JAARVERSLAG Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Linda Goense voorzitter verloskundig samenwerkingsverband Terneuzen, 1 juni 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: Doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn: Beschrijving verloskunde Zeeuws-Vlaanderen: Routing zwangere in Zeeuws-Vlaanderen: Geboortecentrum: Echoscopisch onderzoek: Prenatale zorg eerstelijns verloskunde: Ten aanzien van scholing en kwaliteitsbevordering: Patiëntendossier: Ten aanzien van de nota Een goed begin van de stuurgroep zwangerschap en geboorte: Nieuwsbrieven: Patiënttevredenheidsonderzoek: Financiering: Productie en resultaat:... 9 Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 2 van 11

3 Verloskundig samenwerkingsverband 1. Inleiding Het verloskundig Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen (VSZV) is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Medische Staf Huisartsen, Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, De Provinciale Kraamzorg, en verloskundigenpraktijk Zeeuws-Vlaanderen (vrijgevestigde praktijk). In april 2011 is de samenwerkingsovereenkomst van het verloskundig samenwerkingsverband vernieuwd en is het verloskundig samenwerkingsverband uitgebreid met een kinderarts, manager kraamcentrum en vrijgevestigde verloskundigenpraktijk. 2. Doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn: - Het bevorderen van de kwaliteit van zowel eerste- als tweedelijns zorg rond zwangerschap en geboorte ten aanzien van zwangeren, pasgeborenen en pas bevallen vrouwen in Zeeuws- Vlaanderen; - Het coördineren van de samenwerking tussen Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, de verloskundig actieve huisartsen, verloskundigen en gynaecologen met betrekking tot de verloskundige zorg in Zeeuws-Vlaanderen; - Het behoud van zorg rondom zwangerschap en geboorte lokaal in Zeeuws-Vlaanderen en hierbij faciliteren van verloskundig actieve huisartsen alsmede eventueel vrijgevestigde verloskundigen; - Het geven van richtlijnen en adviezen op het gebied van de kwaliteit van de verloskundige zorg aan de betreffende hulpverleners in Zeeuws-Vlaanderen. De samenstelling van leden verloskundig samenwerkingsverband bestond tot 31 december 2013 uit: Mevr. H. Haak, 1 e verantwoordelijke verloskunde Dhr. J.C. Kant, vrouwenarts Mevr. M. Meiresonne, Hoofd Zorgeenheid Kind - Kraam Mevr. F. Zwaga-Nooren, kinderarts Dhr. A. Verstijnen, Manager Finance & Control Dhr. M. Kusée. Stafmedewerker EAD waarnemend voor Dhr. A. Verstijnen Mevr. H.C. de Bruyne-Colenbrander, huisarts Dhr. J. Warringa, huisarts Mevr. K. Meyners, eerstelijns verloskundige Dhr. L. Versluis, manager Dè Provinciale Kraamzorg Voorzitter: mevr. C.J.M. Goense, sectormanager zorg Secretariële ondersteuning: mevr. S. Zegers 3. Beschrijving verloskunde Zeeuws-Vlaanderen: De verloskunde in Zeeuws-Vlaanderen kenmerkt zich conform de verloskunde in Nederland door een systeem van ketenzorg. In de eerste lijn wordt door verloskundigen en huisartsen verloskundige zorg verleend aan vrouwen die een laag risico op problemen / complicaties hebben tijdens de zwangerschap en de bevalling. Deze verloskundige hulpverleners zijn opgeleid voor het begeleiden van een fysiologisch verlopende zwangerschap en bevalling en voor de risicoselectie: het selecteren van zwangeren die gespecialiseerde verloskundige hulp nodig hebben. Binnen Zeeuws-Vlaanderen bieden verloskundig actieve huisartsen en een vrijgevestigde verloskundige de mogelijkheid om thuis te bevallen. Vooraf worden de mogelijkheden en risico s van thuisbevalling door hen ingeschat. In de tweede lijn verlenen verloskundige hulpverleners zorg aan vrouwen met een verhoogd risico op complicaties. Gynaecologen zijn hiervoor opgeleid en hebben specifieke deskundigheid op het gebied van de pathologische zwangerschap en bevalling. Zij verlenen medisch specialistische zorg met een team bestaande uit klinisch verloskundigen en in de verloskunde gespecialiseerde verpleegkundigen. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 3 van 11

4 De klinische verloskundige brengt in dit obstetrisch team haar specifieke deskundigheid in, waardoor in de perinatale zorg het fysiologisch verloskundig proces in samenhang met de specifieke pathologie leidt tot hoogwaardige verloskundige zorg. Acute Verloskunde Om in Zeeuws-Vlaanderen de acute verloskunde in de lucht te houden heeft ZorgSaam Zeeuws- Vlaanderen naast de vijf gynaecologen, 7 x 24 uur tweedelijns verloskundigen in dienst. Deze tweedelijns verloskundigen zijn inzetbaar voor de acute verloskunde onder supervisie van de dienstdoend gynaecoloog. Met uitzondering van de operatieve ingrepen. De tweedelijns verloskundigen hebben de opleiding klinisch verloskunde gevolgd. Omdat het volume aan acute verloskunde niet hoog is, functioneren de tweedelijns verloskundigen tevens als eerstelijns verloskundigen voor poliklinische bevallingen en de echografie. E.e.a. is afgesproken in het sinds 2002 functionerende Verloskundig Samenwerkingsverband ZVL. Hierin participeren naast de gynaecologen en verloskundigen van ZorgSaam ZVL ook alle verloskundig actieve huisartsen, vrijgevestigde eerstelijns verloskundige, de kraamzorg en de kinderartsen. Richtinggevend voor het beleid is het rapport Een goed begin. ZorgSaam beschikt over 7 kraamsuites en 5 couveusesuites. In ZorgSaam vinden ongeveer 700 bevallingen per jaar plaats. Thuisbevallingen komen in Zeeuws-Vlaanderen nog maar sporadisch voor. Vanuit het geboortecentrum is het mogelijk om in huiselijke, veilige sfeer eerste- en tweedelijns verloskundige zorg naadloos op elkaar afgestemd te verlenen door alle partijen binnen het verloskundig samenwerkingsverband. Binnen het geboortecentrum wordt 7 x 24 uur het zelfde niveau van verloskundige zorg geleverd Routing zwangere in Zeeuws-Vlaanderen: 1 e lijn -> thuisbevalling -> verloskundig actieve huisarts -> incl. pre- en postnatale zorg -> vrijgevestigde verloskundige -> incl. pre- en postnatale zorg -> poliklinische bevalling -> verloskundige ZorgSaam -> incl. prenatale zorg op de huisartsenpraktijk postnatale zorg door eigen huisarts -> verloskundig actieve huisarts -> incl. pre- en postnatale zorg -> vrijgevestigde verloskundige -> incl. pre- en postnatale zorg 2 e lijn -> klinische bevalling -> klinisch verloskundige ZorgSaam -> incl. pre- en postnatale zorg -> gynaecoloog -> incl. pre- en postnatale zorg * Bij mutaties tijdens zwangerschap / bevalling t.a.v. 1 e lijn naar 2 e lijn vindt ook overdracht postnatale zorg plaats Geboortecentrum - het vliegwiel voor samenwerking in de keten: Het geboortecentrum bevindt zich op afdeling B0 (afdeling obstetrie en gynaecologie) en A0 (kind- en jeugdafdeling) van locatie de Honte van ZorgSaam in Terneuzen. Afdeling B0 beschikt over 7 in huiselijke sfeer ingerichte kraamsuites, 8 eenpersoonskamers en 1 tweepersoonskamer. De zuigelingenvleugel van afdeling A0, welke naadloos aansluit op afdeling B0 bestaat uit 5 couveusesuites, waar de moeder of de partner van de moeder de gehele tijd bij de baby kan verblijven. Monitorbewaking en camera s zorgen voor een adequate observatie van de babies op de couveusesuite. Voordelen van het geboortecentrum zijn: Minimale transporttijd wanneer er een spoedbehandeling dient te worden opgestart; meer veiligheidsgevoel bij cliënten en professionals; faciliteiten en reanimatiesetting goed geoutilleerd; meer mogelijkheden ten aanzien van pijnbestrijding; meer comfort en een huiselijke sfeer binnen de suites; teamwork op één locatie; korte lijnen; zo min mogelijk wisseling van personeel. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 4 van 11

5 - vervolg 3.2 Geboortecentrum - Gezinsgerichte visie: In het geboortecentrum wordt gewerkt volgens een gezinsgerichte visie. Gezinsgerichte kraamzorg is een wijze van zorgverlening die past binnen het huidige tijdsbeeld. Het gezin speelt hierbij een centrale rol. De moeder en haar gezin worden als een eenheid gezien. De aanstaande moeder en haar partner worden vanaf de opname actief betrokken in de zorg, evenals bij de keuzes en beslissingen hieromtrent. In deze visie wordt een pasgeborene niet gescheiden van de moeder, ook niet als er problemen zijn direct na de geboorte. De zorgverleners, werkzaam binnen het geboortecentrum onderschrijven de volgende visiepunten: - Het gezin staat centraal in de zorg rondom de bevalling; - Het bevorderen van hechting tussen ouder en kind; - Samenwerken met vrouw, kind en gezin op alle niveaus van zorg; - Het volledig, eenduidig en onbevooroordeeld informeren van vrouw, kind en gezin; - Deelname aan de vraaggerichte zorgverlening door alle disciplines in de zorg; - Kwaliteit, gezondheid en welbevinden verbeteren als vrouw, kind en gezin betrokken worden bij planning, uitvoering en evaluatie van zorg; - De bevalling (keizersnede uitgezonderd) en de eerste kraamdagen vinden in dezelfde ruimte plaats. Het geboortecentrum is Smiley gecertificeerd. Dit betekent dat het geboortecentrum aan de volgende criteria voldoet: - De baby blijft dag en nacht bij de moeder op de kamer (rooming-in baby); - De vader kan altijd bij moeder en kind overnachten (rooming-in vader); - De vader kan de hele dag op bezoek komen; - Ten minste 25 procent van het totaal aantal patiëntenkamers bestaat uit kraamsuites en/of éénbedskamers voor kraamvrouwen; - De kraamafdeling en de couveusekamer liggen dicht bij elkaar; - Baby s die onder de lamp moeten, verblijven op de kraamafdeling; - Epidurale pijnstilling is altijd (7x 24 uur) mogelijk; - Aan de kraamafdeling is een lactatiekundige verbonden die de kraamvrouwen begeleidt bij de borstvoeding; - De afdeling heeft het certificaat Zorg voor borstvoeding behaald; - De bovengenoemde aspecten dienen in de relevante informatiebrochure(s) te zijn vermeld. De certificering is door het Klaverblad Zeeland beloond met de Gouden Klaver in Echoscopisch onderzoek: De gynaecologen en verloskundigen (gecertificeerde echoscopisten) doen SEO s (structureel echoscopisch onderzoek), termijnecho s en eerstelijns diagnose echo s (ligging, groei en placentalocalisatie). Vanaf oktober 2009 worden door de verloskundigen ook pretecho s gedaan. De gynaecologen verrichten nekplooimeting (NT-meting). Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 5 van 11

6 3.4. Prenatale zorg eerstelijns verloskunde: - Verloskundigen houden spreekuur op de ziekenhuislocaties van Stichting ZorgSaam: Terneuzen, Hulst en Oostburg. Daarnaast bieden verloskundigen van het geboortecentrum op 8 huisartsenpraktijken verspreid over Zeeuws-Vlaanderen prenatale zorg aan. Het doel is de eerstelijns prenatale zorg vanuit de huisartsenpraktijken aan te bieden, zodat zwangere vrouwen dichtbij huis terecht kunnen voor de zwangerschapscontroles door dezelfde zorgverlener. Per participerende huisartsenpraktijk is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. - De volgende verloskundig actieve huisartsen begeleiden de zwangeren vanuit de huisartsenpraktijk: huisarts De Bruijne, Jaspar, Kreulen, Menu en Warringa. Huisarts Roks is gestopt in het 1 e kwartaal van Huisartsen Kreulen en Menu zijn per januari 2014 gestart met een zorgtraject m.b.t. de pré- en postnatale zorg gedurende 1 jaar. - Daarnaast is de Vrijgevestigde Verloskundige praktijk in Oost Zeeuws-Vlaanderen die op locatie zwangeren begeleid aangesloten bij het Verloskundig Samenwerkingsverband. - Het verloskundig Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen is in 2013, 4 maal bijeen geweest ten behoeve van het vormgeven van de doelstellingen binnen het samenwerkingsverband. 4. Ten aanzien van scholing en kwaliteitsbevordering: - Iedere vrijdag vindt er multidisciplinair overleg plaats, waarbij alle nieuwe zwangeren worden besproken; - Er zijn in 2013 verspreid over het jaar 3 casuïstiekbesprekingen geweest, welke zowel in Terneuzen als Oostburg konden worden bijgewoond. Hierbij is gebruik gemaakt van videoconferentie tussen beide locaties. - Mw. Van Kuijen (verloskundige) en Mw. Jansen (Gynaecoloog) en Mw. Zwaga (kinderarts) hebben een cursus gevolgd om instructie te gaan geven in het kader van de Skills & Drills trainingen. Afdeling B0 (gynaecologen / verpleegkundigen / verloskundigen) is in 2011 gestart met deze trainingen. Aan de hand van een vooraf afgesproken scenario (casus) worden acute verloskundige handelingen en de onderlinge communicatie er omheen getraind. In 2013 zijn de trainingen 14 x uitgevoerd op de afdeling B0. De verloskundig actieve huisartsen en vrijgevestigde eerstelijns verloskundige zijn hiervoor ook uitgenodigd. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 6 van 11

7 - Er vindt ten minste 1 keer per jaar een perinatale audit plaats. In 2013 is 1 Perinatale audit gerealiseerd en wel op 2 mei De tweede perinatale audit op 10 oktober 2013 is geannuleerd wegens gebrek aan casus. Perinatale audits zijn bedoeld om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg. Het gaat om vragen als: - Hebben de vrouw, partner en haar kind in dit geval inderdaad goede zorg gekregen? of zijn er momenten geweest waarop de zorg anders of beter had gekund. - Hebben de betrokken zorgverleners zich gehouden aan richtlijnen, standaarden of protocollen, afspraken tussen beroepsgroepen of gangbare zorg - Wat is de rol geweest van de zorgverlener, van de zorgvrager en van de organisatie van de zorgverlening? - Kan die zorg eventueel beter? Hoe dan? - Wat moet daarvoor veranderd worden en door wie? - Deelname aan LVR 1 en 2. PNR registratie is voorbereid en in het digitaal dossier verloskunde opgenomen. 5. Patiëntendossier: Binnen ZorgSaam is er vanaf mei 2010 voor de verloskunde een elektronisch patiëntendossier. In 2012 is er een verloskundig patiëntendossier ontwikkeld, wat zowel voor de eerste als de tweede lijns verloskundig actieve professionals binnen het verloskundig samenwerkingsverband is bedoeld. - Eind 2012 is de informatie van verloskundig actieve huisartsen ontsloten en in het dossier opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het digitaal koppelen van het 1 e lijns dossier Onatal van de vrijgevestigde praktijk. Van alle zwangeren in Zeeuws-Vlaanderen zijn dan de gegevens in één dossier beschikbaar. Dit sluit aan op het rapport Een goed begin, Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, december 2009: Samen verantwoordelijk: Alle professionals vormen een netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg rond zwangerschap en geboorte te bieden. Dit vereist bindende afspraken over kwaliteit, registratie, verantwoording en transparantie. Instrumenten daarvoor zijn: een landelijk College Perinatale Zorg, actieve participatie in verloskundige samenwerkingsverbanden, en voor iedere zwangere een casemanager, geboorteplan en verplicht huisbezoek - De kosten van het digitale verloskundig patiëntendossier drukken op de begroting van het VSZV. - Bij verwijzing van de patiënten naar de tweede lijn, kunnen de reeds geregistreerde gegevens naadloos overgenomen worden in het tweedelijns dossier. De implementatie is in Oktober 2012 gestart. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 7 van 11

8 Printscreen EVD Verloskunde 6. Ten aanzien van de nota Een goed begin van de stuurgroep zwangerschap en geboorte (december 2009): Ten behoeve van het verloskundig samenwerkingsverband is de nota vertaald naar een actielijst met daaraan gekoppeld een tijdpad. In afwachting van landelijke maatregelen zijn de volgende acties in 2010 t/m 2012 reeds in gang gezet: - 7 x 24 uur epidurale analgesie mogelijk, hiervoor is personele uitbreiding op de kraamsuites geregeld; - Transmuraal protocol pijnbehandeling tijdens de baring; - Spreekuren in huisartsenpraktijken: zwangeren zien hier steeds dezelfde verloskundige, verloskundig actieve huisarts of vrijgevestigde 1 e lijns verloskundige (casemanager); - Gezamenlijk informatiepakket voor alle zwangeren; - Geboorteplan wordt aangeboden aan zwangeren door verloskundigen; - Laagdrempelig inschakelen van maatschappelijk werkster bij sociale problematiek; - De volgende protocollen met betrekking tot verloskunde zijn ontwikkeld en vastgesteld: - Protocol 7 x 24 uur acute verloskundige zorg; - Protocol landelijke perinatale audit; - Protocol overdrachtsmomenten. - Protocol Koorts durante partu Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 8 van 11

9 7. Nieuwsbrieven: In 2013 zijn er 2 nieuwsbrieven verzonden aan huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, huisartsenpost, vrijgevestigde verloskundige en financiële administratie. 8. Patiënttevredenheidsonderzoek: Geen interne enquêtes. Wel nemen we deel aan 2 landelijke onderzoeken: Geboortecentrum onderzoek Repro Q onderzoek. 9. Financiering: Volgens afspraak loopt de financiering als volgt: 1. Het VSZV declareert alle eerstelijns verloskundige zorg verricht door de verloskundigen in dienst van de Stichting ZorgSaam bij de zorgverzekeraars. 2. Verloskundig actieve huisartsen declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. Uitgezonderd hiervan zijn de bevallingen in de dienstregeling tijdens het weekend en feestdagen, dan declareert het VSZV. Voor huisartsen wordt het landelijk geldende maximaal CTG tarief gehanteerd. 3. Niet verloskundig actieve huisartsen declareren de postnatale zorg bij het VSZV. 4. De financiering van de 2 e lijns gynaecologen loopt via ZorgSaam Ziekenhuis. 5. De administratie van de Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen verzorgt de financiële administratie. 6. De vrijgevestigde verloskundige praktijk verricht eigen financiering / declaraties. 10. Productie en resultaat: Productiecijfers 2013, 2012, 2011, 2010, en e lijn verloskunde poliklinisch ZorgSaam 1 e lijn huisarts poliklinisch e lijn verloskundige e lijn gynaecologen Partus aantallen totaal Ondanks de krimp in de bevolking zien we geen afname van het gebruik van het geboortecentrum. Het aantal bevallingen uit de rest van Zeeland (buiten Zeeuws-Vlaanderen) is 23 in 2010 en 46 in 2011, 55 in 2012 en 73 in 2013 Partus aantallen Thuis Bevallen / Poliklinisch Bevallen 2013 Thuis bevallen 2013 Poliklinisch bevallen 2012 Thuis bevallen 2012 Poliklinisch bevallen 1 e lijn Huisartsen e lijn Verloskundigen praktijk Zeeuws- Geen Vlaanderen gegevens Partus aantallen totaal Tendens de laatste jaren in het aantal thuisbevallingen is dat de meeste mensen toch poliklinisch willen bevallen. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 9 van 11

10 Dit neemt niet weg dat ook de meeste vrouwen het grootste deel van de partus, de ontsluitingsfase thuis begeleid worden door de verloskundig actieve huisartsen. Bij 6-7 cm ontsluiting gaan de patiënten pas naar het ziekenhuis om daar te bevallen. Dus minder lange bezetting van kraamsuites en personeel (kraamhulp). Aantal echo s 2013, 2012, 2011, 2010, Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) Termijnecho Diagnose echo Pretecho Counseling Aantal echo s totaal Aantal aangiften Zeeuws- Vlaanderen Gemeente Terneuzen Gemeente Hulst** Gemeente Sluis* Totaal aantal geboortes in Zeeuws-Vlaanderen Totaal aantal bevallingen ZorgSaam Ziekenhuis Totaal aantal bevallingen thuis of in een ander (Belgisch) ziekenhuis Gegevens i.v.m. aangiften gemeentes lijken dubbel te worden geregistreerd. * Gemeente Sluis: 2008: Totaal 147, waarvan 7 in Sluis, 117 in Knokke-Heist, 7 in Brugge, 6 in Gent, 2 in Goes en 8 overige Nederland. 2009: Totaal 178 waarvan 14 in Sluis, 146 in Knokke-Heist, 11 in Brugge, 4 in Gent en 3 in Eeklo. 2010: Totaal 132 waarvan 4 in Sluis, 105 in Knokke-Heist, 5 in Brugge, 9 in Gent, 1 in Oostende en 3 overige Nederland. 2011: Totaal 141, waarvan 6 in Sluis, 120 in Knokke-Heist, 3 in Brugge, 3 in Gent, 4 in Eeklo, 4 overige buitenland en 1 in overige Nederland. 2012: Totaal 126, waarvan 2 in Sluis, 106 in Knokke-Heist, 5 in Brugge, 3 in Gent, 7 in Eeklo, 1 overig buitenland en 2 in overig Nederland. 2013: Totaal 179, waarvan 3 in Sluis, 112 in Knokke-Heist, 9 in Brugge, 5 in Gent, 6 in Eeklo, 43 in Terneuzen en 1 in Goes. ** Gemeente Hulst: 2011: Totaal 49, waarvan 11 in Hulst, 26 in Sint Niklaas, 5 in Gent, 3 in Antwerpen, 2 in Edegem, 1 in Bornem en 1 in Geel. 2012: Totaal 202, waarvan 9 in Hulst, 159 in Terneuzen, 1 in Rotterdam, 1 in Edegem, 6 in Gent, 19 in Sint Niklaas, 5 in Antwerpen, 1 in Lokeren, 1 in Brasschaat 2013: Totaal 165, waarvan in Hulst 132(geb. in Terneuzen), 25 in Sint Niklaas, 5 in Gent, 2 in Antwerpen en 1 in Almelo (Nederland) Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 10 van 11

11 *** Gemeente Terneuzen: Aantal geboorten per jaar Axel Biervliet Hoek Koewacht Overslag Philippine Sas van Gent Sluiskil Spui Terneuzen Westdorpe Zaamslag Zuiddorpe TOTAAL GEMEENTE TERNEUZEN Alle geboorten die aangegeven zijn in de gemeente Terneuzen per jaar De gegevens m.b.t. het aantal geboortes in een ander (Belgisch) ziekenhuis worden verkregen van de Gemeente Terneuzen, Gemeente Sluis en Gemeente Hulst. Gegevens i.v.m. aangiften gemeentes lijken dubbel te worden geregistreerd. Aantallen bevallingen verloskundig actieve huisartsen. Gegevens beschikbaar van mw. H. de Bruyne zijnde: 2 thuisbevallingen, 2 bevallingen ziekenhuis Terneuzen, 5 bevallingen ziekenhuis Knokke. Aantal verloskundig actieve huisartsen Er zijn 5 verloskundig actieve huisartsen per 31 december Financieel resultaat Resultaat Opbrengsten Bedrijfslasten Resultaat -/ / / / De bovengenoemde cijfers m.b.t. het resultaat zijn voorlopig vastgesteld i.v.m. uitstel van deponering van de jaarrekening ziekenhuizen verkregen voor Het resultaat van het samenwerkingsverband toont een klein negatief resultaat van Ten opzichte van 2012 zien we een kleine daling van de opbrengsten en zijn de algemene kosten gestegen. Jaarverslag 2013 verloskundig samenwerkingsverband 11 van 11

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota-

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Partij van de Arbeid Oktober 2013 Voorwoord Ook al is de reputatie van de Nederlandse gezondheidszorg goed en werken veel

Nadere informatie

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Kennissynthese Kraamzorg

Kennissynthese Kraamzorg TNO-rapport TNO/CH 2013 R11093 Kennissynthese Kraamzorg Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak College Perinatale Zorg Plan van aanpak Inhoud pagina 1. Aanleiding 1 2. Initiatief van alle betrokken partijen en het Ministerie 2 3. Missie en Visie 3 4. Doelstellingen 5 5. Wat betekent dit? 5 6. Werkorganisatie

Nadere informatie

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg ii Zorgbalans 2014 Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Redactie: MJ van den Berg, D de Boer, R Gijsen, R Heijink,

Nadere informatie

Handreiking PWD: Acute overdracht

Handreiking PWD: Acute overdracht Handreiking PWD: Acute overdracht Versie: 0.98 Datum: 31 oktober 2011 Status: vastgesteld door de werkgroep PWD KNOV en NVOG. Project PWD. Opgesteld door de werkgroep PWD Beschreven door Results 4 Care.

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Inhoudsopgave Definities en reikwijdte A. De rol van zorgaanbieders, verzekeraars, cliënten en overheid Zorgaanbieders Verzekeraars Cliënten

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Jaarverslag 2011

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Jaarverslag 2011 j Jeugdgezondheidszorg Kennemerland Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 3 1.1 Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 4 1.2 Kwaliteit 6 1.3 Centra voor Jeugd en Gezin en ketenzorg 9 1.4 Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Bevalling en kraamzorg www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Zwangerschap en Geboorte 2013 2 Wat er geregeld

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 10-4-2014 Inhoud Inleiding... 2 De organisatie... 3 De populatie... 4 Missie... 5 Samenwerking... 5 Zorgaanbod... 6 Zorgvraag... 8 ICT... 9 Kwaliteit... 10 Doelstellingen... 11 1

Nadere informatie

JGZ-richtlijn. Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen

JGZ-richtlijn. Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen JGZ-richtlijn Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen Auteurs Mw. S. van der Pal, TNO Mw. M.A. Pols, Orde van Medisch Specialisten Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen JAARVERSLAG 2006 Doktersdiensten Groningen Groningen, maart 2007 1 Inhoud Voorwoord Algemeen - Visie - Structuur - Bestuur Intern - Financiën - Personeel en organisatie - Huisvesting posten - Automatisering

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2014

Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Bij de titel van dit jaaroverzicht 3 Deel 1 - Over het IJsselland Ziekenhuis 4 Profiel 4 Belangrijkste ontwikkelingen 5 in de externe omgeving Strategie en

Nadere informatie