Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering IZA Cura Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden"

Transcriptie

1 Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013 IZA Cura Drechtsteden

2 Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Bevalling en kraamzorg Kinderwensconsult (preconceptiezorg) Bevalling Thuis in een kraamzorghotel (Poli)klinische bevalling (zonder medische noodzaak) (Poli)klinische bevalling (met medische noodzaak) Kraamzorg Thuis in een kraamzorghotel In het ziekenhuis (zonder medische noodzaak) In het ziekenhuis (met medische noodzaak) 197 per dag ( 225 per dag minus 32 voor eigen bijdrage kraamzorg in een ziekenhuis) Ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4 per uur) Ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 16 per dag voor zowel moeder als kind) Fysiotherapie Fysio- en oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck 3 Chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar (na toestemming 1 ) Chronische aandoeningen verzekerden vanaf vanaf de 21e behandeling (na toestemming 1 ) 18 jaar Niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 behandelingen per kalenderjaar 18 jaar Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie De eerste 9 behandelingen vanaf 18 jaar Ergotherapie 10 uur per kalenderjaar Buitenland Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk op basis van Nederlandse marktconforme tarieven verblijf in het buitenland Niet spoedeisende zorg in het buitenland op basis van Nederlandse marktconforme tarieven (na toestemming 1 ) Dieetadvisering Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten Dyslexiezorg Zorg in verband met ernstige dyslexie aan kinderen bij wie de zorg in 2013 begint op 7, 8, 9, 10, jarige leeftijd en die basisonderwijs volgen Erfelijkheidsonderzoek Onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg IZA Cura Dieetpreparaten (bij specifieke medische indicaties) Anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring pessarium tot 21 jaar Gebitsprothesen Uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) Uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandenloze kaak Huisartsenzorg Hieronder valt ook gezondheidsadvisering door de IZA Cura Gezondheidslijn, begeleiding bij het stoppen met roken en preconceptiezorg Maximaal 3 uur per kalenderjaar (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage) (na toestemming 2 ) (na toestemming 1 ) (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) 75% vergoeding (na toestemming 1 ) (er geldt een eigen bijdrage van 125 per kaak)

3 Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Hulpmiddelen Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen IZA Cura In-vitrertilisatie (IVF) en overige fertiliteitbevorderende behandelingen In-vitrertilisatie (IVF) tot 43 jaar Overige fertiliteitbevorderende behandelingen Ketenzorg Ketenzorg voor diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement Logopedie Herstel verbetering van spraakfunctie spraakvermogen Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, second opinion, dialyse, noodzakelijke verpleging in thuissituatie, begeleiding bij het stoppen met roken Mondzorg Tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie Kronen, bruggen en implantaten (inclusief techniekkosten) voor verzekerden tot 18 jaar (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/ een maximale vergoeding) (na toestemming 2 ) 1e, 2e en 3e poging (na toestemming 2 ) (er kan een eigen bijdrage gelden) (na toestemming 1 ), als het ter vervanging is van een meer blijvende snij- hoektanden die niet zijn aangelegd door een ongeval ontbreken (na toestemming 1 ) Plastische en/ reconstructieve chirurgie Bij een specifieke medische indicatie Buikwandcorrectie (bij specifieke indicaties) (na toestemming 1 ) Ooglidcorrectie (bij specifieke indicaties) (na toestemming 1 ) Psychologische zorg Eerstelijnspsychologische zorg. Onder deze zorg wordt ook verstaan preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfullness Based Cognitive Therapy (MBCT), behandeling van lichte tot matige depressie en angststoornissen Specialistische geestelijke gezondheidszorg Revalidatie Hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan Geriatrische revalidatiezorg Transplantatie van weefsels en organen Als de transplantatie is verricht in een EU- EER-lidstaat Verblijf (Psychiatrisch) ziekenhuis revalidatie-instelling 5 zittingen per kalenderjaar (er geldt een eigen bijdrage van 20 per zitting. Voor een internetbehandeltraject geldt een eigen bijdrage van 50 voor het gehele traject) (er geldt mogelijk een eigen bijdrage van voor verzekerden vanaf 18 jaar) (inclusief kosten donor) (er geldt mogelijk een eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 18 jaar) Vervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties met: - eigen auto 0,31 per km (er geldt een eigen bijdrage van 95 per kalenderjaar) - openbaar vervoer taxi (er geldt een eigen bijdrage van 95 per kalenderjaar) Zorg voor oncologische patiënten Oncologische revalidatie 1) Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming van IZA Cura nodig. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden. 2) In een aantal gevallen hebt u voorafgaande toestemming nodig van IZA Cura. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden. 3) Voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZA Cura 2013.

4 Vergoedingenoverzicht Aanvullende Verzekering IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht IZA Cura Drechtsteden Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur, homeopathie, chiropractie, osteopathie, mesologie, Moermantherapie, natuurgeneeswijze, orthomanuele geneeskunde, shiatsutherapie, neuraaltherapie, haptonomie, Gestaltpsychotherapie, klassieke homeopathie, cranio-sacraaltherapie Therapieën Acnebehandeling Camouflagetherapie (lessen en producten) Eerstelijnspsychologische zorg Eigenbijdrage Eerstelijnspsychologische zorg tot maximaal 300 voor consulten voor alle behandelvormen en homeopatische en alternatieve geneesmiddelen tot maximaal 115 per kalenderjaar tot maximaal 115 per kalenderjaar 4 behandelingen per kalenderjaar, als aanvulling op de vergoeding uit de IZA Cura Natura Polis (er geldt een eigen bijdrage van 10 per zitting) Maximaal 5 x 20 eigenbijdrage Eerstelijnspsychologische zorg en/ 50,- eigen bijdrage internet behandeling Fysiotherapie Tot 18 jaar op basis van niet-chronische indicatie (fysiotherapie/manuele therapie/ bekkenfysiotherapie/oedeemtherapie/kinderfysiotherapie/psychosomatische fysiotherapie) 1 18 jaar en ouder op basis van niet-chronische indicatie (fysiotherapie/manuele therapie/bekkenfysiotherapie/oedeemtherapie/kinderfysiotherapie/psychosomatische fysiotherapie) 1 18 jaar en ouder op basis van chronische indicatie (fysiotherapie/manuele therapie/ bekkenfysiotherapie/geriatrische fysiotherapie/oedeemtherapie) 1 Oefentherapie Cesar/Mensendieck Tot 18 jaar op basis van niet-chronische indicatie (oefentherapie/psychosomatische oefentherapie/kindertherapie) 1 18 jaar en ouder op basis van niet-chronische indicatie (oefentherapie en psychosomatische oefentherapie) 1 Maximaal 12 behandelingen fysiotherapie 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) waarvan maximaal 6 behandelingen manuele therapie in aansluiting op de IZA Cura Natura Polis Maximaal 12 behandelingen fysiotherapie 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) waarvan maximaal 6 behandelingen manuele therapie De eerste 20 behandelingen voorafgaand aan de IZA Cura Natura Polis Maximaal 12 behandelingen 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) in aansluiting op de IZA Cura Natura Polis Maximaal 12 behandelingen 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) 18 jaar en ouder op basis van chronische indicatie (oefentherapie) 1 De eerste 20 behandelingen voorafgaand aan de IZA Cura Natura Polis Herstel en Balans (groepsrevalidatie) tot maximaal 700 per kalenderjaar Lichtlamp (chronische overgevoeligheid) van de aanschafkosten van een lichtlamp tot maximaal 175 eenmalig Ontharen: epilatie behandeling met laser- lichtflitsapparatuur (ontharen tot maximaal 410 eenmalig vrouwelijke verzekerden in het gelaat) Podotherapie voor maximaal 9 consulten tot een maximum van 300 per kalenderjaar Psoriasisbehandeling in een erkende instelling in Nederland tot een maximum van per kalenderjaar Therapeutische kampen voor kinderen tot 18 jaar (astma, diabetes, kanker, psoriasis, tot maximaal 100 per kalenderjaar reumatoïde artritis Cystic Fibrosis) Voetverzorging (65 jaar ouder), maximaal 200 per kalenderjaar Hulpmiddelen Bekkenbanden aanschafkosten tot maximaal 25 eenmalig Brillen en lenzen - Brillen enkelfocus Eye Wish Groeneveld: aanschaf van een complete bril ter waarde van 135 en een tweede bril ter waarde van 89 gratis per 3 kalenderjaren Specsavers: aanschaf van een complete bril ter waarde van 99 per 3 kalenderjaren. Het montuur moet gekozen worden uit een montuurreeks met standaard Pentax enkelvoudige glazen bij een andere opticien: maximaal 85 per 3 kalenderjaren voor een complete bril (brilmontuur met brillenglazen) bij enkelfocus 1) Geldt bij een gecontracteerde zorgverlener. Als de zorgverlener geen overeenkomst met IZA Cura heeft afgesloten, bedraagt de maximale vergoeding voor een consult Directe Toegang Fysiotherapie (DTF) 10 per consult. Hiernaast bedraagt in dit geval de maximale vergoeding 20 voor een behandeling.

5 Verstrekkingen- en vergoedingenoverzicht IZA Cura Drechtsteden - Brillen dubbelfocus multifocus Eye Wish Groeneveld: aanschaf van een complete bril ter waarde van 215 en een tweede bril ter waarde van 89 gratis per 3 kalenderjaren Specsavers: tweemaal een complete bril ter waarde van 178 per 3 kalenderjaren. Het montuur moet gekozen worden uit een montuurreeks tot 99 met standaard Pentax multifocale glazen Bij een andere opticien: maximaal 135 per 3 kalenderjaren voor een complete bril (brilmontuur met brillenglazen) bij dubbelfocus - Lenzen 36 setjes maandlenzen via Eye Wish Groeneveld Specsavers per 3 kalenderjaren maximaal 135 bij een andere opticien per 3 kalenderjaren Gebitsprothesen (volledige) van de eigen bijdrage tot maximaal 140 voor onder- boven en tot maximaal 280 voor onder- en boven Hoortoestel inclusief batterijen Een compleet hoorzorgpakket bij Specsavers (zie website wwwizacura.nl ) volledige vergoeding tot maximaal 300 als aanvulling op de vergoeding uit de IZA Cura Natura Polis, maximaal 36 batterijen per kalenderjaar. (Semi-)orthopedisch en allergeenvrij schoeisel van de wettelijke eigen bijdrage Plaswekker (aanschaf huur) Via IZA Cura in eigendom maximaal 85 voor de huur voor een periode van maximaal 2,5 maand Pruiken tot maximaal 140 als aanvulling op de vergoeding uit de IZA Cura Natura Polis Steunpessaria maximaal 1 steunpessarium per kalenderjaar Steunzolen Eén paar tot maximaal 35 per kalenderjaar Buitenland Spoedeisende geneeskundige hulp buitenland tijdens tijdelijk verblijf in het buitenland Werelddekking Geneeskundige kosten: - geneeskundige hulp door een arts specialist - ziekenhuisverpleging in de laagste klasse - genees- en verbandmiddelen op voorschrift - medisch noodzakelijk vervoer per taxi, ambulance naar de dichtstbijzijnde arts naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis Tandheelkundige hulp (in spoedgevallen bij directe pijnklachten) Maximaal 345 Organisatie en hulpverlening IZA Cura Alarmcentrale met betrekking tot onderstaande kosten: - medische repatriëring in overleg met IZA Cura Alarmcentrale - vervoer stfelijk overschot in overleg met IZA Cura Alarmcentrale - bemiddeling benodigd geld door IZA Cura Alarmcentrale - organiseren en toezenden van medicijnen en hulpmiddelen door IZA Cura Alarmcentrale - kosten telefoon, fax en dergelijke naar IZA Cura Alarmcentrale Kuurreizen Kuurreis Dode Zee te Israël (alleen bij ernstig chronisch eczeem) Kuurreis reumatoïde artritis- en Bechterew-patiënten naar het buitenland Kuren te Nieuweschans, Arcen Skin Therapy te Schagen voor psoriasis-, reumatoïde artritis- en Bechterew-patiënten Preventie Cursussen van kruisorganisaties, thuiszorgorganisatie Reuma Patiëntenbond Stoppen met roken (Prostop, Lasercentra N.O. Nederland, Allen Carr, Make it Easy) Sportadviezen (met uitzondering van licentiekeuringen) Bevalling/Kraamzorg Kraampakket Geboorte-uitkering Extra kraamzorg na ziekenhuisopname van 7 dagen langer Extra kraamzorg na verblijf baby in couveuse Kraamzorg (eigen bijdrage) tot maximaal 750 per kalenderjaar tot maximaal 750 per kalenderjaar tot maximaal 500 per kalenderjaar tot maximaal 46 per kalenderjaar Volledige tot maximaal 100 per kalenderjaar tot maximaal 50 per kalenderjaar Pakket kraamartikelen 35 per kind Maximaal 12 uur over maximaal 4 dagen Maximaal 12 uur over maximaal 4 dagen van de wettelijke eigen bijdrage 1) Geldt bij een gecontracteerde zorgverlener. Als de zorgverlener geen overeenkomst met IZA Cura heeft afgesloten, bedraagt de maximale vergoeding voor een consult Directe Toegang Fysiotherapie (DTF) 10 per consult. Hiernaast bedraagt in dit geval de maximale vergoeding 20 voor een behandeling.

6 Verstrekkingen- en vergoedingenoverzicht IZA Cura Drechtsteden Poliklinische bevalling (medische indicatie) Diversen Anticonceptie, zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, ring pessarium vanaf 21 Herstellingsoord in Nederland Hospice (verblijf) Meerdaagse bootreizen verblijf vakantiehuis Personenalarmering Reiskosten ziekenbezoek aan kinderen tot 18 jaar Ronald McDonaldhuizen/familiehuis verbonden aan een academisch ziekenhuis, kinderen tot 18 jaar Snurkbeugel Sterilisatie (geen hersteloperaties) Liggeld Ziekenhuis opnamen Eigen bijdrage WMO en AWBZ Zittend ziekenvervoer per openbaar vervoer en/ eigen vervoer Tandheelkundige behandelingen* Maximumvergoeding - Tandheelkundige zorg met uitzondering van orthodontische zorg, algehele narcose en prothetische voorzieningen (inclusief techniek- en materiaalkosten) van de wettelijke eigen bijdrage poliklinische bevalling met medische indicatie van de eigen bijdrage (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) Maximaal 75 per dag tot maximaal per kalenderjaar van de eigen bijdrage van de eigen bijdrage tot maximaal 105 per kalenderjaar Vergoeding abonnementskosten voor medisch geïndiceerde personenalarmering van de door IZA Cura gecontracteerde meldkamer 0,31 per km voor maximaal 7 bezoeken per week (over de eerste 21 dagen geen vergoeding) tot maximaal 180 per kalenderjaar Eenmaal per 5 kalenderjaren, maximaal 300 voor een snurkbeugel van de kosten voor ziekenhuis en medisch specialist tot maximaal van de eigen bijdrage liggeld ziekenhuisopnamen ( 7,50 per dag) van de wettelijk vastgestelde inkomensafhankelijke eigen bijdrage tot een maximum van 750 per kalenderjaar Maximaal 95 en dagvergoeding van 2,50 (bij kosten vanaf 95) 600 per kalenderjaar Tandheelkundige orthodontische hulp** Orthodontische onderzoeken en behandelingen honorarium en kosten apparatuur voor verzekerden tot en met 17 jaar maximaal voor de gehele behandelduur * Uit te voeren door een tandarts. Als de tandheelkundige verrichtingen behoren tot het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist tandprotheticus mag deze de betreffende behandeling ook uitvoeren. ** Orthodontische behandelingen dienen op functionele gronden noodzakelijk te zijn; behandelingen op grond van esthetische indicatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Er wordt geen vergoeding verleend als de apparatuur gerepareerd moet worden na onzorgvuldig gebruik in geval van verlies. Op het moment waarop dit vergoedingenoverzicht werd gedrukt, waren nog niet alle besluiten door de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal eigen bijdragen. De exacte aanspraken vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. In deze brochure geven wij u in hodlijnen een overzicht van de aanspraken en vergoedingen van de IZA Cura Natura Polis en de aanvullende verzekering van IZA Cura Drechtsteden. Daarom vermelden wij niet de bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgaanbieders. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het uitgebreide vergoedingenoverzicht. Kijk voor het uitgebreide vergoedingenoverzicht op Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice, telefoonnummer (gratis). D Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De IZA Cura zorgverzekering is ondergebracht bij VGZ Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Nijmegen, kantoorhoudende te Arnhem, 6811 KS, Nieuwe Stationsstraat 12 (KvK nummer ).

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Zorgverzekering en vergoedingen 2015 Het IZA Cura Rotterdampakket: een slimme keuze De gemeente Rotterdam vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort een goede en betaalbare zorgverzekering

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz) Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering, begeleiding stoppen met roken en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook: zorg door trombosedienst,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2012

VGZ Zorgverzekering 2012 VGZ Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 Opbouw 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2013

VGZ Zorgverzekering 2013 VGZ Zorg 2013 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4 Nieuw: IAK

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

IAK Uniek Zorgverzekering 2014

IAK Uniek Zorgverzekering 2014 IAK Uniek Zorgverzekering 2014 Collectief verzekerd Maximaal voordeel www.iak.nl Als bouwvakker maak ik vaak gebruik van fysiotherapie MIN MAX overzicht IAK Uniek past bij u 3 Samenstelling IAK Uniek Zorgverzekering

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht overzicht Altijd passend verzekerd Altijd passend verzekerd 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 IAK vooruitstrevend digitaal 5 Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015)

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015) Geneeskundige Zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 1 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

IZA Cura Zuid-Limburg

IZA Cura Zuid-Limburg IZA Cura Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 3 Inhoudsopgave IZA

Nadere informatie

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015 VGZ Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zuid-Limburg 2015 Inhoudsopgave I Algemeen gedeelte 5 Aanvullende verzekering 5 Aanmelding en acceptatie 5 Fraude 5 Looptijd,

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Ooievaar en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering

Nadere informatie

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies collectief 2011

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies collectief 2011 ondernemen wordt een stuk relaxter met de maandpremies collectief 2011 2 Premies Ziektekosten Collectief 2011 Premies Ziektekosten Collectief 2011 Maandpremies basisverzekeringen Aantal premiebetalende

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT

Nadere informatie

UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN 2014

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie