouwen. Toch stelt het ministerie van Financiën in Den Haag dat wet- en regelgeving alleen niet voldoende is. Het ziet ook een grote verantwoordelijkheid voor de financiële sector zelf weggelegd om een cultuuromslag te bewerkstelligen. Dit laat echter onverlet dat het ministerie al tal van maatregelen heeft genomen die zich richten op het versterken van de positie van de consument, het verbeteren van het toezicht op financiële organisaties, het verbeteren van hun bestuur, beperking van risico s en op het sterker en gezonder maken van financiële instellingen. Basel III Ook Europa laat zich niet onbetuigd. Het Basel Committee for Banking Supervision heeft nieuwe kapitaaleisen voor banken gedefinieerd (Basel III) en de Europese Commissie heeft een drietal Capital Requirements Directives uitgebracht met concrete acties en eisen op het gebied van risico-, kapitaals- en liquiditeitmanagement binnen banken. De kern van Basel III is dat banken veel meer kapitaal en liquiditeit moeten aanhouden tegenover hun uitstaande beleggingen dan tot nu toe. Banken moeten extra kapitaalbuffers creëren, om niet te worden beperkt in de mogelijkheid om dividend of prestatiegerelateerde bonussen te betalen. De regels worden vanaf dit jaar geleidelijk ingevoerd en moeten uiteindelijk in 2019 van kracht zijn. Naar verwachting wordt de impact hiervan zo groot, dat banken zich hier nu al goed op moeten oriënteren. en de gevolgen De meningen over de zwaardere kapitaaleisen voor banken zijn verdeeld; ook in de politiek. Een van de argumenten tegen de buffers die Basel III oplegt (een kernvermogen van 6% van de totale activa) is dat de vier grote systeembanken in ons land er nadeel van zullen ondervinden in hun concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse banken. Bovendien zullen banken die zichzelf financieel moeten versterken minder geneigd zijn om één van hun kerntaken uit te voeren, namelijk kredieten verstrekken aan consumenten en bedrijven. Volgens het jaarlijkse onderzoek van accountantsen adviesbureau KPMG naar regelgeving voor banken kunnen waarschijnlijk alleen de grootste en sterkste banken alle maatregelen, standaarden en nieuwe weten regelgeving verwerken en krijgen kleine en middelgrote banken het moeilijk om zelfstandig verder te gaan. Dit betekent echter niet dat de grote banken nog groter worden, want die zullen om kapitaal vrij te spelen om aan de strenge eisen te voldoen vaak dochterondernemingen in het buitenland afstoten. 12

13 Rol KPN De visie van waaruit KPN zijn branchespecifieke aanpak voor de financiële markt heeft ontwikkeld, sluit exact aan bij een voorspelling die KPMG doet in het jaarlijkse onderzoek: juist nu kapitaaleisen veel aandacht vragen, moeten banken investeren in ICT. Naar schatting gaat dat wereldwijd de komende vijf jaar om circa 100 miljard. Er zijn diverse redenen waarom financiële organisaties moeten investeren in ICT. Een daarvan is dat particuliere én zakelijke klanten van hun bank verwachten dat zij met de tijd meegaan en de faciliteiten bieden die de technologie mogelijk heeft gemaakt, zoals werken op afstand. Dat is een commerciële reden. Minstens zo belangrijk zijn overwegingen vanuit compliance en security. Want nieuwe wetten brengen ook nieuwe compliance met zich mee en banken zijn een geliefkoosd doelwit voor cybercrime. Populair gesteld wordt de financiële sector dus zowel door de good guys als de bad guys gedwongen om op dit gebied de nodige maatregelen te nemen. KPN kent die uitdagingen en heeft zijn dienstverlening voor de financiële wereld daarop ingericht. We hadden al de beste en betrouwbaarste netwerken en onze Nederlandse datacenters zijn beveiligd volgens de hoogste standaarden; zelfs ontoegankelijk voor buitenlandse overheden. Bovendien ontzorgen we de financiële klanten met onze op de financiële branche afgestemde service voor datacommunicatie en security. Ons voortdurende streven naar eenvoud in dienstverlening vertalen we in alleen betalen wat je gebruikt (pay per use), schaalbaarheid (op en af al naar gelang de behoefte) en end user services vanuit het Business to Employee model (B2E). Dankzij Cloud-oplossingen en werkplekbeheer bieden we beheersbare en betrouwbare diensten waarmee financiële organisaties hun efficientyratio kunnen verhogen en hun klanten tevreden stellen. 13

14 Veiligheid en de Cloud Clouddiensten: veilig up-to-date en 24/7 beschikbaar Cloud is in opmars. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om online te werken in plaats van data (alleen) op eigen servers te bewaren. Bestanden en toepassingen worden veilig in de Cloud opgeslagen en zijn altijd en overal beschikbaar voor iedereen die daartoe gerechtigd is. Bij cloud gaat het vooral over de infrastructuur, wordt weleens gesteld. En dat is precies wat KPN biedt, veilig en betrouwbaar. 24/7 en 365 dagen per jaar. Klanten van financiële organisaties als banken en verzekeraars verwachten stabiliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Maar ook dat ze met hun tijd meegaan en snel reageren op nieuwe ontwikkelingen in de markt en technologische mogelijkheden omarmen als bijvoorbeeld mobiel betalen en online beleggen. En vanzelfsprekend rekenen particulieren en organisaties erop dat hun gegevens in volstrekt veilige handen zijn. As-a-service concept Dit stelt hoge eisen aan hun ICT. Dan is er de keuze tussen zelf regelen of uitbesteden. KPN kan helpen met Clouddiensten die alle nodige functionaliteiten bevatten. Vanuit het perspectief dat banken en verzekeraars hun klanten optimaal van dienst willen zijn met begrijpelijke producten en eenvoudig te hanteren diensten, focust KPN op het verbeteren en innoveren van het interne 14

15 functioneren. Dit door transparant en proactief mee te bewegen met de bedrijfsvoering van de sector. KPN biedt oplossingen vanuit streng beveiligde datacenters in Nederland, volgens het -as-a-service concept. Zowel netwerkvoorzieningen met reken- en opslagcapaciteit als software zijn leverbaar als een dienst. Daarmee hebben de financiële organisaties geen omkijken naar het operationele beheer op hard- en softwaregebied. Dat is niet alleen flexibel en schaalbaar, maar scheelt ook aanzienlijk in doorlooptijd en eenmalige investeringen. Zeker in een tijd waarin banken worden geconfronteerd met strenge kapitaaleisen, komt het van pas om geen onnodig kostbare investeringen te hoeven doen in apparatuur en software. Het spreekt voor zich dat KPN er te allen tijde voor zorgt dat de geboden diensten up-to-date zijn. KPN medeoptichter ENCS KPN, doordrongen is van het belang van veiligheid, is als beheerder van diverse vitale netwerken één van de oprichters van het European Network voor Cyber Security (ENCS). Samen met Alliander, DNV KEMA, TNO en de Radboud Universiteit hebben we in 2012 dit Europese kenniscentrum voor cyber security voor energie-, wateren telecomnetten in het leven geroepen. ENCS houdt zich bezig met onderzoek, testen, kennisdelen en training op het gebied van cyber security om de eigenaren van die infrastructuren te helpen zich beter te beveiligen. ENCS verleent vier geïntegreerde diensten: Research & Development, Cyber Testing, Training en Information & Knowledge Sharing. Het maakt gebruik van kennis en kunde van aangesloten organisaties, zoals gespecialiseerde kennisinstituten, universiteiten en industriële partijen. Veiligheid: hoogste prioriteit Een andere belangrijke vraag is: zijn clouddiensten wel veilig? KPN heeft dat tot één van de hoogste prioriteiten gemaakt en wat security betreft de oplossingen in vier basiscategorieën onderverdeeld: De Identity Service Provider focust op het identificeren en autoriseren van gebruikers en veilige toegang tot bedrijfsapplicaties. De KPN-dienstverlening bestaat uit Secure Access, Strong Authentication en Identity Management. Bij Managed Security Service Provider gaat het om het beschermen en bewaken van ICT-infrastructuren en de veilige distributie van bedrijfsgegevens. De KPN-dienstverlening bestaat uit Secure Information Exchange, Network Perimeter Protection en Security & Compliance Monitoring. Voor de beschikbaarheid van bedrijfsprocessen, applicaties & data en ICT-infrastructuren is er het Business Continuity Centre. Hiermee waarborgt KPN de continuïteit van de bedrijfsvoering, ook in geval van calamiteiten. Bij Security & Continuity Advisory, staan advies en integratie op het gebied van veiligheid en continuïteit centraal. 15

16 Pensioenfondsen en verzekeringen Korten op pensioenen en investeren in hypotheken De economische tegenwind treft ook pensioenfondsen. Weliswaar hebben veel fondsen nog voldoende reserves, maar er zijn er ook en niet altijd de kleinste waar de verhouding tussen de premies die ze innen en de pensioenbeloftes in onbalans is geraakt. Die gaan daarom korten op de pensioenen. Voor buitenstaanders was het dan ook een verrassing dat juist pensioenfondsen en verzekeraars wellicht een flink deel van de hypotheken van banken gaan financieren. Het totaal van de pensioenreserves in Nederland bedraagt op dit moment 831,1 miljard (bron: Financieele dagblad). Ondanks dat enorme bedrag gaan 68 van de 415 Nederlandse pensioenfondsen vanwege hun slechte financiële positie per 1 april korten op de pensioenen. Dit treft in totaal 5,6 miljoen mensen in hun portemonnee. De fondsen die het goed doen, creëren een buffer en blijven boven de wettelijk verplichte dekkingsgraad van 105%. Bij andere pensioenfondsen komen minder premies binnen dan nodig is om de uitkering van pensioenen te kunnen blijven garanderen. Opgelopen pensioenverplichtingen Dit heeft onder meer te maken met de levensverwachting van hun klanten. Mensen worden onder meer door verbeterde levensomstandigheden en betere gezondheidszorg ouder dan vroeger. Daardoor zijn de pensioenverplichtingen van de fondsen sinds midden jaren 90 met 15 tot 20 procent toegenomen. Overigens verschilt dat van fonds tot fonds en lopen de onderlinge verschillen op tot zo n 10 procent. Ook de verhouding tussen het rendement dat de pensioenfondsen maken op hun beleggingen en hun verplichtingen speelt een belangrijke rol in hoe zij er financieel voor staan. Gemiddeld genomen hebben de pensioenfondsen redelijk goede resultaten behaald en is hun vermogen de laatste vijf jaar met circa 30 procent gestegen. Daar staat echter tegenover dat hun verplichtingen gemiddeld met 86 procent zijn gestegen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat mensen ouder worden. Daarnaast spelen de lage rentestanden een rol. Sommige fondsen hebben zich daartegen ingedekt door bijvoorbeeld langlopende obligaties te kopen die bij een dalende rente meer waard worden. Adviseursrol Alle financiële onzekerheden hebben ertoe geleid dat mensen die bij een pensioenfonds zijn aangesloten en daar sparen voor hun oude dag, veel vragen hebben. Wat zullen de gevolgen van de voorgenomen korting voor mijn pensioen zijn? Hoe is mijn pensioenpremie precies opgebouwd? Wanneer kan ik met pensioen? Wat kan ik doen om er zeker van te zijn dat ik straks kan doorleven zoals ik gewend ben? Die vragen worden gesteld aan de intermediairs, maar ook aan de pensioenfondsen zelf. En daarmee hebben zij steeds meer aandacht gekregen voor hun rol als adviseur. Zodoende wordt klantcontact rechtstreeks of via tussenpersonen steeds belangrijker voor de pensioenfondsen. Als specialist op het gebied van van IT en telecommunicatie en als organisatie met ook zelf een groot aantal klanten, begrijpt KPN welke gevolgen zulke vragen hebben en wat er nodig is om daar adequaat op te kunnen reageren. De state-of-of-the-art call centers van KPN bieden uitkomst in het beantwoorden van de prangende vragen die zowel particuliere pensioenverzekerden hebben als de vragen waar werkgevers op dit gebied mee zitten. 16

17 Hypotheken financieren Gezien de eerder genoemde onzekerheden, het niet halen van de wettelijke dekkingsgraad en de korting op de pensioenen, zal dan ook menigeen verbaasd hebben opgekeken toen onlangs bekend werd dat na drie jaar onderhandelen institutionele beleggers zoals verzekeraars en pensioenfondsen bereid zijn om de hypotheken van banken te gaan financieren via een nog op te richten staatsinstituut. In het kort komt het erop neer dat er een instelling komt die het veilige deel van de hypotheekportefeuille hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie (NHG), waarde 150 miljard financiert door middel van obligaties met staatsgarantie. Het risicodeel dat de NHG niet dekt (5 à 10 procent), houden de banken zelf op de balans, dus het Rijk loopt geen risico s. De nieuwe instelling mag overigens niet zelf hypotheken verkopen. Door deze constructie worden de rentekosten lager dan op hypotheekportefeuilles die rechtstreeks aan beleggers worden verkocht. Het mes snijdt dan aan meer kanten: voor pensioenfondsen, die nu veelal in het buitenland beleggen om rendement te behalen op hun reserves, wordt het aantrekkelijk om deze gegarandeerde obligaties te kopen. Ze gaan dus meer in eigen land beleggen. De banken die gebukt gaan onder een binnenlands spaartekort ( 450 miljard meer hypotheken en kredieten dan spaargeld en bedrijfsdeposito s) krijgen weer meer financiële ademruimte en dus ook voor nieuwe bedrijfskredieten en hypotheken. Een van de beoogde resultaten is dat hiermee de huizenmarkt in Nederland weer kan worden vlotgetrokken. 17

18 De rol van ICT nu en in de toekomst De barrière van afstand en tijd verdwijnt Zakelijke klanten van KPN richten zich in de toekomst steeds meer op de doelen waar ICT voor wordt gebruikt en minder op de middelen. Zo kijken financiële instellingen vooral naar de manier waarop data en functionaliteiten kunnen worden ingezet om consumenten en werknemers optimaal te faciliteren, kostenbesparingen te realiseren en loyaliteit te verhogen. De Cloud biedt de mogelijkheden om die functionaliteiten flexibel in te zetten. De snelle, veilige en betrouwbare netwerken glasvezel en 4G die daarbij nodig zijn, zijn bij KPN in vertrouwde handen. Nederland is ook op ICT-gebied de Digital Gateway to Europe. ICT is de general purpose technology van deze tijd en ons land kent het hoogste gebruik door organisaties en consumenten op dit continent. Na de Britse is de Nederlandse economie de meest ICT-intensieve. Bovendien is ICT steeds sterker verweven met andere sectoren en dus wordt economisch succes in belangrijke mate bepaald door de succesvolle toepassing daarvan. ICT cruciaal in bedrijfsproces Dit blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie ruim een jaar geleden heeft laten uitvoeren. Met name de sector van financiële dienstverleners, de ICT-sector zelf en de overheid zijn grote afnemers van ICT, dat in die sectoren een cruciale rol speelt in alle operationele bedrijfsprocessen. Vooroplopen op ICT-gebied, bijvoorbeeld met ontwikkeling van sectorspecifieke systeemplatformen (infrastructuur, standaarden en applicaties) zorgt ervoor dat onder meer banken en verzekeraars ook in de toekomst een sterke concurrentiepositie behouden. De financiële dienstverlening heeft met Interpay in het verleden al duidelijk geprofiteerd van een dergelijk systeemplatform. Na succesvolle toepassingen als PIN en de Chipknip is Interpay opgegaan in de pan-europese aanbieder van betaaldiensten Equens. En ondertussen zijn de banken alweer met de volgende stap bezig: mobiel betalen. Samen met KPN worden dit jaar concrete stappen gezet om deze beloftevolle nieuwe mogelijkheid te testen en uit te rollen. De eerlijkheid gebiedt te constateren dat Nederland niet vooroploopt met mobiel betalen. Het wordt daarom een uitdaging om mensen op die vorm van betalen te laten overstappen. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat ons PIN-systeem algemeen gerekend wordt tot het beste dat er op dit gebied bestaat. En juist omdat gebruikers dat gemak ervaren, zijn volgens de Wet van de Remmende Voorsprong de drang en de noodzaak om snel een nieuw betalingssysteem te introduceren hier minder groot dan in landen waar betalen zonder cash geld niet zo eenvoudig is. Toch wordt mobiel betalen gezien als één van de belangrijkste vernieuwingen die de financiële sector op korte termijn in ons land gaat doorvoeren. 18

19 Nieuwe rol social media Social media spelen in de consumentenmarkt al een grote rol, de komende jaren zal het belang van deze kanalen ook voor organisaties toenemen. De functie van websites verschuift en is straks vooral bedoeld om het merk, bedrijfsidentiteit en -imago te profileren. Social media worden dan ingezet voor interactie met diverse stakeholders, zoals leveranciers, afnemers en particuliere klanten. Onder meer via communities kunnen bijvoorbeeld innovatieve diensten en producten worden gelanceerd binnen specifieke, relevante doelgroepen om vervolgens te worden besproken en gewaardeerd. Om ervoor te zorgen dat zakelijke gebruikers van social media geen last hebben van allerlei niet-relevante en dus ongewenste informatie die via social media wordt verspreid tegenwoordig reden voor veel gebruikers om een social sabbatical in te lassen, worden er (betaalde) diensten ontwikkeld die de gegevens op maat filteren. Altijd en overal toegang Any time, any place, any device is een thema waar ook de financiële sector mee te maken heeft. Medewerkers willen altijd, overal en met het apparaat van hun keuze (PC, laptop, tablet of zelfs smartphone) toegang tot hun applicaties en bestanden hebben. Ook als ze zich in het buitenland bevinden vanwege een conferentie of zakelijke transactie. KPN heeft een aantal complementaire diensten waarmee financiële organisaties hun medewerkers op dit terrein kunnen faciliteren en de efficiency op een veilige manier kunnen verhogen. Met de dienst Unified Communications biedt KPN banken en verzekeraars een geïntegreerde vorm van communicatie, waarin telefonie wordt aangevuld met presence, instant messaging, video conferencing, voic in , desktop en documentsharing. Any Device Management stelt organisaties in staat om de controle op de ICT en de veiligheid te behouden, terwijl medewerkers de vrijheid krijgen om te kiezen tussen het gebruik van hun eigen smartphone, tablet of laptop, of die van de zaak. Controle is ook een van de voordelen van de dienst Service Aggregatie, waarmee via een bedrijfslogin toegang kan worden verleend aan aanbieders van bijvoorbeeld software voor bedrijfsprocessen of financiële software zoals SAP. CloudNL van KPN biedt de mogelijkheid om op afstand te werken, omdat applicaties en data in de Cloud staan. Tevreden klanten Deze diensten versterken niet alleen de samenwerking binnen een organisatie, maar ook de effectiviteit en daadkracht. ICT in dienst van de doelen van de klant en daarmee ook van de klant van de klant, zorgen ervoor dat de barrières van afstand en tijd verdwijnen. Met hun werkplek op elk gewenst moment en elke gewenste plek direct bij de hand, helpt KPN financiële organisaties hun diensten te optimaliseren, klanten tevreden te stellen, vertrouwen te herstellen en zich te concentreren op hun core business. Om zodoende in deze economisch en financieel roerige tijden het hoofd te bieden aan de vaak complexe uitdagingen. QR-code Gebruik de QR-code om dit document te bekijken op uw smartphone of tablet. 19

20 KPN visie op Finance Herstel van vertrouwen vraagt om hervormingen ICT biedt efficiency, flexibiliteit en veiligheid Trends die de financiële wereld veranderen Compliance ontzorgt bij wettenregen Clouddiensten: veilig up-to-date en 24/7 beschikbaar Korten op pensioenen en investeren in hypotheken De barrière van afstand en tijd verdwijnt kpn.com/finance

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Kredietcrisis en bankentoezicht

Kredietcrisis en bankentoezicht Factsheet #4 Kredietcrisis en bankentoezicht RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS Waar gaat het over? De kredietcrisis in de financiële sector leidde in het najaar van 2008 tot een serie interventies van

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt FEBRUARI 2016 www.dmfco.nl Met de toenemende beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken kent de hypotheekmarkt nu drie

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in computers, randapparatuur en software Computergroothandels richten zich doorgaans op bedrijfsmatige afnemers. Ze leveren hardware, software en toebehoren. Ook service- en adviesdiensten

Nadere informatie

White paper User Based Computing. 14:45 u

White paper User Based Computing. 14:45 u 14:45 u White paper User Based Computing De wereld van ICT verandert snel. Komt uw bedrijf nog mee in de 21e eeuw? User Based Computing is de oplossing voor een organisatie van nu. Verlagen van complexiteit

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN 2 Digitale Transformatie Het aantal manieren om in te loggen voor online dienstverlening groeit. We gaan toe naar een situatie waarin

Nadere informatie

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies drs. Roel van der Sar RC RV Manager Corporate Finance Debt Advisory Introductie drs. Roel van der Sar RC RV Senior Manager

Nadere informatie

KPN, uw digitale bodyguard. Veiligheid & betrouwbaarheid in de financiële sector

KPN, uw digitale bodyguard. Veiligheid & betrouwbaarheid in de financiële sector KPN, uw digitale bodyguard Veiligheid & betrouwbaarheid in de financiële sector Inleiding Veiligheid essentieel voor digitaal vertrouwen Digitale veiligheid is cruciaal voor de financiële wereld. De sector

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing!

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing! Zorgeloos communiceren Ook voor uw totaaloplossing! Aangenaam Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van communicatie. Wij willen ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt communiceren. Dit doen we met een

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Persmap 2015 Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Onze missie Succesvolle ondernemers hebben mensen nodig die in hen geloven en die hen de benodigde mielen ter beschikking

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen ziekenhuis-ict Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen voor ziekenhuis-ict Hoe kan ICT ook in de toekomst de werkprocessen in het ziekenhuis optimaal ondersteunen? Om bij te dragen

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet Bart P.M. Joosen 30 januari 2014 Aanbodzijde van de financieringsmarkt 2 Aanbodzijde van de financieringsmarkt Banken Institutionele beleggers Beurs (public

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07 Visiedocument Neutralis 1 Inhoudsopgave: 1. Doel Visiedocument.... 3 2. Ontwikkelingen in de wereldeconomie... 4 3. Ontwikkelingen in de Nederlandse economie. 6 4. Ontwikkelingen binnen de financiële branche

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding.

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding. Dicteerbrochure Ateq 08_190x277mm 01.indd 1 06-08-14 14:30 ONDERWERP: Oplossingen voor de moderne advocatuur OKTOBER 2014 Geachte Mr., Veel juridische professionals hebben vragen over het nieuwe werken,

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Pensioenen en politiek. Pieter Omtzigt

Pensioenen en politiek. Pieter Omtzigt Pensioenen en politiek Pieter Omtzigt Samenvatting 1. Financiële crisis, slachtoffers en dominostenen 2. Hoe gaan pensioenfondsen om met deze crisis? 3. Hoe gaan overheden om met deze crisis? Investeren,

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Workshop Slimmer Communiceren

Workshop Slimmer Communiceren Workshop Slimmer Communiceren Smart Communications Event 11 april 2013 Antoine van der Sijs Strict Consultancy BV 06-27085938 a.van.der.sijs@strict.nl René van Dormolen Microsoft BV (020) 500 1441 renevan@microsoft.com

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Welkom bij SNS Regio Bank

Welkom bij SNS Regio Bank Welkom Voor iedereen Welkom bij SNS Regio Bank In de eerste plaats mag u van uw bank natuurlijk een professionele aanpak verwachten. Met een uitgebreid aanbod diensten en producten. Maar SNS Regio Bank

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Smart Datacenter Services

Smart Datacenter Services Smart Datacenter Services Naast het borgen van de continuïteit wijst onafhankelijk onderzoek uit dat de drie belangrijkste zaken zijn om het onderhoud en beheer van een datacenter uit te besteden zijn:

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie