LEAN SIX SIGMA: SUCCES IS EEN KEUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEAN SIX SIGMA: SUCCES IS EEN KEUZE"

Transcriptie

1 Trefwoorden Procesverbetering Lean Six Sigma Kwaliteitsmanagement LEAN SIX SIGMA: SUCCES IS EEN KEUZE Een snelle verbetering van uw bedrijfsresultaat MARCUS BERGMAN Waarin excelleren topbedrijven zoals GE en Dell? Deze bedrijven voeren procesverbeteringen rigoureus door: a way of life. En wat is volgens wetenschappers en bedrijven het beste wat we hiervoor nu hebben? Wat miljarden oplevert? Juist. Lean Six Sigma. Marcus Bergman is adviseur op het gebied van Lean Six Sigma bij UNC. Hij is betrokken geweest bij diverse (Lean) Six Sigma-implementaties in Nederland. WEBSITE: Er zijn veel redenen te noemen om Lean Six Sigma te omarmen. Bijvoorbeeld omdat de economische waarde van Lean Six Sigma loont. Bank One, BMW, Xerox, Nobel Energy, Starwood Hotels & Resorts, Siemens, ITT, Alcan, GE en ook het MKB (bijvoorbeeld Dyka in Steenwijk) en vele andere organisaties realiseren samen letterlijk miljarden aan harde besparingen en winsten met Lean Six Sigma (zie ter illustratie figuur 1 van de George Group, wereldleider en thought leader in Lean Six Sigma). Lean Six Sigma levert klanttevredenheid in bredere zin op. De zorg bijvoorbeeld ook in Nederland is niet alleen collectief met dure ICT-innovaties bezig om betere zorg voor haar patiënten te realiseren: ook is met Lean Six Sigma begonnen. In een geheel andere business: ook het leger van de Verenigde Staten is druk bezig met Lean Six Sigma. Zelfs het stadsbestuur van Ford Wayne (Indiana) heeft het verbeterprogramma top-down ingevoerd. Lean Six Sigma geeft dus ook direct voordeel aan burgers en lokale ondernemers. Bijvoorbeeld door bouwvergunningen veel sneller te beoordelen. Of om de veiligheid te verbeteren. Het loont om als team te werken Figuur 1. Lean Six Sigma organisaties ( George Group) 58

2 Jack Welch, de manager van de twintigste eeuw, tijdens het Six Sigma Summit in september 2005 in Amsterdam: Lean Six Sigma is the next step from Six Sigma. I would have implemented it. aan aantoonbare verbeteringen. Omdat we het met z n allen doen, zei een Nederlandse Xerox-manager onlangs op de vraag wat er nou zo mooi of leuk is aan Lean Six Sigma (zie: Een voordeel met een dergelijk uitgekristalliseerd programma is het spreken van dezelfde taal. Ook de gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden scheppen duidelijkheid. Waarvoor wordt Lean Six Sigma ingezet? Initieel wordt Lean Six Sigma gebruikt om kosten te besparen. Het Lean Six Sigma-programma is echter ook een middel voor bedrijfsleiders in bredere zin. Lean Six Sigma kan een manager helpen om doelen te bereiken zoals: (interne) kostenbesparingen; efficiënte benutting van budgetten; verhoging van de omzet; sterke verbetering in klanttevredenheid; vergrote veiligheid; ontwikkeling van medewerkers en managers; vereiste product- en procesaanpassingen vanwege wetgeving; vergrote innovatiekracht (bijvoorbeeld bij productontwikkeling); verhogen van succeskans bij reorganisaties; om verschillende bedrijfsculturen/disciplines beter te integreren. Six Sigma vs. Lean Six Sigma Het programma Lean Six Sigma omvat de integratie van de snelheid van Lean Thinking' en de kwaliteit van Six Sigma'. Six Sigma verbetert de kwaliteit (foutenreductie) door het bedrijfsproces beter te begrijpen en zorgt voor een uitgebalanceerde organisatorische infrastructuur (task force). Lean staat voor snelheid, door stappen in processen te elimineren. Beide zijn nodig om de kosten van complexiteit in bedrijfsprocessen te reduceren. In Management Tools is reeds een introductie op Six Sigma gegeven; mede daarom zal Six Sigma hier niet uitvoerig worden behandeld. Verdere informatie over Six Sigma en Lean Six Sigma kunt u vinden op het onafhankelijke informatieplatform: Six Sigma vindt haar oorsprong bij Motorola (1986) en is sterk gepopulariseerd door GE in de jaren negentig. Six Sigma verbetert de kwaliteit van uw processen: vooral het reduceren van defecten ofwel fouten in de ogen van de klant door spreiding in processen te reduceren (variation is evil). Een van de innovaties van Six Sigma is dat verbeteren gebeurt met behulp van een uniek uitgekristalliseerd programma. Daarnaast is er bij Six Sigma-implementaties een sterke focus op harde baten, iets wat veel managers aanspreekt. In Six Sigma-projecten werden echter in beperkte mate Leanprincipes (uit Japan) ingezet. Op het inzetten van Mistake Proofing na principes om fouten te voorkomen bleef de inzet van Lean uiterst beperkt. In de afgelopen decennia waren Six Sigma- en Lean-benaderingen min of meer gescheiden werelden. Lean principes Lean is verspilling herkennen en reduceren in processen met het doel om meer waarde te creëren voor de klant. Lean Thinking is een verzameling succesvolle principes die in de afgelopen 50 jaar in Japan door Toyota misschien het efficiëntste bedrijf ter wereld is ontwikkeld. Het Toyota Production System (TPS) is wereldberoemd vooral in de industrie. Vele andere bedrijven, zoals John Deere, hebben hun eigen variant geïmplementeerd. De laatste jaren zie je dat Lean-principes ook steeds meer in de dienstverlening gewaardeerd worden Lean office principes. Lean brengt naast snelheid in processen ook sneller resultaat dan de vaak als moeilijk ervaren projecten die we vaak met Six Sigmainitiatieven zien in Nederland. De activiteiten die in een proces gebeurt, of dat nu een industrieel, onderzoeksmatig of administratief proces is, zijn eenvoudig als volgt in te delen: waarde toevoegen; zorg dragen dat waarde wordt toegevoegd; geen waarde toevoegen. Waarde toevoegen is een bewerking of transformatie van een dienst/product uitvoeren. Dit gaat meteen goed en de klant is bereid om ervoor te betalen. Zorgdragen voor waarde is een managementtaak: zorgen voor betere effectiviteit en efficiëntie. Denk bijvoorbeeld aan het (laten) afnemen van een geschikte opleiding en het uitvoeren van een verbeterproject. Geen waarde toevoegen verspilling is alles wat niet onder de eerder genoemden valt (zie kader 1). Het reduceren van deze verspilling kan continu doorgaan en vaak zonder noemenswaardige kosten in tegenstelling tot bijvoorbeeld veel ICTinvesteringen. Waarom Lean volledig geïntegreerd met Six Sigma? Binnen Lean en Lean Six Sigma wordt voor het kwantificeren van verspilling vaak de metriek Process Cycle Efficiency (PCE) gehanteerd. PCE = waardetoevoegende activiteiten: alle activiteiten (in %). Een efficiëntie (PCE) van grofweg één promille tot tien procent is heel gewoon. Bijvoorbeeld het verwerken van verhuisberichten toch een klantcontact en op zich niet zo moeilijk zou je denken kan per afhandeling een week duren. Het echt waarde toevoegen (= het nieuwe adres invoeren) hoeft niet meer dan vijf minuten te duren. Deze prestatie resulteert in een efficiëntie in doorlooptijd van één promille. Processen van wereld- 59

3 MANAGEMENT TOOLS NUMMER 2 / Kader 1. Zeven vormen van verspilling volgens Lean-principes 1. Voorraad (werk wat niet af is) 2. Inspecties/voorbereiden 3. Extra features inbouwen (in auto, software, rapportage) 4. Informatie opzoeken/zelf naar iets toegaan 5. Verplaatsing van iets (bijvoorbeeld een aanvraag of offerte) 6. Vertraging/wachten op bijvoorbeeld goedkeuring 7. Bugs/fouten/herbewerking klasse hebben vaak een efficiëntie van 30 tot 50 procent. Snelheid wordt steeds meer gezien als waarde voor de klant. De bewustwording van de waarde (efficiëntie) van een proces is waardevol binnen het Six Sigma-programma. Een aanvulling in vergelijking met gangbare Six Sigma-programma s is bijvoorbeeld te vinden bij het in kaart brengen van de waarde van processen. Dit gebeurt met behulp van de methode Value Stream Mapping. Een Value Stream Map gaat verder dan standaard een procesbeschrijving (zoals bij ISO en Six Sigma). Niet alleen de (deel)processtappen worden getekend maar ook de daadwerkelijke prestatie van het proces (bijvoorbeeld projectduur) en verspillingen zoals wachttijd worden gekwantificeerd. Implementeren van Lean Six Sigma Bovenal geldt dat een team van eigen interne mensen werkt aan een probleem dat relevant is voor de organisatie en haar klanten. Niet een heleboel adviseurs over de vloer; het merendeel van de tijd moeten de medewerkers zelf de problemen aanpakken en oplossen in geprioriteerde projecten. De mensen die actief zijn in de verschillende processen kunnen in teamverband meer opleveren en expertise en ideeën delen om een probleem op te lossen. Lean Six Sigma is een compleet operationeel programma, te gebruiken binnen in Nederland gangbare modellen zoals ISO, ITIL, BPM en INK. Door ISO 9001 bijvoorbeeld wordt geëist dat je als bedrijf continu moet verbeteren. Maar ISO zegt niet hoe. Lean Six Sigma doet dat wel. De meest succesvolle Lean Six Sigma-programma s worden topdown geïmplementeerd. De bedrijfsstrategie wordt dan vertaald in resultaat door het uitvoeren van zorgvuldig geselecteerde verbeterprojecten, over de gehele organisatie (om suboptimalisatie te voorkomen). In Nederland is ook vaak sprake van een bottom-up benadering: naast lokale Lean- en Six Sigma-initiatieven zijn er nu ook lokale Lean Six Sigma-initiatieven waarbij het vooral om de verbetering van lokale problemen en de opleiding van professionals gaat. In die gevallen is hoe waardevol ook Lean Six Sigma niet meer dan de beste generieke probleemoplossende methodologie die er is. In plaats van dat de gehele organisatie voordeel kan hebben van de enorme verbeterpotentie. Dat laatste kan alleen door Lean Six Sigma-compassie walking the talk van de CEO of directie. Lean Six Sigma heeft in de praktijk een op maat gemaakte implementatie per organisatie. Er zijn een aantal overeenkomsten met Six Sigma: Het opstellen van een organisatorische infrastructuur (task force). Het vooraf selecteren van relevante projecten door het management op basis van (economische) bedrijfsbelangen. Opvallend veel workshops en opleidingen die in alle geledingen worden verzorgd. Lean Six Sigma-organisaties hebben grofweg vijf procent van hun personeel opgeleid tot projectleider. Deze verbeterprojectleiders worden Black Belt of Green Belt (bij MKB) genoemd. Deze belts (naar analogie van de gedisciplineerde en daadkrachtige karatesport) worden vaak de leiders van de toekomst genoemd. Ook het hoger management en uitvoerend personeel maken deel uit van specifieke opleidingen. De uitvoering van verbeterprojecten gebeurt met de DMAICmethodologie. Lean Six Sigma DMAIC-projecten Binnen Lean Six Sigma worden bedrijfsproblemen bijvoorbeeld klanttevredenheid verhogen uiteindelijk opgelost door verbeterprojecten uit te voeren. Binnen deze projecten wordt een methodologie ofwel stappenplan gevolgd genaamd DMAIC. Met het volgen van sequentiële stappen wordt per project een praktisch inzetbare methode gebruikt om problemen op te lossen. Anders gezegd: binnen Lean Six Sigma-projecten wordt gewerkt met een gedisciplineerd en logisch stappenplan. De DMAIC-methodologie is een acroniem voor de opeenvolgende fasen: Define, Measure, Analyze, Improve en Control. De DMAICmethodologie komt oorspronkelijk vanuit Six Sigma en is binnen de Lean Six Sigma-integratie aangevuld met succesvolle Lean-principes (zie figuur 2). Deze DMAIC-methodologie helpt projectleiders om: geen stappen in hun project over te slaan (discipline); niet te verzanden in details (focus); beslissingen te nemen op data in plaats van vermoedens (meten = weten). Binnen de DMAIC-methodologie worden diverse meer dan 100 zijn er mogelijk methoden en technieken ingezet. Bijvoorbeeld om te focussen, om data op zinvolle wijze te verwerken, valideren en te analyseren en ter communicatie. De implementatie van DMAIC-projecten gebeurt grofweg op twee manieren. Een DMAIC-project met

4 Figuur 2. DMAIC-methodologie in een Lean Six Sigma-project parttimers als teamleden duurt vaak vier tot zes maanden. De projectleider is een fulltime Black Belt (in het MKB ook vaak een parttime Green Belt). Deze vorm van DMAIC-implementatie wordt ingezet als de werkelijke oorzaak van het probleem nog niet duidelijk is, vaak voor de wat complexere problemen. Bijvoorbeeld om het aantal klachten die een callcenter krijgt van een (middel)groot bedrijf drastisch en voor altijd te reduceren, en de deskundigen weten niet precies hoe dat te doen. Ook kun je kiezen voor een zogenoemde Kaizen blitz-aanpak: een zeer intensieve werksessie van een week, waarbij de teamleden zich in deze week fulltime bezighouden met het probleem in kwestie volgens de DMAIC-methodologie. Inclusief voorbereiding voorafgaand en volledige implementatie na deze DMAIC-week kan het project een maand duren. De Kaizen blitz-aanpak wordt gedaan bij problemen (kleinschalig) met voor de hand liggende oplossingen, bijvoorbeeld het grote aantal gereedschappen in een loods reduceren. Deze Kaizens helpen om snel resultaat te krijgen en om mensen te enthousiasmeren: vier tot zes maanden kan erg lang zijn voor enthousiasme binnen de organisatie. Figuur 3 maakt duidelijk wanneer een project zich leent voor een Kaizen blitz-project of een meer langdurige projectmatige aanpak (Green of Black Belt-project). Uitgangspunt is dat de projectselectie zorgvuldig plaatsvindt, waarbij het management rekening houdt met enerzijds de (economische) waarde en anderzijds met de investering. Uiteraard worden er geen projecten uitgevoerd die geen serieuze waarde (qua financiën, veiligheid en dergelijke) opleveren maar die wel een investering vergen! De DMAIC-methodologie ofwel het stappenplan is in figuur 4 in meer detail uitgewerkt. Links staat het stappenplan per DMAIC-fase uitgewerkt, rechts staan methoden en technieken die gebruikt kunnen worden. Projectvoorbeelden Projecten hebben vaak tot doel kwaliteit, snelheid en kosten te optimaliseren. Een typisch Lean Six Sigmaprojectvoorbeeld uit de financiële dienstverlening is het zonder kosten zonder forse ICT-inspanningen sterk reduceren van doorlooptijden voor het verwerken van hypotheekaanvragen van 50 procent. Een ander mooi projectvoorbeeld is juist ter ondersteuning van een ICT-innovatie. Immers, de vaak potentieel hoge Return On Investment (ROI) bij automatisering moet ook daadwerkelijk gehaald worden! De gedisciplineerde Lean Figuur 3. Projectenselectie Kaizen Blitz- of Belt-project 61

5 MANAGEMENT TOOLS NUMMER 2 / 2006 Figuur 4. De DMAIC-methodologie in detail, inclusief methoden en technieken 62 Six Sigma DMAIC-methodologie en de daarbij horende methoden en technieken verhoogt de kans op succes van een dergelijk project. Afhankelijk van prioriteiten en type organisatie (bijvoorbeeld een energiebedrijf, bank, instituut, gemeente/provincie, leverancier van apparatuur) kunt u denken aan projecten die het volgende realiseren: reduceren van doorlooptijden van projecten reduceren; het percentage gehaalde deadlines verhogen; budgetten efficiënter benutten; een helpdesk goedkoper maken met servicebehoud; het beter verwerken van verhuisberichten; optimale instellingen bij machines; minder klachten van klanten; minder defecten van technische apparaten; verbetering van de leverbetrouwbaarheid; omzet- of opbrengstverhoging; minder fouten per rapport, bestek of project; het sneller inwerken van tijdelijk personeel.

6 Tot slot Het invoeren van Lean Six Sigma vergt een grote inspanning van een organisatie, waarbij managementcompassie en het inzetten van talentvolle medewerkers als Lean Six Sigma-projectleiders essentiële succesfactoren zijn om substantieel te verbeteren. Daarnaast is de beschikbaarheid van middelen zoals het aantal dagen per week inzetbaar zijn voor het project van belang. Verbeteren kan en gebeurt natuurlijk al op diverse manieren. Bijvoorbeeld met behulp van enorme ICT-innovaties zoals in de zorg in Nederland nu op grote schaal wordt doorgevoerd. Of veel ad hoc; zonder enige training in procesverbetering wat uitproberen... Na een Lean Six Sigma-opleiding, coaching en Lean Six Sigma-projectervaring zijn Lean Six Sigma-projectleiders uitstekend in staat om op generieke en gedisciplineerde wijze problemen op te lossen. Effectief en efficiënt. AANBEVOLEN LITERATUUR George, M., Dave Rowlands en Bill Kastle, Wat is Lean Six Sigma?, Thema, 2005, ISBN George, M., Lean Six Sigma for Service, McGraw-Hill, 2003, ISBN Hoerl, R., One perspective on the future of Six-Sigma, Int. J. Six-Sigma and Competitive Advantage, Vol. 1, 2004, p Snee, R.D., Six-Sigma: the evolution of 100 years of business improvement methodolology, Int. J. Six-Sigma and Competitive Advantage, Vol. 1, 2004, p Samenvatting The best of both worlds. Lean Six Sigma is de integratie van twee uiterst succesvolle benaderingen om het bedrijfsresultaat te verbeteren: Lean Thinking en Six Sigma. General Electric is er reeds mee vertrouwd. Ook vele andere bekende bedrijven zoals Bank One, Siemens, ITT, Xerox en Ford hebben het verbeterprogramma Lean Six Sigma omarmd. Een omarming die vele miljarden oplevert. Meer lezen over deze thematiek? Zie in de Management Tools Base de artikelen: Six sigma: inleiding op een uitgebreid programma, A. Oosterhoorn 4 Instrumenten voor kwaliteitsverbetering, A. Oosterhoorn 63

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA Lean Labs Six Sigma, Lean, en innovatie Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Consultant en trainer IBIS UvA Onderzoeker Kwantitatieve Economie Universiteit van Amsterdam Instituut voor Bedrijfs- en Industriële

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Six Sigma. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Six Sigma Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 INTRODUCTIE...

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren

Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Trial and Error - Acht jaar procesverbeteren Start Lean Six Sigma UMCG at the Universitair Medisch Centrum Groningen dr. Gerard Niemeijer CMC g.c.niemeijer@umcg.nl

Nadere informatie

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren

Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Lean Six Sigma De mindset, de essentie, de aanvullendheid en de succesfactoren Kees Ahaus Research on Healthcare Organisation & Innovation, Faculteit Economie en Bedrijfskunde De mindset van Six Sigma

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

Verspillingen leren voorkomen

Verspillingen leren voorkomen Verspillingen leren voorkomen met Lean Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat is Lean? Lean leert u op een andere manier kijken naar organisaties. Het is een verbetermethodiek om verspillingen

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals Feit: Lean-trajecten zijn succesvoller als HR betrokken is. HR speelt een cruciale rol bij het introduceren van Lean in een organisatie. Het is de smeerolie die draagvlak creëert, iedereen aan boord houdt

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt Lean Six Sigma Yellow Belt Jouw vliegende start naar foutloos en efficiënter werken Met deze opleiding open jij de deur naar de wereld van foutloos en efficiënter werken. Je maakt uitgebreid kennis met

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT Praktische toepassing Programma 09.30-09.45 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 10.00-12.30 uur: Workshop door Machtelt Dijk en Lucie Kraaijeveld

Nadere informatie

Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1. Wat is Lean Six Sigma?

Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1. Wat is Lean Six Sigma? Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1 Wat is Lean Six Sigma? Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 2 Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 3 Wat is Lean Six

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT Wat is Lean? Lean staat voor mager of slank, hetgeen voor bedrijven vertaald kan worden in snellere, goedkopere en kwalitatief betere processen. Lean heeft als primaire focus het elimineren

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg!

Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Lean Six Sigma in de gezondheidszorg. Mij een zorg! Bron: leandenkenindezorg.blogspot.nl Bron: www.zorgvisie.nl Nadat Lean Six Sigma aanvankelijk werd omarmd door het bedrijfsleven zijn ook ziekenhuizen

Nadere informatie

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes

Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Werken op en aan een Lean Airport Schiphol Voorwaarden en valkuilen voor succes Ex-Manager Lean & Six Sigma Programma Theo van Heijningen 26 september 2017 Schipholwaarden Betrouwbaar Efficient Duurzaam

Nadere informatie

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Jeroen van Schreven Onze drive Kwaad over verspilling en daar wat aan willen doen! Oog voor verbeterpotentieel Hoe effectief en efficient is jullie

Nadere informatie

Welkom bij workshop Lean: Empowering the workplace

Welkom bij workshop Lean: Empowering the workplace Welkom bij workshop Lean: Empowering the workplace Sprekers: Simone Leenders (WorkWire) Suzanne Meinen (Lean Six Sigma Groep) Programma 1 2 3 4 5 Introductie Achtergrond Lean Empowering the workplace Workplace

Nadere informatie

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat?

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Michiel de Ruiter De wereld verandert 1 Crisis?%Welke%crisis?% Toepassen van Lean 2 WAT is LEAN Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat

Nadere informatie

Presentatie 4 februari 2010

Presentatie 4 februari 2010 Presentatie 4 februari 2010 Een snelle, efficiënte en effectieve locale overheid met behulp van Lean Thinking Methodiek om bedrijfsprocessen snel, efficiënt en effectief in te richten Erik Faber Inhoud

Nadere informatie

Kansen & Ontwikkelingen met Lean

Kansen & Ontwikkelingen met Lean NETWERK VOOR EN DOOR DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE LEAN MANAGEMENT PROGRAMMA Kansen & Ontwikkelingen met Lean BE SMART: SAMEN KANSEN CREËREN MET SMART INDUSTRY 10-12-2015 I 1 AGENDA Kansen & Ontwikkelingen

Nadere informatie

Lean & ISO A match made in heaven?

Lean & ISO A match made in heaven? Lean & ISO 9001 A match made in heaven? Agenda Wat is ISO 9001 en wat is Lean? pag. 3 Waarom ISO 9001 + Lean? pag. 4 Hoe Lean ISO 9001 kan ondersteunen pag. 5 2 ISO 9001 geeft de normen aan voor een goed

Nadere informatie

Onze Lean Yellow Belt opleiding is geschikt voor iedereen die in zijn of haar organisatie wil bijdragen aan een cultuur van continue verbetering.

Onze Lean Yellow Belt opleiding is geschikt voor iedereen die in zijn of haar organisatie wil bijdragen aan een cultuur van continue verbetering. Lean Yellow Belt Open jij de deur naar het Lean Universum? Lean Yellow Belt is de deur die het Lean Universum voor je opent. Maak uitgebreid kennis met de Lean-filosofie en verzeker jezelf van handige

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt POST- GRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen? Wil je graag aan de slag met procesverbeteren binnen je bedrijf? Laat je onderdompelen in Lean Six

Nadere informatie

Life Sciences division Lean Workshop

Life Sciences division Lean Workshop Life Sciences division Lean Workshop Gaëlle Van Dyck 04 oktober 2012 Presentation title slide 1 version 1.0 Cartoons via www.ami.be Agenda» 1. Introductie interactief» 2. Wat is Lean?» 3. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Lean Green Belt. Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Ben jij klaar voor Lean Green Belt? Wat ga je doen?

Lean Green Belt. Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Ben jij klaar voor Lean Green Belt? Wat ga je doen? Lean Green Belt Word jij een drijvende kracht achter continue verbetering? Hoe lopen de processen binnen jouw team of project? Heb jij het idee dat het beter en efficiënter kan? Als Green Belt heb jij

Nadere informatie

Lean Workshop 16 juni 2015

Lean Workshop 16 juni 2015 Lean Workshop 16 juni 2015 Wat is Lean? 2 De klant staat centraal Samen doelen bereiken en doorbraken realiseren Operationele Stabiliteit Kwaliteit Doorlooptijd Kosten per item Altijd op tijd De gevraagde

Nadere informatie

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep

Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Lean Six Sigma in de Reinier de Graaf Groep Bijeenkomst LEAN Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden 13-1-2011 Dit is de voettekst 1 13 januari 2011 Inleiding 13-1-2011 Dit is de voettekst 2 Kennismaken John

Nadere informatie

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010

4 Daagse Lean Management Training 13-10-2010 Leren Zien Robert van der Weerdt Accent Organisatie Advies 1 www.accentadvies.nl Agenda Lean als methode Leren zien Aantal technieken Filmpje Andere verbetermethoden Theory of Constraints (TOC) Six Sigma

Nadere informatie

LEAN EN FYSIEKE BELASTING Efficiënt en cliëntgericht organiseren

LEAN EN FYSIEKE BELASTING Efficiënt en cliëntgericht organiseren 2017 LEAN EN FYSIEKE BELASTING Efficiënt en cliëntgericht organiseren Nicole van Kuijk, Ergotherapeut en Lean Green Belt Sandra Ouwersloot, Lean Black Belt Six Sigma en Beleidsadviseur Wat gaan we doen?

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

Excellente Bedrijfsvoering met Lean Six Sigma

Excellente Bedrijfsvoering met Lean Six Sigma Excellente Bedrijfsvoering met Lean Six Sigma HiP Consulting Carla Bastiaansen Amsterdam, 15 juli 2009 1 Agenda Lean Six Sigma verhoogt de snelheid en kwaliteit en verlaagt de verspilling en kosten HiP

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants Verbeter uw operationele rendement Joris Aalberse BDO Consultants Joris Aalberse Professionele ervaring: Procesoptimalisatie in service en productie Lean Six Sigma Black Belt Ruime ervaring in diverse

Nadere informatie

13-11-2014. Lean Management Uw praktijkvoering kan slimmer, sneller, slanker. Wie zijn wij. En u bent?

13-11-2014. Lean Management Uw praktijkvoering kan slimmer, sneller, slanker. Wie zijn wij. En u bent? Lean Management Uw praktijkvoering kan slimmer, sneller, slanker 19 november 2014 Paul van Tiel TNO Management Consultants (06-51591897) Wie zijn wij TNO Management Consultants werkt aan het succes van

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Lean management in een paar minuten

Lean management in een paar minuten management in een paar minuten Introductie De term staat voor slimmer, sneller en slanker alles met de helft doen: slimmer werken, niet harder! is een managementfilosofie en een bedrijfsstrategie Focus

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Interpolis: Alles in één keer goed..

Interpolis: Alles in één keer goed.. Interpolis: Alles in één keer goed.. Interpolis Samen met Achmea maakt Interpolis deel uit van Eureko, een Europese verzekeringsgroep met een leidende positie in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Bij Interpolis

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Lean. Lean denken in lokale besturen

Lean. Lean denken in lokale besturen Lean Lean denken in lokale besturen Vonk www.apbvonk.be Basis van lean: continu verbeteren van efficiëntie Vertrekken vanuit het bestaande. Stap voor stap verbeteren. Het continue verbeteren werkbaar en

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees bang om stil te staan

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees bang om stil te staan Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees bang om stil te staan De toekomst van de zorg: - Stijging kosten gezondheidszorg - Kostenverlagingen en kwaliteitsverbeteringen - Verwacht tekort aan

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Workshop. Procesoptimalisatie. Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3. Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire

Workshop. Procesoptimalisatie. Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3. Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire Workshop Procesoptimalisatie Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3 Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire 1 Voorstellen Robbert van Overmeire (adviseur) Operational

Nadere informatie

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Operational Excellence & Lean De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Eén pet? Belang van consistente definities en het hebben van een gemeenschappelijke verbetertaal Bron onbekend

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

LEAN SIX SIGMA BIJ AVANS

LEAN SIX SIGMA BIJ AVANS LEAN SIX SIGMA BIJ AVANS Eefke de Kam Ton van Kollenburg em.dekam-appels@avans.nl ajc.vankollenburg@avans.nl What s in it for you? Wat onderzoekt Avans? Hoe ziet de toekomst van continu verbeteren er uit?

Nadere informatie

Efficiënte marktplaats

Efficiënte marktplaats Efficiënte marktplaats Flowering The 1 Twee gezichten, twee perspectieven Manager Logistieke Dienstverlening Klanten in Rijnsburg Programme Director Samen Verbeteren 2 We hopen twee vragen te beantwoorden

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

L EIDINGGEVEN AAN SIX SIGMA. Praktijklessen voor managers en projectleiders. Rini van Solingen

L EIDINGGEVEN AAN SIX SIGMA. Praktijklessen voor managers en projectleiders. Rini van Solingen L EIDINGGEVEN AAN SIX SIGMA Praktijklessen voor managers en projectleiders Rini van Solingen INHOUD 1 Introductie Het zoveelste boek over Six Sigma? 13 Voor wie is dit boek geschreven? 14 Wat is Six Sigma?

Nadere informatie

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg Roset Twente Jaarverslag 2015 - Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijnszorg Twente Programma Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg In de Lean filosofie staat de behoefte of waarde voor

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management LEAN SIX SIGMA GREEN BELT TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER LEAN SIX SIGMA Tientallen procenten van de inkomsten, opbrengsten

Nadere informatie

Green Belt to Black Belt

Green Belt to Black Belt Het beste van twee werelden De opleiding Six Sigma Black Belt is onderdeel van het gezamenlijke trainingsaanbod van ProjectsOne en Schouten en Nelissen. Als er één organisatie bekend is met zowel theorie

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

Lean denken in de Zorg

Lean denken in de Zorg Lean denken in de Zorg Dag van de Zorglogistiek 13 December 2012 1 Even voorstellen Adviesbureau Maruna Process Improvement Specialisatie: Lean en Six Sigma Focus: realiseren van operationele verbeteringen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Lean Manager: Oei, ik groei!

Lean Manager: Oei, ik groei! Lean Manager: Oei, ik groei! Versie juni 2014 Even voorstellen Elske Heeren Master Blackbelt en consultant Operational Excellence Carlo Theunissen Blackbelt en consultant Operational Excellence Wat gaan

Nadere informatie

Schouten & Nelissen en ProjectsOne. ProjectsOne en Schouten & Nelissen zijn partners. Tim de Werdt ProjectsOne

Schouten & Nelissen en ProjectsOne. ProjectsOne en Schouten & Nelissen zijn partners. Tim de Werdt ProjectsOne Lean Management Workshop 12 oktober 2015 Schouten & Nelissen en ProjectsOne ProjectsOne en Schouten & Nelissen zijn partners Voordoen: Training geven, projecten uitvoeren Meedoen: Projecten begeleiden,

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie?

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Discussieforum Productie Rapportering Deel uw ervaringen en leer uit die van anderen! Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Johannes Cottyn, XiaK-UGent Doelstelling van de presentatie

Nadere informatie

OWE: Slim meten = verbeteren

OWE: Slim meten = verbeteren Trefwoorden Overall Work Efficiency Personeelseffectiviteit Verbeterpotentieel Auteur Danielle Quarles van Ufford OWE: Slim meten = verbeteren De Overall Work Efficiency-methode (OWE) is gebaseerd op de

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

LEAN: VERSPILDE MOEITE DOOR SUB- OPTIMALISATIE

LEAN: VERSPILDE MOEITE DOOR SUB- OPTIMALISATIE LEAN: VERSPILDE MOEITE DOOR SUB- OPTIMALISATIE We zijn nu lean, maar waar blijven de resultaten? www.exactsoftware.nl LEAN: VERSPILDE MOEITE DOOR SUBOPTIMALISATIE 3 LEAN: VERSPILDE MOEITE DOOR SUBOPTIMALISATIE

Nadere informatie

Pas op van onderen!!! Organisatie- en talentontwikkeling bij de Gemeente Amersfoort

Pas op van onderen!!! Organisatie- en talentontwikkeling bij de Gemeente Amersfoort Pas op van onderen!!! Organisatie- en talentontwikkeling bij de Gemeente Amersfoort VNG CVA - eendaagse Arbeidszaken Waarom: Missie/visie De samenleving is volop in verandering, onze rol en ons takenpakket

Nadere informatie

Overzicht van Lean voor de Overheid. Training / Workshop. Yokoten

Overzicht van Lean voor de Overheid. Training / Workshop. Yokoten Yokoten bertteeuwen@yokoten.nl 06-53593984 Overzicht van Lean voor de Overheid Trainingen en Workshops Beinsdorppolderweg 13 2807 KS Gouda www.yokoten.nl Yokoten verzorgt voor u allerlei in-company trainingen

Nadere informatie

Six Sigma. Wat is Six Sigma?

Six Sigma. Wat is Six Sigma? Six Sigma Wat is het, wat brengt het? Oktober 2015 Wat is Six Sigma? OVERZICHT Statistische benadering Lange termijn Continu verbeteren Streven om te voldoen aan klantwens Een business filosofie en strategie

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma

Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma Innovatiecongres 25 juni 2014 Innoveren met Lean Six Sigma 1. Overzicht actieve partners juni 2014 Noord-Holland: OM, ZM, RN, Kmar, RvdK, politie Noord-Nederland: politie, OM, 3RO, ZM, RvdK, NIFP Amsterdam:

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management LEAN SIX SIGMA INCOMPANY TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER LEAN SIX SIGMA Tientallen procenten van de inkomsten, opbrengsten

Nadere informatie

7 drivers of change: meer resultaat met Lean Six Sigma

7 drivers of change: meer resultaat met Lean Six Sigma Trefwoorden 7 drivers of change Veranderaanpak Auteurs Cees Wouda Björn Henselmans 7 drivers of change: meer resultaat met Lean Six Sigma Organisaties richten zich op het continu verbeteren van hun bedrijfsvoering

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteurs... xiii Dankwoord... xv Inleiding... 1 Deel I: De grondbeginselen van Lean Six Sigma... 7 Hoofdstuk 1: De definitie van Lean Six Sigma... 9 Hoofdstuk 2: De beginselen

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

POSTGRADUAAT. Lean Six Sigma Black Belt

POSTGRADUAAT. Lean Six Sigma Black Belt POSTGRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Maak je processen slank en effectief, beperk verspilling en blijf continu verbeteren, dat is de filosofie van Lean Six Sigma. 2 2 Ben je geïnteresseerd in het verbeteren

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4.

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4. Lean trainingen De trainingen zitten vol met actiegericht leren. Geen powerpoint - trainingen, maar met veel gebruik van flip- overs en tekeningen. Deze trainingen verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartner

Nadere informatie

Trainingsaanbod SourcePower Academy

Trainingsaanbod SourcePower Academy Trainingsaanbod SourcePower Academy AGILE & SCRUM EXPERIENCE NAAM HOOFDTRAINERS Gert van de Krol, Pim Luth en Henk Ledderhof Twee dagdelen EUR 375,00 Maximaal 12 Scrum is een framework voor het Agile managen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER LEAN SIX SIGMA Tientallen procenten van de inkomsten, opbrengsten

Nadere informatie

Hello, are we your marketing analytics partner?

Hello, are we your marketing analytics partner? Hello, are we your marketing analytics partner? Travel Energy Vergroot het marktaandeel in de specifieke product categorieen door de effectiviteit te optimaliseren van het acquisitie budget. Analiseer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations Lean Management BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations BiZZdesign begeleidt ons zeer goed bij de optimalisatie van onze werkprocessen en de organisatiebrede aanpak. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie