JAARVERSLAG Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband Terneuzen, 1 juni 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: Doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn: Beschrijving verloskunde Zeeuws-Vlaanderen: Routing zwangere in Zeeuws-Vlaanderen: Geboortecentrum: Echoscopisch onderzoek: Prenatale zorg eerstelijns verloskunde: Ten aanzien van scholing en kwaliteitsbevordering: Patiëntendossier: Ten aanzien van de nota Een goed begin van de stuurgroep zwangerschap en geboorte: Nieuwsbrieven: Patiënttevredenheidsonderzoek: Financiering: Productie en resultaat:... 9 Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 2 van 11

3 Verloskundig samenwerkingsverband 1. Inleiding Het verloskundig Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen (VSZV) is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Medische Staf Huisartsen, Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, De Provinciale Kraamzorg, en verloskundigenpraktijk Zeeuws-Vlaanderen (vrijgevestigde praktijk). In april 2011 is de samenwerkingsovereenkomst van het verloskundig samenwerkingsverband vernieuwd en is het verloskundig samenwerkingsverband uitgebreid met een kinderarts, manager kraamcentrum en vrijgevestigde verloskundigenpraktijk. 2. Doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn: - Het bevorderen van de kwaliteit van zowel eerste- als tweedelijns zorg rond zwangerschap en geboorte ten aanzien van zwangeren, pasgeborenen en pas bevallen vrouwen in Zeeuws- Vlaanderen; - Het coördineren van de samenwerking tussen Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, de verloskundig actieve huisartsen, verloskundigen en gynaecologen met betrekking tot de verloskundige zorg in Zeeuws-Vlaanderen; - Het behoud van zorg rondom zwangerschap en geboorte lokaal in Zeeuws-Vlaanderen en hierbij faciliteren van verloskundig actieve huisartsen alsmede eventueel vrijgevestigde verloskundigen; - Het geven van richtlijnen en adviezen op het gebied van de kwaliteit van de verloskundige zorg aan de betreffende hulpverleners in Zeeuws-Vlaanderen. De samenstelling van leden verloskundig samenwerkingsverband bestond tot 31 december 2013 uit: Mevr. H. Haak, 1 e verantwoordelijke verloskunde Dhr. J.C. Kant, vrouwenarts Mevr. M. Meiresonne, Hoofd Zorgeenheid Kind - Kraam Mevr. F. Zwaga-Nooren, kinderarts Dhr. A. Verstijnen, Manager Finance & Control Dhr. M. Kusée. Stafmedewerker EAD waarnemend voor Dhr. A. Verstijnen Mevr. H.C. de Bruyne-Colenbrander, huisarts Dhr. J. Warringa, huisarts Mevr. K. Meyners, eerstelijns verloskundige Dhr. L. Versluis, manager Dè Provinciale Kraamzorg Voorzitter: mevr. C.J.M. Goense, sectormanager zorg Secretariële ondersteuning: mevr. S. Zegers 3. Beschrijving verloskunde Zeeuws-Vlaanderen: De verloskunde in Zeeuws-Vlaanderen kenmerkt zich conform de verloskunde in Nederland door een systeem van ketenzorg. In de eerste lijn wordt door verloskundigen en huisartsen verloskundige zorg verleend aan vrouwen die een laag risico op problemen / complicaties hebben tijdens de zwangerschap en de bevalling. Deze verloskundige hulpverleners zijn opgeleid voor het begeleiden van een fysiologisch verlopende zwangerschap en bevalling en voor de risicoselectie: het selecteren van zwangeren die gespecialiseerde verloskundige hulp nodig hebben. Binnen Zeeuws-Vlaanderen bieden verloskundig actieve huisartsen en een vrijgevestigde verloskundige de mogelijkheid om thuis te bevallen. Vooraf worden de mogelijkheden en risico s van thuisbevalling door hen ingeschat. In de tweede lijn verlenen verloskundige hulpverleners zorg aan vrouwen met een verhoogd risico op complicaties. Gynaecologen zijn hiervoor opgeleid en hebben specifieke deskundigheid op het gebied van de pathologische zwangerschap en bevalling. Zij verlenen medisch specialistische zorg met een team bestaande uit klinisch verloskundigen en in de verloskunde gespecialiseerde verpleegkundigen. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 3 van 11

4 De klinische verloskundige brengt in dit obstetrisch team haar specifieke deskundigheid in, waardoor in de perinatale zorg het fysiologisch verloskundig proces in samenhang met de specifieke pathologie leidt tot hoogwaardige verloskundige zorg. Acute Verloskunde Om in Zeeuws-Vlaanderen de acute verloskunde in de lucht te houden heeft ZorgSaam Zeeuws- Vlaanderen naast de vijf gynaecologen, 7 x 24 uur tweedelijns verloskundigen in dienst. Deze tweedelijns verloskundigen zijn inzetbaar voor de acute verloskunde onder supervisie van de dienstdoend gynaecoloog. Met uitzondering van de operatieve ingrepen. De tweedelijns verloskundigen hebben de opleiding klinisch verloskunde gevolgd. Omdat het volume aan acute verloskunde niet hoog is, functioneren de tweedelijns verloskundigen tevens als eerstelijns verloskundigen voor poliklinische bevallingen en de echografie. E.e.a. is afgesproken in het sinds 2002 functionerende Verloskundig Samenwerkingsverband ZVL. Hierin participeren naast de gynaecologen en verloskundigen van ZorgSaam ZVL ook alle verloskundig actieve huisartsen, vrijgevestigde eerstelijns verloskundige, de kraamzorg en de kinderartsen. Richtinggevend voor het beleid is het rapport Een goed begin. ZorgSaam beschikt over 7 kraamsuites en 5 couveusesuites. In ZorgSaam vinden ongeveer 700 bevallingen per jaar plaats. Thuisbevallingen komen in Zeeuws-Vlaanderen nog maar sporadisch voor. Vanuit het geboortecentrum is het mogelijk om in huiselijke, veilige sfeer eerste- en tweedelijns verloskundige zorg naadloos op elkaar afgestemd te verlenen door alle partijen binnen het verloskundig samenwerkingsverband. Binnen het geboortecentrum wordt 7 x 24 uur het zelfde niveau van verloskundige zorg geleverd Routing zwangere in Zeeuws-Vlaanderen: 1 e lijn -> thuisbevalling -> verloskundig actieve huisarts -> incl. pre- en postnatale zorg -> vrijgevestigde verloskundige -> incl. pre- en postnatale zorg -> poliklinische bevalling -> verloskundige ZorgSaam -> incl. prenatale zorg op de huisartsenpraktijk postnatale zorg door eigen huisarts -> verloskundig actieve huisarts -> incl. pre- en postnatale zorg -> vrijgevestigde verloskundige -> incl. pre- en postnatale zorg 2 e lijn -> klinische bevalling -> klinisch verloskundige ZorgSaam -> incl. pre- en postnatale zorg -> gynaecoloog -> incl. pre- en postnatale zorg * Bij mutaties tijdens zwangerschap / bevalling t.a.v. 1 e lijn naar 2 e lijn vindt ook overdracht postnatale zorg plaats Geboortecentrum - het vliegwiel voor samenwerking in de keten: Het geboortecentrum bevindt zich op afdeling B0 (afdeling obstetrie en gynaecologie) en A0 (kind- en jeugdafdeling) van locatie de Honte van ZorgSaam in Terneuzen. Afdeling B0 beschikt over 7 in huiselijke sfeer ingerichte kraamsuites, 8 eenpersoonskamers en 1 tweepersoonskamer. De zuigelingenvleugel van afdeling A0, welke naadloos aansluit op afdeling B0 bestaat uit 5 couveusesuites, waar de moeder of de partner van de moeder de gehele tijd bij de baby kan verblijven. Monitorbewaking en camera s zorgen voor een adequate observatie van de babies op de couveusesuite. Voordelen van het geboortecentrum zijn: Minimale transporttijd wanneer er een spoedbehandeling dient te worden opgestart; meer veiligheidsgevoel bij cliënten en professionals; faciliteiten en reanimatiesetting goed geoutilleerd; meer mogelijkheden ten aanzien van pijnbestrijding; meer comfort en een huiselijke sfeer binnen de suites; teamwork op één locatie; korte lijnen; zo min mogelijk wisseling van personeel. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 4 van 11

5 - vervolg 3.2 Geboortecentrum - Gezinsgerichte visie: In het geboortecentrum wordt gewerkt volgens een gezinsgerichte visie. Gezinsgerichte kraamzorg is een wijze van zorgverlening die past binnen het huidige tijdsbeeld. Het gezin speelt hierbij een centrale rol. De moeder en haar gezin worden als een eenheid gezien. De aanstaande moeder en haar partner worden vanaf de opname actief betrokken in de zorg, evenals bij de keuzes en beslissingen hieromtrent. In deze visie wordt een pasgeborene niet gescheiden van de moeder, ook niet als er problemen zijn direct na de geboorte. De zorgverleners, werkzaam binnen het geboortecentrum onderschrijven de volgende visiepunten: - Het gezin staat centraal in de zorg rondom de bevalling; - Het bevorderen van hechting tussen ouder en kind; - Samenwerken met vrouw, kind en gezin op alle niveaus van zorg; - Het volledig, eenduidig en onbevooroordeeld informeren van vrouw, kind en gezin; - Deelname aan de vraaggerichte zorgverlening door alle disciplines in de zorg; - Kwaliteit, gezondheid en welbevinden verbeteren als vrouw, kind en gezin betrokken worden bij planning, uitvoering en evaluatie van zorg; - De bevalling (keizersnede uitgezonderd) en de eerste kraamdagen vinden in dezelfde ruimte plaats. Het geboortecentrum is Smiley gecertificeerd. Dit betekent dat het geboortecentrum aan de volgende criteria voldoet: - De baby blijft dag en nacht bij de moeder op de kamer (rooming-in baby); - De vader kan altijd bij moeder en kind overnachten (rooming-in vader); - De vader kan de hele dag op bezoek komen; - Ten minste 25 procent van het totaal aantal patiëntenkamers bestaat uit kraamsuites en/of éénbedskamers voor kraamvrouwen; - De kraamafdeling en de couveusekamer liggen dicht bij elkaar; - Baby s die onder de lamp moeten, verblijven op de kraamafdeling; - Epidurale pijnstilling is altijd (7x 24 uur) mogelijk; - Aan de kraamafdeling is een lactatiekundige verbonden die de kraamvrouwen begeleidt bij de borstvoeding; - De afdeling heeft het certificaat Zorg voor borstvoeding behaald; - De bovengenoemde aspecten dienen in de relevante informatiebrochure(s) te zijn vermeld. De certificering is door het Klaverblad Zeeland beloond met de Gouden Klaver in Echoscopisch onderzoek: De gynaecologen en verloskundigen (gecertificeerde echoscopisten) doen SEO s (structureel echoscopisch onderzoek), termijnecho s en eerstelijns diagnose echo s (ligging, groei en placentalocalisatie). Vanaf oktober 2009 worden door de verloskundigen ook pretecho s gedaan. De gynaecologen verrichten nekplooimeting (NT-meting). Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 5 van 11

6 3.4. Prenatale zorg eerstelijns verloskunde: - Verloskundigen houden spreekuur op de ziekenhuislocaties van Stichting ZorgSaam: Terneuzen, Hulst en Oostburg. Daarnaast bieden verloskundigen van het geboortecentrum op 8 huisartsenpraktijken verspreid over Zeeuws-Vlaanderen prenatale zorg aan. Het doel is de eerstelijns prenatale zorg vanuit de huisartsenpraktijken aan te bieden, zodat zwangere vrouwen dichtbij huis terecht kunnen voor de zwangerschapscontroles door dezelfde zorgverlener. Per participerende huisartsenpraktijk is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. - De volgende verloskundig actieve huisartsen begeleiden de zwangeren vanuit de huisartsenpraktijk: huisarts De Bruijne, Jaspar, Kreulen, Menu en Warringa. Huisarts Roks is gestopt in het 1 e kwartaal van Huisartsen Kreulen en Menu zijn per januari 2014 gestart met een zorgtraject m.b.t. de pré- en postnatale zorg gedurende 1 jaar. - Daarnaast is de Vrijgevestigde Verloskundige praktijk in Oost Zeeuws-Vlaanderen die op locatie zwangeren begeleid aangesloten bij het Verloskundig Samenwerkingsverband. - Het verloskundig Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen is in 2013, 4 maal bijeen geweest ten behoeve van het vormgeven van de doelstellingen binnen het samenwerkingsverband. 4. Ten aanzien van scholing en kwaliteitsbevordering: - Iedere vrijdag vindt er multidisciplinair overleg plaats, waarbij alle nieuwe zwangeren worden besproken; - Er zijn in 2013 verspreid over het jaar 3 casuïstiekbesprekingen geweest, welke zowel in Terneuzen als Oostburg konden worden bijgewoond. Hierbij is gebruik gemaakt van videoconferentie tussen beide locaties. - Mw. Van Kuijen (verloskundige) en Mw. Jansen (Gynaecoloog) en Mw. Zwaga (kinderarts) hebben een cursus gevolgd om instructie te gaan geven in het kader van de Skills & Drills trainingen. Afdeling B0 (gynaecologen / verpleegkundigen / verloskundigen) is in 2011 gestart met deze trainingen. Aan de hand van een vooraf afgesproken scenario (casus) worden acute verloskundige handelingen en de onderlinge communicatie er omheen getraind. In 2013 zijn de trainingen 14 x uitgevoerd op de afdeling B0. De verloskundig actieve huisartsen en vrijgevestigde eerstelijns verloskundige zijn hiervoor ook uitgenodigd. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 6 van 11

7 - Er vindt ten minste 1 keer per jaar een perinatale audit plaats. In 2013 is 1 Perinatale audit gerealiseerd en wel op 2 mei De tweede perinatale audit op 10 oktober 2013 is geannuleerd wegens gebrek aan casus. Perinatale audits zijn bedoeld om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg. Het gaat om vragen als: - Hebben de vrouw, partner en haar kind in dit geval inderdaad goede zorg gekregen? of zijn er momenten geweest waarop de zorg anders of beter had gekund. - Hebben de betrokken zorgverleners zich gehouden aan richtlijnen, standaarden of protocollen, afspraken tussen beroepsgroepen of gangbare zorg - Wat is de rol geweest van de zorgverlener, van de zorgvrager en van de organisatie van de zorgverlening? - Kan die zorg eventueel beter? Hoe dan? - Wat moet daarvoor veranderd worden en door wie? - Deelname aan LVR 1 en 2. PNR registratie is voorbereid en in het digitaal dossier verloskunde opgenomen. 5. Patiëntendossier: Binnen ZorgSaam is er vanaf mei 2010 voor de verloskunde een elektronisch patiëntendossier. In 2012 is er een verloskundig patiëntendossier ontwikkeld, wat zowel voor de eerste als de tweede lijns verloskundig actieve professionals binnen het verloskundig samenwerkingsverband is bedoeld. - Eind 2012 is de informatie van verloskundig actieve huisartsen ontsloten en in het dossier opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het digitaal koppelen van het 1 e lijns dossier Onatal van de vrijgevestigde praktijk. Van alle zwangeren in Zeeuws-Vlaanderen zijn dan de gegevens in één dossier beschikbaar. Dit sluit aan op het rapport Een goed begin, Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, december 2009: Samen verantwoordelijk: Alle professionals vormen een netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg rond zwangerschap en geboorte te bieden. Dit vereist bindende afspraken over kwaliteit, registratie, verantwoording en transparantie. Instrumenten daarvoor zijn: een landelijk College Perinatale Zorg, actieve participatie in verloskundige samenwerkingsverbanden, en voor iedere zwangere een casemanager, geboorteplan en verplicht huisbezoek - De kosten van het digitale verloskundig patiëntendossier drukken op de begroting van het VSZV. - Bij verwijzing van de patiënten naar de tweede lijn, kunnen de reeds geregistreerde gegevens naadloos overgenomen worden in het tweedelijns dossier. De implementatie is in Oktober 2012 gestart. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 7 van 11

8 Printscreen EVD Verloskunde 6. Ten aanzien van de nota Een goed begin van de stuurgroep zwangerschap en geboorte (december 2009): Ten behoeve van het verloskundig samenwerkingsverband is de nota vertaald naar een actielijst met daaraan gekoppeld een tijdpad. In afwachting van landelijke maatregelen zijn de volgende acties in 2010 t/m 2012 reeds in gang gezet: - 7 x 24 uur epidurale analgesie mogelijk, hiervoor is personele uitbreiding op de kraamsuites geregeld; - Transmuraal protocol pijnbehandeling tijdens de baring; - Spreekuren in huisartsenpraktijken: zwangeren zien hier steeds dezelfde verloskundige, verloskundig actieve huisarts of vrijgevestigde 1 e lijns verloskundige (casemanager); - Gezamenlijk informatiepakket voor alle zwangeren; - Geboorteplan wordt aangeboden aan zwangeren door verloskundigen; - Laagdrempelig inschakelen van maatschappelijk werkster bij sociale problematiek; - De volgende protocollen met betrekking tot verloskunde zijn ontwikkeld en vastgesteld: - Protocol 7 x 24 uur acute verloskundige zorg; - Protocol landelijke perinatale audit; - Protocol overdrachtsmomenten. - Protocol Koorts durante partu Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 8 van 11

9 7. Nieuwsbrieven: In 2013 zijn er 2 nieuwsbrieven verzonden aan huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, huisartsenpost, vrijgevestigde verloskundige en financiële administratie. 8. Patiënttevredenheidsonderzoek: Geen interne enquêtes. Wel nemen we deel aan 2 landelijke onderzoeken: Geboortecentrum onderzoek Repro Q onderzoek. 9. Financiering: Volgens afspraak loopt de financiering als volgt: 1. Het VSZV declareert alle eerstelijns verloskundige zorg verricht door de verloskundigen in dienst van de Stichting ZorgSaam bij de zorgverzekeraars. 2. Verloskundig actieve huisartsen declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. Uitgezonderd hiervan zijn de bevallingen in de dienstregeling tijdens het weekend en feestdagen, dan declareert het VSZV. Voor huisartsen wordt het landelijk geldende maximaal CTG tarief gehanteerd. 3. Niet verloskundig actieve huisartsen declareren de postnatale zorg bij het VSZV. 4. De financiering van de 2 e lijns gynaecologen loopt via ZorgSaam Ziekenhuis. 5. De administratie van de Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen verzorgt de financiële administratie. 6. De vrijgevestigde verloskundige praktijk verricht eigen financiering / declaraties. 10. Productie en resultaat: Productiecijfers 2013, 2012, 2011, 2010, en e lijn verloskunde poliklinisch ZorgSaam 1 e lijn huisarts poliklinisch e lijn verloskundige e lijn gynaecologen Partus aantallen totaal Ondanks de krimp in de bevolking zien we geen afname van het gebruik van het geboortecentrum. Het aantal bevallingen uit de rest van Zeeland (buiten Zeeuws-Vlaanderen) is 23 in 2010 en 46 in 2011, 55 in 2012 en 73 in 2013 Partus aantallen Thuis Bevallen / Poliklinisch Bevallen 2013 Thuis bevallen 2013 Poliklinisch bevallen 2012 Thuis bevallen 2012 Poliklinisch bevallen 1 e lijn Huisartsen e lijn Verloskundigen praktijk Zeeuws- Geen Vlaanderen gegevens Partus aantallen totaal Tendens de laatste jaren in het aantal thuisbevallingen is dat de meeste mensen toch poliklinisch willen bevallen. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 9 van 11

10 Dit neemt niet weg dat ook de meeste vrouwen het grootste deel van de partus, de ontsluitingsfase thuis begeleid worden door de verloskundig actieve huisartsen. Bij 6-7 cm ontsluiting gaan de patiënten pas naar het ziekenhuis om daar te bevallen. Dus minder lange bezetting van kraamsuites en personeel (kraamhulp). Aantal echo s 2013, 2012, 2011, 2010, Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) Termijnecho Diagnose echo Pretecho Counseling Aantal echo s totaal Aantal aangiften Zeeuws- Vlaanderen Gemeente Terneuzen Gemeente Hulst** Gemeente Sluis* Totaal aantal geboortes in Zeeuws-Vlaanderen Totaal aantal bevallingen ZorgSaam Ziekenhuis Totaal aantal bevallingen thuis of in een ander (Belgisch) ziekenhuis Gegevens i.v.m. aangiften gemeentes lijken dubbel te worden geregistreerd. * Gemeente Sluis: 2008: Totaal 147, waarvan 7 in Sluis, 117 in Knokke-Heist, 7 in Brugge, 6 in Gent, 2 in Goes en 8 overige Nederland. 2009: Totaal 178 waarvan 14 in Sluis, 146 in Knokke-Heist, 11 in Brugge, 4 in Gent en 3 in Eeklo. 2010: Totaal 132 waarvan 4 in Sluis, 105 in Knokke-Heist, 5 in Brugge, 9 in Gent, 1 in Oostende en 3 overige Nederland. 2011: Totaal 141, waarvan 6 in Sluis, 120 in Knokke-Heist, 3 in Brugge, 3 in Gent, 4 in Eeklo, 4 overige buitenland en 1 in overige Nederland. 2012: Totaal 126, waarvan 2 in Sluis, 106 in Knokke-Heist, 5 in Brugge, 3 in Gent, 7 in Eeklo, 1 overig buitenland en 2 in overig Nederland. 2013: Totaal 179, waarvan 3 in Sluis, 112 in Knokke-Heist, 9 in Brugge, 5 in Gent, 6 in Eeklo, 43 in Terneuzen en 1 in Goes. ** Gemeente Hulst: 2011: Totaal 49, waarvan 11 in Hulst, 26 in Sint Niklaas, 5 in Gent, 3 in Antwerpen, 2 in Edegem, 1 in Bornem en 1 in Geel. 2012: Totaal 202, waarvan 9 in Hulst, 159 in Terneuzen, 1 in Rotterdam, 1 in Edegem, 6 in Gent, 19 in Sint Niklaas, 5 in Antwerpen, 1 in Lokeren, 1 in Brasschaat 2013: Totaal 165, waarvan in Hulst 132(geb. in Terneuzen), 25 in Sint Niklaas, 5 in Gent, 2 in Antwerpen en 1 in Almelo (Nederland) Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 10 van 11

11 *** Gemeente Terneuzen: Aantal geboorten per jaar Axel Biervliet Hoek Koewacht Overslag Philippine Sas van Gent Sluiskil Spui Terneuzen Westdorpe Zaamslag Zuiddorpe TOTAAL GEMEENTE TERNEUZEN Alle geboorten die aangegeven zijn in de gemeente Terneuzen per jaar De gegevens m.b.t. het aantal geboortes in een ander (Belgisch) ziekenhuis worden verkregen van de Gemeente Terneuzen, Gemeente Sluis en Gemeente Hulst. Gegevens i.v.m. aangiften gemeentes lijken dubbel te worden geregistreerd. Aantallen bevallingen verloskundig actieve huisartsen. Gegevens beschikbaar van mw. H. de Bruyne zijnde: 2 thuisbevallingen, 2 bevallingen ziekenhuis Terneuzen, 5 bevallingen ziekenhuis Knokke. Aantal verloskundig actieve huisartsen Er zijn 5 verloskundig actieve huisartsen per 31 december Financieel resultaat Resultaat Opbrengsten Bedrijfslasten Resultaat -/ / / / De bovengenoemde cijfers m.b.t. het resultaat zijn voorlopig vastgesteld i.v.m. uitstel van deponering van de jaarrekening ziekenhuizen verkregen voor Het resultaat van het samenwerkingsverband toont een klein negatief resultaat van Ten opzichte van 2012 zien we een kleine daling van de opbrengsten en zijn de algemene kosten gestegen. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 11 van 11

JAARVERSLAG Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband

JAARVERSLAG Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband JAARVERSLAG 2012 Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband Terneuzen, april 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding:... 3 2. Doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn:... 3 3. Beschrijving

Nadere informatie

JAARVERSLAG Melissa Meiresonne voorzitter verloskundig samenwerkingsverband

JAARVERSLAG Melissa Meiresonne voorzitter verloskundig samenwerkingsverband JAARVERSLAG 216 Melissa Meiresonne voorzitter verloskundig samenwerkingsverband Terneuzen, juli 217 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen van het samenwerkingsverband... 3 3. Beschrijving verloskunde

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Terugblik op 2011:

Nieuwsbrief. Terugblik op 2011: Nieuwsbrief Terugblik op 2011: Het verloskundig samenwerkingsverband is opgericht in 2003. Naar aanleiding van het advies Een goed begin van de stuurgroep zwangerschap en geboorte is het verloskundig samenwerkingsverband

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Integrale Geboortezorg in de praktijk

Integrale Geboortezorg in de praktijk Integrale Geboortezorg in de praktijk Stichting GeboorteKeten Johan Goudswaard 15 oktober 2015 Relatief hoge perinatale sterfte in Nederland Samen verantwoordelijk Waarom doen we aan integrale geboortezorg?

Nadere informatie

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Naam regio/vsv: (onafhankelijk) Voorzitter van regio/vsv: (indien aanwezig) Leden van bestuur regio/vsv: Contactgegevens ((e-mail)adres en

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Handreiking. Huisbezoek

Handreiking. Huisbezoek Handreiking Huisbezoek Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 28 februari 2013 1 Inleiding Deze handreiking verschijnt in het kader van de door de KNOV uitgevoerde pilot over het 34 weken

Nadere informatie

"COMING TOGETHER IS A BEGINNING KEEPING TOGETHER IS PROGRESS WORKING TOGETHER IS SUCCESS" HENRY FORD

COMING TOGETHER IS A BEGINNING KEEPING TOGETHER IS PROGRESS WORKING TOGETHER IS SUCCESS HENRY FORD Integrale geboortezorg "COMING TOGETHER IS A BEGINNING KEEPING TOGETHER IS PROGRESS WORKING TOGETHER IS SUCCESS" HENRY FORD Integrale Geboortezorg in Delft Arjenne Hoeksema, verloskundige Anneke Dijkman,

Nadere informatie

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk?

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk? Samenvatting In 2003 blijkt uit de eerste Peristatstudie dat de perinatale sterfte in 1998 2000 in Nederland het hoogst is binnen de toenmalige Europese Unie. In 2004 is de sterfte in Nederland gedaald

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Transmurale afspraken POP-protocol vakgroep gynaecologie verloskunde Isala en de eerstelijns verloskundigen kring Zwolle

Transmurale afspraken POP-protocol vakgroep gynaecologie verloskunde Isala en de eerstelijns verloskundigen kring Zwolle Transmurale afspraken POP-protocol vakgroep gynaecologie verloskunde Isala en de eerstelijns verloskundigen kring Zwolle Definitie POP : Psycho-Obstetrische Poli Uitgangspunten Het psycho-obstetrisch protocol

Nadere informatie

TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU van 9 juli 2014

TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU van 9 juli 2014 TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7100-01 van 9 juli 2014 DE MAXIMUMTARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN ZOALS VERLOSKUNDIGEN DIE BIEDEN IN REKENING

Nadere informatie

Bevallen in een kraamsuite. Bevallen in een kraamsuite

Bevallen in een kraamsuite. Bevallen in een kraamsuite Bevallen in een kraamsuite Bevallen in een kraamsuite 1 In het gebied Zuid-Hollandse eilanden en Schouwen-Duiveland is thuis bevallen niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als u een medische indicatie heeft.

Nadere informatie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VED2 / afdeling Verloskunde

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VED2 / afdeling Verloskunde Afdelingsgebonden informatie / afdeling Verloskunde Welkom Welkom op de afdeling Verloskunde (VED2) van het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Deze informatie is specifi ek voor deze verpleegafdeling.

Nadere informatie

Zorgpad Zwangerschap, geboorte en kraamtijd VSV Boxmeer e.o. 1.2 Intake. 2.3 Zwangerschapscontroles. Evt. Overleg. Consulten

Zorgpad Zwangerschap, geboorte en kraamtijd VSV Boxmeer e.o. 1.2 Intake. 2.3 Zwangerschapscontroles. Evt. Overleg. Consulten Documenteigenaar Directie ZP-MOE-1 16-06-2015 Pagina 1 van 6 Cliënt heeft kinderwens 1.1 Positieve Zwangerschapstest 1.2 Intake 1.3 Behandelplan, zorgpad en geboorteplan 2.0 1 e LIJN Preconc advies 2.1

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2014 Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij Zorgzaam Zorgeloos verzekerd Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de

Nadere informatie

6 a 8 controles afhankelijk van professionele noodzaak en/of behoefte vrouw. -Er is aandacht gegeven aan medische en psychosociale.

6 a 8 controles afhankelijk van professionele noodzaak en/of behoefte vrouw. -Er is aandacht gegeven aan medische en psychosociale. Time task matrix zorgproces SSRI gebruik in de zwangerschap Versie 10 maart 2015 Alles in rood is specifiek voor gebruik SSRI, alles in zwart is gebruikelijke zorg voor iedere zwangere (voor de meest recente

Nadere informatie

Rik van Lente. Gezondheid = Holland =

Rik van Lente. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2014 Rik van Lente Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Thema Wat is aangepast? Waar te vinden?

Thema Wat is aangepast? Waar te vinden? Overzicht van aanpassingen Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 3 mei 206 Thema Wat is aangepast? Waar te vinden? De zwangere centraal De zorgvraag van de zwangere staat in deze zorgstandaard centraal.

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK 2 Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis

Bevallen in het ziekenhuis Bevallen in het ziekenhuis Middels dit boekje willen wij u informeren over bevallen in het TweeSteden ziekenhuis. Wij hopen hiermee een antwoord over de gang van zaken in ons ziekenhuis. Voor vragen heeft

Nadere informatie

Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling

Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling 2 Gefeliciteerd met uw kind! Vaak verloopt een zwangerschap en bevalling voorspoedig. Mocht uw kind na de bevalling toch extra zorg nodig hebben dan kan

Nadere informatie

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg De geboortezorgorganisatie Organisatiemodellen integrale geboortezorg Presentatie Frederik Schutte 19 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Wat en waarom een geboortezorgorganisatie? 2. Stappenplan 3. De modellen

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Verloskundige Praktijken

Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Verloskundige Praktijken Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Verloskundige Praktijken Indicatoren Standaard 1 - Beleid, scholing, prenatale informatie en ketenzorg De tekst in licht grijs is niet

Nadere informatie

Handreiking. Casemanagement 1

Handreiking. Casemanagement 1 Handreiking Casemanagement 1 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Juli 2013 1 In deze handreiking wordt de term casemanagement gebruikt. In plaats van casemanager kan ook de term Eerst

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Nadere informatie

1 ½ lijns geboortezorg;

1 ½ lijns geboortezorg; 1 ½ lijns geboortezorg; Evidentie in het Geboortecentrum Sophia Health and logistics congres 13 oktober 2011 Hanneke de Graaf Directeur Geboortecentrum Sophia en Onderzoeker Geboortezorg Erasmus MC 1 Wat

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

POP als onderdeel van psychosociale zorg Almere 2009-2012. Monique Frohn, psychiater Gunilla Kleiverda, gynaecoloog Dianne Maingay, kinderarts

POP als onderdeel van psychosociale zorg Almere 2009-2012. Monique Frohn, psychiater Gunilla Kleiverda, gynaecoloog Dianne Maingay, kinderarts POP als onderdeel van psychosociale zorg Almere 2009-2012 Monique Frohn, psychiater Gunilla Kleiverda, gynaecoloog Dianne Maingay, kinderarts Almere algemeen Ongeveer 2000 bevallingen in FZ, 250 thuis,

Nadere informatie

Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Kraamzorg en Ziekenhuis

Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Kraamzorg en Ziekenhuis Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Kraamzorg en Ziekenhuis Indicatoren Standaard 1 - Beleid, scholing, prenatale informatie en ketenzorg De tekst in licht grijs is niet van

Nadere informatie

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg 2016 Goed geregeld bij Zorgzaam Bevalling en kraamzorg Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare

Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare Bregje Verwijmeren, 1 ste lijns verloskundige Desiree Blom, kraamverzorgende lowcare Aanleiding Integrale verloskundige zorg van lijn naar cirkel? Aanloop 2009: samenwerking Thebe Kraamzorg, verloskundigen

Nadere informatie

Geboorteplan Afdeling gynaecologie en verloskunde AZM November 2014

Geboorteplan Afdeling gynaecologie en verloskunde AZM November 2014 Geboorteplan Afdeling gynaecologie en verloskunde AZM November 2014 Inleiding bij dit document Wat is een geboorteplan Een geboorteplan is een schema waarin je beschrijft wat je verwachtingen en wensen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ

Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ D0187-201301 Zorginkoopbeleid Verloskunde 2013 Coöperatie VGZ 1. Algemene Inleiding Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke gebeurtenissen in ons leven.

Nadere informatie

H Klinisch bevallen

H Klinisch bevallen H.53515.1216 Klinisch bevallen Klinische bevalling U gaat op medische indicatie op de afdeling verloskunde van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis bevallen. Medische indicatie betekent dat u een verhoogd risico

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

NOTA PRAKTIJKNORMEN KLINISCHE VERLOSKUNDE. Versie 1.0

NOTA PRAKTIJKNORMEN KLINISCHE VERLOSKUNDE. Versie 1.0 NOTA PRAKTIJKNORMEN KLINISCHE VERLOSKUNDE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 16-09-009 Methodiek Consensus based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Inleiding De klinische verloskundige zorg geleverd

Nadere informatie

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep?

Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? Hoe bevalt het met de Martini Geboorte Groep? F. Korteweg, L. van Breda Vriesman, E. Vreugdenhil Symposium Martini ziekenhuis: samen voor de beste zorg 28 oktober 2016 Inhoud knelpunten in de verloskundige

Nadere informatie

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen.

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen. POP polikliniek voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap U heeft een afspraak op de POP-poli. Dit betekent Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). In de POP polikliniek

Nadere informatie

Bianca Tuinder. Gezondheid = Holland =

Bianca Tuinder. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2013 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2016

Overeenkomst Verloskunde 2016 Overeenkomst Verloskunde 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Univé is hoofdsponsor van sc Heerenveen en de Skate Bond Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2013 Overige vergoedingen Bevalling en kraamzorg, Uitgestelde kraamzorg Eigen risico Bevallingsuitkering Het kan helaas voorkomen dat u en/of uw Per 1 januari 2013 geldt op de basisverzekering Hebt u een

Nadere informatie

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015 1 5 KNOV-Visie Voeding van de pasgeborene Utrecht 015 6 1 7 8 9 10 11 1 1 1 15 16 17 18 19 0 1 5 6 7 8 9 0 1 5 6 7 8 9 0 CLIËNTE De cliënte en haar partner maken een geïnformeerde keuze over de voeding

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname Bevallen in het ziekenhuis Zowel poliklinische als een klinische opname Poliklinische bevalling Een normale bevalling in het ziekenhuis, onder leiding van een verloskundige of een huisarts. Klinische bevalling

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o.

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. PLAN VAN AANPAK Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. Juli 2012, Jelle Stekelenburg, gynaecoloog MCL Relinde van der Stouwe, verloskundige

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Hoe kies ik een verloskundige die bij mij past?

Hoe kies ik een verloskundige die bij mij past? Hoe kies ik een verloskundige die bij mij past? 1 Inhoud Inleiding...2 De verloskundige...2 Wat is een verloskundige?...2 Wat doet de verloskundige?...2 Met wie werkt de verloskundige samen?...2 Vanaf

Nadere informatie

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010 Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor

Nadere informatie

C Geboorteplan

C Geboorteplan Geboorteplan Geboorteplan Een geboorteplan is een document waarin u uw wensen rondom uw bevalling kenbaar maakt. Het dient als communicatiemiddel. Het geeft u de kans uw persoonlijke wensen en verwachtingen

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Univé is hoofdsponsor van sc Heerenveen en de Skate Bond Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze

Nadere informatie

Verloskundige zorg. Verloskundige zorg innovatie Goeree-Overflakkee. Geboortecentrum Curavita. DVP 14 maart 2013, Rolf Cikot

Verloskundige zorg. Verloskundige zorg innovatie Goeree-Overflakkee. Geboortecentrum Curavita. DVP 14 maart 2013, Rolf Cikot Verloskundige zorg Geboortecentrum Curavita Verloskundige zorg innovatie Goeree-Overflakkee DVP 14 maart 2013, Rolf Cikot Noodzaak reorganisatie enkele uitgangspunten Aanleiding: de relatief hoge perinatale

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Zwangerschap en Bevalling. Vakgroep Obstetrie & Gynaecologie Zuyderland Geboortecentrum Verloskundig Samenwerkingsverband

Voorlichtingsavond Zwangerschap en Bevalling. Vakgroep Obstetrie & Gynaecologie Zuyderland Geboortecentrum Verloskundig Samenwerkingsverband Voorlichtingsavond Zwangerschap en Bevalling Vakgroep Obstetrie & Gynaecologie Zuyderland Geboortecentrum Verloskundig Samenwerkingsverband Inleiding Voorlichting & infomarkt Waarom deze voorlichtingsavond?

Nadere informatie

Doelstelling Dit protocol heeft een optimale uitkomst van de zwangerschap en baring tot doel en substitutie van 2 de naar 1 ste lijns zorg

Doelstelling Dit protocol heeft een optimale uitkomst van de zwangerschap en baring tot doel en substitutie van 2 de naar 1 ste lijns zorg Sociaal Economische Problematiek Samengesteld door K. Aarts, E. Lemmens, C. Mulkens, C. Peters, J. ten Thije, D. Wollaert, M. Wassen, R. Aardenburg d.d. 18 mei 2015 Geldigheidsduur protocol: 4 jaar Inleiding

Nadere informatie

Reactie NVOG op het consultatiedocument Eerstelijns verloskundige zorg (april 2009)

Reactie NVOG op het consultatiedocument Eerstelijns verloskundige zorg (april 2009) Reactie NVOG op het consultatiedocument Eerstelijns verloskundige zorg (april 2009) Consultatievraag1: ja. Wij willen graag het volgende aanvullen: Op bladzijde 12 wordt gesproken over de poortwachterfunctie

Nadere informatie

Neonatale onttrekkingsverschijnselen kunnen zijn: De bevalling Het kraambed

Neonatale onttrekkingsverschijnselen kunnen zijn: De bevalling Het kraambed SSRI-medicatie Uw huisarts of psychiater heeft u een SSRI voorgeschreven. SSRI staat voor selectieve serotine heropnameremmer. Er zijn verschillende soorten SSRI s. Deze medicijnen worden onder andere

Nadere informatie

Vroegtijdige Inzet Partusassistentie (VIP)

Vroegtijdige Inzet Partusassistentie (VIP) Vroegtijdige Inzet Partusassistentie (VIP) bij poliklinische partussen in het door kraamverzorgenden van Kraamzorg Pantein Vivent Kraamzorg Groene Kruis Bemiddelingsburo voor kraamzorg PVG In samenwerking

Nadere informatie

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11" www.vrouwenzorg.nl+

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11 www.vrouwenzorg.nl+ Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz1/11" www.vrouwenzorg.nl Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz2/11" www.vrouwenzorg.nl Opleidingslocatie:

Nadere informatie

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg 2017 Goed geregeld bij Zorgzaam Bevalling en kraamzorg Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Bevallen bij St. Antonius Alnatal

Bevallen bij St. Antonius Alnatal Bevallen bij St. Antonius Alnatal Bevallen bij St. Antonius Alnatal In het St. Antonius Ziekenhuis is een complete afdeling voor zwangerschap en geboorte gevestigd: St. Antonius Alnatal. Bevallen bij St.

Nadere informatie

SSRI. Protocol NVOG/NVK 2012 VSV Geert Jan Blok

SSRI. Protocol NVOG/NVK 2012 VSV Geert Jan Blok SSRI Protocol NVOG/NVK 2012 VSV 14-01-14 Geert Jan Blok Preconceptionele periode: Er bestaat geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde SSRI. Indien een patiënte al goed is ingesteld op een bepaalde SSRI

Nadere informatie

Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog

Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog Omdat jij in je zwangerschap begeleid wordt door een gynaecoloog van

Nadere informatie

Verloskunde. Bevallen in het Scheper Ziekenhuis

Verloskunde. Bevallen in het Scheper Ziekenhuis Verloskunde Bevallen in het Scheper Ziekenhuis 1 2 Bevallen in het Scheper Ziekenhuis In deze folder wordt informatie gegeven over de gang van zaken rond een bevalling in het Scheper Ziekenhuis. Deze dient

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2016 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Afdeling Verloskunde

Afdeling Verloskunde Afdeling Verloskunde Vrouw en Kind Centrum Zutphen Op afdeling Verloskunde wordt u opgenomen tijdens uw zwangerschap of rond de bevalling. De afdeling Verloskunde is een onderdeel van het Vrouw en Kind

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013-544992 rapportage Aan Van Vie Kopie Onderwerp Minister van VWS Inspecteur-generaal Verloskundige zorg regio Meppel

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis

Bevallen in het ziekenhuis Bevallen in het ziekenhuis Als u zwanger bent en in het TweeSteden ziekenhuis gaat bevallen is dit boekje voor u bestemd. Wij hopen hiermee een antwoord te geven op de meeste vragen over de gang van zaken

Nadere informatie

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013-544992 rapportage Aan Van Vie Kopie Onderwerp Minister van VWS Inspecteur-generaal Verloskundige zorg regio Meppel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Zwangerschap en Bevalling. Vakgroep Obstetrie & Gynaecologie Zuyderland Geboortecentrum Verloskundig Samenwerkingsverband

Voorlichtingsavond Zwangerschap en Bevalling. Vakgroep Obstetrie & Gynaecologie Zuyderland Geboortecentrum Verloskundig Samenwerkingsverband Voorlichtingsavond Zwangerschap en Bevalling Vakgroep Obstetrie & Gynaecologie Zuyderland Geboortecentrum Verloskundig Samenwerkingsverband Inleiding Voorlichting & infomarkt Waarom deze voorlichtingsavond?

Nadere informatie

Ketenwerkafspraak. Pijnbestrijding. Pijnbestrijding durante partu t/m de eerste 24 uur postpartum. Versie 2.2 Februari 2016 1

Ketenwerkafspraak. Pijnbestrijding. Pijnbestrijding durante partu t/m de eerste 24 uur postpartum. Versie 2.2 Februari 2016 1 Ketenwerkafspraak Pijnbestrijding Pijnbestrijding durante partu t/m de eerste 24 uur postpartum 1 Inleiding Het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) MCH-Bronovo heeft als visie versterking van de zorg

Nadere informatie

Advies van de Werkgroep zorginhoud voor het midriskgebied in het midwife-led centrum

Advies van de Werkgroep zorginhoud voor het midriskgebied in het midwife-led centrum Advies van de Werkgroep zorginhoud voor het midriskgebied in het midwife-led centrum Inleiding In Amsterdam hebben de Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland (EVAA) het initiatief genomen om samen

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op als

Nadere informatie

Informatie voor aanstaande ouders

Informatie voor aanstaande ouders Gynaecologie / Verloskunde Kraamafdeling Informatie voor aanstaande ouders i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Meestal is een zwangerschap een gezonde en probleemloze gebeurtenis. Bij

Nadere informatie

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding Zorg voor borstvoeding certificering Postbus 2047 2930

Nadere informatie

Obesitas. Oktober. Zorgpad Low risk B en High risk A

Obesitas. Oktober. Zorgpad Low risk B en High risk A Obesitas Zorgpad Low risk B en High risk A Oktober Dit document bevat mogelijk vertrouwelijke informatie van JIJWIJ. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Bevallen in Bronovo. Welkom! Presentatie Verloskunde en Gynaecologie

Bevallen in Bronovo. Welkom! Presentatie Verloskunde en Gynaecologie Bevallen in Bronovo Welkom! Welkom in Bronovo Inhoud voorlichtingsavond Voorbereiding op de bevalling De bevalling Wat als het nèt anders gaat? Pijnstilling Praktische informatie Voorbereiding Onder controle

Nadere informatie

Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis:

Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: Verloskunde en gynaecologie Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: Praktische informatie U gaat in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevallen. De bevalling is een spannende tijd en het is prettig als u zo

Nadere informatie

Bevallen in ziekenhuislocatie Scheper

Bevallen in ziekenhuislocatie Scheper Bevallen in ziekenhuislocatie Scheper In deze folder geven we informatie over de gang van zaken rond een bevalling in ziekenhuislocatie Scheper. Deze informatie is een aanvulling op uw gesprek met de gynaecoloog.

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis Leiden

Maatschap Gynaecologie. Poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis Leiden Maatschap Gynaecologie in het Diaconessenhuis Leiden Algemeen Deze folder geeft u informatie over poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis. houdt in dat u, vanaf het moment van binnenkomst in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Uitbreiding & verbreding

Uitbreiding & verbreding Uitbreiding & verbreding De noodzakelijke aanpassingen van het borstvoedingsbeleid voor het ziekenhuis BABY FRIENDLY NEDERLAND April 1, 2016 Opgesteld door: Caroline Kruger Uitbreiding & verbreding De

Nadere informatie

Zorgpad Zwangerschapsdiabetes

Zorgpad Zwangerschapsdiabetes Zorgpad Zwangerschapsdiabetes Projectdossier kwaliteitsprijs Rode Kruis 2012 Verloskunde, endocrinologie, diëtiek, pediatrie O.L.Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove natascha.deprez@olvz-aalst.be paul.van.crombrugge@olvz-aalst.be

Nadere informatie

VSV Zoetermeer. Ketenprotocol. Pijnbestrijding. Pijnbestrijding durante partu t/m eerste 24 uur post partum. Versie 1.

VSV Zoetermeer. Ketenprotocol. Pijnbestrijding. Pijnbestrijding durante partu t/m eerste 24 uur post partum. Versie 1. Ketenprotocol Pijnbestrijding Pijnbestrijding durante partu t/m eerste 24 uur post partum 1 Inleiding Het Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer (VSV Zoetermeer ) is in 2012 opgericht ter verbetering

Nadere informatie

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Goed geregeld bij Univé

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Goed geregeld bij Univé Zwangerschap, en kraamzorg Goed geregeld bij Univé Deze brochure is goedgekeurd door Stichting Makkelijk Lezen Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap! Nu begint een bijzondere tijd waarin veel gebeurt.

Nadere informatie

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden:

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden: Gelre Kraamzorg Liefdevol begin De kraamverzorgenden van Gelre Kraamzorg bieden persoonlijke en professionele zorg zodat jij en je gezin tijdens de kraamtijd onbezorgd kunnen genieten van een liefdevol

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2018

Overeenkomst Verloskunde 2018 Overeenkomst Verloskunde 2018 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres:

Nadere informatie

Ketenprotocol. Vervroegde inzet partusassistentie

Ketenprotocol. Vervroegde inzet partusassistentie Ketenprotocol Vervroegde inzet partusassistentie Auteurs: Marjon Logtenberg Nancy Hospes-Clijnk Datum: 2 maart 2015 Algemeen Het Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer (VSV Zoetermeer ) is in 2012

Nadere informatie

Gynaecologie / Verloskunde Kraamafdeling. Patiënteninformatie. Lactatiekundige in het. Slingeland Ziekenhuis. Slingeland Ziekenhuis

Gynaecologie / Verloskunde Kraamafdeling. Patiënteninformatie. Lactatiekundige in het. Slingeland Ziekenhuis. Slingeland Ziekenhuis Gynaecologie / Verloskunde Kraamafdeling Lactatiekundige in het Slingeland Ziekenhuis i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen In het Slingeland Ziekenhuis werken twee lactatiekundigen. Zij

Nadere informatie

Samen met uw pasgeboren baby op verpleegafdeling B2

Samen met uw pasgeboren baby op verpleegafdeling B2 Gynaecologie / Verloskunde Verpleegafdeling B2 Samen met uw pasgeboren baby op verpleegafdeling B2 i Patiënteninformatie Als uw kindje nog niet naar huis mag Slingeland Ziekenhuis Inleiding Gefeliciteerd

Nadere informatie

Samenvatting. Introductie. Suze Jans, Hilde Perdok, Ben Willem Mol, Ank de Jonge

Samenvatting. Introductie. Suze Jans, Hilde Perdok, Ben Willem Mol, Ank de Jonge Suze Jans, Hilde Perdok, Ben Willem Mol, Ank de Jonge Introductie Samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns verloskundige zorgverleners tijdens zwangerschap en bevalling krijgt veel aandacht zowel

Nadere informatie

Borstvoeding Informatie over lactatiekundige begeleiding. Afdeling Verloskunde / Neonatologie

Borstvoeding Informatie over lactatiekundige begeleiding. Afdeling Verloskunde / Neonatologie Borstvoeding Informatie over lactatiekundige begeleiding Afdeling Verloskunde / Neonatologie Borstvoeding is de meest natuurlijke voeding, speciaal aangepast aan uw kind. Door de juiste informatie en begeleiding

Nadere informatie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie

Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Geboortezorg in beweging: DVP Rijnmond, Regionale Regie Chiel Bos, Voorzitter CPZ www.collegepz.nl MISSIE CPZ Het stimuleren van e e n samenhangend netwerk rond gezondheidsbevordering, preventie en geboortezorg.

Nadere informatie

Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis:

Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: Verloskunde en gynaecologie Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: Praktische informatie U gaat in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevallen. De bevalling is een spannende tijd en het is prettig als u zo

Nadere informatie