Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg"

Transcriptie

1

2 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht. Daardoor ziet u heel snel welke zorg VGZ vergoedt. Elke groep behandelingen wordt tot een bepaald maximum bedrag vergoed. Dit noemen we een budget. U bepaalt zelf aan welke behandeling u uw budget besteedt. Daardoor kunt u optimaal gebruikmaken van uw vergoedingsbedrag. Vergoedingenoverzicht Alternatieve geneeswijzen Acupunctuur, homeopathie, chiropractie, osteopathie, mesologie, Moermantherapie, natuurgeneeswijze, orthomanuele geneeskunde, shiatsutherapie, neuraaltherapie, haptonomie, Gestaltpsychotherapie, klassieke homeopathie, cranio-sacraaltherapie Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Bevalling en kraamzorg Kinderwensconsult (preconceptiezorg) Bevalling van alle consulten, behandelvormen en alternatieve en homeopathische geneesmiddelen tot een maximum van 50 per consult tot een maximum van 300 per Thuis in een kraamzorghotel (Poli)klinische bevalling (zonder medische noodzaak) 197 per dag ( 229 per dag minus 32 voor de eigen bijdrage kraamzorg in een ziekenhuis) van de eigen bijdrage gebruik verloskamer (Poli)klinische bevalling (met medische noodzaak) Geboorte-uitkering 35 per kind Kraampakket Pakket kraamartikelen Kraamzorg Thuis in een kraamzorghotel Ten hoogste 10 dagen, er geldt een eigen bijdrage van 4 per uur van de wettelijke eigen bijdrage In het ziekenhuis (zonder medische noodzaak) Ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 16 per dag voor zowel moeder als kind) In het ziekenhuis (met medische noodzaak) Kraamzorg (eigen bijdrage) van de wettelijke eigen bijdrage Extra kraamzorg na ziekenhuisopname van 7 dagen langer Maximaal 9 uur over maximaal over 6 dagen Extra kraamzorg na verblijf baby in couveuse Maximaal 6 uur over maximaal over 6 dagen Buitenland Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van Nederlandse marktconforme tarieven Werelddekking Niet-spoedeisende zorg in het buitenland Geneeskundige kosten: geneeskundige hulp door een arts specialist ziekenhuisverpleging in de laagste klasse genees- en verbandmiddelen op voorschrift medisch noodzakelijk vervoer per taxi, ambulance naar de dichtstbijzijnde arts naar het dichtstbij zijnde ziekenhuis Tandheelkundige hulp (in spoedgevallen bij directe pijnklachten) op basis van Nederlandse marktconforme tarieven op basis van Nederlandse marktconforme tarieven In Europa volledige vergoeding, daarbuiten maximaal 200% Nederlands tarief Maximaal 345 2

3 Organisatie en hulpverlening VGZ Alarmcentrale met betrekking tot onderstaande kosten: medische repatriëring in overleg met VGZ Alarmcentrale vervoer stfelijk overschot in overleg met VGZ Alarmcentrale bemiddeling benodigd geld door VGZ Alarmcentrale organiseren en toezenden van medicijnen en hulpmiddelen door VGZ Alarmcentrale kosten telefoon, fax en dergelijke naar VGZ Alarmcentrale Preventieve vaccinatie en medicatie vakanties buitenland (via een medisch specialist, GGDarts (huis)arts) Dieetadvisering Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten Diversen Dieetkosten Medische noodzaak en pressionele begeleiding Eigen bijdrage geneesmiddelen Personenalarmering Sterilisatie (geen hersteloperaties) Zittend ziekenvervoer per openbaar vervoer en/ eigen vervoer Dyslexiezorg Zorg in verband met ernstige dyslexie aan kinderen bij wie de zorg in 2013 begint op 7, 8, 9, 10, jarige leeftijd en die basisonderwijs volgen Erfelijkheidsonderzoek Onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen Farmaceutische zorg (geneesmiddelen) Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg VGZ Dieetpreparaten (bij specifieke medische indicaties) Anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring pessarium tot 21 jaar Anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring pessarium vanaf 21 jaar Fysiotherapie 2 Fysio-en oedeemtherapie Tot 18 jaar op basis van chronische indicatie (fysiotherapie/manuele therapie/bekkenfysiotherapie/oedeemtherapie/kinderfysiotherapie/psychosomatische fysiotherapie) 18 jaar en ouder op basis van chronische indicatie (fysiotherapie/manuele therapie/bekkenfysiotherapie/ geriatrische fysiotherapie/ oedeemtherapie) Maximaal 3 uur per (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage) ¹ (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) 1 vanaf de 21 e behandeling 1 tot maximaal 75 per tot maximaal 600 per van de kosten boven het GVS-limiet abonnementskosten voor medisch geïndiceerde personenalarmering van de door VGZ gecontracteerde meldkamer van de kosten voor specialist en ziekenhuis tot maximaal Maximaal 95 en dagvergoeding van 2,50 (bij kosten vanaf 95) (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) De eerste 20 behandelingen voorafgaand aan de VGZ Zorgverzekering 1. Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming van VGZ nodig. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden 2. Voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

4 Tot 18 jaar op basis van niet-chronische indicatie (fysiotherapie/manuele therapie/bekkenfysiotherapie /oedeemtherapie/kinderfysiotherapie/ psychosomatische fysiotherapie) 18 jaar en ouder op basis van niet-chronische indicatie (fysiotherapie/manuele therapie/bekkenfysiotherapie/ oedeemtherapie/geriatrische fysiotherapie/psychosomatische fysiotherapie) 18 behandelingen per Maximaal 12 behandelingen fysiotherapie 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) maximaal 6 behandelingen manuele therapie in aansluiting op de VGZ Zorgverzekering Maximaal 12 behandelingen fysiotherapie 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) maximaal 6 behandelingen manuele therapie Oefentherapie Cesar/Mensendieck 1 Tot 18 jaar op basis van niet-chronische indicatie (oefentherapie/psychosomatische oefentherapie) Maximaal 12 behandelingen 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) in aansluiting op de VGZ Zorgverzekering Chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar ¹ 18 jaar en ouder op basis van niet-chronische indicatie (oefentherapie/psychosomatische oefentherapie) 18 jaar en ouder op basis van chronische indicatie (oefentherapie) Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar Ergotherapie Gebitsprothesen Uitneembare volledige gebitsprothese (inclusief techniekkosten) Uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak Huisartsenzorg Hieronder valt ook gezondheidsadvisering door de VGZ Gezondheidslijn, begeleiding bij het stoppen met roken en preconceptiezorg Hulpmiddelen Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulp middelen VGZ vanaf de 21 e behandeling¹ De eerste 9 behandelingen 10 uur per 75%¹ (er geldt een eigen bijdrage van 125 per kaak) (voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/ een maximale vergoeding) 1 Maximaal 12 behandelingen 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) De eerste 20 behandelingen voorafgaand aan de IZA Cura Natura Polis Bekkenbanden aanschafkosten tot maximaal 25 eenmalig Brillen en lenzen Onderstaande aanschaf van brillen lenzen geldt: - tot 16 jaar 1 x per 3 kalenderjaren - vanaf 16 jaar 1 x per 4 kalenderjaren - Brillen enkelfocus Pearle: aanschaf van een complete bril ter waarde van 255 en een tweede bril ter waarde van 89 gratis Specsavers: aanschaf van een complete bril ter waarde van 234. Het montuur moet gekozen worden uit een montuurreeks tot 99 met standaard Pentax enkelvoudige glazen Hans Anders: maximaal 180 voor een complete bril Bij een andere opticien: maximaal 180 voor een complete bril (brilmontuur met brillenglazen) bij enkelfocus 1. Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming van VGZ nodig. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden 2. Voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

5 - Brillen dubbelfocus multifocus Pearle: aanschaf van een complete bril ter waarde van 395 en een tweede bril ter waarde van 89 gratis Specsavers: tweemaal een complete bril ter waarde van 178. Het montuur moet gekozen worden uit een montuurreeks tot 99 met standaard Pentax multifocale glazen Hans Anders: maximaal 270 voor een complete bril Bij een andere opticien: maximaal 270 voor een complete bril (brilmontuur met brillenglazen) bij dubbelfocus - Lenzen Pearle, Specsavers Hans Anders: 36 setjes maandlenzen Bij een andere opticien: maximaal 185 Brillenglazen en lenzen (eigen bijdrage) van de wettelijke eigen bijdrage, indien er sprake is van een vergoeding uit de VGZ Zorgverzekering Eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen Hoortoestel (inclusief batterijen) (Semi-)orthopedisch verbandschoenenen allergeenvrij schoeisel Plaswekker (aanschaf huur) Pruiken 100% via gecontracteerde zorgaanbieder voor vierpoot wandelstok, looprek, krukken rollator tot maximaal 300 als aanvulling op de vergoeding uit de VGZ Zorgverzekering mits gebruik wordt gemaakt van het complete hoorzorgpakket zoals door VGZ met Specsavers is overeengekomen, voor meer info zie website van de wettelijke eigen bijdrage Via VGZ in eigendom maximaal 85 voor de huur voor een periode van maximaal 2,5 maand tot maximaal 140 als aanvulling op de vergoeding uit de VGZ Zorgverzekering Steunpessaria tot maximaal 1 steunpessarium per Steunzolen Eén paar tot maximaal 75 per In-vitrertilisatie (IVF) en overige fertiliteitbevorderende behandelingen In-vitrertilisatie (IVF) tot 43 jaar Overige fertiliteitbevorderende behandelingen Ketenzorg Ketenzorg voor diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement Logopedie Herstel verbetering van spraakfunctie spraakvermogen Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, second opinion, dialyse, noodzakelijke verpleging in thuissituatie, begeleiding bij het stoppen met roken Mondzorg Tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties (na toestemming¹) 1 e, 2 e en 3 e poging 1 (er kan een eigen bijdrage gelden)¹ 1 Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming van VGZ nodig. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden. 5

6 Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie Kronen, bruggen en implantaten (inclusief techniekkosten) voor verzekerden tot 18 jaar, als het ter vervanging is van een meer blijvende snij- hoektanden die niet zijn aangelegd door een ongeval ontbreken¹ Plastische en/ reconstructieve chirurgie Bij een specifieke medische indicatie Buikwandcorrectie (bij specifieke indicaties)¹ Ooglidcorrectie (bij specifieke indicaties)¹ Preventie Cursussen van kruisorganisaties, thuiszorgorganisatie Reuma Patiëntenbond Stoppen met roken (Prostop, Lasercentra N.O. Nederland, Allen Carr, Make it Easy) Sportadviezen (met uitzondering van licentiekeuringen) tot maximaal 46 per tot maximaal 100 per tot maximaal 50 per Psychologische zorg Eerstelijnspsychologische zorg. Onder deze zorg wordt ook verstaan preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfullness Based Cognitive Therapy (MBCT), behandeling van lichte tot matige depressie en angststoornissen 5 zittingen per (er geldt een eigen bijdrage van 20 per zitting. Voor een internetbehandeltraject geldt een eigen bijdrage van 50 voor het gehele traject) van de behandelingen tot een maximum van 525 per (inclusief eigen bijdrage) Specialistische geestelijke gezondheidszorg (er geldt mogelijk een eigen bijdrage van voor verzekerden vanaf 18 jaar) Therapieën Acnebehandeling tot maximaal 115 per Camouflagetherapie (lessen en producten) tot maximaal 115 per Eerstelijnspsychologische zorg Maximaal 525 per als aanvulling op de vergoeding uit de VGZ Zorgverzekering Lichtlamp (chronische overgevoeligheid) van de aanschafkosten van een lichtlamp tot maximaal 175 eenmalig Ontharen: epilatie behandeling met laser- lichtflitsapparatuur (ontharen vrouwelijke verzekerden in het gelaat) tot maximaal 410 eenmalig Overgangsconsulente tot maximaal 9 consulten eenmalig Podotherapie tot een maximum van 150 per Psoriasisbehandeling in een erkende instelling in Nederland tot een maximum van per Revalidatie Hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan Geriatrische revalidatiezorg Transplantatie van weefsels en organen Als de transplantatie is verricht in een EU- EER-lidstaat (inclusief kosten donor) Verblijf (Psychiatrisch) ziekenhuis revalidatieinstelling (er geldt mogelijk een eigen bijdrage voor verblijf voor verzekerden vanaf 18 jaar) 6

7 Vervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer: (met openbaar vervoer, eigen auto, huurauto taxi bij nierdialyse, oncologische behandeling met radio-/ chemotherapie, visuele handicap en zonder begeleiding je niet kunnen verplaatsen rolstoelafhankelijk zijn) Tot 200 kilometer enkele reis en bij grensoverschrijding tot 55 kilometer over de grens eigen auto 0,31 per km (er geldt een eigen bijdrage van 95 per ) openbaar vervoer taxi (er geldt een eigen bijdrage van 95 per ) Zorg voor oncologische patiënten Oncologische revalidatie Prothetische hulp (gedeeltelijke kunstgebitten) Gedeeltelijke prothese Gedeeltelijke frameprothese Reparatie en uitbreiden van een gedeeltelijke prothese Rebasen van een gedeeltelijke prothese tot maximaal 400 per Tandheelkundige behandelingen 1 Maximumvergoeding Tandheelkundige zorg met uitzondering van orthodontische zorg, algehele narcose en prothetische voorzieningen (inclusief techniek- en materiaalkosten) tot maximaal 400 per Tandheelkundige orthodontische hulp 2 Orthodontische onderzoeken en behandelingen honorarium en kosten apparatuur voor verzekerden tot en met 17 jaar tot maximaal voor de gehele behandelduur 1 Uit te voeren door een tandarts. Als de tandheelkundige verrichtingen behoren tot het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist tandprotheticus, dan mag deze de betreffende behandeling ook uitvoeren. 2 Orthodontische behandelingen dienen op functionele gronden noodzakelijk te zijn; behandelingen op grond van esthetische indicatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Er wordt geen vergoeding verleend als de apparatuur gerepareerd moet worden na onzorgvuldig gebruik in geval van verlies. Dit vergoedingenoverzicht is een beknopte weergave van de vergoedingen voor Op het moment waarop dit vergoedingenoverzicht werd gedrukt, waren nog niet alle besluiten door de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal eigen bijdragen. De eigen bijdragen en eventuele andere wijzigingen voor 2013 vermelden wij op onze website. De exacte aanspraken vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt ook telefonisch informatie opvragen. 7

8 Meer weten? Onze website Ons telefoonnummer Klantenservice: (gratis) Bereikbaar: Maandag tot en met donderdag van uur tot uur Vrijdag van uur tot uur Ons postadres Zorgverzekeraar VGZ Postbus AE Alkmaar Ons klachtenpunt VGZ Klachtenbureau Antwoordnummer VB Alkmaar Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. VGZ Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Nijmegen, kantoorhoudende te Arnhem, 6811 KS, Nieuwe Stationsstraat 12 (KvK nummer , DNB-vergunningnummer: ).

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013 IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Zorgverzekering en vergoedingen 2015 Het IZA Cura Rotterdampakket: een slimme keuze De gemeente Rotterdam vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort een goede en betaalbare zorgverzekering

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Goed in Zorg Zorgverzekering 2013

Goed in Zorg Zorgverzekering 2013 Zorgverzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Vrije Beroepen www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2013

VGZ Zorgverzekering 2013 VGZ Zorg 2013 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4 Nieuw: IAK

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2012

VGZ Zorgverzekering 2012 VGZ Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 Opbouw 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4

Nadere informatie

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz) Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering, begeleiding stoppen met roken en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook: zorg door trombosedienst,

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

IAK Uniek Zorgverzekering 2014

IAK Uniek Zorgverzekering 2014 IAK Uniek Zorgverzekering 2014 Collectief verzekerd Maximaal voordeel www.iak.nl Als bouwvakker maak ik vaak gebruik van fysiotherapie MIN MAX overzicht IAK Uniek past bij u 3 Samenstelling IAK Uniek Zorgverzekering

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket iza vergoedingen 2011 1 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht overzicht Altijd passend verzekerd Altijd passend verzekerd 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 IAK vooruitstrevend digitaal 5 Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015)

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015) Geneeskundige Zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 1 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015 VGZ Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zuid-Limburg 2015 Inhoudsopgave I Algemeen gedeelte 5 Aanvullende verzekering 5 Aanmelding en acceptatie 5 Fraude 5 Looptijd,

Nadere informatie

IZA Cura Zuid-Limburg

IZA Cura Zuid-Limburg IZA Cura Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 3 Inhoudsopgave IZA

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies collectief 2011

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies collectief 2011 ondernemen wordt een stuk relaxter met de maandpremies collectief 2011 2 Premies Ziektekosten Collectief 2011 Premies Ziektekosten Collectief 2011 Maandpremies basisverzekeringen Aantal premiebetalende

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Ooievaar en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT

Nadere informatie