MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING DRIEMAANDELIJKS NR 20 WINTER 20 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING DRIEMAANDELIJKS NR 20 WINTER 20 14"

Transcriptie

1 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING DRIEMAANDELIJKS NR 20 WINTER SPECIAAL NUMMER OCMW

2 PAGE 2 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2014/20 INHOUD Is duurzame ontwikkeling ook mogelijk in de sociale sector? 03 De sociale dimensie van duurzame ontwikkeling 04 Sociale integratie via de moestuin 06 Terreinbezoeken als spiegel voor de evolutie van het lokaal beleid 11 Deze publicatie is de vrucht van samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vzw Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) Ze kan gedownload worden op Nr 2014/20 Winter 2014 Redactie: Philippe Mertens, Virginie Randaxhe Lay-out: Philippe Mertens Vertaling: Liesbeth Vankelecom - Revisie: Philippe Mertens, Virginie Randaxhe Coördinatie: Philippe Mertens - Verantwoordelijke uitgever: Corinne François Adres: Aarlenstraat 53/ Brussel

3 BLZ 3 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2014/20 Is duurzame ontwikkeling ook mogelijk in de sociale sector? Op 21 oktober organiseerde de VSGB in het BIP een colloquium «Is duurzame ontwikkeling ook mogelijk in de sociale sector?» om een stand van zaken op te maken van het verrichte werk in de OCMW s sinds 2007 en de eerste projectoproep Agenda Iris 21. Er werd een antwoord gezocht op 2 vragen: Is maatschappelijke dienstverlening met een milieudimensie mogelijk? Zijn kruising en wederzijdse verrijking zuiver theorie of een realiteit die mogelijk innovaties en sterkere acties inhoudt die beter aangepast zijn aan het publiek van morgen? Enkele elementen van antwoord in de volgende pagina s.

4 BLZ 4 MO NI T O R V A N D E D U U R ZA ME O NT WI K K E LI NG N / 2 0 De sociale dimensie van duurzame ontwikkeling Op 21 oktober 2014 organiseerde de Vereniging een colloquium gewijd aan de sociale dimensie van de duurzame ontwikkeling. Aan de hand van getuigenissen, voorbeelden van acties en handelingen, werd er een beeld geschetst van de Brusselse situatie. De sprekers toonden aan waarom en hoe zij duurzame ontwikkeling in de sociale actie geïntegreerd hebben. Even terug in de tijd. In 2008 startte het Brussels Gewest met het programma Agenda Iris 21 om de lokale besturen aan te zetten programma s voor duurzame ontwikkeling uit te werken. Van meet af aan werd besloten er ook de OCMW s bij te betrekken. Op internationaal vlak stellen we vast dat dergelijke formule goed is ingeburgerd bij de gemeenten: getuige talloze goede praktijkvoorbeelden in Europa en elders. Maar dat is niet het geval voor de OCMW s: daarvan zijn nog maar weinig na te volgen voorbeelden gekend. Hier lag dus een belangrijke uitdaging. We zijn vaak geneigd te denken dat leefmilieu en sociale zaken elkaars tegenpool zijn en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Terwijl ze allebei investeren in de huidige generaties, om de toekomst te verbeteren van de komende generaties en om een betere wereld te maken voor de toekomstige generaties. Allebei reageren ze op dringende zaken: op sociaal vlak uiteraard, voor de OCMW s, en op milieuvlak voor de milieu-activisten.

5 BLZ 5 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2014/20 De projectoproep Agenda Iris 21 trachtte twee universums samen te brengen die weinig praten en elkaar niet goed kennen. Toch zijn sociale zaken en leefmilieu vaak nauwer verwant dan op het eerste gezicht zou lijken. Morgen zijn ze misschien nauw met elkaar verbonden. Er is in elk geval een trend merkbaar in het begin van de 21e eeuw: wederzijdse verrijking. Tijdens onze vergadering trachtten wij de eerste tekenen van die evolutie te onderscheiden: Sociale actie die de gebruikers adviseert en werkt rond energie en consuminderen. Het voorbeeld van Eco&co: Sinds 1985 werken het OCMW van Sint-Gillis en CAFA (volwassenenpreventiedienst) rond de thema s wonen, schuldenlast, energie en tewerkstelling. Door de liberalisering van de energiemarkt richt het OCMW van Sint-Gillis in 2007 een volwaardige energiedienst op, die energieproblemen benadert op een curatieve manier. In 2008 wordt dat initiatief aangevuld met de creatie van Eco&co: een ruimte voor individuele en collectieve actie, preventieve en curatieve benadering van het energievraagstuk, maar ook andere facetten van het dagelijks leven (budgetbeheer, wonen, gezondheid, voeding, ). De sociale vestiaire van het OCMW van Etterbeek is daar een ander voorbeeld van. Deze reikt oplossingen aan om minder te consumeren en minder duur te leven dankzij milieuinspanningen. Dit project combineert recyclage, recuperatie van kleding en socioprofessionele inschakeling voor kansengroepen. Het beheer van gebouwen waarbij milieunormen in aanmerking genomen worden bij de bouw en de renovatie, en maatregelen genomen worden om de energiekosten in de OCMW s te beperken. Sociale activering in projecten rond moestuinen en groene activiteiten, die een combinatie bieden van gezonde voeding, sociale participatie, lokale economie en korte circuits. Die twee laatste aspecten vinden we ook in de 42 duurzame woningen van de zeepziederij Heymans en de volkstuintjes in de zone van het wijkcontract O-L-Vrouw ten Rode - Van Artevelde (OCMW stad Brussel). De appartementen zijn energiezuinig en de lofts passief. De projecten rond gezonde en duurzame voeding kwamen ook voor in de presentatie van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem. Die hebben een sociale kruidenier opgericht, die lokale, duurzame, verse producten aanbiedt en tegelijk ook een ruimte is voor ontmoeting, dialoog en uitwisseling van sociale en culturele praktijken. Socio-professionele inschakeling die vorming betreffende groene beroepen organiseert. Net zoals Récréart en Job Office (OCMW stad Brussel), die projecten rond socioprofessionele inschakeling aanbieden, voor personen die over weinig middelen beschikken om een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. Het aspect duurzame ontwikkeling komt tot uiting in projecten die een alternatief aanbieden voor het containerpark door een tweede leven te geven aan kleding, meubels en voorwerpen. Een ander voorbeeld is de vorming moestuin in de stad die tot stand kwam in samenwerking met de gemeente, het OCMW en de Mission Locale van Etterbeek (zie artikel pg. 6). De sociale actie van morgen Het colloquium van 21 oktober 2014 belichtte heel wat nieuwe trends en projecten met vooruitstrevende ideeën. Gaat het om een nieuwe generatie rechten: recht op gezonde voeding? een energiezuinige woning? Dat zal de toekomst uitwijzen. Het zijn in elk geval allemaal boeiende projecten en ideeën die aangereikt werden op de infosessie, aan de hand van voorbeelden van het Brusselse OCMW. Het zijn ook allemaal inspirerende voorbeelden voor de sociale actie van morgen. Philippe Mertens

6 N 2014/20 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING BLZ 6 Sociale integratie via de moestuin Groene beroepen kennen een opgang. Ze verbeteren de werkgelegenheid en creëren nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden. Maar we moeten over voldoende gekwalificeerd personeel beschikken. Er worden steeds meer vormingen aangeboden om aan die behoeften tegemoet te komen. De verantwoordelijken van de Mission Locale van Elsene en Etterbeek, Barbara Nyssen en Niki Nicoloudis, geven toelichting.

7 BLZ 7 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2014/20 In deze tijden van economische en milieugerelateerde uitdagingen, zijn groene beroepen in enkele jaren tijd een opkomende sector geworden op de arbeidsmarkt. Ze vormen een van de instrumenten die worden aangemoedigd, enerzijds om een antwoord te bieden op de vragen die vanuit een verlangen tot milieubescherming ontstaan en anderzijds om de crisis te bestrijden die de wereldeconomie al acht jaar in haar greep houdt. Via de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu heeft de vorige Brusselse regering innovatieve economische initiatieven aangemoedigd en heeft ze het ontstaan van 'groene' werkgelegenheid beïnvloed. Omdat de vraag voortdurend aan verandering onderhevig is, werden de opleidingen aangepast. Werkzoekenden kunnen nu opleidingen volgen waarin ze hun 'groene' competentie kunnen ontwikkelen. De opleiding 'biologische groenteteelt in een stedelijke omgeving' past volledig in die sector met 'groene' banen. Deze opleiding ter bevordering van sociale inclusie ging van start in de lente van 2013 en is het resultaat van samenwerking tussen de gemeente Etterbeek en het lokale OCMW. Niki Nicoloudis, pedagogisch adjunct-directrice van de Mission Locale pour l- Emploi et la Formation van Etterbeek, is verantwoordelijk voor de opleiding en vertelt er ons wat meer over. Hoe werd 'de kiem gelegd' voor deze opleiding? De Mission Locale van Elsene organiseerde deze studierichting voor het eerst in 2013 met Eco- Innovation als opleidingspartner, op basis van enkele vaststellingen. We worden geconfronteerd met een toenemende behoefte aan duurzame, lokaal geproduceerde en kwaliteitsvolle voeding voor iedereen. Als maatschappij zijn we jaren geleden ook al gaan beseffen dat het in de landbouw belangrijk is om korte productie- en distributieketens op te zetten. Tot slot merken we ook dat de bevolking er werkelijk behoefte aan heeft om de natuur terug in de stad binnen te brengen. Uit die vaststellingen zijn verscheidene projecten voortgevloeid om groene zones in het Brussels Gewest op te waarderen. Denken we bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke moestuinen, daktuinen of moestuinen in scholen. De (moes)tuin is trouwens een uitstekend middel voor sensibilisering. We wilden graag dat mensen bij dit project in een netwerk en in synergie zouden werken. Dat is ook de reden waarom twee projecten die los van elkaar tot stand kwamen dat van Elsene met Eco-Innovation en dat van Etterbeek met het lokale OCMW in 2014 zijn samengesmolten om de coherentie te bevorderen. Waaruit bestaat de opleiding? Wat is het profiel van de deelnemers? De doelstelling van de opleiding 'biologische groenteteelt' bestaat erin dat de deelnemers de volgende competenties verwerven: planning, organisatie, uitvoering en technisch beheer van een tuin gedurende een seizoen (milieuvriendelijke technieken voor beplanting, ongedierte- en ziektebestrijding,...). Het programma voor de volgende editie ziet er praktisch gezien als volgt uit: vanaf december 2014 roepen de Missions Locales van Elsene en Etterbeek potentiële deelnemers op om zich in te schrijven en communiceren ze over de opleiding. Die omvat 636 uren en begint in februari met een 'gerichte workshop' om met de kandidaten na te gaan of ze wel de juiste opleidingskeuze hebben gemaakt. Vervolgens gaat de opleiding van start. De lesweken bestaan telkens uit een praktisch onderdeel (3 dagen/week op het terrein langs de spoorweg in de Nieuwelaan in Etterbeek) en een theoretisch onderdeel (1 dag/week in een lokaal dat de gemeente Etterbeek ter beschikking stelt). In augustus lopen de deelnemers 150 uur stage in een bedrijf. De opleiding eindigt in oktober De kandidaten moeten niet alleen een profiel hebben dat voldoet aan verschillende administratieve criteria, ze moeten ook gemotiveerd zijn. Administratieve criteria: Brusselse werkzoekende ingeschreven bij Actiris uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of OCMW laaggeschoold, m.a.w. geen getuigschrift hoger secundair onderwijs Motivatiecriteria: geïnteresseerd in de sector Een duidelijk en coherent beroepsproject in de stedelijke landbouw bereid om buiten te werken in alle weersomstandigheden

8 BLZ 8 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2014/20 Vereiste voorkennis: basiskennis van of ervaring met de aanleg van een moestuin het Frans goed machtig zijn en begrijpen De opleiding wordt erkend door Bruxelles Formation en Actiris. Wie helpt er mee om deze opleiding te organiseren? Er bestaan tal van partnerschappen. We kunnen rekenen op institutionele partners, zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF), Bruxelles Formation en Actiris, die het basisprogramma financieel steunen. De gemeente Etterbeek stelt ons een terrein aan de Nieuwelaan, materiaal en lokalen ter beschikking. Er zijn verder ook heel wat operationele partners, waaronder het OCMW van Etterbeek, dat toeziet op de afzet van de landbouwproductie via biomandjes en de sociale kruidenier. Le début des haricots en Refresh zijn dan weer pedagogische partners die de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden bevorderen. En dan zijn er uiteraard nog de producenten, verenigingen en stedelijke boerderijen die voor ons de deuren openen bij studiebezoeken en onze deelnemers ontvangen en begeleiden. Is deze opleiding geëvolueerd sinds ze in het leven geroepen werd? Voor de tweede editie, in 2014, heeft de Mission Locale van Elsene een lesgever in dienst genomen. De gemeente Etterbeek, die een soortgelijk project heeft georganiseerd voor OCMWgebruikers, toont interesse om aan het project deel te nemen. Er is een partnerschap opgezet voor de terbeschikkingstelling van een terrein in de Nieuwelaan en voor de afzet van de oogst bij de OCMW-gebruikers van Etterbeek. Voor de editie van 2015 wordt de opleiding uitgebreid met een module beheer, die zal worden gegeven door de vzw Groupe One, tenminste als het beheerscomité van Bruxelles Formation daar zijn goedkeuring voor geeft. Deelnemers met interesse in vormingswerk kunnen na afloop een Het terrein langs de Nieuwelaan in Etterbeek, waar de vorming moestuin plaatsvindt (voor & na).

9 BLZ 9 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2014/20 Van de deelnemers uit editie 2013 heeft ongeveer de helft toekomstmogelijkheden gevonden in de sector van de groenteteelt. Enkele voorbeelden: Maud: "Ik ben bosbeheerder geworden bij het BIM." Anthony: "Ik ben van plan om een groentekwekerij op te richten in Haren." Maria: "Ik werk als seizoenarbeidster in de groenteteelt. Daarnaast volg ik nog een bijkomende opleiding tot compostmeester in Elsene." Cédric: "Ik heb een boerderij gevonden die ik uitbaat." Fred: "Ik werk op een biomarkt met een contract voor onbepaalde duur." Worden de studenten opgevolgd na de opleiding? Krijgen ze bijvoorbeeld advies of hulp om een bedrijf op te starten? opleiding volgen bij het CE- MEA, zodat ze een getuigschrift kunnen behalen. We wachten voorlopig ook nog op een antwoord van het ESF over de financiering voor Wat zijn de resultaten wat wedertewerkstelling betreft? In welk voor soort banen komen de afgestudeerden terecht? Na de opleiding zijn er verscheidene tewerkstellingsmogelijkheden voor de deelnemers. Sommigen onder hen vinden een baan als werknemer bij een biobedrijf of in een distributie- of verwerkingsbedrijf in de voedingssector. Anderen gaan bij een gemeentelijke groendienst werken. Ze kunnen ook overwegen om aan de slag te gaan als vormingswerker in een gemeentelijke moestuin of in een kinderboerderij. Dan moeten ze wel een module tot animator volgen en het getuigschrift animator behalen. Enkelen zetten een persoonlijk project op poten in de sector en gaan als zelfstandig biogroentekweker aan de slag. De deelnemers worden uiteraard opgevolgd door de Mission Locale, vooral bij hun zoektocht naar werk. De Mission Locale van Elsene heeft ook heel wat expertise in huis voor de opvolging van mensen die als zelfstandige aan de slag willen en kan de deelnemers dus een duwtje in de juiste richting geven. Hoe bepaalt u welke opleidingen er worden georganiseerd? Deze zogenaamde 'innovatieve' studierichtingen zijn bedoeld om te experimenteren met nieuwe beroepen of beroepsprofielen waar geen opleidingsaanbod voor bestaat. Ze spelen hoofdzakelijk in op lokale behoeften, specifieke niches in de arbeidsmarkt, nieuwe noden en de zoek-

10 BLZ 10 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2014/20 tocht naar intermediaire kwalificaties. Die behoeften worden over het algemeen in kaart gebracht tijdens onze contacten met de bedrijven die in de gemeente actief zijn. De opleidingen worden aangeboden door de opleidingscentra, met uitzondering van de lessen waarvoor de partnercentra niet over de noodzakelijke middelen beschikken. De volledige opleiding wordt gecoördineerd door de Mission Locale. Uiteindelijk moet het initiatief na maximaal twee of drie proefprojecten worden overgedragen aan een opleidingsverstrekker, tenminste als blijkt dat er nood is aan een structurele opleiding. Ontwikkelt u nog andere opleidingen tot 'groene' beroepen? De vzw Rencontre des continents heeft een opleiding opgestart waarin de deelnemers beroepen ontdekken die met duurzame voeding te maken hebben. Ook de Missions Locales van Elsene en Etterbeek zijn daarbij betrokken. De Missions Locales willen de samenwerkingsverbanden versterken met de sociale kruidenier in Etterbeek en met vzw Refresh in Elsene (die een sociale kruidenier, een snackbar en een sensibiliseringstuin aan het ontwikkelen is). De vzw Refresh is al benaderd om de opleiding vervolgens over te nemen wordt dus een overgangsjaar. De Missions Locales van Elsene en Etterbeek treden ook als partners op in andere projecten en opleidingen, zoals de wijkcontracten Tussen twee bruggen' en 'Jacht-Gray' en een EFROproject dat bestaat uit de oprichting van een pedagogische en experimentele ruimte voor groenteteelt op een deel van het dak van de toekomstige Colruytwinkel in de Graystraat, in samenwerking met de gemeente Elsene en de ULB. Virginie Randaxhe Niki NICOLOUDIS, pedgagogisch adjunct-directrice, Mission Locale - Etterbeek, Barbara Nyssen, adjunct-directrice Mission locale - Elsene,

11 BLZ 11 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING N 2014/20 Terreinbezoeken als spiegel voor de evolutie van het lokaal bestuur Op 24 oktober 2014 organiseerde de VSGB een bezoek aan enkele verwezenlijkingen van het OCMW van de stad Brussel. Op het programma stond een bezoek aan atelier/ boetiek RecréArt, een initiatief rond socioprofessionele inschakeling via het hergebruik van tweedehandskleding, met winkel in de Hoogstraat (zie artikel blz 10). Daarna volgde een bezoek aan de zeepziederij Heymans: 42 duurzame woningen met een gemeenschappelijke tuin. Tot slot werd een bezoek gebracht aan de Ateliers des Tanneurs, een centrum voor lokaleeconomiebedrijven in het voormalige Wijnpaleis, met zijn biomarkt waar de consument rechtstreeks bij de producent koopt: fruit en groenten, fruitsappen, charcuterie, kaas, brood, Dit bezoek was de eerste activiteit van een nieuwe vorm van delen van ervaringen en goede praktijkvoorbeelden die de Vereniging zal aanbieden in de loop van Zo kan het personeel van de Brusselse lokale besturen kennismaken met projecten in het kader van de Lokale Agenda s 21 van hun collega s. Op het programma 2015 staan bezoeken aan Sint- Gillis, Etterbeek, Vorst, Anderlecht en Watermaal -Bosvoorde. Philippe Mertens

12 MONITOR VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING BLZ 12 N 2014/20 Elektronisch dus ook ecologisch! Ons engagement voor duurzame ontwikkeling indachtig maar ook om papierverspilling tegen te gaan, verspreiden wij de Monitor van de Duurzame Ontwikkeling per . Neem een abonnement! Hebt u de Monitor van de Duurzame Ontwikkeling niet persoonlijk ontvangen? Wenst u de volgende nummers te ontvangen? Geen probleem! Neem een abonnement via de website van de Vereniging. U kan het formulier invullen op > Publicaties > Monitor van de Duurzame Ontwikkeling. Download via onze website! U kan de Monitor van de Duurzame Ontwikkeling tevens gratis downloaden op > Publicaties > Monitor van de Duurzame Ontwikkeling. Geen adres? U hebt geen rechtstreekse toegang tot internet en wil de Monitor van de Duurzame Ontwikkeling toch ontvangen? Bel ons en we zullen samen een oplossing zoeken. Contact Forum voor Duurzame Ontwikkeling van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) Aarlenstraat 53 bus Brussel Tel: Fax: Brick Lane - London (oktober 2014)

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Monitor van de Duurzame Ontwikkeling driemaandelijks nr. 15 winter 2012 De sociale vestiaire van Etterbeek Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling Duurzame ontwikkeling en communicatie: challenge BLZ

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven een VISIE voor BELGIË Samen maken we België duurzaam lees de acht verhalen over duurzaam leven & voeg jouw engagement toe aan de wensboom voor een duurzaam België p 2 een VISIE voor BELGIË Iedereen kan

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Advies. Over de drempel van postinitieel leren

Advies. Over de drempel van postinitieel leren Advies Over de drempel van postinitieel leren Over de drempel van postinitieel leren Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie