Handleiding KZWeb versie april 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding KZWeb versie 1.1.1 21 april 2008 http://www.kzweb.nl"

Transcriptie

1 Handleiding KZWeb versie april Inhoudsopgave Inschakelen server...2 Inloggen...2 Het KZWeb werkscherm...2 Top...2 Menu...3 Statuspagina...3 Streaming Server...3 Start/Stop...3 Uitzending...4 Start / Stop...4 Opnamen...4 Stoppen en (her)starten...4 Bewaren...5 Archief...5 Luisteraars...6 Beheren...6 Systeem...7 Appendix A URL authenticatie...8 Pagina 1/8

2 Inschakelen server Het systeem wordt ingeschakeld door aan het aanzetten van de server middels de Aan/Uitknop. Bij het opstarten verschijnen allerlei meldingen op het scherm. Op gegeven moment wordt er een grafisch scherm getoond waarbij er nog steeds allerlei meldingen op het scherm worden getoond. Uiteindelijk verschijnt er een scherm met daarop de mogelijkheid om de gewenste gemeente te selecteren. Inloggen In het inlogscherm kiest u de gewenste gemeente door er met de muis op te klikken. Het invoervak aan de rechterkant zal dan om een wachtwoord ( Password ) vragen. U vult hier het wachtwoord in dat door de beheerder is ingesteld. Na het succesvol inloggen wordt het KZWeb werkscherm getoond. Via het KZWeb werkscherm moet u het systeem ook weer afsluiten. Het afsluiten van het systeem via de Aan/Uit-knop is uit den boze, aangezien dit schade veroorzaakt aan het bestandssysteem en een totale uitval van KZWeb kan veroorzaken. Indien het systeem vast is gelopen neemt u contact op met de beheerder. Door gebruik te maken van de optie Afsluiten in het werkscherm wordt het systeem netjes afgesloten en schakelt het zelf de eigen spanning uit. U kunt daarna de monitor handmatig uitschakelen. Het KZWeb werkscherm Het KZWeb werkscherm is verdeeld in 3 vakken: Top, Menu (linkerkant) en Hoofdscherm (rechterkant). Top In het Topscherm wordt getoond welke gemeente op dat moment actief is. Indien dit niet correct is, kies kan Uitloggen in het Menuscherm en log opnieuw in onder de juiste gemeente. In het Topscherm wordt ook de URL (weblocatie) getoond waarop de vergadering te volgen is. Dit webadres is nodig voor de luisteraars die via de eigen computer meeluisteren. Zij moeten dit adres handmatig invoeren in de mediaspeler. We verwijzen hiervoor naar de specifieke instructie voor luisteraars. Bij broeders en zusters die meeluisteren via een ontvangststation van SolutionsRadio moet dit voorgeprogrammeerd worden in de kastjes. Wij verwijzen hiervoor naar de specifieke handleiding van SolutionsRadio. Pagina 2/8

3 Menu In het menu kan gekozen worden voor de volgende opties: Statuspagina De statuspagina laat zien welke gebruikers zijn aangemeld en hoe lang ze al met de uitzending zijn verbonden. Deze pagina wordt regelmatig ververst, maar via de menuoptie Verversen kunt u dat ook handmatig doen. U heeft hiermee dan het meest actuele overzicht van het aantal luisteraars. In het overzicht van de luisteraars staat ook op welke wijze hij/zij met de server is verbonden (ontvangsstation of computer met software). Deze informatie kan van pas komen als één van de luisteraars aangeeft problemen te hebben of als er signalen zijn dat derden gebruik maken van de aanmeldgegevens van de betrokkene. Mede om die reden heeft de statuspagina ook de mogelijkheid om per luisteraar de verbinding te verbreken. Er wordt geen bevestiging gevraagd en de verbinding wordt meteen verbroken. Gebruik deze optie met zorg. Vergeet niet om dan ook het wachtwoord van de luisteraar te wijzigen. Natuurlijk moet u dit doorgeven aan de rechtmatige luisteraar. Streaming Server Het proces van uitzenden bestaat uit twee stappen, namelijk het verwerken van het geluidssignaal en de daadwerkelijke uitzending. Deze twee stappen staan in het menu aangegeven als respectievelijk Streaming Server en Uitzenden. De Streaming Server omvat het proces dat zorgt voor verspreiden van het signaal via het internet. Het controleert ook de verbindingen met de luisteraars. Na de opstart van het systeem is de eerste stap het aanzetten van de Streaming Server. In de specifieke sectie ziet u een pictogram dat de huidige status laat zien: een groen vinkje als de Streaming Server is opgestart een rood kruis als de Streaming Server uit staat. Start/Stop Via de functie Start/Stop kunt u de Streaming Server aan en uit zetten. Indien er sprake is van een actieve uitzending zal het systeem u eerst een bevestiging vragen. Dit voorkomt dat u per ongeluk de uitzending staakt. Pagina 3/8

4 Uitzending In de sectie Uitzending ziet u de status van het verwerkingsproces. Het geluid van de geluidsinstallatie moet omgezet worden in een digitaal signaal dat geschikt is voor verspreiding via het internet. Dit loopt via een zogenaamde encoder. De encoder stuurt het signaal naar de Streaming Server die vervolgens zorgdraagt voor de verspreiding. Ook in dit gedeelte wordt via een pictogram aangegeven wat de status is van het proces: een groen vinkje als de uitzending is opgestart een rood kroos als de uitzending uit staat. Start / Stop Via de functie Start/Stop kunt u de uitzending aan en uit zetten. Ook hier wordt bij een actieve uitzending om een bevestiging worden gevraagd. Actieve uitzendingen worden altijd opgeslagen in een tijdelijk geluidsbestand (MP3) voorzien van een datum- en tijdsaanduiding. Zodra u uitzending begint start de opname en bij het beëindigen van de uitzending stopt ook de opname. Opnamen Het bovengenoemde tijdelijke geluidsbestand kan worden opgeslagen in het archief. De sectie Opnamen bevat alle functies die nodig zijn voor het beheer van de opnamen. Stoppen en (her)starten Elke opname wordt opgeslagen met de datum en tijd van het startmoment. Bij het herstarten van de opname wordt de lopende opname opgeslagen onder vermelding van de starttijd. Vervolgens wordt er een nieuwe starttijd vastgesteld en een nieuwe opname opgestart. Door gebruik te maken van deze functie kunt u ieder deel van de vergadering in een apart bestand opslaan, bijvoorbeeld het afzonderlijk opslaan van de openbare lezing en de Wachttorenstudie. De bestanden zijn dan herkenbaar aan de afwijkende tijdsvermelding. In de sectie Opnamen ziet u het startmoment van de lopende opname. U controleert hiermee of de opname op het juiste moment is opgestart. Als er een begintijd van --:--:-- wordt aangegeven, wordt er niets opgenomen. Als u een tijd ziet, is het opnameproces actief. Via de functie Herstarten kunt u een lopende opname herstarten of een gestaakte opname weer hervatten. Dit geldt uitsluitend als de uitzending nog gaande is. Bij het herstarten van ee n lopende opname wordt de opname tot die tijd opgeslagen in een apart bestand. Bijvoorbeeld: De vergadering begint op zondag morgen om 10:00. De geluidsdienaar arriveert om 9:40 in de zaal, zet de geluidsinstallatie aan met Koninkrijksmelodieën op de achergrond en start de KZWeb Server. Deze Koninkrijksmelodieën worden nu vanaf 9:40 opgenomen. Pagina 4/8

5 Onder de sectie Opnamen staat de begintijd van 09:40:00. Wanneer de vergadering om 10:00 begint, zal de geluidsdienaar de opname herstarten. Hierdoor wordt de opname van de Koninkrijksmelodieën van 9:40 apart opgeslagen onder de tijd 09:40:00. Er wordt een nieuwe starttijd vastgesteld van 10:00:00 en een nieuwe opname wordt gestart. Aan het eind van de vergadering zijn er vervolgens 2 bestanden: een met begintijd 09:40:00 en een tweede met begintijd 10:00:00. Bewaren Het beheren van de opgenomen bestanden is niet mogelijk gedurende een actieve uitzending. De functie werkt dan ook niet. Zodra de vergadering is beëindigd stopt u de uitzending en komen de functies voor het bewaren van de bestanden beschikbaar. De functie Bewaren is bedoeld voor het opslaan van de tijdelijke geluidsbestanden in het permanente archief van de server. Na het selecteren van de functie Bewaren ziet u in het hoofdscherm twee lijsten. De linkerlijst laat zien welke opnamen er sinds het opstarten de server zijn gemaakt. De rechterlijst laat zien welke opnamen er op de server zijn opgeslagen, het archief. U slaat de gemaakte opnamen namen door deze eerst te selecteren met de muis. In geval van meerdere opnamen selecteert u deze door de CTRL-toets ingedrukt te houden terwijl u op de bestanden klikt. Vervolgens klikt u op Verplaats naar Archief. U ziet de bestanden nu in de rechterlijst verschijnen. Indien u nu bestanden heeft opgeslagen die verwijderd hadden kunnen worden, dan plaats u deze op dezelfde wijze terug in de linkerlijst. In dat geval zullen ze worden verwijderd bij het afmelden van de gemeente op de server. Archief LET OP: Opnamen die niet in het archief zijn opgeslagen worden automatisch verwijderd bij het afsluiten van de sessie! Vanuit het archief kunt u de bestanden overzetten naar een draagbare mediaspeler (MP3 speler, ipod) of op een USB-stick/memory pen. Dit kan alternatief dienen voor luisteraars die nu meeluisteren via cassettebandjes én die niet aangesloten gaan worden op KZweb. U kiest hiervoor de functie Archief in de sectie Opnamen. Voor alle duidelijkheid: deze optie is pas beschikbaar als de uitzending is gestopt. U steekt nu eerst de MP3 speler of de USB-stick in de USB poort van de server. Dan selecteert u de functie Archief. Na het selecteren van deze functie ziet u weer twee lijsten. De linkerlijst laat nu zien welke geluidsbestanden in het archief zijn opgeslagen, de rechterlijst laat de inhoud van de MP3 speler/usb stick zien. Mocht er op dat moment nog geen speler Pagina 5/8

6 of stick zijn aangesloten heeft u nu 10 seconden om dat alsnog te doen. Na die tien seconden kunt u het USB apparaat toch aansluiten. U klikt vervolgens op de knop Vernieuwen. In de rechterlijst verschijnt nu de inhoud van de speler/stick en u ziet ook hoeveel ruimte nog beschikbaar is voor nieuwe bestanden. Indien er niet genoeg opslagruimte is voor de bestanden van de vergadering kunt u in de rechterlijst de bestanden selecteren die verwijderd mogen worden. Opnieuw, via het ingedrukt houden van de CTRL-toets en het aanklikken met de muis selecteert u meerdere bestanden tegelijk. Na selectie klikt u op Selectie verwijderen. U kunt u ook alle bestanden van de speler/stick verwijderen via de optie Alles verwijderen. LET OP: Er wordt geen bevestiging gevraagd om te verwijderen. De geselecteerde bestanden worden meteen verwijderd! U kunt nu vanuit de linkerlijst -het Archief- op soortgelijke wijze de bestanden selecteren die naar de speler/stick gekopieerd gaan worden. Na selectie klikt u op Kopiëren naar USB apparaat. Afhankelijk van de bestandsgrootte en snelheid van het USB apparaat kan dit enige tijd in beslag nemen. LET OP: U kunt de MP3 speler of USB stick niet zonder meer uit het apparaat trekken. Na het kopiëren moet u de functie USB apparaat ontkoppelen gebruiken. Op die wijze voorkomt u schade aan de speler/stick. Luisteraars De KZWeb Server werkt met een systeem van aangemelde luisteraars met eigen gebruikersnamen en wachtwoorden. Broeders en zusters die mee willen luisteren zullen derhalve eerst toestemming moeten hebben. Doorgaans zal deze toestemming gegeven worden door het Dienstcomité van de gemeente of een daartoe aangewezen ouderling. Beheren Controleer de plaatselijke regelingen naar de juiste procedure alvorens een luisteraar toe te voegen. De optie Beheren van de luisteraars is pas beschikbaar als er een actieve uitzending is. Als u deze optie kiest ziet u de lijst van reeds ingevoerde, geautoriseerde luisteraars. U ziet dat de lijst met wachtwoorden bestaat uit een uitgebreide tekenreeks. Dit zijn niet de oorspronkelijke wachtwoorden, maar de gecodeerde wachtwoorden. Pagina 6/8

7 De laatste regel van de lijst bestaat uit twee lege vakken. Deze gebruikt u voor het invoeren van nieuwe luisteraars en hun wachtwoorden. U vult de gebruikersnaam in in het linkervak. Een goede optie is de eerste letter van de voornaam met de gehele achternaam, zoals jjansen voor Jan Jansen. U heeft hiermee een goed overzicht over wie er daadwerkelijk meeluistert. Plaatselijke regelingen kunnen echter een andere standaard voorschrijven voor de gebruikersnaam. In het rechtervak vult u het wachtwoord in. Dit wachtwoord is duidelijk zichtbaar op het scherm en u doet er van ook verstandig aan er voor te zorgen dat onbevoegden niet mee kunnen kijken. Vervolgens klikt u op Luisteraar toevoegen. Het verwijderen van een luisteraar verloopt via de functie verwijderen op de regel van de betreffende luisteraar. Dat wordt dan ook direct uitgevoerd, zonder een vraag om bevestiging. Indien een luisteraar zijn wachtwoord vergeten is of zijn wachtwoord dient om een andere reden gewijzigd te worden, dan verwijdert u de luisteraar uit de lijst en maakt deze opnieuw aan met het nieuwe wachtwoord. Indien u dit doet bij luisteraars via een ontvangststation zult u het wachtwoord ook daar moeten wijzigen. Systeem Het is niet mogelijk op basis van de gecodeerde wachtwoorden de oorspronkelijke wachtwoorden te achterhalen. Bij verlies van het oorspronkelijke wachtwoord zal de gebruiker moeten worden verwijderd en opnieuw worden ingevoerd. Onder het kopje Systeem vindt u de functies om u af te melden of om het systeem af te sluiten. Indien u kiest voor de optie Afmelden wordt de uitzending gestaakt en keert het systeem terug naar het oorspronkelijke aanmeldscherm. Via dat scherm kan een andere gemeente aangemeld worden. Pagina 7/8

8 Appendix A URL authenticatie Er zijn 2 mogelijke URL formaten: voor een dynamisch of een vast IP-adres. Het gebruik van een dynamisch IP adres kan herkend worden aan een URL dat begint met of Als de URL met een ander domeinnaam begint, is het een vast IP-adres. Het instellen van de gebruikersnaam en wachtwoord voor een luisteraar is essentieel wanneer een webradio wordt gebruikt. De luisteraar heeft daarmee geen enkele mogelijkheid om telkens de gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Om dat echter wel te laten werken, dient de gebruikersnaam en wachtwoord in de URL verwerkt te worden die in de webradio wordt geprogrammeerd, conform een van de twee onderstaande formaten. Deze zelfde formaten kunnen ook gegbruikt worden met een PC en kunnen ook in speellijsten (playlists) worden opgeslagen. Vast IP adres: Indien de Koninkrijkszaal een vast IP adres heeft, gebruik het volgende URL formaat: waar gebruikersnaam en wachtwoord worden vervangen door de waarden die bij het aanmaken van de betreffende gebruiker zijn ingesteld (zie Luisteraars beheren ) Dynamisch IP adres: Indien de Koninkrijkszaal een dynamisch IP adres heeft, gebruik het volgende URL formaat: waar gebruikersnaam en wachtwoord worden vervangen door de waarden die bij het aanmaken van de betreffende gebruiker zijn ingesteld (zie Luisteraars beheren ) Pagina 8/8

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Handleiding radiostreaming

Handleiding radiostreaming Handleiding radiostreaming Instellingen en gebruik van radiostreaming inclusief AutoDJ configuratie In deze handleiding leert U hoe U uw livestream kunt opzetten, AutoDJ kunt configureren, muziek uploaden

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN. Netwerk functiegids

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN. Netwerk functiegids DATA PROJECTOR XJ-UT310WN NL Netwerk functiegids Lees de Veiligheidsvoorzorgen en Voorzorgen in het gebruik in het document Instelgids dat meegeleverd wordt met de Data Projector en zorg ervoor dat u dit

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder

EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder 2 NEDERLANDS EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Uitleg van de aansluitingen... 4 2.1 4

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding

Exchange Online Handleiding Exchange Online Handleiding Versie 3.0 Pagina 1 van 64 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding v3.0

Exchange Online Handleiding v3.0 Exchange Online Handleiding v3.0 1 I nhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm beheerder...6

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

HTS. Online testen. Handleiding. Klaus D. Hänsgen. Nederlandse bewerking: Janwillem Bast, Roel Witteman

HTS. Online testen. Handleiding. Klaus D. Hänsgen. Nederlandse bewerking: Janwillem Bast, Roel Witteman HTS Klaus D. Hänsgen Nederlandse bewerking: Janwillem Bast, Roel Witteman Online testen Handleiding Amsterdam Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Cambridge, Ma Kopenhagen Inhoudsopgave Webportaal

Nadere informatie

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten)

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Algemene inleiding en informatie De Tropaz-app van de trombosedienst Friesland Noord is alleen beschikbaar voor cliënten die onder

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

Handleiding MyBee voor de PC

Handleiding MyBee voor de PC Handleiding MyBee voor de PC Inhoud MyBee in vogelvlucht... 4 Basisprincipes... 4 Het whitelist-principe... 4 Twee whitelists... 4 Drie soorten ouders: tolerant, gemiddeld en streng.... 5 Privacy... 6

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie