KPN visie op Finance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPN visie op Finance"

Transcriptie

1 KPN visie op Finance

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Herstel van vertrouwen vraagt om hervormingen 4 Het belang van ICT in de financiële wereld 7 Trends die de financiële wereld veranderen 9 Veranderende wet- en regelgeving 12 Veiligheid en de Cloud 14 Pensioenfondsen en verzekeringen 16 De rol van ICT nu en in de toekomst 18 2

3 Voorwoord De bank- en verzekeringssector staat voor uitdagingen die jarenlang niet aan de orde zijn geweest. De financiële crisis heeft de sector hard getroffen en er is een publieke discussie ontstaan over de toekomstige inrichting van het financiële bestel en de rol van instellingen daarbinnen. Dit visiedocument geeft een overzicht van actuele trends- en ontwikkelingen van de financiële dienstverlening in Nederland. Het document neemt de lezer mee vanaf het ontstaan van de kredietcrisis tot de huidige situatie in Het document raakt actuele onderwerpen als: Herstel van vertrouwen Het belang van ICT in de financiële wereld Veranderd consumentengedrag Het effect van de huidige wettenregen op wet- en regelgeving en compliance Veiligheid m.b.t. bijvoorbeeld cyberbedreigingen De rol van ICT nu en in de toekomst Dit visiedocument is geschreven voor een brede doelgroep die de financiële sector, ondanks alle discussie, een warm hart toedraagt. Het zal niet overal direct een antwoord op geven, of de kredietcrisis oplossen. Wel verwachten we dat het discussie losmaakt en dient als inspiratiebron. KPN wil graag een bijdrage leveren aan een business dialoog met alle betrokken partijen in de financiële keten. Vanuit het ICT perspectief ziet KPN interessante kansen voor de financiële sector in Nederland. Als rode draad herkennen wij drie belangrijke speerpunten die voor de sector van wezenlijk belang zijn: 1. Transparantie & vertrouwen 2. Efficiency & effectiviteit 3. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op maat Het belangrijkste is dat het visiedocument voldoende stimulans bied voor groei, innovatie en nieuwe (ICT) kansen in een uiterst dynamische sector. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst! 3

4 Herstel van vertrouwen vraagt om hervormingen De kredietcrisis die in 2008 uitbrak heeft duidelijk gemaakt dat financiële instellingen destijds te weinig buffers hadden en te weinig zicht op de risico s. Ook het toezicht op financiële instellingen schoot tekort. De Nederlandse overheid heeft met een pakket van veertig maatregelen ingegrepen. Twee zaken zijn anno 2013 nog steeds urgent: hervorming van het financiële stelsel en herstel van het vertrouwen. ICT-diensten van KPN kunnen daarbij een helpende hand bieden. De Nederlandse economie maakt moeilijke tijden door. Sinds in 2008 de financiële crisis in Amerika uitbrak en vervolgens overwaaide naar Europa en de rest van de wereld, hebben economieën van het Oosten tot het Westen op enkele opkomende markten na te kampen met afnemende groei of zelfs recessie. Ook Nederland. Triple dip in Nederland De Nederlandse economie is over heel vorig jaar gekrompen met 0,9 procent. Daar kwamen wij volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op uit, nadat het laatste kwartaal van 2012 een krimp van 0,4 procent te zien gaf. En daarmee werd voor Nederland de triple dip een feit, want dat was de derde recessie in drie jaar tijd. Het is slechts een schrale troost, maar de ons omringende landen presteerden in dat laatste kwartaal ook slecht; in een aantal gevallen zelfs nog duidelijk minder. Zo kromp de Duitse economie in dezelfde periode met 0,6 procent, de Franse met 0,3 procent en zakte Italië zelfs met 0,9 procent terug. Toch positieve signalen Toch komen er uit de wereldeconomie positieve signalen, meent het International Institute of Finance (IIF), de internationale denktank van de grote banken. Want al is het vierde kwartaal bijna overal slecht geweest, het IIF meent dat er ergens eind vorig jaar een omslagpunt is geweest. Het aantal orders voor kapitaalgoederen zoals machines is globaal ruim tien procent gegroeid en dit kan betekenen dat de industrie betere omzetten verwacht. In een recent rapport van het IIF staat dat het optimisme zich langzaam verspreidt van China naar Amerika en de rest van de wereld. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) verwacht echter dat het economisch herstel pas in de tweede helft van dit jaar zichtbaar wordt. Nederlandse aanpak kredietcrisis De Nederlandse staat heeft banken gesteund met kapitaalinjecties en staatsgaranties. Doordat banken terughoudend waren in geld lenen aan elkaar, dreigden gezonde financiële organisaties in gevaar te komen. Ter bescherming stelde de overheid in oktober miljard beschikbaar voor gezonde en levensvatbare banken en verzekeraars, Daarvan hebben ING ( 10 miljard), AEGON ( 3 miljard) en SNS REAAL ( 750 miljoen) gebruikgemaakt. In ruil voor die staatssteun heeft de overheid commissarissen met extra bevoegdheden aangesteld bij deze banken. De garantieregeling is op 1 januari 2011 gesloten. Nadat Fortis bank ABN-AMRO had overgenomen en door de kredietcrisis Fortis moeite had om aan kapitaal te komen, heeft de overheid uiteindelijk in 2008 besloten Fortis-ABN AMRO Nederland en de aandelen van Fortis Verzekeringen Nederland en Fortis Corporate Insurance over te nemen. Sinds 29 september 2011 beheert NL Financial Investments (NLFI) de aandelen. De Nederlandse overheid is tot het moment dat ABN-AMRO weer een zelfstandige organisatie bedrijf wordt, geen aandeelhouder meer, maar certificaathouder. Ook dit jaar dienden zich nog moeilijke momenten aan binnen de financiële sector in ons land. Zo heeft minister Dijsselbloem van Financiën op 1 februari in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) SNS REAAL genationaliseerd om het spaargeld van klanten veilig te stellen 4

5 om zo de dienstverlening van de bank en verzekeraar te waarborgen. Deze ingreep heeft extra problemen voor de financiële stabiliteit en de economie voorkomen. SNS Reaal is in de problemen geraakt door de aanhoudende verliezen bij vastgoeddochter SNS Property Finance. Als bijdrage aan de redding van SNS reaal moeten de Nederlandse grootbanken in 2014 een extra bankheffing van 1 miljard betalen. Ondanks de sterk verbeterde balanspositie en de kapitalisering van de Nederlandse (groot)banken per eind 2012 hebben alle banken in het eerste kwartaal 2013 verder gaande reorganisaties aangekondigd. Dit om de cost/income ratio en de bankbalans verder te verbeteren. Deze maatregelen zijn nodig vanwege de aangescherpte kapitaaleisen, het slechte economische klimaat waardoor alle banken extra moeten afboeken op slechte kredieten en de extra bankheffing voor de redding van SNS. Nieuwe veranderingen De roerige tijden in de financiële wereld zijn niet in een handomdraai op te lossen, maar is wereldwijd een kwestie van lange adem. Om het onderlinge vertrouwen en het vertrouwen van organisaties en consumenten te herstellen, zullen voortdurend nieuwe stappen moeten worden genomen. Strategische speerpunten voor de financiële instellingen voor de toekomst zijn onder meer het centraal stellen van de klant, het verbeteren van de ratio tussen kosten en inkomsten, het op orde houden van de bankbalans (asset & liability management), risicomanagement en in het bijzonder voor de pensioenfondsen het verbeteren van de dekkingsgraad. Tegen de achtergrond van dit alles speelt dat door invloed de technologische vooruitgang, demografische verschuivingen (vergrijzing en de opkomst van de generatie Einstein), maatschappelijke en sociaal-culturele veranderingen (zoals aandacht voor de balans tussen werk en privé) en tal van politieke en economische keuzes, er veel verandert in de manier van zakendoen. Dat is zeker van invloed op de hervormingen die banken en verzekeraars moeten doorvoeren denk alleen al aan de opkomst van mobiel betalen en bankieren, kennisdeling en plaatsonafhankelijk werken. Branchespecifieke aanpak KPN onderscheidt in de financiële branche drie partijen: banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Die hebben gemeenschappelijke belangen, maar streven vanwege de dienstverlening aan hun klanten daarnaast ook verschillende doelen na. Daardoor hebben zij ook behoefte aan verschillende ICT-diensten. Wij zijn in staat om banken en verzekeraars te helpen om op een betrouwbare en veilige manier uitdagingen voor de toekomst op dit gebied aan te gaan. Rekening houdend met het veranderende gedrag van zowel zakelijke klanten als consumenten, die beiden gebruik maken van steeds weer nieuwe digitale mogelijkheden. Speciaal met het oog daarop heeft KPN voor de financiële wereld een branchespecifieke aanpak ontwikkeld. Daarmee kunnen we de financiële sector in meer opzichten ontzorgen, want IT moet voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en dat wordt zowel nationaal als vanuit Europa steeds complexer. Voor de periode staan er maar liefst 38 nieuwe wetten op stapel. KPN houdt zich daar intensief mee bezig en helpt de IT van banken en verzekeraars compliant te blijven. Gebruikmakend van de beste vaste en mobiele netwerken en top datacenters waar informatie absoluut veilig is. In dit visiedocument beschrijven we een aantal ontwikkelingen en de oplossingen die KPN de financiële instellingen daarvoor kan aanbieden. Het is onze ambitie om met alle partijen om tafel te gaan om met onze expertise, netwerken en diensten te helpen deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Zo willen we een directe bijdrage leveren aan noodzakelijke hervormingen en herstel van vertrouwen. 5

6 Korte historie krediet- en schuldencrisis : De kredietcrisis ontstaat in de Verenigde Staten doordat de banken daar te veel risico s nemen met hypotheken, die ze in ondoorzichtige financiële producten verpakken en wereldwijd doorverkopen. Zodoende verspreidt de crisis zich als een olievlek. Met fors minder kredietverstrekking tussen banken, minder consumptie, minder bedrijfsinvesteringen en een inzakkende wereldhandel tot gevolg. In de eurozone is er eind 2008 voor het eerst sprake van een recessie : De meeste Europese landen beginnen de gevolgen van de kredietcrisis op te lossen als eind 2009 in Griekenland een andere crisis ontstaat: de schuldencrisis. Griekenland kampt met een veel groter begrotingstekort en een hogere overheidsschuld dan eerder gemeld. Om te voorkomen dat het land failliet gaat, wordt in Europees verband besloten tot financiële steun. Ook Nederlandse banken moeten daaraan meebetalen (ABN-AMRO 880 mio en ING 640 mio). Later blijken ook Spanje, Portugal en Ierland een groot begrotingstekort of een flinke overheidsschuld te hebben. De eurolanden richten samen met het IMF de tijdelijke noodfondsen EFSF en EFSM op : Ierland doet in november 2010 een beroep op de tijdelijke noodfondsen en de Europese Unie, gevold door Portugal in van het volgende jaar. Daarop maakt de eurozone maakt afspraken over de begrotingsdiscipline. Toch verliezen de financiële markten in Q4 van 2011 hun vertrouwen in Italië en Spanje, aan wie steeds hogere rentes worden gevraagd. Begin oktober 2012 vervangt het ESM de tijdelijke Europese noodfondsen. De Europese Commissie presenteert voorstellen voor Europees bankentoezicht door de Europese Centrale Bank (ECB). Medio december bereiken de ministers van Financiën van de EU daarover overeenstemming. Zij besluiten dat banken met meer dan 30 miljard op de balans of meer dan 20 procent van het Bruto Binnenlands Product én de banken die al Europese staatssteun krijgen onder toezicht van de ECB vallen. De ECB kan ook ingrijpen bij kleinere banken als dat nodig is. Het Europees toezicht door de ECB start waarschijnlijk in de eerste helft van : Cyprus doet in maart een beroep op de Europese noodfondsen. De twee grootste banken de Bank of Cyprus en de Laiki-bank dreigen om te vallen. Om te voorkomen dat er een bankrun op Cyprus ontstaat, worden de banken in maart anderhalve week gesloten. Cyprus is gedurende die anderhalve week naarstig op zoek naar geld. Er moet er manier worden verzonnen om 5,8 miljard binnen te halen, want alleen dan springt de trojka (de eurolanden, het IMF en de ECB) bij met 10 miljard. 6

7 Het belang van ICT in de financiële wereld ICT biedt efficiency, flexibiliteit en veiligheid ICT is cruciaal voor de financiële sector. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten kunnen vertrouwen op de continuïteit van hun bedrijfsprocessen. Uitval van systemen kan desastreuze gevolgen hebben voor spaarders, beleggers en bedrijven. Ook security en compliance met voortdurend nieuwe wet- en regelgeving zijn essentieel. Commercieel gezien is het van belang om te blijven inspelen op nieuwe technologische mogelijkheden en veranderende behoeften. Financiële instellingen staan zowel in- als extern voor allerlei uitdagingen. Intern streven zij ernaar om kosten te reduceren en zo efficënt mogelijk te werken. Door de vastewerkplekratio te verbeteren, kunnen zij kantoorruimte afstoten en reiskosten beperken. Maar dat vraagt wel om een nieuwe manier van werken met nieuwe ICT-behoeften tot gevolg. Extern behoren financiële transacties, het uitwisselen en beheer van klantgegevens en optimaal klantcontact tot de core business van banken en verzekeraars. Ook al dit soort handelingen wordt gefaciliteerd door ICT. Van de infrastructuur tot de datacenters en van de diensten tot de devices, alles moet soepel met elkaar samenwerken, bijdragen aan gestelde doelen en zorgen voor de gewenste klantbeleving. KPN biedt passende oplossingen voor ontwikkelingen die nu manifest worden en in de toekomst van grote invloed zullen zijn op de financiële markten. ICT-paradox Zeker wat consumenten betreft is er sprake van een paradox: aan de ene kant hebben technologische mogelijkheden gezorgd voor meer afstand tussen banken en hun klanten, aan de andere kant is de vraag naar nog meer gemak op basis van slimme ICT groot. De eerste stap in het vergroten van de afstand tussen de gewone rekeninghouder en de bank was de komst van de geldautomaat, ook wel flappentapper genoemd. Toen het gebruik daarvan in zwang kwam, hoefden mensen geen geld meer aan de balie op te nemen. Het persoonlijke contact en de mogelijkheden voor up- en cross selling in het filiaal verdwenen. Zo ontstond verwijdering en mogelijk begon daarmee de afbreuk van het vertrouwen, dat onder meer door de krediet- en schuldencrises en het politieke debat daar omheen later verder werd versterkt. Het Nieuwe Leven en Werken Toch wil niemand terug naar de oude situatie. Na de geldautomaat werd het internetbankieren geïntroduceerd en nog weer later kwamen er financiële apps voor smartphones en het zogenoemde Facebook banking. Consumenten en bedrijven hebben die ontwikkelingen geadopteerd. En dat zorgt weer voor nieuwe behoeften. Temeer omdat ICT ook andere bewegingen in gang heeft gezet zoals Het Nieuwe Leven en Werken. Medewerkers zoeken naar een betere balans tussen werk en privé en ICT-oplossingen hebben dat mogelijk gemaakt. Altijd en overal bereikbaar kunnen zijn en overal vandaan toegang hebben tot persoonlijke en bedrijfsgegevens, hebben de visie op werken veranderd. Werk en privé vloeien meer in elkaar over dan vroeger. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken stelt mensen in staat om tijdens normale kantooruren privé dingen te doen en in de avonduren of tijdens het weekeinde te werken. Niet de voortdurende aanwezigheid van medewerkers op kantoor is nog van belang, maar de afspraak over de taken die zij uitvoeren en het tijdstip van opleveren. Daar komt nog eens bij dat medewerkers vooral de jongere generatie, maar inmiddels ook de wat oudere collega s graag hun eigen apparatuur zoals smartphone, tablet of laptop ook zakelijk willen gebruiken (Bring Your Own Device). Bovendien kiezen steeds meer liever zelf met welke apps zij werken. 7

8 Technisch is dat allemaal mogelijk en juridisch bestaan er constructies voor, maar ICT-afdelingen van organisaties en instellingen willen wel in control blijven en lopen al gauw aan tegen vragen over de veiligheid. Oplossingen van KPN Bij dit soort vraagstukken kan KPN de helpende hand bieden. Met oplossingen op het gebied van Unified Communications, Device management, Security Services, Cloud en Service Aggregatie kunnen wij financiële instellingen ontzorgen op het gebied van ICT. Wij hebben specifieke kennis van en ervaring met de financiële branche en expertise op het gebied van IT en telecom. Dankzij die unieke combinatie hebben wij oplossingen die tegemoet komen aan de wensen en eisen van financiële organisaties op het gebied van beschikbaarheid, flexibiliteit, schaalbaarheid en beveiliging. Beheerde werkplekken en communicatiemiddelen, voor betere samenwerking, communicatie en efficiëntere bedrijfsprocessen Dealing & Trading Solutions Finance CloudNL Datacommunicatie en security dienstverlening specifiek voor de financiële branche Infrastructuur-as-a-Service (IaaS) Green-ICT ten behoeve van duurzaamheidsdoelstellingen Veilige duurzame datacenters op Nederlands grondgebied en onder Nederlands beheer KPN helpt financiële organisaties de mogelijkheden van ICT optimaal te benutten, hun klanten centraal te stellen en te voldoen aan de snel veranderende wet- en regelgeving. 8

9 Trends die de financiële wereld veranderen Sneller, slimmer, simpeler Consumenten zijn grillig in hun gedrag, in tegenstelling tot vroeger niet gauw loyaal en willen hun wensen en behoeften snel en goed vervuld zien. Organisaties zoeken mogelijkheden om daaraan te voldoen en naar nieuwe wegen om klanten te bereiken en aan zich te binden. Financiële organisaties zijn zeker na Basel III gebonden aan strenge regels. Het is puzzelen om de belangen en mogelijkheden aan elkaar te koppelen en alle partijen tevreden te stellen. KPN ziet een aantal trends die de financiële wereld nu al veranderen en in de komende jaren nog meer van invloed zullen zijn. De opkomst van mobiel betalen. Location based services complementaire valuta en crowdfunding stellen niet alleen banken en verzekeraars voor nieuwe uitdagingen, maar ook KPN als ICT- en telecomspecialist. Naast onze betrouwbare netwerken en veilige datacenters zullen slimme ICT-oplossingen financiële instellingen eraan bijdragen om binnen de grenzen van wet- en regelgeving in te spelen op innovaties en nieuwe wensen. Een van de belangrijkste doelen daarbij is om financiële organisaties te helpen klanten vast te houden. Tijd voor een dialoog over de volgende trends. Mobiel bankieren en betalen Alles wat zich in onze portefeuilles bevindt (geld, identiteitsbewijzen, klantkaarten ) verhuizen naar de smartphone, is een belangrijke actuele trend. Het zal nog wel even duren voor het rijbewijs en paspoort officieel gedigitaliseerd worden, maar de introductie van mobiel betalen komt er al aan. De introductie, uitrol en verdere ontwikkelingen daarvan en van mobiel bankieren vormt voor banken één van de belangrijkste strategische doelstellingen voor de komende jaren. Het voordeel is niet alleen dat zij daarmee hun klanten beter bedienen, maar ook dat dit een goedkopere manier is om dat te doen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Deze zomer doen drie Nederlandse banken Rabobank, ING en ABN-AMRO een proef met mobiel betalen in Leiden. Ongeveer duizend consumenten met een rekening bij één van die drie banken en een mobiele aansluiting bij KPN kunnen bij een groot aantal Leidse winkels en horecagelegenheden mobiel betalen. De deelnemers moeten beschikken over een smartphone met Near Field Communication (NFC) om aan de kassa te kunnen betalen. De grootste voordelen voor zowel de consument als de winkelier zijn het gemak en de snelheid van mobiel betalen, waarbij voor bedragen van meer dan 25,- wel een pincode nodig is. De veiligheid is vergelijkbaar met het huidige pinnen. Als de proef slaagt, wordt mobiel betalen later dit jaar gefaseerd landelijk uitgerold. Om dit in goede banen te leiden, hebben de drie banken het samenwerkingsverband Mobiel Betalen Nederland (MBN) opgericht. Location Based Services Ook de nu nog vrij voorzichtige opkomst van Location Based Services (LBS) is een trend die voor het bedrijfsleven (vooral retail) en banken van belang is. Met location based applicaties voor smartphones (zoals Foursquare, Feest.je en Gowalla), die op basis van GPS bepalen waar iemand is, kunnen gebruikers cafés, restaurants, winkels (op zoek naar schoenen, mode, brillen, elektronica, juwelen, kapper, etc.), theater, bioscopen of bijvoorbeeld banken vinden. LBS laten niet alleen zien waar zich een bank of geldautomaat bevindt, maar is ook een kanaal om interessante en relevante aanbiedingen te doen aan mensen die op dat moment in de buurt zijn (plaatsgebonden reclame op mobiele toestellen). Alternatieve valuta Complementaire munteenheden (complementary currencies) maken de laatste vijftien jaar een opmerkelijke opmars. Dit heeft onder meer te maken met het digitale tijdperk, waardoor de automatische verwerking van informatie goedkoop is geworden. Er zijn zowel commerciële als sociale complementaire munteenheden. Een barter zoals de WIR bank in Zwitserland (omzet ongeveer 2 9

10 miljard Zwitserse frank) is een voorbeeld van een commercieel ruilsysteem. Nederland kent drie barterorganisaties: Bartering, TradeXchange Nederland en Qoin. LETS (Local Exchange Trading System of Lokaal Economisch Transactie Systeem) is een sociaal ruilsysteem. LETS zijn lokale, non-profit ruilnetwerken om zonder geld goederen en diensten met elkaar uit te wisselen. In delen in de wereld die te kampen hebben met een groot gebrek aan geld is de ruilhandel soms de prevalente economie. Maar ook in Europa en specifieker in ons eigen land groeit het aantal complementaire munteenheden: in Amsterdam is er Noppes, in Utrecht heb je Sterren en in Leeuwarden gebruiken ze Tuintjes. Crowdfunding Een kleine tien jaar geleden is in de Verenigde Staten het fenomeen crowdfunding ontstaan. Hierbij kloppen mensen niet bij een bank aan voor een lening om hun ideeën te realiseren, maar werven zij via crowdfunding websites fondsen bij particulieren. Iedereen kan een (klein) bedrag inleggen en als tenminste honderd procent van het beoogde bedrag wordt ingezameld, kan de initiatiefnemer aan de slag. Voordeel voor die initiatiefnemer is dat hij of zij geen onderpand nodig heeft om geld te krijgen voor een idee, uitvinding of project. In ons land onderzoekt ABN-AMRO welke rol de bank binnen dit geheel kan spelen. De opzet van crowdfunding is in Europa waar het pas een jaar of vier, vijf geleden opkwam anders dan in Amerika. Daar richt crowdfunding zich meestal op creatieve of liefdadige doelen, in Europa wordt vooral gefocust op startende ondernemers met innovatieve ideeën die geen of onvoldoende startkapitaal hebben. In Nederland was het eerste crowdfunding platform Crowdaboutnow. Dat werd in 2011 opgericht. Nog datzelfde jaar volgden Share2Start, Geldvoorelkaar en Voordekunst. Social Media Social media zijn het stadium dat er alleen persoonlijke berichtjes werden verstuurt of vakantie- of kinderfoto s uitgewisseld al lang voorbij. Zo worden deze media ook ingezet voor crowdfunding. Naast de hiervoor genoemde platforms zetten veel mensen die op zoek zijn naar kapitaal ook social media in. Het zijn populaire en goedkope kanalen voor ondernemers en beheerders van platformen om investeerders aan te trekken. Het zakelijk gebruik van social media in Europa stijgt, zo blijkt uit onderzoek, en Nederland is daarin een voorloper. Het onderzoek laat ook zien dat social media in Nederland voornamelijk zakelijk worden gebruikt om te communiceren met collega s (42 procent) en om informatie te delen (42 procent). Vooral in projecten gebruiken mensen social media, omdat het vaak een grote uitdaging is om de juiste informatie te vinden. Verder gebruiken mensen social media zakelijk ook voor klantcontacten (18 procent). 10

11 Steeds meer organisaties richten Facebook pagina s in en het bezoek op die pagina s stijgt nog elk jaar. Het gemiddeld aantal likes van een bedrijfspagina op Facebook steeg gemiddeld met ruim 9 procent in de periode januari tot november Een pagina uit de top-2000 had eind vorig jaar gemiddeld fans (Nederland telt 7,6 miljoen Facebookers). Maar likes en fans zijn op zich niet voldoende, geschreven reacties zorgen voor meer exposure en interactie met consumenten. Een flinke berichtenstroom helpt organisaties met een zakelijke Facebook pagina concurrenten voor te blijven. Facebook banking Ook de financiële sector heeft social media als Facebook ontdekt. Aanvankelijk vooral voor campagnepagina s en dergelijke, tot de komst van de Kaching app voor Facebook van de Australische Commonwealth. Deze app was oorspronkelijke bedoeld voor mobiele peer-to-peer betalingen, maar is nu ook geschikt om in Facebook geld over te maken naar je vrienden, geld te doneren of te vragen, een deelbetaling te doen voor een gezamenlijk event, bankrekeningen in te zien en geld over te maken tussen rekeningen. En MoneYou biedt als bank de mogelijkheid om via Facebook een spaarrekening te open en te beheren. Big data Big data is de term voor verzamelingen van gegevens die zó groot zijn dat ze niet meer te beheren zijn met conventionele databases. Daarvoor groeit de hoeveelheid te snel. Bovendien verandert die data voortdurend en is ze diffuus en ongestructureerd. Maar wel waardevol voor organisaties om belangrijke managementinformatie over klantgedragingen, leveranciersbewegingen, seizoensinvloeden en dergelijke uit te halen. Want dat is het antwoord op de vraag waarom big data zo nuttig is: door klantgedrag te meten en te monitoren kunnen banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun klanten specifiek relevante informatie sturen en interessante proposities voorleggen. Volgens onderzoek van Capgemini kan Big Data de businessperformance met 26 procent en op den duur een nog hoger percentage verbeteren. De uitdaging is dus om de juiste informatie te halen uit de combinatie van gestructureerde en ongestructureerde data zoals van sociale netwerken. Dat vraagt om de juiste analysetools en een infrastructuur (inclusief opslag) die moeiteloos met al die gegevens overweg kan. 11

12 Veranderende wet- en regelgeving Compliance ontzorgt bij wettenregen Het ministerie van Financiën streeft volgens eigen zeggen naar een goed functionerende financiële sector, met gezonde, verantwoordelijke en betrouwbare instellingen die de klant centraal stellen. Daartoe is een reeks maatregelen genomen en worden hervormingen ingevoerd. De Tweede en Eerste Kamer hebben nog veel nieuwe wet- en regelgeving in behandeling en Europa wil met het Financial Supervisory Package het Europese systeem van toezicht op de financiële markten verbeteren. SOx, IFRS, Solvency II, Basel III, AIFMD, US GAAP, UCITS IV en V, MiFID II, SEPA, zowel nationaal als internationaal regent het regels en wetten in de financiële wereld. Overheden en toezichthouders zien die nieuwe voorschriften als een hulpmiddel voor een doelstelling die banken en verzekeraars op zich ook onderschrijven: het herwinnen van vertrouwen. Toch stelt het ministerie van Financiën in Den Haag dat wet- en regelgeving alleen niet voldoende is. Het ziet ook een grote verantwoordelijkheid voor de financiële sector zelf weggelegd om een cultuuromslag te bewerkstelligen. Dit laat echter onverlet dat het ministerie al tal van maatregelen heeft genomen die zich richten op het versterken van de positie van de consument, het verbeteren van het toezicht op financiële organisaties, het verbeteren van hun bestuur, beperking van risico s en op het sterker en gezonder maken van financiële instellingen. Basel III Ook Europa laat zich niet onbetuigd. Het Basel Committee for Banking Supervision heeft nieuwe kapitaaleisen voor banken gedefinieerd (Basel III) en de Europese Commissie heeft een drietal Capital Requirements Directives uitgebracht met concrete acties en eisen op het gebied van risico-, kapitaals- en liquiditeitmanagement binnen banken. De kern van Basel III is dat banken veel meer kapitaal en liquiditeit moeten aanhouden tegenover hun uitstaande beleggingen dan tot nu toe. Banken moeten extra kapitaalbuffers creëren, om niet te worden beperkt in de mogelijkheid om dividend of prestatiegerelateerde bonussen te betalen. De regels worden vanaf dit jaar geleidelijk ingevoerd en moeten uiteindelijk in 2019 van kracht zijn. Naar verwachting wordt de impact hiervan zo groot, dat banken zich hier nu al goed op moeten oriënteren. en de gevolgen De meningen over de zwaardere kapitaaleisen voor banken zijn verdeeld; ook in de politiek. Een van de argumenten tegen de buffers die Basel III oplegt (een kernvermogen van 6% van de totale activa) is dat de vier grote systeembanken in ons land er nadeel van zullen ondervinden in hun concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse banken. Bovendien zullen banken die zichzelf financieel moeten versterken minder geneigd zijn om één van hun kerntaken uit te voeren, namelijk kredieten verstrekken aan consumenten en bedrijven. Volgens het jaarlijkse onderzoek van accountantsen adviesbureau KPMG naar regelgeving voor banken kunnen waarschijnlijk alleen de grootste en sterkste banken alle maatregelen, standaarden en nieuwe weten regelgeving verwerken en krijgen kleine en middelgrote banken het moeilijk om zelfstandig verder te gaan. Dit betekent echter niet dat de grote banken nog groter worden, want die zullen om kapitaal vrij te spelen om aan de strenge eisen te voldoen vaak dochterondernemingen in het buitenland afstoten. 12

13 Rol KPN De visie van waaruit KPN zijn branchespecifieke aanpak voor de financiële markt heeft ontwikkeld, sluit exact aan bij een voorspelling die KPMG doet in het jaarlijkse onderzoek: juist nu kapitaaleisen veel aandacht vragen, moeten banken investeren in ICT. Naar schatting gaat dat wereldwijd de komende vijf jaar om circa 100 miljard. Er zijn diverse redenen waarom financiële organisaties moeten investeren in ICT. Een daarvan is dat particuliere én zakelijke klanten van hun bank verwachten dat zij met de tijd meegaan en de faciliteiten bieden die de technologie mogelijk heeft gemaakt, zoals werken op afstand. Dat is een commerciële reden. Minstens zo belangrijk zijn overwegingen vanuit compliance en security. Want nieuwe wetten brengen ook nieuwe compliance met zich mee en banken zijn een geliefkoosd doelwit voor cybercrime. Populair gesteld wordt de financiële sector dus zowel door de good guys als de bad guys gedwongen om op dit gebied de nodige maatregelen te nemen. KPN kent die uitdagingen en heeft zijn dienstverlening voor de financiële wereld daarop ingericht. We hadden al de beste en betrouwbaarste netwerken en onze Nederlandse datacenters zijn beveiligd volgens de hoogste standaarden; zelfs ontoegankelijk voor buitenlandse overheden. Bovendien ontzorgen we de financiële klanten met onze op de financiële branche afgestemde service voor datacommunicatie en security. Ons voortdurende streven naar eenvoud in dienstverlening vertalen we in alleen betalen wat je gebruikt (pay per use), schaalbaarheid (op en af al naar gelang de behoefte) en end user services vanuit het Business to Employee model (B2E). Dankzij Cloud-oplossingen en werkplekbeheer bieden we beheersbare en betrouwbare diensten waarmee financiële organisaties hun efficientyratio kunnen verhogen en hun klanten tevreden stellen. 13

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Werken aan de toekomst

Werken aan de toekomst 2012 Werken aan de toekomst Deze PDF is interactief. Klik op de knop onderaan de pagina om naar de inhoudsopgave te gaan. Er is nog veel meer informatie online beschikbaar. Gele kadertjes zoals het onderstaande

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Visie Bankensector D66

Visie Bankensector D66 Visie Bankensector D66 Samenvatting De financiële crisis duurt nu al ruim vijf jaar. In deze jaren is er veel tijd en energie gestoken in crisismanagement, maar een structurele hervorming van de bankensector

Nadere informatie

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen,

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2013 Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014 Ralph Hamers, ING: Bij ING begint en eindigt alles bij de klant DoubleDividend Wij hebben een langetermijnvisie en dat moeten beleggers ook hebben Ronde Tafel: Inzicht in

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012 ICT~Marktmonitor 2012 ICT~Marktmonitor 2012 Voorwoord De ICT-markt in Nederland is in 2011 met 1,6% gegroeid. Sommige ICT-ondernemers deden goede zaken, anderen

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren De rol van de overheid in de financiële sector Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren »Index» Voorwoord» Inleiding» 1. SNS: wat gebeurde er?» 2. Geldschepping» 3. De rol van

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag Sustainably meeting demand Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed. Met kennis van

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

INVESTEREN IN DE SAMENLEVING

INVESTEREN IN DE SAMENLEVING INVESTEREN IN DE SAMENLEVING ONZE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een logisch onderdeel van onze bedrijfsvoering, dat we steeds meer integreren. Daarom investeren

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Hoe werkt een bank? Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. scherpgesteld

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie