Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden"

Transcriptie

1 Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Drechtsteden Vergoedingen 2015

2 Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Bevalling en kraamzorg Combinatietest Kinderwensconsult (preconceptiezorg) Bevalling Thuis Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis bevalling zonder medische noodzaak in een door ons gecontracteerd geboortecentrum bevalling en kraamzorg zonder medische noodzaak in een ziekenhuis Bevalling met medische noodzaak in een ziekenhuis een door ons gecontracteerd geboortecentrum Kraamzorg Kraamzorg thuis in een (door ons gecontracteerd) geboortecentrum In het ziekenhuis (met medische noodzaak) Fysiotherapie Fysio- en oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck 3 : als u hiervoor een medische indicatie hebt 202 per dag ( 235 per dag minus 33 voor eigen bijdrage kraamzorg) Ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4,15 per uur) - Chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar (na toestemming 1 ) - Chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar vanaf de 21 e behandeling (na toestemming 1 ) - Niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar 18 behandelingen per kalenderjaar - Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar De eerste 9 behandelingen - Ergotherapie 10 uur per kalenderjaar Buitenland Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van Nederlandse marktconforme tarieven (na toestemming 1 ) Niet-spoedeisende zorg in het buitenland op basis van Nederlandse marktconforme tarieven Dieetadvisering Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten Maximaal 3 uur Erfelijkheidsonderzoek Onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage) het Reglement farmaceutische zorg Dieetpreparaten (bij specifieke medische indicaties) (na toestemming 1 ) Anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring pessarium tot 21 (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) jaar. Dit geldt ook voor verzekerden van 21 jaar ouder als deze middelen worden gebruikt voor de behandeling van endometriose menorragie (als er sprake is van bloedarmoede). Gebitsprothesen Uitneembare gebitsprothese (inclusief techniekkosten) 75% vergoeding (na toestemming 1 ) Uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandenloze kaak Huisartsenzorg Hieronder valt ook begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg als u diabetes millitus type 1 2 hebt vanaf zorgpriel 2 Hulpmiddelen Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen In-vitrertilisatie (IVF) en overige fertiliteitbevorderende behandelingen In-vitrertilisatie (IVF) tot 43 jaar Overige fertiliteitsbevorderende behandelingen (vrouwen tot 43 jaar) Ketenzorg Ketenzorg voor diabetes mellitus type 2, COPD en vasculair risicomanagement (zogenaamde zorgprogramma s) Logopedie Herstel verbetering van spraakfunctie spraakvermogen Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, second opinion, dialyse, noodzakelijke verpleging in thuissituatie, begeleiding bij het stoppen met roken (er geldt een eigen bijdrage van 125 per kaak) (na toestemming 1 ) (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/ een maximale vergoeding) 1 e, 2 e en 3 e poging 1 Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van IZA Cura nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden. 2 In een aantal gevallen hebt u vooraf toestemming van IZA Cura nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden. 3 Voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. Voor de gespecialiseerde ggz is dit 75%. U U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders op

3 Mondzorg Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie Kronen, bruggen en implantaten (inclusief techniekkosten) voor verzekerden tot 18 jaar (er kan een eigen bijdrage gelden) (na toestemming 1 ), als het ter vervanging is van een meer blijvende snij- hoektanden die niet zijn aangelegd door een ongeval ontbreken (na toestemming 1 ) Plastische en/ reconstructieve chirurgie Bij een specifieke medische indicatie Buikwandcorrectie bij specifieke indicaties (na toestemming 1 ) Ooglidcorrectie bij specifieke indicaties (na toestemming 1 ) Psychologische zorg Geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (ggz) gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) Revalidatie Hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan Geriatrische revalidatiezorg Transplantatie van weefsels en organen Als de transplantatie is verricht in een EU- EER-lidstaat Verblijf (Psychiatrisch) ziekenhuis revalidatie-instelling Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging zonder verblijf (eventueel in de vorm van een Persoonsgebonden budget) Vervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties met: - eigen auto 0,31 per km (er geldt een eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar) - openbaar vervoer taxi (er geldt een eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar) Zintuiglijke gehandicaptenzorg Zintuiglijke gehandicaptenzorg Zorg voor oncologische patiënten Oncologische revalidatie 1 Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van IZA Cura nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.

4 Vergoedingenoverzicht IZA Cura Drechtsteden Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur, homeopathie, chiropractie, osteopathie, mesologie, Moermantherapie, natuurgeneeswijze, orthomanuele geneeskunde, shiatsutherapie, neuraaltherapie, haptonomie, Gestaltpsychotherapie, klassieke homeopathie, cranio-sacraaltherapie Therapieën Acnebehandeling Camouflagetherapie (lessen en producten) Geestelijke Gezondheidszorg Seksuologische zorg Fysiotherapie: - Tot 18 jaar op basis van niet-chronische indicatie (fysiotherapie/manuele therapie bekkenfysiotherapie/oedeemtherapie/kinderfysiotherapie/ psychosomatische fysiotherapie) 3-18 jaar en ouder op basis van niet-chronische indicatie (fysiotherapie/ manuele therapie/bekkenfysiotherapie/oedeemtherapie/ kinderfysiotherapie/psychosomatische fysiotherapie) 3-18 jaar en ouder op basis van chronische indicatie (fysiotherapie/manuele therapie/bekkenfysiotherapie/geriatrische fysiotherapie/oedeemtherapie) 3 Oefentherapie Cesar/Mensendieck: - Tot 18 jaar op basis van niet-chronische indicatie (oefentherapie/ psychosomatische oefentherapie/kindertherapie) 3-18 jaar en ouder op basis van niet-chronische indicatie (oefentherapie en psychosomatische oefentherapie) 3 tot maximaal 300 voor consulten voor alle behandelvormen en homeopatische en alternatieve geneesmiddelen tot maximaal 115 per kalenderjaar tot maximaal 115 per kalenderjaar 4 behandelingen van maximaal 60 per zitting Maximaal 12 behandelingen fysiotherapie 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) waarvan maximaal 6 behandelingen manuele therapie in aansluiting op de IZA Cura Natura Polis Maximaal 12 behandelingen fysiotherapie 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) waarvan maximaal 6 behandelingen manuele therapie De eerste 20 behandelingen voorafgaand aan de IZA Cura Natura Polis Maximaal 12 behandelingen 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) in aansluiting op de IZA Cura Natura Polis Maximaal 12 behandelingen 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) - 18 jaar en ouder op basis van chronische indicatie (oefentherapie) 3 De eerste 20 behandelingen voorafgaand aan de IZA Cura Natura Polis Herstel en Balans (groepsrevalidatie) tot maximaal 700 per kalenderjaar Lichtlamp (chronische overgevoeligheid) van de aanschafkosten van een lichtlamp tot maximaal 175 eenmalig Ontharen: epilatie behandeling met laser- lichtflitsapparatuur (ontharen tot maximaal 410 eenmalig vrouwelijke verzekerden in het gelaat) Podotherapie voor maximaal 9 consulten tot een maximum van 300 per kalenderjaar Psoriasisbehandeling in een erkende instelling in Nederland tot een maximum van per kalenderjaar Voetverzorging bij reuma en/ diabetes, maximaal 200 per kalenderjaar Hulpmiddelen Bekkenbanden aanschafkosten tot maximaal 25 eenmalig Brillen en lenzen - Brillen enkelfocus Pearle: aanschaf van een complete bril ter waarde van 135 en een tweede bril ter waarde van 89 gratis per 3 kalenderjaren Specsavers: aanschaf van een complete bril ter waarde van 99 per 3 kalenderjaren. Het montuur moet gekozen worden uit een montuurreeks met standaard Pentax enkelvoudige glazen Hans Anders: aanschaf van een complete bril uit het basisassortiment per 3 kalenderjaren bij een andere opticien: maximaal 85 per 3 kalenderjaren voor een complete bril (brilmontuur met brillenglazen) bij enkelfocus - Brillen dubbelfocus multifocus Pearle: aanschaf van een complete bril ter waarde van 215 en een tweede bril ter waarde van 89 gratis per 3 kalenderjaren Specsavers: tweemaal een complete bril ter waarde van 178 per 3 kalenderjaren. Het montuur moet gekozen worden uit een montuurreeks tot 99 met standaard Pentax multifocale glazen Hans Anders: aanschaf van een complete bril uit het basis assortiment per 3 kalenderjaren Bij een andere opticien: maximaal 135 per 3 kalenderjaren voor een complete bril (brilmontuur met brillenglazen) bij dubbelfocus - Lenzen Maandlenzen via Pearl, Hans Anders Specsavers maximaal 135 bij een andere opticien per 3 kalenderjaren Gebitsprothesen (volledige) van de eigen bijdrage tot maximaal 140 voor onder- boven en tot maximaal 280 voor onder- en boven Hand- vingerspalk voor tijdelijk gebruik Maximaal 2 per kalenderjaar Hoortoestel inclusief batterijen Een compleet hoorzorgpakket bij Specsavers (zie website ) volledige vergoeding tot maximaal 300 als aanvulling op de vergoeding uit de IZA Cura Natura Polis, maximaal 36 batterijen per kalenderjaar (Semi-)orthopedisch en allergeenvrij schoeisel van de wettelijke eigen bijdrage Plaswekker (aanschaf huur) Via IZA Cura in eigendom maximaal 85 voor de huur voor een periode van maximaal 2,5 maand Pruiken tot maximaal 140 als aanvulling op de vergoeding uit de IZA Cura Natura Polis Steunpessaria maximaal 1 steunpessarium per kalenderjaar Steunzolen Eén paar tot maximaal 35 per kalenderjaar 3 Voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders op

5 Buitenland Vergoedingenoverzicht IZA Cura Drechtsteden Spoedeisende geneeskundige hulp buitenland tijdens tijdelijk verblijf in het buitenland Geneeskundige kosten: - geneeskundige hulp door een arts specialist - ziekenhuisverpleging in de laagste klasse - genees- en verbandmiddelen op voorschrift - medisch noodzakelijk vervoer per taxi, ambulance naar de dichtstbijzijnde arts naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis Vergoeding van kosten als ze gemaakt zijn tijdens een verblijf in Europa, in de niet-europese landen grenzend aan de Middellandse Zee, op Madeira, de Canarische Eilanden, de Kaapverdische Eilanden op de Azoren Tandheelkundige hulp (in spoedgevallen bij directe pijnklachten) Maximaal 345 Organisatie en hulpverlening IZA Cura Alarmcentrale met betrekking tot onderstaande kosten: medische repatriëring in overleg met IZA Cura Alarmcentrale - vervoer stfelijk overschot in overleg met IZA Cura Alarmcentrale - bemiddeling benodigd geld door IZA Cura Alarmcentrale - organiseren en toezenden van medicijnen en hulpmiddelen door IZA Cura Alarmcentrale - kosten telefoon, fax en dergelijke naar IZA Cura Alarmcentrale Kuurreizen Kuurreis Dode Zee te Israël (alleen bij ernstig chronisch eczeem) tot maximaal 750 per kalenderjaar Kuurreis reumatoïde artritis- en Bechterew-patiënten naar het buitenland tot maximaal 750 per kalenderjaar Kuren te Nieuweschans, Arcen Skin Therapy te Schagen voor psoriasis-, tot maximaal 500 per kalenderjaar reumatoïde artritis- en Bechterew-patiënten Preventie Cursussen van kruisorganisaties, thuiszorgorganisatie Reuma tot maximaal 46 per kalenderjaar Patiëntenbond Stoppen met roken (Prostop, Lasercentra N.O. Nederland, Allen Carr, Make it Volledig tot maximaal 100 per kalenderjaar Easy) Sportadviezen (met uitzondering van licentiekeuringen) tot maximaal 50 per kalenderjaar Bevalling/Kraamzorg Extra kraamzorg na verblijf baby in couveuse Maximaal 12 uur over maximaal 4 dagen Extra kraamzorg na ziekenhuisopname van 7 dagen langer Maximaal 12 uur over maximaal 4 dagen Geboorte-uitkering 35 per kind Kraampakket Pakket kraamartikelen Kraamzorg (eigen bijdrage) van de wettelijke eigen bijdrage Poliklinische bevalling (medische indicatie) van de wettelijke eigen bijdrage poliklinische bevalling met medische indicatie Diversen Anticonceptie, zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, ring pessarium (voorsommige middelen geldt een eigen bijdrage) vanaf 21 jaar Circumcisie (medische besnijdenis) 1 Volledig bij gecontracteerde zorgaanbieders. 600 bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders Combinatietest 80 Herstellingsoord in Nederland Maximaal 75 per dag tot maximaal per kalenderjaar Hospice (verblijf) van de eigen bijdrage Meerdaagse bootreizen verblijf vakantiehuis van de eigen bijdrage tot maximaal 105 per kalenderjaar Personenalarmering Vergoeding abonnementskosten voor medisch geïndiceerde personenalarmering van de door IZA Cura gecontracteerde meldkamer Reiskosten ziekenbezoek aan kinderen tot 18 jaar 0,31 per km voor maximaal 7 bezoeken per week (over de eerste 21 dagen geen vergoeding) Ronald McDonaldhuizen/familiehuis verbonden aan een academisch tot maximaal 180 per kalenderjaar ziekenhuis, kinderen tot 18 jaar Snurkbeugel Eenmaal per 5 kalenderjaren, maximaal 300 voor een snurkbeugel Sterilisatie (geen hersteloperaties) van de kosten voor ziekenhuis en medisch specialist tot maximaal Eigen bijdrage WMO vergoeding van de wettelijk vastgestelde inkomensafhankelijke eigen bijdrage tot een maximum van 375 per kalenderjaar Zittend ziekenvervoer per openbaar vervoer en/ eigen vervoer Vergoeding eigen bijdrage tot maximaal 97 Tandheelkundige behandelingen * Maximumvergoeding 600 per kalenderjaar - Tandheelkundige zorg met uitzondering van orthodontische zorg, algehele narcose, prothetische voorzieningen (inclusief techniek- en materiaalkosten), niet nagekomen afspraken, kronen en bruggen Tandheelkundige orthodontische hulp** Orthodontische onderzoeken en behandelingen honorarium en kosten maximaal voor de gehele behandelduur apparatuur voor verzekerden tot en met 17 jaar 1 Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van IZA Cura nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden. * Uit te voeren door een tandarts. Als de tandheelkundige verrichtingen behoren tot het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist tandprotheticus mag deze de betreffende behandeling ook uitvoeren. ** Orthodontische behandelingen dienen op functionele gronden noodzakelijk te zijn; behandelingen op grond van esthetische indicatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Er wordt geen vergoeding verleend als de apparatuur gerepareerd moet worden na onzorgvuldig gebruik in geval van verlies.

6 Nota s declareren U hoeft bijna nooit een nota voor te schieten. De meeste nota s gaan rechtstreeks naar IZA Cura. Hebt u toch een nota factuur ontvangen? Dan kunt u deze bij ons declareren. U ontvangt binnen 10 werkdagen uw eventuele vergoeding. Dit vergoedingenoverzicht is een beknopte weergave van de vergoedingen voor De exacte aanspraken vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. IZA Cura Drechtsteden Hebt u een vraag? Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Of wilt u meer informatie over IZA Cura Drechtsteden? Neem dan contact op met onze klantenservice. Dat kan via het gratis telefoonnummer Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot uur. Voor veelgestelde vragen en antwoorden kunt u ook kijken op Postadres IZA Cura Postbus AK Eindhoven D Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. IZA Cura is ondergebracht bij VGZ Zorgverzekeraar N.V., Statutair gevestigd in Arnhem, KvK-nummer: , DNB-vergunningnummer:

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013 IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Den Haag

Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Den Haag Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekering 2013 IZA Cura Den Haag Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Bevalling en

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Zorgverzekering en vergoedingen 2015 Het IZA Cura Rotterdampakket: een slimme keuze De gemeente Rotterdam vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort een goede en betaalbare zorgverzekering

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014 Vergoedingenoverzicht 04 Een overzicht van de vergoedingen van de en Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 en de Comfortverzekering Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar De zorgverzekering voor universitair medische centra Vergoedingen 2014 In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar Jaap Fogteloo, internist acute

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014 Extra ZEKUR Doorlopende Reis Leeswijzer Dit vergoedingenoverzicht geeft je een overzicht van de vergoedingen van en. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat is deze

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht overzicht Altijd passend verzekerd Altijd passend verzekerd 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 IAK vooruitstrevend digitaal 5 Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Goed in Zorg Zorgverzekering 2013

Goed in Zorg Zorgverzekering 2013 Zorgverzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Vrije Beroepen www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015)

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015) Geneeskundige Zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2012

VGZ Zorgverzekering 2012 VGZ Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 Opbouw 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4

Nadere informatie

IZA Cura Zuid-Limburg

IZA Cura Zuid-Limburg IZA Cura Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 3 Inhoudsopgave IZA

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Ooievaar en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering

Nadere informatie

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015 VGZ Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zuid-Limburg 2015 Inhoudsopgave I Algemeen gedeelte 5 Aanvullende verzekering 5 Aanmelding en acceptatie 5 Fraude 5 Looptijd,

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2013

VGZ Zorgverzekering 2013 VGZ Zorg 2013 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4 Nieuw: IAK

Nadere informatie