Bevalling en kraamzorg,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevalling en kraamzorg,"

Transcriptie

1 2014 Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij Zorgzaam Zorgeloos verzekerd

2 Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen en welke kosten er worden vergoed. Zorgzaam wenst u een goede zwangerschap en een voorspoedige bevalling toe. Het is belangrijk om te weten welke Verloskundige hulp aanvullende verzekering u bij ons Er zijn drie mogelijkheden voor een hebt afgesloten. Voor de aanvullende bevalling: verzekeringen kent Zorgzaam de aanvullende verzekeringen Ster 1, 2, 3, 4 2. de poliklinische bevalling, ook wel 1. de thuisbevalling; en 5. Deze informatie vindt u terug op 24-uurs bevalling genoemd uw Zorgpolis. (met of zonder medische noodzaak); 3. de klinische- ofwel ziekenhuisbevalling (met of zonder medische noodzaak). Thuisbevalling en (poli)klinische bevalling Thuisbevalling De kosten van een thuisbevalling, geleid door een door Zorgzaam gecontracteerde verloskundige of huisarts, worden volledig vergoed volgens de basisverzekering. Poliklinische bevalling Indien u niet thuis wilt bevallen, kunt u gebruik maken van de verloskamer van een ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum. U kiest dan voor de poliklinische ofwel 24-uurs-bevalling zonder medische indicatie, die wordt geleid door uw verloskundige of huisarts. In de regel ontvangt u, naast de nota van uw verloskundige of huisarts, een rekening van het ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum voor het gebruik van de verloskamer. Van deze nota krijgt u 200 vergoed. De rest van de nota blijft over als uw eigen bijdrage. Hebt u een aanvullende verzekering Ster 4 of 5 dan wordt de eigen bijdrage volledig vergoed. Het vervoer naar het ziekenhuis of geboortecentrum wordt niet vergoed. Het kan medisch noodzakelijk zijn dat u poliklinisch bevalt. In dat geval vergoeden wij alle kosten en bent u geen eigen bijdrage verschuldigd. Klinische bevalling De kosten van een bevalling in het ziekenhuis met medische noodzaak worden volledig vergoed.

3 Prenataal onderzoek Vergoeding van de kosten van prenataal onderzoek Iedereen die zwanger is, wordt voorgelicht over de mogelijkheden van prenataal onderzoek. Dit gesprek, ook wel counseling genoemd, wordt eenmalig volledig vergoed. Het prenataal onderzoek dient wel te worden verricht door een bevoegd en gecontracteerd verloskundige of arts. Zorgzaam vergoedt de onderzoeken als volgt: - Termijnecho: Rond 12 weken zwangerschap hebt u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van deze echo. - Uitgebreid echoscopisch onderzoek: Dit onderzoek wordt ook wel SEO genoemd en vindt plaats tussen 18 en 20 weken zwangerschap. - Combinatietest: U kunt met de combinatietest laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kind met een Downsyndroom. De combinatietest bestaat uit twee onderzoeken: 1. een bloedonderzoek tussen week 9 en 14 van de zwangerschap; 2. de nekplooimeting via een echo, die gemaakt wordt tussen week 11 en 14 van de zwangerschap. U hebt recht op de combinatietest als u een medische indicatie hebt of als u 36 jaar of ouder bent.

4 Univé Kraamzorg (gratis) Wat is kraamzorg? Kraamzorg is zorg die nodig is om moeder en kind een goede start te geven. Deze zorg ontvangt u in de regel de eerste dagen na de bevalling. Dit wordt geregeld door een bij Univé Kraamzorg aangesloten kraamcentrum. De kraamverzorgende biedt ondersteuning op het gebied van verzorging van moeder en kind, geeft instructies, advies en voorlichting, draagt zorg voor goede hygiëne en een aantal huishoudelijke taken. Kraamzorg eenvoudig te regelen Wanneer u in verwachting bent, kunt u bij Zorgzaam uw kraamzorg eenvoudig regelen. Met één telefoontje verzekert u zichzelf van kwalitatief goede kraamzorg. U meldt zich op werkdagen telefonisch aan bij Univé Kraamzorg: (gratis). De inschrijving bij Univé Kraamzorg moet zo snel mogelijk gebeuren, bij voorkeur rond 12 weken zwangerschap. In ieder geval niet later dan de vijfde maand van de zwangerschap. Hoeveel uren kraamzorg? Voor alle kraamcentra en alle verzekeraars geldt een landelijk indicatieprotocol kraamzorg. Dit is een handleiding waarmee in het hele land op dezelfde manier wordt bepaald hoeveel uur kraamzorg nodig is. Op deze manier krijgt iedereen kraamzorg op maat. Kraamzorg op maat Op drie momenten wordt beoordeeld hoeveel uur kraamzorg er in uw situatie nodig is. Het eerste indicatiemoment is rondom de zevende zwangerschapsmaand. Hierbij is er contact tussen een deskundige van het kraamcentrum en u. Er wordt vastgesteld, uitgedrukt in een aantal kraamzorguren, wat er nodig is voor u in uw gezinssituatie.

5 Zorgzaam Kraampakket Omdat niet alles vóór de bevalling bekend is, wordt nog twee keer bekeken welke zorg moet worden geboden: 1. op de dag van de bevalling; 2. op de derde of vierde dag erna. Dit gebeurt door uw verloskundige (of huisarts) samen met uw kraamverzorgende. Ziekenhuisbevalling Als alles bij de bevalling goed verloopt ontvangt u maximaal gedurende acht dagen kraamzorg. In het geval van een ziekenhuisbevalling vervalt voor iedere dag dat u in het ziekenhuis verblijft één dag. Dit is 1/8e deel van het geïndiceerde aantal uren kraamzorg thuis, met uitzondering van de dag van ontslag. Voorbeeld Als u met zeven maanden zwangerschap voor 40 uur zorg was geïndiceerd en op dinsdagavond in het ziekenhuis bevalt en op donderdagochtend wordt ontslagen, dan vervallen er dus 10 uur (twee dagen) kraamzorg. Welke kosten zijn voor eigen rekening? Voor kraamzorg is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd (voor moeder en kind gezamenlijk). In 2014 is deze bijdrage vastgesteld op 4,10 per uur. Met de aanvullende verzekering Ster 4 of 5 krijgt u deze eigen bijdrage volledig vergoed. Zorgzaam Kraampakket inclusief cadeautje Het Zorgzaam kraampakket is gratis voor vrouwelijke verzekerden met de aanvullende verzekering Ster 3, 4 of 5. U kunt het kraampakket aanvragen (tegelijkertijd met het regelen van uw kraamzorg) door op werkdagen te bellen met Univé Kraamzorg: , bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot uur. Het kraampakket wordt, rond de zevende zwangerschapsmaand, via de post bij u bezorgd. In het kraampakket zitten alle medische artikelen, die u nodig hebt voor de thuisbevalling (matrasbescherming, watten, navelklem, etc.) en een cadeautje voor uw kind.

6 Overige vergoedingen Uitgestelde kraamzorg Het kan helaas voorkomen dat u en/of uw baby direct na de bevalling, om medische redenen, een aantal dagen in het ziekenhuis moet(en) verblijven. Zoals eerder beschreven vervalt er per dag ziekenhuisopname een aantal uren (één dag) kraamzorg. Het is mogelijk dat er, bij ontslag uit het ziekenhuis, geen kraamzorguren voor thuis meer over zijn. Wanneer daartoe de noodzaak bestaat én u een aanvullende verzekering Ster 2, 3, 4 of 5 hebt, dan kan er een aanvraag worden gedaan voor maximaal 12 uren uitgestelde kraamzorg. Deze aanvraag kan uw kraamcentrum doen bij Univé Kraamzorg. Zij bepalen het aantal uren uitgestelde kraamzorg. Adoptievergoeding Hebt u een Zorgzaam aanvullende verzekering Ster 2, 3, 4 of 5 en adopteert u een kind jonger dan 1 jaar, dan wordt na thuiskomst in Nederland de kraamzorg tot maximaal 12 uur vergoed. U kunt deze kraamzorg telefonisch aanvragen via telefoonnummer (gratis). Inentingen en consultatiebureau Enkele dagen na de bevalling krijgt uw baby een gehoortest en de zogenaamde hielprik om na te gaan of uw kind lijdt aan een ziekte, die kan worden behandeld als deze vroeg is opgespoord. Met deze prik wordt er op totaal 18 ziekten gescreend. Deze test en prik worden volledig vergoed. Lactatiekundig consult Lactatiekundig consult door een lactatiekundige voor de moeder bij problemen met borstvoeding. De verwijzing vindt plaats door een verloskundige, kraamcentrum, consultatiebureauarts of jeugdgezondheidszorgverpleegkundige. De verwijzing vindt plaats volgens het Verwijzingsprotocol naar de Lactatiekundige. Dit protocol is op aanvraag verkrijgbaar. Vergoeding is mogelijk vanaf ster 3 ( 50 per bevalling). Vanaf Ster 4 is de vergoeding 100 per bevalling. Bijschrijven op uw polis en geboorte-aangifte Meld uw kind zo snel mogelijk na de bevalling aan, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Om de geboorte van uw kind door te geven kunt u ons bereiken op telefoonnummer: (072)

7 Eigen risico Per 1 januari 2014 geldt op de basisverzekering een wettelijk verplicht eigen risico van 360 voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Wellicht hebt u gekozen voor een extra vrijwillig eigen risico van 100, 300 of 500 per jaar. De kosten voor verloskundige hulp en kraamzorg tellen niet mee voor het eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor kosten van zorg die onder andere zorgvormen vallen, zoals de kosten van geneesmiddelen, bloedonderzoek, vlokkentest of ziekenvervoer. Het eigen risico geldt ook voor verloskundige zorg verleend door een medisch specialist (gynaecoloog). Bevallingsuitkering Hebt u een Zorgzaam Aanvullende verzekring Ster 4 of 5? In plaats van kraamzorg thuis, geregeld door de zorgverzekeraar, kunt u ook kiezen voor een vaste vergoeding van per bevalling. Voorwaarde hierbij is, dat u zelf professionele kraamzorg door een verpleegkundige of kraamverzorgende regelt. Na afloop van de kraamperiode dient u een kopie van het diploma van deze verpleegkundige of kraamverzorgende in te leveren om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. De vaste vergoeding van wordt verminderd met een bedrag van 147,50 per dag, dat moeder en kind in het ziekenhuis verblijven.

8 Zorgeloos verzekerd Kraamzorg/verloskundige hulp in Duitsland In Duitsland vinden bevallingen plaats in een ziekenhuis. Het is in Duitsland niet mogelijk om kraamzorg te ontvangen na ontslag uit het ziekenhuis. In de verzekeringsvoorwaarden van de SZVK en Zorgzaam is hiervoor een alternatief opgenomen. U kunt in aanmerking komen voor een vaste vergoeding van per bevalling. Voorwaarde hierbij is, dat de verzekerde zelf heeft voorzien in professionele kraamzorg door een verpleegkundige dan wel kraamverzorgende. Na afloop van de kraamperiode dient een kopie van het diploma van de door verzekerde gecontracteerde verpleegkundige/kraamverzorgende te worden overlegd. De vaste vergoeding van wordt verminderd met een bedrag van 147,50 per dag dat moeder en kind in het ziekenhuis verblijven. Er is enige onduidelijkheid ontstaan ten aanzien van de kosten van de inzet door een Hebamme. Een Hebamme is een verloskundige/vroedvrouw in Duitsland en deze komt bij u langs om de gezondheid van moeder en kind te controleren. Zij doet géén huishoudelijke taken. De kosten van de Hebamme vallen onder de postnatale zorg en kunnen bij Univé worden gedeclareerd en worden vergoed conform de vergoeding voor verloskundige hulp. Het is derhalve niet mogelijk om de vaste vergoeding van te ontvangen indien u gebruik hebt gemaakt van de (postnatale) zorg door een Hebamme. Meer weten? Univé Kraamzorg Telefoon: (gratis) Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot uur Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie verwijzen we u naar de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam. Deze zijn te raadplegen op en op aanvraag verkrijgbaar bij de helpdesk van Zorgzaam via telefoonnummer (072) Zie ook of N.V. Univé Zorg (Univé), gevestigd in Alkmaar, KvK-nummer: , DNB-vergunningnummer: D

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

www.zorgzaamverzekerd.nl

www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgeloos verzekerd 2 www.zorgzaamverzekerd.nl Zorgzaam De Centrales van Overheidspersoneel (de vakbonden voor Defensiepersoneel) hebben samen Zorgzaam opgericht. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Inhoud Error! Bookmark not defined.

Inhoud Error! Bookmark not defined. Inhoud Inhoud... 1 Contact... 2 Administratiekantoor... 2 Zorgcoördinator... 2 Gefeliciteerd!... 3 Intake gesprek... 3 LIP... 3 Afspraken... 3 Voorbereiding... 4 Groeiboekje... 4 Arbo-wet; Bedverhogers...

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen PrijsCheck.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting Onderzoek aanvullende verzekeringen tandarts Onderzoek dekking zorgverzekering bij zwangerschap

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Vrij polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering

De voordelen van Zilveren Kruis: 7,5% korting op de basisverzekering 10% korting op de aanvullende verzekering 10% korting op de tandartsverzekering De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Bio Science Park en Zilveren Kruis hebben goede afspraken gemaakt over de collectieve zorgverzekering. Dit contract geldt voor alle leden van Bio Science

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2009 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken gedetailleerd

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam Algemene verzekeringsvoorwaarden Univé 2013 Modelovereenkomst Zorgzaam N.V. Univé Zorg MODELOVEREENKOMST ZORGZAAM (ingaande 1 januari 2013) Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Aanvullende verzekering Juist voor Jou. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Juist voor Jou T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie